دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ايا اراده آزاد توهم است یا واقعیت

پیرو مباحث دکتر توفیق مسرور در مورد آنکهايا اراده آزاد توهم است یا واقعیت نگاهی هم بر نظر فیزیک دان معروف امروز، پروفسور ميچيو کاکو در این مورد داشته باشیم. ایشان معتقد است بر خلاف اينشتاين و و نیوتن- که به جبری بودن اراده و تصمیم معتقد بودند- امروزه فیزیک کوانتوم، با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، اختیار و اراده آزاد را برای انسان اثبات میکند.👆

https://www.aparat.com/v/YGFOX


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملناتوانی از درمان برخی ویعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تبررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی درباردارینظریه تکامل در درمان بیماثرات مضر ماری جوانامنابع انرژي پاک سرچشمه حتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسهوش مصنوعی در کامپیوترهاارتباط هوش ساختار مغز و ژمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامهزینه ای که برای اندیشیداز تکنیکی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زوزوز گوشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سفری به آغاز کیهانکندر در بیماریهای التهابآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش روزه داری در سالم و جسریعترین کامپیوتر موجودگیاه خواری و گوشت خوار کدالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویایینورون هاي مصنوعی می توانشش مرحله تکامل چشمپیوند سر، یکی از راه حلهاايندگان چگونه خواهند دیدبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختناتوانی در شناسایی چهره مقالاتابزار بقای موجود زنده از فرگشت و تکامل تصادفی محض بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام هفت چیز که عملکرد مغز تو اجزای پر سلولی بدن انسان مولتیپل اسکلروز در زنان تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی در خدمت خلق وحارتباط انسانی، محدود به محل درک احساسات روحانیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سیک پیشنهاد خوب برای آسان از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعسلولهای بنیادی مصنوعی درکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزینقش رژیم غذایی در رشد و اسرگیجه از شایعترین اختلاگالکانزوماب، دارویی جدیامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )نورون های ردیاب حافظهششمین کنگره بین المللی سپیشینیان انسان از هفت میايا اراده آزاد توهم است یايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز انخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از فراموش کارها باهوش تر هسبسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنهفت سین یادگاری از میراث اجزایی ناشناخته در شکل گمواد کوانتومی جدید، ممکنتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحارتباط شگفت مغز انسان و فمحل درک احساسات روحانی دتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنواهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز و از مغز مغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسیکی از علل محدودیت مغز اماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالشهای پیش روسلسله مباحث هوش مصنوعیکودک ایرانی که هوش او از آیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پنقش زبان در سلطه و قدرت اسردرد و علتهای آنگامی در درمان بیماریهای امگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )نوروپلاستیسیتی چیستصرع و درمان های آنپیشرفتی مستقل از ابزار های آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بنخستین تصویر از سیاهچالهصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از فراموشی همیشه هم بد نیستتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تهمیشه عسل با موم بخوریماحساس گذر سریعتر زمانموجود بی مغزی که می تواندتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی درمانگر کامپیارتباط شگفت انگیز مغز انمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینیادگیری مهارت های جدید داز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسممغز حریص برای خون، کلید تسم زنبور ، کلیدی برای وارکودکان خود را مشابه خود تآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصنقش زبان در سلطه و قدرت اسردرد تنشنگاهی لازم است برای فهم و امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمنوشیدن چای برای مغز مفید ضررهای مصرف شکر و قند بر پاسخ گیاهان در زمان خوردایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تنرمش های مفید در سرگیجهسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از فرایند حذف برخی اجزای مغتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تهوموارکتوس ها ممکن است داخلاق و علوم اعصابموجودات مقهور ژنها هستندتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحارتباط شگفت انگیز مغز انمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشریادآوری خواب و رویااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز زنان جوانتر از مغز مرسودمندی موجودات ابزی بر کوری گذرای ناشی از موبایآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهنقش سجده بر عملکرد مغزسردرد سکه ایگاهی مغز بزرگ چالش استانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ضررهای شکر بر سلامت مغزپختگی پس از چهل سالگي به ایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجنرمشهای مهم برای تقویت عپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از فرد حساس از نظر عاطفی و بتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی می تواند بر احاختلال در شناسایی حروف و میهمانهای ناخوانده عامل توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی ساخته هوش طبیارتباط غیرکلامی بین انسامخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغزهای کوچک بی احساسسیاهچاله و تکینگی ابتدایکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بینایینقش غذاها و موجودات درياسرعت فکر کردن چگونه استگذر زمان کاملا وابسته به انگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومچیزی خارج از مغزهای ما نیطی یکصد هزار سال اخیر هرچپرورش مغز مینیاتوری انساایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب چرا مغزهای ما ارتقا یافت سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از قانون مندی نقشه ژنتیکی متلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاختلالات مخچهمیگرن سردردی ژنتیکی که بتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مهوش احساسیارتروز یا خوردگی و التهامدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغزتان را در جوانی سیمکشسیاره ابلهانکاهش التهاب ناشی از بیماآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بینایینقش غذاها و موجودات درياشلیک فراموشیگربه شرودینگر و تاثیر مشاندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتچگونه مغز پیش انسان یا همظهور امواج مغزی در مغز مصآلزایمرآیا ما تنها موجودات زنده ایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(چرا حیوانات سخن نمی گوینابزار بقای موجود زنده از قارچ بی مغز در خدمت موجودتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاختلالات حرکتی در انسانمیدان مغناطيسي زمین بشر توضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرهوش احساسیارزش حقیقی زبان قسمت اولمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت اژنها نقشه ایجاد ابزار هوازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش قهوه در سلامتیسیاره ابلهانکایروپاکتیک چیستآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در سانقش غذاها و موجودات درياشنا در ابهای گرم جنوب نیگزیده ای از وبینار یا کنفانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش مچگونه هموساپينس بر زمین علم به ما کمک میکند تا موعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریچرا حجم مغز گونه انسان درابزار بقای موجود زنده از قدم زدن و حرکت دید را تغیتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی الفاگواختلالات صحبت کردن در انمکانیزمهای دفاعی در برابتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش عاطفی بیشتر در زنانارزش حقیقی زبان قسمت دوممرکز خنده در کجای مغز استتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم واکسن سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دژنها ، مغز و ارادهاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش مهاجرت در توسعه نسل اسیر آفرینش از روح تا مغز کاربرد روباتهای ريزنانوآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشناخت و معرفت، و نقش آن دگزارش یک مورد جالب لخته وانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنچگونه آن شکری که می خوریمعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریچرا در مغز انسان، فرورفتابزار بقای موجود زنده از قدرت انسان در نگاه به ابعتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کادامه بحث تکامل چشمما انسانها چه اندازه نزدتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافهوش عاطفی در زنان بیشتر اارزش حقیقی زبان قسمت سوممرگ انتقال است یا نابود شتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سژنهای هوش ، کدامنداستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش هورمون های تیروئید دسیستم تعادلی بدنکاربرد روباتهای ريز، در آیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقص در تشخیص هیجانات عامشناسایی سلول های ایمنی اگشایش دروازه جدیدی از طرانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیچگونه انتظارات بر ادراک علت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسچراروياها را به یاد نمی آابزار بقای موجود زنده از لوب فرونتال یا پیشانی مغتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کادغام میان گونه های مختلما انسانها چه اندازه نزدتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیهوشیاری کوانتومیاز نظر علم اعصاب یا نرووسمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت روراپامیل در بارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطکلرال هیدرات برای خواباناستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش ژنتیک در درمان اختلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز کجای مغز مسئول پردازش تجآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دچند جهانیشواهدی از دنیسوان(شبه نئپمبرولیزوماب در بیماری چانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یچگونه باغبانی باعث کاهش چگونه جمعیت های بزرگ شکل عوارض ازدواج و بچه دار شدآیا هوش سریعی که بدون احساگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی چراروياها را به یاد نمی آابزارهای بقای موجود زندلبخند بزن شاید صبح فردا زتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کادغام دو حیطه علوم مغز و ما با کمک مغز خود مختاريمتکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز نظر علم اعصاب اراده آزمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رورزش هوازی مرتب خیلی به قاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب کمردرد و علل آنآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سنقش انتخاب از طرف محیط، نسکته مغزیکشف مکانیسم عصبی خوانش پإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریچندین ماده غذایی که ماننشاهکار قرنپنج اکتشاف شگفت آور در مواولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطخودآگاهی و هوشیاريچگونه جمعیت های بزرگ شکل عید نوروز مبارکآیا هشیاری کوانتومی وجوداگر نعمت فراموشی نبود بسفلج بل، فلجی ترسناک که آنبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدینزاع بین جهل و علم رو به پابزارهای پیشرفته ارتباط لرزش ناشی از اسیب به عصبتمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی از عروسک تا کارتقا و تکامل سنت آفرینش ما تحت کنترل ژنها هستیم یتکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس هیچگاه از فشار و شکست نتراز نظر علم اعصاب اراده آزمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستورزش هوازی ، بهترین تمریاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استسفرنامه سفر به بم و جنوب کمردرد با پوشیدن کفش مناآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرتری فلوپرازیننقش اتصالات بین سلولهای ساخت شبکه عصبی با الفبایکشف مکانیسمی پیچیده در بافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بچه زیاد است بر من که در ایشبیه سازی میلیون ها جهان پوست ساعتی مستقل از مغز داولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريچگونه حافظه را قویتر کنیعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برافلج خواببررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسنزاع بین علم و نادانی رو ابزارهای دفاعی و بقای مولزوم سازگاری قانون مجازاتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک تا کارتوکين تراپی روشی جديد ماه رجبتئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز آغاز خلقت تا نگاه انسامشکلات نخاعیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقورزش و میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقاسفرنامه سفر به بم و جنوب کنفرانس تشنج هتل کوثر اصآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترستری فلوپرازیننقش حفاظتی مولکول جدید دساخت شبکه عصبی مصنوعی با کشف ارتباط جدیدی از ارتبافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست چهار میلیارد سال تکامل بشبیه سازی سیستم های کوانپیموزایداولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارنگاهی بر قدرت بینایی دراعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازفلج خواب چیستبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ونزاع بین علم و جهل رو به پاثر مضر مصرف طولانی مدت رلزوم سازگاری قانون مجازاتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک تا کمارتباط میکروب روده و پارماپروتیلینتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجاهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بورزش بهترین درمان بیش فعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز از بسیاری حقایق می گرسفرنامه سفر به بم و جنوب کنگره بین المللی سردرد دآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع منقش حیاتی تلومر دی ان آ دساختار شبکه های مغزی ثابکشف جمجمه ای درکوه ایرهوافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست چهار ساعت پس از کشتار خوکشباهت زیاد بین سلول هاي عپیچیدگی های مغزی در درک زاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملنگاهی بر توانایی اجزاي بعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلنظام مثبت زندگیاثرات مفید قهوهممانتین یا آلزیکسا یا ابتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک تا کمارتباط چاقی و کاهش قدرت بمبانی ذهنی سیاه و سفیدتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش اهدف از تکامل مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی ورزش در کمر درداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز برای فراموشی بیشتر کسفرنامه سفر به بم و جنوب کنگره بین المللی سردرد دآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستنقش داروهاي مختلف معروف سخن پاک و ثابتگنجینه ای به نام ویتامین الکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستنوار مغزی روشی مهم در تشخشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند مغز و سر و چالشهای اوکرلیزوماب داروی جدید ش