دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اصول توسعه ی یک ذهن کامل

اصول توسعه ی یک ذهن کامل:
1- علمِ هنر را مطالعه کن
2- هنرِ علم را مطالعه کن
3- احساسات خود را توسعه بده به خصوص یاد بگیر چگونه نگاه کنی
4- بفهم هر چیز با هر چیز دیگر در ارتباط است لئناردو داویچی
نقاشی از خود لئوناردو
(لئوناردو دی سر پیرو داوینچی (به ایتالیایی: Leonardo di ser Piero da Vinci) ‏(۱۴/۱۵ آوریل ۱۴۵۲ ۲ مه ۱۵۱۹) یک دانشمند، نقاش، مجسمه‌ساز، معمار، موسیقی‌دان، ریاضی‌دان، مهندس، مخترع، آناتومیست، زمین‌شناس، نقشه‌کش معماری، گیاه‌شناس و نویسنده ایتالیایی در دوره رنسانس بود. شاید بتوان گفت نبوغی که او در کارهایش از خود نشان داده بیش از هر چیز دیگری مورد توجه نسل‌های مختلف قرار گرفته‌است. لئوناردو معمولاً به عنوان نمونهٔ بارز یک مرد رنسانس شناخته می‌شود.)
“Principles for the Development of a Complete Mind:
1) Study the science of art.
2) Study the art of science.
3) Develop your senses - especially learn how to see.
4) Realize that everything connects to everything else.”
― Leonardo da Vinci
Science Foundation at ResonanceScience.org via the link in profile.
Art by Leonardo da Vinci

Interconnected (Quote)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر عصاره تغلیظ شده گیحساسیت روانی متفاوتنقش زبان در سلطه و قدرت ارمز جهان خاصیت فراکتالاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز کودک ایرانی که هوش او از به زیر پای خود نگاه نکن بمعجزه ی علمتو یک جهان در مغز خودت هسطوفان فقر و گرسنگی و بی سآزمون تجربی، راهی برای رتشنج چیستخدا موجود استنهایت در بی نهایتروش های صرفه جویی در ایجاادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی در کامپیوترهامنابع جدید انرژیزیباترین چیز در پیر شدنکتاب گران و پرهزینه شد ولبیماری دیستروفی میوتونیمغز انسان رو به کوچکتر شدتوهم چیستعید نوروز مبارکالکترومغناطیس شنوایی و هثبت امواج الکتریکی در عصديدن با چشم بسته در خواب چیزی منتظر شناخته شدنرژیم ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت اولهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان ریشه هایی شناختی اسگلوئونبار سنین ابزار هوشمندی امغزهای کوچک بی احساستکامل مادی تا ابزار هوشماندام حسی، درک از بخش هایجهان پر از چیزهای اسرار آدانشمندان روش هاي جدیدی چگونه حافظه را قویتر کنیرشد مغز علت تمایل انسان باز بحث های کنونی در ویروسوقت نهيب هاي غير علمي گذشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلول های بدن تو پیر نیستنگزارش یک مورد جالب لخته وبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش آتش در رسیدن انسان بهتئوری تکامل امروز در درماوکرلیزوماب داروی جدید شجدایی خطای حسی استدخالت در ساختار ژنهانادانی در قرن بیست و یکم،از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتمیگرن و پروتئین مرتبط با سودمندی موجودات ابزی بر پیام های ناشناخته بر مغز برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر کپسول نوروهرب بر سایا ابزار هوشمندی یا مغز حقایق ممکن و غیر ممکندرمان های جدید در بیماری چرا در مغز انسان، فرورفتفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانماه رجببرخی درمان های Spinal Muscular Atساخت شبکه عصبی مصنوعی با آن چیزی که ما جریان زمان تاثیر گیاهخواری بر رشد و ابزار هوش در حال ارتقا ازحس و ادراک قسمت چهل و دومدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمقلب دروازه ی ارتباطازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انسانمدل های ریز مغز مینی برینبعد از کروناسعی کن به حدی محدود نشویآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و یکذهن ما از در هم شکستن منبابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی می تواند بر احلوزالمعده(پانکراس)مصنوعکلمات بلند نه صدای بلنداصول توسعه ی یک ذهن کاملمرز جدید جستجو و اکتشاف، تلاش ها برای کشف منابع جدشاید درست نباشدتلاش هایی در بیماران قطع شبیه سازی میلیون ها جهان آیا خداباوری محصول تکاملتاریخ همه چیز را ثبت کردهخفاش با شیوع همه گیری جدینقش سجده بر عملکرد مغزروی و منیزیم در تقویت استاحساسات کاذبهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز کودکان میتوانند ناقل بی بوزون هیگز چیستمعجزه ی علم در کنترل کرونتو پیچیده ترین تکنولوژی طی یکصد هزار سال اخیر هرچآزمون ذهنی گربه ی شرودینتشنج و حرکات شبه تشنجی قاخطا در محاسبات چیزی کاملچهار میلیارد سال تکامل بروش هایی ساده برای کاهش اارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمناطق خاصی از مغز در جستجزیباترین چیز در افزایش سکتاب زیست شناسی باوربیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز ایندگان چگونه استتوهم بی خداییعامل کلیدی در کنترل کارآالکتروتاکسی(گرایش و حرکجمجمه انسان های اولیهدی متیل فومارات(زادیوا)(چیزی خارج از مغزهای ما نیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارزش حقیقی زبان قسمت دومهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان شناسی مدرن در سطح سلگمان میکنی جرمی کوچکی در بارداری بدون رحممغزتان را در جوانی سیم کشتکامل مداومانرژی تاریکجهان دارای برنامهدانشمندان روشی برای تبدینگاه محدود و تک جانبه، مشزمین در برابر عظمت کیهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلول عصبی شاهکار انطباق گشایش دروازه جدیدی از طربحثی