دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت چهل و پنجم

مدارك بيشتري از رفتار کوانتومی در سطح بیولوژیک: عبور پروتون از DNA !
یا رفتار بیولوژیک در سطح کواتومی
نظریه های جدید فیزیک که میکوشد درکنار نظریه ی ریسمان، یکپارچگی و اصول و ریشه های مشترک همه ی خلقت را نشان دهد.
شاید امروز به جای
بنی آدم اعضای یک پیکرند... که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به در آورد روزگار... دگر عضوها را نماند قرار!
بهتر است بگوییم:
جهان با هم، اعضای یک پیکرند... که در آفرینش ز یک گوهرند
چو تاری به در آورد روزگار... دگر عضوها را نماند قرار!
دکتر اینس اوردنتا ((فیزیکدان در عرصه ی واکنش ماده و نور در مقیاس های جامد، مولکول و اتم از دانشگاه پاریس و عضو بنیاد بین المللی طنین. در این بنیاد او بر ایجاد مدل های فیزیکی-شیمیایی در قالب مدل همه جانبه نگرهولوگرافیک و تئوری متحد و یکپارچه، تمرکز دارد. او همچنین پژوهش هایی بر فرایندهای اطلاعات کوانتومی و ارتباط آن با سیاهچاله ها و پیش هوشیاریپورتوکانشسنسدارد.)
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت چهل و پنجم
مقاله های قبلی بنیاد طنین، تاثیرات کوانتومی ای را بیان کرده است که در بیولوژی(زیست شناسی)مشاهده شده و دقیق تر آنها در سطح میکروتوبول ها بوده است و حمایتی معقول از این حقیقت است که بیولوژی از جمله هوشیاری، میتواند منشای کوانتومی داشته باشد.
اکنون یک مقاله- که در مجله ی Communications Physics منتشرشده است- بیان کرده اپروچ سیستم های کوانتومی باز به عبور پروتون در DNA، مکانیسم های فیزیکی را نشان می دهد که شاید سبب شود پروتون ها بین رشته های DNA پرش داشته باشد. رشته های دی ان ای معمولا به عنوان مارپیچ های دو رشته ای در نظر گرفته می شود که از مولکول هایی به نام نوکلئوتید ساخته شده اند و در دو رشته، مرتب شده اند تا هر کدام از مارپیچ ها را شکل بدهد و این در پایین بیان می شود:

رشته های دی ان ای از نوکلئوتید یا مولکول های تیمین، آدنین، گوانین و سیتوزین تشکیل شده اند و باعث ایجاد مارپیچ دو رشته ای می شود. برای مطالعه ی انتقال پروتون، نویسندگان از نظر تئوریک و از طریق محاسبات شیمی کوانتومی فرایند انتقال پروتون را بین زوج باز گوانین-سیتوزین- که دی ان ای را تشکیل میدهد- آزمودند و این در شکلی- که انتقال پروتون را نمایش میدهد- نمایش داده شده است.


نویسندگان مطالعه ی شیمیایی کوانتومی فرضی، در دانشگاه سوری فهمیده اند آنچه سلول ها را احاطه میکند سبب میشود پروتون ها از نظر حرارتی فعال شوند و آنها را تشویق میکند از طریق فرایندی عبور کنند که در فیزیک کوانتوم به عنوان تانلینگشناخته می شود. تانلینگ کوانتومی به قابلیتی اطلاق می شود که ذرات کوانتومی دارند تا از موانع بگذرند و این موانع، مناطقی از فضا هستند که نیاز است دارای انرژی باشد ولی به طور عام، دارای آن نیستند و نمیتواند سدی در برابر حرکت شیء کوانتومی ایجاد کند.

آنالوگ کلاسیک، مانند مورد زیر خواهد بود: یک دونده که کوشش میکند از دیوار بالا برود، نیاز به انرژی اضافه ای دارد تا از دیوار بپرد ولی به جای آن، ممکن است دیوار برای او شفاف شود و او بتواند با از دست دادن انرژی فوق العاده اندکی از آن بگذرد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [5/17/2022 10:38 PM]
مشابه این، وقتی است که دونده، یک شبح باشد یا به طور ناگهانی شرایطی را به دست آورده باشد که هم جذب دیوار شود و هم از سوی دیگر دیوار بازتاب گردد.(شبحی که گویا اثرات مادی آن، زدوده میشود و از درون تهی میگردد! تهی بودن ماده، با نگاهی بر ساختار تقریبا توخالی الکترون و دیگر اجزای کوانتومی، مشخص می شود. این تهی بودن، حقیقت توهم چگال بودن ماده را مورد تایید قرار میدهد؛ عدمی با قابلیت وجود که در نگاهی سطحی پرچگال می نماید ولی در نگاه راستین، همه ی رنگ و لعاب های آن، جز در پیوند با علت ها و محرک های بالاتر رنگ میبازد)
مکانیک کوانتوم پیشبینی میکند که اثر تانلینگ برای هر طیف کوتاهی از زمان و فاصله و در دماهای بسیار پایین رخ میدهد.(نگاه شود به مقاله ی: از سیب نیوتون تا آزمون ها و مشاهدات ذهنی در علم جدید- از بیرون تا درون
آیا بیرون، واقعی است یا ذهن، شکل دهنده ی مرزها، ابعاد و قوانین موجود است؟ در همین کانال)


و مانند هر رفتار کوانتومی تصور می شود برای شرایط محیطی- که سر و صدای آن به کوانتومی بودن و ترتیب رژیم و نظم ضربه می زند- بسیار شکننده باشد.
بنابراین در شرایط فراگیر، هر رفتار کوانتومی به نظر می رسد کاملا مخفی باشد و این توضیح میدهد چرا به اشتباه تصور میشود بیولوژی اساسا متعلق به رژیم و قانون کلاسیک است. میدان مورد بررسی، مطالعه بیولوژی کوانتومی نامیده میشود و در سال 2018 ابداع شد زیرا تاثیرات کوانتومی تحت شرایطی تایید می شود که برای رخ دادن آن، غیر ممکن به نظرمیرسد حال اینکه این مطالعات، تایید قدرتمند دیگری هم دارد. بله مشخص شده است که به دلیل تانلینیگ کوانتومی پروتون ها در شرایط عمومی از سدهای معمول عبور میکنند!
