دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بخش فراموش شده ی حافظه

بخش فراموش شده ی حافظه: فراموشی برای عملکرد درست مغز، ضروری است!!
فراموشی، شکست حافظه نیست بلکه وظیفه ای از وظایف آن است

تا امروز اعتقاد داشتیم فراموشی، اختلالی در حافظه است ولی پژوهشگران جدیدا فهمیده اند توانایی ما بر فراموشی، امری ضروری برای عمل مغزهای ماست. پژوهشگران بیش از یک قرن تلاش کرده اند چگونگی شکلگیری حافظه و به یاد آوردن آن در روزها و هفته ها یا سالهای بعد را کشف کنند. این دانشمندان شاید فقط بر نیمی از آن نگریسته باشند پس باید بفهمیم چگونه به یاد می آوریم.
شایسته است همچنین بفهمیم چگونه از یاد میبریم و چرا.
ده سال قبل، بیشتر پژوهشگران اعتقاد داشتند فراموشی فرایندی منفی و سلبی است و در حافظه هایی که با گذشت زمان مورد استفاده قرار نگرفته است، با فراموشی متلاشی میشود مثل تصویر فتوگرافی که زیر اشعه خورشید رها شود.

ولی بعد از آن، برخی پژوهشگران دلایلی را پیدا کردند که فرض قبلی را نقض میکند. آنها فرضیه ای انقلابی را طرح کرده اند: مغز ساخته شده است تا فراموش کند!

برخی پژوش ها- که در سال گذشته انجام شد- نشان می دهد فقدان حافظه فرایندی منفی نیست بلکه فرایندی فعال است که به طور مداوم در مغز کار می کند و نزد برخی حیوانات بلکه شاید همه ی آنها فراموشی و نه یادآوری، حالت فرضی مغز به حساب می آید. دانشمند روانشناسی ادراکی اولیور هارتسوال میکند: حافظه بدون فراموشی چه چیزی خواهد بود؟ امکان ندارد بدون فراموشی بتوان با حافظه، کار شایسته ای انجام داد.بخش فراموش شده حافظه - انستیتو سلامت مغز دانا

بیولوژی فراموشی
انواع متفاوت حافطه شکل می گیرد و در بخش های مختلف مغز به روش های متنوع ذخیره میشود. هنوز پژوهشگران کوشش میک نند تفاصیل آن را به دقت مشخص کنند ولی آنها درک می کنند به یاد آوردن رخدادهایی که فرد به صورت شخصی تجربه میکند طی روزها و ساعت های اول پس از رخداد، در بخشی از مغز به نام هیپوکامپ شروع به دائمی شدن میکند. سلول های عصبی با هم از طریق سیناپس های عصبی مرتبط می شوند و هر سلول می تواند به این روش با صدها سلول دیگر مرتبط شود.

طی فرایندی به نام انعطاف پذیری عصبی سلول های عصبی به طور مداوم پروتئین های جدید تولید می کنند که شکل گیری بخش هایی از شبکه عصبی مانند گیرنده های نوروترانسمیتر را بازسازی میکند؛ و این، امکان می دهد ارتباط بین آنها تقویت شود و منجر به شکل گیری شبکه ای از سلول ها می شود که با هم پیام معینی را کدگذاری میکند. هر گاه یادآوری ای، بیشتر مهیا و آماده شود شبکه ی عصبی آن قویتر میشود و با حاضر کردن مستمر در طول دوره ی زمانی، حافظه در همه ی هیپوکامپ و قشر مغز کدگذاری میشود و بعدا به صورت مستقل در کورتکس مغز قرار می گیرد و در آنجا ذخیره می شود و تبدیل به حافظه ی طولانی مدت می گردد.(قابلیت انعطاف پذیری مغز، یکی از پیچیده ترین فرایندهای تکاملی است که مغز ما را با شرایط محیطی سازگار میکند. هر تحریک مداوم سیستم عصبی باعث تقویت سلول ها و مسیرهای عصبی خاص می شود. از این قابلیت نه فقط در طول تاریخ تکاملی استفاده شده است تا مغز را به ابزار برتر بقای مادی تبدیل کند، بلکه امروز هم در بسیاری از بیماری های تخریبی مغز- که باعث از میان رفتن بخشی از مغز میشود کاربرد دارد. بخش آسیب دیده ی مغز، در بیشتر موارد قادر به بازسازی خود نیست ولی به مرور بخش های سالم، وادار میشود وظیفه ی بخش آسییب دیده را بر عهده بگیرد. اختصاصی نبودن فعالیت بخش های مختلف مغز در عملکردهای روزانه، ابزاری انعطاف پذیر و قدرتمند را به دست میدهد که تحت مدیریتی قانونمند میکوشد باعث زندگی ای متوسط در عالم پر تضاد و نزاع عالم ماده شود. (برای بررسی بیشتر به مقاله یعلم اپی ژنتیک دریچه ای به روی اختیار و اراده ی انسان و مقاله ی انعطاف پذیری يا قالب پذیری و یا plasticity مکانیسمی علیه سلطه ژن و مقاله یمرکز حافظه کجاست؟در همین کانال مراجعه شود.)
مطالعه در مورد کیفیت ایجاد حافظه و رسیدن به آن و پژوهش این مسائل، وقت زیادی را از دانشمندان حافظه گرفته است. در برابر، پژوهش کیفیت فراموشی در مغز، تا حد زیادی رها شده است.

مایکل آندرسون- که در علم اعصاب ادراکی کار میکند- میگوید: این اهمال بزرگی است. همه ی گونه های زنده- که دارای حافظه هستند- بدون استثنا فراموش می کنند؛ هر حیوانی می تواند از تجربه های خود یاد بگیرد و آنچه یاد می گیرد در معرض فقدان و نسیان است، میزان سادگی ترکیب موجود زنده مهم نیست. بر این اساس حقیقتا شگفت انگیز است که بیولوژی اعصاب با فراموشی به عنوان امری ثانویه یا غیر ضروری رفتارمیکند.

فراموشی برای حافظه مفید است! - ایسنا
دانشند اعصاب رون دیویسبر این مورد متوقف نمانده است و او در سال 2012 دلایلی را بر فراموشی در مگس میوه پیدا کرد. دیوید، تفاصیل شکل گیری حافظه را در corpora pedunculata مغز حشره یعنی شبکه های عصبی چگال در مغز آن- که بوها و دیگر حس ها را به یاد می آورد- بررسی کرد و به خصوص کوشش کرد تاثیر سلول های عصبی ای را- که دوپامین تولید میکند و در این ترکیب ها مداخله و ارتباط دارد- پیدا کند. دوپامین در ثبت مجموعه ای از رفتارها در مگس کار میکند.