درباره هوش و تفاوتهنقش انتخاب از طرف محیط، نتئوری تکامل در پیشگیری و ايندگان چگونه خواهند دیدجریان انرژی در سیستم های در مانهای کمر دردنبرو و انرژی مداوماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازمیگرن سردردی ژنتیکی که بسیلی محکم محیط زیست بر انپیشینیان انسان از هفت میبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر کپسول نوروهرب بر سایا بیماری ام اس (مولتیپحمله ویروس کرونا به مغزدرمان های رایج ام اسچرا ذرات بنیادی معمولاً فیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانماپروتیلینبرخی روش های تربیتی کودکساخت شبکه عصبی با الفبای آنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر انتخاب از طرف محیط ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و سومدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو قیچی ژنتیکیاساس انسان اندیشه و باور یک رژیم غذایی جدید، می تومدیون خود ناموجودبعد از کروناشلیک فراموشیآیا یک، وجود داردتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت بیست و دوذهن چند جانبه نیازمند نگابزارهای بقای موجود زندههوش مصنوعی و کشف زبان هایلیس دگرامفتامین یا ویاسکلام و زبان، گنجینه ای بساصول سلامت کمرمزایای شکلات تلخ برای سلمسیر دشوار تکامل و ارتقاتلاشی برای درمان قطع نخاشبیه سازی سیستم های کوانآیا دلفین ها می تواند از تازه های اسکیزوفرنی(جنوخلاصه ای از مطالب همایش منقش غذاها و موجودات دريارویا و خبر از آیندهاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز کودکان خود را مشابه خود تبوزون هیگز جهان را از متلمغز فکر میکند مرگ برای دیتو افق رویداد جهان هستیظهور امواج مغزی در مغز مصآزمون ذهنی گربه شرودینگرتشنج عدم توازن بین نورون خطا در محاسبات چیزی کاملچهار ساعت پس از کشتار خوکروش صحبت کردن در حال تکامارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیر فشار کووید چه باید کرکتاب طبیعت در قالب هندسهبیماریهای تحلیل عضلانی امغز ابزار بقای برتر مادیتوهم جدایی و توهم علمعادت کردن به نعمتالگوی بنیادین و هوشیاریجنبه های موجی واقعیتدید تو همیشه محدود به مقدچیزی شبیه نور تو نیسترژیم غذایی ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت سومهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان شناسی نوین نیازمند گنجینه ای به نام ویتامین بازگشت از آثار به سوی خدامغزتان را در جوانی سیمکشتکامل چشمانرژی تاریک که ما نمی توجهان در حال نوسان و چرخشداروهای مصرفی در ام اسنگاه انسان محدود به ادرازمین زیر خلیج فارس تمدنی از تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی تو از یاد گرفتن باز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلولهای ایمنی القا کنندهپمبرولیزوماب در بیماری چبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش اتصالات بین سلولهای تئوری جدید، ویران کردن گايا اراده آزاد توهم است یجریان انرژی در سیستم های در محل کار ارزش خودت را بنخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک ممیگرن شدید قابل درمان اسسیگار عامل افزایش مرگ ومپیشرفت های جدید علوم اعصبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر کتامین در درمان پاایا بدون زبان میتوانیم تحمایت از طبیعتدرمان های علامتی در ام اسچراروياها را به یاد نمی آفیزیک مولکولها و ذرات در از تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اماجرای جهل مقدسبرخی سلولهای عصبی در تلاساختار شبکه های مغزی ثابآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر احتمالی عصاره تغلیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت نهمدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاستفاده از مغز، وزن را کمیکی از علل محدودیت مغز اممدیریت اینترنت بر جنگبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت بیست و سوذهن هوشیار در پس ماده ی مابزارهای بقای از نخستین هوش مصنوعی گوگل به کمک تشلا اکراه فی الدینکلرال هیدرات برای خواباناضطراب و ترساطلاع رسانی اینترنتیمسئول صیانت از عقیده کیستلاشی تازه برای گشودن معشبکه های مصنوعی مغز به درآیا دلفین ها میتوانند باتازه های بیماری پارکینسوخلاصه ای از درمان های جدینقش غذاها و موجودات دريارویا بخشی حقیقی از زندگی اخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز کوری گذرای ناشی از موبایبی نهایت در میان مرزهامغز قلبتو انسانی و انسان، شایستعقل مجادله گرآسيب میکروواسکولاریا آستشخیص ژنتیکی آتروفی های خطر آلودگی هوانوآوری ای شگفت انگیز دانروشهای نو در درمان دیسک بارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیرفون داروی ضد ام اسکتاب، سفری به تاریخبیهوش کردن در جراحی و بیممغز ابزار برتر بقاتوهمات و شناخت حقیقتعارضه جدید ویروس کرونا سالگوبرداری از طبیعتجنسیت و تفاوت های بیناییدیدن خدا در همه چیزنکاتی در مورد تشنجرژیم غذایی ضد دردارزش خود را چگونه میشناسهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان، نشان دهنده ی سخنگو گویید نوزده و ایمنی ساکتبازگشت به ریشه های تکاملنقش قهوه در سلامتیتکامل و ارتقای نگاه تا عمانسان قدیم در شبه جزیره عجهان شگفت انگیزداروهای ام اسنگاه از بیرون مجموعهزمان چیستاز تکنیکی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس منبع هوشیاری در کجاست؟ قسلولهای بنیادی مصنوعی درپنج اکتشاف شگفت آور در موبحثی درباره احساسات متفانقش تیروئید در تکامل مغزتا 20 سال آینده مغز شما به ايا اراده آزاد توهم است یجریان انرژی در سیستم های در چه مرحله ای از خواب ، رنخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار میدان مغناطيسي زمین بشر سیاهچاله های فضایی منابعپیشرفت در عقل است یا ظواهبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استحوادث روزگار از جمله ویردرمان ژنتیکی برای نوآوریچراروياها را به یاد نمی آفیزیک و هوشیاریاز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغماده ی تاریکبرخی سيناپسها طی تکامل و سازگاری با محیط بین اجزاآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر ترکیبات استاتین (سابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهارمدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیقانون مندی نقشه ژنتیکی ماستفاده از هوش مصنوعی در یافته های نوین علوم پرده مدارک ژنتیکی چگونه انسانبعد از کرونا دلخوشی بیهوشنا در ابهای گرم جنوب نیاآیا گذشته، امروز وآینده تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت بیستمذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای دفاعی و بقای موهوش مصنوعی گوگل به کمک تشلایو دوم دکتر سید سلمان فکمردردکمردرد ناشی از تنگی کانااطلاعات حسی ما از جهان، چمسئولیت جدیدتلاشی جدید در درمان ام اسشباهت مغز و کیهانآیا دست مصنوعی به زودی قاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی خونریزی مغز در سندرم کوونقش غذاها و موجودات دريارویا تخیل یا واقعیتاختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز کی غایب شدی تا نیازمند دلبی عدالتی در توزیع واکسن مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتو با همه چیز در پیوندیعلم و ادراک فقط مشاهده ی آسیب ها ناشی از آلودگی هوتشخیص آلزایمر سالها قبل خطرات هوش مصنوعینوار مغز مشاهده ی غیر مستروشهای شناسایی قدرت شنواارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست، مرز افق رویداد هستکتابخانهبیهوشی در بیماران دچار امغز از بسیاری حقایق می گرتوپیراماتعدم توقف تکامل در یک انداالتهاب شریان تمپورالجنسیت و تفاوت های بیناییدژا وو یا اشنا پنداریچگونه مولکول های دی ان ایراه فراری نیستاز نخستین همانند سازها تهدف یکسان، در مسیرهای متمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان، وسیله شناسایی محیطگوشه بیماری اتوزومال رسسبازخورد یا فیدبکنقش مهاجرت در توسعه نسل اتکامل ابزار هوش ، راه پر انسان ها می توانند میدان جهانی که نه با یک رخداد و داروهای تغییر دهنده ی سینگاه از درون مجموعه با نگزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E برای فعالیت صحمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسلسله مباحث هوش مصنوعیپوست ساعتی مستقل از مغز دبحثی درباره احساساتی غیرنقش حفاظتی مولکول جدید دتا بحر یفعل ما یشاای نعمت من در زندگیمجستجوی متن و تصویر به صوردر هم تنیدگی مرزها و بی منخستین روبات های زنده ی جاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقمیدان های مغناطیسی قابل سیاهچاله ها، دارای پرتو پیشرفتی مستقل از ابزار هبرخی نرمش ها برای زانوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتحافظه و اطلاعات در کجاست درمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز- از مغز وبینار اساتید نورولوژی دماده ی خالیبرداشت مغز ما از گذر زمانستون فقرات انسان دو پا جلآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر حرکات چشم بر امواج ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت نوزدهمدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استقانون جنگلاستفاده از سلول های بنیایادگیری مهارت های جدید دمروری بر تشنج و درمان هایتفکر خلا ق در برابر توهم شناخت و معرفت، و نقش آن دآیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت دهمذهن سالمابعاد اضافه ی کیهانهوش مصنوعی الفاگولبخند بزن شاید صبح فردا زکمردرد و علل آناطلاعاتی عمومی در مورد ممسئولیت در برابر محیط زیتمایل زیاد به خوردن بستنشباهت مغز با کیهان مادیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتبدیل سلولهای محافط به سخواندن ، یکی از شستشو دهننقشه مغزی هر فرد منحصر بهرویا حقی از طرف خدااختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز کیهان خود را طراحی میکندبیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز مادران و کودکان در زمتو با باورهایت کنترل میشعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآشنا پنداریتصویربرداری فضاپیمای آمدفاع در برابر تغییر ساختنوار مغز در فراموشی هاروشی برای بهبود هوش عاطفارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زاوسکا درمان گوشرکجای مغز مسئول پردازش تجبیوگرافیمغز به تنهایی برای فرهنگ توانایی مغز و دیگر اجزای عدم درکامیوتروفیک لترال اسکلروجهل مقدسدژاوو یا آشناپنداریچگونه مغز پیش انسان یا همراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تهدف از تکامل مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر نامه سفر به بم و جنوب گوشت خواری یا گیاه خواریبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش میدان مغناطیسی زمین تکامل جریان همیشگی خلقتانسان یک کتابخانه استجهانی که از یک منبع، تغذیداروهای ضد بیماری ام اس ونگاه حقیقی نگاه به درون ازمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایمنبع خواب و رویاسلطان جنگل یا صاحب ملکوتپوشاندن خود از نوربخش فراموش شده ی حافظهنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر مشاهده بر واقعیت بای آنکه نامش درمان و یادشجستجوی هوشیاری در مغز مادر هم تنیدگی کوانتومینرمش های مفید برای درد زااز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدمیدازولام در درمان تشنج سیاهچاله و تکینگی ابتدایپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بحافظه و اطلاعات در کجاست درمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو فرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز- از مغز وراپامیل در بارداریماده، چیزی بیش از یک خلا بررسي علل احتمالي تغيير سخن پاک و ثابتآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر دوپامین و سروتونینابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هفتمدرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستقانون جنگلاستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویامرکز هوشیاری، روح یا بدن تفاوت مغز انسان و میمون هشناخت درون، شناخت بیرون؛آیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت دوازدهمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاتفاق و تصادفهوش مصنوعی از عروسک های بلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک های بلرزش عضله یا فاسیکولاسیوکمردرد با پوشیدن کفش منااطلاعاتی عمومی در مورد ممستند جهان متصلتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشباهت کیهان و مغزآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتداخل مرزها و صفات با بینخواب سالم عامل سلامتینقشه های مغزی جدید با جزیرویاها از مغز است یا ناخواختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز کیهانِ هوشیارِ در حال یابیماری های مغز و اعصاب و مغز چون ابزار هوش است دلیتو جهانی هستی که خودش را علم به ما کمک میکند تا موآغاز فصل سرما و دوباره تکتصادف یا قوانین ناشناختهدقیق ترین تصاویر از مغز انوار مغز در تشخیص بیماری روشی جدید در درمان قطع نخارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان مشترک ژنتیکی موجوداکرونا چه بر سر مغز می آوربیوگرافیمغز برای فراموشی بیشتر کتوازن مهمتر از فعالیت زیعسل طبیعی موثر در کنترل بامید نیکو داشته باش تا آنجهان فراکتالدگرگونی های نژادی و تغییچگونه هموساپينس بر زمین راه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تهدف از خلقت رسیدن به ابزامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر به مریخ در 39 روزگیلگمش باستانی کیستبحتی علمی درباره تمایل بنقش محیط زندگی و مهاجرت دتکامل داروینی هنوز در حاانسان جدید از چه زمانی پاجهش های ژنتیکی مفید در ساداروی فامپیریدین یا نورلنگاهی بر قدرت بینایی درازمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کامنحنی که ارتباط بین معرفسم زنبور ، کلیدی برای وارپیموزایدبخش بزرگی حس و ادراک ما انقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت مغزی کمک میکند حفره در مغزدر هم تنیدگی کوانتومی و پنرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرمکانیک کوانتومی بی معنی سیاهچاله ی تولید کنندهپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر گیاه خواری بر رشد واکسی توسین و تکامل پیش احافظه و اطلاعات در کجاستدرمان تشنجابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز- از مغزتورزش هوازی مرتب خیلی به قمبانی ذهنی سیاه و سفیدبررسی و اپروچ جدید بر بیمسرنوشتآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر دپاکین بر بیماری مابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هفدهمدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بقانونمندی و محدودیت عالماستفاده از سلول های بنیاژن هوش و ساختارهای حیاتی مرکز حافظه کجاستتفاوت ها و تمایزها کلید بشناسایی تاریخچه ی تکاملیآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت سومذره ی معین یا ابری از الکاتوبان اطلاعات و پلِ بیناتوسوکسیمایدهوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم سازگاری قانون مجازاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاعداد بینهایت در دنیای ممشکلات نخاعیتمدن پیشرفته ی پیشینیانشباهت زیاد بین سلول هاي عآیا راهی برای رفع کم آبی تروس جریان انرژیخواب سالم عامل سلامتی و ینقص در تشخیص هیجانات عامرویاهای پر رمز و حیرتی دراختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز کیست کلوئید بطن سومبیماری وسواسمغز چگونه صداها را فیلتر تو دی ان ای خاص ميتوکندريعلم ساختن برج های چرخانإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتظاهر خوابیده ی مادهدلایلی که نشان میدهد ما بنوار مغزی روشی مهم در تشخروشی جدید در درمان نابینارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان چهار حرفی حیات زمینکریستال هابیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟توسعه هوش مصنوعی قادر اسعصب حقوق نورولووامید درمان کرونا با همانجهان ما میتواند به اندازدانش محدود به ابعاد چهارچگونه هوشیاری خود را توسراه پیروزی در زندگی چیستاز نخستین همانند سازها تهر حرکت خمیده می شود و هر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر تجهیزات ناسا به مریخ گیاه خواری و گوشت خوار کدبحث درباره پیدایش و منشا نقش نگاه از پایین یا نگاهتکامل داروینی هنوز در حاانسان خطرناکترین موجودجهش های ژنتیکی غیر تصادفداروی لیراگلوتیدنگاهی بر توانایی اجزاي بزمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانمنشأ اطلاعات و آموخته ها سماگلوتید داروی کاهش دهنپیموزایدبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت نخاعی میتواند دحقیقت قربانی نزاع بین بی در هم تنیدگی کوانتومی و دنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که مکانیزمهای دفاعی در براببرخی نرمش های گردنسیاره ی ابلهانپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر فقط مردم میفهمیدند کحباب های کیهانی تو در تودرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریمباحث مهم حس و ادراکبررسی ژنها در تشخیص بیماسریعترین کامپیوتر موجودآیا ممکن است موش کور بی متاثیر داروهای ضد التهاب ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هجدهمدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از همیشه عسل با موم بخوریمقارچ بی مغز در خدمت موجوداستیفن هاوکینگ در مورد هژن یا نقشه توسعه مغز و نقمرکز حافظه کجاستتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی سلول های ایمنی اآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت سی و هشتمذرات کوانتومی زیر اتمی قذرات کوانتومی زیر اتمی قاثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم سازگاری قانون مجازاکنگره بین المللی سردرد دبقای حقیقی در دور ماندن امشکلات بین دو همسر و برخیتمدن بشری و مغز اخلاقیشباهت زیاد بین سلول هاي عآیاما مقهور قوانین فیزیکتری فلوپرازینخواب عامل دسته بندی و حفطنقطه بی بازگشترویای شفافاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز کاهش مرگ و میر ناشی از اببیماری گیلن باره و بیمارمغز ناتوان از توجیه پیداتولید مثل اولین ربات های علایم کمبود ویتامین E را افت فشار خون ناگهانی در وتظاهری از ماده است که بیددنیای شگفت انگیز کوانتومنورون هاي مصنوعی می توانروشی جدید در درمان سکته مارتباط انسانی، محدود به هوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و کلمه حتی برای کسانکریستال زمان(قسمت اولبیان حقیقتمغز بزرگ چالش است یا منفعتوسعه برخی شغل ها با هوش عضلانی که طی سخن گفتن چقدامیدی تازه در درمان سرطاجهان مادی، تجلی فضا در ذهدانش بی نهایتچگونه واکسن کرونا را توزراه بی شکستاز نشانه ها و آثار درک شدهرچیز با یک تاب تبدیل به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر دشوار اکتشافگالکانزوماب، دارویی جدیبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش نظام غذایی در تکامل متکامل داروینی هنوز در حاانسان عامل توقف رشد مغزجهشهای مفید و ذکاوتی که دداروی تشنجی دربارداریچالش هوشیاری و اینکه چرا زندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتمنشاء کوانتومی هوشیاری اسندرم کووید طولانیپیچیدگی های مغزمگسبخش دیگری در وجود انسان هنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه در یک فراکتال هر نقطه مرکچرا مغز انسان سه هزار سالاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرما انسانها چه اندازه نزدبرخی یونها و مولکول های مسیاره ابلهانپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر میدانی مصیبت بزرگتر حد و مرزها توهم ذهن ماستدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان فرایند پیچیده ی خونرسانیاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش و میگرنمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی سیستم تعادلی بدن اسرگیجه از شایعترین اختلاآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر داروی ضد تشنج سدیم ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هشتمدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از همراهی نوعی سردرد میگرنیقبل از آغازاستیفن هاوکینگ در تفسیر ژنها نقشه ایجاد ابزار هومرکز خنده در کجای مغز استتفاوت های تکاملی در مغز وشواهدی از نوع جدیدی از حاآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت سی و ششمذرات کوانتومی زیر اتمی قاثرات فشار روحی شدیدهوش مصنوعی از عروسک بازی مقاومت به عوارض فشار خون کنگره بین المللی سردرد دبلندی در ذهن ما درک بلندیمشکلات روانپزشکی پس از ستمدنی قدیمی در شمال خلیج شرکت نورالینک ویدیویی ازآب زندگی است قسمت چهارمتری فلوپرازینخودآگاهی و هوشیاريچند نرمش مفید برای کمردرروان سالماختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز کاهش التهاب ناشی از بیمابیماری ای شبیه آلزایمر و مغز و سیر تکامل ان دلیلی تولید پاک و فراوان انرژیعلایم کمبود ویتامین E را افت هوشیاری به دنبال کاهتعداد کلی ذهن ها در جهان دندان ها را مسواک بزنید تنورون های ردیاب حافظهريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط از بالا به پایین مهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و بیان نتیجه ساختماکریستال زمان(قسمت دوم)بیست تمرین ساده برای جلومغز بزرگ چالشهای پیش روتوصیه های سازمان بهداشت غیرقابل دیدن کردن مادهامگا سه عامل مهم سلامتجهان هوشیاردانشمندان موفق به بازگردچگونه آن شکری که می خوریمرابطه تشنج و اوتیسماز نظر علم اعصاب یا نرووسهزینه ای که برای اندیشیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب گامی در درمان بیماریهای بحثی جالب درباره محدودیتنقش نظریه تکامل در شناساتکامل داروینی هنوز در حاانسانیت در هم تنیده و متصجهشهای مفید و ذکاوتی که دداروی جدید s3 در درمان ام چالش هوشیاری و اینکه چرا زندگی بی دوداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرمهندسی ژنتیک در حال تلاش سندرم گیلن باره به دنبال پیچیدگی های مغزی در درک زبرنامه و ساختار پیچیده منقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر نگاه انسان بر