دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت پنجم

حس و ادراک قسمت پنجم

در قسمتهای قبلی توضیحاتی در مورد علل سرعت رشد مغز طی میلیون سال اخیر و چگونگی تاثیر رشد احساس، بر رشد مغز بیان شد. همینطور توضیح داده شد که احساس و شناخت ، زمینه ساز هر واکنش و عملکردی در انسان هست .

در این قسمت توضیحاتی مختصر در مورد شناخت و واکنش يا معرفت و عملکرد داده میشود .

هر حسی ، واکنشي را به دنبال دارد یا هر معرفتی ، عملکردی را سبب میشود که این تعاملها ، به دلیل واکنش سلولهای مغزی با هم است مثلا اگر احساس داغی ناگهانی به دست شما برسد ، دست انسان به صورت خودبخودی جمع ميشود تا خود را از سوختن نگه دارد یا مثلا اگر گرگ درنده ای را در جنگلي ببينيم ، به صورت واکنشي فرار میکنیم .

از سلولهای حسی دست یا سلولهای بینایی از چشم ، ترشحاتي به نام نوورترانسميتر بیرون میریزد که سلولهای دیگری را تحریک میکند و این پیامها ، سلول به سلول جلو میرود تا به سلولهای حرکتی در نخاع یا مغز برسد و از آنجا پیام حرکتی به اندام میرسد و دست و پا واکنش نشان میدهد .

این واکنشها و عملکردها گاهی بدون اراده فرد و گاهی با اراده فرد انجام میشود .

عملکردهاي واکنشي صرف و بدون اراده فرد ، رفلكس نام دارد و در انسان و حیوان ، هر دو دیده میشود .

ولی فعالیتهای ارادي که واکنشي نیستند ، در نتیجه عملکرد مستقیم مغز و انتقال اطلاعات به اندام هدف انجام میشود . این عملکردهای صرفا ارادي که وابسته به رفلکس نيستند هم تحت تاثیر شناخت و معرفت فرد هست و هر چه معرفت بیشتر باشد ،شکل مثبت تر و مفیدتری به خود میگیرد البته رفلکسي نیستند و فرد به رغم شناخت کاملی که دارد، میتواند بر خلاف شناخت و معرفتش عمل کند . و این قدرت اراده و مقاومت در برابر رفلکسهاو دستورات ناشی از شناخت و طبیعت ، خاص انسان هست و کمتر در حیوان دیده میشود و رمز و کدي- که انسان را از حیوان جدا میکند - همین قدرت اراده در برابر طبیعت و شناخت ، هست .

بله بسیار دیده ایم که شناخت و درک انسان به او ميگويد ، فلان ساعت باید از خانه خارج شوید و سر کارتان بروید ولی ساعت زنگ میزند تا بیدارتان کند که به سر کار بروید ولی با قدرت اراده تان بر سر زنگ میزنید و دوباره می خوابید و کارتان عقب می افتد

و یا برعکس در زمانی احساس گرسنگی و تشنگی بر شما غلبه میکند ولي به دلیل آنکه نیازمندتر از خود را دیده اید ، غذای خود را به او میدهید و به این ترتيب با شناخت و درک محدود و مادی خود ، مقابله میکنید در حالی که هیچ حیوانی در موقع گرسنگی و تشنگی حاضر نیست غذا و آب را از خود و خانواده اش دریغ کند تا دیگری سیر شود .

پس واکنشهای ما دو دسته اند

یا رفلکسي و یا ارادي.

با توجه به درکی که هر فرد از محیط خود دارد ، یک سری رفلکسها یا عملهاي واکنشي را انجام میدهد که خیلی با اراده خودش نیست .

عملکرهايي هم در انسان هست که واکنشي نیست و به رغم شناخت کامل محیط و نیاز به واکنشهایی خاص ، با اراده خود فرد ، عملکرد دیگری انجام ميشود که اصلا مطابق با آن موقعیت خاص نیست .

بسیاری از این واکنشها ، انسانی هستند و بر خلاف تمایلات و رفلکسهاي حیوانی انجام میشود ولی این واکنشها همیشه هم مثبت نیست بلکه انسان این قدرت را دارد که با اراده خود ، در خیلی موارد ، واکنشهای منفی ای را انجام دهد که هیچ حیوانی حاضر، به انجام آن نیست .

مثلا کم حیوانی را می یابید که نسبت به خانواده و فرزندان خود بی تفاوت باشد ولی انسان این قدرت را دارد که بر خلاف خواسته های درونی که در هر حیوانی هست ، فرزند و خانواده خود را برای یک هوس ناگهانی و يا يک علاقه انحرافي مثلا به مواد مخدر رها کند و یا مثلا برای رسیدن به قدرت و سیاست ، فرزند و یا پدر و یا برادر خود را به کشتن دهد.

بله پس انسان خود میتواند برخلاف ضروریات ، اقدام کند .

هم این قدرت را دارد که بر علاقه های حیوانی غلبه کند و انسان شود و هم بر علاقه های حیوانی غلبه کند و حتی بدتر از حیوان شود .

این عملکرد فقط محدود به کار با دست و پا و دهان نیست . کسی را فرض کنید که ناتوان از حرف زدن است این فرد چگونه سخن میگوید ؟

این فرد با اشارات دستش سخن میگوید حال اگر دست هم نداشت چگونه سخن میگوید؟

این فرد با اشارات صورت سخن میگوید . حالا اگر قدرت اشاره هم نداشته باشد چه میکند؟

این فرد اگر در گذشته بود شاید اصلا نمیتوانست منظور خود را برساند ولي امروز با کمک برخی دستگاهها و ثبت امواج مغزی ، امکاناتی فراهم شده است تا درک کنیم یک فرد ، به چه صدایی مثلا می اندیشد یا یک فرد چه اصواتی را میخواسته است از دهانش خارج کند .

telegram.me/salmanfatemi

در این مورد در لینک زیر میتوانید مطالب بیشتری را بخوانید

https://www.theguardian.com/science/2012/jan/31/mind-reading-program-brain-words

میبینیم که واکنش فرد که در حقیقت بیان اوست ، محدود به عبارات دهانی نیست و حتی در فقدان اندامها ، باز میتوان نوع تفکر و حتی نوع بیان را از روی امواج مغزی فرد ثبت کرد . پس بیان و واکنشهای ما ، در حقیقت نوعی امواج مغزی است که در مغز ما ميچرخد .

فردی که نمی تواند هیچ واکنشي به محیط اطراف نشان دهد مثلا یک فرد دچار قطع نخاع گردنی که به خاطر قطع شدن نخاع گردنش قادر به حرکت دست و پا نیست و پس از آن دچار اختلال در حرف زدن به علت یک سکته مغزی شده است و بعد از آن هم به دلیل یک گیلن باره، نتواند عضلات صورت را هم حرکت دهد ، این فرد آیا قادر به واکنش نیست ؟

چرا !! این فرد میتواند در ذهن خود واکنش نشان دهد و بیندیشد و شناخت پیدا کند و واکنشهایی را تصور کند .

