دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

واسطه ها د رمسیر ایجاد مغزکنونی انسان

چرا حشرات به وجود آمدند؟!

از تک سلولی تا چند سلولی و از چند سلولی تا اولین سلول عصبی و از تک سلول عصبی تا مغز دارای میلیاردها سلول عصبی

شگفت انگیز است اگر تصور کنیم حیات، روزگاری بیش از یک سلول نبود و این سلول هم در درون اب غوطه میخورد.

بعدها سلولها راه بیرون آمدن از آب را آموختند تا با اکسیژن بیشتر با زاد و ولد جنسی و تراکم و تمایز ناشی از سلول های متعدد در اندام ها راه برای ایجاد سلول عصبی هموار شود و در کنار هم آمدن میلیاردها سلول عصبی، فرصت بسیاری را برای تمایز و تنوع بیشتر در اندام هوش یا اندام هماهنگ کننده همه ادراکات و واکنشهای فرد، فراهم کرد.

در این مسیر موجودات به ظاهر حقیری هم ایجاد شده اند و هم اکنون در حال ارتقا در محدوده زندگی خودشان هستند. حشرات شاید در نگاه اول خیلی مفید برای انسان نباشند ولی هر چیز این کیهان بزرگ، آفریده نشده است تا ما با تصورات و تخیلات و فواید خیالی خودمان، آنها را بسنجیم.

گاهی موجوداتی مانند حشرات جدای از سود و فایده ای که در زاد و ولد گیاهان و میوه ها دارند، خودشان نشانه ای بر سر راه یک پژوهشگر دقیق است تا امروز را مانند گذشته ببیند و ارتقا از حشره تا انسان امروز را ارتقایی ممکن، از انسان امروز تا انسان فردا بداند.

کرم و سوسک و ... شاید بیشتر از سه سوراخ بدن خود را نشناسند(سوراخی برای خوردن و سوراخی برای دفع آنچه خورده است و سوراخی برای زاد و ولد مادی) ولی انسان امروز هم در بسیاری موارد مزیتهای چندانی نسبت به این حشرات ندارد بلکه تفاوت آن با این حشرات، در قدرت بیشتر انسان امروز برای فراهم کردن نیازها و تمایلات همان سه سوراخ معروف است!

سوسک و کرم این سه سوراخ را می شناسد ولی قدرتی آنچنانی ندارد تا با موشک و بمب های هسته ای و دهها قدرت و مهارت اقتصادی و تحریم ها ملت ها را زیر سلطه خود در بیاورد ولی بسیاری انسان ها هستند که چیزی جز همان سه سوراخ نمی شناسند و با کرم، در این مورد، متفاوتند که میتوانند با قدرت قوی ترین سلاح ها در راه غذا و دفع و رابطه جنسی بکوشند و میلیون ها نفر را به کشتن دهند!!

چرا حشرات به وجود آمدند! این موضوع، این قسمت برنامه قهوه من است.

ممنون که برنامه قهوه من را انتخاب کردید.

برنامه قهوه من از دکترزینب الشمری

کایت KITE”پرندگانی که بال های دراز و نوک تیز و دم دو شاخه دارند و حشرات و خزندگان و پستانداران کوچک را شکار می کنند. حشرات از اینها خیلی میترسند!!

حشرات دارای تاریخ تکاملی هستند و در سطح جهانی به آن پرداخته میشود. حشرات یکی از موجودت زنده امروز و تاییدی بر نظریه تکامل هستند. آثار فسیل شناسی نشان میدهد که حشرات، موجودات زنده ای بوده اند که از 412 تا 479 میلیون سال قبل به وجود آمده اند. و این دوره دوره دوونیان به حساب می آید.(دوره دوونیان، حدود یکصد میلیون سال پس از ایجاد تنوع زیاد موجودات چند سلولی، در دوره معروف کامبرین است. تنوع و پیچیدگی تکاملی موجودات این دوره به وسعت دوره کامبرین نیست ولی نشانه های موجود در آن از کرمی- که از نظر تکاملی و اخلاقی بسیار حقیر است تا دوره های تکامل سریع بعد از آن و تکامل سریع اجزای مغز در دو میلیون سال اخیر- که اصلا نشانه ای از آن، در دوره دوونیان نیست- میتواند عبرت های زیادی داشتهباشد.

برخی علل تشدید و یا انفجار تکاملی در دوره کامبرین (حدود 500 تا 550 میلیون سال قبل):

1- متابولیسم اکسیداتیو
2- تکثیر جنسی یوکاریوت
3-تبدیل تک سلولی به چند سلولی ....

https://books.google.com/books…

خوب! این سه فاکتور مهم در دوره حساس کامبرین هست ولی جالب است که نتیجه این فرآیندها در دوره نزدیک به کامبرین، به کرم ها و سوسک ها و مورچه ها میرسد! شاید تصور کنیم اینها موجودات بی ارزشی هستند ولی وقتی بدانیم محصول انفجار تکاملی کامبرین به سوسک و کرم میرسد و اینها واسطه ای در راه رسیدن به مغز بزرگ هستند، شاید نگاه ما به اینها عوض شود.

و این موجودات بی مغز ماندند تا امروز در کنار مغز بزرگ انسان، به عنوان فسیلی زنده در کنار ما باشند.

شاید بتوانیم تصور کنیم انفجارهای دیگری در تکامل در راه باشد که ما و انسان امروز را به فسیلی زنده مانند سوسک و کرم در کنار انسان های آینده قرار دهد. باید منتظر بود!

(سوال پنجم
د.عبد الرزاق الدیراوی: خداوند به شما پاداش نیکو عطا کند، باز پرسش دیگری دارم، از سوی برخی افراد از جمله چالش هایی که تکامل دچار آن است معمای فسیل های کامبری یا دوره کامبرین است که نسبت به آنچه پیش از آن بوده، یک انفجار را نشان میدهد. به صورتی که حیواناتی در این دور

ه پدید آمدند که گویا از حیوان دیگری تکامل نیافته اند؛ گویا ما نظاره گرِ چیزی شبیهِ به وجود آمدن یکباره جانداران پیچیدهای هستیم که نیاکان آن ها را کشف نکرده ایم .

در این حالت پرسش هایی وجود دارند که نظریه تکامل به آن ها پاسخ نمیدهد. همچنین در مدارک مربوط به فسیل ها کم و کاستی وجود دارد و این، باعث میشود که نسبت به آن چه نظریه تکامل مطرح میسازد، نامطمئن شویم. بنده دیدگاه افرادی را نقل کردم که نسبت به آنان این، یک نقص است. پاسخ شما را میشنویم.

سیداحمد الحسن: خدا خیرتان دهد. به هیچ وجه این امر یک چالش نیست، اکثر افرادی که قضیه انفجار کامبرین را مطرح می سازند، درمورد فرگشت، هیچ اطلاعاتی ندارند و نمی دانند که تکامل چگونه رُخ میدهد و شتاب گرفتن و کُندی و ابزارهای آن، چگونه پیش می آید.

در مورد دورهی کامبرین باید گفت که این دوره، یکی از دوره های زمین شناسی است که پیش از ظهور جانداران بر روی خشکی رخ داده است...

بله آنچه گفتم این است که دوره ی کامبرین عصری به درازای ده ها ملیون سال است. ده ها میلیون سال، برای انقراض هزاران نوع و پر شدن کرهی زمین از انواع جدید، کفایت میکند، این اتفاقی است که در کامبرین رخ داد.

حقیقت این است که پیش از وقوع انفجار کامبرین، حیات وجود داشته و جانداران دوره کامبرین از موجودات پیش از خود تکامل یافته بودند.

درست است که تعداد زیادی فسیل وجود دارد که نشان دهندهی تنوع و پیچیدگی در جانداران دورهی انفجار کامبرین هست که به دلیل شتاب قابل ملاحظه تکامل، نسبت به دوره ی کندِ پیش از آن از نظر تنوع و پیچیدگی در جانداران رخ داده است، لکن در دانش زیست شناسی تکاملی، نظریاتی وجود دارند که شتاب گرفتن در تاریخ تکامل را به شکلی عام بررسی میکنند؛ نه فقط در دوره ی کامبرین.

این موضوع را در کتاب توهم الحاد، تحت عنوان نقشه ی ژنی و قانون عمل آن، و همچنین در موضوع ثابت نبودن شتاب تکامل، مورد بحث قرار دادم و نشان دادم که انتخاب طبیعی به تنهایی برای این تغییر شتاب در تکامل، کافی نیست.

به این دلیل قانون مند بودن نقشه ژنی را مورد بحث قرار دادم. برای خواندن مطلب به شکل مفصل، به کتاب توهم الحاد مراجعه کنید.

در هر حال، شتاب تکامل، غیر ثابت است و به دوره ی کامبرین مربوط نمیشود؛ بلکه دوره هایی بوده که آهنگ تکامل شتاب داشته است و دوره هایی نیز وجود داشته که تکامل کُند می شود. همچنین کاهش آهنگ تکامل می تواند از نظر زیست شناسان تکاملی، تفسیری برای نقصهای موجود در شواهد زمین شناسی یا نمونه های فسیلی باشد.

چرا که فزونی یافتن شتاب تکامل با مقیاس های تکامل، مسئله ی یافتن فسیل های انتقالی جانداران را، به دلیل کوتاه بودن دورهی زندگی، البته با مقیاس های و زمین شناسی، بسیار مشکل کند.

البته این امر با موضوع دیگری که آن را نیز در کتاب توهم الحاد مطرح کرده ام، مرتبط است و آن موضوع قانون مند بودن نقشهی ژنی از نظر داخلی است. این قضیه به ما دلیل روشنی بر قانونمند بودن نقشه ژنی میدهد چرا که تغییر شتاب تکامل قطعاً وابسته به تعداد بیشماری جهش ژنی است و در نتیجه از آنجا که تکامل دارای سرعت متغیری است پس هنگام تکامل، سرعت جهش های ژنی نیز متغیر است. در دوره های معینی این سرعت بسیار شدید است، منظورم این است که دقیقاً در دوره های انتقالی میان گونه ها یا دوره های تنوع.

این امر علامت سوال بزرگی باقی می گذارد. اما بنده ایده ای منطقی را برای آن ارائه دادم و آن این است که کروموزوم ها دارای قانونی هستند که شتاب جهش آن ها را کنترل میکند.

برای توضیح بیشتر میتوان گفت: نقشهی ژنی، قانون مند است. به این دلیل است که در دوره ای جهش های بیشتری را به سوی هدف معینی ایجاد می کند؛ به گونه ای که بر مسیر کلی تکامل فشار آورده و باعث شتاب گرفتن آن می شود؛ تا آنجا که در مدتی معین برای رسیدن به هدفی معین، تکامل بیشتر و بیشتر شتاب میگیرد، که آنها را می توان نوع یا انواع جدید نامید.

