دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

واسطه ها د رمسیر ایجاد مغزکنونی انسان

چرا حشرات به وجود آمدند؟!

از تک سلولی تا چند سلولی و از چند سلولی تا اولین سلول عصبی و از تک سلول عصبی تا مغز دارای میلیاردها سلول عصبی

شگفت انگیز است اگر تصور کنیم حیات، روزگاری بیش از یک سلول نبود و این سلول هم در درون اب غوطه میخورد.

بعدها سلولها راه بیرون آمدن از آب را آموختند تا با اکسیژن بیشتر با زاد و ولد جنسی و تراکم و تمایز ناشی از سلول های متعدد در اندام ها راه برای ایجاد سلول عصبی هموار شود و در کنار هم آمدن میلیاردها سلول عصبی، فرصت بسیاری را برای تمایز و تنوع بیشتر در اندام هوش یا اندام هماهنگ کننده همه ادراکات و واکنشهای فرد، فراهم کرد.

در این مسیر موجودات به ظاهر حقیری هم ایجاد شده اند و هم اکنون در حال ارتقا در محدوده زندگی خودشان هستند. حشرات شاید در نگاه اول خیلی مفید برای انسان نباشند ولی هر چیز این کیهان بزرگ، آفریده نشده است تا ما با تصورات و تخیلات و فواید خیالی خودمان، آنها را بسنجیم.

گاهی موجوداتی مانند حشرات جدای از سود و فایده ای که در زاد و ولد گیاهان و میوه ها دارند، خودشان نشانه ای بر سر راه یک پژوهشگر دقیق است تا امروز را مانند گذشته ببیند و ارتقا از حشره تا انسان امروز را ارتقایی ممکن، از انسان امروز تا انسان فردا بداند.

کرم و سوسک و ... شاید بیشتر از سه سوراخ بدن خود را نشناسند(سوراخی برای خوردن و سوراخی برای دفع آنچه خورده است و سوراخی برای زاد و ولد مادی) ولی انسان امروز هم در بسیاری موارد مزیتهای چندانی نسبت به این حشرات ندارد بلکه تفاوت آن با این حشرات، در قدرت بیشتر انسان امروز برای فراهم کردن نیازها و تمایلات همان سه سوراخ معروف است!

سوسک و کرم این سه سوراخ را می شناسد ولی قدرتی آنچنانی ندارد تا با موشک و بمب های هسته ای و دهها قدرت و مهارت اقتصادی و تحریم ها ملت ها را زیر سلطه خود در بیاورد ولی بسیاری انسان ها هستند که چیزی جز همان سه سوراخ نمی شناسند و با کرم، در این مورد، متفاوتند که میتوانند با قدرت قوی ترین سلاح ها در راه غذا و دفع و رابطه جنسی بکوشند و میلیون ها نفر را به کشتن دهند!!

چرا حشرات به وجود آمدند! این موضوع، این قسمت برنامه قهوه من است.

ممنون که برنامه قهوه من را انتخاب کردید.

برنامه قهوه من از دکترزینب الشمری

کایت KITE”پرندگانی که بال های دراز و نوک تیز و دم دو شاخه دارند و حشرات و خزندگان و پستانداران کوچک را شکار می کنند. حشرات از اینها خیلی میترسند!!

حشرات دارای تاریخ تکاملی هستند و در سطح جهانی به آن پرداخته میشود. حشرات یکی از موجودت زنده امروز و تاییدی بر نظریه تکامل هستند. آثار فسیل شناسی نشان میدهد که حشرات، موجودات زنده ای بوده اند که از 412 تا 479 میلیون سال قبل به وجود آمده اند. و این دوره دوره دوونیان به حساب می آید.(دوره دوونیان، حدود یکصد میلیون سال پس از ایجاد تنوع زیاد موجودات چند سلولی، در دوره معروف کامبرین است. تنوع و پیچیدگی تکاملی موجودات این دوره به وسعت دوره کامبرین نیست ولی نشانه های موجود در آن از کرمی- که از نظر تکاملی و اخلاقی بسیار حقیر است تا دوره های تکامل سریع بعد از آن و تکامل سریع اجزای مغز در دو میلیون سال اخیر- که اصلا نشانه ای از آن، در دوره دوونیان نیست- میتواند عبرت های زیادی داشتهباشد.

برخی علل تشدید و یا انفجار تکاملی در دوره کامبرین (حدود 500 تا 550 میلیون سال قبل):

1- متابولیسم اکسیداتیو
2- تکثیر جنسی یوکاریوت
3-تبدیل تک سلولی به چند سلولی ....

https://books.google.com/books…

خوب! این سه فاکتور مهم در دوره حساس کامبرین هست ولی جالب است که نتیجه این فرآیندها در دوره نزدیک به کامبرین، به کرم ها و سوسک ها و مورچه ها میرسد! شاید تصور کنیم اینها موجودات بی ارزشی هستند ولی وقتی بدانیم محصول انفجار تکاملی کامبرین به سوسک و کرم میرسد و اینها واسطه ای در راه رسیدن به مغز بزرگ هستند، شاید نگاه ما به اینها عوض شود.

و این موجودات بی مغز ماندند تا امروز در کنار مغز بزرگ انسان، به عنوان فسیلی زنده در کنار ما باشند.

شاید بتوانیم تصور کنیم انفجارهای دیگری در تکامل در راه باشد که ما و انسان امروز را به فسیلی زنده مانند سوسک و کرم در کنار انسان های آینده قرار دهد. باید منتظر بود!

(سوال پنجم
د.عبد الرزاق الدیراوی: خداوند به شما پاداش نیکو عطا کند، باز پرسش دیگری دارم، از سوی برخی افراد از جمله چالش هایی که تکامل دچار آن است معمای فسیل های کامبری یا دوره کامبرین است که نسبت به آنچه پیش از آن بوده، یک انفجار را نشان میدهد. به صورتی که حیواناتی در این دور

ه پدید آمدند که گویا از حیوان دیگری تکامل نیافته اند؛ گویا ما نظاره گرِ چیزی شبیهِ به وجود آمدن یکباره جانداران پیچیدهای هستیم که نیاکان آن ها را کشف نکرده ایم .

در این حالت پرسش هایی وجود دارند که نظریه تکامل به آن ها پاسخ نمیدهد. همچنین در مدارک مربوط به فسیل ها کم و کاستی وجود دارد و این، باعث میشود که نسبت به آن چه نظریه تکامل مطرح میسازد، نامطمئن شویم. بنده دیدگاه افرادی را نقل کردم که نسبت به آنان این، یک نقص است. پاسخ شما را میشنویم.

سیداحمد الحسن: خدا خیرتان دهد. به هیچ وجه این امر یک چالش نیست، اکثر افرادی که قضیه انفجار کامبرین را مطرح می سازند، درمورد فرگشت، هیچ اطلاعاتی ندارند و نمی دانند که تکامل چگونه رُخ میدهد و شتاب گرفتن و کُندی و ابزارهای آن، چگونه پیش می آید.

در مورد دورهی کامبرین باید گفت که این دوره، یکی از دوره های زمین شناسی است که پیش از ظهور جانداران بر روی خشکی رخ داده است...

بله آنچه گفتم این است که دوره ی کامبرین عصری به درازای ده ها ملیون سال است. ده ها میلیون سال، برای انقراض هزاران نوع و پر شدن کرهی زمین از انواع جدید، کفایت میکند، این اتفاقی است که در کامبرین رخ داد.

حقیقت این است که پیش از وقوع انفجار کامبرین، حیات وجود داشته و جانداران دوره کامبرین از موجودات پیش از خود تکامل یافته بودند.

درست است که تعداد زیادی فسیل وجود دارد که نشان دهندهی تنوع و پیچیدگی در جانداران دورهی انفجار کامبرین هست که به دلیل شتاب قابل ملاحظه تکامل، نسبت به دوره ی کندِ پیش از آن از نظر تنوع و پیچیدگی در جانداران رخ داده است، لکن در دانش زیست شناسی تکاملی، نظریاتی وجود دارند که شتاب گرفتن در تاریخ تکامل را به شکلی عام بررسی میکنند؛ نه فقط در دوره ی کامبرین.

