دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت دوازدهم

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت دوازدهم
هوشیاری کنونی ما بخشی از هوشیاری، در ظرف نیاز امروز ما است.
و شناخت کنونی- که با محصول تکاملی مغز ایجاد میشود- پاره ای از شناختی است که امروز در کیهان مادی، مورد نیاز بسیاری از ما نیست.
روبرت آپشتاین میگوید: خیلی ساده، مغز وسیله ذخیره نیست!! بلکه حقیقتی فوق العاده برای اطمینان است ولی نه به این علت که اطلاعات را ذخیره یا پردازش میکند. طی قرن ها ابهام کاملی وجود داشته است که هوش انسان از کجا آمده است. مردم از یک استعاره بعد از دیگری برای توضیح توانایی های فوق العاده ی ما استفاده کرده اند. اینها البته از استعاره ها و نشانه های یزدانی از چند هزار سال قبل شروع میشود و به پیش میرود.(روبرت ایپشتین روانشناس پژوهشی در موسسه ی آمریکایی پژوهش رفتار و تکنولوژی در کالیفرنیا است. او مدرک خود را از دانشگاه هاروارد گرفته است و مدیر اصلی مجله ی روانشناسی امروز است. حدود 15 کتاب و 300 مقاله در موضوعات مختلف در علوم رفتاری دارد.)
(مغز تو یک کامپیوتر نیست؛ بلکه یک منتقل کننده ی نیرو است! تئوری جدید که مغز چگونه کار میکند یعنی تئوری انتقال نیروی عصبی، ممکن است هر آنچه در مورد هوشیاری و خود کیهان می دانیم دگرگون کند.) مقاله از رابرت اپشتین

بگذارید با مادری 95 ساله شروع کنیم. حافظه ی او غیر قابل اطمینان است ولی او هنوز هوشیار است؛ لطیفه تعریف میکند و بازی با ورق را یک نفره یا دونفره انجام میدهد. امروز من بعد از اینکه او هفت بازی را پی در پی برنده شد از بازی بیرون رفتم و این خاطره ی بسیار خوبی برای من بود. او به طور مداوم موسیقی گوش میدهد.
موسیقی ای که گوش میدهد موسیقی های تحریک کننده ای نیست که ما گوش می دهیم و نمی توانیم از ذهن خود بیرون کنیم؛ او به موسیقی های قدیمی گوش می دهد و سعی می کند در زمان گوش دادن آن را تکرار کند. او می گوید این صداها از همسایه ی طبقه ی پایین می آید و این حقیقت که دیگران نمی توانند این صدا را بشنوند او را آزار نمی دهد؛ اومی گوید شما باید شنوایی خودتان را دوباره چک کنید!
آنچه نگران هستم خود موسیقی نیست بلکه منبعی است که موسیقی از آن می آید؛ همانطور که به مادرم گفته بودم من راحت تر بودم اگر یک همسایه در طبقه ی پایینی بود. آیا مادربزرگ بار دیگر با یک دست ورق بازی کردن از موضوع رد می شود؟

این موسیقی های سنتی از کجا می آید؟ مادربزرگ من قبلا هرگز موسیقی نواخته است و نمیتواند موسیقی بنوازد. او میگوید: مهم نیست تو چقدر به حرف من توجه کنیدر موردی که بیان شد ما با اسراری مواجه شده ایم. برخی اینها را دیوانگی و جنون و یا ارتباط با ارواح می دانند. برخی دیگر از این تجربه ها واقعی هستند مانند رویاها یا کشوفات و یا توهمات و یا تجربه ی دژا وو= آشناپنداری و برخی موارد دیگر.
گروه تحقیق ما اخیرا 58 مورد از این تجربه را جمع کرده اند.
آیا ما در اسرار این تجربه ها خواهیم ماند یا راهی برای کنار زدن اسرار، وجود دارد؟
چگونه است اگر ارواح، رویاها و موسیقی مادر من بتواند با یک ایده ی ساده در مورد اینکه مغز چگونه کارمیکند توضیح داده شود؟
یک ایده ی ساده اینکه مغزمی تواند یک انتقال دهنده ی دو طرفه باشد!

آنچه ما را احاطه کرده است، انتقال است. چند اینچ آن طرف تر از کامپیوتر لپتاپ که من با آن تایپ میکنم یک میکروفون سنهایسر است و من با آن، با کسانی که با من ارتباط دارند تماس میگیرم. یک کابل سیاه و ضخیم از پشت میکروفون بیرون می آید و به صورت مارپیچی به بسته ی تبدیل کننده آنالوگ و دیجیتال می رود که از طریق کابل USB قرمز به کامپیوتر من متصل است. کامپیوتر من، بدون کابل با یک مسیریابrouter به اتاق دیگر مرتبط است و مسیریاب از طریق یک کابل تلفن است که از مسیریاب(روتر) به سوکت دیوار میرود و به AT&T- که فراهم کننده ی سرویس اینترنتی من است- مرتبط می شود. آن کابل منجر به ده ها نقطه ی ارتباطی دیگر می شود و از طریق آن، تظاهرات خام صدای من- پیش از آنکه شبیه چیزی شود که در نهایت شنیده میشود- میگذرد.

اگر من با برنامه ی رادیویی خاصی با شنونده، صحبت کنم تظاهرات صدای او از طریق ده ها نقطه ی انتقال در جهت دیگر از میکروفون او، عبور میکند تا آنکه در نهایت یک بلندگوی ظریف را در جوانه ی گوش من، فعال میکند که از طریق آن، من شبیه صدای او را میشنوم.
اگر ما همچنین از ویدیو برای ارتباط استفاده کنیم دوربین ها تصاویر را به صفحات می فرستند و این دوباره از طریق نقاط انتقالی زیادی است و دوباره در دو جهت است.

تظاهرات این تصاویر و صداها ممکن است فقط از طریق نقاط انتقالی چندگانه منتقل شوند؛ بلکه از هزاران مایل کابل مسی یا کابل های فیبر نوری بگذرد و ممکن است به ماهواره هایی فرستاده شود که هزاران مایل، بالاتر از زمین هستند و از آنجا به گیرنده های روی زمین انتقال یابد. مدت ها قبل، مسیرهایی مانند این می توانست در یک زمان، فقط یک گفتگو را با دیگر کفتگوها که در یک لحظه، فقط در یک جهت بر قرار می شود سازگار کند. ولی اکنون چنین مسیرهایی دو طرفه هستند و معمولا همزمان با هزاران گفتگوی متفاوت، پخش و تقسیم میشوند.