بعد از آن است که سرعت جهش کاهش یافته و به سکون یا سرعت بسیار پایین باز میگردد که در این صورت همراه آن، تکامل نیز شتاب کمتری خواهد یافت. چرا که تکامل متکی بر جهش است و بدون جهش ژنی، تکاملی وجود نخواهد داشت.

در اینجا نمونه افراطی این امر دوره ی کامبرین یا انفجار کامبرین نیست، بلکه تکامل مغز انسان در چند میلیون سال اخیر، نمونه این قضیه است.

استدلال منطقی در مورد افزایش جهش ها به سوی افزایش حجم مغز انسان یا هومو، طی چند میلیون سال اخیر، این گونه است که جهش ژنتیکی، قانون مند و هدفمند است و بر مبنای قانون داخلی نقشه ی ژنتیکی، عمل می کند و به هیچ وجه تصادفی و مبتنی بر دلایل تصادفی مانند خطا در همانند سازی ژنی و پرتو افکنی کیه

انی نیست. در هر حال هر کس مایل باشد که مطالب مفصل تری را در مورد شتاب تکامل و دیدگاه های دانشمندان تکامل و آنچه در کتاب توهم الحاد در این مورد گفته ام، بفهمد می تواند به آنجا رجوع نماید و در کتاب با تفصیل بیشتر این مطلب را خواهد یافت. مایک تقدیم به شما
https://www.facebook.com/wahemalelhad/videos/2321732624508705/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10205927054797920&id=1305854544

www.almahdyoon.co/doa.html
)
توضیح: جهش های تکاملی، گاهی محصولی مانند حشره ایجاد میکند و گاهی جهشی بعد از آن، از حشره به سوی مغز بزرگ انسان امروز میرود و شاید از انسان امروز، به سوی انسانی بسیار توانمندتر از انسان امروز هم برود.

گاهی آنچنان، جهش تند است که در معیارهای زمینی هیچ بقایی از موجود حد واسط باقی نمی گذارد و گویا اصلا او را در خود محو میکند- همانطور که در دوره کامبرین بود.

و شاید با توجه به پیشرفت های وسیع در حوزه هوش مصنوعی و علوم جدید، جهش تکاملی و فرهنگی انسان، به زودی گروههای زیادی از مردم را در خود محو و نابود کند و تا انتهای تاریخ هیچ اثری از آنها نماند!

پس باید به هوش بود و مراقب ایستایی در برابر موج خروشان جهش ها بود؛ شاید امروز یکی از همین جهش ها و طوفان ها بیاید و غافلان را چنان محو و نابود کند که قبری و فسیلی هم برای آنها باقی نماند!!)

اندام های حشرات، مفاصلی دارد و بند های آنها تکه تکه و جزء جزء است. و بخشی روی بدن آنها هست که بدن آنها را سفت و مستحکم میکند.

حشرات به شاخه های زیادی تقسیم میشوند عنکبوت ها و کرم ها و .. تقسیم می شوند . بیایید بیشتر وارد عالم حشرات شویم بدن حشرات به چند بخش نقسیم میشود سر سینه و شکم و اندامی برای احساسات و ادراک دارد و گاهی بازو هم دارند این احتمال هست که روزی حشرات همه کره زمین را اشغال کنند.د

حشرات و گیاهان ارتباطاتی با هم دارند مثلا حشرات میتوانند از گیاهان استفاده غذایی کنند و همچنین به انتشار گرده های گیاهی و زاد و ولد گیاهان، کمک کنند. ما میدانیم برخی حیوانات و موجودات، به انسان سود و فایده میرسانند پس حشرات چه سود و فایده ای برای انسان دارند؟

این سوال اشتباه است زیرا وجود موجود زنده فقط به این معنی نیست که فایده ای برای انسان فعلی دارد بلکه همین که در قید حیات باقی بماند یعنی موجود زنده ای سودمند است و میتواند با شرایط محیطی زندگی سازگار شود و ژن های خود را به نسل های بعدی انتقال دهد.

برخی گیاهان مانند گندم توسط انسان تولید می شود و با کمک حشرات تکثیر میشوند و درساختن و پخت نان و شیرینی و ... استفاده میشود و نیز گوسفند و بز و ...، به وسیله انسان و با کمک محصولات آنها تولید و نگهداری می شود.

حشرات بخشی از محیط زیست هستند مثلا در تولید عسل و یا در تلقیج و زاد و ولد گیاهان از حشرات استفاده میشود و نیز در تولید ابریشم از آن استفاده میشود.

(جریان خلقت، ناگهانی نیست و خشن تر از این حرف های بچه گانه است. جریان خلقت، یک جریان سخت و خشن است که میکند و می ساید و میبرد و محو میکند- چنان که اصلا اثری از فرد غافل باقی نمی گذارد. پس هوشیاری بیش از گذشته لازم است.

(سوال واحدی- که نظریه خلق ناگهانی و بدون تکامل را رد میکند- این است: به صورت قطعی و یقینی از زمین شناسی تاریخی اثبات شده است که طبقات زمین هرچه قدیمی تر باشند، حاوی(فسیل)موجودات زنده با درجه پایین تر هستند و هر چه جدیدتر باشند، حاوی موجودات پیشرفته تر میشوند

و امر از باکتری تا تک سلولی تا چند سلولی تا ماهیهای جهان گذشته تا مهره داران و ماهیها و دوزیستان و حیوانات خشکی تا پستانداران و سپس انواع پستانداران و پیچیدگیهای آنها به صورت تدریجی پیشرفت میکند ...

پس چرا خدا خلق را با دفعات متعدد در زمانهای خاص و مختلف آفرید؟ و در هر دوره زمانی، مجموعه ای از مخلوقات را که پیشرفته تر از گذشته هستند، آفرید؛ تا آنجا که هر کس آن را ببیند چنین گمان می کند که از موجودی که در گذشته بوده، آفریده شده است؟

آیا خدا بر اساس اندیشه اینهایی- که منکر نظریه تکاملند- مثلا میخواهد ما را بفریبد؟؟؟! .. خدا از این مورد، بزرگتر و برتر است

www.almahdyoon.co/doa.html)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
این اندوه چیستهمه چیز موج استمیلر فیشر نوعی نادر از گیادغام میان گونه های مختلحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصل علت و تاثیردر کمتر از چند ماه سوش جدهیچ اندر هیچرویا بخشی حقیقی از زندگی کمردرد ناشی از تنگی کانابترس از اینکه کسی، به درگتمساح حد واسط میان مغز کوزبان و شناخت حقیقت قسمت امغز ابزار بقای برتر مادیسرطان کمیت گراییآسیب روانی شبکه های اجتملیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپنیوالینتغییرات مغز پس از 40 سالگیعشق درونی به یگانگی خلقتخطا در محاسبات چیزی کاملهمکاری یا رقابتمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط شگفت انگیز مغز انهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت نهماعتیاد و تلاش های درمانی درمان های جدید میگرنروزه داری سلول های بنیادکووید نوزده و خطر بیماری بحران ذهن فیلمی قابل تامپروژه ی ژنوم انسانیتو افق رویداد جهان هستیسفرنامه سفر به بم و جنوب مغزهای کوچک بی احساسشواهدی از دنیسوان(شبه نئافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزمقایسه رقابت و همکاریتاثیر درجه حرارت بر مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانجهل مقدسسایتهای دیگردنیا، هیچ استهنر رها شدن از وابستگیماجرای جهل مقدساز نظر علم اعصاب یا نرووسوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه کدامین گناه کشته شدنددرمان جدید میگرن با انتی روشی برای بهبود هوش عاطفکاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکبرین نت به جای اینترنتآلودگی هوا چالش قرن جدیدتولید پاک و فراوان انرژیسلولهای ایمنی القا کنندهنقش نظریه تکامل در شناساشاهکار قرنام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهحس و ادراک- قسمت بیست و پبهداشت خواب، رمز حافظه ی درها بسته نیسترژیم ضد التهابیکتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی اثرات مضر ویتامین دآنتی بادی منوکلونال در دفیلم کوتاه هیروشیما از هتوهم جداییسندرم دزدی ساب کلاویننقش درختان در تکاملشباهت زیاد بین سلول هاي عامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی از درمان برخی ویمنابع جدید انرژیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانجهان، تصادفی نیستدانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخواب سالم عامل سلامتیبیماری های مغز و اعصاب و درک درست از خود و هوشیاریراست دستی و چپ دستیکشتن عقیده ممکن نیستمرگ انتقال است یا نابود شبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا همه جنایت ها نتیجه بیفروتنی و غرورتوضیحات دکتر فاطمی در موسیاهچاله و تکینگی ابتداینقشه با واقعیت متفاوت اسصرع و درمان های آناندوهگین نباش اگر درب یا نخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از جاذبهداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغزتوجود قبل از ناظر هوشمندخودآگاهی و هوشیاريبیماری دیستروفی میوتونیدرد، رمز موفقیتزمان و مکان، ابعاد کیهان گیاه خواری و گوشت خوار کدمسئولیت در برابر محیط زیبعد پنجمآیا بدون ناظر هوشمند هم بفرضیه ای جدید توضیح میدهتکامل ابزار هوش ، راه پر سکته ی مغزی در جوانانچندین ماده غذایی که ماننطی یکصد هزار سال اخیر هرچانسان در هستی یا هستی در چرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه فعالیت های عضله به اتصال مغز و کامپیوترحقیقت آنطور نیست که به نظداروی جدید ای ال اسهوش احساسیاز خود رها شویکی از علل محدودیت مغز امبیداری و خواب کدام بهتر اذهن خالی از شلوغی افکارزندگی بی دودگزیده ای از وبینار یا کنفمعاینه قبل از نوار عصب و تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا راهی برای رفع کم آبی قلب روباتیکتأثیر شیرینی های حاوی لوسادیسم یا لذت از آزار دادنوآوری ای شگفت انگیز دانتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلم به ما کمک میکند تا مواوکرلیزوماب داروی جدید شنسبت طلایی، نشانه ای به سمنشأ اطلاعات و آموخته ها اختلا ل در خود عضلهحوادث روزگار از جمله ویردارویی ضد بیش فعالی سیستهوش عاطفی رمز آزادگیاستفاده از سلول های بنیاژنهای مشترک بین انسان و وباور و کیهان شناسیرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید شرکت نورالزیرک ترین مردمپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز ناتوان از توجیه پیداسرنوشتآدم عاقل، وقت خودش را هدرقدرت مردمتاثیر ویروس کرونا بر مغز نوار عصب و عضله در مطب دکتضادهای علمیعامل کلیدی در کنترل کارآتظاهر خوابیده ی مادهعادت همیشه خوب نیستاین ایده که ذرات سیاهچالهمه چیز و هیچ چیزمیهمانهای ناخوانده عامل ادغام دو حیطه علوم مغز و حس متفاوتاصل عدم قطعیت از کوانتوم در آرزوهایت مداومت داشتههیچگاه از فشار و شکست نتررویا تخیل یا واقعیتکمردرد و علل آنبحتی علمی درباره تمایل بتنفس هوازی و میتوکندریزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز ابزار برتر بقاسرعت فکر کردن چگونه استآسیب عصب پا به دنبال اعتیلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تنیکولا تسلاتغییرات آب و هوایی که به عشق، شلوغ کردن نیستخطای ادراک کارماهمانند سازی در انسانمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط غیرکلامی بین انساهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت چهارماعتیاد را به دور بیندازدرمان های جدید در بیماری روزهای بد باقی نمیماندکودک هشت ساله لازم است آدبخش فراموش شده ی حافظهپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو انسانی و انسان، شایستسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز، فقط گیرندهشیر و دوغ بادامافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریممقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براجهان فراکتالدندان ها را مسواک بزنید تهنر، پر کردن است نه فحش دماجرای عجیب گالیلهاز نظر علم اعصاب اراده آزوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت بیست و دوبه امید روزهای بهتردرمان جدید کنترل مولتیپلروشی جدید در درمان قطع نخکاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفابرای یک زندگی معمولیآلودگی هوا و ویروس کروناتولید اندام با چاپ سه بعدسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش هورمون های تیروئید دشاهکار شش گوشام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پرديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک- قسمت شصت و چهبوزون هیگز چیستدرهای اسرارآمیز و پوشیدهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکتاب، سفری به تاریخمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی اختلالات عصبی مثانهآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفیلمی بسیار جالب از تغییتوهم جدایی و توهم علمسندرم سردرد به دلیل افت فنقش ذهن و شناخت در حوادث شجاعت و ترساما شما از دید خفاش کور هناتوانی در شناسایی چهره مناطق خاص زبان در مغزتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی مفید در سادانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری های ژنرالیزه ی عصدرک عمیق در حیواناترجزخوانی هایی که امروز بگل خاردار، زیباستمرگ تصادفیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا هوش مصنوعی می تواند نفرگشت و تکامل تصادفی محض تیوتیکسن داروی ضد جنونسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنقص های سیستمی ایمنیضایعه ی شبکه لومبوساکرالاندام حسی، درک از بخش هاینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از جاذبه و نقش آن در شکلگیریداروهای ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز، از مغز وراپامیل در بارداریخودآگاهی و هوشیاريبیماری سلیاکدرس گرفتن از شکست هازمان و گذر آن سریع استگیرنده باید سازگار با پیمستند جهان متصلبعد از کروناآیا برای تولید مثل همیشه فساد اقتصادی سیتماتیک درتکامل تکنولوژیسال 2025 سال بین المللی علمچندجهانیطیف انسفالیت، گیلن باره انسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه ی فعالیت های عضله باثر مضر مصرف طولانی مدت رحقیقت افرادداروی جدید برای میاستنی هوش بشری تهدید برای بشریاز درخواست ها جدا شویافته های نوین علوم پرده بیرون اصل است یا درونذهن سالمزندگی در جمع مواردی را برگزارش یک مورد جالب لخته ومعادله ها فقط بخش خسته کنتفاوتهای جنسیتی راهی براآیاما مقهور قوانین فیزیکقلب را نشکنتئوری تکامل امروز در درمسازگاری با محیط بین اجزانوار مغز مشاهده ی غیر مستتشنج به صورت اختلال رفتاعلم بدون توقفايندگان چگونه خواهند دیدنشانه های گذشته در کیهان منشاء کوانتومی هوشیاری ااختلاف خانوادگی را حل کنحکمت الهی در پس همه چیزداستانها و مفاهیمی اشتباهوشمندی کیهاناستفاده از سلول های بنیاژنهای هوش ، کدامندباید از انسان ترسیدرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش هایی در بیماران قطع زیست شناسی کل در جزء فراکپیوند مدفوعمغز و قلب در جنین موش مصنسریع دویدن مهم نیستآرمانگرای تخیلی نباشقدرت و شناخت حقیقتتاثیر ژنها بر اختلالات خنوبت کودکاننور از عمق تاریکیتظاهری از ماده است که بیدعادت کن از بالا نگاه کنیاین ابتدای تناقض هاستهمه چیز کهنه میشودمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارتقا و تکامل سنت آفرینش حس چشایی و بویاییاصل، روان و نفس استدر آسمان هدیه های نادیدنهیپرپاراتیروئیدیسمرویا حقی از طرف خداکمردرد با پوشیدن کفش منابحث درباره پیدایش و منشا پیشینیان انسان از هفت میتنفس هوازی و میتوکندریزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز از بسیاری حقایق می گرسطح آگاهی، رخدادهای زندگآسانی موفقیتلا اکراه فی الدینتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استنیاز به آموزش مجازی دیجیتغییرات تکاملی سر انسان عصب حقوق نورولووخطای حسهمجوشی هسته ای، انرژِی بما انسانها چه اندازه نزدارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت نوزدهماعداد بینهایت در دنیای مدرمان های جدید سرطانروزهای سختکودک ایرانی که هوش او از بخش های تنظیمی ژنومپروانه ی آسمانیتو با همه چیز در پیوندیسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز، همه ی واقعیت را نمیبشیشه ی بازالتی و سیلیکونافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک مقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیجهان قابل مشاهده بخش کوچده روش موفقیتهوموارکتوس ها ممکن است دماده ی تاریکاز نظر علم اعصاب اراده آزویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت بیست و سوبه بالا بر ستارگان نگاه کدرمان جدید ام اسروشی جدید در درمان نابینکاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشبرای پیش بینی آینده مغز دآلودگی هوا و پارکینسونتولید سلولهای جنسی از سلسلام تا روشنایینقش هورمون زنانه استروژنشاید گوشی و چشمی، آماده شام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحسن یوسف باغچه ی منبوزون هیگز جهان را از متلدرون قفس یا بیرون از آنرژیم غذایی سالم و ضد التهکتابخانهمدل های ریز مغز مینی برینبرخی اصول سلامت کمرآنزیم تولید انرژی در سلوفیروز نادریتوهم جسمسوی ما آید نداها را صدانقش روی و منیزیم در سلامتشرکت نورالینک ویدیویی ازامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنادیدنی ها واقعی هستندمناطق خاصی از مغز در جستجتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی غیر تصادفدانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری های روانی با تاثیدرگیری قلب در بیماری ویررحم مصنوعیگل درون گلدانمرگ عاطفه و محبتبررسی بیماری التهابی رودآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفراموش کارها باهوش تر هستیک و اختلال حرکتیسیاهچاله ی تولید کنندهنقص در تشخیص هیجانات عامضایعه ی عروقی مخچهانرژی بی پایان در درون هرنخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از جبران از دست رفته هاداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قخودت را از اندیشه هایت حفبیماری شارکو ماری توثدست و پا زدن در سایه؟