دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

برخی بیماری های خاص که بدن را غریبه می شناسد و مصیبت های آنها

برخی بیماری ها- که در آن، بدن فرد، خودی را غریبه میداند- و مصیبت های این بیماری ها و برخی درمانهای رايج

ضعف اندامها به دلیل اختلال هدايتي اعصاب محیطی

سرعت هدایت الکتریسیته در اعصاب محیطی بدن ما، وابسته به ضخامت عصبها و پوشش عایق روی هر عصب و درجه حرارت محيط است. اعصاب قطور تر سرعت هدایت بیشتری دارند و همچنین اعصابي که با عایق(ميلين) پوشیده شده اند چون در محل وجود عايق- اجازه میانبر زدن را به پیامهای عصبی میدهد- سرعت هدایت بیشتری دارند

و نیز درجه حرارت بالاتر اندام در هوای گرمتر، سرعت هدایت عصبی را بیشتر می کند.

یکی از فاکتورهای تعیین کننده سرعت هدایت، پوشش عايقي است که روی غشای اکسون قرار می گيرد و با مسدود کردن انتقالات عصبی در محلی- که عایق وجود دارد- امکان میانبر زدن پیام الکتریکی را در محل های بدون عایق، فراهم میکند(به شکل مراجعه شود)و مانند انسانی که گامها را بلندتر بر می دارد در اینجا هم گامهای پیام عصبي، بلند تر میشود و سرعت هدایت، بیشتر می گردد.

به علل مختلفی ممکن است این غلاف عایق روی عصب(ميلين) تخریب شود و یا از دوران نوزادی به طور درست، شکل نگیرد. مثلا برخی اختلالات مادرزادی میتواند منجر به عدم تشکیل این غلاف شود. در گروهي از بیماری ها به نام بیماری های التهابی ميلين زدا(دميليزان)، سیستم ایمنی بدن فرد، این فرايند ميلين زدا را انجام میدهد؛ یعنی سیستم ایمنی فرد، همانطور که میکروب یا ويروسي را میشناسد و میکوشد آن را از بین ببرد، با بدن خود فرد، همین کار را ميکند.

این عدم شناسایی اجزای خود، یک به هم ریختگی بسیار مهم است، زیرا واکنش تهاجمي اجزای دفاعی بدن و یا به عبارتی سربازان درونی ما، در برابر اجزای خودی، انرژی آنها را صرف کار بیهوده ای میکند که نه تنها آنها را در برابر تهاجمات دشمن واقعی ناتوان تر می سازد بلکه نوعی تصفیه حساب درونی و تخلیه درونی امکانات هم به حساب مي آید و موجود زنده را ناتوان میکند ..

از میان رفتن غلاف ميلين، ممکن است در سیستم عصبی مرکزي یا سیستم عصبی محیطی رخ دهد. از بین رفتن این غلاف، در سیستم عصبی مرکزی را مثلا در بیماری ام اس و بیماری های مشابه داریم. ولی از بین رفتن این غلاف در سیستم اعصاب محيطي در سه بیماری مهم گيلن باره

و MMN(multifical motor neuronopathy )

و CIDP(chronic inflammatory demyelinating polyradiculopathy)
رخ میدهد .

در بیماری گيلن باره، فرد به صورت ناگهانی دچار ضعف اندامها به خصوص اندام تحتانی میشود و این ضعف ممکن است سیر صعودی داشته باشد و دستها و حتی سیستم تنفسي را درگیر کند. در مورد MMN درگیری اعصاب مختلف در بخش های مختلف بدن وجود دارد و سیر بیماری تدریجی و پیشرونده است و معمولا آتروفی عضلانی، اندک است. در CIDP سیر بیماری مزمن و تدريجا پیشرونده است و در سیر بیماری گهگاه با حمله بیمار مواجهيم که بهبود می یابد یا نقص حرکتی اندکی را باقی می گذارد.

برای کنترل و درمان این بیماری ها باید سیستم ایمنی فرد - که به طور اشتباه، سیستم بدنی خودی را به عنوان غریبه تشخیص می دهد تنظیم گردد و از عملکرد آن، کاسته شود.

پس مشاهده می کنیم که همیشه فعالیت زیاد بخش های گوناگون بدن مهم نیست گاهی کم فعالیت کردن، مهم تر است و تنظیم کار کردن و کار نکردن، فعالیت و عدم فعالیت، تند شدن و کند شدن، پیش رفتن یا پس گرد کردن و ..... همه این تنظیمات برای زندگی سالم، لازم است و اگر این تنظیمات مانند ترموستاتي بسیار دقیق عمل نمی کرد، دردها و گرفتاری ها و بیماری ها به سوی انسانها می آمد. .(ترموستات وسیله ای حمایتی است که دریچه ای برای تخلیه فشار زیاد درون محفظه دارد. هر وقت فشار درون دستگاه تولید حرارت یا بخار، بیش از حد طبیعی افزایش یابد این دریچه باز میشد و فشار زیادی را تخلیه می کند و از زیاد شدن یا کاهش شدید فشار جلوگیری میکند)

وقتی سالهاست دانشمندان به رغم تحقیقات گسترده در همه جهان، هنوز نتوانستهاند فعالیت سیستم ایمنی افسار گسیخته را مثلا در بیماری مولتيپل اسکلروز به طور کامل، مهار کنند و هنوز به موفقیت کامل دست نیافته اند، اهمیت حفظ این هماهنگی ها در یک فرد سالم درک می شود.

در درمان این بیماری ها، از داروهای ضعیف کننده یا تغییر دهنده عملکرد سیستم ایمنی استفاده ميشود، بجز در مورد CIDP امروزه کمتر از کورتون استفاده میشود و بيشتر از روش های کم عارضه تر مانند ايمونوگلوبولين وريدي و تعویض پلاسماي خون بهره میبرند. از دارویي مانند کورتون هنوز در درمان CIDP استفاده ميشود و درمان طولاني با کورتون در بهبود بیماری موثر است.

از درمانهای رایج و نسبتا کم هزینه در مقایسه با درمانهای دیگر در گيلن باره، تعویض پلاسماي خون است که میتواند انتی بادی های سرگردان را- که به صوت اشتباه، اندام خود فرد را شناسایی کرده اند- خارج کند. از ايمونو گلوبولين وريدي هم میتوان استفاده کرد ولی هزینه درمانی

، به خصوص در ایران در سیستم های غیر دولتي، بالاست.

در درمان MMN، به جای تعویض پلاسما، بیشتر، از درمانهای

وقتی سالهاست دانشمندان به رغم تحقیقات گسترده در همه جهان، هنوز نتوانستهاند فعالیت سیستم ایمنی افسار گسیخته را مثلا در بیماری مولتيپل اسکلروز به طور کامل، مهار کنند و هنوز به موفقیت کامل دست نیافته اند، اهمیت حفظ این هماهنگی ها در یک فرد سالم درک می شود.

در درمان این بیماری ها، از داروهای ضعیف کننده یا تغییر دهنده عملکرد سیستم ایمنی استفاده ميشود، بجز در مورد CIDP امروزه کمتر از کورتون استفاده میشود و بيشتر از روش های کم عارضه تر مانند ايمونوگلوبولين وريدي و تعویض پلاسماي خون بهره میبرند. از دارویي مانند کورتون هنوز در درمان CIDP استفاده ميشود و درمان طولاني با کورتون در بهبود بیماری موثر است.

از درمانهای رایج و نسبتا کم هزینه در مقایسه با درمانهای دیگر در گيلن باره، تعویض پلاسماي خون است که میتواند انتی بادی های سرگردان را- که به صوت اشتباه، اندام خود فرد را شناسایی کرده اند- خارج کند. از ايمونو گلوبولين وريدي هم میتوان استفاده کرد ولی هزینه درمانی، به خصوص در ایران در سیستم های غیر دولتي، بالاست.