مهم اینکه وقتی همه چیز به آرامی کار میکند گفتگوی من با لندن به صورت یکپارچه است گویا ما درون یک اتاق هستیم! هرچند من 5500 مایل دور از لندن در سان دیگو هستم من نمیتوانم هیچ بازه ی زمانی بین تلاش های خود و پاسخ میزبان، پیدا کنم. این شکاف ها وجود دارد ولی بسیار کوتاهند به طوری که نه من و نه میزبان نمیتوانیم آن را حس کنیم.
در اینجا چه رخ می دهد؟
آیا صدای من حقیقتا 5500 مایل مسافرت میکند؟! واقعا نه. اگر تو مالک کاخی در قرن نوزدهم بودی شاید میتوانستی در درون یک لوله فریاد بزنی که مسیر مارپیچی خود را در درون خانه ی تو طی میکند و صدای تو را در همه ی مسیرها به محله ی خدمتکاران برساند. در این مورد، صدای تو واژه به واژه با هوای لوله، به مقصد منتقل میشود. ولی وقتی من از طریق یک میکروفون سخن می گویم الگوی امواج صدا که با تون من- یعنی الگوی مشخص غیر تصادفی موج های فشار هوا- ایجاد میشود به وسیله ی میکروفون، به الگوی مشابه فعالیت الکتریکی تبدیل می گردد.

هرچه میکروفون بهتر باشد به طور دقیق تری الگوی ابتدایی را دوتایی میکند وصدای من بیشتر مانند خود من در سمت دیگر، خواهد بود.
(در این بیانات از اپشتین، ما می بینیم انتقال، به شکل امواج و یا به شکل الکتریسیته و حتی تصویر، اساس بسیاری از اتفاقات و ادراکاتی است که در اطراف ما رخ میدهد.
از درک بینایی شروع کنیم: آنچه از طریق عدسی چشم، روی پرده ی شبکیه می افتد، عین واقعیت بیرونی نیست بلکه تصویری مجازی است. به همین ترتیب، آنچه از شبکیه به عصب بینایی منتقل میشود، خود تصویر مجازی نیست بلکه تحریک های الکتریکی است که در نتیجه برخورد سلول های حساس به نور در شبکیه با نور، به عنوان موج الکتریکی ایجاد می شود. به همین ترتیب، انتقال از یک عصب به عصب دیگر، عین خود پیام در عصب اول نیست بلکه تصویری الکتریکی است که به وسیله ی تحریک های شیمیایی پایانه ی عصب اول به عصب دوم انتقال می یابد....

این فرایند پی در پی انتقال، در بیشتر تجربیات و مشاهدات ما وجود دارد.
تصور وجود این انتقال، در بخشی از کیهان و عدم وجود آن در بخشی دیگر، تصوری مغرورانه است؛ به خصوص وقتی بدانیم بخش بزرگی از کیهان اطراف ما که حدود 90 درصد کیهان را در بر میگیرد، انرژی تاریک و ماده ی تاریکی است که دور از دسترس ماست. وجود یا عدم وجود انتقال و چگونگی انتقال این انرژی تاریک- که هنوز هویت آن نامشخص است- چیزی است که علم امروز راه زیادی برای رسیدن به آن خواهد داشت.

آنچه مشخص است اینکه تصویر دریافتی ما از جهان، خود واقعیت و حقیقت کیهان نیست بلکه ترجمه و تصویری است که در قالب ذهن ما(به عنوان ابزار تکاملی شناخت)شکل می گیرد و این شکلگیری، وابسته به نیاز ما است. انتقال تصویر حقیقت کیهان، به وسیله ی دستگاه های حسی و ادراکی ما فرایندی محدود و وابسته به ذهن و نگاه ما است. آنچه ما به عنوان موجود زنده بر زمین می بینیم، به ناچار لازم است توسط مغز، پردازش شود زیرا مغز، ابزار تکامل یافته ای است که طی ارتقای چند میلیون ساله قادر به ترجمه ی اطلاعات و به عبارتی انتقال آن به ما است.

ولی توجه کنیم، این فقط ابزاری تکاملی، برای سازگاری های موجود در کیهان مادی است. آنچه مغز می بیند، نتیجه ی نیازهای موجود زنده برای بقا در کیهان مادی است وگرنه آنچه مغز نمی بیند، بسیار فراتر و بیشتر است.
هوشیاری کنونی ما بخشی از هوشیاری، در ظرف نیاز امروز ما است.
و شناخت کنونی- که با محصول تکاملی مغز ایجاد میشود- پاره ای از شناختی است که امروز در کیهان مادی، مورد نیاز بسیاری از ما نیست.)
https://www.discovermagazine.com/mind/your-brain-is-not-a-computer-it-is-a-transducer


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
زبان مشترک ژنتیکی موجوداواقعیت و انعکاسمرگ و میر بسیار بالای ناشتنفس بدون اکسیژنشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به افتخار انسانجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت ذرات کوانتومی زیر اتمی قبار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی الفاگوزبان، وسیله شناسایی محیطواکسن سرطانمشکل از کجاستتو تغییر و تحولیپوشاندن خود از نورششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امواجی که به وسیله ی ماشیمعنی روزهحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردچگونه مولکول های دی ان ایاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق یک پیشنهاد خوب برای آسان توهم چیستپیشرفت های جدید علوم اعصظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقحس و ادراک (قسمت اول )اتوسوکسیمایدفیلمی بسیار جالب از تغییداروی لیراگلوتیدنگاه از بیرون مجموعهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروزه داری و بیمار ی ام اس برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوضیحی ساده در مورد هوش مپرسشگری نامحدودعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسان خطرناکترین موجودمغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت هفدهماختلال در شناسایی حروف و فراتر از دیوارهای باوردارویی خلط آورنادیدنی ها واقعی هستنداصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت 11موجودات مقهور ژنها هستندريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانکنگره بین المللی سردرد دتکامل داروینی هنوز در حاآیندهعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنايندگان چگونه خواهند دیدنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت سومارتباط میکروب روده و پارقیچی ژنتیکیدر آسمان هدیه های نادیدنچرا ماشین باید نتایج را پبه قفس های سیاهت ننازهوش، ژنتیکی است یا محیطیما انسانها چه اندازه نزدراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار شبکه های مغزی ثابکیهانِ هوشیارِ در حال یاتا بحر یفعل ما یشاآیا کیهان می تواند یک شبیجهل مقدسایندرالنقش تیروئید در تکامل مغزخلاصه ای از مطالب همایش مارزش حقیقی زبان قسمت سومقدرت عشقدرمان جدید ALSنزاع بین علم و جهل رو به پبوزون هیگز چیستهر جا که جات میشه، جات نیماده ای ضد التهابیزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت مغز انسان و میمون هسربازان ما محققا غلبه می کتابخانهتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دلفین ها می تواند از جهان پیوستهاگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات دريااز انفجار بزرگ تا انفجار لزوم سازگاری قانون مجازادرک و احساسهم نوع خواری در میان پیشیزندگی در سیاهچالهبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین E برای فعالیت صحمخچه تاثیر گذار بر حافظهتلاش ها برای کشف منابع جدشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونآرامش و سکونجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دردهای سال گذشته فراموش بیوگرافیهندسه بنیادینبیان ژن های اسکیزوفرنی دهندسه در پایه ی همه ی واکزبان چهار حرفی حیات زمینواقعیت خلا و وجود و درک ممرگ انتقال است یا نابود شتنها مانع در زندگی موارد شاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکگذشته را دفن کنافراد آغاز حرکت خودشان رجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و نوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمسفر فقط مادی نیستواکسن ضد اعتیادمشکلات نخاعیتو جهانی هستی که خودش را پیموزایدصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امیوتروفیک لترال اسکلرومعادله ها فقط بخش خسته کنحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سچگونه میتوان با قانون جناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهیک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم وجودپیشرفت در عقل است یا ظواهعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمانتقال ماده و انرژیمغز و اخلاقحس و ادراک (قسمت دوم )اتصال مغز و کامپیوترفیزیک مولکولها و ذرات در داروی تشنجی درباردارینگاه از دور و نگاه از نزداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروزه داری سلول های بنیادبرای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنها ، مغز و ارادهتیوتیکسن داروی ضد جنونآلودگی هوا چالش قرن جدیدعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان عامل توقف رشد مغزمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت هجدهماختلال در شناسایی حروف و فرد موفقداستانها و مفاهیمی اشتبانادانی در قرن بیست و یکم،اصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت نهمموسیقی نوریه زغالیبرخی بیماری های خاص که بدسیر آفرینش از روح تا مغز کنترل همجوشی هسته ای با هتکامل داروینی هنوز در حاآینده ی انسان در فراتر ازغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زايا اراده آزاد توهم است ینقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط ماده و انرژیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدر آستانه ی موج پنجم کوویچرا مغز انسان سه هزار سالبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ چیز همیشگی نیستما انسانها چه اندازه نزدراه بی شکستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سادیسم یا لذت از آزار دادکیست هیداتید مغزتاول کف پا و حقیقتآیا گذشته، امروز وآینده جهان فراکتالایا کوچک شدن مغزانسان النقش حفاظتی مولکول جدید دخلاصه ای از درمان های جدیارزش خود را چگونه میشناسقضاوت ممنوعدرمان جدید میگرن با انتی نسبیت عام از زبان دکتر بربوزون هیگز جهان را از متلهر حرکت خمیده می شود و هر ماده، چیزی نیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ها و تمایزها کلید بسردرد میگرنکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کتامین در درمان پاآیا دلفین ها میتوانند باجهان پیوستهاگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها و موجودات دريااز بحث های کنونی در ویروسلزوم سازگاری قانون مجازادرک کنیم ما همه یکی هستیمهمه چیز موج استزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اسپینال ماسکولار ویتامین E در چه مواد غذایمدل همه جانبه نگر ژنرالیتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و گمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دردی که سالهاست درمان نشمنابع انرژی از نفت و گاز درس گرفتن از شکست هابیان حقیقتهندسه زبانِ زمان استزبان نیاز تکاملی استوالزارتان داروی ضد فشار مرگ تصادفیتنها در برابر جهانشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشافراد بی دلیل دوستدار تو حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهنور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر نامه سفر به بم و جنوب واکسن علیه سرطانمشکلات بین دو همسر و برخیتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیموزایدصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نیکو داشته باش تا آنمعجزه های هر روزهحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای بنیادی مصنوعی دریک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم وجودپیشرفت ذهن در خلاقیت استعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندوه در دنیا استمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت 67اثر مضر مصرف طولانی مدت رفیزیک و هوشیاریداروی جدید ALSنگاه از درون مجموعه با نگاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروزهای بد باقی نمیماندبرای پیش بینی آینده مغز دسوخت هیدروژنی پاکژنهای مشترک بین انسان و وتیک و اختلال حرکتیآلودگی هوا و ویروس کروناعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت هشتماختلالات مخچهفرد یا اندیشهدخالت در ساختار ژنهانازوکلسیناضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت هفتمموسیقی هنر مایع استریواستیگمینبرخی توجهات در ببمار پارسیستم تعادلی بدنکنترل جاذبهتکامل داروینی هنوز در حاآینده ی علم و فیزیک در60 ثغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط متقابل با همه ی حیقانون مندی نقشه ژنتیکی مدر درمان بیماری مولتیپل چرا مغزهای ما ارتقا یافت به نقاش بنگرهیچ وقت خودت را محدود به ما اکنون میدانیم فضا خالرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین خطایی که مردم مسازگاری با محیط بین اجزاکیست کلوئید بطن سومتابوهای ذهنیآیا پیدایش مغز از روی تصاجهان قابل مشاهده بخش کوچایا این جمله درست است کسینقش حیاتی تلومر دی ان آ دخم شدن فضا-زماناز فرد ایستا و متعصب بگذرقطار پیشرفتدرمان جدید کنترل مولتیپلنسبت ها در کیهانبی نهایت در میان مرزهاهرچیز با یک تاب تبدیل به ماده، چیزی بیش از یک خلا زمان چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرن در کودکانکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایداراگر خواهان پیروزی هستینقش غذاها در کاهش دردهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکلزوم عدم وابستگی به گوگل درک احساسات و تفکرات دیگهمه چیز در زمان مناسبزندگی زودگذربیماری اضطراب عمومیویتامین کامدل هولوگرافیک ژنرالیزهتلاشی برای درمان قطع نخاشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گنجینه ای به نام ویتامین آزمون تجربی، راهی برای رجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دست کردن در گوشبیست تمرین ساده برای جلوهندسه، نمایشی از حقیقتزبان و کلمه حتی برای کسانواکنش های ناخودآگاه و تقمرگی وجود نداردتنهایی رمز نوآوری استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفافزایش قدرت ادراکات و حسحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب نورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت رفتار مانند بردهبازگشت به ریشه های تکاملسفر به مریخ در 39 روزواکسنی با تاثیر دوگانه امشکلات روانپزشکی پس از ستو در میانه ی جهان نیستی پیچیدگی های مغزمگسضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امید نجاتمعجزه ی چشمحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسچگونه هموساپينس بر زمین از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساسات متفاسلام تا روشنایییک رژیم غذایی جدید، می توتوهم بی خداییپیشرفتی مستقل از ابزار هعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیناندوه دردی را دوا نمیکندمغز کوانتومیحس و ادراک قسمت 74اثرات فشار روحی شدیدفیزیکدانان ماشینی برای تداروی جدید s3 در درمان ام نگاه حقیقی نگاه به درون ااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قروزهای سختبرای اولین بار دانشمندانسودمندی موجودات ابزی بر ژنهای هوش ، کدامندتیروفیبان موثر در سکته ی آلودگی هوا و پارکینسونعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت پنجماختلالات حرکتی در انسانفرد حساس از نظر عاطفی و بدر مانهای کمر دردنباید صبر کرد آتش را بعد اطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت پنجممیهمانهای ناخوانده عامل ریاضیات یک حس جدید استبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم دفاعی بدن علیه مغز کندر در بیماریهای التهابتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پای نعمت من در زندگیمنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط چاقی و کاهش قدرت بقانون گذاری و تکاملدر سال حدود 7 میلیون نفر چرا ویروس کرونای دلتا وابه نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیما از اینجا نخواهیم رفترادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگترین درد از درون است ستم با شعار قانون بدترین کاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر فکر بر سلامتآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان موازی و حجاب هاایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش خرچنگ های نعل اسبی درخونریزی مغز در سندرم کوواز مخالفت بشنولمس کوانتومیدرمان جدید ای ال اس، توفرنسبت طلایی، نشانه ای به سبی ذهن و بی روحهز ذره، یک دنیاستماست مالیتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد و علتهای آنکریستال هاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلاپی ژنتیکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمقاومت به عوارض فشار خون درک تصویر و زبان های مخلتهمه چیز در زمان کنونی استزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری بیش فعالیویتامین کا و استخوانمدل هولوگرافیک تعمیم یافتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون ذهنی گربه ی شرودینجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقهنر فراموشیزبان و بیان نتیجه ساختماواکنش به حس جدیدمراحل ارتقای پله پله کیهتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(نورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت رفتار وابسته به شکلبازخورد یا فیدبکسفر تجهیزات ناسا به مریخ واسطه ها د رمسیر ایجاد مغمشکلات روانپزشکی در عقب توقف؛ شکستپیچیدگی های مغزی در درک زضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علمحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه هوشیاری خود را توساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره احساساتی غیرسلاح و راهزنییکی از علل محدودیت مغز امتوهم تنهاییپاسخ گیاهان در زمان خوردعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیاندوهگین نباش اگر درب یا مغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت 75اثرات مفید قهوهفاجعه ی جهل مقدسداروی جدید میاستنی گراوینگاه دوبارهاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قروش مقابله مغز با محدودیبرای تمدن سازی، باید در بسی و سه پل اصفهانژنهای حاکم بر انسان و انستکنولوژی جدید که سلول هاآلزایمرعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون انسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت پنجاهاختلالات صحبت کردن در انفردا را نمیدانیمدر محل کار ارزش خودت را بنبرو و انرژی مداوماطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت اولمیوتونیک دیستروفیریسدیپلام تنها داروی تایبرخی درمان های Spinal Muscular Atسکوت و نیستیکوچ از محیط نامناسبتکامل زبانآیا ممکن است موش کور بی مغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزای همه ی وجود مننقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژقانون جنگلدرمان های اسرار آمیز در آچرا پس از بیدار شدن از خوبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس مانند تو نگاه نمیکما اشیا را آنطور که هستندراز تغییربسیاری از مجرمان، خودشانستم، بی پاسخ نیستکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا امکان بازسازی اندامهجهان ما میتواند به اندازایا بیماری ام اس (مولتیپنقش داروهاي مختلف معروف خواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تلوب فرونتال یا پیشانی مغدرمان جدید سرطاننشانه های گذشته در کیهان بی شرمیهزینه ای که برای اندیشیدماست مالی با هوش انسانیتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد تنشنکریستال زمان(قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتدا سخت ترین استنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکنیکی تا مغز از مغز تمقابله ی منطقی با اعتراضدرک حقیقت نردبان و مسیری همه چیز، ثبت می شودزندگی، مدیریت انرژیبیماری تی تی پیویتامین کا در سبزیجاتمدل های ریز مغز مینی برینتلاشی جدید در درمان ام اسشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه شرودینگرجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به هنر حفظ گرهزبان و بیان، در سایه پیشرواکسن های شرکت فایزر آمرمرز مرگ و زندگی کجاستتهدیدهای هوش مصنوعیشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماندین اجبارینوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رفتار اجتماعی انسان، حاصبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر دشوار اکتشافوبینار اساتید نورولوژی دمشاهده گر جدای از شیء مشاتولید مثل اولین ربات های پیوند قلب خوک، به فرد دچاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامید درمان کرونا با همانمعجزه ی علم در کنترل کرونحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان اولین سلول مصنچگونه واکسن کرونا را توزاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا تخیل یا واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهسلسله مباحث هوش مصنوعییافته های نوین علوم پرده توهم جدایی و توهم علمپختگی پس از چهل سالگي به علم و روحتری فلوپرازیناندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت 78اثرات مفید روزه داریفاصله ها در مکانیک کوانتداروی جدید برای میاستنی نگاهی بر قدرت بینایی درااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع خواب و رویاروش های صرفه جویی در ایجابرای خودآگاه بودن تو بایسیلی محکم محیط زیست بر انکل اقیانوس در یک ذرهتکنولوژی جدید که سلول هاآملودیپین داروی ضد فشار عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلالات عضلانی ژنتیکفرزندان زمان خوددر چه مرحله ای از خواب ، رچت جی پی تیاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دهممیگرن و پروتئین مرتبط با ریشه های مشترک حیاتبرخی روش های تربیتی کودکسکوت، پر از صداکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل زبانآیا ما کالا هستیمغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط پیوسته ی جهانقانون جنگلدرمان های بیماری آلزایمرچرا ارتعاش بسیار مهم استبه هلال بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز ما به جهان های متفاوت خودراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان مادی، تجلی فضا در ذهایا بدون زبان میتوانیم تنقش درختان در تکاملخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تلوتیراستامدرمان دارویی سرطان رحم بنشانه های پروردگار در جهزمان و مکان، ابعاد کیهان بی عدالتی در توزیع واکسن هزینه سنگین انسان در ازاماشین دانشتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد سکه ایکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابتدایی که در ذهن دانشمننقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز و از مغز مقابله با کرونا با علم اسدرک دیگرانهمه ی سردردها بی خطر نیستزونیسومایدبیماری دویکویتامین بی 12 در درمان دردمدیون خود ناموجودتمایل زیاد به خوردن بستنشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواگوشت خواری یا گیاه خواریآزادی عقیده، آرمانی که تجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بدنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبهنر رها شدن از وابستگیزبان و تکلم برخی بیماریهواکسن کووید 19 چیزهایی که مرز بین انسان و حیوان کجاتو یک معجزه ایگزارش یک مورد جالب لخته وشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رقیبی قدرتمند در برابر مبحتی علمی درباره تمایل بسفرنامه سفر به بم و جنوب وجود قبل از ناظر هوشمندمشاهده آینده از روی مشاهتولید یا دریافت علمپیوند مغز و سر و چالشهای طلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدوار باش حتی اگر همه چمعجزه در هر لحظه زندگیحافظه های کاذبابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان تغییر میدان