دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

واسطه ها د رمسیر ایجاد مغزکنونی انسان

چرا حشرات به وجود آمدند؟!

از تک سلولی تا چند سلولی و از چند سلولی تا اولین سلول عصبی و از تک سلول عصبی تا مغز دارای میلیاردها سلول عصبی

شگفت انگیز است اگر تصور کنیم حیات، روزگاری بیش از یک سلول نبود و این سلول هم در درون اب غوطه میخورد.

بعدها سلولها راه بیرون آمدن از آب را آموختند تا با اکسیژن بیشتر با زاد و ولد جنسی و تراکم و تمایز ناشی از سلول های متعدد در اندام ها راه برای ایجاد سلول عصبی هموار شود و در کنار هم آمدن میلیاردها سلول عصبی، فرصت بسیاری را برای تمایز و تنوع بیشتر در اندام هوش یا اندام هماهنگ کننده همه ادراکات و واکنشهای فرد، فراهم کرد.

در این مسیر موجودات به ظاهر حقیری هم ایجاد شده اند و هم اکنون در حال ارتقا در محدوده زندگی خودشان هستند. حشرات شاید در نگاه اول خیلی مفید برای انسان نباشند ولی هر چیز این کیهان بزرگ، آفریده نشده است تا ما با تصورات و تخیلات و فواید خیالی خودمان، آنها را بسنجیم.

گاهی موجوداتی مانند حشرات جدای از سود و فایده ای که در زاد و ولد گیاهان و میوه ها دارند، خودشان نشانه ای بر سر راه یک پژوهشگر دقیق است تا امروز را مانند گذشته ببیند و ارتقا از حشره تا انسان امروز را ارتقایی ممکن، از انسان امروز تا انسان فردا بداند.

کرم و سوسک و ... شاید بیشتر از سه سوراخ بدن خود را نشناسند(سوراخی برای خوردن و سوراخی برای دفع آنچه خورده است و سوراخی برای زاد و ولد مادی) ولی انسان امروز هم در بسیاری موارد مزیتهای چندانی نسبت به این حشرات ندارد بلکه تفاوت آن با این حشرات، در قدرت بیشتر انسان امروز برای فراهم کردن نیازها و تمایلات همان سه سوراخ معروف است!

سوسک و کرم این سه سوراخ را می شناسد ولی قدرتی آنچنانی ندارد تا با موشک و بمب های هسته ای و دهها قدرت و مهارت اقتصادی و تحریم ها ملت ها را زیر سلطه خود در بیاورد ولی بسیاری انسان ها هستند که چیزی جز همان سه سوراخ نمی شناسند و با کرم، در این مورد، متفاوتند که میتوانند با قدرت قوی ترین سلاح ها در راه غذا و دفع و رابطه جنسی بکوشند و میلیون ها نفر را به کشتن دهند!!

چرا حشرات به وجود آمدند! این موضوع، این قسمت برنامه قهوه من است.

ممنون که برنامه قهوه من را انتخاب کردید.

برنامه قهوه من از دکترزینب الشمری

کایت KITE”پرندگانی که بال های دراز و نوک تیز و دم دو شاخه دارند و حشرات و خزندگان و پستانداران کوچک را شکار می کنند. حشرات از اینها خیلی میترسند!!

حشرات دارای تاریخ تکاملی هستند و در سطح جهانی به آن پرداخته میشود. حشرات یکی از موجودت زنده امروز و تاییدی بر نظریه تکامل هستند. آثار فسیل شناسی نشان میدهد که حشرات، موجودات زنده ای بوده اند که از 412 تا 479 میلیون سال قبل به وجود آمده اند. و این دوره دوره دوونیان به حساب می آید.(دوره دوونیان، حدود یکصد میلیون سال پس از ایجاد تنوع زیاد موجودات چند سلولی، در دوره معروف کامبرین است. تنوع و پیچیدگی تکاملی موجودات این دوره به وسعت دوره کامبرین نیست ولی نشانه های موجود در آن از کرمی- که از نظر تکاملی و اخلاقی بسیار حقیر است تا دوره های تکامل سریع بعد از آن و تکامل سریع اجزای مغز در دو میلیون سال اخیر- که اصلا نشانه ای از آن، در دوره دوونیان نیست- میتواند عبرت های زیادی داشتهباشد.

برخی علل تشدید و یا انفجار تکاملی در دوره کامبرین (حدود 500 تا 550 میلیون سال قبل):

1- متابولیسم اکسیداتیو
2- تکثیر جنسی یوکاریوت
3-تبدیل تک سلولی به چند سلولی ....

https://books.google.com/books…

خوب! این سه فاکتور مهم در دوره حساس کامبرین هست ولی جالب است که نتیجه این فرآیندها در دوره نزدیک به کامبرین، به کرم ها و سوسک ها و مورچه ها میرسد! شاید تصور کنیم اینها موجودات بی ارزشی هستند ولی وقتی بدانیم محصول انفجار تکاملی کامبرین به سوسک و کرم میرسد و اینها واسطه ای در راه رسیدن به مغز بزرگ هستند، شاید نگاه ما به اینها عوض شود.

و این موجودات بی مغز ماندند تا امروز در کنار مغز بزرگ انسان، به عنوان فسیلی زنده در کنار ما باشند.

شاید بتوانیم تصور کنیم انفجارهای دیگری در تکامل در راه باشد که ما و انسان امروز را به فسیلی زنده مانند سوسک و کرم در کنار انسان های آینده قرار دهد. باید منتظر بود!

(سوال پنجم
د.عبد الرزاق الدیراوی: خداوند به شما پاداش نیکو عطا کند، باز پرسش دیگری دارم، از سوی برخی افراد از جمله چالش هایی که تکامل دچار آن است معمای فسیل های کامبری یا دوره کامبرین است که نسبت به آنچه پیش از آن بوده، یک انفجار را نشان میدهد. به صورتی که حیواناتی در این دور

ه پدید آمدند که گویا از حیوان دیگری تکامل نیافته اند؛ گویا ما نظاره گرِ چیزی شبیهِ به وجود آمدن یکباره جانداران پیچیدهای هستیم که نیاکان آن ها را کشف نکرده ایم .

در این حالت پرسش هایی وجود دارند که نظریه تکامل به آن ها پاسخ نمیدهد. همچنین در مدارک مربوط به فسیل ها کم و کاستی وجود دارد و این، باعث میشود که نسبت به آن چه نظریه تکامل مطرح میسازد، نامطمئن شویم. بنده دیدگاه افرادی را نقل کردم که نسبت به آنان این، یک نقص است. پاسخ شما را میشنویم.

سیداحمد الحسن: خدا خیرتان دهد. به هیچ وجه این امر یک چالش نیست، اکثر افرادی که قضیه انفجار کامبرین را مطرح می سازند، درمورد فرگشت، هیچ اطلاعاتی ندارند و نمی دانند که تکامل چگونه رُخ میدهد و شتاب گرفتن و کُندی و ابزارهای آن، چگونه پیش می آید.

در مورد دورهی کامبرین باید گفت که این دوره، یکی از دوره های زمین شناسی است که پیش از ظهور جانداران بر روی خشکی رخ داده است...

بله آنچه گفتم این است که دوره ی کامبرین عصری به درازای ده ها ملیون سال است. ده ها میلیون سال، برای انقراض هزاران نوع و پر شدن کرهی زمین از انواع جدید، کفایت میکند، این اتفاقی است که در کامبرین رخ داد.

حقیقت این است که پیش از وقوع انفجار کامبرین، حیات وجود داشته و جانداران دوره کامبرین از موجودات پیش از خود تکامل یافته بودند.

درست است که تعداد زیادی فسیل وجود دارد که نشان دهندهی تنوع و پیچیدگی در جانداران دورهی انفجار کامبرین هست که به دلیل شتاب قابل ملاحظه تکامل، نسبت به دوره ی کندِ پیش از آن از نظر تنوع و پیچیدگی در جانداران رخ داده است، لکن در دانش زیست شناسی تکاملی، نظریاتی وجود دارند که شتاب گرفتن در تاریخ تکامل را به شکلی عام بررسی میکنند؛ نه فقط در دوره ی کامبرین.

