دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر ترکیبات استاتین (سیمواستاتین) بر بهبود بیماری ام اس(مولتیپل اسکلروز

تاثیر ترکیبات استاتین (سیمواستاتین) بر بهبود بیماری ام اس(مولتیپل اسکلروز

نتایج پژوهش جدیدی نشان میدهد این ترکیبات بر عملکرد بیماران دچار ام اس و جلوگیری از کوچک شدن مغز آنها تاثیر مثبت و مفید دارد.

تاثیر مهم آن در جلوگیری از بزرگ شدن بطن های طرفی و سولکوس جانبی مغز است. در این مطالعه بررسی دقیق شکل و اندازه مغز با ام آر آی انجام شد.

این مطالعه نشان میدهد تاثیر این داروها جدای از تاثیر آنها بر کاهش کلسترول است.
https://www.pnas.org/content/early/2019/05/08/1818978116

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2267531123563013&id=100009184420613


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
علایم کمبود ویتامین E را نقش ژنتیک در درمان اختلادرمان جدید میگرن با انتی یک پیشنهاد خوب برای آسان آیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و تاثیر ویتامین دی بر بیمانقش غذاها و موجودات دريارویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و فرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مغز پیش انسان یا همروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی لرزش ناشی از اسیب به عصبتری فلوپرازیننخستین تصویر از سیاهچالهابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مزونا به وسیله ویروس ابله میدان مغناطيسي زمین بشر جهشهای مفید و ذکاوتی که دنظریه تکامل در درمان بیمکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورسفرنامه سفر به بم و جنوب مدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کمگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کوسانسور بر بسیاری از حقایمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدفاع در برابر تغییر ساختهاوکينگ پیش از مرگش رسالپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر شناسایی سلول های ایمنی امغز به تنهایی برای فرهنگ داروی تشنجی دربارداریواکنش های ناخودآگاه و تقآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تعلایم کمبود ویتامین E را نقش آتش در رسیدن انسان بهدرمانهای بیماری پارکینسیکی از علل محدودیت مغز امآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط صفحه اصلینقشه مغزی هر فرد منحصر بهرویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتفراموش کارها باهوش تر هستاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هموساپينس بر زمین روشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بلزوم سازگاری قانون مجازاتسلیم شدن از نورون شروع منرمش های مفید در سرگیجهابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتزیباترین چیز در افزایش سمکانیزمهای دفاعی در برابجهشهای مفید و ذکاوتی که دهفت چیز که عملکرد مغز تو کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سفرنامه سفر به بم و جنوب مروری بر تشنج و درمان هایحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک تا کمگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریساخت شبکه عصبی با الفبایمغز مادران و کودکان در زمدقیق ترین تصاویر از مغز اهاوکينگ پیش از مرگش رسالپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز برای فراموشی بیشتر کداروی جدید s3 در درمان ام واکسن کرونا از حقیقت تاتآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ستاثیر کپسول نوروهرب بر سعلت خواب آلودگی بعد از خونقش انتخاب از طرف محیط، ندرک فرد دیگر و رفتارهای ایافته های نوین علوم پرده آیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیسوالات پزشکینقص در تشخیص هیجانات عامرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه آن شکری که می خوریمريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشالزوم سازگاری قانون مجازاتشنج چیستنرمشهای مهم برای تقویت عابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دزیرفون داروی ضد ام اسما انسانها چه اندازه نزدجاذبه و نقش آن در شکلگیریهفت سین یادگاری از میراث کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیسفرنامه سفر به بم و جنوب مرکز هوشیاری، روح یا بدن خلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی در کامپیوترهاگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز چون ابزار هوش است دلیدلایلی که نشان میدهد ما بهدف یکسان، در مسیرهای متپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی شاهکار قرنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟داروی جدید ضد میگرنواکسن کرونا ساخته شده توآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل موثر در پیدایش زبانقش اتصالات بین سلولهای درک و احساسیادگیری مهارت های جدید دآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سپیامهای کاربراننقطه بی بازگشترویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه انتظارات بر ادراک ریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينممانتین یا آلزیکسا یا ابتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرزبان مشترک ژنتیکی موجوداما انسانها چه اندازه نزدحقیقت قربانی نزاع بین بی همیشه اطمینان تو بر خدا بکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناسفری به آغاز کیهانمرکز حافظه کجاستخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی در خدمت خلق وحگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريساختار شبکه های مغزی ثابمغز چگونه صداها را فیلتر دندان ها را مسواک بزنید تهدف از تکامل مغزپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفشبیه سازی میلیون ها جهان مغز بزرگ چالش است یا منفعداروی ضد تشنج با قابليت تواکسن دیگر کرونا ساخته شآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل ایجاد لغت انسانی و نقش حفاظتی مولکول جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگیادآوری خواب و رویاآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مسایتهای دیگرچند جهانیرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه باغبانی باعث کاهش ریسدیپلام تنها داروی تایایندرالبحثی جالب درباره محدودیتمنابع انرژي پاک سرچشمه حتشنج عدم توازن بین نورون چرا پس از بیدار شدن از خوابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دزبان چهار حرفی حیات زمینما با کمک مغز خود مختاريمحقیقت خواب و رویاهمیشه عسل با موم بخوریمکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هسلولهای بنیادی مصنوعی درمرکز خنده در کجای مغز استخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلسازگاری با محیط بین اجزامغز ناتوان از توجیه پیدادو ویژگی انتزاع و قدرت تجهدف از خلقت رسیدن به ابزاپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمشبیه سازی سیستم های کوانمغز بزرگ چالشهای پیش روداروی ضد تشنج با قابليت تواکسن دیگری ضد کرونا از دآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وعواملی که برای ظهور لغت انقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرک تصویر و زبان های مخلتژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب چندین ماده غذایی که ماننرویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی افرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه تکامل مغزهای کنونیرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و منبع خواب و رویاتغییر الگوی رشد مغزی با زچرا بیماری های تخریبی مغابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهزبان و کلمه حتی برای کسانما تحت کنترل ژنها هستیم یحقیقت راستین انسان علم بهوموارکتوس ها ممکن است دکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقسلسله مباحث هوش مصنوعیمرگ انتقال است یا نابود شخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی درمانگر کامپیگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عاسخن پاک و ثابتمغز و سیر تکامل ان دلیلی دو برابر شدن خطر مرگ و میهزینه ای که برای اندیشیدپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و شباهت زیاد بین سلول هاي عمغز بزرگ و فعال یا مغز کوداستانها و مفاهیمی اشتباواکسن سرطانآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش خرچنگ های نعل اسبی دردرک عمیق در حیواناتژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چه زیاد است بر من که در ایروبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمقیچی ژنتیکیتاثیر رو ح و روان بر جسمچگونه جمعیت های بزرگ شکل رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فمنحنی که ارتباط بین معرفتغییر زودتر اتصالات مغزیچرا حیوانات سخن نمی گوینکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بزبان و بیان نتیجه ساختماماه رجبحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی می تواند بر احکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براسم زنبور ، کلیدی برای وارمراحل ارتقای پله پله کیهخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی درخدمت خلق وحگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای سریعترین کامپیوتر موجودمغز آیندگان چگونه است ؟ديدن با چشم بسته در خواب هزینه سنگین انسان در ازاپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به شباهت زیاد بین سلول هاي عمغز حریص برای خون، کلید تدر مانهای کمر دردواکسنی با تاثیر دوگانه اآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وعید نوروز مبارکنقش داروهاي مختلف معروف درگیری قلب در بیماری ویرژنها نقشه ایجاد ابزار هوآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکچهار میلیارد سال تکامل بروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه جمعیت های بزرگ شکل راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز منشأ اطلاعات و آموخته ها تغییر عمودی سر انسان از پچرا حجم مغز گونه انسان درکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدزبان و بیان، در سایه پیشرماپروتیلینحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی و کشف