دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گیاه خواری و گوشت خوار کدام مفیدتر است

گیاه خواری و گوشت خواری
کدام مفیدتر است؟

لینک ویدیو

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215444887737795/?t=17


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تفاوت مغز انسان و میمون هدقیق ترین تصاویر از مغز امرکز حافظه کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش احساسیآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای داروی جدید ضد میگرنمغز چگونه صداها را فیلتر عواملی که برای ظهور لغت اهستی ما پس از شروعی چگال آزمون ذهنی گربه شرودینگربلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسمغز بزرگ چالش است یا منفعورزش بهترین درمان بیش فعانسان جدید از چه زمانی پابیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درنقش اتصالات بین سلولهای کمردرد با پوشیدن کفش مناایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایچند جهانیابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیمتری فلوپرازینفرگشت و تکامل تصادفی محض زبان و کلمه حتی برای کسانچگونه باغبانی باعث کاهش کاهش التهاب ناشی از بیمااخلاق و علوم اعصابجهش های ژنتیکی غیر تصادفلزوم سازگاری قانون مجازاسلسله مباحث هوش مصنوعیچرا بیماری های تخریبی مغگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت پنجمما انسانها چه اندازه نزدسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکنیکی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی برادلایلی که نشان میدهد ما بمرکز خنده در کجای مغز استشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش احساسیآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد تشنج با قابليت تمغز ناتوان از توجیه پیداعوارض ازدواج و بچه دار شدو هر کس تقوای خدا پیشه کنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگمغز بزرگ چالشهای پیش روورزش در کمر دردانسان عامل توقف رشد مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافنقش حفاظتی مولکول جدید دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم چندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از تری فلوپرازینفراموش کارها باهوش تر هسزبان و بیان نتیجه ساختماچگونه جمعیت های بزرگ شکل کاهش دوپامین عامل بیماریاخلاق پایه تکامل و فرهنگجهشهای مفید و ذکاوتی که دلزوم سازگاری قانون مجازاسم زنبور ، کلیدی برای وارچرا حیوانات سخن نمی گوینگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت سومما با کمک مغز خود مختاريمسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز و از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشدندان ها را مسواک بزنید تمرگ انتقال است یا نابود ششش مرحله تکامل چشمهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش داروی ضد تشنج با قابليت تمغز و سیر تکامل ان دلیلی عید نوروز مبارکوقت نهيب هاي غير علمي گذشافراد آغاز حرکت خودشان ربوزون هیگز چیستتاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتمغز بزرگ و فعال یا مغز کووزوز گوشانعطاف پذیری مکانیسمی علبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بینقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنگره بین المللی سردرد دایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از تسلیم شدن از نورون شروع مفراموشی همیشه هم بد نیستزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه جمعیت های بزرگ شکل کایروپاکتیک چیستاختلال در شناسایی حروف و جهشهای مفید و ذکاوتی که دممانتین یا آلزیکسا یا ابسودمندی موجودات ابزی بر چرا حجم مغز گونه انسان درگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انحساسیت روانی متفاوتما تحت کنترل ژنها هستیم یسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی الفاگوپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمراحل ارتقای پله پله کیهششمین کنگره بین المللی سهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سداستانها و مفاهیمی اشتبامغز آیندگان چگونه است ؟عامل کلیدی در کنترل کارآوقتی فهمیدی خطا کردی برگافزایش قدرت ادراکات و حسبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر ویروس کرونا بر مغز درک عمیق در حیواناتمغز حریص برای خون، کلید تیک پیشنهاد خوب برای آسان اولین هیبرید بین انسان وبارداری بدون رحمتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهایینقش خرچنگ های نعل اسبی درکنگره بین المللی سردرد داگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقای موجود زندتشنج چیستفرایند تکامل و دشواری هازبان و تکلم برخی بیماریهچگونه حافظه را قویتر کنیکاربرد روباتهای ريزنانواختلالات مخچهجاذبه و نقش آن در شکلگیریمنابع انرژي پاک سرچشمه حسیاهچاله و تکینگی ابتدایچرا در مغز انسان، فرورفتگاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انساخلاصه ای از مطالب