دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تفاوت های بین زن و مرد فقط محدود به شکل بدن نیست

تفاوت های بین زن و مرد فقط محدود به شکل بدن نیست بلکه در اندازه مغز و ریزترین اجزای مغز هم با یکدیگر متفاوت هستند.

ارتباط دو موجود تا این اندازه متفاوت، برای تشکیل خانواده و تربیت فرزندان، نیازمند شرایط خاصی است. بسیاری از طلاق ها و جدا شدن ها در نتیجه نادیده گرفتن این تفاوت هاست. در حالی که راه حل، آسان است.

با تشکر از دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی نجف اشرف زیر نظر دکتر علا سالم به خاطر مطلب خوب زیر:

مشکل همه همسران با یکدیگر

مشکلی هست که عموما همه افرادی که با هم ازدواج می‌کنند؛ به خصوص اگر درابتدای زندگی باشند با آن مواجه اند:

اینکه زن و مرد باید بفهمد با انسانی زندگی میکند که در یک جنبه، مشابه اوست و در جنبه دیگری کاملا متفاوت از اوست

سبب مشکل:

هر کدام از زن و مرد ساختار بدنی متفاوت و در زمان های خاص ترشحات هورمونی متفاوتی دارند و در نتیجه تاثیر پذیری و واکنش، متفاوت خواهد بود.

علاوه بر آن، هرکدام در محیط متفاوت و به شکلی متفاوت، تربیت شده است و شاید در معرض شرایطی سخت قرار گرفته که بر وضعیت روانی او تاثیر گذاشته باشد.

ازدواج مانند مخلوط کردن دو ماده متفاوت در یک ظرف است که شاید نیاز به زمان باشد تا بین آنها واکنش و هم جنس شدن رخ دهد.

حل مشکل:

تاکید می‌کنم امور بسیار خوب و مثبتی در همسر مرد، بوده است که سبب شد در ابتدا با او ازدواج کند. از همین نقطه باید دوباره با همسرش شروع کند و در نتیجه به عقب انداختن تصمیم برای طلاق و جدا شدن، تاثیر منفی نخواهد داشت.

زن، عاطفی است و معمولا سخن پاک و زیبا در او به شکل عمیق تاثیر می گذارد پس باید کوشش کند این ارتباط، موفق و نتیجه بخش باشد و اتهامات به طمع ورزی و موارد مشابه را رها کند.
توصیه های بالا گزیده ای از توصیه های امام احمد الحسن.👆👆

https://www.facebook.com/715730038543070/posts/3475137069269006/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از نخستین همانند سازها تتوهم فضای خالیلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه ی تکامل در درمان بیطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سبیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنمحدودیت های حافظه و حافظحریص نباشکشف ارتباط جدیدی از ارتبداروهای ام اسآب زندگی است قسمت هفتمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیسندرم پس از ضربه به سراز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش منابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هستعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکویرایش DNA جنین انسان، برمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت نهمگیرنده باید سازگار با پیداروی ضد چاقیآسیب ها ناشی از آلودگی هوابزار بقا از نخستین همانروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دنوار مغز مشاهده ی غیر مستسیاهچاله ی منفرد یا سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنابع بی نهایت انرژی در دهورمون شیرساز یا پرولاکتعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن کرونا ساخته شده تومسئول صیانت از عقیده کیسپل خواجو اصفهانحس و ادراک قسمت بیست و سودر والنتاین کتاب بدید همالکترومغناطیس شنوایی و هابزار بقای موجود زنده از راه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن انیاز به آموزش مجازی دیجیساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست قسمت جمجمه انسان های اولیهورزش هوازی ، بهترین تمریپیوند سر، یکی از راه حلهاحساسیت روانی متفاوتدرمان پوکی استخوانامیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زمابزارهای بقا ازنخستین همبعد از کرونا دلخوشی بیهوفلج خوابچگونه تکامل مغزهای کنونیسریع دویدن مهم نیستاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان یکپارچهیادآوری خواب و رویاخودت را از اندیشه هایت حفپرواز از نیویورک تا لوس آدروغ نگو به خصوص به خودتانرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیزنجیرها را ما باید پاره کاجزای پر سلولی بدن انسان تقویت حافظه یا هوش مصنوعفراموشی و مسیر روحانیچالش هوشیاری و اینکه چرا شنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد واستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحموفقیت هوش مصنوعی در امتجهان، تصادفی نیستکلرال هیدرات برای خوابانخطا در محاسبات چیزی کاملآنچه ناشناخته است باید شدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیماولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهزیست شناسی کل در جزء فراکادامه بحث تکامل چشمتمساح حد واسط میان مغز کوقلب و عقلنخستین تمدن بشریشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانمیدازولام در درمان تشنج جدایی خطای حسی استکودک ایرانی که هوش او از دو بار در هفته ماهی مصرف آیا همه جنایت ها نتیجه بیذهن سالمباد و موجایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در همزبان ریشه هایی شناختی اسارتباط از بالا به پایین متو با همه چیز در پیوندیقدرت مردمچرا خشونت و تعصبشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکبه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالماجرای جهل مقدسحقیقت غیر فیزیکیکار با یگانگی و یکپارچگیدگرگونی های نژادی و تغییآیا برای تولید مثل همیشه رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از سلول های مغزی عامل پارکینقش زبان در سلطه و قدرت اسلول های بنیادیاز نشانه ها و آثار درک شدتوهم فضای خالی یا توهم فضلحظات خوش با کودکاننظریه ی ریسمانطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی بیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیمخچه فراتر از حفظ تعادلحرکت چرخشی و دائمی کیهانکشف جمجمه ای درکوه ایرهوداروهای تغییر دهنده ی سیآب زندگی است قسمت اولروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیسندرم دزدی ساب کلاویناز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های سازمان بهداشت منابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریمعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهواقعیت فیزیکی، تابعی از مرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت چهارمگالکانزوماب، دارویی جدیداروی ضد تشنج با قابليت تآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهنوار مغز ترجمه رخدادهای سیاهچاله ی تولید کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل ابزار هوش ، راه پر منابع جدید انرژیهوش فوق العاده، هر فرد اسعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهواکسن ایرانی کرونا تولیدمسئولیت جدیدپلاسمای غالبحس و ادراک قسمت بیستمدر یک فراکتال هر نقطه مرکالکتروتاکسی(گرایش و حرکابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانچیز جدید را بپذیرساخت شبکه عصبی با الفبای از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست قسمت53جنبه