دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

واسطه ها د رمسیر ایجاد مغزکنونی انسان

چرا حشرات به وجود آمدند؟!

از تک سلولی تا چند سلولی و از چند سلولی تا اولین سلول عصبی و از تک سلول عصبی تا مغز دارای میلیاردها سلول عصبی

شگفت انگیز است اگر تصور کنیم حیات، روزگاری بیش از یک سلول نبود و این سلول هم در درون اب غوطه میخورد.

بعدها سلولها راه بیرون آمدن از آب را آموختند تا با اکسیژن بیشتر با زاد و ولد جنسی و تراکم و تمایز ناشی از سلول های متعدد در اندام ها راه برای ایجاد سلول عصبی هموار شود و در کنار هم آمدن میلیاردها سلول عصبی، فرصت بسیاری را برای تمایز و تنوع بیشتر در اندام هوش یا اندام هماهنگ کننده همه ادراکات و واکنشهای فرد، فراهم کرد.

در این مسیر موجودات به ظاهر حقیری هم ایجاد شده اند و هم اکنون در حال ارتقا در محدوده زندگی خودشان هستند. حشرات شاید در نگاه اول خیلی مفید برای انسان نباشند ولی هر چیز این کیهان بزرگ، آفریده نشده است تا ما با تصورات و تخیلات و فواید خیالی خودمان، آنها را بسنجیم.

گاهی موجوداتی مانند حشرات جدای از سود و فایده ای که در زاد و ولد گیاهان و میوه ها دارند، خودشان نشانه ای بر سر راه یک پژوهشگر دقیق است تا امروز را مانند گذشته ببیند و ارتقا از حشره تا انسان امروز را ارتقایی ممکن، از انسان امروز تا انسان فردا بداند.

کرم و سوسک و ... شاید بیشتر از سه سوراخ بدن خود را نشناسند(سوراخی برای خوردن و سوراخی برای دفع آنچه خورده است و سوراخی برای زاد و ولد مادی) ولی انسان امروز هم در بسیاری موارد مزیتهای چندانی نسبت به این حشرات ندارد بلکه تفاوت آن با این حشرات، در قدرت بیشتر انسان امروز برای فراهم کردن نیازها و تمایلات همان سه سوراخ معروف است!

سوسک و کرم این سه سوراخ را می شناسد ولی قدرتی آنچنانی ندارد تا با موشک و بمب های هسته ای و دهها قدرت و مهارت اقتصادی و تحریم ها ملت ها را زیر سلطه خود در بیاورد ولی بسیاری انسان ها هستند که چیزی جز همان سه سوراخ نمی شناسند و با کرم، در این مورد، متفاوتند که میتوانند با قدرت قوی ترین سلاح ها در راه غذا و دفع و رابطه جنسی بکوشند و میلیون ها نفر را به کشتن دهند!!

چرا حشرات به وجود آمدند! این موضوع، این قسمت برنامه قهوه من است.

ممنون که برنامه قهوه من را انتخاب کردید.

برنامه قهوه من از دکترزینب الشمری

کایت KITE”پرندگانی که بال های دراز و نوک تیز و دم دو شاخه دارند و حشرات و خزندگان و پستانداران کوچک را شکار می کنند. حشرات از اینها خیلی میترسند!!

حشرات دارای تاریخ تکاملی هستند و در سطح جهانی به آن پرداخته میشود. حشرات یکی از موجودت زنده امروز و تاییدی بر نظریه تکامل هستند. آثار فسیل شناسی نشان میدهد که حشرات، موجودات زنده ای بوده اند که از 412 تا 479 میلیون سال قبل به وجود آمده اند. و این دوره دوره دوونیان به حساب می آید.(دوره دوونیان، حدود یکصد میلیون سال پس از ایجاد تنوع زیاد موجودات چند سلولی، در دوره معروف کامبرین است. تنوع و پیچیدگی تکاملی موجودات این دوره به وسعت دوره کامبرین نیست ولی نشانه های موجود در آن از کرمی- که از نظر تکاملی و اخلاقی بسیار حقیر است تا دوره های تکامل سریع بعد از آن و تکامل سریع اجزای مغز در دو میلیون سال اخیر- که اصلا نشانه ای از آن، در دوره دوونیان نیست- میتواند عبرت های زیادی داشتهباشد.

