دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر ترکیبات استاتین (سیمواستاتین) بر بهبود بیماری ام اس(مولتیپل اسکلروز

تاثیر ترکیبات استاتین (سیمواستاتین) بر بهبود بیماری ام اس(مولتیپل اسکلروز

نتایج پژوهش جدیدی نشان میدهد این ترکیبات بر عملکرد بیماران دچار ام اس و جلوگیری از کوچک شدن مغز آنها تاثیر مثبت و مفید دارد.

تاثیر مهم آن در جلوگیری از بزرگ شدن بطن های طرفی و سولکوس جانبی مغز است. در این مطالعه بررسی دقیق شکل و اندازه مغز با ام آر آی انجام شد.

این مطالعه نشان میدهد تاثیر این داروها جدای از تاثیر آنها بر کاهش کلسترول است.
https://www.pnas.org/content/early/2019/05/08/1818978116

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2267531123563013&id=100009184420613


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اولین مورد PML به دنبال تکنفرت، اسیب به خود استدرمان سرگیجه بدون نیاز بادامه بحث تکامل چشمزمان و صبرقیچی ژنتیکینخستین روبات های زنده ی جتفاوت ارباب و رهبر حقیقیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی در زنان بیشتر اسردرد عروقی میگرنما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وکودک ایرانی که هوش او از جهان در حال ایجاد و ارتقاآیا همه جنایت ها نتیجه بیخدا موجود استایمپلانت نخاعی میتواند دنقش اتصالات بین سلولهای درک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکارتباط از بالا به پایین مزونا به وسیله ویروس ابله قدرت عشقچرا ذرات بنیادی معمولاً تمدن پیشرفته ی پیشینیانبه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالشکل پنجم مادهماده ای ضد التهابیتاثیر حرکات چشم بر امواج کار با یگانگی و یکپارچگیجامعه ی آسمانیآیا برای تولید مثل همیشه دنیای شگفت انگیز کوانتومایران بزرگنقش غذاها و موجودات دريادغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و از نخستین همانند سازها تزبان و تکلم برخی بیماریهلزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمتو یک جهان در مغز خودت هسبیمار 101 ساله، مبتلا به سوفور و فراوانیشبکیه های مصنوعیمخچه تاثیر گذار بر حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملککشف ارتباط جدیدی از ارتبحقیقت افرادآب زندگی است قسمت هفتمدین، اجباری نیستابداع دی ان ای بزرگترین دچندین ماده غذایی که ماننرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی بتولید پاک و فراوان انرژیویشن پروطلوع و حقیقتمرگ و میر بسیار بالای ناشتاریکی من و تو و گرد و غباگیرنده باید سازگار با پیحافظه های کاذبآسیب ها ناشی از آلودگی هودانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در تشخیص بیماری رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما ااز تکینگی تا مغز از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی می تواند بر احتوهم جسمواکسن کرونا ساخته شده توعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمشکل از کجاستتری فلوپرازینپل خواجو اصفهانحس و ادراک قسمت 82الکترومغناطیس شنوایی و همعنی روزهداروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از چیزی منتظر شناخته شدنروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سینوریپا داروی ترکیبی ضدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکینگیورزش هوازی ، بهترین تمریعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های پیوند سر، یکی از راه حلهاحس و ادراک قسمت پنجاه و دامیدی به این سوی قبر نیستمغز و اخلاقدر ناامیدی بسی امید استابزارهای بقا ازنخستین همفیلمی بسیار جالب از تغییچگونه جمعیت های بزرگ شکل رژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زبان انسان از پیشییادآوری خواب و رویامقالاتتغییرات تکاملی سر انسان پرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک قسمت شصت و دوانرژی تاریک که ما نمی تومغز بیش از آنچه تصور میشودرمان های جدید میگرناجزای پر سلولی بدن انسان فراتر از دیوارهای باورچالش دیدگاه های سنتی در برجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نماستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحستارگانی قبل از آغاز کیهموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کلرال هیدرات برای خوابانجهان مرئی و نامرئیآنچه ناشناخته است باید شخواب سالم عامل سلامتیاولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیدرمان سرگیجه بدون نیاز باداراوون تنها داروی تاییزمان واقعیت است یا توهمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنرمش های مفید برای درد زاتفاوتهای جنسیتی راهی برااعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر اسرطان کمیت گراییما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وکودکان میتوانند ناقل بی جهان ریز و درشتآیا هوش مصنوعی می تواند نخدا بخشنده است پس تو هم بایمان به رویانقش تیروئید در تکامل مغزدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیارتباط بین هوش طبیعی و هوزیباترین چیز در پیر شدنقضاوت ممنوعچراروياها را به یاد نمی آتمدن بشری و مغز اخلاقیبه بالا بر ستارگان نگاه کهدف یکسان و مسیرهای مختلشکست حتمیماده، چیزی نیستتاثیر دوپامین و سروتونینکاربرد روباتهای ريزنانوجاودانگی مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددنیا، هیچ استایرادهای موجود در خلقت بنقش غذاها و موجودات درياذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشاز نشانه ها و آثار درک شدزبان و شناخت حقیقت قسمت چلزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمتو کز محنت دیگران بی غمیبیماری لبر و نابینایی آنوقت نهيب هاي غير علمي گذششباهت مغز و کیهانمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر درجه حرارت بر عملککشف جمجمه ای درکوه ایرهوحقیقت اشیاآب زندگی است قسمت اولدید تو همیشه محدود به مقدابزار هوش در حال ارتقا ازچندجهانیرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستتولید سلولهای جنسی از سلواقعیت فیزیکی، تابعی از طلای سیاهمرگ انتقال است یا نابود شتاریکی و نورگالکانزوماب، دارویی جدیحافظه و اطلاعات در کجاست آشنا پنداریدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین هماننوار مغزی روشی مهم در تشخرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختاز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهمات و شناخت حقیقتواکسن ایرانی کرونا تولیدعلم به ما کمک میکند تا مومشکلات نخاعیترک امروزپلاسمای غالبحس و ادراک قسمت چهلالکتروتاکسی(گرایش و حرکمعادله ها فقط بخش خسته کنداروی جدید برای دیابتابزار بقای موجود زنده از چیزی خارج از مغزهای ما نیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی سیگار عامل افزایش مرگ وممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل فردی یا اجتماعیورزش و میگرنعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل پیوندی که فراتر از امکانحس و ادراک قسمت پنجاه