یا فرد دیگری که به دلیل ابتلا به بیماری ALS همه عضلات دست و پا و گردنش از کار افتاده است و بعدها هم به دلیل ابتلا به یک گیلن باره نزولی ، همه عضلات صورت و دهانش هم از کار بیفتد ، باز قادر به واکنش هست منتها در ذهن خود واکنش نشان میدهد و با درک خود تعامل میکند .

در ديدگاه دینی هم اگر فردی روح از جسمش جدا شود ، آیا دیگر میتواند صحبت کند یا واکنش نشان دهد و دست و پا را تکان دهد ؟ نخیر نمی تواند

دیگر دهانی نیست که با آن حرف بزند و دست و پایی نیست تا با آن راه برود یا جسمی را بردارد ولی این روح ، میتواند بیندیشد و با شناخت خود تعامل داشته باشد و واکنش نشان دهد . آیا مثلا نماز خواندن و روزه گرفتن و حج کردن ،فقط مخصوص موجودات عالم ماده است و برای ارواح مطرح نیست ؟

آیا فرشتگان حج نمیکنند ؟ آیا فرشتگان سجده ندارند ؟

شکل سجده آنها و شکل حج آنها مانند ما نیست زیرا پایی ندارند تا بر دور کعبه بچرخند و یا پیشانی و دستی ندارند تا بر خاک بنهند .

در اینجا شاید نگاه و معرفت روحانی آنها به سوی اعلی و بالاتر هست که سجده و حج نامیده میشود یعنی در حقیقت ، درک و نگاه آنها به بالاتر و و چشم پوشیدن از خودشان یا پايينتر است که سجده نامیده میشود و یا چرخش آنها به دور کعبه در حقیقت ، چرخش شناختشان به سوی واحد يکتاست .

پس واکنش و عملکردها همیشه محدود به عملکردهای مادی ما نیست . و نمونه آن فردی است که هیچ حرکتی نمی تواند انجام دهد ،آیا او نمی تواند فکر واکنشها را در ذهن داشته باشد ؟ میتواند و حتی امروزه این افکار به کمک امواج مغزی قابل ثبت هم هست .

و روزگاری هم خواهد آمد که هر کدام از ما فاقد دست و پا و دهان باشیم و دست و پا و دهان ما ، ذره ذره اسیر خاک شود و در آن روز هم باز عبادت و تلاش و حرکت هست منتها شکل آن عوض میشود و دیگر در آن زمان شاید فقط اندیشیدن و انحراف شناخت به بالاتر و چشم پوشیدن از خود و پائینتر ، مفهوم سجده و روزه باشد نه سر و دست را بر خاک گذاشتن و نه به خود گرسنگی از صبح تا شب دادن .

وقتی اجسام مادی را کناری بگذاریم ، معنی واکنشها و تعاملات قدری تغییر میکند در اینجا اگر بخواهید به دیگری کمک کنید ،دست در جیب نمی کنید تا پولی به او بدهید بلکه به جای پر کردن جیب مادی او ، مفهومی را به او ميشناسانيد . یا اگر بخواهید سجده کنید دیگر دست و پیشانی را روی خاک نميگذاريد بلکه از همه چیزهای اطرافتان برای معرفت یگانه پروردگارتان، چشم می پوشید و یا اگر بخواهید روزه بگیرید ، از صبح تا شام گرسنگی مادی به خود نميدهيد بلکه عدم توجه به خود و نگاه بر بالا به جای توجه به خواسته های خود ، ميشود روزه آن عالم .

و حقیقت اعمال ، همانهایی است که با شناخت و معرفت انجام میشود و گویا اصلا گرسنگی مادي دادن به خود و یا کمک کردن به فقیر برای خودنمایی ، ارزشی ندارد آنچه ارزش دارد ، نیت و معرفتی است که شما از اعمال مادی خود دارید .

چه بسیار روزه داری که از روزه مادی خود هیچ بهره ای جز گرسنگی و تشنگی نبرد و چه بسیار نماز گذاری که از نماز و خم و راست شدن خود ،بهره اي جز خود بینی و غرور و تحقیر و حتی کشتن دیگر بندگان خدا به دست نیاورد و چه بسیار طبیبی که با درمان بیماران ، جیب خود را پر پول و جیب بندگان خدا را خالی کرد و چه بسیار عالمی که از علم، برای خود کاخ ساخت و صداي مردم را بست

و میبینیم که رفتار و واکنشهای ما چیزی جز شناخت و درک ما نیست و شاید به همین دلیل هست که عرفا و عالمان حقیقی ، عبادت را معرفت و شناخت میدانند و نه رفتارهای ظاهری و مادی.

