دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

واسطه ها د رمسیر ایجاد مغزکنونی انسان

چرا حشرات به وجود آمدند؟!

از تک سلولی تا چند سلولی و از چند سلولی تا اولین سلول عصبی و از تک سلول عصبی تا مغز دارای میلیاردها سلول عصبی

شگفت انگیز است اگر تصور کنیم حیات، روزگاری بیش از یک سلول نبود و این سلول هم در درون اب غوطه میخورد.

بعدها سلولها راه بیرون آمدن از آب را آموختند تا با اکسیژن بیشتر با زاد و ولد جنسی و تراکم و تمایز ناشی از سلول های متعدد در اندام ها راه برای ایجاد سلول عصبی هموار شود و در کنار هم آمدن میلیاردها سلول عصبی، فرصت بسیاری را برای تمایز و تنوع بیشتر در اندام هوش یا اندام هماهنگ کننده همه ادراکات و واکنشهای فرد، فراهم کرد.

در این مسیر موجودات به ظاهر حقیری هم ایجاد شده اند و هم اکنون در حال ارتقا در محدوده زندگی خودشان هستند. حشرات شاید در نگاه اول خیلی مفید برای انسان نباشند ولی هر چیز این کیهان بزرگ، آفریده نشده است تا ما با تصورات و تخیلات و فواید خیالی خودمان، آنها را بسنجیم.

گاهی موجوداتی مانند حشرات جدای از سود و فایده ای که در زاد و ولد گیاهان و میوه ها دارند، خودشان نشانه ای بر سر راه یک پژوهشگر دقیق است تا امروز را مانند گذشته ببیند و ارتقا از حشره تا انسان امروز را ارتقایی ممکن، از انسان امروز تا انسان فردا بداند.

کرم و سوسک و ... شاید بیشتر از سه سوراخ بدن خود را نشناسند(سوراخی برای خوردن و سوراخی برای دفع آنچه خورده است و سوراخی برای زاد و ولد مادی) ولی انسان امروز هم در بسیاری موارد مزیتهای چندانی نسبت به این حشرات ندارد بلکه تفاوت آن با این حشرات، در قدرت بیشتر انسان امروز برای فراهم کردن نیازها و تمایلات همان سه سوراخ معروف است!

سوسک و کرم این سه سوراخ را می شناسد ولی قدرتی آنچنانی ندارد تا با موشک و بمب های هسته ای و دهها قدرت و مهارت اقتصادی و تحریم ها ملت ها را زیر سلطه خود در بیاورد ولی بسیاری انسان ها هستند که چیزی جز همان سه سوراخ نمی شناسند و با کرم، در این مورد، متفاوتند که میتوانند با قدرت قوی ترین سلاح ها در راه غذا و دفع و رابطه جنسی بکوشند و میلیون ها نفر را به کشتن دهند!!

چرا حشرات به وجود آمدند! این موضوع، این قسمت برنامه قهوه من است.

ممنون که برنامه قهوه من را انتخاب کردید.

برنامه قهوه من از دکترزینب الشمری

کایت KITE”پرندگانی که بال های دراز و نوک تیز و دم دو شاخه دارند و حشرات و خزندگان و پستانداران کوچک را شکار می کنند. حشرات از اینها خیلی میترسند!!

حشرات دارای تاریخ تکاملی هستند و در سطح جهانی به آن پرداخته میشود. حشرات یکی از موجودت زنده امروز و تاییدی بر نظریه تکامل هستند. آثار فسیل شناسی نشان میدهد که حشرات، موجودات زنده ای بوده اند که از 412 تا 479 میلیون سال قبل به وجود آمده اند. و این دوره دوره دوونیان به حساب می آید.(دوره دوونیان، حدود یکصد میلیون سال پس از ایجاد تنوع زیاد موجودات چند سلولی، در دوره معروف کامبرین است. تنوع و پیچیدگی تکاملی موجودات این دوره به وسعت دوره کامبرین نیست ولی نشانه های موجود در آن از کرمی- که از نظر تکاملی و اخلاقی بسیار حقیر است تا دوره های تکامل سریع بعد از آن و تکامل سریع اجزای مغز در دو میلیون سال اخیر- که اصلا نشانه ای از آن، در دوره دوونیان نیست- میتواند عبرت های زیادی داشتهباشد.