رفتااین ایده که ذرات سیاهچالدر کمتر از چند ماه سوش جدچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتما انسانها چه اندازه نزدبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاره ابلهانپرواز از نیویورک تا لوس آتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر نیروی مغناطیس نباشد حرکت چرخشی و دائمی کیهاندرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعمحل درک احساسات روحانیبررسی علل کمر درد در میانسربازان ما محققا غلبه می آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجمدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از هندسه ی پایه ایقبل از انفجار بزرگاستخوان های کشف شده، ممکژنها ، مغز و ارادهمرگ چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت سیزدهمرفتار اجتماعی انسان، حاصاثرات مفید قهوههوش مصنوعی از عروسک بازی مقابله با کرونا با علم اسکنترل همجوشی هسته ای با هبلعیدن ستاره توسط سیاهچامشکلات روانپزشکی در عقب تمساح حد واسط میان مغز کوشش مرحله تکامل چشمآب زندگی است قسمت اولترکیب حیوان و انسانخودآگاهی و هوشیاريچند جهانیروبات های ریز در درمان بیاختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز کاهش دوپامین عامل بیماریبیماری ای شبیه ام اس مولتمغز آیندگان چگونه است ؟تولید سلولهای جنسی از سلعلت خواب آلودگی بعد از خوافتخار انسانتغییر الگوی رشد مغزی با زدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوروپلاستیسیتی چیستریواستیگمینارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و بیان، در سایه پیشرکریستال زمان(قسمت سوم)بیش از نیمی از موارد انتقمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتوصیه های غیر دارویی در سمقالاتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهجهان یکپارچهدانشمندان نورون مصنوعی سچگونه انتظارات بر ادراک راز تغییراز نظر علم اعصاب اراده آزهزینه سنگین انسان در ازامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب گامی در درمان بیماریهای بحثی در مورد نقش ویتامين نقش هورمون های تیروئید دتکامل زبانانعطاف پذیری مکانیسمی علجواب دانشمند سوال کننده داروی جدید میاستنی گراویچالش هوشیاری و اینکه چرا زندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیمولتیپل اسکلروز در زنان سندرم پیریفورمیسپیوند قلب خوک، به فرد دچابرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش روزه داری در سالم و جتاثیر ویتامین دی بر بیمااینکه به خاطرخودت زندگی حقیقت اشیادر آستانه ی موج پنجم کوویچرا ویروس کرونای دلتا وااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توما اکنون میدانیم فضا خالبرخی اختلالات عصبی مثانهسیر آفرینش از روح تا مغز پرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر نعمت فراموشی نبود بسحس چشایی و بویاییدرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش در کمر دردمحل درک احساسات روحانی دبزرگ شدن مغز محدود به دورسردرد میگرن در کودکانآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاهدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از هندسه ی رایج کیهانقدم زدن و حرکت دید را تغیاستروژن مانند سپر زنان دژنهای مشترک بین انسان و ومرگ و میر پنهانتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت ششمرقیبی قدرتمند در برابر ماثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی از عروسک بازی ملاحظه های اخلاقی دربارهکنترل جاذبهبه مغز خزندگان خودت اجازمشاهده گر جدای از شیء مشاتنفس هوازی و میتوکندریششمین کنگره بین المللی سآب زندگی است قسمت دومترازودونخودروهای هیدروژنیچند روش ساده برای موفقیتروح رهاییاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز کاهش سن بیولوژیکی، تنها بیماری اسپینال ماسکولار مغز انسان ایا طبیعتا تماتولترودینعماد الدین نسیمی قربانی افراد آغاز حرکت خودشان رتغییر زودتر اتصالات مغزیدو برابر شدن خطر مرگ و مینوروز یا روز پایانیریاضیات یک حس جدید استارتباط شگفت مغز انسان و فهوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و تکلم برخی بیماریهکشف مکانیسم عصبی خوانش پبیشتر کمردردها نیازی به مغز بزرگترین مصرف کننده توصیه هایی در مصرف ماهیتاثیر ویتامین دی بر بیماانفجار و توقف تکاملی نشاجهان یکپارچهدانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه به سطح بالایی از هوراست دستی و چپ دستیاز نظر علم اعصاب اراده آزهزاران سال چشم های بینا ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب گاهی لازم است برای فهم و بحثی در مورد نقش کلسیم و نقش هورمون زنانه استروژنتکامل زباناولین مورد PML به دنبال تکجوسازی مدرنداروی جدید ضد میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برمواد کوانتومی جدید، ممکنسندرم پس از ضربه به سرپیوند مغز و سر و چالشهای برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر ویروس کرونا بر مغز اینکه خانواده ات سالم باحقیقت تنها چیزی است که شادر درمان بیماری مولتیپل چرا پس از بیدار شدن از خوفلج نخاعی با الکترودهای از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدما اشیا را آنطور که هستندبرخی اصول سلامت کمرسیستم تعادلی بدنآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک (قسمت اول )درمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیفراتر از دیوارهای باوراز تکینگی تا مغز، از مغز وزن حقیقی معرفت و شناختمحدودیت های حافظه و حافظبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سردرد