برخی علل تشدید و یا انفجار تکاملی در دوره کامبرین (حدود 500 تا 550 میلیون سال قبل):

1- متابولیسم اکسیداتیو
2- تکثیر جنسی یوکاریوت
3-تبدیل تک سلولی به چند سلولی ....

https://books.google.com/books…

خوب! این سه فاکتور مهم در دوره حساس کامبرین هست ولی جالب است که نتیجه این فرآیندها در دوره نزدیک به کامبرین، به کرم ها و سوسک ها و مورچه ها میرسد! شاید تصور کنیم اینها موجودات بی ارزشی هستند ولی وقتی بدانیم محصول انفجار تکاملی کامبرین به سوسک و کرم میرسد و اینها واسطه ای در راه رسیدن به مغز بزرگ هستند، شاید نگاه ما به اینها عوض شود.

و این موجودات بی مغز ماندند تا امروز در کنار مغز بزرگ انسان، به عنوان فسیلی زنده در کنار ما باشند.

شاید بتوانیم تصور کنیم انفجارهای دیگری در تکامل در راه باشد که ما و انسان امروز را به فسیلی زنده مانند سوسک و کرم در کنار انسان های آینده قرار دهد. باید منتظر بود!

(سوال پنجم
د.عبد الرزاق الدیراوی: خداوند به شما پاداش نیکو عطا کند، باز پرسش دیگری دارم، از سوی برخی افراد از جمله چالش هایی که تکامل دچار آن است معمای فسیل های کامبری یا دوره کامبرین است که نسبت به آنچه پیش از آن بوده، یک انفجار را نشان میدهد. به صورتی که حیواناتی در این دور

ه پدید آمدند که گویا از حیوان دیگری تکامل نیافته اند؛ گویا ما نظاره گرِ چیزی شبیهِ به وجود آمدن یکباره جانداران پیچیدهای هستیم که نیاکان آن ها را کشف نکرده ایم .

در این حالت پرسش هایی وجود دارند که نظریه تکامل به آن ها پاسخ نمیدهد. همچنین در مدارک مربوط به فسیل ها کم و کاستی وجود دارد و این، باعث میشود که نسبت به آن چه نظریه تکامل مطرح میسازد، نامطمئن شویم. بنده دیدگاه افرادی را نقل کردم که نسبت به آنان این، یک نقص است. پاسخ شما را میشنویم.

سیداحمد الحسن: خدا خیرتان دهد. به هیچ وجه این امر یک چالش نیست، اکثر افرادی که قضیه انفجار کامبرین را مطرح می سازند، درمورد فرگشت، هیچ اطلاعاتی ندارند و نمی دانند که تکامل چگونه رُخ میدهد و شتاب گرفتن و کُندی و ابزارهای آن، چگونه پیش می آید.

در مورد دورهی کامبرین باید گفت که این دوره، یکی از دوره های زمین شناسی است که پیش از ظهور جانداران بر روی خشکی رخ داده است...

بله آنچه گفتم این است که دوره ی کامبرین عصری به درازای ده ها ملیون سال است. ده ها میلیون سال، برای انقراض هزاران نوع و پر شدن کرهی زمین از انواع جدید، کفایت میکند، این اتفاقی است که در کامبرین رخ داد.

حقیقت این است که پیش از وقوع انفجار کامبرین، حیات وجود داشته و جانداران دوره کامبرین از موجودات پیش از خود تکامل یافته بودند.

