دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سلول بنیادین از مخاط بینی در درمان آسیب نخاعی

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [03/09/2024 12:13 ق.ظ]
سلول های بنیادی بویایی بینی انسان- که به عنوان محصولات دارویی درمانی خالص شده اند- تمایز نورونی و بیماری های مختلف عصبی از جمله آتاکسی مخچه ای و آسیب نخاعی را بهبود می بخشد.
خلاصه
زمینه
سلول های بنیادی اکتومزانشیمی بویایی ،(OE-MSC) سلول های بنیادی مزانشیمی هستند که از لایه پروپریای مخاط بینی مشتق می شوند. آنها خواص نوروژنیک و تعدیل کننده ی ایمنی را نشان می دهند و نشان داده شده است در مدل های حیوانی ترومای نخاعی، کاهش شنوایی، بیماری پارکینسون، فراموشی و آسیب اعصاب محیطی، باعث بهبودی می شود. به عنوان گامی به سوی عمل بالینی، ما به دنبال ایجاد یک پروتکل کشت بودیم که الزامات تعیین شده توسط آژانس های سلامت انسان را برآورده می کند ودر مرحله ی بعد، کارایی سلول های بنیادی را بر تمایز نورون ها ارزیابی می کنیم.

مواد و روش ها
بیوپسی مخاط بویایی بینی از سه اهداکننده برای طراحی و تایید فرآیند تولید و خالص‌سازی سلول‌های بنیادی استفاده شد. تمام فرآیندها و روش‌ها توسط کارکنان متخصص آزمایشگاه سلول درمانی بیمارستان دولتی مارسی (AP-HM)، با دستکاری‌های استریل انجام شد. اماکن، مواد و هوا همیشه تمیز نگه داشته شدند تا از آلودگی متقابل، تصادف یا حتی تلفات جلوگیری شود. سلول های بنیادی خالص شده به مدت 24 یا 48 ساعت کشت شدند.

نتایج
در مقایسه با پروتکل مبتنی بر کشت ریزنمونه، هضم آنزیمی، تعداد سلول های بالاتری را سریعتر فراهم می کند و کمتر مستعد آلودگی است. سلول های بنیادی مزانشیمی کشت داده شده، بازآرایی کروموزومی را نشان نمی دهند و همانطور که انتظار می رود، نشانگرهای فنوتیپی معمول سلول های بنیادی مزانشیمی را بیان می کنند. هنگامی که در محیط کشت استاندارد گنجانده می شود، محیط شرطی شده OE-MSCs خالص شده باعث تمایز سلولی سلول های نوروبلاستوما Neuro2a می شود.

نتیجه
ما یک فرآیند تولید ایمن تر و کارآمدتر برای سلول های بنیادی بویایی ایجاد کردیم. با این پروتکل، OE-MSCهای انسانی به زودی در فاز اول بالینی مبتنی بر پیوند اتولوگ آنها استفاده خواهند شد. با این حال، مطالعات بیشتری برای آشکار کردن مکانیسم های عمل مورد نیاز است.
معرفی
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC ) که در اولین کارآزمایی بالینی مبتنی بر سلول درمانی- که در اواسط دهه 1950 انجام شد- ( توماس و همکاران، 1957 )، زمینه جدیدی از مداخلات درمانی را گشودند. از آن زمان، صدها پیوند مبتنی بر MSC در طیف گسترده ای از بیماری ها یا تروما انجام شده است ( ژو و همکاران، 2021 ). سلول های بنیادی مزانشیمی در ابتدا محدود به مغز استخوان بودند، و بعدا در بافت های متعددی از جمله بند ناف، مایع آمنیوتیک، جفت، ماهیچه، کبد، پوست، صورت [برای بررسی ( Väänänen, 2005 )] و بسیاری دیگر مانند بافت چربی ( Maria et al., 2017 ) و خون قاعدگی ( چن و همکاران، 2019)دیده شد.

زیرشاخه‌ای از سلول‌های بنیادی مزانشیمی- که از تاج عصبی منشا می‌گیرند و بیشتر در صورت قرار دارند- جدا شده است و تحت نام سلول‌های بنیادی اکتومزانشیمی طبقه‌بندی شده‌اند. این سلول‌ها که قبلاً پیش‌سازهای مزانشیمی-عصبی نامیده می‌شدند، می‌توانند به انواع سلول‌های اکتودرم و مزودرم تمایز یابند ( Calloni et al., 2009 ) و برای پزشکانی که مایل به ترمیم سیستم عصبی هستند، یک زیرگروه خاص - سلول‌های بنیادی ecto-mesanchymal بویایی (OE). -MSC) - مورد توجه خاص است. سلول های بنیادی مزانشیمی OE-MSC متعلق به یک بافت عصبی هستند و در نوروژنز دائمی که در تمام طول عمر در مخاط بویایی انجام می شود، درگیر هستند ( Graziadei and Graziadei, 1979 ). این بافت که در حفره بینی قرار دارد، به راحتی در افراد مراقب، تحت بی‌حسی موضعی بیوپسی می‌شود ( Girard et al., 2011 ).

تا پایان قرن گذشته، اجداد چند توانی که قادر به ایجاد سلول های عصبی و غیر عصبی بودند از جوندگان ( هوارد و همکاران، 1998 ) و انسان جدا شدند ( رویزن و همکاران، 2001 ؛ مورل و همکاران، 2005 ). مخاط بویایی بعداً، این پیش سازها به عنوان عضوی از خانواده سلول های بنیادی اکتومزانشیمی با نوروژنیک مشخص شدند ( Delorme et al., 2010 ) و فنوتیپ OE-MSCs به طور گسترده مشخص شد.

این نوع جدید از سلول های بنیادی، که ترکیبی از برخی ویژگی های سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های بنیادی عصبی است، کاندیدای خوبی برای آزمایش های سلول درمانی است، همانطور که در مدل های بیماری پارکینسون ( مورل و همکاران، 2008 )، ناشنوایی ( یانگ و همکاران، 2018 ) و فراموشی نشان داده شده است ( Nivet et al., 2011 ). سلول های بنیادی مزانشیمی OE-MSC به سلول های عصبی تمایز می یابند ( Murrell et al., 2008 ; Delorme et al., 2010 ; Nivet et al., 2011 ) و اعمال تعدیل کننده ی ایمنی انجام می دهند ( Di Trapani et al., 2013 ) و عوامل متعددی را در رشد آکسون ترشح می کنند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [03/09/2024 12:13 ق.ظ]
راهنمایی ( ژیرارد و همکاران، 2017 ). همچنین در شرایط آزمایشگاهی نشان داه شد چگونه آنها می توانند از سد خونی مغز عبور کنند ( Girard et al., 2017 ) و به نورون های دوپامینرژیک متمایز شوند ( چابرات و همکاران، 2019).

طراحی مطالعه و صلاحیت اهداکننده
در سال 2019، یک مطالعه آینده‌نگر با هدف اعتبارسنجی ساخت OE-MSC با استفاده از شیوه‌های تولید ( کمیسیون اروپایی، 2018 )، آغاز شد. هدف، طراحی پروتکل جدیدی بود که قادر به تولید محصولات دارویی پیشرفته (ATMP) برای ترمیم اعصاب محیطی بود. پنج فرد بالغ سالم- که تحت یک توربینوپلاستی یا سپتوپلاستی تحت بیهوشی عمومی قرار گرفتند- وارد شدند. برای هر فرد، یک بیوپسی مخاط بویایی و یک نمونه خون (برای مطالعات ژنتیکی) برداشت شد.

معیارهای خروج: آسیب شناسی سیستم عصبی مرکزی، زنان حامله یا شیرده، رینوسینوزیت مزمن یا عفونت حاد رینوسینوسال، درمان ضد ترومبوز، حساسیت به بی حس کننده های موضعی نوع آمید یا به یکی از مواد کمکی آنها، درمان جراحی قبلی روی شاخک های اتموئید و/یا متوسط افراد مبتلا به پورفیری یا صرع کنترل نشده (منع مصرف برای استفاده از زایلوکائین و نافازولین)، رادیوتراپی قبلی سرویکس یا انسفالیک، مثبت بودن سرولوژی های ویروسی (VIH 1، VIH 2، VHB، VHC، HTLV1) یا ناهنجاری های هموستاز (بر روی آثار خون).

سلول های بنیادی اکتومزانشیمی بویایی
به منظور مقایسه، دو بیوپسی مشابه، که در یک مکان در داخل حفره بینی همان اهداکننده جمع آوری شده بودند، به موازات دو روش شرح داده شده در بالا کشت شدند. تکرارپذیری بین اهداکننده با استفاده از بیوپسی بینی 2 یا 3 اهداکننده برای هر کشت ارزیابی شد. نرخ تکثیر با اندازه گیری زمان دو برابر شدن در روز 5 ارزیابی شد. تمام آزمایش ها در سه نسخه یا در دو نسخه انجام شد.

سنجش عقیمی و میکروبی زیر با استفاده از مایع رویی هر کشت OE-MSC انجام شد:

کشت خون هوازی و بی هوازی، ارزیابی حضور میکروب ها

سنجش کدورت سنجی برای تعیین حضور اندوتوکسین ها.

پایداری ژنتیکی سلول های بنیادی اکتومزانشیمی بویایی: سلول های بنیادی اکتو مزانشیمی بویایی (OE-MSCs) ساخته شده با PL100 پرتودهی شده از نظر پایداری ژنتیکی با استفاده از دو روش سیتوژنتیک مورد ارزیابی قرار گرفتند: کاریوتیپ معمولی و آرایه-CGH (هیبریداسیون ژنومی مقایسه ای)
سنجش تمایز عصبی
ما آزمایش‌هایی را در شرایط آزمایشگاهی با رده سلولی نوروبلاستوم Neuro2a (N2a) موش انجام دادیم تا اثرات نوروتروفیک محیط‌های شرطی شده با OE-MSC را ارزیابی کنیم.

کشت رده سلولی Neuro2a: Neuro2a (N2a) یک رده سلولی موشی مشتق از تاج عصبی است که برای مطالعه تمایز عصبی، رشد آکسون و مسیرهای سیگنالینگ عصبی استفاده می شود.
آمار
تمامی داده ها به صورت میانگین SEM ارائه شده و با استفاده از نرم افزار GraphPad Prism6 تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
تولید ایمن و بسیار کارآمد سلول های بنیادی اکتومزانشیمی بویایی
هضم آنزیمی با سرعت بیشتری تعداد سلول های بیشتری را فراهم می کندهمانطور که در گزارش آمده است.

سلول های بنیادی اکتومزانشیمی بویایی کشت شده، دارای تکثیر بالا هستند و نگهداری از آنها، بازآرایی کروموزومی را القا نمی کند. تمام کشت های نهایی استریل بودند. سلول های بنیادی مزانشیمی OE-MSC فعالیت خود-بازسازی بالایی را نشان می دهند.
سلول های خالص شده نشانگرهای شناخته شده سلول های بنیادی اکتومزانشیمی بویایی را بیان می کنندهمانطور که انتظار می رود، سلول های بنیادی مزانشیمی OE-MSC برای CD31، CD34 و CD45- نشانگرهای شناخته شده سلول های بنیادی خونساز- منفی و برای CD90 و CD146- نشانگرهای سطحی سلول های بنیادی بویایی- مثبت هستند.
بحث
فرآیند تولید ایمن تر و کارآمدتر برای سلول های بنیادی بویایی درجه بالینی
کارآزمایی‌های بالینی، مبتنی بر محصولات دارویی تحقیقاتی، نیازمند تولیدی است که با «دستورالعمل‌های عملکرد خوب تولید ویژه محصولات دارویی درمان پیشرفته» مطابقت داشته باشد.

جداسازی آنزیمی برای تولید سریعتر سلول های بنیادی اکتومزانشیمی بویایی انسان کارآمدتر است.