دیویس مطرح کرد دوپامین همچنین نقشی در حافظه دارد ولی به شکل غیر قابل انتظار او فهمید دوپامین برای فراموشی، ضروری است. دیویس و شاگردانش مگسی را- که از نظر ژنتیکی پردازش شده بود- تحت آسیب های الکتریکی قرار دادند و بعدا به مگس ها آموزش داده شد از این صدمات دوری کنند. وقتی گروه، سلول های عصبی دوپامینی را فعال کردند، ملاحظه شد مگس آن ارتباط را به سرعت فراموش میکند؛ و آرام شدن سلول های عصبی و کاهش دوپامین، باعث افزایش قدرت یادآوری شد. دیوس می گوید: آن سلول ها در کیفیت تعبیر حافظه نقش دارد. با مطالعه ی بیشتر روشن شد سلول های عصبی دوپامینی حداقل در مگس ها برای دوره های طولانی فعال است. دیویس می گوید: مغز همیشه می کوشد معلوماتی را که در عمل یاد میگیرد فراموش کند.

فراموشی بین مگس ها و جوندگان
بعد از چند سال هارت حالت مشابهی را در موش ها کشف کرد. دانشمندان فهمیدند حافظه در مغز پستانداران کدگذاری می شود و این زمانی است که قدرت ارتباط بین سلول های عصبی زیاد شود. قدرت آن ارتباطات با مقدار نوعی از گیرنده های موجود در سیناپس، گیرنده های AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid)مشخص می شود.(این گیرنده، نقش تحریکی بر گلوتامات دارد . کانال های یونی گلوتامات، کانال های AMPA, kainic acid و (N-methyl-D-aspartic acid (NMDA هستند. گیرنده ی آمپا پتانسیل های بعد سیناپسی سریع و تحریکی، ایجاد میکند. این گیرنده، کانال های کاتیونی را فعال میکند و اجازه ی حرکت سدیم و پتاسیم را در سطح غشا میدهد.)
حفظ این گیرنده ها در سیناپس عصبی لازم است تا حافظه، سالم باقی بماند. هارت میگوید: مشکل این است که این نوع از گیرنده ها ناپایدار هستند و درون سیناپس عصبی و بیرون آن به طور مداوم تغییر می کنند و نقش آن در ساعت ها یا روزها متفاوت می شود. آزمایشگاه هارت، وجود مکانیسم خاص مداومی را برای تحریک تعبیر از گیرنده یآمپا در سیناپس عصبی نشان داد. با این همه برخی حافظه ها در معرض فراموشی است. هارت مطرح کرد گیرنده های آمپا به طور مداوم از میان می رود و این یعنی فراموشی، فرایندی فعال است. اگر این درست باشد ممانعت از برداشت گیرنده های آمپا، شایسته است از فراموشی ممانعت کند. در زمانی که هارت و شاگردانش فرایند مسئول از میان بردن گیرنده های آمپا را در هیپوکامپ مغز موش ها متوقف کردند دیدند همانطور که مورد انتظار است از فراموشی جلوگیری میکند.

برای فراموش کردن، امور معینی آشکار می شود و مغز موش ها ناچاراست ارتباط سیناپس های عصبی باقیمانده را از میان ببرد.
هارت میگوید: فراموشی، شکست حافظه نیست بلکه وظیفه ای از وظایف آن است.
دانشمند اعصاب پول فرانکلند همچنین دید مغز، برنامه ریزی شده است تا فراموشی داشته باشد و این طی پژوهش او بود که بافت عصبی را در هیپوکامپ موش های بالغ زیاد میکرد. بر اساس نقشی که هیپوکامپ در ایجاد حافظه دارد فرانکلند و گروه او سوال می کنند آیا تولید بافت عصبی با سلول های بنیادی بر حافظه و یاد آوری کمک میکند؟

پژوهشگران امری را یافتند که کاملا متناقض با آن فکر بود. به جای بهبود حافظه ی موش، زیاد کردن بافت عصبی باعث زیاد شدن فراموشی شد. فرانکلند در ابتدا تصور کرد نتیجه متناقض است ولی بعدا فهمید این منطقی است: اضافه کردن سلول های عصبی به هیپوکامپ بالغین، با شبکه های پایدار موجود در هم می آمیزد و وقتی آن شبکه ها معلومات ذخیره شده ی زیادی را داشته باشد تجدید آن، رسیدن به معلومات را دشوارتر میکند.بر اساس دیدگاه فرانکلند- که هیپوکامپ مکان ذخیره ی حافظه ی بلند مدت در مغز نیست و طبیعت دینامیکی آن یک مزیت و نه یک عیب است- هیپوکامپ تکامل یافته است تا به مغز کمک کند یاد بگیرد.

محیط به طور مستمر، تغییر میکند و حیوانات لازم است برای بقا با شرایط جدید سازگار شوند. اجازه ی اینکه معلومات جدید بر موارد قدیمی برتری داشته باشد، به این مورد کمک میکند.(مغز یاد می گیرد اطلاعات قدیمی را فراموش کند تا بتواند اطلاعات کنونی را بهتر پردازش کند.)

حافظه چیست و چگونه می توانیم آن را تقویت کنیم؟ - هوش برتر ایرانیان
فراموشی و طبیعت بشری
پژوهشگران تصور می کنند مغز بشری شاید به روش مشابهی کار کند.
بلیک ریچارد- که سیناپس های عصبی و یادگیری ابزاری را مطالعه می کند- میگوید: قدرت ما کمک میکند تجربیات جدید جزیی را به گونه ای تعمیم دهیم که مغزهای ما برای فراموشی مداوم سازمان دهی شده است و فرض می کند قدرت مغز بر فراموشی از تاثیری به ناماز دست رفتن کفایت جلوگیری می کند و این، اصطلاحی در عرصه ی هوش مصنوعی است و برای توصیف نمونه ی ریاضی ای- که در مطابقت بیانات برنامه ریزی شده کاربرد دارد- به کار میرود تا آنجا که دیگر نتواند عبارت های بعدی را پیشگویی کند.(از دست رفتن کفایت، یعنی توانایی سیستم هوش مصنوعی برای پیشگویی ها و تخمین کاهش یابد.)

به روش مشابه اگر فرد همه ی تفاصیل حادثه ای مانند هجوم سگ را به یاد بیاورد برای دوری از گازگرفتگی مجدد در آینده با دشواری مواجه است. ارتباط بین تجارب گذشته و آینده نه تنها ممکن است کمکی به فرار سریع در شرایط جدید نکند بلکه شاید باعث گیج شدن فرد در شرایط اضطراری شود. ریچارد میگوید: وقتی فرد از برخی تفاصیل رها شود و خلاصه ی تجربه را نزد خود نگاه دارد این به فرد کمک میکند آن را در جایگاه های جدید به کار ببرد. شاید مغزهای ما برای برخی فراموشی های منظم سازماندهی شده است تا ما را از از دست دادن کفایتبازدارد.
همچنین پژوهش هایی- که بر افراد سالم انجام شده است- اهمیت فراموشی را برای مغز نشان میدهد. گروه آندرسون در پژوهش کیفیت ایحاد فراموشی در انسان ها از طریق بررسی سطوح ناقل عصبی در هیپوکاپ به نام گابا عمیق شدند. وقتی پژوهشگران می کوشیدند افکار مشخصی را مهار کنند دیدند سطوح بالای گابا باعث توقف و کندی زیاد هیپوکامپ در قشر پریتال میشود و این قدرت افراد را در فراموشی بیشتر میکند. آندرسون میگوید: توانستیم قدرت شرکت کنندگان را بر فراموشی، به نوروترانسمیتر مشخص در مغز مرتبط کنیم.(