برخی علل تشدید و یا انفجار تکاملی در دوره کامبرین (حدود 500 تا 550 میلیون سال قبل):

1- متابولیسم اکسیداتیو
2- تکثیر جنسی یوکاریوت
3-تبدیل تک سلولی به چند سلولی ....

https://books.google.com/books…

خوب! این سه فاکتور مهم در دوره حساس کامبرین هست ولی جالب است که نتیجه این فرآیندها در دوره نزدیک به کامبرین، به کرم ها و سوسک ها و مورچه ها میرسد! شاید تصور کنیم اینها موجودات بی ارزشی هستند ولی وقتی بدانیم محصول انفجار تکاملی کامبرین به سوسک و کرم میرسد و اینها واسطه ای در راه رسیدن به مغز بزرگ هستند، شاید نگاه ما به اینها عوض شود.

و این موجودات بی مغز ماندند تا امروز در کنار مغز بزرگ انسان، به عنوان فسیلی زنده در کنار ما باشند.

شاید بتوانیم تصور کنیم انفجارهای دیگری در تکامل در راه باشد که ما و انسان امروز را به فسیلی زنده مانند سوسک و کرم در کنار انسان های آینده قرار دهد. باید منتظر بود!

(سوال پنجم
د.عبد الرزاق الدیراوی: خداوند به شما پاداش نیکو عطا کند، باز پرسش دیگری دارم، از سوی برخی افراد از جمله چالش هایی که تکامل دچار آن است معمای فسیل های کامبری یا دوره کامبرین است که نسبت به آنچه پیش از آن بوده، یک انفجار را نشان میدهد. به صورتی که حیواناتی در این دور

ه پدید آمدند که گویا از حیوان دیگری تکامل نیافته اند؛ گویا ما نظاره گرِ چیزی شبیهِ به وجود آمدن یکباره جانداران پیچیدهای هستیم که نیاکان آن ها را کشف نکرده ایم .

در این حالت پرسش هایی وجود دارند که نظریه تکامل به آن ها پاسخ نمیدهد. همچنین در مدارک مربوط به فسیل ها کم و کاستی وجود دارد و این، باعث میشود که نسبت به آن چه نظریه تکامل مطرح میسازد، نامطمئن شویم. بنده دیدگاه افرادی را نقل کردم که نسبت به آنان این، یک نقص است. پاسخ شما را میشنویم.

سیداحمد الحسن: خدا خیرتان دهد. به هیچ وجه این امر یک چالش نیست، اکثر افرادی که قضیه انفجار کامبرین را مطرح می سازند، درمورد فرگشت، هیچ اطلاعاتی ندارند و نمی دانند که تکامل چگونه رُخ میدهد و شتاب گرفتن و کُندی و ابزارهای آن، چگونه پیش می آید.

در مورد دورهی کامبرین باید گفت که این دوره، یکی از دوره های زمین شناسی است که پیش از ظهور جانداران بر روی خشکی رخ داده است...

بله آنچه گفتم این است که دوره ی کامبرین عصری به درازای ده ها ملیون سال است. ده ها میلیون سال، برای انقراض هزاران نوع و پر شدن کرهی زمین از انواع جدید، کفایت میکند، این اتفاقی است که در کامبرین رخ داد.

حقیقت این است که پیش از وقوع انفجار کامبرین، حیات وجود داشته و جانداران دوره کامبرین از موجودات پیش از خود تکامل یافته بودند.

درست است که تعداد زیادی فسیل وجود دارد که نشان دهندهی تنوع و پیچیدگی در جانداران دورهی انفجار کامبرین هست که به دلیل شتاب قابل ملاحظه تکامل، نسبت به دوره ی کندِ پیش از آن از نظر تنوع و پیچیدگی در جانداران رخ داده است، لکن در دانش زیست شناسی تکاملی، نظریاتی وجود دارند که شتاب گرفتن در تاریخ تکامل را به شکلی عام بررسی میکنند؛ نه فقط در دوره ی کامبرین.

این موضوع را در کتاب توهم الحاد، تحت عنوان نقشه ی ژنی و قانون عمل آن، و همچنین در موضوع ثابت نبودن شتاب تکامل، مورد بحث قرار دادم و نشان دادم که انتخاب طبیعی به تنهایی برای این تغییر شتاب در تکامل، کافی نیست.

به این دلیل قانون مند بودن نقشه ژنی را مورد بحث قرار دادم. برای خواندن مطلب به شکل مفصل، به کتاب توهم الحاد مراجعه کنید.

در هر حال، شتاب تکامل، غیر ثابت است و به دوره ی کامبرین مربوط نمیشود؛ بلکه دوره هایی بوده که آهنگ تکامل شتاب داشته است و دوره هایی نیز وجود داشته که تکامل کُند می شود. همچنین کاهش آهنگ تکامل می تواند از نظر زیست شناسان تکاملی، تفسیری برای نقصهای موجود در شواهد زمین شناسی یا نمونه های فسیلی باشد.