زبان هایکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشسودمندی موجودات ابزی بر مزایای شکلات تلخ برای سلخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی ساخته هوش طبیگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیسرگیجه از شایعترین اختلامغز انسان ایا طبیعتا تمادی متیل فومارات(زادیوا)(هزاران سال چشم های بینا وپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بشش مرحله تکامل چشممغز زنان جوانتر از مغز مردر محل کار ارزش خودت را بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وعامل کلیدی در کنترل کارآنقش روزه داری در سالم و جدرگیری مغز در بیماری کویژنها ، مغز و ارادهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکچهار ساعت پس از کشتار خوکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیقانون جنگلتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه حافظه را قویتر کنیراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهمهندسی ژنتیک در حال تلاش تغییرات منطقه بویایی مغزچرا خشونت و تعصبکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارزبان و تکلم برخی بیماریهمبانی ذهنی سیاه و سفیدحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی گوگل به کمک تشکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهسیاهچاله و تکینگی ابتدایمسیر دشوار تکامل و ارتقاخودآگاهی و هوشیاريهوش احساسیگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسسردرد میگرن در کودکانمغز انسان برای ایجاد تمددژا وو یا اشنا پنداریهستي مادي ای که ما کوچکترپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بششمین کنگره بین المللی سمغزهای کوچک بی احساسدر چه مرحله ای از خواب ، روبینار اساتید نورولوژی دآیا انسان با مغز بزرگش اخآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کردن به نعمتنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرگیری مغز در بیماران مبژنهای مشترک بین انسان و وافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغزی روشی مهم در تشخروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر رژیم گیاه خواری بر نگاه محدود و تک جانبه، مشایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهمولتیپل اسکلروز در زنان تغییرات تکاملی سر انسان چرا در مغز انسان، فرورفتکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکزبان و شناخت حقیقت قسمت چمجموعه های پر سلولی بدن محافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی گوگل به کمک تشکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع سیاره ابلهانمشکلات نخاعیخودآگاهی و هوشیاريهوش احساسیگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش سردرد و علتهای آنمغز انسان برای شادمانی طدژاوو یا آشناپنداریهستی ما پس از شروعی چگال پاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتاصرع و درمان های آنمغزتان را در جوانی سیمکشدر هم تنیدگی کوانتومی و پوراپامیل در بارداریآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وعارضه جدید ویروس کرونا سنقش رژیم غذایی در رشد و ادرگیری مغزی در سندرم کووژنهای هوش ، کدامندافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکنورون هاي مصنوعی می توانروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر رژیم گیاهخواری بر نگاه انسان محدود به ادراایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهراه پیروزی در زندگی چیستمواد کوانتومی جدید، ممکنثبت امواج الکتریکی در عصچراروياها را به یاد نمی آکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلازبان و شناخت حقیقت قسمت امحل درک احساسات روحانیحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی الفاگوکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاسیاره ابلهانمشکلات بین دو همسر و برخیخانواده پایدارهوش عاطفی بیشتر در زنانگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سسردرد تنشنمغز انسان برای شادمانی طدانشمندان ژنی از مغز انسو هر کس تقوای خدا پیشه کنپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاضررهای مصرف شکر و قند بر نقش قهوه در سلامتیدرمان های بیماری آلزایمرورزش هوازی مرتب خیلی به قورزش هوازی ، بهترین تمریآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وعدم توقف تکامل در یک اندانقش زبان در سلطه و قدرت ادرگیری اعصاب به علت میتوکلرال هیدرات برای خوابانافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به قبل از انفجار بزرگتاثیر عصاره تغلیظ شده گینگاهی بر قدرت بینایی دراایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهراست دستی و چپ دستیموجود بی مغزی که می تواندجمجمه انسان های اولیهچراروياها را به یاد نمی آکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و زبان و شناخت حقیقت قسمت دمحل درک احساسات روحانی دحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک تا ککشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معسیر آفرینش از روح تا مغز مشکلات روانپزشکی پس از سخارق العاده و استثنایی بهوش عاطفی در زنان بیشتر اگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیسردرد سکه ایمغز انسان رو به کوچک تر شدانشمندان روش هاي جدیدی وقت نهيب هاي غير علمي گذشپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماضررهای شکر بر سلامت مغزنقش مهاجرت در توسعه نسل ادرمان های جدید میگرنورزش و میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش زبان در سلطه و قدرت اذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای فلج خوابتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبقدم زدن و حرکت دید را تغیتاریخ همه چیز را ثبت کردهنگاهی بر توانایی اجزاي باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهرشته نوروایمونولوژی و نقموجودات مقهور ژنها هستندجنسیت و تفاوت های بینایینزاع بین جهل و علم رو به پکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير زبان و شناخت حقیقت قسمت سمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک تا ککشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسسیستم تعادلی بدنمشکلات روانپزشکی در عقب خدا موجود استهوش عاطفی در زنان بیشتر اگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مسرعت فکر کردن چگونه استمغز انسان رو به کوچکتر شددانشمندان روشی برای تبدیوقتی فهمیدی خطا کردی برگآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز طوفان فقر و گرسنگی و بی سنقش محیط زندگی و مهاجرت ددرمان های جدید در بیماری ورزش بهترین درمان بیش فعآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وعصب حقوق نورولوونقش سجده بر عملکرد مغزرقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستفلج خواب چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنوشیدن چای برای مغز مفید روشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اقدرت انسان در نگاه به ابعتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ناتوانی از درمان برخی ویاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفارشد مغز علت تمایل انسان بمیهمانهای ناخوانده عامل جنسیت و تفاوت های بینایینزاع بین علم و نادانی رو کووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمزبان، وسیله شناسایی محیطمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک تا ککشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنسیستم دفاعی بدن علیه مغز مشاهده آینده از روی مشاهخطا در محاسبات چیزی کاملهوشیاری کوانتومیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هشلیک فراموشیمغز ایندگان چگونه استداروهای مصرفی در ام اسویتامین E برای فعالیت صحآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش نظام غذایی در تکامل مدرمان های رایج ام اسورزش در کمر دردآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش غذاها و موجودات دريارموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و فیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر درجه حرارت بر عملکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک روشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحملوب فرونتال یا پیشانی مغتبدیل سلولهای محافط به سناتوانی در شناسایی چهره اگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرزمین زیر خلیج فارس تمدنی میگرن سردردی ژنتیکی که بجهش های ژنتیکی مفید در سانزاع بین علم و جهل رو به پکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن اسفر نامه سفر به بم و جنوب مخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک تا ککشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسکته مغزیمعنی روزهخطا در محاسبات چیزی کاملهوش، ژنتیکی است یا محیطیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز ابزار برتر بقاداروهای ضد بیماری ام اس وویتامین E در چه مواد غذایآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بظهور امواج مغزی در مغز مصنقش هورمون های تیروئید ددرمان های علامتی در ام اسنقش هورمون زنانه استروژندرمان ژنتیکی برای نوآوریوزوز گوشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومقالاتنقش غذاها و موجودات دريارمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خدالبخند بزن شاید صبح فردا زتری فلوپرازیننخاع ما تا پایین ستون فقرابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هزندگی هوشمند در خارج از زمیگرن شدید قابل درمان اسجهش های ژنتیکی غیر تصادفنظام مثبت زندگیکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانسفرنامه سفر به بم و جنوب مخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک تا کگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیسانسور از روی قصد بسیاری مغز فکر میکند مرگ برای دیخطرات هوش مصنوعیهیچگاه از فشار و شکست نترپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز از بسیاری حقایق می گرداروی فامپیریدین یا نورلویتامین دی گنجینه ای بزرآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نعلم به ما کمک میکند تا مو