دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بعد از کرونا دلخوشی بیهوده یا نگرانی ای همراه با امید

بعد از کرونا!(دلخوشی بیهوده یا ترس همراه با امید؟)
یک بیماری مغزی ناشناخته در حال انتشار در کانادا است
ما باید به نخستین اصول بازگردیم؛ باید به موارد راست و بی شیله پیله بازگردیم... در این نقطه، هیچ چیز، قابل استثنا کردن نیست.
استاننیو برانسویککانادا، 48 مورد از یک بیماری جدید مغزی را شناسایی کرده است. بیماران از 18 تا 85 سال عمر دارند و علایم بسیاری را از جمله خشونت، اضطراب، افسردگی، در عضلانی و اسپاسم تجربه می کنند. برخی بیماران دچار بی خوابی، اختلال تکلم، کاهش وزن سریع و آتروفی عضلانی می شوند. بسیاری از بیماران، توهم خاصی به نام هذیان گاپگراس را تجربه میکنند. ویژگی آشکار این هذیان، باور بیمار بر این است که اطرافیان او، به‌ راستی خودشان نیستند، بلکه جانشین آنها هستند.

یکی از مبتلایان میگوید در مقطعی حتی قادر به راه رفتن نبوده است و به دنبال بد حال شدن در بیمارستان بستری شد. در ابتدا پزشکان تصور کردند این بیمار، مبتلا به بیماریکروتز فلد جکوب شده است. کروتز فلد جکوب، یک بیماری کشنده ی تخریبی مغز است که به وسیله ی نوعی عامل بیماری زا- که پروتئینی به نامپریون ایجاد میشود. پریون بیماری زا به دلیل تبدیل فرمPrpC بهPrp SC (پریون سالم به پریون بیماری زا)ایجاد میشود. روش تشخیص این بیماری نمونه برداری از بافت مغز است و به وسیله ی آنتی بادی شناسایی نمیشود زیرا پریون ها در حالت طبیعی هم در مغز وجود دارد و باعث ایمنی زایی نمیشوند . پریون بیماری زا مشابه پریون طبیعی است و فقط ساختمان فضایی متفاوتی دارد.

تست های آزمایشی برای کروتز فلت جاکوب، در بیمار منفی شد.
آلر مرور پزشک این بیمار میگوید: اعتقاد اولیه ی ما این بود که یک عامل سمی که از محیط دریافت شده است باعث تغییرات تخریبی شده است همچنین پزشکان نوعی اکسایتوتوکسین ماند دوموئیک اسید را- که عامل بسیاری از مسمومیت های غذایی در سال 1987 بود- است- مطرح کردند.
ولی سوالات بسیار بیشتراز جواب هایی است که در اختیار داریم.
نورولوژیست دانشگاهبریتیش کلمبیا نیل کاشمن میگوید: ما باید به نخستین اصول بازگردیم؛ باید به موارد راست و بی شیله پیله بازگردیم... در این نقطه، هیچ چیز، قابل استثنا کردن نیست.
