دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز انسان رو به کوچک تر شدن است

مغز انسان رو به کوچکتر شدن، بوده است.
باستان شناس و رهبر پژوهش بر ریشه های انسان در موزه نچرال هیستوری در لندن میگوید: در حقیقت یافته های اسکلتی پیشنهاد می کند، مغزهای ما طی 10000 تا 20000 سال گذشته کوچک تر شده است. بخشی از کوچک شدن، مربوط به کوچک شدن اندازه بدن طی 10000 سال گذشته است. اندازه مغز، مرتبط با اندازه بدن است زیرا بدن بزرگ تر، نیازمند سیستم عصبی بزرگتر است تا آن را مدیریت کند.
وقتی بدن ها کوچک تر شده است، مغزها هم اینگونه شده است. بدن کوچک تر، همچنین باعث لگن کوچک تر در زنان میشود بنابراین انتخاب طبیعی، متمایل است زایمان هایی با مغز کوچکتر انجام دهد.
چه چیزی کوچک شدن بدن ما را توضیح میدهد؟
این کوچک شدن بدن، ممکن است به دلیل گرمتر شدن درجه حرارت زمین طی 10 هزار سال اخیر و پس از آخرین دوره بخبندان باشد و شرایط سردتر، بدن های بزرگ تر ایجاد میکند زیرا این بدن ها گرما را بیشتر حفظ می کند. وقتی ما در درجه حرارت گرمتری قرار گرفتیم، ما در شرایطی بودیم که کمتر وابسته به محیط اطراف باشیم و این سبب میشود، وزن بدن کمتر شود. (باید توجه کرد طی دو میلیون سال اخیر، دوره های زیادی از این گرم شدن های آب و هوایی بوده است ولی ما شاهد کوچک شدن اندازه مغز و بدن نبوده ایم)
علت دیگر برای این کاهش، آن است که مغزهای ما انرژی زیادی مصرف میکنند و در اندازه بزرگتر قرار نمیگیرند مگر آنکه لازم باشد. این حقیقت- که ما به طور پیشرنده ای اطلاعات را از خارج پردازش میکنیم- درکتاب ها، کامپیوترو انلاین- یعنی بسیاری از ما میتوانند با مغز های کوچکتر اطلاعات را به دست بیاورد.
برخی باستان شناسان اعتفقااد دارند، مغز های بزرگتر ممکن است، به علت ارتباطات و مسیرهای طولانی تر در برخی زمینه ها مانند محاسبات سریع، کمتر سودمند باشند. روشی- که ما زندگی میکنیم- ممکن است بر اندازه مغز ما تاثیر گذاشته باشد. برای نمونه حیوانات اهلی، در مقایسه با حیوانات وحشی، مغز کوچک تری دارند، زیرا نیاز ندارند، نیروی زیادی در مغز صرف کنند تا به حیوانات دیگر حمله کنند و غذا به دست بیاورند. ولی وقتی ما مغزهای خود را برای شرایط ویژه زندگی سازگار کنیم، دلیلی برای این ترس در کاهش هوش ما به عنوان یک گونه، وجود ندارد
https://www.scientificamerican.com/article/why-have-our-brains-started-to-shrink/
آیا مغز های ما کوچکتر شده است تا باهوش تر باشیم؟
مطالعات نشان داده است که مغز انسان، طی 30هزار سال گذشته رو به کوچک شدن بوده است .مغز هموساپینس ها طی این مدت، از 1500 سانتیمتر مکعب به 1359 سانتیمترمکعب رسیده است یعنی به اندازه یک توپ تنیس، کوچک شده است. مغز زنان- که کوچکتر از مغز مردان است- همین کاهش رانشان داده است. این یافته ها بر اساس جمجمه هایی است که در اروپا، خاورمیانه و آسیا به دست آمدهاست. اما برخی باستان شناسان، تصور میکنند کوچک شدن مغز خیلی شگفت انگیز نیست، زیرا وقتی ما قوی تر و بزرگتر هستیم، به ماده خاکستری بیشتر برای کنترل اندام های بزرگتر، نیاز داریم. نئانندرتال- که پسر عموی انسان مدرن امروز است- حدود 30 هزار سال قبل و به دلیل ناشناخته، منقرض شد.
نئاندرتال های بزرگتر، مغزهای حجیمتری داشتند.