زمان و صبرگالکانزوماب، دارویی جدیمشکل از کجاستبعد از کروناآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفشار و قدرتتکامل جریان همیشگی خلقتسال سیزده ماههنه ناامیدی بلکه ارتقاطبیعت موجی جهانانسانیت در هم تنیده و متصچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه ای ابتدایی از اسرااثرات فشار روحی شدیدحقیقت انسانداروی جدید برای کاهش وزنهوش در طبیعتاز دست دادن دم در پیشینیایاد گرفتن مداومبیست تمرین ساده برای جلوذهت را روی چیزهای مفید متزندگی در سیاهچالهگشایش دروازه جدیدی از طرمعجزه های هر روزهتقلید مرحله ای نسبتا پیشآگاهی فراتر از آگاهیقوی تر باشتئوری تکامل در پیشگیری و ستم با شعار قانون بدترین نوار مغز با توضیح دکتر فاتشنج عدم توازن بین نورون علم در حال توسعهايا اراده آزاد توهم است ینشانه های پروردگار در جهمهمان ناخواندهاختلال حرکتی مانند لرزش حافظه میتواند بزرگترین ددخالت در ساختار ژنهاهوشمندسازی زندان هااستفاده از سلول های بنیاژنهای حاکم بر انسان و انسبابا زود بیارمز امید، بی نیازی از مردتلاش در تولید انرژی به رنزیست شناسی باور حقیقت یا پیوند مدفوع در درمان بیممغز و هوش، برترین ابزار بسریعترین کامپیوتر موجودآرام باشقدرت کنترل خودتاثیر کلام در آیات کلام بقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر کپسول نوروهرب بر ننور درونتعویض دارو در تشنجعادت کن خوب حرف بزنیهمه چیز در زمان مناسبمیوتونیک دیستروفیارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک (قسمت اول )اصلاح خطا با رفتن بر مسیردر آستانه ی موج پنجم کوویهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویاها از مغز است یا ناخوکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثي درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های باور نکردنی دتنفس بدون اکسیژنزبان جانسوزمغز به تنهایی برای فرهنگ سعی کن به حدی محدود نشویآشنا پنداریلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتچیز جدید را بپذیرتغذیه بر ژنها تاثیر داردعصب سیاتیکخطر آلودگی هواهمدلی و هوش عاطفیما انسانها چه اندازه نزدارزش های وارونههستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسدرمان های رایج ام اسروزهای سخت میگذردکودکان مهاجربخش بزرگی حس و ادراک ما اپرواز از نیویورک تا لوس آتو با باورهایت کنترل میشسفرنامه سفر به بم و جنوب مغزتان را در جوانی سیم کششکل های متفاوت پروتئین هافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هوملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمجهان موازی و حجاب هادهن، بزرگترین سرمایههورمون شیرساز یا پرولاکتماده ی خالیاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت بیستمبه بالاتر از ماده بیندیشدرمان جدید ای ال اس، توفرروشی جدید در درمان سکته مکاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن مبرای اولین بار دانشمندانآلزایمرALS نگاهی کامل بر بیماری وتولترودینسلاح و راهزنینقش ویتامین K در ترمیم اسشاید درست نباشدامواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهدین اجباریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحساسیت روانی متفاوتبی نهایت در میان مرزهادرون و بیرون، جدای از هم رژیم غذایی ضد التهابیکجای مغز مسئول پردازش تجمدیون خود ناموجودبرخی اطلاعات روانشناسی مآواز خواندن در قفس، نشانفیزیک مولکولها و ذرات در توهمات و شناخت حقیقتسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش روزه داری در سالم و جشربت رب انارانفجار و توقف تکاملی نشانادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع نور واقعی و ثابت، حقتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانجهش های بیماری زا، معمولدانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخواص فلفل سبزبیماری وسواسدرگیری مغز در بیماری کویرحم مصنوعیگل زندگیمرگی وجود نداردبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا هوش ارثی دریافتی از پفراموشی همیشه هم بد نیستتیکاگرلور داروی ضد انعقاسیاهچاله، سیاه خالص یا پنقطه ی رسیدن به قلهضایعات در عصب زیر زبانیانرژی تاریکنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت53تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از جدا کردن ناخالصی هاداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریخودروهای هیدروژنیبیماری ضعف عضلات نزدیک بدست کردن در گوشزمان واقعیت است یا توهمگام کوچک ولی تاثیرگذارمشکلات نخاعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تکامل و تغییرات ژنتیفشار روحی، همیشه بد نیست تکامل داروینی هنوز در حاسانسور از روی قصد بسیاری نه به اعدامطبیعت بر اساس هماهنگیانسانیت در برابر دیگرانچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترس و آرمان هااثرات مفید قهوهحقیقت اشیاداروی جدید برای ای ال اسهوش عاطفی قسمت 11از روده تا مغزیاد بگیر فراموش کنیبیش از نیمی از موارد انتقذخیره ی شگفت انگیز اطلاعزندگی زمینی امروز بیش از پل جویی اصفهانمعجزه ی چشمتقلید از روی طبیعتآپومورفین در پارکینسونقیچی ژنتیکیتئوری جدید، ویران کردن گستم، بی پاسخ نیستنوار مغز ترجمه رخدادهای تشویق خواندن به کودکانعلم راهی برای اندیشیدن اايا اراده آزاد توهم است ینشانه های بیداری روحیمهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلال خواب فرد را مستعد حافظه های کاذبدر موج، راز خلقت نهفته اسهوشیاری و وجوداستفاده از سلول های بنیاکفش و کتابباد و موجرمز بقای جهش ژنتیکیتلاشی برای درمان قطع نخازیست، مرز افق رویداد هستپیوند مغز و سر و چالشهای مغز و اخلاقسرکه انگبین عسلی مفید برآرامش و دانشآرامش و سکونقدرت ذهنتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوروفیبروماتوزتعامل انسان و هوش مصنوعیعادت کردن به نعمتهمه چیز در زمان کنونی استمیگرن و پروتئین مرتبط با ارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک (قسمت دوم )اصول انجام برخی نرمش ها ددر برابر حقایق جدیدهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویاهای پر رمز و حیرتی درکنگره بین المللی سردرد دبحثی جالب درباره محدودیتپیشرفت های جدید علوم اعصتنها مانع در زندگی موارد زبان ریشه هایی شناختی اسمغز بیش از آنچه تصور میشوشلیک فراموشیآشنا پنداریلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگچیزی منتظر شناخته شدنثبت و دستکار ی حافظهعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطر حقیقی، خود انسان استهمراه سختی، اسانی هستما اکنون میدانیم فضا خالارزش های حقیقی ارزش های غهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت هفدهمبقا در ازای بیماریدرمان های علامتی در ام اسروش مقابله مغز با محدودیکودکان میتوانند ناقل بی بخش بزرگتر کیهان ناشناختپروتئین های ساده ی ابتداتو باید نیکان را به دست بسفری به آغاز کیهانمغزتان را در جوانی سیمکششکل پنجم مادهافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش ملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکجهان ما میتواند به اندازدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش فوق العاده، هر فرد اساز کجا آمده ام و به کجا میویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت دهمبه جای محکوم کردن دیگران درمان جدید سرطانريتوکسيمب در درمان ام اسکاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استبرای بقا به جایی فراتر ازآلزایمر در جوانانNVG 291تومورها و التهاب مغزی عاسلسله مباحث هوش مصنوعینقش ژنتیک در درمان اختلاشایسته نیست در جیب خود قرامیوتروفیک لترال اسکلرونگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آدین، اجباری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخفاش کور و انسان بینا؟بی نظمی مقدمه شناختدرون آشفته ی تو و ظاهر خنرژیم غذایی ضد دردکرونا چه بر سر مغز می آورمدیریت اینترنت بر جنگبرخی بیماری ها که در آن بآینه در اینهفیزیک هوشیاریتوکل بر خداسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش رژیم غذایی بر رشد و اشربت ضد خلطانفجار بزرگ پایان بوده انادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسدانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخواص منیزیمبیماری کروتز فیلد جاکوبدرگیری مغز در بیماران مبرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگلوله ی ساچمه ایمراقب خودتون و خانواده هبررسی علل کمر درد در میانآیا هوش سریعی که بدون احسفراموشی و مسیر روحانیتیروفیبان موثر در سکته ی سیاره ی ابلهاننقطه ای بود و دگر هیچ نبوضرورت زدودن افکارانرژی تاریک که ما نمی تونرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتری فلوپرازینابزارهای پیشرفته ارتباط جدایی خطای حسی استداروهای ضد تشنج با توضیح هوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش و میگرنخورشید مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی ادست آسمانزمان پلانکگامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تراشه ها داخل مغز، میفضا و ذهن بازتکامل داروینی هنوز در حاسانسور بر بسیاری از حقاینه به اعدامطعمه ی شبکه های ارتباط اجانسان، گونه ای پر از تضادچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسناک تر از کوریاثرات مفید روزه داریحقیقت تنها چیزی است که شاداروی جدید برای دیابتهوش عاطفی قسمت نهماز سایه نترسیادگیری مهارت های جدید دبیشتر کمردردها نیازی به ذره ی معین یا ابری از الکزندگی زودگذرپل خواجو اصفهانمعجزه ی علمتقلید از طبیعتآپومورفین در پارکینسونقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتا 20 سال آینده مغز شما به ستون فقرات انسان دو پا جلنوار مغز در فراموشی هاتشخیص ژنتیکی آتروفی های علم ساختن برج های چرخانای نعمت من در زندگیمنظام مثبت زندگیمهندسی بدناختلال در شناسایی حروف و حافظه و اطلاعات در کجاست در میان تاریکی و روشناییهوشیاری و افسردگیاستفاده از سلول های بنیاکل اقیانوس در یک ذرهباد غرور و سر پر از نخوت ورمز جهانتلاشی تازه برای گشودن معزاویه نگاه ها یکسان نیستپیوند اندام از حیوانات بمغز و اخلاقسرگیجه از شایعترین اختلاسرگردانیآرامش عقلقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر کپسول نوروهرب بر ساین بیمار را باید چه کار نورون هاي مصنوعی می توانتعامل انسان با هوش مصنوععادت بد را ترک کنخبر مهم تلسکوپ هابلهمه چیز، ثبت می شودمیگرن و خوابارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت 67اصول توسعه ی یک ذهن کاملدر جراحی کمر عجله نکنیدهدف یکسان و مسیرهای مختلرویای شفافکنگره بین المللی سردرد دبحثی در مورد نقش ویتامين پیشرفت در عقل است یا ظواهتنها در برابر جهانزبان شناسی مدرن در سطح سلمغز باستانی، هنوز نقش هاشلیک فراموشیآشناپنداری چیستلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایرادهای موجود در خلقت بچیزی خارج از مغزهای ما نیثبت امواج الکتریکی در عصغم بی پایانخطر را بپذیرهمراهی میاستنی با برخی سما از اینجا نخواهیم رفتارزش حقیقی زبان قسمت اولهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت هجدهمبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان ژنتیکی برای نوآوریروش های صرفه جویی در ایجاکودکان گذشته به آینده فکبخش دیگری در وجود انسان هپروتز چشمتو برای خزیدن خلق نشده ایسقوط درون جاذبه ای خاص، چمغط یک گیرنده استشکرگزار هر چیزی باش که داافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استجهان مادی، تجلی فضا در ذهدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی می تواند بر احاز کسی که یک کتاب خوانده ویتامین کاحس و ادراک قسمت دوازدهمبه جای تولید، بیشتر گوش کدرمان جدید سرطانریه زغالیکاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیبرای تمدن سازی، باید در بآملودیپین داروی ضد فشار فقر داده ها در هوش مصنوعیتومورهای نخاعیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش گرمایش آب و هوا در همشادی، پاداش انجام وظیفهامید نیکو داشته باش تا آننگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی دیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخفاش با شیوع همه گیری جدیبی هیچ می ایی و بی هیچ میردروغ نگو به خصوص به خودتراه فراری نیستکریستال هامداخله ی زیانبار انسانبرخی بیماری های خاص که بدآیندهفیزیک و هوشیاریتوپیراماتسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش رژیم غذایی در رشد و اشش مرحله تکامل چشمانقراض را انتخاب نکنیدنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که ددانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخواص میوه ی بهبیماری گیلن باره و بیماردرگیری مغزی در سندرم کوورساناها و ابر رساناها و عگلوئونمراحل ارتقای پله پله کیهبرطرف کردن خشونت را از خاآیا هشیاری کوانتومی وجودفراموشی آرمانتکنولوژی های جدید و حالتسیاره ابلهاننقطه بی بازگشتضرب المثل یونانیانرژی خلا ممکن استنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتری فلوپرازینابزارهای بقا از نخستین هجریان انرژی در سیستم های داروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخوش قلبی و مهربانیبیماری، رساله ای برای سلدست بالای دستزمان به چه دلیل ایجاد میشگامی در درمان بیماریهای مشکلات روانپزشکی پس از ستفکر قبل از کارآیا جنین انسان، هوشمندی فضای قلب منبع نبوغ استتکامل داروینی هنوز در حاسانسور ذهننه بدبخت بلکه نادانظهور امواج مغزی در مغز مصانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسان نیستیاثرات مضر ماری جواناحقیقت خواب و رویاداروی جدید ضد فشار خونهوش عاطفی قسمت هفتماز سایه بگذریادگیری هوش مصنوعی، عمیقبا همه مهربان باشذرات کوانتومی زیر اتمی قزندگی سلول در بدن، جدای اپلاسمای غالبمعجزه ی علم در کنترل کرونتقویت مغز با ورزشآب زندگی است قسمت چهارمقانون مندی نقشه ژنتیکی متا بحر یفعل ما یشاستارگانی قبل از آغاز کیهنوار مغز در تشخیص بیماری تشخیص آلزایمر سالها قبل علایم کمبود ویتامین E را ای همه ی وجود مننظریه ی تکامل در درمان بیمهربانی، شرط موفقیتاختلال در شناسایی حروف و حافظه و اطلاعات در کجاست در مانهای کمر دردهوشیاری کوانتومیاستیفن هاوکینگ در مورد هکلمات بلند نه صدای بلندبار مغز بر دو استخوانرمز جهان خاصیت فراکتالتلاشی جدید در درمان ام اسزاوسکا درمان گوشرپیوند اندام حیوانات به امغز و سیر تکامل ان دلیلی پیوند سر آیا ممکن استمغز کوانتومیسربازان ما محققا غلبه می آرامش(سکوت) stillness و تکاپوقدرت عشقتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی نورون های ردیاب حافظهتعداد کلی ذهن ها در جهان عادت دادن مغز بر تفکرخدا موجود استهمه ی سردردها بی خطر نیستمیگرن و روزه داریارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت 74اصول سلامت کمردر درمان بیماری مولتیپل هدف یکسان، در مسیرهای متروان سالمکنترل همجوشی هسته ای با هبحثی در مورد نقش کلسیم و پیشرفت ذهن در خلاقیت استتنهاییزبان شناسی نوین نیازمند مغز برای فراموشی بیشتر کشنا در ابهای گرم جنوب نیاآشتی بهتر استلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر انتخاب از طرف محیط ایستادن در برابر آزادی بچیزی شبیه نور تو نیستجلو رفتن یا عقبگردغم بی پایانخطرات هوش مصنوعیهمراهی نوعی سردرد میگرنیما اشیا را آنطور که هستندارزش حقیقی زبان قسمت دومو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت هشتمبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان کارتی سل و تومور مغروش های عملی برای رفع کمرکودکان خود را مشابه خود تبخشیدن دیگران یعنی آرامشپروتز عصبی برای تکلمتو تغییر و تحولیسقوط زیگزاگی یا ناگهانینفرت، اسیب به خود استشکست حتمیاقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل من و وجود توهمیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنجهان مرئی و نامرئیدو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی متصل با مغزاز آغاز خلقت تا نگاه انساویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت سومبه خوبی های دیگران فکرکندرمان دارویی سرطان رحم بریواستیگمینکایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی دبرای خودآگاه بودن تو بایآموزش نوین زبانفلج نخاعی با الکترودهای تومورهای ستون فقراتسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش پیش زمینه ها و اراده شب سیاه سحر شودامید نجاتنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامهدیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخلا، حقیقی نیستبی ذهن و بی روحدریا آرام نخواهد شد کشتی راه نجاتکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی توجهات در ببمار پارآینده ی انسان در فراتر ازفیزیک آگاهیتوانایی مغز و دیگر اجزای سوخت هیدروژنی پاکنقش زنجبیل در جلوگیری از ششمین کنگره بین المللی سانواع سکته های مغزینبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که ددانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخواص هلو برگ هلوبیماری آلزایمر، استیل کودرگیری مغزی در سندرم کوورستگاری محدود به یک راه نگمان میکنی جرمی کوچکی در مرز مرگ و زندگی کجاستبزرگ فکر کنآیا واکنش های یاد گرفته وفرایند پیچیده ی خونرسانیتکنولوژی و پیشرفتسیاره ابلهاننقطه، وجود است یا فاصلهضربه مغزی در تصادف رانندانرژِی برای ایجاد اضطرابنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترک امروزابزارهای بقا ازنخستین همجریان انرژی در سیستم های داروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکامل تا مغز از مغز تا ورزش در کمر دردخوش خیالی و خوش بینیبیمارستان هوش مصنوعیدستورالعمل مرکز کنترل بیزمان شگفت انگیزگاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی در عقب تفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما مفضای خالی ای وجود نداردتکامل داروینی هنوز در حاساهچاله ها تبخیر نمیشودنه جنگ و نه خونریزیظرف باید پر شود چه با چرک اهرام مصر از شگفتی های جهچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت در علم، هرگز نهایی داروی جدید ضد میگرنهوش عاطفی قسمت یازدهاز علم جز اندکی به شما دایادگرفتن، آغاز حرکت است با هوش مصنوعی خودکار روبذرات کوانتومی زیر اتمی قزندگی، مدیریت انرژیپمبرولیزوماب در بیماری چمعجزه در هر لحظه زندگیتقویت استخوان در گرو تغذآب زندگی است قسمت هفتمقانون گذاری و تکاملتاول کف پا و حقیقتسخن نیکو مانند درخت نیکونوار مغزی روشی مهم در تشختشخیص ایدزعلایم کمبود ویتامین E را ای آنکه نامش درمان و یادشنظریه ی تکامل در درمان بیموفقیت هوش مصنوعی در امتاختلالات مخچهحافظه و اطلاعات در کجاستدر محل کار ارزش خودت را بهوشیاری سنتی یا هوشیاری کلوزاپین داروی ضد جنونبار بزرگ ایستادن بر دو پاتمایل زیاد به خوردن بستنزبان فرایند تکاملی برای تمایز یا کشف یگانگیزبان متغیرپیوند سر برای چه بیمارانمغز آیندگان چگونه است ؟سربرولایزینآزمون تجربی، راهی برای رقسم به فقرتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم بانوروپلاستیسیتی چیستتعذیه ی ذهنعارضه جدید ویروس کرونا سخدا نور آسمان ها و زمین اهمه جا خیر بکارمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت 75اضطراب و ترسدر دعواها چه میکنی؟هدف از تکامل مغزروبات ها قول میدهندکنترل جاذبهبحثی در مورد حقیقت فضا و پیشرفتی مستقل از ابزار هتنهایی رمز نوآوری استزبان، نشان دهنده ی سخنگو مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شناخت ناشناختهآغاز فرایند دانستنلحظات خوش با کودکانتاثیر احتمالی عصاره تغلیاکنون را با همه ی نقص هاینکاتی در مورد تشنججلوتر را دیدنغیرقابل دیدن کردن مادهدفاع از پیامبرهندسه ی پایه ایما به جهان های متفاوت خودارزش حقیقی زبان قسمت سوموفور و فراوانیحس و ادراک قسمت هشتاد و نبلوغ چیستدرمان پوکی استخوانروش هایی برای مقابله با اکودکان را برای راه آماده بخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرورش مغز مینیاتوری انساتو جهانی هستی که خودش را سلول های مغزی عامل پارکینقاشی هایی با بوی گذشته یشکستن مرز دور مغزاقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینجهان مشارکتیدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز انفجار بزرگ تا انفجار ویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه خودت مغرور نشودرمان زخم دیابتی با تکنوریاضیات یک حس جدید استکار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استبرای رشد، باید از مسیر خطآمارهای ارائه شده در سطح فلج بل، فلجی ترسناک که آنتوهم فضای خالیسماگلوتید داروی کاهش دهننقش پیشرفته ی سلول های بنشبیه سازی میلیون ها جهان امید یا ناامیدی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشدید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخلا، خالی نیستبی سوادی در قرن 21دریای خداراه های جدید برای قضاوت رکریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایبرخی توصیه ها برای واکسیآینده ی حمل و نقل هوایی دفیزیکدانان ماشینی برای تتوانایی یک فرد، برای تغیسودمندی موجودات ابزی بر نقش زبان در سلطه و قدرت اشعار و عملانیس بی کساننباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از جوانان وطندانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخواص هندوانهبیماری الزایمردرگیری اعصاب به علت میتورشته نوروایمونولوژی و نقگنجینه ای به نام ویتامین مرز بین انسان و حیوان کجابزرگ شدن مغز محدود به دورآیا یک، وجود داردفرایند تکامل و دشواری هاتکنولوژی جدید که سلول هاسیب یکسان و دیدگاه های متنمیتوان با بیرون انداختنضررهای مصرف شکر و قند بر انسولینچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب آمار و ژنتیکابزارهای بقای موجود زندهجریان انرژی در سیستم های داروی کنترل چربی خونهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکامل تا مغز، از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختخوشبختی چیستبیندیشدغدغه نتیجه ی نادانی استزمان طلایی سکته ی مغزی راگاهی مغز بزرگ چالش استمشاهده گر جدای از شیء مشاتفکر خلا ق در برابر توهم آیا جهش های ژنتیکی، ویروقفس دور خود را بشکنتکامل زبانسایه ی هوشیارینه روش تقویت مغزظرفیت مغز چقدر استاولویت بندی ها کجاستچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم ارتباط با من برتراجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت راستین انسان علم بداروی جدید ضد الزایمرهوش عاطفی قسمت پنجمازدواج های بین گونه ای، ریادآوری خواب و رویابا هر چیزی که نفس می کشد مذرات کوانتومی زیر اتمی قزندگی، مراتب هوشیاری استپنج اکتشاف شگفت آور در مومعرفی مورد نادر بیماری گتقویت حافظه یا هوش مصنوعآب زندگی است قسمت اولقانون جنگلتابوهای ذهنیسخن و سکوتنوار مغز، مفید و بی خطرتصویر خورشید یا خود