دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ادراک ما درک ارتعاشی است که از اشیا به ذهن ما می رسد

ادراک ما، درک ارتعاشی است که از اشیا به ذهن ما می رسد.
حس و ادراک قسمت سی و پنجم
تاثیر میدان های اطراف، بر ارتعاشات اجزای ماده، بحثی بسیار مهم و اساسی در مشاهده ی کیهان و تاثیر گذاری بر آن است.
تاثیر میدان های اطراف؛ چه الکتریکی یا مغناطیسی بر بسته های انرژی؛ چه نوری یا صوتی یا دیگر بسته های قابل تصور انرژی ناشی از نوسانات اجزای ماده، میتواند بر شناخت ما از ماده- که از طریق این بسته های انرژی به دست می آید- تاثیر بگذارد.
شناخت ما از کیهان، از طریق این واسطه ها است و اگر این پرتوها و نوسانات نباشد، چیزی از آنچه در اطراف ما جریان دارد نمی فهمیدیم.
درک محیط اطراف نه از طریق خود اشیای اطراف، بلکه از طریق نوسانات و ارتعاشاتی است که از اشیای اطراف، نه با واسطه ی خود فرد گیرنده بلکه با واسطه ی گیرنده های حسی ای است که بر اساس قانون تکامل عام و در جهت شناخت ضروری و لازم محیط اطراف ما نه به طور کامل و بی نقص؛ بلکه برای حداقل هایی از دفاع و نجات مادی خود، ایجاد شده است. این در حالی است که بخش بزرگی از این امواج، به دلیل بی فایده بودن شناخت آن در جهت بقای مادی، درک نمی‌شود.
حتی بخش بزرگی از مغز انسان، برای صرفه جویی حداکثری در مصرف انرژی، می کوشد اطلاعات بی ارتباط با حوادث روزانه ی ما را حذف کند.(به بحث سلول های ترشح کننده MCH در همین کانال مراجعه شود.) ادراک ما، درک ارتعاشی است که از اشیا به مغز ما میرسد.
تصور کنید در میان موج های دریا در قایقی نشسته اید. درک دریای اطراف ما در صورتی که مانند تک سلولی های ابتدایی، فاقد حس بینایی و شنوایی باشیم، فقط از طریق لمس نوسانات محیط و درک تکان های موجود در امواج آب است.
اگر مانند خفاش ها یا موجودات ساکن در مناطق تاریک و بی نور، فقط قدرت شنوایی داشته باشیم و قادر به تشخیص فتون های نور نباشیم، درک امواج دریا از طریق درک بوی دریا و یا شنیدن فنون های صوتی یا صدای امواج در حال نوسان آن یا صدای بالا پریدن دلفینی است که برای نفس کشیدن، بالا آمده است
و اگر روزی بتوان امواج بیشتری از طیف الکترومغناطیس را علاوه بر امواج نوری سرخ تا بنفش و آبی درک کرد، تصور امروز ما از دریا و انرژی آبی سبز آن، متفاوت خواهد شد.

میدان مغناطیسی - Wikiwand
جهانی که تصور می کنیم نه خود آن جهان، بلکه درک و تصور ما از بسته های انرژی است که دائما از آن، متصاعد می‌شود و بخش کوچکی از آن، برای اندام های حسی و ادراکی ما قابل تحلیل و پردازش است.
فاصله ی ما از اجسام اطرافمان، نه فقط فاصله ای مرسوم و عادی است که میان اشیا وجود دارد و نه حتی فاصله ی اتمی است که در نتیجه ی تدافع بارهای منفی الکترون های بدن ما و جسم دیگر، دو اتم را از هم دور میکند به طوری که اساسا به دلیل این نیروی دافعه نمیتوان هیچگاه دو جسم را در تماس کامل با هم تصور کرد؛ بلکه فاصله ی ما از اشیای اطراف، فاصله ای جوهری از حقیقت اشیا تا درک ناقص ما با واسطه ی ابزارهای حسی و بعدا فاصله ی نوسانات آن گیرنده ها تا درک ناقص آن در ذهن ماست.