و علتهای آنآیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و یدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادینقدرت انسان در نگاه به ابعاسرار آفرینش در موجژنهای هوش ، کدامندمرگ و میر بسیار بالای ناشتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر رو ح و روان بر جسمحس و ادراک قسمت شصت و دوحس و ادراک سی و هفتمرموزی از نخستین تمدن بشراجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی از عروسک بازی ملاحظات بیهوشی قبل از جرکندر در بیماریهای التهاببه بالا بر ستارگان نگاه کمشاهده آینده از روی مشاهتنفس هوازی و میتوکندریصرع و درمان های آنآب زندگی است قسمت سومتراشه ی بیولوژِیکخورشید مصنوعیچندین ماده غذایی که ماننروزه داری متناوب، مغز را ادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز زندگی زودگذرکایروپاکتیک چیستبیماری اضطراب عمومیمغز انسان برای ایجاد تمدتومورها و التهاب مغزی عاعوامل موثر در پیدایش زباافزایش قدرت ادراکات و حستغییر عمودی سر انسان از پدو برابر شدن خطر مرگ و مینوشیدن چای برای مغز مفید ریسدیپلام تنها داروی تایارتباط شگفت انگیز مغز انهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت چکشف مکانیسمی پیچیده در ببا هوش مصنوعی خودکار روبمغز حریص برای خون، کلید تتوضیحی ساده در مورد هوش مصفحه اصلیانواع سکته های مغزیجهان کنونی و مغز بزرگتریدانشمندان ژنی از مغز انسچگونه باغبانی باعث کاهش رجزخوانی هایی که امروز باز واقعیت امروز تا حقیقتهستي مادي ای که ما کوچکترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفرنامه سفر به بم و جنوب گاهی مغز بزرگ چالش استبحثی در مورد حقیقت فضا و نقش ویتامین K در ترمیم استکامل زبان انسان از پیشیاولین مورد پیوند سر در انجاودانگی مصنوعیداروی ضد تشنج با قابليت تچالش دیدگاه های سنتی در باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از موجود بی مغزی که می تواندسندرم سردرد به دلیل افت فپیوند اندام از حیوانات ببرین نت به جای اینترنتتاثیر ژنها بر اختلالات خاینترنت بدون فیلتر ماهواحقیقت خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر چرا بیماری های تخریبی مغفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنما به جهان های متفاوت خودبرخی بیماری ها که در آن بسیستم دفاعی بدن علیه مغز آلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر با مطالعه فیزیک کوانحس و ادراک (قسمت دوم )درهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکامل تا مغز از مغز تا وزوز گوشمخچه فراتر از حفظ تعادلبزرگترین خطایی که مردم مسردرد تنشنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و ددرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکقدرت عشقاسرار بازسازی اندام هاژنهای حاکم بر انسان و انسمرگ انتقال است یا نابود شتقلید از روی طبیعتشگفت انگیز بودن کیهانآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر رژیم گیاه خواری بر حس و ادراک- قسمت پنجاه و نقش رژیم غذایی در رشد و ارمز و رازهای ارتباط غیر کاجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی از عروسک بازی ممانتین یا آلزیکسا یا ابکوچک شدن مغز از نئاندرتابه خودت مغرور نشومطالعه ای بیان میکند اهدتنفس بدون اکسیژنضررهای مصرف شکر و قند بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)تربیت کودکان وظیفه ای مهخانواده پایدارنه جنگ و نه خونریزیروزه داری و بیمار ی ام اس اداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز زندگی، مدیریت انرژیکار با یگانگی و یکپارچگیبیماری بیش فعالیمغز انسان برای شادمانی طتومورهای ستون فقراتعوامل ایجاد لغت انسانی و افزایش مرگ و میر سندرم کوتغییرات منطقه بویایی مغزدو سوی واقعیتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ریشه های مشترک حیاتارتباط شگفت انگیز مغز انهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت اکشف ارتباط جدیدی از ارتببا تعمق در اسرار ابدیت و مغز در تنهایی آسیب میبینتیوتیکسن داروی ضد جنونسوالات پزشکیانگشت ماشه ایجهان کاملی در اطراف ما پردانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه تکامل مغزهای کنونیرساناها و ابر رساناها و عاز کجا آمده ام و به کجا میهستی ما پس از شروعی چگال منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفری به آغاز کیهانگذر زمان کاملا وابسته به بحثی در مورد عملکرد لوب فنقش ژنتیک در درمان اختلاتکامل ساختار رگهای مغزی اولین هیبرید بین انسان و جایی خالی نیستداروی ضد تشنج با قابليت تچاالش ها در تعیین منبع هواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهموجودات مقهور ژنها هستندسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپیوند سر آیا ممکن استبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر کلام در آیات کلام بایندرالحقیقت راستین انسان علم بدرمان های اسرار آمیز در آچرا حیوانات سخن نمی گوینفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناما با کمک مغز خود مختاريمبرخی بیماری های خاص که بدسکته مغزیآلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک قسمت چهلدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانفرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبزرگترین درد از درون است سردرد سکه ایآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و سدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استلمس کوانتومیاصل بازخوردکل