مغچگونه آن شکری که می خوریماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا حقی از طرف خدابخش های تنظیمی ژنومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتیاد گرفتن مداومتوهم جسمپروژه ی ژنوم انسانیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت 82اثرات مضر ماری جوانافاصله ی همیشگی تصویر سازداروی جدید برای ای ال اسنگاهی بر توانایی اجزاي باستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی به شناسایی کامنتظر نمان چیزی نور را بهروش هایی برای جلوگیری از برای زندگی سالم، یافتن تسینوریپا داروی ترکیبی ضدکلمات بلند نه صدای بلندتکینگیآموزش نوین زبانعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اهرام مصر از شگفتی های جهمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت پنجاه و داختراع جدید اینترنت کوانفرضیه ای جدید توضیح میدهدر ناامیدی بسی امید استچت جی پی تیاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دوممیگرن سردردی ژنتیکی که برژیم های غذایی و نقش مهم برخی سلولهای عصبی در تلاسکته مغزیکوچکترین چیز یک معجزه استکامل زبان انسان از پیشیآیا ما تنها موجودات زنده مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمپلانت مغزینقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط انسانی، محدود به قانونمندی و محدودیت عالمدرمان های جدید میگرنچرا بیماری های تخریبی مغبه کدامین گناه کشته شدندهیچ اندر هیچما با کمک مغز خود مختاريمرجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیستارگانی قبل از آغاز کیهکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا احتمال دارد رویا از آجهان مرئی و نامرئیایا تکامل هدفمند استنقش ذهن و شناخت در حوادث خواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تلوزالمعده(پانکراس)مصنوعدرمان سرگیجه بدون نیاز بنظام مثبت زندگیزمان و صبربیمار 101 ساله، مبتلا به سهزاران سال چشم های بینا ومبانی ذهنی سیاه و سفیدتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد عروقی میگرنکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابتذال با شعار دیننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظه های اخلاقی دربارهدرک درست از خود و هوشیاریهمیشه چشمی مراقب و نگهبازونا به وسیله ویروس ابله بیماری دیستروفی میوتونیویتامین بی هفدهمدیریت اینترنت بر جنگتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گیلگمش باستانی کیستآزار دیگری، آزار خود استجامعه ی آسمانیدنیا، هیچ استچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و هنر، پر کردن است نه فحش دزبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن کرونا و گشودن پنجرمرز جدید جستجو و اکتشاف، تو یک جهان در مغز خودت هسگشایش دروازه جدیدی از طرشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رموزی از نخستین تمدن بشربحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب وراپامیل در بارداریمطالبه ی حق خودتولید پاک و فراوان انرژیپیوند اندام از حیوانات بطلای سیاهتاریکی و نورامیدواری و مغزمعرفت و شناختحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان روش هاي جدیدی چگونه انتظارات بر ادراک از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگی حس و ادراک ما اسم زنبور ، کلیدی برای واریاد بگیر فراموش کنیتوهمات و شناخت حقیقتپروژه ی ژنوم انسانیعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت چهلاجزای پر سلولی بدن انسان فتون های زیستیداروی جدید برای دیابتنگاهت را بلند کناستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در کامپیوترهامنحنی که ارتباط بین معرفروش هایی ساده برای کاهش ابرخی ملاحظات در تشنج های سیگار عامل افزایش مرگ ومکلوزاپین داروی ضد جنونتکامل فردی یا اجتماعیآمارهای ارائه شده در سطح عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولویت بندی ها کجاستمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت پنجاه و سادامه بحث تکامل چشمفساد اقتصادی سیتماتیک دردر هم تنیدگی مرزها و بی منتایج نادانی و جهلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت سوممیگرن شدید قابل درمان اسرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سال سیزده ماههکووید نوزده و خطر بیماری تکامل ساختار رگهای مغزی آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط از بالا به پایین مقارچ بی مغز در خدمت موجوددرمان های جدید در بیماری چرا حیوانات سخن نمی گوینبه امید روزهای بهترهیچگاه از فشار و شکست نترما بخشی از این جهان مرتبطرحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمسخن نیکو مانند درخت نیکوکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا احتمال دارد رویا از آجهان مشارکتیایجاد احساساتنقش روی و منیزیم در سلامتخواب عامل دسته بندی و حفطاز نخستین همانند سازها تلیروپریم داروی ترکیبی ضددرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی تکامل در درمان بیزمان واقعیت است یا توهمبیماری لبر و نابینایی آنهستي مادي ای که ما کوچکترمباحث مهم حس و ادراکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسرطان کمیت گراییکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جردرک عمیق در حیواناتهمیشه اطمینان تو بر خدا بزیباترین چیز در پیر شدنبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین دی گنجینه ای بزرمداخله ی زیانبار انسانتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگیاه بی عقل به سوی نور میآسيب میکروواسکولاریا آسجاودانگی مصنوعیجایی خالی نیستدندان ها را مسواک بزنید تچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشهوموارکتوس ها ممکن است دزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن کرونا از حقیقت تاتمزایای شکلات تلخ برای سلتو کز محنت دیگران بی غمیپل جویی اصفهانشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی مرتب خیلی به قمطالبی در مورد تشنجتولید سلولهای جنسی از سلپیوند سر آیا ممکن استطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامیدی به این سوی قبر نیستمغز فکر میکند مرگ برای دیحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان روشی برای تبدیچگونه به سطح بالایی از هواز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویاهای پر رمز و حیرتی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختسماگلوتید داروی کاهش دهنیادگیری مهارت های جدید دتوپیراماتپروانه ی آسمانیعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت چهل و هفتاجزایی ناشناخته در شکل گفروتنی و غرورداروی جدید ضد میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنشأ اطلاعات و آموخته ها روش جدید تولید برقبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیاهچاله هاکلام و زبان، گنجینه ای بستکامل مادی تا ابزار هوشمآن چیزی که ما جریان زمان عادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین مورد PML به دنبال تکمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت پنجاه و شاداراوون تنها داروی تاییفشار و قدرتدر هم تنیدگی کوانتومینجات در راستگوییاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت ششممیدان مغناطيسي زمین بشر رژیم ضد التهابیبرداشت مغز ما از گذر زمانسانسور از روی قصد بسیاری کودک هشت ساله لازم است آدتکامل شناخت انسان با کشفآیا همه جنایت ها نتیجه بیصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهایمپلانت نخاعی میتواند دنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک سی و هفتمارتباط بین هوش طبیعی و هوقبل از آغازدرمان های رایج ام اسچرا حجم مغز گونه انسان دربه بالا