اینجاست که کشف تاثیر میدان های محیط، بر بسته های موج و انرژی اطراف ما دارای اهمیت میشود.
مغناطیس های قوی، پیچیدگی جدیدی را بر فنون قرار می‌دهد.( Phonon واحد انرژی ارتعاشی است که از یک اتم در حال نوسان، منشا می گیرد. فنون، یک واحد مجزا یا کوانتوم انرژی مکانیکی ارتعاشی است؛ دقیقا مانند فتون- که یک واحد مجزا و مشخص کوانتوم انرژی نور یا انرژی الکترومغناطیسی است.)
پژوهش جدید، تاثیر غیر منتظره ای را بر شبکه ی کریستالی، نشان میدهد.
مایک ویلیامز، در دانشگاه رایس و پژوهشگر فوق دکترا در دانشگاه رایسآندری بیدیندر حال مقدمه چینی برای آزمونی بر ( rice advanced magnet with broadband optics)RAMBO است.
رامبو،، یک طیف سنج رومیزی است که به مواد، اجازه میدهد سرد شود و در معرض میدان های مغناطیسی شدید، قرار بگیرد. این وسیله، کمک کرده است پدیده ای کشف شود که با آن فنون های غیر مغناطیسی بتواند تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار بگیرد.
فنون ها، ارتعاشات اتمی تجمعی یا شبه ذرات است که به عنوان انتقال دهنده های اصلی حرارت در شبکه ی کریستالی، عمل می‌کند.
در شرایط ویژه، خصوصیات آن می‌تواند به وسیله ی میدان های الکتریکی یا نور، تغییر کند. ولی تا امروز هیچ کس ندیده است که آنها بتواند به میدان های مغناطیسی هم پاسخ دهد؛ شاید به این دلیل که به میدان مغناطیسی بالایی نیاز دارد.
دانشمندان دانشگاه رایس تحت مدیریت فیزیکدانجونیشیرو کونو و پژوهشگر فوق دکترا آندری بیدین، تاثیر غیر منتظره ای را در کریستال کاملا غیر مغناطیسی و نیمه رسانا از سرب و تلیریوم مشخص کردند. آنها نمونه ی کوچکی را در معرض میدان مغناطیسی شدیدی قرار دادند و دیدند می توانند الگوی فنون نوری و نرم ماده را تحت تاثیر قرار دهند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [2/18/2022 8:37 AM]
بر خلاف فنون های صوتی که می‌تواند به عنوان اتم هایی درک شود که به صورت همزمان و سینکرونیزه حرکت می‌کند، موج های صوتی را ایجاد می‌کند و بر رسانایی حرارتی ماده، تاثیر می‌گذارد، فنون های نوری به وسیله ی اتم های مجاور- که در جهت های مخالف نوسان می‌کنند و می‌تواند با نور تحریک شود و با نور، تگ شود- نمایندگی می‌شود.
آزمون ها دورنگی(دو خاصیتی) حلقوی مغناطیسی فنونی ماده را نشان داد یعنی پدیده ای که به وسیله ی آن، میدان های مغناطیسی چپ گرد تحت میدان های مغناطیسی نسبتا کم(۹ تسلا)، فنون های راست گرد را تحریک می‌کند و برعکس.