کروماگنون ها(هموساپینس با بزرگترین مغزها- که نقاشی های غاری از حیوانات بزرگ را در غار منومنتال لاسکوکس در حدود 17 هزار سال قبل باقی گذاشتند) این هموساپیسنس ها، سینه فراختر و بزرگ و آرواره های پهن، با دندان های بسیار زیاد داشته اند و هموساپینس هایی با مغز بزرگتر بودند.
پروفسور روانشناسیدیوید گیری از دانشگاه میسوری گفته است این صفات برای این- که در محیط پر از نزاع، دوام بیاورند- لازم بود. او تکامل اندازه های مغز را از 1.9 میلیون سال قبل تا 10 هزار سال قبل، بررسی کرده است و این زمانی است که اجداد و پسرعمو های ما در محیط اجتماعی پیچیده ای زندگی میکردند. گیری و همکاران او از تراکم جمعیتی به عنوان اندازه گیری ای برای پیچیدگی اجتماعی استفاده کردند و این فرضیه را مطرح کردند که انسانهای بیشتر- که نزدیک هم زندگی کنند- دارای تبادلات بیشتر درون گروه و تقسیم کار و ثروت بیشتر و تبادلات متغیر بین افراد هستند. آنها فهمیدند هر چه تراکم جمعیتی بیشتر میشود، اندازه مغز کوچکتر میگردد.
گیری به AFP میگوید: وقتی جوامع پیچیده، شکل گرفت اندازه مغز، کوچکتر شد زیرا لازم نبود برای زنده ماندن، خیلی باهوش باشیم. برن هیر دستیار باستان شناسی در دانشگاهDUKE میگوید: ولی کاهش اندازه مغز به این معنی نیست که انسان مدرن کندتر از پیشینیان خودهستند. به سادگی میتوان گفت آنها به صورت متفاوت، تکامل یافته اند و انواع خاصی از هوش در آنها سازمان یافته است ....
https://youtu.be/g9_DmL5PfM0


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز بزرگ و فعال یا مغز کوخواب عامل دسته بندی و حفطوزوز گوشانعطاف پذیری مکانیسمی علسرعت فکر کردن چگونه استبار سنین ابزار هوشمندی اتلاشی جدید در درمان ام اسنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددژاوو یا آشناپنداریکنگره بین المللی سردرد دایرادهای موجود در خلقت بطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی درباره احساساتی غیرتکامل ابزار هوش ، راه پر چه زیاد است بر من که در ایدرمان های بیماری آلزایمرابزار بقای موجود زنده از عصب حقوق نورولووفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر تچگونه جمعیت های بزرگ شکل کایروپاکتیک چیستدرگیری اعصاب به علت میتواختلال در شناسایی حروف و ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاهخواری بر رشد و چرا حجم مغز گونه انسان درگامی در درمان بیماریهای روش هایی ساده برای کاهش اارتباط شگفت انگیز مغز انما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی الفاگوپیشرفتی مستقل از ابزار هرشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز و از مغز مرگ انتقال است یا نابود شتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا احتمال دارد رویا از آزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی حمله ویروس کرونا به مغزوقت نهيب هاي غير علمي گذشافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم تعادلی بدنبوزون هیگز چیستمغز حریص برای خون، کلید تخودآگاهی و هوشیاريیک پیشنهاد خوب برای آسان اولین هیبرید بین انسان وشلیک فراموشیبارداری بدون رحمتمایل زیاد به خوردن بستننقش خرچنگ های نعل اسبی دردانشمندان ژنی از مغز انسکنگره بین المللی سردرد داگر نعمت فراموشی نبود بسطی یکصد هزار سال اخیر هرچبخش دیگری در وجود انسان هتکامل زبانچهار میلیارد سال تکامل بدرمان های جدید میگرنابزارهای بقای موجود زندعضلانی که طی سخن گفتن چقدفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه حافظه را قویتر کنیکاربرد روباتهای ريزنانوذهن چند جانبه نیازمند نگاختلالات مخچهمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر انتخاب از طرف محیط چرا در مغز انسان، فرورفتگاهی لازم است برای فهم و روش صحبت کردن در حال تکامارتباط غیرکلامی بین انساماه رجبتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کپاسخ گیاهان در زمان خوردرشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتغییر عمودی سر انسان از پهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا احتمال دارد رویا از آزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز آیندگان چگونه است ؟