بر ستارگان نگاه کهیپرپاراتیروئیدیسمما تحت کنترل ژنها هستیم یرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن و سکوتکایروپاکتیک چیستتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا برای تولید مثل همیشه جهان هوشمندایران بزرگنقش روزه داری در سالم و جخودآگاهی و هوشیارياز نشانه ها و آثار درک شدلیس دگرامفتامین یا ویاسدرمان سرگیجه بدون دارونظریه ی تکامل در درمان بیزمان پلانکبیماری های میتوکندریهستی ما پس از شروعی چگال مجموعه های پر سلولی بدن متفاوتهای جنسیتی راهی براسرعت فکر کردن چگونه استکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار هوش در حال ارتقا ازنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابدرگیری قلب در بیماری ویرهمیشه داناتر از ما وجود دزیباترین چیز در افزایش سبیماریهای تحلیل عضلانی اویروس مصنوعیمدارک ژنتیکی چگونه انسانتمدن بشری و مغز اخلاقیشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگیاه خواری و گوشت خوار کدآسیب ها ناشی از آلودگی هوآشنا پنداریجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکنهورمون شیرساز یا پرولاکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن کرونا ساخته شده تومسمومیت دانش آموزان بی گتو پیچیده ترین تکنولوژی پل خواجو اصفهانشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی منیکولا تسلااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی ، بهترین تمریمطالعه ای بیان میکند اهدتولترودینپیوند سر، یکی از راه حلهاطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهامیدی تازه در درمان سرطامغز قلبحافظه و اطلاعات در کجاستابزارهای بقای از نخستین دانش، قفل ذهن را باز میکنچگونه باغبانی باعث کاهش از علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویای شفافبخش دیگری در وجود انسان هسندرم کووید طولانییادآوری خواب و رویاتوانایی مغز و دیگر اجزای پرواز از نیویورک تا لوس آعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمفرگشت و تکامل تصادفی محض داروی جدید ضد الزایمرچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنشاء کوانتومی هوشیاری اروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله های فضایی منابعکلرال هیدرات برای خوابانتکامل مداومآنچه ناشناخته است باید شعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین مورد پیوند سر در انمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت بیست و چهادب برخورد با دیگرانفضای قلب منبع نبوغ استدر هم تنیدگی کوانتومی و پنخاع ما تا پایین ستون فقراعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زنانمیدان های مغناطیسی قابل رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسي علل احتمالي تغيير سانسور بر بسیاری از حقایکودک ایرانی که هوش او از تکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش مصنوعی می تواند نسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصایمان به رویانقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت مغز انسان و فقبل از انفجار بزرگدرمان های علامتی در ام اسچرا خشونت و تعصببه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالمانند آب باشرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمسخن پاک و ثابتکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان هوشیارایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی بر رشد و اخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب یا نرووسلا اکراه فی الدیندرمان سرطان با امواج صوتنظریه ی تکامل در درمان بیزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری های مغز و اعصاب و و هر کس تقوای خدا پیشه کنمحل درک احساسات روحانیتقلید مرحله ای نسبتا پیشسعی کن به حدی محدود نشویکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تمن کسی در ناکسی دریافتم درگیری مغز در بیماری کویهمیشه راهی هستزیر فشار کووید چه باید کربیماری، رساله ای برای سلویرایش DNA جنین انسان، برمروری بر تشنج و درمان هایتمدن زیر آبشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب گیرنده باید سازگار با پیآشنا پنداریجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن تو همیشه به چیزی اعتقبالاترین هدف از دولتهوش فوق العاده، هر فرد اسزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن ایرانی کرونا تولیدمسمومیت دانش آموزان، قماتو آرامش و صلحیپلاسمای غالبشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پندارینیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش ویتامين سفری به آغاز کیهانورزش و میگرنمعماری، هندسه ی قابل مشاتومورها و التهاب مغزی عاپیوندی که فراتر از امکانطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوامگا سه عامل مهم سلامتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحباب های کیهانی تو در توابزارهای دفاعی و بقای موفلج نخاعی با الکترودهای دائما بخوانچگونه تکامل مغزهای کنونیازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروان سالمبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم گیلن باره به دنبال یاری خدا نزدیک استتوازن مهمتر از فعالیت زیپروتئین های ساده ی ابتداعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان قدیم در شبه جزیره عمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت چهل و دوماحیای بینایی نسبی یک بیمفراموش کارها باهوش تر هسداروی سل سپتچالش هوشیاری و اینکه چرا اصل بازخوردهوش مصنوعی درمانگر کامپیمهندسی ژنتیک در حال تلاش روشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله ها، دارای پرتو کمردردتکامل چشمآنچه واقعیت تصور میکنیم عارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماولین هیبرید بین انسان و مغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت بیست و یکادراک ما درک ارتعاشی است قفس ذهندر هم تنیدگی کوانتومی و دنخستین تمدن بشریاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان های کوانتومی خلارژیم غذایی ضد التهابیبررسی و اپروچ جدید بر بیمساهچاله ها تبخیر نمیشودکودکان میتوانند ناقل بی تکثیر سلول در برابر توقف آیا هوش مصنوعی زندگی بشرپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداین پیوند نه با مغز بلکه نقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط شگفت انگیز مغز انقبرستان ها با بوی شجاعتدرمان ژنتیکی برای نوآوریچرا در مغز انسان، فرورفتبه جای محکوم کردن دیگران هاوکينگ پیش از مرگش رسالماه رجبرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان های بسیار دیگراکسی توسین و تکامل پیش انقش رژیم غذایی در رشد و اخودت را از اندیشه هایت حفاز نظر علم اعصاب اراده آزلاموژین داروی ضد اوتیسم؟