دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر کپسول نوروهرب بر تشنج

بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم تسلیما

جوانی 25 ساله به درمانگاه مراجعه کردند . ایشان تا حدی دچار عقب ماندگی ذهنی بودند و در روز حدود 3 تا 4 بار تشنج میکردند و روی درمان با کاربامازپین روزانه هشت قرص بودند .

تشنجهای بیمار به صورت تونیک کلونیک و بیشتر در طی روز بود .

با توجه به تشنج روزانه ، توصیه شد تا داروی کاربامازپین کمتر مصرف گردد و با رضایت بیمار ، داروی نوروهرب (عصاره تغلیظ شده گیاه کندر ) تولیدی دانشکدهداروسازی اهواز برای ایشان آغاز گردید .

در مرحله اول روزانه با یک کپسول که صبح مصرف میشد ، درمان آغاز شد .

خوشبختانه تشنجهای شدید بیمار به طور کامل کنترل گردیده است و طی دو ماه قبل هیچ تشنجی نداشته اند .

دکتر سید سلمان فاطمی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

ا ش [ 1397-01-28 ]
سلام ممکنه این کپسول برای نابینایی ناشی از گلوکوم هم موثر باشه؟؟

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کاربرد روباتهای ريزنانونظریه تکامل در درمان بیماختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریداروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را مخچه فراتر از حفظ تعادلگاهی لازم است برای فهم و هوش مصنوعی در کامپیوترهاارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیمشاهده آینده از روی مشاهپاسخ گیاهان در زمان خوردهدف یکسان، در مسیرهای متاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهمغز ایندگان چگونه استآیا احتمال دارد رویا از آواکسنی با تاثیر دوگانه ااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم روشی جدید در درمان قطع نخنقش نظام غذایی در تکامل مافزایش قدرت ادراکات و حسژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش سنقش سجده بر عملکرد مغزاولین هیبرید بین انسان وکوری گذرای ناشی از موبایبارداری بدون رحمجمجمه انسان های اولیهسفرنامه سفر به بم و جنوب نوعی سکته مغزی ، وحشتناک اگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هحس چشایی و بویاییقبل از انفجار بزرگنخاع ما تا پایین ستون فقرابزارهای بقای موجود زندبررسی علل کمر درد در میانخطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئمیهمانهای ناخوانده عامل میگرن سردردی ژنتیکی که بکاربرد روباتهای ريز، در هفت چیز که عملکرد مغز تو اختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خومخچه ، فراتر از حفظ تعادلگاهی مغز بزرگ چالش استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحارتروز یا خوردگی و التهاتا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانمعنی روزهپختگی پس از چهل سالگي به هدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا بخشی حقیقی از زندگی مغز ابزار برتر بقاآیا برای تولید مثل همیشه واسطه ها د رمسیر ایجاد مغاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته منقش هورمون های تیروئید دافسردگی و اضطراب در بیماژنها ، مغز و ارادهبیماری گیلن باره و بیمارتاریخ همه چیز را ثبت کردهزیرفون داروی ضد ام اسنقش غذاها و موجودات دريااولین مورد پیوند سر در انکی غایب شدی تا نیازمند دلبازگشت از آثار به سوی خداجنسیت و تفاوت های بیناییفلج بل، فلجی ترسناک که آنسفرنامه سفر به بم و جنوب چیزی خارج از مغزهای ما نیاگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با قدم زدن و حرکت دید را تغینخستین تصویر از سیاهچالهابزارهای پیشرفته ارتباط بزرگ شدن مغز محدود به دورخطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنشبیه سازی میلیون ها جهان میگرن شدید قابل درمان اسکجای مغز مسئول پردازش تجهفت سین یادگاری از میراث اختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زبامخچه ابزاري که وظیفه آن فگذر زمان کاملا وابسته به هوش مصنوعی در خدمت خلق وحارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرمغز فکر میکند مرگ برای دیپرورش مغز مینیاتوری انساهدف از خلقت رسیدن به ابزااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا تخیل یا واقعیتمغز از بسیاری حقایق می گرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دوراپامیل در بارداریاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسنقش هورمون زنانه استروژنالکتروتاکسی(گرایش و حرکژنهای مشترک بین انسان و وبیماری ای شبیه آلزایمر و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان مشترک ژنتیکی موجودانقش غذاها و موجودات دريااولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی جنسیت و تفاوت های بیناییفلج خوابسفری به آغاز کیهانچگونه مغز پیش انسان یا هماگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابقدرت انسان در نگاه به ابعنرمش های مفید در سرگیجهابزارهای بقا از نخستین هبزرگ شدن تقریبا ناگهانی خطرات هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانمیدان مغناطيسي زمین بشر کرونا چه بر سر مغز می آورهمیشه عسل با موم بخوریمادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و مدارک ژنتیکی چگونه انسانگربه شرودینگر و تاثیر مشهوش