تلاش برای فراموشی؟!
فهم کیفیت فراموشی به پژوهشگران کمک میکند درمان هایی برای افسردگی و اضطراب و بیماری آلزایمر پیدا کنند. اندازه گیری سطوح گابا در مغز، فعالیت بنزودیازپین ها (داروهای ضد اضطراب)را بیان میکند. پژوهشگران از زمان های بسیار دور فهمیده اند این داروها از طریق بهبود وظایف گیرنده های گابا کار میکند و به این ترتیب به کاهش اضطراب کمک میکند ولی آنها سبب را نفهمیدند. نتایجی که آندرسون به آن رسید تفسیری را برای این بیان میکند.

اگر قشر پریتال فرمانی را به هیپوکامپ بفرستد تا فکرمعینی را سرکوب کند هیپوکامپ نمی تواند پاسخ دهد مگر آنکه مقدار کافی از گابا داشته باشد. آندرسون تشریح می کند: کورتکس پریتال، دستورات مهمی برای آرام کردن فعالیت هیپوکامپ می فرستد اگر سربازانی روی زمین نباشند دستورات بر گوش هایی غیرشنوا ارسال میشود!نقش گابا در سرکوب افکار ناخواسته با تاثیرهایی مانند ترس، دیوانگی و افسردگی مرتبط است و بیماری های متعدد دیگری هم به افزایش فعالیت هیپوکامپ نسبت داده میشود.(فعالیت زیاد، همیشه نشانه ی سلامت نیست. برای بررسی بیشتر به مقاله ی اسکيزوفرني و اضطرابدر همین کانال مراجعه شود.

آندرسون می گوید: تصور می کنیم ما به فرایندی- که بین همه ی این بیماری ها و اضطراب های مختلف ارتباط برقرار می کند- رسیده ایم. فهم کیفیت مساعدت اشخاص بر کاستن از خاطرات دردناک، ما را به درمان برخی حالات دشوار از اضطراب پس از آسیب، میرساند. فهم علم روان ادراکی پشت آن قدرت و پشت انعطاف عقلی ضروی برای آن، به ما کمک میکند درمان اضطراب بعد از آسیب را بهبود ببخشیم. هارت تصور میکند وقتی بیماری آلزایمر را خللی در فراموشی و نه یادآوری تصور کنیم این بیماری بهتر فهمیده میشود. او میگوید: اگر فراموشی حقیقتا به خوبی تنظیم شود منطقی است اختلال آن تنظیم، دارای آثار منفی باشد.
چگونه است اگر فرایند فراموشی مفرط از تسلط خارج شود و بیشتر از آنچه شایسته است حذف گردد؟
هنوز این سوال، جوابی ندارد ولی بیشتر پژوهشگران حافظه، توجه خود را به پژوهش کیفیت فراموشی در مغز و نیز یادآوری بر میگردانند. طی قرن گذشته پژوهشگران شروع کردند فراموشی را وظیفه ای مهم تصور کنند.
هارت می گوید: چرا اساسا دارای حافظه هستیم؟ با توصیف ما به عنوان بشر، تصور کرده ایم دلیل، اهمیت داشتن تفاصیل ذاتی یادآوری است ولی این اشتباه است.
حافظه موجود است تا در درجه ی اول به هدف سازگاری ما کمک کند حافظه به ما معرفت از جهان را میدهد و بعدا آن معرفت حاصل میشود اما فراموشی برای ما؛ چه در سطح فرد یا گونه، حرکت به جلو را فراهم میکند.

آندرسون میگوید: تکامل، توازنی نیکو را بین مزیت های یادآوری و فراموشی، محقق کرده است. فراموشی برای بقا و سازگاری و نیز رهایی از سدهایی که راه را میبندد قرار داده شده است.)
https://www.ibelieveinsci.com/?p=111895&fbclid=IwAR2iL5ajlabJg7Bmj1ICPW11hcUMn6VJ6R1zWm5QeoTY2BecDwgl_B0B0XA


