دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکنیکی تا مغز از مغز تا سیاهچاله- قسمت سوم

از تکنیکی تا مغز از مغز تا سیاهچاله- قسمت سوم

سیر حرکت از تکینگی تا مغز، سیری آرام و پیوسته بوده است: از تک سلولی ها تا چند سلولی و از چند سلولی تا پیدایش نخستین سلول تخصصی عصبی و بعدها شکل گیری اندام کاملا تخصصی از این سلولها و بعدها بخش بخش شدن مغز، برای انجام وظایف کاملا تخصصی در هر بخش و در حقیقت تبدیل مغز تک اندامی به مغز چند اندامی، همه اش به دنبال یک هدف یعنی شناخت بیشتر محیط اطراف بوده است.

این هدف از ابتدا بوده است ولی شاید در مراحل ابتدایی خیلی به نظر نیاید ولی مطالعات جدید نشان میدهد این برنامه، خیلی زودتر از آن زمانی- که تصور میکردیم- ایجاد شد.

این شناخت لازم است تا موجود زنده بتواند حیات یابد و زاد و ولد کند.

هدف از خلقت، شناخت و معرفت بوده است و در این مسیر، اندام فعلی هوش توانست نقش های مهم و برجستهای داشته باشد. به گونه ای که به ابزار برتر بقا تبدیل شود.

این تبدیل شدن به ابزار برتر بقا، فقط به وسیله مغز یکپارچه حاصل نشده است بلکه ایجاد اندام های کاملا تخصصی در مغز، مانند قسمت مربوط به بینایی یا قسمت مربوط به لامسه(تالاموس)یا قسمت های مخصوص به تنفس در ساقه مغز و با قسمت های مربوط به تعادل در مخچه، از مغز ابتدایی یکپارچه، مغزی چند پاره ساخته است و این متخصص شدن مغز، همان نقشی را خواهد داشت که تبدیل موجود تک سلولی به چند سلولی داشته است و حتی نتایج حاصل از آن- چون در محدوده شناختی و معرفتی و نه فقط حیات صرف است- هم سرعت بیشتر و هم کیفیت بالاتری خواهد داشت.

از بی مهرگان تا مهره داران؛ از مغز یکپارچه تا مغز چند پاره!

ماهیان باریک و لاغر لامپری و ریشه های تکامل مغز
لامپری دریا، به وسیله استیفن گرین در موسسه زنوپوس/لامپری/ زبرافیش نگهداری میشود. لامپری، باریک، شبیه مارماهی است و یک ماهی انگلی به حساب می آید و دهانی با دندان های سوراخ سوراخ، با قابلیت ساکشن خون و مایعات و بدون آرواره دارد.

بسیار زشت هاست ولی باید از آن تشکرکرد زیرا جایگاه مهمی در درخت تکاملی خانواده مهره داران دارد و میتواند نگاهی مهم را به تاریخ تکاملی مغزهای ما بیندازد. مطالعات جدید این را نشان میدهد. ماریان برونر میگوید: لامپری یکی از قدیمی ترین مهره داران زنده روی زمین است و با مطالعه دقیق ژن ها و خصوصیات تکاملی آن، پژوهشگران میتوانند درمورد ریشه های تکاملی مهره داران مدرن مانند ماهیان دارای آرواره یا قورباغه و حتی انسان بررسی کنند(اولین مهره داران یعنی ماهیان بدون آرواره، تقریبا پانصد میلیون سال، تکامل یاقتند)

برونر پروفسور بیولوژی و رهبر مرکززبرافیش/زنوپوس/ لامپری است. این موسسه یکی از معدود مکان ها در جهان است که در آن، لامپری بررسی میشود.

چون لامپری انگلی، در دریاچه های بزرگ، موجودی وحشی است، در محیطهای محدود، مطالعه آن دشوار است. دوره زندگی آن ده سال است و چند هفته قبل از آنکه بمرید تخم میریزد. هر تابستان، چند هفته قبل از این- که لامپری ها تخم بریزند- مقدار زیادی لامپری از میشیگان ارسال می شود.لامپری ها در تانکر های بزرگ با آبی- که درجه حرارت آن، مشابه درجه هرارت زمان تخم ریزی است- ریخته میشوند و لامپری دهها و هزاران تخم بیشتر از زمان عادی تولید میکند و در لقاح تخم در محیط آزمایشگاه، دهها و هزاران نوزاد بیشتر از حالت طبیعی به دست می آید.

