دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سفرنامه سفر به بم و جنوب شرق ایران چابهار قسمت اول

سفرنامه سفر به بم و جنوب شرق ایران، چابهار(قسمت اول):

ارگ تاریخی بم، با بیش از 2500 سال قدمت، نقش قابل توجهی در تاریخ و فرهنگ ایران زمین ایفا کرده است و بارها کشور را از گزند متجاوزان در امان نگه داشته است.
این بزرگترین بنای خشتی جهان این روزها سر از ویرانی های زمین لرزه سال 82 بم بلند کرده است و کوچه پس کوچه ها و حصارها و باروهایش پر شده است از مسافران.
ارگ بم یکی از عجایب معماری جهان

ارگ بم بر بلنداي صخره اي سترگ، درجنوب رودخانه پشت رود، جا دارد و شهر بم و ديوار شهربست قديم آن در جنوب ارگ و درفاصله ميان رودخانه پشت رود و رودخانه ديگري شكل گرفته است و امروزه بستر رود به خياباني ميان شهري تبدیل شده است.

ارگ بم عضوي از منظومه اي بزرگ از بناهاي تاريخي است كه آن را در ميان گرفته اند؛ شهر باستاني دارزين با قدمتي در حدود هزاره اول پيش از ميلاد در اراضي شمال غربي بم امروزي برپا بوده و هنوز كوشك هاي ميان محله هاي شهر و تنها روستای كوچكي در حوزه غربي آن آباد است؛ قلعه دختر در شمال رودخانه پشت رود و در جنوب آن بناي چارطاق و ساختمان كوشك و پير علمدار و همچنين در مشرق و نزديكي ارگ، بناي تاريخي مسجد حضرت رسول بر پيرامون فضاي ارگ برپا بوده اند. هرچند كه پيشينه اين بناها به طور دقیق سال يابي نشده است، قدمت آنها، از قرون اوليه دوران اسلامي تا دوره ايلخاني قابل تخمين به نظر مي رسد.

در متون تاريخي؛ پيدايش ارگ بم را به بهمن پسر اسفنديار نسبت داده اند و او را اردشيردرازدست از شاهان دوران هخامنشي قلمداد كرده اند. در سيماي برخي از برش هاي ارگ نيز لايه هاي ساختماني بيشماري نمايان است كه گوياي ساخت و سازهايي مكرر در ارگ و تأييدي بر درستي تخمين قدمت متون تاريخي است.

ارگ بم طي عمر طولاني خود، بارها مورد جنگ ها و محاصره هاي طولاني دشمن و تخريب و ويراني بوده و نشانه هاي شاخصي از ويراني هاي آن در دست است.

ارگ بم تا 150 سال قبل مسکونی بوده است.

ساكنان ارگ بم در حدود يكصد و پنجاه سال پيش، براي آخرين بار ارگ را ترك نموده ودرون باروي شارستان و در ميان باغ ها و نخلستان هاي بيرون از شهر سكني گزيدند. وسعت ارگ بم به بيست هكتار مي رسد. جز باروي شارستان كه درحوزه شمالي به باروي ارگ نزديك است و به فاصله اندكي از باروي ارگ جا دارد. در حوزه جنوبي چهار بارو بخش فراز كوه سنگي را احاطه كرده است كه به احتمال زياد راستاي هر بارو نشان دهنده گسترش حاكم نشين ارگ در دوره اي از تاريخ است.

ساختمان ارگ بم در شكل توسعه يافته اش از دو بخش مردم نشين و حاكم نشين تشكيل شده است. در فضاي شمالي بيرون ارگ، بناي گنبد بزرگ يخدان و در نزديكي آن ديواره رفيع يخ چاوون جا دارد.

بخش حاكم نشين، بر فراز قله صخره و در شمال ارگ جا دارد و متشكل از بناهايي است، همچون؛ برج اصلي، چهارفصل، خانه حاكم، چاه آب، حمام، خانه رئيس سرباز خانه(ساختمان معروف به آسياب بادي)، سرباز خانه ، دروازه (ساساني)و برج و باروي اين مجموعه را شامل مي شود. جز بناي آسياب بادي، ديگر بخش هاي حاكم نشين بر باروهايي سنگي با بلندي نزديك به هفت متر استوار شده كه در زير روكش كاهگلي پنهان مانده است.

چنين به نظر مي رسد كه در لايه هاي مانده در محدوده باروي سنگي به ويژه در سطوح زيرين آن كهنه ترين بخش حاكم نشين باشد. در بخش شرقي حاكم نشين دروازه مسدود شده اي است كه آن را كد كرم (خانه كرم) مي خواندند و

وجود اين پديده را سندي بر جا مانده از داستان هفتواد تلقي نموده اند.