پروتون ها به نظر میرسد به طور مداوم و بسیار سریع به جلو و عقب بین دو رشته، حرکت می کنند و این همچنین منشا جهش ها را درDNA. توضیح می دهد. (جهش هایی که دور از سدهای معمول و دور از فاصله های موجود در کیهان، می تواند با سرعتی نزدیک به سرعت نور پیش برود و بار دیگر تاثیر نگاه ناظر هوشمئد را بر رفتارهای کوانتومی کیهان و حتی بر رفتار زیستی موجود زنده و ژنها نشان دهد!
از آزمون دو شکاف تا در هم تنیدگی کوانتومی، نشانی از پیوند اجزای ریز کیهان با عوالم بالاتری وجود دارد که فاصله ها را می زداید و جهانی یکپارچه را در سطحی فراتر از کیهان مادی آشکار میکند و اکنون حرکت بی حساب و کتاب پروتون از سدهای معمول، نشان از باز شدن دروازه هایی است که تا دیروز بسته می نمایاند.هر مانعی که کوبیده شود عاقبت باز میشود حتی اگر هزاران حجاب در برابر آن، جلوه گری کند.)
آنطور که خلاصه ی مقاله می گوید: ما تحلیلی فرضی از اتصالات هیدروژن را بین نوکلئوتید سیتوزین- گوانین ارائه می دهیم و این شامل مدل درست ساختار زوج های بازی، دینامیک کوانتومی پروتون، باند هیدروژن و تاثیر محیط سلولی ناهمدوس و اتلافی است. ما تعیین می کنیم که مداخله ی تانلیننیگ کوانتومی بر سرعت انتقال پروتون، چندین برابر بزرگتر از روش کلاسیک پرش بر حدود و رمزها است.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [5/17/2022 10:38 PM]
دیدگاه بنیاد علمی طنین: در مقاله ی فیزیک یکپارچه و سلسله هوشیاری، نویسنده ویلیان براون انتقال تائوتومریک با تانلینگ پروتون را به عنوان یک فرایند انتقال اطلاعات بین شبکه ی فضا-حافظه، محیط و اورگانیسم برای تکامل جهت یافته، توضیح داد. این مطالعه، تایید بیشتری بر آن تاثیر است. این مهم است که توجه کنیم تانلینگ دقیقا مانند در هم تنیدگی، یک پدیده ی اندک درک شده در فیزیک مدرن است، زیرا نوسانات خلا را شامل نشده است.
ولی از دید تئوری میدان یکپارچه و واحد- که به وسیله ی نسیم هرمیان مطرح شد- روشن می شود که تانلینگ و در هم تنیدگی فرایندهایی هستند که به وسیله ی خلا کوانتومی، مدیریت می شود واین خلا، منبع چرخش و تکانه ی زاویه ی سیستم ها است (مانند ماده )و از دینامیک خود آن، منشا می گیرد. با اینکه فرایند مسئول انتقال پروتون روشن تر میشود، هنوز روشن نیست این فرایند چرا به تانلینگ اجازه میدهد، ظرفیت آن را تحت شرایطی- که به نظر میرسد آن را خاموش کند- افزایش دهد.
مکانیسم فیزیکی مسئول آن، چرخش است که یک تظاهر مبهم فیزیکی دیگر در فیزیک جدید است و برای آن، تئوری هولوگرافیک ژنرالیزه ی نسیم هرمیان یک توضیح مستقیم و روشن با عبارت هایی از کمیت فعالیت، ارائه میکند که در مدل او به عنوان واحدهای کروی پلانک Planck Spherical units -PSU-. شناخته می شود.(نگاه شود به مقاله ی: مدل همه جانبه نگر ژنرالیزه و علم اطلاعات در همین کانال)
نظریه های جدید فیزیک که میکوشد درکنار نظریه ی ریسمان، یکپارچگی و اصول و ریشه های مشترک همه ی خلقت را نشان دهد.
شاید امروز به جای
بنی آدم اعضای یک پیکرند... که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به در آورد روزگار... دگر عضوها را نماند قرار!
بهتر است بگوییم
جهان با هم، اعضای یک پیکرند... که در آفرینش ز یک گوهرند
چو تاری به در آورد روزگار... دگر عضوها را نماند قرار!

https://www.resonancescience.org/blog/more-evidence-of-quantum-behavior-at-biological-scale-proton-tunneling-in-dna?fbclid=IwAR1KWhcT-lX0bheXYUXfn4peFGitShAbOvTBqNrXB-cIS9Lhl4YK1e7nhwg


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگوموجودات مقهور ژنها هستندخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های جدید سرطانواکسن کووید 19 چیزهایی که ریشه های مشترک همه ی موجوبدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله هاآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز را از روی امواج بشناسظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواقدرت مردمجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه از دور و نگاه از نزدخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان زخم دیابتی با تکنوواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرخی نرمش های گردنگذر زمان کاملا وابسته به توکل بر خداسکته مغزیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آزمون تجربی، راهی برای رنقش نظام غذایی در تکامل معلت خواب آلودگی بعد از خواگر فقط مردم میفهمیدند کلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حقیقت افرادناتوانی از درمان برخی ویدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده ای ضد التهابیبه خوبی های دیگران فکرکندرک احساسات و تفکرات دیگبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توزمان و مکان، ابعاد کیهان پیموزایدتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنستم با شعار قانون بدترین تراشه ها روی مغزنقش درختان در تکاملعدالت برای من یا برای همهابزار بقا از نخستین همانمن کسی در ناکسی دریافتم حافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش در طبیعتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمردرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیزندگی زودگذرپیشینیان انسان از هفت میتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد میگرنی در کودکانتصویر خورشید یا خود خورشنقشه با واقعیت متفاوت اسپیامهای کاربرانابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهوشیاری و افسردگیبیماری تی تی پیکمردردذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های زبانی سرمنشا تزاوسکا درمان گوشرپروتز چشممرزهای حقیقی یا مرزهای تتابوهای ذهنیامیدواری و مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیفقر داده ها در هوش مصنوعیتغییر الگوی رشد مغزی با زچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی تشنجی دربارداریهدف یکسان و مسیرهای مختلبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش هایی در بیماران قطع زبان شناسی مدرن در سطح سلآنچه ناشناخته است باید شمشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا شاهکار قرنفاکسیبتجنگ هفتاد و دو ملت همه را نوار مغز در فراموشی هاابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت توقاحت و تمسخر دیگرانبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریروان سالمتنفس هوازی و میتوکندریسلول های مغزی عامل پارکیآیا ما تنها موجودات زنده مغز مانند تلفن استتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصشجاعت و ترسفرد موفقجهان هوشیارنورالژیاحساسات کاذبهندسه بنیادینمنبع خواب و رویاخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروش جدید تولید برقتو با همه چیز در پیوندیسندرم گیلن باره به دنبال آیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شضایعات در عصب زیر زبانیتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یقلب دروازه ی ارتباطجهانی که نه با یک رخداد و چگونه هوشیاری خود را توسچگونه واکسن کرونا را توزادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بموسیقی نوخوشبختی چیستاصول سلامت کمردرمان های رایج ام اسواکسن کرونا و گشودن پنجرریشه های مشترک حیاتبرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتتومورهای نخاعیسیاهچاله های فضایی منابعآگاهی فراتر از آگاهیمغز زنان جوانتر از مغز مرعقل مجادله گرتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالقدرت و شناخت حقیقتجایی خالی نیستنگاه از درون قفس یا بیرونخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز بوبینار اساتید نورولوژی دراز تغییربرخی یونها و مولکول های مگذشته را دفن کنتوپیراماتسال سیزده ماههتبدیل سلولهای محافط به سآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نظریه تکامل در شناساعماد الدین نسیمی قربانی اگر میدانی مصیبت بزرگتر لایو دوم دکتر سید سلمان فحقیقت اشیااز نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره ده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده، چیزی نیستبه خودت مغرور نشودرک تصویر و زبان های مخلتبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امزمان و گذر آن سریع استپیموزایدتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکستم، بی پاسخ نیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش ذهن و شناخت در حوادث عسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقا از نخستین همانمن پر از تلخیمحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردرددین اجباریهوش عاطفی قسمت 11مخچه ابزاري که وظیفه آن فبیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هودرد زانو همیشه نیاز به جربشکه ای که ته نداره پر نمزندگی سلول در بدن، جدای اپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد و علتهای آنتصویر در هم تنیدگی کوانتنقص های سیستمی ایمنیسایتهای دیگرابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری کوانتومیبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کاناذهن سالمتفاوت ایستایی و تکاپوزبان فرایند تکاملی برای پروتز عصبی برای تکلممزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستشناسایی سلول های ایمنی افلج نخاعی با الکترودهای تغییر دیگران یا تغییر خونه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ALSهدف یکسان، در مسیرهای متبیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از رمز جهانتلاشی برای درمان قطع نخازبان شناسی نوین نیازمند آنچه واقعیت تصور میکنیم مطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایشاهکار شش گوشفاجعه ی جهل مقدسجنگ و تصور از جنگنوار مغز در تشخیص بیماری ابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت توقت نهيب هاي غير علمي گذشبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات ها قول میدهندتنفس بدون اکسیژنسلول های بنیادیآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مادران و کودکان در زمتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانشرکت نورالینک ویدیویی ازفرد یا اندیشهجهان های بسیار دیگرنوسانات کوانتومی منبع مااخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکمنتظر نمان چیزی نور را بهخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هر سوراخی سر نکنویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روش صحبت کردن در حال تکامتو با باورهایت کنترل میشسندرم پیریفورمیسآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچکتر شدضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یقلب روباتیکجهانی که از یک منبع، تغذیقلب را نشکنجهانی در ذهنچگونه آن شکری که می خوریمارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بموسیقی هنر مایع استخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسدرمان های علامتی در ام اسواکسن کرونا از حقیقت تاترژیم های غذایی و نقش مهم برنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ها، دارای پرتو آپومورفین در پارکینسونمغزهای کوچک بی احساسعقل سالمتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان القدرت کنترل خودجاذبهنگاه از درون مجموعه با نگخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اکنون میدانیم فضا خالبلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بوجود قبل از ناظر هوشمندراست دستی و چپ دستیگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوانایی مغز و دیگر اجزای سانسور از روی قصد بسیاری تبر را بردارآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش هورمون های تیروئید دعوامل موثر در پیدایش زبااگر نیروی مغناطیس نباشد لبخند بزن شاید صبح فردا زحقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستنددهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک تا کمماده، چیزی بیش از یک خلا به دنبال رستگاری باشدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده زمان و صبرپیچیدگی های مغزمگستکینگیآغاز مبهم آفرینشستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ی بیولوژِیکنقش روی و منیزیم در سلامتعشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقا از نخستین همانمن بی من، بهتر یاد میگیرمحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عدین، اجباری نیستهوش عاطفی قسمت نهممخچه تاثیر گذار بر حافظهبیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهدردهای سال گذشته فراموش بشریت از یک پدر و مادر نیزندگی، مدیریت انرژیپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر زیبا از سلولنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان متغیرپرورش مغز مینیاتوری انسامسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی تازه در درمان سرطاشواهدی از نوع جدیدی از حافلج بل، فلجی ترسناک که آنتغییر دادن ژنها آیا روزی نه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی جدید s3 در درمان ام هدف از تکامل مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی رمز جهان خاصیت فراکتالتلاشی تازه برای گشودن معزبان، نشان دهنده ی سخنگو آنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرشاید گوشی و چشمی، آماده شفاصله ها در مکانیک کوانتجنگ داده هانوار مغزی روشی مهم در تشخاتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوداروی ضد تشنج توپیراماتوقتی فهمیدی خطا کردی برگبارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستروبات های ریز در درمان بیتنها مانع در زندگی موارد سلول های بنیادی منابع و اآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادشربت ضد خلطفرد حساس از نظر عاطفی و بجهان هایی در جهان دیگرنوشیدن چای برای مغز مفید اخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استمنتظر زمان ایده آل نشوخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیادر والنتاین کتاب بدید همویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روشهای نو در درمان دیسک بتو باید نیکان را به دست بسندرم پیریفورمیسآیا برای تولید مثل همیشه مغز ایندگان چگونه استضرب المثل یونانیتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمقوی تر باشجهان، تصادفی نیستچگونه انتظارات بر ادراک ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی میهمانهای ناخوانده عامل خانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا ساخته شده تورژیم های غذایی و نقش مهم برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسستوهم فضای خالیسیاهچاله و تکینگی ابتدایآب زندگی است قسمت چهارممغز، فقط گیرندهعقلانیت بدون تغییرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیقدرت انسان در نگاه به ابعجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه حقیقی نگاه به درون اخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی ما از اینجا نخواهیم رفتبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون دارووراپامیل در بارداریرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشتوازن مهمتر از فعالیت زیسانسور بر بسیاری از حقایتحریک عمقی مغزآزادی عقیده، آرمانی که تنقش هورمون زنانه استروژنعوامل ایجاد لغت انسانی و اگر نعمت فراموشی نبود بسلحظات خوش با کودکانحقیقت خواب و رویااز نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمماست مالیبه زودی شبکه مغزی به جای درک دیگرانبررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومزمان واقعیت است یا توهمپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَستارگانی قبل از آغاز کیهتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش روزه داری در سالم و جعشق، شلوغ کردن نیستابزار بقا از نخستین همانمننژیتحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پدیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت هفتممدل همه جانبه نگر ژنرالیبیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و ودردی که سالهاست درمان نشبعد پنجمزندان ذهنیپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیمسردرد تنشنتصویر زیبای اصفهاننقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش مناذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان مشترک ژنتیکی موجوداپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئفلج خوابتغییر زودتر اتصالات مغزینه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیهدف از خلقت رسیدن به ابزابا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود ترنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی جدید در درمان ام اسزبان، وسیله شناسایی محیطآنها نمیخواهند دیگران رامطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکشاید درست نباشدفاصله ی همیشگی تصویر سازجنبه های موجی واقعیتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوداروی ضد جنون در درمان تیوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیروبات کیانتنها در برابر جهانسلول های بدن تو پیر نیستنآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علشش مرحله تکامل چشمفردا را نمیدانیمجهان یکپارچهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتمنحنی که ارتباط بین معرفخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هدر یک فراکتال هر نقطه مرکواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشهای شناسایی قدرت شنواتو تغییر و تحولیسندرم پس از ضربه به سرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ابزار بقای برتر مادیضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشقیچی ژنتیکیجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه به سطح بالایی از هوارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی میوتونیک دیستروفیخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان پوکی استخوانواکسن آلزایمررژیم ضد التهابیبرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآب زندگی است قسمت هفتممغزتان را در جوانی سیم کشعقیده ی بی عملتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز قدرت ذهنجبران از دست رفته هانگاه دوبارهخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستندبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرطان با امواج صوتبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قرحم مصنوعیگزیده ای از وبینار یا کنفتوسعه هوش مصنوعی قادر اسساهچاله ها تبخیر نمیشودتحریک عمقی مغز در آلزایمآزار دیگری، آزار خود استنقش ویتامین K در ترمیم اسعواملی که برای ظهور لغت ااگر نعمت فراموشی نبود بسلرزش ناشی از اسیب به عصبحقیقت در علم، هرگز نهایی از نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسیندو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی به کمک هوش طبیماست مالی با هوش انسانیبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک درست از خود و هوشیاریبررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیزمان پلانکپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در وسخن نیکو مانند درخت نیکوترجمه ای ابتدایی از اسرانقش رژیم غذایی بر رشد و اعصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه ححافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگندیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت یازدهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامنددرس گرفتن از شکست هابعد از کرونازونیسومایدپیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در اسردرد سکه ایتصویربرداری فضاپیمای آمنقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذره ی معین یا ابری از الکتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان چهار حرفی حیات زمینپرتوهای صادر شده از سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشیشه ی بازالتی و سیلیکونفلج خواب چیستتغییر عمودی سر انسان از پنه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویهر چیز با هر چیز دیگر در تبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده رنگین کمانتمایل زیاد به خوردن بستنزدودن نقص از هوش مصنوعیآنژیوگرافی از مغزمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توشایسته نیست در جیب خود قرفتون های زیستیجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهاتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزدارویی خلط آوروقتی تو از یاد گرفتن باز بازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسروح در جهانی دیگر استتنهاییسلول بنیادی و ای ال اسآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهششمین کنگره بین المللی سفرزندان زمان خودجهان یکپارچهنیکولا تسلااختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیمنشأ اطلاعات و آموخته ها خم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر در کمتر از چند ماه سوش جدواقعیت چند سویهبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی برای بهبود هوش عاطفتو جهانی هستی که خودش را سندرم جدایی مغزآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار برتر بقاضررهای شکر بر سلامت مغزمغز از بسیاری حقایق می گرضعیف و قویتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن و پروتئین مرتبط با خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانواکسن ایرانی کرونا تولیدرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاهچاله ی تولید کنندهآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیمکشعلم و ادراک فقط مشاهده ی ایا بیماری ام اس (مولتیپقدرت عشقجدا کردن ناخالصی هانگاهی بر قدرت بینایی دراخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی ما به جهان های متفاوت خودبه قفس های سیاهت ننازدرمانهای بیماری پارکینسبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریرحم مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته وتوسعه برخی شغل ها با هوش سایه ی هوشیاریتداوم مهم است نه سرعتآسيب میکروواسکولاریا آسنقش ژنتیک در درمان اختلاعوارض ازدواج و بچه دار شداگر با مطالعه فیزیک کوانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی به شناسایی کاماشین دانشبه سیاهی عادت نکنیمدرک عمیق در حیواناتبررسی بیماری التهابی رودیادگیری مهارت های جدید دزمان به چه دلیل ایجاد میشپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهسخن و سکوتترس و آرمان هانقش رژیم غذایی در رشد و اعصب سیاتیکابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت پنجممدل هولوگرافیک تعمیم یافبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسدست و پا زدن در سایه؟بعد از کرونازونا به وسیله ویروس ابله پپوگستمرگ چیستتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریسردرد عروقی میگرنتصور از زمان و مکاننقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو منابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هیچ چیز همیشگی نیستبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتزبان نیاز تکاملی استپرتوزایی از جسم سیاهمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاشکل های متفاوت پروتئین هفلج دوطرفه عصب 6 چشمتغییرات منطقه بویایی مغزچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از نعناعمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرهر جا که جات میشه، جات نیبا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایرهبر حقیقیتمایز یا کشف یگانگیسفر فقط مادی نیستآنان که در قله اند هرگز خمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استشادی، پاداش انجام وظیفهفروتنی معرفتیجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهاتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذردارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوروح رهاییتنهایی رمز نوآوری استسلول عصبی شاهکار انطباق آیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستصبور باشفرضیه ای جدید توضیح میدهجهان کنونی و مغز بزرگترینیاز به آموزش مجازی دیجیاختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهمنشاء کوانتومی هوشیاری اخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت چیستبحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبروشی جدید در درمان قطع نختو جدای از کیهان نیستیسندرم دزدی ساب کلاوینآیا جنین انسان، هوشمندی آیا جهان ذهن و افکار ما ممغز به تنهایی برای فرهنگ طلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو قانون مندی نقشه ژنتیکی مجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن سردردی ژنتیکی که بخارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن اسپایکوژنرژیم غذایی ضد التهابیبرای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میتوهم چیستسیاره ی ابلهانآب زندگی است قسمت دوممغط یک گیرنده استعلم و روحایا بدون زبان میتوانیم تقضاوت ممنوعجدایی خطای حسی استنگاهی بر توانایی اجزاي بخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريمبه مغز خزندگان خودت اجازدرماندگی به دلیل عادت کربرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگشایش دروازه جدیدی از طرتوصیه های سازمان بهداشت سایه را اصالت دادن، جز فرتداخل مرزها و صفات با بینآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش گرمایش آب و هوا در همعید نوروز مبارکاگر تلاش انسان امروز برالزوم سازگاری قانون مجازاحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداومدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی تعاملیمبانی ذهنی سیاه و سفیدبه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری قلب در بیماری ویربررسی سیستم تعادلی بدن ایادگیری هوش مصنوعی، عمیقزمان شگفت انگیزپیوند اندام از حیوانات بتکامل چشمافتخار انسانسخن پاک و ثابتتسلیم شدن از نورون شروع منقش زنجبیل در جلوگیری از عضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت اولمدل های ریز مغز مینی برینبیماری وسواسکفش و کتابدست کردن در گوشبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیان غذاهای پرچربپایان، یک آغاز استمرگ و میر پنهانتکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتسرطان کمیت گراییتصادف یا قوانین ناشناختهنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمنابع جدید انرژیحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از طبیعتزبان و کلمه حتی برای کسانپرسش و چستجو همیشه باقی امسئولیت جدیدتاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیدشکل پنجم مادهفن آوری های جدید علیه شناتغییرات مغز پس از 40 سالگینه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ای ال اسهر حرکت خمیده می شود و هر با خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلروی و منیزیم در تقویت استتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر نامه سفر به بم و جنوب آنزیم تولید انرژی در سلومعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینشب سیاه سحر شودفروتنی و غرورجهل مقدسنوار عصب و عضلهاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داداستانها و مفاهیمی اشتباویتنام نوعی کرونا ویروس بازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در روزه داری متناوب، مغز را تنبیه چقدر موثر استسلول عصبی، در محل خاص خودآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و اخلاقتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خصبر لازمه ی پیروزی استفساد اقتصادی سیتماتیک درجهان کاملی در اطراف ما پرچیز جدید را بپذیراختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیمهمان ناخواندهخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان ددر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چیستبحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروشی جدید در درمان نابینتو دی ان ای خاص ميتوکندريسندرم سردرد به دلیل افت فسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بیش از آنچه تصور میشوطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند قانون گذاری و تکاملجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن شدید قابل درمان اسخبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان تومورهای مغزی با اواکسن اسپایکوژن ضد کرونارژیم غذایی ضد دردبرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم و خیالسیاره ابلهانتاریکی من و تو و گرد و غباآب زندگی است قسمت سومنفرت، اسیب به خود استعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهایا تکامل هدفمند استقطار پیشرفتجریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کندفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی ما بخشی از این جهان مرتبطبه نقاش بنگردرها بسته نیستبرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فعرساناها و ابر رساناها و عپل جویی اصفهانتوصیه های غیر دارویی در سساخت سلول عصبی حتی پس از ترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش پیش زمینه ها و اراده عامل کلیدی در کنترل کارآاگر خواهان پیروزی هستیلزوم سازگاری قانون مجازاحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی در کامپیوترهامباحث مهم حس و ادراکبهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغز در بیماری کویبررسی علل کمر درد در میانیادگرفتن، آغاز حرکت است زنان باهوش ترپیوند اندام حیوانات به اتکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان رسختی ها رفتنی استتست آر ان اس دز میاستنی گنقش زبان در سلطه و قدرت اغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت دهممدیون خود ناموجودبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهدست آسمانبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در پیر شدنپارادوکس ها در علممرگ و میر بسیار بالای ناشتأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپورالسرعت فکر کردن چگونه استتضادهای علمینمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمناطق خاص زبان در مغزحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ وقت خودت را محدود به بیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت استخوان در گرو تغذزبان و بیان نتیجه ساختماپرسشگری نامحدودمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیشکرگزار هر چیزی باش که دافناوری هوش مصنوعی نحوه ختغییرات آب و هوایی که به نهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید برای میاستنی هرچیز با یک تاب تبدیل به با طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندرویا و واقعیتتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر به مریخ در 39 روزآواز خواندن در قفس، نشانمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندشبیه سازی میلیون ها جهان فرگشت و تکامل تصادفی محض جهان فراکتالنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، ردخالت در ساختار ژنهاویتامین E برای فعالیت صحبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیروزه داری و التهاب زیانبتهدیدهای هوش مصنوعیسلولهای ایمنی القا کنندهآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکصبر و واقعیتفشار و قدرتجهان پیوستهچیزی منتظر شناخته شدناختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دمهندسی ژنتیک در حال تلاش خواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجدر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت های متفاوتبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبروشی جدید در درمان سکته متو در میانه ی جهان نیستی توقف؛ شکستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز برای فراموشی بیشتر کطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دقانون جنگلجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان مغناطيسي زمین بشر اعتماد به خوددرمان تشنجواکسن دیگر کرونا ساخته شراه فراری نیستبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیتوهم وجودسیاره ابلهانتاریکی و نورآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقاشی هایی با بوی گذشته یعلم به ما کمک میکند تا موایجاد احساساتلمس کوانتومیجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا دفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یبه نقاش بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردرشته نوروایمونولوژی و نقپل خواجو اصفهانتوصیه هایی در مصرف ماهیساخت شبکه عصبی مصنوعی با تروس جریان انرژیآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش آتش در رسیدن انسان بهعادت همیشه خوب نیستاپل ویژن پرو در تشخیص بیملزوم عدم وابستگی به گوگل حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمبتکران خودشکوفابهداشت خوابدرگیری مغز در بیماران مببرطرف کردن خشونت را از خایادآوری خواب و رویازنجیرها را ما باید پاره کپیوند سر آیا ممکن استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو سرنوشتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش زبان در سلطه و قدرت اغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز حباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت دوممدیریت اینترنت بر جنگبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلنددست بالای دستتفکر قبل از کارزیباترین چیز در افزایش سپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و سوال از قاتلتأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتظاهر خوابیده ی مادهنمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ مناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگهیچ کاری نکردن به معنی چیبیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهرفتار مانند بردهتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و بیان، در سایه پیشرآلودگی هوا چالش قرن جدیدمستند جهان متصلتاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کسانشکست حتمیفیلمی بسیار