در این زمان دانشمندان از سرتاسر جهان به کالتک می آیند تا این لامپری ها را بررسی کنند. در پژوهش کنونی برونر و همکاران او- که از موسسه پژوهش های پزشکی استووردر کانزاس به کالتک سفر کرده بودند- ریشه های مغز پشتی یا HINDBRAIN را در مهره داران بررسی کردند.

مغز پشتی یا HINDBRAIN بخشی از سیستم عصبی مرکزی موجودات دارای نخاع، مانند ما در مهره داران یا موجوداتی- که طناب عصبی دارند- است. در طی تکامل مهره داران، یک گروه از طنابداران- که دارای استخوان پشتی هستند- مغز پشتی در آنها به هشت قسمت، بخش بخش، میشود و هر قسمت، دارای شبکه هایی از مدارهای عصبی میشود. این اجزا در نهایت به بخش های بالغ مغز مانند مخچه و ساقه مغز تبدیل میشود بخش اول برای کنترل حرکات و تعادل و بخش دوم برای حرکات خودبخودی و تنفس لازم است.(مغز پشتی شامل بخش های حیاتی مغز و مخچه، نقش بسیار زیادی در حیات ساده و فرآیندهای هوشیار و حتی هوش دارد. نقش مخچه در هوش، طی مقالاتی در همین کانال بیان شد)

بااینحال این بخش بخش شدن در طناب داران بی مهره مشاهده نمیشود. این طناب داران که فاقد استخوان پشت هستند شامل آب دزدک و شمشیر ماهی است.
نکته قابل توجه تکاملی در لامپری ها آنکه آنها جایگاه بینابینی بین طنابداران بی مهره و مهره داران دارای آرواره را پر میکنند.هوگ پارکردر موسسه استوور این را میگوید. او ادامه میدهد با بررسی جنبه های جنین شناسی لامپری، ما میتوانیم چگونگی تکامل مهره داران را

بفهمیم.در مهره داران، ژنهایی باشکل قطعه قطعه به نام ژنهای هوکسهستند که از سر تا پای موجود زنده را تعیین میکند و همین ژنها بخش بخش شدن مغز پشتی را هم انجام میدهد، هرچند طنابداران بی مهره ژنهای هوکس را دارند، این حیوانات، مغز پشتی بخش بخش ندارند. چون لامپری ها بین دو دسته موجودات در درخت تکاملی هستند پژوهش گران میخواستند ببینید آیا ژنهای هوکس در بخش بخش کردن مغز پشتی لامپری ها نقش دارد یا نه. دانشمندان با شگفتی دیدند مغزپشتی در لامپری، نه تنها طی تکامل بخش های مختلف دارد، فرایند، با درگیر شدن ژنهای هوکس انجام میشود و این، کاملا مشابه پسر عموهای مهر ه دار آنها هست.

پارکر میگوید: وقتی ما شروع کردیم، فکر کردیم شرایط متفاوت است و ژنهای هوکس- آنطور که در فرایند بخش بخش شدن مغزپشتی در مهره داران آرواره دار نقش دارد- در لامپری نیست. ولی در نتایج به دست آمده دیدیم ژن هوکس، در لامپری فعال و تنظیم میشود و این، مشابه آن چیزی است که در مهره داران دارای آرواره رخ میدهد. این نشان میدهد بخش بخش کردن مغز پشتی و نقش ژن هوکس در این قطعه قطعه شدن، در مرحله زودتری از تکامل حتی قبل از آنچه تصور میشد، رخ میدهد. (نقشه مغز با بخش های کاملا تخصصی، خیلی زودتر از آنچه تصور میکردیم، ریخته شده است و این برنامه ریزی و نقشه کشی، شاید در مطالعات آینده حتی زودتر از لامپری ها هم باشد. این نقشه هر چند ریخته شده است ولی برای اجرا شدن این نقشه و از نقشه به ساختمان تبدیل شدن آن، سالهای طولانی گذشته است)

پارکر- که از سال 2008 تابستان های خود را در کالتک

میگذراند- امیدوار است در این بررسی، نکات دیگری از مغز پشتی لامپری ها پیدا کند که در مهره داران مدرن حفظ شده است و این یافته ها به چگونگی تکامل مهره داران کمک کند. هرچند آن بررسی ها روی لامپری ممکن است چندین تابستان طول بکشد.