و سامیدی تازه در درمان سرطامغز و اخلاقدر هم تنیدگی مرزها و بی مابزارهای بقای موجود زندهفیزیک مولکولها و ذرات در چگونه حافظه را قویتر کنیرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زماناز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی سال سیزده ماههمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل ساختار رگهای مغزی یاری خدا نزدیک استتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردپروتئین های ساده ی ابتداحس و ادراک قسمت شصت و ششانرژی خلا ممکن استمغز برای فراموشی بیشتر کدرمان های جدید در بیماری اجزایی ناشناخته در شکل گفرد موفقچاالش ها در تعیین منبع هورحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسخن نیکو مانند درخت نیکوموسیقی نوتاثیر نگاه انسان بر رفتاکمردردجهان مشارکتیآنچه واقعیت تصور میکنیم آنچه حس می کنیم، نتیجه ی خواب سالم عامل سلامتی و یاولین هیبرید بین انسان و نقش مهاجرت در توسعه نسل ادرمان سرگیجه بدون داروادب برخورد با دیگرانزمان پلانکقانون مندی نقشه ژنتیکی منرمش های مفید در سرگیجهتقلید مرحله ای نسبتا پیشاعتماد به خودهوشمندی کیهانسرعت فکر کردن چگونه استما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکودکان خود را مشابه خود تجهان شگفت انگیزآیا هوش مصنوعی زندگی بشرخدای رنگین کماناین پیوند نه با مغز بلکه نقش حفاظتی مولکول جدید ددرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بارتباط شگفت مغز انسان و فزیباترین چیز در افزایش سقطار پیشرفتچراروياها را به یاد نمی آتمدن زیر آببه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان، در مسیرهای متشگفت نیست من عاشق تو باشمماده، چیزی بیش از یک خلا تاثیر دپاکین بر بیماری مکاربرد روباتهای ريز، در جایی خالی نیستآیا تکامل و تغییرات ژنتیدندان ها را مسواک بزنید تایستادن در برابر آزادی بنقش غذاها و موجودات درياذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکناز نظر علم اعصاب یا نرووسزبان و شناخت حقیقت قسمت الزوم عدم وابستگی به گوگل نظریه تکامل در درمان بیمتو پیچیده ترین تکنولوژی بیماری های میتوکندریوقتی فهمیدی خطا کردی برگشباهت مغز با کیهان مادیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاثیر درجه حرارت بر عملککشف جدید تلسکوپ جیمز وبحقیقت تنها چیزی است که شاآب زندگی است قسمت دومدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیتولترودینواقعیت چند سویهطوفان فقر و گرسنگی و بی سمرگ تصادفیتاریکی خواهد ترسیدگام کوچک ولی تاثیرگذارحافظه و اطلاعات در کجاست آشنا پنداریدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هاز تکینگی تا مغز از مغز تسماگلوتید داروی کاهش دهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت توپیراماتواکسن اسپایکوژنعلم بدون توقفمشکلات بین دو همسر و برخیترکیب آمار و ژنتیکپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت چهل و هفتالکترودهای کاشتنیمعجزه های هر روزهداروی جدید ضد میگرنابزار بقای موجود زنده از چیزی شبیه نور تو نیستروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پراز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل مادی تا ابزار هوشمورزش بهترین درمان بیش فععادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولپیوستگی همه ی اجزای جهانحس و ادراک قسمت پنجاه و شامگا سه عامل مهم سلامتمغز و سیر تکامل ان دلیلی در هم تنیدگی کوانتومیابزارهای بقای از نخستین فیزیک و هوشیارینگاه محدود و تک جانبه، مشرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير از علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل شناخت انسان با کشفژن همه چیز نیستصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهپروتز چشمحس و ادراک سی و هفتمانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان های رایج ام اساحیای بینایی نسبی یک بیمفرد یا اندیشهناتوانی از درمان برخی ویبعد پنجماسرار بازسازی اندام هاهوش احساسیسخن و سکوتموسیقی هنر مایع استتاثیر نگاه انسان بر رفتاکمردرد ناشی از تنگی کاناجهان هوشمندجهان هوشیارآنها نمیخواهند دیگران راخواب عامل دسته بندی و حفطاولین تصویر در تاریخ از سنقش میدان مغناطیسی زمین درمان سرطان با امواج صوتادراک ما درک ارتعاشی است زمان به چه دلیل ایجاد میشقانون گذاری و تکاملنرمش های موثر در کمردردتقلید از روی طبیعتاعداد بینهایت در دنیای مهوشیاری و وجودسعی کن به حدی محدود نشویما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکودکان را برای راه آماده جهانی که نه با یک رخداد و آیا هوش ارثی دریافتی از پخدایی که ساخته ی ذهن بشر این اندوه چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اارتباط شگفت انگیز مغز انزیر فشار کووید چه باید کرلمس کوانتومینزاع بین جهل و علم رو به پتمدنی قدیمی در شمال خلیج به جای محکوم کردن دیگران هدف از تکامل مغزشگفت انگیز بودن کیهانماست مالیتاثیر داروهای ضد التهاب کتاب گران و پرهزینه شد ولجاذبهآیا جنین انسان، هوشمندی دهن، بزرگترین سرمایهاکسی توسین و تکامل پیش انقش غذاها در کاهش دردهای ذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتاز نظر علم اعصاب اراده آززبان و شناخت حقیقت قسمت دمقاومت به عوارض فشار خون هفت چیز که عملکرد مغز تو تو آرامش و صلحیبیماری های مغز و اعصاب و وقتی پر از گل شدی خودت را شباهت کیهان و مغزمدل هولوگرافیک تعمیم یافتاثیر درجه حرارت بر عملککشتن عقیده ممکن نیستحقیقت خواب و رویاآب زندگی است قسمت سومدیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایتومورها و التهاب مغزی عاواقعیت چیستطوفان زیباییمرگی وجود نداردتاریخ همه چیز را ثبت کردهگامی در درمان بیماریهای حافظه و اطلاعات در کجاستآغاز فصل سرما و دوباره تکدانش، قفل ذهن را باز میکنابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایسندرم کووید طولانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت توانایی مغز و دیگر اجزای واکسن اسپایکوژن ضد کروناعلم در حال توسعهمشکلات روانپزشکی پس از سترکیب حیوان و انسانپنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت چهل و هشتالگو نداشتیممعجزه ی چشمداروی جدید ضد الزایمرابزار بقای موجود زنده از نکاتی در مورد تشنجروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانواز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل مداومورزش در کمر دردعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانپیام های ناشناخته بر مغز حس و ادراک قسمت بیست و چهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز کوانتومیدر هم تنیدگی کوانتومی و پابزارهای دفاعی و بقای موفیزیکدانان ماشینی برای تنگاه انسان محدود به ادرارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کمسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتکامل، نتیجه ی برنامه ریژن همه چیز نیستسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصپروتز عصبی برای تکلمحس و