دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

میدان مغناطيسي زمین بشر را از اشعه های خورشیدو شعاعهاي کیهانی محافظت میکند

سیستم دفاعی دروني بدن ما ، گلبولهاي سفید خون است .ولی سیستم دفاعی ، فقط محدود به این گلبولها نیست سیستم دفاعی بدن، بسیار گسترده است و حتی شايد همه هستی را در بر بگیرد . از پاهايي که هنگام دیدن گرگی درنده ، فرار را بر قرار ترجیح می دهد تا دستانی که با ساختن نیزه و تیر در برابر درندگان، به داد ما رسیده است تا چشمانی که چاله های جلو راه را تشخیص میدهد و فراتر از همه آنها مغزی که قدرتمندتر از همه ابزارهای دفاعی ، باعث بقا و تکثیر انسان شده است .

در بیرون از بدن ما هم سیستمهای پیچیده ای در طبیعت وجود دارد که میتواند ما را در برابر دشمنان و خطرات محافظت کند . مثلا در دوران کودکی حمایت مادر و پدر سبب شده است تا بتوانیم از بسیاری از خطرات جان سالم به در ببریم و یا غارهای درون کوهها که در گذشته می توانست انسان را از سرما و گرما محافظت کند و امروز ، خانه هایی که همان نقش غارهای سنگین گذشته را بازی میکند .

یکی از سیستمهای بسیار مهم حفاظتی در برابر اشعه های زیان بار خورشید ، میدان مغناطيسي اطراف زمین است که در عرضهای جغرافیایی متفاوت ، اختلاف دارد و این اختلاف گهگاه منجر به بروز و شیوع بیشتر برخی بیماریها در عرضهای جغرافیایی خاص ميشود .

بحثی مختصر در مورد میدان مغناطیسی زمین داشته باشیم ..

چقدر از روزهای محدود ما، بر زمين مانده است ؟

آخرین محاسبات دانشمندان ، نشان می دهد که تغییرات میدان مغناطیسی زمین هر 250 هزار سال خطری بزرگ را بر هواپیماها و قمرهاي مصنوعی وارد می کند ..

و آخرین تغییر میدان مغناطیسی درحدود 786 هزار سال پيش رخ داد و حدود صد سال ادامه داشت و محاسبات آماری دانشمندان، نشان می دهد که زمین، انعکاس مغناطيسيي دیگری را شاهد است .

شایسته است بیان شود که نیروی میدان مغناطیسی زمین هر صد سال ، به ميزان 5% کاهش می یابد.

و به رغم شناخت این آمارها دانشمندان زمین شناسی، دلایل حقیقی ای را که منجر به تغییرات میدان مغناطيسي سیاره ما مي شود، نمي دانند .

به علاوه دانشمندان، بر درون زمین به شکل کافی آگاه نيستند ولی یگانه حقیقتی که دانشمندان می دانند آن است که میدان مغناطیسی زمين ، از ریزش و جوشش آهن ذوب شده داخل زمين، حاصل می شود.

گروهی از محققین در دانشگاه ليدز انگلستان به ریاست استاد فیل ليفر مور از طریق قمرهای مصنوعی به نام سورام که برای ثبت باطن زمین ساخته شده است کشف کرد که ریزش و جوشش آهن مذاب در طول 3000 کیلومتر داخل زمین امتداد دارد .

به علاوه آنها موجی آهنی را کشف کردند که به صورت دایره وار به سوی قطب شمال حرکت می کند و این موج، مسافتی برابر با 420 کیلومتر را درون زمين طی می کند.
و با سرعتی معادل 45 کیلومتر در سال حرکت می کند ..

و به رغم اینکه اين حرکت، آرام به نظر می رسد ولي در حقیقت ، حدود سه برابر اندازه گیریهای قبلی است...

و سرعت موج آهن مذاب، زیر ایالت متحده آمریکا و روسيه به صورت مستمر در طول سالهای اخیر زیاد شده است..

و دانشمندان می دانند که نتایج جستجوهاي آنها، راهی برای کشف حقایق بیشتری درباره درون زمين است. و دراین باره برخی دانشمندان می گویند هرگاه بر حرکت محتویات زمين آگاه شویم، آگاهی ما از تکاملهاي ممکن در سطح ميدان مغناطیسی سیاره ما زياد میشود .

و چون میدان مغناطيسي زمین، بشر را از اشعه هایی که از خورشید می آید و شعاعهاي کیهانی محافظت می کند، کم شدن میدان مغناطیسی سیاره، منجر به عواقبی وخیم می شود، به خصوص آنکه شعاعهایی که به ما می رسد نسبتا قوی است.