فضاي مردم نشين يا عامه نشين با حصاري بلند در راستاي شرقي غربي از بخش حاكم نشين جداشده و دسترسي اين دو بخش به يكديگر از راه دروازه اي است كه از شمال بناي مير آخور به سرباز خانه حاكم نشين مي رسد. بخش مردم نشين را به دوره اي از گسترش ارگ نسبت داده اند، با اين حال اين دو بخش در ميان باروي حصيني با 38 برج بزرگ و كوچك جاي دارد كه يكپارچه به نظر ميرسد وتنها دروازه اين مجموعه در ميان باروي جنوبي مردم نشين جاسازي شده است.

فضاي مردم نشين شامل دروازه ورودي، بناي سردروازه، راسته بازار، مسجد جامع، بناي زورخانه (مقبره)، ساباط و خانه جهودا، ميدان تكيه، مسجد پيامبر، حمام، مدرسه (خانقاه)، اصطبل، بناي ميراخور و محله هاي مسكوني است.

در كاوش هاي سالهاي اخير در فضاي دروازه اسپيكان كه در باروي شارستان و در شمال غربي ارگ واقع است، تاسيسات آب رساني مخفي ارگ آشكار شد. آب دو رشته قنات در ساختمان پخشگاه همجوار با اين دروازه، چند بخش شده و بخشي از آن از طريق تنبوشه به ساختمان شترگلو واقع در خندق غربي مي رسيده و به ميان ارگ هدايت مي شده و در ساختمان حمام بخش غربي مردم نشين، ظاهر مي گرديده است.

امروز همة قسمتهاي اين ارگ، به صورت آثار باستاني نگهداري مي شود، و قسمتي از شمال آن بازسازي شده است. شهر قديمي ظاهراً تا 1253 مسكوني بوده، و پس از آن بتدريج از سكنه خالي شده است.

فردوسی نیز در شاهنامه از این بنا یاد می کند به نوشتة فردوسي، هفتواد پس از كشتن يكي از امراي محلي، بر سر كوهي نزديك كجاران دژي ساخت كه احتمالا نخستين پايه هاي قلعة بم بود، چون در آن نزديكي جز كوه سنگي كه امروزه ارگ بم بر روي آن است، كوهي ديده نمي شود.

فردوسي رويداد تاريخي لشكركشي اردشير را با افسانة شگفت انگيزي در هم آميخته است؛ براي مثال از دختر هفتواد اختر (بخت و اقبال)سخن گفته كه به پنبه ريسي مي پرداخته است.

او با پرورش كرمي در دوكدان و استفاده از فَره «اختر» (اقبال) كرم، توانسته بود طرازي فراوان بريسد كه سبب ثروتمند شدن هفتواد شده بود. بنابر مطالب شاهنامه قلمرو هفتواد- كه شاه آن منطقه شمرده مي شد- از درياي چين تا كرمان بود.

طبق مطالب كارنامة اردشير بابكان، هنگام لشكركشي اردشير به گذاران، هفتواد بر بومِ سِند و مكران و درياي پارس نيز فرمانروايي داشت. اردشير بي شك از راه سيرجان دارزين يا جيرفت دارزين به بم لشكر كشيده است. چون لشكر دوازده هزار نفري او نمي توانسته است از مسير بدون آب و چمنزار پيشروي كند، در شاهنامه بارها از واژة آبگير در مسير اين لشكركشي سخن به ميان آمده كه ظاهرا مقصود هليل رود يا رود لاله زار است.

ارگ بم در برگ برگ تاریخ ایران زمین نقش داشته است و امروز نیز نگینی درخشان است بر پیشانی استان پهناور و تاریخی کرمان.

داستان آقا محمدخان قاجار و لطفعلی خان در ارگ بم/ ببندید که دستان ایران را بستید

لطفعلی خان زمانی که از کرمان به سمت بم فرار کرد سه نفر همراه وی بودند، یکی از سه همراه لطفعلی خان، جهانگیرخان سیستانی پسر حاکم بم بود که امید بسیار و وعده یاری از طرف پدرش به او داده بود. جهانگیرخان در طوفان شن گم شد. دو روز بعد در سحرگاه وقتی لطفعلی خان به تنهایی دروازه ارگ بم را کوفت و به درون رفت، محمدحسین خان حاکم بم سراغ پسرش را از او گرفت و شنید که جهانگیرخان به دنبال او خواهد رسید.