درمانهای بیماری پارکینسنظریه ی ریسمانزمان شگفت انگیزبیماری وسواسوفور و فراوانیمحل درک احساسات روحانی دتقلید از روی طبیعتشلیک فراموشیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دومجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تمن پر از تلخیمدرگیری مغز در بیماران مبهمیشه عسل با موم بخوریمزیرفون داروی ضد ام اسواقعیت فیزیکی، تابعی از مرکز هوشیاری، روح یا بدن تمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گالکانزوماب، دارویی جدیگام کوچک ولی تاثیرگذارآغاز فصل سرما و دوباره تکجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ نوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت تریهوش مصنوعی می تواند بر احزبان جانسوزواکسن اسپایکوژنمسیر دشوار تکامل و ارتقاتو افق رویداد جهان هستیپمبرولیزوماب در بیماری چشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رمز جهانبحثی در مورد نقش کلسیم و سقوط درون جاذبه ای خاص، چورزش بهترین درمان بیش فعتومورهای نخاعیپیوستگی همه ی اجزای جهانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مانند تلفن استحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد و نیازهای تکاملیفلج بل، فلجی ترسناک که آنداروهای مصرفی در ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروبات های ریز در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم پیریفورمیسژن همه چیز نیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپروتز چشمعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان میوه ی تکاملمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت چهل و سوماحساس گذر سریعتر زمانفراموشی همیشه هم بد نیستداروی ضد چاقیچالش هوشیاری و اینکه چرا اصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمهربانی، شرط موفقیتروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی نرمش های گردنسیاهچاله و تکینگی ابتدایکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل و ارتقای نگاه تا عمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناولین تصویر در تاریخ از سمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت بیست و دوادغام میان گونه های مختلقفس را بشکندر هر سوراخی سر نکننخستین تصویر از سیاهچالهبقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان بنیادین اطلاعاترژیم غذایی ضد دردبررسی ژنها در تشخیص بیماسایه را اصالت دادن، جز فرکودکان خود را مشابه خود تتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا هوش ارثی دریافتی از پسایتهای دیگرجلوتر را دیدناین اندوه چیستنقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط شگفت انگیز مغز انقدم زدن و حرکت دید را تغیدرمان پوکی استخوانچرا ذرات بنیادی معمولاً به خودت مغرور نشوهدف یکسان و مسیرهای مختلماپروتیلینرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کروناسرنوشتکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هایی در جهان دیگراگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زنجبیل در جلوگیری از خودروهای هیدروژنیاز نظر علم اعصاب اراده آزلایو دوم دکتر سید سلمان فدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنظریه تکامل در درمان بیمزنان باهوش تربیماری کروتز فیلد جاکوبوقت نهيب هاي غير علمي گذشمحدودیت چقدر موثر استتقلید از طبیعتشلیک فراموشیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حدرگیری مغزی در سندرم کووهمجوشی هسته ای، انرژِی بزیرک ترین مردمواقعیت چند سویهمرکز حافظه کجاستتمرکز و مدیتیشنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف نوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دذهن سالمباور و کیهان شناسیهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان ریشه هایی شناختی اسواکسن اسپایکوژن ضد کرونامسئول صیانت از عقیده کیستو انسانی و انسان، شایستپنج اکتشاف شگفت آور در موشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در احقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد حقیقت فضا و سلول های مغزی عامل پارکیورزش در کمر دردتومورهای ستون فقراتپیام های ناشناخته بر مغز طبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانفجار و توقف تکاملی نشامغز مادران و کودکان در زمحریص نباشابعاد اضافه ی کیهانفلج خوابداروهای ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمروبات کیانبدون پیر فلکسندرم پس از ضربه به سرژن همه چیز نیستتوسعه برخی شغل ها با هوش پروتز عصبی برای تکلمعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان ها می توانند میدان مغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت نهماحساسات کاذبفراموشی و مسیر روحانیداروی ضد چاقیچالش دیدگاه های سنتی در باصل علت و تاثیرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموفقیت هوش مصنوعی در امتروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکمردرد و علل آنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآنها نمیخواهند دیگران راعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاولین دارو برای آتاکسی فمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت بیست و سوادغام دو حیطه علوم مغز و قلب و عقلدر والنتاین کتاب بدید همنخستین روبات های زنده ی جبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشمندی کیهانمیدازولام در درمان تشنج راه فراری نیستبررسی بیماری التهابی رودساخت شبکه عصبی مصنوعی با کودکان را برای راه آماده تئوری تکامل امروز در درمآیا هوش سریعی که بدون احسجمجمه انسان های اولیهاین ایده که ذرات سیاهچالنقش پیش زمینه ها و اراده حساسیت روانی متفاوتارتباط غیرکلامی بین انساقدرت مردمدرمان پوکی استخوانچراروياها را به یاد نمی آبه دنبال رستگاری باشهدف یکسان، در مسیرهای متماجرای جهل مقدسرشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر کلام در آیات کلام بآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان یکپارچهاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت اخورشید مصنوعیاز واقعیت امروز تا حقیقتلبخند بزن شاید صبح فردا زدروغ نگو به خصوص به خودتنظریه تکامل در درمان بیمزنجیرها را ما باید پاره کبیماری گیلن باره و بیماروقتی فهمیدی خطا کردی برگمحدودیت های حافظه و حافظتقویت استخوان در گرو تغذشنا در ابهای گرم جنوب نیاکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز درگیری مغزی در سندرم کووبیندیشهمراه سختی، اسانی هستزیست شناسی کل در جزء فراکواقعیت چیستمرکز حافظه کجاستتمرکز بر هدفشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیذهت را روی چیزهای مفید متباد و موجهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن دیگر کرونا ساخته شمسئولیت جدیدتو با همه چیز در پیوندیپول و شادیشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های بنیادیوزن حقیقی معرفت و شناختتوهم فضای خالیپیدایش زبانطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انقراض را انتخاب نکنیدمغز چون ابزار هوش است دلیحرکت چرخشی و دائمی کیهانابعاد بالاترفلج خواب چیستداروهای تغییر دهنده ی سیچگونه حافظه را قویتر کنیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمروح در جهانی دیگر استبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم دزدی ساب کلاوینژن هوش و ساختارهای حیاتی توصیه های سازمان بهداشت پرورش مغز مینیاتوری انساعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان یک کتابخانه استمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت چهارماخلاق و علوم اعصابفرایند پیچیده ی خونرسانیداروی ضد تشنج با قابليت تچاالش ها در تعیین منبع هواصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیمولتیپل اسکلروز در زنان روشی جدید در درمان قطع نخبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی تولید کنندهکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل ابزار هوش ، راه پر آنان که در قله اند هرگز خعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهاولین دروغمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت بیستمارتقا و تکامل سنت آفرینش قلب دروازه ی ارتباطدر یک فراکتال هر نقطه مرکنرمش های مفید برای درد زابلوغ چیستهوشیاری و وجودمکان زمان یا حافظه زمانراه های جدید برای قضاوت ربررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی با الفبای کوری گذرای ناشی از موبایتئوری تکامل در پیشگیری و آیا هشیاری کوانتومی وجودجنبه های موجی واقعیتاینکه به خاطرخودت زندگی نقش آتش در