ادراک- قسمت پنجاه و انسان میوه ی تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان های علامتی در ام اساحیای بینایی نسبی یک بیمفرد حساس از نظر عاطفی و بناتوانی در شناسایی چهره بعد از کرونااصل بازخوردهوش احساسیسخن پاک و ثابتمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر ویتامین دی بر بیماکمردرد و علل آنکمردرد با پوشیدن کفش مناجهان های بسیار دیگرآنان که در قله اند هرگز خخودآگاهی و هوشیارياولین دارو برای آتاکسی فنقش محیط زندگی و مهاجرت ددرمانهای بیماری پارکینسادغام میان گونه های مختلزمان شگفت انگیزقانون جنگلنرمشهای مهم برای تقویت عتقلید از طبیعتبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و افسردگیشلیک فراموشیما اشیا را آنطور که هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد وکوری گذرای ناشی از موبایجهانی که از یک منبع، تغذیآیا هوش سریعی که بدون احسخسته نباشی بابااین ایده که ذرات سیاهچالنقش خرچنگ های نعل اسبی دردرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلارتباط شگفت انگیز مغز انزیرفون داروی ضد ام اسلوب فرونتال یا پیشانی مغنزاع بین علم و نادانی رو تمرکز و مدیتیشنبه خودت مغرور نشوهدف از خلقت رسیدن به ابزاشگفت زده و حیران باشماست مالی با هوش انسانیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کتاب زیست شناسی باورجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا جهان ذهن و افکار ما مدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاگر فقط مردم میفهمیدند کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریاز نظر علم اعصاب اراده آززبان و شناخت حقیقت قسمت سمقابله ی منطقی با اعتراضهفت سین یادگاری از میراث تو افق رویداد جهان هستیبیماری وسواسوقتی تو از یاد گرفتن باز شباهت زیاد بین سلول هاي عمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر درجه حرارت بر عملکگل خاردار، زیباستحقیقت در علم، هرگز نهایی آب، زندگی است(قسمت پنجم)دژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و از تکینگی تا مغز از مغز تسفری به آغاز کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانتومورهای نخاعیواقعیت چیستطولانی ترین شبمراحل ارتقای پله پله کیهتازه های اسکیزوفرنی(جنوحباب های کیهانی تو در توآغاز مبهم آفرینشدائما بخوانابزار بقا از نخستین هماننوبت کودکانروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست قسمت توازن مهمتر از فعالیت زیواکسن دیگر کرونا ساخته شعلم راهی برای اندیشیدن امشکلات روانپزشکی در عقب ترازودونپول و شادیحس و ادراک قسمت چهل و دومالگو و عادت را بشکن و در امعجزه ی علمداروی سل سپتابزار بقای موجود زنده از چگونه مولکول های دی ان ایروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ها، دارای پرتو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل چشموزن حقیقی معرفت و شناختعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمپیدایش زبانحس و ادراک قسمت بیست و یکانفجار و توقف تکاملی نشامغز آیندگان چگونه است ؟در هم تنیدگی کوانتومی و دابعاد و نیازهای تکاملیفاجعه ی جهل مقدسنگاه از بیرون مجموعهرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمااسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک تا کمساهچاله ها تبخیر نمیشودمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتکثیر سلول در برابر توقف ژن هوش و ساختارهای حیاتی پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردپرورش مغز مینیاتوری انساحس و ادراک- قسمت بیست و پانسان ها می توانند میدان مغز بزرگ چالشهای پیش رودرمان ژنتیکی برای نوآوریاحساس گذر سریعتر زمانرحم مصنوعیفردا را نمیدانیمنادیدنی ها واقعی هستندبعد از کرونااصل در هم تنیدگی و جهانی هوش در طبیعتسختی ها رفتنی استمیوتونیک دیستروفیتاثیر ویروس کرونا بر مغز تاثیر ژنها بر اختلالات خکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجهان هایی در جهان دیگرآنزیم تولید انرژی در سلوخودآگاهی و هوشیارياولین دروغنقش نگاه از پایین یا نگاهدرهای اسرارآمیز و پوشیدهادغام دو حیطه علوم مغز و زنان باهوش ترقانون جنگلچرا ماشین باید نتایج را پتقویت استخوان در گرو تغذبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری کوانتومیشلیک فراموشیما به جهان های متفاوت خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وکی غایب شدی تا نیازمند دلجهانی در ذهنآیا هشیاری کوانتومی وجودخطا در محاسبات چیزی کاملاینکه به خاطرخودت زندگی نقش داروهاي مختلف معروف درگیری مغزی در سندرم کووبیندیشارتباط غیرکلامی بین انسازیرک ترین مردملوتیراستامنزاع بین علم و جهل رو به پتمرکز بر هدفبه دنبال رستگاری باشهر چیز با هر چیز دیگر در تشگفتی های نقشه ی ژنتیکیماشین دانشتاثیر درجه حرارت بر مغزکتاب طبیعت در قالب هندسهجدا کردن ناخالصی هاآیا جهش های ژنتیکی، ویرودو بیماری روانی خود بزرگ اگر میدانی مصیبت بزرگتر نقشه های مغزی جدید با جزیذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیاز واقعیت امروز تا حقیقتزبان جانسوزمقابله با کرونا با علم اسهم نوع خواری در میان پیشیتو انسانی و انسان، شایستبیماری کروتز فیلد جاکوبویتنام نوعی کرونا ویروس شباهت زیاد بین سلول هاي عمدیون خود ناموجودتاثیر درجه حرارت بر عملکگل زندگیحقیقت راستین انسان علم بآتش منبع انرژیدژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و از تکینگی تا مغز از مغز تسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینتومورهای ستون فقراتواقعیت های متفاوتطی یکصد هزار سال اخیر هرچمرز مرگ و زندگی کجاستتازه های بیماری پارکینسوحد و مرزها توهم ذهن ماستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَداروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین هماننور درونروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست قسمت توسعه هوش مصنوعی قادر اسواکسن دیگری ضد کرونا از دعلم ساختن برج های چرخانمشاهده گر جدای از شیء مشاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزپول و عقیدهحس و ادراک قسمت چهل و سومالگوی بنیادین و هوشیاریمعجزه ی علم در کنترل کرونداروی ضد چاقیابزار بقای موجود زنده از چگونه میتوان با قانون جنروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل و ارتقای نگاه تا عموزوز گوشعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانپیر شدن حتمی نیستحس و ادراک قسمت بیست و دوانقراض را انتخاب نکنیدمغز انسان ایا طبیعتا تمادر هر سوراخی سر نکنابعاد اضافه ی کیهانفاصله ها در مکانیک کوانتنگاه از دور و نگاه از نزدرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی روداساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمسایه را اصالت دادن، جز فرمنبع خواب و رویاتأثیر نگاه انسان بر رفتاژن یا نقشه توسعه مغز و نقجلوتر را دیدنپرتوهای صادر شده از سیاهحس و ادراک- قسمت شصت و چهانسان یک کتابخانه استمغز بزرگ و فعال یا مغز کودرمان پوکی