لطفعلی خان خسته و پریشان در تالار ارگ سر به بالین گذاشت. با شیهه ناگهان غران اسبی که به اندازه شبدیز شهره ی تاریخ است، سراسیمه برخاست از پنجره رفیع به درون اصطبل جهید و به پشت اسب نشست تا بگریزد. ولي تمام بام های اطراف و درهای اصطبل پر از مردان ستیزه جو با شمشیر او را در محاصره داشتند.

حاکم به تصور دستگیری پسرش جهانگیرخان توسط آغامحمدخان، قصد گرفتاری لطفعلی خان و معاوضه او با پسرش داشت. لطفعلی درمانده، با اسب به بلندی سکوی میان اصطبل جهید. شمشیر بران نیاکان را برکشید و نبردی بی امان و کم نظیر را در تاریخ یک تنه با صدها مرد کینه جو آغاز کرد.

به روایتی مشکوک تا غروب در اطراف سکوی اصطبل از کشته پشته ساخت اما با آن دلاوری پرآوازه می توان جنگیدن او را تا صلات ظهر پذیرفت؛ تا وقتی که حاکم از فراز عمارت حکومتی فریاد برآورد و اسب او را نشان داد. غرّان یاور و شفیق دیرینه لطفعلی خان با آن خیزش های معروف و چرخش های جنگاورانه ناگهان بر روی پا فرود آمد. تیغی تیز، پی ستبر غران را درید و آن شمشیرزن بزرگ فروغلتید. دیگر توانی برای رزم بدون غرّان بر خود نمی دید. معصومانه و غریب دستانش را پیش آورد. این جمله معروف و به یادماندنی از اوست: - ببندید، که دستان ایران را بسته اید.

لطفعلی خان که به حاکم بم پناه برد باز دچار خیانت گردید. خان جوان زنددر روز چهارشنبه پنجم ربیع الثانی سال ۱۲۰۹ پس از روبرو شدن با حمله یاران حاکم بم و در حالی که تنها و بی یاور مانده بود به مبارزه ای دلیرانه برخاست و سرانجام هنگامی که بر اسبش نشست تا از مهلکه بگریزد دشمنان، بر پاهای اسب محبوب او با شمشیر زدند،حیوان به زانو افتاد ولی سوارش که از سرنوشتش آگاه نبود او را هی کرد، اسب روی پای بریدهاش ایستاد ولی از درد تاب نیاورد و به زمینافتاد.

دیدن صحنه قطع شدن پاهای اسب چنان در روحیه شاه جوان تأثیر سهمگینی گذاشت

شاه نشین ارگ بم انعکاس صدا

در قسمت حاکم در ارگ بم، منطقه ای به طول حدود 36 متر و عرض کمتر، بدون سقف وجود دارد که اگر در قسمت وسط آن در فاصله 36 متری با صدای آرام، سخنی بگوئیم فردی در انتهای دیگر تالار آن را می شنود و این یک شگفتی است که چگونه مردمان حدود سه هزار سال قبل در کشور ما با اصول خاص امواج صوتی آشنا بودند. و شگفتی وقتی بیشتر میشود که بدانیم این تالار بدون سقف است. پیشینیان ما بدون علم نبودند و تاریخ علوم و فرهنگ از زمان اروپای جدید شروع نشده است. دورانی که آن را به عنوان دوران سیاه تاریخ می دانیم دوران سیاه نیست. پیشینیان، وارث فرهنگ و علومی پیچیده بوده اند و امروز ما در سایه پیشرفت های علمی با برخی از آن علوم آشنایی داریم.