رسیدن انسان بهخفاش با شیوع همه گیری جدیارتروز یا خوردگی و التهاقدرت کنترل خوددرمان ام اس(مولتیپل اسکلچراروياها را به یاد نمی آبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از تکامل مغزماجرای عجیب گالیلهرشد مغز علت تمایل انسان ببعد از کرونا دلخوشی بیهوسریعترین کامپیوتر موجودکتاب زیست شناسی باورتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان یکپارچهاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش زبان در سلطه و قدرت اخوش قلبی و مهربانیاز کجا آمده ام و به کجا میلحظات خوش با کودکاندریای خدانظریه تکامل در درمان بیمزندگی هوشمند در خارج از زبیماری آلزایمر، استیل کووقتی پر از گل شدی خودت را مخچه فراتر از حفظ تعادلتقویت حافظه یا هوش مصنوعشناخت و معرفت، و نقش آن دگل خاردار، زیباستآتش منبع انرژیجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز درگیری اعصاب به علت میتوبیهوش کردن در جراحی و بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیزیست شناسی باور حقیقت یا واقعیت چیستمرکز خنده در کجای مغز استتمساح حد واسط میان مغز کومرگ چیستتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و افت فشار خون ناگهانی در وجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباد غرور و سر پر از نخوت وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان شناسی نوین نیازمند واکسن دیگری ضد کرونا از دمسئولیت در برابر محیط زیتو با باورهایت کنترل میشپول و عقیدهشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمالگوبرداری از طبیعتحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارچیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اوزوز گوشتوهم فضای خالی یا توهم فضپیر شدن حتمی نیستطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانواع سکته های مغزیمغز چگونه صداها را فیلتر حس متفاوتاتفاق و تصادففلج دوطرفه عصب 6 چشمداروهای ضد بیماری ام اس ونگاه محدود و تک جانبه، مشاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروح رهاییبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم سردرد به دلیل افت فژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوصیه های غیر دارویی در سپرتوهای صادر شده از سیاهعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان باشمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت نوزدهماخلاق پایه تکامل و فرهنگفرایند تکامل و دشواری هاداروی ضد تشنج با قابليت تناتوانی از درمان برخی ویاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش احساسیمواد کوانتومی جدید، ممکنروشی جدید در درمان نابینبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاره ی ابلهانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل تکنولوژیآنزیم تولید انرژی در سلوعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیداولین سلول مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت دهمارتقا یا بازگشت به قبل ازقلب روباتیکدر کمتر از چند ماه سوش جدنرمش های مفید در سرگیجهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری و افسردگیمکانیک کوانتومی بی معنی راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساختن آیندهکی غایب شدی تا نیازمند دلتئوری جدید، ویران کردن گآیا واکنش های یاد گرفته وجنسیت و تفاوت های بیناییاینکه خانواده ات سالم بانقش انتخاب از طرف محیط، نخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولقدرت انسان در نگاه به ابعدرمان تومورهای مغزی با انزاع بین جهل و علم رو به پبه زیر پای خود نگاه نکن بهدف از خلقت رسیدن به ابزاماده ی تاریکرشد در سختی استتفکر قبل از کارسرگیجه از شایعترین اختلاکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان کنونی و مغز بزرگتریاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش سجده بر عملکرد مغزخوشبختی دور از رنج های ماز کسی که یک کتاب خوانده لرزش ناشی از اسیب به عصبدرک فرد دیگر و رفتارهای اهفت چیز که عملکرد مغز تو زندگی بی دودبیماری الزایمروقتی تو از یاد گرفتن باز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتقویت سیستم ایمنیشناخت حقیقت یا آرزوهای گگل زندگیآثار باستانی تمدن های قدجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز درختان اشعار زمینبیهوشی در بیماران دچار اهندسه ی پایه ایزیست، مرز افق رویداد هستواقعیت های متفاوتواقعیت و مجازمرگ و میر پنهانتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استافت هوشیاری به دنبال کاهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت ذره ی معین یا ابری از الکبار بزرگ ایستادن بر دو پاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسن سرطانمستند جهان متصلتو باید نیکان را به دست بپوست ساعتی مستقل از مغز دشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزالتهاب شریان تمپورالحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتنکاتی در مورد تشنجاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنیک پیام منفرد نورون مغزی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشینیان انسان از هفت میظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارانگشت ماشه ایمغز ناتوان از توجیه پیداحس چشایی و بویاییاتوبان اطلاعات و پلِ بینفناوری هوش مصنوعی نحوه خداروی فامپیریدین یا نورلنگاه انسان محدود به ادرااستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروزه داری متناوب، مغز را برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سوپاپ ها یا ترانزیستورهاژن ضد آلزایمرتوصیه هایی در مصرف ماهیپرسش و چستجو همیشه باقی اعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسان جدید از چه زمانی پامغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت هفتماختلال خواب فرد را مستعد فرایند حذف برخی اجزای مغداروی ضد تشنج توپیراماتناتوانی در شناسایی چهره اصول انجام برخی نرمش ها دهوش در طبیعتموجود بی مغزی که می تواندروشی جدید در درمان سکته مبرخی اصول سلامت کمرسیاره ابلهانکنگره بین المللی سردرد دتکامل جریان همیشگی خلقتآینه در اینهعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان اوکرلیزوماب داروی جدید شمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت دوازدهمارتوکين تراپی روشی جديد قلب را نشکندر آرزوهایت مداومت داشتهنرمشهای مهم برای تقویت عبنی عباس، ننگی بر تاریخهوشیاری کوانتومیمکانیزمهای دفاعی در برابراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ فکر کنساختار فراکتال وجود و ذهکیهان خود را طراحی میکندتا 20 سال آینده مغز شما به آیا یک، وجود داردجنسیت و تفاوت های بیناییاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش اتصالات بین سلولهای خلا، خالی نیستارزش حقیقی زبان قسمت دومقدرت ذهندرمان تشنجنزاع بین علم و نادانی رو به سخن توجه کن نه گویندههر چیز با هر چیز دیگر در تماده ی خالیز گهواره تا گورتفکر خلا ق در برابر توهم سرگردانیکتاب، سفری به تاریختاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا خداباوری محصول تکاملجهان کاملی در اطراف ما پراگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياخانه ی تاریکاز آغاز خلقت تا نگاه انسالرزش عضله یا فاسیکولاسیودرک نیازمند شناخت خویش اهفت سین یادگاری از میراث زندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه آلزایمر و ویتنام نوعی کرونا ویروس مخچه ابزاري که وظیفه آن فتلقین اطلاعات و حافظهشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایآرامش و دانشجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیهندسه ی رایج کیهانزاوسکا درمان گوشر