او میگوید: بررسی لامپری ها یک سیستم منحصر به فرد در جهان است؛ نه به این دلیل که ما تانکر های آب را جمع می کنیم و یا چگونه حیوانات را زنده نگه میداریم. این کار بسیار خاص است و در همکاری با افراد دیگر انجام میشود.)

https://www.rdmag.com/…/slimy-fish-and-origins-brain-develo…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در افزایش ستاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکاستیفن هاوکینگ در تفسیر سلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهاآزمون ذهنی گربه شرودینگرتغییر زودتر اتصالات مغزیبیهوش کردن در جراحی و بیمسرگیجه از شایعترین اختلامجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک (قسمت اول )بحثی درباره هوش و تفاوتهششمین کنگره بین المللی سمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشایرادهای موجود در خلقت بدفاع در برابر تغییر ساختبرخی توجهات در ببمار پارمقالاتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از داروی جدید s3 در درمان ام تمایل زیاد به خوردن بستننقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدادغام میان گونه های مختلدرک احساسات و تفکرات دیگتکامل زباننورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز نظر علم اعصاب یا نرووسروشهای نو در درمان دیسک بروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام استاثیر درجه حرارت بر عملکفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو آیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر درجه حرارت بر عملکاستخوان های کشف شده، ممکسلسله مباحث هوش مصنوعیمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتغییر عمودی سر انسان از پبیوگرافیسردرد و علتهای آنمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراولین هیبرید بین انسان وحس و ادراک (قسمت دوم )بحثی درباره هوش و تفاوتهصرع و درمان های آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان اگر نعمت فراموشی نبود بسدقیق ترین تصاویر از مغز ابرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندداروی جدید ضد میگرنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیادغام دو حیطه علوم مغز و درک تصویر و زبان های مخلتتکامل ساختار رگهای مغزی نورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز نظر علم اعصاب اراده آزروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تزبان چهار حرفی حیات زمینفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث آیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر رو ح و روان بر جسماصول سلامت کمرسم زنبور ، کلیدی برای وارمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحافراد آغاز حرکت خودشان رثبت امواج الکتریکی در عصبیوگرافیسردرد تنشنمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال اولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت چهارمبحثی درباره هوش و تفاوتهضررهای مصرف شکر و قند بر مغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماگر نعمت فراموشی نبود بسدلایلی که نشان میدهد ما ببرخی سيناپسها طی تکامل و صفحه اصلیمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای پیشرفته ارتباط داروی ضد تشنج با قابليت تتمدن بشری و مغز اخلاقینقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای ارتقا و تکامل سنت آفرینش درک عمیق در حیواناتتکامل شناخت انسان با کشفنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاز نظر علم اعصاب اراده آزروشی جدید در درمان قطع نختاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان، در سایه پیشرفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر رژیم گیاه خواری بر اضطراب و ترسسودمندی موجودات ابزی بر موجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیافزایش قدرت ادراکات و حسجمجمه انسان های اولیهبیان ژن های اسکیزوفرنی دسردرد سکه ایمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کناولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت پنجمبحثی درباره هوش و تفاوتهضررهای شکر بر سلامت مغزمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داگر تلاش انسان امروز برادندان ها را مسواک بزنید تبررسي علل احتمالي تغيير سوالات پزشکیمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تابزارهای دفاعی و بقای موداروی ضد تشنج با قابليت تتمساح حد واسط میان مغز کونقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و ارتوکين تراپی روشی جديد درگیری قلب در بیماری ویرتئوری تکامل امروز در درمنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداز آغاز خلقت تا نگاه انسااز تلسکوپ گالیله تا تلسکروشی جدید در درمان سکته متاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و تکلم برخی بیماریهفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر رژیم گیاه خواری بر اطلاعاتی عمومی در مورد مسیاهچاله و تکینگی ابتدایموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحافسردگی و اضطراب در بیماجنسیت و تفاوت های بیناییبیست تمرین ساده برای جلوسرعت فکر کردن چگونه استمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحاولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاابزار هوش در حال ارتقا ازدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبررسی و اپروچ جدید بر بیمپیامهای کاربرانمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایاثر مضر مصرف طولانی مدت رداستانها و مفاهیمی اشتباتنفس هوازی و میتوکندرینقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط میکروب روده و پاردرگیری اعصاب به علت میتوتئوری تکامل در پیشگیری و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به از تلسکوپ گالیله تا تلسکريتوکسيمب در درمان ام استاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر رژیم گیاه خواری بر اطلاعاتی عمومی در مورد مسیاره ابلهانمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیالکتروتاکسی(گرایش و حرکجنسیت و تفاوت های بیناییبیشتر کمردردها نیازی به شلیک فراموشیمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاوکرلیزوماب داروی جدید شحساسیت روانی متفاوتبحثی درباره احساسات متفاظهور امواج مغزی در مغز مصمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ابزار بقای موجود زنده از ديدن با چشم بسته در خواب بررسی سیستم تعادلی بدن اسایتهای دیگرمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاثرات مفید قهوهدر مانهای کمر دردتنفس هوازی و میتوکندرینقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط چاقی و کاهش قدرت برقیبی قدرتمند در برابر متا 20 سال آینده مغز شما به چیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انساآلزایمراز تکنیکی تا مغز از مغز تریواستیگمینتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت اقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر رژیم گیاهخواری بر بلندی در ذهن ما درک بلندیسیاره ابلهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیالتهاب شریان تمپورالجهش های ژنتیکی مفید در سابا هوش مصنوعی خودکار روبشنا در ابهای گرم جنوب نیمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرايندگان چگونه خواهند دیدخلاصه ای از مطالب همایش مبحثی درباره احساساتی غیرعلم به ما کمک میکند تا مومغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(بررسی علل کمر درد در میانمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مضر ماری جوانادر چه مرحله ای از خواب ، رتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط هوش ساختار مغز و ژرموزی از نخستین تمدن بشرتاثیر مشاهده بر واقعیت بچگونه مغز پیش انسان یا همآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم تاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر عصاره تغلیظ شده گیبه زودی شبکه مغزی به جای سیر آفرینش از روح تا مغز میدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیامیوتروفیک لترال اسکلروجهش های ژنتیکی غیر تصادفبارداری بدون رحمشناخت و معرفت، و نقش آن دمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقايا اراده آزاد توهم است یخواندن ، یکی از شستشو دهنبخش دیگری در وجود انسان هعلایم کمبود ویتامین E را مغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریبزرگ شدن مغز محدود به دورنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان در هم تنیدگی کوانتومی و پتولید سلولهای جنسی از سلنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط انسانی، محدود به رمز و رازهای ارتباط غیر کتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچگونه هموساپينس بر زمین آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز و از مغز رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاریخ همه چیز را ثبت کردهبوزون هیگز چیستسیستم تعادلی بدنمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانامگا سه عامل مهم سلامتجهشهای مفید و ذکاوتی که دبازگشت از آثار به سوی خداشناسایی سلول های ایمنی امرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانايا اراده آزاد توهم است یخواب سالم عامل سلامتیبرنامه و ساختار پیچیده معلایم کمبود ویتامین E را مغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریبسیاری از بیماری های جدینقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گدرمان های بیماری آلزایمرتوانایی مغز و دیگر اجزای نقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وارتباط شگفت مغز انسان و فرویای شفافتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه آن شکری که می خوریمآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تراه های جدید برای قضاوت رتاثیر انتخاب از طرف محیط چرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز- از مغز زبان، وسیله شناسایی محیطقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا تکامل و تغییرات ژنتیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی بیماری گیلن باره و بیمارسیستم دفاعی بدن علیه مغز ما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهجهشهای مفید و ذکاوتی که دبازسازي مغز و نخاع چالشی شواهدی از دنیسوان(شبه نئمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغای آنکه نامش درمان و یادشخواب سالم عامل سلامتی و یبرین نت به جای اینترنتعلت خواب آلودگی بعد از خومغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انستفاوت مغز انسان و میمون هنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زماندرمان های جدید میگرنتوازن مهمتر از فعالیت زینقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرارتباط شگفت انگیز مغز انروبات های ریز در درمان بیتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه انتظارات بر ادراک چگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تراه های جدید برای قضاوت رتاثیر ترکیبات استاتین (سچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز- از مغز سفر نامه سفر به بم و جنوب لوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا خداباوری محصول تکاملتبدیل سلولهای محافط به سبیماری ای شبیه آلزایمر و سکته مغزیما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیانفجار و توقف تکاملی نشاجاذبه و نقش آن در شکلگیریبحتی علمی درباره