و اهمیت زياد شعاعها، روی هواپیماها، علاوه بر قمرهاي مصنوعی و شبکه های اتصالات، منجر به خطرات زیادی در حالت نابود شدن میدان مغناطیسی سیاره زمين ميشود ...

@salmanfatemi

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1427644433920926&id=100000261505187

فیلمي کوتاه از نحوه تاثیر میدان مغناطیسی زمین در حمایت از موجودات در برابر اشعه زیان بار خورشید

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1751145978549097&id=1487270211603343


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقای موجود زنده از قدم زدن و حرکت دید را تغیبررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیارينخستین تصویر از سیاهچالهشنا در ابهای گرم جنوب نیکاهش التهاب ناشی از بیمااخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمیگرن سردردی ژنتیکی که بدانشمندان روش هاي جدیدی هفت چیز که عملکرد مغز تو ظهور امواج مغزی در مغز مصگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل ساختار رگهای مغزی مخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمعنی روزهرقیبی قدرتمند در برابر مهدف از تکامل مغزآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز ابزار برتر بقاروشهای نو در درمان دیسک بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآزمون ذهنی گربه شرودینگربلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش هورمون های تیروئید دزمین زیر خلیج فارس تمدنی ژنها ، مغز و ارادهانسان جدید از چه زمانی پابیشتر کمردردها نیازی به تغییرات منطقه بویایی مغزنقش غذاها و موجودات درياسفر نامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلایا بدون زبان میتوانیم تفلج بل، فلجی ترسناک که آنبحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه و اطلاعات در کجاست چیزی خارج از مغزهای ما نیسکته مغزیابزار بقای موجود زنده از قدرت انسان در نگاه به ابعخانواده پایدارنرمش های مفید در سرگیجهشناخت و معرفت، و نقش آن دکاهش دوپامین عامل بیماریاخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقیمیگرن شدید قابل درمان اسدانشمندان روشی برای تبدیهفت سین یادگاری از میراث علم به ما کمک میکند تا موگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل شناخت انسان با کشفمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز فکر میکند مرگ برای دیرموزی از نخستین تمدن بشرهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز از بسیاری حقایق می گرروشهای شناسایی قدرت شنواوراپامیل در بارداریإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش هورمون زنانه استروژنزندگی هوشمند در خارج از زژنهای مشترک بین انسان و وانسان عامل توقف رشد مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات تکاملی سر انسان نقش غذاها و موجودات درياسفرنامه سفر به بم و جنوب ایا تکامل هدفمند استفلج خواببحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست چگونه مغز پیش انسان یا همسانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن الوب فرونتال یا پیشانی مغخدا موجود استنرمشهای مهم برای تقویت عشناسایی سلول های ایمنی اکایروپاکتیک چیستاختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کومیدان مغناطيسي زمین بشر داروهای مصرفی در ام اسهمیشه عسل با موم بخوریمعلایم کمبود ویتامین E را گامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درممدارک ژنتیکی چگونه انساندرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیصفحه اصلیپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهرمز و رازهای ارتباط غیر کهزینه ای که برای اندیشیدآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب مغز به تنهایی برای فرهنگ روشی برای بهبود هوش عاطفورزش هوازی مرتب خیلی به قافراد آغاز حرکت خودشان ربوزون هیگز چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش ژنتیک در درمان اختلازونا به وسیله ویروس ابله ژنهای هوش ، کدامندانعطاف پذیری مکانیسمی علبار سنین ابزار هوشمندی اثبت امواج الکتریکی در عصنقش غذاها و موجودات درياسفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت بفلج خواب چیستبحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاستچگونه هموساپينس بر زمین ساخت شبکه عصبی با الفبایابزارهای بقای موجود زندبررسی علل کمر درد در میانلبخند بزن شاید صبح فردا زخطا در محاسبات چیزی کاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت شواهدی از دنیسوان(شبه نئکاربرد روباتهای ريزنانواختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریمکانیزمهای دفاعی در برابداروهای ضد بیماری ام اس وهوموارکتوس ها ممکن است دعلایم کمبود ویتامین E را گاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و مروری بر تشنج و درمان هایدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسوالات پزشکیپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز مادران و کودکان در زمرویا و خبر از آیندههزینه سنگین انسان در ازاآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز برای فراموشی بیشتر کروشی جدید در درمان قطع نخورزش هوازی ، بهترین تمریافزایش قدرت ادراکات و حسبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش آتش در رسیدن انسان بهزیباترین چیز در افزایش سکلرال هیدرات برای خواباناولین هیبرید بین انسان وبارداری بدون رحمجمجمه انسان های اولیهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسفیلمی بسیار جالب از تغییبخش دیگری در وجود انسان هحس چشایی و بویاییچگونه آن شکری که می خوریمابزارهای پیشرفته ارتباط بزرگ شدن مغز محدود به دورلرزش ناشی از اسیب به عصبخطا در محاسبات چیزی کاملچرا پس از بیدار شدن از خوشاهکار قرنکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریما انسانها چه اندازه نزدداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی می تواند بر احعلت خواب آلودگی بعد از خوگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهاتا 20 سال آینده مغز شما به مرکز هوشیاری، روح یا بدن درمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیپیامهای کاربرانپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چون ابزار هوش است دلیرویا بخشی حقیقی از زندگی هستي مادي ای که ما کوچکترآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روشی جدید در درمان سکته مورزش و میگرنافسردگی و اضطراب در بیمابیماری گیلن باره و بیمارتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش انتخاب از طرف محیط، نزیرفون داروی ضد ام اسکمردرد و علل آناولین مورد پیوند سر در انبازگشت از آثار به سوی خداجنسیت و تفاوت های بینایینقص در تشخیص هیجانات عامسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسفیزیکدانان ماشینی برای تبرنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک (قسمت اول )چگونه انتظارات بر ادراک ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ساختار شبکه های مغزی ثابابزارهای بقا از نخستین هبزرگ شدن تقریبا ناگهانی لزوم سازگاری قانون مجازاخطرات هوش مصنوعیچرا بیماری های تخریبی مغشبیه سازی میلیون ها جهان کجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريما انسانها چه اندازه نزدداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعوامل موثر در پیدایش زباگذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر مشاهده بر واقعیت بمرکز حافظه کجاستدرمانهای بیماری پارکینسهوش احساسیسایتهای دیگرپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چگونه صداها را فیلتر رویا تخیل یا واقعیتهستی ما پس از شروعی چگال آیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعريتوکسيمب در درمان ام اسورزش بهترین درمان بیش فعالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیماری ای شبیه آلزایمر و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش اتصالات بین سلولهای زبان مشترک ژنتیکی موجوداکمردرد با پوشیدن کفش منااولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی جنسیت و تفاوت های بیناییچند جهانیسفری به آغاز کیهاناگر تلاش انسان امروز برافرگشت و تکامل تصادفی محض برین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )چگونه باغبانی باعث کاهش سازگاری با محیط بین اجزاابزارهای بقا ازنخستین همبسیاری از بیماری های جدیلزوم سازگاری قانون مجازادفاع در برابر تغییر ساختچرا حیوانات سخن نمی گوینشبیه سازی سیستم های کوانکرونا چه بر سر مغز می آورادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلما با کمک مغز خود مختاريمداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی گوگل به کمک تشعوامل ایجاد لغت انسانی و گربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمرکز خنده در کجای مغز استدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش احساسیآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ناتوان از توجیه پیدارویاها از مغز است یا ناخوو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالشهای پیش روریواستیگمینورزش در کمر دردالتهاب شریان تمپورالبیماری ای شبیه ام اس مولتتبدیل سلولهای محافط به سنقش حفاظتی مولکول جدید دزبان چهار حرفی حیات زمینکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی مفید در ساچندین ماده غذایی که ماننسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازفراموش کارها باهوش تر هسبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارمچگونه جمعیت های بزرگ شکل چگونه جمعیت های بزرگ شکل سخن پاک و ثابتابزارهای بقای از نخستین تفاوت مغز انسان و میمون هممانتین یا آلزیکسا یا ابدقیق ترین تصاویر از مغز اچرا حجم مغز گونه انسان درشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسم عصبی خوانش پاداراوون تنها داروی تاییتوانایی مغز و دیگر اجزای ما تحت کنترل ژنها هستیم یداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی الفاگوعواملی که برای ظهور لغت اگزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتامرگ انتقال است یا نابود شدرک و احساسهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز و سیر تکامل ان دلیلی رویاهای پر رمز و حیرتی دروقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا جهش های ژنتیکی، ویروازدواج های بین گونه ای، رتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوریسدیپلام تنها داروی تایوزوز گوشامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری بیش فعالیتری فلوپرازیننقش حیاتی تلومر دی ان آ دزبان و کلمه حتی برای کسانکنگره بین المللی سردرد داوکرلیزوماب داروی جدید شبحث درباره پیدایش و منشاجهش های ژنتیکی غیر تصادفچه زیاد است بر من که در ایسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از فراموشی همیشه هم بد نیستبرخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت پنجمحس و ادراک قسمت سومچگونه حافظه را قویتر کنیسریعترین کامپیوتر موجودابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی برامنابع انرژي پاک سرچشمه حدلایلی که نشان میدهد ما بچرا در مغز انسان، فرورفتشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسمی پیچیده در بادغام میان گونه های مختلتوازن مهمتر از فعالیت زیماه رجبداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک تا کعوارض ازدواج و بچه دار شدگزارش یک مورد جالب لخته واز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر نگاه انسان بر رفتامراحل ارتقای پله پله کیهدرک احساسات و تفکرات دیگهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز آیندگان چگونه است ؟رویای شفافوقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز حریص برای خون، کلید ترژیم های غذایی و نقش مهم یک پیشنهاد خوب برای آسان امید درمان کرونا با همانبیماری تی تی پیتری فلوپرازیننقش خرچنگ های نعل اسبی درزبان و بیان نتیجه ساختماکنگره بین المللی سردرد دايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتامينجهشهای مفید و ذکاوتی که دچهار میلیارد سال تکامل بسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از فرایند تکامل و دشواری هابرخی اثرات مضر ویتامین دحساسیت روانی متفاوتنگاه محدود و تک جانبه، مشسرگیجه از شایعترین اختلااثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع خواب و رویادندان ها را مسواک بزنید تچراروياها را به یاد نمی آشش مرحله تکامل چشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام دو حیطه علوم مغز و توسعه برخی شغل ها با هوش ماپروتیلینداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک تا کعید نوروز مبارکگشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیمامزایای شکلات تلخ برای سلدرک تصویر و زبان های مخلتهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان ایا طبیعتا تماروبات های ریز در درمان بیویتامین E برای فعالیت صحآیا خداباوری محصول تکاملاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز زنان جوانتر از مغز مررژیم غذایی حاوی تخم مرغ ویکی از علل محدودیت مغز امامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ضعف عضلات نزدیک بتسلیم شدن از نورون شروع منقش داروهاي مختلف معروف زبان و بیان، در سایه پیشرکندر در بیماریهای التهابايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دچهار ساعت پس از کشتار خوکسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از فرایند حذف برخی اجزای مغبرخی اختلالات عصبی مثانهخلاصه ای از مطالب همایش منگاه انسان محدود به ادراسردرد میگرن در کودکاناثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهمنشأ اطلاعات و آموخته ها دو ویژگی انتزاع و قدرت تجچراروياها را به یاد نمی آششمین کنگره بین المللی سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتقا و تکامل سنت آفرینش توصیه های غیر دارویی در سمبانی ذهنی سیاه و سفیدداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک تا کعامل کلیدی در کنترل کارآپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ویروس کرونا بر مغز مسیر دشوار تکامل و ارتقادرک عمیق در حیواناتهوشیاری کوانتومیآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای ایجاد تمدروح رهاییویتامین E در چه مواد غذایآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر درجه حرارت بر عملکمغزهای کوچک بی احساسراه های جدید برای قضاوت ریافته های نوین علوم پرده امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماریهای تحلیل عضلانی اتشنج چیستنقش روزه داری در سالم و جزبان و تکلم برخی بیماریهکوچک شدن مغز از نئاندرتاايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و جاذبه و نقش آن در شکلگیرینوار مغزی روشی مهم در تشخسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از فرد حساس از نظر عاطفی و ببرخی بیماری ها که در آن بقیچی ژنتیکیبرخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهننگاهی بر قدرت بینایی دراسردرد و علتهای آناثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع مولتیپل اسکلروز در زنان ديدن با چشم بسته در خواب نزاع بین جهل و علم رو به پصرع و درمان های آنگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد توصیه هایی در مصرف ماهیمجموعه های پر سلولی بدن مدر مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک تا کعارضه جدید ویروس کرونا سپنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ژنها بر اختلالات خمشکلات نخاعیدرگیری قلب در بیماری ویرهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طروزه داری و بیمار ی ام اس ویتامین دی گنجینه ای بزرآیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیمکشراه های جدید برای قضاوت ریادگیری مهارت های جدید دانفجار و توقف تکاملی نشابیهوش کردن در جراحی و بیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش رژیم غذایی بر رشد و ازبان و شناخت حقیقت قسمت چکووید نوزده و خطر بیماریای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب فحقیقت قربانی نزاع بین بی نورون هاي مصنوعی می توانسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از قانون مندی نقشه ژنتیکی مبرخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتینگاهی بر توانایی اجزاي بسردرد تنشناثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخامواد کوانتومی جدید، ممکندی متیل فومارات(زادیوا)(نزاع بین علم و نادانی رو ضررهای مصرف شکر و قند بر گویید نوزده و ایمنی ساکتارتباط میکروب روده و پارتوضیحی ساده در مورد هوش ممحل درک احساسات روحانیدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک تا کعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز داز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر کلام در آیات کلام بمشکلات بین دو همسر و برخیدرگیری مغز در بیماری کویهیچگاه از فشار و شکست نترآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طروش مقابله مغز با محدودیواکنش های ناخودآگاه و تقآیا رژیم غذایی گیاهی سلااصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش قهوه در سلامتیراه پیروزی در زندگی چیستیادآوری خواب و رویاانواع سکته های مغزیبیوگرافیتشنج عدم توازن بین نورون نقش رژیم غذایی در رشد و ازبان و شناخت حقیقت قسمت اکودک ایرانی که هوش او از ایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت خواب و رویانورون های ردیاب حافظهسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از قانونمندی و محدودیت عالمبرخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یناتوانی از درمان برخی ویسردرد سکه ایاجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معموجود بی مغزی که می توانددژا وو یا اشنا پندارینزاع بین علم و جهل رو به پضررهای شکر بر سلامت مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل چشممحل درک احساسات روحانی ددر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی از عروسک تا کمعسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایداز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر کپسول نوروهرب بر نمشکلات روانپزشکی پس از سدرگیری مغز در بیماران مبهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان رو به کوچک تر شروش های صرفه جویی در ایجاواکسن کرونا از حقیقت تاتآیا رژیم غذایی گیاهی سلااضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش مهاجرت در توسعه نسل اراست دستی و چپ دستیژن هوش و ساختارهای حیاتی انگشت نگاری مغز نشان میدبیوگرافیتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش زبان در سلطه و قدرت ازبان و شناخت حقیقت قسمت دکودکان میتوانند ناقل بی ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت راستین انسان علم بنوروپلاستیسیتی چیستسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از قارچ بی مغز در خدمت موجودبرخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطناتوانی در شناسایی چهره سرعت فکر کردن چگونه استاجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسموجودات مقهور ژنها هستنددژاوو یا آشناپندارینظام مثبت زندگیطوفان فقر و گرسنگی و بی سگوشت خواری یا گیاه خواریارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل ابزار هوش ، راه پر محدودیت های حافظه و حافظدرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کمعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزی در درک زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر تمشکلات روانپزشکی در عقب درگیری اعصاب به علت میتوهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و مغز انسان رو به کوچکتر شدروش هایی ساده برای کاهش اواکسن سرطانآیا راهی برای رفع کم آبی اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رو ح و روان بر جسمنقش محیط زندگی و مهاجرت درشته نوروایمونولوژی و نقژن یا نقشه توسعه مغز و نقاندوهگین نباش اگر درب یا بیان ژن های اسکیزوفرنی دتغییر زودتر اتصالات مغزینقش زبان در سلطه و قدرت ازبان و شناخت حقیقت قسمت سکودکان خود را مشابه خود تایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهحمله ویروس کرونا به مغزنوشیدن چای برای مغز مفید سیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از قبل از انفجار بزرگبررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیارينخاع ما تا پایین ستون فقرشلیک فراموشیاحساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستنمیهمانهای ناخوانده عامل دانشمندان ژنی از مغز انسنظریه تکامل در درمان بیمطی یکصد هزار سال اخیر هرچگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط انسانی، محدود به تکامل زبانمخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی در کامپیوترهاعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر سمشاهده آینده از روی مشاهذهن چند جانبه نیازمند نگهدف یکسان، در مسیرهای متآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط مغز ایندگان چگونه استروش صحبت کردن در حال تکامواکسنی با تاثیر دوگانه اآیاما مقهور قوانین فیزیکاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش نظام غذایی در تکامل مرشد مغز علت تمایل انسان بژنها نقشه ایجاد ابزار هوانسان قدیم در شبه جزیره عبیست تمرین ساده برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پنقش سجده بر عملکرد مغززبان، وسیله شناسایی محیطکوری گذرای ناشی از موبایایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهحوادث روزگار از جمله ویرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سیستم دفاعی بدن علیه مغز