این موضوع را در کتاب توهم الحاد، تحت عنوان نقشه ی ژنی و قانون عمل آن، و همچنین در موضوع ثابت نبودن شتاب تکامل، مورد بحث قرار دادم و نشان دادم که انتخاب طبیعی به تنهایی برای این تغییر شتاب در تکامل، کافی نیست.

به این دلیل قانون مند بودن نقشه ژنی را مورد بحث قرار دادم. برای خواندن مطلب به شکل مفصل، به کتاب توهم الحاد مراجعه کنید.

در هر حال، شتاب تکامل، غیر ثابت است و به دوره ی کامبرین مربوط نمیشود؛ بلکه دوره هایی بوده که آهنگ تکامل شتاب داشته است و دوره هایی نیز وجود داشته که تکامل کُند می شود. همچنین کاهش آهنگ تکامل می تواند از نظر زیست شناسان تکاملی، تفسیری برای نقصهای موجود در شواهد زمین شناسی یا نمونه های فسیلی باشد.

چرا که فزونی یافتن شتاب تکامل با مقیاس های تکامل، مسئله ی یافتن فسیل های انتقالی جانداران را، به دلیل کوتاه بودن دورهی زندگی، البته با مقیاس های و زمین شناسی، بسیار مشکل کند.

البته این امر با موضوع دیگری که آن را نیز در کتاب توهم الحاد مطرح کرده ام، مرتبط است و آن موضوع قانون مند بودن نقشهی ژنی از نظر داخلی است. این قضیه به ما دلیل روشنی بر قانونمند بودن نقشه ژنی میدهد چرا که تغییر شتاب تکامل قطعاً وابسته به تعداد بیشماری جهش ژنی است و در نتیجه از آنجا که تکامل دارای سرعت متغیری است پس هنگام تکامل، سرعت جهش های ژنی نیز متغیر است. در دوره های معینی این سرعت بسیار شدید است، منظورم این است که دقیقاً در دوره های انتقالی میان گونه ها یا دوره های تنوع.

این امر علامت سوال بزرگی باقی می گذارد. اما بنده ایده ای منطقی را برای آن ارائه دادم و آن این است که کروموزوم ها دارای قانونی هستند که شتاب جهش آن ها را کنترل میکند.

برای توضیح بیشتر میتوان گفت: نقشهی ژنی، قانون مند است. به این دلیل است که در دوره ای جهش های بیشتری را به سوی هدف معینی ایجاد می کند؛ به گونه ای که بر مسیر کلی تکامل فشار آورده و باعث شتاب گرفتن آن می شود؛ تا آنجا که در مدتی معین برای رسیدن به هدفی معین، تکامل بیشتر و بیشتر شتاب میگیرد، که آنها را می توان نوع یا انواع جدید نامید.

بعد از آن است که سرعت جهش کاهش یافته و به سکون یا سرعت بسیار پایین باز میگردد که در این صورت همراه آن، تکامل نیز شتاب کمتری خواهد یافت. چرا که تکامل متکی بر جهش است و بدون جهش ژنی، تکاملی وجود نخواهد داشت.

در اینجا نمونه افراطی این امر دوره ی کامبرین یا انفجار کامبرین نیست، بلکه تکامل مغز انسان در چند میلیون سال اخیر، نمونه این قضیه است.

استدلال منطقی در مورد افزایش جهش ها به سوی افزایش حجم مغز انسان یا هومو، طی چند میلیون سال اخیر، این گونه است که جهش ژنتیکی، قانون مند و هدفمند است و بر مبنای قانون داخلی نقشه ی ژنتیکی، عمل می کند و به هیچ وجه تصادفی و مبتنی بر دلایل تصادفی مانند خطا در همانند سازی ژنی و پرتو افکنی کیه

انی نیست. در هر حال هر کس مایل باشد که مطالب مفصل تری را در مورد شتاب تکامل و دیدگاه های دانشمندان تکامل و آنچه در کتاب توهم الحاد در این مورد گفته ام، بفهمد می تواند به آنجا رجوع نماید و در کتاب با تفصیل بیشتر این مطلب را خواهد یافت. مایک تقدیم به شما
https://www.facebook.com/wahemalelhad/videos/2321732624508705/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10205927054797920&id=1305854544

www.almahdyoon.co/doa.html
)
توضیح: جهش های تکاملی، گاهی محصولی مانند حشره ایجاد میکند و گاهی جهشی بعد از آن، از حشره به سوی مغز بزرگ انسان امروز میرود و شاید از انسان امروز، به سوی انسانی بسیار توانمندتر از انسان امروز هم برود.

گاهی آنچنان، جهش تند است که در معیارهای زمینی هیچ بقایی از موجود حد واسط باقی نمی گذارد و گویا اصلا او را در خود محو میکند- همانطور که در دوره کامبرین بود.

و شاید با توجه به پیشرفت های وسیع در حوزه هوش مصنوعی و علوم جدید، جهش تکاملی و فرهنگی انسان، به زودی گروههای زیادی از مردم را در خود محو و نابود کند و تا انتهای تاریخ هیچ اثری از آنها نماند!

پس باید به هوش بود و مراقب ایستایی در برابر موج خروشان جهش ها بود؛ شاید امروز یکی از همین جهش ها و طوفان ها بیاید و غافلان را چنان محو و نابود کند که قبری و فسیلی هم برای آنها باقی نماند!!)

اندام های حشرات، مفاصلی دارد و بند های آنها تکه تکه و جزء جزء است. و بخشی روی بدن آنها هست که بدن آنها را سفت و مستحکم میکند.

حشرات به شاخه های زیادی تقسیم میشوند عنکبوت ها و کرم ها و .. تقسیم می شوند . بیایید بیشتر وارد عالم حشرات شویم بدن حشرات به چند بخش نقسیم میشود سر سینه و شکم و اندامی برای احساسات و ادراک دارد و گاهی بازو هم دارند این احتمال هست که روزی حشرات همه کره زمین را اشغال کنند.د

حشرات و گیاهان ارتباطاتی با هم دارند مثلا حشرات میتوانند از گیاهان استفاده غذایی کنند و همچنین به انتشار گرده های گیاهی و زاد و ولد گیاهان، کمک کنند. ما میدانیم برخی حیوانات و موجودات، به انسان سود و فایده میرسانند پس حشرات چه سود و فایده ای برای انسان دارند؟

این سوال اشتباه است زیرا وجود موجود زنده فقط به این معنی نیست که فایده ای برای انسان فعلی دارد بلکه همین که در قید حیات باقی بماند یعنی موجود زنده ای سودمند است و میتواند با شرایط محیطی زندگی سازگار شود و ژن های خود را به نسل های بعدی انتقال دهد.

برخی گیاهان مانند گندم توسط انسان تولید می شود و با کمک حشرات تکثیر میشوند و درساختن و پخت نان و شیرینی و ... استفاده میشود و نیز گوسفند و بز و ...، به وسیله انسان و با کمک محصولات آنها تولید و نگهداری می شود.

حشرات بخشی از محیط زیست هستند مثلا در تولید عسل و یا در تلقیج و زاد و ولد گیاهان از حشرات استفاده میشود و نیز در تولید ابریشم از آن استفاده میشود.

(جریان خلقت، ناگهانی نیست و خشن تر از این حرف های بچه گانه است. جریان خلقت، یک جریان سخت و خشن است که میکند و می ساید و میبرد و محو میکند- چنان که اصلا اثری از فرد غافل باقی نمی گذارد. پس هوشیاری بیش از گذشته لازم است.

(سوال واحدی- که نظریه خلق ناگهانی و بدون تکامل را رد میکند- این است: به صورت قطعی و یقینی از زمین شناسی تاریخی اثبات شده است که طبقات زمین هرچه قدیمی تر باشند، حاوی(فسیل)موجودات زنده با درجه پایین تر هستند و هر چه جدیدتر باشند، حاوی موجودات پیشرفته تر میشوند

و امر از باکتری تا تک سلولی تا چند سلولی تا ماهیهای جهان گذشته تا مهره داران و ماهیها و دوزیستان و حیوانات خشکی تا پستانداران و سپس انواع پستانداران و پیچیدگیهای آنها به صورت تدریجی پیشرفت میکند ...

