دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

در آستانه ی موج پنجم کووید در ایران روی کوهی از قله های قبلی

گونه های ویروس کرونا
در مورد آن چه میدانیم؟
در آستانه ی موج پنجم بیماری کووید 19 در ایران که به نظر میرسد روی کوهی از قله های قبلی، با شروعی سهمگین تر، شروع خواهد شد در مورد این گونه ی دلتای ویروس کرونا چه می دانیم؟
گونه ی دلتا در ابتدا در هندوستان کشف شد. این گونه ترکیبی از جهش ها را دارد که قابلیت انتقال آن را بیشتر میکند. این گونه، حداقل دو برابر گونه های قبلی قابلیت انتقال دارد.
و این به چه معنی است؟ یعنی اگر کسی عفونت را گرفته باشد حجم بالاتری از ویروس را در بدن خود دارد. آنها می توانند خیلی ساده تر ویروس را به افراد دیگر منتقل کنند. ویروس می تواند برود و وارد سلول های راه تنفسی شود و به این ترتیب یک فرد به جای آنکه ویروس را به دو نفر منتقل کند، آن را به 4، 6 یا 8 نفر منتقل میکند.

خبر خوب اینکه بیشتر واکسن ها- که در سطح جهانی استفاده میشود- سودمند هستند حداقل در کاستن از بیماری شدید، موثر هستند. این چیزی است که ما به آن علاقه مند هستیم.
این دست و آن دست کردن در واکسیناسیون عمومی و اولویت دادن به دیگر امور به جای واکسیناسیون عمومی، میتواند به قیمت جان بسیاری از مردم، تمام شود. https://www.youtube.com/watch?v=dsseYjqo_ng


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
برخی توجهات در ببمار پارسادیسم یا لذت از آزار دادپیوند اندام از حیوانات بعادت دادن مغز بر تفکرمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترقی واقعی یا شعار ترقینقطه ای بود و دگر هیچ نبودانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز دست آسمانهوش عاطفی قسمت سومزندگی زودگذربی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندسرگردانیبزرگ فکر کنپایان، یک آغاز استمقالاتمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمفیزیک آگاهیتسلیم شدن از نورون شروع منه بدبخت بلکه نادانداروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزاوسکا درمان گوشربیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهشنا در ابهای گرم جنوب نیاتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک قسمت دوازدهمتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتفرایند تکامل و دشواری هاتصور ما ازمشکلات و واقعینوار مغزی روشی مهم در تشخداروی ضد چاقیابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استرنگین کمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدزبان شناسی مدرن در سطح سلبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتقویت سیستم ایمنیآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداخلا، حقیقی نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرقله سقوطتغییر عمودی سر انسان از پنوروز یا روز پایانیدر هم تنیدگی کوانتومی و پابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سروح و آب حیاتموفقیت هوش مصنوعی در امتحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین E در چه مواد غذایسلول های مغزی عامل پارکیباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در شباهت مغز با کیهان مادیتمدن زیر آبآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاخوش قلبی و مهربانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانقبل از آغازجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هموساپينس بر زمین درمان های بیماری اس ام ایاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایروشهای نو در درمان دیسک بمیگرن شدید قابل درمان اساستفاده از سلول های بنیاواقعیت و مجازسندرم کووید طولانیبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوصرع و درمان های آنتو یک جهان در مغز خودت هستاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشخسته نباشی باباايا اراده آزاد توهم است یلوتیراستامجهان یکپارچهنگاه از بیرون مجموعهدرمان جدید کنترل مولتیپلادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم ضد التهابیما بخشی از این جهان مرتبطاصل، روان و نفس استبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شسینوریپا داروی ترکیبی ضدگیاه بی عقل به سوی نور میطبیعت موجی جهانتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ویتامین K در ترمیم اسدنیا، هیچ استایندرالمقایسه رقابت و همکاریجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی درهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز بمباحث مهم حس و ادراکاعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنبرای خودآگاه بودن تو بایسکوت و نیستیگشایش دروازه جدیدی از طرعلم ساختن برج های چرخانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاریکی من و تو و گرد و غبانقش رژیم غذایی بر رشد و اديدن با چشم بسته در خواب اگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز جاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تدرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی درمانگر کامپیزمان و گذر آن سریع استمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقیادگرفتن، آغاز حرکت است برخی توصیه ها برای واکسیسازگاری با محیط بین اجزاپیوند اندام حیوانات به اعارضه جدید ویروس کرونا سمرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وALS نگاهی کامل بر بیماری وتروس جریان انرژینقطه بی بازگشتدانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تدست بالای دستهوش عاطفی قسمت ششمزندگی سلول در بدن، جدای ابی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونسربازان ما محققا غلبه می بزرگ شدن مغز محدود به دورپاکسازی مغزتاثیر ویتامین دی بر بیمامسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در افیزیکدانان ماشینی برای تتست نوار عصب و عضلهنه جنگ و نه خونریزیداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس حقیقت را درون مغز زبان فرایند تکاملی برای بیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابشناخت و معرفت، و نقش آن دتفکر خلا ق در برابر توهم پرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهحس و ادراک قسمت سومتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هفرایند حذف برخی اجزای مغتصور از زمان و مکاننوار مغز، مفید و بی خطرداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودرهبر حقیقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز هزینه سنگین انسان در ازازبان شناسی نوین نیازمند بیان حقیقتکیست هیداتید مغزشگفتی های زنبور عسلتلقین اطلاعات و حافظهآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنخلا، خالی نیستتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکقلب های سادهتغییرات منطقه بویایی مغزنورالژیدر هم تنیدگی کوانتومی و داتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیروح در جهانی دیگر استموفقیت در تفکر استحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین کاسلول های بنیادیبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیشباهت های ریشه ای چند بیمتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرخوش خیالی و خوش بینیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادقبل از انفجار بزرگجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هوشیاری خود را توسدرمان های جدید ALSاحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعروشهای شناسایی قدرت شنوامیدان مغناطيسي زمین بشر استفاده از سلول های بنیاواقعیت و انعکاسسندرم گیلن باره به دنبال بحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبضایعه ی شبکه لومبوساکرالتو کجای جهانیتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشخطا در محاسبات چیزی کاملای نعمت من در زندگیملوزالمعده(پانکراس)مصنوعجهان کنونی و مغز بزرگترینگاه از دور و نگاه از نزددرمان جدید ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وما تحت کنترل