در درمان MMN، به جای تعویض پلاسما، بیشتر، از درمانهای
ضعیف کننده و تغییر دهنده سیستم ایمنی مانند ايمونوگلوبولين وريدي و یا ريتوکسيماب که یک انتی بادی منوکلونال است استفاده میشود.

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ژن هوش و ساختارهای حیاتی تعذیه ی ذهنحس و ادراک قسمت شصت و دوآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یدرمان تومورهای مغزی با ااصل بازخوردزمان واقعیت است یا توهمچگونه مغز پیش انسان یا همشکل های متفاوت پروتئین هبرخی روش های تربیتی کودکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک تا کممغز فکر میکند مرگ برای دیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجهان قابل مشاهده بخش کوچآیا هوش مصنوعی زندگی بشرخواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیمایا بیماری ام اس (مولتیپبلندی در ذهن ما درک بلندیزیرفون داروی ضد ام اسنگاه از درون مجموعه با نگشبکیه های مصنوعیبسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا تکامل و تغییرات ژنتیخسته نباشی بابادرس گرفتن از شکست هاابتدایی که در ذهن دانشمنمغز ایندگان چگونه استبه زودی شبکه مغزی به جای فناوری هوش مصنوعی نحوه خزبان جانسوزتفاوت های تکاملی در مغز ونازوکلسینطلای سیاهمهندسی ژنتیک در حال تلاش هدف یکسان و مسیرهای مختلتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکتاب طبیعت در قالب هندسهآب زندگی است قسمت دومدو بار در هفته ماهی مصرف از نخستین همانند سازها ترفتار وابسته به شکلابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشبیماری ای شبیه ام اس مولتفرد حساس از نظر عاطفی و بسقوط درون جاذبه ای خاص، چتلاشی جدید در درمان ام اسچرا مغزهای ما ارتقا یافت علم بدون توقفمیدازولام در درمان تشنج وقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر درجه حرارت بر عملکحفره در مغزگلوله ی ساچمه ایآغاز مبهم آفرینشدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی ابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهبیان حقیقتقانونمندی و محدودیت عالمسندرم سردرد به دلیل افت فتو یک معجزه اینسبت طلایی، نشانه ای به سعادت کردن به نعمتماجرای عجیب گالیلهواقعیت چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکحمایت از طبیعتگاهی مغز بزرگ چالش استالگوی بنیادین و هوشیاریداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاابزارهای بقا ازنخستین همنقش زبان در سلطه و قدرت ابازسازي مغز و نخاع چالشی لیس دگرامفتامین یا ویاسسیر آفرینش از روح تا مغز تولید یا دریافت علمهمه ی سردردها بی خطر نیستسوالات پزشکیمدل همه جانبه نگر ژنرالیواکسن اسپایکوژن ضد کروناتبدیل پلاستیک به کربن و سحس و ادراک قسمت 75پیوند قلب خوک، به فرد دچاانگشت نگاری مغز نشان میدداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز ریشه های مشترک حیاتاجزایی ناشناخته در شکل گچندین ماده غذایی که ماننبخش فراموش شده ی حافظهممانتین یا آلزیکسا یا ابستم با شعار قانون بدترین توهم جسمهوموارکتوس ها ممکن است دمرگ انتقال است یا نابود شورزش در کمر دردتسلیم شدن از نورون شروع محس و ادراک قسمت پنجاه و دپروژه ی ژنوم انسانیانسان خطرناکترین موجوددر کمتر از چند ماه سوش جداز علم جز اندکی به شما داراست دستی و چپ دستیاداراوون تنها داروی تایینور درونبرای خودآگاه بودن تو بایمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد سکه ایتکینگیهوش مصنوعی از عروسک بازی مشکلات بین دو همسر و برخیمشکلات روانپزشکی پس از سژن یا نقشه توسعه مغز و نقتغییر الگوی رشد مغزی با زحس و ادراک قسمت شصت و ششآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمدرمان تشنجاصل علت و تاثیرزمان پلانکچگونه هموساپينس بر زمین شکل پنجم مادهبرخی سلولهای عصبی در تلامنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز قلبکنگره بین المللی سردرد دجهان موازی و حجاب هاآیا هوش ارثی دریافتی از پخواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگایا بدون زبان میتوانیم تبلوغ چیستزیرک ترین مردمنگاه حقیقی نگاه به درون اشباهت مغز و کیهانبشکه ای که ته نداره پر نممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهکیهان خود را طراحی میکندآیا جنین انسان، هوشمندی خطا در محاسبات چیزی کاملدست آسمانابتذال با شعار دینمغز ابزار بقای برتر مادیبه زیر پای خود نگاه نکن بفیلمی بسیار جالب از تغییزبان ریشه هایی شناختی استفاوت های زبانی سرمنشا تنباید صبر کرد آتش را بعد طوفان فقر و گرسنگی و بی سمهربانی، شرط موفقیتهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکتاب، سفری به تاریخآب زندگی است قسمت سومدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها ترفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشبیماری اسپینال ماسکولار فردا را نمیدانیمسلول های بنیادیتمایل زیاد به خوردن بستنچرا ویروس کرونای دلتا واعلم در حال توسعهمکانیک کوانتومی بی معنی وقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکحق انتخابگلوئونإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، نبیست تمرین ساده برای جلوقارچ بی مغز در خدمت موجودسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو یک جهان در مغز خودت هسنشانه های گذشته در کیهان عادت دادن مغز بر تفکرماده ی تاریکواقعیت چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکحوادث روزگار از جمله ویرگذر زمان کاملا وابسته به الگوبرداری از طبیعتداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از ابزارهای بقای موجود زندهنقش سجده بر عملکرد مغزبحتی علمی درباره تمایل بلا اکراه فی الدینسیستم تعادلی بدنتولید پاک و فراوان انرژیهمیشه چشمی مراقب و نگهباپیامهای کاربرانمدل هولوگرافیک ژنرالیزهواکسن دیگر کرونا ساخته شتبدیل تراکت صوتی مصنوعی حس و ادراک قسمت چهلپیوند مغز و سر و چالشهای انتقال ماده و انرژیداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز- از مغزترژیم های غذایی و نقش مهم احیای بینایی نسبی یک بیمنه به اعدامبخش های تنظیمی ژنوممن کسی در ناکسی دریافتم ستم، بی پاسخ نیستتوهمات و شناخت حقیقتهورمون شیرساز یا پرولاکتمرگ تصادفیوزن حقیقی معرفت و شناختتشنچ پانایوتوپولوس تشنج حس و ادراک قسمت پنجاه و سپروانه ی آسمانیانسان عامل توقف رشد مغزدر آرزوهایت مداومت داشتهازدواج های بین گونه ای، ررجزخوانی هایی که امروز بادب برخورد با دیگراننورون هاي مصنوعی می توانبرای زندگی سالم، یافتن تمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد عروقی میگرنتکامل فردی یا اجتماعیهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی مشکلات روانپزشکی در عقب ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتغییر زودتر اتصالات مغزیحس و ادراک سی و هفتمآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشدرمان جدید ALSاصل عدم قطعیت از کوانتوم زمان به چه دلیل ایجاد میشچگونه هوشیاری خود را توسشکست حتمیبرخی سيناپسها طی تکامل و منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل، نتیجه ی برنامه ریهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهکنگره بین المللی سردرد دجهان ما میتواند به اندازآیا هوش سریعی که بدون احسخودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتایا تکامل هدفمند استبلعیدن ستاره توسط سیاهچازیست شناسی کل در جزء فراکنگاه دوبارهشباهت مغز با کیهان مادیبشریت از یک پدر و مادر نیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوشمندی کیهانتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا جهان ذهن و افکار ما مخطا در محاسبات چیزی کاملدستورالعمل