حوادث روزگار از جمله ویروقتی فهمیدی خطا کردی برگافزایش قدرت ادراکات و حسسیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری های مغز و اعصاب و مغز زنان جوانتر از مغز مرخودآگاهی و هوشیاريیکی از علل محدودیت مغز اماولین مورد پیوند سر در انشنا در ابهای گرم جنوب نیبازگشت از آثار به سوی خداتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش داروهاي مختلف معروف دانشمندان روش هاي جدیدی کندر در بیماریهای التهاباگر نعمت فراموشی نبود بسظهور امواج مغزی در مغز مصبرنامه و ساختار پیچیده متکامل ساختار رگهای مغزی چهار ساعت پس از کشتار خوکدرمان های جدید در بیماری ابزارهای پیشرفته ارتباط مقالاتفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر کپسول نوروهرب بر سنگاه محدود و تک جانبه، مشکاربرد روباتهای ريز، در رقیبی قدرتمند در برابر ماختلالات حرکتی در انسانمنبع خواب و رویاتاثیر ترکیبات استاتین (سچراروياها را به یاد نمی آگاهی مغز بزرگ چالش استروشهای نو در درمان دیسک بارتروز یا خوردگی و التهاماپروتیلینتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کپختگی پس از چهل سالگي به زمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلتغییرات منطقه بویایی مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا برای تولید مثل همیشه سفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز- از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماحافظه و اطلاعات در کجاست ویتامین E برای فعالیت صحافسردگی و اضطراب در بیماسکته مغزیبیماری گیلن باره و بیماربیماری ای شبیه آلزایمر و مغزهای کوچک بی احساسخانواده پایداریافته های نوین علوم پرده اولین تصویر در تاریخ از سشناخت و معرفت، و نقش آن دبازسازي مغز و نخاع چالشی تمدن بشری و مغز اخلاقینقش روزه داری در سالم و جدانشمندان روشی برای تبدیکوچک شدن مغز از نئاندرتااگر تلاش انسان امروز براعلم به ما کمک میکند تا موبرین نت به جای اینترنتتکامل شناخت انسان با کشفنوار مغزی روشی مهم در تشخدرمان های رایج ام اسابزارهای بقا از نخستین هتاثیر ویتامین دی بر بیمافرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه انسان محدود به ادراکجای مغز مسئول پردازش تجرموزی از نخستین تمدن بشراختلالات صحبت کردن در انمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر دپاکین بر بیماری مچراروياها را به یاد نمی آگذر زمان کاملا وابسته به روشهای شناسایی قدرت شنواارزش حقیقی زبان قسمت اولمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کپرورش مغز مینیاتوری انسازندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاتغییرات تکاملی سر انسان هوشیاری کوانتومیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز- از مغزتمغز انسان برای ایجاد تمدحافظه و اطلاعات در کجاست ویتامین E در چه مواد غذایالکتروتاکسی(گرایش و حرکسانسور از روی قصد بسیاری بیماری ای شبیه ام اس مولتبررسی سیستم تعادلی بدن امغزتان را در جوانی سیمکشخدا موجود استیادگیری مهارت های جدید داولین سلول مصنوعیشناسایی سلول های ایمنی ابحتی علمی درباره تمایل بتمساح حد واسط میان مغز کونقش رژیم غذایی بر رشد و اداروهای مصرفی در ام اسکووید نوزده و خطر بیماریابزار هوش در حال ارتقا ازعلایم کمبود ویتامین E را برای پیش بینی آینده مغز دتئوری تکامل امروز در درمنورون هاي مصنوعی می تواندرمان های علامتی در ام اسابزارهای بقا ازنخستین همصفحه اصلیقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر قدرت بینایی دراکرونا چه بر سر مغز می آوررمز و رازهای ارتباط غیر کادامه بحث تکامل چشممولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر داروهای ضد التهاب نزاع بین جهل و علم رو به پگربه شرودینگر و تاثیر مشروشی برای بهبود هوش عاطفارزش حقیقی زبان قسمت دوممجموعه های پر سلولی بدن متاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کآلزایمرزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیثبت امواج الکتریکی در عصهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای شادمانی طحافظه و اطلاعات در کجاستویتامین دی گنجینه ای بزرالتهاب شریان تمپورالساخت شبکه عصبی با الفبایبیماری بیش فعالیبررسی علل کمر درد در میاننقش قهوه در سلامتیخطا در محاسبات چیزی کاملیادآوری خواب و رویااوکرلیزوماب داروی جدید ششواهدی از دنیسوان(شبه نئبحث درباره پیدایش و منشاتنفس هوازی و میتوکندرینقش رژیم غذایی در رشد و اداروهای ضد بیماری ام اس وکودک ایرانی که هوش او از ابزار بقای موجود زنده از علایم کمبود ویتامین E را برخی نکات از گاید لاین پرتئوری تکامل در پیشگیری و نورون های ردیاب حافظهدرمان ژنتیکی برای نوآوریابزارهای بقای از نخستین سوالات پزشکیقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر توانایی اجزاي بکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویا و خبر از آیندهاداراوون تنها داروی تاییمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نزاع بین علم و نادانی رو گزیده