همایش مماه رجبسردرد میگرن در کودکانهوش مصنوعی از عروسک تا کپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع ديدن با چشم بسته در خواب مزایای شکلات تلخ برای سلصرع و درمان های آنهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز- از مغز توصیه هایی در مصرف ماهیدر مانهای کمر دردمغز انسان ایا طبیعتا تماعارضه جدید ویروس کرونا سویتامین E برای فعالیت صحافسردگی و اضطراب در بیمابیماری گیلن باره و بیمارتاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرمغز زنان جوانتر از مغز مریکی از علل محدودیت مغز اماولین مورد پیوند سر در انبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر گیاه خواری بر رشد وروزه داری و بیمار ی ام اس نقش داروهاي مختلف معروف کندر در بیماریهای التهاباگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای پیشرفته ارتباط تشنج و حرکات شبه تشنجی قافرایند حذف برخی اجزای مغزبان و شناخت حقیقت قسمت چنگاه محدود و تک جانبه، مشکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات حرکتی در انسانحقیقت قربانی نزاع بین بی منبع خواب و رویاسیاره ابلهانچراروياها را به یاد نمی آگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهاخواندن ، یکی از شستشو دهنماپروتیلینسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی از عروسک تا کپختگی پس از چهل سالگي به پرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخادی متیل فومارات(زادیوا)(مسیر دشوار تکامل و ارتقاضررهای مصرف شکر و قند بر هوشیاری کوانتومیآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغزتتوضیحی ساده در مورد هوش مدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز انسان برای ایجاد تمدعدم توقف تکامل در یک انداویتامین E در چه مواد غذایالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویمغزهای کوچک بی احساسیافته های نوین علوم پرده اولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر گیاه خواری بر رشد وروش مقابله مغز با محدودینقش روزه داری در سالم و جکوچک شدن مغز از نئاندرتااگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستنوار مغزی روشی مهم در تشخابزارهای بقا از نخستین هتشنج عدم توازن بین نورون فرد حساس از نظر عاطفی و بزبان و شناخت حقیقت قسمت انگاه انسان محدود به ادراکجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات صحبت کردن در انحقیقت خواب و رویامنشأ اطلاعات و آموخته ها سیاره ابلهانچراروياها را به یاد نمی آگذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولخواب سالم عامل سلامتیمبانی ذهنی سیاه و سفیدسردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک تا کآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معدژا وو یا اشنا پنداریمشکلات نخاعیضررهای شکر بر سلامت مغزهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز انسان برای شادمانی طعسل طبیعی موثر در کنترل بویتامین دی گنجینه ای بزرالتهاب شریان تمپورالبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مبمغزتان را در جوانی سیمکشیادگیری مهارت های جدید داولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش های صرفه جویی در ایجانقش رژیم غذایی بر رشد و اکووید نوزده و خطر بیماریابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستینورون هاي مصنوعی می توانابزارهای بقا ازنخستین همتغییر الگوی رشد مغزی با زقیچی ژنتیکیزبان و شناخت حقیقت قسمت دنگاهی بر قدرت بینایی دراکرونا چه بر سر مغز می آورادامه بحث تکامل چشمحقیقت راستین انسان علم بمولتیپل اسکلروز در زنان سیر آفرینش از روح تا مغز نزاع بین جهل و علم رو به پگربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دومخواب سالم عامل سلامتی و یمجموعه های پر سلولی بدن مسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسدژاوو یا آشناپنداریمشکلات بین دو همسر و برخیطوفان فقر و گرسنگی و بی سهیچگاه از فشار و شکست نترآیا جهش های ژنتیکی، ویروازدواج های بین گونه ای، رتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان های بیماری آلزایمرمغز انسان برای شادمانی طعصب حقوق نورولووواکنش های ناخودآگاه و تقامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری بیش فعالیتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری اعصاب به علت میتونقش قهوه در سلامتییادآوری خواب و رویااوکرلیزوماب داروی جدید شبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر گیاهخواری بر رشد و روش هایی ساده برای کاهش انقش رژیم غذایی در رشد و اکودک ایرانی که هوش او از ابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رو ح و روان بر جسمرشته نوروایمونولوژی و نقنورون های ردیاب حافظهابزارهای بقای از نخستین تغییر زودتر اتصالات مغزیقانون مندی نقشه ژنتیکی مزبان و شناخت حقیقت قسمت سنگاهی بر توانایی اجزاي بکشف مکانیسم عصبی خوانش پاداراوون تنها داروی تاییحمله ویروس کرونا به مغزمواد