چرا که فزونی یافتن شتاب تکامل با مقیاس های تکامل، مسئله ی یافتن فسیل های انتقالی جانداران را، به دلیل کوتاه بودن دورهی زندگی، البته با مقیاس های و زمین شناسی، بسیار مشکل کند.

البته این امر با موضوع دیگری که آن را نیز در کتاب توهم الحاد مطرح کرده ام، مرتبط است و آن موضوع قانون مند بودن نقشهی ژنی از نظر داخلی است. این قضیه به ما دلیل روشنی بر قانونمند بودن نقشه ژنی میدهد چرا که تغییر شتاب تکامل قطعاً وابسته به تعداد بیشماری جهش ژنی است و در نتیجه از آنجا که تکامل دارای سرعت متغیری است پس هنگام تکامل، سرعت جهش های ژنی نیز متغیر است. در دوره های معینی این سرعت بسیار شدید است، منظورم این است که دقیقاً در دوره های انتقالی میان گونه ها یا دوره های تنوع.

این امر علامت سوال بزرگی باقی می گذارد. اما بنده ایده ای منطقی را برای آن ارائه دادم و آن این است که کروموزوم ها دارای قانونی هستند که شتاب جهش آن ها را کنترل میکند.

برای توضیح بیشتر میتوان گفت: نقشهی ژنی، قانون مند است. به این دلیل است که در دوره ای جهش های بیشتری را به سوی هدف معینی ایجاد می کند؛ به گونه ای که بر مسیر کلی تکامل فشار آورده و باعث شتاب گرفتن آن می شود؛ تا آنجا که در مدتی معین برای رسیدن به هدفی معین، تکامل بیشتر و بیشتر شتاب میگیرد، که آنها را می توان نوع یا انواع جدید نامید.

بعد از آن است که سرعت جهش کاهش یافته و به سکون یا سرعت بسیار پایین باز میگردد که در این صورت همراه آن، تکامل نیز شتاب کمتری خواهد یافت. چرا که تکامل متکی بر جهش است و بدون جهش ژنی، تکاملی وجود نخواهد داشت.

در اینجا نمونه افراطی این امر دوره ی کامبرین یا انفجار کامبرین نیست، بلکه تکامل مغز انسان در چند میلیون سال اخیر، نمونه این قضیه است.

استدلال منطقی در مورد افزایش جهش ها به سوی افزایش حجم مغز انسان یا هومو، طی چند میلیون سال اخیر، این گونه است که جهش ژنتیکی، قانون مند و هدفمند است و بر مبنای قانون داخلی نقشه ی ژنتیکی، عمل می کند و به هیچ وجه تصادفی و مبتنی بر دلایل تصادفی مانند خطا در همانند سازی ژنی و پرتو افکنی کیه

انی نیست. در هر حال هر کس مایل باشد که مطالب مفصل تری را در مورد شتاب تکامل و دیدگاه های دانشمندان تکامل و آنچه در کتاب توهم الحاد در این مورد گفته ام، بفهمد می تواند به آنجا رجوع نماید و در کتاب با تفصیل بیشتر این مطلب را خواهد یافت. مایک تقدیم به شما
https://www.facebook.com/wahemalelhad/videos/2321732624508705/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10205927054797920&id=1305854544

www.almahdyoon.co/doa.html
)
توضیح: جهش های تکاملی، گاهی محصولی مانند حشره ایجاد میکند و گاهی جهشی بعد از آن، از حشره به سوی مغز بزرگ انسان امروز میرود و شاید از انسان امروز، به سوی انسانی بسیار توانمندتر از انسان امروز هم برود.

گاهی آنچنان، جهش تند است که در معیارهای زمینی هیچ بقایی از موجود حد واسط باقی نمی گذارد و گویا اصلا او را در خود محو میکند- همانطور که در دوره کامبرین بود.

و شاید با توجه به پیشرفت های وسیع در حوزه هوش مصنوعی و علوم جدید، جهش تکاملی و فرهنگی انسان، به زودی گروههای زیادی از مردم را در خود محو و نابود کند و تا انتهای تاریخ هیچ اثری از آنها نماند!

پس باید به هوش بود و مراقب ایستایی در برابر موج خروشان جهش ها بود؛ شاید امروز یکی از همین جهش ها و طوفان ها بیاید و غافلان را چنان محو و نابود کند که قبری و فسیلی هم برای آنها باقی نماند!!)

