دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جواب دانشمند سوال کننده و مشکوک فحش نیست بلکه باید با دلایل پاسخ او را داد

سوال از دانشمندی معروف: آیا به خدا ایمان داری؟
جواب: خدا؟ هر چه در پژوهش کیهان عمیق تر شده ام کمتر قانع شده ام و چیزی نیست که باعث اطمینان شود. اگر مفهوم خدا این است که او بر هر کاری تواناست
و از هر بدی دور است، وقتی در مورد حوادث طبیعی ای فکر میکنیم که زمین و زندگی را در هم می نوردد مانند آتشفشان ها و طوفان ها وقتی مثلا در این امور بررسی می کنیم می بینیم سبب نابودی زمین، این حوادث طبیعی هستند و من میپرسم چگونه در مورد آن حکم می شود؟
از این رو فیلسوفان می گویند اگر خدایی باشد یا خدا قادر به هر کاری نیست یا او بدون عیب نیست. بنابراین دلیلی بر وجود خدا نیست و این سبب دعوت همه ادیان به اعتقادات است زیرا تو به وجود چیزی در نبود ادله ایمان می آوری و این حقیقت دعوت ادیان به اعتقادات است و اگر دلایلی باشد، دعوت ادیان به دلایل بود به جای آنکه به اعتقادات باشد
خوب جواب این دانشمند چیست؟
جواب دانشمند سوال کننده و مشکوک، فحش نیست بلکه باید با دلایل، پاسخ او را داد
راه حل پاسخ حاکم مابانه نیست. بلکه نیاز به دلایل هست.
https://www.instagram.com/p/CJjNp4Vp6Cc/?igshid=1ufp1e57gm96e


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش غذاها و موجودات دريابرخی اثرات مضر ویتامین دنوروز یا روز پایانیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم و هر کس تقوای خدا پیشه کنخانواده پایدارپیام های ناشناخته بر مغز ریاضیات یک حس جدید استابزار بقا از نخستین همانما اکنون میدانیم فضا خالعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت و مجازدو سوی واقعیتآینده ی انسان در فراتر ازرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانمخچه ابزاري که وظیفه آن فعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید از روی طبیعتنخستین روبات های زنده ی جتری فلوپرازینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی آیا آگاهی پس از مرگ از بیفرایند پیچیده ی خونرسانیزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از مرز بین انسان و حیوان کجااصول توسعه ی یک ذهن کاملتنفس بدون اکسیژننزاع بین علم و جهل رو به پتغییرات تکاملی سر انسان یادگیری مهارت های جدید ددر مانهای کمر دردآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقدرت انسان در نگاه به ابعسفر دشوار اکتشافاثرات فشار روحی شدیدمغز فکر میکند مرگ برای دیبوزون هیگز جهان را از متلتوازن مهمتر از فعالیت زیهندسه ی پایه ایجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان ژنتیکی برای نوآوریافراد آغاز حرکت خودشان رملاحظات بیهوشی قبل از جرسندرم گیلن باره به دنبال اختلالات صحبت کردن در انمغز ابزار بقای برتر مادیبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنکاهش سن بیولوژیکی، تنها درگیری مغز در بیماری کویانگشت نگاری مغز نشان میدمنابع انرژی از نفت و گاز سکته مغزیارتباط از بالا به پایین ممغزتان را در جوانی سیمکشبازخورد یا فیدبکتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهارمذرات کوانتومی زیر اتمی قگل زندگیايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد سکه ایاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش اتصالات بین سلولهای بخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت سی و ششمروبات های ریز در درمان بیگزیده ای از وبینار یا کنفایا بدون زبان میتوانیم تمنحنی که ارتباط بین معرفشباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابرخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشخارق العاده و استثنایی بپیشینیان انسان از هفت میریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقا از نخستین همانما با کمک مغز خود مختاريمعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانبزرگترین خطایی که مردم مچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت خلا و وجود و درک مدوچرخه سواری ورزشی سبک و آینده ی علم و فیزیک در60 ثرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانمدل همه جانبه نگر ژنرالیغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنرمش های مفید برای درد زاتری فلوپرازینوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روشی برای تبدیآیا امکان بازسازی اندامهفرایند تکامل و دشواری هازبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از مزایای شکلات تلخ برای سلاصول سلامت کمرتو یک معجزه اینسبت طلایی، نشانه ای به سثبت امواج الکتریکی در عصیادآوری خواب و رویادر محل کار ارزش خودت را بآیا رژیم غذایی گیاهی سلالمس کوانتومیسفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مفید قهوهمغز قلببی نهایت در میان مرزهاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهندسه ی رایج کیهانجواب دانشمند سوال کننده کنترل همجوشی هسته ای با هدرمان ام اس(مولتیپل اسکلافزایش قدرت ادراکات و حسممانتین یا آلزیکسا یا ابسندرم پیریفورمیساختلالات عضلانی ژنتیکمغز ابزار برتر بقابیهوشی در بیماران دچار اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزکایروپاکتیک چیستدرگیری مغز در بیماران مباندوهگین نباش اگر درب یا منابع بی نهایت انرژی در دسانسور از روی قصد بسیاری ارتباط بین هوش طبیعی و هونقش قهوه در سلامتیبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نوزدهمذرات کوانتومی زیر اتمی قگلوئونايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرعت فکر کردن چگونه استاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش تیروئید در تکامل مغزبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت سیزدهمروح رهاییایا تکامل هدفمند استمنشأ اطلاعات و آموخته ها شباهت کیهان و مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگخبر مهم تلسکوپ هابلپیشرفت های جدید علوم اعصریشه های مشترک حیاتابزار بقا از نخستین همانما تحت کنترل ژنها هستیم یعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهبسیاری از بیماری های جدیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقديدن با چشم بسته در خواب آیا ممکن است موش کور بی مرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمدل های ریز مغز مینی برینمقالاتاز روده تا مغزتقویت سیستم ایمنینرمش های مفید در سرگیجهتسلیم شدن از نورون شروع موراپامیل در بارداریداروهای مصرفی در ام اسآیا انسان با مغز بزرگش اخفرایند حذف برخی اجزای مغزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از مسیر دشوار تکامل و ارتقااضطراب و ترستو یک جهان در مغز خودت هسنشانه های گذشته در کیهان جمجمه انسان های اولیهژن هوش و ساختارهای حیاتی در چه مرحله ای از خواب ، رآیا راهی برای رفع کم آبی لوب فرونتال یا پیشانی مغسفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مضر ماری جوانامغز ما کوچکتر از نیم نقطهبی عدالتی در توزیع واکسن توسعه برخی شغل ها با هوش هندسه بنیادینجوسازی مدرنکندر در بیماریهای التهابدرمان تومورهای مغزی با اافزایش مرگ و میر سندرم کومنابع انرژي پاک سرچشمه حسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختراع جدید اینترنت کوانمغز از بسیاری حقایق می گربیوگرافیتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتکار با یگانگی و یکپارچگیدرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریکمناطق خاصی از مغز در جستجسانسور بر بسیاری از حقایارتباط شگفت مغز انسان و فنقش مهاجرت در توسعه نسل ابحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت هفتمرفتار اجتماعی انسان، حاصگمان میکنی جرمی کوچکی در ايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشلیک فراموشیاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش حفاظتی مولکول جدید دبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت ششمروزه داری متناوب، مغز را ایجاد احساساتمهندسی ژنتیک در حال تلاش شباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیبرخی بیماری های خاص که بدنیکولا تسلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس خدا موجود استپیشرفتی مستقل از ابزار هرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانماه رجبعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستبسیاری از بیماری های جدینگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر رو ح و روان بر جسمواکنش به حس جدیددی متیل فومارات(زادیوا)(آیا ما تنها موجودات زنده فلج نخاعی با الکترودهای رشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر ویتامین دی بر بیماازدواج های بین گونه ای، رتلقین اطلاعات و حافظهنرمشهای مهم برای تقویت عتشنج چیستورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای ام اسآیا احتمال دارد رویا از آفرد حساس از نظر عاطفی و بزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از مسئول صیانت از عقیده کیساطلاع رسانی اینترنتیتو پیچیده ترین تکنولوژی نظام مثبت زندگیجنسیت و تفاوت های بیناییژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیاما مقهور قوانین فیزیکلوتیراستامسفرنامه سفر به بم و جنوب اجزای پر سلولی بدن انسان مغز مادران و کودکان در زمبیمار 101 ساله، مبتلا به ستوصیه های سازمان بهداشت هندسه در پایه ی همه ی واکجاذبه و نقش آن در شکلگیریکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان تشنجافزایش سرعت پیشرفت علوم منابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاادامه بحث تکامل چشممغز به تنهایی برای فرهنگ بیوگرافیتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاربرد روباتهای ريزنانودرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط شگفت انگیز مغز اننقش میدان مغناطیسی زمین بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت هفدهمرقیبی قدرتمند در برابر مگنجینه ای به نام ویتامین ای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشلیک فراموشیاز واقعیت امروز تا حقیقتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک سی و هفتمگزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری و بیمار ی ام اس ایرادهای موجود در خلقت بمولتیپل اسکلروز در زنان شباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامبرخی توجهات در ببمار پارنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحخطا در محاسبات چیزی کاملپاسخ گیاهان در زمان خوردرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانماپروتیلینعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونانگاه انسان محدود به ادراتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن های شرکت فایزر آمردید تو همیشه محدود به مقدآیا مغز تا بزرگسالی توسعفلج بل، فلجی ترسناک که آنزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانمدارک ژنتیکی چگونه انسانصفحه اصلیاستفاده از مغز، وزن را کمتلاش هایی در بیماران قطع چرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قاورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای تغییر دهنده ی سیآیا احتمال دارد رویا از آفرضیه ای جدید توضیح میدهزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از مسئولیت جدیداطلاعات حسی ما از جهان، چتو جهانی هستی که خودش را نظریه ی تکامل در درمان بیجنسیت و تفاوت های بیناییژنها نقشه ایجاد ابزار هودر هم تنیدگی کوانتومی و پآب زندگی است قسمت چهارملوزالمعده(پانکراس)مصنوعسفرنامه سفر به بم و جنوب اجزایی ناشناخته در شکل گمغز چون ابزار هوش است دلیبیماری های مغز و اعصاب و توصیه های غیر دارویی در سهوموارکتوس ها ممکن است دجدایی خطای حسی استکووید نوزده و خطر بیماری درمان جدید میگرن با انتی افسردگی و اضطراب در بیمامنابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهااداراوون تنها داروی تاییمغز برای فراموشی بیشتر کبیان ژن های اسکیزوفرنی دتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاربرد روباتهای ريز، در درگیری اعصاب به علت میتوانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط شگفت انگیز مغز اننقش محیط زندگی و مهاجرت دبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هجدهمرموزی از نخستین تمدن بشرگویید نوزده و ایمنی ساکتای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشنا در ابهای گرم جنوب نیانقش خرچنگ های نعل اسبی دربرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک- قسمت بیست و پگشایش دروازه جدیدی از طرروزه داری سلول های بنیاداگر میدانی مصیبت بزرگتر موجود بی مغزی که می تواندشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتبرخی توصیه ها برای واکسیچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایخطا در محاسبات چیزی کاملپختگی پس از چهل سالگي به رژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانماجرای جهل مقدسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونانگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریآیا همه جنایت ها نتیجه بیفلج خوابزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانمروری بر تشنج و درمان هایسوالات پزشکیاستفاده از هوش مصنوعی در تلاشی برای درمان قطع نخاچرا ویروس کرونای دلتا واتشنج عدم توازن بین نورون ورزش و میگرنداروهای ضد بیماری ام اس وآیا برای تولید مثل همیشه قلب و عقلزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از مستند جهان متصلاطلاعاتی عمومی در مورد متو دی ان ای خاص ميتوکندرينظریه ی تکامل در درمان بیجهل مقدسژنها ، مغز و ارادهدر هم تنیدگی کوانتومی و دآب زندگی است قسمت اوللیس دگرامفتامین یا ویاسسفری به آغاز کیهاناحیای بینایی نسبی یک بیممغز چگونه صداها را فیلتر بیماری گیلن باره و بیمارتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی می تواند بر احجریان انرژی در سیستم های کودک ایرانی که هوش او از درمان جدید کنترل مولتیپلالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنابع انرژی از نفت و گاز سودمندی موجودات ابزی بر ادراک ما درک ارتعاشی است مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیست تمرین ساده برای جلوتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کتاب زیست شناسی باوردرختان اشعار زمینانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست قسمت ساختار شبکه های مغزی ثابارتباط غیرکلامی بین انسانقش نگاه از پایین یا نگاهبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هشتمرمز و رازهای ارتباط غیر کگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش داروهاي مختلف معروف برنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحساسیت روانی متفاوتپمبرولیزوماب در بیماری چروش مقابله مغز با محدودیاگر نیروی مغناطیس نباشد اگر نعمت فراموشی نبود بسموجودات مقهور ژنها هستندششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردربرخی روش های تربیتی کودکچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کاخطر آلودگی هواپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانماده ی تاریکعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریآیا هوش مصنوعی می تواند نفلج خواب چیستزمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانمرکز هوشیاری، روح یا بدن پیامهای کاربراناستفاده از سلول های بنیاتلاشی تازه برای گشودن معچرا پس از بیدار شدن از خوتشخیص ژنتیکی آتروفی های ورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقیچی ژنتیکیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزارهای پیشرفته ارتباط مشکلات نخاعیاطلاعاتی عمومی در مورد متولید مثل اولین ربات های نظریه ی ریسمانجهان یکپارچهژنهای مشترک بین انسان و ودر کمتر از چند ماه سوش جدآب زندگی است قسمت دوملا اکراه فی الدینسقوط درون جاذبه ای خاص، چاحیای بینایی نسبی یک بیممغز ناتوان از توجیه پیدابیماری ای شبیه آلزایمر و توضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی و کشف زبان هایجریان انرژی در سیستم های کودکان میتوانند ناقل بی درمانهای بیماری پارکینسالگوبرداری از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز سیلی محکم محیط زیست بر انادغام میان گونه های مختلمغز بزرگ چالش است یا منفعبیش از نیمی از موارد انتقتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکتاب، سفری به تاریخدرد باسن و پا به دلیل کاهانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست قسمت سازگاری با محیط بین اجزاارتروز یا خوردگی و التهانقش نظام غذایی در تکامل مبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت پنجمرمز بقای جهش ژنتیکیگوشت خواری یا گیاه خواریایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش ذهن و شناخت در حوادث برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متخفاش با شیوع همه گیری جدیپنج اکتشاف شگفت آور در موروش های صرفه جویی در ایجااگر نعمت فراموشی نبود بسمیهمانهای ناخوانده عامل صرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیبرخی سلولهای عصبی در تلانکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانخطرات هوش مصنوعیپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانماده ی خالیعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفلج دوطرفه عصب 6 چشمزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقای موجود زنده از مرکز حافظه کجاستسایتهای دیگراستفاده از سلول های بنیاتلاشی جدید در درمان ام اسچرا بیماری های تخریبی مغتصویربرداری فضاپیمای آمورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدآیا تکامل و تغییرات ژنتیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزارهای بقا از نخستین همشکلات بین دو همسر و برخیاعداد بینهایت در دنیای متولید پاک و فراوان انرژینظریه تکامل در درمان بیمجهان یکپارچهژنهای هوش ، کدامنددر آستانه ی موج پنجم کوویآب زندگی است قسمت سوملایو دوم دکتر سید سلمان فسلول های بنیادی منابع و ااحساس گذر سریعتر زمانمغز و سیر تکامل ان دلیلی بیماری ای شبیه ام اس مولتتیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجریان انرژی در سیستم های کودکان خود را مشابه خود تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهالتهاب شریان تمپورالمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله های فضایی منابعادغام دو حیطه علوم مغز و مغز بزرگ چالشهای پیش روبیشتر کمردردها نیازی به تأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکجای مغز مسئول پردازش تجدستورالعمل مرکز کنترل بیانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستون فقرات انسان دو پا جلارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش نظریه تکامل در شناسابحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت بیست و چهرمز جهانگیلگمش باستانی کیستاین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناسایی سلول های ایمنی ااز انفجار بزرگ تا انفجار نقش روی و منیزیم در سلامتبرین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزخلاصه ای از مطالب همایش مپوست ساعتی مستقل از مغز دروش هایی ساده برای کاهش اروش صحبت کردن در حال تکاماگر با مطالعه فیزیک کوانمیگرن سردردی ژنتیکی که بضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننبرخی سيناپسها طی تکامل و چگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدفاع در برابر تغییر ساختپرواز از نیویورک تا لوس آراه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانمبانی ذهنی سیاه و سفیدعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم نگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن کرونا ساخته شده تودانش بی نهایتآیا هوش ارثی دریافتی از پفناوری هوش مصنوعی نحوه خزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقای موجود زنده از مرکز حافظه کجاستاستفاده از سلول های بنیاتمایل زیاد به خوردن بستنچرا حیوانات سخن نمی گوینتصادف یا قوانین ناشناختهوزن حقیقی معرفت و شناختداروی تشنجی دربارداریآیا جنین انسان، هوشمندی قانون مندی نقشه ژنتیکی مزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزارهای بقا ازنخستین هممشکلات روانپزشکی پس از سبلندی در ذهن ما درک بلندیتولید سلولهای جنسی از سلنظریه تکامل در درمان بیمجهان کنونی و مغز بزرگتریژنهای حاکم بر انسان و انسدر درمان بیماری مولتیپل آزمون ذهنی گربه شرودینگرلبخند بزن شاید صبح فردا زسلول عصبی شاهکار انطباق احساسات کاذبمغز آیندگان چگونه است ؟بیماری اسپینال ماسکولار تکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجستجوی متن و تصویر به صورکوری گذرای ناشی از موبایدرک فرد دیگر و رفتارهای اامیوتروفیک لترال اسکلرومنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله و تکینگی ابتدایارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز بزرگ و فعال یا مغز کوبا هوش مصنوعی خودکار روبتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کرونا چه بر سر مغز می آورذهن ما از در هم شکستن منبانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن پاک و ثابتارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش هورمون های تیروئید دبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت بیست و یکروی و منیزیم در تقویت استگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمشواهدی از نوع جدیدی از حااز بحث های کنونی در ویروسنقش روزه داری در سالم و جبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از خلقت رسیدن به ابزاخونریزی مغز در سندرم کووپیموزایدروشهای نو در درمان دیسک باگر تلاش انسان امروز برامیگرن شدید قابل درمان اسضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایبرداشت مغز ما از گذر زمانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردقیق ترین تصاویر از مغز اپرورش مغز مینیاتوری انساراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانمباحث مهم حس و ادراکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچالش دیدگاه های سنتی در بتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان موفق به بازگردآیا هوش سریعی که بدون احسفیلمی بسیار جالب از تغییزندگی زودگذرابزار بقای موجود زنده از مرکز خنده در کجای مغز استاستیفن هاوکینگ در مورد هتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا حجم مغز گونه انسان درتظاهر خوابیده ی مادهوزوز گوشداروی جدید s3 در درمان ام آیا جهان ذهن و افکار ما مقانون جنگلزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزارهای بقای موجود زندهمشکلات روانپزشکی در عقب بلعیدن ستاره توسط سیاهچاتومورها و التهاب مغزی عانظریه تکامل در درمان بیمجهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خواباندر سال حدود 7 میلیون نفر آسيب میکروواسکولاریا آسلرزش ناشی از اسیب به عصبسلولهای ایمنی القا کنندهاخلاق و علوم اعصابمغز انسان ایا طبیعتا تمابیماری اضطراب عمومیتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی الفاگوجستجوی هوشیاری در مغز ماکی غایب شدی تا نیازمند دلدرک نیازمند شناخت خویش اامید نیکو داشته باش تا آنمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ی تولید کنندهارتوکين تراپی روشی جديد مغز بزرگترین مصرف کننده با تعمق در اسرار ابدیت و تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کریستال زمان(قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست قسمت سرنوشتارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش هورمون زنانه استروژنبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و دورویا و خبر از آیندهگالکانزوماب، دارویی جدیاینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش رژیم غذایی بر رشد و ابرای اولین بار دانشمندانتاثیر گیاهخواری بر رشد و هر حرکت خمیده می شود و هر خواندن ، یکی از شستشو دهنپیموزایدخواب سالم عامل سلامتیپیچیدگی های مغزمگسروشهای شناسایی قدرت شنوااپی ژنتیکمیدان مغناطيسي زمین بشر طلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عبررسي علل احتمالي تغيير چگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدلایلی که نشان میدهد ما بآلودگی هوا و ویروس کروناراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانمجموعه های پر سلولی بدن معامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت ها و تمایزها کلید بچاالش ها در تعیین منبع هوتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن اسپایکوژندانشمندان نورون مصنوعی سآیا هشیاری کوانتومی وجودفیزیک مولکولها و ذرات در زونیسومایدابزار بقای موجود زنده از مرگ چیستاستیفن هاوکینگ در تفسیر تمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا خشونت و تعصبتظاهری از ماده است که بیدیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویآیا جهش های ژنتیکی، ویروقانون جنگلزبان شناسی مدرن در سطح سلابزارهای بقای از نخستین مشاهده گر جدای از شیء مشابه مغز خزندگان خودت اجازتوهم فضای خالی یا توهم فضهفت چیز که عملکرد مغز تو جهان دارای برنامهکمردرددرمان های اسرار آمیز در آآسیب ها ناشی از آلودگی هولرزش عضله یا فاسیکولاسیوسلولهای بنیادی مصنوعی دراخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز انسان برای ایجاد تمدبیماری بیش فعالیتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی از عروسک های بحفره در مغزکیهان خود را طراحی میکنددرک و احساسامید درمان کرونا با همانمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ی ابلهانارتباط میکروب روده و پارمغز حریص برای خون، کلید تباهوش ترین و با کیفیت تریتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکریستال زمان(قسمت دوم)اولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست قسمت سریعترین کامپیوتر موجودارزش خود را چگونه میشناسنقش ویتامین K در ترمیم اسبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و سورویا بخشی حقیقی از زندگی گامی در درمان بیماریهای اینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشکل های متفاوت پروتئین هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش رژیم غذایی در رشد و ابرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر انتخاب از طرف محیط هرچیز با یک تاب تبدیل به خواب سالم عامل سلامتی و یپیچیدگی های مغزی در درک زروشی برای بهبود هوش عاطفابزار هوش در حال ارتقا ازمیدازولام در درمان تشنج طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل ببررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردنیای شگفت انگیز کوانتومآلزایمرراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانیعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های بین زن و مرد فقناتوانی از درمان برخی ویتازه های بیماری پارکینسوواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان یک فرضیه رادیکآیا واکنش های یاد گرفته وفیزیک و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از مرگ و میر پنهاناستخوان های کشف شده، ممکتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا در مغز انسان، فرورفتتغییر الگوی رشد مغزی با زیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید ضد میگرنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقانونمندی و محدودیت عالمزبان شناسی نوین نیازمند ابزارهای دفاعی و بقای مومشاهده آینده از روی مشاهبه بالا بر ستارگان نگاه کتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هفت سین یادگاری از میراث جهان در حال نوسان و چرخشکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان های بیماری آلزایمرآشنا پنداریلزوم سازگاری قانون مجازاسلسله مباحث هوش مصنوعیاختلال خواب فرد را مستعد مغز انسان برای شادمانی طبیماری تی تی پیتکامل مداومهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت قربانی نزاع بین بی کیهانِ هوشیارِ در حال یادرک احساسات و تفکرات دیگامگا سه عامل مهم سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ابلهانارتباط ماده و انرژیمغز در تنهایی آسیب میبینبار بزرگ ایستادن بر دو پاتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتکریستال زمان(قسمت سوم)اولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست قسمت سرگیجه از شایعترین اختلااز نخستین همانند سازها تنقش ژنتیک در درمان اختلابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کتامین در درمان پاهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیستمرویا تخیل یا واقعیتگامی در درمان بیماریهای ایندرالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشگفتی های زنبور عسلاز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های تاثیر احتمالی عصاره تغلیهزینه ای که برای اندیشیدهزینه سنگین انسان در ازاخواب عامل دسته بندی و حفطپیوند مغز و سر و چالشهای روشی جدید در درمان قطع نخابزار بقا از نخستین همانمکانیک کوانتومی بی معنی طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دندان ها را مسواک بزنید تآمارهای ارائه شده در سطح رابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانی دعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز- از مغزتتفاوت های تکاملی در مغز وناتوانی در شناسایی چهره تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان ژنی از مغز انسآیا یک، وجود داردفیزیکدانان ماشینی برای تزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از مرگ و میر بسیار بالای ناشاستروژن مانند سپر زنان دتمدنی قدیمی در شمال خلیج چراروياها را به یاد نمی آتغییر زودتر اتصالات مغزییک جهش ممکن است ذهن انسانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا خداباوری محصول تکاملقارچ بی مغز در خدمت موجودزبان، وسیله شناسایی محیطاتفاق و تصادفمطالعه ای بیان میکند اهدبه خودت مغرور نشوتوهم چیستهم نوع خواری در میان پیشیجهان شگفت انگیزکمردرد و علل آندرمان های جدید میگرنآغاز فصل سرما و دوباره تکلزوم سازگاری قانون مجازاسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاختلال در شناسایی حروف و مغز انسان برای شادمانی طبیماری دویکتکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیاکیست کلوئید بطن سومدرک تصویر و زبان های مخلتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ابلهانارتباط متقابل با همه ی حیمغز را از روی امواج بشناسبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هشتذهن هوشیار در پس ماده ی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پاولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسربازان ما محققا غلبه می از نخستین همانند سازها تنقش گرمایش آب و هوا در همبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دهمرویا حقی از طرف خداگاهی لازم است برای فهم و ایا کوچک شدن مغزانسان المنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشاهکار قرناز تکینگی تا مغز و از مغز نقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر ترکیبات استاتین (سهزاران سال چشم های بینا وخودآگاهی و هوشیاريپیوند اندام از حیوانات بروشی جدید در درمان سکته مابزار بقا از نخستین همانمکانیزمهای دفاعی در برابظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآن چیزی که ما جریان زمان راز تغییرابزار بقا از نخستین همانمحدودیت های حافظه و حافظعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوت های زبانی سرمنشا تنبرو و انرژی مداومتبدیل سلولهای محافط به سواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان پاسخ کوانتومی آیا کیهان می تواند یک شبیفرگشت و تکامل تصادفی محض زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقای موجود زنده از مرگ انتقال است یا نابود شاسرار آفرینش در موجتمساح حد واسط میان مغز کوچراروياها را به یاد نمی آتغییر عمودی سر انسان از پیک رژیم غذایی جدید، می توداروی ضد تشنج با قابليت تآیا دلفین ها می تواند از قبل از آغازسفر نامه سفر به بم و جنوب اتوبان اطلاعات و پلِ بینمعنی روزهبه زودی شبکه مغزی به جای توهمات و شناخت حقیقتهمیشه اطمینان تو بر خدا بجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان های جدید در بیماری إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمقاومت به عوارض فشار خون سم زنبور ، کلیدی برای واراختلال در شناسایی حروف و مغز انسان رو به کوچک تر شبیماری دیستروفی میوتونیتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شاکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک حقیقت نردبان و مسیری انفجار و توقف تکاملی نشامنابع انرژی از نفت و گاز سیر آفرینش از روح تا مغز ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز زنان جوانتر از مغز مربارداری بدون رحمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقکشف مکانیسمی پیچیده در باولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد میگرن در کودکاناز نخستین همانند سازها تنقش پیش زمینه ها و اراده بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دوازدهمرویاها از مغز است یا ناخوگاهی مغز بزرگ چالش استایا این جمله درست است کسیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دوپامین و سروتونینتاثیر دپاکین بر بیماری مهستي مادي ای که ما کوچکترخودآگاهی و هوشیاريپیوند سر آیا ممکن استريتوکسيمب در درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستبررسی علل کمر درد در میانچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میآنچه واقعیت تصور میکنیم راست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانمخچه فراتر از حفظ تعادلعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی برانخاع ما تا پایین ستون فقرتداخل مرزها و صفات با بینواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنآیا گذشته، امروز وآینده فراموش کارها باهوش تر هسزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از مراحل ارتقای پله پله کیهاسرار بازسازی اندام هاتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین جهل و علم رو به پتغییرات منطقه بویایی مغزیکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج توپیراماتآیا دلفین ها میتوانند باقبل از انفجار بزرگسفر به مریخ در 39 روزاتوسوکسیمایدمعادله ها فقط بخش خسته کنبه زیر پای خود نگاه نکن بتوپیراماتهمیشه عسل با موم بخوریمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان های رایج ام اسافت فشار خون ناگهانی در ومقابله با کرونا با علم اسسماگلوتید داروی کاهش دهناختلالات مخچهمغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویاکاهش التهاب ناشی از بیمادرک عمیق در حیواناتانواع سکته های مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز سیستم تعادلی بدنارتباط هوش ساختار مغز و ژمغزهای کوچک بی احساسبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و سومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکشف ارتباط جدیدی از ارتباولین سلول مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد و علتهای آناز نخستین همانند سازها تنقش آتش در رسیدن انسان بهبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سومرویاهای پر رمز و حیرتی درگذر زمان کاملا وابسته به ایا ابزار هوشمندی یا مغز منبع هوشیاری در کجاست؟(قشبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزبرخی نرمش های گردنتاثیر داروهای ضد التهاب هستی ما پس از شروعی چگال خورشید مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاریواستیگمینابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در تشخیص بیماری بزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت های متفاوتدو برابر شدن خطر مرگ و میآنزیم تولید انرژی در سلورجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشنخستین تصویر از سیاهچالهتروس جریان انرژیواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان تغییر میدان مغآیا پیدایش مغز از روی تصافراموشی همیشه هم بد نیستزاوسکا درمان گوشرابزار بقای موجود زنده از مرز مرگ و زندگی کجاستاصل بازخوردتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین علم و نادانی رو تغییرات آب و هوایی که به یافته های نوین علوم پرده داستانها و مفاهیمی اشتباآیا دست مصنوعی به زودی قاقدم زدن و حرکت دید را تغیسفر تجهیزات ناسا به مریخ اثر مضر مصرف طولانی مدت رمعجزه ی علم در کنترل کرونبوزون هیگز چیستتوانایی مغز و دیگر اجزای همراهی نوعی سردرد میگرنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان های علامتی در ام اسافت هوشیاری به دنبال کاهملاحظه های اخلاقی دربارهسندرم کووید طولانیاختلالات حرکتی در انسانمغز ایندگان چگونه استبیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بکاهش دوپامین عامل بیماریدرگیری قلب در بیماری ویرانگشت ماشه ایمنابع انرژی از نفت و گاز سیستم دفاعی بدن علیه مغز ارتباط انسانی، محدود به مغزتان را در جوانی سیم کشبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نهمذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف جمجمه ای درکوه ایرهواوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد تنشناز نشانه ها و آثار درک شدنقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت سی و هشتمرویای شفافگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بیماری ام اس (مولتیپمنبع خواب و رویاشبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابرخی یونها و مولکول های م