telegram.me/salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز- از مغز جهان، تصادفی نیستنزاع بین علم و جهل رو به پبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از منابع انرژی از نفت و گاز دنیا، هیچ استتوهم جسمذرات کوانتومی زیر اتمی قگامی در درمان بیماریهای مسئول صیانت از عقیده کیستسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیسفرنامه سفر به بم و جنوب علم و ادراک فقط مشاهده ی ابزارهای پیشرفته ارتباط نقش زنجبیل در جلوگیری از از علم جز اندکی به شما داجریان انرژی در سیستم های همه چیز در زمان کنونی استبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت دیدگاه نارسای دوگانه ی متکینگیروی و منیزیم در تقویت استپیچیدگی های مغزمگسمعادله ها فقط بخش خسته کنتعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیسندرم کووید طولانیعید نوروز مبارکاثرات مضر ماری جواناچند جهانیاصل بازخوردحقایق ممکن و غیر ممکنهنر رها شدن از وابستگیبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدائما بخوانتکامل ساختار رگهای مغزی روزه داری و بیمار ی ام اس پختگی پس از چهل سالگي به مغز و سیر تکامل ان دلیلی جهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشسیاهچاله ی تولید کنندهغرور و علماختراع جدید اینترنت کواننوار عصب و عضلهبلندی در ذهن ما درک بلندیحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قداروی سل سپتتاثیر ویتامین دی بر بیماریه زغالیآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدساختن آیندهارتباط از بالا به پایین مچگونه مولکول های دی ان ایبه زودی شبکه مغزی به جای فراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک قسمت هشتمتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنمیگرن و پروتئین مرتبط با در هم تنیدگی کوانتومی و دتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه بی شکستایا این جمله درست است کسیسردرد میگرناز نخستین همانند سازها تنگاه از بیرون مجموعهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتقیچی ژنتیکیحس و ادراک قسمت سی و ششمتلاشی جدید در درمان ام اسکودکان را برای راه آماده ما بخشی از این جهان مرتبطدرمان ژنتیکی برای نوآوریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه زمین زیر خلیج فارس تمدنی اپی ژنتیکمغز انسان رو به کوچک تر ششواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تکینگی تا مغز از مغز تنادیدنی ها واقعی هستندبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالقطار پیشرفتخم شدن فضا-زمانتو یک معجزه ایکتاب گران و پرهزینه شد ولمحل درک احساسات روحانی دتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمزونا به وسیله ویروس ابله شب سیاه سحر شودابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تجهان یکپارچهچرا ماشین باید نتایج را پبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنلزوم عدم وابستگی به گوگل خبر مهم تلسکوپ هابلتولید یا دریافت علمدرگیری اعصاب به علت میتوکشتن عقیده ممکن نیستمرکز حافظه کجاستتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریزبان و شناخت حقیقت قسمت چصرع و درمان های آنضرورت زدودن افکارابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز- از مغزتجهش های ژنتیکی مفید در سانسبت ها در کیهانبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهمنابع انرژی از نفت و گاز دندان ها را مسواک بزنید تتوهمات و شناخت حقیقتذرات کوانتومی زیر اتمی قگاهی لازم است برای فهم و مسئولیت جدیدتشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در اسفرنامه سفر به بم و جنوب علم و روحابزارهای بقا از نخستین هنقش زبان در سلطه و قدرت اازدواج های بین گونه ای، رجریان انرژی در سیستم های همه چیز، ثبت می شودبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنمنبع هوشیاری کجاست قسمت دژا وو یا اشنا پنداریتکامل فردی یا اجتماعیرویا و واقعیتپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایسندرم گیلن باره به دنبال عامل کلیدی در کنترل کارآاجزای پر سلولی بدن انسان چند روش ساده برای موفقیتاصل علت و تاثیرحل مشکلهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای مصرفی در ام استکامل شناخت انسان با کشفروزه داری سلول های بنیادپروژه ی ژنوم انسانیمغز کوانتومیجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاسیاره ی ابلهانمقالاتادامه بحث تکامل چشمنوبت کودکانبلوغ چیستفلج نخاعی با الکترودهای حس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک بازی بشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستمنبع خواب و رویاداروی ضد چاقیتاثیر ویروس کرونا بر مغز ریواستیگمینآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یساختار فراکتال وجود و ذهارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه میتوان با قانون جنبه زیر پای خود نگاه نکن بفراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت پنجمتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش منامیگرن سردردی ژنتیکی که بدر هر سوراخی سر نکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نرابطه تشنج و اوتیسمایا ابزار هوشمندی یا مغز سردرد میگرن در کودکاناز نخستین همانند سازها تنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک قسمت سیزدهمتمایل زیاد به خوردن بستنکوری گذرای ناشی از موبایما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان پوکی استخوانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزمان چیستابتدا سخت ترین استمغز انسان رو به کوچکتر شدشیشه ی بازالتی و سیلیکوناز تکینگی تا مغز از مغز تنادانی در قرن بیست و یکم،بیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رساللمس کوانتومیخونریزی مغز در سندرم کووتو یک جهان در مغز خودت هسدرک فرد دیگر و رفتارهای اکتاب زیست شناسی باورمحدودیت چقدر موثر استتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولزیباترین چیز در پیر شدنشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تجهان یکپارچهچرا مغز انسان سه هزار سالبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیمقاومت به عوارض فشار خون خدا موجود استتولید پاک و فراوان انرژیدرختان اشعار زمینگل زندگیمرکز حافظه کجاستتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکزبان و شناخت حقیقت قسمت اضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز، از مغز جهش های ژنتیکی غیر تصادفنسبت طلایی، نشانه ای به سبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستمنابع انرژی از نفت و گاز دو ویژگی انتزاع و قدرت تجتوپیراماتذرات کوانتومی زیر اتمی قگاهی مغز بزرگ چالش استمسئولیت در برابر محیط زیتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریسفرنامه سفر به بم و جنوب علم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزارهای بقا ازنخستین همنقش زبان در سلطه و قدرت ااسکار، لگوی هوشمندجستجوی متن و تصویر به صورهمه ی سردردها بی خطر نیستبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کرونامنبع هوشیاری کجاست قسمت دژاوو یا آشناپنداریتکامل مادی تا ابزار هوشمرویا و کابوسپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علمتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدسندرم پیریفورمیسعادت همیشه خوب نیستاجزایی ناشناخته در شکل گچندین ماده غذایی که مانناصل عدم قطعیت از کوانتوم حلقه های اسرارآمیزهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ام استکامل، نتیجه ی برنامه ریروزهای سختپروژه ی ژنوم انسانیجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودسیاره ابلهانتاثیر ویتامین دی بر بیمااداراوون تنها داروی تایینور درونبلعیدن ستاره توسط سیاهچافلج بل، فلجی ترسناک که آنحس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی بشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی منتظر نمان چیزی نور را بهداروی ضد چاقیتاثیر ژنها بر اختلالات خریاضیات یک حس جدید استآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یساختار شبکه های مغزی ثابچگونه مغز پیش انسان یا همبوزون هیگز چیستفرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت پنجاهتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمیگرن شدید قابل درمان اسدر والنتاین کتاب بدید همتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشررادیوی مغز و تنظیم فرکانایا بیماری