جالب از تغییتغییرات تکاملی سر انسان نهایت در بی نهایتابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید برای کاهش وزنهز ذره، یک دنیاستبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا و کابوستمدن بشری و مغز اخلاقیسفر تجهیزات ناسا به مریخ آینه در اینهمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عشبیه سازی سیستم های کوانفراموش کارها باهوش تر هسجهان قابل مشاهده بخش کوچنوبت کودکاناثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختدر میان تاریکی و روشناییویتامین E در چه مواد غذایبحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولروزه داری و بیمار ی ام اس تو یک معجزه ایسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انصبر بسیار بایدفضا و ذهن بازجهان پیوستهچیزی خارج از مغزهای ما نیاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دمهندسی بدنخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هادر درمان بیماری مولتیپل واقعیت و مجازبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستريتوکسيمب در درمان ام اسریه زغالیتولید مولکول جدید توسط هسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟طوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاقانون جنگلجوانان وطنچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های مغناطیسی قابل اعتماد به خوددرمان جدید ALSواکسن دیگری ضد کرونا از دراه نجاتبرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیتوهم وجودسیب یکسان و دیدگاه های متتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی فریدریشچقدر به چشم اعتماد کنیمعلم بدون توقفایران بزرگلووفلوکساسینجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا دقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی مانند آب باشبه نادیدنی ایمان بیاوردرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناخترشد مغز فرایندی پیچیده اپلاسمای غالبتوضیحی ساده در مورد هوش مساخت شبکه عصبی با الفبای تری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش انتخاب از طرف محیط، نعادت کن خوب حرف بزنیاپی ژنتیکمقاومت به عوارض فشار خون حقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلدو سوی واقعیتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمجموعه های پر سلولی بدن مبوزون هیگز چیستدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنزندگی فعال و مثبت روند آلپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حسسریع دویدن مهم نیستتشنج چیستنقش سجده بر عملکرد مغزغیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز حد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت سوممداخله ی زیانبار انسانبیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنوندستورالعمل مرکز کنترل بیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیر فشار کووید چه باید کرپختگی پس از چهل سالگي به مرگ انتقال است یا نابود شتأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلروسعی کن به حدی محدود نشویتظاهری از ماده است که بیدنمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابرفتار وابسته به شکلتقویت سیستم ایمنیزبان و تکلم برخی بیماریهآلودگی هوا و ویروس کرونامشکل از کجاستتاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایشگفت نیست من عاشق تو باشمفیروز نادریتغذیه بر ژنها تاثیر داردنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسهزینه ای که برای اندیشیدباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزرویا و خبر از آیندهتمدن زیر آبسفر دشوار اکتشافآیندهمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملشبکه های مصنوعی مغز به درفراموشی همیشه هم بد نیستجهان موازی و حجاب هانور از عمق تاریکیاثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمنددر مانهای کمر دردویتامین کابحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورروزه داری سلول های بنیادتو یک جهان در مغز خودت هسسلام تا روشناییآیا یک، وجود داردمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و صد قدح، نفتاده بشکستفضای قلب منبع نبوغ استجهان پر از چیزهای اسرار آچیزی شبیه نور تو نیستاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتمهربانی، شرط موفقیتخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخورددر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت و انعکاسبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانریواستیگمینتولید مثل اولین ربات های سوخت هیدروژنی پاکآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چالش است یا منفعطولانی ترین شبتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه قانونمندی و محدودیت عالمجوانان وطننگاه من، نگاه تو و یا حقیخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های کوانتومی خلااعتماد بی مورددرمان جدید میگرن با انتی واکسن سرطانراه های جدید برای قضاوت ربرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم بی خداییسیر آفرینش از روح تا مغز تاریخ همه چیز را ثبت کردهآتاکسی مخچه ای خودایمننقش قهوه در سلامتیعلم در حال توسعهایرادهای موجود در خلقت بلوب فرونتال یا پیشانی مغجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا دل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجببه هلال بنگردروغ نگو به خصوص به خودتبرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چتیوتیکسن داروی ضد جنونساختن آیندهتری فلوپرازینآشنا پندارینقش اتصالات بین سلولهای عادت کردن به نعمتابتدا سخت ترین استمقایسه رقابت و همکاریحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییدولت یا گروهکهوش مصنوعی درمانگر کامپیمجرم، گاهی قربانی استبوزون هیگز جهان را از متلدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ شدن مغز محدود به دورزندگی هوشمند در خارج از زپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کوسریعترین کامپیوتر موجودتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش غذاها و موجودات درياغرور و علمابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خومنابع انرژی از نفت و گاز حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت ششممدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر خلا ق در برابر توهم زیرفون داروی ضد ام اسپدیده خاموش روشن در پارکمرگ تصادفیتئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آنشلیک فراموشیتعویض دارو در تشنجچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسهیچ کس حقیقت را درون مغز بیوگرافیکندر علیه سرطانرفتار اجتماعی انسان، حاصتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت چآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات نخاعیتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میدشگفت انگیز بودن کیهانفیزیک مولکولها و ذرات در ثبت و دستکار ی حافظهچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتهزینه سنگین انسان در ازاباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومرویا بخشی حقیقی از زندگی تمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب آینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان شبکیه های مصنوعیفراموشی و مسیر روحانیجهان ما میتواند به اندازنور دروناثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور در محل کار ارزش خودت را بویتامین کا و استخوانبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهروزهای بد باقی نمیماندتو کجای جهانیسلاح و راهزنیآیا کیهان می تواند یک شبیمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سصدای بم با فرکانس پایین، قفس ذهنجهان پر از چیزهای جادویی نکاتی در مورد تشنجاختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسموفقیت هوش مصنوعی در امتخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی درمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت تقویت شدهبخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیتولید یا دریافت علمسودمندی موجودات ابزی بر آیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالشهای پیش روطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستقارچ بی مغز در خدمت موجودجواب دانشمند سوال کننده نگاه مادی غیر علمی استخدا نور آسمان ها و زمین اارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی میدان بنیادین اطلاعاتاعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید کنترل مولتیپلواکسن سرطانراه های جدید برای قضاوت ربرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای توهم تنهاییسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتش منبع انرژینقش مهاجرت در توسعه نسل اعلم راهی برای اندیشیدن اایستادن در برابر آزادی بلوتیراستامجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا دلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی ماپروتیلینبه کدامین گناه کشته شدنددریای خدابرخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استرشد در سختی استپنج اکتشاف شگفت آور در موتیک و اختلال حرکتیساختن آینده، بهترین روش ترک امروزآشنا پندارینقش تیروئید در تکامل مغزعادت بد را ترک کنابتدایی که در ذهن دانشمنمقابله ی منطقی با اعتراضحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقردوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمحل درک احساسات روحانیبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زندگی و داراییپیوندی که فراتر از امکانتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج عدم توازن بین نورون نقش غذاها و موجودات درياغربال در زندگیابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع انرژی از نفت و گاز حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهوش عاطفی بیشتر در زنانمروری بر تشنج و درمان هایبیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت مغز انسان و میمون هزیرک ترین مردمپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردتئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتشلیک فراموشیتعامل انسان و هوش مصنوعیچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسهیچ اندر هیچبیوگرافیکوچ از محیط نامناسبرقیبی قدرتمند در برابر متلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت اآلزایمرمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژیشگفت زده و حیران باشفیزیک هوشیاریثبت امواج الکتریکی در عصچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنهزاران سال چشم های بینا وباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکترویا تخیل یا واقعیتتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب آینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استشباهت مغز و کیهانفراموشی آرمانجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوروفیبروماتوزاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمدر چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کا در سبزیجاتبحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخروزهای سختتو کز محنت دیگران بی غمیسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا گذشته، امروز وآینده مغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فصرع و درمان های آنقفس را بشکنجهان دارای برنامهچگونه مولکول های دی ان ایاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احموفقیت در تفکر استخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیردرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت خلا و وجود و درک موالزارتان داروی ضد فشار بخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایتولید پاک و فراوان انرژیسی و سه پل اصفهانآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ و فعال یا مغز کوطبیعت موجی جهانتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالقبل از آغازجواب سنگ اندازینگاه محدود و تک جانبه، مشخدا بخشنده است پس تو هم بارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی میدازولام در درمان تشنج اعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید ای ال اس، توفرواکسن ضد اعتیادراه پیروزی در زندگی چیستبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای توهم جداییسیستم تعادلی بدنتازه های اسکیزوفرنی(جنوآثار باستانی تمدن های قدنقش میدان مغناطیسی زمین علم ساختن برج های چرخاناکنون را با همه ی نقص هایلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحفره در مغزچالش کمبود اندام برای پیدنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای جهل مقدسبه امید روزهای بهتردرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی ز گهواره تا گورپول و شادیتیکاگرلور داروی ضد انعقاساختار فراکتال وجود و ذهترکیب آمار و ژنتیکنقش حفاظتی مولکول جدید دعادت دادن مغز بر تفکرابتذال با شعار دینمقابله با کرونا با علم اسحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی ساخته هوش طبیمحل درک احساسات روحانی دبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستدرب بسته با غیر خود باز مبزرگترین خطایی که مردم مزندگی بی دودپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسرگردانیتشویق خواندن به کودکاننقش غذاها و موجودات دريامقالاتابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغمنابع انرژی از نفت و گاز حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی در زنان بیشتر امرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت ها و تمایزها کلید بزیست شناسی کل در جزء فراکپروژه ی ژنوم انسانیمراحل ارتقای پله پله کیهتئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعامل انسان با هوش مصنوعچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیهیچگاه از فشار و شکست نتربیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتارموزی از نخستین تمدن بشرتلاش های جدید در ALSزبان و شناخت حقیقت قسمت دآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیاریشگفتی های نقشه ی ژنتیکیفیزیک و هوشیاریجلو رفتن یا عقبگردنون و القلمابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرهستي مادي ای که ما کوچکتربابا زود بیاکامپیوتر سایبورگرویا حقی از طرف خداتمرکز بر هدفسفرنامه سفر به بم و جنوب آینده با ترس جمع نمیشودمعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باششباهت مغز با کیهان مادیفرایند پیچیده ی خونرسانیجهان مرئی و نامرئینورون هاي مصنوعی می تواناجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل در ناامیدی بسی امید استویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهروش مقابله مغز با محدودیتو پیچیده ترین تکنولوژی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغضایعه ی شبکه لومبوساکرالقله سقوطجهان در حال نوسان و چرخشچگونه میتوان با قانون جنادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایمولکول ضد پیریخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان های اسرار آمیز در آدرمان های بیماری آلزایمرواکنش های ناخودآگاه و تقریاضیات یک حس جدید استبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونتولید اندام با چاپ سه بعدسیلی محکم محیط زیست بر انآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده طبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستقبل از انفجار بزرگجوسازی مدرننگاه کلی نگرخدای رنگین کمانارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی مکان زمان یا حافظه زماناعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید سرطانواکسن علیه سرطانراه انسان شدن، راه رفتن وبرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و توهم جدایی و توهم علمسیستم دفاعی بدن علیه مغز تازه های بیماری پارکینسوآرامش و دانشنقش محیط زندگی و مهاجرت دعلایم کمبود ویتامین E را اکوییفلکسلیروپریم داروی ترکیبی ضدحق انتخابچالش دیدگاه های سنتی در بدنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمماجرای عجیب گالیلهبه بالا بر ستارگان نگاه کدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان زمین در برابر عظمت کیهانپول و عقیدهتیروفیبان موثر در سکته ی ساختار شبکه های مغزی ثابترکیب حیوان و انساننقش حیاتی تلومر دی ان آ دعارضه جدید ویروس کرونا سابداع دی ان ای بزرگترین دملاحظه های اخلاقی دربارهحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالهدوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی، اتفاقات و تحمحدودیت چقدر موثر استبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستدرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین درد از درون است زندگی در جمع مواردی را برپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسربازان ما محققا غلبه می تشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش غذاها در کاهش دردهای تاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمنابع انرژی از نفت و گاز حس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهوش عاطفی در زنان بیشتر امرکز حافظه کجاستبیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت ها را به رسمیت بشنازیست شناسی باور حقیقت یا پروانه ی آسمانیمرز مرگ و زندگی کجاستتا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با همانشناخت و معرفت، و نقش آن دتعداد کلی ذهن ها در جهان چند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وهیپرپاراتیروئیدیسمبیان حقیقتکوچکی قلبرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش های جدید در درمان فرزبان و شناخت حقیقت قسمت سآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟شگفتی های زنبور عسلفیزیک آگاهیجلوتر را دیدننوآوری ای شگفت انگیز دانابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتهستی ما پس از شروعی چگال باد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز بر امروزسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا فراموشی حتمی استمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاشباهت کیهان و مغزفرایند تکامل و دشواری هاجهان مشارکتینورون های ردیاب حافظهاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در در هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین بی هفدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجروش های صرفه جویی در ایجاتو آرامش و صلحیسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیضایعه ی عروقی مخچهقلب های سادهجهان در حال ایجاد و ارتقاچگونه مغز ما، موسیقی را پاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمولتیپل اسکلروز در زنان خودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های جدید میگرنواکنش به حس جدیدریتوکسیماببدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در تولید سلولهای جنسی از سلسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز حریص برای خون، کلید تطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی قبرستان ها با بوی شجاعتجامعه ی آسمانینگاه انسان محدود به ادراخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیک کوانتومی بی معنی بقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید سرطانواکسنی با تاثیر دوگانه اراه بی شکستبرخی نکات از گاید لاین پرگاهی مغز بزرگ چالش استتوهم جسمسکوت و نیستیتازه های درمان ام اسآرامش و سکوننقش مرکز تنفس سلولی در بیعلایم کمبود ویتامین E را اکسی توسین و تکامل پیش الیس دگرامفتامین یا ویاسحقیقت قربانی نزاع بین بی چاالش ها در تعیین منبع هودنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده ی تاریکبه بالاتر از ماده بیندیشدرک و احساسبرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندزمین زیر خلیج فارس تمدنی پوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستسادیسم یا لذت از آزار دادترازودوننقش خرچنگ های نعل اسبی درعدم توقف تکامل در یک انداابزار هوش در حال ارتقا ازملاحظات بیهوشی قبل از جرحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جدورترین نقطه ی قابل مشاههوش احساسیمحدودیت های حافظه و حافظبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی درختان اشعار زمینبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی در سیاهچالهپیدایش زبانتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسردرد میگرنتشخیص آلزایمر سالها قبل نقشه مغزی هر فرد منحصر بهصفحه اصلیابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمنابع انرژی از نفت و گاز حس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردهوشمندی کیهانمرکز حافظه کجاستبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنذهن و شیمی بدنتفاوت های بین زن و مرد فقزیست، مرز افق رویداد هستپرواز از نیویورک تا لوس آمرز بین انسان و حیوان کجاتا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعذیه ی ذهنچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در درمان سرزبان جانسوزآمارهای ارائه شده در سطح مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استشانس یا نتیجه ی تلاشفیزیکدانان ماشینی برای تجمجمه انسان های اولیهنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیو هر کس تقوای خدا پیشه کنباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درتمساح حد واسط میان مغز کوسفری به آغاز کیهانآیا ممکن است موش کور بی ممغز قلبتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودشباهت زیاد بین سلول هاي عفرایند حذف برخی اجزای مغجهان معنانوروپلاستیسیتی چیستاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلادر هم تنیدگی کوانتومیویتامین دی گنجینه ای بزربحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورروش هایی برای جلوگیری از تو افق رویداد جهان هستیسماگلوتید داروی کاهش دهنآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شقلب و عقلجهان ریز و درشتچگونه مغز پیش انسان یا همادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمواد کوانتومی جدید، ممکنخورشید مصنوعیموجود بی مغزی که می تواندخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های جدید در بیماری واکسن های شرکت فایزر آمرریسدیپلام تنها داروی تایبدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین تولترودینسیگار عامل افزایش مرگ ومآیا راهی برای رفع کم آبی مغز در تنهایی آسیب میبینظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باقدم زدن و حرکت دید را تغیجاودانگی مصنوعینگاه از بیرون مجموعهخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیزمهای دفاعی در براببقا در ازای بیماریدرمان دارویی سرطان رحم بوابستگی یعنی قلادهرابطه تشنج و اوتیسمبرخی نرمش ها برای زانوگاهی جهت را عوض کنتوهمات و شناخت حقیقتسکوت، پر از صداتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش نگاه از پایین یا نگاهعلائم عصبی آلزایمر، با ااکسکاربازپین در درمان تشلا اکراه فی الدینحقیقت آنطور نیست که به نظنابینایی در نتیجه ی گوشی دنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده ی خالیبه جای محکوم کردن دیگران درک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانزمان چیستپوشاندن خود از نورتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استسازگاری با محیط بین اجزاترازودوننقش داروهاي مختلف معروف عدم درکابزار بقا از نخستین همانممانتین یا آلزیکسا یا ابحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زاديدن با چشم بسته در خواب هوش احساسیمخچه فراتر از حفظ تعادلبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرد و درسبسیاری از بیماری های جدیزندگی زمینی امروز بیش از پیر شدن حتمی نیستتکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیسردرد میگرن در کودکانتشخیص ایدزنقشه های مغزی جدید با جزیسوالات پزشکیابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهوشیاری و وجودمرکز خنده در کجای مغز استبیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت های تکاملی در مغز وزاویه نگاه ها یکسان نیستپروتئین های ساده ی ابتدامرز جدید جستجو و اکتشاف، تاول کف پا و حقیقتامیدواریشناخت درون، شناخت بیرون؛ALS نگاهی کامل بر بیماری وتغییرچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری رمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید شرکت نورالزبان ریشه هایی شناختی اسآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندشانس یا تلاشفال نیکوجنین مصنوعینوار مغز ترجمه رخدادهای ابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیوفور و فراوانیبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیرویای شفافتنفس هوازی و میتوکندریسقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا ما کالا هستیممغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عفراتر از دیوارهای باورجهان هوشمندنوروز یا روز پایانیاحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و پویروس مصنوعیبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاروش هایی ساده برای کاهش اتو انسانی و انسان، شایستسندرم کووید طولانیآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدقلب یا مغزجهان شگفت انگیزچگونه هموساپينس بر زمین ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تش