این موضوع را در کتاب توهم الحاد، تحت عنوان نقشه ی ژنی و قانون عمل آن، و همچنین در موضوع ثابت نبودن شتاب تکامل، مورد بحث قرار دادم و نشان دادم که انتخاب طبیعی به تنهایی برای این تغییر شتاب در تکامل، کافی نیست.

به این دلیل قانون مند بودن نقشه ژنی را مورد بحث قرار دادم. برای خواندن مطلب به شکل مفصل، به کتاب توهم الحاد مراجعه کنید.

در هر حال، شتاب تکامل، غیر ثابت است و به دوره ی کامبرین مربوط نمیشود؛ بلکه دوره هایی بوده که آهنگ تکامل شتاب داشته است و دوره هایی نیز وجود داشته که تکامل کُند می شود. همچنین کاهش آهنگ تکامل می تواند از نظر زیست شناسان تکاملی، تفسیری برای نقصهای موجود در شواهد زمین شناسی یا نمونه های فسیلی باشد.

چرا که فزونی یافتن شتاب تکامل با مقیاس های تکامل، مسئله ی یافتن فسیل های انتقالی جانداران را، به دلیل کوتاه بودن دورهی زندگی، البته با مقیاس های و زمین شناسی، بسیار مشکل کند.

البته این امر با موضوع دیگری که آن را نیز در کتاب توهم الحاد مطرح کرده ام، مرتبط است و آن موضوع قانون مند بودن نقشهی ژنی از نظر داخلی است. این قضیه به ما دلیل روشنی بر قانونمند بودن نقشه ژنی میدهد چرا که تغییر شتاب تکامل قطعاً وابسته به تعداد بیشماری جهش ژنی است و در نتیجه از آنجا که تکامل دارای سرعت متغیری است پس هنگام تکامل، سرعت جهش های ژنی نیز متغیر است. در دوره های معینی این سرعت بسیار شدید است، منظورم این است که دقیقاً در دوره های انتقالی میان گونه ها یا دوره های تنوع.

این امر علامت سوال بزرگی باقی می گذارد. اما بنده ایده ای منطقی را برای آن ارائه دادم و آن این است که کروموزوم ها دارای قانونی هستند که شتاب جهش آن ها را کنترل میکند.

برای توضیح بیشتر میتوان گفت: نقشهی ژنی، قانون مند است. به این دلیل است که در دوره ای جهش های بیشتری را به سوی هدف معینی ایجاد می کند؛ به گونه ای که بر مسیر کلی تکامل فشار آورده و باعث شتاب گرفتن آن می شود؛ تا آنجا که در مدتی معین برای رسیدن به هدفی معین، تکامل بیشتر و بیشتر شتاب میگیرد، که آنها را می توان نوع یا انواع جدید نامید.

بعد از آن است که سرعت جهش کاهش یافته و به سکون یا سرعت بسیار پایین باز میگردد که در این صورت همراه آن، تکامل نیز شتاب کمتری خواهد یافت. چرا که تکامل متکی بر جهش است و بدون جهش ژنی، تکاملی وجود نخواهد داشت.

در اینجا نمونه افراطی این امر دوره ی کامبرین یا انفجار کامبرین نیست، بلکه تکامل مغز انسان در چند میلیون سال اخیر، نمونه این قضیه است.

استدلال منطقی در مورد افزایش جهش ها به سوی افزایش حجم مغز انسان یا هومو، طی چند میلیون سال اخیر، این گونه است که جهش ژنتیکی، قانون مند و هدفمند است و بر مبنای قانون داخلی نقشه ی ژنتیکی، عمل می کند و به هیچ وجه تصادفی و مبتنی بر دلایل تصادفی مانند خطا در همانند سازی ژنی و پرتو افکنی کیه

انی نیست. در هر حال هر کس مایل باشد که مطالب مفصل تری را در مورد شتاب تکامل و دیدگاه های دانشمندان تکامل و آنچه در کتاب توهم الحاد در این مورد گفته ام، بفهمد می تواند به آنجا رجوع نماید و در کتاب با تفصیل بیشتر این مطلب را خواهد یافت. مایک تقدیم به شما
https://www.facebook.com/wahemalelhad/videos/2321732624508705/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10205927054797920&id=1305854544

www.almahdyoon.co/doa.html
)
توضیح: جهش های تکاملی، گاهی محصولی مانند حشره ایجاد میکند و گاهی جهشی بعد از آن، از حشره به سوی مغز بزرگ انسان امروز میرود و شاید از انسان امروز، به سوی انسانی بسیار توانمندتر از انسان امروز هم برود.

گاهی آنچنان، جهش تند است که در معیارهای زمینی هیچ بقایی از موجود حد واسط باقی نمی گذارد و گویا اصلا او را در خود محو میکند- همانطور که در دوره کامبرین بود.

و شاید با توجه به پیشرفت های وسیع در حوزه هوش مصنوعی و علوم جدید، جهش تکاملی و فرهنگی انسان، به زودی گروههای زیادی از مردم را در خود محو و نابود کند و تا انتهای تاریخ هیچ اثری از آنها نماند!

پس باید به هوش بود و مراقب ایستایی در برابر موج خروشان جهش ها بود؛ شاید امروز یکی از همین جهش ها و طوفان ها بیاید و غافلان را چنان محو و نابود کند که قبری و فسیلی هم برای آنها باقی نماند!!)

اندام های حشرات، مفاصلی دارد و بند های آنها تکه تکه و جزء جزء است. و بخشی روی بدن آنها هست که بدن آنها را سفت و مستحکم میکند.

حشرات به شاخه های زیادی تقسیم میشوند عنکبوت ها و کرم ها و .. تقسیم می شوند . بیایید بیشتر وارد عالم حشرات شویم بدن حشرات به چند بخش نقسیم میشود سر سینه و شکم و اندامی برای احساسات و ادراک دارد و گاهی بازو هم دارند این احتمال هست که روزی حشرات همه کره زمین را اشغال کنند.د

حشرات و گیاهان ارتباطاتی با هم دارند مثلا حشرات میتوانند از گیاهان استفاده غذایی کنند و همچنین به انتشار گرده های گیاهی و زاد و ولد گیاهان، کمک کنند. ما میدانیم برخی حیوانات و موجودات، به انسان سود و فایده میرسانند پس حشرات چه سود و فایده ای برای انسان دارند؟

این سوال اشتباه است زیرا وجود موجود زنده فقط به این معنی نیست که فایده ای برای انسان فعلی دارد بلکه همین که در قید حیات باقی بماند یعنی موجود زنده ای سودمند است و میتواند با شرایط محیطی زندگی سازگار شود و ژن های خود را به نسل های بعدی انتقال دهد.

برخی گیاهان مانند گندم توسط انسان تولید می شود و با کمک حشرات تکثیر میشوند و درساختن و پخت نان و شیرینی و ... استفاده میشود و نیز گوسفند و بز و ...، به وسیله انسان و با کمک محصولات آنها تولید و نگهداری می شود.

حشرات بخشی از محیط زیست هستند مثلا در تولید عسل و یا در تلقیج و زاد و ولد گیاهان از حشرات استفاده میشود و نیز در تولید ابریشم از آن استفاده میشود.

(جریان خلقت، ناگهانی نیست و خشن تر از این حرف های بچه گانه است. جریان خلقت، یک جریان سخت و خشن است که میکند و می ساید و میبرد و محو میکند- چنان که اصلا اثری از فرد غافل باقی نمی گذارد. پس هوشیاری بیش از گذشته لازم است.