مصنوعی درمانگر کامپیارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز ما کوچکتر از نیم نقطهآلزایمرهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاها از مغز است یا ناخومغز به تنهایی برای فرهنگ آیا تکامل و تغییرات ژنتیورزش هوازی مرتب خیلی به قاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمیننقش ژنتیک در درمان اختلاالتهاب شریان تمپورالژنهای هوش ، کدامندبیماری ای شبیه ام اس مولتتبدیل سلولهای محافط به سزبان چهار حرفی حیات زمیننقش غذاها و موجودات دريااولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی مفید در سافلج خواب چیستسلولهای بنیادی مصنوعی درچگونه هموساپينس بر زمین ابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزالوب فرونتال یا پیشانی مغنرمشهای مهم برای تقویت عابزارهای بقا ازنخستین همبسیاری از بیماری های جدیدفاع در برابر تغییر ساختشباهت زیاد بین سلول هاي عمکانیزمهای دفاعی در برابکشف مکانیسم عصبی خوانش پهوموارکتوس ها ممکن است داداراوون تنها داروی تاییتوانایی مغز و دیگر اجزای داروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت امروری بر تشنج و درمان هایگزیده ای از وبینار یا کنفهوش مصنوعی درخدمت خلق وحارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسمغز مادران و کودکان در زمآیا ممکن است موش کور بی مهزینه سنگین انسان در ازااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درمغز برای فراموشی بیشتر کآیا جهش های ژنتیکی، ویروورزش هوازی ، بهترین تمریازدواج های بین گونه ای، رتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تاینقش آتش در رسیدن انسان بهامیوتروفیک لترال اسکلروکلرال هیدرات برای خوابانبیماری بیش فعالیتری فلوپرازینزبان و کلمه حتی برای کساننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاوکرلیزوماب داروی جدید شبحث درباره پیدایش و منشاجهش های ژنتیکی غیر تصادففیلمی بسیار جالب از تغییسلسله مباحث هوش مصنوعیچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتلبخند بزن شاید صبح فردا زچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزارهای بقای از نخستین تفاوت مغز انسان و میمون هدقیق ترین تصاویر از مغز ادلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عما انسانها چه اندازه نزدکشف مکانیسمی پیچیده در بهوش مصنوعی می تواند بر احادغام میان گونه های مختلتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدمرکز هوشیاری، روح یا بدن گزارش یک مورد جالب لخته وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگمغز چون ابزار هوش است دلیآیا ما تنها موجودات زنده هستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجورزش و میگرناستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم نقش انتخاب از طرف محیط، نامید درمان کرونا با همانکمردرد و علل آنبیماری تی تی پیتری فلوپرازینزبان و بیان نتیجه ساختمانقص در تشخیص هیجانات عامايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتامينجهشهای مفید و ذکاوتی که دفیزیکدانان ماشینی برای تسم زنبور ، کلیدی برای وارچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودلرزش ناشی از اسیب به عصبچرا پس از بیدار شدن از خوابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی برادندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشمما انسانها چه اندازه نزدکشف ارتباط جدیدی از ارتبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشادغام دو حیطه علوم مغز و توسعه برخی شغل ها با هوش داروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکمرکز حافظه کجاستگشایش دروازه جدیدی از طرهوش احساسیاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتمغز چگونه صداها را فیلتر آیا مغز تا بزرگسالی توسعهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بیمغز بزرگ چالش است یا منفعآیا خداباوری محصول تکاملورزش بهترین درمان بیش فعاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش اتصالات بین سلولهای امگا سه عامل مهم سلامتکمردرد با پوشیدن کفش منابیماری ضعف عضلات نزدیک بتسلیم شدن از نورون شروع مزبان و بیان، در سایه پیشرچند جهانیايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دفرگشت و تکامل تصادفی محض سودمندی موجودات ابزی بر چگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلالزوم سازگاری قانون مجازاچرا بیماری های تخریبی مغاثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشدو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سما با کمک مغز خود مختاريمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتقا و تکامل سنت آفرینش توصیه های غیر دارویی در سداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآمرکز خنده در کجای مغز استپمبرولیزوماب در بیماری چهوش احساسیاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ویروس کرونا بر مغز درک عمیق در حیواناتمغز ناتوان از توجیه پیداآیا همه جنایت ها نتیجه بیو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهاییمغز بزرگ چالشهای پیش روآیا دلفین ها می تواند از ورزش در کمر درداستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رنقش حفاظتی مولکول جدید دامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبیماریهای تحلیل عضلانی اتشنج چیستزبان و تکلم برخی بیماریهچندین ماده غذایی که ماننايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و جاذبه و نقش آن در شکلگیریفراموش کارها باهوش تر هسسیاهچاله و تکینگی ابتدایچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکانلزوم سازگاری قانون مجازاچرا حیوانات سخن نمی گویناثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنما تحت کنترل ژنها هستیم یگنجینه ای به نام ویتامین هوش مصنوعی الفاگوارتوکين تراپی روشی جديد توصیه هایی در مصرف ماهیدر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سمرگ انتقال است یا نابود شپنج اکتشاف شگفت آور در موهوش عاطفی بیشتر در زناناز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرمغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا هوش ارثی دریافتی از پوقت نهيب هاي غير علمي گذشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروزه داری و بیمار ی ام اس مغز بزرگ و فعال یا مغز کوآیا دست مصنوعی به زودی قاوزوز گوشاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رنقش حیاتی تلومر دی ان آ دانفجار و توقف تکاملی نشاکنگره بین المللی سردرد دبیهوش کردن در جراحی و بیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت چچه زیاد است بر من که در ایای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب فحقیقت قربانی نزاع بین بی فراموشی همیشه هم بد نیستسیاره ابلهانچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آنممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا حجم مغز گونه انسان دراثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع تلاشی برای درمان قطع نخادی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر ماه رجبگویید نوزده و ایمنی ساکتهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط میکروب روده و پارتوضیحی ساده در مورد هوش مدر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک اندامراحل ارتقای پله پله کیهپوست ساعتی مستقل از مغز دهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویمغز آیندگان چگونه است ؟آیا هوش سریعی که بدون احسوقتی فهمیدی خطا کردی برگاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش مقابله مغز با محدودیمغز حریص برای خون، کلید تآیا رژیم غذایی گیاهی سلایک پیشنهاد خوب برای آسان اصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستنقش خرچنگ های نعل اسبی درانواع سکته های مغزیکنگره بین المللی سردرد دبیوگرافیتشنج عدم توازن بین نورون زبان و شناخت حقیقت قسمت اچهار میلیارد سال تکامل بایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت خواب و رویافرایند تکامل و دشواری هاسیاره ابلهانچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشنمنابع انرژي پاک سرچشمه حچرا در مغز انسان، فرورفتاثرات مضر ماری جواناتلاشی تازه برای گشودن معدژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزماپروتیلینگوشه بیماری اتوزومال رسسهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بمزایای شکلات تلخ برای سلپیموزایدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مبمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا هشیاری کوانتومی وجودویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش های صرفه جویی در ایجامغز زنان جوانتر از مغز مرآیا رژیم غذایی گیاهی سلایکی از علل محدودیت مغز اماضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستینقش داروهاي مختلف معروف انگشت نگاری مغز نشان میدکندر در بیماریهای التهاببیوگرافیتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و شناخت حقیقت قسمت دچهار ساعت پس از کشتار خوکایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت راستین انسان علم بفرایند حذف برخی اجزای مغسیر آفرینش از روح تا مغز نگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایمنبع خواب و رویاچراروياها را به یاد نمی آاجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی جدید در درمان ام اسدژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سمبانی ذهنی سیاه و سفیدگوشت خواری یا گیاه خواریهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولوومسیر دشوار تکامل و ارتقاپیچیدگی های مغزی در درک زهوشیاری کوانتومیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری اعصاب به علت میتومغز انسان برای ایجاد تمدآیا واکنش های یاد گرفته وویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و روش هایی ساده برای کاهش امغزهای کوچک بی احساسآیا راهی برای رفع کم آبی یافته های نوین علوم پرده اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رو ح و روان بر جسمرشته نوروایمونولوژی و نقنقش روزه داری در سالم و جاندوهگین نباش اگر درب یا کوچک شدن مغز از نئاندرتابیان ژن های اسکیزوفرنی دتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سنوار مغزی روشی مهم در تشخایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهحمله ویروس کرونا به مغزفرد حساس از نظر عاطفی و بسیستم تعادلی بدننگاه انسان محدود به ادراابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استمنشأ اطلاعات و آموخته ها چراروياها را به یاد نمی آاجزایی ناشناخته در شکل گاحساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچمجموعه های پر سلولی بدن مگیاه خواری و گوشت خوار کدهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط انسانی، محدود به تکامل زباندرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدمشکلات نخاعیپیوند مغز و سر و چالشهای هوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگمغز انسان برای شادمانی طآیا آگاهی پس از مرگ از بیویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط روش صحبت کردن در حال تکاممغزتان را در جوانی سیمکشآیاما مقهور قوانین فیزیکیادگیری مهارت های جدید داطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بنقش رژیم غذایی بر رشد و اانسان قدیم در شبه جزیره عکووید نوزده و خطر بیماریبیست تمرین ساده برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پزبان، وسیله شناسایی محیطنورون هاي مصنوعی می توانایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهحوادث روزگار از جمله ویرقیچی ژنتیکیسیستم دفاعی بدن علیه مغز نگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشیمولتیپل اسکلروز در زنان نزاع بین جهل و علم رو به پنزاع بین علم و نادانی رو اخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصمحل درک احساسات روحانیگالکانزوماب، دارویی جدیهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری مقالاتمشکلات بین دو همسر و برخیپیوند سر، یکی از راه حلهاهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر ممغز انسان برای شادمانی طآیا امکان بازسازی اندامهواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سروشهای نو در درمان دیسک بنقش قهوه در سلامتیآزمون ذهنی گربه شرودینگریادآوری خواب و رویابلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش رژیم غذایی در رشد و اانسان جدید از چه زمانی پاکودک ایرانی که هوش او از بیشتر کمردردها نیازی به تغییرات منطقه بویایی مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب نورون های ردیاب حافظهایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه و اطلاعات در کجاست قانون مندی نقشه ژنتیکی مسکته مغزینگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیمواد کوانتومی جدید، ممکنکاهش التهاب ناشی از بیمانزاع بین علم و جهل رو به پاخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقیدانشمندان روشی برای تبدیعلم به ما کمک میکند تا مومحل درک احساسات روحانی دگامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی از عروسک تا کمارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیمامشکلات روانپزشکی پس از سپیشینیان انسان از هفت میهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرمغز انسان رو به کوچک تر شآیا انسان با مغز بزرگش اخواکسن کرونا از حقیقت تاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مروشهای شناسایی قدرت شنوانقش مهاجرت در توسعه نسل اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَژن هوش و ساختارهای حیاتی به زودی شبکه مغزی به جای تاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زنقش زبان در سلطه و قدرت اانسان عامل توقف رشد مغزکودکان میتوانند ناقل بی با هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب نوروپلاستیسیتی چیستایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست قانونمندی و محدودیت عالمسانسور از روی قصد بسیاری ناتوانی از درمان برخی ویابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دموجود بی مغزی که می تواندکاهش دوپامین عامل بیمارینظام مثبت زندگیاختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کوداروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را محدودیت های حافظه و حافظگامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی از عروسک تا کمارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیمشکلات روانپزشکی در عقب پیشرفتی مستقل از ابزار ههاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا احتمال دارد رویا از آواکسن سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب روشی برای بهبود هوش عاطفنقش محیط زندگی و مهاجرت دافراد آغاز حرکت خودشان رژن یا نقشه توسعه مغز و نقبوزون هیگز چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله نقش زبان در سلطه و قدرت اانعطاف پذیری مکانیسمی علکودکان خود را مشابه خود تبار سنین ابزار هوشمندی اثبت امواج الکتریکی در عصسفرنامه سفر به بم و جنوب نوشیدن چای برای مغز مفید ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاستقارچ بی مغز در خدمت موجودساخت شبکه عصبی با الفبایناتوانی در شناسایی چهره ابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اخدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی اموجودات مقهور ژنها هستندکایروپاکتیک چیست