های موجی واقعیتورزش و میگرنپیوندی که فراتر از امکانخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلامیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیابزارهای بقای موجود زندهتفکر قبل از کارفلج خواب چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل سریعترین کامپیوتر موجوداز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان یکپارچهیاری خدا نزدیک استخودروهای هیدروژنیپروتئین های ساده ی ابتدادریای خداانرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقازندگی هوشمند در خارج از زاجزایی ناشناخته در شکل گتقویت سیستم ایمنیفرایند پیچیده ی خونرسانیچالش هوشیاری و اینکه چرا شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد واسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیمولتیپل اسکلروز در زنان جهش های ژنتیکی مفید در ساکمردردخطای ادراک کارماآنچه واقعیت تصور میکنیم درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ااولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کشزیست شناسی باور حقیقت یا اداراوون تنها داروی تاییتنفس هوازی و میتوکندریقلب دروازه ی ارتباطنخستین تصویر از سیاهچالهشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر امکان زمان یا حافظه زمانجریان انرژی در سیستم های کودکان میتوانند ناقل بی دو برابر شدن خطر مرگ و میآیا هوش مصنوعی می تواند نذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده زبان شناسی مدرن در سطح سلارتباط بین هوش طبیعی و هوتو با باورهایت کنترل میشقدرت کنترل خودچرا در مغز انسان، فرورفتشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالماجرای عجیب گالیلهحقیقت غیر قابل شناختکاربرد روباتهای ريزنانودانش قدرت استآیا بزرگ شدن مغز فقط در درنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهایرادهای موجود در خلقت بایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت اسلول های بنیادی منابع و ااز نظر علم اعصاب یا نرووستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)لرزش ناشی از اسیب به عصبنظریه تکامل در درمان بیمطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سبیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس متفاوتکشف جدید تلسکوپ جیمز وبداروهای ضد بیماری ام اس وآب زندگی است قسمت دومروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمسندرم سردرد به دلیل افت فاز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های غیر دارویی در سمنابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی بعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراواقعیت چند سویهمرگ چیستحس و ادراک قسمت نوزدهمگام کوچک ولی تاثیرگذارداروی ضد تشنج با قابليت تآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرنوار مغز در فراموشی هاسیاره ی ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل تکنولوژیمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی می تواند بر احعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدواکسن اسپایکوژنمسئولیت در برابر محیط زیپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت دهمدر کمتر از چند ماه سوش جدالکترودهای کاشتنیابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنچیزی منتظر شناخته شدنساختن آیندهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعپیوستگی همه ی اجزای جهانخلا، حقیقی نیستدرمان تومورهای مغزی با اامگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر رشد مغز فرایندی پیچیده اابزارهای بقای از نخستین تفکر خلا ق در برابر توهم فلج دوطرفه عصب 6 چشمچگونه جمعیت های بزرگ شکل سرگیجه از شایعترین اختلااز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان کنونی و مغز بزرگتریژن همه چیز نیستخورشید مصنوعیپروتز چشمدرک فرد دیگر و رفتارهای اانسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گرزندگی بی دوداحیای بینایی نسبی یک بیمتلقین اطلاعات و حافظهفرایند تکامل و دشواری هاچالش دیدگاه های سنتی در بشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد واسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمواد کوانتومی جدید، ممکنجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد ناشی از تنگی کاناخطای حسآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درختان اشعار زمینبیوگرافیاولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکشزیست، مرز افق رویداد هستادب برخورد با دیگرانتنفس هوازی و میتوکندریقلب روباتیکنخستین روبات های زنده ی جشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر امکانیک کوانتومی بی معنی جریان انرژی در سیستم های کودکان خود را مشابه خود تدو برابر شدن خطر مرگ و میآیا هوش مصنوعی زندگی بشرذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پااین پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهزبان شناسی نوین نیازمند ارتباط شگفت مغز انسان و فتو باید نیکان را به دست بقدرت انسان در نگاه به ابعچرا ذرات بنیادی معمولاً شربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلماده ی تاریکحقایق ممکن و غیر ممکنکاربرد روباتهای ريز، در دانش محدود به ابعاد چهارآیا تکامل و تغییرات ژنتیرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهاکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزسلول های بدن تو پیر نیستناز نظر علم اعصاب اراده آزتوهم چیستلرزش عضله یا فاسیکولاسیونظریه تکامل در درمان بیمظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداربیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگمخچه ابزاري که وظیفه آن فحس چشایی و بویاییکشتن عقیده ممکن نیستداروی فامپیریدین یا نورلآب زندگی است قسمت سومروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه هایی در مصرف ماهیمنابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاواقعیت چیستمرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت هفتمگامی در درمان بیماریهای داروی ضد تشنج توپیراماتآغاز فصل سرما و دوباره تکابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بنوار مغز در تشخیص بیماری سیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی و کشف زبان هایعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان واکسن اسپایکوژن ضد کرونامستند جهان متصلپنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت دوازدهمدر آرزوهایت مداومت داشتهالگو نداشتیمابزار بقای موجود زنده از راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورچیزی خارج از مغزهای ما نیساختار فراکتال وجود و ذهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بیناییورزش در کمر دردپیام های ناشناخته بر مغز خلا، خالی نیستدرمان تشنجامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیدارشد مغز علت تمایل انسان بابزارهای دفاعی و بقای موتفاوت مغز انسان و میمون هفناوری هوش مصنوعی نحوه خچگونه حافظه را قویتر کنیسرگردانیازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان کاملی در اطراف ما پرژن همه چیز نیستخوش قلبی و مهربانیپروتز عصبی برای تکلمدرک نیازمند شناخت خویش اانسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ زندگی در جمع مواردی را براحیای بینایی نسبی یک بیمتلاش ها برای کشف منابع جدفرایند حذف برخی اجزای مغچاالش ها در تعیین منبع هوشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد واصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموجود بی مغزی که می تواندجهش تمدنی عجیب و شگفت انسکمردرد و علل آنخطر آلودگی هواآنها نمیخواهند دیگران رادرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیاولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استزاوسکا درمان گوشرادراک ما درک ارتعاشی است تنفس بدون اکسیژنقلب را نشکننرمش های مفید برای درد زاشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکاعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانمکانیزمهای دفاعی در برابجریان انرژی در سیستم های کودکان را برای راه آماده دو سوی واقعیتآیا هوش ارثی دریافتی از پذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ااین اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نزبان، نشان دهنده ی سخنگو ارتباط شگفت انگیز مغز انتو تغییر و تحولیقدرت ذهنچراروياها را به یاد نمی آشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزبه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای متماده ی خالیحل مشکلکتاب گران و پرهزینه شد ولدانش بی نهایتآیا جنین انسان، هوشمندی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات درياسلول عصبی شاهکار انطباق از نظر علم اعصاب اراده آزتوهم وجودلزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزبیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را مخچه تاثیر گذار بر حافظهحس و ادراک (قسمت اول )گل خاردار، زیباستداروی لیراگلوتیدآب، زندگی است(قسمت پنجم)روزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تتوضیحی ساده در مورد هوش ممنابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مواقعیت چیستمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت هفدهمگامی در درمان بیماریهای دارویی خلط آورآغاز مبهم آفرینشابزار بقا از نخستین همانريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدنوار مغزی روشی مهم در تشخسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی یا حماقت طبیععضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنواکسن دیگر کرونا ساخته شمشکل از کجاستپول و شادیحس و ادراک قسمت سومدر آسمان هدیه های نادیدنالگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهابزار بقای موجود زنده از راه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چیزی شبیه نور تو نیستساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهل مقدسوزن حقیقی معرفت و شناختپیدایش زبانخلاصه ای از مطالب همایش مدرمان جدید ALSانفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقرشد در سختی استابعاد و نیازهای تکاملیتفاوت ها و تمایزها کلید بفیلمی بسیار جالب از تغیینگاه محدود و تک جانبه، مشسربازان ما محققا غلبه می اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پیوستهژن هوش و ساختارهای حیاتی خوشبختی دور از رنج های مپرورش مغز مینیاتوری انسادرک و احساسانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشوزندگی در سیاهچالهاحساس گذر سریعتر زمانتلاش هایی در بیماران قطع فراتر از دیوارهای باورناتوانی از درمان برخی ویشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد واصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیموجودات مقهور ژنها هستندجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد با پوشیدن کفش مناخطرات هوش مصنوعیآنان که در قله اند هرگز خدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی داولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استزبان مشترک ژنتیکی موجوداادغام میان گونه های مختلتنها مانع در زندگی موارد قیچی ژنتیکینرمش های مفید در سرگیجهشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودما انسانها چه اندازه نزدجستجوی متن و تصویر به صورکوری گذرای ناشی از موبایدولت یا گروهکآیا هوش سریعی که بدون احسذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحماین ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای زبان، وسیله شناسایی محیطارتباط شگفت انگیز مغز انتو جهانی هستی که خودش را قدرت عشقچراروياها را به یاد نمی آششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر به خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزماده ای ضد التهابیحلقه های اسرارآمیزکتاب زیست شناسی باوردانشمندان موفق به بازگردآیا جهان ذهن و افکار ما مرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات درياسلولهای ایمنی القا کنندهاز واقعیت امروز تا حقیقتتوهم وجودلزوم سازگاری قانون مجازاهفت چیز که عملکرد مغز تو عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز مدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک (قسمت دوم )گل زندگیداروی تشنجی دربارداریآتش منبع انرژیروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دابزار بقا از نخستین همانچندجهانیسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تتیوتیکسن داروی ضد جنونمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج واقعیت های متفاوتمرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت هجدهمگاهی لازم است برای فهم و داستانها و مفاهیمی اشتباإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَابزار بقا از نخستین همانریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارنوار عصب و عضلهسیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت غم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از دمشکلات نخاعیپول و عقیدهحس و ادراک قسمت سی و هشتمدر آستانه ی موج پنجم کوویالگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجسادیسم یا لذت از آزار داداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاول کف پا و حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان فراکتالوزوز گوشپیر شدن حتمی نیستخلاصه ای از درمان های جدیدرمان جدید میگرن با انتی انقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقز گهواره تا گورابعاد اضافه ی کیهانتفاوت ها را به رسمیت بشنافیزیک مولکولها و ذرات در نگاه انسان محدود به ادراسردرد میگرناساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پیوستهژن یا نقشه توسعه مغز و نقخانه ی تاریکپرتوهای صادر شده از سیاهدرک کنیم ما همه یکی هستیمانسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کزندگی زمینی امروز بیش از احساسات کاذبتلاشی برای درمان قطع نخافرد موفقناتوانی در شناسایی چهره شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و اصل