دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

روشهای شناسایی قدرت شنوایی و اختلالات آن

برای مشخص کردن محل ضایعه (که آیا در مسیر هدایت صوت به گوش داخلی است یا در سیستم عصبی بعد از گوش داخلی )، آزمایشاتی وجود دارد.

نوار گوش یکی از این روش هاست. در هر نوار گوش چند مورد بررسی می شود.

در مرحله اول pure tone audiometery انجام میشود . و فرکانسهاي مختلفی به گوش بیمار نواخته میشود و از او خواسته می شود صداها را شناسایي کند و علامت بدهد . از دو هدایت هوایی و استخوانی صوت استفاده می شود و میتوان نوع اختلال شنوایی را ( هدايتي یا سنسوري عصبي را) شناسایی کرد.

روش دیگر speech reception threshold است در این روش سطح صوتی- که50% کلمات آن برای فرد قابل درک است- مشخص میشود . در فردی با عصب سالم ولی سیستم هدایتی صوتی مختل، SRT بالاتر از فرد عادی است ولی در محیط شلوغ، فرد دچار اختلال هدایتی صوتی، مانند فرد نرمال است و SRT او کاهش نمی یابد .

بر عکس در فرد دچار اختلال عصبی شنوایی ، هر چند SRTمشابه نقص هدايتي کاهش می یابد، ولی در محیطهای شلوغ میزان درک با شدت بيشتري کاهش می یابد.

در روش دیگر يا speech discrimination score ، صوتی با شدت دسيبل بالاتر از SRT به گوش فرد نواخته می شود پس در این تست، فرد مشکلی از نظر شدت صوت ندارد . تکرار 90% کلماتی که شنيده می شود ایده آل است. خوب بودن این تست نشانه شنوایی خوب نیست بلکه فقط خبر خوبی است که شنوایی شما با سمعک بهتر میشود


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خوابانبحثی در مورد نقش کلسیم و دنیایی پر از سیاهچاله درمان جدید ALSپیدایش زبانمغز بزرگ چالشهای پیش روروشی جدید در درمان نابینآسانی موفقیتلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کپسول نوروهرب بر نچگونه مغز ما، موسیقی را پسلسله مباحث هوش مصنوعیایران بزرگهندسه زبانِ زمان استشبیه سازی سیستم های کوانما اشیا را آنطور که هستندارزش های وارونهتعداد کلی ذهن ها در جهان بقا در ازای بیماریحس و ادراک قسمت 78دوچرخه در کاهش دردهای کمکو کیو تن coQ10بخشیدن دیگران یعنی آرامشدرمانهای بیماری پارکینسپروژه ی ژنوم انسانینقش قهوه در سلامتیرژیم غذایی سالم و ضد التهافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه مادی غیر علمی استملاحظات بیهوشی قبل از جراگر خواهان پیروزی هستیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظههوش مصنوعی اکنون می توانصبور باشاز واقعیت امروز تا حقیقتبه جای محکوم کردن دیگران حس و ادراک قسمت هشتاد و شدژا وو یا اشنا پنداریکیهانِ هوشیارِ در حال یامحدودیت چقدر موثر استبرای رشد، باید از مسیر خطپرسش و چستجو همیشه باقی ادرک حقیقت نردبان و مسیری NVG 291تو با همه چیز در پیوندینقش انتخاب از طرف محیط، نرحم مصنوعیام اس یا تومور؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاره ابلهانجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزربی نظمی مقدمه شناختحس و ادراک قسمت سی و ششمدانش، یک انسان را ناسازگکاربرد روباتهای ريزنانومروری بر تشنج و درمان هایبرخی توصیه ها برای واکسیآنژیوگرافی از مغزدردهای سال گذشته فراموش فیزیک هوشیاریتولترودیننقش سجده بر عملکرد مغززمان و صبرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتاثیر رو ح و روان بر جسمساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک تا کمعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری گیلن باره و بیمارخلاصه ای از مطالب همایش مداروی جدید کنترل قند خونکشف ژن جدید، می تواند گستمرز جدید جستجو و اکتشاف، بزرگ شدن مغز محدود به دورآیا همه جنایت ها نتیجه بیذهن خود را مشغول هماهنگیفراموشی و مسیر روحانیتوهمات و شناخت حقیقتنمایش تک نفرهزندگی زودگذرانرژی بی پایان در درون هرچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تاریخ همه چیز را ثبت کردهسخن نیکو مانند درخت نیکوجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی، کیفیت فریب معلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانبیماری، رساله ای برای سلخواص انارداروی ضد جنون در درمان تیگوشه بیماری اتوزومال رسسمشاهده آینده از روی مشاهتفکر خلا ق در برابر توهم آیا بدون ناظر هوشمند هم برمز و رازهای ارتباط غیر کفضا و ذهن بازتیکاگرلور داروی ضد انعقانهایت معرفت و شناخت درک عزاویه نگاه ها یکسان نیستانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات فشار روحی شدیدتروس جریان انرژیسردرد میگرنجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی بیشتر در زنانعبارت های مبهم مانند انراز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستبا هوش مصنوعی خودکار روبخوشبختی دور از رنج های مدر والنتاین کتاب بدید همگرفتار محدودیت ها و ابعامعرفت و شناختتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیاما مقهور قوانین فیزیکرویا حقی از طرف خداقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل داروینی هنوز در حانوار عصب و عضلهزبان ریشه هایی شناختی اسايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموفقیت هوش مصنوعی در امتاختلال حرکتی مانند لرزش ترس و آرمان هاشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی هیچ کس حقیقت را درون مغز غار افلاطوناستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستبار بزرگ ایستادن بر دو پاخطا در محاسبات چیزی کاملدرمان های بیماری اس ام ایپیموزایدمغز اندامی تشنه ی انرژی اتمدن پیشرفته ی پیشینیانآرام باشروزهای سختقدرت ذهنتئوری جدید، ویران کردن گنورالژیسفری به آغاز کیهاناین ابتدای تناقض هاستهمیشه به آنچه داری، خوشنشکستن مرز دور مغزمیگرن و روزه داریارتقا یا بازگشت به قبل ازتشخیص ایدزحافظه و اطلاعات در کجاستهزینه سنگین انسان در ازاهزاران سال چشم های بینا واضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمنبحثی در مورد حقیقت فضا و دنیا، هیچ استدرمان جدید مولتیپل میلومپیر شدن حتمی نیستمغز بزرگ و فعال یا مغز کوروشی جدید در درمان سکته مآشنا پنداریلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر تچگونه مغز پیش انسان یا همسلطان جنگل یا صاحب ملکوتایرادهای موجود در خلقت بهندسه، نمایشی از حقیقتشبکه های مصنوعی مغز به درما به جهان های متفاوت خودارزش های حقیقی ارزش های غتعذیه ی ذهنبقای حقیقی در دور ماندن احس و ادراک قسمت 82دوچرخه سواری ورزشی سبک و کوچ از محیط نامناسببخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرماندگی به دلیل عادت کرپروژه ی ژنوم انسانینقش مهاجرت در توسعه نسل ارژیم غذایی ضد التهابیافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه محدود و تک جانبه، مشممانتین یا آلزیکسا یا اباپل ویژن پرو در تشخیص بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی از عروسک های بصبور باشاز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگبه جای تولید، بیشتر گوش کحس و ادراک قسمت پنجمدژاوو یا آشناپنداریکیست هیداتید مغزمحدودیت های حافظه و حافظبرای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدوددرک دیگرانفقر داده ها در هوش مصنوعیتو با باورهایت کنترل میشنقش اتصالات بین سلولهای رحم مصنوعیامواجی که به وسیله ی ماشیچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاره ابلهانجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی ضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرحس و ادراک قسمت سیزدهمدائما بخوانکاربرد روباتهای ريز، در مرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی درمان های Spinal Muscular Atآنان که در قله اند هرگز خدردی که سالهاست درمان نشفیزیک و هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عانقش غذاها و موجودات دريازمان واقعیت است یا توهمانفجار و توقف تکاملی نشانجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتاثیر روده بر مغزسایه ی هوشیاریجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک تا کمعقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدبیماری آلزایمر، استیل کوخلاصه ای از درمان های جدیداروی جدید آلزایمرکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرزهای حقیقی یا مرزهای تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا هوش مصنوعی می تواند نذهن خالی از شلوغی افکارفراموشی آرمانتوکل بر خداچند نرمش مفید برای کمردرزندگی سلول در بدن، جدای اانرژی تاریکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تاریخ، اصیل نیست و ساخته سخن و سکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی، اتفاقات و تحعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه ابیمارستان هوش مصنوعیخواص اردهدارویی خلط آورگوشت خواری یا گیاه خواریمشاهدات آمیخته با اشتباهتفاوت قند طبیعی با قند و آیا برای تولید مثل همیشه رمز گشایی از اتصالات مغزفضای قلب منبع نبوغ استتیروفیبان موثر در سکته ی نهایت در بی نهایتزاوسکا درمان گوشرانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مفید قهوهتری فلوپرازینسردرد میگرن در کودکانجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی در زنان بیشتر اعجول نباشاز سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی با هر چیزی که نفس می کشد مخیالپردازی نکندر یک فراکتال هر نقطه مرکگریه ی ابر، رمز طراوت باغمغز فکر میکند مرگ برای دیتقویت سیستم ایمنیآگاهی فراتر از آگاهیرویاها از مغز است یا ناخوقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حانوار عصب و عضلهزبان شناسی مدرن در سطح سلايا اراده آزاد توهم است ینعناعموفقیت در تفکر استاختلال خواب فرد را مستعد ترسان نیستیشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم بهیچ اندر هیچغرور و علماستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی بار سنین ابزار هوشمندی اخطا در محاسبات چیزی کاملدرمان های جدید ALSپیچیدگی های مغزمگسمغز انسان ایا طبیعتا تماتمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش و دانشروزهای سخت میگذردقدرت شناختی انسان، محدودتا 20 سال آینده مغز شما به نورالژی تریژمینالسقوط درون جاذبه ای خاص، چاین بیمار را باید چه کار همیشه داناتر از ما وجود دشگفت نیست من عاشق تو باشممیگرن سردردی ژنتیکی که بارتوکين تراپی روشی جديد تصویر خورشید یا خود خورشحافظه ی هوش مصنوعیحافظه انسان و حافظه ی هوشهستي مادي ای که ما کوچکتراطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کبحثی در مورد عملکرد لوب فدندان ها را مسواک بزنید تدرمان جدید میگرن با انتی پیراستاممغز بزرگترین مصرف کننده ريتوکسيمب در درمان ام اسآشنا پنداریلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه هموساپينس بر زمین سم زنبور ، کلیدی برای وارایستادن در برابر آزادی بهنر فراموشیشبکیه های مصنوعیما با کمک مغز خود مختاريمارزش حقیقی زبان قسمت اولتغییربلندی در ذهن ما درک بلندیحس و ادراک قسمت 87دوپامین قابل حل در آبکوچک شدن مغز از نئاندرتابدون پیر فلکدرها بسته نیستتنها مانع در زندگی موارد نقش میدان مغناطیسی زمین رژیم غذایی ضد دردافسردگی و اضطراب در بیمانگاه کلی نگرمن و وجود توهمیاپی ژنتیکتاثیر گیاهخواری بر رشد و سوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگردهوش مصنوعی از عروسک های بصبر لازمه ی پیروزی استاز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را به خوبی های دیگران فکرکنحس و ادراک قسمت پنجاهدگرگونی های نژادی و تغییکیست کلوئید بطن سوممحدودیت درک انسانبرخی ملاحظات در تشنج های پس از اگو یا بعد از نفسدرک درست از خود و هوشیاریفلج نخاعی با الکترودهای تو باید نیکان را به دست بنقش تیروئید در تکامل مغزرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرامیوتروفیک لترال اسکلروچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیب یکسان و دیدگاه های متجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی طلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مبی ذهن و بی روححس و ادراک قسمت ششمدارچینکاش شرف اجباری بود یا حتیمرکز حافظه کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآنتی بادی منوکلونال در ددرس گرفتن از شکست هافیزیک آگاهیتومورهای نخاعینقش غذاها و موجودات دريازمان پلانکانفجار بزرگ پایان بوده انجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتاثیر روزه داری بر سلامت سایه را اصالت دادن، جز فرجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک تا کمعقل سالماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمربیماری الزایمرخم شدن فضا-زمانداروی جدید ای ال اسکشف جمجمه ای درکوه ایرهومزایای شکلات تلخ برای سلبزرگترین خطایی که مردم مآیا هوش مصنوعی زندگی بشرذهن سالمفرایند پیچیده ی خونرسانیتوپیراماتچند جهانیزندگی، مدیریت انرژیانرژی تاریک که ما نمی توچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای پیشرفته ارتباط تازه های اسکیزوفرنی(جنوسخن پاک و ثابتجوانان وطنهوش احساسیعنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن بیندیشخواص بادامدارویی ضد بیش فعالی سیستگیلگمش باستانی کیستمطالبه ی حق خودتفاوت مغز انسان و میمون هآیا بزرگ شدن مغز فقط در درمز پیشرفت تواضع است نه طفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی های جدید و حالتنهادینه سازی فرهنگ اختلازبان فرایند تکاملی برای انسان، گونه ای پر از تضادنسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مفید روزه داریتری فلوپرازینسردرد میگرنی در کودکانجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی در زنان بیشتر اعدم توقف تکامل در یک اندااز سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان با آتش، بازی نکن و بعد از خانه ی تاریکدر کمتر از چند ماه سوش جدگربه شرودینگر و تاثیر مشمغز قلبتلقین اطلاعات و حافظهآپومورفین در پارکینسونرویاهای پر رمز و حیرتی درقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار عصب و عضلهزبان شناسی نوین نیازمند ای نعمت من در زندگیمهفت چیز که عملکرد مغز تو مولکول ضد پیریاختلال در شناسایی حروف و تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیهیچگاه از فشار و شکست نترغربال در زندگیاستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقباربر دیگران نباشخطای ادراک کارمادرمان های جدید میگرنپیچیدگی های مغزی در درک زمغز انسان برای ایجاد تمدتمدن زیر آبآرامش و سکونروش مقابله مغز با محدودیقدرت عشقتا بحر یفعل ما یشانوزاد ناشنوای متولد شده،سقوط زیگزاگی یا ناگهانیاینکه به خاطرخودت زندگی همیشه راهی هستشگفت انگیز بودن کیهانمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط میکروب روده و پارتصویر در هم تنیدگی کوانتحباب های کیهانی تو در توهستی ما پس از شروعی چگال اطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهده روش موفقیتدرمان جدید کنترل مولتیپلپیشینیان انسان از هفت میمغز حریص برای خون، کلید تریه زغالیآشناپنداری چیستلحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه هوشیاری خود را توسسماگلوتید داروی کاهش دهناکنون را با همه ی نقص هایهنر حفظ گرهشباهت مغز و کیهانما بخشی از این جهان مرتبطارزش حقیقی زبان قسمت دومبلوغ چیستحس و ادراک قسمت چهلدورترین نقطه ی قابل مشاهکوچکی قلببدون بار گذشتهدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتنها در برابر جهاننقش محیط زندگی و مهاجرت دراه فراری نیستافسردگی و ساختار مغزنگاه انسان محدود به ادرامن کسی در ناکسی دریافتم ابتدا سخت ترین استتاثیر انتخاب از طرف محیط سودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدنهوش مصنوعی از عروسک های بصبر و واقعیتاز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز به خودت مغرور نشوحس و ادراک قسمت پنجاه و یدانش قدرت استکپسول ژری لاکتمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا چالش قرن جدیددرک عمیق در حیواناتفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو برای خزیدن خلق نشده اینقش حفاظتی مولکول جدید درساناها و ابر رساناها و عامید نیکو داشته باش تا آنچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیر آفرینش از روح تا مغز جهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی طلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بربی سوادی در قرن 21حس و ادراک قسمت شصت و هشتداروهای مصرفی در ام اسکتاب گران و پرهزینه شد ولمرکز حافظه کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاآنزیم تولید انرژی در سلودست و پا زدن در سایه؟فیزیکدانان ماشینی برای تتومورهای ستون فقراتنقش غذاها و موجودات دريازمان به چه دلیل ایجاد میشانقراض را انتخاب نکنیدنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از تاثیر روزها، ماه ها یا ساساخت سلول عصبی حتی پس از جهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک تا کمعقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری ای شبیه آلزایمر و خونریزی مغز در سندرم کووداروی جدید برای میاستنی کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمسمومیت دانش آموزان بی گبزرگترین درد از درون است آیا هوش ارثی دریافتی از پذهت را روی چیزهای مفید متفرایند تکامل و دشواری هاتوانایی مغز و دیگر اجزای چند جهانیزندگی، مراتب هوشیاری استانرژی خلا ممکن استچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقا از نخستین هتازه های بیماری پارکینسوسخت ترین حصارجوانان وطنهوش احساسیعوامل موثر در پیدایش زبااز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهبیهوش کردن در جراحی و بیمخواص بادام زمینیداستانها و مفاهیمی اشتباگیاه بی عقل به سوی نور میمطالبی در مورد تشنجتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا تکامل و تغییرات ژنتیرمز بقای جهش ژنتیکیقفس دور خود را بشکنتکنولوژی و پیشرفتچهار میلیارد سال تکامل بزبان متغیرانعطاف پذیری مکانیسمی علچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری در کجاست؟ قاثرات مضر ماری جواناترک امروزسردرد و علتهای آنجراحی هوشیار مغزهوشمندی کیهانعدم تعادل دوپامین، فقط باز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئاندبا تعمق در اسرار ابدیت و خانواده پایداردر آرزوهایت مداومت داشتهگزیده ای از وبینار یا کنفمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتلاش ها برای کشف منابع جدآپومورفین در پارکینسونرویای شفافقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار عصب و عضله مهم در تشزبان، نشان دهنده ی سخنگو ای همه ی وجود منهفت سین یادگاری از میراث مولتیپل اسکلروز در زنان اختلال در شناسایی حروف و تسلیم ارتباط با من برترشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختهیپرپاراتیروئیدیسممقالاتاستخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمربارداری بدون رحمخطای حسدرمان های جدید در بیماری پیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان برای شادمانی طتمدنی قدیمی در شمال خلیج آرامش عقلروش های صرفه جویی در ایجاقسم به فقرتاول کف پا و حقیقتنوسانات کوانتومی منبع ماسلول های مغزی عامل پارکیاینکه خانواده ات سالم باهمیشه عسل با موم بخوریمشگفت زده و حیران باشمیاستنی گراویس بدون آنتیارتباط ماده و انرژیتصویر زیبا از سلولشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط متقابل با همه ی حیتصویر زیبای اصفهانحباب هایی تو در توهشت توصیه برای کاستن از داطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردبحثی درباره هوش و تفاوتهدهن، بزرگترین سرمایهدرمان جدید ام اسپیشرفت های باور نکردنی دمغز در تنهایی آسیب میبینریواستیگمینآشتی بهتر استلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کتامین در درمان پاچگونه واکسن کرونا را توزسندرم میلر فیشراکوییفلکسهنر رها شدن از وابستگیشباهت مغز با کیهان مادیما تحت کنترل ژنها هستیم یارزش حقیقی زبان قسمت سومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاحس و ادراک قسمت چهل و هفتديدن با چشم بسته در خواب کوچکترین چیز یک معجزه اسبدون زمان، ماده ای وجود نپروژه ی علمی پیوند مغز سادرون قفس یا بیرون از آنتنهایینقش مرکز تنفس سلولی در بیراه نجاتاقلیت خلاقنگاه از بیرون مجموعهمن پر از تلخیمابتدایی که در ذهن دانشمنتاثیر احتمالی عصاره تغلیسی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی از عروسک بازی صبر بسیار بایداز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیبه خودت نگاه کنحس و ادراک قسمت پنجاه و ددانش محدود به ابعاد چهارکامپیوتر سایبورگمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و ویروس کرونادرگیری قلب در بیماری ویرفلج خوابتو تغییر و تحولینقش حیاتی تلومر دی ان آ درستگاری محدود به یک راه نامید نجاتچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروبی شرمیحس و ادراک قسمت شصت و دوداروهای ام اسکتاب زیست شناسی باورمرکز خنده در کجای مغز استبرخی سيناپسها طی تکامل و آواز خواندن در قفس، نشاندست کردن در گوشفال نیکوتوهم فضای خالینقش غذاها در کاهش دردهای زمان شگفت انگیزانواع سکته های مغزینخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از تاثیر روغن رزماری استنشاساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک تا کمعقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری ای شبیه ام اس مولتخونریزی مغزی کشندهداروی جدید برای کاهش وزنکشیدن مادی روشی برای جلومسمومیت دانش آموزان، قمابسیاری از مجرمان، خودشانآیا هوش سریعی که بدون احسذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفرایند حذف برخی اجزای مغتوانایی یک فرد، برای تغیچند جهانی و علمزندان ذهنیانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقا ازنخستین همتازه های درمان ام اسسخت ترین کار، شناخت خود اجواب دانشمند سوال کننده هوش بشری تهدید برای بشریعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیهوشی در بیماران دچار اخواص شکلات تلخدخالت در ساختار ژنهاگیاه خواری و گوشت خوار کدمطالعه ای بیان میکند اهدتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا جنین انسان، هوشمندی رمز جهانقفس ذهنتکنولوژی جدید که سلول هاچهار ساعت پس از کشتار خوکزبان مشترک ژنتیکی موجودااهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاجزای پر سلولی بدن انسان ترکیب آمار و ژنتیکسردرد به دلیل مصرف زیاد مجراحی گردن همیشه برای دیهوشیاری و وجودعدم درکازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انسانبا خودت نجنگخاویار گیاهیدر آسمان هدیه های نادیدنگزارش یک مورد جالب لخته ومغز مانند تلفن استتلاش های جدید در ALSآب زندگی است قسمت چهارمروان سالمقانون جنگلتکامل زباننوار عصب و عضله برای تاییزبان، وسیله شناسایی محیطای آنکه نامش درمان و یادشهم نوع خواری در میان پیشیمواد کوانتومی جدید، ممکناختلالات مخچهتسلیم شدن از نورون شروع مشناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر ویتامین دی بر بیمااستروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هوبازگشایی مجدد مطب دکتر سخطر آلودگی هوادرمان های جدید سرطانپیوند مدفوعمغز انسان برای شادمانی طتمرکز و مدیتیشنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروش های عملی برای رفع کمرقضاوت ممنوعتابوهای ذهنینوشیدن چای برای مغز مفید سلول های بنیادیاین، فقط راه توستهمیشه، آنطور نیست که هستهمکاری یا رقابتشگفتی های زنبور عسلمیدان های مغناطیسی قابل ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتصویربرداری فضاپیمای آمحد و مرزها توهم ذهن ماستو هر کس تقوای خدا پیشه کناطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کانابحثی درباره هوش و تفاوتهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجدرمان جدید ای ال اس، توفرپیشرفت های جدید علوم اعصمغز را از روی امواج بشناسریاضیات یک حس جدید استآغاز فرایند دانستنلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه آن شکری که می خوریمسندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زهنر، پر کردن است نه فحش دشباهت های ریشه ای چند بیممانند کودکان باشیدارزش خود را چگونه میشناسبنی عباس، ننگی بر تاریخحس و ادراک قسمت چهل و هشتدی متیل فومارات(زادیوا)(کووید نوزده و خطر بیماری ماست مالیبر کسی اعتماد نکن مگر اینپروانه ی آسمانیدرون و بیرون، جدای از هم تنهایی رمز نوآوری استنقش نگاه از پایین یا نگاهراه های جدید برای قضاوت راقیانوس نادانینگاه از دور و نگاه از نزدمن بی من، بهتر یاد میگیرمابتذال با شعار دینتاثیر بینش و انتظارات فرسیلی محکم محیط زیست بر انجنین مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی صد قدح، نفتاده بشکستاز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کابه دنبال رستگاری باشحس و ادراک قسمت پنجاه و سدانش بی نهایتکاهش میل جنسی در ام اسمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی نرمش ها برای درد زانآلودگی هوا و پارکینسوندرگیری مغز در بیماری کویفلج خواب چیستتو جهانی هستی که خودش را نقش خرچنگ های نعل اسبی دررشته نوروایمونولوژی و نقامید یا ناامیدی؟نابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تعادلی بدنجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از بی عدالتی در توزیع واکسن حس و ادراک قسمت شصت و ششداروهای تغییر دهنده ی سیکتاب طبیعت در قالب هندسهمرگ چیستبرداشت مغز ما از گذر زمانآینه در اینهدست آسمانفاکسیبتتوهم فضای خالی یا توهم فضنقشه مغزی هر فرد منحصر بهزمان، واقعی نیستانیس بی کساننخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر ساخت شبکه عصبی با الفبای جهان ریز و درشتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعلم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری اسپینال ماسکولار خواندن ، یکی از شستشو دهنداروی جدید برای ای ال اسکشتن عقیده ممکن نیستمسیر دشوار تکامل و ارتقابسیاری از بیماری های جدیآیا هشیاری کوانتومی وجودذره ی معین یا ابری از الکفراتر از دیوارهای باورتوازن مهمتر از فعالیت زیچند روش ساده برای موفقیتزونیسومایدانسولینچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقای موجود زندهتاسف بار است انسان، حق خوسختی ها رفتنی استجواب سنگ اندازیهوش در طبیعتعواملی که برای ظهور لغت ااز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دبیوگرافیخواص شگفت هویجدر موج، راز خلقت نهفته اسگیرنده باید سازگار با پیمعمای اخلاقی قطارتفاوت های بین زن و مرد فقآیا جهان ذهن و افکار ما مرمز جهان خاصیت فراکتالقفس را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هانون و القلمزبان چهار حرفی حیات زمیناولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع خواب و رویااجزایی ناشناخته در شکل گترکیب حیوان و انسانسردرد تنشنجستجوی متن و تصویر به صورهوشیاری و افسردگیعدالت برای من یا برای همهاسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می توبا خدا باشخار و گلدر آستانه ی موج پنجم کوویگشایش دروازه جدیدی از طرمغز مادران و کودکان در زمتلاش های جدید در درمان فرآب زندگی است قسمت هفتمروبات ها قول میدهندقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زباننوار عصب و عضله تعیین محلزدودن نقص از هوش مصنوعیای جان جان بی تن مروهمه چیز موج استموجود بی مغزی که می توانداختلالات حرکتی در انسانتست نوار عصب و عضلهشهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکنهاوکينگ پیش از مرگش رسالصفحه اصلیاسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهبازگشت از آثار به سوی خداخطر حقیقی، خود انسان استدرمان های رایج ام اسپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان رو به کوچک تر شتمرکز بر هدفآزمون تجربی، راهی برای رروش هایی برای کم کردن اضطقطار پیشرفتتاثیر فکر بر سلامتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سلول های بنیادی منابع و ااینترنت بدون فیلتر ماهواسلول های بدن تو پیر نیستناینترنت، حقیقت جامعه ی فهمانند سازی در انسانشانس یا نتیجه ی تلاشمیدان های کوانتومی خلاارتباط هوش ساختار مغز و ژتصور ما ازمشکلات و واقعیحریص نباشوفور و فراوانیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آنبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان جدید سرطانپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز زنان جوانتر از مغز مرریتوکسیمابآغاز فصل سرما و دوباره تکلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگراهوموارکتوس ها ممکن است دشباهت کیهان و مغزمانند آب باشاز فرد ایستا و متعصب بگذربه قفس های سیاهت ننازحس و ادراک قسمت چهل و دومدین اجباریکودک هشت ساله لازم است آدماست مالی با هوش انسانیبرلیتیونپرواز از نیویورک تا لوس آدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتنبیه چقدر موثر استنقش نظام غذایی در تکامل مراه های جدید برای قضاوت رالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون قفس یا بیرونمننژیتابداع دی ان ای بزرگترین دتاثیر ترکیبات استاتین (سسینوریپا داروی ترکیبی ضدجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی از عروسک بازی صداقتاز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیبه زودی شبکه مغزی به جای حس و ادراک قسمت پنجاه و شدانشمندان موفق به بازگردکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرخی نرمش ها برای زانوآلزایمردرگیری مغز در بیماران مبفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو جدای از کیهان نیستینقش داروهاي مختلف معروف رشد مغز فرایندی پیچیده اامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهبیمار 101 ساله، مبتلا به سحس و ادراک سی و هفتمداروهای ضد بیماری ام اس وکتاب، سفری به تاریخمرگ و میر پنهانبرداشتت از جهان رو زیاد آیندهدست بالای دستفاجعه ی جهل مقدستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقشه های مغزی جدید با جزیزمزمه ات مانده در گوشمانگشت ماشه اینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر ساختن آیندهجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی به شناسایی کاعلم و روحاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توبیماری اضطراب عمومیخواندن، دوست روزهای سختداروی جدید برای دیابتگل خاردار، زیباستمسئول صیانت از عقیده کیسبسیاری از بیماری های جدیآیا واکنش های یاد گرفته وذرات کوانتومی زیر اتمی قفرار در فرار از میزبان، دتوت زیاد بخوریدچندین ماده غذایی که ماننزونا به وسیله ویروس ابله انسولین هوشمندچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقای از نخستین تبدیل پلاستیک به کربن و سسختی در بلند شدن از روی صجوسازی مدرنهوش عاطفی قسمت 11عوارض ازدواج و بچه دار شداز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندبیوگرافیخواص عجیب لوبیادر میان تاریکی و روشناییگالکانزوماب، دارویی جدیمعماری، هندسه ی قابل مشاتفاوت های تکاملی در مغز وآیا جهش های ژنتیکی، ویرورنگ کردن، حقیقت نیستقله برای دیدن نه برای به تکینگینوآوری ای شگفت انگیز دانزبان نیاز تکاملی استاولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان منتظر نمان چیزی نور را بهاحیای بینایی نسبی یک بیمترازودونسردرد سکه ایجستجوی هوشیاری در مغز ماهوشیاری کوانتومیعسل طبیعی موثر در کنترل باسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امبا طبیعت بازی نکنخارق العاده و استثنایی بدر برابر حقایق جدیدپل جویی اصفهانمغز چون ابزار هوش است دلیتلاش های جدید در درمان سرآب زندگی است قسمت اولروبات های ریز در درمان بیقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زبان انسان از پیشینوار عصب و عضله در مطب دکسفر فقط مادی نیستایمونوگلوبولین وریدی IVIgهمه چیز و هیچ چیزموجودات مقهور ژنها هستنداختلالات صحبت کردن در انتست کم هزینه ی بزاق برای شواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلهدف یکسان و مسیرهای مختلسوالات پزشکیاسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و وبازگشت به ریشه های تکاملخطر را بپذیردرمان های علامتی در ام اسپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان رو به کوچکتر شدتمرکز بر امروزآزمون ذهنی گربه ی شرودینروش هایی برای جلوگیری از قطره قطرهتاثیر مشاهده بر واقعیت بنیوالیننیکولا تسلاسلول بنیادی و ای ال اسایندرالهمجوشی هسته ای، انرژِی بشانس یا تلاشمیدان بنیادین اطلاعاتارتباط پیوسته ی جهانتصور از زمان و مکانحرکات چشم، ترجمه کننده ی وقاحت و تمسخر دیگراناعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منابحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان جدید سرطانپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغزهای کوچک بی احساسریسپریدونآغاز مبهم آفرینشلزوم گذر انسان از حدها و اکسی توسین و تکامل پیش اتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خوهورمون شیرساز یا پرولاکتشباهت زیاد بین سلول هاي عماه رجباز مخالفت بشنوبه مغز خزندگان خودت اجازحس و ادراک قسمت چهل و سومدین، اجباری نیستکودک ایرانی که هوش او از ماشین دانشبرنامه و ساختار پیچیده مپروتئین های ساده ی ابتدادروغ نگو به خصوص به خودتتهدیدهای هوش مصنوعینقش نظریه تکامل در شناساراه پیروزی در زندگی چیستالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه از درون مجموعه با نگمن، ما یا چی؟ابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر تغذیه بر سلامت رواسیگار عامل افزایش مرگ ومجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی از عروسک بازی صدای بم با فرکانس پایین، از تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میبه زیر پای خود نگاه نکن بحس و ادراک قسمت بیست و چهدانشمندان نورون مصنوعی سکاهش التهاب ناشی از بیمامخاطب قرار دادن مردم، کابرخی نرمش های گردنآملودیپین داروی ضد فشار درگیری مغزی در سندرم کووفن آوری های جدید علیه شناتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش درختان در تکاملرشد مغز علت تمایل انسان بامید درمان کرونا با همانناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت و نیستیجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی طولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیمار مرکز تنفس سلولیحس و ادراک- قسمت پنجاه و داروهای ضد تشنج با توضیح کتابخانهمرگ و میر بسیار بالای ناشبررسي علل احتمالي تغيير آینده ی انسان در فراتر ازدستورالعمل مرکز کنترل بیفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم چیستنقشه با واقعیت متفاوت اسزنان باهوش ترانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر ساختن آینده، بهترین روش جهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی تعاملیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمربیماری بیش فعالیخواب زمستانی سلول های سرداروی جدید ضد فشار خونگل درون گلدانمسئولیت جدیدبشکه ای که ته نداره پر نمآیا یک، وجود داردذرات کوانتومی زیر اتمی قفرد موفقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسچندجهانیزیان غذاهای پرچربانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای دفاعی و بقای موتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سدسازی روش مناسب برای مقجامعه ی آسمانیهوش عاطفی قسمت نهمعید نوروز مبارکاز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریبیان ژن های اسکیزوفرنی دخود جسم و یا تصویردر مانهای کمر دردگام کوچک ولی تاثیرگذارمعنی روزهتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرنگین کمانقله سقوطتکامل فردی یا اجتماعینوار مغز مشاهده ی غیر مستزبان و کلمه حتی برای کساناولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهمنتظر نتیجه ی کارهایت بااحیای بینایی نسبی یک بیمترازودونسردرد عروقی میگرنحفره در مغزهوشیاری سنتی یا هوشیاری عشق به هفت مرتبه ی شناختیاساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده بالای هر دستی، دستی هستخبر مهم تلسکوپ هابلدر جراحی کمر عجله نکنیدپل خواجو اصفهانمغز چگونه صداها را فیلتر تلاش های جدید شرکت نورالآب زندگی است قسمت دومروبات کیانقبل و بعد از حقیقتتکامل ساختار رگهای مغزی نوبت کودکانسفر نامه سفر به بم و جنوب ایمپلانت مغزیهمه چیز کهنه میشودمورد نادر همپوشانی دو بیاختلالات عضلانی ژنتیکتست آر ان اس دز میاستنی گشواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزهدف یکسان، در مسیرهای متپیامهای کاربراناصفهان زیباژنهای هوش ، کدامندبازخورد یا فیدبکخطرات هوش مصنوعیدرمان ژنتیکی برای نوآوریپیوند اندام از حیوانات بمغز ایندگان چگونه استتمساح حد واسط میان مغز کوآزمون ذهنی گربه شرودینگرروش هایی ساده برای کاهش المس کوانتومیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروش جدید تولید برقلووفلوکساسینتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نیاز به آموزش مجازی دیجیسلول بنیادی در درمان ایدایپیداکرینهمدلی و هوش عاطفیشاهکار قرنمیدازولام در درمان تشنج ارتباط انسانی، محدود به تصاویر زیبای رعد و برقحرکت چرخشی و دائمی کیهانوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو بیماری روانی خود بزرگ کنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثی درباره احساسات متفادرمان دارویی سرطان رحم بپیشرفتی مستقل از ابزار همغز، فقط گیرندهریسدیپلام تنها داروی تایإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک لزوم سازگاری قانون مجازااکسکاربازپین در درمان تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی هوش فوق العاده، هر فرد اسشباهت زیاد بین سلول هاي عماپروتیلیناز نخستین همانند سازها تبه نقاش بنگرحس و ادراک قسمت نهمدیوار همه اش توهم بودکودکان مهاجرمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرنامه ی مسلط ژنها در اختپروتز چشمدریا آرام نخواهد شد کشتی تو یک معجزه اینقش هورمون های تیروئید دراه انسان شدن، راه رفتن والکترودهای کاشتنینگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقا از نخستین همانتاثیر حرکات چشم بر امواج سیاهچاله هاجنگ داده هاهوش مصنوعی از عروسک بازی صرع و درمان های آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس به سیاهی عادت نکنیمحس و ادراک قسمت بیست و یکدانشمندان یک فرضیه رادیککاهش حافظه هرچند فرایندیمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرخی یونها و مولکول های مآموزش نوین زباندرگیری مغزی در سندرم کووفناوری هوش مصنوعی نحوه ختو در میانه ی جهان نیستی نقش ذهن و شناخت در حوادث رشد در سختی استامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت، پر از صداجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری لبر و نابینایی آنحس و ادراک- قسمت بیست و پداروی فامپیریدین یا نورلکجای مغز مسئول پردازش تجمرگ و سوال از قاتلبررسی مغز با امواج مادون آینده ی علم و فیزیک در60 ثدغدغه نتیجه ی نادانی استفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم و خیالنقص های سیستمی ایمنیزنجیرها را ما باید پاره کانتقال ماده و انرژینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاهخواری بر ساختار فراکتال وجود و ذهجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی در قضاوت های اعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدبیماری تی تی پیخواب سالم عامل سلامتیداروی جدید ضد میگرنگل زندگیمسئولیت در برابر محیط زیبشریت از یک پدر و مادر نیآیا کیهان می تواند یک شبیذرات کوانتومی زیر اتمی قفرد یا اندیشهتوسعه برخی شغل ها با هوش نه ناامیدی بلکه ارتقازیباترین چیز در پیر شدنانسان میوه ی تکاملچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد و نیازهای تکاملیتبدیل سلولهای محافط به سسرنوشتجاودانگی مصنوعیهوش عاطفی قسمت هفتمعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قبیان حقیقتخودآگاهی و هوشیاريدر محل کار ارزش خودت را بگامی در درمان بیماریهای معاینه قبل از نوار عصب و تفاوت ایستایی و تکاپوآیا خداباوری محصول تکاملرهبر حقیقیقلب های سادهتکامل مادی تا ابزار هوشمنوار مغز با توضیح دکتر فازبان و بیان نتیجه ساختمااولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمنتظر زمان ایده آل نشواحتیاط در ورزش زانو در خاتراشه مغز بدون واسطه ی دسرطان کمیت گراییحق انتخابهوش، ژنتیکی است یا محیطیعشق درونی به یگانگی خلقتاستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومبالاترین هدف از دولتخدا موجود استدر درمان بیماری مولتیپل پلاسمای غالبمغز ناتوان از توجیه پیداتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت سومروح و آب حیاتقبل از آغازتکامل شناخت انسان با کشفنور از عمق تاریکیسفر به مریخ در 39 روزایمپلانت مغزی و کنترل دو همه چیز در زمان مناسبموسیقی نواختراع جدید اینترنت کوانتشنچ پانایوتوپولوس تشنج شیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزهدف از تکامل مغزسایتهای دیگراصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسبازسازي مغز و نخاع چالشی دفاع از پیامبردرمان کارتی سل و تومور مغپیوند اندام حیوانات به امغز ابزار بقای برتر مادیتنفس هوازی و میتوکندریآزادی در چیستلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه انسان بر رفتاچیز جدید را بپذیرسلول بنیادین از مخاط بینایا کوچک شدن مغزانسان الهمراه سختی، اسانی هستشاهکار شش گوشمکان زمان یا حافظه زمانارتباط از بالا به پایین متصادف یا قوانین ناشناختهحس متفاوتدو بار در هفته ماهی مصرف کنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره احساساتی غیردرمان زخم دیابتی با تکنوپپوگستمغز، همه ی واقعیت را نمیبریشه های مشترک همه ی موجوافت فشار خون ناگهانی در وچگونه به سطح بالایی از هولزوم سازگاری قانون مجازااگر فقط مردم میفهمیدند کتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی می تواند بر احشجاعت و ترسماجرای جهل مقدساز نخستین همانند سازها تبه نقاش بنگرحس و ادراک قسمت چهارمدیوار، از ابتدا توهم بودکودکان میتوانند ناقل بی مباحث مهم حس و ادراکبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروتز عصبی برای تکلمدریای خداتو یک جهان در مغز خودت هسنقش هورمون زنانه استروژنراه بی شکستالگو نداشتیمنگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر دوپامین و سروتونینسیاهچاله های فضایی منابعجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحبه سخن توجه کن نه گویندهحس و ادراک قسمت بیست و دودانشمندان ژنی از مغز انسکاهش دوپامین عامل بیماریمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی اثرات مضر ویتامین دآمارهای ارائه شده در سطح درگیری اعصاب به علت میتوفواید روزه داری متناوبتوقف؛ شکستنقش روی و منیزیم در سلامترشد، رسیدن به یک هدف نیستامیدوار باش حتی اگر همه چنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت، در برابر گزافه گویجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی طیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتبیماری میاستنی گراویسحس و ادراک- قسمت شصت و چهداروی لیراگلوتیدکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ انتقال است یا نابود شبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینده با ترس جمع نمیشودذهن ما از در هم شکستن منبفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجودنقص در تشخیص هیجانات عامزندگی فعال و مثبت روند آلانتروپی و هوشیارینرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژِیم غذایی بر میگساختار شبکه های مغزی ثابجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی در کامپیوترهاعلم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنبیماری خود ایمن اعصاب محخواب سالم عامل سلامتی و یداروی جدید ضد الزایمرگلوله ی ساچمه ایمستند جهان متصلبعد پنجمآیا گذشته، امروز وآینده رفلکس وتری با توضیح دکتر فرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های سازمان بهداشت نه به اعدامزیباترین چیز در افزایش سانسان ها می توانند میدان چرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد اضافه ی کیهانتبر را بردارسریع دویدن مهم نیستجایی برای یاد گرفتن باقی هوش عاطفی قسمت یازدهعادت همیشه خوب نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریبیداری معنوی یعنی دوستی خودآگاهی و هوشیاريدر چه مرحله ای از خواب ، رگامی در درمان بیماریهای معادله ها فقط بخش خسته کنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا دلفین ها می تواند از روی و منیزیم در تقویت استقلب و عقلتکامل مداومنوار مغز ترجمه رخدادهای زبان و بیان، در سایه پیشراولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمنحنی که ارتباط بین معرفاحتیاط در تعویض داروهاتراشه ها روی مغزسرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی هوض مصنوعی زندهعشق، شلوغ کردن نیستاستفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیباهوش ترین و با کیفیت تریخدا نور آسمان ها و زمین ادر دعواها چه میکنی؟پمبرولیزوماب در بیماری چمغز و قلب در جنین موش مصنتلاش در تولید انرژی به رنآب، زندگی است(قسمت پنجم)روح در جهانی دیگر استقبل از انفجار بزرگتکامل، نتیجه ی برنامه رینور درونسفر به درون سفری زیباایمپلانت مغزی کمک میکند همه چیز در زمان کنونی استموسیقی هنر مایع استادامه بحث تکامل چشمتشنج چیستشیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتهدف از خلقت رسیدن به ابزااصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابباغچه ی مندفاع در برابر تغییر ساختدرمان پوکی استخوانپیوند سر آیا ممکن استمغز ابزار برتر بقاتنفس هوازی و میتوکندریآزادی عقیده، آرمانی که تتنفس بدون اکسیژنآزار حقیقیلوتیراستامتاثیر نگاه انسان بر رفتاچیزی منتظر شناخته شدنسلول عصبی شاهکار انطباق ایا این جمله درست است کسیهمراهی میاستنی با برخی سشاید گوشی و چشمی، آماده شمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط بین هوش طبیعی و هوتضادهای علمیاعتماد به خودحس چشایی و بویاییدو برابر شدن خطر مرگ و میکنگره بین المللی سردرد دبحران ذهن فیلمی قابل تامدرمان ساده ی روماتیسمپایان، یک آغاز استمغزتان را در جوانی سیم کشریشه های مشترک حیاتافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه باغبانی باعث کاهش لزوم عدم وابستگی به گوگل اگر میدانی مصیبت بزرگتر تاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی متصل با مغزشرکت نورالینک ویدیویی ازماجرای عجیب گالیلهاز نخستین همانند سازها تبه نادیدنی ایمان بیاورحس و ادراک قسمت نوزدهمدید تو همیشه محدود به مقدکودکان گذشته به آینده فکمبتکران خودشکوفابرین نت به جای اینترنتپرورش مغز مینیاتوری انسادرک فرد دیگر و رفتارهای اتو کجای جهانینقش ویتامین K در ترمیم اسراه طولانی را به سلامت گذالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر دپاکین بر بیماری مسیاهچاله ها، دارای پرتو جنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایبهبود حافظه پس از رخدادهحس و ادراک قسمت بیست و سودانشمندان پاسخ کوانتومی کاهش سن بیولوژیکی، تنها مدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی اختلالات عصبی مثانهآن چیزی که ما جریان زمان درب بسته با غیر خود باز مفواید روزه داری متناوبتولید مولکول جدید توسط هنقش روزه داری در سالم و جز گهواره تا گورامیدوارینادانی در قرن بیست و یکم،منابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکته مغزیجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازبیماری های میتوکندریحسن یوسف باغچه ی منداروی کنترل چربی خونکریستال هامرگ تصادفیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا فراموشی حتمی استذهن چند جانبه نیازمند نگفتون های زیستیتوهم وجودنقطه ی رسیدن به قلهزندگی هوشمند در خارج از زانتظار گذر تندباد؟نرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از تاثیر سلامت دستگاه گوارشسادیسم یا لذت از آزار دادجهانی در ذهنهوش مصنوعی در تفکر خلاق اعلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری دویکخواب عامل دسته بندی و حفطداروی سل سپتگلوئونمشکل از کجاستبعد از کروناآیا پیدایش مغز از روی تصارفتار مانند بردهفردا را نمیدانیمتوصیه های غیر دارویی در سنه به اعدامزیر فشار کووید چه باید کرانسان یک کتابخانه استچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد بالاترتحریک عمقی مغزسریعترین کامپیوتر موجودجایی خالی نیستهوش عاطفی قسمت پنجمعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنبیداری و خواب کدام بهتر اخودت را از اندیشه هایت حفدر ناامیدی بسی امید استگاهی لازم است برای فهم و معجزه های هر روزهتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا دلفین ها میتوانند بارویکردهای جدید ضایعات نخقلب یا مغزتکامل چشمنوار مغز در فراموشی هازبان و تکلم برخی بیماریهاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیمنشأ اطلاعات و آموخته ها احساس گذر سریعتر زمانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزسطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظهیچ نقطه ای مرکزی تر از اعصب حقوق نورولوواستفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید دباور و کیهان شناسیخدا بخشنده است پس تو هم بدر سال حدود 7 میلیون نفر پنج اکتشاف شگفت آور در مومغز و هوش، برترین ابزار بتلاشی برای درمان قطع نخاآتاکسیروح رهاییقبرستان ها با بوی شجاعتتکثیر سلول در برابر توقف نوروفیبروماتوزسفر تجهیزات ناسا به مریخ ایمپلانت نخاعی میتواند دهمه چیز، ثبت می شودمیلر فیشر نوعی نادر از گیاداراوون تنها داروی تاییتشنج و حرکات شبه تشنجی قاشکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویرهر چیز با هر چیز دیگر در تاصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهبترس از اینکه کسی، به درگدقیق ترین تصاویر از مغز ادرمان پوکی استخوانپیوند سر برای چه بیمارانمغز از بسیاری حقایق می گرمغز به تنهایی برای فرهنگ روش صحبت کردن در حال تکامآزار دیگری، آزار خود استلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر هوش مصنوعی بر مغزچیزی خارج از مغزهای ما نیسلول عصبی، در محل خاص خودایا ابزار هوشمندی یا مغز همراهی نوعی سردرد میگرنیشاید درست نباشدمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط شگفت مغز انسان و فتظاهر خوابیده ی مادهاعتماد بی موردحس و ادراک (قسمت اول )دو برابر شدن خطر مرگ و میکنترل همجوشی هسته ای با هبخش فراموش شده ی حافظهدرمان سرگیجه بدون نیاز بپاکسازی مغزمغزتان را در جوانی سیمکشریشه های اخلاقافتخار انسانچگونه تکامل مغزهای کنونیمقاومت به عوارض فشار خون اگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزهوش مصنوعی و کشف زبان هایشربت رب انارماده ی تاریکاز نخستین همانند سازها تبه هلال بنگرحس و ادراک قسمت هفتمدیدن خدا در همه چیزکودکان خود را مشابه خود تمتواضع باشبرای یک زندگی معمولیپرکاری تیروئیددرک نیازمند شناخت خویش اتو کز محنت دیگران بی غمینقش ژنتیک در درمان اختلارابطه تشنج و اوتیسمالگوی بنیادین و هوشیارینگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر داروهای ضد التهاب سیاهچاله و تکینگی ابتدایجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کابهداشت خوابحس و ادراک قسمت بیستمدانشمندان اولین سلول مصنکایروپاکتیک چیستمدل های ریز مغز مینی برینبرخی اصول سلامت کمرآنچه می دانم، آنچه را میخدرختان چگونه بر تشکیل ابفواید زیاد دوچرخه سواریتولید مثل اولین ربات های نقش رژیم غذایی بر رشد و ازمین در برابر عظمت کیهانامیدواری و مغزنازوکلسینمناطق خاص زبان در مغزابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکته ی مغزی در جوانانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسبیماری های مغز و اعصاب و حساسیت روانی متفاوتداروی تشنجی دربارداریکریستال زمان(قسمت اولمرگی وجود نداردبررسی بیماری التهابی رودآیا ممکن است موش کور بی مذهن هوشیار در پس ماده ی مفروتنی معرفتیتوهم بی خدایینقطه ای بود و دگر هیچ نبوزندگی و داراییانحراف و حقیقتنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسازگاری با محیط بین اجزاجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شبیماری دیستروفی میوتونیخواص فلفل سبزداروی ضد چاقیگمان میکنی جرمی کوچکی در مشکلات نخاعیبعد از کروناآیا آگاهی پس از مرگ از بیرفتار وابسته به شکلفرزندان زمان خودتوصیه هایی در مصرف ماهینه بدبخت بلکه نادانزیرفون داروی ضد ام اسانسان باشچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتفاق و تصادفتحریک عمقی مغز در آلزایمسرکه انگبین عسلی مفید برجاذبههوش عاطفی قسمت اولعادت کن خوب حرف بزنیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعبیرون اصل است یا درونخودروهای هیدروژنیدر هم تنیدگی مرزها و بی مگاهی مغز بزرگ چالش استمعجزه ی چشمتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا دست مصنوعی به زودی قارویا و واقعیتقلب دروازه ی ارتباطتکامل و ارتقای نگاه تا عمنوار مغز در تشخیص بیماری زبان و شناخت حقیقت قسمت چاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیمنشاء کوانتومی هوشیاری ااحساسات کاذبتراشه ی بیولوژِیکسعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افرادهیچ چیز همیشگی نیستعصب سیاتیکاستفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیقباید از انسان ترسیدخدای رنگین کماندر عید نوروز مراقب تصادف پول و شادیمغز و اخلاقتلاشی تازه برای گشودن معآتاکسی فریدریشروزه داری متناوب، مغز را قدم زدن و حرکت دید را تغیتأثیر نیکوتین سیگار بر منورون هاي مصنوعی می توانسفر دشوار اکتشافایمپلانت استخوانی در آسیهمه ی سردردها بی خطر نیستمیهمانهای ناخوانده عامل ادب برخورد با دیگرانتشنج به صورت اختلال رفتاشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزهر جا که جات میشه، جات نیاصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلندبحتی علمی درباره تمایل بدل به دریا بزندرمان آرتروز با ورزش موضپیوند سر، یکی از راه حلهادرمان ام اس(مولتیپل اسکلپیوندهای پیچیده با تغییرمغز بیش از آنچه تصور میشوروشهای نو در درمان دیسک بآسيب میکروواسکولاریا آسلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر ویتامین دی بر بیماچیزی شبیه نور تو نیستسلولهای ایمنی القا کنندهایا بیماری ام اس (مولتیپهندسه ی پایه ایشایسته نیست در جیب خود قرما انسانها چه اندازه نزدارتباط شگفت انگیز مغز انتظاهری از ماده است که بیداعتیاد و تلاش های درمانی حس و ادراک (قسمت دوم )دو داروی جدید برای میاستکنترل جاذبهبخش های تنظیمی ژنومدرمان سرگیجه بدون نیاز بپارادوکس ها در علممغط یک گیرنده استرژیم های غذایی و نقش مهم افراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقایسه رقابت و همکاریاگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعشربت ضد خلطماده ی خالیاز نشانه ها و آثار درک شدبه کدامین گناه کشته شدندحس و ادراک قسمت هفدهمدیدگاه نارسای دوگانه ی مکودکان را برای راه آماده مجموعه های پر سلولی بدن مبرای پیش بینی آینده مغز دپراسینزوماب در پارکینسودرک و احساستو پیچیده ترین تکنولوژی نقش گرمایش آب و هوا در همرادیوی مغز و تنظیم فرکانالگوبرداری از طبیعتنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم سیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانبهداشت خواب، رمز حافظه ی حس و ادراک قسمت دهمدانشمندان تغییر میدان مغکار امروز را به فردا نیندمدیون خود ناموجودبرخی اطلاعات روانشناسی مآنچه ناشناخته است باید شدرختان اشعار زمینفیلم کوتاه هیروشیما از هتولید یا دریافت علمنقش رژیم غذایی در رشد و ازمین زیر خلیج فارس تمدنی امیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد مناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسال سیزده ماههجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی طعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری های ژنرالیزه ی عصخفاش کور و انسان بینا؟داروی جدید ALSکریستال زمان(قسمت دوم)مراقب خودتون و خانواده هبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما کالا هستیمذهن و زندگیفروتنی و غرورتوهم تنهایینقطه بی بازگشتزندگی بی دوداندوه در دنیا استچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از تاریک ترین بخش شبستم با شعار قانون بدترین جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری سلیاکخواص منیزیمداروی ضد چاقیگنجینه ای به نام ویتامین مشکلات بین دو همسر و برخیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا امکان بازسازی اندامهرفتار اجتماعی انسان، حاصفرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحی ساده در مورد هوش منه جنگ و نه خونریزیزیرک ترین مردمانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماتوبان اطلاعات و پلِ بینتخریب مغز به دلیل کمبود بسرگیجه از شایعترین اختلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش عاطفی قسمت دهمعادت کردن به نعمتاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردبیست تمرین ساده برای جلوخورشید مصنوعیدر هم تنیدگی کوانتومیگاهی جهت را عوض کنمعجزه ی علمتقلید از روی طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلارویا و کابوسقلب روباتیکتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنوار مغزی روشی مهم در تشخزبان و شناخت حقیقت قسمت ااولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیمهمان ناخواندهاخلاق و علوم اعصابتربیت کودکان وظیفه ای مهشلیک فراموشیحقیقت انسانهیچ چیز، چقدر حقیقی استعضلانی که طی سخن گفتن چقداستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است بابا زود بیاخدایی که ساخته ی ذهن بشر درمان نگهدارنده ی اعتیادپول و عقیدهمغز و اخلاقتلاشی جدید در درمان ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنروزه داری و التهاب زیانبقدرت مردمتأثیر نگاه انسان بر رفتانورون های ردیاب حافظهسفرنامه سفر به بم و جنوب ایمان به رویاهمه جا خیر بکارمیوپاتی و نوار عصب و عضلهادراک ما درک ارتعاشی است تشنج عدم توازن بین نورون حافظه میتواند بزرگترین دهر حرکت خمیده می شود و هر اصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنونبحث درباره پیدایش و منشا دلایلی که نشان میدهد ما بدرمان با سلول های بنیادیپیوندی که فراتر از امکانمغز برای فراموشی بیشتر کروشهای شناسایی قدرت شنواآسیب ها ناشی از آلودگی هولیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ویروس کرونا بر مغز نکاتی در مورد تشنجسلولهای بنیادی مصنوعی درایا بدون زبان میتوانیم تهندسه ی رایج کیهانشادی، پاداش انجام وظیفهما انسانها چه اندازه نزدارتباط شگفت انگیز مغز انتعویض دارو در تشنجاعتیاد را به دور بیندازحس و ادراک قسمت 67دو سوی واقعیتکندن ریشه ی خودبخش بزرگی حس و ادراک ما ادرمان سرگیجه بدون داروپاسخ گیاهان در زمان خوردنفرت، اسیب به خود استرژیم های غذایی و نقش مهم افراد بی دلیل دوستدار تو چگونه جمعیت های بزرگ شکل مقابله ی منطقی با اعتراضاگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به هوش مصنوعی گوگل به کمک تششش مرحله تکامل چشمماده ای ضد التهابیاز نظر علم اعصاب یا نرووسبه امید روزهای بهترحس و ادراک قسمت هجدهمدیروز و امروزکوری گذرای ناشی از موبایمجرم، گاهی قربانی استبرای اولین بار دانشمندانپرتوهای صادر شده از سیاهدرک کنیم ما همه یکی هستیمتو آرامش و صلحینقش پیش زمینه ها و اراده راز تغییرالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر مغزسیاهچاله ی تولید کنندهجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتبوزون هیگز چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمدانشمندان روش هاي جدیدی کار با یگانگی و یکپارچگیمدیریت اینترنت بر جنگبرخی بیماری ها که در آن بآنچه واقعیت تصور میکنیم درد و درسفیلمی بسیار جالب از تغییتولید پاک و فراوان انرژینقش زنجبیل در جلوگیری از زمان چیستامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع نور واقعی و ثابت، حقابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور از روی قصد بسیاری جهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری های روانی با تاثیخفاش با شیوع همه گیری جدیداروی جدید s3 در درمان ام کریستال زمان(قسمت سوم)مراحل ارتقای پله پله کیهبررسی علل کمر درد در میانآیا ما تنها موجودات زنده ذهن و شیمی بدنفرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جدایینمیتوان با بیرون انداختنزندگی در جمع مواردی را براندوه دردی را دوا نمیکندچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقای موجود زنده از تاریکی من و تو و گرد و غباستم، بی پاسخ نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی درمانگر کامپیعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطانبیماری شارکو ماری توثخواص میوه ی بهداروی ضد تشنج با قابليت تگوهر با نظر دیگران سنگ نممشکلات روانپزشکی پس از سبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا انسان با مغز بزرگش اخرقیبی قدرتمند در برابر مفساد اقتصادی سیتماتیک درتوضیحات دکتر فاطمی در مونه روش تقویت مغززیست شناسی کل در جزء فراکانسان خطرناکترین موجودچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماتوسوکسیمایدتداوم مهم است نه سرعتسرگردانیجبران از دست رفته هاهوش عاطفی قسمت دومعادت بد را ترک کناز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختبیش از نیمی از موارد انتقخوش قلبی و مهربانیدر هم تنیدگی کوانتومی و پگذر زمان کاملا وابسته به معجزه ی علم در کنترل کرونتقلید از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلارویا و خبر از آیندهقلب را نشکنتکامل ابزار هوش ، راه پر نوار مغز، مفید و بی خطرزبان و شناخت حقیقت قسمت داولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانمهندسی ژنتیک در حال تلاش اخلاق پایه تکامل و فرهنگترجمه فعالیت های عضله به شلیک فراموشیحقیقت اشیاهیچ وقت خودت را محدود به غم بی پایاناستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاباد و موجخدایا جز تو که را دارمدرمان نابینایان آیا ممکنپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و سیر تکامل ان دلیلی تمایل زیاد به خوردن بستنآتش منبع انرژیروزه داری و بیمار ی ام اس قدرت و شناخت حقیقتتأثیر شیرینی های حاوی لونوروپلاستیسیتی چیستسفرنامه سفر به بم و جنوب این پیوند نه با مغز بلکه همیشه چیزی برای تنهایی دمیوتونیک دیستروفیادغام میان گونه های مختلتشویق خواندن به کودکانحافظه های کاذبهرچیز با یک تاب تبدیل به اصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثي درباره هوش و تفاوتهدنیا فریب و سرگرمیبحثی جالب درباره محدودیتدنیا مکانی بسیار اسرارآمدرمان تومورهای مغزی با اپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روشی برای بهبود هوش عاطفآسیب روانی شبکه های اجتملا اکراه فی الدینتاثیر ژنها بر اختلالات خچگونه مولکول های دی ان ایسلام تا روشناییایا تکامل هدفمند استهندسه بنیادینشب سیاه سحر شودما اکنون میدانیم فضا خالارتباط غیرکلامی بین انساتعامل انسان و هوش مصنوعیاعداد بینهایت در دنیای محس و ادراک قسمت 74دولت یا گروهککندر در بیماریهای التهاببخش بزرگتر کیهان ناشناختدرمان سرطان با امواج صوتپختگی پس از چهل سالگي به نقاشی هایی با بوی گذشته یرژیم ضد التهابیافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه حافظه را قویتر کنیمقابله با کرونا با علم اساگر با مطالعه فیزیک کوانتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان هوش مصنوعی گوگل به کمک تشششمین کنگره بین المللی سماده، چیزی نیستاز نظر علم اعصاب اراده آزبه بالا بر ستارگان نگاه کحس و ادراک قسمت هشتمدیسک گردنکی غایب شدی تا نیازمند دلمحل درک احساسات روحانیبرای تمدن سازی، باید در بپرتوزایی از جسم سیاهدرک احساسات و تفکرات دیگتو افق رویداد جهان هستینقش پیشرفته ی سلول های بنراست دستی و چپ دستیام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک بازی ضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردبوزون هیگز جهان را از متلحس و ادراک قسمت سومدانشمندان روشی برای تبدیکارهای کوچک، بی ارزش نیسمداخله ی زیانبار انسانبرخی بیماری های خاص که بدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درد باسن و پا به دلیل کاهفیروز نادریتولید اندام با چاپ سه بعدنقش زبان در سلطه و قدرت ازمان و مکان، ابعاد کیهان امگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور بر بسیاری از حقایجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک تا کمظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری وسواسخلا، حقیقی نیستداروی جدید لنفوم و لوکمیکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرز مرگ و زندگی کجاستبرطرف کردن خشونت را از خاآیا مصرف مولتی ویتامین هذهن پر در برابر آگاهیفراموش کارها باهوش تر هستوهم جدایی و توهم علمنمیتوان بر سیاه سیاه نوشزندگی در سیاهچالهاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از تاریکی و نورستون فقرات انسان دو پا جلجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانبیماری ضعف عضلات نزدیک بخواص هلو برگ هلوداروی ضد تشنج با قابليت تگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکلات روانپزشکی در عقب تفکر قبل از کارآیا احتمال دارد رویا از آرقابتی بی هدف یا رقابتی هفشار و قدرتتیوتیکسن داروی ضد جنونچه زیاد است بر من که در ایزیست شناسی باور حقیقت یا انسان در هستی یا هستی در نزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماتصال مغز و کامپیوترتداخل مرزها و صفات با بینسربازان ما محققا غلبه می جدا کردن ناخالصی هاهوش عاطفی قسمت سومعادت دادن مغز بر تفکراز درخواست ها جدا شووزوز گوشبیشتر کمردردها نیازی به خوش خیالی و خوش بینیدر هم تنیدگی کوانتومی و دگذشته را دفن کنمعجزه در هر لحظه زندگیتقویت مغز با ورزشآیا راهی برای بهبود وضعیرویا بخشی حقیقی از زندگی قوی تر باشتکامل تکنولوژینوار مغز، ترجمه ی فعالیت زبان و شناخت حقیقت قسمت ساوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه تکامل در درمان بیممهندسی بدناختلا ل در خود عضلهترجمه ی فعالیت های عضله بشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شاهیچ کاری نکردن به معنی چیغم بی پایاناستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استباد غرور و سر پر از نخوت وخرما منبع بسیار خوب آنتی درمان های اسرار آمیز در آپوشاندن خود از نورمغز کوانتومیتمایز یا کشف یگانگیآثار باستانی تمدن های قدروزه داری سلول های بنیادقدرت کنترل خودتئوری تکامل امروز در درمنوروز مبارکسفرنامه سفر به بم و جنوب این اندوه چیستهمیشه چشمی مراقب و نگهباشکرگزار هر چیزی باش که دامیگرن و پروتئین مرتبط با ادغام دو حیطه علوم مغز و تشخیص ژنتیکی آتروفی های حافظه و اطلاعات در کجاست هز ذره، یک دنیاستاصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی در مورد نقش ویتامين دنیای شگفت انگیز کوانتومدرمان تشنجپیام های ناشناخته بر مغز مغز بزرگ چالش است یا منفعروشی جدید در درمان قطع نخآسیب عصب پا به دنبال اعتیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر کلام در آیات کلام بچگونه میتوان با قانون جنسلاح و راهزنیایجاد احساساتهندسه در پایه ی همه ی واکشبیه سازی میلیون ها جهان ما از اینجا نخواهیم رفتارتروز یا خوردگی و التهاتعامل انسان با هوش مصنوعبقا با سازگارترین فرد اسحس و ادراک قسمت 75دونپزیل در بیماران قلبی کندر علیه سرطانبخش دیگری در وجود انسان هدرمان ضایعات نخاعیپدیده خاموش روشن در پارکچقدر به چشم اعتماد کنیمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وافزایش میل جنسی با خوردن نگاه من، نگاه تو و یا حقیملاحظه های اخلاقی دربارهاگر تلاش انسان امروز براتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر داردهوش مصنوعی الفاگوشعار و عملماده، چیزی بیش از یک خلا از نظر علم اعصاب اراده آزبه بالاتر از ماده بیندیشحس و ادراک قسمت هشتاد و ندیستونی قابل درمانکیهان خود را طراحی میکندمحل درک احساسات روحانی دبرای خودآگاه بودن تو بایپرسشدرک تصویر و زبان های مخلتALS نگاهی کامل بر بیماری وتو انسانی و انسان، شایستنقش آتش در رسیدن انسان بهرجزخوانی هایی که امروز بام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاره ی ابلهانجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهبی نهایت در میان مرزهاحس و ادراک قسمت سی و هشتمدانش، قفل ذهن را باز میکنکارهایی بیش از طراحی و گپمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی توجهات در ببمار پارآنها نمیخواهند دیگران رادرد زانو همیشه نیاز به جرفیزیک مولکولها و ذرات در تولید سلولهای جنسی از سلنقش زبان در سلطه و قدرت ازمان و گذر آن سریع استاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور ذهنجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک تا کمظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار بیماری کروتز فیلد جاکوبخلا، خالی نیستداروی جدید میاستنی گراویکشف مکانیسمی پیچیده در بمرز بین انسان و حیوان کجابزرگ فکر کنآیا مغز تا بزرگسالی توسعذهن تو همیشه به چیزی اعتقفراموشی همیشه هم بد نیستتوهم جسمنمای موفقیتزندگی زمینی امروز بیش از اندام حسی، درک از بخش هایچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تاریکی خواهد ترسیدستارگانی قبل از آغاز کیهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعلائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادبیماریهای تحلیل عضلانی اخواص هندوانهداروی ضد تشنج توپیراماتگوش دادن بهتر از حرف زدنمشاهده گر جدای از شیء مشاتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا احتمال دارد رویا از آرموزی از نخستین تمدن بشرفشار روحی، همیشه بد نیست تیک و اختلال حرکتینه عدم مطلق بلکه عدم با قزیست، مرز افق رویداد هستانسان عامل توقف رشد مغزنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثر مضر مصرف طولانی مدت رترقی واقعی یا شعار ترقیسربرولایزینجدایی خطای حسی استهوش عاطفی قسمت ششمعارضه جدید ویروس کرونا ساز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استبا همه مهربان باشخوشبختی چیستدر هر سوراخی سر نکنگر جان به جز تو خواهد از خمعرفی مورد نادر بیماری گتقویت استخوان در گرو تغذآیا راهی برای رفع کم آبی رویا تخیل یا واقعیتقیچی ژنتیکیتکامل جریان همیشگی خلقتنوار عصب و عضلهزبان جانسوزايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیممهربانی، شرط موفقیتاختلاف خانوادگی را حل کنترجمه ای ابتدایی از اسراشناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکغیرقابل دیدن کردن مادهاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستبار مغز بر دو استخوانخسته نباشی بابادرمان های بیماری آلزایمرپیموزایدمغز آیندگان چگونه است ؟تمدن قدیمی ای در جنوب ایرآدم عاقل، وقت خودش را هدرروزهای بد باقی نمیماندقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری تکامل در پیشگیری و نوروز یا روز پایانیسفرنامه سفر به بم و جنوب این ایده که ذرات سیاهچالهمیشه اطمینان تو بر خدا بشکست حتمیمیگرن و خوابارتقا و تکامل سنت آفرینش تشخیص آلزایمر سالها قبل حافظه و اطلاعات در کجاست هزینه ای که برای اندیشیداصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور ب