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش عاطفی قسمت هفتمروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانسیاره ابلهانمطالبه ی حق خودکنترل جاذبهتکنولوژی جدید که سلول هاآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل ای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال در شناسایی حروف و در هر سوراخی سر نکننرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاع رسانی اینترنتیهیچ وقت خودت را محدود به رژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیساختار فراکتال وجود و ذهکیست کلوئید بطن سومتکامل زبانآیا آگاهی پس از مرگ از بیتغذیه بر ژنها تاثیر داردایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک- قسمت بیست و پفیزیکدانان ماشینی برای تارتباط ماده و انرژیدرمان پوکی استخواننزاع بین جهل و علم رو به پمنتظر نمان چیزی نور را بهبه نقاش بنگرهرچیز با یک تاب تبدیل به رشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است سربازان ما محققا غلبه می کرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان مشارکتیابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت اخودت را از اندیشه هایت حففردا را نمیدانیمارزش خود را چگونه میشناسدرهای اسرارآمیز و پوشیدههفت چیز که عملکرد مغز تو میگرن سردردی ژنتیکی که ببی ذهن و بی روحویتامین کازندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملیگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان ریز و درشتابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتخطای ادراک کارماقانون جنگلاز بحث های کنونی در ویروسدرگیری مغزی در سندرم کووهندسه ی پایه ایما بخشی از این جهان مرتبطبیماری بیش فعالیوالزارتان داروی ضد فشار تلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر دوپامین و سروتونینافزایش قدرت ادراکات و حسجایی خالی نیستدو بیماری روانی خود بزرگ نوار مغزی روشی مهم در تشخلوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان جانسوزمباحث مهم حس و ادراکبیشتر کمردردها نیازی به واکسن علیه سرطانتنبیه چقدر موثر استپیموزایدششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکامید جدید بر آسیب نخاعیحقیقت تنها چیزی است که شادژاوو یا آشناپنداریچیزی شبیه نور تو نیستمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملسقوط درون جاذبه ای خاص، چمداخله ی زیانبار انسانیک جهش ممکن است ذهن انسانتوقف؛ شکستپیشرفت ذهن در خلاقیت استظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شباندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسنگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاسندرم پس از ضربه به سرمرز جدید جستجو و اکتشاف، ژنهای مشترک بین انسان و وتوهم تنهاییآلودگی هوا و پارکینسونعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت چهل و دوماتصال مغز و کامپیوترداروی ضد چاقیناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت پنجمروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بسیاره ابلهانمطالبی در مورد تشنجکندر در بیماریهای التهابتکنولوژی جدید که سلول هاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتصویر زیبا از سلولای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهدر والنتاین کتاب بدید همنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعات حسی ما از جهان، چهیچ کاری نکردن به معنی چیراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atساختار شبکه های مغزی ثابکاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل زبانآیا امکان بازسازی اندامهثبت و دستکار ی حافظهایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک- قسمت شصت و چهفاجعه ی جهل مقدسارتباط متقابل با همه ی حیدرمان پوکی استخواننزاع بین علم و نادانی رو منحنی که ارتباط بین معرفبه نادیدنی ایمان بیاورهز ذره، یک دنیاسترشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنکریستال هاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان هوشمندابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزخودروهای هیدروژنیفرزندان زمان خوداز فرد ایستا و متعصب بگذردروغ نگو به خصوص به خودتهفت سین یادگاری از میراث میگرن شدید قابل درمان اسبی شرمیویتامین کا و استخوانزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی اگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننخطای حسقانون جنگلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری مغزی در سندرم کووهندسه ی رایج کیهانزیست شناسی کل در جزء فراکما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری تی تی پیواکنش های ناخودآگاه و تقتلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر دپاکین بر بیماری مافزایش مرگ و میر سندرم کوجاذبهدو بار در هفته ماهی مصرف نوار عصب و عضلهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمهوش مصنوعی الفاگوزبان ریشه هایی شناختی اسمجموعه های پر سلولی بدن مبا هوش مصنوعی خودکار روبواکسنی با تاثیر دوگانه اتهدیدهای هوش مصنوعیپیچیدگی های مغزمگسصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با همانحقیقت خواب و رویادگرگونی های نژادی و تغیینکاتی در مورد تشنجملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکسلول های مغزی عامل پارکیمدارک ژنتیکی چگونه انسانیک رژیم غذایی جدید، می توتولید مثل اولین ربات های پیشرفتی مستقل از ابزار هعقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غبااندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر حباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسنگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرسندرم سردرد به دلیل افت فمزایای شکلات تلخ برای سلژنهای هوش ، کدامندتوهم جدایی و توهم علمآلزایمرعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی ضد چاقیناتوانی در شناسایی چهره نادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت اولروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایسیر آفرینش از روح تا مغز مطالعه ای بیان میکند اهدکوچ از محیط نامناسبتکینگیآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انساندر یک فراکتال هر نقطه مرکچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد مهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکسادیسم یا لذت از آزار دادکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل زبان انسان از پیشیآیا انسان با مغز بزرگش اخثبت امواج الکتریکی در عصایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای حساسیت روانی متفاوتفاصله ها در مکانیک کوانتارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنزاع بین علم و جهل رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها به هلال بنگرهزینه ای که برای اندیشیدرشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیسردرد میگرن در کودکانکریستال زمان(قسمت اولتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا راهی برای رفع کم آبی جهان هوشیارابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات درياخورشید مصنوعیفرضیه ای جدید توضیح میدهاز مخالفت بشنودریای خداهم نوع خواری در میان پیشیمیدان مغناطيسي زمین بشر بی عدالتی در توزیع واکسن ویتامین کا در سبزیجاتزندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حاگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر گیاه خواری بر رشد وآزادی عقیده، آرمانی که تجهانی که نه با یک رخداد و ابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامخطر آلودگی هواقانونمندی و محدودیت عالماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری اعصاب به علت میتوهندسه بنیادینزیست شناسی باور حقیقت یا مانند آب باشبیماری دویکواکنش به حس جدیدتمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر داروهای ضد التهاب افزایش سرعت پیشرفت علوم جاذبه و نقش آن در شکلگیریدو برابر شدن خطر مرگ و مینوار عصب و عضلهلیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متهوش مصنوعی از عروسک های بزبان شناسی مدرن در سطح سلمحل درک احساسات روحانیبا تعمق در اسرار ابدیت و واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو یک معجزه ایپیچیدگی های مغزی در درک زصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چحقیقت در علم، هرگز نهایی دانش قدرت استچگونه مولکول های دی ان ایملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی سلول های بنیادیمروری بر تشنج و درمان هاییکی از علل محدودیت مغز امتولید یا دریافت علمپاسخ گیاهان در زمان خوردعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیداحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سینگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهسوپاپ ها یا ترانزیستورهامسمومیت دانش آموزان بی گژنهای حاکم بر انسان و انستوهم جسمآملودیپین داروی ضد فشار عواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکاهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیدداروی ضد تشنج با قابليت تنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در مورد ههوش عاطفی قسمت دهمروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تسیستم تعادلی بدنمعماری، هندسه ی قابل مشاکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل فردی یا اجتماعیآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در اندر کمتر از چند ماه سوش جدچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد مهیچ کس حقیقت را درون مغز راه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاسازگاری با محیط بین اجزاکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل ساختار رگهای مغزی آیا احتمال دارد رویا از آجلو رفتن یا عقبگردایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزخفاش با شیوع همه گیری جدیفاصله ی همیشگی تصویر سازارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان تومورهای مغزی با انسبیت عام از زبان دکتر برمنشاء کوانتومی هوشیاری ابه کدامین گناه کشته شدندهزینه سنگین انسان در ازارشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياخوش قلبی و مهربانیفساد اقتصادی سیتماتیک دراز نخستین همانند سازها تدرک فرد دیگر و رفتارهای اهمه چیز موج استمیدان های مغناطیسی قابل بیمار 101 ساله، مبتلا به سویتامین بی 12 در درمان دردزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر گیاه خواری بر رشد وآزار دیگری، آزار خود استجهانی که از یک منبع، تغذیابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیخطرات هوش مصنوعیقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکنیکی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینهندسه در پایه ی همه ی واکزیست، مرز افق رویداد هستماه رجببیماری دیستروفی میوتونیواکسن های شرکت فایزر آمرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان گشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم افسردگی و اضطراب در بیماجدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و مینوبت کودکانلیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک های بزبان شناسی نوین نیازمند محل درک احساسات روحانی دبا خدا باشوبینار اساتید نورولوژی دتو یک جهان در مغز خودت هسپیوند قلب خوک، به فرد دچاضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزحقیقت راستین انسان علم بدانش محدود به ابعاد چهارچگونه میتوان با قانون جنممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بسلول های بنیادی منابع و امرکز هوشیاری، روح یا بدن یافته های نوین علوم پرده تولید پاک و فراوان انرژیپختگی پس از چهل سالگي به عقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدانرژی تاریکمغز و اخلاقحریص نباشابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس ونگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومسوپاپ ها یا ترانزیستورهامسمومیت دانش آموزان، قماکل اقیانوس در یک ذرهتوهمات و شناخت حقیقتآموزش نوین زبانعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انساناولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوهداروی ضد تشنج با قابليت تداروی ضد تشنج توپیراماتنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش عاطفی قسمت دومروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های سیستم دفاعی بدن علیه مغز معنی روزهکوچکترین چیز یک معجزه استکامل مادی تا ابزار هوشمآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتصور از زمان و مکانایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکدر آرزوهایت مداومت داشتهچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهیچ اندر هیچراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و ستم با شعار قانون بدترین کاهش دوپامین عامل بیماریتکامل شناخت انسان با کشفآیا احتمال دارد رویا از آجلوتر را دیدناکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید دخلا، حقیقی نیستفتون های زیستیارتباط پیوسته ی جهاندرمان تشنجنسبت ها در کیهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش به امید روزهای بهترهزاران سال چشم های بینا وز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر ویتامین دی بر بیماآب زندگی است قسمت چهارمجهان هایی در جهان دیگرابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياخوشبختی دور از رنج های مفشار و قدرتاز نخستین همانند سازها تدرک نیازمند شناخت خویش اهمه چیز در زمان مناسبمیدان های کوانتومی خلابیماری لبر و نابینایی آنویتامین بی هفدهزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونگیلگمش باستانی کیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآسيب میکروواسکولاریا آسجهانی در ذهنابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایدفاع از پیامبرقبل از آغازاز تکینگی تا مغز و از مغز درد باسن و پا به دلیل کاههندسه زبانِ زمان استزاوسکا درمان گوشرماپروتیلینبیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن کووید 19 چیزهایی که تمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانپل جویی اصفهانتاثیر درجه حرارت بر مغزاقلیت خلاقجدایی خطای حسی استدو سوی واقعیتنور درونلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، نشان دهنده ی سخنگو محدودیت چقدر موثر استبا طبیعت بازی نکنوجود قبل از ناظر هوشمندتو کز محنت دیگران بی غمیپیوند مغز و سر و چالشهای ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستحقیقت غیر فیزیکیدانش بی نهایتچگونه مغز پیش انسان یا هممن کسی در ناکسی دریافتم از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا سلول های بدن تو پیر نیستنمرکز حافظه کجاستیاد گرفتن مداومتولید سلولهای جنسی از سلپروژه ی ژنوم انسانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهانرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط داروی فامپیریدین یا نورلنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اسوپاپ ها یا ترانزیستورهامسیر دشوار تکامل و ارتقاکلمات بلند نه صدای بلندتوپیراماتآمارهای ارائه شده در سطح عید نوروز مبارکترازودوناولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریاثرات مضر ماری جوانادارویی خلط آورنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت استخوان های کشف شده، ممکهوش عاطفی قسمت سومريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم سکوت و نیستیمعادله ها فقط بخش خسته کنکووید نوزده و خطر بیماری تکامل مداومآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهاین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کواندر آسمان هدیه های نادیدنچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خودهیچگاه از فشار و شکست نترراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانستم، بی پاسخ نیستکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا برای تولید مثل همیشه جمجمه انسان های اولیهاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ دخلا، خالی نیستفروتنی و غرورارتباط انسانی، محدود به درمان جدید ALSنسبت طلایی، نشانه ای به سمهربانی، شرط موفقیتبه بالا بر ستارگان نگاه کهستي مادي ای که ما کوچکترزمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر ویروس کرونا بر مغز آب زندگی است قسمت هفتمجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای خانه ی تاریکفضای قلب منبع نبوغ استاز نخستین همانند سازها تدرک و احساسهمه چیز در زمان کنونی استمیدان بنیادین اطلاعاتبیماری های میتوکندریویتامین دی گنجینه ای بزرزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر گیاه خواری بر رشد وآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان، تصادفی نیستابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قدفاع در برابر تغییر ساختقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش هنر فراموشیزبان مشترک ژنتیکی موجوداماجرای جهل مقدسبیماریهای تحلیل عضلانی اواکسن کرونا و گشودن پنجرتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درپل خواجو اصفهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هجریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکنورون هاي مصنوعی می توانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، وسیله شناسایی محیطمحدودیت های حافظه و حافظبالاترین هدف از دولتوراپامیل در بارداریتو پیچیده ترین تکنولوژی پیوند اندام از حیوانات بضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطاحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردچگونه هموساپينس بر زمین منابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق مرکز حافظه کجاستیاد بگیر فراموش کنیتولترودینپروژه ی ژنوم انسانیعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس چشایی و بویاییابزارهای بقا از نخستین هداروی لیراگلوتیدنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کاروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختسوخت هیدروژنی پاکمسئول صیانت از عقیده کیسکلوزاپین داروی ضد جنونتوانایی مغز و دیگر اجزای آن چیزی که ما جریان زمان عامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکاولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت هفتماولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان داستانها و مفاهیمی اشتبانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت استروژن مانند سپر زنان دهوش عاطفی قسمت ششمریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرسکوت، پر از صدامعجزه های هر روزهکودک هشت ساله لازم است آدتکامل چشمآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتظاهر خوابیده ی مادهاین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشمدر آستانه ی موج پنجم کوویچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتماد به خودهیپرپاراتیروئیدیسمراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير ستون فقرات انسان دو پا جلکایروپاکتیک چیستتکثیر سلول در برابر توقف آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجنبه های موجی واقعیتاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی درخلاصه ای از مطالب همایش مفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتباط از بالا به پایین مدرمان جدید میگرن با انتی نشانه های گذشته در کیهان موفقیت هوش