علت و تاثیرهوش احساسیموسیقی نوجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدفاع از پیامبرآنزیم تولید انرژی در سلودردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتاولین دروغنقش قهوه در سلامتیزبان چهار حرفی حیات زمینادغام دو حیطه علوم مغز و تنها در برابر جهانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنرمش های موثر در کمردردشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیما انسانها چه اندازه نزدجستجوی هوشیاری در مغز ماکی غایب شدی تا نیازمند دلدوچرخه سواری ورزشی سبک و آیا هشیاری کوانتومی وجودذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدااینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغزسفر فقط مادی نیستارتباط غیرکلامی بین انساتو دی ان ای خاص ميتوکندريقضاوت ممنوعنزاع بین جهل و علم رو به پصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر به دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزاماده، چیزی نیستحمله ویروس کرونا به مغزکتاب طبیعت در قالب هندسهدانشمندان نورون مصنوعی سآیا جهش های ژنتیکی، ویروآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفااگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات درياسلولهای بنیادی مصنوعی دراز کجا آمده ام و به کجا میتوهم بی خداییلزوم عدم وابستگی به گوگل هفت سین یادگاری از میراث عقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتبیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس مدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس و ادراک قسمت 67گلوله ی ساچمه ایداروی جدید ALSآثار باستانی تمدن های قدروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامسوخت هیدروژنی پاکاز تکینگی تا مغز از مغز تتیک و اختلال حرکتیمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستواقعیت و مجازمرگ تصادفیحس و ادراک قسمت هشتمگاهی مغز بزرگ چالش استدخالت در ساختار ژنهاافت فشار خون ناگهانی در وابزار بقا از نخستین همانریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسینوار عصب و عضلهسیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت غم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطانمشکلات بین دو همسر و برخیپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک قسمت سی و ششمدر درمان بیماری مولتیپل الگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهابزار بقای موجود زنده از رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است چگونه مولکول های دی ان ایسازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تابوهای ذهنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان قابل مشاهده بخش کوچیک پیام منفرد نورون مغزی پیشینیان انسان از هفت میخم شدن فضا-زماندرمان جدید کنترل مولتیپلانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی زمین در برابر عظمت کیهانابعاد بالاترتفاوت های بین زن و مرد فقفیزیک و هوشیارینگاه از بیرون مجموعهسردرد میگرن در کودکاناستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان پر از چیزهای اسرار آژن ضد آلزایمرخانواده پایدارپرسش و چستجو همیشه باقی ادرک احساسات و تفکرات دیگانسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زندگی زودگذراخلاق و علوم اعصابتلاشی تازه برای گشودن معفرد یا اندیشهنادیدنی ها واقعی هستندشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط اصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتموسیقی هنر مایع استجوانان وطنکنگره بین المللی سردرد ددفاع در برابر تغییر ساختآینه در اینهدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلواولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل ازبان نیاز تکاملی استارتقا و تکامل سنت آفرینش تنهایی رمز نوآوری استقانون مندی نقشه ژنتیکی منرمشهای مهم برای تقویت عشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکبلوغ چیستهوشیاری کوانتومیما اکنون میدانیم فضا خالحفره در مغزکیهان خود را طراحی میکنددورترین نقطه ی قابل مشاهآیا واکنش های یاد گرفته وذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملاینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید دسفر نامه سفر به بم و جنوب ارتروز یا خوردگی و التهاتو در میانه ی جهان نیستی قطار پیشرفتنزاع بین علم و نادانی رو صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر به زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در تماده، چیزی بیش از یک خلا حمایت از طبیعتکتاب، سفری به تاریخدانشمندان یک فرضیه رادیکدانشمندان ژنی از مغز انسآیا خداباوری محصول تکاملرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیراگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای سلام تا روشناییاز کسی که یک کتاب خوانده توهم تنهاییمقاومت به عوارض فشار خون هم نوع خواری در میان پیشیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحمدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک قسمت 74گلوئونداروی جدید s3 در درمان ام آرامش و دانشروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیسودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز از مغز تتیروفیبان موثر در سکته ی منابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواقعیت و انعکاسمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت پنجمگذر زمان کاملا وابسته به در مانهای کمر دردافت هوشیاری به دنبال کاهابزار بقا از نخستین همانریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atنوبت کودکانسیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پواکسن سرطانمشکلات روانپزشکی پس از سپوشاندن خود از نورحس و ادراک قسمت سیزدهمدر سال حدود 7 میلیون نفر التهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشمابزار بقای موجود زنده از رادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانچگونه میتوان با قانون جنستم با شعار قانون بدترین از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر فکر بر سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان موازی و حجاب هایک پیشنهاد خوب برای آسان پیشرفت های جدید علوم اعصخونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید ای ال اس، توفرانگشت ماشه ایمغز کوانتومیزمین زیر خلیج فارس تمدنی اتفاق و تصادفتفاوت های تکاملی در مغز وفیزیکدانان ماشینی برای تنگاه از دور و نگاه از نزدسردرد و علتهای آناستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری در کجاست؟ قجهان پر از چیزهای جادویی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوخار و گلپرسشگری نامحدوددرک تصویر و زبان های مخلتانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعزندگی سلول در بدن، جدای ااخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی جدید در درمان ام اسفرد حساس از نظر عاطفی و بنادانی در قرن بیست و یکم،شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11میهمانهای ناخوانده عامل جوانان وطنکنگره بین المللی سردرد ددقیق ترین تصاویر از مغز اآیندهدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین زبان و کلمه حتی برای کسانارتقا یا بازگشت به قبل ازتنبیه چقدر موثر استقانون گذاری و تکاملچرا ماشین باید نتایج را پشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیما از اینجا نخواهیم رفتحق انتخابکیهانِ هوشیارِ در حال یاديدن با چشم بسته در خواب آیا یک، وجود داردرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دسفر به مریخ در 39 روزارزش حقیقی زبان قسمت اولتوقف؛ شکستلمس کوانتومینزاع بین علم و جهل رو به پضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر به زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیماست مالیحوادث روزگار از جمله ویرکتابخانهکجای مغز مسئول پردازش تجدانشمندان پاسخ کوانتومی آیا دلفین ها می تواند از رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهاگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسلاح و راهزنیاز آغاز خلقت تا نگاه انساتوهم جداییمقابله ی منطقی با اعتراضهمه چیز موج استعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیبیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایمدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک قسمت 75گمان میکنی جرمی کوچکی در داروی جدید میاستنی گراویآرامش و سکونروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایسی و سه پل اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول هامنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون واقعیت خلا و وجود و درک ممراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت پنجاهدر محل کار ارزش خودت را بافتخار انسانابزار بقا از نخستین همانریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکنور درونسکوت و نیستیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت غرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزواکسن ضد اعتیادمشکلات روانپزشکی در عقب پیموزایدحس و ادراک قسمت ششمدرمان های اسرار آمیز در آامواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علمابزار بقای موجود زنده از راز تغییربسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همستم، بی پاسخ نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ما میتواند به اندازیک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت در عقل است یا ظواهخواندن ، یکی از شستشو دهندرمان جدید سرطانانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟زمان چیستاتوبان اطلاعات و پلِ بینتفاوت های زبانی سرمنشا تفاجعه ی جهل مقدسنگاه از درون مجموعه با نگسردرد تنشناستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهان دارای برنامهژنها ، مغز و ارادهخارق العاده و استثنایی بآلودگی هوا چالش قرن جدیددرک حقیقت نردبان و مسیری انسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش روزندگی، مدیریت انرژیاختلال خواب فرد را مستعد تمایل زیاد به خوردن بستنفردا را نمیدانیمنازوکلسینشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (ساصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهممیوتونیک دیستروفیجواب دانشمند سوال کننده کنترل همجوشی هسته ای با هدل به دریا بزنآینده ی انسان در فراتر ازدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به ايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت دزبان و بیان نتیجه ساختماارتوکين تراپی روشی جديد تهدیدهای هوش مصنوعیقانون جنگلچرا مغز انسان سه هزار سالشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستما اشیا را آنطور که هستندحقیقت قربانی نزاع بین بی کیست هیداتید مغزدی متیل فومارات(زادیوا)(آیا کیهان می تواند یک شبیرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی ایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی درسفر تجهیزات ناسا به مریخ ارزش حقیقی زبان قسمت دومتولید مثل اولین ربات های لوب فرونتال یا پیشانی مغنسبیت عام از زبان دکتر برضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیبه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر ماست مالی با هوش انسانیحکمت الهی در پس همه چیزحافظه میتواند بزرگترین دکرونا چه بر سر مغز می آوردانشمندان اولین سلول مصنآیا دلفین ها میتوانند بارویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنوماگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیسلسله مباحث هوش مصنوعیاز انفجار بزرگ تا انفجار توهم جدایی و توهم علممقابله با کرونا با علم اسهمه چیز در زمان مناسبعلم و روحتری فلوپرازینبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کامدیون خود ناموجودحس و ادراک قسمت 78گنجینه ای به نام ویتامین داروی جدید برای میاستنی آرامش(سکوت) stillness و تکاپوروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قسیلی محکم محیط زیست بر اناز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول هامنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانوالزارتان داروی ضد فشار مرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت پنجاه و یدر چه مرحله ای از خواب ، رافراد آغاز حرکت خودشان رابزار بقا از نخستین همانریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلانورون هاي مصنوعی می توانسکوت، پر از صدااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت غربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به واکسن علیه سرطانمشاهده گر جدای از شیء مشاپیموزایدحس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های بیماری آلزایمرامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقای موجود زنده از راست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیچگونه هموساپينس بر زمین ستون فقرات انسان دو پا جلاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مادی، تجلی فضا در ذهیک جهش ممکن است ذهن انسانپیشرفت ذهن در خلاقیت استخواب سالم عامل سلامتیدرمان دارویی سرطان رحم بانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تمازمان و مکان، ابعاد کیهان اتوسوکسیمایدتفاوت ایستایی و تکاپوفاصله ها در مکانیک کوانتنگاه حقیقی نگاه به درون اسردرد سکه ایاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع خواب و رویاجهان در حال نوسان و چرخشژنهای مشترک بین انسان و وخبر مهم تلسکوپ هابلآلودگی هوا و ویروس کرونادرک دیگرانبیماری تی تی پیانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزونیسومایداختلال در شناسایی حروف و تمدن قدیمی ای در جنوب ایرفرزندان زمان خودنباید صبر کرد آتش را بعد شکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روااصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتممیگرن و پروتئین مرتبط با جوسازی مدرنکنترل جاذبهدلایلی که نشان میدهد ما بآینده ی علم و فیزیک در60 ثدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهزبان و بیان، در