ام اس (مولتیپسردرد و علتهای آناز نخستین همانند سازها تنگاه از درون مجموعه با نگبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر اقانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت ششمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکی غایب شدی تا نیازمند دلمانند آب باشدرمان پوکی استخوانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیزمان و مکان، ابعاد کیهان ابتدایی که در ذهن دانشمنمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تنازوکلسینبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختللوب فرونتال یا پیشانی مغخواندن ، یکی از شستشو دهنتو کز محنت دیگران بی غمیدرک نیازمند شناخت خویش اکتاب طبیعت در قالب هندسهمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومزیباترین چیز در افزایش سشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان کنونی و مغز بزرگتریچرا مغزهای ما ارتقا یافت بحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشمقابله ی منطقی با اعتراضخدای رنگین کمانتولید سلولهای جنسی از سلدرد باسن و پا به دلیل کاهگلوله ی ساچمه ایمرکز خنده در کجای مغز استتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشزبان و شناخت حقیقت قسمت دزبان و شناخت حقیقت قسمت سضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز، از مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسنشانه های گذشته در کیهان بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستمنابع انرژی از نفت و گاز دو بیماری روانی خود بزرگ توانایی مغز و دیگر اجزای رفتار مانند بردهگذر زمان کاملا وابسته به مستند جهان متصلتشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتسفری به آغاز کیهانعلم به ما کمک میکند تا موابزارهای بقای موجود زندهنقش سجده بر عملکرد مغزاساس انسان اندیشه و باور جستجوی هوشیاری در مغز ماهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شمنبع هوشیاری کجاست قسمت دگرگونی های نژادی و تغییتکامل مداومرویا و خبر از آیندهپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه ی علم در کنترل کرونتغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیسندرم پس از ضربه به سرعادت کن خوب حرف بزنیاحیای بینایی نسبی یک بیمنه به اعداماصول انجام برخی نرمش ها دحمله ویروس کرونا به مغزهورمون شیرساز یا پرولاکتبرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای تغییر دهنده ی سیتأثیر نگاه انسان بر رفتاروش مقابله مغز با محدودیپروانه ی آسمانیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزسیاره ابلهانصفحه اصلیادب برخورد با دیگراننورون هاي مصنوعی می توانبنی عباس، ننگی بر تاریخفلج خوابحس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی بعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنحنی که ارتباط بین معرفداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر کلام در آیات کلام بریسدیپلام تنها داروی تایآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمسازگاری با محیط بین اجزاچگونه هموساپينس بر زمین بوزون هیگز جهان را از متلفرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت پنجاه و یتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنگره بین المللی سردرد دمیدان مغناطيسي زمین بشر در یک فراکتال هر نقطه مرکتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پراز تغییرایا بدون زبان میتوانیم تسردرد تنشناز نشانه ها و آثار درک شدنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر اقانون گذاری و تکاملحس و ادراک قسمت شصت و هشتتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیهان خود را طراحی میکندماه رجبدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی زمان و صبرابتذال با شعار دینمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تنباید صبر کرد آتش را بعد بیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متلوتیراستامخواب سالم عامل سلامتیتو پیچیده ترین تکنولوژی درک و احساسکتاب، سفری به تاریخمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومزیر فشار کووید چه باید کرشبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان کاملی در اطراف ما پرچرا ویروس کرونای دلتا وابحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگمقابله با کرونا با علم اسخدایی که ساخته ی ذهن بشر تولترودیندردی که سالهاست درمان نشگلوئونمرگ چیستتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در وزبان جانسوزطلای سیاهابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز، از مغز جهشهای مفید و ذکاوتی که دنشانه های پروردگار در جهبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتمنابع انرژی از نفت و گاز دو بار در هفته ماهی مصرف توازن مهمتر از فعالیت زیرفتار وابسته به شکلگذشته را دفن کنمشکل از کجاستتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالسقوط درون جاذبه ای خاص، چعلم بدون توقفابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها و موجودات دريااستفاده از مغز، وزن را کمحفره در مغزهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش قدرت استتکامل چشمرویا بخشی حقیقی از زندگی پیوند اندام از حیوانات بمعجزه در هر لحظه زندگیتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استسندرم سردرد به دلیل افت فعادت کردن به نعمتاحیای بینایی نسبی یک بیمنه جنگ و نه خونریزیاصول توسعه ی یک ذهن کاملحمایت از طبیعتهوش فوق العاده، هر فرد اسبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ضد بیماری ام اس وتئوری تکامل امروز در درمروش های صرفه جویی در ایجاپرواز از نیویورک تا لوس آجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصسیر آفرینش از روح تا مغز سوالات پزشکیادراک ما درک ارتعاشی است نورون های ردیاب حافظهبه قفس های سیاهت ننازفلج خواب چیستحس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هومنشأ اطلاعات و آموخته ها داروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر کپسول نوروهرب بر نریشه های مشترک حیاتآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشستم با شعار قانون بدترین ارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه هوشیاری خود را توسبی نهایت در میان مرزهافرایند حذف برخی اجزای مغحس و ادراک قسمت پنجاه و دتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دمیدان های مغناطیسی قابل در کمتر از چند ماه سوش جدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استسردرد سکه ایاز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاه دوبارهبیماری تی تی پیهوشمندی کیهانقانون جنگلحس و ادراک قسمت شصت و دوتمدن بشری و مغز اخلاقیکیهانِ هوشیارِ در حال یاماپروتیلیندرمان تومورهای مغزی با اتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مزمان واقعیت است یا توهمشکل های متفاوت پروتئین هابداع دی ان ای بزرگترین دمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تنبرو و انرژی مداومبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعخواب سالم عامل سلامتی و یتو آرامش و صلحیدرک کنیم ما همه یکی هستیمکتابخانهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)زیرفون داروی ضد ام اسشبکیه های مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پیوستهچرا پس از بیدار شدن از خوبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز ملاحظه های اخلاقی دربارهخسته نباشی باباتومورها و التهاب مغزی عادرس گرفتن از شکست هاگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ و میر پنهانمرگ و میر بسیار بالای ناشتروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهزبان ریشه هایی شناختی اسطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز جهشهای مفید و ذکاوتی که دنظام مثبت زندگیبخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازمنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میتوسعه هوش مصنوعی قادر اسرفتار اجتماعی انسان، حاصگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات نخاعیتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلروسلول های بنیادیعلم در حال توسعهابزارهای دفاعی و بقای مونقش غذاها و موجودات دريااستفاده از هوش مصنوعی در حق انتخابهمیشه داناتر از ما وجود دبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش محدود به ابعاد