(سوال واحدی- که نظریه خلق ناگهانی و بدون تکامل را رد میکند- این است: به صورت قطعی و یقینی از زمین شناسی تاریخی اثبات شده است که طبقات زمین هرچه قدیمی تر باشند، حاوی(فسیل)موجودات زنده با درجه پایین تر هستند و هر چه جدیدتر باشند، حاوی موجودات پیشرفته تر میشوند

و امر از باکتری تا تک سلولی تا چند سلولی تا ماهیهای جهان گذشته تا مهره داران و ماهیها و دوزیستان و حیوانات خشکی تا پستانداران و سپس انواع پستانداران و پیچیدگیهای آنها به صورت تدریجی پیشرفت میکند ...

پس چرا خدا خلق را با دفعات متعدد در زمانهای خاص و مختلف آفرید؟ و در هر دوره زمانی، مجموعه ای از مخلوقات را که پیشرفته تر از گذشته هستند، آفرید؛ تا آنجا که هر کس آن را ببیند چنین گمان می کند که از موجودی که در گذشته بوده، آفریده شده است؟

آیا خدا بر اساس اندیشه اینهایی- که منکر نظریه تکاملند- مثلا میخواهد ما را بفریبد؟؟؟! .. خدا از این مورد، بزرگتر و برتر است