مصنوعی در امتبه بالاتر از ماده بیندیشهستی ما پس از شروعی چگال زمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمسردرد عروقی میگرنکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر ژنها بر اختلالات خآب زندگی است قسمت اولجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهخانواده پایدارقفس ذهناز نخستین همانند سازها تدرک کنیم ما همه یکی هستیمهمه چیز، ثبت می شودمیدازولام در درمان تشنج بیماری های مغز و اعصاب و ویروس مصنوعیزندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عدقیق ترین تصاویر از مغز اقبرستان ها با بوی شجاعتاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشهنر حفظ گرهزبان چهار حرفی حیات زمینماجرای عجیب گالیلهبیماری، رساله ای برای سلواکسن کرونا از حقیقت تاتتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیپلاسمای غالبتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکجریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و نورون های ردیاب حافظهلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر فقط مادی نیستمخچه فراتر از حفظ تعادلورزش هوازی مرتب خیلی به قتو آرامش و صلحیپیوند سر آیا ممکن استطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سچگونه هوشیاری خود را توسمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتسلولهای ایمنی القا کنندهمرکز خنده در کجای مغز استیادگیری مهارت های جدید دتومورها و التهاب مغزی عاپروانه ی آسمانیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا ازنخستین همداروی تشنجی درباردارینگاه دوبارهمنابع بی نهایت انرژی در داز روده تا مغزهوش مصنوعی در کامپیوترهاروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هسودمندی موجودات ابزی بر مسئولیت جدیدکلام و زبان، گنجینه ای بستوازن مهمتر از فعالیت زیآنچه ناشناخته است باید شعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهاولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گدخالت در ساختار ژنهاچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53اسرار آفرینش در موجهوش عاطفی بیشتر در زنانریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوسکته مغزیمعجزه ی چشمکودک ایرانی که هوش او از تکامل و ارتقای نگاه تا عمآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیداین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت سی و هشتمفلج نخاعی با الکترودهای اداراوون تنها داروی تاییدر درمان بیماری مولتیپل چرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعداد بینهایت در دنیای مهاوکينگ پیش از مرگش رسالرابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمستارگانی قبل از آغاز کیهکار با یگانگی و یکپارچگیتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجنسیت و تفاوت های بیناییاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف خلاصه ای از درمان های جدیفراموش کارها باهوش تر هسارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان جدید کنترل مولتیپلنشانه های پروردگار در جهمولتیپل اسکلروز در زنان به جای محکوم کردن دیگران و هر کس تقوای خدا پیشه کنزمان چیستبعد از کروناسرطان کمیت گراییکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر کلام در آیات کلام بآب زندگی است قسمت دومجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیخار و گلقفس را بشکناز نشانه ها و آثار درک شددرک احساسات و تفکرات دیگهمه ی سردردها بی خطر نیستمکانیک کوانتومی بی معنی بیماری وسواسویرایش DNA جنین انسان، برزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتشکست حتمیگیرنده باید سازگار با پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتدل به دریا بزنقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هاهنر رها شدن از وابستگیزبان نیاز تکاملی استماده ی تاریکبیندیشواکسن کرونا ساخته شده توتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیجریان انرژی در سیستم های دورترین نقطه ی قابل مشاهنوروپلاستیسیتی چیستلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر نامه سفر به بم و جنوب مخچه ، فراتر از حفظ تعادلورزش هوازی ، بهترین تمریتو افق رویداد جهان هستیپیوند سر، یکی از راه حلهاطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه واکسن کرونا را توزمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين سلولهای بنیادی مصنوعی درمرگ چیستیادآوری خواب و رویاتومورهای نخاعیپرواز از نیویورک تا لوس آعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سانسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید ALSنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع جدید انرژیاز سایه بگذرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشسی و سه پل اصفهانمسئولیت در برابر محیط زیکلرال هیدرات برای خوابانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسرااولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیمدر مانهای کمر دردچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماسرار بازسازی اندام هاهوش عاطفی در زنان بیشتر اریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنسال سیزده ماههکودکان میتوانند ناقل بی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان اینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت سی و ششمفلج بل، فلجی ترسناک که آنادب برخورد با دیگراندر سال حدود 7 میلیون نفر چرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبقای حقیقی در دور ماندن اهاوکينگ پیش از مرگش رسالرادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماسخن و سکوتکاربرد روباتهای ريزنانوتئوری تکامل امروز در درمآیا جنین انسان، هوشمندی جنسیت و تفاوت های بیناییاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملخم شدن فضا-زمانفراموشی همیشه هم بد نیستارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان جدید ای ال اس، توفرنظام مثبت زندگیمواد کوانتومی جدید، ممکنبه خودت مغرور نشووفور و فراوانیزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر کپسول نوروهرب بر نآب زندگی است قسمت سومجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عامخارق العاده و استثنایی بقلب و عقلاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک تصویر و زبان های مخلتهمیشه چشمی مراقب و نگهبامکانیزمهای دفاعی در براببیماری کروتز فیلد جاکوبواقعیت فیزیکی، تابعی از زونیسومایدتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز فصل سرما و دوباره تکجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلادلایلی که نشان میدهد ما بقدرت مردماز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشهنر، پر کردن است نه فحش دزبان و کلمه حتی برای کسانماده ی خالیبیهوش کردن در جراحی و بیمواکسن ایرانی کرونا تولیدتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در اجستجوی متن و تصویر به صورديدن با چشم بسته در خواب نوروز یا روز پایانیلحظات خوش با کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریسفر به مریخ در 39 روزمخچه ابزاري که وظیفه آن فورزش و میگرنتو انسانی و انسان، شایستپیوندی که فراتر از امکانطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسچگونه آن شکری که می خوریممنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و سلام تا روشناییمرگ و میر پنهانیاری خدا نزدیک استتومورهای ستون فقراتپروتئین های ساده ی ابتداعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای از نخستین داروی جدید s3 در درمان ام نگاهی بر توانایی اجزاي بمناطق خاصی از مغز در جستجاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیلی محکم محیط زیست بر انمستند جهان متصلکمردردتوسعه برخی شغل ها با هوش آنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کردن به نعمتترس و آرمان هااولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیمدر محل کار ارزش خودت را بنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل بازخوردهوش عاطفی در زنان بیشتر اریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مسانسور از روی قصد بسیاری کودکان خود را مشابه خود تتکامل ابزار هوش ، راه پر آیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیتعذیه ی ذهناینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت سیزدهمفلج خوابادراک ما درک ارتعاشی است درمان های اسرار آمیز در آچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلندی در ذهن ما درک بلندیهدف یکسان و مسیرهای مختلراز تغییربررسی بیماری التهابی رودسخن پاک و ثابتکاربرد روباتهای ريز، در تئوری تکامل در پیشگیری و آیا جهان ذهن و افکار ما مجهل مقدساگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث خونریزی مغز در سندرم کووفراموشی و مسیر روحانیارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید سرطاننظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می تواندبه دنبال رستگاری باشوقت نهيب هاي غير علمي گذشزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر کپسول نوروهرب بر تآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان پیوستهابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتخبر مهم تلسکوپ هابلقلب دروازه ی ارتباطاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک حقیقت نردبان و مسیری همیشه اطمینان تو بر خدا بما انسانها چه اندازه نزدبیماری گیلن باره و بیمارواقعیت چند سویهزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز مبهم آفرینشجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل بدنیای شگفت انگیز کوانتومقدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانهوموارکتوس ها ممکن است دزبان و بیان نتیجه ساختماماده ای ضد التهابیبیهوشی در بیماران دچار اواکسن اسپایکوژنتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزپول و شادیالگوی بنیادین و هوشیاریجستجوی هوشیاری در مغز مادی متیل فومارات(زادیوا)(نوشیدن چای برای مغز مفید لرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیسفر تجهیزات ناسا به مریخ مخچه تاثیر گذار بر حافظهورزش بهترین درمان بیش فعتو با همه چیز در پیوندیپیوستگی همه ی اجزای جهانطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه انتظارات بر ادراک منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و سلسله مباحث هوش مصنوعیمرگ و میر بسیار بالای ناشژن همه چیز نیستتوهم فضای خالیپروتز چشمعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت 74ابزارهای دفاعی و بقای موداروی جدید میاستنی گراوینگاهت را بلند کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکسینوریپا داروی ترکیبی ضدمشکل از کجاستکمردرد ناشی از تنگی کاناتوصیه های سازمان بهداشت آنها نمیخواهند دیگران راعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع مآنان که در قله اند هرگز خعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج اولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زماندر چه مرحله ای از خواب ، رنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل علت و تاثیرهوشمندی کیهانریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دسانسور بر بسیاری از حقایکودکان را برای راه آماده تکامل تکنولوژیآیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت ششمفلج خواب چیستادغام میان گونه های مختلدرمان های بیماری آلزایمرچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلوغ چیستهدف یکسان، در مسیرهای متراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اسختی ها رفتنی استکتاب گران و پرهزینه شد ولتئوری جدید، ویران کردن گآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان فراکتالاگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتخواندن ، یکی از شستشو دهنفرایند پیچیده ی خونرسانیارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان دارویی سرطان رحم بنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستندبه زودی شبکه مغزی به جای وقتی فهمیدی خطا کردی برگزمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سآتش منبع انرژیجهان پیوستهابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختنخدا موجود استقلب روباتیکاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک دیگرانهمیشه داناتر از ما وجود دما انسانها چه اندازه نزدبیماری آلزایمر، استیل کوواقعیت چیستزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاهخواری بر رشد و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکدنیا، هیچ استقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیهورمون شیرساز یا پرولاکتزبان و بیان، در سایه پیشرماده، چیزی نیستبیوگرافیواکسن اسپایکوژن ضد کروناتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عپول و عقیدهالگوبرداری از طبیعتحفره در مغزدین اجبارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک لرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجسفر دشوار اکتشافمدل همه جانبه نگر ژنرالیورزش در کمر دردتو با باورهایت کنترل میشپیام های ناشناخته بر مغز طولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصنچگونه به سطح بالایی از هومنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمرگ انتقال است یا نابود شژن همه چیز نیستتوهم فضای خالی یا توهم فضپروتز عصبی برای تکلمعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارانسان باشمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملیداروی جدید برای میاستنی چالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست قسمت اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مسیگار عامل افزایش مرگ وممشکلات نخاعیکمردرد و علل آنتوصیه های غیر دارویی در سآنزیم تولید انرژی در سلوعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساسات کاذبدر ناامیدی بسی امید استنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوشیاری و وجودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهساهچاله ها تبخیر نمیشودکوری گذرای ناشی از موبایتکامل جریان همیشگی خلقتآیا واکنش های یاد گرفته وسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیایندرالنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت شصت و هشتفلج دوطرفه عصب 6 چشمادغام دو حیطه علوم مغز و درمان های جدید میگرنچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهدف از تکامل مغزرجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانسرنوشتکتاب زیست شناسی باورتا 20 سال آینده مغز شما به آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان قابل مشاهده بخش کوچاگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جخواب سالم عامل سلامتیفرایند تکامل و دشواری هاارتباط غیرکلامی بین انسادرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی تکامل در درمان بیموسیقی نوبه زیر پای خود نگاه نکن بوقتی پر از گل شدی خودت را زمان پلانکتفکر قبل از کارشلیک فراموشیگل خاردار، زیباستتاثیر کپسول نوروهرب بر سآثار باستانی تمدن های قدجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشخدای رنگین کمانقلب را نشکناز واقعیت امروز تا حقیقتدرک درست از خود و هوشیاریهمیشه راهی هستما اکنون میدانیم فضا خالبیماری الزایمرواقعیت چیستزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیگامی در درمان بیماریهای تاثیر انتخاب از طرف محیط افت فشار خون ناگهانی در وجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داندندان ها را مسواک بزنید تقدرت ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استهوش فوق العاده، هر فرد اسزبان و تکلم برخی بیماریهماده، چیزی بیش از یک خلا بیوگرافیواکسن دیگر کرونا ساخته شتنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالحق انتخابدین، اجباری نیستنیکولا تسلالزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وسفرنامه سفر به بم و جنوب مدل هولوگرافیک ژنرالیزهوزن حقیقی معرفت و شناختتو باید نیکان را به دست بپیدایش زبانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر انگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغچگونه باغبانی باعث کاهش منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای وارمرگ تصادفیژن هوش و ساختارهای حیاتی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)پرورش مغز مینیاتوری انساعلم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 78ابعاد اضافه ی کیهانداروی جدید برای ای ال اسچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست قسمت اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعمشکلات بین دو همسر و برخیکمردرد با پوشیدن کفش مناتوصیه هایی در مصرف ماهیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوضیحی ساده در مورد هوش مآینه در اینهعدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابدر هم تنیدگی مرزها و بی منخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول انجام برخی نرمش ها دهوشیاری و افسردگیرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرسایه را اصالت دادن، جز فرکی غایب شدی تا نیازمند دلتکامل داروینی هنوز در حاآیا یک، وجود داردتغییر عمودی سر انسان از پایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت شصت و دوفناوری هوش مصنوعی نحوه خارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان های جدید در بیماری چرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبنی عباس، ننگی بر تاریخهدف از خلقت رسیدن به ابزارحم مصنوعیبزرگ فکر کنسریع دویدن مهم نیستکتاب طبیعت در قالب هندسهتا بحر یفعل ما یشاآیا خداباوری محصول تکاملجهان موازی و حجاب هااگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و اخواب سالم عامل سلامتی و یفرایند حذف برخی اجزای مغارتروز یا خوردگی و التهادرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی ریسمانموسیقی هنر مایع استبه سخن توجه کن نه گویندهوقتی تو از یاد گرفتن باز زمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیاگل زندگیتاثیر کتامین در درمان پاآرامش و دانشجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهخدایی که ساخته ی ذهن بشر قیچی ژنتیکیاز کجا آمده ام و به کجا میدرک عمیق در حیواناتهمیشه عسل با موم بخوریمما از اینجا نخواهیم رفتبیماری ای شبیه آلزایمر و واقعیت های متفاوتزیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلگاهی لازم است برای فهم و تاثیر احتمالی عصاره تغلیافت هوشیاری به دنبال کاهجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستقدرت عشقاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی می تواند بر احزبان و شناخت حقیقت قسمت چماست مالیبیان ژن های اسکیزوفرنی دواکسن دیگری ضد کرونا از دتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت قربانی نزاع بین بی دید تو همیشه محدود به مقدنیاز به آموزش مجازی دیجیلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاسفرنامه سفر به بم و جنوب مدل هولوگرافیک تعمیم یافوزوز گوشتو تغییر و تحولیپیر شدن حتمی نیستطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر انگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی چگونه تکامل مغزهای کنونیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهسماگلوتید داروی کاهش دهنمرگی وجود نداردژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوهم چیستپرتوهای صادر شده از سیاهعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت 82ابعاد بالاترداروی جدید برای دیابتچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از مغز، وزن را کمهوش احساسیروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو مشکلات روانپزشکی پس از سکنگره بین المللی سردرد دتیوتیکسن داروی ضد جنونآیندهعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون ايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگدر هم تنیدگی کوانتومینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوشیاری کوانتومیرژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بساخت شبکه عصبی مصنوعی با کیهان خود را طراحی میکندتکامل داروینی هنوز در حاآیا کیهان می تواند یک شبیتغییرات منطقه بویایی مغزایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت شصت و ششفیلمی بسیار جالب از تغییارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان های رایج ام اسچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟ قبه قفس های سیاهت ننازهر چیز با هر چیز دیگر در ترحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورسریعترین کامپیوتر موجودکتاب، سفری به تاریختابوهای ذهنیآیا دلفین ها می تواند از جهان ما میتواند به اندازاپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و اخواب عامل دسته بندی و حفطفراتر از دیوارهای باورارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان سرگیجه بدون دارونظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل بوزون هیگز چیستویتنام نوعی کرونا ویروس زمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دگلوله ی ساچمه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش و سکونجهان دارای برنامهابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرخسته نباشی باباقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز کسی که یک کتاب خوانده درگیری قلب در بیماری ویرهمجوشی هسته ای، انرژِی بما اشیا را آنطور که هستندبیماری ای شبیه ام اس مولتواقعیت و مجاززیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر ترکیبات استاتین (سافتخار انسانجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای قطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت اماست مالی با هوش انسانیبیان حقیقتواکسن سرطانتنفس بدون اکسیژنپوست ساعتی مستقل از مغز دشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکامیوتروفیک لترال اسکلروحقیقت آنطور نیست که به نظدیدن خدا در همه چیزچیز جدید را بپذیرلزوم عدم وابستگی به گوگل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اسفرنامه سفر به بم و جنوب مدل های ریز مغز مینی برینیک پیام منفرد نورون مغزی تو جهانی هستی که خودش را پیشینیان انسان از هفت میطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر انتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل منابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم کووید طولانیمراحل ارتقای پله پله کیهژن ضد آلزایمرتوهم وجودپرسش و چستجو همیشه باقی اعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت چهلاتفاق و تصادفداروی جدید ضد میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از هوش مصنوعی در هوش احساسیروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتدایمشکلات روانپزشکی در عقب سیاهچاله ی تولید کنندهمشاهده گر جدای از شیء مشاکنگره بین المللی سردرد دتیک و اختلال حرکتیآینده ی انسان در فراتر ازعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد در هم تنیدگی کوانتومی و پنخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول سلامت کمرهوش، ژنتیکی است یا محیطیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدساخت شبکه عصبی با الفبای کیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل داروینی هنوز در حاآیا گذشته، امروز وآینده تغییرات آب و هوایی که به ایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک سی و هفتمفیزیک مولکولها و ذرات در ارتوکين تراپی روشی جديد درمان های علامتی در ام اسچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبه مغز خزندگان خودت اجازهر جا که جات میشه، جات نیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی سرگیجه از شایعترین اختلاکتابخانهتاثیر فکر بر سلامتآیا دلفین ها میتوانند باجهان مادی، تجلی فضا در ذهابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از خودآگاهی و هوشیاريفرد موفقارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان سرطان با امواج صوتنظریه تکامل در درمان بیممیوتونیک دیستروفیبوزون هیگز جهان را از متلویتامین E برای فعالیت صحزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گگلوئونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخطا در محاسبات چیزی کاملقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز آغاز خلقت تا نگاه انسادرگیری مغز در بیماری کویهمراه سختی، اسانی هستما به جهان های متفاوت خودبیماری اسپینال ماسکولار واقعیت و انعکاسزیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر تغذیه بر سلامت رواافراد آغاز حرکت خودشان رجامعه ی آسمانیدهن، بزرگترین سرمایهنوار مغز در فراموشی هالمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزبان و شناخت حقیقت قسمت دماشین دانشبیست تمرین ساده برای جلوواکسن سرطانتنها مانع در زندگی موارد پوشاندن خود از نورشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نیکو داشته باش تا آنحقیقت افراددیدگاه نارسای دوگانه ی مچیزی منتظر شناخته شدنمقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمسفرنامه سفر به بم و جنوب مدیون خود ناموجودیک پیشنهاد خوب برای آسان تو دی ان ای خاص ميتوکندريپیشرفت های جدید علوم اعصطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر اندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکنچگونه جمعیت های بزرگ شکل منابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم گیلن باره به دنبال مرز مرگ و زندگی کجاستژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوهم وجودآلودگی هوا چالش قرن جدیدعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید ضد الزایمرچالش دیدگاه های سنتی در بمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از انرژی خلاهوش در طبیعتروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیسیاره ی ابلهانمشاهده آینده از روی مشاهکنترل همجوشی هسته ای با هتیروفیبان موثر در سکته ی آینده ی علم و فیزیک در60 ثعصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های ای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و در هم تنیدگی کوانتومی و دنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاضطراب و ترسهیچ چیز همیشگی نیسترژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارساختن آیندهکیست هیداتید مغزتکامل داروینی هنوز در حاآیا پیدایش مغز از روی تصاتغییرات تکاملی سر انسان ایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک- قسمت پنجاه و فیزیک و هوشیاریارتباط میکروب روده و پاردرمان ژنتیکی برای نوآوریچراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویابه نقاش بنگرهر حرکت خمیده می شود و هر رساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مسرگردانیکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان مرئی و نامرئیابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت اخودآگاهی و هوشیاريفرد حساس از نظر عاطفی و بارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمانهای بیماری پارکینسنظریه تکامل در درمان بیممیگرن و پروتئین مرتبط با بی نهایت در میان مرزهاویتامین E در چه مواد غذایزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛گمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون تجربی، راهی برای رجهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخطا در محاسبات چیزی کاملقانون گذاری و تکاملاز انفجار بزرگ تا انفجار درگیری مغز در بیماران مبهمراهی نوعی سردرد میگرنیما با کمک مغز خود مختاريمبیماری اضطراب عمومیواقعیت خلا و وجود و درک متلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشگذشته را دفن کنتاثیر حرکات چشم بر امواج افراد بی دلیل دوستدار تو جاودانگی مصنوعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوار مغز در تشخیص بیماری لوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان و شناخت حقیقت قسمت سمبانی ذهنی سیاه و سفیدبیش از نیمی از موارد انتقواکسن ضد اعتیادتنها در برابر جهانپیموزایدشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نجاتحقیقت اشیادژا وو یا اشنا پنداریچیزی خارج از مغزهای ما نیمقابله ی منطقی با اعتراضاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداسفری به آغاز کیهانمدیریت اینترنت بر جنگیک آلل ژنتیکی که از نئاندتو در میانه ی جهان نیستی پیشرفت در عقل است یا ظواهظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زمحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دائما بخوانچگونه حافظه را قویتر کنیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسمرز بین انسان و حیوان کجاژنها ، مغز و ارادهتوهم بی خداییآلودگی هوا و ویروس کروناعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینانسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوسوکسیمایدداروی سل سپتچاالش ها در تعیین منبع هومنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت نهمروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز د