دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کمردرد و علل آن

کمردرد و علل آن

لینک ویدیو

https://www.youtube.com/watch?v=JuZZYK3FB_I&feature=share


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کشف مکانیسمی پیچیده در بارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج بل، فلجی ترسناک که آنسلولهای بنیادی مصنوعی درنزاع بین جهل و علم رو به پآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیلرزش ناشی از اسیب به عصبسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی از عروسک تا کامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ما تحت کنترل ژنها هستیم یششمین کنگره بین المللی سهیچگاه از فشار و شکست نترايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمسیر دشوار تکامل و ارتقامقالاتورزش هوازی ، بهترین تمریابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام مغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منااجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگنقش اتصالات بین سلولهای درک تصویر و زبان های مخلتنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتبارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنواچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خوابسلسله مباحث هوش مصنوعینزاع بین علم و نادانی رو آیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پلزوم سازگاری قانون مجازاسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی از عروسک تا کامگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )ماه رجبصرع و درمان های آنهاوکينگ پیش از مرگش رسالايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز امشکلات نخاعیتاثیر ویتامین دی بر بیماورزش و میگرنابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمیننگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمفلج خواب چیستسم زنبور ، کلیدی برای وارنزاع بین علم و جهل رو به پآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصلزوم سازگاری قانون مجازاسردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک تا کمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمماپروتیلینضررهای مصرف شکر و قند بر هاوکينگ پیش از مرگش رسالای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بمشاهده آینده از روی مشاهصفحه اصلیورزش بهترین درمان بیش فعابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد داحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری قلب در بیماری ویرنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر فیلمی بسیار جالب از تغییسودمندی موجودات ابزی بر نظام مثبت زندگیآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهممانتین یا آلزیکسا یا ابسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کمانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجممبانی ذهنی سیاه و سفیدضررهای شکر بر سلامت مغزهدف از تکامل مغزایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تمعنی روزهسوالات پزشکیورزش در کمر دردابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد داخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتونقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته منورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر فیزیکدانان ماشینی برای تسیاهچاله و تکینگی ابتداینظریه تکامل در درمان بیمآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییمنابع انرژي پاک سرچشمه حسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی در کامپیوترهاانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سوممجموعه های پر سلولی بدن مطی یکصد هزار سال اخیر هرچهزینه ای که برای اندیشیدایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز فکر میکند مرگ برای دیپیامهای کاربرانوزوز گوشابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهاباختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر منقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر فرگشت و تکامل تصادفی محض سیاره ابلهانهفت چیز که عملکرد مغز تو آیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییمولتیپل اسکلروز در زنان شلیک فراموشیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتمحل درک احساسات روحانیظهور امواج مغزی در مغز مصهستي مادي ای که ما کوچکترایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب مغز ما کوچکتر از نیم نقطهسایتهای دیگریک پیشنهاد خوب برای آسان ابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرنقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای ارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمیننوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت انخاع ما تا پایین ستون فقرازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر فراموش کارها باهوش تر هسسیاره ابلهانهفت سین یادگاری از میراث آیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در سامواد کوانتومی جدید، ممکنشنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش ممحل درک احساسات روحانی دعلم به ما کمک میکند تا موهستی ما پس از شروعی چگال ایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(مغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از اختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و ارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم نوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دنخستین تصویر از سیاهچالهاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیفراموشی همیشه هم بد نیستسیر آفرینش از روح تا مغز همیشه عسل با موم بخوریمآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفموجود بی مغزی که می تواندشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی درمانگر کامپیانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنمحدودیت های حافظه و حافظعلایم کمبود ویتامین E را و هر کس تقوای خدا پیشه کنایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاختلالات صحبت کردن در انادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سنرمش های مفید در سرگیجهاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهفرایند حذف برخی اجزای مغسیستم تعادلی بدنهوموارکتوس ها ممکن است دآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دموجودات مقهور ژنها هستندشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی درخدمت خلق وحانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلعلایم کمبود ویتامین E را ویتامین E برای فعالیت صحایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بینقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به از نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطنرمشهای مهم برای تقویت عاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی فرد حساس از نظر عاطفی و بسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی می تواند بر احآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دمیهمانهای ناخوانده عامل شواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی ساخته هوش طبیانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یمخچه ابزاري که وظیفه آن فعلت خواب آلودگی بعد از خوویتامین E در چه مواد غذایایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهایینقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب چرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سقانون مندی نقشه ژنتیکی مسکته مغزیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریمیگرن سردردی ژنتیکی که بشاهکار قرنهوش احساسیاولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطمدارک ژنتیکی چگونه انسانعوارض ازدواج و بچه دار شدویتامین دی گنجینه ای بزراگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی مغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس نقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب چرا حیوانات سخن نمی گوینآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرتری فلوپرازینقارچ بی مغز در خدمت موجودساخت شبکه عصبی با الفبایهوش مصنوعی گوگل به کمک تشافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بمیدان مغناطيسي زمین بشر شبیه سازی میلیون ها جهان هوش احساسیاولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمروری بر تشنج و درمان هایعید نوروز مبارکواکنش های ناخودآگاه و تقاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآورینقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودینقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چرا حجم مغز گونه انسان درآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترستری فلوپرازینقدم زدن و حرکت دید را تغیساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی الفاگوافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست مکانیزمهای دفاعی در برابشبیه سازی سیستم های کوانهوش عاطفی بیشتر در زناناولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمرکز خنده در کجای مغز استعامل کلیدی در کنترل کارآواکسن سرطاناگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسمغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی نقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوکاربرد روباتهای ريز، در ارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجانقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چرا در مغز انسان، فرورفتآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مقدرت انسان در نگاه به ابعساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی از عروسک تا کافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست ما انسانها چه اندازه نزدشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش عاطفی در زنان بیشتر ااولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمرگ انتقال است یا نابود شعسل طبیعی موثر در کنترل بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ومغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسنقش هورمون های تیروئید دکجای مغز مسئول پردازش تجارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش اچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی چگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چراروياها را به یاد نمی آآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستلوب فرونتال یا پیشانی مغسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی از عروسک تا کالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستما انسانها چه اندازه نزدشباهت زیاد بین سلول هاي عهوشیاری کوانتومیاوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملمراحل ارتقای پله پله کیهعصب حقوق نورولوووراپامیل در بارداریابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش ژنتیک در درمان اختلاکشف مکانیسم عصبی خوانش پارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانچراروياها را به یاد نمی آآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زلبخند بزن شاید صبح فردا زسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی از عروسک تا کالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییما با کمک مغز خود مختاريمشش مرحله تکامل چشمهوش، ژنتیکی است یا محیطیايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملمزایای شکلات تلخ برای سلعضلانی که طی سخن گفتن چقدورزش هوازی مرتب خیلی به قابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسنقش انتخاب از طرف محیط، ن