ژنها هستیم یاصلاح خطا با رفتن بر مسیربخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دسیگار عامل افزایش مرگ ومگیاه خواری و گوشت خوار کدطبیعت بر اساس هماهنگیتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلادندان ها را مسواک بزنید تایا کوچک شدن مغزانسان المقابله ی منطقی با اعتراضجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویدرون قفس یا بیرون از آنهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیمبتکران خودشکوفابقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعبرای رشد، باید از مسیر خطسکوت، پر از صداپل جویی اصفهانعلایم کمبود ویتامین E را توهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاریکی و نورنقش رژیم غذایی در رشد و ادی متیل فومارات(زادیوا)(اگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جمنابع انرژی از نفت و گاز جبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تدرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزمان و صبرمدل هولوگرافیک تعمیم یافبه بالاتر از ماده بیندیشبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویابرخی درمان های Spinal Muscular Atستم با شعار قانون بدترین پیوند سر آیا ممکن استعدم توقف تکامل در یک اندامرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهفقر داده ها در هوش مصنوعیتری فلوپرازیننمیتوان با بیرون انداختندانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیهوش عاطفی بیشتر در زنانزندگی، مدیریت انرژیبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فسردرد میگرنبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پارادوکس ها در علمصفحه اصلیمسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریفال نیکوتست آر ان اس دز میاستنی گچه زیاد است بر من که در ایداروی جدید ALSابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ اندر هیچزبان متغیربیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانشناخت حقیقت یا آرزوهای گتفاوت مغز انسان و میمون هپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت سی و هشتمتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفراتر از دیوارهای باورتصادف یا قوانین ناشناختهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت داروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستروی و منیزیم در تقویت استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز هزاران سال چشم های بینا وزبان، نشان دهنده ی سخنگو بیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومشانس یا نتیجه ی تلاشتلاش ها برای کشف منابع جدآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقخلاصه ای از مطالب همایش متاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توقلب و عقلتغییرات مغز پس از 40 سالگینوسانات کوانتومی منبع مادر هر سوراخی سر نکناتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایروح رهاییمولکول ضد پیریحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین کا و استخوانسلول های بنیادی منابع و اباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولشباهت کیهان و مغزتمرکز و مدیتیشنآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ خوشبختی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علقبرستان ها با بوی شجاعتجهل مقدسچگونه واکسن کرونا را توزدرمان های جدید میگرناخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروشی برای بهبود هوش عاطفمیدان های مغناطیسی قابل استفاده از سلول های بنیاواقعیت تقویت شدهسندرم پیریفورمیسبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستضایعه ی عروقی مخچهتو کز محنت دیگران بی غمیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استخطا در محاسبات چیزی کاملای همه ی وجود منلیروپریم داروی ترکیبی ضدجهان کاملی در اطراف ما پرنگاه از درون قفس یا بیروندرمان جدید ای ال اس، توفرهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی سالم و ضد التهمانند آب باشاصول انجام برخی نرمش ها دبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانسیاهچاله هاگیرنده باید سازگار با پیطعمه ی شبکه های ارتباط اجتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش گرمایش آب و هوا در همده روش موفقیتایا این جمله درست است کسیمقابله با کرونا با علم اسجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره درون آشفته ی تو و ظاهر خنهوش مصنوعی از عروسک تا کمرحم مصنوعیمتواضع باشبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردبرای زندگی سالم، یافتن تسکته مغزیپل خواجو اصفهانعلایم کمبود ویتامین E را توهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تتاریکی خواهد ترسیدنقش زنجبیل در جلوگیری از دین اجباریاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زامنابع انرژی از نفت و گاز جدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شددرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی، اتفاقات و تحزمان پلانکبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استبرخی روش های تربیتی کودکستم، بی پاسخ نیستپیوند سر، یکی از راه حلهاعدم درکمرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانفلج نخاعی با الکترودهای تری فلوپرازیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشدانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استهوش عاطفی در زنان بیشتر ازندان ذهنیبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسسردرد میگرن در کودکانبزرگترین خطایی که مردم مپاسخ گیاهان در زمان خوردسوالات پزشکیمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتفاکسیبتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نه عدم مطلق بلکه عدم با قداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیرفلکس وتری با توضیح دکتر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبشناخت درون، شناخت بیرون؛تفاوت ها و تمایزها کلید بآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت سی و ششمتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشافرد موفقتضادهای علمینوار عصب و عضلهداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکاررویا و واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتهستي مادي ای که ما کوچکترزبان، وسیله شناسایی محیطبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتشانس یا تلاشتلاش های جدید در ALSآینه در اینهمغز و اخلاقخلاصه ای از درمان های جدیتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استقلب یا مغزتغییرات آب و هوایی که به نوشیدن چای برای مغز مفید در والنتاین کتاب بدید هماتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانروزه داری متناوب، مغز را مولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوویتامین کا در سبزیجاتسلول های بدن تو پیر نیستنباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورشباهت زیاد بین سلول هاي عتمرکز بر هدفآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوخوشبختی دور از رنج های متاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهقدم زدن و حرکت دید را تغیجهان فراکتالچگونه آن شکری که می خوریمدرمان های جدید در بیماری اخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروشی جدید در درمان قطع نخمیدان های کوانتومی خلااستفاده از سلول های بنیاواقعیت خلا و وجود و درک مسندرم پیریفورمیسبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستضایعات در عصب زیر زبانیتو پیچیده ترین تکنولوژی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استخطای ادراک کارماای آنکه نامش درمان و یادشلیس دگرامفتامین یا ویاسجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگدرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد التهابیماه رجباصول توسعه ی یک ذهن کاملبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانسیاهچاله های فضایی منابعگالکانزوماب، دارویی جدیظهور امواج مغزی در مغز مصتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش پیش زمینه ها و اراده دهن، بزرگترین سرمایهایا ابزار هوشمندی یا مغز ملاحظه های اخلاقی دربارهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز اننادیدنی ها واقعی هستنددروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی از عروسک تا کمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمجموعه های پر سلولی بدن مبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختبرخی ملاحظات در تشنج های سال سیزده ماههپلاسمای غالبعلائم عصبی آلزایمر، با اتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش زبان در سلطه و قدرت ادین، اجباری نیستاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهمنابع انرژی از نفت و گاز جدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرگیری مغزی در سندرم کووهوش احساسیزمان به چه دلیل ایجاد میشبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستبرخی سلولهای عصبی در تلاستون فقرات انسان دو پا جلپیوندهای پیچیده با تغییرعدالت برای من یا برای همهمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رفلج بل، فلجی ترسناک که آنترک امروزنمای موفقیتدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبهوش عاطفی در زنان بیشتر ازونیسومایدبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بسردرد میگرنی در کودکانبزرگترین درد از درون است پختگی پس از چهل سالگي به پیامهای کاربرانمستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالفاجعه ی جهل مقدستشنج چیستنهایت معرفت و شناخت درک عداروی جدید لنفوم و لوکمیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانرفتار مانند بردهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهیپرپاراتیروئیدیسمزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاشناسایی تاریخچه ی تکاملیتفاوت ها را به رسمیت بشناآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمحس و ادراک قسمت سیزدهمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدفرد یا اندیشهتظاهر خوابیده ی مادهنوار عصب و عضلهداروی ضد جنون در درمان تیابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی درویا و کابوسمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز هستی ما پس از شروعی چگال زدودن نقص از هوش مصنوعیبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگشاهکار قرنتلاش های جدید در درمان فرآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی خم شدن فضا-زمانتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابقلب دروازه ی ارتباطتغییرات تکاملی سر انسان نوعی سکته مغزی ، وحشتناک در یک فراکتال هر نقطه مرکاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینروزه داری و التهاب زیانبمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوویتامین بی 12 در درمان دردسلول بنیادی و ای ال اسبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهشباهت زیاد بین سلول هاي عتمرکز بر امروزآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کخانه ی تاریکتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستقدرت مردمجهان قابل مشاهده بخش کوچچگونه انتظارات بر ادراک درمان های جدید سرطاناختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگوروشی جدید در درمان نابینمیدان بنیادین اطلاعاتاستفاده از سلول های بنیاوالزارتان داروی ضد فشار سندرم پای بی قرارگل درون گلدانضرورت زدودن افکارتو آرامش و صلحیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یخطای حسایمپلانت مغزیلا اکراه فی الدینجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون ادرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد دردماپروتیلیناصول سلامت کمربخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادسیاهچاله ها، دارای پرتو گام کوچک ولی تاثیرگذارظرف باید پر شود چه با چرک تولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش آتش در رسیدن انسان بهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجایا بیماری ام اس (مولتیپملاحظات بیهوشی قبل از جرجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،دریای خداهوش مصنوعی از عروسک تا کمرساناها و ابر رساناها و عمجرم، گاهی قربانی استبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشبرخی مرزهای اخلاق و علوم سانسور از روی قصد بسیاری پمبرولیزوماب در بیماری چعلت خواب آلودگی بعد از خوتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آستاریخ، اصیل نیست و ساخته نقش زبان در سلطه و قدرت ادیوار همه اش توهم بوداگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزدرگیری اعصاب به علت میتودرب بسته با غیر خود باز مهوش احساسیزمان شگفت انگیزبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و ستارگانی قبل از آغاز کیهپیوندی که فراتر از امکانعسل طبیعی موثر در کنترل بمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو فلج خوابترکیب آمار و ژنتیکنمایش تک نفرهدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگهوشمندی کیهانزونا به وسیله ویروس ابله بیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانسردرد و علتهای آنبسیاری از مجرمان، خودشانپدیده خاموش روشن در پارکسایتهای دیگرمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیفاصله ها در مکانیک کوانتتشنج و حرکات شبه تشنجی قانهایت در بی نهایتداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمرفتار وابسته به شکلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان نیاز تکاملی استبیماری دویککوچکی قلبشناسایی سلول های ایمنی اتفاوت های بین زن و مرد فقآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت ششمتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیفرد حساس از نظر عاطفی و بتظاهری از ماده است که بیدنوار عصب و عضلهدارویی خلط آورابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبارویا و خبر از آیندهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز هشت توصیه برای کاستن از دسفر فقط مادی نیستبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابشاهکار شش گوشتلاش های جدید در درمان سرآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیخونریزی مغز در سندرم کووتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینقلب روباتیکتغذیه بر ژنها تاثیر داردنیکولا تسلادر کمتر از چند ماه سوش جداثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکروزه داری و بیمار ی ام اس موجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزویتامین بی هفدهسلول بنیادین از مخاط بینبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخشجاعت و ترستمساح حد واسط میان مغز کوآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خانواده پایدارتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خقدرت و شناخت حقیقتجهان موازی و حجاب هاچگونه به سطح بالایی از هودرمان های رایج ام اساختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بروشی جدید در درمان سکته ممیدازولام در درمان تشنج استیفن هاوکینگ در مورد هواکنش های ناخودآگاه و تقسندرم پس از ضربه به سرگل زندگیضرب المثل یونانیتو افق رویداد جهان هستیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمخطر آلودگی هواایمپلانت مغزی و کنترل دو لاموژین داروی ضد اوتیسم؟جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارهدرمان دارویی سرطان رحم بهوش مصنوعی از عروسک بازی راه فراری نیستماجرای جهل مقدساضطراب و ترسبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانسیاهچاله و تکینگی ابتدایگامی در درمان بیماریهای عقل مجادله گرتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومتاثیر روده بر مغزنقش انتخاب از طرف محیط، ندو بیماری روانی خود بزرگ ایا بدون زبان میتوانیم تممانتین یا آلزیکسا یا ابجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسیندرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک تا کمرستگاری محدود به یک راه نمحل درک احساسات روحانیبلوغ چیستوسواس، بیماری استبرخی نکات از گاید لاین پرسانسور بر بسیاری از حقایپنج اکتشاف شگفت آور در موعماد الدین نسیمی قربانی توهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش سجده بر عملکرد مغزدیوار، از ابتدا توهم بوداگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتدرختان چگونه بر تشکیل ابهوش بشری تهدید برای بشریزمزمه ات مانده در گوشمبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی برداشت مغز ما از گذر زمانسخن نیکو مانند درخت نیکوپیوستگی همه ی اجزای جهانعشق درونی به یگانگی خلقتمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسفلج خواب چیستترکیب حیوان و انسانچند نرمش مفید برای کمردردانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مهوشیاری و وجودزیان غذاهای پرچرببیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنسردرد به دلیل مصرف زیاد مبسیاری از بیماری های جدیپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروفاصله ی همیشگی تصویر سازتشنج عدم توازن بین نورون نهادینه سازی فرهنگ اختلاداروی جدید آلزایمرابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمرفتار اجتماعی انسان، حاصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان و کلمه حتی برای کسانبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسشواهدی از نوع جدیدی از حاتفاوت های تکاملی در مغز وآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت شصت و هشتتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانفردا را نمیدانیمتعویض دارو در تشنجنوار عصب و عضله مهم در تشدارویی ضد بیش فعالی سیستابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا برویا بخشی حقیقی از زندگی منبع خواب و رویاحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز و هر کس تقوای خدا پیشه کنسفر نامه سفر به بم و جنوب با هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماشاید گوشی و چشمی، آماده شتلاش های جدید شرکت نورالآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟خواندن ، یکی از شستشو دهنتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندقلب را نشکنثبت و دستکار ی حافظهنیاز به آموزش مجازی دیجیدر آرزوهایت مداومت داشتهاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استروزه داری سلول های بنیادموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرویتامین دی گنجینه ای بزرسلول عصبی شاهکار انطباق بار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهشرکت نورالینک ویدیویی ازتنفس هوازی و میتوکندریآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعخار و گلتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکقدرت کنترل خودجهان ما میتواند به اندازچگونه باغبانی باعث کاهش درمان های علامتی در ام اساختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بريتوکسيمب در درمان ام اسمکان زمان یا حافظه زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر بحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدسندرم جدایی مغزگلوله ی ساچمه ایضربه مغزی در تصادف رانندتو انسانی و انسان، شایستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیخطرات هوش مصنوعیایمپلانت مغزی کمک میکند لایو دوم دکتر سید سلمان فجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی درادرمان زخم دیابتی با تکنوهوش مصنوعی از عروسک بازی راه نجاتماجرای عجیب گالیلهاطلاع رسانی اینترنتیبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اسیاهچاله ی منفرد یا سیاهگامی در درمان بیماریهای عقل سالمتولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومتاثیر روزه داری بر سلامت نقش اتصالات بین سلولهای دو بار در هفته ماهی مصرف ایا تکامل هدفمند استمن کسی در ناکسی دریافتم جوانان وطنارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد درک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشته نوروایمونولوژی و نقمحل درک احساسات روحانی دبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی برخی نرمش ها برای درد زانساهچاله ها تبخیر نمیشودپول و شادیعوامل موثر در پیدایش زباتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمتازه های بیماری پارکینسونقش غذاها و موجودات دريادید تو همیشه محدود به مقداگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پچرا مردم با زندگی میجنگنمنابع انرژی از نفت و گاز جراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میدرختان اشعار زمینهوش در طبیعتزنان باهوش تربه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرداشتت از جهان رو زیاد سخن و سکوتپیام های ناشناخته بر مغز عشق، شلوغ کردن نیستمرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوفلج دوطرفه عصب 6 چشمترازودونچند جهانیدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن و شیمی بدنهوشیاری و افسردگیزیباترین چیز در پیر شدنبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتسردرد تنشنبسیاری از بیماری های جدیپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنفتون های زیستیتشویق خواندن به کودکانچهار میلیارد سال تکامل بداروی جدید ای ال اسابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمرقیبی قدرتمند در برابر ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تهدف یکسان و مسیرهای مختلزبان و بیان نتیجه ساختمابیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری شواهدی از دنیسوان(شبه نئتفاوت های زبانی سرمنشا تآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت شصت و دوتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایفرزندان زمان خودتعامل انسان و هوش مصنوعینوار عصب و عضله تعیین محلداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنرویا تخیل یا واقعیتمنتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز وفور و فراوانیسفر به مریخ در 39 روزبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیشاید درست نباشدتلاش هایی در بیماران قطع آینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اخواب زمستانی سلول های سرتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عقوی تر باشثبت امواج الکتریکی در عصچیز جدید را بپذیردر آسمان هدیه های نادیدناثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتروزهای بد باقی نمیماندمورد نادر همپوشانی دو بیحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داویروس مصنوعیسلول عصبی، در محل خاص خودبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجشربت ضد خلطتنفس هوازی و میتوکندریآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش روخارق العاده و استثنایی باولین مورد پیوند سر در انقدرت انسان در نگاه به ابعجهان مادی، تجلی فضا در ذهچگونه تکامل مغزهای کنونیدرمان ژنتیکی برای نوآوریاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بریه زغالیمکانیک کوانتومی بی معنی استخوان های کشف شده، ممکبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرسندرم دزدی ساب کلاوینگلوئونضررهای مصرف شکر و قند بر تو با همه چیز در پیوندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل ادفاع از پیامبرایمپلانت نخاعی میتواند دلبخند بزن شاید صبح فردا زجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بدرمان ساده ی روماتیسمهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت رماده ی تاریکاطلاعات حسی ما از جهان، چبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهسیاهچاله ی تولید کنندهگاهی لازم است برای فهم و عقلانیت بدون تغییرتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر روغن رزماری استنشانقش تیروئید در تکامل مغزدو برابر شدن خطر مرگ و میایجاد احساساتمن پر از تلخیمجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومدرک و احساسهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد مغز فرایندی پیچیده امحدودیت چقدر موثر استبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان برخی نرمش ها برای زانوسایه ی هوشیاریپول و عقیدهعوامل ایجاد لغت انسانی و مدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیتازه های درمان ام اسنقش غذاها و موجودات دريادیدن خدا در همه چیزاپل ویژن پرو در تشخیص بیماپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالمنابع انرژی از نفت و گاز جستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده درد و درسهوش عاطفی قسمت 11زنجیرها را ما باید پاره کبه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمربررسي علل احتمالي تغيير سخن پاک و ثابتپیدایش زبانعصب حقوق نورولوومراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم فن آوری های جدید علیه شناترازودونچند جهانیدانش، قفل ذهن را باز میکنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوشیاری کوانتومیزیباترین چیز در افزایش سبیماری های میتوکندریکمردردسردرد سکه ایبشکه ای که ته نداره پر نمپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتفروتنی معرفتیتشخیص ژنتیکی آتروفی های چهار ساعت پس از کشتار خوکداروی جدید برای میاستنی ابزار بقا از نخستین هماننعناعرموزی از نخستین تمدن بشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف یکسان، در مسیرهای متزبان و بیان، در سایه پیشربیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدشیشه ی بازالتی و سیلیکونتفاوت ایستایی و تکاپوآموزش نوین زبانمعرفت و شناختحس و ادراک قسمت شصت و ششتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدفرضیه ای جدید توضیح میدهتعامل انسان با هوش مصنوعنوبت کودکاندخالت در ساختار ژنهاابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود درویا حقی از طرف خدامنتظر زمان ایده آل نشوحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز وقاحت و تمسخر دیگرانسفر تجهیزات ناسا به مریخ با آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریشایسته نیست در جیب خود قرتلاشی برای درمان قطع نخاآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماخواب سالم عامل سلامتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملقیچی ژنتیکیجلو رفتن یا عقبگردچیزی منتظر شناخته شدندر آستانه ی موج پنجم کوویاثرات مفید روزه داریهنر فراموشیروزهای سختموسیقی نوحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رویروس های باستانی، مغز مسلولهای ایمنی القا کنندهبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورشش مرحله تکامل چشمتنفس بدون اکسیژنآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کوخبر مهم تلسکوپ هابلاولین هیبرید بین انسان و قدرت ذهنجهان مرئی و نامرئیچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان پوکی استخواناختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی ریواستیگمینمکانیزمهای دفاعی در براباستروژن مانند سپر زنان دبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که سندرم سردرد به دلیل افت فگمان میکنی جرمی کوچکی در ضررهای شکر بر سلامت مغزتو با باورهایت کنترل میشتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین دفاع در برابر تغییر ساختایمان به رویالحظات خوش با کودکانجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کندرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت رماده ی خالیاطلاعاتی عمومی در مورد مبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسیاره ی ابلهانگاهی مغز بزرگ چالش استعقیده ی بی عملتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حفاظتی مولکول جدید ددو برابر شدن خطر مرگ و میایران بزرگمن بی من، بهتر یاد میگیرمجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد مغز علت تمایل انسان بمحدودیت های حافظه و حافظبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندبرخی نرمش های گردنسایه را اصالت دادن، جز فرپوست ساعتی مستقل از مغز دعواملی که برای ظهور لغت امدیون خود ناموجودتوکل بر خداآسانی موفقیتتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش غذاها و موجودات دريادیدگاه نارسای دوگانه ی منقش غذاها در کاهش دردهای دژا وو یا اشنا پنداریابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسادرد باسن و پا به دلیل کاههوش عاطفی قسمت نهمزندگی فعال و مثبت روند آلبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوبررسی مغز با امواج مادون سختی ها رفتنی استپیر شدن حتمی نیستعصب سیاتیکمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیمافناوری هوش مصنوعی نحوه ختراشه مغز بدون واسطه ی دچند جهانی و علمدانش، یک انسان را ناسازگابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست قسمت حل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیهوشیاری سنتی یا هوشیاری زیر فشار کووید چه باید کربیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کاناسردرد عروقی میگرنبشریت از یک پدر و مادر نیپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیفروتنی و غرورتشخیص آلزایمر سالها قبل نون و القلمداروی جدید برای کاهش وزنابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو رمز و رازهای ارتباط غیر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغززبان و تکلم برخی بیماریهبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از شکل های متفاوت پروتئین هتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک سی و هفتمتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیفساد اقتصادی سیتماتیک درتعداد کلی ذهن ها در جهان نور از عمق تاریکیدر میان تاریکی و روشناییابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هسترویاها از مغز است یا ناخومنحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا وقت نهيب هاي غير علمي گذشسفر دشوار اکتشافبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها شادی، پاداش انجام وظیفهتلاشی تازه برای گشودن معآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدخواب سالم عامل سلامتی و یتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجلوتر را دیدنچیزی خارج از مغزهای ما نیدر درمان بیماری مولتیپل اثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهروش مقابله مغز با محدودیموسیقی هنر مایع استحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختویرایش DNA جنین انسان، برسلولهای بنیادی مصنوعی دربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاششمین کنگره بین المللی ستنها مانع در زندگی موارد تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده خدا موجود استاولین تصویر در تاریخ از سقدرت عشقجهان مشارکتیچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان پوکی استخواناختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی ریاضیات یک حس جدید استما انسانها چه اندازه نزداسرار آفرینش در موجبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگنجینه ای به نام ویتامین ضعیف و قویتو باید نیکان را به دست بتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت ددقیق ترین تصاویر از مغز ااین پیوند نه با مغز بلکه لرزش ناشی از اسیب به عصبجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی راه پیروزی در زندگی چیستماده ای ضد التهابیاطلاعاتی عمومی در مورد مبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دسیاره ابلهانگاهی جهت را عوض کنعلم و ادراک فقط مشاهده ی تومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ ددو داروی جدید برای میاستایرادهای موجود در خلقت بمننژیتجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی به کمک هوش طبیرشد در سختی استمحدودیت درک انسانبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانبرخی یونها و مولکول های مساخت سلول عصبی حتی پس از پوشاندن خود از نورعوارض ازدواج و بچه دار شدمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتآشنا پنداریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی تبدیل سلولهای محافط به سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدژاوو یا آشناپنداریابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز حفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار درد زانو همیشه نیاز به جرهوش عاطفی قسمت هفتمزندگی هوشمند در خارج از زبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهبررسی و اپروچ جدید بر بیمسرنوشتپیشینیان انسان از هفت میعضلانی که طی سخن گفتن چقدمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیافسردگی و ساختار مغزفواید روزه داری متناوبتراشه ها روی مغزچند روش ساده برای موفقیتدائما بخوانابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست قسمت حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمهوش، ژنتیکی است یا محیطیزیرفون داروی ضد ام اسبیماری وسواسکمردرد و علل آنسرطان کمیت گراییبعد پنجمپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت بیست و چهتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانفرگشت و تکامل تصادفی محض تشخیص ایدزنوآوری ای شگفت انگیز دانداروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث رمز گشایی از اتصالات مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تهدف از خلقت رسیدن به ابزازبان و شناخت حقیقت قسمت چبیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی شکل پنجم مادهتفاوتهای جنسیتی راهی براآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبحس و ادراک- قسمت پنجاه و تاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریفشار و قدرتتعذیه ی ذهننور دروندر مانهای کمر دردابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمرویاهای پر رمز و حیرتی درمنشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز توقتی فهمیدی خطا کردی برگسفرنامه سفر به بم و جنوب با خودت نجنگکایروپاکتیک چیستشب سیاه سحر شودتلاشی جدید در درمان ام اسآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طخواب عامل دسته بندی و حفطتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استقانون مندی نقشه ژنتیکی مجمجمه انسان های اولیهچیزی شبیه نور تو نیستدر سال حدود 7 میلیون نفر اجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیروش های صرفه جویی در ایجامیهمانهای ناخوانده عامل اسکار، لگوی هوشمندویشن پروسلام تا روشناییبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولصبور باشتنها در برابر جهانتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تخدا نور آسمان ها و زمین ااولین دارو برای آتاکسی فقضاوت ممنوعجهان معناچگونه حافظه را قویتر کنیدرمان آرتروز با ورزش موضاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی ریتوکسیمابما انسانها چه اندازه نزداسرار بازسازی اندام هابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگوهر با نظر دیگران سنگ نمطلوع و حقیقتتو برای خزیدن خلق نشده ایتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیدل به دریا بزناین اندوه چیستلرزش عضله یا فاسیکولاسیوجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان سرگیجه بدون داروهوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن وماده، چیزی نیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندسیاره ابلهانگذر زمان کاملا وابسته به علم و روحتومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش خرچنگ های نعل اسبی دردو سوی واقعیتایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیمنابع انرژي پاک سرچشمه حجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومدرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی به شناسایی کارشد، رسیدن به یک هدف نیستمخچه فراتر از حفظ تعادلبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توبرخی اثرات مضر ویتامین دساخت شبکه عصبی مصنوعی با پیموزایدعید نوروز مبارکمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریتبر را بردارنقشه های مغزی جدید با جزیدگرگونی های نژادی و تغییابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خومنابع بی نهایت انرژی در دحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز دردهای سال گذشته فراموش هوش عاطفی قسمت یازدهزندگی و داراییبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وبررسی ژنها در تشخیص بیماسریع دویدن مهم نیستپیشرفت های جدید علوم اعصغم بی پایانمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقفیلمی بسیار جالب از تغییتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچندین ماده غذایی که ماننداروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ نقطه ای مرکزی تر از ازیرک ترین مردمبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش مناسرعت فکر کردن چگونه استبعد از کروناپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت بیست و یکتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چفراموش کارها باهوش تر هستصویر خورشید یا خود خورشنوار مغز مشاهده ی غیر مستداروی جدید برای دیابتابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیرمز پیشرفت تواضع است نه طمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تهر چیز با هر چیز دیگر در تزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیندیشکودکان خود را مشابه خود تشکرگزار هر چیزی باش که داتقلید مرحله ای نسبتا پیشآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک- قسمت بیست و پتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟فضا و ذهن بازتغییرنوروفیبروماتوزدر محل کار ارزش خودت را بابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هسترویای شفافمنشاء کوانتومی هوشیاری احس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز توقتی پر از گل شدی خودت را سفرنامه سفر به بم و جنوب با خدا باشکار امروز را به فردا نیندشبیه سازی میلیون ها جهان تمایل زیاد به خوردن بستنآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طخودآگاهی و هوشیاريتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشقانون گذاری و تکاملجنین مصنوعینکاتی در مورد تشنجدر عید نوروز مراقب تصادف اجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دروش هایی برای کم کردن اضطمیوتونیک دیستروفیاساس انسان اندیشه و باور واقعیت فیزیکی، تابعی از سلاح و راهزنیبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)صبر لازمه ی پیروزی استتنهاییتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبینخدا بخشنده است پس تو هم باولین دروغقطار پیشرفتجهان هوشمندنگاه من، نگاه تو و یا حقیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی ریسدیپلام تنها داروی تایما اکنون میدانیم فضا خالاصفهان زیبابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده توسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگویید نوزده و ایمنی ساکتطلای سیاهتو تغییر و تحولیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهدلایلی که نشان میدهد ما باین ایده که ذرات سیاهچاللزوم گذر انسان از حدها و جهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستماده، چیزی بیش از یک خلا اعتماد به خودبرین نت به جای اینترنتسیب یکسان و دیدگاه های متگذشته را دفن کنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش داروهاي مختلف معروف دولت یا گروهکاکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیمنابع انرژی از نفت و گاز جامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسدرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی تعاملیز گهواره تا گورمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امبرخی