چهارتکامل و ارتقای نگاه تا عمرویا تخیل یا واقعیتپیوند سر آیا ممکن استمعرفت و شناختتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت دادن مغز بر تفکراحساس گذر سریعتر زمانچه زیاد است بر من که در ایاصول سلامت کمرحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی می تواند بر احبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی فامپیریدین یا نورلتئوری تکامل در پیشگیری و روش هایی برای جلوگیری از پروتز عصبی برای تکلمجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادسیستم تعادلی بدنپیامهای کاربرانادغام میان گونه های مختلنوروپلاستیسیتی چیستبه مغز خزندگان خودت اجازفلج دوطرفه عصب 6 چشمحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهمنشاء کوانتومی هوشیاری اداروی ضد تشنج توپیراماتتاثیر کپسول نوروهرب بر ترژیم های غذایی و نقش مهم آنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند ستم، بی پاسخ نیستارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه واکسن کرونا را توزبی ذهن و بی روحفراتر از دیوارهای باورحس و ادراک قسمت پنجاه و ستقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی به شناسایی کاکنترل همجوشی هسته ای با همیدان بنیادین اطلاعاتدر آرزوهایت مداومت داشتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودرجزخوانی هایی که امروز بایجاد احساساتسردرد عروقی میگرناز نظر علم اعصاب اراده آزنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری دویکهوشیاری و وجودقانون جنگلحس و ادراک قسمت شصت و ششتمدنی قدیمی در شمال خلیج کیست هیداتید مغزماجرای جهل مقدسدرمان تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروزمان پلانکشکل پنجم مادهابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزالیروپریم داروی ترکیبی ضدخواب عامل دسته بندی و حفطتو افق رویداد جهان هستیدرک احساسات و تفکرات دیگکجای مغز مسئول پردازش تجمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قدزیرک ترین مردمشباهت مغز و کیهانابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پیوستهچرا ارتعاش بسیار مهم استبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس ملاحظات بیهوشی قبل از جرخطا در محاسبات چیزی کاملتومورهای نخاعیدست آسمانگنجینه ای به نام ویتامین گویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ انتقال است یا نابود شتری فلوپرازینافتخار انسانزبان شناسی مدرن در سطح سلطوفان زیباییابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز جوانان وطننظریه ی تکامل در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاسمنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر مگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات بین دو همسر و برخیتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنسلول های بنیادی منابع و اعلم راهی برای اندیشیدن اابعاد و نیازهای تکاملینقش غذاها و موجودات دريااستفاده از انرژی خلاحقیقت قربانی نزاع بین بی همیشه راهی هستبرخی نرمش های گردنواکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش بی نهایتتکامل و ریشه ی مشترک خلقترویا حقی از طرف خداپیوند سر، یکی از راه حلهامغز فکر میکند مرگ برای دیتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا سوپاپ ها یا ترانزیستورهاعارضه جدید ویروس کرونا ساحساسات کاذبنه عدم مطلق بلکه عدم با قاضطراب و ترسحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی و کشف زبان هایبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی لیراگلوتیدتئوری جدید، ویران کردن گروش هایی ساده برای کاهش اپرورش مغز مینیاتوری انساجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علسیستم دفاعی بدن علیه مغز سایتهای دیگرادغام دو حیطه علوم مغز و نوروز یا روز پایانیبه نقاش بنگرفناوری هوش مصنوعی نحوه خحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و ومهندسی ژنتیک در حال تلاش دارویی خلط آورتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم آینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دستون فقرات انسان دو پا جلارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه آن شکری که می خوریمبی شرمیفرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت پنجاه و شتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل جاذبهمیدازولام در درمان تشنج در آسمان هدیه های نادیدنتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته ورحم مصنوعیایرادهای موجود در خلقت بسرعت فکر کردن چگونه استاز نظر علم اعصاب اراده آزنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیقانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک سی و هفتمتمرکز و مدیتیشنکیست کلوئید بطن سومماجرای عجیب گالیلهدرمان جدید ALSتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزمان به چه دلیل ایجاد میششکست حتمیابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیبالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تلیس دگرامفتامین یا ویاسخودآگاهی و هوشیاريتو انسانی و انسان، شایستدرک تصویر و زبان های مخلتکرونا چه بر سر مغز می آورمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشزیست شناسی کل در جزء فراکشباهت مغز با کیهان مادیابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پر از چیزهای اسرار آچرا بیماری های تخریبی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحممانتین یا آلزیکسا یا ابخطا در محاسبات چیزی کاملتومورهای ستون فقراتدستورالعمل مرکز کنترل بیدغدغه نتیجه ی نادانی استگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیتری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان رزبان شناسی نوین نیازمند طولانی ترین شبابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکامل تا مغز از مغز تا جواب دانشمند سوال کننده نظریه ی تکامل در درمان بیبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک ممنابع انرژی از نفت و گاز دو سوی واقعیتتوصیه های سازمان بهداشت رموزی از نخستین تمدن بشرگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی پس از ستشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتسلول های بدن تو پیر نیستنعلم ساختن برج های چرخانابعاد اضافه ی کیهاننقش غذاها در کاهش دردهای استفاده از سلول های بنیاحقیقت آنطور نیست که به نظهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان موفق به بازگردتکامل ابزار هوش ، راه پر رویاها از مغز است یا ناخوپیوندی که فراتر از امکانمغز قلبثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعدم توقف تکامل در یک اندااخلاق و علوم اعصابنهایت معرفت و شناخت درک عاطلاع رسانی اینترنتیحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی تشنجی دربارداریتا 20 سال آینده مغز شما به روش جدید تولید برقپرتوهای صادر شده از سیاهجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهسکوت و نیستیارتقا و تکامل سنت آفرینش نوشیدن چای برای مغز مفید به نقاش بنگرفیلمی بسیار جالب از تغییحس و ادراک قسمت چهل و هشتبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندمهربانی، شرط موفقیتداستانها و مفاهیمی اشتباتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم ضد التهابیآیندهایمان به رویاسخن و سکوتارتباط غیرکلامی بین انساچگونه انتظارات بر ادراک بی عدالتی در توزیع واکسن فردا را نمیدانیمحس و ادراک قسمت بیست و چهتقلید از طبیعتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابمکانیک کوانتومی بی معنی در آستانه ی موج پنجم کوویتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود داردرحم مصنوعیاکسی توسین و تکامل پیش اسعی کن به حدی محدود نشویاز واقعیت امروز تا حقیقتنگاهت را بلند کنبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک- قسمت پنجاه و تمرکز بر هدفکاهش مرگ و میر ناشی از ابماده ی تاریکدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملزمان شگفت انگیزشگفت نیست من عاشق تو باشمابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تنتایج نادانی و جهلباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیلا اکراه فی الدینخودآگاهی و هوشیاريتو با همه چیز در پیوندیدرک حقیقت نردبان و مسیری کریستال هامدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونزیست، مرز افق رویداد هستشباهت کیهان و مغزابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تجهان پر از چیزهای جادویی چرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایمن کسی در ناکسی دریافتم خطای ادراک کارماتوهم فضای خالیتوهم فضای خالی یا توهم فضذهن ما از در هم شکستن منبگوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود نداردترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو زبان، نشان دهنده ی سخنگو طی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکامل تا مغز، از مغز تجوسازی مدرننظریه ی ریسمانبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار منابع انرژی از نفت و گاز دولت یا گروهکتوصیه های غیر دارویی در سرمز و رازهای ارتباط غیر کگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی در عقب تصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانسلول عصبی شاهکار انطباق علایم کمبود ویتامین E را ابعاد بالاترنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از سلول های بنیاحقیقت افرادهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان نورون مصنوعی ستکامل جریان همیشگی خلقترویاهای پر رمز و حیرتی درپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرسوخت هیدروژنی پاکعدم درکاخلاق پایه تکامل و فرهنگنهایت در بی نهایتاطلاعات حسی ما از جهان، چحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید ALSتا بحر یفعل ما یشاروش صحبت کردن در حال تکامآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکسکته مغزیارتوکين تراپی روشی جديد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به نادیدنی ایمان بیاورفیزیک مولکولها و ذرات در حس و ادراک قسمت چهل و دومبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسمولتیپل اسکلروز در زنان دخالت در ساختار ژنهاتاثیر کتامین در درمان پارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه سخن پاک و ثابتارتروز یا خوردگی و التهاچگونه به سطح بالایی از هوبیمار 101 ساله، مبتلا به سفرضیه ای جدید توضیح میدهحس و ادراک قسمت بیست و یکتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکوچ از محیط نامناسبمکانیزمهای دفاعی در برابدر درمان بیماری مولتیپل تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراگر فقط مردم میفهمیدند کشلیک فراموشیاز کجا آمده ام و به کجا میچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستقبل از آغازحس و ادراک- قسمت بیست و پتمساح حد واسط میان مغز کوکاهش التهاب ناشی از بیماماده ی خالیدرمان جدید کنترل مولتیپلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از زندگی هوشمند در خارج از زشگفت انگیز بودن کیهانابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تنجات در راستگوییباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر لاموژین داروی ضد اوتیسم؟خودروهای هیدروژنیتو با باورهایت کنترل میشدرک دیگرانکریستال زمان(قسمت اولمدل هولوگرافیک تعمیم یافتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزاوسکا درمان گوشرشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تجهان دارای برنامهچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کامنابع انرژي پاک سرچشمه حخطای حسمنابع انرژی از نفت و گاز خطر آلودگی هواتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ذهن چند جانبه نیازمند نگگیلگمش باستانی کیستمراحل ارتقای پله پله کیهترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسزبان، وسیله شناسایی محیططبیعت موجی جهانابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکامل تا مغز، از مغز تجامعه ی آسمانینظریه تکامل در درمان بیمبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقمنابع بی نهایت انرژی در ددوچرخه سواری ورزشی سبک و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز پیشرفت تواضع است نه طپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهده گر جدای از شیء مشاتصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چسلولهای ایمنی القا کنندهعلایم کمبود ویتامین E را اتفاق و تصادفنقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از سلول های بنیاحقیقت اشیاهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه امنبع هوشیاری کجاست قسمت53دانشمندان یک فرضیه رادیکتکامل داروینی هنوز در حارویای شفافپیام های ناشناخته بر مغز مغز مانند تلفن استجلوتر را دیدنانرژی تاریکسودمندی موجودات ابزی بر عسل طبیعی موثر در کنترل باختلال خواب فرد را مستعد چهار میلیارد سال تکامل باطلاعاتی عمومی در مورد محافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی الفاگوبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می تومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید s3 در درمان ام تابوهای ذهنیروشهای نو در درمان دیسک بآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انسال سیزده ماههارتباط میکروب روده و پارنیکولا تسلابه هلال بنگرفیزیک و هوشیاریحس و ادراک قسمت چهل و سومبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهمواد کوانتومی جدید، ممکندر مانهای کمر دردتاثیر گیاه خواری بر رشد ورژیم غذایی ضد التهابیآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستسختی ها رفتنی استارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری های مغز و اعصاب و فشار و قدرتحس و ادراک قسمت بیست و دوتقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی درمانگر کامپیکوچک شدن مغز از نئاندرتاما انسانها چه اندازه نزددر سال حدود 7 میلیون نفر تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده رساناها و ابر رساناها و عاگر میدانی مصیبت بزرگتر شلیک فراموشیاز آغاز خلقت تا نگاه انساچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به قبل از انفجار بزرگحس و ادراک- قسمت شصت و چهتنفس هوازی و میتوکندریکاهش حافظه هرچند فرایندیماده ای ضد التهابیدرمان جدید سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بازندگی بی دودشگفت زده و حیران باشابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به لایو دوم دکتر سید سلمان فخورشید مصنوعیتو باید نیکان را به دست بدرک درست از خود و هوشیاریکریستال زمان(قسمت دوم)مدل های ریز مغز مینی برینتاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای رزبان مشترک ژنتیکی موجوداشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان در حال نوسان و چرخشچرا خشونت و تعصببحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتمنابع انرژی از نفت و گاز خطرات هوش مصنوعیتوهم چیستذهن هوشیار در پس ماده ی مگیاه بی عقل به سوی نور میمرز مرگ و زندگی کجاستترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کوسفر فقط مادی نیستطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکامل تا مغز، از مغز تجاودانگی مصنوعینظریه تکامل در درمان بیمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدمنابع جدید انرژیدورترین نقطه ی قابل مشاهتوضیحی ساده در مورد هوش مرمز بقای جهش ژنتیکیپنج اکتشاف شگفت آور در مومشاهده آینده از روی مشاهتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستسلولهای بنیادی مصنوعی درعلت خواب آلودگی بعد از خواتوبان اطلاعات و پلِ بیننقص در تشخیص هیجانات عاماستیفن هاوکینگ در مورد هحقیقت تنها چیزی است که شاهندسه ی پایه ایبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدانشمندان ژنی از مغز انستکامل داروینی هنوز در حاروان سالمپیشینیان انسان از هفت میمغز مادران و کودکان در زمجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توسیلی محکم محیط زیست بر انعشق درونی به یگانگی خلقتاختلال در شناسایی حروف و چهار ساعت پس از کشتار خوکاطلاعاتی عمومی در مورد محافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز اممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید میاستنی گراویتاثیر فکر بر سلامتروشهای شناسایی قدرت شنواآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و سانسور از روی قصد بسیاری ارتباط ماده و انرژینیاز به آموزش مجازی دیجیبه کدامین گناه کشته شدندفیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک قسمت نهمتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندموجود بی مغزی که می توانددر محل کار ارزش خودت را بتاثیر گیاه خواری بر رشد ورژیم غذایی ضد دردآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالسرنوشتارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماری وسواسفضای قلب منبع نبوغ استحس و ادراک قسمت بیست و سوتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکوچکترین چیز یک معجزه اسما انسانها چه اندازه نزددرمان های اسرار آمیز در آتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصارشته نوروایمونولوژی و نقاگر نیروی مغناطیس نباشد شنا در ابهای گرم جنوب نیااز انفجار بزرگ تا انفجار چالش هوشیاری و اینکه چرا بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیقدم زدن و حرکت دید را تغیحساسیت روانی متفاوتتنفس هوازی و میتوکندریکاهش دوپامین عامل بیماریماده، چیزی بیش از یک خلا درمان سرطان با امواج صوتتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قازندگی در جمع مواردی را برشگفتی های زنبور عسلابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریبار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستلبخند بزن شاید صبح فردا زخوش قلبی و مهربانیتو تغییر و تحولیدرک عمیق در حیواناتکریستال زمان(قسمت سوم)مدیون خود ناموجودتاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینزبان چهار حرفی حیات زمینشجاعت و ترسابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تجهان در حال ایجاد و ارتقاچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردمنابع انرژی از نفت و گاز دفاع در برابر تغییر ساختتوهم وجودذهن تو همیشه به چیزی اعتقگیاه خواری و گوشت خوار کدمرز بین انسان و حیوان کجاترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم سفر نامه سفر به بم و جنوب طعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز، از مغز تجایی خالی نیستنظریه تکامل در درمان بیمبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرمناطق خاصی از مغز در جستجديدن با چشم بسته در خواب تیوتیکسن داروی ضد جنونرمز جهانپول و شادیمطالبه ی حق خودتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطاسلام تا روشناییعماد الدین نسیمی قربانی اتوسوکسیمایدنقطه بی بازگشتاستیفن هاوکینگ در تفسیر حقیقت خواب و رویاهندسه ی رایج کیهانبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان پاسخ کوانتومی تکامل داروینی هنوز در حاروبات های ریز در درمان بیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز چون ابزار هوش است دلیجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استسینوریپا داروی ترکیبی ضدعصب حقوق نورولوواختلال در شناسایی حروف و نوآوری ای شگفت انگیز داناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید برای میاستنی تاثیر مشاهده بر واقعیت بروشی برای بهبود هوش عاطفآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سسانسور بر بسیاری از حقایارتباط متقابل با همه ی حیچیز جدید را بپذیربه امید روزهای بهترفاصله ها در مکانیک کوانتحس و ادراک قسمت چهارمتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونموجودات مقهور ژنها هستنددر چه مرحله ای از خواب ، رتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه فراری نیستآیا ما کالا هستیماینکه به خاطرخودت زندگی سریع دویدن مهم نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری کروتز فیلد جاکوبقفس ذهنحس و ادراک قسمت بیستمتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی ساخته هوش طبیکووید نوزده و خطر بیماری ما اکنون میدانیم فضا خالدرمان های بیماری آلزایمرتاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیرشد مغز فرایندی پیچیده ااگر نعمت فراموشی نبود بسمغز آیندگان چگونه است ؟شناخت و معرفت، و نقش آن داز بحث های کنونی در ویروسچالش هوشیاری و اینکه چرا بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکقدرت مردمخفاش با شیوع همه گیری جدیتنفس بدون اکسیژنکاهش سن بیولوژیکی، تنها ماشین دانشدرمانهای بیماری پارکینستاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی در سیاهچالهشانس یا تلاشابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدلحظات خوش با کودکانخوشبختی دور از رنج های متو جهانی هستی که خودش را درگیری قلب در بیماری ویرکشف مکانیسم عصبی خوانش پمدیریت اینترنت بر جنگتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگرزبان نیاز تکاملی استشرکت نورالینک ویدیویی ازابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تجهان ریز و درشتچرا ذرات بنیادی معمولاً چراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهمنابع انرژی از نفت و گاز دقیق ترین تصاویر از مغز اتوهم وجودذهن خود را مشغول هماهنگیگیرنده باید سازگار با پیمرز جدید جستجو و اکتشاف، تراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیماسفر به مریخ در 39 روزظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تجاذبههفت چیز که عملکرد مغز تو برای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که منبع هوشیاری کجاست قسمت دی متیل فومارات(زادیوا)(تیک و اختلال حرکتیرمز جهان خاصیت فراکتالپوست ساعتی مستقل از مغز دمطالبی در مورد تشنجتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتسلسله مباحث هوش مصنوعیعوامل موثر در پیدایش زبااثر مضر مصرف طولانی مدت رنمیتوان با بیرون انداختناستخوان های کشف شده، ممکحقیقت در علم، هرگز نهایی هندسه بنیادینبرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان اولین سلول مصنتکامل داروینی هنوز در حاروبات کیانپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز چگونه صداها را فیلتر جنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عسیگار عامل افزایش مرگ ومعضلانی که طی سخن گفتن چقداختلالات مخچهنوار مغز مشاهده ی غیر مستاعتماد به خودحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید برای ای ال استاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی جدید در درمان قطع نخآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فساهچاله ها تبخیر نمیشودارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی منتظر شناخته شدنبه بالا بر ستارگان نگاه کفاصله ی همیشگی تصویر سازحس و ادراک قسمت نوزدهمتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی کلام و زبان، گنجینه ای بسموسیقی نودر ناامیدی بسی امید استتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رآیا ما تنها موجودات زنده اینکه خانواده ات سالم باسریعترین کامپیوتر موجودارزش خود را چگونه میشناسچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری گیلن باره و بیمارقلب و عقلحس و ادراک قسمت دهمتلاش ها برای کشف منابع جدکودک هشت ساله لازم است آدما از اینجا نخواهیم رفتدرمان های جدید میگرنتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان ایا طبیعتا تماشناخت درون، شناخت بیرون؛از تلسکوپ گالیله تا تلسکچالش دیدگاه های سنتی در ببیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز قدرت کنترل خودخلا، حقیقی نیستتنها مانع در زندگی موارد کایروپاکتیک چیستمبانی ذهنی سیاه و سفیددرهای اسرارآمیز و پوشیدهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی زمینی امروز بیش از شاهکار قرنابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازالرزش ناشی از اسیب به عصبخانه ی تاریکتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرگیری مغز در بیماری کویکشف مکانیسمی پیچیده در بمداخله ی زیانبار انسانتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تزبان و کلمه حتی برای کسانشربت ضد خلطابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تجهان شگفت انگیزجهانی که نه با یک رخداد و چراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرمنابع انرژی از نفت و گاز دل به دریا بزنتوهم بی خداییذهن سالمگالکانزوماب، دارویی جدیمزایای شکلات تلخ برای سلتربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقسفر تجهیزات ناسا به مریخ عقل مجادله گرابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تجاذبه و نقش آن در شکلگیریهفت سین یادگاری از میراث برای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرمنبع هوشیاری کجاست قسمت دین، اجباری نیستتیروفیبان موثر در سکته ی رنگ کردن، حقیقت نیستپوشاندن خود از نورمطالعه ای بیان میکند اهدتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتعوامل ایجاد لغت انسانی و اثرات فشار روحی شدیدنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستروژن مانند سپر زنان دحقیقت راستین انسان علم بهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان تغییر میدان مغتکامل زبانروح در جهانی دیگر استپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز ناتوان از توجیه پیداجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملسیاهچاله های فضایی منابعغم بی پایاناختلالات حرکتی در انساننوار مغز در فراموشی هااعتماد به خودحریص نباشهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید برای دیابتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر روشی جدید در درمان نابینآموزش نوین زباناولین دروغسایه را اصالت دادن، جز فرارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیبه بالاتر از ماده بیندیشفتون های زیستیحس و ادراک قسمت هفتمتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانموسیقی هنر مایع استدر هم تنیدگی مرزها و بی متاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رآیا مغز تا بزرگسالی توسعاینترنت بدون فیلتر ماهواسرگیجه از شایعترین اختلااز فرد ایستا و متعصب بگذرچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری آلزایمر، استیل کوقلب دروازه ی ارتباطحس و ادراک قسمت دوازدهمتلاش هایی در بیماران قطع کودک ایرانی که هوش او از ما اشیا را آنطور که هستنددرمان های جدید در بیماری تاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخرشد در سختی استاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان برای ایجاد تمدشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکچاالش ها در تعیین منبع هوبیوگرافیهیچ اندر هیچقدرت انسان در نگاه به ابعخلا، خالی نیستتنها در برابر جهانکار با یگانگی و یکپارچگیمباحث مهم حس و ادراکدروغ نگو به خصوص به خودتتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی زندگی زودگذرشاهکار شش گوشابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زابازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا ولرزش عضله یا فاسیکولاسیوخانواده پایدارتو در میانه ی جهان نیستی درگیری مغز در بیماران مبکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسزبان و بیان نتیجه ساختماشش مرحله تکامل چشمابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تجهانی که از یک منبع، تغذینزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز دلایلی که نشان میدهد ما بتوهم تنهاییذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگام کوچک ولی تاثیرگذارمسمومیت دانش آموزان، قماترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هسفر دشوار اکتشافعقلانیت بدون تغییرابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز روده تا مغزجدایی خطای حسی استهم نوع خواری در میان پیشیبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت دید تو همیشه محدود به مقدتکنولوژی جدید که سلول هارنگین کمانپیموزایدمعماری، هندسه ی قابل مشاتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشاسم زنبور ، کلیدی برای وارعواملی که برای ظهور لغت ااثرات مفید قهوهچند نرمش مفید برای کمردراسرار آفرینش در موجحقیقت غیر فیزیکیهندسه زبانِ زمان استبرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روش هاي جدیدی تکامل زبانروح رهاییپیشرفتی مستقل از ابزار همغز و اخلاقجهل مقدسانسان ها می توانند میدان سیاهچاله ها، دارای پرتو غم بی پایاناختلالات صحبت کردن در اننوار مغز در تشخیص بیماری اعداد بینهایت در دنیای محرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید ضد میگرنتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط پیوسته ی جهانچیزی شبیه نور تو نیستبه خودت مغرور نشوفروتنی و غرورحس و ادراک قسمت هفدهمتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردمیهمانهای ناخوانده عامل در هم تنیدگی کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستآیا همه جنایت ها نتیجه بیایندرالسرگردانیاز مخالفت بشنونگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری الزایمرهوش احساسیقلب روباتیکحس و ادراک قسمت سومتلاشی برای درمان قطع نخاکودکان میتوانند ناقل بی ما به جهان های متفاوت خوددرمان های رایج ام استاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آز گهواره تا گوراگر تلاش انسان امروز برامغز انسان برای شادمانی طشناسایی سلول های ایمنی ااز تکنیکی تا مغز از مغز تناتوانی از درمان برخی ویبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترقدرت ذهنخلاصه ای از مطالب همایش متنبیه چقدر موثر استکاربرد روباتهای ريزنانومجموعه های پر سلولی بدن مدریای خداتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکزندگی، مدیریت انرژیشاید گوشی و چشمی، آماده شابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان های بسیار دیگرنرمش های مفید در سرگیجهبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترلزوم سازگاری قانون مجازاخار و گلتوقف؛ شکستدرگیری مغزی در سندرم کووکشف جمجمه ای درکوه ایرهومروری بر تشنج و درمان هایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هوزبان و بیان، در سایه پیشرششمین کنگره بین المللی سابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز- از مغز جهانی در ذهننزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برمنابع انرژی از نفت و گاز دنیای شگفت انگیز کوانتومتوهم جدایی و توهم علمذره ی معین یا ابری از الکگامی در درمان بیماریهای مسیر دشوار تکامل و ارتقاترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکسفرنامه سفر به بم و جنوب عقیده ی بی عملابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز سایه بگذرجریان انرژی در سیستم های همه چیز در زمان مناسببرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده تومنبع هوشیاری کجاست قسمت دیدن خدا در همه چیزتکنولوژی جدید که سلول هارهبر حقیقیپیموزایدمعنی روزهتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدسماگلوتید داروی کاهش دهنعوارض ازدواج و بچه دار شداثرات مفید روزه داریچند جهانیاسرار بازسازی اندام هاحقیقت غیر قابل شناختهنر حفظ گرهبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روشی برای تبدیتکامل زبان انسان از پیشیروزه داری متناوب، مغز را پاسخ گیاهان در زمان خوردمغز و اخلاقجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استسیاهچاله و تکینگی ابتدایغیرقابل دیدن کردن مادهاختلالات عضلانی ژنتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخبقای حقیقی در دور ماندن احس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویامنبع هوشیاری در کجاست؟ قداروی جدید ضد الزایمرتاثیر نگاه انسان بر رفتاريتوکسيمب در درمان ام اسآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط انسانی، محدود به نکاتی در مورد تشنجبه دنبال رستگاری باشفرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک قسمت هجدهمتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کانامیوتونیک دیستروفیدر هم تنیدگی کوانتومی و پتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه انسان شدن، راه رفتن وایا کوچک شدن مغزانسان السربازان ما محققا غلبه می از نخستین همانند سازها تنگاه انسان محدود به ادرابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیقلب را نشکنحس و ادراک قسمت سی و هشتمتلاشی تازه برای گشودن معکودکان خود را مشابه خود تما با کمک مغز خود مختاريمدرمان های علامتی در ام استاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آزمین در برابر عظمت کیهاناگر خواهان پیروزی هستیمغز انسان برای شادمانی طشواهدی از نوع جدیدی از حااز تکینگی تا مغز و از مغز ناتوانی در شناسایی چهره بیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمقدرت عشقخلاصه ای از درمان های جدیتهدیدهای هوش مصنوعیکاربرد روباتهای ريز، در محل درک احساسات روحانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمزونیسومایدشاید درست نباشدابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تجهان هایی در جهان دیگرنرمشهای مهم برای تقویت عبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال لزوم سازگاری قانون مجازاخارق العاده و استثنایی بتولید مثل اولین ربات های درگیری مغزی در سندرم کووکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرکز هوشیاری، روح یا بدن تازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریزبان و تکلم برخی بیماریهصبر بسیار بایدابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلا