دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کشف مکانیسم عصبی خوانش پریشی رشدی

کشف مکانیسم عصبی خوانش پریشی رشدیdevelopmental dyslexia

زبان ما شامل دو بخش مهم ادراک و ابراز است و شاید بتوان با قطعیت گفت نقش زبان ادراک، کمتر از زبان ابرازی نیست. از جمله زبان های ادراکی، توانایی برای دیدن متون نوشته شده یا درک صداهای شنیده شده است.

اختلال در خواندنی های نوشته شده یا مطالبی- که دیگران بیان میکنند، و گاهی همراه با اختلال در کلام و نوشتن است، خوانش پریشی یا دیسلکسی نام دارد. شکل شدید آن الکسی نام دارد که در مقاله ای تحت این عنوان در همین کانال به آن، پرداخته شد. در شکل شدید یا الکسی، فرد اصلا قادر به خواندن مطالب نوشته شده، نیست و علت آن هم بیان شد:

به دنبال تخریب در قسمت بینایی سمت چپ مغز و قطع ارتباط دو نیمکره با هم، فرد فقط با نیمکره راست مغز میبیند(یعنی نیمه چپ بینایی)، ولی نیازمند است برای درک مطالب دیده شده اطلاعات را به مرکز ادراک و فهم زبانی، یعنی نیمکره چپ مغز بفرستد ولی ارتباط دو نیمکره در قسمت عقب آن، قطع است و این اطلاعات به مرکز فهم زبان دریافتی، نمی رسد و فرد از درک آنچه دیده، ناتوان است.

با کمال شگفتی دیده میشود در این بیماران هرچند قادر به خواندن مطالب نوشته شده نیستند و حتی قادر به خواندن محاسبات ریاضی نیستند و آن را به اشتباه میخوانند ولی محاسبات ریاضی گاها به صورت درستی انجام میشود و این به ما نشان میدهد که درک مطالب دیده شده، منحصرا در نیمکره چپ مغز و مناطق مرسوم از نظر نوروساینس نیست. (این بیماران یک الگوی نسبتا کامل، از شواهدی هستند که به ما، جدا بودن قدرت درک و اراده را از مغز فعلی نشان میدهد.

در آزمون های دیگری در گذشته، دانشمندان برای بررسی قدرت ادراک و اراده، از بیماران تشنجی- که برای رفع تشنج آنها دو نیمکره مغز از هم جدا میشد- استفاده می کردند. این آزمون ها نشان میدهد همه کارکردهای مغز ما ارادی یا غیر ارادی نیست. مغز ما ابزار پیشرفتهای است که گاهی از فرآیندهای هوشیار- که نیازمند صرف انرژی زیادی است- و گاهی از فرآیندهای غیر هوشیار با انرژی کم، استفاده میکند (به مقالهاراده آزاد در علم اعصاب، حقیقت است یا توهم؟ از دکتر توفیق مسرور در همین کانال و سایت های دکتر سید سلمان فاطمی مراجعه شود)

مرکز ادراکات ما حتی فراتر از مغز کنونی ماست.(به مطالب مربوط به درک حقیقت، در همین کانال مراجعه شود)

در بیماران دچار خوانش پریشی، هوش در حد طبیعی است. این اختلال، در بیماران دچار بیش فعالی، بیشتر دیده میشود. مشکل بیمار در خواندن سریع، اسپل کردن حروف و یا بلند ادا کردن صداهاست.

نوروسافاری | خوانش پریشی رشدی یکی از شایع ترین اختلالات یادگیری است.

رویکردهای درمانی و راهکارهای یادگیری مختلفی برای مقابله با مشکلات خواندن و نوشتن مرتبط با خوانش پریشی استفاده شده است ولی تا این زمان این مشکل بدون درمان باقی مانده است. علاوه بر این، برای بسیاری از افراد مبتلا، زمان زیادی طول می کشد تا در آنها تشخیص خوانش پریشی صورت پذیرد.

بچه هایی که خوانش پریش هستند مشکلات قابل توجهی در مدرسه دارند و تحت فشار عاطفی بالایی هم در مدرسه و در هم در خانواده هستند. بزرگسالان خوانش پریش به طور مکرر بخاطر این ضعفشان احساس خجالت میکنند و سعی میکنند آن را از محیط اجتماعی و حرفه ای شان پنهان کنند.

ولی چرا کودکان و بزرگسالانی که ظاهراً به طور کاملاً عادی رشد یافته اند چنین مشکلی با خواندن و یا نوشتن دارند؟

بسیاری از دانشمندان فکر میکنند که علت خوانش پریشی، پردازش ناکارآمد صحبت شنیداری است. هرچند، حتی امروزه دلایل این تغییرات در پردازش گفتار، ناشناخته باقی مانده است. یک فرض دیرپا این است که خوانش پریشی رشدی توسط بدکارکردی ساختارهایی در قشر مخ ایجاد میشود.

به گزارش نوروسافاری از دانشگاه درسدن، دانشمند علوم اعصاب، پروفسور کاترینا وان کریگستین از دانشگاه فنی درسدن و تیمی بین المللی از متخصصان اکنون در مطالعه ای- که به تازگی منتشر شده- نشان داده اند که افراد خوانش پریش، ساختاری کمتر توسعه یافته دارند که در قشر مخ نیست بلکه در مرتبه پردازش پایینتر زیرقشری، واقع شده است: ارتباط ماده سفید بین تمپورال پلانیوم شنیداری حساس به حرکت (mPT)و تالاموس شنیداری چپ (جسم زانویی میانی، MGB). (MPT, منطقه ای پشت منطقه شنوایی لوب تمپورال مغز است که نقش مهمی را در شکل دهی مرکز حساس زبان ادراکی یعنی ورنیکه دارد. و در نیمکره چپ مغز، بزرگتر از سمت راست است و این غیر فرینگی، در افراد چپ دست به حداقل میرسد.

در مردان در سمت چپ بزرگتر از زنان است.

نقش مهم پلانوم تمپورال، در درک مفاهیم شنیداری یا دیداری است. ارتباط این قسمت با دو بخش در راه های بینایی و شنوایی در تالاموس یعنی به ترتیب جسم زانویی خارجی LGB و جسم زانویی داخلیMGB، برجسته و زیاد است.)

ارتباط عصبی کمتر

برای این مطالعه، تیمی به سرپرستی پروفسور
وان کریگستین، افرادی که خوانش پریشی رشدی دارند را در مقایسه با افرادی که خوانش پریش نیستند (گروه کنترل) بررسی کرد و آزمون های تشخیصی و تصویربرداری، تشدید مغناطیسی (MRI) از مغز آنها انجام داد. با استفاده از تکنیک های تحلیلی خاص، دانشمندان علوم اعصاب، ساختارهای عصبی بین mPT و MGB را بازسازی کردند.

نتایج ازاین قرار بود: افراد دچار دیسلکسی، نسبت به گروه کنترل، ارتباط عصبی کمتری بین mPT و MGB در نیمکره چپ مغز دارند. افراد گروه کنترل، در مقابل، یک ارتباط بسیار محکم عصبی بین mPT و MGB نشان دادند. مخصوصاً آنهایی که در آزمون های خواندن بسیار خوب عمل کرده بودند.

پروفسور کاترینا وان کریگستین درباره موفقیت مطالعه اش اینگونه گفت:

فهم مکانیزم های عصبی خوانش پریشی رشدی برای توسعه درمانهای تشخیصی اولیه و درمانهای هدفدار بسیار کلیدی خواهد بود. ما انتظار داریم که یافته هایمان آغازگر کوششهای پژوهشی جدید و عمده در جامعه علمی باشد زیرا نشان میدهند که ساختارهای مغزی که تاکنون به طور ناکافی بررسی شده اند ممکن است برای توضیح خوانش پریشی رشدی بسیار مهم باشند.

کاهش ارتباط بین MPT و MGB، بیشتر در دیسلکسی شنوایی، یعنی اختلال در درک صداها و سخنان اطرافیان، مطرح است. در دیسلکسی بینایی- که به صورت اختلال در خواندن مطالب نوشتاری است- این کاهش ارتباط بین LGB و MPT است.

ترجمه: ژاله علیپور -وبسایت نوروسافاری

لینک مقاله:
http://goo.gl/QGVqi9

http://www.jneurosci.org/content/39/9/1720

https://www.researchgate.net/…/330374427_Reduced_structural…

@salmanfatemi، افرادی که خوانش پریشی رشدی دارند را در مقایسه با افرادی که خوانش پریش نیستند (گروه کنترل) بررسی کرد و آزمون های تشخیصی و تصویربرداری، تشدید مغناطیسی (MRI) از مغز آنها انجام داد. با استفاده از تکنیک های تحلیلی خاص، دانشمندان علوم اعصاب، ساختارهای عصبی بین mPT و MGB را بازسازی کردند.

نتایج ازاین قرار بود: افراد دچار دیسلکسی، نسبت به گروه کنترل، ارتباط عصبی کمتری بین mPT و MGB در نیمکره چپ مغز دارند. افراد گروه کنترل، در مقابل، یک ارتباط بسیار محکم عصبی بین mPT و MGB نشان دادند. مخصوصاً آنهایی که در آزمون های خواندن بسیار خوب عمل کرده بودند.

پروفسور کاترینا وان کریگستین درباره موفقیت مطالعه اش اینگونه گفت:

فهم مکانیزم های عصبی خوانش پریشی رشدی برای توسعه درمانهای تشخیصی اولیه و درمانهای هدفدار بسیار کلیدی خواهد بود. ما انتظار داریم که یافته هایمان آغازگر کوششهای پژوهشی جدید و عمده در جامعه علمی باشد زیرا نشان میدهند که ساختارهای مغزی که تاکنون به طور ناکافی بررسی شده اند ممکن است برای توضیح خوانش پریشی رشدی بسیار مهم باشند.

کاهش ارتباط بین MPT و MGB، بیشتر در دیسلکسی شنوایی، یعنی اختلال در درک صداها و سخنان اطرافیان، مطرح است. در دیسلکسی بینایی- که به صورت اختلال در خواندن مطالب نوشتاری است- این کاهش ارتباط بین LGB و MPT است.

ترجمه: ژاله علیپور -وبسایت نوروسافاری

لینک مقاله:
http://goo.gl/QGVqi9

http://www.jneurosci.org/content/39/9/1720

https://www.researchgate.net/…/330374427_Reduced_structural…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیوگرافیکندر در بیماریهای التهابجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان ونقش روزه داری در سالم و جبحثی درباره هوش و تفاوتهگیاه خواری و گوشت خوار کدخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسنورون هاي مصنوعی می توانبرخی سلولهای عصبی در تلاپیوند سر، یکی از راه حلهادانشمندان روش هاي جدیدی ابزارهای بقای موجود زندناتوانی از درمان برخی ویتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسفیزیکدانان ماشینی برای تادغام دو حیطه علوم مغز و نظریه تکامل در درمان بیمتکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ومغز فکر میکند مرگ برای دیاستخوان های کشف شده، ممکوزوز گوشتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَافراد آغاز حرکت خودشان رمغز بزرگ چالش است یا منفعبیوگرافیکوچک شدن مغز از نئاندرتاحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در اننقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی درباره هوش و تفاوتهگالکانزوماب، دارویی جدیخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسنورون های ردیاب حافظهبرخی سيناپسها طی تکامل و پیشینیان انسان از هفت میدانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط ناتوانی در شناسایی چهره تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتقا و تکامل سنت آفرینش هفت چیز که عملکرد مغز تو تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس مولتیپل اسکلروز در زنان از نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاصول سلامت کمریک پیشنهاد خوب برای آسان تری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایافزایش قدرت ادراکات و حسمغز بزرگ چالشهای پیش روبیان ژن های اسکیزوفرنی دکودک ایرانی که هوش او از حافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره هوش و تفاوتهگامی در درمان بیماریهای خودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برانوروپلاستیسیتی چیستبررسي علل احتمالي تغيير پیشرفتی مستقل از ابزار هداروهای مصرفی در ام اسابزارهای دفاعی و بقای مونخاع ما تا پایین ستون فقرتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی فراموش کارها باهوش تر هسارتوکين تراپی روشی جديد هفت سین یادگاری از میراث تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیمواد کوانتومی جدید، ممکناز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهمغز مادران و کودکان در زماضطراب و ترسیکی از علل محدودیت مغز امتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با افسردگی و اضطراب در بیمامغز حریص برای خون، کلید تبیست تمرین ساده برای جلوکودکان خود را مشابه خود تحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعینقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره هوش و تفاوتهگاهی لازم است برای فهم و خانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازنوشیدن چای برای مغز مفید بررسی و اپروچ جدید بر بیمپاسخ گیاهان در زمان خوردداروهای ضد بیماری ام اس واثر مضر مصرف طولانی مدت رنخستین تصویر از سیاهچالهتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسفراموشی همیشه هم بد نیستارتباط میکروب روده و پارهمیشه عسل با موم بخوریمتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجاموجود بی مغزی که می توانداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخمغز چون ابزار هوش است دلیاطلاعاتی عمومی در مورد میادگیری مهارت های جدید دتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز زنان جوانتر از مغز مربیشتر کمردردها نیازی به کوری گذرای ناشی از موبایحافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش سجده بر عملکرد مغزبحثی درباره احساسات متفاگاهی مغز بزرگ چالش استخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک بررسی سیستم تعادلی بدن اپختگی پس از چهل سالگي به داروی فامپیریدین یا نورلاثرات مفید قهوهنرمش های مفید در سرگیجهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای افرایند حذف برخی اجزای مغارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوموارکتوس ها ممکن است دتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش اموجودات مقهور ژنها هستنداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی مخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آمغز چگونه صداها را فیلتر اطلاعاتی عمومی در مورد میادآوری خواب و رویاتشنج چیستسخن پاک و ثابتالتهاب شریان تمپورالمغزهای کوچک بی احساسبا هوش مصنوعی خودکار روبکی غایب شدی تا نیازمند دلحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره احساساتی غیرگذر زمان کاملا وابسته به خطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از چیزی خارج از مغزهای ما نیبررسی علل کمر درد در میانپرورش مغز مینیاتوری انساداروی تشنجی دربارداریاثرات مضر ماری جوانانرمشهای مهم برای تقویت عتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسفرد حساس از نظر عاطفی و بارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکاممیهمانهای ناخوانده عامل از تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آمغز آیندگان چگونه است ؟بلندی در ذهن ما درک بلندیژن هوش و ساختارهای حیاتی تغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودامیوتروفیک لترال اسکلرومغزتان را در جوانی سیمکشبارداری بدون رحمکاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است ینقش غذاها و موجودات دريابخش دیگری در وجود انسان هگربه شرودینگر و تاثیر مشدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همبزرگ شدن مغز محدود به دورآلزایمرداروی جدید s3 در درمان ام اجزای پر سلولی بدن انسان چرا مغزهای ما ارتقا یافت تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان ایا طبیعتا تمابه زودی شبکه مغزی به جای ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتنقش قهوه در سلامتیبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است ینقش غذاها و موجودات دريابرنامه و ساختار پیچیده مگزیده ای از وبینار یا کنفدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین بسیاری از بیماری های جدیآیا ما تنها موجودات زنده داروی جدید ضد میگرناجزایی ناشناخته در شکل گچرا حیوانات سخن نمی گوینتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتقارچ بی مغز در خدمت موجودارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوامیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز و از مغز هوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز انسان برای ایجاد تمدبوزون هیگز چیستژنها نقشه ایجاد ابزار هوتغییر عمودی سر انسان از پسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش مهاجرت در توسعه نسل ابازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرین نت به جای اینترنتگزارش یک مورد جالب لخته ودلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمتفاوت مغز انسان و میمون هآیا مغز تا بزرگسالی توسعداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زمانچرا حجم مغز گونه انسان درتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتقدم زدن و حرکت دید را تغیارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی الفاگوتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن سرطانتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز انسان برای شادمانی طبیماری گیلن باره و بیمارژنها ، مغز و ارادهثبت امواج الکتریکی در عصسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشانقش هورمون های تیروئید دبحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالنقص در تشخیص هیجانات عامبرای پیش بینی آینده مغز دگشایش دروازه جدیدی از طردندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک تفاوتهای جنسیتی راهی براآیا همه جنایت ها نتیجه بیداروی ضد تشنج با قابليت تاخلاق و علوم اعصابچرا در مغز انسان، فرورفتتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرقدرت انسان در نگاه به ابعارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز- از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملمغز انسان برای شادمانی طبیماری ای شبیه آلزایمر و ژنهای هوش ، کدامندجمجمه انسان های اولیهسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدنقش ژنتیک در درمان اختلابحث درباره پیدایش و منشاکجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان الچند جهانیبرخی نکات از گاید لاین پرپمبرولیزوماب در بیماری چدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش تقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا هوش ارثی دریافتی از پداستانها و مفاهیمی اشتبااختلال در شناسایی حروف و چراروياها را به یاد نمی آتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتولوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز- از مغزتوراپامیل در بارداریتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از مغز انسان رو به کوچک تر شبیماری ای شبیه ام اس مولتکلرال هیدرات برای خوابانجنسیت و تفاوت های بیناییجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا نقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی در مورد نقش ویتامينکشف مکانیسم عصبی خوانش پحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز چندین ماده غذایی که ماننبرخی اثرات مضر ویتامین دپنج اکتشاف شگفت آور در موديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل تلقین اطلاعات و حافظهآیا هوش سریعی که بدون احسدر مانهای کمر درداختلالات مخچهچراروياها را به یاد نمی آتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ملبخند بزن شاید صبح فردا زارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قامغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری بیش فعالیکمردرد و علل آنکمردرد با پوشیدن کفش مناجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عنقش اتصالات بین سلولهای بحثی جالب درباره محدودیتکشف مکانیسمی پیچیده در بخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپچه زیاد است بر من که در ایبرخی اختلالات عصبی مثانهپوست ساعتی مستقل از مغز ددی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل تلاش هایی در بیماران قطع آیا هشیاری کوانتومی وجوددر چه مرحله ای از خواب ، رفلج بل، فلجی ترسناک که آناختلالات حرکتی در انساننزاع بین جهل و علم رو به پتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرلرزش ناشی از اسیب به عصبارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت امسیر دشوار تکامل و ارتقاازدواج های بین گونه ای، رورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز ایندگان چگونه استبیماری تی تی پیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پانقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی در مورد نقش کلسیم و کشف ارتباط جدیدی از ارتبخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تچهار میلیارد سال تکامل ببرخی بیماری ها که در آن بپیموزایددژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از چگونه حافظه را قویتر کنیتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پفلج خواباختلالات صحبت کردن در اننزاع بین علم و نادانی رو تکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کلزوم سازگاری قانون مجازاارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم ماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمشکلات نخاعیاستفاده از هوش مصنوعی در ورزش و میگرنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی مغز ابزار برتر بقابیماری ضعف عضلات نزدیک ببیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحثی در مورد عملکرد لوب فکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استچهار ساعت پس از کشتار خوکبرخی بیماری های خاص که بدپیچیدگی های مغزی در درک زدژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر قدرت بینایی دراتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرفلج خواب چیستادامه بحث تکامل چشمنزاع بین علم و جهل رو به پتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافلزوم سازگاری قانون مجازاارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمشاهده آینده از روی مشاهاستیفن هاوکینگ در مورد هورزش بهترین درمان بیش فعتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز از بسیاری حقایق می گربیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش داروهاي مختلف معروف بحثی درباره هوش و تفاوتهگنجینه ای به نام ویتامین خواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت بنوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی توجهات در ببمار پارپیوند مغز و سر و چالشهای دانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر توانایی اجزاي بتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنفیلمی بسیار جالب از تغییادغام میان گونه های مختلنظام مثبت زندگیتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیممانتین یا آلزیکسا یا اباز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمعنی روزهاستیفن هاوکینگ در تفسیر ورزش در کمر دردتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز برای فراموشی بیشتر ک