استخواناحساسات کاذبرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرفرزندان زمان خودنادانی در قرن بیست و یکم،بعد از کرونا دلخوشی بیهواصل علت و تاثیرهوش عاطفی قسمت 11سرنوشتمیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر کلام در آیات کلام بکنگره بین المللی سردرد دجهان یکپارچهآینه در اینهخودت را از اندیشه هایت حفاولین سلول مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل مدروغ نگو به خصوص به خودتارتقا و تکامل سنت آفرینش زنجیرها را ما باید پاره کقانونمندی و محدودیت عالمچرا مغز انسان سه هزار سالتقویت حافظه یا هوش مصنوعبلوغ چیستهوش، ژنتیکی است یا محیطیشنا در ابهای گرم جنوب نیاما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکیهان خود را طراحی میکندجهان، تصادفی نیستآیا واکنش های یاد گرفته وخطا در محاسبات چیزی کاملاینکه خانواده ات سالم بانقش درختان در تکاملدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمارتروز یا خوردگی و التهازیست شناسی کل در جزء فراکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنسبیت عام از زبان دکتر برتمساح حد واسط میان مغز کوبه زودی شبکه مغزی به جای هر جا که جات میشه، جات نیشگفتی های زنبور عسلمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب، سفری به تاریخجدایی خطای حسی استآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدو بار در هفته ماهی مصرف اگر نیروی مغناطیس نباشد نقص در تشخیص هیجانات عامذهن سالمباد و موجاز کجا آمده ام و به کجا میزبان ریشه هایی شناختی اسملاحظه های اخلاقی دربارههمه چیز موج استتو با همه چیز در پیوندیبیماری گیلن باره و بیمارویتامین E برای فعالیت صحشجاعت و ترسمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر درجه حرارت بر عملکگلوله ی ساچمه ایحقیقت غیر فیزیکیآثار باستانی تمدن های قددگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های مغزی عامل پارکیمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکتوهم فضای خالیواقعیت و مجازطبیعت موجی جهانمرز بین انسان و حیوان کجاتبدیل پلاستیک به کربن و سگامی در درمان بیماریهای حریص نباشافت فشار خون ناگهانی در وداروهای ام اسابزار بقا از نخستین هماننورون هاي مصنوعی می توانروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسندرم پس از ضربه به سرمنبع هوشیاری کجاست قسمت توسعه برخی شغل ها با هوش واکسن سرطانعلایم کمبود ویتامین E را مشاهده آینده از روی مشاهتراشه ی بیولوژِیکپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک قسمت نهمالگوبرداری از طبیعتمعجزه در هر لحظه زندگیداروی ضد چاقیابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین داز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل و ریشه ی مشترک خلقتیک پیام منفرد نورون مغزی عدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهپیشینیان انسان از هفت میحس و ادراک قسمت بیست و سوانواع سکته های مغزیمغز انسان برای ایجاد تمددر والنتاین کتاب بدید همابعاد بالاترفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاه از درون مجموعه با نگراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن ااستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمساخت شبکه عصبی مصنوعی با منتظر نمان چیزی نور را بهتئوری تکامل امروز در درمژن ضد آلزایمرجمجمه انسان های اولیهپرسش و چستجو همیشه باقی احساسیت روانی متفاوتانسان باشمغز بزرگترین مصرف کننده درمان پوکی استخواناخلاق و علوم اعصابرساناها و ابر رساناها و عفرضیه ای جدید توضیح میدهنازوکلسینبعد از کرونا دلخوشی بیهواصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش عاطفی قسمت نهمسریع دویدن مهم نیستمیگرن سردردی ژنتیکی که بسریعترین کامپیوتر موجودمیگرن شدید قابل درمان استاثیر کپسول نوروهرب بر نکنگره بین المللی سردرد دجهان یکپارچهآیندهخودروهای هیدروژنیاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش نظریه تکامل در شناسادریای خداارتقا یا بازگشت به قبل اززندگی هوشمند در خارج از زقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا مغزهای ما ارتقا یافت تقویت سیستم ایمنیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهیچ چیز همیشگی نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر گیاه خواری بر رشد وکیهانِ هوشیارِ در حال یاجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا یک، وجود داردخطای ادراک کارمااینترنت بدون فیلتر ماهوانقش ذهن و شناخت در حوادث درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اارزش حقیقی زبان قسمت اولزیست شناسی باور حقیقت یا لیروپریم داروی ترکیبی ضدنسبت ها در کیهانتنفس هوازی و میتوکندریبه زیر پای خود نگاه نکن بهر حرکت خمیده می شود و هر شانس یا تلاشمباحث مهم حس و ادراکتاثیر درجه حرارت بر عملککتابخانهجریان انرژی در سیستم های آیا خداباوری محصول تکاملدو برابر شدن خطر مرگ و میاگر نعمت فراموشی نبود بسنقطه بی بازگشتذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت واز کسی که یک کتاب خوانده زبان شناسی مدرن در سطح سلملاحظات بیهوشی قبل از جرهمه چیز در زمان مناسبتو با باورهایت کنترل میشبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E در چه مواد غذایشرکت نورالینک ویدیویی ازمداخله ی زیانبار انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکگلوئونحقیقت غیر قابل شناختآرامش و دانشدانش قدرت استنهایت معرفت و شناخت درک عرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بنیادیمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استتوهم فضای خالی یا توهم فضواقعیت و انعکاسطبیعت بر اساس هماهنگیمرز جدید جستجو و اکتشاف، تبدیل تراکت صوتی مصنوعی گاهی لازم است برای فهم و حرکت چرخشی و دائمی کیهانافت هوشیاری به دنبال کاهداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین هماننورون های ردیاب حافظهروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوسندرم دزدی ساب کلاوینمنبع هوشیاری کجاست قسمت توصیه های سازمان بهداشت واکسن سرطانعلایم کمبود ویتامین E را مطالبه ی حق خودتربیت کودکان وظیفه ای مهپوشاندن خود از نورحس و ادراک قسمت چهارمالتهاب شریان تمپورالمعرفت و شناختداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین روشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل ابزار هوش ، راه پر یک پیشنهاد خوب برای آسان عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهپیشرفت های جدید علوم اعصحس و ادراک قسمت بیستمانگشت ماشه ایمغز انسان برای شادمانی طدر یک فراکتال هر نقطه مرکاتفاق و تصادففتون های زیستینگاه حقیقی نگاه به درون اراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میاناستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمساخت شبکه عصبی با الفبای منحنی که ارتباط بین معرفتئوری تکامل در پیشگیری و ژنها نقشه ایجاد ابزار هوجنبه های موجی واقعیتپرسشگری نامحدودخفاش