اقیانوس در یک ذرهمراحل ارتقای پله پله کیهتقویت استخوان در گرو تغذشگفتی های زنبور عسلآیا جنین انسان، هوشمندی تاثیر رژیم گیاه خواری بر تاثیر رژیم گیاه خواری بر حس و ادراک- قسمت بیست و پنقش زنجبیل در جلوگیری از رمز بقای جهش ژنتیکیاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژي پاک سرچشمه حکوچکترین چیز یک معجزه اسبه دنبال رستگاری باشمعنی روزهتنها مانع در زندگی موارد ضررهای شکر بر سلامت مغزآثار باستانی تمدن های قدترجمه ای ابتدایی از اسراخارق العاده و استثنایی بچه زیاد است بر من که در ایروزه داری سلول های بنیادادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنابع انرژی از نفت و گاز زونیسومایدکاربرد روباتهای ريزنانوبیماری تی تی پیمغز انسان برای شادمانی طتوهم فضای خالی یا توهم فضعواملی که برای ظهور لغت اافزایش سرعت پیشرفت علوم تغییرات آب و هوایی که به دوچرخه سواری ورزشی سبک و نیکولا تسلارژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط غیرکلامی بین انساهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوباهوش ترین و با کیفیت تریمغز را از روی امواج بشناستکنولوژی جدید که سلول هاپیامهای کاربرانانگشت نگاری مغز نشان میدجهان پیوستهدانشمندان اولین سلول مصنچگونه جمعیت های بزرگ شکل رشته نوروایمونولوژی و نقاز آغاز خلقت تا نگاه انساو هر کس تقوای خدا پیشه کنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسقوط درون جاذبه ای خاص، چگربه شرودینگر و تاثیر مشبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش گرمایش آب و هوا در همتکامل شناخت انسان با کشفاولین تصویر در تاریخ از سجاذبهداروی ضد تشنج توپیراماتناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستمیهمانهای ناخوانده عامل سوپاپ ها یا ترانزیستورهاپیوند سر، یکی از راه حلهابرای اولین بار دانشمندانتاثیر کپسول نوروهرب بر نایا کوچک شدن مغزانسان الحقیقت غیر فیزیکیدرمان های بیماری آلزایمرچرا حجم مغز گونه انسان درفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شما تحت کنترل ژنها هستیم یبرخی توجهات در ببمار پارسانسور از روی قصد بسیاری آملودیپین داروی ضد فشار تاثیر گیاه خواری بر رشد واگر خواهان پیروزی هستیحس و ادراک قسمت چهل و هفتدرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمفضای قلب منبع نبوغ استاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان مخچه ابزاري که وظیفه آن فبسیاری از بیماری های جدیسردرد عروقی میگرنآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شدستورالعمل مرکز کنترل بیابزارهای پیشرفته ارتباط هنر رها شدن از وابستگیلوب فرونتال یا پیشانی مغاصل عدم قطعیت از کوانتوم مرز مرگ و زندگی کجاستتقویت سیستم ایمنیشاهکار قرنآیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر رژیم گیاهخواری بر حس و ادراک- قسمت شصت و چهنقش زبان در سلطه و قدرت ارمز جهاناحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز کووید نوزده و خطر بیماری به زودی شبکه مغزی به جای معادله ها فقط بخش خسته کنتو یک معجزه ایطلای سیاهآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتسلیم شدن از نورون شروع مخبر مهم تلسکوپ هابلنهایت معرفت و شناخت درک عروش مقابله مغز با محدودیادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی به شناسایی کامنابع بی نهایت انرژی در دزونا به وسیله ویروس ابله کاربرد روباتهای ريز، در بیماری دویکمغز انسان رو به کوچک تر شتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)عوارض ازدواج و بچه دار شدافسردگی و اضطراب در بیماتغییرات تکاملی سر انسان دورترین نقطه ی قابل مشاهنیاز به آموزش مجازی دیجیرژیم های غذایی و نقش مهم ارتروز یا خوردگی و التهاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمزبان و شناخت حقیقت قسمت سگل زندگیبار بزرگ ایستادن بر دو پامغز زنان جوانتر از مغز مرتکنولوژی جدید که سلول هاسایتهای دیگراندوهگین نباش اگر درب یا جهان پیوستهدانشمندان تغییر میدان مغچگونه جمعیت های بزرگ شکل رشد مغز فرایندی پیچیده ااز انفجار بزرگ تا انفجار وفور و فراوانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلول های بنیادی منابع و اگزیده ای از وبینار یا کنفبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش پیش زمینه ها و اراده تأثیر نگاه انسان بر رفتااولین سلول مصنوعیجاذبه و نقش آن در شکلگیریداستانها و مفاهیمی اشتباناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستمیوتونیک دیستروفیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپیوستگی همه ی اجزای جهانبرای تمدن سازی، باید در بتاثیر کپسول نوروهرب بر تایا این جمله درست است کسیحقیقت غیر قابل شناختدرمان های جدید میگرنچرا خشونت و تعصبفلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دمانند آب باشبرخی توصیه ها برای واکسیسانسور بر بسیاری از حقایآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر گیاه خواری بر رشد واپی ژنتیکحس و ادراک قسمت چهل و هشتدرک و احساسابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمقلب و عقلاز روده تا مغزیک آلل ژنتیکی که از نئاندمدل همه جانبه نگر ژنرالیبسیاری از بیماری های جدیسرعت فکر کردن چگونه استآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و چهدغدغه نتیجه ی نادانی استابزارهای بقا از نخستین ههوموارکتوس ها ممکن است دلوتیراستاماصول انجام برخی نرمش ها دمرز بین انسان و حیوان کجاتلقین اطلاعات و حافظهشاهکار شش گوشآیا جهش های ژنتیکی، ویرو