(با مقایسه مغناطیس یخچال حدود ۵ میلی تسلا یا ۴۵۰۰ بار کمتر است)

نانوذرات مغناطیسی (Magnetic Nanoparticles; MNPs) | نانو مواد ایرانیان
پمپ کردن میدان به ۲۵ تسلا، نمونه را به شکست زیمان رساند یعنی خطوط طیفی که از درون یک منشور مانند نور جدا می‌شود ولی در یک میدان معناطیسی.(اثر زیمان در فیزیک به شکافتگی خطوط طیفی اتم‌ها در حضور میدان مغناطیسی گفته می‌شود. این پدیده کاربردهای مهمی در تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) و تصویرسازی تشدید مغناطیسی(MRI)دارد. اثر زیمان به خاطر فیزیکدان هلندی پیتر زیمان نامگذاری شده است. در بیشتر اتم‌ها آرایش‌های الکترونی بسیاری هستند که انرژی یکسانی دارند. ولی در حضور یک میدان مغناطیسی این تبهگنی به هم می‌خورد، زیرا الکترون‌هایی که اعداد کوانتومی متفاوت دارند، از میدان مغناطیسی به شکل‌های متفاوتی اثر می‌پذیرند. از این رو، با این که در آغاز اتم‌های بسیاری انرژی یکسان داشتند، حالا انرژی‌های گوناگونی داریم و این باعث می‌شود خطوط طیفی تازه‌ای داشته باشیم که البته بسیار به هم نزدیک هستند. )
و این، یک تظاهر مهم در وسایل ارتعاشی مغناطیسی و هسته ای است.
خطوط همچنین یک تغییر جامع را با میدان مغناطیسی نشان داد. آنها این تاثیرات را قویتر از آنچه به وسیله ی تئوری پیشبینی شده بود، مشاهده کردند. کونو گفت: این تلاش یک الگوی جدید کنترل فنون ها را نشان می دهد. هیچ کس انتظار نداشته است فنون ها بتواند با میدان مغناطیسی کنترل شوند زیرا فنون ها معمولا هرگز به میدان مغناطیسی، جواب نمی دهند مگر اینکه کریستال، مغناطیسی باشد.کشف به وسیله ی رامبو ممکن شده است.
ضربه زدن به نمونه با لیزرها به پژوهشگران اجازه می دهد، حرکت و رفتار الکترون ها و اتمها را درون ماده، پیگیری کنند. در این مورد اتم های متناوب در شرایط متفاوت به شکل های مختلفی(مانند درجه حرارت پایین، مغناطیسی شده و تحت تاثیر موجهای چهار هرتزی که به وسیله ی رامبو، ایجاد شده است- واکنش نشان می‌دهند‌. طیف سنج، جذب فنون های نور پلاریزه را حس می کند.
بیدن پژوهشگر فوق دکترا در دانشگاه کونو می‌گوید: (میدان مغناطیسی به این یونها نیرو می دهد تا در اوربیت مدور، ارتعاش کنند.)
نتیجه، اینکه تکانه ی مغناطیسی سودمند این فنون ها خیلی بزرگ است. هیچ واکنش ارتعاشی بین فنون ها و الکترون ها در میدان های قوی مغناطیسی وجود ندارد، بنابراین غیر ممکن است الکترون ها پاسخ مغناطیسی فنون ها را ایجاد کند.
آنچه شگفت آور است اینکه خود فنون ها به نظر می‌رسد به طور مستقیم به میدان مغناطیسی پاسخ ندهند چنین پاسخی را مردم قبلا ندیده اند و در موردش فکر نکرده اند.
کونو می گوید کاربردهای کشف جدید هنوز کاملا مشخص نیست، ولی او تصور می کند این برای فیزیکدان های کوانتومی جالب باشد‌ من تصور میکنم این کشف شگفت آور کاربردهای طولانی مدت در فنونیک کوانتومی داشته باشد زیرا روشی برای کنترل فنون ها با استفاده از میدان مغناطیسی است.