https://futurism.com/neoscope/mysterious-brain-disease-spreading-canada


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سودمندی موجودات ابزی بر احیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری اسپینال ماسکولار گمان میکنی جرمی کوچکی در میگرن سردردی ژنتیکی که بتکامل ابزار هوش ، راه پر حقیقت راستین انسان علم بچهار میلیارد سال تکامل بدرگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابادغام میان گونه های مختلهیچ کاری نکردن به معنی چیبا هوش مصنوعی خودکار روبگشایش دروازه جدیدی از طرمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر نگاه ناظر هوشیار بحس و ادراک قسمت نوزدهمرموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشفلج خواببحثی درباره هوش و تفاوتهمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت سیزدهمایمپلانت نخاعی میتواند دچگونه تکامل مغزهای کنونیشش مرحله تکامل چشماز بحث های کنونی در ویروسواکنش های ناخودآگاه و تققلب و عقلبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینمشکلات روانپزشکی در عقب خارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم اگر نعمت فراموشی نبود بسنخستین تصویر از سیاهچالهعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریلا اکراه فی الدینبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان ایا طبیعتا تماديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو سوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تژن هوش و ساختارهای حیاتی منابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های بین زن و مرد فقتبدیل سلولهای محافط به سمغز بزرگترین مصرف کننده داروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانهندسه ی پایه ایاستفاده از سلول های بنیاکندر در بیماریهای التهابمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن بشری و مغز اخلاقیتغییر عمودی سر انسان از پنقش ژنتیک در درمان اختلادر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیکار با یگانگی و یکپارچگیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهمات و شناخت حقیقتجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش زنجبیل در جلوگیری از درمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر اناحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری اضطراب عمومیگنجینه ای به نام ویتامین میگرن شدید قابل درمان استکامل داروینی هنوز در حاحقایق ممکن و غیر ممکنچهار ساعت پس از کشتار خوکدرگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزاادغام دو حیطه علوم مغز و هیچ کس مانند تو نگاه نمیکبار بزرگ ایستادن بر دو پاپمبرولیزوماب در بیماری چمباحث مهم حس و ادراکتاثیر نگاه و مشاهده ناظر حس و ادراک قسمت هفتمرمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی فهمیدی خطا کردی برگفلج خواب چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت ششماین پیوند نه با مغز بلکه چگونه جمعیت های بزرگ شکل ششمین کنگره بین المللی ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکواکنش به حس جدیدقیچی ژنتیکیبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری ممشاهده گر جدای از شیء مشاخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم اگر نعمت فراموشی نبود بسنخستین روبات های زنده ی جعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قلایو دوم دکتر سید سلمان فبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای ایجاد تمددی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های تکاملی در مغز وتداخل مرزها و صفات با بینمغز حریص برای خون، کلید تداروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از هندسه ی رایج کیهاناستفاده از سلول های بنیاکوچک شدن مغز از نئاندرتامنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدنی قدیمی در شمال خلیج تغییرات منطقه بویایی مغزنقش گرمایش آب و هوا در همدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچاکاربرد روباتهای ريزنانومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوپیراماتجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان تشنجدرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعاحساسات کاذبهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبیماری بیش فعالیگویید نوزده و ایمنی ساکتمیدان مغناطيسي زمین بشر تکامل داروینی هنوز در حاحمله ویروس کرونا به مغزنوآوری ای شگفت انگیز داندرگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلارتقا و تکامل سنت آفرینش هیچگاه از فشار و شکست نتربار سنین ابزار هوشمندی اپنج اکتشاف شگفت آور در مومجموعه های پر سلولی بدن متاثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت هفدهمرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت دومویتنام نوعی کرونا ویروس فلج دوطرفه عصب 6 چشمبحثی درباره هوش و تفاوتهمرگ چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیاینکه به خاطرخودت زندگی چگونه جمعیت های بزرگ شکل صرع و درمان های آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکواکسن های شرکت فایزر آمرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب مشاهده آینده از روی مشاهخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های مفید برای درد زاعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریلبخند بزن شاید صبح فردا زبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان سایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تژنها نقشه ایجاد ابزار هومنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های زبانی سرمنشا تتروس جریان انرژیمغز زنان جوانتر از مغز مرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادیناستیفن هاوکینگ در مورد هکووید نوزده و خطر بیماری منبع هوشیاری کجاست قسمت تمساح حد واسط میان مغز کوتغییرات آب و هوایی که به نقش پیش زمینه ها و اراده در هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و اابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازکاربرد روباتهای ريز، در منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوانایی مغز و دیگر اجزای جهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی در کامپیوترهابیماری تی تی پیگوشه بیماری اتوزومال رسسمیدازولام در درمان تشنج تکامل داروینی هنوز در حاحمایت از طبیعتنوار مغز مشاهده ی غیر مستدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتارتوکين تراپی روشی جديد هیپرپاراتیروئیدیسمبارداری بدون رحمپوست ساعتی مستقل از مغز دمحل درک احساسات روحانیتاثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت هجدهمروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حاارزش حقیقی زبان قسمت سومویتامین E برای فعالیت صحفناوری هوش مصنوعی نحوه خبحثی درباره هوش و تفاوتهمرگ و میر پنهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجااینکه خانواده ات سالم باچگونه حافظه را قویتر کنیضررهای مصرف شکر و قند بر از تکنیکی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که قانون مندی نقشه ژنتیکی مبرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مطالعه ای بیان میکند اهدخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستاگر تلاش انسان امروز برانرمش های مفید در سرگیجهعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنلرزش ناشی از اسیب به عصببررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طدژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز- از مغز ژنها ، مغز و ارادهمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوتهای جنسیتی راهی براتری فلوپرازینمغزهای کوچک بی احساسداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکاستیفن هاوکینگ در تفسیر کودک ایرانی که هوش او از منبع هوشیاری کجاست قسمت تنفس هوازی و میتوکندریتغییرات تکاملی سر انسان نقش آتش در رسیدن انسان بهدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق ابزارهای بقای موجود زندههوش مصنوعی از عروسک بازی به بالا بر ستارگان نگاه ککتاب زیست شناسی باورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوازن مهمتر از فعالیت زیجواب دانشمند سوال کننده نقش سجده بر عملکرد مغزنقش غذاها و موجودات دريادرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماری دویکگوشت خواری یا گیاه خواریمکانیک کوانتومی بی معنی تکامل داروینی هنوز در حاحوادث روزگار از جمله ویرنوار مغزی روشی مهم در تشخدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسرنوشتارتباط میکروب روده و پارهاوکينگ پیش از مرگش رسالبازگشت از آثار به سوی خداپیموزایدمحل درک احساسات روحانی دتاثیر ویتامین دی بر بیماحس و ادراک قسمت هشتمرویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش خود را چگونه میشناسویتامین E در چه مواد غذایفیلمی بسیار جالب از تغییبحثی درباره احساسات متفامرگ انتقال است یا نابود شتاثیر گیاه خواری بر رشد وحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش ااینترنت بدون فیلتر ماهوانگاه محدود و تک جانبه، مشضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز و از مغز واکسن کرونا و گشودن پنجرقانون جنگلبرخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکمعنی روزهخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت راپی ژنتیکنرمشهای مهم برای تقویت ععید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچک تر شدژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز- از مغز ژنهای مشترک بین انسان و ومنابع انرژی از نفت و گاز تقلید مرحله ای نسبتا پیشتری فلوپرازینمغزتان را در جوانی سیم کشداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از هوموارکتوس ها ممکن است داستخوان های کشف شده، ممککودکان میتوانند ناقل بی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتنفس هوازی و میتوکندریثبت امواج الکتریکی در عصنقش انتخاب از طرف محیط، ندر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهابزارهای بقای از نخستین هوش مصنوعی از عروسک بازی به خودت مغرور نشوکتاب، سفری به تاریخمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش غذاها و موجودات دريادرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهاناختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماری دیستروفی میوتونیگیلگمش باستانی کیستمکانیزمهای دفاعی در برابتکامل زبانحافظه و اطلاعات در کجاست نورون هاي مصنوعی می تواندستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودارتباط ماده و انرژیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبازگشت به ریشه های تکاملپیموزایدمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر ویروس کرونا بر مغز حس و ادراک قسمت پنجمرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین هاز نخستین همانند سازها تویتامین کافیزیک مولکولها و ذرات در بحثی درباره احساساتی غیرمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر گیاه خواری بر رشد وخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامایندرالنگاه انسان محدود به ادراطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتقانون جنگلبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکمعادله ها فقط بخش خسته کنخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رابزار هوش در حال ارتقا ازچرا مغزهای ما ارتقا یافت عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش در کمر دردلزوم سازگاری قانون مجازابزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شددگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز- از مغزتژنهای هوش ، کدامندمنابع انرژی از نفت و گاز تقلید از روی طبیعتتسلیم شدن از نورون شروع ممغزتان را در جوانی سیمکشداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی می تواند بر احاستروژن مانند سپر زنان دکودکان خود را مشابه خود تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس بدون اکسیژنجمجمه انسان های اولیهنقش اتصالات بین سلولهای در آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درابزارهای دفاعی و بقای موهوش مصنوعی از عروسک بازی به زودی شبکه مغزی به جای کجای مغز مسئول پردازش تجمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتوسعه برخی شغل ها با هوش جدایی خطای حسی استجریان انرژی در سیستم های نقش غذاها و موجودات دريادرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی درمانگر کامپیبیماری ضعف عضلات نزدیک بگیاه خواری و گوشت خوار کدما انسانها چه اندازه نزدتکامل زبانحافظه و اطلاعات در کجاست نورون های ردیاب حافظهذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط متقابل با همه ی حیهدف یکسان، در مسیرهای متبازخورد یا فیدبکپیچیدگی های مغزمگسمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر ژنها بر اختلالات خحس و ادراک قسمت بیست و چهرویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلاز نخستین همانند سازها تویتامین کا و استخوانفیزیک و هوشیاریبخش فراموش شده ی حافظهمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بایا کوچک شدن مغزانسان النگاه از درون مجموعه با نگطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توقانونمندی و محدودیت عالمبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی علم در کنترل کروندفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا واعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختلزوم سازگاری قانون مجازابزرگترین خطایی که مردم متاثیر رو ح و روان بر جسممغز ایندگان چگونه استدانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسماناز تکینگی تا مغز، از مغز ژنهای حاکم بر انسان و انسمنابع انرژی از نفت و گاز تقویت استخوان در گرو تغذتشنج چیستنقش قهوه در سلامتیداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی و کشف زبان هایاسرار بازسازی اندام هاکوری گذرای ناشی از موبایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو یک جهان در مغز خودت هسجنسیت و تفاوت های بینایینقش تیروئید در تکامل مغزدر درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیاتفاق و تصادفهوش مصنوعی از عروسک بازی به زیر پای خود نگاه نکن بکرونا چه بر سر مغز می آورمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتوصیه های سازمان بهداشت جریان انرژی در سیستم های نقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبیماریهای تحلیل عضلانی اگالکانزوماب، دارویی جدیما انسانها چه اندازه نزدتکامل زبان انسان از پیشیحافظه و اطلاعات در کجاستنوروپلاستیسیتی چیستذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهدف از تکامل مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی پیچیدگی های مغزی در درک زمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر کلام در آیات کلام بحس و ادراک قسمت بیست و یکرویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرناز نخستین همانند سازها تویتامین کا در سبزیجاتفیزیکدانان ماشینی برای تبخش بزرگتر کیهان ناشناختمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر گیاه خواری بر رشد وخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواایا این جمله درست است کسینگاه حقیقی نگاه به درون اطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدقارچ بی مغز در خدمت موجودبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز فکر میکند مرگ برای دیدقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز توزوز گوشمقاومت به عوارض فشار خون بسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز ابزار بقای برتر مادیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز، از مغز کلرال هیدرات برای خوابانمنابع انرژی از نفت و گاز تقویت سیستم ایمنیتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش مهاجرت در توسعه نسل اداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاصل بازخوردکی غایب شدی تا نیازمند دلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو پیچیده ترین تکنولوژی جنسیت و تفاوت های بینایینقش حفاظتی مولکول جدید ددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاتوبان اطلاعات و پلِ بینهوش مصنوعی از عروسک بازی بوزون هیگز چیستکریستال زمان(قسمت اولمنبع خواب و رویاتوصیه های غیر دارویی در سمنحنی که ارتباط بین معرفتوصیه هایی در مصرف ماهیجریان انرژی در سیستم های نقشه های مغزی جدید با جزیدرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز اختلالات مخچههوش مصنوعی ساخته هوش طبیبیهوش کردن در جراحی و بیمگامی در درمان بیماریهای ما اکنون میدانیم فضا خالتکامل ساختار رگهای مغزی حس چشایی و بویایینوروز یا روز پایانیذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانارتباط هوش ساختار مغز و ژهدف از خلقت رسیدن به ابزابحتی علمی درباره تمایل بپیوند مغز و سر و چالشهای مخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر کپسول نوروهرب بر نحس و ادراک قسمت بیست و دورویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعینکاتی در مورد تشنجشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تویتامین دی گنجینه ای بزرفرگشت و تکامل تصادفی محض بخش دیگری در وجود انسان همزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفایا ابزار هوشمندی یا مغز نگاهی بر قدرت بینایی دراظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنقبل از آغازبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز قلبدلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان مقابله با کرونا با علم اسبسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز ابزار برتر بقادانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز، از مغز کمردردمنابع انرژی از نفت و گاز تلقین اطلاعات و حافظهتشنج عدم توازن بین نورون نقش میدان مغناطیسی زمین داروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاصول توسعه ی یک ذهن کاملکیهان خود را طراحی میکندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو جهانی هستی که خودش را جهل مقدسنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای واراتوسوکسیمایدهوش مصنوعی از عروسک بازی بوزون هیگز جهان را از متلکریستال زمان(قسمت دوم)کریستال زمان(قسمت سوم)منشأ اطلاعات و آموخته ها توضیحی ساده در مورد هوش مجستجوی متن و تصویر به صورنقص در تشخیص هیجانات عامدرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدناختلالات حرکتی در انسانهوش احساسیبیهوشی در بیماران دچار اگامی در درمان بیماریهای ما با کمک مغز خود مختاريمتکامل شناخت انسان با کشفحس و ادراک (قسمت اول )نوشیدن چای برای مغز مفید ذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنارتباط انسانی، محدود به هرچیز با یک تاب تبدیل به بحث درباره پیدایش و منشا مدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر کپسول نوروهرب بر تحس و ادراک قسمت بیست و سورویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید شچگونه مولکول های دی ان ایشبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدویروس مصنوعیفراموش کارها باهوش تر هسبرنامه و ساختار پیچیده ممسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخایا بیماری ام اس (مولتیپنگاهی بر توانایی اجزاي بعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناقبل از انفجار بزرگبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندملاحظه های اخلاقی دربارهبعد از کروناتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز از بسیاری حقایق می گردانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز، از مغز کمردرد ناشی از تنگی کانامنابع انرژی از نفت و گاز تلاش هایی در بیماران قطع تشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش محیط زندگی و مهاجرت دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی الفاگواصول سلامت کمرکیهانِ هوشیارِ در حال یامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو دی ان ای خاص ميتوکندريجهان یکپارچهنقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهناثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش مصنوعی از عروسک بازی بی نهایت در میان مرزهاکشف مکانیسم عصبی خوانش پمهندسی ژنتیک در حال تلاش تیوتیکسن داروی ضد جنونجستجوی هوشیاری در مغز مانقطه بی بازگشتدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلالات صحبت کردن در انهوش احساسیبیوگرافیگاهی لازم است برای فهم و ما تحت کنترل ژنها هستیم یتأثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک (قسمت دوم )نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنارتباط از بالا به پایین مهزینه ای که برای اندیشیدبحثي درباره هوش و تفاوتهمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر کپسول نوروهرب بر سحس و ادراک قسمت بیستمرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدچگونه مغز پیش انسان یا همشبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسویرایش DNA جنین انسان، برفراموشی همیشه هم بد نیستبرنامه ی مسلط ژنها در اختمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر گیاهخواری بر رشد و خواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مایا بدون زبان میتوانیم تچالش دیدگاه های سنتی در بعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهواکسن دیگر کرونا ساخته شقدم زدن و حرکت دید را تغیبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مادران و کودکان در زمدندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانملاحظات بیهوشی قبل از جربعد از کروناتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز به تنهایی برای فرهنگ دانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز، از مغز کمردرد و علل آنمنابع انرژی از نفت و گاز تلاشی برای درمان قطع نخاتصویربرداری فضاپیمای آمنقش نگاه از پایین یا نگاهداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک های باضطراب و ترسکیست کلوئید بطن سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید مثل اولین ربات های جهان یکپارچهنقش داروهاي مختلف معروف درمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیاثرات فشار روحی شدیدهوش مصنوعی از عروسک بازی بی عدالتی در توزیع واکسن کشف مکانیسمی پیچیده در بمولتیپل اسکلروز در زنان تکنولوژی جدید که سلول هاحفره در مغزچند نرمش مفید برای کمردردرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیاختلالات عضلانی ژنتیکهوش عاطفی بیشتر در زنانبیوگرافیگاهی مغز بزرگ چالش استماه رجبتئوری تکامل امروز در درمحس و ادراک قسمت چهلنیکولا تسلاذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایارتباط بین هوش طبیعی و هوهزینه سنگین انسان در ازابحثی جالب درباره محدودیتمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر کپسول نوروهرب بر سحس و ادراک قسمت دهمروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یچگونه هموساپينس بر زمین شباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزواقعیت فیزیکی، تابعی از فرایند پیچیده ی خونرسانیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مسئولیت جدیدتاثیر انتخاب از طرف محیط خواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسایا تکامل هدفمند استچاالش ها در تعیین منبع هوعلم به ما کمک میکند تا موواکسن دیگری ضد کرونا از دقدرت انسان در نگاه به ابعبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چون ابزار هوش است دلیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توممانتین یا آلزیکسا یا اببعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز برای فراموشی بیشتر کدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث از روده تا مغزکمردرد با پوشیدن کفش منامنابع بی نهایت انرژی در دتلاشی تازه برای گشودن معتصادف یا قوانین ناشناختهنقش نظام غذایی در تکامل مداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک های باطلاع رسانی اینترنتیکاهش مرگ و میر ناشی از ابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید پاک و فراوان انرژیجهان کنونی و مغز بزرگترینقش ذهن و شناخت در حوادث درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال اثرات مفید قهوههوش مصنوعی از عروسک تا کمبیمار 101 ساله، مبتلا به سبیماری های مغز و اعصاب و کشف ارتباط جدیدی از ارتبمواد کوانتومی جدید، ممکنتکنولوژی جدید که سلول هاحقیقت قربانی نزاع بین بی چند جهانیدرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری اختراع جدید اینترنت کوانهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیان ژن های اسکیزوفرنی دگذر زمان کاملا وابسته به ماپروتیلینتئوری تکامل در پیشگیری و حس و ادراک قسمت چهل و دومنیاز به آموزش مجازی دیجیذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت مغز انسان و فهزاران سال چشم های بینا وبحثی در مورد نقش ویتامين مدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر کتامین در درمان پاحس و ادراک قسمت دوازدهمروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یچگونه واکسن کرونا را توزشباهت کیهان و مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزواقعیت چیستفرایند تکامل و دشواری هابرین نت به جای اینترنتمستند جهان متصلتاثیر احتمالی عصاره تغلیخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینایجاد احساساتناتوانی از درمان برخی ویعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانلمس کوانتومیبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چگونه صداها را فیلتر دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تیکی از علل محدودیت مغز اممنابع انرژي پاک سرچشمه حبعد از کرونا دلخوشی بیهوتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیازدواج های بین گونه ای، رکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمناطق خاصی از مغز در جستجتلاشی جدید در درمان ام استظاهر خوابیده ی مادهنقش نظریه تکامل در شناساداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چکاهش التهاب ناشی از بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید سلولهای جنسی از سلجهان کاملی در اطراف ما پرنقش روی و منیزیم در سلامتدرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیساثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری گیلن باره و بیمارکشف جمجمه ای درکوه ایرهوموجود بی مغزی که می تواندتکامل مادی تا ابزار هوشمحقیقت اشیاچندین ماده غذایی که مانندرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایادامه بحث تکامل چشمهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیست تمرین ساده برای جلوگربه شرودینگر و تاثیر مشماجرای جهل مقدستا 20 سال آینده مغز شما به حس و ادراک قسمت چهل و سومچیزی خارج از مغزهای ما نیذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انهستي مادي ای که ما کوچکتربحثی در مورد نقش کلسیم و