دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درگیری مغزی در سندرم کووید

درگیری مغزی در سندرم کووید 19
همه گیری COVID-19 فقط محدود به دستگاه تنفسی نیست. در مواردی درگیری مغزی مشاهده می شود. درگیری مغزی به صورت اختلال ذهنی یا فراموشی یا در موارد شدید، سکته مغزی است.

برخی ازاین بیماران، خونرسانی ناقصی به مغز پیدا می کنند که در نتیجه Reversible cerebral vasoconstriction syndrome (RCVS) است(این سندرم با تنگی و گشادی متناوب عروق داخل مغزی در تصویر برداری از عروق مغز و گردن و سردرد ناگهانی تاندرکلاپ و گاهی علایم سکته مغزی همراه است). این موارد گاهی در همراهی با خونریزی ساب آراکنوئید و یا به ندرت دایسکشن شریان گردنی است.

گیرنده های Angiotensin converting enzyme 2 receptors در بسیاری عروق ازجمله عروق مغزی وجود دارد.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7274589/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043320304179 @salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فراموش کارها باهوش تر هسدرگیری مغز در بیماری کویچگونه هموساپينس بر زمین إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاروزه داری و بیمار ی ام اس نرمش های مفید در سرگیجهانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مکانیزمهای دفاعی در برابراه های جدید برای قضاوت رهفت چیز که عملکرد مغز تو ایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزمروری بر تشنج و درمان هایزبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست مغز مادران و کودکان در زمسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در هاوکينگ پیش از مرگش رسالاحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريمغز برای فراموشی بیشتر کسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و واکسن کرونا از حقیقت تاتارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هیکی از علل محدودیت مغز اماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رنقشه مغزی هر فرد منحصر بهعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی همیشه هم بد نیستدرگیری مغز در بیماران مبچگونه آن شکری که می خوریمافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاروش مقابله مغز با محدودینرمشهای مهم برای تقویت عانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر ما انسانها چه اندازه نزدهفت سین یادگاری از میراث ایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان مرکز هوشیاری، روح یا بدن زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دهوش مصنوعی در کامپیوترهاابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست مغز چون ابزار هوش است دلیسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجهدف یکسان، در مسیرهای متاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استواکسن کرونا ساخته شده توارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپندارینقش انتخاب از طرف محیط، نصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردیافته های نوین علوم پرده از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پنقص در تشخیص هیجانات عامعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند تکامل و دشواری هادرگیری مغزی در سندرم کووچگونه انتظارات بر ادراک افزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکممانتین یا آلزیکسا یا ابروش های صرفه جویی در ایجاچرا مغزهای ما ارتقا یافت انعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر ما انسانها چه اندازه نزدراه پیروزی در زندگی چیستهمیشه اطمینان تو بر خدا بایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصمرکز حافظه کجاستزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستمغز چگونه صداها را فیلتر سیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورهدف از تکامل مغزاخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارمغز بزرگ چالش است یا منفعسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به واکسن دیگر کرونا ساخته شارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسنقش اتصالات بین سلولهای ضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به یادگیری مهارت های جدید داز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرنقطه بی بازگشتعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند حذف برخی اجزای مغدرگیری اعصاب به علت میتوچگونه باغبانی باعث کاهش افزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژي پاک سرچشمه حروش هایی ساده برای کاهش اچرا پس از بیدار شدن از خواولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیما با کمک مغز خود مختاريمراست دستی و چپ دستیهمیشه عسل با موم بخوریمایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهمرکز خنده در کجای مغز استزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییمغز ناتوان از توجیه پیداسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پهدف از خلقت رسیدن به ابزااختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بمغز بزرگ چالشهای پیش روسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشواکسن دیگری ضد کرونا از دارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی نقش حفاظتی مولکول جدید دضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسایادآوری خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنچند جهانیعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد حساس از نظر عاطفی و بذهن چند جانبه نیازمند نگچگونه تکامل مغزهای کنونیافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع خواب و رویاروش صحبت کردن در حال تکامچرا بیماری های تخریبی مغاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهما تحت کنترل ژنها هستیم یرشته نوروایمونولوژی و نقهوموارکتوس ها ممکن است داگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییمرگ انتقال است یا نابود شزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاهوش مصنوعی درمانگر کامپیابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )مغز و سیر تکامل ان دلیلی سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بهزینه ای که برای اندیشیداختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفواکسن سرطانارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدینقش حیاتی تلومر دی ان آ دطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کروناژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری چندین ماده غذایی که ماننعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وقیچی ژنتیکیرقیبی قدرتمند در برابر مچگونه جمعیت های بزرگ شکل الکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمنحنی که ارتباط بین معرفروشهای نو در درمان دیسک بچرا حیوانات سخن نمی گویناولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ماه رجبرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی می تواند بر احاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییمراحل ارتقای پله پله کیهزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریهوش مصنوعی درخدمت خلق وحابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )مغز آیندگان چگونه است ؟سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبهزینه سنگین انسان در ازااختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملمغز حریص برای خون، کلید تشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وواکسنی با تاثیر دوگانه اارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسنقش خرچنگ های نعل اسبی درطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسچه زیاد است بر من که در ایعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون مندی نقشه ژنتیکی مرموزی از نخستین تمدن بشرچگونه جمعیت های بزرگ شکل التهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکمنشأ اطلاعات و آموخته ها روشهای شناسایی قدرت شنواچرا حجم مغز گونه انسان دراولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سماپروتیلینزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی و کشف زبان هایاگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سامزایای شکلات تلخ برای سلسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از هوش مصنوعی ساخته هوش طبیابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارممغز انسان ایا طبیعتا تماسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوهزاران سال چشم های بینا واختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملمغز زنان جوانتر از مغز مرشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس ونقش داروهاي مختلف معروف ظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی مژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسچهار میلیارد سال تکامل بعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون جنگلرمز و رازهای ارتباط غیر کچگونه حافظه را قویتر کنیامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکمهندسی ژنتیک در حال تلاش روشی برای بهبود هوش عاطفچرا خشونت و تعصباوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینمبانی ذهنی سیاه و سفیدزندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفمسیر دشوار تکامل و ارتقاسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی هوش احساسیابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجممغز انسان برای ایجاد تمدسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین هستي مادي ای که ما کوچکترادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیمغزهای کوچک بی احساسشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چوبینار اساتید نورولوژی دارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلنقش روزه داری در سالم و جعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده ژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریچهار ساعت پس از کشتار خوکمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و قانونمندی و محدودیت عالمرویا و خبر از آیندهنگاه محدود و تک جانبه، مشامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان روشی جدید در درمان قطع نخچرا در مغز انسان، فرورفتايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینمجموعه های پر سلولی بدن مزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات نخاعیسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تهوش احساسیابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سوممغز انسان برای شادمانی طسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتهستی ما پس از شروعی چگال اداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختمغزتان را در جوانی سیمکششناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مووراپامیل در بارداریارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی درباردارینقش رژیم غذایی بر رشد و اعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعژنهای مشترک بین انسان و واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی نوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر ویتامین دی بر بیماآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط قارچ بی مغز در خدمت موجودرویا بخشی حقیقی از زندگی نگاه انسان محدود به ادراامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنروشی جدید در درمان سکته مچراروياها را به یاد نمی آايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع ممحل درک احساسات روحانیزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی الفاگوابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات بین دو همسر و برخیسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایهوش عاطفی بیشتر در زنانابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتمغز انسان برای شادمانی طساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسو هر کس تقوای خدا پیشه کنادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز انقش قهوه در سلامتیشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دورزش هوازی مرتب خیلی به قارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام نقش رژیم غذایی در رشد و اعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیژنهای هوش ، کدامنداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسنورون هاي مصنوعی می توانصفحه اصلیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیقبل از انفجار بزرگرویا تخیل یا واقعیتنگاهی بر قدرت بینایی دراامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندريتوکسيمب در درمان ام اسچراروياها را به یاد نمی آايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستمحل درک احساسات روحانی دزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریمشکلات روانپزشکی پس از سسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلهوش عاطفی در زنان بیشتر ااثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش ممغز انسان رو به کوچک تر شساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریوقت نهيب هاي غير علمي گذشادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بنقش مهاجرت در توسعه نسل اشاهکار قرنپیموزایدورزش هوازی ، بهترین تمریاز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرننقش زبان در سلطه و قدرت اعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پکلرال هیدرات برای خواباناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سفلج بل، فلجی ترسناک که آندرک فرد دیگر و رفتارهای انورون های ردیاب حافظهسوالات پزشکیپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سقدم زدن و حرکت دید را تغیرویاها از مغز است یا ناخونگاهی بر توانایی اجزاي بانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندریواستیگمیننزاع بین جهل و علم رو به پای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قامحدودیت های حافظه و حافظزبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی مشکلات روانپزشکی در عقب سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومهوش عاطفی در زنان بیشتر ااثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوومغز انسان رو به کوچکتر شدساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستوقتی فهمیدی خطا کردی برگارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تنقش محیط زندگی و مهاجرت دشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زورزش و میگرناز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تنقش زبان در سلطه و قدرت اعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خوابدرک و احساسنوروپلاستیسیتی چیستنوشیدن چای برای مغز مفید سایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مقدرت انسان در نگاه به ابعرویاهای پر رمز و حیرتی درناتوانی از درمان برخی ویانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل ریسدیپلام تنها داروی تاینزاع بین علم و نادانی رو ایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون مخچه فراتر از حفظ تعادلزبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویامشاهده آینده از روی مشاهسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیماهوشیاری کوانتومیاثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز ایندگان چگونه استسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدویتامین E برای فعالیت صحارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش نظام غذایی در تکامل مشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای ورزش بهترین درمان بیش فعاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تنقش سجده بر عملکرد مغزعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خواب چیستدرک احساسات و تفکرات دیگنوعی سکته مغزی ، وحشتناک آیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب لوب فرونتال یا پیشانی مغرویای شفافناتوانی در شناسایی چهره انگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که برژیم های غذایی و نقش مهم نزاع بین علم و جهل رو به پایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزبان و کلمه حتی برای کسانهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بمعنی روزهسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریهوش، ژنتیکی است یا محیطیاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیمغز ابزار برتر بقاسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیویتامین E در چه مواد غذایارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و مینقش هورمون های تیروئید دشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استورزش در کمر درداز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتبانقش غذاها و موجودات درياعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیلمی بسیار جالب از تغییدرک تصویر و زبان های مخلتدرک عمیق در حیواناتچیزی خارج از مغزهای ما نیآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم لبخند بزن شاید صبح فردا زروبات های ریز در درمان بینخاع ما تا پایین ستون فقراندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسممیگرن شدید قابل درمان اسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونظام مثبت زندگیایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیمخچه ابزاري که وظیفه آن فزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستهیچگاه از فشار و شکست نتراجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یمغز از بسیاری حقایق می گرسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ویتامین دی گنجینه ای بزرارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب نقش هورمون زنانه استروژنشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهاوزوز گوشاز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردنقش غذاها و موجودات درياعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیزیکدانان ماشینی برای تدرگیری قلب در بیماری ویرچگونه مغز پیش انسان یا همآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکلرزش ناشی از اسیب به عصبروح رهایینخستین تصویر از سیاهچالهانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر میدان مغناطيسي زمین بشر راه های جدید برای قضاوت رنظریه تکامل در درمان بیمایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پمدارک ژنتیکی چگونه انسانزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانوهاوکينگ پیش از مرگش رسالاجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطمغز به تنهایی برای فرهنگ سرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای واکنش های ناخودآگاه و تقارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش ژنتیک در درمان اختلاشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت مییک پیشنهاد خوب برای آسان از انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بنقش غذاها و موجودات درياعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرگشت و تکامل تصادفی محض