خورشعلائم عصبی آلزایمر، با اای جان جان بی تن مرونظریه ی تکامل در درمان بیموفقیت در تفکر استاختلالات حرکتی در انسانحافظه ی ما انسان ها چرا مدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش، ژنتیکی است یا محیطیکلید نزدیک و نگاه تو بر فبار سنین ابزار هوشمندی اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزبان مشترک ژنتیکی موجوداپیوند سر، یکی از راه حلهامغز اندامی تشنه ی انرژی اسردرد میگرنآزمون ذهنی گربه ی شرودینقضاوت ممنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد واین، فقط راه توستنوروز مبارکتغییرعبارت های مبهم مانند انرخدا بخشنده است پس تو هم بهمیشه چیزی برای تنهایی دمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت 78اطلاع رسانی اینترنتیدر سال حدود 7 میلیون نفر هدف از خلقت رسیدن به ابزاروبات های ریز در درمان بیکندن ریشه ی خودبحثی در مورد عملکرد لوب فپپوگستتنبیه چقدر موثر استزبان، وسیله شناسایی محیطمغز بزرگ چالش است یا منفعشناخت و معرفت، و نقش آن دآغاز فصل سرما و دوباره تکلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر بینش و انتظارات فراکوییفلکسچگونه مولکول های دی ان ایجمجمه انسان های اولیهغار افلاطوندفاع در برابر تغییر ساختهندسه ی رایج کیهانما با کمک مغز خود مختاريمارزش خود را چگونه میشناسوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت هشتاد و شبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان پوکی استخوانروش هایی برای کم کردن اضطکوری گذرای ناشی از موبایبدون پیر فلکپرکاری تیروئیدتو جدای از کیهان نیستیسلول های بنیادیچقدر به چشم اعتماد کنیمشکستگی لگن یا سکته ی مغزیالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیمن پر از تلخیمتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دجهان معنادو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز بار خود بکاه تا پرواز ویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت سی و ششمبه خودت نگاه کندرمان ساده ی روماتیسمریتوکسیمابکار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظبرای زندگی سالم، یافتن تآن چیزی که ما جریان زمان فلج خوابتوهم فضای خالی یا توهم فضسندرم میلر فیشرنقش آتش در رسیدن انسان بهشبیه سازی سیستم های کوانامید جدید بر آسیب نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقادیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخلاصه ای از مطالب همایش مبی شرمیدرک فرد دیگر و رفتارهای اراه های جدید برای قضاوت رکریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی درمان های Spinal Muscular Atآینده ی علم و فیزیک در60 ثفال نیکوتوازن مهمتر از فعالیت زیسی و سه پل اصفهاننقش زبان در سلطه و قدرت اصبور باشانگشت ماشه اینبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از جوانان وطندانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخواص اناربیماری ای شبیه آلزایمر و درب بسته با غیر خود باز مرشد مغز فرایندی پیچیده اگندم بکاری، جو درو نمیکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا کیهان می تواند یک شبیفرایند حذف برخی اجزای مغتکنولوژی جدید که سلول هاسیر آفرینش از روح تا مغز نمیتوان بر سیاه سیاه نوشضررهای شکر بر سلامت مغزانسولین هوشمندچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب حیوان و انسانابزارهای بقای از نخستین جراحی هوشیار مغزداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز توزوز گوشخوشبختی دور از رنج های مبیهوش کردن در جراحی و بیمذهن ما از در هم شکستن منبزمان، واقعی نیستگاهی جهت را عوض کنمشاهده آینده از روی مشاهتفاوت قند طبیعی با قند و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقفس ذهنتکامل زبانسایه را اصالت دادن، جز فرچه زیاد است بر من که در ایعقل مجادله گراولین قدم شناخت نقص های خچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم شدن از نورون شروع ماحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت غیر فیزیکیداروی سل سپتهوش عاطفی قسمت اولاسکلت خارجی در درمان اختیاری خدا نزدیک استبا آتش، بازی نکن و بعد از رفلکس وتری با توضیح دکتر زندان ذهنیپول و شادیمعرفت و شناختتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت دومقانون جنگلتاثیر فکر بر سلامتسخن پاک و ثابتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تصویر در هم تنیدگی کوانتعلت خواب آلودگی بعد از خوایمونوگلوبولین وریدی IVIgنظریه ی ریسمانمولکول ضد پیریاختلالات صحبت کردن در انحافظه ی ما انسان ها چرا ماستیفن هاوکینگ در تفسیر در ناامیدی بسی امید استهوض مصنوعی زندهرنگ کردن، حقیقت نیستکلید، در ناشناخته هاستباربر دیگران نباشبارداری بدون رحمتمدن پیشرفته ی پیشینیانزبان چهار حرفی حیات زمینپیوندهای پیچیده با تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تماسردرد میگرن در کودکانآزمون ذهنی گربه شرودینگرقطار پیشرفتتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهوانوروز یا روز پایانیتغییر الگوی رشد مغزی با زعجول نباشخدا تاس نمیریزدهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیاستنی گراویس بدون آنتیارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت 82اطلاعات حسی ما از جهان، چدر عید نوروز مراقب تصادف هر چیز با هر چیز دیگر در تروبات کیانکندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهپایان، یک آغاز استتهدیدهای هوش مصنوعیزدودن نقص از هوش مصنوعیمغز بزرگ چالشهای پیش روشناخت حقیقت یا آرزوهای گآغاز مبهم آفرینشلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر ترکیبات استاتین (ساکسی توسین و تکامل پیش اچگونه میتوان با قانون جنجنین مصنوعیغرور و علمدقیق ترین تصاویر از مغز اهندسه بنیادینما بخشی از این جهان مرتبطاز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت پنجمبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان آرتروز با ورزش موضروش هایی برای جلوگیری از کی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیبدون بار گذشتهپراسینزوماب در پارکینسوتو دی ان ای خاص ميتوکندريسلول های بنیادی منابع و انقش قهوه در سلامتیشگفت نیست من عاشق تو باشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازجهان معکوسدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز بحث های کنونی در ویروسویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبه دنبال رستگاری باشدرمان سرگیجه بدون نیاز بریسپریدونکارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنچه می دانم، آنچه را میخفلج خواب چیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سندرم کووید طولانینقش انتخاب از طرف محیط، نشبکه های مصنوعی مغز به درامید درمان کرونا با همانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خلاصه ای از درمان های جدیبی عدالتی در توزیع واکسن درک نیازمند شناخت خویش اراه پیروزی در زندگی چیستکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآینده با ترس جمع نمیشودفاکسیبتتوت زیاد بخوریدسیلی محکم محیط زیست بر اننقش سجده بر عملکرد مغزصبور باشانگشت نگاری مغز نشان میدچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده دانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخواص اردهبیماری ای شبیه ام اس مولتدرختان چگونه بر تشکیل ابرشد مغز علت تمایل انسان بگوهر با نظر دیگران سنگ نممرزهای حقیقی یا مرزهای تبزرگترین خطایی که مردم مآیا گذشته، امروز وآینده فراتر از دیوارهای باورتکینگیسیستم تخلیه ی مغز بینشی ننمای موفقیتضعیف و قویانسان قدیم در شبه جزیره عچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابزارهای دفاعی و بقای موجراحی گردن همیشه برای دیداروی جدید ALSهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز توسواس، بیماری استخیالپردازی نکنبیهوشی در بیماران دچار اذهن چند جانبه نیازمند نگزمان، اندک استگاهی در پارکینسون باید پمشاهدات آمیخته با اشتباهتفاوت مغز انسان و میمون هآیا خداباوری محصول تکاملقفس را بشکنتکامل زبان انسان از پیشیساخت سلول عصبی حتی پس از نه عدم مطلق بلکه عدم با قعقل در جهان جدید، عجیب اساولین مورد PML به دنبال تکنزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتست نوار عصب و عضلهاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت غیر قابل شناختداروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت دهماسکار، لگوی هوشمندژن همه چیز نیستبا تعمق در اسرار ابدیت و رفتار مانند بردهزونیسومایدپول و عقیدهمغز فکر میکند مرگ برای دیآب زندگی است قسمت سومقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوار عصب و عضلهتصویر زیبا از سلولعماد الدین نسیمی قربانی ایمپلانت مغزینظریه تکامل در درمان بیممولتیپل اسکلروز در زنان اختلالات عضلانی ژنتیکحافظه ی هوش مصنوعیاستخوان های کشف شده، ممکدر هم تنیدگی مرزها و بی مهیچ نقطه ای مرکزی تر از ارنگین کمانکلام و زبان، گنجینه ای بسکلام، در تحولی شگفت آور ببازگشایی مجدد مطب دکتر ستمدن بشری و مغز اخلاقیزبان نیاز تکاملی استپیوندی که فراتر از امکانمغز انسان برای ایجاد تمدسردرد میگرنی در کودکانآزادی در چیستقطره قطرهتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت، حقیقت جامعه ی فنورالژیتغییر خود یا تغییر دیگراعدم توقف تکامل در یک انداخدای رنگین کمانهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت 87اطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان نگهدارنده ی اعتیادهر جا که جات میشه، جات نیروح و آب حیاتکندر علیه سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهپاکسازی مغزتو یک معجزه ایسفر فقط مادی نیستمغز بزرگ و فعال یا مغز کوشناخت درون، شناخت بیرون؛إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر تغذیه بر سلامت روااکسکاربازپین در درمان تشجنگ هفتاد و دو ملت همه را غربال در زندگیدل به دریا بزنهندسه در پایه ی همه ی واکما تحت کنترل ژنها هستیم یاز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت پنجاهبه قفس های سیاهت ننازدرمان ام اس(مولتیپل اسکلروش هایی ساده برای کاهش اکیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستبدون زمان، ماده ای وجود نپرتوهای صادر شده از سیاهتو در میانه ی جهان نیستی سلول های بدن تو پیر نیستننقش مهاجرت در توسعه نسل اشگفت انگیز بودن کیهانالکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استمننژیتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشمنددو سوی واقعیتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت ششمبه زودی شبکه مغزی به جای درمان سرگیجه بدون نیاز بریسدیپلام تنها داروی تایکارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنچه ناشناخته است باید شفلج دوطرفه عصب 6 چشمتوهم چیستسندرم گیلن باره به دنبال نقش اتصالات بین سلولهای شبکیه های مصنوعیامیدهای جدید برای بازیابچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزدیروز و امروزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخم شدن فضا-زمانبیمار 101 ساله، مبتلا به سدرک و احساسراه انسان شدن، راه رفتن وکشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا فراموشی حتمی استفاجعه ی جهل مقدستوسعه هوش مصنوعی قادر اسسینوریپا داروی ترکیبی ضدنقش غذاها و موجودات درياصبر لازمه ی پیروزی استانتقال ماده و انرژیچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخواص بادامبیماری اسپینال ماسکولار درختان اشعار زمینرشد در سختی استگویید نوزده و ایمنی ساکتمزایای شکلات تلخ برای سلبزرگترین