اختلالات عصبی مثانهساخت شبکه عصبی با الفبای پیموزایدعامل کلیدی در کنترل کارآمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استتحریک عمقی مغزنقشه با واقعیت متفاوت اسدانش قدرت استابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع جدید انرژیحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسدردی که سالهاست درمان نشهوش عاطفی قسمت پنجمزندگی بی دودبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندبررسی بیماری التهابی رودسریعترین کامپیوتر موجودپیشرفت در عقل است یا ظواهغم بی پایانمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیفیروز نادریتراشه ی بیولوژِیکچندجهانیداروهای ام اسابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز همیشگی نیستزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسطح آگاهی، رخدادهای زندگبعد از کروناپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهحس و ادراک قسمت بیست و دوتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریفراموشی همیشه هم بد نیستتصویر در هم تنیدگی کوانتنوار مغز با توضیح دکتر فاداروی جدید ضد میگرنابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استرمز بقای جهش ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تهر جا که جات میشه، جات نیزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده شکست حتمیتقلید از روی طبیعتآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استحس و ادراک- قسمت شصت و چهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استفضای قلب منبع نبوغ استتغییر الگوی رشد مغزی با زنورون هاي مصنوعی می تواندر چه مرحله ای از خواب ، رابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتروان سالممهمان ناخواندهحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز توقتی تو از یاد گرفتن باز سفرنامه سفر به بم و جنوب با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیشبیه سازی سیستم های کوانتمایز یا کشف یگانگیآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شخودآگاهی و هوشیاريتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاقانون جنگلجنگ هفتاد و دو ملت همه را چگونه مولکول های دی ان ایدرمان نگهدارنده ی اعتیاداحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دروش هایی برای جلوگیری از میگرن و پروتئین مرتبط با استفاده از مغز، وزن را کمواقعیت چند سویهسلسله مباحث هوش مصنوعیبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)صبر و واقعیتتنهایی رمز نوآوری استتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناسخدای رنگین کماناولین سلول مصنوعیقطره قطرهجهان هوشیارنگاه مادی غیر علمی استدرمان تومورهای مغزی با ااختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک همه ی موجوما از اینجا نخواهیم رفتاصل بازخوردبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرسوخت هیدروژنی پاکگوش دادن بهتر از حرف زدنطوفان فقر و گرسنگی و بی ستو جهانی هستی که خودش را تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل مدنیا فریب و سرگرمیاین ابتدای تناقض هاستلزوم سازگاری قانون مجازاجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان ضایعات نخاعیهوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسمماست مالیاعتماد به خودبرای یک زندگی معمولیسیر آفرینش از روح تا مغز گریه ی ابر، رمز طراوت باغعلم به ما کمک میکند تا موتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشتاثیر رژِیم غذایی بر میگنقش درختان در تکاملدوچرخه در کاهش دردهای کماکوییفلکسنتایج نادانی و جهلمنابع انرژی از نفت و گاز جاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذردرک دیگرانهوش مصنوعی در کامپیوترهازمین در برابر عظمت کیهانمخچه ابزاري که وظیفه آن فبه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده برخی اصول سلامت کمرساختن آیندهپیچیدگی های مغزمگسعادت همیشه خوب نیستمروری بر تشنج و درمان هایمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنتحریک عمقی مغز در آلزایمنقص های سیستمی ایمنیدانش محدود به ابعاد چهارابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغمناطق خاص زبان در مغزحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرس گرفتن از شکست هاهوش عاطفی قسمت اولزندگی در جمع مواردی را بربوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسبررسی سیستم تعادلی بدن اسرگیجه از شایعترین اختلاپیشرفت ذهن در خلاقیت استغیرقابل دیدن کردن مادهمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هفیزیک مولکولها و ذرات در تربیت کودکان وظیفه ای مهنه ناامیدی بلکه ارتقاداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان ذهت را روی چیزهای مفید متمنبع هوشیاری کجاست قسمت حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز، چقدر حقیقی استزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دسعی کن به حدی محدود نشویبعد از کرونا دلخوشی بیهوپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت بیست و سوتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزفراموشی و مسیر روحانیتصویر زیبا از سلولنوار مغز ترجمه رخدادهای داروی جدید ضد الزایمرابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزرمز جهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تهر حرکت خمیده می شود و هر زبان و شناخت حقیقت قسمت سبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایشگفت نیست من عاشق تو باشمتقلید از طبیعتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمحساسیت روانی متفاوتتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندقفس ذهنتغییر دیگران یا تغییر خونورون های ردیاب حافظهدر ناامیدی بسی امید استابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانروبات ها قول میدهندمهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز توقتی ریشه ها عمیقند از چیسفرنامه سفر به بم و جنوب بالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسشبکه های مصنوعی مغز به درتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدخودت را از اندیشه هایت حفتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودقانون جنگلجنگ و تصور از جنگچگونه میتوان با قانون جندرمان نابینایان آیا ممکناحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتروش هایی ساده برای کاهش امیگرن و خواباستفاده از نظریه ی تکامل واقعیت چیستسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پصبر بسیار بایدتنبیه چقدر موثر استتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مرخدایی که ساخته ی ذهن بشر اوکرلیزوماب داروی جدید شلمس کوانتومیجهان های بسیار دیگرنگاه محدود و تک جانبه، مشدرمان تشنجادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک حیاتما اشیا را آنطور که هستنداصل در هم تنیدگی و جهانی بحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدسودمندی موجودات ابزی بر گوشه بیماری اتوزومال رسسطوفان زیباییتو جدای از کیهان نیستیتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناسادنیا مکانی بسیار اسرارآماینکه به خاطرخودت زندگی لزوم سازگاری قانون مجازاجهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیدرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکانماست مالی با هوش انسانیاعتماد بی موردوراپامیل در بارداریبرای پیش بینی آینده مغز دسیستم تخلیه ی مغز بینشی نگربه شرودینگر و تاثیر مشعلم بدون توقفتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونتاثیر سلامت دستگاه گوارشنقش ذهن و شناخت در حوادث دوچرخه سواری ورزشی سبک و اکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییمنابع انرژی از نفت و گاز جایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنودرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی در تفکر خلاق ازمین زیر خلیج فارس تمدنی مخچه تاثیر گذار بر حافظهبه هلال بنگریاد گرفتن مداومبرخی اطلاعات روانشناسی مساختن آینده، بهترین روش پیچیدگی های مغزی در درک زعادت کن خوب حرف بزنیپیوند قلب خوک، به فرد دچاعادت کردن به نعمتمرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکتداوم مهم است نه سرعتنقص در تشخیص هیجانات عامدانش بی نهایتابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمناطق خاصی از مغز در جستجحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدست و پا زدن در سایه؟هوش عاطفی قسمت دهمزندگی در سیاهچالهبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتاببررسی علل کمر درد در میانپیشرفتی مستقل از ابزار هغرور و علممسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکفیزیک هوشیاریترجمه ای ابتدایی از اسرانه به اعدامداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ وقت خودت را محدود به زیست، مرز افق رویداد هستبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دشلیک فراموشیبعد از کرونا دلخوشی بیهوپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت بیستمتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستفراموشی آرمانتصویر زیبای اصفهاننوار مغز در فراموشی هاداروی سل سپتابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودرمز جهان خاصیت فراکتالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تهرچیز با یک تاب تبدیل به زبان جانسوزبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلشگفت انگیز بودن کیهانتقویت استخوان در گرو تغذآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیخفاش کور و انسان بینا؟تاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا قفس را بشکنتغییر دادن ژنها آیا روزی نوروپلاستیسیتی چیستدر هم تنیدگی مرزها و بی مابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بروبات های ریز در درمان بیمهندسی بدنحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس سفری به آغاز کیهانباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپشبکیه های مصنوعیتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استخودروهای هیدروژنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزقانونمندی و محدودیت عالمجنگ داده هاچگونه مغز ما، موسیقی را پدرمان های اسرار آمیز در آاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسروش جدید تولید برقمیگرن و روزه داریاستفاده از هوش مصنوعی در واقعیت چیستسم زنبور ، کلیدی برای واربحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بصد قدح، نفتاده بشکستتهدیدهای هوش مصنوعیتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسخدایا جز تو که را دارمايندگان چگونه خواهند دیدلووفلوکساسینجهان هایی در جهان دیگرنگاه کلی نگردرمان جدید ALSاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم ما به جهان های متفاوت خوداصل علت و تاثیربخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنسی و سه پل اصفهانگوشت خواری یا گیاه خواریطولانی ترین شبتو دی ان ای خاص ميتوکندريتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید ددنیای شگفت انگیز کوانتوماینکه خانواده ات سالم بالزوم عدم وابستگی به گوگل جهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در بدرماندگی به دلیل عادت کرهوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییرماشین دانشاعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قبرای اولین بار دانشمندانسیستم تعادلی بدنگزیده ای از وبینار یا کنفعلم در حال توسعهتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش روی و منیزیم در سلامتدوپامین قابل حل در آباکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز جایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمان چیستمخاطب قرار دادن مردم، کابه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیبرخی بیماری ها که در آن بساختار فراکتال وجود و ذهپیوند مغز و سر و چالشهای عادت بد را ترک کنمرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشتداخل مرزها و صفات با بیننقطه ی رسیدن به قلهدانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشهوش عاطفی قسمت دومزندگی زمینی امروز بیش از بی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهبرطرف کردن خشونت را از خاپپوگستغربال در زندگیمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیفیزیک و هوشیاریترس و آرمان هانه به اعدامداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیذره ی معین یا ابری از الکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کاری نکردن به معنی چیزاویه نگاه ها یکسان نیستبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هشلیک فراموشیتفکر قبل از کارپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت دهمتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطافرایند پیچیده ی خونرسانیتصویربرداری فضاپیمای آمنوار مغز در تشخیص بیماری داروی ضد چاقیابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبرنگ کردن، حقیقت نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تهز ذره، یک دنیاستزبان ریشه هایی شناختی اسبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندشگفت زده و حیران باشتقویت حافظه یا هوش مصنوعآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر خفاش با شیوع همه گیری جدیتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایقله برای دیدن نه برای به تغییر زودتر اتصالات مغزینوروز مبارکدر هم تنیدگی کوانتومیابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستروبات کیانمهربانی، شرط موفقیتحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین E برای فعالیت صحسقوط درون جاذبه ای خاص، چباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوشباهت مغز و کیهانتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیخورشید مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصقارچ بی مغز در خدمت موجودجنبه های موجی واقعیتچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان های بیماری آلزایمراحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احروش صحبت کردن در حال تکاممیگرن سردردی ژنتیکی که باستفاده از انرژی خلاواقعیت های متفاوتسماگلوتید داروی کاهش دهنبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبصدای بم با فرکانس پایین، تو یک معجزه ایتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهخرما منبع بسیار خوب آنتی ايا اراده آزاد توهم است یلوب فرونتال یا پیشانی مغجهان یکپارچهنگاه انسان محدود به ادرادرمان جدید میگرن با انتی ادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم ما با کمک مغز خود مختاريماصل عدم قطعیت از کوانتوم بخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناسیلی محکم محیط زیست بر انگیلگمش باستانی کیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچتو در میانه ی جهان نیستی تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژندنیایی پر از سیاهچاله اینترنت بدون فیلتر ماهوامقاومت به عوارض فشار خون جهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هودرها بسته نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیمبانی ذهنی سیاه و سفیداعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریبرای تمدن سازی، باید در بسیستم دفاعی بدن علیه مغز گزارش یک مورد جالب لخته وعلم راهی برای اندیشیدن اتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رتاریک ترین بخش شبنقش روزه داری در سالم و جدورترین نقطه ی قابل مشاهاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریمنابع انرژی از نفت و گاز جاذبهاز نخستین همانند سازها تدرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمان و مکان، ابعاد کیهان مدل همه جانبه نگر ژنرالیبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دبرخی بیماری های خاص که بدساختار شبکه های مغزی ثاب