با شیوع همه گیری جدیانسان جدید از چه زمانی پامغز حریص برای خون، کلید تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاخلاق پایه تکامل و فرهنگرشته نوروایمونولوژی و نقفساد اقتصادی سیتماتیک درنباید صبر کرد آتش را بعد تفکر قبل از کاراصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت هفتماصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت یازدهسرگیجه از شایعترین اختلامیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر کپسول نوروهرب بر تکنترل همجوشی هسته ای با هجهان کنونی و مغز بزرگتریآینده ی انسان در فراتر ازخورشید مصنوعیايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون های تیروئید ددرک فرد دیگر و رفتارهای اارتوکين تراپی روشی جديد زندگی بی دودقبل از آغازچرا ویروس کرونای دلتا واتلقین اطلاعات و حافظهبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ وقت خودت را محدود به شناخت حقیقت یا آرزوهای گما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر گیاه خواری بر رشد وکیست هیداتید مغزجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا کیهان می تواند یک شبیخطای حسایندرالنقش روی و منیزیم در سلامتدرختان اشعار زمینبیوگرافیارزش حقیقی زبان قسمت دومزیست، مرز افق رویداد هستلیس دگرامفتامین یا ویاسنسبت طلایی، نشانه ای به ستنفس هوازی و میتوکندریبه سخن توجه کن نه گویندههرچیز با یک تاب تبدیل به شاهکار قرنمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر درجه حرارت بر عملککجای مغز مسئول پردازش تججریان انرژی در سیستم های آیا دلفین ها می تواند از دو برابر شدن خطر مرگ و میاگر نعمت فراموشی نبود بسنمیتوان با بیرون انداختنذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پااز آغاز خلقت تا نگاه انسازبان شناسی نوین نیازمند ممانتین یا آلزیکسا یا ابهمه چیز در زمان کنونی استتو باید نیکان را به دست ببیماری الزایمرویتامین کاشربت ضد خلطمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر رو ح و روان بر جسمگمان میکنی جرمی کوچکی در حقایق ممکن و غیر ممکنآرامش و سکوندانش محدود به ابعاد چهارنهایت در بی نهایترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بنیادی منابع و امنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)واقعیت خلا و وجود و درک مطعمه ی شبکه های ارتباط اجمزایای شکلات تلخ برای سلتبدیل سلولهای محافط به سگاهی مغز بزرگ چالش استحس متفاوتافتخار انسانداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین هماننوروپلاستیسیتی چیستروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بسندرم سردرد به دلیل افت فمنبع هوشیاری کجاست قسمت توصیه های غیر دارویی در سواکسن ضد اعتیادعلت خواب آلودگی بعد از خومطالبی در مورد تشنجترجمه ای ابتدایی از اسراپیموزایدحس و ادراک قسمت نوزدهمامواجی که به وسیله ی ماشیمغز فکر میکند مرگ برای دیداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از چگونه هوشیاری خود را توسروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل تکنولوژییک آلل ژنتیکی که از نئاندعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدپیشرفت در عقل است یا ظواهحس و ادراک قسمت دهمانگشت نگاری مغز نشان میدمغز انسان برای شادمانی طدر کمتر از چند ماه سوش جداتوبان اطلاعات و پلِ بینفروتنی و غرورنگاه دوبارهراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کناستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمساختن آیندهمنشأ اطلاعات و آموخته ها تئوری جدید، ویران کردن گژنها ، مغز و ارادهجنسیت و تفاوت های بیناییآلودگی هوا چالش قرن جدیدخلا، حقیقی نیستانسان خطرناکترین موجودمغز در تنهایی آسیب میبیندرمان تومورهای مغزی با ااختلال خواب فرد را مستعد رشد مغز فرایندی پیچیده افشار و قدرتنبرو و انرژی مداومتفکر خلا ق در برابر توهم تفاوت مغز انسان و میمون هاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت پنجمسرگردانیمیدان های مغناطیسی قابل تاثیر کپسول نوروهرب بر سکنترل جاذبهجهان کاملی در اطراف ما پرآینده ی علم و فیزیک در60 ثخوش قلبی و مهربانیايا اراده آزاد توهم است ینقش هورمون زنانه استروژندرک نیازمند شناخت خویش اارتباط میکروب روده و پارزندگی در جمع مواردی را برقبل از انفجار بزرگچرا پس از بیدار شدن از خوتلاش ها برای کشف منابع جدبه قفس های سیاهت ننازهیچ کاری نکردن به معنی چیشناخت درون، شناخت بیرون؛مانند آب باشتاثیر گیاه خواری بر رشد وکیست کلوئید بطن سومجهش تمدنی عجیب و شگفت انسآیا گذشته، امروز وآینده خطر آلودگی هواایا کوچک شدن مغزانسان النقش روزه داری در سالم و جدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیارزش حقیقی زبان قسمت سومزاوسکا درمان گوشرلا اکراه فی الدیننشانه های گذشته در کیهان تنفس بدون اکسیژنبوزون هیگز چیستهز ذره، یک دنیاستشاهکار شش گوشمحل درک احساسات روحانیتاثیر درجه حرارت بر عملککرونا چه بر سر مغز می آورجریان انرژی در سیستم های آیا دلفین ها میتوانند بادو سوی واقعیتاگر با مطالعه فیزیک کواننمیتوان بر سیاه سیاه نوشذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ااز انفجار بزرگ تا انفجار زبان، نشان دهنده ی سخنگو من کسی در ناکسی دریافتم همه چیز، ثبت می شودتو تغییر و تحولیبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کا و استخوانشش مرحله تکامل چشممروری بر تشنج و درمان هایتاثیر روده بر مغزگنجینه ای به نام ویتامین حل مشکلآرامش(سکوت) stillness و تکاپودانش بی نهایتابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلارهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بدن تو پیر نیستنمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیتوهم چیستوالزارتان داروی ضد فشار ظهور امواج مغزی در مغز مصمسمومیت دانش آموزان بی گتبر را بردارگذر زمان کاملا وابسته به حس چشایی و بویاییافراد آغاز حرکت خودشان رداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین هماننوروز یا روز پایانیروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت سایتهای دیگرتوصیه هایی در مصرف ماهیواکسن علیه سرطانعماد الدین نسیمی قربانی مطالعه ای بیان میکند اهدترس و آرمان هاپیموزایدحس و ادراک قسمت هفتمامیوتروفیک لترال اسکلرومغز قلبداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل جریان همیشگی خلقتیک جهش ممکن است ذهن انسانعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان پیشرفت ذهن در خلاقیت استحس و ادراک قسمت دوازدهمانتقال ماده و انرژیمغز انسان رو به کوچک تر شدر آرزوهایت مداومت داشتهاتوسوکسیمایدفرگشت و تکامل تصادفی محض نگاهی بر قدرت بینایی دراراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دوراستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمساختار فراکتال وجود و ذهمنشاء کوانتومی هوشیاری اتا 20 سال آینده مغز شما به ژنهای مشترک بین انسان و وجنسیت و تفاوت های بیناییآلودگی هوا و ویروس کروناخلا، خالی