درست است که تعداد زیادی فسیل وجود دارد که نشان دهندهی تنوع و پیچیدگی در جانداران دورهی انفجار کامبرین هست که به دلیل شتاب قابل ملاحظه تکامل، نسبت به دوره ی کندِ پیش از آن از نظر تنوع و پیچیدگی در جانداران رخ داده است، لکن در دانش زیست شناسی تکاملی، نظریاتی وجود دارند که شتاب گرفتن در تاریخ تکامل را به شکلی عام بررسی میکنند؛ نه فقط در دوره ی کامبرین.

این موضوع را در کتاب توهم الحاد، تحت عنوان نقشه ی ژنی و قانون عمل آن، و همچنین در موضوع ثابت نبودن شتاب تکامل، مورد بحث قرار دادم و نشان دادم که انتخاب طبیعی به تنهایی برای این تغییر شتاب در تکامل، کافی نیست.

به این دلیل قانون مند بودن نقشه ژنی را مورد بحث قرار دادم. برای خواندن مطلب به شکل مفصل، به کتاب توهم الحاد مراجعه کنید.

در هر حال، شتاب تکامل، غیر ثابت است و به دوره ی کامبرین مربوط نمیشود؛ بلکه دوره هایی بوده که آهنگ تکامل شتاب داشته است و دوره هایی نیز وجود داشته که تکامل کُند می شود. همچنین کاهش آهنگ تکامل می تواند از نظر زیست شناسان تکاملی، تفسیری برای نقصهای موجود در شواهد زمین شناسی یا نمونه های فسیلی باشد.

چرا که فزونی یافتن شتاب تکامل با مقیاس های تکامل، مسئله ی یافتن فسیل های انتقالی جانداران را، به دلیل کوتاه بودن دورهی زندگی، البته با مقیاس های و زمین شناسی، بسیار مشکل کند.

البته این امر با موضوع دیگری که آن را نیز در کتاب توهم الحاد مطرح کرده ام، مرتبط است و آن موضوع قانون مند بودن نقشهی ژنی از نظر داخلی است. این قضیه به ما دلیل روشنی بر قانونمند بودن نقشه ژنی میدهد چرا که تغییر شتاب تکامل قطعاً وابسته به تعداد بیشماری جهش ژنی است و در نتیجه از آنجا که تکامل دارای سرعت متغیری است پس هنگام تکامل، سرعت جهش های ژنی نیز متغیر است. در دوره های معینی این سرعت بسیار شدید است، منظورم این است که دقیقاً در دوره های انتقالی میان گونه ها یا دوره های تنوع.

این امر علامت سوال بزرگی باقی می گذارد. اما بنده ایده ای منطقی را برای آن ارائه دادم و آن این است که کروموزوم ها دارای قانونی هستند که شتاب جهش آن ها را کنترل میکند.

برای توضیح بیشتر میتوان گفت: نقشهی ژنی، قانون مند است. به این دلیل است که در دوره ای جهش های بیشتری را به سوی هدف معینی ایجاد می کند؛ به گونه ای که بر مسیر کلی تکامل فشار آورده و باعث شتاب گرفتن آن می شود؛ تا آنجا که در مدتی معین برای رسیدن به هدفی معین، تکامل بیشتر و بیشتر شتاب میگیرد، که آنها را می توان نوع یا انواع جدید نامید.

بعد از آن است که سرعت جهش کاهش یافته و به سکون یا سرعت بسیار پایین باز میگردد که در این صورت همراه آن، تکامل نیز شتاب کمتری خواهد یافت. چرا که تکامل متکی بر جهش است و بدون جهش ژنی، تکاملی وجود نخواهد داشت.

در اینجا نمونه افراطی این امر دوره ی کامبرین یا انفجار کامبرین نیست، بلکه تکامل مغز انسان در چند میلیون سال اخیر، نمونه این قضیه است.