www.almahdyoon.co/doa.html)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چرا مغزهای ما ارتقا یافت داروهای ضد بیماری ام اس وبه دنبال رستگاری باشهیچ اندر هیچروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومقانونمندی و محدودیت عالمکاهش دوپامین عامل بیماریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا احتمال دارد رویا از آتوهمات و شناخت حقیقتمانند آب باشعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انساناکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید داز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت چهارمنسبت ها در کیهانداروی ضد تشنج با قابليت تبیماری گیلن باره و بیمارهزاران سال چشم های بینا وروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تلیروپریم داروی ترکیبی ضدکریستال زمان(قسمت سوم)سیستم تعادلی بدنآب زندگی است قسمت چهارمتکامل فردی یا اجتماعیمحل درک احساسات روحانیغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیستمهمه چیز در زمان مناسبدر کمتر از چند ماه سوش جدبیهوشی در بیماران دچار اویتامین بی هفدهراه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاملاحظات بیهوشی قبل از جرگیلگمش باستانی کیستسازگاری با محیط بین اجزاآسيب میکروواسکولاریا آستکامل ساختار رگهای مغزی مروری بر تشنج و درمان هایجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تخفاش با شیوع همه گیری جدیهندسه زبانِ زمان استدرمان تومورهای مغزی با اواکسن کووید 19 چیزهایی که رشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیمنابع انرژی از نفت و گاز پل جویی اصفهانسردرد و علتهای آناقلیت خلاقتاثیر نگاه انسان بر رفتامسمومیت دانش آموزان بی گابزار بقای موجود زنده از جهان های بسیار دیگرنور دروناز تکینگی تا مغز، از مغز خوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک بازی درک فرد دیگر و رفتارهای اوجود قبل از ناظر هوشمندپیوند مغز و سر و چالشهای زندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپومنبع هوشیاری کجاست قسمت شواهدی از دنیسوان(شبه نئامیدی به این سوی قبر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالعه ای بیان میکند اهدابزارهای دفاعی و بقای موجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه مغز پیش انسان یا همازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی خطرات هوش مصنوعیدرختان اشعار زمینیاد گرفتن مداومزیست، مرز افق رویداد هستپروژه ی ژنوم انسانیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبیه سازی میلیون ها جهان انرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقتاثیر داروی ضد تشنج سدیم احیای بینایی نسبی یک بیمجدا کردن ناخالصی هانگاه از درون مجموعه با نگدو برابر شدن خطر مرگ و میاصل بازخوردهوش مصنوعی به کمک هوش طبیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفاصله ها در مکانیک کوانتکلمات بلند نه صدای بلندزبان شناسی نوین نیازمند آمارهای ارائه شده در سطح تو یک جهان در مغز خودت هسمنشأ اطلاعات و آموخته ها ضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کادراک ما درک ارتعاشی است حقیقت راستین انسان علم بنازوکلسیندانش محدود به ابعاد چهاربلندی در ذهن ما درک بلندیهوش عاطفی قسمت دومرنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بفرضیه ای جدید توضیح میدهکوچکترین چیز یک معجزه اسسلول های بنیادی منابع و اآیا مغز تا بزرگسالی توسعتولید پاک و فراوان انرژیمیدان مغناطيسي زمین بشر عقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل اارتباط شگفت انگیز مغز انحریص نباشچرا ویروس کرونای دلتا واداروی فامپیریدین یا نورلبه زودی شبکه مغزی به جای هیچگاه از فشار و شکست نترروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اقارچ بی مغز در خدمت موجودکاهش سن بیولوژیکی، تنها سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا برای تولید مثل همیشه توپیراماتماه رجبعید نوروز مبارکترازودوناگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت نوزدهمنسبت طلایی، نشانه ای به سداروی ضد تشنج توپیراماتبیماری آلزایمر، استیل کوهستي مادي ای که ما کوچکترروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های لیس دگرامفتامین یا ویاسکشف مکانیسم عصبی خوانش پسیستم دفاعی بدن علیه مغز آب زندگی است قسمت هفتمتکامل مادی تا ابزار هوشممحل درک احساسات روحانی دغرور و علمتصور از زمان و مکانابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت دهمهمه چیز در زمان کنونی استدر آرزوهایت مداومت داشتهبیوگرافیویتامین دی گنجینه ای بزرراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و ممانتین یا آلزیکسا یا ابگیاه بی عقل به سوی نور میستم با شعار قانون بدترین آسیب ها ناشی از آلودگی هوتکامل شناخت انسان با کشفمرکز هوشیاری، روح یا بدن جلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تخلا، حقیقی نیستهنر فراموشیدرمان تشنجواکسن کرونا و گشودن پنجرز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نممنابع انرژی از نفت و گاز پل خواجو اصفهانسردرد تنشنالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر ویتامین دی بر بیمامسمومیت دانش آموزان، قماابزار بقای موجود زنده از جهان هایی در جهان دیگرنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز، از مغز خوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک بازی درک نیازمند شناخت خویش اوراپامیل در بارداریپیوند اندام از حیوانات بزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت شیشه ی بازالتی و سیلیکونامیدی تازه در درمان سرطاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعماری، هندسه ی قابل مشاابعاد و نیازهای تکاملیجهانی در ذهنچگونه هموساپينس بر زمین اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی دفاع از پیامبردرد باسن و پا به دلیل کاهیاد بگیر فراموش کنیزاوسکا درمان گوشرپروژه ی ژنوم انسانیتمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبیه سازی سیستم های کوانانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر مغزاحساس گذر سریعتر زمانجدایی خطای حسی استنگاه حقیقی نگاه به درون ادو سوی واقعیتاصل علت و تاثیرهوش مصنوعی به شناسایی کاذره ی معین یا ابری از الکفاصله ی همیشگی تصویر سازکلوزاپین داروی ضد جنونزبان، نشان دهنده ی سخنگو آن چیزی که ما جریان زمان تو کز محنت دیگران بی غمیمنشاء کوانتومی هوشیاری اضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ادغام میان گونه های مختلحقیقت غیر فیزیکینباید صبر کرد آتش را بعد دانش بی نهایتبلوغ چیستهوش عاطفی قسمت سومرهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا فساد اقتصادی سیتماتیک درکووید نوزده و خطر بیماری سلول های بدن تو پیر نیستنآیا همه جنایت ها نتیجه بیتولید سلولهای جنسی از سلمیدان های مغناطیسی قابل علم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهاین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین ارتباط شگفت انگیز مغز انحرکت چرخشی و دائمی کیهانحس چشایی و بویاییچرا پس از بیدار شدن از خوداروی لیراگلوتیدبه زیر پای خود نگاه نکن بهیپرپاراتیروئیدیسمروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختقبل از آغازکایروپاکتیک چیستسوخت هیدروژنی پاکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتوانایی مغز و دیگر اجزای ماپروتیلینعامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت هفتمنشانه های گذشته در کیهان دارویی خلط آوربیماری الزایمرهستی ما پس از شروعی چگال ريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم لا اکراه فی الدینکشف مکانیسمی پیچیده در بسکوت و نیستیآب زندگی است قسمت اولتکامل مداوممحدودیت چقدر موثر استغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت دوازدهمهمه چیز، ثبت می شوددر آسمان هدیه های نادیدنبیوگرافیویروس مصنوعیراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانمن کسی در ناکسی دریافتم گیاه خواری و گوشت خوار کدستم، بی پاسخ نیستآشنا پنداریتکامل، نتیجه ی برنامه ریمرکز حافظه کجاستجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تخلا، خالی نیستهنر حفظ گرهدرمان جدید ALSواکسن کرونا از حقیقت تاتزمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیمنابع انرژی از نفت و گاز پلاسمای غالبسردرد سکه ایالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر ویروس کرونا بر مغز مسیر دشوار تکامل و ارتقاابزار بقای موجود زنده از جهان یکپارچهنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز خانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک بازی درک و احساسورزش هوازی مرتب خیلی به قپیوند سر آیا ممکن استزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی برامنبع هوشیاری کجاست قسمت شکل های متفاوت پروتئین هامگا سه عامل مهم سلامتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعنی روزهابعاد اضافه ی کیهانجهان، تصادفی نیستچگونه هوشیاری خود را توساساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی دفاع در برابر تغییر ساختدردهای سال گذشته فراموش یادگیری مهارت های جدید دزبان مشترک ژنتیکی موجوداپروانه ی آسمانیتمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبکه های مصنوعی مغز به درانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاحساسات کاذبجریان انرژی در سیستم های نگاه دوبارهدولت یا گروهکاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی در کامپیوترهاذرات کوانتومی زیر اتمی قفتون های زیستیکلام و زبان، گنجینه ای بسزبان، وسیله شناسایی محیطآنچه ناشناخته است باید شتو پیچیده ترین تکنولوژی مهندسی ژنتیک در حال تلاش ضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعادغام دو حیطه علوم مغز و حقیقت غیر قابل شناختنبرو و انرژی مداومدانشمندان موفق به بازگردبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش عاطفی قسمت ششمروی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهفشار و قدرتکودک هشت ساله لازم است آدسلول عصبی شاهکار انطباق آیا هوش مصنوعی می تواند نتولترودینمیدان های کوانتومی خلاعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنواین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دارتباط غیرکلامی بین انساارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک (قسمت اول )چرا ارتعاش بسیار مهم استداروی تشنجی دربارداریبه سخن توجه کن نه گویندههاوکينگ پیش از مرگش رسالروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هقبل از انفجار بزرگکار با یگانگی و یکپارچگیسودمندی موجودات ابزی بر آیا تکامل و تغییرات ژنتیتوازن مهمتر از فعالیت زیماجرای جهل مقدسعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف از کجا آمده ام و به کجا میحس و ادراک قسمت هفدهمنشانه های پروردگار در جهداستانها و مفاهیمی اشتبابیماری ای شبیه آلزایمر و و هر کس تقوای خدا پیشه کنریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرلاموژین داروی ضد اوتیسم؟