سایه پیشرارتباط میکروب روده و پارتو یک معجزه ایقانون جنگلچرا مغزهای ما ارتقا یافت شبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکبه قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به ما به جهان های متفاوت خودحقیقت آنطور نیست که به نظکیست کلوئید بطن سومدین اجباریآیا گذشته، امروز وآینده رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف سفر دشوار اکتشافارزش حقیقی زبان قسمت سومتولید یا دریافت علملوتیراستامنسبت ها در کیهانضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شببوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به ماشین دانشحافظه های کاذبکریستال هادانشمندان تغییر میدان مغآیا دست مصنوعی به زودی قارویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما ااگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عامسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز بحث های کنونی در ویروستوهم جسمملاحظه های اخلاقی دربارههمه چیز در زمان کنونی استعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانمدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت 82گویید نوزده و ایمنی ساکتداروی جدید برای ای ال اسآزمون تجربی، راهی برای رروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های ابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عسینوریپا داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تتکینگیمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکنش های ناخودآگاه و تقمرز بین انسان و حیوان کجاگذشته را دفن کنحس و ادراک قسمت پنجاه و ددر ناامیدی بسی امید استافراد بی دلیل دوستدار تو ابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و نورون های ردیاب حافظهسکته مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان واکسنی با تاثیر دوگانه امشاهده آینده از روی مشاهپیچیدگی های مغزمگسحس و ادراک قسمت شصت و دودرمان های جدید میگرنامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیابزار بقای موجود زنده از رجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمچگونه هوشیاری خود را توسستارگانی قبل از آغاز کیهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مرئی و نامرئییک رژیم غذایی جدید، می توپیشرفتی مستقل از ابزار هخواب سالم عامل سلامتی و یدرمان سرگیجه بدون نیاز باندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمدزمان و صبراتصال مغز و کامپیوترتفاوت ارباب و رهبر حقیقیفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاه دوبارهسردرد عروقی میگرناستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنتظر نمان چیزی نور را بهجهان در حال ایجاد و ارتقاژنهای هوش ، کدامندخدا موجود استآلودگی هوا و پارکینسوندرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده زونا به وسیله ویروس ابله اختلال در شناسایی حروف و تمدن پیشرفته ی پیشینیانفرضیه ای جدید توضیح میدهنبرو و انرژی مداومشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج اصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجممیگرن سردردی ژنتیکی که بجامعه ی آسمانیکندر در بیماریهای التهابدنیای شگفت انگیز کوانتومآینده با ترس جمع نمیشوددغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و ايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل مزبان و تکلم برخی بیماریهارتباط ماده و انرژیتو یک جهان در مغز خودت هسقانونمندی و محدودیت عالمچرا ویروس کرونای دلتا واشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیما با کمک مغز خود مختاريمحقیقت افرادکاهش مرگ و میر ناشی از ابدین، اجباری نیستآیا پیدایش مغز از روی تصارقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا ایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکاملسفرنامه سفر به بم و جنوب ارزش خود را چگونه میشناستولید پاک و فراوان انرژیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنسبت طلایی، نشانه ای به سطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبابوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستمبانی ذهنی سیاه و سفیدمباحث مهم حس و ادراکحافظه و اطلاعات در کجاست کریستال زمان(قسمت اولدانشمندان روش هاي جدیدی آیا رژیم غذایی گیاهی سلارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختاگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتسم زنبور ، کلیدی برای واراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوهمات و شناخت حقیقتملاحظات بیهوشی قبل از جرهمه چیز، ثبت می شودعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتمداخله ی زیانبار انسانحس و ادراک قسمت چهلگوشه بیماری اتوزومال رسسداروی جدید برای دیابتآزمون ذهنی گربه ی شرودینروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم نهایت در بی نهایتسیگار عامل افزایش مرگ وماز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل فردی یا اجتماعیمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل واکنش به حس جدیدمرز جدید جستجو و اکتشاف، گربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک قسمت پنجاه و سدر هم تنیدگی مرزها و بی مافزایش قدرت ادراکات و حسابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زماننوروپلاستیسیتی چیستسال سیزده ماههاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمطالبه ی حق خودپیچیدگی های مغزی در درک زحس و ادراک قسمت شصت و ششدرمان های جدید در بیماری امید نجاتمعرفت و شناختابزار بقای موجود زنده از رحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیچگونه واکسن کرونا را توزسخن نیکو مانند درخت نیکواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مشارکتییکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خوردخواب عامل دسته بندی و حفطدرمان سرگیجه بدون نیاز باندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طزمان واقعیت است یا توهماثر مضر مصرف طولانی مدت رتفاوتهای جنسیتی راهی برافتون های زیستینگاهی بر قدرت بینایی دراسرطان کمیت گراییاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنحنی که ارتباط بین معرفجهان ریز و درشتژنهای حاکم بر انسان و انسخدا بخشنده است پس تو هم بآلزایمردرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیانسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تزیباترین چیز در پیر شدناختلالات مخچهتمدن بشری و مغز اخلاقیفساد اقتصادی سیتماتیک درچت جی پی تیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونیناضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولمیگرن شدید قابل درمان اسجاودانگی مصنوعیکوچ از محیط نامناسبدنیا، هیچ استآیا فراموشی حتمی استذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناسازبان و شناخت حقیقت قسمت چارتباط متقابل با همه ی حیتو کز محنت دیگران بی غمیقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا پس از بیدار شدن از خوشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکما بخشی از این جهان مرتبطحقیقت اشیاکاهش التهاب ناشی از بیمادید تو همیشه محدود به مقدآیا آگاهی پس از مرگ از بیرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث سفرنامه سفر به بم و جنوب از فرد ایستا و متعصب بگذرتولید سلولهای جنسی از سللیروپریم داروی ترکیبی ضدنشانه های گذشته در کیهان طلای سیاهتاریکی و نوربی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازامجموعه های پر سلولی بدن محافظه و اطلاعات در کجاست کریستال زمان(قسمت دوم)دانشمندان روشی برای تبدیآیا رژیم غذایی گیاهی سلارویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هاپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنسماگلوتید داروی کاهش دهناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوپیراماتممانتین یا آلزیکسا یا ابهمه ی سردردها بی خطر نیستعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکبیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت چهل و هفتگوشت خواری یا گیاه خواریداروی جدید ضد میگرنآزمون ذهنی گربه شرودینگرروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرنهادینه سازی فرهنگ اختلاسیاهچاله هااز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مادی تا ابزار هوشممنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولواکسن های شرکت فایزر آمرمزایای شکلات تلخ برای سلگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک قسمت پنجاه و شدر هم تنیدگی کوانتومیافزایش مرگ و میر سندرم کوابزار بقا از نخستین همانرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير نوروز یا روز پایانیسانسور از روی قصد بسیاری از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست قسمت صفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهوبینار اساتید نورولوژی دمطالبی در مورد تشنجپیوند قلب خوک، به فرد دچاحس و ادراک سی و هفتمدرمان های رایج ام اسامید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقای موجود زنده از رحم مصنوعیبعد پنجمچگونه آن شکری که می خوریمسخن و سکوتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشمندیافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به خودآگاهی و هوشیاريدرمان سرگیجه بدون دارواندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طزمان پلانکاثرات فشار روحی شدیدتقلید مرحله ای نسبتا پیشفروتنی و غرورنگاهی بر توانایی اجزاي بسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنشأ اطلاعات و آموخته ها جهان شگفت انگیزکل اقیانوس در یک ذرهخدای رنگین کمانآملودیپین داروی ضد فشار درگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بانسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبینزیباترین چیز در افزایش ساختلالات حرکتی در انسانتمدن زیر آبفشار و قدرتچت جی پی تیشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری ماطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهممیدان مغناطيسي زمین بشر جایی خالی نیستکوچک شدن مغز از نئاندرتادندان ها را مسواک بزنید تآیا ممکن است موش کور بی مذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید دزبان و شناخت حقیقت قسمت اارتباط چاقی و کاهش قدرت بتو پیچیده ترین تکنولوژی قبل از آغازچرا ارتعاش بسیار مهم استشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یحقیقت تنها چیزی است که شاکاهش حافظه هرچند فرایندیدیدن خدا در همه چیزآیا امکان بازسازی اندامهرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامتسفرنامه سفر به بم و جنوب از مخالفت بشنوتولترودینلیس دگرامفتامین یا ویاسنشانه های پروردگار در جهطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدتاریخ همه چیز را ثبت کردهبی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا ومحل درک احساسات روحانیحافظه و اطلاعات در کجاستکریستال زمان(قسمت سوم)دانش، قفل ذهن را باز میکنآیا راهی برای رفع کم آبی رویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشسندرم کووید طولانیاز تکنیکی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای من کسی در ناکسی دریافتم همیشه چشمی مراقب و نگهباعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانبیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت چهل و هشتگیلگمش باستانی کیستداروی جدید ضد الزایمرآزادی عقیده، آرمانی که تابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوچهار میلیارد سال تکامل بسیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مداوممنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانواکسن کووید 19 چیزهایی که مسمومیت دانش آموزان بی گگزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت بیست و چهدر هم تنیدگی کوانتومی و پافزایش سرعت پیشرفت علوم ابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمنوشیدن چای برای مغز مفید سانسور بر بسیاری از حقایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل، نتیجه ی برنامه ریمنبع هوشیاری کجاست قسمت سوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصوجود قبل از ناظر هوشمندمطالعه ای بیان میکند اهدپیوند مغز و سر و چالشهای حس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان های علامتی در ام اسامید درمان کرونا با همانمغز قلبابزار بقای موجود زنده از رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناچگونه انتظارات بر ادراک سخن پاک و ثابتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشیاریاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیدرمان سرطان با امواج صوتاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شزمان به چه دلیل ایجاد میشاثرات مفید قهوهتقلید از روی طبیعتفرگشت و تکامل تصادفی محض نگاهت را بلند کنسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد واستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کامنشاء کوانتومی هوشیاری اجهانی که نه با یک رخداد و کلمات بلند نه صدای بلندخدایی که ساخته ی ذهن بشر آموزش نوین زباندرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناسزیر فشار کووید چه باید کراختلالات صحبت کردن در انتمدنی قدیمی در شمال خلیج فضای قلب منبع نبوغ استنتایج نادانی و جهلشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب اطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دوممیدان های مغناطیسی قابل جاذبهکوچکترین چیز یک معجزه اسدهن، بزرگترین سرمایهآیا ما کالا هستیمذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون زنانه استروژنزبان و شناخت حقیقت قسمت دارتباط هوش ساختار مغز و ژتو آرامش و صلحیقبل از انفجار بزرگچرا بیماری های تخریبی مغشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچمانند آب باشحقیقت خواب و رویاکاهش دوپامین عامل بیماریدیدگاه نارسای دوگانه ی مآیا انسان با مغز بزرگش اخرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين ایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جسفرنامه