فلیکس هرناندزاز دانشگاه سائوپولو برزیل ومارتین رودریگز از آزمایشگاه ملی لوس الاموس مولفان مقاله هستند. اندرسون اکازاکی، پائول راپل و ادواردو آبراموف از موسسه ملی پژوهش های فضایی سائوپولو در برزیل و دانشجوی فیزیک فویایانگ تایدر دانشگاه رایس و ایکوفومی کاتایاماو جون تاکدااز دانشگاه ملی هوکویاما در ژاپن و گرگوری فیتاز دانشگاه نورت ایسترن و موسسه ی تکنولوزی ماساچوست MIT، در این مقاله مشارکت داشتند.https://phys.org/news/2022-02-strong-magnets-phonons-reveals-unexpected.html?fbclid=IwAR2v7pkNiHb2dCFRpLolEvO-nkM3FgqcSP1iDwp7X2y3erABd_qB1bTYsNA

Strong magnets put new twist on phonons: Research reveals unexpected influence on compound's crystal lattice


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز بزرگ چالش است یا منفعتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزاادغام دو حیطه علوم مغز و منبع هوشیاری کجاست قسمت بار بزرگ ایستادن بر دو پانقش هورمون های تیروئید دتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیارزش حقیقی زبان قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روزه داری در سالم و جتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکموجود بی مغزی که می تواندبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری مچندین ماده غذایی که ماننهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از فرایند حذف برخی اجزای مغاستفاده از سلول های بنیامشکلات نخاعیتمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزارهای بقا از نخستین هلوب فرونتال یا پیشانی مغبلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز ناتوان از توجیه پیداتوپیراماتنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر اناحساس گذر سریعتر زمانمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری اضطراب عمومیبیماری بیش فعالیمغز بزرگ چالشهای پیش روتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلارتقا و تکامل سنت آفرینش منبع هوشیاری کجاست قسمت بار سنین ابزار هوشمندی انقش هورمون زنانه استروژنتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکموجودات مقهور ژنها هستندبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب چه زیاد است بر من که در ایهاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی شبیه نور تو نیستویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانفلج نخاعی با الکترودهای سایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن تفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از فرد حساس از نظر عاطفی و باستیفن هاوکینگ در مورد همشکلات بین دو همسر و برخیتمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و اابزارهای بقا ازنخستین هملوتیراستامبه مغز خزندگان خودت اجازمغز و سیر تکامل ان دلیلی توانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعاحساسات کاذبمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز بیماری تی تی پیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتارتوکين تراپی روشی جديد منبع هوشیاری کجاست قسمت بارداری بدون رحمنقش ویتامین K در ترمیم استاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حاارزش حقیقی زبان قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر از تکنیکی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل برخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نهایت معرفت و شناخت درک عهاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستپیموزایداگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالیبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین همانفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز- از مغز مرکز حافظه کجاستتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از فرضیه ای جدید توضیح میدهاستیفن هاوکینگ در تفسیر مشکلات روانپزشکی پس از ستنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق ابزارهای بقای موجود زندهلیس دگرامفتامین یا ویاسبه بالا بر ستارگان نگاه کمغز آیندگان چگونه است ؟توازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایاخلاق و علوم اعصاباخلاق پایه تکامل و فرهنگمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری دویکمغز بزرگترین مصرف کننده تکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسرنوشتارتباط میکروب روده و پارمنبع هوشیاری کجاست قسمت بازگشت از آثار به سوی خدانقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش خود را چگونه میشناسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی درباره احساسات متفانقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کداینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز و از مغز میگرن سردردی ژنتیکی که ببرخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکچهار میلیارد سال تکامل بهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین همانفلج خواباز تکینگی تا مغز- از مغز مرکز حافظه کجاستتقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از قلب و عقلاستخوان های کشف شده، ممکمشکلات روانپزشکی در عقب تنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهابزارهای بقای از نخستین لا اکراه فی الدینبه خودت مغرور نشومغز انسان ایا طبیعتا تماتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهاختلال خواب فرد را مستعد منابع انرژی از نفت و گاز بیماری دیستروفی میوتونیمغز حریص برای خون، کلید تتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودارتباط ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بازگشت به ریشه های تکاملنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین هاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی درباره احساساتی غیرنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکچهار ساعت پس از کشتار خوکهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تمباحث مهم حس و ادراکبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدابزار بقا از نخستین همانفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتمرکز خنده در کجای مغز استتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از قیچی ژنتیکیاستروژن مانند سپر زنان دمشاهده گر جدای از شیء مشاتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درابزارهای دفاعی و بقای مولایو دوم دکتر سید سلمان فبه زودی شبکه مغزی به جای مغز انسان برای ایجاد تمدتوسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهاناختلال در شناسایی حروف و منابع انرژی از نفت و گاز بیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز زنان جوانتر از مغز مرتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط متقابل با همه ی حیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بازخورد یا فیدبکنقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخش فراموش شده ی حافظهنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر برخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکنوآوری ای شگفت انگیز دانهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن مبزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانفلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکینگی تا مغز، از مغز مرگ چیستتقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاسرار بازسازی اندام هامشاهده آینده از روی مشاهتو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیاتفاق و تصادفلبخند بزن شاید صبح فردا زبه زیر پای خود نگاه نکن بمغز انسان برای شادمانی طتوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهانسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و منابع انرژی از نفت و گاز بیماریهای تحلیل عضلانی امغزهای کوچک بی احساستکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستکیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنبع هوشیاری کجاست قسمت بازسازي مغز و نخاع چالشی نقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرناز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج برخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغز مشاهده ی غیر مستهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیبسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکینگی تا مغز، از مغز مرگ و میر پنهانتقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از قانون مندی نقشه ژنتیکی ماصل بازخوردمطالعه ای بیان میکند اهدتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاتوبان اطلاعات و پلِ بینلرزش ناشی از اسیب به عصببوزون هیگز چیستمغز انسان برای شادمانی طتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز اختلالات مخچهمنابع انرژی از نفت و گاز بیهوش کردن در جراحی و بیممغزتان را در جوانی سیم کشتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانارتباط هوش ساختار مغز و ژمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبحتی علمی درباره تمایل بنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخش دیگری در وجود انسان هنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی برخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغزی روشی مهم در تشخهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز، از مغز مرگ انتقال است یا نابود شتلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از قانون جنگلاصول توسعه ی یک ذهن کاملمعنی روزهتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای واراتوسوکسیمایدلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبوزون هیگز جهان را از متلمغز انسان رو به کوچک تر شتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آندرک و احساسدرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدناختلالات حرکتی در انسانمنابع انرژی از نفت و گاز بیهوشی در بیماران دچار امغزتان را در جوانی سیمکشتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنارتباط انسانی، محدود به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحث درباره پیدایش و منشا نقش اتصالات بین سلولهای تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبرنامه و ساختار پیچیده منقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در براببرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون هاي مصنوعی می توانهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانفیزیک مولکولها و ذرات در از تکینگی تا مغز، از مغز مراحل ارتقای پله پله کیهتلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از قانون جنگلاصول سلامت کمرمعادله ها فقط بخش خسته کنتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهناثر مضر مصرف طولانی مدت رلزوم سازگاری قانون مجازابی نهایت در میان مرزهامغز انسان رو به کوچکتر شدتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش مناکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلالات صحبت کردن در انمنابع انرژی از نفت و گاز بیوگرافینقش قهوه در سلامتیتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنارتباط از بالا به پایین ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهما انسانها چه اندازه نزدبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظههزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانفیزیک و هوشیاریاز تکینگی تا مغز، از مغز مرز مرگ و زندگی کجاستتلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقای موجود زنده از قانونمندی و محدودیت عالماضطراب و ترسمعجزه ی علم در کنترل کرونتولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیاثرات فشار روحی شدیدلزوم سازگاری قانون مجازابی عدالتی در توزیع واکسن مغز ایندگان چگونه استتیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز ماکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیاختلالات عضلانی ژنتیکمنابع انرژی از نفت و گاز بیوگرافینقش مهاجرت در توسعه نسل اتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی جالب درباره محدودیتنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع خواب و رویابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا موما انسانها چه اندازه نزدبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانفیزیکدانان ماشینی برای تاز روده تا مغزمرز بین انسان و حیوان کجاتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافابزار بقای موجود زنده از قارچ بی مغز در خدمت موجوداطلاع رسانی اینترنتیمغز فکر میکند مرگ برای دیتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال اثرات مفید قهوهمقاومت به عوارض فشار خون بیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز ابزار بقای برتر مادیتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری اختراع جدید اینترنت کوانمنابع انرژی از نفت و گاز بیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش میدان مغناطیسی زمین تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت مغز انسان و فمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی در مورد نقش ویتامين نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزمنحنی که ارتباط بین معرفبرین نت به جای اینترنتنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز یا روز پایانیهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانفرگشت و تکامل تصادفی محض ازدواج های بین گونه ای، رمزایای شکلات تلخ برای سلتلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از قبل از آغازاطلاعات حسی ما از جهان، چمغز قلبتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیساثرات مضر ماری جوانامقابله با کرونا با علم اسبیماری های مغز و اعصاب و مغز ابزار برتر بقاتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی حقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایادامه بحث تکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز بیست تمرین ساده برای جلونقش محیط زندگی و مهاجرت دتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومگلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عاز واقعیت امروز تا حقیقتمنشأ اطلاعات و آموخته ها برای پیش بینی آینده مغز دنقص در تشخیص هیجانات عامهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکنوشیدن چای برای مغز مفید و هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانفراموش کارها باهوش تر هساستفاده از مغز، وزن را کممسیر دشوار تکامل و ارتقاتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از قبل از انفجار بزرگاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهتومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزای پر سلولی بدن انسان ملاحظه های اخلاقی دربارهبیماری گیلن باره و بیمارمغز از بسیاری حقایق می گرتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با اداراوون تنها داروی تاییمنابع انرژی از نفت و گاز بیش از نیمی از موارد انتقنقش نگاه از پایین یا نگاهتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انسامهندسی ژنتیک در حال تلاش برای اولین بار دانشمنداننقطه بی بازگشتهیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک وقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تمدل های ریز مغز مینی برینتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانفراموشی همیشه هم بد نیستاستفاده از هوش مصنوعی در مسئول صیانت از عقیده کیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از قدم زدن و حرکت دید را تغیاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز مادران و کودکان در زمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزایی ناشناخته در شکل گملاحظات بیهوشی قبل از جربیماری ای شبیه آلزایمر و مغز به تنهایی برای فرهنگ تکامل مداومتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای ادراک ما درک ارتعاشی است منابع بی نهایت انرژی در دبیشتر کمردردها نیازی به نقش نظام غذایی در تکامل متاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیاارتباط غیرکلامی بین انسامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازاز انفجار بزرگ تا انفجار مولتیپل اسکلروز در زنان برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سچند نرمش مفید برای کمردرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تماه رجببررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکنیکولا تسلاوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تمدیریت اینترنت بر جنگتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانفرایند پیچیده ی خونرسانیاستفاده از سلول های بنیامسئولیت جدیدتمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از قدرت انسان در نگاه به ابعاعداد بینهایت در دنیای ممغز چون ابزار هوش است دلیتوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحیای بینایی نسبی یک بیمممانتین یا آلزیکسا یا اببیماری ای شبیه ام اس مولتمغز برای فراموشی بیشتر کمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابادغام میان گونه های مختلمناطق خاصی از مغز در جستجبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش نظریه تکامل در شناساتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دارتروز یا خوردگی و التهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشماز بحث های کنونی در ویروسمواد کوانتومی جدید، ممکنبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینچند جهانیهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکنیاز به آموزش مجازی دیجیویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانفرایند تکامل و دشواری هااستفاده از سلول های بنیامستند جهان متصلتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط لمس کوانتومیبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز چگونه صداها را فیلتر توهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر احیای بینایی نسبی یک بیممنابع انرژي پاک سرچشمه حبیماری اسپینال ماسکولار