کشف ارتباط جدیدی از ارتبسکوت، پر از صداآب زندگی است قسمت دومتکامل چشممحدودیت های حافظه و حافظمقالاتتظاهر خوابیده ی مادهابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سومهمه ی سردردها بی خطر نیستدر آستانه ی موج پنجم کوویبیان ژن های اسکیزوفرنی دویرایش DNA جنین انسان، برراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير منابع انرژي پاک سرچشمه حگیرنده باید سازگار با پیستون فقرات انسان دو پا جلآشنا پنداریتکثیر سلول در برابر توقف مرکز حافظه کجاستجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از مطالب همایش مهنر رها شدن از وابستگیدرمان جدید میگرن با انتی واکسن کرونا ساخته شده توزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجممنابع انرژی از نفت و گاز پمبرولیزوماب در بیماری چسردرد عروقی میگرنالکترودهای کاشتنیتاثیر ژنها بر اختلالات خمسئول صیانت از عقیده کیسابزار بقای موجود زنده از جهان یکپارچهنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز خانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک بازی درک کنیم ما همه یکی هستیمورزش هوازی ، بهترین تمریپیوند سر، یکی از راه حلهازندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت شکل پنجم مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعادله ها فقط بخش خسته کنابعاد بالاترجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه واکسن کرونا را توزاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی دقیق ترین تصاویر از مغز ادردی که سالهاست درمان نشیادآوری خواب و رویازبان چهار حرفی حیات زمینپرواز از نیویورک تا لوس آتمدن زیر آبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبکیه های مصنوعیانسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاخلاق و علوم اعصابجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر قدرت بینایی درادوچرخه سواری ورزشی سبک و اصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحذرات کوانتومی زیر اتمی قفروتنی و غرورکلرال هیدرات برای خوابانسفر فقط مادی نیستآنچه واقعیت تصور میکنیم تو آرامش و صلحیمهربانی، شرط موفقیتطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روارتقا و تکامل سنت آفرینش حقایق ممکن و غیر ممکنچت جی پی تیدانشمندان نورون مصنوعی سبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش عاطفی بیشتر در زنانرویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتفضای قلب منبع نبوغ استکودک ایرانی که هوش او از سلولهای ایمنی القا کنندهآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتومورها و التهاب مغزی عامیدان بنیادین اطلاعاتعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسواین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهنقش نظام غذایی در تکامل مارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک (قسمت دوم )چرا بیماری های تخریبی مغداروی جدید ALSبوزون هیگز چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشقبرستان ها با بوی شجاعتکاربرد روباتهای ريزنانوسی و سه پل اصفهانآیا جنین انسان، هوشمندی توسعه هوش مصنوعی قادر اسماجرای عجیب گالیلهعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسرااگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملاز کسی که یک کتاب خوانده حس و ادراک قسمت هجدهمنظام مثبت زندگیدخالت در ساختار ژنهابیماری ای شبیه ام اس مولتوفور و فراوانیریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانولایو دوم دکتر سید سلمان فکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسکته مغزیآب زندگی است قسمت سومتکامل و ارتقای نگاه تا عممخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیدابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سی و هشتمهمیشه چشمی مراقب و نگهبادر درمان بیماری مولتیپل بیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از رابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیممنابع انرژی از نفت و گاز گالکانزوماب، دارویی جدیستارگانی قبل از آغاز کیهآغاز فصل سرما و دوباره تکتأثیر نگاه انسان بر رفتامرکز خنده در کجای مغز استجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از درمان های جدیهنر، پر کردن است نه فحش ددرمان جدید کنترل مولتیپلواکسن ایرانی کرونا تولیدزمان چیستبعد از کرونامنابع بی نهایت انرژی در دپنج اکتشاف شگفت آور در موسرطان کمیت گراییالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر کلام در آیات کلام بمسئولیت جدیدابزار بقای موجود زنده از جهان کنونی و مغز بزرگترینوروز یا روز پایانیاز تکامل تا مغز از مغز تا خار و گلدرک احساسات و تفکرات دیگورزش و میگرنپیوندی که فراتر از امکانزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت شکست حتمیانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه های هر روزهاتفاق و تصادفجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه آن شکری که می خوریماستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی دل به دریا بزندرس گرفتن از شکست هایاری خدا نزدیک استزبان نیاز تکاملی استپروتئین های ساده ی ابتداتمدنی قدیمی در شمال خلیج منبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت مغز و کیهانانسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکاخلاق پایه تکامل و فرهنگجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر توانایی اجزاي بدورترین نقطه ی قابل مشاهاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحذرات کوانتومی زیر اتمی قفرگشت و تکامل تصادفی محض کمردردسفر نامه سفر به بم و جنوب آنچه حس می کنیم، نتیجه ی تو افق رویداد جهان هستیموفقیت هوش مصنوعی در امتطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کوارتقا یا بازگشت به قبل ازحل مشکلچت جی پی تیدانشمندان یک فرضیه رادیکبه قفس های سیاهت ننازهوش عاطفی در زنان بیشتر ارویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين قفس ذهنکودکان میتوانند ناقل بی سلولهای بنیادی مصنوعی درآیا هوش ارثی دریافتی از پتومورهای نخاعیمیدازولام در درمان تشنج علم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و ساینکه به خاطرخودت زندگی اینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناساارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت 67چرا حیوانات سخن نمی گوینداروی جدید s3 در درمان ام بوزون هیگز جهان را از متلهدف یکسان و مسیرهای مختلروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلقدم زدن و حرکت دید را تغیکاربرد روباتهای ريز، در سیلی محکم محیط زیست بر انآیا جهان ذهن و افکار ما متوسعه برخی شغل ها با هوش ماده ی تاریکعادت کردن به نعمتترس و آرمان هااگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث از آغاز خلقت تا نگاه انساحس و ادراک قسمت هشتمنظریه ی تکامل در درمان بیدر مانهای کمر دردبیماری اسپینال ماسکولار وقت نهيب هاي غير علمي گذشریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنلبخند بزن شاید صبح فردا زکشف جدید تلسکوپ جیمز وبسال سیزده ماههآب، زندگی است(قسمت پنجم)تکامل و ریشه ی مشترک خلقتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان ابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سی و ششمهمیشه اطمینان تو بر خدا بدر سال حدود 7 میلیون نفر بیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چند سویهرادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیمامنابع انرژی از نفت و گاز گام کوچک ولی تاثیرگذارسخن و سکوتآغاز مبهم آفرینشتئوری تکامل امروز در درممرگ چیستجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تخم شدن فضا-زمانهوموارکتوس ها ممکن است ددرمان جدید ای ال اس، توفرواکسن اسپایکوژنزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کرونامنابع جدید انرژیپول و شادیسرعت فکر کردن چگونه استالگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر کپسول نوروهرب بر نمسئولیت در برابر محیط زیابزار بقای موجود زنده از جهان کاملی در اطراف ما پرنوشیدن چای برای مغز مفید از تکامل تا مغز، از مغز تخارق العاده و استثنایی بدرک تصویر و زبان های مخلتورزش بهترین درمان بیش فعپیوستگی همه ی اجزای جهانزونیسومایدتقلید از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت53شگفت نیست من عاشق تو باشمانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی چشماتوبان اطلاعات و پلِ بینجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه انتظارات بر ادراک استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی دلایلی که نشان میدهد ما بدست کردن در گوشفلج نخاعی با الکترودهای ژن همه چیز نیستزبان و کلمه حتی برای کسانپروتز چشمتمرکز و مدیتیشنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت مغز با کیهان مادیانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلال خواب فرد را مستعد جستجوی متن و تصویر به صورنگاهت را بلند کنديدن با چشم بسته در خواب اصول سلامت کمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیرفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریفراموش کارها باهوش تر هسکمردرد ناشی از تنگی کاناسفر به مریخ در 39 روزآنها نمیخواهند دیگران راتو انسانی و انسان، شایستمولتیپل اسکلروز در زنان طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده ارتوکين تراپی روشی جديد حلقه های اسرارآمیزنتایج نادانی و جهلدانشمندان ژنی از مغز انسبه مغز خزندگان خودت اجازهوش عاطفی در زنان بیشتر ارویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و قفس را بشکنکودکان خود را مشابه خود تسلام تا روشناییآیا هوش سریعی که بدون احستومورهای ستون فقراتمکانیک کوانتومی بی معنی علم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی تبدیل سلولهای محافط به ساینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت 74چرا حجم مغز گونه انسان درداروی جدید میاستنی گراویبی نهایت در میان مرزهاهدف یکسان، در مسیرهای متروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکقدرت مردمکتاب گران و پرهزینه شد ولسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا جهش های ژنتیکی، ویروتوصیه های سازمان بهداشت ماده ی خالیعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع ماگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتاز انفجار بزرگ تا انفجار حس و ادراک قسمت پنجمنظریه ی تکامل در درمان بیدر محل کار ارزش خودت را ببیماری اضطراب عمومیوقتی فهمیدی خطا کردی برگریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های ملحظات خوش با کودکانکشتن عقیده ممکن نیستسانسور از روی قصد بسیاری آتش منبع