کوانتومی جدید، ممکنسیستم تعادلی بدننزاع بین علم و نادانی رو گزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سومخواب عامل دسته بندی و حفطمحل درک احساسات روحانیسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان ژنی از مغز انسمشکلات روانپزشکی پس از سطی یکصد هزار سال اخیر هرچهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندرمان های جدید میگرنمغز انسان رو به کوچک تر شعضلانی که طی سخن گفتن چقدواکسن کرونا از حقیقت تاتامید درمان کرونا با همانبیماری تی تی پیتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگنقش مهاجرت در توسعه نسل اژن هوش و ساختارهای حیاتی ايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر انتخاب از طرف محیط روش صحبت کردن در حال تکامنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان میتوانند ناقل بی ابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بنوروپلاستیسیتی چیستابزارهای دفاعی و بقای موتغییر عمودی سر انسان از پقانونمندی و محدودیت عالمزبان، وسیله شناسایی محیطناتوانی از درمان برخی ویکشف مکانیسمی پیچیده در بادغام میان گونه های مختلحوادث روزگار از جمله ویرموجود بی مغزی که می تواندسیستم دفاعی بدن علیه مغز نزاع بین علم و جهل رو به پگزارش یک مورد جالب لخته واز نشانه ها و آثار درک شدخودآگاهی و هوشیاريمحل درک احساسات روحانی دشلیک فراموشیشنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روش هاي جدیدی مشکلات روانپزشکی در عقب ظهور امواج مغزی در مغز مصهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا خداباوری محصول تکاملاستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری مغز انسان رو به کوچکتر شدمقالاتواکسن سرطانامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر منقش محیط زندگی و مهاجرت دژن یا نقشه توسعه مغز و نقايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر ترکیبات استاتین (سروشهای نو در درمان دیسک بنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان خود را مشابه خود تابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی نوشیدن چای برای مغز مفید اثر مضر مصرف طولانی مدت رتغییرات منطقه بویایی مغزقارچ بی مغز در خدمت موجودسفر نامه سفر به بم و جنوب ناتوانی در شناسایی چهره کشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام دو حیطه علوم مغز و حافظه و اطلاعات در کجاست موجودات مقهور ژنها هستندسکته مغزینظام مثبت زندگیگشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب یا نرووسخودآگاهی و هوشیاريمحدودیت های حافظه و حافظشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیدانشمندان روشی برای تبدیمشاهده آینده از روی مشاهعلم به ما کمک میکند تا موهدف یکسان، در مسیرهای متآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در تفسیر تکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام اسمغز ایندگان چگونه استتاثیر ویتامین دی بر بیماواکسنی با تاثیر دوگانه اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرنقش نظام غذایی در تکامل مژنها نقشه ایجاد ابزار هوايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر دپاکین بر بیماری مروشهای شناسایی قدرت شنوانقش سجده بر عملکرد مغزکوری گذرای ناشی از موبایابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بتاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اثرات فشار روحی شدیدتغییرات تکاملی سر انسان قبل از انفجار بزرگسفرنامه سفر به بم و جنوب نخاع ما تا پایین ستون فقرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتقا و تکامل سنت آفرینش حافظه و اطلاعات در کجاست میهمانهای ناخوانده عامل سانسور از روی قصد بسیاری نظریه تکامل در درمان بیمپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزخانواده پایدارمخچه فراتر از حفظ تعادلمخچه ، فراتر از حفظ تعادلشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوداروهای مصرفی در ام اسمعنی روزهعلایم کمبود ویتامین E را هدف از تکامل مغزآیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسمغز ابزار برتر بقاصفحه اصلیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغانفجار و توقف تکاملی نشابیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کنقش هورمون های تیروئید دژنها ، مغز و ارادهای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر داروهای ضد التهاب روشی برای بهبود هوش عاطفنقش غذاها و موجودات درياکی غایب شدی تا نیازمند دلابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدتاثیر رژیم گیاهخواری بر فلج بل، فلجی ترسناک که آنزونا به وسیله ویروس ابله چیزی خارج از مغزهای ما نیاثرات مفید قهوهثبت امواج الکتریکی در عصقدم زدن و حرکت دید را تغیسفرنامه سفر به بم و جنوب نخستین تصویر از سیاهچالهگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد حافظه و اطلاعات در کجاستمیگرن سردردی ژنتیکی که بساخت شبکه