استدلال منطقی در مورد افزایش جهش ها به سوی افزایش حجم مغز انسان یا هومو، طی چند میلیون سال اخیر، این گونه است که جهش ژنتیکی، قانون مند و هدفمند است و بر مبنای قانون داخلی نقشه ی ژنتیکی، عمل می کند و به هیچ وجه تصادفی و مبتنی بر دلایل تصادفی مانند خطا در همانند سازی ژنی و پرتو افکنی کیه

انی نیست. در هر حال هر کس مایل باشد که مطالب مفصل تری را در مورد شتاب تکامل و دیدگاه های دانشمندان تکامل و آنچه در کتاب توهم الحاد در این مورد گفته ام، بفهمد می تواند به آنجا رجوع نماید و در کتاب با تفصیل بیشتر این مطلب را خواهد یافت. مایک تقدیم به شما
https://www.facebook.com/wahemalelhad/videos/2321732624508705/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10205927054797920&id=1305854544

www.almahdyoon.co/doa.html
)
توضیح: جهش های تکاملی، گاهی محصولی مانند حشره ایجاد میکند و گاهی جهشی بعد از آن، از حشره به سوی مغز بزرگ انسان امروز میرود و شاید از انسان امروز، به سوی انسانی بسیار توانمندتر از انسان امروز هم برود.

گاهی آنچنان، جهش تند است که در معیارهای زمینی هیچ بقایی از موجود حد واسط باقی نمی گذارد و گویا اصلا او را در خود محو میکند- همانطور که در دوره کامبرین بود.

و شاید با توجه به پیشرفت های وسیع در حوزه هوش مصنوعی و علوم جدید، جهش تکاملی و فرهنگی انسان، به زودی گروههای زیادی از مردم را در خود محو و نابود کند و تا انتهای تاریخ هیچ اثری از آنها نماند!

پس باید به هوش بود و مراقب ایستایی در برابر موج خروشان جهش ها بود؛ شاید امروز یکی از همین جهش ها و طوفان ها بیاید و غافلان را چنان محو و نابود کند که قبری و فسیلی هم برای آنها باقی نماند!!)

اندام های حشرات، مفاصلی دارد و بند های آنها تکه تکه و جزء جزء است. و بخشی روی بدن آنها هست که بدن آنها را سفت و مستحکم میکند.

حشرات به شاخه های زیادی تقسیم میشوند عنکبوت ها و کرم ها و .. تقسیم می شوند . بیایید بیشتر وارد عالم حشرات شویم بدن حشرات به چند بخش نقسیم میشود سر سینه و شکم و اندامی برای احساسات و ادراک دارد و گاهی بازو هم دارند این احتمال هست که روزی حشرات همه کره زمین را اشغال کنند.د

حشرات و گیاهان ارتباطاتی با هم دارند مثلا حشرات میتوانند از گیاهان استفاده غذایی کنند و همچنین به انتشار گرده های گیاهی و زاد و ولد گیاهان، کمک کنند. ما میدانیم برخی حیوانات و موجودات، به انسان سود و فایده میرسانند پس حشرات چه سود و فایده ای برای انسان دارند؟

این سوال اشتباه است زیرا وجود موجود زنده فقط به این معنی نیست که فایده ای برای انسان فعلی دارد بلکه همین که در قید حیات باقی بماند یعنی موجود زنده ای سودمند است و میتواند با شرایط محیطی زندگی سازگار شود و ژن های خود را به نسل های بعدی انتقال دهد.

برخی گیاهان مانند گندم توسط انسان تولید می شود و با کمک حشرات تکثیر میشوند و درساختن و پخت نان و شیرینی و ... استفاده میشود و نیز گوسفند و بز و ...، به وسیله انسان و با کمک محصولات آنها تولید و نگهداری می شود.

حشرات بخشی از محیط زیست هستند مثلا در تولید عسل و یا در تلقیج و زاد و ولد گیاهان از حشرات استفاده میشود و نیز در تولید ابریشم از آن استفاده میشود.

(جریان خلقت، ناگهانی نیست و خشن تر از این حرف های بچه گانه است. جریان خلقت، یک جریان سخت و خشن است که میکند و می ساید و میبرد و محو میکند- چنان که اصلا اثری از فرد غافل باقی نمی گذارد. پس هوشیاری بیش از گذشته لازم است.

(سوال واحدی- که نظریه خلق ناگهانی و بدون تکامل را رد میکند- این است: به صورت قطعی و یقینی از زمین شناسی تاریخی اثبات شده است که طبقات زمین هرچه قدیمی تر باشند، حاوی(فسیل)موجودات زنده با درجه پایین تر هستند و هر چه جدیدتر باشند، حاوی موجودات پیشرفته تر میشوند

و امر از باکتری تا تک سلولی تا چند سلولی تا ماهیهای جهان گذشته تا مهره داران و ماهیها و دوزیستان و حیوانات خشکی تا پستانداران و سپس انواع پستانداران و پیچیدگیهای آنها به صورت تدریجی پیشرفت میکند ...

پس چرا خدا خلق را با دفعات متعدد در زمانهای خاص و مختلف آفرید؟ و در هر دوره زمانی، مجموعه ای از مخلوقات را که پیشرفته تر از گذشته هستند، آفرید؛ تا آنجا که هر کس آن را ببیند چنین گمان می کند که از موجودی که در گذشته بوده، آفریده شده است؟

آیا خدا بر اساس اندیشه اینهایی- که منکر نظریه تکاملند- مثلا میخواهد ما را بفریبد؟؟؟! .. خدا از این مورد، بزرگتر و برتر است