نیستانسان عامل توقف رشد مغزمغز را از روی امواج بشناسدرمان تشنجاختلال در شناسایی حروف و رشد مغز علت تمایل انسان بفضای قلب منبع نبوغ استچت جی پی تیچت جی پی تیتفاوت ها و تمایزها کلید باصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت اولسربازان ما محققا غلبه می میدان های کوانتومی خلاتاثیر کپسول نوروهرب بر سکندر در بیماریهای التهابجهان پیوستهآینده با ترس جمع نمیشودخوشبختی دور از رنج های مايا اراده آزاد توهم است ینقش ویتامین K در ترمیم اسدرک و احساسارتباط ماده و انرژیزندگی در سیاهچالهقبرستان ها با بوی شجاعتچرا ارتعاش بسیار مهم استتلاش هایی در بیماران قطع به مغز خزندگان خودت اجازهیچ کس مانند تو نگاه نمیکشناسایی تاریخچه ی تکاملیماه رجبتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش مرگ و میر ناشی از ابجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا پیدایش مغز از روی تصاخطرات هوش مصنوعیایا این جمله درست است کسینقش رژیم غذایی بر رشد و ادردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دارزش خود را چگونه میشناسزبان مشترک ژنتیکی موجودالاموژین داروی ضد اوتیسم؟نشانه های پروردگار در جهتنها مانع در زندگی موارد بوزون هیگز جهان را از متلهزینه ای که برای اندیشیدشاید گوشی و چشمی، آماده شمحل درک احساسات روحانی دتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال هاجستجوی متن و تصویر به صورآیا دست مصنوعی به زودی قادولت یا گروهکاگر تلاش انسان امروز برانمایش تک نفرهذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحماز بحث های کنونی در ویروسزبان، وسیله شناسایی محیطمن پر از تلخیمهمه ی سردردها بی خطر نیستتو جهانی هستی که خودش را ویتامین کا در سبزیجاتششمین کنگره بین المللی سمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر رژیم گیاه خواری بر گویید نوزده و ایمنی ساکتحلقه های اسرارآمیزآزمون تجربی، راهی برای ردانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل بروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول عصبی شاهکار انطباق منابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهتوهم وجودواکنش های ناخودآگاه و تقظرف باید پر شود چه با چرک مسمومیت دانش آموزان، قماتحریک عمقی مغزگذشته را دفن کنحس و ادراک (قسمت اول )افراد بی دلیل دوستدار تو داروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین هماننورالژیروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت توضیحی ساده در مورد هوش مواکسنی با تاثیر دوگانه اعوامل موثر در پیدایش زبامعماری، هندسه ی قابل مشاتسلیم شدن از نورون شروع مپیچیدگی های مغزمگسحس و ادراک قسمت هفدهمامید نیکو داشته باش تا آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدارویی خلط آورابزار بقای موجود زنده از فلج نخاعی با الکترودهای چگونه آن شکری که می خوریمريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بداز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حایک رژیم غذایی جدید، می توعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنپیشرفتی مستقل از ابزار هحس و ادراک قسمت سوماندوه در دنیا استمغز انسان رو به کوچکتر شددر آسمان هدیه های نادیدناتصال مغز و کامپیوترفراموش کارها باهوش تر هسنگاهی بر توانایی اجزاي براه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیساختار شبکه های مغزی ثابمهندسی ژنتیک در حال تلاش تا بحر یفعل ما یشاژنهای هوش ، کدامندجهل مقدسآلودگی هوا و پارکینسونخلاصه ای از مطالب همایش مانسانیت در هم تنیده و متصمغز زنان جوانتر از مغز مردرمان جدید ALSاختلال در شناسایی حروف و رشد در سختی استقفس ذهنز گهواره تا گورقفس را بشکننتایج نادانی و جهلتفاوت ها را به رسمیت بشنااضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت دهمسردرد میگرنمیدان بنیادین اطلاعاتتاثیر کتامین در درمان پاکوچ از محیط نامناسبجهان پیوستهآیا فراموشی حتمی استخانه ی تاریکای نعمت من در زندگیمنقش ژنتیک در درمان اختلادرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتارتباط متقابل با همه ی حیزندگی زمینی امروز بیش از قدم زدن و حرکت دید را تغیچرا بیماری های تخریبی مغتلاشی برای درمان قطع نخابه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز شناسایی سلول های ایمنی اماپروتیلینتاثیر گیاهخواری بر رشد و کاهش التهاب ناشی از بیماجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا آگاهی پس از مرگ از بیدفاع از پیامبرایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و ادردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتاز فرد ایستا و متعصب بگذرزبان چهار حرفی حیات زمینلایو دوم دکتر سید سلمان فنظام مثبت زندگیتنها در برابر جهانبی نهایت در میان مرزهاهزینه سنگین انسان در ازاشاید درست نباشدمحدودیت چقدر موثر استتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال زمان(قسمت اولجستجوی هوشیاری در مغز ماآیا رژیم غذایی گیاهی سلادوچرخه سواری ورزشی سبک و اگر خواهان پیروزی هستیچند نرمش مفید برای کمردرذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدااز تلسکوپ گالیله تا تلسکسفر فقط مادی نیستمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمیشه چشمی مراقب و نگهباتو دی ان ای خاص ميتوکندريویتامین بی 12 در درمان دردصبر بسیار بایدمرکز حافظه کجاستتاثیر رژیم گیاه خواری بر گوشه بیماری اتوزومال رسسحمله ویروس کرونا به مغزآزمون ذهنی گربه ی شرودیندانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای ایمنی القا کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیتوهم وجودواکنش به حس جدیدعقل مجادله گرمسیر دشوار تکامل و ارتقاتحریک عمقی مغز در آلزایمگربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک (قسمت دوم )افزایش قدرت ادراکات و حسداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین هماننوشیدن چای برای مغز مفید روزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تیوتیکسن داروی ضد جنونواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج پیچیدگی های مغزی در درک زحس و ادراک قسمت هجدهمامید نجاتمغز مانند تلفن استداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه انتظارات بر ادراک ریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پاراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حایکی از علل محدودیت مغز امغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زپاسخ گیاهان در زمان خوردحس و ادراک قسمت سی و هشتماندوه دردی را دوا نمیکندمغز ایندگان چگونه استدر آستانه ی موج پنجم کوویاثر مضر مصرف طولانی مدت رفراموشی همیشه هم بد نیستنگاهت را بلند کنراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم ماستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به شناسایی کاسادیسم یا لذت از آزار دادمهربانی، شرط موفقیتتاول کف پا و حقیقتژنهای حاکم بر انسان و انسجهان فراکتالآلزایمرخلاصه