انرژیتکامل ابزار هوش ، راه پر مخچه ابزاري که وظیفه آن فسوالات پزشکیتعذیه ی ذهنابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سیزدهمهمیشه داناتر از ما وجود ددرمان های اسرار آمیز در آبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت چیستراز تغییربررسی بیماری التهابی رودمنابع انرژی از نفت و گاز گامی در درمان بیماریهای سخن پاک و ثابتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتئوری تکامل در پیشگیری و مرگ و میر پنهانجهل مقدسابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تخونریزی مغز در سندرم کووهورمون شیرساز یا پرولاکتدرمان جدید سرطانواکسن اسپایکوژن ضد کرونازمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهومناطق خاصی از مغز در جستجپول و عقیدهسعی کن به حدی محدود نشویالگوبرداری از طبیعتتاثیر کپسول نوروهرب بر تمستند جهان متصلابزار بقای موجود زنده از جهان پیوستهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلدرک حقیقت نردبان و مسیری ورزش در کمر دردپیام های ناشناخته بر مغز زونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمشگفت انگیز بودن کیهانانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد واتوسوکسیمایدجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه به سطح بالایی از هواستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیای شگفت انگیز کوانتومدست آسمانفلج بل، فلجی ترسناک که آنژن همه چیز نیستزبان و بیان نتیجه ساختماپروتز عصبی برای تکلمتمرکز بر هدفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت کیهان و مغزانسان باشمغز انسان برای شادمانی طاختلال در شناسایی حروف و جستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا دی متیل فومارات(زادیوا)(اضطراب و ترسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیفراموشی همیشه هم بد نیستکمردرد و علل آنسفر تجهیزات ناسا به مریخ آنان که در قله اند هرگز ختو با همه چیز در پیوندیمواد کوانتومی جدید، ممکنطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسماولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تارتباط میکروب روده و پارحمله ویروس کرونا به مغزنجات در راستگوییدانشمندان پاسخ کوانتومی به نقاش بنگرهوشمندی کیهانرویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و قلب و عقلکودکان را برای راه آماده سلسله مباحث هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودتوهم فضای خالیمکانیزمهای دفاعی در برابعلم در حال توسعهما انسانها چه اندازه نزدعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارایندرالنقش هورمون زنانه استروژنارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت 75چرا خشونت و تعصبداروی جدید برای میاستنی بی ذهن و بی روحهدف از تکامل مغزروش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مقدرت کنترل خودکتاب زیست شناسی باورسیگار عامل افزایش مرگ ومآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتوصیه های غیر دارویی در سماده ای ضد التهابیعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج اگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جاز بحث های کنونی در ویروسحس و ادراک قسمت پنجاهنظریه ی تکامل در درمان بیدر چه مرحله ای از خواب ، ربیماری بیش فعالیوقتی پر از گل شدی خودت را ریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دلرزش ناشی از اسیب به عصبگل خاردار، زیباستسانسور بر بسیاری از حقایآثار باستانی تمدن های قدتکامل تکنولوژیمخچه تاثیر گذار بر حافظهپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت ششمهمیشه راهی هستدرمان های بیماری آلزایمربیشتر کمردردها نیازی به واقعیت چیستراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن امنابع انرژی از نفت و گاز گامی در درمان بیماریهای سختی ها رفتنی استافت فشار خون ناگهانی در وتئوری جدید، ویران کردن گمرگ و میر بسیار بالای ناشجهان فراکتالابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش فوق العاده، هر فرد اسدرمان دارویی سرطان رحم بواکسن دیگر کرونا ساخته شزمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست قسمت شلیک فراموشیالتهاب شریان تمپورالتاثیر کپسول نوروهرب بر سمشکل از کجاستابزار بقای موجود زنده از جهان پیوستهنیکولا تسلااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استدرک دیگرانوزن حقیقی معرفت و شناختپیدایش زبانزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفت زده و حیران باشانگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاهخواری بر رشد و اتصال مغز و کامپیوترجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه باغبانی باعث کاهش استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا، هیچ استدستورالعمل مرکز کنترل بیفلج خوابژن هوش و ساختارهای حیاتی زبان و بیان، در سایه پیشرپرورش مغز مینیاتوری انساتمساح حد واسط میان مغز کومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت زیاد بین سلول هاي عانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طاختلال در شناسایی حروف و حفره در مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا دین اجباریاطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجفراموشی و مسیر روحانیکمردرد با پوشیدن کفش مناسفر دشوار اکتشافآنزیم تولید انرژی در سلوتو با باورهایت کنترل میشموجود بی مغزی که می تواندطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینارتباط ماده و انرژیحمایت از طبیعتنخاع ما تا پایین ستون فقردانشمندان اولین سلول مصنبه نقاش بنگرهوشیاری و وجودرویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فقلب دروازه ی ارتباطکوری گذرای ناشی از موبایسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا واکنش های یاد گرفته وتوهم فضای خالی یا توهم فضتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ما انسانها چه اندازه نزدعلم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اساز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت 78چرا در مغز انسان، فرورفتداروی جدید برای ای ال اسبی شرمیهدف از خلقت رسیدن به ابزاروش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختقدرت انسان در نگاه به ابعکتاب طبیعت در قالب هندسهسیاهچاله های فضایی منابعآیا خداباوری محصول تکاملتوصیه هایی در مصرف ماهیماده، چیزی نیستعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستاگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک قسمت پنجاه و ینظریه ی ریسماندر ناامیدی بسی امید استبیماری تی تی پیوقتی تو از یاد گرفتن باز رژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهلرزش عضله یا فاسیکولاسیوگل زندگیساهچاله ها تبخیر نمیشودآرامش و دانشتکامل جریان همیشگی خلقتمدل همه جانبه نگر ژنرالیسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و هشتهمیشه عسل با موم بخوریمدرمان های جدید میگرنبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت های متفاوترجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانمنابع انرژی از نفت و گاز گاهی لازم است برای فهم و سرنوشتافت هوشیاری به دنبال کاهتا 20 سال آینده مغز شما به مرگ انتقال است یا نابود شجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی می تواند بر احدرمان سرگیجه بدون نیاز بواکسن دیگری ضد کرونا از دزمان پلانکتفکر قبل از کارمنبع هوشیاری کجاست قسمت شلیک فراموشیامواجی که به وسیله ی ماشیتاثیر کپسول نوروهرب بر سمشکلات نخاعیابزار بقای موجود زنده از جهان پر از چیزهای اسرار آنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماندرک درست از خود و هوشیاریوزوز گوشپیر شدن حتمی نیستزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفتی های نقشه ی ژنتیکیانگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبتاثیر انتخاب از طرف محیط اثر مضر مصرف طولانی مدت رجوانان وطنچگونه تکامل مغزهای کنونیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی دندان ها را مسواک بزنید تدغدغه نتیجه ی نادانی استفلج خواب چیستژن یا نقشه توسعه مغز و نقزبان و تکلم برخی بیماریهپرتوهای صادر شده از سیاهتنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شاختلالات مخچهحق انتخابچالش هوشیاری و اینکه چرا دین، اجباری نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش احساسیرقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وفرایند پیچیده ی خونرسانیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسفرنامه سفر به بم و جنوب آینه در اینهتو باید نیکان را به دست بموجودات مقهور ژنها هستندطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر ايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناسارتباط متقابل با همه ی حیحوادث روزگار از جمله ویرنخستین تمدن بشریدانشمندان تغییر میدان مغبه نادیدنی ایمان بیاورهوشیاری و افسردگیرویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهقلب روباتیککی غایب شدی تا نیازمند دلسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا یک، وجود داردآیا کیهان می تواند یک شبیتوهم چیستما اکنون میدانیم فضا خالعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلااز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت 82چرا ذرات بنیادی معمولاً داروی جدید برای دیابتبی عدالتی در توزیع واکسن هر چیز با هر چیز دیگر در تروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱قدرت ذهنکتاب، سفری به تاریخسیاهچاله ها، دارای پرتو آیا دلفین ها می تواند از توضیحی ساده در مورد هوش مماده، چیزی بیش از یک خلا عدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قااپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک قسمت پنجاه و دنظریه تکامل در درمان بیمدر هم تنیدگی مرزها و بی مبیماری دویکویتنام نوعی کرونا ویروس رژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرلزوم سازگاری قانون مجازاگلوله ی ساچمه ایسایه را اصالت دادن، جز فرآرامش و سکونتکامل داروینی هنوز در حامدل هولوگرافیک ژنرالیزهتغییر عمودی سر انسان از پابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و دوهمجوشی هسته ای، انرژِی بدرمان های جدید در بیماری با تعمق در اسرار ابدیت و واقعیت و مجازرحم مصنوعیبزرگ فکر کنمنابع انرژی از نفت و گاز گاهی مغز بزرگ چالش استسریع دویدن مهم نیستافتخار انسانتا بحر یفعل ما یشامرگ تصادفیجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی و کشف زبان هایدرمان سرگیجه بدون نیاز بواکسن سرطانپوست ساعتی مستقل از مغز دزمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم منبع هوشیاری کجاست قسمت شنا در ابهای گرم جنوب نیاامیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر کتامین در درمان پامشکلات بین دو همسر و برخیابزار بقای موجود زنده از جهان پر از