عصبی با الفبایهفت چیز که عملکرد مغز تو پنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب اراده آزبررسی سیستم تعادلی بدن اخدا موجود استخطا در محاسبات چیزی کاملمخچه ابزاري که وظیفه آن فشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریداروهای ضد بیماری ام اس ومغز فکر میکند مرگ برای دیعلایم کمبود ویتامین E را هدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا رژیم غذایی گیاهی سلااصول سلامت کمرتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآوریمغز از بسیاری حقایق می گرسوالات پزشکیوراپامیل در بارداریانواع سکته های مغزیبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهنقش هورمون زنانه استروژنژنهای مشترک بین انسان و وایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روشی جدید در درمان قطع نخنقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارتاثیر عصاره تغلیظ شده گیفلج خوابزیباترین چیز در افزایش سچگونه مغز پیش انسان یا هماثرات مضر ماری جواناجمجمه انسان های اولیهقدرت انسان در نگاه به ابعسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمش های مفید در سرگیجهگویید نوزده و ایمنی ساکتارتباط میکروب روده و پارحس چشایی و بویاییمیگرن شدید قابل درمان اسهفت سین یادگاری از میراث پوست ساعتی مستقل از مغز داز آغاز خلقت تا نگاه انسابررسی علل کمر درد در میانخطا در محاسبات چیزی کاملمدارک ژنتیکی چگونه انسانشاهکار قرنهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریداروی فامپیریدین یا نورلمغز ما کوچکتر از نیم نقطهعلت خواب آلودگی بعد از خوهزینه ای که برای اندیشیدآیا رژیم غذایی گیاهی سلااضطراب و ترستا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی مغز به تنهایی برای فرهنگ پیامهای کاربرانورزش هوازی مرتب خیلی به قانگشت نگاری مغز نشان میدبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا بخشی حقیقی از زندگی نقش ژنتیک در درمان اختلاژنهای هوش ، کدامندایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته منقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاتاریخ همه چیز را ثبت کردهفلج خواب چیستزیرفون داروی ضد ام اسچگونه هموساپينس بر زمین اجزای پر سلولی بدن انسان جنسیت و تفاوت های بیناییلوب فرونتال یا پیشانی مغسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمشهای مهم برای تقویت عگوشه بیماری اتوزومال رسسارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک (قسمت اول )میدان مغناطيسي زمین بشر ساخت شبکه عصبی مصنوعی با همیشه عسل با موم بخوریمپیموزایداز انفجار بزرگ تا انفجار بزرگ شدن مغز محدود به دورخطرات هوش مصنوعیمروری بر تشنج و درمان هایشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی تشنجی دربارداریمغز مادران و کودکان در زمعوامل موثر در پیدایش زباهزینه سنگین انسان در ازاآیا راهی برای رفع کم آبی اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسمغز برای فراموشی بیشتر کسایتهای دیگرورزش هوازی ، بهترین تمریاندوهگین نباش اگر درب یا بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا تخیل یا واقعیتنقش آتش در رسیدن انسان بهکلرال هیدرات برای خوابانایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی فیلمی بسیار جالب از تغییزبان مشترک ژنتیکی موجوداچگونه آن شکری که می خوریماجزایی ناشناخته در شکل گجنسیت و تفاوت های بیناییلبخند بزن شاید صبح فردا زسفری به آغاز کیهانچرا مغزهای ما ارتقا یافت گوشت خواری یا گیاه خواریارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک (قسمت دوم )مکانیزمهای دفاعی در برابساختار شبکه های مغزی ثابهوموارکتوس ها ممکن است دپیچیدگی های مغزی در درک زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبزرگ شدن تقریبا ناگهانی دفاع در برابر تغییر ساختمرکز هوشیاری، روح یا بدن شبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید s3 در درمان ام مغز چون ابزار هوش است دلیعوامل ایجاد لغت انسانی و هستي مادي ای که ما کوچکترآیاما مقهور قوانین فیزیکاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ورزش و میگرنانسان قدیم در شبه جزیره عبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاها از مغز است یا ناخونقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرد و علل آنایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمیننقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير تبدیل سلولهای محافط به سفیزیکدانان ماشینی برای تزبان چهار حرفی حیات زمینچگونه انتظارات بر ادراک احساس گذر سریعتر زمانجهش های ژنتیکی مفید در سالرزش ناشی از اسیب به عصبسلولهای بنیادی مصنوعی درچرا پس از بیدار شدن از خوگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت چهارمما انسانها چه اندازه نزدسازگاری با محیط بین اجزاهوش مصنوعی می تواند بر احپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکبسیاری از بیماری های جدی