ای از وبینار یا کنفروشی جدید در درمان قطع نخارزش حقیقی زبان قسمت سوممحل درک احساسات روحانیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا ممکن است موش کور بی مزیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیجمجمه انسان های اولیههیچگاه از فشار و شکست نترآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب ازدواج های بین گونه ای، رمغز انسان برای شادمانی طحس چشایی و بویاییواکنش های ناخودآگاه و تقامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری تی تی پیبزرگ شدن مغز محدود به دورنقش مهاجرت در توسعه نسل اخطا در محاسبات چیزی کاملژن هوش و ساختارهای حیاتی ايندگان چگونه خواهند دیدشاهکار قرنبحثی در مورد نقش ویتامينتنفس هوازی و میتوکندرینقش زبان در سلطه و قدرت اداروی فامپیریدین یا نورلکودکان میتوانند ناقل بی ابزار بقای موجود زنده از علت خواب آلودگی بعد از خوبرخی اثرات مضر ویتامین دتا 20 سال آینده مغز شما به نوروپلاستیسیتی چیستدرمان جدید میگرن با انتی ابزارهای دفاعی و بقای موپیامهای کاربرانقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی از درمان برخی ویکشف مکانیسمی پیچیده در برویا بخشی حقیقی از زندگی ادغام میان گونه های مختلموجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و جهل رو به پگزارش یک مورد جالب لخته وروشی جدید در درمان سکته ماز نشانه ها و آثار درک شدمحل درک احساسات روحانی دتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا ما تنها موجودات زنده زیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سجنسیت و تفاوت های بیناییهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفرنامه سفر به بم و جنوب استفاده از هوش مصنوعی در مغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک (قسمت اول )واکسن کرونا از حقیقت تاتامید درمان کرونا با همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با امگا سه عامل مهم سلامتساختار شبکه های مغزی ثاببیماری ضعف عضلات نزدیک ببزرگ شدن تقریبا ناگهانی نقش محیط زندگی و مهاجرت دخطرات هوش مصنوعیژن یا نقشه توسعه مغز و نقايا اراده آزاد توهم است یشبیه سازی میلیون ها جهان بحثی جالب درباره محدودیتتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش زبان در سلطه و قدرت اداروی تشنجی دربارداریکودکان خود را مشابه خود تابزار بقای موجود زنده از عوامل موثر در پیدایش زبابرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوشیدن چای برای مغز مفید درمانهای بیماری پارکینساثر مضر مصرف طولانی مدت رسایتهای دیگرقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی در شناسایی چهره کشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا تخیل یا واقعیتادغام دو حیطه علوم مغز و موجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکنظام مثبت زندگیگشایش دروازه جدیدی از طرريتوکسيمب در درمان ام اساز نظر علم اعصاب یا نرووسمحدودیت های حافظه و حافظتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب جنسیت و تفاوت های بیناییهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا خداباوری محصول تکاملسفری به آغاز کیهاناستیفن هاوکینگ در مورد همغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک (قسمت دوم )واکسن سرطانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسازگاری با محیط بین اجزابیماریهای تحلیل عضلانی ابسیاری از بیماری های جدینقش نظام غذایی در تکامل مدفاع در برابر تغییر ساختژنها نقشه ایجاد ابزار هوايا اراده آزاد توهم است یشبیه سازی سیستم های کوانبحثی در مورد نقش کلسیم و تولید سلولهای جنسی از سلنقش سجده بر عملکرد مغزداروی جدید s3 در درمان ام کوری گذرای ناشی از موبایابزار بقای موجود زنده از عوامل ایجاد لغت انسانی و برخی بیماری ها که در آن بتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک درک فرد دیگر و رفتارهای ااثرات فشار روحی شدیدقبل از انفجار بزرگتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخاع ما تا پایین ستون فقرکشف جمجمه ای درکوه ایرهورویاها از مغز است یا ناخوارتقا و تکامل سنت آفرینش میهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمپمبرولیزوماب در بیماری چریواستیگمیناز نظر علم اعصاب اراده آزمخچه فراتر از حفظ تعادلتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهجهش های ژنتیکی مفید در ساهدف یکسان، در مسیرهای متآیا دلفین ها می تواند از سلولهای بنیادی مصنوعی دراستیفن هاوکینگ در تفسیر مغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت چهارمواکسنی با تاثیر دوگانه اواسطه ها د رمسیر ایجاد مغانفجار و توقف تکاملی نشاسخن پاک و ثابتبیهوش کردن در جراحی و بیمتفاوت مغز انسان و میمون هنقش هورمون های تیروئید ددقیق ترین تصاویر از مغز اژنها ، مغز و ارادهای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عبحثی در مورد عملکرد لوب فتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش غذاها و موجودات درياداروی جدید ضد میگرنکی غایب شدی تا نیازمند دلابزار بقای موجود زنده از عواملی که برای ظهور لغت ابرخی بیماری های خاص که بدفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر نگاه انسان بر رفتاچیزی خارج از مغزهای ما نیدرک و احساساثرات مفید قهوهقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالهگنجینه ای به نام ویتامین رویاهای پر رمز و حیرتی درارتوکين تراپی روشی جديد میگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو پنج اکتشاف شگفت آور در موریسدیپلام تنها داروی تایاز نظر علم اعصاب اراده آزمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتری فلوپرازینهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهجهش های ژنتیکی غیر تصادفهدف از تکامل مغزآیا دست مصنوعی به زودی قاسلسله مباحث هوش مصنوعیاستخوان های کشف شده، ممکمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت پنجمحس و ادراک قسمت سوموراپامیل در بارداریانواع سکته های مغزیسریعترین کامپیوتر موجودبیوگرافیتفاوتهای جنسیتی راهی برانقش هورمون زنانه استروژندلایلی که نشان میدهد ما بژنهای مشترک بین انسان و وایندرالشباهت زیاد بین سلول هاي عبحثی درباره هوش و تفاوتهتوازن مهمتر از فعالیت زینقش غذاها و موجودات درياداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از عوارض ازدواج و بچه دار شدبرخی توجهات در ببمار پارفلج خوابتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه مغز پیش انسان یا همدرک احساسات و تفکرات دیگاثرات مضر ماری جواناقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید در سرگیجهگویید نوزده و ایمنی ساکترویای شفافارتباط میکروب روده و پارمیگرن شدید قابل درمان استاثیر درجه حرارت بر عملکهفت سین یادگاری از میراث پوست ساعتی مستقل از مغز درژیم های غذایی و نقش مهم از آغاز خلقت تا نگاه انسامخچه ابزاري که وظیفه آن فتری فلوپرازینهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسم زنبور ، کلیدی برای واراصول سلامت کمرمغز از بسیاری حقایق می گرحساسیت روانی متفاوتورزش هوازی مرتب خیلی به قانگشت نگاری مغز نشان میدسرگیجه از شایعترین اختلابیوگرافیتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش ژنتیک در درمان اختلادندان ها را مسواک بزنید تژنهای هوش ، کدامندایا کوچک شدن مغزانسان الشش مرحله تکامل چشمبحثی درباره هوش و تفاوتهتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش غذاها و موجودات درياداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از عید نوروز مبارکبرخی سلولهای عصبی در تلافلج خواب چیستتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه هموساپينس بر زمین درک تصویر و زبان های مخلتاجزای پر سلولی بدن انسان لوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمشهای مهم برای تقویت عگوشه بیماری اتوزومال رسسروبات های ریز در درمان بیارتباط چاقی و کاهش قدرت بمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه عسل با موم بخوریمپیموزایدرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز انفجار بزرگ تا انفجار مدارک ژنتیکی چگونه انسانتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهجهشهای مفید و ذکاوتی که دهزینه ای که برای اندیشیدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسودمندی موجودات ابزی بر اضطراب و ترسمغز به تنهایی برای فرهنگ خلاصه ای از مطالب همایش مورزش هوازی ، بهترین تمریاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد میگرن در کودکانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتلقین اطلاعات و حافظهنقش آتش در رسیدن انسان بهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکلرال هیدرات برای خوابانایا ابزار هوشمندی یا مغز ششمین کنگره بین المللی سبحثی درباره هوش و تفاوتهتوصیه های غیر دارویی در سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقای موجود زنده از عامل کلیدی در کنترل کارآبرخی سيناپسها طی تکامل و فیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر ویروس کرونا بر مغز چگونه آن شکری که می خوریمدرک عمیق در حیواناتاجزایی ناشناخته در شکل گلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مغزهای ما ارتقا یافت گوشت خواری یا گیاه خواریروح رهاییارتباط هوش ساختار مغز و ژمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دپیچیدگی های مغزی در درک زراه های جدید برای قضاوت راز تلسکوپ گالیله تا تلسکمروری بر تشنج و درمان هایتشنج چیستهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمجاذبه و نقش آن در شکلگیریهزینه سنگین انسان در ازاآیا راهی برای رفع کم آبی سیاهچاله و تکینگی ابتدایاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز برای فراموشی بیشتر کمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خواندن ، یکی از شستشو دهنورزش و میگرنانسان قدیم در شبه جزیره عسردرد و علتهای آنبیست تمرین ساده برای جلوتلاش هایی در بیماران قطع نقش انتخاب از طرف محیط، نديدن با چشم بسته در خواب کمردرد و علل آنایا بیماری ام اس (مولتیپصرع و درمان های آنبحثی درباره هوش و تفاوتهتوصیه هایی در مصرف ماهینقص در تشخیص هیجانات عامدر مانهای کمر دردابزار بقای موجود زنده از عارضه جدید ویروس کرونا سبررسي علل احتمالي تغيير فیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر ژنها بر اختلالات خچگونه انتظارات بر ادراک درگیری قلب در بیماری ویراحساس گذر سریعتر زمانلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا پس از بیدار شدن از خوگیاه خواری و گوشت خوار کدروزه داری و بیمار ی ام اس ارتباط انسانی، محدود به ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی می تواند بر احپیوند مغز و سر و چالشهای راه های جدید برای قضاوت راز تلسکوپ گالیله تا تلسکمرکز هوشیاری، روح یا بدن تشنج و حرکات شبه تشنجی قاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیحقیقت قربانی نزاع بین بی هستي مادي ای که ما کوچکترآیاما مقهور قوانین فیزیکسیاره ابلهاناطلاعاتی عمومی در مورد ممغز بزرگ چالش است یا منفعخواب سالم عامل سلامتیورزش بهترین درمان بیش فعانسان جدید از چه زمانی پاسردرد تنشنبیشتر کمردردها نیازی به تلاشی برای درمان قطع نخانقش اتصالات بین سلولهای دی متیل فومارات(زادیوا)(کمردرد با پوشیدن کفش مناایا بدون زبان میتوانیم تضررهای مصرف شکر و قند بر بحثی درباره هوش و تفاوتهتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیدر چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقای موجود زنده از عدم توقف تکامل در یک اندابررسی و اپروچ جدید بر بیمفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر کلام در آیات کلام بچگونه باغبانی باعث کاهش کاهش التهاب ناشی از بیمادرگیری مغز در بیماری کویاخلاق و علوم اعصابلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا بیماری های تخریبی مغگالکانزوماب، دارویی جدیروش مقابله مغز با محدودیارتباط شگفت مغز انسان و فما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیوند سر، یکی از راه حلهاراه پیروزی در زندگی چیستاز تکنیکی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستتشنج عدم توازن بین نورون هوش احساسیآیا امکان بازسازی اندامهزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر حقیقت خواب و رویاهستی ما پس از شروعی چگال آزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاره ابلهانبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز بزرگ چالشهای پیش روخواب سالم عامل سلامتی و یورزش در کمر دردانسان عامل توقف رشد مغزسردرد سکه ایبا هوش مصنوعی خودکار روبتلاشی تازه برای گشودن معنقش حفاظتی مولکول جدید ددژا وو یا اشنا پنداریکنفرانس تشنج هتل کوثر اصایا تکامل هدفمند استضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی درباره احساسات متفاتکامل چشمچندین ماده غذایی که مانندر هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقای موجود زنده از عسل طبیعی موثر در کنترل بفراموش کارها باهوش تر هستاثیر کپسول نوروهرب بر نچگونه جمعیت های بزرگ شکل کاهش دوپامین عامل بیماریدرگیری مغز در بیماران مباخلاق پایه تکامل و فرهنگلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حیوانات سخن نمی گوینگامی در درمان بیماریهای روش های صرفه جویی در ایجاارتباط شگفت انگیز مغز انما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیشینیان انسان از هفت میراست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش احساسیآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداحقیقت راستین انسان علم بو هر کس تقوای خدا پیشه کنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز به زودی شبکه مغزی به جای