اندام های حشرات، مفاصلی دارد و بند های آنها تکه تکه و جزء جزء است. و بخشی روی بدن آنها هست که بدن آنها را سفت و مستحکم میکند.

حشرات به شاخه های زیادی تقسیم میشوند عنکبوت ها و کرم ها و .. تقسیم می شوند . بیایید بیشتر وارد عالم حشرات شویم بدن حشرات به چند بخش نقسیم میشود سر سینه و شکم و اندامی برای احساسات و ادراک دارد و گاهی بازو هم دارند این احتمال هست که روزی حشرات همه کره زمین را اشغال کنند.د

حشرات و گیاهان ارتباطاتی با هم دارند مثلا حشرات میتوانند از گیاهان استفاده غذایی کنند و همچنین به انتشار گرده های گیاهی و زاد و ولد گیاهان، کمک کنند. ما میدانیم برخی حیوانات و موجودات، به انسان سود و فایده میرسانند پس حشرات چه سود و فایده ای برای انسان دارند؟

این سوال اشتباه است زیرا وجود موجود زنده فقط به این معنی نیست که فایده ای برای انسان فعلی دارد بلکه همین که در قید حیات باقی بماند یعنی موجود زنده ای سودمند است و میتواند با شرایط محیطی زندگی سازگار شود و ژن های خود را به نسل های بعدی انتقال دهد.

برخی گیاهان مانند گندم توسط انسان تولید می شود و با کمک حشرات تکثیر میشوند و درساختن و پخت نان و شیرینی و ... استفاده میشود و نیز گوسفند و بز و ...، به وسیله انسان و با کمک محصولات آنها تولید و نگهداری می شود.

حشرات بخشی از محیط زیست هستند مثلا در تولید عسل و یا در تلقیج و زاد و ولد گیاهان از حشرات استفاده میشود و نیز در تولید ابریشم از آن استفاده میشود.

(جریان خلقت، ناگهانی نیست و خشن تر از این حرف های بچه گانه است. جریان خلقت، یک جریان سخت و خشن است که میکند و می ساید و میبرد و محو میکند- چنان که اصلا اثری از فرد غافل باقی نمی گذارد. پس هوشیاری بیش از گذشته لازم است.

(سوال واحدی- که نظریه خلق ناگهانی و بدون تکامل را رد میکند- این است: به صورت قطعی و یقینی از زمین شناسی تاریخی اثبات شده است که طبقات زمین هرچه قدیمی تر باشند، حاوی(فسیل)موجودات زنده با درجه پایین تر هستند و هر چه جدیدتر باشند، حاوی موجودات پیشرفته تر میشوند

و امر از باکتری تا تک سلولی تا چند سلولی تا ماهیهای جهان گذشته تا مهره داران و ماهیها و دوزیستان و حیوانات خشکی تا پستانداران و سپس انواع پستانداران و پیچیدگیهای آنها به صورت تدریجی پیشرفت میکند ...

پس چرا خدا خلق را با دفعات متعدد در زمانهای خاص و مختلف آفرید؟ و در هر دوره زمانی، مجموعه ای از مخلوقات را که پیشرفته تر از گذشته هستند، آفرید؛ تا آنجا که هر کس آن را ببیند چنین گمان می کند که از موجودی که در گذشته بوده، آفریده شده است؟

آیا خدا بر اساس اندیشه اینهایی- که منکر نظریه تکاملند- مثلا میخواهد ما را بفریبد؟؟؟! .. خدا از این مورد، بزرگتر و برتر است