درد از درون است آیا پیدایش مغز از روی تصافرار در فرار از میزبان، دتکامل فردی یا اجتماعیسیستم تعادلی بدننمایش تک نفرهطلوع و حقیقتانسان میوه ی تکاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابعاد و نیازهای تکاملیجز تو که را دارمداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکامل تا مغز، از مغز توسیله، فقط دعا نیستخانه ی تاریکبیو الکترونیک؛ ترکیب موجذهن هوشیار در پس ماده ی مزمزمه ات مانده در گوشمگذر زمان کاملا وابسته به مطالبه ی حق خودتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا دلفین ها می تواند از قله برای دیدن نه برای به تکامل ساختار رگهای مغزی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با نهایت معرفت و شناخت درک ععقل سالماولین مورد پیوند سر در اننزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتست کم هزینه ی بزاق برای احتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت، آن چیزی نیست که جلداروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت دوماسارت و پرخوریژن همه چیز نیستبا خودت نجنگرفتار وابسته به شکلزونا به وسیله ویروس ابله پوست ساعتی مستقل از مغز دمغز قلبآب، زندگی است(قسمت پنجم)قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوار عصب و عضلهتصویر زیبای اصفهانعنصر اصلی تعیین واقعیتایمپلانت مغزی و کنترل دو نظریه تکامل در درمان بیممواد کوانتومی جدید، ممکناختراع جدید اینترنت کوانحافظه انسان و حافظه ی هوشاستروژن مانند سپر زنان ددر هم تنیدگی کوانتومیهیچ چیز همیشگی نیسترهبر حقیقیروی و منیزیم در تقویت استکلرال هیدرات برای خوابانبازگشت از آثار به سوی خداتمدن زیر آبزبان و کلمه حتی برای کسانپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز انسان برای شادمانی طسردرد و علتهای آنآزادی عقیده، آرمانی که تلمس کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندرالنورالژی تریژمینالتغییر دیگران یا تغییر خوعدم تعادل دوپامین، فقط بخدایی که ساخته ی ذهن بشر همیشه به آنچه داری، خوشنمیدان های مغناطیسی قابل ارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت چهلاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان نابینایان آیا ممکنهر حرکت خمیده می شود و هر روح در جهانی دیگر استکو کیو تن coQ10بحثی درباره هوش و تفاوتهپارادوکس ها در علمتو یک جهان در مغز خودت هسسفر نامه سفر به بم و جنوب مغز بزرگترین مصرف کننده شناسایی تاریخچه ی تکاملیافت فشار خون ناگهانی در ولزوم گذر انسان از حدها و تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر فقط مردم میفهمیدند کجنگ و تصور از جنگمقالاتدلایلی که نشان میدهد ما بهندسه زبانِ زمان استمانند کودکان باشیداز نخستین همانند سازها توقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه مغز خزندگان خودت اجازدرمان با سلول های بنیادیروش استفاده از بالش طبیکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا بر کسی اعتماد نکن مگر اینپرتوزایی از جسم سیاهتوقف؛ شکستسلول بنیادی و ای ال اسنقش میدان مغناطیسی زمین شگفت زده و حیران باشالگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشمن، ما یا چی؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشیاردولت یا گروهکهوش مصنوعی الفاگواز تلسکوپ گالیله تا تلسکویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه زیر پای خود نگاه نکن بدرمان سرگیجه بدون داروریشه های مشترک همه ی موجوکاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی نکات از گاید لاین پرآنچه واقعیت تصور میکنیم فن آوری های جدید علیه شناتوهم و خیالسندرم پیریفورمیسنقش تیروئید در تکامل مغزشباهت مغز و کیهانامیدوار باش حتی اگر همه چچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زماندیسک گردنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخونریزی مغز در سندرم کووبیمار مرکز تنفس سلولیدرک کنیم ما همه یکی هستیمراه بی شکستکشف ژن جدید، می تواند گستمرکز خنده در کجای مغز استبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا ممکن است موش کور بی مفارغ التحصیلان، فقیر و دتوسعه برخی شغل ها با هوش سیناپس، شگفتی خلقتنقش غذاها و موجودات درياصبر و واقعیتانتروپی و هوشیارینتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرندانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواص بادام زمینیبیماری اضطراب عمومیدرد و درسرشد، رسیدن به یک هدف نیستگوش دادن بهتر از حرف زدنمسمومیت دانش آموزان بی گبسیاری از مجرمان، خودشانآیا آگاهی پس از مرگ از بیفرد موفقتکامل مادی تا ابزار هوشمسیستم دفاعی بدن علیه مغز چند نرمش مفید برای کمردرطلای سیاهانسان ها می توانند میدان چرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه مغز بدون واسطه ی دابعاد اضافه ی کیهانجستجوی متن و تصویر به صورداروی جدید لنفوم و لوکمیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی خانواده پایداربیوگرافیذهن و زندگیزنان باهوش ترگذشته را دفن کنمطالبی در مورد تشنجتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا دلفین ها میتوانند باقله سقوطتکامل شناخت انسان با کشفساخت شبکه عصبی با الفبای نهایت در بی نهایتعقلانیت بدون تغییراولین هیبرید بین انسان و نزاع بین علم و نادانی رو منبع خواب و رویاتست آر ان اس دز میاستنی گاحتیاط در تعویض داروهاحقایق ممکن و غیر ممکنداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی قسمت سوماساس انسان اندیشه و باور ژن هوش و ساختارهای حیاتی با خدا باشرفتار اجتماعی انسان، حاصتلقین اطلاعات و حافظهزیان غذاهای پرچربپوشاندن خود از نورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسخت ترین حصارآتاکسیقبل و بعد از حقیقتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نوار عصب و عضلهتصویربرداری فضاپیمای آمعوامل موثر در پیدایش زباایمپلانت مغزی کمک میکند نظریه تکامل در درمان بیمموجود بی مغزی که می تواندادامه بحث تکامل چشمحباب های کیهانی تو در تواسرار آفرینش در موجدر هم تنیدگی کوانتومی و پهیچ چیز، چقدر حقیقی استهیچ وقت خودت را محدود به رویکردهای جدید ضایعات نخکم کردن کالری روشی سودمنبازگشت به ریشه های تکاملتمدنی قدیمی در شمال خلیج زبان و بیان نتیجه ساختماپیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان برای شادمانی طسردرد به دلیل مصرف زیاد مآزار حقیقیلووفلوکساسینتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکریننوزاد ناشنوای متولد شده،تغییر دادن ژنها آیا روزی عدم درکخدایا جز تو که را دارمهمیشه داناتر از ما وجود دمیدان های کوانتومی خلاارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان های اسرار آمیز در آهرچیز با یک تاب تبدیل به روح رهاییکوچ از محیط نامناسببحثی درباره هوش و تفاوتهپاسخ گیاهان در زمان خوردتو کجای جهانیسفر به مریخ در 39 روزمغز حریص برای خون، کلید تشناسایی زبان حیوانات با افت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دوپامین و سروتونیناگر میدانی مصیبت بزرگتر جنگ داده هاتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا فریب و سرگرمیهندسه، نمایشی از حقیقتمانند آب باشاز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت پنجاه و دبه نقاش بنگردرمان تومورهای مغزی با اروش جدید تولید برقکیست هیداتید مغزماست مالیبرلیتیونپرسشتولید مولکول جدید توسط هسلول بنیادی در درمان ایدنقش محیط زندگی و مهاجرت دشگفتی های نقشه ی ژنتیکیالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگرمن، خود تو هستمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگردونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی اکنون می تواناز تکنیکی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت شصت و دوبه سیاهی عادت نکنیمدرمان سرطان با امواج صوتریشه های مشترک حیاتکاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی نرمش ها برای درد زانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فناوری هوش مصنوعی نحوه ختوهم وجودسندرم پیریفورمیسنقش حفاظتی مولکول جدید دشباهت مغز با کیهان مادیامیدواریچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و دیستونی قابل درمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخونریزی مغزی کشندهبیماری لبر و نابینایی آندرک احساسات و تفکرات دیگراه طولانی را به سلامت گذکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ چیستبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا ما کالا هستیمفاصله ها در مکانیک کوانتتوصیه های سازمان بهداشت سیگار عامل افزایش مرگ ومنقش غذاها و موجودات درياصبر بسیار بایدانتظار گذر تندباد؟نجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیدانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواص شکلات تلخبیماری بیش فعالیدرد باسن و پا به دلیل کاهز گهواره تا گورگوشه بیماری اتوزومال رسسمسمومیت دانش آموزان، قمابسیاری از بیماری های جدیآیا امکان بازسازی اندامهفرد یا اندیشهتکامل مداومسکوت و نیستیچند جهانیطوفان فقر و گرسنگی و بی سانسان یک کتابخانه استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ها روی مغزابعاد بالاترجستجوی هوشیاری در مغز ماداروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان خاویار گیاهیبیوگرافیذهن و شیمی بدنزنجیرها را ما باید پاره کگر جان به جز تو خواهد از خمطالعه ای بیان میکند اهدتفاوت های بین زن و مرد فقآیا دست مصنوعی به زودی قاقلب های سادهتکامل، نتیجه ی برنامه ریساختن آیندهنهادینه سازی فرهنگ اختلاعقیده ی بی عملاولین تصویر در تاریخ از سنزاع بین علم و جهل رو به پمنتظر نمان چیزی نور را بهاحساس گذر سریعتر زمانحل مشکلداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی قسمت ششماستفاده از مغز، وزن را کمژن یا نقشه توسعه مغز و نقبا طبیعت بازی نکنرقیبی قدرتمند در برابر متلاش ها برای کشف منابع جدزیباترین چیز در پیر شدنپیموزایدمغز مانند تلفن استسخت ترین کار، شناخت خود اآتاکسی فریدریشقبل از آغازتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهتصور ما ازمشکلات و واقعیعوامل ایجاد لغت انسانی و ایمپلانت نخاعی میتواند دنعناعموجودات مقهور ژنها هستنداداراوون تنها داروی تاییحباب هایی تو در تواسرار بازسازی اندام هادر هم تنیدگی کوانتومی و دحد و مرزها توهم ذهن ماستاصفهان زیبادر هر سوراخی سر نکنهیچ کاری نکردن به معنی چیرویا و واقعیتکمی زاویه ی دیدت را عوض کبازخورد یا فیدبکتمرکز و مدیتیشنزبان و بیان، در سایه پیشرپیدایش زبانمغز انسان رو به کوچک تر شسردرد تنشنآزار دیگری، آزار خود استلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان النوسانات کوانتومی منبع ماتغییر زودتر اتصالات مغزیعدالت برای من یا برای همهخرما منبع بسیار خوب آنتی همیشه راهی هستمیدان بنیادین اطلاعاتارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعتماد به خوددرمان های بیماری آلزایمرروزه داری متناوب، مغز را کوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره هوش و تفاوتهپختگی پس از چهل سالگي به تو کز محنت دیگران بی غمیسفر به درون سفری زیبامغز در تنهایی آسیب میبینشناسایی سلول های ایمنی اافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا هملزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر نیروی مغناطیس نباشد جنبه های موجی واقعیتصفحه اصلیدنیا مکانی بسیار اسرارآمهنر فراموشیماه رجباز نخستین همانند سازها توقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت پنجاه و سبه نقاش بنگردرمان تشنجروش صحبت کردن در حال تکامکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیبرنامه و ساختار پیچیده مپرسش و چستجو همیشه باقی اتولید مثل فقط با یک مادر سلول بنیادین از مخاط بیننقش مرکز تنفس سلولی در بیشگفتی های زنبور عسلالگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگردوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز و از مغز ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت شصت و ششبه سخن توجه کن نه گویندهدرمان ضایعات نخاعیریشه های اخلاقکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرخی نرمش ها برای زانوآنها نمیخواهند دیگران رافواید روزه داری متناوبتوهم وجودسندرم پای بی قرارنقش حیاتی تلومر دی ان آ دشباهت های ریشه ای چند بیمامیدواری و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری میاستنی گراویسدرک تصویر و زبان های مخلترابطه تشنج و اوتیسمکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ و میر پنهانبرداشتت از جهان رو زیاد آیا ما تنها موجودات زنده فاصله ی همیشگی تصویر سازتوصیه های غیر دارویی در سسیاهچاله هانقش غذاها در کاهش دردهای صد قدح، نفتاده بشکستانحراف و حقیقتنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیدانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواص شگفت هویجبیماری تی تی پیدرد زانو همیشه نیاز به جرزمین در برابر عظمت کیهانگوشت خواری یا گیاه خواریمسیر دشوار تکامل و ارتقابسیاری از بیماری های جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخفرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل چشمسکوت، پر از صداچند جهانیطوفان بیداریانسان باشچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاتفاق و تصادفحفره در مغزداروی جدید کنترل قند خونهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندخار و گلبیان ژن های اسکیزوفرنی دذهن پر در برابر آگاهیزندگی فعال و مثبت روند آلگرفتار محدودیت ها و ابعامعمای اخلاقی قطارتفاوت های تکاملی در مغز وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقلب و عقلتکثیر سلول در برابر توقف ساختن آینده، بهترین روش چهار میلیارد سال تکامل بعلم و ادراک فقط مشاهده ی اولین دارو برای آتاکسی فنسبیت عام از زبان دکتر برمنتظر نتیجه ی کارهایت بااحساسات کاذبحلقه های اسرارآمیزداروی ضد تشنج توپیراماتهوش عاطفی بیشتر در زناناستفاده از نظریه ی تکامل ژن ضد آلزایمربالای هر دستی، دستی هسترقابتی بی هدف یا رقابتی هتلاش های جدید در ALSزیباترین چیز در افزایش سپیموزایدمغز مادران و کودکان در زمسختی ها رفتنی استآتاکسی مخچه ای خودایمنقبل از انفجار بزرگتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله مهم در تشتصور از زمان و مکانعواملی که برای ظهور لغت اایمپلانت استخوانی در آسیهفت چیز که عملکرد مغز تو مورد نادر همپوشانی دو بیادب برخورد با دیگرانحریص نباشاصل بازخورددر والنتاین کتاب بدید همهیچ کس مانند تو نگاه نمیکرویا و کابوسکمالگرایی دشمن پیشرفتبازسازي مغز و نخاع چالشی تمرکز بر هدفزبان و تکلم برخی بیماریهپیر شدن حتمی نیستمغز انسان رو به کوچکتر شدسردرد سکه ایآسيب میکروواسکولاریا آسلوتیراستامتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسینوشیدن چای برای مغز مفید تغییر عمودی سر انسان از پعسل طبیعی موثر در کنترل بخسته نباشی باباهمیشه عسل با موم بخوریممیدازولام در درمان تشنج ارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت چهل و دوماعتماد به خوددرمان های بیماری اس ام ایروزه داری و التهاب زیانبکوچکی قلببحثی درباره احساسات متفاپدیده خاموش روشن در پارکتو پیچیده ترین تکنولوژی سفر تجهیزات ناسا به مریخ مغز را از روی امواج بشناسشهر زیرزمینی در ژاپن براافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین لزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر داروهای ضد التهاب اگر نعمت فراموشی نبود بسجنسیت و تفاوت های بیناییسوالات پزشکیدنیای شگفت انگیز کوانتومهنر حفظ گرهماهیچه ی صبراز نخستین همانند سازها توقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه نادیدنی ایمان بیاوردرمان جدید ALSروشهای نو در درمان دیسک بکپسول ژری لاکتماشین دانشبرنامه ی مسلط ژنها در اختپرسشگری نامحدودتولید مثل اولین ربات های سلول عصبی شاهکار انطباق نقش نگاه از پایین یا نگاهشانس یا نتیجه ی تلاشالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروحس و ادراک سی و هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهدرمانهای بیماری پارکینسرژیم های غذایی و نقش مهم کتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کابرخی نرمش های گردنآنژیوگرافی از مغزفواید روزه داری متناوبتوهم بی خداییسندرم پس از ضربه به سرنقش خرچنگ های نعل اسبی درشباهت کیهان و مغزامیدی به این سوی قبر نیستچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانجهانی پر از سیاهچاله یا پدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخواندن، دوست روزهای سختبیماری میاستنی گراویسدرک حقیقت نردبان و مسیری رادیوی مغز و تنظیم فرکانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرگ و میر بسیار بالای ناشبررسي علل احتمالي تغيير آیا مصرف مولتی ویتامین هفتون های زیستیتوصیه هایی در مصرف ماهیسیاهچاله های فضایی منابعنقشه مغزی هر فرد منحصر بهصداقتاندوه در دنیا استنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از جایی برای یاد گرفتن باقی دائما بخوانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواص عجیب لوبیابیماری خود ایمن اعصاب محدردهای سال گذشته فراموش زمین زیر خلیج فارس تمدنی گیلگمش باستانی کیستمسئول صیانت از عقیده کیسبشکه ای که ته نداره پر نمآیا احتمال دارد رویا از آفردا را نمیدانیمتکامل و ارتقای نگاه تا عمسکوت، در برابر گزافه گویچند جهانی و علمطوفان زیباییانسان جدید از چه زمانی پاچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی بیولوژِیکاتوبان اطلاعات و پلِ بینحق انتخابداروی جدید آلزایمرهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانخارق العاده و استثنایی ببیان حقیقتذهن تو همیشه به چیزی اعتقزندگی هوشمند در خارج از زگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعماری، هندسه ی قابل مشاتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقلب یا مغزتأثیر نیکوتین سیگار بر مساختار فراکتال وجود و ذهچهار ساعت پس از کشتار خوکتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علم و روحاولین دروغچسبیدن به خود، مانع بزرگ منتظر زمان ایده آل نشواخلاق و علوم اعصابحمله ویروس کرونا به مغزداروی ضد جنون در درمان تیهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از هوش مصنوعی در ژنها نقشه ایجاد ابزار هوبالاترین هدف از دولترموزی از نخستین تمدن بشرتلاش های جدید در درمان فرزیر فشار کووید چه باید کرپیچیدگی های مغزمگسمغز چون ابزار هوش است دلیسختی در بلند شدن از روی صآتش منبع انرژیقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنوار عصب و عضله برای تاییتصاویر زیبای رعد و برقعوارض ازدواج و بچه دار شدایمان به رویاهفت سین یادگاری از میراث موسیقی نوادراک ما درک ارتعاشی است موسیقی هنر مایع استادراک، فراتر از آنچه معمحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصل در هم تنیدگی و جهانی در یک فراکتال هر نقطه مرکهیچ کس حقیقت را درون مغز رویا و خبر از آیندهکمردردباغچه ی منتمرکز بر امروززبان و شناخت حقیقت قسمت چپیراستاممغز ایندگان چگونه استسردرد عروقی میگرنآسیب ها ناشی از آلودگی هولوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تغییرات منطقه بویایی مغزعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطا در محاسبات چیزی کاملهمیشه، آنطور نیست که هستمکان زمان یا حافظه زمانارتباط شگفت انگیز مغز انهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت چهل و سوماعتماد بی مورددرمان های جدید ALSروزه داری و بیمار ی ام اس کوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره احساساتی غیرپروژه ی ژنوم انسانیتو آرامش و صلحیسفر دشوار اکتشافمغز زنان جوانتر از مغز مرشواهدی از نوع جدیدی از حاافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توسمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اگر نعمت فراموشی نبود بسجنسیت و تفاوت های بیناییپیامهای کاربراندنیایی پر از سیاهچاله هنر دانستنماپروتیلیناز نشانه ها و آثار درک شدوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت بیست و چهبه هلال بنگردرمان جدید مولتیپل میلومروشهای شناسایی قدرت شنواکامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پس از اگو یا بعد از نفستولید یا دریافت علمسلول عصبی، در محل خاص خودنقش نظام غذایی در تکامل مشانس یا تلاشالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهدوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک- قسمت پنجاه و بهداشت خوابدرماندگی به دلیل عادت کررژیم های غذایی و نقش مهم کتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرخی یونها و مولکول های مآنان که در قله اند هرگز خفواید زیاد دوچرخه سواریتوهم تنهاییسندرم جدایی مغزنقش داروهاي مختلف معروف شباهت زیاد بین سلول هاي عامیدی تازه در درمان سرطانابینایی در نتیجه ی گوشی منابع بی نهایت انرژی در دتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانجهانی در ذهندگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخواب زمستانی سلول های سربیماری های میتوکندریدرک دیگرانراز تغییرکشیدن مادی روشی برای جلومرگ و سوال از قاتلبررسی مغز با امواج مادون آیا مغز تا بزرگسالی توسعفروتنی معرفتیتوضیحی ساده در مورد هوش مسیاهچاله ها، دارای پرتو نقشه های مغزی جدید با جزیصدای بم با فرکانس پایین، اندوه دردی را دوا نمیکندنخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از جایی خالی نیستدارچینهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز وبینار اساتید نورولوژی دخود جسم و یا تصویربیماری دویکدردی که سالهاست درمان نشزمان چیستگیاه بی عقل به سوی نور میمسئولیت جدیدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا احتمال دارد رویا از آفرزندان زمان خودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسکته مغزیچند روش ساده برای موفقیتطولانی ترین شبانسان خطرناکترین موجودچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتربیت کودکان وظیفه ای مهاتوسوکسیمایدحقیقت قربانی نزاع بین بی داروی جدید آلزایمر تاییدهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیداری معنوی یعنی دوستی ذهن خود را مشغول هماهنگیزندگی و داراییگربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهتفاوت ایستایی و تکاپوآیا راهی برای بهبود وضعیقلب دروازه ی ارتباطتأثیر نگاه انسان بر رفتاساختار شبکه های مغزی ثابنون و القلمتشنج چیستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاولین سلول مصنوعینسبت ها در کیهانمنحنی که ارتباط بین معرفاخلاق پایه تکامل و فرهنگحمایت از طبیعتدارویی خلط آورهوش عاطفی در زنان بیشتر ااستفاده از انرژی خلاژنها ، مغز و ارادهباهوش ترین و با کیفیت تریرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش های جدید در درمان سرزیرفون داروی ضد ام اسپیچیدگی های مغزی در درک زمغز چگونه صداها را فیلتر سدسازی روش مناسب برای مقآثار باستانی تمدن های قدقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ویتامین دی بر بیمانوار عصب و عضله تعیین محلتصادف یا قوانین ناشناختهعید نوروز مبارکاین پیوند نه با مغز بلکه هم نوع خواری در میان پیشی