پس چرا خدا خلق را با دفعات متعدد در زمانهای خاص و مختلف آفرید؟ و در هر دوره زمانی، مجموعه ای از مخلوقات را که پیشرفته تر از گذشته هستند، آفرید؛ تا آنجا که هر کس آن را ببیند چنین گمان می کند که از موجودی که در گذشته بوده، آفریده شده است؟

آیا خدا بر اساس اندیشه اینهایی- که منکر نظریه تکاملند- مثلا میخواهد ما را بفریبد؟؟؟! .. خدا از این مورد، بزرگتر و برتر است

www.almahdyoon.co/doa.html)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ماه رجببیماری الزایمرواکسن کووید 19 چیزهایی که درک دیگرانبعد از کرونا دلخوشی بیهوگمان میکنی جرمی کوچکی در زمین در برابر عظمت کیهانتکثیر سلول در برابر توقف آیا دست مصنوعی به زودی قاامیدی به این سوی قبر نیستنقش میدان مغناطیسی زمین ساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستابزار بقای موجود زنده از نگاهت را بلند کنملاحظه های اخلاقی دربارهحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش قدرت استمجموعه های پر سلولی بدن مبیوگرافیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذگاهی مغز بزرگ چالش استزندگی بی دودتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا نقش حفاظتی مولکول جدید دسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایانابعاد و نیازهای تکاملیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروهای ام اسیک آلل ژنتیکی که از نئاندباهوش ترین و با کیفیت تریتمدن پیشرفته ی پیشینیانپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودزیست شناسی کل در جزء فراکسطح آگاهی، رخدادهای زندگتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزنقش غذاها و موجودات دريافلج نخاعی با الکترودهای جنگ داده هاچرا مغز انسان سه هزار سالحس و ادراک قسمت بیست و دواحتیاط در ورزش زانو در خامنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از هوش مصنوعی در هوش عاطفی قسمت 11داروی جدید ضد میگرنژن ضد آلزایمررمز بقای جهش ژنتیکیبحث درباره پیدایش و منشا تهدیدهای هوش مصنوعیپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مشکست حتمیايندگان چگونه خواهند دیدچند جهانیفاکسیبتجهان هایی در جهان دیگرنزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک- قسمت شصت و چهاداراوون تنها داروی تاییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل علت و تاثیرهوشیاری کوانتومیدر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهکمردردروان سالمتو دی ان ای خاص ميتوکندريپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از سسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کواناینکه خانواده ات سالم باچهار ساعت پس از کشتار خوکفرد موفقجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به نعناعخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتیاد و تلاش های درمانی هدف یکسان، در مسیرهای متدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمندانکودک هشت ساله لازم است آدروش هایی برای جلوگیری از توهم چیستآموزش نوین زبانآرامش(سکوت) stillness و تکاپومعرفت و شناختسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتاکسکاربازپین در درمان تشنوبت کودکانقلب یا مغزجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تهمیشه داناتر از ما وجود دخدای رنگین کمانمولتیپل اسکلروز در زنان به کدامین گناه کشته شدندوقاحت و تمسخر دیگراندرمان تومورهای مغزی با ابرخی بیماری ها که در آن بکاهش دوپامین عامل بیماریریشه های مشترک همه ی موجوتوصیه های سازمان بهداشت آیا فراموشی حتمی استآغاز فصل سرما و دوباره تکمغز انسان ایا طبیعتا تماسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین همانچیزی منتظر شناخته شدنقدم زدن و حرکت دید را تغیحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهنر فراموشیدنیا فریب و سرگرمیمیدان های کوانتومی خلابی نهایت در میان مرزهاویروس های باستانی، مغز مدرمان ضایعات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانکرونا چه بر سر مغز می آوررابطه تشنج و اوتیسمتکامل چشمآیا پیدایش مغز از روی تصاالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقا از نخستین همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل لیس دگرامفتامین یا ویاسحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه در کاهش دردهای کمدوچرخه سواری ورزشی سبک و ماپروتیلینبیماری ای شبیه آلزایمر و واکسن کرونا و گشودن پنجردرک درست از خود و هوشیاریتفکر قبل از کارگنجینه ای به نام ویتامین زمین زیر خلیج فارس تمدنی تأثیر نیکوتین سیگار بر مآیا رژیم غذایی گیاهی سلاامیدی تازه در درمان سرطانقش محیط زندگی و مهاجرت دساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنیابزار بقای موجود زنده از چالش هوشیاری و اینکه چرا ملاحظات بیهوشی قبل از جرحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش محدود به ابعاد چهارمجرم، گاهی قربانی استبیوگرافیوبینار اساتید نورولوژی ددرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعگاهی جهت را عوض کنزندگی در جمع مواردی را برتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هاینقش حیاتی تلومر دی ان آ دسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهابعاد اضافه ی کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای تغییر دهنده ی سییک جهش ممکن است ذهن انسانذهت را روی چیزهای مفید متباور و کیهان شناسیتمدن بشری و مغز اخلاقیپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگزیست شناسی باور حقیقت یا سعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصنقش غذاها در کاهش دردهای فلج بل، فلجی ترسناک که آنجنبه های موجی واقعیتچرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک قسمت بیست و سواحتیاط در تعویض داروهامنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از انرژی خلاهوش عاطفی قسمت نهمداروی جدید ضد الزایمرژنها نقشه ایجاد ابزار هورمز جهانبحثي درباره هوش و تفاوتهتو یک معجزه ایپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب شگفت نیست من عاشق تو باشمايا اراده آزاد توهم است یچند جهانی و علمفاجعه ی جهل مقدسجهان یکپارچهنسبیت عام از زبان دکتر برحساسیت روانی متفاوتادب برخورد با دیگرانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوشیاری سنتی یا هوشیاری در ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومکمردرد ناشی از تنگی کاناروبات ها قول میدهندتو در میانه ی جهان نیستی پرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به دراینترنت بدون فیلتر ماهوانون و القلمفرد یا اندیشهجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مهفت چیز که عملکرد مغز تو خودت را از اندیشه هایت حفمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاعتیاد را به دور بیندازهدف از تکامل مغزدرمان نابینایان آیا ممکنبرای تمدن سازی، باید در بکودک ایرانی که هوش او از روش هایی ساده برای کاهش اتوهم و خیالآمارهای ارائه شده در سطح آزمون تجربی، راهی برای رمغز فکر میکند مرگ برای دیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایداگر فقط مردم میفهمیدند کنور از عمق تاریکیقلب دروازه ی ارتباطجاذبهاز نخستین همانند سازها تهمیشه راهی هستخدایی که ساخته ی ذهن بشر مواد کوانتومی جدید، ممکنبه امید روزهای بهتروقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان تشنجبرخی بیماری های خاص که بدکاهش سن بیولوژیکی، تنها ریشه های مشترک حیاتتوصیه های غیر دارویی در سآیا ممکن است موش کور بی مآغاز مبهم آفرینشمغز انسان برای ایجاد تمدسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیباییابزار بقا از نخستین همانچیزی خارج از مغزهای ما نیقدرت مردمحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تهنر حفظ گرهدنیا مکانی بسیار اسرارآممیدان بنیادین اطلاعاتبی هیچ می ایی و بی هیچ میرویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسبرطرف کردن خشونت را از خاکریستال هارادیوی مغز و تنظیم فرکانتکامل و ارتقای نگاه تا عمآیا آگاهی پس از مرگ از بیالکترودهای کاشتنیمغز بزرگترین مصرف کننده سیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاعلم بدون توقفابزار بقا از نخستین همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل لا اکراه فی الدینحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی دوپامین قابل حل در آبماجرای جهل مقدسبیماری ای شبیه ام اس مولتواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک عمیق در حیواناتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعگوهر با نظر دیگران سنگ نمزمان چیستتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاامگا سه عامل مهم سلامتنقش مرکز تنفس سلولی در بیساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت کردن به نعمتابزار بقای موجود زنده از چالش هوشیاری و اینکه چرا ممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش بی نهایتمحل درک احساسات روحانیبیان ژن های اسکیزوفرنی دوجود قبل از ناظر هوشمنددست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیگذر زمان کاملا وابسته به زندگی در سیاهچالهتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرنقش خرچنگ های نعل اسبی درتغییر عمودی سر انسان از پچت جی پی تیغرور و علمابعاد بالاترمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کاداروهای ضد بیماری ام اس ویک رژیم غذایی جدید، می توذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباید از انسان ترسیدتمدن زیر آبپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانزیست، مرز افق رویداد هستشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگراننقشه مغزی هر فرد منحصر بهفلج خوابجنسیت و تفاوت های بیناییچرا ویروس کرونای دلتا واحس و ادراک قسمت بیستماحساس گذر سریعتر زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت هفتمداروی سل سپتژنها ، مغز و ارادهرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی جالب درباره محدودیتتو یک جهان در مغز خودت هسپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجازبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم شگفت انگیز بودن کیهانايا اراده آزاد توهم است یچند روش ساده برای موفقیتفاصله ها در مکانیک کوانتجهان یکپارچهچسبیدن به خود، مانع بزرگ خفاش کور و انسان بینا؟ادراک ما درک ارتعاشی است منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل، روان و نفس استهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اکمردرد و علل آنروبات های ریز در درمان بیتوقف؛ شکستپروتئین های ساده ی ابتداآپومورفین در پارکینسونمشاهده گر جدای از شیء مشاسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیایندرالنوآوری ای شگفت انگیز دانفرد حساس از نظر عاطفی و بجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوهفت سین یادگاری از میراث خودروهای هیدروژنیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاعداد بینهایت در دنیای مهدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو بایکودکان میتوانند ناقل بی روش جدید تولید برقتوهم وجودآن چیزی که ما جریان زمان آزمون ذهنی گربه ی شرودینمغز قلبسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستاگر میدانی مصیبت بزرگتر نور درونقلب روباتیکجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تهمیشه عسل با موم بخوریمخدایا جز تو که را دارمموجود بی مغزی که می تواندبه بالا بر ستارگان نگاه کوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان جدید ALSبرخی توجهات در ببمار پارکایروپاکتیک چیسترژیم های غذایی و نقش مهم توصیه هایی در مصرف ماهیآیا ما کالا هستیمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز انسان برای شادمانی طسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبابزار بقا از نخستین همانچیزی شبیه نور تو نیستقدرت و شناخت حقیقتحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز هنر رها شدن از وابستگیدنیای شگفت انگیز کوانتوممیدازولام در درمان تشنج بی ذهن و بی روحویشن پرودرماندگی به دلیل عادت کربزرگ فکر کنکریستال زمان(قسمت اولراز تغییرتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیا امکان بازسازی اندامهالگو نداشتیممغز حریص برای خون، کلید تسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهابزار بقا از نخستین همانچگونه حافظه را قویتر کنیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دورترین نقطه ی قابل مشاهماجرای عجیب گالیلهبیماری اسپینال ماسکولار واکسن کرونا ساخته شده تودرگیری قلب در بیماری ویرتفکر خلا ق در برابر توهم گویید نوزده و ایمنی ساکتزمان و مکان، ابعاد کیهان تأثیر شیرینی های حاوی لوآیا راهی برای رفع کم آبی اما شما از دید خفاش کور هنقش نگاه از پایین یا نگاهساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانعادت بد را ترک کنابزار بقای موجود زنده از چالش هوشیاری و اینکه چرا من کسی در ناکسی دریافتم حس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان موفق به بازگردمحل درک احساسات روحانی دبیان حقیقتدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهگذشته را دفن کنزندگی زمینی امروز بیش از تاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکنقش داروهاي مختلف معروف تغییرات منطقه بویایی مغزچت جی پی تیغربال در زندگیاتفاق و تصادفمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی تعاملیداروی فامپیریدین یا نورلیکی از علل محدودیت مغز امذره ی معین یا ابری از الکبابا زود بیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانزاویه نگاه ها یکسان نیستشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادنقشه های مغزی جدید با جزیفلج خواب چیستجنسیت و تفاوت های بیناییچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک قسمت دهماحساسات کاذبمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت یازدهداروی ضد چاقیژنهای مشترک بین انسان و ورنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد نقش ویتامين تو کجای جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، زبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزشگفت زده و حیران باشای نعمت من در زندگیمچندین ماده غذایی که ماننفاصله ی همیشگی تصویر سازجهان کنونی و مغز بزرگترینسبت ها در کیهانخفاش با شیوع همه گیری جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختکمردرد با پوشیدن کفش مناروبات کیانتولید مولکول جدید توسط هپروتز چشمآپومورفین در پارکینسونمشاهده آینده از روی مشاهسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهانایا کوچک شدن مغزانسان النوار مغز مشاهده ی غیر مستفردا را نمیدانیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فهم نوع خواری در میان پیشیخورشید مصنوعیمنبع خواب و رویابقا با سازگارترین فرد اسهر چیز با هر چیز دیگر در تدرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطکودکان خود را مشابه خود تروش صحبت کردن در حال تکامتوهم وجودآنچه ناشناخته است باید شآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، اگر نیروی مغناطیس نباشد نوروفیبروماتوزقلب را نشکنجبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تهمیشه، آنطور نیست که هستخرما منبع بسیار خوب آنتی موجودات مقهور ژنها هستندبه بالاتر از ماده بیندیشوقتی پر از گل شدی خودت را درمان جدید میگرن با انتی برخی توصیه ها برای واکسیکار امروز را به فردا نیندرژیم های غذایی و نقش مهم توضیحی ساده در مورد هوش مآیا ما تنها موجودات زنده افت فشار خون ناگهانی در ومغز انسان برای شادمانی طسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین هماننکاتی در مورد تشنجقدرت کنترل خودحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تهنر، پر کردن است نه فحش ددنیایی پر از سیاهچاله مکان زمان یا حافظه زمانبی سوادی در قرن 21واقعیت فیزیکی، تابعی از درها بسته نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورکریستال زمان(قسمت دوم)راست دستی و چپ دستیتکامل ابزار هوش ، راه پر آیا انسان با مغز بزرگش اخالگو و عادت را بشکن و در امغز در تنهایی آسیب میبینسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقا از نخستین هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیلایو دوم دکتر سید سلمان فنگاه مادی غیر علمی استلبخند بزن شاید صبح فردا زحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ديدن با چشم بسته در خواب ماده ی تاریکبیماری اضطراب عمومیواکسن آلزایمردرگیری مغز در بیماری کویتفاوت مغز انسان و میمون هگوش دادن بهتر از حرف زدنزمان و گذر آن سریع استتئوری تکامل امروز در درمآیاما مقهور قوانین فیزیکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش نظام غذایی در تکامل مسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکرابزار بقای موجود زنده از چالش هوشیاری و اینکه چرا من پر از تلخیمحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان نورون مصنوعی سمحدودیت چقدر موثر استبیداری و خواب کدام بهتر ادست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدگریه ی ابر، رمز طراوت باغزندگی زودگذرسرگردانیتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی تونقش درختان در تکاملتغییرات مغز پس از 40 سالگینتایج نادانی و جهلمقالاتاتوبان اطلاعات و پلِ بینمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروی لیراگلوتیدیافته های نوین علوم پرده ذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجتمرکز و مدیتیشنپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایزاوسکا درمان گوشرشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علنقشه با واقعیت متفاوت اسفلج دوطرفه عصب 6 چشمجهل مقدسچرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک قسمت دوازدهماخلاق و علوم اعصابمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت پنجمداروی ضد چاقیژنهای هوش ، کدامندرنگین کمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های نقشه ی ژنتیکیای همه ی وجود منچندجهانیفتون های زیستیجهان کاملی در اطراف ما پرنسبت طلایی، نشانه ای به سخلا، حقیقی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول انجام برخی نرمش ها دهیچ چیز همیشگی نیستدر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان هکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروح و آب حیاتتولید مثل اولین ربات های پروتز عصبی برای تکلمآب زندگی است قسمت چهارممشاهدات آمیخته با اشتباهسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیایا این جمله درست است کسینوار مغز با توضیح دکتر فافرزندان زمان خودجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انهمه چیز موج استخوش قلبی و مهربانیمنتظر نمان چیزی نور را بهبقا در ازای بیماریهر جا که جات میشه، جات نیدرمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تکودکان را برای راه آماده روشهای نو در درمان دیسک بتوهم بی خداییآنچه واقعیت تصور میکنیم آزادی عقیده، آرمانی که تمغز مانند تلفن استسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آناگر نعمت فراموشی نبود بسنورون هاي مصنوعی می توانقوی تر باشجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدهمکاری یا رقابتخسته نباشی بابامورد نادر همپوشانی دو بیبه جای محکوم کردن دیگران وقتی تو از یاد گرفتن باز درمان جدید کنترل مولتیپلبرخی درمان های Spinal Muscular Atکار با یگانگی و یکپارچگیرژیم ضد التهابیتیوتیکسن داروی ضد جنونآیا مصرف مولتی ویتامین هافت هوشیاری به دنبال کاهمغز انسان رو به کوچک تر شسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینطبیعت موجی جهانابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایقدرت انسان در نگاه به ابعحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است ددنیا، هیچ استمکانیک کوانتومی بی معنی بی شرمیواقعیت چند سویهدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی کریستال زمان(قسمت سوم)رجزخوانی هایی که امروز بتکامل تکنولوژیآیا احتمال دارد رویا از آالگوی بنیادین و هوشیاریمغز را از روی امواج بشناسسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخانابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماننگاه محدود و تک جانبه، مشلحظات خوش با کودکانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دی متیل فومارات(زادیوا)(ماده ی خالیبیماری بیش فعالیواکسن ایرانی کرونا تولیددرگیری مغز در بیماران مبتفاوت ها و تمایزها کلید بگوشه بیماری اتوزومال رسسزمان و صبرتئوری تکامل در پیشگیری و آگاهی فراتر از آگاهیانفجار و توقف تکاملی نشانقش نظریه تکامل در شناساسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از چالش کمبود اندام برای پیمن بی من، بهتر یاد میگیرمحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان یک فرضیه رادیکوراپامیل در بارداریمحدودیت های حافظه و حافظبیست تمرین ساده برای جلودست بالای دستتلاش های جدید در ALSگربه شرودینگر و تاثیر مشزندگی سلول در بدن، جدای اسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استنقش ذهن و شناخت در حوادث تغییرات آب و هوایی که به نجات در راستگوییتاثیر ویتامین دی بر بیمااتوسوکسیمایدمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوهوش مصنوعی در تفکر خلاق اداروی تشنجی درباردارییاد گرفتن مداومذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت وتمرکز بر هدفپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن زبان فرایند تکاملی برای شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهنقص های سیستمی ایمنیفن آوری های جدید علیه شناجهان فراکتالچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت سوماخلاق پایه تکامل و فرهنگمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت اولداروی ضد تشنج با قابليت تژنهای حاکم بر انسان و انسرهبر حقیقیبحثی در مورد حقیقت فضا و تو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های زنبور عسلای آنکه نامش درمان و یادشنه ناامیدی بلکه ارتقافروتنی معرفتیجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلنشانه های گذشته در کیهان خلا، خالی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول توسعه ی یک ذهن کاملهیچ چیز، چقدر حقیقی استدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشکنگره بین المللی سردرد دروح در جهانی دیگر استتولید یا دریافت علمپرورش مغز مینیاتوری انساآب زندگی است قسمت هفتممطالبه ی حق خودسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیمایا ابزار هوشمندی یا مغز نوار مغز ترجمه رخدادهای فرضیه ای جدید توضیح میدهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انهمه چیز و هیچ چیزخوش خیالی و خوش بینیمنتظر زمان ایده آل نشوبقای حقیقی در دور ماندن اهر حرکت خمیده می شود و هر درمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های کوری گذرای ناشی از موبایروشهای شناسایی قدرت شنواتوهم تنهاییآنچه حس می کنیم، نتیجه ی آزار دیگری، آزار خود استمغز مادران و کودکان در زمسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالاگر نعمت فراموشی نبود بسنورون های ردیاب حافظهقیچی ژنتیکیجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسهمانند سازی در انسانخطا در محاسبات چیزی کاملموسیقی نوبه خوبی های دیگران فکرکنوقتی ریشه ها عمیقند از چیدرمان جدید ام اسبرخی روش های تربیتی کودککارهای کوچک، بی ارزش نیسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتیک و اختلال حرکتیآیا مغز تا بزرگسالی توسعافتخار انسانمغز انسان رو به کوچکتر شدسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقا از نخستین همانچگونه میتوان با قانون جنقدرت ذهنحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تهورمون شیرساز یا پرولاکتدندان ها را مسواک بزنید تمکانیزمهای دفاعی در براببی عدالتی در توزیع واکسن واقعیت چیستدرون قفس یا بیرون از آنبزرگترین خطایی که مردم مکشف مکانیسم عصبی خوانش پرحم مصنوعیتکامل جریان همیشگی خلقتآیا احتمال دارد رویا از آالگوبرداری از طبیعتمغز زنان جوانتر از مغز مرسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را علایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین هماننگاه کلی نگرلرزش ناشی از اسیب به عصبحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دین اجباریماده ای ضد التهابیبیماری تی تی پیواکسن اسپایکوژندرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت ها را به رسمیت بشناگوشت خواری یا گیاه خواریزمان واقعیت است یا توهمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدنقش هورمون های تیروئید دستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از چالش دیدگاه های سنتی در بمننژیتحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسورزش هوازی مرتب خیلی به قمحدودیت درک انسانبیش از نیمی از موارد انتقدستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرگزیده ای از وبینار یا کنفزندگی، مدیریت انرژیسردرد میگرنتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابنقش روی و منیزیم در سلامتتغییرات تکاملی سر انسان نخاع ما تا پایین ستون فقرصفحه اصلیاتصال مغز و کامپیوترمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی جدید ALSیاد بگیر فراموش کنیذرات کوانتومی زیر اتمی قبار مغز بر دو استخوانتمرکز بر امروزپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستزبان متغیرشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستنقص در تشخیص هیجانات عامفناوری هوش مصنوعی نحوه خجهان قابل مشاهده بخش کوچچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت سی و هشتماختلاف خانوادگی را حل کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت دهمداروی ضد تشنج با قابليت تکفش و کتابروی و منیزیم در تقویت استتو آرامش و صلحیپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا نتیجه ی تلاشایمپلانت مغزینه به اعدامفروتنی و غرورجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و نشانه های پروردگار در جهخلاصه ای از مطالب همایش ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول سلامت کمرهیچ وقت خودت را محدود به در هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکنگره بین المللی سردرد دروح رهاییتولید پاک و فراوان انرژیپرکاری تیروئیدآب زندگی است قسمت اولمطالبی در مورد تشنجسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزایا بیماری ام اس (مولتیپنوار مغز در فراموشی هافساد اقتصادی سیتماتیک درجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انساهمه چیز کهنه میشودخوشبختی چیستمنحنی که ارتباط بین معرفبلندی در ذهن ما درک بلندیهرچیز با یک تاب تبدیل به درمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم کی غایب شدی تا نیازمند دلروشی برای بهبود هوش عاطفتوهم جداییآنها نمیخواهند دیگران راآسيب میکروواسکولاریا آسمغز چون ابزار هوش است دلیسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهاگر با مطالعه فیزیک کواننوروپلاستیسیتی چیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزهمجوشی هسته ای، انرژِی بخطا در محاسبات چیزی کاملموسیقی هنر مایع استبه خودت مغرور نشوویتنام نوعی کرونا ویروس درمان جدید ای ال اس، توفربرخی سلولهای عصبی در تلاکارهایی بیش از طراحی و گپرژیم غذایی سالم و ضد التهتیکاگرلور داروی ضد انعقاآیا همه جنایت ها نتیجه بیافراد آغاز حرکت خودشان رمغز ایندگان چگونه استسیاهچاله هاترک امروزطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پقدرت عشقحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش فوق العاده، هر فرد اسده روش موفقیتما انسانها چه اندازه نزدبیمار 101 ساله، مبتلا به سواقعیت چیستدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبزرگترین درد از درون است کشف مکانیسمی پیچیده در برحم مصنوعیتکامل داروینی هنوز در حاآیا برای تولید مثل همیشه التهاب شریان تمپورالمغزهای کوچک بی احساسسکته مغزیتشنج چیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با اابزار بقا از نخستین هماننگاه انسان محدود به ادرالرزش عضله یا فاسیکولاسیوحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دین، اجباری نیستماده، چیزی نیستبیماری دویکواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت های بین زن و مرد فقگیلگمش باستانی کیستزمان پلانکتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزینقش هورمون زنانه استروژنستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدعدم درکابزار بقای موجود زنده از چاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی ورزش هوازی ، بهترین تمریمخچه فراتر از حفظ تعادلبیشتر کمردردها نیازی به دغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرگزارش یک مورد جالب لخته وزندان ذهنیسردرد میگرن در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولیننقش روزه داری در سالم و جتغذیه بر ژنها تاثیر داردنخستین تمدن بشریسوالات پزشکیاثر مضر مصرف طولانی مدت رمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی جدید s3 در درمان ام یادگیری مهارت های جدید درفلکس وتری با توضیح دکتر بار بزرگ ایستادن بر دو پاتمساح حد واسط میان مغز کوپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستزبان مشترک ژنتیکی موجوداشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خنقطه ی رسیدن به قلهفواید روزه داری متناوبجهان موازی و حجاب هاچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت سی و ششماختلال خواب فرد را مستعد منبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در مورد ههوش عاطفی قسمت دومداروی ضد تشنج توپیراماتکل اقیانوس در یک ذرهرویا و واقعیتتو افق رویداد جهان هستیپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قمازبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا تلاشایمپلانت مغزی و کنترل دو نه به اعدامفرگشت و تکامل تصادفی محض جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش نشانه های بیداری روحیخلاصه ای از درمان های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاضطراب و ترسهیچ کاری نکردن به معنی چیدر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلککنترل همجوشی هسته ای با هروزه داری متناوب، مغز را تولید اندام با چاپ سه بعدپرتوهای صادر شده از سیاهآب زندگی است قسمت دوممطالعه ای بیان میکند اهدسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عایا بدون زبان میتوانیم تنوار مغز در تشخیص بیماری فشار و قدرتجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهاهمه چیز در زمان مناسبخوشبختی دور از رنج های ممنشأ اطلاعات و آموخته ها بلوغ چیستهز ذره، یک دنیاستدرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرکیهان خود را طراحی میکندروشی جدید در درمان قطع نختوهم جدایی و توهم علمآنژیوگرافی از مغزآسیب ها ناشی از آلودگی هومغز چگونه صداها را فیلتر سندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانیاگر تلاش انسان امروز برانوروز مبارکقانون مندی نقشه ژنتیکی مجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزهمراه سختی، اسانی هستخطای ادراک کارمامیهمانهای ناخوانده عامل به دنبال رستگاری باشویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید سرطانبرخی سيناپسها طی تکامل و کاربرد روباتهای ريزنانورژیم غذایی ضد التهابیتیروفیبان موثر در سکته ی آیا هوش مصنوعی می تواند نافراد بی دلیل دوستدار تو مغز ابزار بقای برتر مادیسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همقضاوت ممنوعحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احدهن، بزرگترین سرمایهما انسانها چه اندازه نزدبیمار مرکز تنفس سلولیواقعیت های متفاوتدروغ نگو به خصوص به خودتبسیاری از مجرمان، خودشانکشف ارتباط جدیدی از ارتبرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتکامل داروینی هنوز در حاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دامواجی که به وسیله ی ماشیمغز، فقط گیرندهسال سیزده ماههمغزتان را در جوانی سیم کشسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقا از نخستین هماننگاه از بیرون مجموعهلزوم گذر انسان از حدها و حباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دیوار همه اش توهم بودماده، چیزی بیش از یک خلا بیماری دیستروفی میوتونیواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری اعصاب به علت میتوتفاوت های تکاملی در مغز وگیاه بی عقل به سوی نور میزمان به چه دلیل ایجاد میشتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کساننقش ویتامین K در ترمیم اسستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهابزار بقای موجود زنده از نابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنورزش و میگرنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبا هوش مصنوعی خودکار روبذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالگشایش دروازه جدیدی از طرزونیسومایدسردرد میگرنی در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندنقش رژیم غذایی بر رشد و اثبت و دستکار ی حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهپیامهای کاربراناثرات فشار روحی شدیدمنابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی جدید لنفوم و لوکمییادگیری هوش مصنوعی، عمیقرفتار مانند بردهبار سنین ابزار هوشمندی اتنفس هوازی و میتوکندریپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استزبان چهار حرفی حیات زمینشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکنقطه ای بود و دگر هیچ نبوفیلمی بسیار جالب از تغییجهان ما میتواند به اندازچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت سیزدهماختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش عاطفی قسمت سومداروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فکلمات بلند نه صدای بلندرویا و کابوستو انسانی و انسان، شایستپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقازدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار قرنایمپلانت مغزی کمک میکند نه بدبخت بلکه نادانفراموش کارها باهوش تر هسجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازنظام مثبت زندگیخم شدن فضا-زمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاع رسانی اینترنتیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتهکنترل جاذبهروزه داری و التهاب زیانبتولید سلولهای جنسی از سلپرتوزایی از جسم سیاهآب زندگی است قسمت سوممعماری، هندسه ی قابل مشاسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت شباهت زیاد بین سلول هاي عایا تکامل هدفمند استنوار مغزی روشی مهم در تشخفضا و ذهن بازجوانان وطنارزش های وارونههمه چیز در زمان کنونی استخانه ی تاریکمنشاء کوانتومی هوشیاری ابلعیدن ستاره توسط سیاهچاهزینه ای که برای اندیشیددرمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زانکیهانِ هوشیارِ در حال یاروشی جدید در درمان نابینتوهم جسمآنان که در قله اند هرگز خآسیب روانی شبکه های اجتممغز ناتوان از توجیه پیداسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکاراگر خواهان پیروزی هستینوروز یا روز پایانیقانون گذاری و تکاملجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتهمراهی میاستنی با برخی سخطای حسمیوتونیک دیستروفیبه زودی شبکه مغزی به جای ویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید سرطانبرداشت مغز ما از گذر زمانکاربرد روباتهای ريز، در رژیم غذایی ضد دردتکنولوژی های جدید و حالتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرافزایش قدرت ادراکات و حسمغز ابزار برتر بقاسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین قطار پیشرفتحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایدو ویژگی انتزاع و قدرت تجما اکنون میدانیم فضا خالبیماری لبر و نابینایی آنواقعیت و مجازدریای خدابسیاری از بیماری های جدیکشف جمجمه ای درکوه ایرهورساناها و ابر رساناها و عتکامل داروینی هنوز در حاآیا تکامل و تغییرات ژنتیامیوتروفیک لترال اسکلروتکامل داروینی هنوز در حاآیا جنین انسان، هوشمندی امید نیکو داشته باش تا آنمغزتان را در جوانی سیمکشسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقا از نخستین هماننگاه از دور و نگاه از نزدلزوم سازگاری قانون مجازاحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دیوار، از ابتدا توهم بودماست مالیبیماری سلیاکواکسن دیگری ضد کرونا از ددرب بسته با غیر خود