مرکز کنترل بیابداع دی ان ای بزرگترین دمغز ابزار برتر بقابوزون هیگز چیستفیزیک مولکولها و ذرات در زبان شناسی مدرن در سطح سلتفاوت ایستایی و تکاپونبرو و انرژی مداومطوفان زیباییمولتیپل اسکلروز در زنان هدف از تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وجوانان وطنکتابخانهآب، زندگی است(قسمت پنجم)دو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها ترقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استبیماری اضطراب عمومیفرضیه ای جدید توضیح میدهسلول های بنیادی منابع و اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا پس از بیدار شدن از خوعلم راهی برای اندیشیدن امکانیزمهای دفاعی در برابوقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت قربانی نزاع بین بی گمان میکنی جرمی کوچکی در افت فشار خون ناگهانی در ودانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خداابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای بیش از نیمی از موارد انتققبل از آغازسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو کز محنت دیگران بی غمینشانه های پروردگار در جهعارضه جدید ویروس کرونا سماده ی خالیواقعیت های متفاوتتاثیر رو ح و روان بر جسمحکمت الهی در پس همه چیزگذشته را دفن کنالتهاب شریان تمپورالداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها و موجودات دريابحث درباره پیدایش و منشا لاموژین داروی ضد اوتیسم؟سیستم دفاعی بدن علیه مغز تولید سلولهای جنسی از سلهمیشه اطمینان تو بر خدا بسایتهای دیگرمدل هولوگرافیک تعمیم یافواکسن دیگری ضد کرونا از دتبدیل سلولهای محافط به سحس و ادراک قسمت چهل و هفتپیوند اندام از حیوانات باندوه در دنیا استدارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم احیای بینایی نسبی یک بیمنه جنگ و نه خونریزیبخش بزرگی حس و ادراک ما امنابع انرژي پاک سرچشمه حستون فقرات انسان دو پا جلتوپیراماتهوش فوق العاده، هر فرد اسمرگی وجود نداردوزوز گوشتشنج چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و شپرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصدر آسمان هدیه های نادیدناسکار، لگوی هوشمندرحم مصنوعیادراک ما درک ارتعاشی است نورون های ردیاب حافظهبرخی ملاحظات در تشنج های منابع انرژی از نفت و گاز سرعت فکر کردن چگونه استتکامل مادی تا ابزار هوشمتکامل مداومهوش مصنوعی از عروسک بازی مشاهده گر جدای از شیء مشاژنها ، مغز و ارادهتغییر عمودی سر انسان از پحس و ادراک- قسمت پنجاه و آنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند درمان جدید میگرن با انتی اصول انجام برخی نرمش ها دزمان شگفت انگیزچگونه واکسن کرونا را توزشگفت نیست من عاشق تو باشمبرداشت مغز ما از گذر زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی به شناسایی کامغز مانند تلفن استکنترل همجوشی هسته ای با هجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا هشیاری کوانتومی وجودخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری ایجاد احساساتبنی عباس، ننگی بر تاریخزیست، مرز افق رویداد هستنگاهی بر قدرت بینایی دراشباهت کیهان و مغزبعد پنجممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوشیاری و وجودتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی کیست هیداتید مغزآیا جهش های ژنتیکی، ویروخطای ادراک کارمادغدغه نتیجه ی نادانی استابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گربوزون هیگز جهان را از متلفیزیک و هوشیاریزبان شناسی نوین نیازمند تفاوت ارباب و رهبر حقیقیچت جی پی تیطولانی ترین شبمواد کوانتومی جدید، ممکنهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجواب دانشمند سوال کننده کجای مغز مسئول پردازش تجآثار باستانی تمدن های قددو سوی واقعیتاز نشانه ها و آثار درک شدرموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیبیماری بیش فعالیفشار و قدرتسلول های بدن تو پیر نیستنتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا ارتعاش بسیار مهم استعلم ساختن برج های چرخانما انسانها چه اندازه نزدویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت آنطور نیست که به نظگنجینه ای به نام ویتامین افت هوشیاری به دنبال کاهدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخوابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزبیشتر کمردردها نیازی به قبل از انفجار بزرگسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو پیچیده ترین تکنولوژی نظام مثبت زندگیعدم توقف تکامل در یک انداماده ای ضد التهابیواقعیت و مجازتاثیر روده بر مغزحافظه میتواند بزرگترین دگربه شرودینگر و تاثیر مشامیوتروفیک لترال اسکلروداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقابزارهای دفاعی و بقای مونقش غذاها و موجودات دريابحثي درباره هوش و تفاوتهلایو دوم دکتر سید سلمان فسکوت و نیستیتولترودینهمیشه داناتر از ما وجود دمدل های ریز مغز مینی برینواکسن سرطانتداوم مهم است نه سرعتحس و ادراک قسمت چهل و هشتپیوند سر آیا ممکن استاندوه دردی را دوا نمیکندداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم ضد التهابیاحساس گذر سریعتر زمانچه زیاد است بر من که در ایبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنابع انرژی از نفت و گاز سخن و سکوتتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی می تواند بر احمراحل ارتقای پله پله کیهیک پیام منفرد نورون مغزی تشنج و حرکات شبه تشنجی قاحس و ادراک قسمت بیست و چهپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضاددر آستانه ی موج پنجم کوویاساس انسان اندیشه و باور رحم مصنوعیادغام میان گونه های مختلنوروپلاستیسیتی چیستبرخی مرزهای اخلاق و علوم منابع بی نهایت انرژی در دسعی کن به حدی محدود نشویشلیک فراموشیتکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی مشاهده آینده از روی مشاهژنهای مشترک بین انسان و وتغییرات منطقه بویایی مغزحس و ادراک- قسمت بیست و پآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند ددرمان جدید کنترل مولتیپلاصول توسعه ی یک ذهن کاملزندگی هوشمند در خارج از زچگونه آن شکری که می خوریمشگفت انگیز بودن کیهانبررسي علل احتمالي تغيير منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی در کامپیوترهامغز مادران و کودکان در زمکنترل جاذبهجهان مرئی و نامرئیآیا واکنش های یاد گرفته وخودروهای هیدروژنیدرک دیگرانایرادهای موجود در خلقت ببه قفس های سیاهت نناززاوسکا درمان گوشرنگاهی بر توانایی اجزاي بشباهت زیاد بین سلول هاي عبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوشیاری کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهکیست کلوئید بطن سومآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخطای حسارتباط شگفت مغز انسان و فذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ بی نهایت در میان مرزهافیزیکدانان ماشینی برای تزبان، نشان دهنده ی سخنگو تفاوتهای جنسیتی راهی براچت جی پی تیطی یکصد هزار سال اخیر هرچموجود بی مغزی که می تواندهر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر گیاه خواری بر رشد وجوسازی مدرنکرونا چه بر سر مغز می آورآرامش و دانشدولت یا گروهکاز نظر علم اعصاب یا نرووسرمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ابیماری تی تی پیفضای قلب منبع نبوغ استسلول عصبی شاهکار انطباق تمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغعلایم کمبود ویتامین E را ما انسانها چه اندازه نزدویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت افرادگویید نوزده و ایمنی ساکتافتخار انساندانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دبا هوش مصنوعی خودکار روبقدم زدن و حرکت دید را تغیسوخت هیدروژنی پاکتو آرامش و صلحینظریه ی تکامل در درمان بیعدم درکماده، چیزی بیش از یک خلا واقعیت و انعکاستاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاست گزیده ای از وبینار یا کنفامید نیکو داشته باش تا آنداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامابعاد و نیازهای تکاملینقش غذاها و موجودات دريابحثی جالب درباره محدودیتلبخند بزن شاید صبح فردا زسکته مغزیتومورها و التهاب مغزی عاهمیشه راهی هستمدیون خود ناموجودواکسن سرطانتداخل مرزها و صفات با بینحس و ادراک قسمت چهل و دومپیوند سر، یکی از راه حلهااندوهگین نباش اگر درب یا دخالت در ساختار ژنهااز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم غذایی حاوی تخم مرغ واحساسات کاذبنه عدم مطلق بلکه عدم با قبخش دیگری در وجود انسان همنابع انرژی از نفت و گاز سخن پاک و ثابتتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی و کشف زبان هایمرز مرگ و زندگی کجاستیک پیشنهاد خوب برای آسان تشنج عدم توازن بین نورون حس و ادراک قسمت بیست و یکپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از مغز، وزن را کمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرادغام دو حیطه علوم مغز و نوروز یا روز پایانیبرخی نکات از گاید لاین پرمنابع جدید انرژیبرخی نرمش ها برای زانومناطق خاصی از مغز در جستجشلیک فراموشیتکامل و ارتقای نگاه تا عمهوش مصنوعی از عروسک بازی مطالبه ی حق خودژنهای هوش ، کدامندتغییرات آب و هوایی که به حس و ادراک- قسمت شصت و چهآیندهایمان به رویادرمان جدید سرطاناصول سلامت کمرزندگی بی دودچگونه انتظارات بر ادراک شگفت زده و حیران باشبررسی و اپروچ جدید بر بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمغز چون ابزار هوش است دلیکندر در بیماریهای التهابجهان مشارکتیآیا یک، وجود داردخورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریاکسی توسین و تکامل پیش ابه مغز خزندگان خودت اجاززبان مشترک ژنتیکی موجودانگاهت را بلند کنشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشکاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا خداباوری محصول تکاملخطر آلودگی هواارتباط شگفت انگیز مغز انذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کبی ذهن و بی روحفاصله ها در مکانیک کوانتزبان، وسیله شناسایی محیطتقلید مرحله ای نسبتا پیشنتایج نادانی و جهلطبیعت موجی جهانموجودات مقهور ژنها هستندهر جا که جات میشه، جات نیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجامعه ی آسمانیکریستال هاآرامش و سکوندوچرخه سواری ورزشی سبک و از نظر علم اعصاب اراده آزرمز پیشرفت تواضع است نه طابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین بیماری دویکقفس ذهنسلولهای ایمنی القا کنندهتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینعلایم کمبود ویتامین E را ما اکنون میدانیم فضا خالویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت اشیاگوشه بیماری اتوزومال رسسافراد آغاز حرکت خودشان ردانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دبا تعمق در اسرار ابدیت و قدرت مردمسودمندی موجودات ابزی بر تو افق رویداد جهان هستینظریه ی تکامل در درمان بیعسل طبیعی موثر در کنترل بماشین دانشواقعیت خلا و وجود و درک متاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاست گزارش یک مورد جالب لخته وامید نجاتداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بابعاد اضافه ی کیهاننقش غذاها در کاهش دردهای بحثی در مورد نقش ویتامين لحظات خوش با کودکانسال سیزده ماههتومورهای نخاعیهمیشه عسل با موم بخوریممدیریت اینترنت بر جنگواکسن ضد اعتیادتروس جریان انرژیحس و ادراک قسمت چهل و سومپیوندی که فراتر از امکاناندام حسی، درک از بخش هایدر مانهای کمر درداز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم غذایی ضد التهابیاخلاق و علوم اعصابنهایت معرفت و شناخت درک عبخشیدن دیگران یعنی آرامشمنابع انرژی از نفت و گاز سختی ها رفتنی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمرز بین انسان و حیوان کجایک آلل ژنتیکی که از نئاندتشویق خواندن به کودکانحس و ادراک قسمت بیست و دوپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهدر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از هوش مصنوعی در رساناها و ابر رساناها و عارتقا و تکامل سنت آفرینش نوشیدن چای برای مغز مفید نوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی نرمش های گردنمنبع هوشیاری کجاست قسمت شنا در ابهای گرم جنوب نیاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتهوش مصنوعی از عروسک بازی مطالبی در مورد تشنجژنهای حاکم بر انسان و انستغییرات تکاملی سر انسان حساسیت روانی متفاوتآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه درمان سرطان با امواج صوتاضطراب و ترسزندگی در جمع مواردی را برچگونه به سطح بالایی از هوشگفتی های زنبور عسلبررسی ژنها در تشخیص بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری جدید، ویران کردن گهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمغز چگونه صداها را فیلتر کوچ از محیط نامناسبجهان هوشمندآیا کیهان می تواند یک شبیخوش قلبی و مهربانیدرک عمیق در حیواناتاگر فقط مردم میفهمیدند کبه نقاش بنگرزبان چهار حرفی حیات زمینچالش هوشیاری و اینکه چرا شجاعت و ترسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ چیز همیشگی نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاکاهش التهاب ناشی از بیماآیا دلفین ها می تواند از خطرات هوش مصنوعیارتباط شگفت انگیز مغز انذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بی شرمیفاصله ی همیشگی تصویر سازسفر فقط مادی نیستتقلید از روی طبیعتنجات در راستگوییطبیعت بر اساس هماهنگیموسیقی نوهر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر گیاهخواری بر رشد و جاودانگی مصنوعیکریستال زمان(قسمت اولآرامش(سکوت) stillness و تکاپودورترین نقطه ی قابل مشاهاز نظر علم اعصاب اراده آزرمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دبیماری دیستروفی میوتونیقلب و عقلسلولهای بنیادی مصنوعی درتمرکز و مدیتیشنچرا حجم مغز گونه انسان درعلت خواب آلودگی بعد از خوما از اینجا نخواهیم رفتویتامین کاتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت تنها چیزی است که شاگوشت خواری یا گیاه خواریافراد بی دلیل دوستدار تو دانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تروان سالمابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دربالاترین هدف از دولتقدرت کنترل خودسیلی محکم محیط زیست بر انتو انسانی و انسان، شایستنظریه ی ریسمانعشق درونی به یگانگی خلقتمبانی ذهنی سیاه و سفیدوالزارتان داروی ضد فشار تاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاستگشایش دروازه جدیدی از طرامید درمان کرونا با همانداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنواابعاد بالاترنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی در مورد نقش کلسیم و لرزش ناشی از اسیب به عصبسانسور از روی قصد بسیاری تومورهای ستون فقراتهمجوشی هسته ای، انرژِی بمداخله ی زیانبار انسانواکسن علیه سرطانتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت نهمپیوستگی همه ی اجزای جهانانرژی بی پایان در درون هردر محل کار ارزش خودت را باز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم غذایی ضد درداخلاق پایه تکامل و فرهنگنهایت در بی نهایتبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمنابع انرژی از نفت و گاز سرنوشتتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی گوگل به کمک تشمرز جدید جستجو و اکتشاف، یک جهش ممکن است ذهن انسانتشخیص ژنتیکی آتروفی های حس و ادراک قسمت بیست و سوآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکدرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از انرژی خلارشته نوروایمونولوژی و نقارتوکين تراپی روشی جديد ارتباط میکروب روده و پارنیکولا تسلابرخی یونها و مولکول های ممنبع هوشیاری کجاست قسمت شناخت و معرفت، و نقش آن دتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی از عروسک بازی مطالعه ای بیان میکند اهدکل اقیانوس در یک ذرهثبت و دستکار ی حافظهخفاش با شیوع همه گیری جدیآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستدرمانهای بیماری پارکینساطلاع رسانی اینترنتیزندگی در سیاهچالهچگونه باغبانی باعث کاهش شانس یا تلاشبررسی بیماری التهابی رودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی درمانگر کامپیمغز ناتوان از توجیه پیداکوچک شدن مغز از نئاندرتاجهان هوشیارآیا گذشته، امروز وآینده خوشبختی دور از رنج های مدرگیری قلب در بیماری ویراگر میدانی مصیبت بزرگتر به نقاش بنگرزبان نیاز تکاملی استبعد از کروناچالش هوشیاری و اینکه چرا شرکت نورالینک ویدیویی ازمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ وقت خودت را محدود به تاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا دلفین ها میتوانند بادفاع در برابر تغییر ساختارتباط غیرکلامی بین انساذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعبی عدالتی در توزیع واکسن فتون های زیستیسفر نامه سفر به بم و جنوب تقلید از طبیعتنخاع ما تا پایین ستون فقرطعمه ی شبکه های ارتباط اجموسیقی هنر مایع استهرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر انتخاب از طرف محیط جایی خالی نیستکریستال زمان(قسمت دوم)آزمون تجربی، راهی برای رديدن با چشم بسته در خواب از واقعیت امروز تا حقیقترمز جهانابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهبیماری ضعف عضلات نزدیک بقلب دروازه ی ارتباطسلام تا روشناییتمرکز بر هدفچرا خشونت و تعصبعماد الدین نسیمی قربانی ما اشیا را آنطور که هستندویتامین کا و استخوانتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت خواب و رویاگیلگمش باستانی کیستافزایش قدرت ادراکات و حسدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف باهوش ترین و با کیفیت تریقدرت انسان در نگاه به ابعسینوریپا داروی ترکیبی ضدتو با همه چیز در پیوندینظریه تکامل در درمان بیمعصب حقوق نورولوومباحث مهم حس و ادراکواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر رژیم گیاهخواری بر حباب های کیهانی تو در توپمبرولیزوماب در بیماری چامیدوار باش حتی اگر همه چداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفاتفاق و تصادفنقشه های مغزی جدید با جزیبحثی در مورد حقیقت فضا و لرزش عضله یا فاسیکولاسیوسانسور بر بسیاری از حقایتوهم فضای خالیهمراهی نوعی سردرد میگرنیمدارک ژنتیکی چگونه انسانواکسنی با تاثیر دوگانه اتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت چهارمپیام های ناشناخته بر مغز انرژی تاریکدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز از مغز تا راه فراری نیستاختلال خواب فرد را مستعد چهار میلیارد سال تکامل ببدون پیر فلکمنابع انرژی از نفت و گاز سریع دویدن مهم نیستتوصیه های سازمان بهداشت هوش مصنوعی الفاگومزایای شکلات تلخ برای سلیک رژیم غذایی جدید، می توتشخیص آلزایمر سالها قبل حس و ادراک قسمت بیستمآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در اندرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیارشد مغز فرایندی پیچیده ارشد مغز علت تمایل انسان بارتباط ماده و انرژینیاز به آموزش مجازی دیجیبرخی اثرات مضر ویتامین دمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناخت درون، شناخت بیرون؛تکامل جریان همیشگی خلقتهوش مصنوعی از عروسک بازی معماری، هندسه ی قابل مشاکلمات بلند نه صدای بلندثبت امواج الکتریکی در عصخلا، حقیقی نیستآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاطلاعات حسی ما از جهان، چزندگی زمینی امروز بیش از چگونه تکامل مغزهای کنونیشاهکار قرنبررسی سیستم تعادلی بدن امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمغز و اخلاقکوچکترین چیز یک معجزه اسآیا پیدایش مغز از روی تصاخانه ی تاریکدرگیری مغز در بیماری کویاگر نیروی مغناطیس نباشد به نادیدنی ایمان بیاورزبان و کلمه حتی برای کسانبعد از کرونا دلخوشی بیهوچالش هوشیاری و اینکه چرا شربت ضد خلطمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزکاهش دوپامین عامل بیماریآیا دست مصنوعی به زودی قادقیق ترین تصاویر از مغز اارتروز یا خوردگی و التهاذهن خود را مشغول هماهنگیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روبیمار 101 ساله، مبتلا به سفروتنی و غرورسفر به مریخ در 39 روزتقویت استخوان در گرو تغذنخستین تمدن بشریظهور امواج مغزی در مغز مصمیهمانهای ناخوانده عامل هز ذره، یک دنیاستتاثیر احتمالی عصاره تغلیجاذبهکریستال زمان(قسمت سوم)آزمون ذهنی گربه ی شرودیندی متیل فومارات(زادیوا)(از کجا آمده ام و به کجا میرمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مبیماریهای تحلیل عضلانی اقلب روباتیکسلسله مباحث هوش مصنوعیتمساح حد واسط میان مغز کوچرا در مغز انسان، فرورفتعوامل موثر در پیدایش زباما به جهان های متفاوت خودویتامین کا در سبزیجاتتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت در علم، هرگز نهایی گیاه بی عقل به سوی نور میافزایش مرگ و میر سندرم کودانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیانابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملباور و کیهان شناسیقدرت ذهنسیگار عامل افزایش مرگ ومتو با باورهایت کنترل میشنظریه تکامل در درمان بیمعضلانی که طی سخن گفتن چقدمجموعه های پر سلولی بدن مواکنش به حس جدیدتاثیر عصاره تغلیظ شده گیحد و مرزها توهم ذهن ماستپنج اکتشاف شگفت آور در موامیدی به این سوی قبر نیستداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخاتوبان اطلاعات و پلِ بیننقص در تشخیص هیجانات عامبحثی در مورد عملکرد لوب فلزوم سازگاری قانون مجازاساهچاله ها تبخیر نمیشودتوهم فضای خالی یا توهم فضهندسه ی پایه ایمروری بر تشنج و درمان هایواسطه ها د رمسیر ایجاد مغترک امروزحس و ادراک قسمت نوزدهمپیشینیان انسان از هفت میانرژی تاریک که ما نمی تودر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت راختلال در شناسایی حروف و چهار ساعت پس از کشتار خوکبرنامه و ساختار پیچیده ممنابع انرژی از نفت و گاز سریعترین کامپیوتر موجودتوصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی از عروسک های بمسمومیت دانش آموزان، قمایکی از علل محدودیت مغز امتصویر زیبا از سلولحس و ادراک قسمت دهمآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و درمان های جدید میگرناستفاده از سلول های بنیااستفاده از سلول های بنیارشد در سختی استارتباط متقابل با همه ی حیچیز جدید را بپذیربرخی اختلالات عصبی مثانهمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناسایی تاریخچه ی تکاملیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی معنی روزهکلوزاپین داروی ضد جنونجلوتر را دیدنخلا، خالی نیستآیا ما کالا هستیماینکه به خاطرخودت زندگی دروغ نگو به خصوص به خودتاطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی زودگذرچگونه جمعیت های بزرگ شکل شاهکار شش گوشبررسی علل کمر درد در میانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتابوهای ذهنیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمغز و اخلاقکووید نوزده و خطر بیماری آیا آگاهی پس از مرگ از بیخانواده پایداردرگیری مغز در بیماران مباگر نعمت فراموشی نبود بسمغز آیندگان چگونه است ؟