www.almahdyoon.co/doa.html)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چراروياها را به یاد نمی آابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ولبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجامزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش انتخاب از طرف محیط، نآیا انسان با مغز بزرگش اخکشف مکانیسم عصبی خوانش پاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابچندین ماده غذایی که ماننافسردگی و اضطراب در بیماپنج اکتشاف شگفت آور در موبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه جمعیت های بزرگ شکل اولین سلول مصنوعیآیا هوش سریعی که بدون احسبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بنزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورللرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای اما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش امسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش اتصالات بین سلولهای آیا احتمال دارد رویا از آکشف مکانیسمی پیچیده در باطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتچه زیاد است بر من که در ایالکتروتاکسی(گرایش و حرکپوست ساعتی مستقل از مغز دبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه جمعیت های بزرگ شکل اوکرلیزوماب داروی جدید شآیا هشیاری کوانتومی وجودبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملفلج بل، فلجی ترسناک که آنعصب حقوق نورولووعضلانی که طی سخن گفتن چقدنزاع بین علم و نادانی رو ابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکاممشکلات نخاعیورزش و میگرناز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهاننقش حفاظتی مولکول جدید دآیا احتمال دارد رویا از آکشف ارتباط جدیدی از ارتببلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودچهار میلیارد سال تکامل بالتهاب شریان تمپورالپیموزایدبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمچگونه حافظه را قویتر کنیايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملفلج خوابمقالاتنزاع بین علم و جهل رو به پابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا برای تولید مثل همیشه کشف جمجمه ای درکوه ایرهوبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاچهار ساعت پس از کشتار خوکامیوتروفیک لترال اسکلروپیچیدگی های مغزی در درک زبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سنگاهی بر قدرت بینایی دراايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختفلج خواب چیستفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر ویتامین دی بر بیمانظام مثبت زندگیابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوامعنی روزهورزش در کمر درداز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعینقش داروهاي مختلف معروف آیا بزرگ شدن مغز فقط در دگنجینه ای به نام ویتامین بوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آننوار مغزی روشی مهم در تشخامگا سه عامل مهم سلامتپیوند مغز و سر و چالشهای بازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آننگاهی بر توانایی اجزاي بايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز افیزیکدانان ماشینی برای تصفحه اصلینظریه تکامل در درمان بیمابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهاباز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش روزه داری در سالم و جآیا تکامل و تغییرات ژنتیگیاه خواری و گوشت خوار کدبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشننورون هاي مصنوعی می توانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهپیوند سر، یکی از راه حلهابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر ناتوانی از درمان برخی ویای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بدندان ها را مسواک بزنید تفرگشت و تکامل تصادفی محض سوالات پزشکیهفت چیز که عملکرد مغز تو ابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر نقش رژیم غذایی در رشد و اآیا خداباوری محصول تکاملگالکانزوماب، دارویی جدیبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه اینورون های ردیاب حافظهانفجار و توقف تکاملی نشاپیشینیان انسان از هفت میبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزناتوانی در شناسایی چهره ایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجفراموش کارها باهوش تر هسپیامهای کاربرانهفت سین یادگاری از میراث ابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبامواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتومحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته ممغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از از تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتداینقش زبان در سلطه و قدرت اآیا دلفین ها می تواند از گامی در درمان بیماریهای بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استنوروپلاستیسیتی چیستانگشت نگاری مغز نشان میدپیشرفتی مستقل از ابزار هبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچنخاع ما تا پایین ستون فقرایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب فراموشی همیشه هم بد نیستسایتهای دیگرهمیشه عسل با موم بخوریمابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ممحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهاننقش زبان در سلطه و قدرت اآیا دست مصنوعی به زودی قاگاهی لازم است برای فهم و بیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشینوشیدن چای برای مغز مفید اندوهگین نباش اگر درب یا پاسخ گیاهان در زمان خوردبحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصنخستین تصویر از سیاهچالهایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(فرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت امغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهاننقش سجده بر عملکرد مغزآیا رژیم غذایی گیاهی سلاگاهی مغز بزرگ چالش استبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نینوعی سکته مغزی ، وحشتناک انسان قدیم در شبه جزیره عپختگی پس از چهل سالگي به بحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مونرمش های مفید در سرگیجهایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم مغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز نقش غذاها و موجودات درياآیا راهی برای رفع کم آبی گذر زمان کاملا وابسته به بیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دچیزی خارج از مغزهای ما نیانسان جدید از چه زمانی پاپرورش مغز مینیاتوری انسابحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را نرمشهای مهم برای تقویت عایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدننقش غذاها و موجودات درياآیاما مقهور قوانین فیزیکگربه شرودینگر و تاثیر مشبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اچگونه مغز پیش انسان یا همانسان عامل توقف رشد مغزآلزایمربحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را چرا مغزهای ما ارتقا یافت ایا تکامل هدفمند استبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش غذاها و موجودات درياآزمون ذهنی گربه شرودینگرگزیده ای از وبینار یا کنفبیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئچگونه هموساپينس بر زمین انعطاف پذیری مکانیسمی علآیا ما تنها موجودات زنده بحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوچرا حیوانات سخن نمی گوینایرادهای موجود در خلقت باگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی قدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطاناز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش مهاجرت در توسعه نسل اآیا واکنش های یاد گرفته وکاربرد روباتهای ريزنانواستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزینقشه مغزی هر فرد منحصر بهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَگزارش یک مورد جالب لخته وبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنچگونه آن شکری که می خوریماولین هیبرید بین انسان وآیا مغز تا بزرگسالی توسعبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدچرا حجم مغز گونه انسان دراگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس مرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش هورمون های تیروئید دآیا آگاهی پس از مرگ از بیکاربرد روباتهای ريز، در اصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفباینقص در تشخیص هیجانات عامافراد آغاز حرکت خودشان رگشایش دروازه جدیدی از طربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان چگونه انتظارات بر ادراک اولین مورد پیوند سر در انآیا همه جنایت ها نتیجه بیبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکچرا در مغز انسان، فرورفتاگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی ما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش ژنتیک در درمان اختلاآیا امکان بازسازی اندامهکجای مغز مسئول پردازش تجاضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با چند جهانیافزایش قدرت ادراکات و حسپمبرولیزوماب در بیماری چبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانچگونه باغبانی باعث کاهش اولین تصویر در تاریخ از سآیا هوش ارثی دریافتی از پبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآچراروياها را به یاد نمی آ