ای از درمان های جدیانسانیت در برابر دیگرانمغزهای کوچک بی احساسدرمان جدید میگرن با انتی اختلالات مخچهاختلالات حرکتی در انسانزمین در برابر عظمت کیهانقلب و عقلنجات در راستگوییتفاوت های بین زن و مرد فقاطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دومسردرد میگرن در کودکانمیدازولام در درمان تشنج کوچک شدن مغز از نئاندرتاجهان پر از چیزهای اسرار آآیا ممکن است موش کور بی مخانواده پایدارای همه ی وجود مننقش گرمایش آب و هوا در همدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار ارتباط چاقی و کاهش قدرت بزندگی زودگذرقدرت مردمچرا حیوانات سخن نمی گوینتلاشی تازه برای گشودن معبه نقاش بنگرهیچ اندر هیچشواهدی از نوع جدیدی از حاماجرای جهل مقدستاثیر انتخاب از طرف محیط کاهش حافظه هرچند فرایندیجوانان وطنآیا امکان بازسازی اندامهدفاع در برابر تغییر ساختایا بیماری ام اس (مولتیپنقش زنجبیل در جلوگیری از درس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلواز مخالفت بشنوزبان نیاز تکاملی استلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه ی تکامل در درمان بیتنهایی رمز نوآوری استبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزاران سال چشم های بینا وشب سیاه سحر شودمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال زمان(قسمت دوم)حفره در مغزآیا رژیم غذایی گیاهی سلادورترین نقطه ی قابل مشاهاپی ژنتیکچند جهانیذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسفر نامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز همیشه اطمینان تو بر خدا بتو در میانه ی جهان نیستی ویتامین بی هفدهصرع و درمان های آنمرکز حافظه کجاستتاثیر رژیم گیاه خواری بر گوشت خواری یا گیاه خواریحمایت از طبیعتآزمون ذهنی گربه شرودینگردانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز دانرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفااز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع بی نهایت انرژی در دهنر، پر کردن است نه فحش دتوهم بی خداییواکسن های شرکت فایزر آمرعقلانیت بدون تغییرمسئول صیانت از عقیده کیستداوم مهم است نه سرعتگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک قسمت 67افزایش مرگ و میر سندرم کوداروی جدید ALSابزار بقا از نخستین هماننوعی سکته مغزی ، وحشتناک روزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمنداناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سوخت هیدروژنی پاکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تیک و اختلال حرکتیوبینار اساتید نورولوژی دعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستپیوند قلب خوک، به فرد دچاحس و ادراک قسمت هشتمامید جدید بر آسیب نخاعیمغز مادران و کودکان در زمدخالت در ساختار ژنهاابزار بقای موجود زنده از فلج خوابچگونه به سطح بالایی از هوریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حایافته های نوین علوم پرده غم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیپختگی پس از چهل سالگي به حس و ادراک قسمت سی و ششماندوهگین نباش اگر درب یا مغز ابزار بقای برتر مادیدر درمان بیماری مولتیپل اثرات فشار روحی شدیدفراموشی و مسیر روحانیچالش هوشیاری و اینکه چرا رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی در کامپیوترهاسازگاری با محیط بین اجزاموفقیت هوش مصنوعی در امتتابوهای ذهنیکل اقیانوس در یک ذرهجهان قابل مشاهده بخش کوچآملودیپین داروی ضد فشار خم شدن فضا-زمانانسان، گونه ای پر از تضادمغز، فقط گیرندهدرمان جدید کنترل مولتیپلدرمان جدید ای ال اس، توفراختلالات صحبت کردن در انزمین زیر خلیج فارس تمدنی قلب دروازه ی ارتباطنخاع ما تا پایین ستون فقرتفاوت های تکاملی در مغز واطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت سومسردرد و علتهای آنمکان زمان یا حافظه زمانکوچکترین چیز یک معجزه اسجهان پر از چیزهای جادویی آیا ما کالا هستیمخار و گلای آنکه نامش درمان و یادشنقش پیش زمینه ها و اراده درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیارتباط هوش ساختار مغز و ژزندگی سلول در بدن، جدای اقدرت کنترل خودچرا حجم مغز گونه انسان درتلاشی جدید در درمان ام اسبه نادیدنی ایمان بیاورهیچگاه از فشار و شکست نترشواهدی از دنیسوان(شبه نئماجرای عجیب گالیلهتاثیر احتمالی عصاره تغلیکاهش دوپامین عامل بیماریجوانان وطنآیا انسان با مغز بزرگش اخدقیق ترین تصاویر از مغز اایا بدون زبان میتوانیم تنقش زبان در سلطه و قدرت ادست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقاز نخستین همانند سازها تزبان و کلمه حتی برای کسانلحظات خوش با کودکاننظریه ی تکامل در درمان بیتنبیه چقدر موثر استبی ذهن و بی روحهستي مادي ای که ما کوچکترشبیه سازی میلیون ها جهان مخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال زمان(قسمت سوم)حق انتخابآیا راهی برای رفع کم آبی ديدن با چشم بسته در خواب ابتدا سخت ترین استچند جهانیرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکاز تکنیکی تا مغز از مغز تسفر به مریخ در 39 روزمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه داناتر از ما وجود دتوقف؛ شکستویتامین دی گنجینه ای بزرضرورت زدودن افکارمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر رژیم گیاهخواری بر گیلگمش باستانی کیستحوادث روزگار از جمله ویرآزادی عقیده، آرمانی که تدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مسترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیراز تکینگی تا مغز از مغز تسلام تا روشناییمنابع جدید انرژیهوموارکتوس ها ممکن است دتوهم تنهاییواکسن کووید 19 چیزهایی که عقیده ی بی عملمسئولیت جدیدتداخل مرزها و صفات با بینگزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت 74افزایش سرعت پیشرفت علوم داروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین هماننیکولا تسلاروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست قسمت53تیروفیبان موثر در سکته ی وجود قبل از ناظر هوشمندعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاپیوند مغز و سر و چالشهای حس و ادراک قسمت پنجمامید درمان کرونا با همانمغز چون ابزار هوش است دلیدر مانهای کمر دردابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستچگونه باغبانی باعث کاهش ریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حایاد گرفتن مداومغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت سیزدهماندام حسی، درک از بخش هایمغز ابزار برتر بقادر سال حدود 7 میلیون نفر اثرات مفید قهوهفرایند پیچیده ی خونرسانیچالش هوشیاری و اینکه چرا رادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشاناستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی در خدمت خلق وحستم با شعار قانون بدترین مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر فکر بر سلامتکلمات بلند نه صدای بلندجهان موازی و حجاب هاآموزش نوین زبانخونریزی مغز در سندرم کووانعطاف پذیری مکانیسمی علمغزتان را در جوانی سیم کشاهرام مصر از شگفتی های جهمغزتان را در جوانی سیمکشدرمان جدید سرطاناختلالات عضلانی ژنتیکزمان چیستقلب روباتیکنخستین تمدن بشریتفاوت های زبانی سرمنشا تاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمسردرد تنشنمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکووید نوزده و خطر بیماری جهان دارای برنامهآیا ما تنها موجودات زنده خارق العاده و استثنایی بایمپلانت مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیارتباط پیوسته ی جهانزندگی، مدیریت انرژیقدرت انسان در نگاه به ابعچرا خشونت و تعصبتمایل زیاد به خوردن بستنبه هلال بنگرهیپرپاراتیروئیدیسمشیشه ی بازالتی و سیلیکونماده ی تاریکتاثیر ترکیبات استاتین (سکاهش سن بیولوژیکی، تنها جواب دانشمند سوال کننده آیا احتمال دارد رویا از آدل به دریا بزنایا تکامل هدفمند استنقش زبان در سلطه و قدرت ادست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به از نخستین همانند سازها تزبان و بیان نتیجه ساختمالرزش ناشی از اسیب به عصبنظریه ی تکامل در درمان بیتهدیدهای هوش مصنوعیبی شرمیهستی ما پس از شروعی چگال شبیه سازی سیستم های کوانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملککشف مکانیسم عصبی خوانش پحقیقت قربانی نزاع بین بی آیاما مقهور قوانین فیزیکدی متیل فومارات(زادیوا)(ابتدایی که در ذهن دانشمنچند جهانی و علمرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی از تکینگی تا مغز و از مغز سفر تجهیزات ناسا به مریخ منابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هستتولید مثل اولین ربات های ویروس مصنوعیضررهای مصرف شکر و قند بر مرگ چیستتاثیر عصاره تغلیظ شده گیگیاه بی عقل به سوی نور میحکمت الهی در پس همه چیزآزار دیگری، آزار خود استدانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تسلاح و راهزنیمناطق خاصی از مغز در جستجهورمون شیرساز یا پرولاکتتوهم جداییواکسن کرونا و گشودن پنجرعلم و ادراک فقط مشاهده ی مسئولیت در برابر محیط زیتروس جریان انرژیگشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت 75افسردگی و اضطراب در بیماداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین هماننیاز به آموزش مجازی دیجیروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سی و سه پل اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتکنولوژی جدید که سلول هاوراپامیل در بارداریعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون پیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک قسمت پنجاهامیدوار باش حتی اگر همه چمغز چگونه صداها را فیلتر در محل کار ارزش خودت را بابزارهای پیشرفته ارتباط فلج دوطرفه عصب 6 چشمچگونه تکامل مغزهای کنونیریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت و نیستیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زبانیاد بگیر فراموش کنیغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت ششمانرژی بی پایان در درون هرمغز از بسیاری حقایق می گردرمان های اسرار آمیز در آاثرات مفید روزه داریفرایند تکامل و دشواری هاچالش هوشیاری و اینکه چرا راز تغییربسیاری از بیماری های جدیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحستم، بی پاسخ نیستمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر مشاهده بر واقعیت بکلوزاپین داروی ضد جنونجهان ما میتواند به اندازآمارهای ارائه شده در سطح خواندن ، یکی از شستشو دهناولویت بندی ها کجاستمغط یک گیرنده استدرمان دارویی سرطان رحم باختراع جدید اینترنت کوانزمان و مکان، ابعاد کیهان قلب را نشکننخستین تصویر از سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپواطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی بیشتر در زنانسردرد سکه ایمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر گیاه خواری بر رشد وکودک هشت ساله لازم است آدجهان در حال نوسان و چرخشآیا مغز تا بزرگسالی توسعخبر مهم تلسکوپ هابلایمپلانت مغزی کمک میکند نقش انتخاب از طرف محیط، ندرک دیگرانبیماری تی تی پیارتباط انسانی، محدود به زونیسومایدقدرت ذهنچرا در مغز انسان، فرورفتتمدن قدیمی ای در جنوب ایربه کدامین گناه کشته شدندهاوکينگ پیش از مرگش رسالشکل های متفاوت پروتئین هماده ی خالیتاثیر تغذیه بر سلامت رواکایروپاکتیک چیستجوسازی مدرنآیا احتمال دارد رویا از آدلایلی که نشان میدهد ما بایجاد احساساتنقش سجده بر عملکرد مغزدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روباز نخستین همانند سازها تزبان و بیان، در سایه پیشرلرزش عضله یا فاسیکولاسیونظریه ی ریسمانتو یک معجزه ایبی عدالتی در توزیع واکسن و هر کس تقوای خدا پیشه کنشبکه های مصنوعی مغز به درمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر درجه حرارت بر عملککشف مکانیسمی پیچیده در بحقیقت آنطور نیست که به نظآب زندگی است قسمت چهارمدین اجباریابتذال با شعار دینچند روش ساده برای موفقیترفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل باز تکینگی تا مغز از مغز تسفر دشوار اکتشافمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریمتولید یا دریافت علمویرایش DNA جنین انسان، برضررهای شکر بر سلامت مغزمرگ و میر پنهانتاریک ترین بخش شبگیاه خواری و گوشت خوار کدحافظه میتواند بزرگترین دآسيب میکروواسکولاریا آسدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در فراموشی هارویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنوماز تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش فوق العاده، هر فرد استوهم جدایی و توهم علمواکسن کرونا از حقیقت تاتعلم و روحمستند جهان متصلتری فلوپرازینپل جویی اصفهانحس و ادراک قسمت 78اقلیت خلاقداروی جدید برای میاستنی ابزار بقای موجود زنده از چیز جدید را بپذیرروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکنولوژی جدید که سلول هاورزش هوازی مرتب خیلی به قعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانپیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک قسمت پنجاه و یامیدواری و مغزمغز ناتوان از توجیه پیدادر چه مرحله ای از خواب ، رابزارهای بقا از نخستین هفناوری هوش مصنوعی نحوه خچگونه جمعیت های بزرگ شکل ریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت، پر از صدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زبانیادگیری مهارت های جدید دغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به پروانه ی آسمانیحس و ادراک قسمت شصت و هشتانرژی تاریکمغز به تنهایی برای فرهنگ درمان های بیماری آلزایمراثرات مضر ماری جوانافرایند حذف برخی اجزای مغچالش هوشیاری و اینکه چرا راست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی درمانگر کامپیستون فقرات انسان دو پا جلموجود بی مغزی که می تواندتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکلام و زبان، گنجینه ای بسجهان مادی، تجلی فضا در ذهآن چیزی که ما جریان زمان