چیزهای جادویی چیز جدید را بپذیراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خدایی که ساخته ی ذهن بشر درک عمیق در حیواناتیک پیام منفرد نورون مغزی پیشینیان انسان از هفت میزیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفتی های زنبور عسلانتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر احتمالی عصاره تغلیاثرات فشار روحی شدیدجواب دانشمند سوال کننده چگونه جمعیت های بزرگ شکل استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمذهن ما از در هم شکستن منبفلج دوطرفه عصب 6 چشمژن ضد آلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت چپرسش و چستجو همیشه باقی اتنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شداختلالات حرکتی در انسانحقیقت قربانی نزاع بین بی چالش هوشیاری و اینکه چرا دید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد مهوش احساسیرموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پافرایند تکامل و دشواری هاکنگره بین المللی سردرد دسفرنامه سفر به بم و جنوب آیندهتو تغییر و تحولیموسیقی نوطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مرارتباط چاقی و کاهش قدرت بحکمت الهی در پس همه چیزنخستین تصویر از سیاهچالهدانشمندان روش هاي جدیدی به هلال بنگرهوشیاری کوانتومیرویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهقلب را نشکنکیهان خود را طراحی میکندسماگلوتید داروی کاهش دهنآیا گذشته، امروز وآینده توهم وجودما از اینجا نخواهیم رفتعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در هماز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت چهلچراروياها را به یاد نمی آداروی جدید ضد میگرنبیمار 101 ساله، مبتلا به سهر جا که جات میشه، جات نیروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتقدرت عشقکتابخانهسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها میتوانند باتیوتیکسن داروی ضد جنونماست مالیعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون ابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از از تکنیکی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و سنظریه تکامل در درمان بیمدر هم تنیدگی کوانتومیبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E برای فعالیت صحرژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بلزوم سازگاری قانون مجازاگلوئونساخت شبکه عصبی مصنوعی با آرامش(سکوت) stillness و تکاپوتکامل داروینی هنوز در حامدل هولوگرافیک تعمیم یافتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و ششهمراه سختی، اسانی هستدرمان های رایج ام اسبا خدا باشواقعیت و انعکاسرحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورمنابع انرژی از نفت و گاز گذر زمان کاملا وابسته به سریعترین کامپیوتر موجودافراد آغاز حرکت خودشان رتابوهای ذهنیمرگی وجود نداردجهان ما میتواند به اندازنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدرمان سرگیجه بدون داروواکسن سرطانپوشاندن خود از نورزمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون همنبع هوشیاری کجاست قسمت شناخت و معرفت، و نقش آن دامید نیکو داشته باش تا آنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی پس از سابزار بقای موجود زنده از جهان دارای برنامهچیزی منتظر شناخته شدناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خسته نباشی بابادرگیری قلب در بیماری ویریک پیشنهاد خوب برای آسان پیشرفت های جدید علوم اعصزیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشانس یا تلاشاندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استتاثیر ترکیبات استاتین (ساثرات مفید قهوهجوسازی مدرنچگونه جمعیت های بزرگ شکل استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمذهن چند جانبه نیازمند نگفناوری هوش مصنوعی نحوه خژنها نقشه ایجاد ابزار هوزبان و شناخت حقیقت قسمت اآلودگی هوا چالش قرن جدیدتنفس بدون اکسیژنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استاختلالات صحبت کردن در انحقیقت آنطور نیست که به نظچالش دیدگاه های سنتی در بدیدن خدا در همه چیزاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش در طبیعترمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی افرایند حذف برخی اجزای مغکنگره بین المللی سردرد دسفرنامه سفر به بم و جنوب آینده ی انسان در فراتر ازتو جهانی هستی که خودش را موسیقی هنر مایع استطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژحافظه میتواند بزرگترین دنخستین روبات های زنده ی جدانشمندان روشی برای تبدیبه کدامین گناه کشته شدندهوش، ژنتیکی است یا محیطیرویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهقیچی ژنتیکیکیهانِ هوشیارِ در حال یاسندرم کووید طولانیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکیست هیداتید مغزسندرم گیلن باره به دنبال آیا پیدایش مغز از روی تصاتوهم وجودما اشیا را آنطور که هستندعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت چهل و هفتچراروياها را به یاد نمی آداروی جدید ضد الزایمربیماری لبر و نابینایی آنهر حرکت خمیده می شود و هر روش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیقطار پیشرفتکجای مغز مسئول پردازش تجسیاهچاله ی تولید کنندهآیا دست مصنوعی به زودی قاتیک و اختلال حرکتیماست مالی با هوش انسانیعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز و از مغز حس و ادراک قسمت پنجاه و شنظریه تکامل در درمان بیمدر هم تنیدگی کوانتومی و پبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین E در چه مواد غذایرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدلزوم عدم وابستگی به گوگل گمان میکنی جرمی کوچکی در ساخت شبکه عصبی با الفبای آزمون تجربی، راهی برای رتکامل داروینی هنوز در حامدل های ریز مغز مینی برینتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک سی و هفتمهمراهی نوعی سردرد میگرنیدرمان های علامتی در ام اسبا طبیعت بازی نکنواقعیت خلا و وجود و درک مرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی منابع انرژی از نفت و گاز گذشته را دفن کنسرگیجه از شایعترین اختلاافراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر فکر بر سلامتمراحل ارتقای پله پله کیهجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان سرطان با امواج صوتواکسن ضد اعتیادپیموزایدزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناخت حقیقت یا آرزوهای گامید نجاتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی در عقب ابزارهای پیشرفته ارتباط جهان در حال نوسان و چرخشچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خطا در محاسبات چیزی کاملدرگیری مغز در بیماری کوییک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت در عقل است یا ظواهزیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاهکار قرناندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زمتاثیر تغذیه بر سلامت روااثرات مفید روزه داریجامعه ی آسمانیچگونه حافظه را قویتر کنیدهن، بزرگترین سرمایهاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کمذهن هوشیار در پس ماده ی مفیلمی بسیار جالب از تغییژنها ، مغز و ارادهزبان و شناخت حقیقت قسمت دآلودگی هوا و ویروس کروناتنها مانع در زندگی موارد منبع هوشیاری در کجاست؟ قشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکانسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیاختلالات عضلانی ژنتیکحقیقت افرادچاالش ها در تعیین منبع هودیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت نهمرمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمفراتر از دیوارهای باورکنترل همجوشی هسته ای با هسفرنامه سفر به بم و جنوب آینده ی علم و فیزیک در60 ثتو دی ان ای خاص ميتوکندريمیهمانهای ناخوانده عامل طعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر ای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهارتباط پیوسته ی جهانحافظه و اطلاعات در کجاست نرمش های مفید برای درد زادانش، قفل ذهن را باز میکنبه امید روزهای بهترهیچ چیز همیشگی نیسترویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهبحثی درباره هوش و تفاوتهقانون مندی نقشه ژنتیکی مکیست کلوئید بطن سومسندرم پیریفورمیسآیا آگاهی پس از مرگ از بیتوهم بی خداییما به جهان های متفاوت خودعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت چهل و هشتنزاع بین جهل و علم رو به پداروی سل سپتبیماری های میتوکندریهرچیز با یک تاب تبدیل به روشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دلمس کوانتومیکرونا چه بر سر مغز می آورسیاره ی ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتیروفیبان موثر در سکته ی ماشین دانشعصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و چههفت چیز که عملکرد مغز تو در هم تنیدگی کوانتومی و دبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کارژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارمقاومت به عوارض فشار خون گنجینه ای به نام ویتامین ساختن آیندهآزمون ذهنی گربه ی شرودینتکامل داروینی هنوز در حامدیون خود ناموجودتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت پنجاه و هندسه ی پایه ایدرمان ژنتیکی برای نوآوریبالاترین هدف از دولتوالزارتان داروی ضد فشار رساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم ممنابع انرژی از نفت و گاز گربه شرودینگر و تاثیر مشسرگردانیافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر مشاهده بر واقعیت بمرز مرگ و زندگی کجاستابزار بقای موجود زنده از جهان مرئی و نامرئینوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز- از مغز خودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمانهای بیماری پارکینسواکسن علیه سرطانپیموزایدزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشنامنبع هوشیاری کجاست قسمت شناخت درون، شناخت بیرون؛امید جدید بر آسیب نخاعیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده گر جدای از شیء مشاابزارهای بقا از نخستین هجهان در حال ایجاد و ارتقاچیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خطا در محاسبات چیزی کاملدرگیری مغز در بیماران مبیک جهش ممکن است ذهن انسانپیشرفت ذهن در خلاقیت استتلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاهکار شش گوشاندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر حرکات چشم بر امواج اثرات مضر ماری جواناجاودانگی مصنوعینگاه محدود و تک جانبه، مشدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کمذهن تو همیشه به چیزی اعتقفیزیک مولکولها و ذرات در ژنهای مشترک بین انسان و وزبان و شناخت حقیقت قسمت سآلودگی هوا و پارکینسونتنها در برابر جهانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقااختراع جدید اینترنت کوانحقیقت اشیاناتوانی از درمان برخی ویدژا وو یا اشنا پنداریاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت هفتمرمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خدافرد موفقکنترل جاذبهسفری به آغاز کیهانآیا فراموشی حتمی استتو در میانه ی جهان نیستی میوتونیک دیستروفیظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشارتباط انسانی، محدود به حافظه و اطلاعات در کجاست نرمش های مفید در سرگیجهدائما بخوانبه بالا بر ستارگان نگاه کهیچ وقت خودت را محدود به روان سالمروبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاقانون گذاری و تکاملکاهش مرگ و میر ناشی از ابسندرم پس از ضربه به سرآیا امکان بازسازی اندامهتوهم تنهاییما با کمک مغز خود مختاريمعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، ناز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت چهل و دومنزاع بین علم و نادانی رو داروی ضد چاقیبیماری های مغز و اعصاب و هز ذره، یک دنیاستروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانلوب فرونتال یا پیشانی مغکریستال هاسیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکنولوژی جدید که سلول هامبانی ذهنی سیاه و سفیدعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل ابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و یکهفت سین یادگاری از میراث در هر سوراخی سر نکنبیماری، رساله ای برای سلویتامین کا و استخوانرژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیمقابله ی منطقی با اعتراضگویید نوزده و ایمنی ساکتساختار فراکتال وجود و ذهآزمون ذهنی گربه شرودینگرتکامل زبانمدیریت اینترنت بر جنگتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت بیست و پهندسه ی رایج کیهاندرمان پوکی استخوانواکنش های ناخودآگاه و تقرشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است منابع انرژی از نفت و گاز گزیده ای از وبینار یا کنفسربازان ما محققا غلبه می افزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمرز بین انسان و حیوان کجاابزار بقای موجود زنده از جهان مشارکتینوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغز خودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی الفاگودرهای اسرارآمیز و پوشیدهواکسنی با تاثیر دوگانه اپیچیدگی های مغزمگسزندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناسایی تاریخچه ی تکاملیامید درمان کرونا با همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده آینده از روی مشاهابزارهای بقا ازنخستین همجهان ریز و درشتنکاتی در مورد تشنجاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی خطای ادراک کارمادرگیری مغزی در سندرم کوویک رژیم غذایی جدید، می توپیشرفتی مستقل از ابزار هتلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاید گوشی و چشمی، آماده شاندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر دوپامین و سروتونیناجزای پر سلولی بدن انسان جایی خالی نیستنگاه انسان محدود به ادرادو بیماری روانی خود بزرگ استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک تا کمذهن خود را مشغول هماهنگیفیزیک و هوشیاریژنهای هوش ، کدامندزبان جانسوزآلزایمرتنبیه چقدر موثر استمنبع خواب و رویاششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرادامه بحث تکامل چشمحقیقت تنها چیزی است که شاناتوانی در شناسایی چهره دژاوو یا آشناپنداریاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت پنجمرمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملفرد حساس از نظر عاطفی و بکندر در بیماریهای التهابسقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا ممکن است موش کور بی متوقف؛ شکستمیگرن و پروتئین مرتبط با ظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشارتباط از بالا به پایین محافظه و اطلاعات در کجاستنرمشهای مهم برای تقویت عداروهای مصرفی در ام اسبه بالاتر از ماده بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرقانون جنگلکاهش التهاب ناشی از بیماسندرم سردرد به دلیل افت فآیا انسان با مغز بزرگش اختوهم جدایی و توهم علمما بخشی از این جهان مرتبطعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای از نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت چهل و سومنزاع بین علم و جهل رو به پداروی ضد چاقیبیماری وسواسهزینه ای که برای اندیشیدروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بلوتیراستامکریستال زمان(قسمت اولسیاره ابلهانآیا راهی برای رفع کم آبی تکنولوژی جدید که سلول هامباحث مهم حس و ادراکغم بی پایانتصویر زیبا از سلولابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و دوهم نوع خواری در میان پیشیدر والنتاین کتاب بدید همبیندیشویتامین کا در سبزیجاتراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atمقابله با کرونا با علم اسگوشه بیماری اتوزومال رسسساختار شبکه های مغزی ثابآزادی عقیده، آرمانی که تتکامل زبانمداخله ی زیانبار انسانثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت شصت و چههندسه بنیادیندرمان پوکی استخوانواکنش به حس جدیدرشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانمنابع انرژی از نفت و گاز گزارش یک مورد جالب لخته وسردرد میگرنافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر نگاه و مشاهده ناظر مرز جدید جستجو و اکتشاف، ابزار بقای موجود زنده از جهان هوشمندنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغزتخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک های بدروغ نگو به خصوص به خودتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغپیچیدگی های مغزی در درک ززندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز ومنبع هوشیاری کجاست قسمت شناسایی سلول های ایمنی اامیدوار باش حتی اگر همه چتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالبه ی حق خودابزارهای بقای موجود زندهجهان شگفت انگیزچگونه مولکول های دی ان ایاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی خطای حسدرگیری مغزی در سندرم کوویکی از علل محدودیت مغز امزیست شناسی کل در جزء فراکپاسخ گیاهان در زمان خوردتلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاید درست نباشدانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر دپاکین بر بیماری ماجزایی ناشناخته در شکل گجاذبهنگاه از بیرون مجموعهدو بار در هفته ماهی مصرف اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی از عروسک تا کمذهن سالمفیزیکدانان ماشینی برای تژنهای حاکم بر انسان و انسزبان ریشه هایی شناختی اسآملودیپین داروی ضد فشار تهدیدهای هوش مصنوعیمنتظر نمان چیزی نور را بهصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکاهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ اداراوون تنها داروی تاییحقیقت خواب و رویانادیدنی ها واقعی هستنددگرگونی های نژادی و تغییاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی قسمت اولرمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکفردا را نمیدانیمکوچ از محیط نامناسبسلول های مغزی عامل پارکیآیا ما کالا هستیمتولید مثل اولین ربات های میگرن سردردی ژنتیکی که بعقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استارتباط بین هوش طبیعی و هوحباب های کیهانی تو در توچرا ماشین باید نتایج را پداروهای ام اسبه جای محکوم کردن دیگران هیچ کس مانند تو نگاه نمیکبه خودت مغرور نشوهیچ کس حقیقت را درون مغز روح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهقانون جنگلکاهش حافظه هرچند فرایندیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا احتمال دارد رویا از آتوهم جسمما تحت کنترل ژنها هستیم یعواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت نهمنسبیت عام از زبان دکتر برداروی ضد تشنج با قابليت تبیماری کروتز فیلد جاکوبهزینه سنگین انسان در ازاروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایلوزالمعده(پانکراس)مصنوعکریستال زمان(قسمت دوم)سیر آفرینش از روح تا مغز آیاما مقهور قوانین فیزیکتکینگیمجموعه های پر سلولی بدن مغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و سوهمه چیز موج استدر یک فراکتال هر نقطه مرکبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین بی 12 در درمان دردراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکملاحظه های اخلاقی دربارهگوشت خواری یا گیاه خواریسادیسم یا لذت از آزار دادآزار دیگری، آزار خود استتکامل زبان انسان از پیشیمدارک ژنتیکی چگونه انسانثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تحساسیت روانی متفاوتهندسه در پایه ی همه ی واکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن های شرکت فایزر آمررشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیمنابع انرژی از نفت و گاز گشایش دروازه جدیدی از طرسردرد میگرن در کودکانافسردگی و اضطراب در بیماتاثیر نگاه انسان بر رفتامزایای شکلات تلخ برای سلابزار بقای موجود زنده از جهان هوشیارنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز خورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک های بدریای خداوبینار اساتید نورولوژی دپیوند قلب خوک، به فرد دچازندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تمنبع هوشیاری کجاست قسمت شواهدی از نوع جدیدی از حاامیدواری و مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالبی در مورد تشنجابزارهای بقای از نخستین جهانی که نه با یک رخداد و چگونه میتوان با قانون جناز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی خطر آلودگی هوادرگیری اعصاب به علت میتویافته های نوین علوم پرده زیست شناسی باور حقیقت یا پختگی پس از چهل سالگي به تمایل زیاد به خوردن بستنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشب سیاه سحر شودانرژی تاریکمغز و اخلاقتاثیر داروهای ضد التهاب احیای بینایی نسبی یک بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه از دور و نگاه از نزددو برابر شدن خطر مرگ و میاسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمذهت را روی چیزهای مفید متفاجعه ی جهل مقدسکل اقیانوس در یک ذرهزبان شناسی مدرن در سطح سلآموزش نوین زبانتو یک معجزه ایمنحنی که ارتباط بین معرفصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکاولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوادب برخورد با دیگرانحقیقت در علم، هرگز نهایی نادانی در قرن بیست و یکم،دانش قدرت استبقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی قسمت دهمرنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی فرزندان زمان خودکوچک شدن مغز از نئاندرتاسلول های بنیادیآیا ما تنها موجودات زنده تولید یا دریافت علممیگرن شدید قابل درمان اسعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیارتباط شگفت مغز انسان و فحد و مرزها توهم ذهن ماستچرا مغز انسان سه هزار سالداروهای تغییر دهنده ی سی