به هلال بنگرزبان و بیان نتیجه ساختمابعد از کرونا دلخوشی بیهوچالش هوشیاری و اینکه چرا شش مرحله تکامل چشممنبع هوشیاری در کجاست؟ قهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و کاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا رژیم غذایی گیاهی سلادل به دریا بزنارزش حقیقی زبان قسمت اولذهن سالمابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبیماری های مغز و اعصاب و فرگشت و تکامل تصادفی محض سفر تجهیزات ناسا به مریخ تقویت حافظه یا هوش مصنوعنخستین تصویر از سیاهچالهعقل مجادله گرمیوتونیک دیستروفیهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر ترکیبات استاتین (سجاذبه و نقش آن در شکلگیریکشف مکانیسم عصبی خوانش پآزمون ذهنی گربه شرودینگردین، اجباری نیستاز آغاز خلقت تا نگاه انسارنگ کردن، حقیقت نیستابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسابیماری، رساله ای برای سلقلب را نشکنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتنفس هوازی و میتوکندریچرا ذرات بنیادی معمولاً عوامل ایجاد لغت انسانی و ما با کمک مغز خود مختاريمویتامین بی 12 در درمان دردتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت راستین انسان علم بگیاه خواری و گوشت خوار کدافزایش سرعت پیشرفت علوم دانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث باد غرور و سر پر از نخوت وقدرت عشقسیاهچاله های فضایی منابعتو باید نیکان را به دست بنظریه تکامل در درمان بیمغم بی پایانمحل درک احساسات روحانیواکسن های شرکت فایزر آمرتاریک ترین بخش شبحریص نباشپول و شادیامیدی تازه در درمان سرطاداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابیناتوسوکسیمایدنقطه بی بازگشتبحثی درباره هوش و تفاوتهلزوم سازگاری قانون مجازاسایه را اصالت دادن، جز فرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هندسه ی رایج کیهانمرکز هوشیاری، روح یا بدن وبینار اساتید نورولوژی دترکیب آمار و ژنتیکحس و ادراک قسمت هفتمپیشرفت های جدید علوم اعصانرژی خلا ممکن استدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت راختلال در شناسایی حروف و نوآوری ای شگفت انگیز دانبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنابع انرژی از نفت و گاز سرگیجه از شایعترین اختلاتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی از عروسک های بمسیر دشوار تکامل و ارتقایافته های نوین علوم پرده تصویر زیبای اصفهانحس و ادراک قسمت دوازدهمآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سدرمان های جدید در بیماری درمان های رایج ام اساستیفن هاوکینگ در مورد هز گهواره تا گورارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی منتظر شناخته شدنبرخی اصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناسایی سلول های ایمنی اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی معادله ها فقط بخش خسته کنکلام و زبان، گنجینه ای بسجمجمه انسان های اولیهخلاصه ای از مطالب همایش مآیا ما تنها موجودات زنده اینکه خانواده ات سالم بادریای خدااطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی، مدیریت انرژیچگونه جمعیت های بزرگ شکل شاید گوشی و چشمی، آماده شبزرگ فکر کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرمغز و سیر تکامل ان دلیلی کودک هشت ساله لازم است آدآیا امکان بازسازی اندامهخار و گلدرگیری مغزی در سندرم کوواگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان ایا طبیعتا تمابه کدامین گناه کشته شدندزبان و بیان، در سایه پیشرتفکر قبل از کارچالش دیدگاه های سنتی در بششمین کنگره بین المللی سمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهیچ کس حقیقت را درون مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیکایروپاکتیک چیستآیا رژیم غذایی گیاهی سلادلایلی که نشان میدهد ما بارزش حقیقی زبان قسمت دومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده بیماری وسواسفراموش کارها باهوش تر هسسفر دشوار اکتشافتقویت سیستم ایمنینخستین روبات های زنده ی جعقلانیت بدون تغییرمیگرن و پروتئین مرتبط با هزینه سنگین انسان در ازاتاثیر حرکات چشم بر امواج جدایی خطای حسی استکشف مکانیسمی پیچیده در بآزادی عقیده، آرمانی که تدید تو همیشه محدود به مقداز انفجار بزرگ تا انفجار رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دبیندیشقیچی ژنتیکیسم زنبور ، کلیدی برای وارتنفس هوازی و میتوکندریچراروياها را به یاد نمی آعواملی که برای ظهور لغت اما بخشی از این جهان مرتبطویتامین بی هفدهتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت غیر فیزیکیگیرنده باید سازگار با پیافسردگی و اضطراب در بیمادانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتبار بزرگ ایستادن بر دو پاقطار پیشرفتسیاهچاله ها، دارای پرتو تو تغییر و تحولیهفت چیز که عملکرد مغز تو غم بی پایانمحل درک احساسات روحانی دواکسن کووید 19 چیزهایی که تاریکی من و تو و گرد و غباحرکت چرخشی و دائمی کیهانپوست ساعتی مستقل از مغز دامگا سه عامل مهم سلامتداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته ماثر مضر مصرف طولانی مدت رنمیتوان با بیرون انداختنبحثی درباره هوش و تفاوتهلزوم عدم وابستگی به گوگل ساخت شبکه عصبی مصنوعی با توهم چیستهندسه بنیادینمرکز حافظه کجاستوجود قبل از ناظر هوشمندترکیب حیوان و انسانحس و ادراک قسمت هفدهمپیشرفت در عقل است یا ظواهانسان قدیم در شبه جزیره عدر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تراه پیروزی در زندگی چیستاختلالات مخچهنوار مغز مشاهده ی غیر مستبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منابع انرژی از نفت و گاز سرگردانیتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی از عروسک بازی مسئول صیانت از عقیده کیسیاد گرفتن مداومتصویربرداری فضاپیمای آمحس و ادراک قسمت سومآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فاولین دروغدرمان های علامتی در ام اساستیفن هاوکینگ در تفسیر زمین در برابر عظمت کیهانارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی بیماری ها که در آن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت شواهدی از نوع جدیدی از حاتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک تا کممعجزه های هر روزهکلرال هیدرات برای خوابانجنبه های موجی واقعیتخلاصه ای از درمان های جدیآیا مغز تا بزرگسالی توسعاینترنت بدون فیلتر ماهوااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزونیسومایدچگونه حافظه را قویتر کنیشاید درست نباشدبزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرمغز کوانتومیکودک ایرانی که هوش او از آیا انسان با مغز بزرگش اخخارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کوواگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان برای ایجاد تمدبه امید روزهای بهترفلج نخاعی با الکترودهای زبان و تکلم برخی بیماریهتفکر خلا ق در برابر توهم چاالش ها در تعیین منبع هوصبر بسیار بایدمنبع خواب و رویاهیچ اندر هیچتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهنکار با یگانگی و یکپارچگیآیا راهی برای رفع کم آبی دنیای شگفت انگیز کوانتومارزش حقیقی زبان قسمت سومذره ی معین یا ابری از الکابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تبیماری کروتز فیلد جاکوبفراموشی همیشه هم بد نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب تلقین اطلاعات و حافظهنرمش های مفید برای درد زاعقیده ی بی عملمیگرن سردردی ژنتیکی که بهزاران سال چشم های بینا وتاثیر دوپامین و سروتونینجریان انرژی در سیستم های کشف ارتباط جدیدی از ارتبآسيب میکروواسکولاریا آسدیدن خدا در همه چیزاز بحث های کنونی در ویروسرهبر حقیقیابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنبیهوش کردن در جراحی و بیمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسماگلوتید داروی کاهش دهنتنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آعوارض ازدواج و بچه دار شدما تحت کنترل ژنها هستیم یویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت غیر قابل شناختگالکانزوماب، دارویی جدیاقلیت خلاقدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری متناوب، مغز را ابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جبار سنین ابزار هوشمندی المس کوانتومیسیاهچاله و تکینگی ابتدایتو جهانی هستی که خودش را هفت سین یادگاری از میراث غیرقابل دیدن کردن مادهمحدودیت چقدر موثر استواکسن کرونا و گشودن پنجرتاریکی و نورحس چشایی و بویاییپوشاندن خود از نورامروز دانش ژنتیک هیچ ابهداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اساثرات فشار روحی شدیدنمیتوان بر سیاه سیاه نوشبحثی درباره هوش و تفاوتهمقاومت به عوارض فشار خون ساخت شبکه عصبی با الفبای توهم وجودهندسه در پایه ی همه ی واکمرکز حافظه کجاستوراپامیل در بارداریترازودونحس و ادراک قسمت هجدهمپیشرفت ذهن در خلاقیت استانسان میوه ی تکاملدر هم تنیدگی کوانتومی و پاز تکامل تا مغز، از مغز تراه انسان شدن، راه رفتن واختلالات حرکتی در انساننوار مغز در فراموشی هابرین نت به جای اینترنتمنابع انرژی از نفت و گاز سربازان ما محققا غلبه می تیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی از عروسک بازی مسئولیت جدیدیاد بگیر فراموش کنیتصور از زمان و مکانحس و ادراک قسمت سی و هشتمآموزش نوین زباناولین سلول مصنوعیدرمان ژنتیکی برای نوآوریاستخوان های کشف شده، ممکزمین زیر خلیج فارس تمدنی ارتباط پیوسته ی جهانچیزی شبیه نور تو نیستبرخی بیماری های خاص که بدمنبع هوشیاری کجاست قسمت شواهدی از دنیسوان(شبه نئتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک تا کممعجزه ی علمکمردردجنسیت و تفاوت های بیناییخم شدن فضا-زمانآیا همه جنایت ها نتیجه بیایندرالاعتماد به خودزونا به وسیله ویروس ابله نگاه محدود و تک جانبه، مششب سیاه سحر شودبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش احساسیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهکودکان میتوانند ناقل بی آیا احتمال دارد رویا از آخبر مهم تلسکوپ هابلدرگیری اعصاب به علت میتواگر تلاش انسان امروز برامغز انسان برای شادمانی طبه بالا بر ستارگان نگاه کفلج بل، فلجی ترسناک که آنزبان و شناخت حقیقت قسمت چتفاوت مغز انسان و میمون هناتوانی از درمان برخی ویصرع و درمان های آنمنتظر نمان چیزی نور را بههیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستکاربرد روباتهای ريزنانوآیاما مقهور قوانین فیزیکدنیا، هیچ استارزش خود را چگونه میشناسذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینبیماری گیلن باره و بیمارفرایند پیچیده ی خونرسانیسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاش ها برای کشف منابع جدنرمش های مفید در سرگیجهعلم و ادراک فقط مشاهده ی میگرن شدید قابل درمان اسهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر دپاکین بر بیماری مجریان انرژی در سیستم های کشف جمجمه ای درکوه ایرهوآسیب ها ناشی از آلودگی هودیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکروی و منیزیم در تقویت استابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسبیهوشی در بیماران دچار اقانون مندی نقشه ژنتیکی مسندرم کووید طولانیتنها مانع در زندگی موارد نزاع بین جهل و علم رو به پعید نوروز مبارکمانند آب باشویروس مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکحقایق ممکن و غیر ممکنگام کوچک ولی تاثیرگذارالکترومغناطیس شنوایی و هدائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس ابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ابارداری بدون رحملوب فرونتال یا پیشانی مغسیاهچاله ی تولید کنندهتو دی ان ای خاص ميتوکندريهم نوع خواری در میان پیشیغرور و علممحدودیت های حافظه و حافظواکسن کرونا از حقیقت تاتتاریکی خواهد ترسیدحس و ادراک (قسمت اول )پیموزایدانفجار و توقف تکاملی نشاداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز از مغز تریه زغالیاثرات مفید قهوهچند نرمش مفید برای کمردربحثی درباره هوش و تفاوتهمقابله ی منطقی با اعتراضساختن آیندهتوهم وجودهندسه زبانِ زمان استمرکز خنده در کجای مغز استورزش هوازی مرتب خیلی به قتراشه ی بیولوژِیکحس و ادراک قسمت هشتمپیشرفتی مستقل از ابزار هانسان ها می توانند میدان در هم تنیدگی کوانتومی و داز تکامل تا مغز، از مغز تراه بی شکستاختلالات صحبت کردن در اننوار مغز در تشخیص بیماری برای یک زندگی معمولیمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد میگرنتیک و اختلال حرکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی مسئولیت در برابر محیط زییادگیری مهارت های جدید دتصادف یا قوانین ناشناختهحس و ادراک قسمت سی و ششمآمارهای ارائه شده در سطح آن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شدرمان پوکی استخواناستروژن مانند سپر زنان دزمان چیستارتباط انسانی، محدود به نکاتی در مورد تشنجبرخی توجهات در ببمار پارمنبع هوشیاری کجاست قسمت شیشه ی بازالتی و سیلیکونتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک تا کممعجزه ی علم در کنترل کرونکمردرد ناشی از تنگی کاناجنسیت و تفاوت های بیناییخونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای اایا کوچک شدن مغزانسان الاعتماد به خودزیباترین چیز در پیر شدننگاه انسان محدود به ادراشبیه سازی میلیون ها جهان بزرگترین خطایی که مردم ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش احساسیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهکودکان خود را مشابه خود تآیا احتمال دارد رویا از آخدا موجود استدرختان اشعار زمیناگر خواهان پیروزی هستیمغز انسان برای شادمانی طبه بالاتر از ماده بیندیشفلج خوابزبان و شناخت حقیقت قسمت اتفاوت ها و تمایزها کلید بناتوانی در شناسایی چهره ضرورت زدودن افکارمنحنی که ارتباط بین معرفهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی مفید در ساکاربرد روباتهای ريز، در آب زندگی است قسمت چهارمدندان ها را مسواک بزنید تاز فرد ایستا و متعصب بگذرذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسبیماری آلزایمر، استیل کوفرایند تکامل و دشواری هاسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاش هایی در بیماران قطع نرمشهای مهم برای تقویت ععلم و روحمیدان مغناطيسي زمین بشر هستی ما پس از شروعی چگال تاثیر داروهای ضد التهاب جریان انرژی در سیستم های کشف جدید تلسکوپ جیمز وبآشنا پنداریدژا وو یا اشنا پنداریاز تلسکوپ گالیله تا تلسکرویا و واقعیتابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلابیوگرافیقانون گذاری و تکاملسندرم گیلن باره به دنبال تنها در برابر جهاننزاع بین علم و نادانی رو عامل کلیدی در کنترل کارآماه رجبویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر درجه حرارت بر عملکحل مشکلگامی در درمان بیماریهای الکتروتاکسی(گرایش و حرکداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری سلول های بنیادابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ابازگشت