این شهر در سال 1382 در زلزله ای در هم کوبیده شد و دو سوم جمعیت شهر وفات یافتند ولی هنوز نخلستان ها و درختان کهنسال اوکالیپتوس آن پا برجاست و این دو درخت به عنوان مظاهر شهر به حساب می آید. بوی خوش برگ اوکالیپتوس و طعم خوش خرمای بم در میان ویرانه هایی- که هنوز از زلزله بم باقی مانده است- نشان از مقاومت شهری است که هنوز داغ زلزله آن، در دل تک تک افراد میانسال آن جای دارد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمافرایند حذف برخی اجزای مغدانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش گرمایش آب و هوا در همابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیلزوم سازگاری قانون مجازاداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفباینقش غذاها و موجودات دريااجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نینورون هاي مصنوعی می توانارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شموجود بی مغزی که می توانددرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سچگونه حافظه را قویتر کنیارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تومحل درک احساسات روحانیرویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دمزایای شکلات تلخ برای سلروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند دهم نوع خواری در میان پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانومغز آیندگان چگونه است ؟زیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی از روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند مغز بزرگ و فعال یا مغز کوابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز فرد حساس از نظر عاطفی و بدانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانینقش آتش در رسیدن انسان بهابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیلزوم سازگاری قانون مجازاداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش غذاها و موجودات دريااحیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دنورون های ردیاب حافظهارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از دموجودات مقهور ژنها هستنددرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آننگاه محدود و تک جانبه، مشاز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز اممحل درک احساسات روحانی درویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دمسیر دشوار تکامل و ارتقاريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی همیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در مغز انسان ایا طبیعتا تمازیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی ازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطمغز حریص برای خون، کلید تمغز زنان جوانتر از مغز مرابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خفرضیه ای جدید توضیح میدهدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش انتخاب از طرف محیط، نابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانمقاومت به عوارض فشار خون داروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثابنقش غذاها و موجودات دريااحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملینوروپلاستیسیتی چیستارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطانمیهمانهای ناخوانده عامل درگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر نگاه انسان محدود به ادرااز نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده محدودیت های حافظه و حافظرویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا سچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابمشکلات نخاعیریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم باهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجمغز انسان برای ایجاد تمدزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب گامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزمغزهای کوچک بی احساسابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی قیچی ژنتیکیدانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش اتصالات بین سلولهای ابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر امقابله با کرونا با علم اسداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزانقشه مغزی هر فرد منحصر بهاخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی انوشیدن چای برای مغز مفید ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه امیگرن سردردی ژنتیکی که بدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزنگاه از درون مجموعه با نگاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دمخچه فراتر از حفظ تعادلروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک انداچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتامشکلات بین دو همسر و برخیریسدیپلام تنها داروی تایایندرالهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورمغز انسان برای شادمانی طزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از هوش مصنوعی در تکامل زبانفلج بل، فلجی ترسناک که آندقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ مغزتان را در جوانی سیم کشبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر املاحظات بیهوشی قبل از جرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتنقشه های مغزی جدید با جزیاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حانوعی سکته مغزی ، وحشتناک ارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغمیگرن شدید قابل درمان اسدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی سنگاهی بر قدرت بینایی درااز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویامخچه ، فراتر از حفظ تعادلروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل بچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماریمشکلات روانپزشکی پس از سرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولمغز انسان برای شادمانی طزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی فلج خوابدلایلی که نشان میدهد ما بگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب مغزتان را در جوانی سیمکشابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی قانون مندی نقشه ژنتیکی مدانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیممانتین یا آلزیکسا یا ابدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتنقص در تشخیص هیجانات عاماختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئنیاز به آموزش مجازی دیجیارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی دمیدان مغناطيسي زمین بشر درگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچنگاهی بر توانایی اجزاي باز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی مخچه ابزاري که وظیفه آن فروزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوونزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از مشکلات روانپزشکی در عقب رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)مغز انسان رو به کوچک تر شزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشففلج خواب چیستدنیای شگفت انگیز کوانتومفلج دوطرفه عصب 6 چشمدندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش قهوه در سلامتیابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی قانون جنگلدانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر اننقش خرچنگ های نعل اسبی درابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیمنابع انرژي پاک سرچشمه حدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجودنقطه بی بازگشتاختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلچیزی خارج از مغزهای ما نیارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریمیدازولام در درمان تشنج دستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصناتوانی از درمان برخی ویاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقمدارک ژنتیکی چگونه انسانروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقدنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی مشاهده آینده از روی مشاهراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز هوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)مغز انسان رو به کوچکتر شدزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر فناوری هوش مصنوعی نحوه خدو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش مهاجرت در توسعه نسل اابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمقانونمندی و محدودیت عالمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتداینقش داروهاي مختلف معروف ابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نترمنابع انرژی از نفت و گاز در چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلاچند نرمش مفید برای کمردراختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنچگونه مغز پیش انسان یا همارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قمکانیزمهای دفاعی در برابذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا موناتوانی در شناسایی چهره از نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هومروری بر تشنج و درمان هایروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تمطالعه ای بیان میکند اهدراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پمغز ایندگان چگونه استزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتافیلمی بسیار جالب از تغییدو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش میدان مغناطیسی زمین ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمقارچ بی مغز در خدمت موجوددانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهاننقش ذهن و شناخت در حوادث ابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنابع انرژی از نفت و گاز در هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می چند جهانیاختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان چگونه هموساپينس بر زمین ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریما انسانها چه اندازه نزدذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را نخاع ما تا پایین ستون فقراز نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهمرکز هوشیاری، روح یا بدن روش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمانشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایمعنی روزهراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بمغز ابزار بقای برتر مادیابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمفیزیک مولکولها و ذرات در دو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهاننقش محیط زندگی و مهاجرت دابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیقبل از انفجار بزرگداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهاننقش روزه داری در سالم و جابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنابع انرژی از نفت و گاز در هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکانچندین ماده غذایی که مانناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانچگونه واکسن کرونا را توزارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنما انسانها چه اندازه نزدرفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را نخستین تصویر از سیاهچالهاز آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و ومرکز حافظه کجاستروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلینظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلمغز فکر میکند مرگ برای دیراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرمغز ابزار برتر بقاابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و تا 20 سال آینده مغز شما به فیزیکدانان ماشینی برای تدوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چنقش نگاه از پایین یا نگاهابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاقدم زدن و حرکت دید را تغیداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز نقش رژیم غذایی بر رشد و اابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متمناطق خاصی از مغز در جستجدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آنچه زیاد است بر من که در ایاختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقمنبع خواب و رویادرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درچگونه آن شکری که می خوریمارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعما با کمک مغز خود مختاريمرقیبی قدرتمند در برابر مامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خونرمش های مفید در سرگیجهاز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندمرکز حافظه کجاستروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکینظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سوممغز ما کوچکتر از نیم نقطهرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت بهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهمغز از بسیاری حقایق می گرابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتاثیر مشاهده بر واقعیت بفرگشت و تکامل تصادفی محض ديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و انقش نظام غذایی در تکامل مابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحقدرت انسان در نگاه به ابعداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدننقش رژیم غذایی در رشد و ااثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشننهایت معرفت و شناخت درک عاختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمرمنحنی که ارتباط بین معرفدرک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیچگونه انتظارات بر ادراک ارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردما تحت کنترل ژنها هستیم یرموزی از نخستین تمدن بشرامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبانرمشهای مهم برای تقویت عاز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسمرکز خنده در کجای مغز استروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابمغز مادران و کودکان در زمرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز به تنهایی برای فرهنگ ابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر نگاه ناظر هوشیار بفراموش کارها باهوش تر هسدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق نقش نظریه تکامل در شناساابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحلوب فرونتال یا پیشانی مغداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایچهار میلیارد سال تکامل بادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که منشأ اطلاعات و آموخته ها درک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه باغبانی باعث کاهش ارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشماه رجبرمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و چرا مغزهای ما ارتقا یافت از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانمرگ انتقال است یا نابود شروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگرنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمامغز چون ابزار هوش است دلیرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت امغز برای فراموشی بیشتر کابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر فراموشی همیشه هم بد نیستدژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهنقش هورمون های تیروئید دابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیلایو دوم دکتر سید سلمان فداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزینقش زبان در سلطه و قدرت ااثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استچهار ساعت پس از کشتار خوکاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجرمهندسی ژنتیک در حال تلاش درک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه تکامل مغزهای کنونیارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان ماپروتیلینرویا و خبر از آیندهانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت اچرا پس از بیدار شدن از خواز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنمراحل ارتقای پله پله کیهروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریمغز چگونه صداها را فیلتر زمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتافرایند پیچیده ی خونرسانیدژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش هورمون زنانه استروژنابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحلبخند بزن شاید صبح فردا زداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری نقش زبان در سلطه و قدرت ااثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های بیماری آلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشینوآوری ای شگفت انگیز دانادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتمولتیپل اسکلروز در زنان درک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندمبانی ذهنی سیاه و سفیدرویا بخشی حقیقی از زندگی انواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شدچرا بیماری های تخریبی مغاز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش منامرز مرگ و زندگی کجاستروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها مغز ناتوان از توجیه پیدازندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز بزرگ چالش است یا منفعابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتافرایند تکامل و دشواری هادگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعینقش ژنتیک در درمان اختلاابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیلرزش ناشی از اسیب به عصبداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقاینقش سجده بر عملکرد مغزاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های جدید میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشینوار مغزی روشی مهم در تشخادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تومواد کوانتومی جدید، ممکندرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانمجموعه های پر سلولی بدن مرویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمرز بین انسان و حیوان کجاروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستمغز و سیر تکامل ان دلیلی زونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلمغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقا از نخستین همان