محیط تهویه شده با سلول های بنیادی اکتومزانشیمی بویایی، درجه ی بالینی تمایز نورونی را تقویت می کند
در دو مطالعه قبلی بر روی مدل‌های موش آسیب عصبی محیطی، ما کارایی OE-MSCs را در بهبود بهبود عملکرد حرکتی اندام تحتانی یا صورت نشان دادیم ( Bonnet et al., 2020 ; Alvites et al., 2022 ). برای ارزیابی اینکه آیا OE-MSCهای کشت شده با درجه بالینی باعث تحریک رشد مجدد آکسون از طریق فاکتورهای اکسترود شده می شوند، یک رده سلولی N2a با مخلوط 50:50 از محیط تمایز تازه و محیط شرطی شده از یک کشت 24 ساعته یا 48 ساعته کشت داده شد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [03/09/2024 12:13 ق.ظ]
مطالعه قبلی نتایج مشابهی را با محیط شرطی شده OE-MSC درجه غیر بالینی نشان داد. Alvites و همکارانش ( Bense et al., 2020 ) نشان دادند که محیط شرطی شده با OE-MSC باعث بهبود عملکرد در موش های مبتلا به آسیب عصب سیاتیک می شود. آنها دریافتند که 48 ساعت OE-MSC-CM در مقابل 24 ساعت OE-MSC-CM حاوی سیتوکین ها، فاکتورهای رشد و عوامل نوروتروفیک مفید برای بازسازی اعصاب محیطی است. در مطالعه نشان می‌دهیم که تنها 48 ساعت OE-MSC-CM اثر آماری معنی‌داری بر تمایز عصبی N2a ایجاد می‌کند. این نتیجه احتمالاً با کیفیت مولکول های آزاد شده توسط OE-MSC مرتبط است. در محیط شرطی شده OE-MSC، غلظت بالایی از عوامل - به عنوان مثال، MCP-1، IL-1، IL-10، VEGF - نقش اصلی را در فرآیند بازسازی و عملکرد سلول های شوان ایفا می کنند. برای جامع بودن، باید به مطالعه دیگری بر اساس عوامل ترشح شده از سلول های بویایی، واقع در نوروپیتلیوم و نه لامینا پروپریا مخاط بویایی اشاره کنیم. مشاهده شده است که عوامل ترشح شده توسط سلول های بنیادی/پیش ساز عصبی (احتمالا ترکیبی از سلول های پایه اپیتلیال و نورون های نابالغ) باعث تمایز آستروسیتی سلول های پیش ساز عصبی هیپوکامپ موش بالغ می شود ( Gómez-Virgilio et al., 2018 ). از جمله عوامل ترشحی که به نظر می رسد در تمایز سلولی نقش دارند، می توان به اینترلوکین 6، نوروتروفین 4 و EGF اشاره کرد.

مزایای درمانی بالقوه OE-MSCها همچنین در مدل های حیوانی آسیب های مختلف که بر سیستم عصبی محیطی یا مرکزی تأثیر می گذارند، آزمایش شد. نتایج امیدوارکننده‌ای در مدل‌هایی گزارش شده است که برخی از علائم/مکانیسم‌های مشاهده‌شده در بیماری آلزایمر ( هنگ و همکاران، 2022 )، بیماری پارکینسون ( مورل و همکاران، 2008 ؛ فرهادی و همکاران، 2021 ؛ سیمرغ و همکاران، 2021) را تکرار می‌کنند. )، بیماری هانتینگتون ( بیات و همکاران، 2021 )، مولتیپل اسکلروزیس ( لیندسی و همکاران، 2010 ، 2022 ؛ وو و همکاران، 2013 )، آتاکسی مخچه ( مقدم و همکاران، 2022 ) سکته مغزی ایسکمیک ( لیو). ، 2020 ؛ ژو و همکاران، 2021 )، آسیب نخاعی ( لیندسی و همکاران، 2017 ؛ استامگنا و همکاران، 2018 ؛ ورونوا و همکاران، 2020 ؛ حمیدآبادی و همکاران، 2021 )، آمنسیا ، 2011 )، کاهش شنوایی ( پاندیت و همکاران، 2011 ). با توجه به مکانیسم‌ها، گزارش شده است که OE-MSCها عوامل تغذیه‌ای ترشح می‌کنند، پاسخ التهابی را تعدیل می‌کنند، انکلوزیون فاگوسیت‌ها یا مولکول‌های مضر و استرس اکسیداتیو را تنظیم می‌کنند.
نتیجه
مطالعه ی حاضر، یک پروتکل جدید ابداع شده برای خالص سازی و شناسایی OE-MSCهای انسانی را گزارش می دهد. فرآیند تولید مطابق با قوانین و دستورالعمل‌های آژانس‌های بهداشتی ملی و اروپایی است و سلول‌های تولید شده را می‌توان به عنوان فرآورده‌های دارویی پیشرفته درمانی (ATMP) در نظر گرفت که بالقوه قابل استفاده در کارآزمایی‌های بالینی است. علاوه بر این، ما در شرایط آزمایشگاهی نشان می‌دهیم که محیط شرطی شده با OE-MSC یک القاکننده قوی تمایز عصبی است.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9713000/
https://www.intechopen.com/chapters/73650


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کریستال زمان(قسمت دوم)بشریت از یک پدر و مادر نیروشی جدید در درمان نابینتکامل جریان همیشگی خلقتسماگلوتید داروی کاهش دهننقش نگاه از پایین یا نگاهانیس بی کسانتسلیم شدن از نورون شروع مابزار بقای موجود زنده از مقایسه رقابت و همکاریصبور باشحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز ماشین دانشدنیای شگفت انگیز کوانتومواکسن کرونا ساخته شده توبیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان ساده ی روماتیسمگوهر با نظر دیگران سنگ نمتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمحدودیت درک انسانآیا مغز تا بزرگسالی توسعرژیم غذایی ضد التهابیتئوری تکامل در پیشگیری و سیلی محکم محیط زیست بر اننقش داروهاي مختلف معروف انسولین هوشمندتصویربرداری فضاپیمای آمنادانی در قرن بیست و یکم،ابعاد بالاترمنابع انرژی از نفت و گاز طلوع و حقیقتحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تدوپامین قابل حل در آبوراپامیل در بارداریبا خدا باشدرک و احساسگذر زمان کاملا وابسته به تلاشی برای درمان قطع نخامرکز حافظه کجاستآیا احتمال دارد رویا از آرحم مصنوعیتاثیر کپسول نوروهرب بر نفلج دوطرفه عصب 6 چشمسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقشه های مغزی جدید با جزیاولین قدم شناخت نقص های ختغییر دادن ژنها آیا روزی نرمش های موثر در کمردرداحساس گذر سریعتر زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت علم و ادراک فقط مشاهده ی حس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاستفاده از سلول های بنیادانش محدود به ابعاد چهاریاد گرفتن مداومبازگشت به ریشه های تکاملدرختان اشعار زمینپیموزایدتنفس بدون اکسیژنمزایای شکلات تلخ برای سلآیا راهی برای رفع کم آبی زمان واقعیت است یا توهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وفارغ التحصیلان، فقیر و دساختار شبکه های مغزی ثابچندین ماده غذایی که ماننایمپلانت مغزیجنگ داده هاچراروياها را به یاد نمی آادب برخورد با دیگرانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمعوارض ازدواج و بچه دار شدحس و ادراک قسمت بیست و چههوش عاطفی قسمت ششماصل، روان و نفس استداروهای ام اسژنهای حاکم بر انسان و انسبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن و زندگیپیر شدن حتمی نیستتو با باورهایت کنترل میشمطالبه ی حق خودآدم عاقل، وقت خودش را هدرزندگی، مدیریت انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکفرد یا اندیشهسریعترین کامپیوتر موجودنوار مغز مشاهده ی غیر مستایا این جمله درست است کسیجهان های بسیار دیگرنظریه ی تکامل در درمان بیارتباط شگفت مغز انسان و فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعشق درونی به یگانگی خلقتحس و ادراک- قسمت پنجاه و هیچ کس حقیقت را درون مغز اعداد بینهایت در دنیای مداروی جدید برای دیابتکنگره بین المللی سردرد دبرنامه ی مسلط ژنها در اخترفتار اجتماعی انسان، حاصپروانه ی آسمانیتومورها و التهاب مغزی عامغز مانند تلفن استآشنا پنداریزبان متغیرتاثیر روده بر مغزقلب یا مغزسطح آگاهی، رخدادهای زندگنوبت کودکاناگر نعمت فراموشی نبود بسجهانی که از یک منبع، تغذیهمه ی سردردها بی خطر نیستاز نخستین همانند سازها تمهربانی، شرط موفقیتخواب سالم عامل سلامتی و یهزینه سنگین انسان در ازابه بالا بر ستارگان نگاه کدر محل کار ارزش خودت را بکودکان را برای راه آماده برخی یونها و مولکول های مرویا و خبر از آیندهزبان شناسی مدرن در سطح سلآلودگی هوا و پارکینسونتوکل بر خدامغز انسان برای شادمانی طافسردگی و ساختار مغزتازه های اسکیزوفرنی(جنوقبرستان ها با بوی شجاعتشکست حتمینیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقا از نخستین همانجایی برای یاد گرفتن باقی هندسه ی پایه ایاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن و روزه داریخوش قلبی و مهربانیدر برابر حقایق جدیدویتنام نوعی کرونا ویروس بی هیچ می ایی و بی هیچ میرکار امروز را به فردا نیندبررسی مغز با امواج مادون روزه داری و بیمار ی ام اس سقوط درون جاذبه ای خاص، چآیندهتیروفیبان موثر در سکته ی مغز در تنهایی آسیب میبینامید نجاتترکیب آمار و ژنتیکلوتیراستامشبیه سازی سیستم های کوانحفره در مغزچگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تما به جهان های متفاوت خودخرما منبع بسیار خوب آنتی درمان کارتی سل و تومور مغواقعیت چیستبیماری ای شبیه آلزایمر و درمان پوکی استخوانواقعیت های متفاوتکریستال زمان(قسمت سوم)بعد پنجمروشی جدید در درمان سکته متکامل داروینی هنوز در حاسندرم کووید طولانینقش نظام غذایی در تکامل مانگشت ماشه ایتست نوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از مقابله ی منطقی با اعتراضصبر لازمه ی پیروزی استحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیددنیایی پر از سیاهچاله واکسن آلزایمربیهوشی در بیماران دچار ادرمان سرگیجه بدون نیاز بگویید نوزده و ایمنی ساکتتفاوتهای جنسیتی راهی برامخچه فراتر از حفظ تعادلآیا همه جنایت ها نتیجه بیرژیم غذایی ضد دردتئوری جدید، ویران کردن گسینوریپا داروی ترکیبی ضدنقش درختان در تکاملانسان قدیم در شبه جزیره عتصور ما ازمشکلات و واقعینازوکلسیناتفاق و تصادفمنابع انرژی از نفت و گاز طلای سیاهحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهورزش هوازی مرتب خیلی به قبا طبیعت بازی نکندرک کنیم ما همه یکی هستیمگذشته را دفن کنتلاشی تازه برای گشودن معمرکز حافظه کجاستآیا بدون ناظر هوشمند هم برسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر کپسول نوروهرب بر تفن آوری های جدید علیه شناسکوت و نیستینقشه با واقعیت متفاوت اساولین مورد PML به دنبال تکتغییر زودتر اتصالات مغزینرمشهای مهم برای تقویت عاحساسات کاذبمنبع هوشیاری کجاست قسمت علم و روححس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاستفاده از سلول های بنیادانش بی نهایتیاد بگیر فراموش کنیبازخورد یا فیدبکدرد و درسپیموزایدتنها مانع در زندگی موارد مسمومیت دانش آموزان بی گآیاما مقهور قوانین فیزیکزمان پلانکتاثیر گیاه خواری بر رشد وفاصله ها در مکانیک کوانتسادیسم یا لذت از آزار دادچندجهانیایمپلانت مغزی و کنترل دو جنبه های موجی واقعیتچراروياها را به یاد نمی آادراک ما درک ارتعاشی است منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعید نوروز مبارکحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش عاطفی بیشتر در زناناصلاح خطا با رفتن بر مسیرداروهای تغییر دهنده ی سیکفش و کتاببحثی درباره احساسات متفاذهن و شیمی بدنپیراستامتو باید نیکان را به دست بمطالبی در مورد تشنجآرام باشزندان ذهنیتاثیر درجه حرارت بر عملکفرد حساس از نظر عاطفی و بسرکه انگبین عسلی مفید برنوار مغز با توضیح دکتر فاایا ابزار هوشمندی یا مغز جهان هایی در جهان دیگرنظریه ی تکامل در درمان بیارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعشق، شلوغ کردن نیستحس و ادراک- قسمت بیست و پهیچ اندر هیچبقا با سازگارترین فرد اسداروی جدید ضد میگرنکنگره بین المللی سردرد دبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱رقیبی قدرتمند در برابر مپرواز از نیویورک تا لوس آتومورهای نخاعیمغز مادران و کودکان در زمآشناپنداری چیستزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر روزه داری بر سلامت قلب دروازه ی ارتباطسعی کن به حدی محدود نشوینور از عمق تاریکیاگر نعمت فراموشی نبود بسجهانی در ذهنهمه جا خیر بکاراز نشانه ها و آثار درک شدموفقیت هوش مصنوعی در امتخواب عامل دسته بندی و حفطهزاران سال چشم های بینا وبه بالاتر از ماده بیندیشدر چه مرحله ای از خواب ، رکوری گذرای ناشی از موبایبرخی اثرات مضر ویتامین درویا بخشی حقیقی از زندگی زبان شناسی نوین نیازمند آلزایمرتوپیراماتمغز انسان رو به کوچک تر شاقلیت خلاقتازه های بیماری پارکینسوقدم زدن و حرکت دید را تغیشگفت نیست من عاشق تو باشمچیز جدید را بپذیرابزار بقا از نخستین همانجایی خالی نیستهندسه ی رایج کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که بخوش خیالی و خوش بینیدر درمان بیماری مولتیپل ویتامین E برای فعالیت صحبی ذهن و بی روحکار با یگانگی و یکپارچگیبررسی و اپروچ جدید بر بیمروزه داری سلول های بنیادسلول های مغزی عامل پارکیآینده ی انسان در فراتر ازتکنولوژی های جدید و حالتمغز را از روی امواج بشناسامید جدید بر آسیب نخاعیترکیب حیوان و انسانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعشبکه های مصنوعی مغز به درحق انتخابچگونه تکامل مغزهای کنونیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمخسته نباشی بابادرمان پوکی استخوانواقعیت و مجازکشف مکانیسم عصبی خوانش پبعد از کروناريتوکسيمب در درمان ام استکامل داروینی هنوز در حاسندرم گیلن باره به دنبال نقش نظریه تکامل در شناساانگشت نگاری مغز نشان میدتست آر ان اس دز میاستنی گنگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقای موجود زنده از مقابله با کرونا با علم اسصبر و واقعیتحمایت از طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتمباحث مهم حس و ادراکدنیا، هیچ استواکسن ایرانی کرونا تولیدبیوگرافیدرمان سرگیجه بدون نیاز بگوش دادن بهتر از حرف زدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا هوش مصنوعی می تواند نراه فراری نیستتا 20 سال آینده مغز شما به سیگار عامل افزایش مرگ ومنقش ذهن و شناخت در حوادث انسان میوه ی تکاملتصور از زمان و مکاننباید صبر کرد آتش را بعد اتوبان اطلاعات و پلِ بینمنابع انرژی از نفت و گاز طوفان فقر و گرسنگی و بی سحس متفاوتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز خود رها شوديدن با چشم بسته در خواب ورزش هوازی ، بهترین تمریبالاترین هدف از دولتدرک احساسات و تفکرات دیگگریه ی ابر، رمز طراوت باغتلاشی جدید در درمان ام اسمرکز خنده در کجای مغز استآیا برای تولید مثل همیشه رساناها و ابر رساناها و عتاثیر کپسول نوروهرب بر سفناوری هوش مصنوعی نحوه خسکوت، پر از صدانقص های سیستمی ایمنیاولین مورد پیوند سر در انتغییر عمودی سر انسان از پچرا ماشین باید نتایج را پاخلاق و علوم اعصابمنبع هوشیاری کجاست قسمت علم اپی ژنتیک دریچه ای بهحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاستفاده از سلول های بنیادانشمندان موفق به بازگردیادگیری مهارت های جدید دبازسازي مغز و نخاع چالشی درد باسن و پا به دلیل کاهپیچیدگی های مغزمگستنها در برابر جهانمسمومیت دانش آموزان، قماآگاهی فراتر از آگاهیزمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر گیاهخواری بر رشد و فاصله ی همیشگی تصویر سازسازگاری با محیط بین اجزانه ناامیدی بلکه ارتقاایمپلانت مغزی کمک میکند جنسیت و تفاوت های بیناییچراغ های متفاوت و نور یکسادغام میان گونه های مختلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعامل کلیدی در کنترل کارآحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصول انجام برخی نرمش ها دداروهای ضد بیماری ام اس وکل اقیانوس در یک ذرهبحثی درباره احساساتی غیرذهن پر در برابر آگاهیپیشینیان انسان از هفت میتو برای خزیدن خلق نشده ایمطالعه ای بیان میکند اهدآرامش و دانشزونیسومایدتاثیر درجه حرارت بر عملکفردا را نمیدانیمسرگیجه از شایعترین اختلانوار مغز ترجمه رخدادهای ایا بیماری ام اس (مولتیپجهان یکپارچهنظریه ی ریسمانارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعصب حقوق نورولووحس و ادراک- قسمت شصت و چههیچگاه از فشار و شکست نتربقا در ازای بیماریداروی جدید ضد الزایمرکنترل همجوشی هسته ای با هبرین