www.almahdyoon.co/doa.html)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندینقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملککلرال هیدرات برای خوابانروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان وفلج بل، فلجی ترسناک که آنبیشتر کمردردها نیازی به نورون های ردیاب حافظهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بقبل از انفجار بزرگبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاهی بر قدرت بینایی دراجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از موجود بی مغزی که می تواندبرخی سيناپسها طی تکامل و چراروياها را به یاد نمی آحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و محل درک احساسات روحانی دتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک تا کخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انمشکلات روانپزشکی پس از ستوصیه هایی در مصرف ماهیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر ویتامین دی بر بیماوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش هوازی ، بهترین تمریورزش و میگرنذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای نقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انفلج خواببا هوش مصنوعی خودکار روبنوروپلاستیسیتی چیستتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسقدم زدن و حرکت دید را تغیبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاهی بر توانایی اجزاي بجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندموجودات مقهور ژنها هستندبررسي علل احتمالي تغيير نزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهمحدودیت های حافظه و حافظتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسامشکلات روانپزشکی در عقب توضیحی ساده در مورد هوش مهوش عاطفی در زنان بیشتر ادانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز مغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر ویروس کرونا بر مغز وقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سفلج خواب چیستبار سنین ابزار هوشمندی انوشیدن چای برای مغز مفید تبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسقدرت انسان در نگاه به ابعبحثی درباره احساسات متفاناتوانی از درمان برخی ویجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط میهمانهای ناخوانده عامل بررسی و اپروچ جدید بر بیمنزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانمخچه فراتر از حفظ تعادلتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی از عروسک تا کخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهامشاهده آینده از روی مشاهتکنولوژی جدید که سلول‌ههوشیاری کوانتومیداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استتاثیر ژنها بر اختلالات خویتامین E برای فعالیت صحدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز نقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و نقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیفیلمی بسیار جالب از تغییبارداری بدون رحمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برالوب فرونتال یا پیشانی مغبحثی درباره احساساتی غیرناتوانی در شناسایی چهره جهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین همیگرن سردردی ژنتیکی که ببررسی سیستم تعادلی بدن انزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی از عروسک تا کخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولمعنی روزهتکامل مداومهوش، ژنتیکی است یا محیطیداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقاتاثیر کلام در آیات کلام بویتامین E در چه مواد غذایدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز نقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شفیزیکدانان ماشینی برای تبازگشت از آثار به سوی خداچیزی خارج از مغزهای ما نیتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازلبخند بزن شاید صبح فردا زبخش دیگری در وجود انسان هنخاع ما تا پایین ستون فقرجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین هممیگرن شدید قابل درمان اسبررسی علل کمر درد در میاننظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشممخچه ابزاري که وظیفه آن فتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی از عروسک تا کخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز فکر میکند مرگ برای دیتکامل چشمهیچگاه از فشار و شکست نترداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر کپسول نوروهرب بر نویتامین دی گنجینه ای بزردرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاهخواری بر رشد و یک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدفرگشت و تکامل تصادفی محض بازسازي مغز و نخاع چالشی چگونه مغز پیش انسان یا همتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از لرزش ناشی از اسیب به عصببرنامه و ساختار پیچیده منخستین تصویر از سیاهچالهجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین میدان مغناطيسي زمین بشر بزرگ شدن مغز محدود به دورنظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییمدارک ژنتیکی چگونه انسانتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی از عروسک تا کمدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز ما کوچکتر از نیم نقطهتکامل ابزار هوش ، راه پر هاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر کپسول نوروهرب بر تواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملازدواج های بین گونه ای، رنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر انتخاب از طرف محیط یکی از علل محدودیت مغز امرویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یفراموش کارها باهوش تر هسبحتی علمی درباره تمایل بچگونه هموساپينس بر زمین تسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازابرین نت به جای اینترنتنرمش های مفید در سرگیجهجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مومکانیزمهای دفاعی در براببزرگ شدن تقریبا ناگهانی هفت چیز که عملکرد مغز تو حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلمروری بر تشنج و درمان هایتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک تا کمدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسمغز مادران و کودکان در زمتکامل زبانهاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر کپسول نوروهرب بر سواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از استفاده از هوش مصنوعی در نقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر احتمالی عصاره تغلییافته های نوین علوم پرده رویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالینقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یفراموشی همیشه هم بد نیستبحث درباره پیدایش و منشاچگونه آن شکری که می خوریمتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازابرای پیش بینی آینده مغز دنرمشهای مهم برای تقویت عجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رما انسانها چه اندازه نزدبسیاری از بیماری های جدیهفت سین یادگاری از میراث خلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و مرکز هوشیاری، روح یا بدن تنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی در کامپیوترهادلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدمغز چون ابزار هوش است دلیتکامل ساختار رگهای مغزی هدف یکسان، در مسیرهای متداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سواکسن کرونا ساخته شده تودرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستیفن هاوکینگ در مورد هنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر ترکیبات استاتین (سیادگیری مهارت های جدید درویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پینقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشفرایند تکامل و دشواری هابحثی در مورد نقش ویتامينچگونه انتظارات بر ادراک تشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از ممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی نکات از گاید لاین پرچرا مغزهای ما ارتقا یافت حقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدما انسانها چه اندازه نزدبعد از کروناهمیشه اطمینان تو بر خدا بخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش مرکز حافظه کجاستتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز چگونه صداها را فیلتر تکامل شناخت انسان با کشفهدف از تکامل مغزداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن دیگر کرونا ساخته شدرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر نقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر دپاکین بر بیماری میادآوری خواب و رویارویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بچند جهانیتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالفرایند حذف برخی اجزای مغبحثی جالب درباره محدودیتچگونه باغبانی باعث کاهش تشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از منابع انرژي پاک سرچشمه حبرخی اثرات مضر ویتامین دچرا پس از بیدار شدن از خوحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهما با کمک مغز خود مختاريمتفاوت مغز انسان و میمون ههمیشه عسل با موم بخوریمخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد مرکز خنده در کجای مغز استتولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزمغز ناتوان از توجیه پیداتئوری تکامل امروز در درمهدف از خلقت رسیدن به ابزاداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن دیگری ضد کرونا از ددرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر داروهای ضد التهاب ژن هوش و ساختارهای حیاتی رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اچندین ماده غذایی که ماننتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الفرد حساس از نظر عاطفی و ببحثی در مورد نقش کلسیم و چگونه تکامل مغزهای کنونیتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از منبع خواب و رویابرخی اختلالات عصبی مثانهچرا بیماری های تخریبی مغحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناما تحت کنترل ژنها هستیم یتفاوت های بین زن و مرد فقهوموارکتوس ها ممکن است دخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارمرگ انتقال است یا نابود شتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی درمانگر کامپیدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزمغز و سیر تکامل ان دلیلی تئوری تکامل در پیشگیری و هزینه ای که برای اندیشیدداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن سرطاندرک تصویر و زبان های مخلتآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمچه زیاد است بر من که در ایتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیقیچی ژنتیکیبحثی در مورد عملکرد لوب فچگونه جمعیت های بزرگ شکل تغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از منحنی که ارتباط بین معرفبرخی بیماری ها که در آن بچرا حیوانات سخن نمی گوینحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان ماه رجبتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی می تواند بر احخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمراحل ارتقای پله پله کیهتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی درخدمت خلق وحديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انسامغز آیندگان چگونه است ؟تا 20 سال آینده مغز شما به هزینه سنگین انسان در ازادر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسنی با تاثیر دوگانه ادرک عمیق در حیواناتآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هوروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی مچگونه جمعیت های بزرگ شکل تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از منشأ اطلاعات و آموخته ها برخی بیماری های خاص که بدچرا حجم مغز گونه انسان درحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گماپروتیلینتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی و کشف زبان هایخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژمزایای شکلات تلخ برای سلتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار مغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر مشاهده بر واقعیت بهزاران سال چشم های بینا ودر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر گیاه خواری بر رشد وواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترسنقش روزه داری در سالم و جتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپقانون جنگلبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه حافظه را قویتر کنیتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از مهندسی ژنتیک در حال تلاش برخی توجهات در ببمار پارچرا خشونت و تعصبحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانمبانی ذهنی سیاه و سفیدتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی گوگل به کمک تشخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به مسیر دشوار تکامل و ارتقاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش احساسیدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهستي مادي ای که ما کوچکتردر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساستاثیر گیاه خواری بر رشد ووبینار اساتید نورولوژی ددرگیری مغز در بیماری کویافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد منقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای مشترک بین انسان و وروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تقانونمندی و محدودیت عالمبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاه محدود و تک جانبه، مشتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مولتیپل اسکلروز در زنان برخی روش های تربیتی کودکچرا در مغز انسان، فرورفتحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابمجموعه های پر سلولی بدن متلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فمشکلات نخاعیتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش احساسیدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز انسان برای شادمانی طتاثیر نگاه انسان بر رفتاهستی ما پس از شروعی چگال در هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر گیاه خواری بر رشد ووراپامیل در بارداریدرگیری مغز در بیماران مبدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد منقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای هوش ، کدامندروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلونورون هاي مصنوعی می توانتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استقارچ بی مغز در خدمت موجودبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاه انسان محدود به ادراثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مواد کوانتومی جدید، ممکنبرخی سلولهای عصبی در تلاچراروياها را به یاد نمی آحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگمحل درک احساسات روحانیتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی الفاگوخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انمشکلات بین دو همسر و برخیتوصیه های غیر دارویی در سهوش عاطفی بیشتر در زناندانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتاثیر نگاه انسان بر رفتاو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش هوازی مرتب خیلی به ق