تمایل بشاهکار قرنمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریایندرالخواب عامل دسته بندی و حفطبرای پیش بینی آینده مغز دعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی تفاوتهای جنسیتی راهی برانقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابدرمان های رایج ام استوسعه برخی شغل ها با هوش چند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چارتباط شگفت انگیز مغز انروح رهاییتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تراه پیروزی در زندگی چیستتاثیر دپاکین بر بیماری مچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز- از مغزتسفرنامه سفر به بم و جنوب لبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دلفین ها می تواند از تری فلوپرازینبیماری ای شبیه ام اس مولتساخت شبکه عصبی با الفبایما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیانگشت نگاری مغز نشان میدحقیقت راستین انسان علم ببحث درباره پیدایش و منشاشبیه سازی میلیون ها جهان مزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قایا کوچک شدن مغزانسان الخودآگاهی و هوشیاريبرخی نکات از گاید لاین پرعید نوروز مبارکمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و درمان ژنتیکی برای نوآوریتوصیه های غیر دارویی در سچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موارتباط غیرکلامی بین انساروزه داری و بیمار ی ام اس تاثیر ژنها بر اختلالات خچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز ترشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر داروهای ضد التهاب فلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز، از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب لرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دست مصنوعی به زودی قاتری فلوپرازینبیماری بیش فعالیساخت شبکه عصبی مصنوعی با ما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراندوهگین نباش اگر درب یا حافظه و اطلاعات در کجاست بحثی در مورد نقش ویتامينشبیه سازی سیستم های کوانمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریایا ابزار هوشمندی یا مغز خودآگاهی و هوشیاريبرخی اثرات مضر ویتامین دعامل کلیدی در کنترل کارآمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام استلقین اطلاعات و حافظهنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهدرمان جدید میگرن با انتی توصیه هایی در مصرف ماهیچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دارتروز یا خوردگی و التهاروش مقابله مغز با محدودیتاثیر کپسول نوروهرب بر نچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز ترشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم فلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکازدواج های بین گونه ای، رسفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتسلیم شدن از نورون شروع مبیماری تی تی پیساختار شبکه های مغزی ثابماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالانسان قدیم در شبه جزیره عحافظه و اطلاعات در کجاست بحثی جالب درباره محدودیتشباهت زیاد بین سلول هاي عمشکلات نخاعیورزش و میگرنایا بیماری ام اس (مولتیپخانواده پایداربرخی اختلالات عصبی مثانهعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس وتلاش هایی در بیماران قطع نقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انساندرمانهای بیماری پارکینستوضیحی ساده در مورد هوش مچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدارزش حقیقی زبان قسمت اولروش های صرفه جویی در ایجاتاثیر کپسول نوروهرب بر تنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز از مغز تزمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از هوش مصنوعی در سفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا راهی برای رفع کم آبی تشنج چیستبیماری ضعف عضلات نزدیک بسخن پاک و ثابتماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالانسان جدید از چه زمانی پاحافظه و اطلاعات در کجاستبحثی در مورد نقش کلسیم و شباهت زیاد بین سلول هاي عمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعایا بدون زبان میتوانیم تخطا در محاسبات چیزی کاملبرخی بیماری ها که در آن بعصب حقوق نورولوومغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از داروی فامپیریدین یا نورلتلاشی برای درمان قطع نخانقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در اندرک فرد دیگر و رفتارهای اتکامل چشمچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زارزش حقیقی زبان قسمت دومروش هایی ساده برای کاهش اتاثیر کپسول نوروهرب بر سنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی هوشمند در خارج از زتاثیر درجه حرارت بر عملکفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکاستیفن هاوکینگ در مورد هسفری به آغاز کیهانممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیاما مقهور قوانین فیزیکتغییر الگوی رشد مغزی با زبیماریهای تحلیل عضلانی اسریعترین کامپیوتر موجودمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزانسان عامل توقف رشد مغزحس چشایی و بویاییبحثی در مورد عملکرد لوب فشش مرحله تکامل چشممعنی روزهورزش در کمر دردایا تکامل هدفمند استخطا در محاسبات چیزی کاملبرخی بیماری های خاص که بدعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از داروی تشنجی دربارداریتلاشی جدید در درمان ام اسنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمدرک و احساستکامل ابزار هوش ، راه پر نوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای ارزش حقیقی زبان قسمت سومروش صحبت کردن در حال تکامتاثیر کپسول نوروهرب بر س