نت به جای اینترنترموزی از نخستین تمدن بشرپروتئین های ساده ی ابتداتومورهای ستون فقراتمغز چون ابزار هوش است دلیآشتی بهتر استزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر روغن رزماری استنشاقلب روباتیکشلیک فراموشینور دروناگر با مطالعه فیزیک کوانجهان، تصادفی نیستهمیشه چیزی برای تنهایی داز نظر علم اعصاب یا نرووسموفقیت در تفکر استخواص فلفل سبزهستي مادي ای که ما کوچکتربه جای محکوم کردن دیگران در ناامیدی بسی امید استکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی اختلالات عصبی مثانهرویا تخیل یا واقعیتزبان، نشان دهنده ی سخنگو آملودیپین داروی ضد فشار توانایی مغز و دیگر اجزای مغز انسان رو به کوچکتر شداقیانوس نادانیتازه های درمان ام اسقدرت مردمشگفت انگیز بودن کیهانچیزی منتظر شناخته شدنابزار بقا از نخستین همانجاذبههندسه بنیادیناز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسخوشبختی چیستدر سال حدود 7 میلیون نفر ویتامین E در چه مواد غذایبی سوادی در قرن 21کارهای کوچک، بی ارزش نیسبررسی ژنها در تشخیص بیماروزهای بد باقی نمیماندسلول های بنیادیآینده ی علم و فیزیک در60 ثتکنولوژی و پیشرفتمغز زنان جوانتر از مغز مرامید درمان کرونا با همانترازودونلیروپریم داروی ترکیبی ضدشبکیه های مصنوعیحقیقت قربانی نزاع بین بی چگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تما بخشی از این جهان مرتبطخطا در محاسبات چیزی کاملخطا در محاسبات چیزی کاملبیماری ای شبیه ام اس مولتدرمان آرتروز با ورزش موضکشف مکانیسمی پیچیده در ببعد از کروناریه زغالیتکامل داروینی هنوز در حاسندرم پیریفورمیسنقش هورمون های تیروئید دانتقال ماده و انرژیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقای موجود زنده از ملاحظه های اخلاقی دربارهصبر بسیار بایدحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز مبتکران خودشکوفادندان ها را مسواک بزنید تواکسن اسپایکوژنبیوگرافیدرمان سرگیجه بدون داروگوشه بیماری اتوزومال رسستقلید از روی طبیعتمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا هوش مصنوعی زندگی بشرراه نجاتتا بحر یفعل ما یشاسیاهچاله هانقش روی و منیزیم در سلامتانسان ها می توانند میدان تصادف یا قوانین ناشناختهنبرو و انرژی مداوماتوسوکسیمایدمنابع انرژی از نفت و گاز طوفان بیداریحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک تا کماز درخواست ها جدا شودی متیل فومارات(زادیوا)(ورزش و میگرنباهوش ترین و با کیفیت تریدرک تصویر و زبان های مخلتگربه شرودینگر و تاثیر مشتمایل زیاد به خوردن بستنمرگ چیستآیا بزرگ شدن مغز فقط در درستگاری محدود به یک راه نتاثیر کپسول نوروهرب بر سفواید روزه داری متناوبسکته مغزینقص در تشخیص هیجانات عاماولین هیبرید بین انسان و تغییرات منطقه بویایی مغزچرا مردم با زندگی میجنگناخلاق پایه تکامل و فرهنگمنبع هوشیاری کجاست قسمت علم به ما کمک میکند تا موحس و ادراک قسمت نوزدهمهوش احساسیاستفاده از سلول های بنیادانشمندان نورون مصنوعی سیادگیری هوش مصنوعی، عمیقباغچه ی مندرد زانو همیشه نیاز به جرپیچیدگی های مغزی در درک زتنهاییمسیر دشوار تکامل و ارتقاآپومورفین در پارکینسونزمان شگفت انگیزتاثیر انتخاب از طرف محیط فتون های زیستیستم با شعار قانون بدترین نه به اعدامایمپلانت نخاعی میتواند دجنسیت و تفاوت های بینایینزاع ها بیهوده استادغام دو حیطه علوم مغز و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعادت همیشه خوب نیستحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصول توسعه ی یک ذهن کاملداروهای ضد تشنج با توضیح کلمات بلند نه صدای بلندبخش فراموش شده ی حافظهذهن تو همیشه به چیزی اعتقپیشرفت های جدید علوم اعصتو تغییر و تحولیمعماری، هندسه ی قابل مشاآرامش و سکونزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر درجه حرارت بر عملکفرزندان زمان خودسرگردانینوار مغز در فراموشی هاایا بدون زبان میتوانیم تجهان یکپارچهنظریه تکامل در درمان بیمارتباط غیرکلامی بین انسامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعصب سیاتیکحسن یوسف باغچه ی منهیپرپاراتیروئیدیسمبقای حقیقی در دور ماندن اداروی سل سپتکنترل جاذبهبرای یک زندگی معمولیرمز و رازهای ارتباط غیر کپروتز چشمتوهم فضای خالیمغز چگونه صداها را فیلتر آغاز فرایند دانستنزبان نیاز تکاملی استتاثیر رژیم گیاه خواری بر قلب را نشکنشلیک فراموشینوروفیبروماتوزاگر تلاش انسان امروز براجهش های ژنتیکی مفید در ساهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز نظر علم اعصاب اراده آزمولکول ضد پیریخواص میوه ی بههستی ما پس از شروعی چگال به خوبی های دیگران فکرکندر هم تنیدگی مرزها و بی مکیهان خود را طراحی میکندبرخی اصول سلامت کمررویا حقی از طرف خدازبان، وسیله شناسایی محیطآموزش نوین زبانتوانایی یک فرد، برای تغیمغز ایندگان چگونه استالکترومغناطیس شنوایی و هتبدیل پلاستیک به کربن و سقدرت و شناخت حقیقتشگفت زده و حیران باشچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقا از نخستین همانجاذبه و نقش آن در شکلگیریهندسه در پایه ی همه ی واکاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر خوشبختی دور از رنج های مدر عید نوروز مراقب تصادف ویتامین کابی شرمیکارهایی بیش از طراحی و گپبررسی بیماری التهابی رودروزهای سختسلول های بنیادی منابع و اآینده با ترس جمع نمیشودتکنولوژی جدید که سلول هامغزهای کوچک بی احساسامیدهای جدید برای بازیابترازودونلیس دگرامفتامین یا ویاسشباهت مغز و کیهانحقیقت آنطور نیست که به نظچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یمانند آب باشخطای ادراک کارمابیماری اسپینال ماسکولار درمان ام اس(مولتیپل اسکلکشف ارتباط جدیدی از ارتببعد از کرونا دلخوشی بیهوریواستیگمینتکامل داروینی هنوز در حاسندرم پیریفورمیسنقش هورمون زنانه استروژنانتروپی و هوشیاریتشنج چیستنگاهت را بلند کنابزار بقای موجود زنده از ملاحظات بیهوشی قبل از جرصد قدح، نفتاده بشکستحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز متواضع باشده روش موفقیتواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان سرطان با امواج صوتگوشت خواری یا گیاه خواریتقلید از طبیعتمخچه تاثیر گذار بر حافظهآیا هوش ارثی دریافتی از پراه های جدید برای قضاوت رتاول کف پا و حقیقتسیاهچاله های فضایی منابعنقش روزه داری در سالم و جانسان یک کتابخانه استتضادهای علمیچت جی پی تیاتصال مغز و کامپیوترمنابع انرژی از نفت و گاز طوفان زیباییحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک تا کماز دست دادن دم در پیشینیادین اجباریورزش بهترین درمان بیش فعباور و کیهان شناسیدرک حقیقت نردبان و مسیری گزیده ای از وبینار یا کنفتمایز یا کشف یگانگیمرگ و میر پنهانآیا تکامل و تغییرات ژنتیرشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر کتامین در درمان پافواید زیاد دوچرخه سواریسال سیزده ماههنقطه ی رسیدن به قلهاولین تصویر در تاریخ از ستغییرات مغز پس از 40 سالگیچرا مغز انسان سه هزار سالاختلاف خانوادگی را حل کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت علم بدون توقفحس و ادراک قسمت هفتمهوش احساسیاستفاده از سلول های بنیادانشمندان یک فرضیه رادیکیادگرفتن، آغاز حرکت است بحتی علمی درباره تمایل بدردهای سال گذشته فراموش پیوند قلب خوک، به فرد دچاتنهایی رمز نوآوری استمسئول صیانت از عقیده کیسآپومورفین در پارکینسونزمزمه ات مانده در گوشمتاثیر احتمالی عصاره تغلیفروتنی معرفتیستم، بی پاسخ نیستنه به اعدامایمان به رویاجهل مقدسنزاع بین جهل و علم رو به پارتقا و تکامل سنت آفرینش منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعادت کن از بالا نگاه کنیحس و ادراک قسمت بیستمهوشمندی کیهاناصول سلامت کمرداروی فامپیریدین یا نورلکلوزاپین داروی ضد جنونبخش های تنظیمی ژنومذهن خود را مشغول هماهنگیپیشرفت در عقل است یا ظواهتو جهانی هستی که خودش را معنی روزهآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزیان غذاهای پرچربتاثیر درجه حرارت بر عملکفرضیه ای جدید توضیح میدهسربازان ما محققا غلبه می نوار مغز در تشخیص بیماری ایا تکامل هدفمند استجهان کنونی و مغز بزرگترینظریه تکامل در درمان بیمارتروز یا خوردگی و التهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعضلانی که طی سخن گفتن چقدحساسیت روانی متفاوتهاوکينگ پیش از مرگش رسالبلندی در ذهن ما درک بلندیداروی ضد چاقیکندر در بیماریهای التهاببرای پیش بینی آینده مغز درمز گشایی از اتصالات مغزپروتز عصبی برای تکلمتوهم فضای خالی یا توهم فضمغز ناتوان از توجیه پیداآغاز فصل سرما و دوباره تکزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر رژیم گیاه خواری بر قوی تر باششنا در ابهای گرم جنوب نیانورون هاي مصنوعی می تواناگر خواهان پیروزی هستیجهش های ژنتیکی غیر تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا باز نظر علم اعصاب اراده آزمولتیپل اسکلروز در زنان خواص هندوانههشت توصیه برای کاستن از دبه خودت مغرور نشودر هم تنیدگی کوانتومیکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی اطلاعات روانشناسی مرویاها از مغز است یا ناخوزدودن نقص از هوش مصنوعیآمارهای ارائه شده در سطح توازن مهمتر از فعالیت زیمغز ابزار بقای برتر مادیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتبدیل تراکت صوتی مصنوعی قدرت کنترل خودشگفتی های نقشه ی ژنتیکیچیزی شبیه نور تو نیستابزار بقا از نخستین همانجبران از دست رفته هاهندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان های مغناطیسی قابل خیالپردازی نکندرمان نگهدارنده ی اعتیادویتامین کا و استخوانبی عدالتی در توزیع واکسن کاربرد روباتهای ريزنانوبررسی سیستم تعادلی بدن اروش مقابله مغز با محدودیسلول های بدن تو پیر نیستنآیا فراموشی حتمی استمغز، فقط گیرندهامیدوار باش حتی اگر همه چتراشه مغز بدون واسطه ی دلا اکراه فی الدینشباهت مغز با کیهان مادیحقیقت افرادچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجبخطای حسواقعیت و انعکاسبیماری اضطراب عمومیدرمان تومورهای مغزی با اکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبعد از کرونا دلخوشی بیهوریاضیات یک حس جدید استتکامل زبانسندرم پای بی قرارنقش ویتامین K در ترمیم اسانتظار گذر تندباد؟تشنج و حرکات شبه تشنجی قاچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از ممانتین یا آلزیکسا یا ابصدای بم با فرکانس پایین، حافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز مجموعه های پر سلولی بدن مدهن، بزرگترین سرمایهواکسن دیگر کرونا ساخته شبیان حقیقتدرمان ضایعات نخاعیگیلگمش باستانی کیستتقویت مغز با ورزشمخاطب قرار دادن مردم، کاآیا هوش سریعی که بدون احسراه های جدید برای قضاوت رتابوهای ذهنیسیاهچاله ها، دارای پرتو نقش رژیم غذایی بر رشد و اانسان باشتظاهر خوابیده ی مادهچت جی پی تیاثر مضر مصرف طولانی مدت رمنابع انرژی از نفت و گاز طولانی ترین شبحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک تا کماز روده تا مغزدین، اجباری نیستورزش در کمر دردباید از انسان ترسیددرک دیگرانگزارش یک مورد جالب لخته وتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمرگ و میر بسیار بالای ناشآیا جنین انسان، هوشمندی رشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیلم کوتاه هیروشیما از هسانسور از روی قصد بسیاری نقطه ای بود و دگر هیچ نبواولین دارو برای آتاکسی فتغییرات آب و هوایی که به چرا مغزهای ما ارتقا یافت اختلال حرکتی مانند لرزش منبع هوشیاری کجاست قسمت علم در حال توسعهحس و ادراک قسمت هفدهمهوش بشری تهدید برای بشریاستیفن هاوکینگ در مورد هدانشمندان ژنی از مغز انسیادآوری خواب و رویابحث درباره پیدایش و منشا دردی که سالهاست درمان نشپیوند مدفوع در درمان بیمتنبیه چقدر موثر استمسئولیت جدیدآب زندگی است قسمت چهارمزنان باهوش ترتاثیر ترکیبات استاتین (سفروتنی و غرورستون فقرات انسان دو پا جلنه بدبخت بلکه ناداناین پیوند نه با مغز بلکه جهان فراکتالنزاع بین علم و نادانی رو ارتقا یا بازگشت به قبل ازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعادت کن خوب حرف بزنیحس و ادراک قسمت دهمهوشیاری و وجوداضطراب و ترسداروی لیراگلوتیدکلید نزدیک و نگاه تو بر فبخش بزرگی حس و ادراک ما اذهن خالی از شلوغی افکارپیشرفت ذهن در خلاقیت استتو جدای از کیهان نیستیمعاینه قبل از نوار عصب و آزمون تجربی، راهی برای رزیباترین چیز در پیر شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکفساد اقتصادی سیتماتیک درسربرولایزیننوار مغزی روشی مهم در تشخایجاد احساساتجهان کاملی در اطراف ما پرنظریه تکامل در درمان بیمارزش های وارونهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قغم بی پایانخفاش کور و انسان بینا؟هاوکينگ پیش از مرگش رسالبلوغ چیستداروی ضد چاقیکندر علیه سرطانبرای اولین بار دانشمندانرمز پیشرفت تواضع است نه طپرورش مغز مینیاتوری انساتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز و قلب در جنین موش مصنآغاز مبهم آفرینشزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر رژیم گیاه خواری بر قیچی ژنتیکیشناخت و معرفت، و نقش آن دنورون های ردیاب حافظهاپل ویژن پرو در تشخیص بیمجهش های بیماری زا، معمولهمیشه به آنچه داری، خوشناز واقعیت امروز تا حقیقتمواد کوانتومی جدید، ممکنخواص انارو هر کس تقوای خدا پیشه کنبه دنبال رستگاری باشدر هم تنیدگی کوانتومی و پکیست هیداتید مغزبرخی بیماری ها که در آن برویاهای پر رمز و حیرتی درسفر فقط مادی نیستآن چیزی که ما جریان زمان توت زیاد بخوریدمغز ابزار برتر بقاالکترودهای کاشتنیتبدیل سلولهای محافط به سقدرت انسان در نگاه به ابعشگفتی های زنبور عسلنکاتی در مورد تشنجابزار بقا از نخستین همانجدا کردن ناخالصی هاهندسه، نمایشی از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان های کوانتومی خلاخانه ی تاریکدرمان نابینایان آیا ممکنویتامین کا در سبزیجاتبیمار 101 ساله، مبتلا به سکاربرد روباتهای ريز، در بررسی علل کمر درد در میانروش های صرفه جویی در ایجاسلول بنیادی و ای ال اسآیا ممکن است موش کور بی ممغزتان را در جوانی سیم کشامیدواریتراشه ها روی مغزلاموژین داروی ضد اوتیسم؟شباهت های ریشه ای چند بیمحقیقت انساننگاه من، نگاه تو و یا حقیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینخطر آلودگی هواواقعیت تقویت شدهبیماری بیش فعالیدرمان تشنجکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتفکر قبل از کارریتوکسیمابتکامل زبانسندرم پس از ضربه به سرنقش ژنتیک در درمان اختلااندوه در دنیا استتشنج به صورت اختلال رفتاچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از من کسی در ناکسی دریافتم صرع و درمان های آنحافظه های کاذبهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز مجرم، گاهی قربانی استدو ویژگی انتزاع و قدرت تجواکسن دیگری ضد کرونا از دبیداری معنوی یعنی دوستی درمانهای بیماری پارکینسگیاه بی عقل به سوی نور میتقویت استخوان در گرو تغذمدل همه جانبه نگر ژنرالیآیا هشیاری کوانتومی وجودراه پیروزی در زندگی چیستتاثیر فکر بر سلامتسیاهچاله و تکینگی ابتداینقش رژیم غذایی در رشد و اانسان جدید از چه زمانی پاتظاهری از ماده است که بیدنتایج نادانی و جهلاثرات فشار روحی شدیدمنابع انرژی از نفت و گاز طی یکصد هزار سال اخیر هرچحس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک تا کماز سایه بگذردیوار همه اش توهم بودوزن حقیقی معرفت و شناختبابا زود بیادرک درست از خود و هوشیاریگشایش دروازه جدیدی از طرتمدن پیشرفته ی پیشینیانمرگ و سوال از قاتلآیا جهان ذهن و افکار ما مرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیلمی بسیار جالب از تغییسانسور بر بسیاری از حقاینقطه بی بازگشتاولین دروغتغییرات تکاملی سر انسان چرا ویروس کرونای دلتا وااختلال خواب فرد را مستعد منبع هوشیاری کجاست قسمت علم راهی برای اندیشیدن احس و ادراک قسمت هجدهمهوش در طبیعتاستیفن هاوکینگ در تفسیر دانشمندان پاسخ کوانتومی یاری خدا نزدیک استبحثي درباره هوش و تفاوتهدرس گرفتن از شکست هاپیوند مغز و سر و چالشهای تهدیدهای هوش مصنوعیمسئولیت در برابر محیط زیآب زندگی است قسمت هفتمزنجیرها را ما باید پاره کتاثیر تغذیه بر سلامت روافرگشت و تکامل تصادفی محض ستارگانی قبل از آغاز کیهنه جنگ و نه خونریزیاین اندوه چیستجهان قابل مشاهده بخش کوچنزاع بین علم و جهل رو به پارتوکين تراپی روشی جديد منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعادت کردن به نعمتحس و ادراک قسمت دوازدهمهوشیاری و افسردگیاطلاع رسانی اینترنتیداروی تشنجی دربارداریکلام و زبان، گنجینه ای بسبخش بزرگتر کیهان ناشناختذهن سالمپیشرفتی مستقل از ابزار هتو دی ان ای خاص ميتوکندريمعادله ها فقط بخش خسته کنآزمون ذهنی گربه ی شرودینزیباترین چیز در افزایش ستاثیر درجه حرارت بر عملکفشار و قدرتسردرد میگرننوار مغز، مفید و بی خطرایران بزرگجهان پیوستهنعناعارزش های حقیقی ارزش های غمنبع هوشیاری در کجاست؟(قغم بی پایانخفاش با شیوع همه گیری جدیهدف یکسان و مسیرهای مختلبلعیدن ستاره توسط سیاهچاداروی ضد تشنج با قابليت تکوچ از محیط نامناسببرای تمدن سازی، باید در برمز بقای جهش ژنتیکیپرکاری تیروئیدتوهم چیستمغز و هوش، برترین ابزار بإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر رژیم گیاهخواری بر قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصشناخت حقیقت یا آرزوهای گنوروپلاستیسیتی چیستاپی ژنتیکجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهمیشه داناتر از ما وجود داز کجا آمده ام و به کجا میموجود بی مغزی که می تواندخواص اردهوفور و فراوانیبه زودی شبکه مغزی به جای در هم تنیدگی کوانتومی و دکیست کلوئید بطن سومبرخی بیماری های خاص که بدرویای شفافسفر نامه سفر به بم و جنوب آنچه می دانم، آنچه را میختوسعه هوش مصنوعی قادر اسمغز از بسیاری حقایق می گرالگو نداشتیمتبر را بردارقدرت ذهنشانس یا نتیجه ی تلاشچگونه مولکول های دی ان ایابزار بقا از نخستین همانجدایی خطای حسی استهنر فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان بنیادین اطلاعاتخانواده پایداردرمان های اسرار آمیز در آویتامین بی 12 در درمان دردبیمار مرکز تنفس سلولیکاش شرف اجباری بود یا حتیبرطرف کردن خشونت را از خاروش های عملی برای رفع کمرتکنولوژی جدید که سلول هاسلول بنیادین از مخاط بینمغزتان را در جوانی سیمکشامیدواری و مغزتراشه ی هوش مصنوعی در مغزلایو دوم دکتر سید سلمان فشباهت کیهان و مغزحقیقت اشیانگاه مادی غیر علمی استابزار بقا از نخستین همانحقیقت تنها چیزی است که شانگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسخطر را بپذیرواقعیت تقویت شدهبیماری تی تی پیدرمان جدید ALSکشیدن مادی روشی برای جلوتفکر ترکیبی در هوش مصنوعریسپریدونتکامل زبان انسان از پیشیسندرم جدایی مغزنقش گرمایش آب و هوا در هماندوه دردی را دوا نمیکندتشنج عدم توازن بین نورون چالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از من پر از تلخیمضایعه ی شبکه لومبوساکرالحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز محل درک احساسات روحانیدو بیماری روانی خود بزرگ واکسن سرطانبیداری و خواب کدام بهتر ادرماندگی به دلیل عادت کرگیاه خواری و گوشت خوار کدتقویت حافظه یا هوش مصنوعمدل هولوگرافیک ژنرالیزهآیا واکنش های یاد گرفته وراه انسان شدن، راه رفتن وتاثیر مشاهده بر واقعیت بسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنقش زنجبیل در جلوگیری از انسان خطرناکترین موجودتعویض دارو در تشنجنجات در اعتماد به خوداثرات مفید قهوهمنابع انرژی از نفت و گاز طبیعت موجی جهانحس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک تا کماز علم جز اندکی به شما دادیوار، از ابتدا توهم بودوزوز گوشباد و موجدرک عمیق در حیواناتپل جویی اصفهانتمدن بشری و مغز اخلاقیمرگ انتقال است یا نابود شآیا جهش های ژنتیکی، ویرورشد در سختی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیروز نادریساهچاله ها تبخیر نمیشودنمیتوان با بیرون انداختناولین سلول مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر داردچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک اختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست قسمت علم ساختن برج های چرخانحس و ادراک قسمت هشتمهوش عاطفی قسمت 11استخوان های کشف شده، ممکدانشمندان اولین سلول مصنژن همه چیز نیستبحثی جالب درباره محدودیتدست و پا زدن در سایه؟پیوند اندام از حیوانات بتو یک معجزه ایمستند جهان متصلآب زندگی است قسمت اولزندگی فعال و مثبت روند آلتاثیر حرکات چشم بر امواج فراموش کارها باهوش تر هسسخن نیکو مانند درخت نیکوچه زیاد است بر من که در ایاین ایده که ذرات سیاهچالجهان موازی و حجاب هانسبیت عام از زبان دکتر برارتباط میکروب روده و پارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعادت بد را ترک کنحس و ادراک قسمت سومهوشیاری کوانتومیاطلاعات حسی ما از جهان، چداروی جدید ALSکلام، در تحولی شگفت آور ببخش دیگری در وجود انسان هذهت را روی چیزهای مفید متپپوگستتو در میانه ی جهان نیستی معجزه های هر روزهآزمون ذهنی گربه شرودینگرزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر درجه حرارت بر عملکفضا و ذهن بازسردرد میگرن در کودکاننوار مغز، ترجمه ی فعالیت ایرادهای موجود در خلقت بجهان پیوستههفت چیز که عملکرد مغز تو ارزش حقیقی زبان قسمت اولمنبع خواب و رویاغیرقابل دیدن کردن مادهخلا، حقیقی نیستهدف یکسان، در مسیرهای متبنی عباس، ننگی بر تاریخداروی ضد تشنج با قابليت تکوچک شدن مغز از نئاندرتابرای خودآگاه بودن تو بایرمز جهانپراسینزوماب در پارکینسوتوهم و خیالمغز و اخلاقافت فشار خون ناگهانی در وزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر رژِیم غذایی بر میگقانون مندی نقشه ژنتیکی مشناخت درون، شناخت بیرون؛نوروز مبارکابتدا سخت ترین استجهشهای مفید و ذکاوتی که دهمیشه راهی هستاز کسی که یک کتاب خوانده موجودات مقهور ژنها هستندخواص بادام زمینیوقاحت و تمسخر دیگرانبه زیر پای خود نگاه نکن بدر هر سوراخی سر نکنکپسول ژری لاکتبرخی توجهات در ببمار پارروان سالمسفر به مریخ در 39 روزآنچه ناشناخته است باید شتوسعه برخی شغل ها با هوش مغز به تنهایی برای فرهنگ الگو و عادت را بشکن و در اتحریک عمقی مغزقدرت شناختی انسان، محدودشانس یا تلاشچگونه میتوان با قانون جنابزار بقا از نخستین همانهنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج خار و گلدرمان های بیماری آلزایمرویتامین بی هفدهبیماری لبر و نابینایی آنکتاب گران و پرهزینه شد ولبزرگ فکر کنروش هایی برای کم کردن اضطتکینگیسلول عصبی شاهکار انطباق مغط یک گیرنده استامیدی به این سوی قبر نیستتراشه ی بیولوژِیکلبخند بزن شاید صبح فردا زشباهت زیاد بین سلول هاي علحظات خوش با کودکانشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت خواب و رویانگاه کلی نگرابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تماجرای عجیب گالیلهخطرات هوش مصنوعیواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری خود ایمن اعصاب محدرمان جدید میگرن با انتی کشتن عقیده ممکن نیستتفکر خلا ق در برابر توهم ریسدیپلام تنها داروی تایتکامل ساختار رگهای مغزی سندرم دزدی ساب کلاویننقش پیش زمینه ها و اراده اندوهگین نباش اگر درب یا تشویق خواندن به کودکانچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزارهای پیشرفته ارتباط من بی من، بهتر یاد میگیرمضایعه ی عروقی مخچهحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا محل درک احساسات روحانی ددو بار در هفته ماهی مصرف واکسن سرطانبیست تمرین ساده برای جلودرها بسته نیستگیرنده باید سازگار با پیتقویت سیستم ایمنیمدل هولوگرافیک تعمیم یافآیا یک، وجود داردراه بی شکستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسیاهچاله ی تولید کنندهنقش زبان در سلطه و قدرت اانسان در هستی یا هستی در تعامل انسان و هوش مصنوعینجات در راستگوییاثرات مفید روزه داریمنابع انرژی از نفت و گاز طبیعت بر اساس هماهنگیحس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی به کمک هوش طبیازدواج های بین گونه ای، ردید تو همیشه محدود به مقدوسواس، بیماری استباد غرور و سر پر از نخوت ودرگیری قلب در بیماری ویرپل خواجو اصفهانتمدن زیر آبمرگ تصادفیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرشد، رسیدن به یک هدف نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیزیک مولکولها و ذرات در سایه ی هوشیارینمیتوان بر سیاه سیاه نوشاوکرلیزوماب داروی جدید شثبت و دستکار ی حافظهچرا پس از بیدار شدن از خواختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست قسمت علایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش عاطفی قسمت نهماستروژن مانند سپر زنان ددانشمندان تغییر میدان مغژن همه چیز نیستبحثی در مورد نقش ویتامين دست کردن در گوشپیوند اندام حیوانات به اتو یک جهان در مغز خودت هسمشکل از کجاستآب زندگی است قسمت دومزندگی هوشمند در خارج از زتاثیر دوپامین و سروتونینفراموشی همیشه هم بد نیستسخن و سکوتنه عدم مطلق بلکه عدم با قاین ابتدای تناقض هاستجهان ما میتواند به اندازچسبیدن به خود، مانع بزرگ ارتباط ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعادت دادن مغز بر تفکرحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوشیاری سنتی یا هوشیاری اطلاعاتی عمومی در مورد مداروی جدید s3 در درمان ام کلرال هیدرات برای خوابانبخشیدن دیگران یعنی آرامشذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپایان، یک آغاز استتوقف؛ شکستمعجزه ی چشمآزادی عقیده، آرمانی که تزیرفون داروی ضد ام استاثیر درجه حرارت بر عملکفضای قلب منبع نبوغ استسردرد میگرنی در کودکاننوار عصب و عضلهایستادن در برابر آزادی بجهان پر از چیزهای اسرار آهفت سین یادگاری از میراث ارزش حقیقی زبان قسمت دوممنتظر نمان چیزی نور را بهغرور و علمخلا، خالی نیستهدف از تکامل مغزبه قفس های سیاهت ننازداروی ضد تشنج توپیراماتکوچکی قلببرای رشد، باید از مسیر خطرمز جهان خاصیت فراکتالپرتوهای صادر شده از سیاهتوهم وجودمغز و اخلاقافت هوشیاری به دنبال کاهزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر سلامت دستگاه گوارشقانون گذاری و تکاملشناسایی تاریخچه ی تکاملینوروز یا روز پایانیابتدایی که در ذهن دانشمنجهشهای مفید و ذکاوتی که دهمیشه عسل با موم بخوریماز آغاز خلقت تا نگاه انسامورد نادر همپوشانی دو بیخواص شکلات تلخوقت نهيب هاي غير علمي گذشبه سیاهی عادت نکنیمدر والنتاین کتاب بدید همکامپیوتر سایبورگبرخی توصیه ها برای واکسیروبات ها قول میدهندسفر به درون سفری زیباآنچه واقعیت تصور میکنیم توصیه های سازمان بهداشت مغز بیش از آنچه تصور میشوالگوی بنیادین و هوشیاریتحریک عمقی مغز در آلزایمقدرت عشقشاهکار قرنچگونه مغز ما، موسیقی را پابزار بقا از نخستین همانهنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز از مغز تمکان زمان یا حافظه زمانخارق العاده و استثنایی بدرمان های بیماری اس ام ایویتامین دی گنجینه ای بزربیماری میاستنی گراویسکتاب زیست شناسی باوربزرگ شدن مغز محدود به دورروش هایی برای جلوگیری از تکامل فردی یا اجتماعیسلول عصبی، در محل خاص خودنفرت، اسیب به خود استامیدی تازه در درمان سرطاتربیت کودکان وظیفه ای مهترجمه فعالیت های عضله به لرزش ناشی از اسیب به عصبشجاعت و ترسحقیقت در علم، هرگز نهایی نگاه انسان محدود به ادراابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکدفاع از پیامبروالزارتان داروی ضد فشار بیماری دویکدرمان جدید کنترل مولتیپلگل خاردار، زیباستتفاوت مغز انسان و میمون هریشه های مشترک همه ی موجوتکامل شناخت انسان با کشفسندرم سردرد به دلیل افت فنقش آتش در رسیدن انسان بهاندام حسی، درک از بخش هایتشخیص ژنتیکی آتروفی های چالش کمبود اندام برای پیابزارهای بقا از نخستین همننژیتضایعات در عصب زیر زبانیحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تمحدودیت چقدر موثر استدو برابر شدن خطر مرگ و میواکسن ضد اعتیادبیش از نیمی از موارد انتقدرهای اسرارآمیز و پوشیدهگالکانزوماب، دارویی جدیتلقین اطلاعات و حافظهمدل های ریز مغز مینی برینآیا کیهان می تواند یک شبیراه طولانی را به سلامت گذتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ALS نگاهی کامل بر بیماری وسیاره ی ابلهاننقش زبان در سلطه و قدرت اانسان عامل توقف رشد مغزتعامل انسان با هوش مصنوعنخاع ما تا پایین ستون فقراثرات مضر ماری جوانامنابع انرژی از نفت و گاز طعمه ی شبکه های ارتباط اجحس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی به شناسایی کااسکلت خارجی در درمان اختدیدن خدا در همه چیزیک پیام منفرد نورون مغزی بار مغز بر دو استخواندرگیری مغز در بیماری کویپلاسمای غالبتمدنی قدیمی در شمال خلیج مرگی وجود نداردآیا خداباوری محصول تکاملز گهواره تا گورتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیزیک هوشیاریسایه را اصالت دادن، جز فرنمای موفقیتايندگان چگونه خواهند دیدثبت امواج الکتریکی در عصچرا ارتعاش بسیار مهم استاختلالات مخچهمنبع هوشیاری کجاست قسمت علایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هشتاد و شهوش عاطفی قسمت هفتماسرار آفرینش در موجدانشمندان روش هاي جدیدی ژن هوش و ساختارهای حیاتی بحثی در مورد نقش کلسیم و دست آسمانپیوند سر آیا ممکن استتو کجای جهانیمشکلات نخاعیآب زندگی است قسمت سومزندگی و داراییتاثیر دپاکین بر بیماری مفراموشی و مسیر روحانیسخن پاک و ثابتنهایت معرفت و شناخت درک عاینکه به خاطرخودت زندگی جهان مادی، تجلی فضا در ذهنسبت ها در کیهانارتباط متقابل با همه ی حیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاطلاعاتی عمومی در مورد مداروی جدید لنفوم و لوکمیکم کردن کالری روشی سودمنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلذره ی معین یا ابری از الکپاکسازی مغزتولید مولکول جدید توسط همعجزه ی علمآزار دیگری، آزار خود استزیرک ترین مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکقفس دور خود را بشکنسردرد و علتهای آننوار عصب و عضلهاکنون را با همه ی نقص هایجهان پر از چیزهای جادویی هم نوع خواری در میان پیشیارزش حقیقی زبان قسمت سوممنتظر زمان ایده آل نشوغربال در زندگیخلاصه ای از مطالب همایش مهدف از خلقت رسیدن به ابزابه مغز خزندگان خودت اجازداروی ضد جنون در درمان تیکوچکترین چیز یک معجزه اسبرای زندگی سالم، یافتن ترنگ کردن، حقیقت نیستپرتوزایی از جسم سیاهتوهم وجودمغز و سیر تکامل ان دلیلی افتخار انسانزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر عصاره تغلیظ شده گیقانون جنگلشناسایی سلول های ایمنی انورالژیابتذال با شعار دینجوانان وطنهمیشه، آنطور نیست که هستاز انفجار بزرگ تا انفجار موسیقی نوخواص شگفت هویجوقتی فهمیدی خطا کردی برگبه سخن توجه کن نه گویندهدر یک فراکتال هر نقطه مرککاهش میل جنسی در ام اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atروبات های ریز در درمان بیسفر تجهیزات ناسا به مریخ آنچه حس می کنیم، نتیجه ی توصیه های غیر دارویی در سمغز برای فراموشی بیشتر کالگوبرداری از طبیعتتداوم مهم است نه سرعتقسم به فقرشاهکار شش گوشجریان انرژی در سیستم های چگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقا از نخستین همانهنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی خبر مهم تلسکوپ هابلدرمان های جدید ALSویروس مصنوعیبیماری های میتوکندریکتاب طبیعت در قالب هندسهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی روش هایی ساده برای کاهش اتکامل مادی تا ابزار هوشمسلولهای ایمنی القا کنندهنقاشی هایی با بوی گذشته یامگا سه عامل مهم سلامتترجمه ی فعالیت های عضله بلرزش عضله یا فاسیکولاسیوشرکت نورالینک ویدیویی ازحقیقت راستین انسان علم بنگاه از بیرون مجموعهابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالیدفاع در برابر تغییر ساختواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری دیستروفی میوتونیدرمان جدید ام اسگل درون گلدانتفاوت ها و تمایزها کلید بریشه های مشترک حیاتتکامل، نتیجه ی برنامه ریسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش انتخاب از طرف محیط، نانرژی بی پایان در درون هرتشخیص آلزایمر سالها قبل چالش دیدگاه های سنتی در بابزارهای بقا ازنخستین هممنابع انرژي پاک سرچشمه حضرورت زدودن افکارحافظه ی هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میواکسن علیه سرطانبیشتر کمردردها نیازی به درون قفس یا بیرون از آنگام کوچک ولی تاثیرگذارتلاش ها برای کشف منابع جدمدیون خود ناموجودآیا گذشته، امروز وآینده رابطه تشنج و اوتیسمتاثیر نگاه انسان بر رفتاNVG 291سیاره ابلهاننقش سجده بر عملکرد مغزانسانیت در هم تنیده و متصتعداد کلی ذهن ها در جهان نخاع درازتر یا کوتاهتر کاجزای پر سلولی بدن انسان منابع انرژی از نفت و گاز ظهور امواج مغزی در مغز مصحس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی تعاملیاسکار، لگوی هوشمنددیدگاه نارسای دوگانه ی میک پیشنهاد خوب برای آسان بار بزرگ ایستادن بر دو پادرگیری مغز در بیماران مبپمبرولیزوماب در بیماری چتمرکز و مدیتیشنمراقب خودتون و خانواده هآیا دلفین ها می تواند از زمین در برابر عظمت کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیزیک و هوشیاریساخت سلول عصبی حتی پس از نمایش تک نفرهايا اراده آزاد توهم است یجلو رفتن یا عقبگردچرا بیماری های تخریبی مغاختلالات حرکتی در انسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت علائم عصبی آلزایمر، با احس و ادراک قسمت پنجمهوش عاطفی قسمت یازدهاسرار بازسازی اندام هادانشمندان روشی برای تبدیژن یا نقشه توسعه مغز و نقبحثی در مورد حقیقت فضا و دست بالای دستپیوند سر، یکی از راه حلهاتو کز محنت دیگران بی غمیمشکلات بین دو همسر و برخیآب، زندگی است(قسمت پنجم)زندگی بی دودتاثیر داروهای ضد التهاب فراموشی آرمانسخت ترین کار، شناخت خود انهایت در بی نهایتاینکه خانواده ات سالم باجهان مرئی و نامرئینسبت طلایی، نشانه ای به سارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعجول نباشحس و ادراک قسمت سیزدهمهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نداروی جدید میاستنی گراویکمالگرایی دشمن پیشرفتبدون پیر فلکذرات کوانتومی زیر اتمی قپارادوکس ها در علمتولید مثل اولین ربات های معجزه ی علم در کنترل کرونآسيب میکروواسکولاریا آسزیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر درجه حرارت بر عملکقفس ذهنسردرد به دلیل مصرف زیاد منوار عصب و عضلهاکوییفلکسجهان دارای برنامههمه چیز موج استارزش خود را چگونه میشناسمنحنی که ارتباط بین معرفمقالاتخلاصه ای از درمان های جدیهر چیز با هر چیز دیگر در تبه نقاش بنگردارویی خلط آورکووید نوزده و خطر بیماری برخی ملاحظات در تشنج های رنگین کمانپرسشتوهم بی خداییمغز کوانتومیافراد آغاز حرکت خودشان رزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاریک ترین بخش شبقانون جنگلشواهدی از نوع جدیدی از حانورالژی تریژمینالابداع دی ان ای بزرگترین دجوانان وطنهمکاری یا رقابتاز بار خود بکاه تا پرواز موسیقی هنر مایع استخود جسم و یا تصویروقتی پر از گل شدی خودت را بهبود حافظه پس از رخدادهکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی روش های تربیتی کودکروبات کیانسفر دشوار اکتشافآنها نمیخواهند دیگران راتوصیه هایی در مصرف ماهیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟التهاب شریان تمپورالتداخل مرزها و صفات با بینقضاوت ممنوعشاید گوشی و چشمی، آماده شجریان انرژی در سیستم های چگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقا از نخستین همانهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابخدا موجود استدرمان های جدید میگرنویروس های باستانی، مغز مبیماری های مغز و اعصاب و کتاب، سفری به تاریخبزرگترین خطایی که مردم مروش جدید تولید برقتکامل مداومسلولهای بنیادی مصنوعی درچقدر به چشم اعتماد کنیماما شما از دید خفاش کور هنقش قهوه در سلامتیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهترجمه ای ابتدایی از اسرالزوم گذر انسان از حدها و شربت ضد خلطحقیقت غیر فیزیکینگاه از دور و نگاه از نزدابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تماده ای ضد التهابیدقیق ترین تصاویر از مغز اواکنش به حس جدیدبیماری سلیاکدرمان جدید ای ال اس، توفرگل زندگیتفاوت ها را به رسمیت بشنارژیم های غذایی و نقش مهم تکثیر سلول در برابر توقف سوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش اتصالات بین سلولهای انرژی تاریکتشخیص ایدزچاالش ها در تعیین منبع هوابزارهای بقای موجود زندهمنابع انرژی از نفت و گاز ضرب المثل یونانیحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تدو داروی جدید برای میاستواکسنی با تاثیر دوگانه ابا هوش مصنوعی خودکار روبدرون آشفته ی تو و ظاهر خنگامی در درمان بیماریهای تلاش های جدید در ALSمدیریت اینترنت بر جنگآیا پیدایش مغز از روی تصارادیوی مغز و تنظیم فرکانتاثیر نگاه انسان بر رفتافقر داده ها در هوش مصنوعیسیاره ابلهاننقش غذاها و موجودات درياانسانیت در برابر دیگرانتعذیه ی ذهننخستین تمدن بشریاجزایی ناشناخته در شکل گمنابع بی نهایت انرژی در دظرف باید پر شود چه با چرک حس و ادراک قسمت 87هوش مصنوعی در کامپیوترهااساس انسان اندیشه و باور دیستونی قابل درمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندبار سنین ابزار هوشمندی ادرگیری مغزی در سندرم کووپنج اکتشاف شگفت آور در موتمرکز بر هدفمراحل ارتقای پله پله کیهآیا دلفین ها میتوانند بازمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر گیاه خواری بر رشد وفیزیک آگاهیساخت شبکه عصبی مصنوعی با چند نرمش مفید برای کمردرايا اراده آزاد توهم است یجلوتر را دیدنچرا حیوانات سخن نمی گویناختلالات صحبت کردن در انمنبع هوشیاری کجاست قسمت علت خواب آلودگی بعد از خوحس و ادراک قسمت پنجاههوش عاطفی قسمت پنجماصفهان زیبادانش، قفل ذهن را باز میکنژن ضد آلزایمربحثی در مورد عملکرد لوب فدستورالعمل مرکز کنترل بیپیوندهای پیچیده با تغییرتو پیچیده ترین تکنولوژی مشکلات روانپزشکی پس از سآتاکسیزندگی در جمع مواردی را برتاثیر داروی ضد تشنج سدیم فرایند پیچیده ی خونرسانیسختی ها رفتنی استنهادینه سازی فرهنگ اختلااین، فقط راه توستجهان مشارکتینشانه های گذشته در کیهان ارتباط هوش ساختار مغز و ژمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت ششمهیچ چیز همیشگی نیستاعتماد به خودداروی جدید آلزایمرکمردردبدون بار گذشتهذرات کوانتومی زیر اتمی قپاسخ گیاهان در زمان خوردتولید یا دریافت علممعجزه در هر لحظه زندگیآسیب ها ناشی از آلودگی هوزیست شناسی باور حقیقت یا تاثیر درجه حرارت بر عملکقفس را بشکنسردرد تنشننوار عصب و عضلهاکسی توسین و تکامل پیش اجهان در حال نوسان و چرخشهمه چیز و هیچ چیزاز فرد ایستا و متعصب بگذرمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر ویتامین دی بر بیماخم شدن فضا-زمانهر جا که جات میشه، جات نیبه نقاش بنگردارویی ضد بیش فعالی سیستکودک هشت ساله لازم است آدبرخی مرزهای اخلاق و علوم رهبر حقیقیپرسش و چستجو همیشه باقی اتوهم تنهاییمغز آیندگان چگونه است ؟افراد بی دلیل دوستدار تو زبان و شناخت حقیقت قسمت ستاریکی من و تو و گرد و غباقانونمندی و محدودیت عالمشواهدی از دنیسوان(شبه نئنوسانات کوانتومی منبع ماابزار هوش در حال ارتقا ازجواب دانشمند سوال کننده همانند سازی در انساناز بحث های کنونی در ویروسمیلر فیشر نوعی نادر از گیخودآگاهی و هوشیاريوقتی تو از یاد گرفتن باز بهداشت خوابکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی سلولهای عصبی در تلاروح و آب حیاتسفرنامه سفر به بم و جنوب آنژیوگرافی از مغزتوضیحی ساده در مورد هوش ممغز بزرگ چالش است یا منفعام آر آی جدید با قدرت شگفترقی واقعی یا شعار ترقیقطار پیشرفتشاید درست نباشدجریان انرژی در سیستم های چگونه هوشیاری خود را توسابزار بقا از نخستین همانهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدخدا نور آسمان ها و زمین ادرمان های جدید در بیماری ویرایش DNA جنین انسان، بربیماری وسواسکتابخانهبزرگترین درد از درون است روش صحبت کردن در حال تکامتکامل چشمسلام تا روشناییسلاح و راهزنینقش مهاجرت در توسعه نسل اانفجار و توقف تکاملی نشاترس و آرمان هالزوم سازگاری قانون مجازاشش مرحله تکامل چشمحقیقت غیر قابل شناختنگاه از درون قفس یا بیرونابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تماده، چیزی نیستدل به دریا بزنواکسن های شرکت فایزر آمربیماری ضعف عضلات نزدیک بدرمان جدید سرطانگلوله ی ساچمه ایتفاوت های بین زن و مرد فقرژیم های غذایی و نقش مهم تأثیر نیکوتین سیگار بر مسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش تیروئید در تکامل مغزانرژی تاریک که ما نمی توتصویر خورشید یا خود خورشنابینایی در نتیجه ی گوشی ابزارهای بقای از نخستین منابع انرژی از نفت و گاز ضربه مغزی در تصادف رانندحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تدو سوی واقعیتوابستگی یعنی قلادهبا هر چیزی که نفس می کشد مدروغ نگو به خصوص به خودتگامی در درمان بیماریهای تلاش های جدید در درمان فرمداخله ی زیانبار انسانآیا آگاهی پس از مرگ از بیراز تغییرتاثیر ویتامین دی بر بیمافلج نخاعی با الکترودهای سیب یکسان و دیدگاه های متنقش غذاها و موجودات درياانسان، گونه ای پر از تضادتغییرنخستین تصویر از سیاهچالهاحیای بینایی نسبی یک بیممنابع جدید انرژیعقل مجادله گرحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااستفاده از مغز، وزن را کمدژا وو یا اشنا پندارییک جهش ممکن است ذهن انسانباربر دیگران نباشدرگیری مغزی در سندرم کووپول و شادیتمرکز بر امروزمرز مرگ و زندگی کجاستآیا دست مصنوعی به زودی قازمان چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیزیکدانان ماشینی برای تساخت شبکه عصبی با الفبای چند جهانیای نعمت من در زندگیمجمجمه انسان های اولیهچرا حجم مغز گونه انسان دراختلالات عضلانی ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت عماد الدین نسیمی قربانی حس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش عاطفی قسمت اولاصل بازخورددانش، یک انسان را ناسازگژنها نقشه ایجاد ابزار هوبحثی درباره هوش و تفاوتهدغدغه نتیجه ی نادانی استپیوندی که فراتر از امکانتو آرامش و صلحیمشکلات روانپزشکی در عقب آتاکسی فریدریشزندگی در سیاهچالهتاثیر درجه حرارت بر مغزفرایند تکامل و دشواری هاسختی در بلند شدن از روی صچهار میلیارد سال تکامل باینترنت بدون فیلتر ماهواجهان معنانشانه های پروردگار در جهارتباط پیوسته ی جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعدم درکحس و ادراک قسمت شصت و هشتهیچ چیز، چقدر حقیقی استاعتماد به خودداروی جدید ای ال اسکمردرد ناشی از تنگی کانابدون زمان، ماده ای وجود نذرات کوانتومی زیر اتمی قپختگی پس از چهل سالگي به تولید پاک و فراوان انرژیمعرفت و شناختآسیب روانی شبکه های اجتمزیست، مرز افق رویداد هستتاثیر درجه حرارت بر عملکقله برای دیدن نه برای به سردرد سکه اینوار عصب و عضله مهم در تشاکسکاربازپین در درمان تشجهان در حال ایجاد و ارتقاهمه چیز کهنه میشوداز مخالفت بشنومنشاء کوانتومی هوشیاری اصفحه اصلیخونریزی مغز در سندرم کووهر حرکت خمیده می شود و هر به نادیدنی ایمان بیاورداستانها و مفاهیمی اشتباکودک ایرانی که هوش او از برخی نکات از گاید لاین پرروی و منیزیم در تقویت استپرسشگری نامحدودتوهم جداییمغز اندامی تشنه ی انرژی اافزایش قدرت ادراکات و حسزبان جانسوزتاریکی و نورقارچ بی مغز در خدمت موجودشیشه ی بازالتی و سیلیکوننوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین همانجواب سنگ اندازیهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تلسکوپ گالیله تا تلسکمیهمانهای ناخوانده عامل خودآگاهی و هوشیاريدر کمتر از چند ماه سوش جدوقتی خودت را در آینه دیدیبهداشت خواب، رمز حافظه ی کاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی سيناپسها طی تکامل و روح در جهانی دیگر استسفرنامه سفر به بم و جنوب آنان که در قله اند هرگز ختوضیحات دکتر فاطمی در مومغز بزرگ چالشهای پیش روام اس و سرطانتروس جریان انرژیقطره قطرهشایسته نیست در جیب خود قرجراحی هوشیار مغزچگونه واکسن کرونا را توزابزار بقا از نخستین همانهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدخدا بخشنده است پس تو هم بدرمان های جدید سرطانویشن پروبیماری کروتز فیلد جاکوبکجای مغز مسئول پردازش تجبسیاری از مجرمان، خودشانروشهای نو در درمان دیسک بتکامل و ارتقای نگاه تا عمتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسلسله مباحث هوش مصنوعینقش میدان مغناطیسی زمین انفجار بزرگ پایان بوده اترسان نیستیلزوم سازگاری قانون مجازاششمین کنگره بین المللی سحقیقت، آن چیزی نیست که جلنگاه از درون مجموعه با نگابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تماده، چیزی بیش از یک خلا دلایلی که نشان میدهد ما بواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماریهای تحلیل عضلانی ادرمان جدید سرطانگلوئونتفاوت های تکاملی در مغز وآیا ما کالا هستیمرژیم ضد التهابیتأثیر نگاه انسان بر رفتاسوخت هیدروژنی پاکنقش حفاظتی مولکول جدید دانرژی خلا ممکن استتصویر در هم تنیدگی کوانتناتوانی از درمان برخی ویابزارهای دفاعی و بقای مومنابع انرژی از نفت و گاز ضررهای مصرف شکر و قند بر حباب هایی تو در توهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تدولت یا گروهکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبا آتش، بازی نکن و بعد از دریای خداگاهی لازم است برای فهم و تلاش های جدید در درمان سرمدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا امکان بازسازی اندامهراست دستی و چپ دستیتاثیر ویروس کرونا بر مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنسیر آفرینش از روح تا مغز نقش غذاها و موجودات درياانعطاف پذیری مکانیسمی علتغییر الگوی رشد مغزی با زنخستین روبات های زنده ی جاحیای بینایی نسبی یک بیممناطق خاص زبان در مغزعقل سالمحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاستفاده از نظریه ی تکامل دژاوو یا آشناپندارییک رژیم غذایی جدید، می توبارداری بدون رحمدرگیری اعصاب به علت میتوپول و عقیدهتمساح حد واسط میان مغز کومرز بین انسان و