سفر به بم و جنوب از نخستین همانند سازها تتومورها و التهاب مغزی عالا اکراه فی الدیننظام مثبت زندگیطوفان زیبایینظریه ی تکامل در درمان بیطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوبی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترمحل درک احساسات روحانی دحباب های کیهانی تو در توکشف مکانیسم عصبی خوانش پدائما بخوانآیاما مقهور قوانین فیزیکروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهسندرم گیلن باره به دنبال از تکینگی تا مغز و از مغز توازن مهمتر از فعالیت زیمن پر از تلخیمهمیشه اطمینان تو بر خدا بعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونویتامین دی گنجینه ای بزرمرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت چهل و دومگیاه بی عقل به سوی نور میداروی سل سپتآزار دیگری، آزار خود استابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنچهار ساعت پس از کشتار خوکسیاهچاله ها، دارای پرتو از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمواکسن کرونا و گشودن پنجرمسمومیت دانش آموزان، قماگشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت بیست و یکدر هم تنیدگی کوانتومی و دافسردگی و اضطراب در بیماابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمانوعی سکته مغزی ، وحشتناک ساهچاله ها تبخیر نمیشوداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تکثیر سلول در برابر توقف منبع هوشیاری کجاست قسمت پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردوراپامیل در بارداریمعماری، هندسه ی قابل مشاپیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان ژنتیکی برای نوآوریامیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزارهای پیشرفته ارتباط رساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونافلج نخاعی با الکترودهای چگونه به سطح بالایی از هوسختی ها رفتنی استاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان های بسیار دیگریاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیدرمانهای بیماری پارکینسانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شدزمان شگفت انگیزاثرات مفید روزه داریتقلید از طبیعتفراموش کارها باهوش تر هسچالش هوشیاری و اینکه چرا شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد واستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهامهندسی ژنتیک در حال تلاش جهانی که از یک منبع، تغذیکلوزاپین داروی ضد جنونخسته نباشی باباآمارهای ارائه شده در سطح درگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلاهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مرزیرفون داروی ضد ام اساختلالات عضلانی ژنتیکتمرکز و مدیتیشنقفس ذهننجات در راستگوییشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سوممیدان های کوانتومی خلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریکووید نوزده و خطر بیماری دو ویژگی انتزاع و قدرت تجآیا ما تنها موجودات زنده ذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم اسزبان و شناخت حقیقت قسمت سارتباط پیوسته ی جهانتو افق رویداد جهان هستیقبرستان ها با بوی شجاعتچرا حیوانات سخن نمی گوینشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکبه هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نترماه رجبحقیقت در علم، هرگز نهایی کاهش سن بیولوژیکی، تنها دژا وو یا اشنا پنداریآیا احتمال دارد رویا از آرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و ایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و اسفری به آغاز کیهاناز نخستین همانند سازها تتومورهای نخاعیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تومورهای ستون فقراتلایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه ی تکامل در درمان بیطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال محدودیت چقدر موثر استحد و مرزها توهم ذهن ماستکشف مکانیسمی پیچیده در بداروهای مصرفی در ام اسآب زندگی است قسمت چهارمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرسندرم پیریفورمیساز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمیشه داناتر از ما وجود دعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزویروس مصنوعیمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت چهل و سومگیاه خواری و گوشت خوار کدداروی ضد چاقیآسيب میکروواسکولاریا آسابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های منوآوری ای شگفت انگیز دانسیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل و ارتقای نگاه تا عممنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانواکسن کرونا از حقیقت تاتمسیر دشوار تکامل و ارتقاپل جویی اصفهانحس و ادراک قسمت بیست و دودر هر سوراخی سر نکناقلیت خلاقابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودنیکولا تسلاسایه را اصالت دادن، جز فراز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت سایتهای دیگرجلوتر را دیدنورزش هوازی مرتب خیلی به قپیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان پوکی استخوانامیدواری و مغزمغز مانند تلفن استابزارهای بقا از نخستین هرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه باغبانی باعث کاهش سرنوشتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هایی در جهان دیگریادگیری مهارت های جدید دخودآگاهی و هوشیاريپروانه ی آسمانیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهانرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استزنان باهوش تراثرات مضر ماری جواناتقویت استخوان در گرو تغذفراموشی همیشه هم بد نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد واستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمهربانی، شرط موفقیتجهانی در ذهنکلام و زبان، گنجینه ای بسخطا در محاسبات چیزی کاملآن چیزی که ما جریان زمان درگیری مغزی در سندرم کووبیندیشاولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساسزیرک ترین مردماختراع جدید اینترنت کوانتمرکز بر هدفقفس را بشکننخاع ما تا پایین ستون فقرشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششممیدان بنیادین اطلاعاتجدا کردن ناخالصی هاکودک هشت ساله لازم است آددو بیماری روانی خود بزرگ آیا مغز تا بزرگسالی توسعذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلازبان جانسوزارتباط انسانی، محدود به تو انسانی و انسان، شایستقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا حجم مغز گونه انسان درشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکبه کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمماپروتیلینحقیقت راستین انسان علم بکایروپاکتیک چیستدژاوو یا آشناپنداریآیا احتمال دارد رویا از آرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و ایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و اسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز نخستین همانند سازها ت