از آثار به سوی خدالوتیراستامسیاره ی ابلهانتو در میانه ی جهان نیستی همه چیز در زمان مناسبمقالاتمخچه فراتر از حفظ تعادلواکسن کرونا ساخته شده توتاریخ همه چیز را ثبت کردهحس و ادراک (قسمت دوم )پیموزایدانقراض را انتخاب نکنیدداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تریواستیگمیناثرات مفید روزه داریچند جهانیبحثی درباره هوش و تفاوتهمقابله با کرونا با علم اسساختار فراکتال وجود و ذهتوهم بی خداییهنر حفظ گرهمرگ چیستورزش هوازی ، بهترین تمریتربیت کودکان وظیفه ای مهحس و ادراک قسمت پنجمپاسخ گیاهان در زمان خوردانسان یک کتابخانه استدر هر سوراخی سر نکناز تکامل تا مغز، از مغز ترابطه تشنج و اوتیسماختلالات عضلانی ژنتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخبرای پیش بینی آینده مغز دمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد میگرن در کودکانتیروفیبان موثر در سکته ی هوش مصنوعی از عروسک بازی مستند جهان متصلیادآوری خواب و رویاتظاهر خوابیده ی مادهحس و ادراک قسمت سیزدهمحس و ادراک قسمت ششمآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیددرمان پوکی استخواناسرار آفرینش در موجزمان و مکان، ابعاد کیهان ارتباط از بالا به پایین مچگونه مولکول های دی ان ایبرخی توصیه ها برای واکسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک تا کممعجزه در هر لحظه زندگیکمردرد و علل آنجهل مقدسخواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش اایا این جمله درست است کسیاعداد بینهایت در دنیای مزیباترین چیز در افزایش سنگاه از بیرون مجموعهشبیه سازی سیستم های کوانبزرگترین درد از درون است منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش در طبیعتتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریکودکان را برای راه آماده آیا برای تولید مثل همیشه خدای رنگین کماندرد باسن و پا به دلیل کاهاپی ژنتیکمغز انسان رو به کوچک تر شبه خودت مغرور نشوفلج خواب چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت دتفاوت ها را به رسمیت بشنانادیدنی ها واقعی هستندضررهای مصرف شکر و قند بر منشأ اطلاعات و آموخته ها هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی غیر تصادفکتاب گران و پرهزینه شد ولآب زندگی است قسمت هفتمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز مخالفت بشنوذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مربیماری الزایمرفرایند حذف برخی اجزای مغسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی برای درمان قطع نخاچرا ماشین باید نتایج را پعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمیدان های مغناطیسی قابل و هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم جستجوی متن و تصویر به صورکشتن عقیده ممکن نیستآشنا پنداریدژاوو یا آشناپنداریاز تکنیکی تا مغز از مغز ترویا و کابوسابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همبیوگرافیقانون جنگلسندرم پیریفورمیستنبیه چقدر موثر استنزاع بین علم و جهل رو به پعادت همیشه خوب نیستماپروتیلینواقعیت فیزیکی، تابعی از تاثیر درجه حرارت بر عملکحلقه های اسرارآمیزگامی در درمان بیماریهای الکترودهای کاشتنیداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختابزارهای پیشرفته ارتباط نقش زنجبیل در جلوگیری از بازگشت به ریشه های تکامللوزالمعده(پانکراس)مصنوعسیاره ابلهانتوقف؛ شکستهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر ویتامین دی بر بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلواکسن ایرانی کرونا تولیدتازه های اسکیزوفرنی(جنوحس و ادراک قسمت 67پیچیدگی های مغزمگسانواع سکته های مغزیداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تریاضیات یک حس جدید استاثرات مضر ماری جواناچند جهانیبحثی درباره احساسات متفاملاحظه های اخلاقی دربارهساختار شبکه های مغزی ثابتوهم تنهاییهنر رها شدن از وابستگیمرگ و میر پنهانورزش و میگرنترجمه ای ابتدایی از اسراحس و ادراک قسمت پنجاهپختگی پس از چهل سالگي به انسان باشدر والنتاین کتاب بدید هماز روده تا مغزرادیوی مغز و تنظیم فرکاناختراع جدید اینترنت کواننوار عصب و عضلهبرای اولین بار دانشمندانمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد و علتهای آنتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی از عروسک بازی مشکل از کجاستژن همه چیز نیستتظاهری از ماده است که بیدحس و ادراک قسمت شصت و هشتآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاسرار بازسازی اندام هازمان و صبرارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه میتوان با قانون جنبرخی درمان های Spinal Muscular Atمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک تا کممعرفت و شناختکمردرد با پوشیدن کفش مناجهان فراکتالآیا هوش مصنوعی می تواند نخواب سالم عامل سلامتیدرک و احساسایا ابزار هوشمندی یا مغز بقای حقیقی در دور ماندن ازیر فشار کووید چه باید کرنگاه از دور و نگاه از نزدشبکه های مصنوعی مغز به دربسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرکوری گذرای ناشی از موبایآیا بزرگ شدن مغز فقط در دخدایی که ساخته ی ذهن بشر دردی که سالهاست درمان نشابتدا سخت ترین استمغز انسان رو به کوچکتر شدبه دنبال رستگاری باشفلج دوطرفه عصب 6 چشمزبان و شناخت حقیقت قسمت ستفاوت های بین زن و مرد فقنادانی در قرن بیست و یکم،ضررهای شکر بر سلامت مغزمنشاء کوانتومی هوشیاری اهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش تمدنی عجیب و شگفت انسکتاب زیست شناسی باورآب زندگی است قسمت اولدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها ترفتار مانند بردهابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسبیماری ای شبیه آلزایمر و فراتر از دیوارهای باورسفری به آغاز کیهانتلاشی تازه برای گشودن معچرا مغز انسان سه هزار سالعلم به ما کمک میکند تا مومیدان بنیادین اطلاعاتوفور و فراوانیتاثیر درجه حرارت بر مغزجستجوی هوشیاری در مغز ماگل زندگیآغاز فصل سرما و دوباره تکدگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز و از مغز رویا و خبر از آیندهابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده بیان ژن های اسکیزوفرنی دقانون جنگلسندرم پس از ضربه به سرتهدیدهای هوش مصنوعینسبت ها در کیهانعادت کن خوب حرف بزنیماجرای جهل مقدسواقعیت چند سویهتاثیر درجه حرارت بر عملکحمله ویروس کرونا به مغزگاهی لازم است برای فهم و الگو و عادت را بشکن و در اداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیابزارهای بقا از نخستین هنقش زبان در سلطه و قدرت ابازخورد یا فیدبکلیروپریم داروی ترکیبی ضدسیاره ابلهانتولید مثل اولین ربات های همه چیز، ثبت می شودصفحه اصلیمخچه ابزاري که وظیفه آن فواکسن اسپایکوژنتازه های بیماری پارکینسوحس و ادراک قسمت 74پیچیدگی های مغزی در درک زانگشت ماشه ایداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز ریسدیپلام تنها داروی تایاجزای پر سلولی بدن انسان چند روش ساده برای موفقیتبحثی درباره احساساتی غیرملاحظات بیهوشی قبل از جرسازگاری با محیط بین اجزاتوهم جدایی و توهم علمهنر، پر کردن است نه فحش دمرگ و میر بسیار بالای ناشورزش بهترین درمان بیش فعترس و آرمان هاحس و ادراک قسمت پنجاه و یپروژه ی ژنوم انسانیانسان جدید از چه زمانی پادر یک فراکتال هر نقطه مرکاز سایه بگذرراز تغییرادامه بحث تکامل چشمنوبت کودکانبرای تمدن سازی، باید در بمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد تنشنتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی از عروسک بازی مشکلات نخاعیژن همه چیز نیستتعداد کلی ذهن ها در جهان