حیوان کجاآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد وفال نیکوساختن آیندهچند جهانیای همه ی وجود منجنین مصنوعیچرا خشونت و تعصباختراع جدید اینترنت کوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت عوامل موثر در پیدایش زباحس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش عاطفی قسمت دهماصل در هم تنیدگی و جهانی دائما بخوانژنها ، مغز و ارادهبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن ما از در هم شکستن منبپیوستگی همه ی اجزای جهانتو افق رویداد جهان هستیمشاهده گر جدای از شیء مشاآتاکسی مخچه ای خودایمنزندگی زمینی امروز بیش از تاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند حذف برخی اجزای مغسدسازی روش مناسب برای مقچهار ساعت پس از کشتار خوکایندرالجهان معکوسنشانه های بیداری روحیارتباط انسانی، محدود به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعدالت برای من یا برای همهحس و ادراک قسمت شصت و دوهیچ وقت خودت را محدود به اعتماد بی موردداروی جدید برای میاستنی کمردرد و علل آنبر کسی اعتماد نکن مگر اینرفلکس وتری با توضیح دکتر پدیده خاموش روشن در پارکتولید اندام با چاپ سه بعدمغز فکر میکند مرگ برای دیآسیب عصب پا به دنبال اعتیزاویه نگاه ها یکسان نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکقله سقوطسردرد عروقی میگرننوار عصب و عضله برای تاییاگر فقط مردم میفهمیدند کجهان ریز و درشتهمه چیز در زمان مناسباز نخستین همانند سازها تمهمان ناخواندهسوالات پزشکیخواندن ، یکی از شستشو دهنهرچیز با یک تاب تبدیل به به هلال بنگردخالت در ساختار ژنهاکودکان مهاجربرخی نرمش ها برای درد زانرویکردهای جدید ضایعات نخپس از اگو یا بعد از نفستوهم جدایی و توهم علممغز انسان ایا طبیعتا تماافزایش مرگ و میر سندرم کوتاریکی خواهد ترسیدقبل و بعد از حقیقتشکل های متفاوت پروتئین هنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین همانجوسازی مدرنهمراه سختی، اسانی هستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمیوتونیک دیستروفیخودت را از اندیشه هایت حفدر آرزوهایت مداومت داشتهوقتی خورشید هست شمع به کابوزون هیگز چیستکاهش دوپامین عامل بیماریبرداشت مغز ما از گذر زمانروح رهاییسفرنامه سفر به بم و جنوب آنزیم تولید انرژی در سلوتیوتیکسن داروی ضد جنونمغز بزرگ و فعال یا مغز کوامواجی که به وسیله ی ماشیتری فلوپرازینلمس کوانتومیشادی، پاداش انجام وظیفهجراحی گردن همیشه برای دیچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالخدای رنگین کماندرمان های رایج ام اسواقعیت فیزیکی، تابعی از بیماری گیلن باره و بیمارکرونا چه بر سر مغز می آوربسیاری از بیماری های جدیروشهای شناسایی قدرت شنواروشی برای بهبود هوش عاطفتکامل ابزار هوش ، راه پر سلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش محیط زندگی و مهاجرت دانقراض را انتخاب نکنیدتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرلزوم عدم وابستگی به گوگل شعار و عملحقایق ممکن و غیر ممکننگاه حقیقی نگاه به درون اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تماست مالیدنیا فریب و سرگرمیواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری، رساله ای برای سلدرمان دارویی سرطان رحم بگمان میکنی جرمی کوچکی در تفاوت های زبانی سرمنشا تآیا ما تنها موجودات زنده رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتأثیر شیرینی های حاوی لوسودمندی موجودات ابزی بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ دانرژِی برای ایجاد اضطرابتصویر زیبا از سلولناتوانی در شناسایی چهره ابعاد و نیازهای تکاملیمنابع انرژی از نفت و گاز ضررهای شکر بر سلامت مغزحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تدوچرخه در کاهش دردهای کموبینار اساتید نورولوژی دبا تعمق در اسرار ابدیت و درک فرد دیگر و رفتارهای اگاهی مغز بزرگ چالش استتلاش های جدید شرکت نورالمروری بر تشنج و درمان هایآیا انسان با مغز بزرگش اخرجزخوانی هایی که امروز بتاثیر ژنها بر اختلالات خفلج خوابسیستم تخلیه ی مغز بینشی ننقش غذاها در کاهش دردهای اهرام مصر از شگفتی های جهتغییر خود یا تغییر دیگرانرمش های مفید برای درد زااحتیاط در ورزش زانو در خامناطق خاصی از مغز در جستجعقلانیت بدون تغییرحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاستفاده از هوش مصنوعی در دگرگونی های نژادی و تغیییکی از علل محدودیت مغز امبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرب بسته با غیر خود باز مپوست ساعتی مستقل از مغز دتنفس هوازی و میتوکندریمرز جدید جستجو و اکتشاف، آیا رژیم غذایی گیاهی سلازمان و گذر آن سریع استتاثیر گیاه خواری بر رشد وفاکسیبتساختن آینده، بهترین روش چند جهانی و علمای آنکه نامش درمان و یادشجنگ هفتاد و دو ملت همه را چرا در مغز انسان، فرورفتادامه بحث تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست قسمت عوامل ایجاد لغت انسانی و حس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش عاطفی قسمت دوماصل علت و تاثیردارچینژنهای مشترک بین انسان و وبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن چند جانبه نیازمند نگپیام های ناشناخته بر مغز تو انسانی و انسان، شایستمشاهده آینده از روی مشاهآتش منبع انرژیزندگی زودگذرتاثیر درجه حرارت بر عملکفراتر از دیوارهای باورسرنوشتنون و القلمایپیداکرینجهان هوشمندنظام مثبت زندگیارتباط از بالا به پایین ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت شصت و ششهیچ کاری نکردن به معنی چیاعتیاد و تلاش های درمانی داروی جدید برای کاهش وزنکمردرد با پوشیدن کفش منابرلیتیونرفتار مانند بردهپروژه ی ژنوم انسانیتولید سلولهای جنسی از سلمغز قلبآسانی موفقیتزاوسکا درمان گوشرتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب های سادهسرطان کمیت گرایینوار عصب و عضله تعیین محلاگر میدانی مصیبت بزرگتر جهان شگفت انگیزهمه چیز در زمان کنونی استاز نخستین همانند سازها تمهندسی ژنتیک در حال تلاش پیامهای کاربرانخواب زمستانی سلول های سرهز ذره، یک دنیاستبه کدامین گناه کشته شدنددر میان تاریکی و روشناییکودکان میتوانند ناقل بی برخی نرمش ها برای زانورویا و واقعیتآلودگی هوا چالش قرن جدیدتوهم جسممغز انسان برای ایجاد تمدافزایش سرعت پیشرفت علوم تاریخ همه چیز را ثبت کردهقبل از آغازشکل پنجم مادهنیوالینابزار بقا از نخستین همانجامعه ی آسمانیهمراهی میاستنی با برخی ساز تکنیکی تا مغز از مغز تمیگرن و پروتئین مرتبط با خودروهای هیدروژنیدر آسمان هدیه های نادیدنوقتی ریشه ها عمیقند از چیبوزون هیگز جهان را از متلکاهش سن بیولوژیکی، تنها برداشتت از جهان رو زیاد روزه داری متناوب، مغز را سفرنامه سفر به بم و جنوب آواز خواندن در قفس، نشانتیک و اختلال حرکتیمغز بزرگترین مصرف کننده امیوتروفیک لترال اسکلروتری فلوپرازینلووفلوکساسینشب سیاه سحر شودجستجوی متن و تصویر به صورچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تما از اینجا نخواهیم رفتخدایی که ساخته ی ذهن بشر درمان های علامتی در ام اسواقعیت چند سویهبیماری آلزایمر، استیل کوکریستال هابسیاری از بیماری های جدیکریستال زمان(قسمت اولبشکه ای که ته نداره پر نمروشی جدید در درمان قطع نختکامل تکنولوژیسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش مرکز تنفس سلولی در بیانواع سکته های مغزیتسلیم ارتباط با من برترمقاومت به عوارض فشار خون صبور باشحل مشکلنگاه دوبارههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تماست مالی با هوش انسانیدنیا مکانی بسیار اسرارآمواکسن کرونا از حقیقت تاتبیندیشدرمان زخم دیابتی با تکنوگنجینه ای به نام ویتامین تفاوت ایستایی و تکاپومحدودیت های حافظه و حافظآیا مصرف مولتی ویتامین هرژیم غذایی سالم و ضد التهتئوری تکامل امروز در درمسی و سه پل اصفهاننقش خرچنگ های نعل اسبی درانسولینتصویر زیبای اصفهاننادیدنی ها واقعی هستندابعاد اضافه ی کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز ضعیف و قویحریص نباشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و وجود قبل از ناظر هوشمندبا خودت نجنگدرک نیازمند شناخت خویش اگاهی جهت را عوض کنتلاش هایی در بیماران قطع مرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا احتمال دارد رویا از آرحم مصنوعیتاثیر کلام در آیات کلام بفلج خواب چیستسیستم تعادلی بدننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاولویت بندی ها کجاستتغییر دیگران یا تغییر خونرمش های مفید در سرگیجهاحتیاط در تعویض داروهامنبع نور واقعی و ثابت، حقعقیده ی بی عملحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی درمانگر کامپیاستفاده از انرژی خلادانش قدرت استیافته های نوین علوم پرده بازگشت از آثار به سوی خدادرختان چگونه بر تشکیل ابپوشاندن خود از نورتنفس هوازی و میتوکندریمرزهای حقیقی یا مرزهای تآیا راهی برای بهبود وضعیزمان و صبرتاثیر گیاه خواری بر رشد وفاجعه ی جهل مقدسساختار فراکتال وجود و ذهچند روش ساده برای موفقیتای جان جان بی تن مروجنگ و تصور از جنگچرا ذرات بنیادی معمولاً اداراوون تنها داروی تاییمنبع هوشیاری کجاست قسمت53عواملی که برای ظهور لغت احس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش عاطفی قسمت سوماصل عدم قطعیت از کوانتوم داروهای مصرفی در ام اسژنهای هوش ، کدامندبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن هوشیار در پس ماده ی مپیدایش زبانتو با همه چیز در پیوندیمشاهدات آمیخته با اشتباهآثار باستانی تمدن های قدزندگی سلول در بدن، جدای اتاثیر درجه حرارت بر عملکفرد موفقسریع دویدن مهم نیستنوآوری ای شگفت انگیز دانایا کوچک شدن مغزانسان الجهان هوشیارنظریه ی تکامل در درمان بیارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعشق به هفت مرتبه ی شناختیحس و ادراک سی و هفتمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاعتیاد را به دور بیندازداروی جدید برای ای ال اسکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبرنامه و ساختار پیچیده مرفتار وابسته به شکلپروژه ی ژنوم انسانیتولترودینمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآشنا پنداریزبان فرایند تکاملی برای تاثیر رو ح و روان بر جسمقلب و عقلسرعت فکر کردن چگونه استنوار عصب و عضله در مطب دکاگر نیروی مغناطیس نباشد جهانی که نه با یک رخداد و همه چیز، ثبت می شوداز نخستین همانند سازها تمهندسی بدنسایتهای دیگرخواب سالم عامل سلامتیهزینه ای که برای اندیشیدبه امید روزهای بهتردر مانهای کمر دردکودکان خود را مشابه خود تبرخی نرمش های گردنرویا و کابوسزبان ریشه هایی شناختی اسآلودگی هوا و ویروس کروناتوهمات و شناخت حقیقتمغز انسان برای شادمانی طافسردگی و اضطراب در بیماتاریخ، اصیل نیست و ساخته قبل از انفجار بزرگشکرگزار هر چیزی باش که دانیکولا تسلاابزار بقا از نخستین همانجاودانگی مصنوعیهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکینگی تا مغز و از مغز میگرن و خوابخورشید مصنوعیدر آستانه ی موج پنجم کوویوقتی شروع به بیدار شدن میبی نهایت در میان مرزهاکایروپاکتیک چیستبررسي علل احتمالي تغيير روزه داری و التهاب زیانبسفری به آغاز کیهانآینه در اینهتیکاگرلور داروی ضد انعقامغز حریص برای خون، کلید تامید نیکو داشته باش تا آنترک امروزلوب فرونتال یا پیشانی مغشبیه سازی میلیون ها جهان جستجوی هوشیاری در مغز ماچگونه به سطح بالایی از هوابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز از مغز تما اشیا را آنطور که هستندخدایا جز تو که را دارمدرمان ژنتیکی برای نوآوریواقعیت چیستبیماری الزایمر