مروری بر تشنج و درمان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت سومروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمچگونه آن شکری که می خوریمشباهت زیاد بین سلول هاي عاز واقعیت امروز تا حقیقتواقعیت چیستفرایند حذف برخی اجزای مغبرای پیش بینی آینده مغز دمشکلات نخاعیخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استایرادهای موجود در خلقت بناتوانی در شناسایی چهره علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه الوب فرونتال یا پیشانی مغبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ناتوان از توجیه پیدادو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تیافته های نوین علوم پرده منابع انرژی از نفت و گاز تفکر خلا ق در برابر توهم تازه های اسکیزوفرنی(جنومغز بزرگ چالش است یا منفعدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا باستفاده از مغز، وزن را کمکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمایل زیاد به خوردن بستنتظاهری از ماده است که بیدنقش هورمون های تیروئید دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مکاهش دوپامین عامل بیماریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتومورها و التهاب مغزی عاجهان دارای برنامهنقش روزه داری در سالم و جدرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزای پر سلولی بدن انسان اجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری ای شبیه آلزایمر و گل زندگیموجودات مقهور ژنها هستندتکامل مداومحقیقت تنها چیزی است که شاچه زیاد است بر من که در ایدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با اداراوون تنها داروی تاییهوشیاری کوانتومیبیش از نیمی از موارد انتقگزیده ای از وبینار یا کنفماده ی تاریکتا بحر یفعل ما یشاحس و ادراک قسمت نهمچیزی شبیه نور تو نیسترفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انهستی ما پس از شروعی چگال فلج نخاعی با الکترودهای بحثی در مورد عملکرد لوب فمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت سی و هشتمروزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادشچگونه انتظارات بر ادراک شباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انساواقعیت های متفاوتفرد حساس از نظر عاطفی و ببرای اولین بار دانشمندانمشکلات بین دو همسر و برخیخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایاگر میدانی مصیبت بزرگتر نبرو و انرژی مداومعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغلوتیراستامبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و سیر تکامل ان دلیلی دو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تیادگیری مهارت های جدید دمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت مغز انسان و میمون هتازه های بیماری پارکینسومغز بزرگ چالشهای پیش رودانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریماستفاده از هوش مصنوعی در کنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن قدیمی ای در جنوب ایرتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش هورمون زنانه استروژندر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مکاهش سن بیولوژیکی، تنها منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)جهان در حال نوسان و چرخشنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری ای شبیه ام اس مولتگلوئونمیهمانهای ناخوانده عامل تکامل چشمحقیقت خواب و رویانهایت معرفت و شناخت درک عدرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای ادراک ما درک ارتعاشی است هوش، ژنتیکی است یا محیطیبیشتر کمردردها نیازی به گزارش یک مورد جالب لخته وماده ی خالیتاثیر مشاهده بر واقعیت بحس و ادراک قسمت چهارمرقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیاارتباط غیرکلامی بین انساو هر کس تقوای خدا پیشه کنفلج بل، فلجی ترسناک که آنبحثی درباره هوش و تفاوتهمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت سی و ششمروزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند چگونه باغبانی باعث کاهش شرکت نورالینک ویدیویی ازاز انفجار بزرگ تا انفجار واقعیت و مجازفرضیه ای جدید توضیح میدهبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سمشکلات روانپزشکی پس از سخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتاگر نیروی مغناطیس نباشد نخاع ما تا پایین ستون فقرعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دلیس دگرامفتامین یا ویاسبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز آیندگان چگونه است ؟دوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تیادآوری خواب و رویامنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ها و تمایزها کلید بتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز بزرگ و فعال یا مغز کودانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانهمراهی نوعی سردرد میگرنیاستفاده از سلول های بنیاکنترل همجوشی هسته ای با همنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن پیشرفته ی پیشینیانتغییر زودتر اتصالات مغزینقش ویتامین K در ترمیم اسدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مکایروپاکتیک چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم چیستجهش های ژنتیکی مفید در سانقش رژیم غذایی در رشد و ادرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورها