دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

روشهای شناسایی قدرت شنوایی و اختلالات آن

برای مشخص کردن محل ضایعه (که آیا در مسیر هدایت صوت به گوش داخلی است یا در سیستم عصبی بعد از گوش داخلی )، آزمایشاتی وجود دارد.

نوار گوش یکی از این روش هاست. در هر نوار گوش چند مورد بررسی می شود.

در مرحله اول pure tone audiometery انجام میشود . و فرکانسهاي مختلفی به گوش بیمار نواخته میشود و از او خواسته می شود صداها را شناسایي کند و علامت بدهد . از دو هدایت هوایی و استخوانی صوت استفاده می شود و میتوان نوع اختلال شنوایی را ( هدايتي یا سنسوري عصبي را) شناسایی کرد.

روش دیگر speech reception threshold است در این روش سطح صوتی- که50% کلمات آن برای فرد قابل درک است- مشخص میشود . در فردی با عصب سالم ولی سیستم هدایتی صوتی مختل، SRT بالاتر از فرد عادی است ولی در محیط شلوغ، فرد دچار اختلال هدایتی صوتی، مانند فرد نرمال است و SRT او کاهش نمی یابد .

بر عکس در فرد دچار اختلال عصبی شنوایی ، هر چند SRTمشابه نقص هدايتي کاهش می یابد، ولی در محیطهای شلوغ میزان درک با شدت بيشتري کاهش می یابد.

در روش دیگر يا speech discrimination score ، صوتی با شدت دسيبل بالاتر از SRT به گوش فرد نواخته می شود پس در این تست، فرد مشکلی از نظر شدت صوت ندارد . تکرار 90% کلماتی که شنيده می شود ایده آل است. خوب بودن این تست نشانه شنوایی خوب نیست بلکه فقط خبر خوبی است که شنوایی شما با سمعک بهتر میشود


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومزایای شکلات تلخ برای سلدانشمندان روش هاي جدیدی ورزش هوازی مرتب خیلی به قاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شددرمان های رایج ام اسکمردرد و علل آنبلندی در ذهن ما درک بلندینقش انتخاب از طرف محیط، نروش مقابله مغز با محدودیکشف مکانیسم عصبی خوانش پآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبچندین ماده غذایی که ماننرشد مغز علت تمایل انسان بپنج اکتشاف شگفت آور در موانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا هوش سریعی که بدون احسایندرالبررسی علل کمر درد در میانتبدیل سلولهای محافط به سچراروياها را به یاد نمی آساختار شبکه های مغزی ثاباثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سللبخند بزن شاید صبح فردا زجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک تا کشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بما با کمک مغز خود مختاريمخواب عامل دسته بندی و حفطهوش، ژنتیکی است یا محیطیعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسیر دشوار تکامل و ارتقادانشمندان روشی برای تبدیورزش هوازی ، بهترین تمریاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسممغز ایندگان چگونه استدرمان جدید میگرن با انتی کمردرد با پوشیدن کفش منابه زودی شبکه مغزی به جای نقش اتصالات بین سلولهای روش های صرفه جویی در ایجاکشف مکانیسمی پیچیده در بآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمچه زیاد است بر من که در ایزمین زیر خلیج فارس تمدنی پوست ساعتی مستقل از مغز دانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا هشیاری کوانتومی وجودایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورفلج بل، فلجی ترسناک که آنتری فلوپرازیننزاع بین جهل و علم رو به پسخن پاک و ثابتاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای لرزش ناشی از اسیب به عصبحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی از عروسک تا کشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاما تحت کنترل ژنها هستیم یخودآگاهی و هوشیاريهیچگاه از فشار و شکست نترعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط مشکلات نخاعیداروهای مصرفی در ام اسورزش و میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز ابزار برتر بقادرمانهای بیماری پارکینسکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبوزون هیگز چیستنقش حفاظتی مولکول جدید دروش هایی ساده برای کاهش اکشف ارتباط جدیدی از ارتبآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداچهار میلیارد سال تکامل بزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایداندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مچگونه حافظه را قویتر کنیسفری به آغاز کیهانایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیفلج خوابتری فلوپرازیننزاع بین علم و نادانی رو سریعترین کامپیوتر موجوداجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیلزوم سازگاری قانون مجازاحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک تا کشش مرحله تکامل چشمارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاماه رجبخودآگاهی و هوشیاريهاوکينگ پیش از مرگش رسالعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سمشاهده آینده از روی مشاهداروهای ضد بیماری ام اس وورزش بهترین درمان بیش فعاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز از بسیاری حقایق می گردرک فرد دیگر و رفتارهای اکنگره بین المللی سردرد دبیماری گیلن باره و بیمارنقش حیاتی تلومر دی ان آ دروش صحبت کردن در حال تکامکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی چهار ساعت پس از کشتار خوکزیباترین چیز در افزایش سپیچیدگی های مغزی در درک زانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتنگاهی بر قدرت بینایی دراسلولهای بنیادی مصنوعی درایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هفلج خواب چیستتسلیم شدن از نورون شروع منزاع بین علم و جهل رو به پسرگیجه از شایعترین اختلااحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش لزوم سازگاری قانون مجازاحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک تا کمششمین کنگره بین المللی سارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماماپروتیلینخانواده پایدارهاوکينگ پیش از مرگش رسالمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری ممعنی روزهداروی فامپیریدین یا نورلورزش در کمر درداز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز برای فراموشی بیشتر کدرک و احساسکنگره بین المللی سردرد دبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش داروهاي مختلف معروف روشهای نو در درمان دیسک بگنجینه ای به نام ویتامین آیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بنوار مغزی روشی مهم در تشخزیرفون داروی ضد ام اسپیوند مغز و سر و چالشهای انسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دنگاهی بر توانایی اجزاي بسلسله مباحث هوش مصنوعیایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی برافیلمی بسیار جالب از تغییتشنج چیستنظام مثبت زندگیسردرد و علتهای آناخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سممانتین یا آلزیکسا یا ابحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمصرع و درمان های آنارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خمبانی ذهنی سیاه و سفیدخطا در محاسبات چیزی کاملهدف از تکامل مغزتاثیر ویتامین دی بر بیماصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب مغز فکر میکند مرگ برای دیداروی تشنجی دربارداریوزوز گوشاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درک احساسات و تفکرات دیگکندر در بیماریهای التهاببیماری ای شبیه ام اس مولتنقش روزه داری در سالم و جروشهای شناسایی قدرت شنواگیاه خواری و گوشت خوار کدآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشانورون هاي مصنوعی می توانزبان چهار حرفی حیات زمینپیوند سر، یکی از راه حلهاانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرناتوانی از درمان برخی ویسم زنبور ، کلیدی برای وارایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشفیزیکدانان ماشینی برای تتغییر الگوی رشد مغزی با زنظریه تکامل در درمان بیمسردرد تنشناختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس چشایی و بویاییهوش مصنوعی در کامپیوترهاضررهای مصرف شکر و قند بر ارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نمجموعه های پر سلولی بدن مخطا در محاسبات چیزی کاملهزینه ای که برای اندیشیدسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز ما کوچکتر از نیم نقطهداروی جدید s3 در درمان ام یک پیشنهاد خوب برای آسان از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز بزرگ چالش است یا منفعدرک تصویر و زبان های مخلتکوچک شدن مغز از نئاندرتابیماری بیش فعالینقش رژیم غذایی در رشد و اروشی برای بهبود هوش عاطفگالکانزوماب، دارویی جدیآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتاميننورون های ردیاب حافظهزبان و بیان، در سایه پیشرپیشینیان انسان از هفت میانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دناتوانی در شناسایی چهره سودمندی موجودات ابزی بر ایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهفرگشت و تکامل تصادفی محض تغییر زودتر اتصالات مغزیهفت چیز که عملکرد مغز تو سردرد سکه ایاختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش ممولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی در خدمت خلق وحضررهای شکر بر سلامت مغزارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تمحل درک احساسات روحانیدفاع در برابر تغییر ساختهستي مادي ای که ما کوچکترهستی ما پس از شروعی چگال پیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مادران و کودکان در زمداروی جدید ضد میگرنیکی از علل محدودیت مغز امازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز بزرگ چالشهای پیش رودرک عمیق در حیواناتکودک ایرانی که هوش او از آیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پینقش زبان در سلطه و قدرت اروشی جدید در درمان قطع نخگامی در درمان بیماریهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتنوروپلاستیسیتی چیستزبان و تکلم برخی بیماریهپیشرفتی مستقل از ابزار هاولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهنخاع ما تا پایین ستون فقرسیاهچاله و تکینگی ابتدایاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع فراموش کارها باهوش تر هستغییر عمودی سر انسان از پهفت سین یادگاری از میراث سرعت فکر کردن چگونه استاختلالات حرکتی در انسانتکامل چشممواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی در خدمت خلق وحطی یکصد هزار سال اخیر هرچارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سمحل درک احساسات روحانی ددقیق ترین تصاویر از مغز او هر کس تقوای خدا پیشه کنسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چون ابزار هوش است دلیداروی ضد تشنج با قابليت تیادگیری مهارت های جدید داستفاده از هوش مصنوعی در مغز حریص برای خون، کلید تدرگیری اعصاب به علت میتوکودکان خود را مشابه خود تآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش زبان در سلطه و قدرت اروشی جدید در درمان سکته مگاهی لازم است برای فهم و افراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و نوشیدن چای برای مغز مفید زبان و شناخت حقیقت قسمت چپاسخ گیاهان در زمان خورداولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بنخستین تصویر از سیاهچالهسیاره ابلهاناگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخافراموشی همیشه هم بد نیستثبت امواج الکتریکی در عصهمیشه عسل با موم بخوریمشلیک فراموشیاختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر موجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیظهور امواج مغزی در مغز مصارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سمحدودیت های حافظه و حافظدلایلی که نشان میدهد ما بدندان ها را مسواک بزنید تویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چگونه صداها را فیلتر داروی ضد تشنج با قابليت تیادآوری خواب و رویااستیفن هاوکینگ در مورد همغز زنان جوانتر از مغز مررقیبی قدرتمند در برابر مکوری گذرای ناشی از موبایآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی انقش سجده بر عملکرد مغزريتوکسيمب در درمان ام اسگاهی مغز بزرگ چالش استافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فنوعی سکته مغزی ، وحشتناک زبان و شناخت حقیقت قسمت اپختگی پس از چهل سالگي به اولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدنرمش های مفید در سرگیجهسیاره ابلهاناگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسفرایند حذف برخی اجزای مغجمجمه انسان های اولیههوموارکتوس ها ممکن است دشنا در ابهای گرم جنوب نیادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعلم به ما کمک میکند تا موارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه ، فراتر از حفظ تعادلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز آیندگان چگونه است ؟داستانها و مفاهیمی اشتباژن هوش و ساختارهای حیاتی استیفن هاوکینگ در تفسیر مغزهای کوچک بی احساسرموزی از نخستین تمدن بشرکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمنقش غذاها و موجودات درياریواستیگمینگذر زمان کاملا وابسته به افسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهچیزی خارج از مغزهای ما نیزبان و شناخت حقیقت قسمت دپرورش مغز مینیاتوری انسااولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارنرمشهای مهم برای تقویت عسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستنفرد حساس از نظر عاطفی و بجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی می تواند بر احشناخت و معرفت، و نقش آن دادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی میهمانهای ناخوانده عامل حس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر گیاه خواری بر رشد ومدارک ژنتیکی چگونه انسانديدن با چشم بسته در خواب ویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان ایا طبیعتا تمادر مانهای کمر دردژن یا نقشه توسعه مغز و نقاستخوان های کشف شده، ممکمغزتان را در جوانی سیمکشرمز و رازهای ارتباط غیر ککاهش التهاب ناشی از بیماآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافینقش غذاها و موجودات دريارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگربه شرودینگر و تاثیر مشالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه مغز پیش انسان یا همزبان و شناخت حقیقت قسمت سآلزایمراوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلاچرا مغزهای ما ارتقا یافت سیستم تعادلی بدنابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرقانون مندی نقشه ژنتیکی مجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تششناسایی سلول های ایمنی اادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفمیگرن سردردی ژنتیکی که بحساسیت روانی متفاوتهوش احساسیعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومروری بر تشنج و درمان هایدی متیل فومارات(زادیوا)(واکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای ایجاد تمددر چه مرحله ای از خواب ، رژنها نقشه ایجاد ابزار هواصول سلامت کمرنقش قهوه در سلامتیرویای شفافکایروپاکتیک چیستآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافینقش غذاها و موجودات درياراه های جدید برای قضاوت رگزیده ای از وبینار یا کنفالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه هموساپينس بر زمین زبان، وسیله شناسایی محیطآیا ما تنها موجودات زنده ايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و چرا حیوانات سخن نمی گوینسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کوقارچ بی مغز در خدمت موجودجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی گوگل به کمک تششواهدی از دنیسوان(شبه نئارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درممیدان مغناطيسي زمین بشر خلاصه ای از مطالب همایش مهوش احساسیعلت خواب آلودگی بعد از خواز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز خنده در کجای مغز استدژا وو یا اشنا پنداریواکسن سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طدر هم تنیدگی کوانتومی و پژنها ، مغز و ارادهاضطراب و ترسنقش مهاجرت در توسعه نسل اروبات های ریز در درمان بیکاربرد روباتهای ريزنانوآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دنقشه مغزی هر فرد منحصر بهراه های جدید برای قضاوت رگزارش یک مورد جالب لخته وامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه آن شکری که می خوریمسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا مغز تا بزرگسالی توسعايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير چرا حجم مغز گونه انسان درسکته مغزیابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریقدم زدن و حرکت دید را تغیجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی الفاگوشاهکار قرنارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و مکانیزمهای دفاعی در برابخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش عاطفی بیشتر در زنانعوارض ازدواج و بچه دار شداز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ انتقال است یا نابود شدژاوو یا آشناپنداریواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طدرمان های بیماری آلزایمرژنهای هوش ، کدامنداطلاعاتی عمومی در مورد منقش هورمون های تیروئید دروح رهاییکاربرد روباتهای ريز، در آیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلونقص در تشخیص هیجانات عامراه پیروزی در زندگی چیستگشایش دروازه جدیدی از طرامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه انتظارات بر ادراک سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا همه جنایت ها نتیجه بیايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمچرا در مغز انسان، فرورفتساخت شبکه عصبی با الفبایاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریقدرت انسان در نگاه به ابعجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به ما انسانها چه اندازه نزدخواب سالم عامل سلامتیهوش عاطفی در زنان بیشتر اعید نوروز مبارکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومراحل ارتقای پله پله کیهدانشمندان ژنی از مغز انسوراپامیل در بارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچک تر شدرمان های جدید میگرنکلرال هیدرات برای خواباناطلاعاتی عمومی در مورد منقش ژنتیک در درمان اختلاروزه داری و بیمار ی ام اس کجای مغز مسئول پردازش تجآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به چند جهانیرشته نوروایمونولوژی و نقپمبرولیزوماب در بیماری چامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاچگونه باغبانی باعث کاهش سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا هوش ارثی دریافتی از پای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی چراروياها را به یاد نمی آساخت شبکه عصبی مصنوعی با اثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريلوب فرونتال یا پیشانی مغجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کشبیه سازی سیستم های کوانارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بما انسانها چه اندازه نزدخواب سالم عامل سلامتی و یهوشیاری کوانتومیعامل کلیدی در کنترل کارآ