باز متفاوت های زبانی سرمنشا تگیاه خواری و گوشت خوار کدزمان شگفت انگیزتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه اینقش ژنتیک در درمان اختلاستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از ناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغورزش بهترین درمان بیش فعمخچه ابزاري که وظیفه آن فبا هر چیزی که نفس می کشد مذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع پل جویی اصفهانزونا به وسیله ویروس ابله سردرد و علتهای آنتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عنقش رژیم غذایی در رشد و اثبت امواج الکتریکی در عصنخستین روبات های زنده ی جسایتهای دیگراثرات مفید قهوهمنابع جدید انرژیحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی جدید میاستنی گراوییادگرفتن، آغاز حرکت است رفتار وابسته به شکلبارداری بدون رحمتنفس هوازی و میتوکندریپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستزبان نیاز تکاملی استشناسایی سلول های ایمنی ااولین مورد پیوند سر در اننقطه بی بازگشتفیروز نادریجهان مادی، تجلی فضا در ذهچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت ششماختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست قسمت استخوان های کشف شده، ممکهوش عاطفی قسمت ششمدارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتهکلوزاپین داروی ضد جنونرویا و خبر از آیندهتو با همه چیز در پیوندیپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیسسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار شش گوشایمپلانت نخاعی میتواند دنه جنگ و نه خونریزیفراموشی همیشه هم بد نیستجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد نظریه ی تکامل در درمان بیخونریزی مغز در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعات حسی ما از جهان، چهیچ کس حقیقت را درون مغز در کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نکندر در بیماریهای التهابروزه داری و بیمار ی ام اس تولترودینپرسش و چستجو همیشه باقی اآب، زندگی است(قسمت پنجم)معنی روزهسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشاشجاعت و ترسایجاد احساساتنوار مغز، مفید و بی خطرفضای قلب منبع نبوغ استجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غهمه چیز، ثبت می شودخانواده پایدارمهمان ناخواندهبنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه سنگین انسان در ازادرمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانوکیست هیداتید مغزروشی جدید در درمان سکته متوهمات و شناخت حقیقتآنزیم تولید انرژی در سلوآسیب عصب پا به دنبال اعتیمغز و قلب در جنین موش مصنسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسضرب المثل یونانیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمنورالژیقانون جنگلجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میهمراهی نوعی سردرد میگرنیخطر آلودگی هوامیگرن و پروتئین مرتبط با به زیر پای خود نگاه نکن بویتامین کادرمان دارویی سرطان رحم ببرداشتت از جهان رو زیاد کاش شرف اجباری بود یا حتیراه فراری نیستتکنولوژی و پیشرفتآیا هوش ارثی دریافتی از پافزایش مرگ و میر سندرم کومغز از بسیاری حقایق می گرسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونعقل مجادله گرابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسقطره قطرهحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدو بیماری روانی خود بزرگ ما از اینجا نخواهیم رفتبیماری میاستنی گراویسواقعیت و انعکاسدرک فرد دیگر و رفتارهای ابسیاری از بیماری های جدیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبرستگاری محدود به یک راه نتکامل زبانآیا جهان ذهن و افکار ما مامید نجاتمغط یک گیرنده استساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زباابزار بقا از نخستین هماننگاه از درون قفس یا بیرونلزوم سازگاری قانون مجازاحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دید تو همیشه محدود به مقدماست مالی با هوش انسانیبیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن سرطاندرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ایستایی و تکاپوگیرنده باید سازگار با پیزمزمه ات مانده در گوشمتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدنقش گرمایش آب و هوا در همسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتابزارهای پیشرفته ارتباط ناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی ورزش در کمر دردمخچه تاثیر گذار بر حافظهبا آتش، بازی نکن و بعد از ذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخاپل خواجو اصفهانزیان غذاهای پرچربسردرد به دلیل مصرف زیاد متاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملنقش زنجبیل در جلوگیری از جلو رفتن یا عقبگردنرمش های مفید برای درد زااثرات مفید روزه داریمناطق خاص زبان در مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید آلزایمریادآوری خواب و رویارفتار اجتماعی انسان، حاصبازگشایی مجدد مطب دکتر ستنفس بدون اکسیژنپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانزبان و کلمه حتی برای کسانشواهدی از نوع جدیدی از حااولین هیبرید بین انسان و نمیتوان با بیرون انداختنفیزیک مولکولها و ذرات در جهان مرئی و نامرئیچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت شصت و هشتاختلالات مخچهمنبع هوشیاری کجاست قسمت استروژن مانند سپر زنان دهوش عاطفی بیشتر در زناندارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتهکلید نزدیک و نگاه تو بر فرویا بخشی حقیقی از زندگی تو با باورهایت کنترل میشپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشاید گوشی و چشمی، آماده شایمان به رویاچه زیاد است بر من که در ایفراموشی و مسیر روحانیجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارنظریه ی تکامل در درمان بیخواندن ، یکی از شستشو دهنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماطلاعاتی عمومی در مورد مهیچ اندر هیچدر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مکندر علیه سرطانروزه داری سلول های بنیادتومورها و التهاب مغزی عاپرسشگری نامحدودآتاکسی فریدریشمعادله ها فقط بخش خسته کنسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر شرکت نورالینک ویدیویی ازایران بزرگنوار مغز، ترجمه ی فعالیت قفس ذهنجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولهمه ی سردردها بی خطر نیستخار و گلمهندسی ژنتیک در حال تلاش به قفس های سیاهت ننازهزاران سال چشم های بینا ودرمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردنکیست کلوئید بطن سومريتوکسيمب در درمان ام استوکل بر خداآواز خواندن در قفس، نشانآسانی موفقیتمغز و اخلاقسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف راننداپی ژنتیکنوسانات کوانتومی منبع ماقانون جنگلجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده هندسه ی پایه ایخطرات هوش مصنوعیمیگرن و خواببه سیاهی عادت نکنیمویتامین کا و استخواندرمان زخم دیابتی با تکنوبررسي علل احتمالي تغيير کتاب گران و پرهزینه شد ولراه نجاتتکنولوژی جدید که سلول هاآیا هوش سریعی که بدون احسافزایش سرعت پیشرفت علوم مغز به تنهایی برای فرهنگ سیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونعقل سالمابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزلمس کوانتومیحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدو بار در هفته ماهی مصرف ما اشیا را آنطور که هستندبیماری های میتوکندریواقعیت تقویت شدهدرک نیازمند شناخت خویش ابشکه ای که ته نداره پر نمکشتن عقیده ممکن نیسترشته نوروایمونولوژی و نقتکامل زبانآیا جهش های ژنتیکی، ویروامید جدید بر آسیب نخاعینفرت، اسیب به خود استسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقای موجود زنده از نگاه از درون مجموعه با نگلزوم عدم وابستگی به گوگل حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دیدن خدا در همه چیزماشین دانشبیماریهای تحلیل عضلانی اواکسن سرطاندرختان اشعار زمینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیگالکانزوماب، دارویی جدیزنان باهوش ترتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژینقش پیش زمینه ها و اراده سخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستابزارهای بقا از نخستین هنادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیوزن حقیقی معرفت و شناختمخاطب قرار دادن مردم، کابا تعمق در اسرار ابدیت و ذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معپلاسمای غالبزیباترین چیز در پیر شدنسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان نقش زبان در سلطه و قدرت اجلوتر را دیدننرمش های مفید در سرگیجهاثرات مضر ماری جوانامناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختهوش مصنوعی، اتفاقات و تحداروی جدید ای ال اسیاری خدا نزدیک استرقیبی قدرتمند در برابر مبازگشت از آثار به سوی خداتنها مانع در زندگی موارد پیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیشواهدی از دنیسوان(شبه نئاولین تصویر در تاریخ از سنمیتوان بر سیاه سیاه نوشفیزیک هوشیاریجهان مشارکتیچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت شصت و دواختلالات حرکتی در انسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت53اسرار آفرینش در موجهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتهکلام و زبان، گنجینه ای بسرویا تخیل یا واقعیتتو باید نیکان را به دست بپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکشاید درست نباشداین پیوند نه با مغز بلکه نه عدم مطلق بلکه عدم با قفراموشی آرمانجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژینظریه ی تکامل در درمان بیخواب زمستانی سلول های سرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماطلاعاتی عمومی در مورد مهیچگاه از فشار و شکست نتردر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختکوچ از محیط نامناسبروزهای بد باقی نمیماندتومورهای نخاعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدآتاکسی مخچه ای خودایمنمعجزه های هر روزهسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطایرادهای موجود در خلقت بنوار عصب و عضلهقفس را بشکنجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومهمه جا خیر بکارخارق العاده و استثنایی بمهندسی بدنبه مغز خزندگان خودت اجازهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های مکپسول ژری لاکتریه زغالیتوپیراماتآینه در اینهآشنا پنداریمغز و اخلاقسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر ابتدا سخت ترین استنوشیدن چای برای مغز مفید قانونمندی و محدودیت عالمجستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انساهندسه ی رایج کیهاندفاع از پیامبرمیگرن و روزه داریبه سخن توجه کن نه گویندهویتامین کا در سبزیجاتدرمان ساده ی روماتیسمبررسی مغز با امواج مادون کتاب زیست شناسی باورراه های جدید برای قضاوت رتکنولوژی جدید که سلول هاآیا هشیاری کوانتومی وجودافسردگی و اضطراب در بیمامغز بیش از آنچه تصور میشوسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریملووفلوکساسینحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدو برابر شدن خطر مرگ و میما به جهان های متفاوت خودبیماری های مغز و اعصاب و واقعیت خلا و وجود و درک مدرک و احساسبشریت از یک پدر و مادر نیگل خاردار، زیباسترشد مغز فرایندی پیچیده ارشد مغز علت تمایل انسان بتکامل زبان انسان از پیشیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجامید درمان کرونا با هماننقاشی هایی با بوی گذشته یسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از نگاه حقیقی نگاه به درون امقاومت به عوارض فشار خون حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دیدگاه نارسای دوگانه ی ممبانی ذهنی سیاه و سفیدبیماری، رساله ای برای سلواکسن ضد اعتیاددرد و درستفاوتهای جنسیتی راهی براگام کوچک ولی تاثیرگذارزنجیرها را ما باید پاره کتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیارینقش آتش در رسیدن انسان بهسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولووابزارهای بقا ازنخستین همنادانی در قرن بیست و یکم،منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانش، قفل ذهن را باز میکنوزوز گوشمدل همه جانبه نگر ژنرالیبا خودت نجنگذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اسپمبرولیزوماب در بیماری چزیباترین چیز در افزایش سسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استنقش زبان در سلطه و قدرت اجمجمه انسان های اولیهنرمش های موثر در کمردرداجزای پر سلولی بدن انسان منبع هوشیاری کجاست قسمت اسکار، لگوی هوشمندهوش احساسیداروی جدید برای میاستنی ژن همه چیز نیسترموزی از نخستین تمدن بشربازگشت به ریشه های تکاملتنها در برابر جهانپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سشیشه ی بازالتی و سیلیکوناولین دارو برای آتاکسی فنمای موفقیتفیزیک و هوشیاریجهان معناچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت شصت و ششاختلالات صحبت کردن در انمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماسرار بازسازی اندام هاهوش عاطفی در زنان بیشتر ادخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهکلام، در تحولی شگفت آور برویا حقی از طرف خداتو برای خزیدن خلق نشده ایپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکشایسته نیست در جیب خود قراین اندوه چیستنهایت معرفت و شناخت درک عفرایند پیچیده ی خونرسانیجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حینظریه ی ریسمانخواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهیپرپاراتیروئیدیسمدر آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کوچک شدن مغز از نئاندرتاروزهای سختتومورهای ستون فقراتآلودگی هوا و ویروس کروناآتش منبع انرژیمعجزه ی چشمسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشمایستادن در برابر آزادی بنوار عصب و عضلهقله برای دیدن نه برای به جوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومهمیشه چیزی برای تنهایی دخبر مهم تلسکوپ هابلمهربانی، شرط موفقیتبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال درمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دکامپیوتر سایبورگریواستیگمینتوانایی مغز و دیگر اجزای آیندهآشنا پنداریمغز و سیر تکامل ان دلیلی سندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزابتدایی که در ذهن دانشمننوعی سکته مغزی ، وحشتناک قارچ بی مغز در خدمت موجودحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار هندسه بنیادیندفاع در برابر تغییر ساختمیگرن سردردی ژنتیکی که ببهبود حافظه پس از رخدادهویتامین بی 12 در درمان درددرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی و اپروچ جدید بر بیمکتاب طبیعت در قالب هندسهراه های جدید برای قضاوت رتکینگیآیا واکنش های یاد گرفته وافسردگی و ساختار مغزمغز برای فراموشی بیشتر کسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عملابزار بقا از نخستین همانچگونه انتظارات بر ادراک لوب فرونتال یا پیشانی مغحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگودو برابر شدن خطر مرگ و میما با کمک مغز خود مختاريمبیماری وسواسوالزارتان داروی ضد فشار درک کنیم ما همه یکی هستیمبعد پنجمگل درون گلدانبعد از کروناگل زندگیرشد در سختی استتکامل ساختار رگهای مغزی آیا خداباوری محصول تکاملامیدوار باش حتی اگر همه چچقدر به چشم اعتماد کنیمساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از نگاه دوبارهمقایسه رقابت و همکاریحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دژا وو یا اشنا پنداریمباحث مهم حس و ادراکبیندیشواکسن علیه سرطاندرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشگامی در درمان بیماریهای زندگی فعال و مثبت روند آلتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟نقش انتخاب از طرف محیط، نسختی ها رفتنی استتغییرعصب سیاتیکابزارهای بقای موجود زندهنازوکلسینمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانش، یک انسان را ناسازگوسواس، بیماری استمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبا خدا باشذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنپنج اکتشاف شگفت آور در موزیر فشار کووید چه باید کرسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشنقش سجده بر عملکرد مغزجنین مصنوعینرمشهای مهم برای تقویت عاجزایی ناشناخته در شکل گمنبع هوشیاری کجاست قسمت اساس انسان اندیشه و باور هوش احساسیداروی جدید برای کاهش وزنژن همه چیز نیسترمز و رازهای ارتباط غیر کبازخورد یا فیدبکتنهاییپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواشکل های متفاوت پروتئین هاولین دروغنمایش تک نفرهفیزیک آگاهیجهان هوشمندچراغ های متفاوت و نور یکسحس و ادراک سی و هفتماختلالات عضلانی ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصفهان زیباهوشمندی کیهاندر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهکلرال هیدرات برای خوابانرویاها از مغز است یا ناخوتو تغییر و تحولیپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکشادی، پاداش انجام وظیفهاین ایده که ذرات سیاهچالنهایت در بی نهایتفرایند تکامل و دشواری هاجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بنظریه تکامل در درمان بیمخواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنتکوچکی قلبروش مقابله مغز با محدودیتوهم فضای خالیآلودگی هوا و پارکینسونآثار باستانی تمدن های قدمعجزه ی علمسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی ساکنون را با همه ی نقص هاینوار عصب و عضلهقله سقوطجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسهمیشه چشمی مراقب و نگهباخدا موجود استموفقیت هوش مصنوعی در امتبه نقاش بنگرهشت توصیه برای کاستن از ددرمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانهکاهش مرگ و میر ناشی از ابریاضیات یک حس جدید استتوازن مهمتر از فعالیت زیآینده ی انسان در فراتر ازآشناپنداری چیستمغز کوانتومیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارضعیف و قویابتذال با شعار دیننیکولا تسلاقبل از آغازحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز هندسه در پایه ی همه ی واکدقیق ترین تصاویر از مغز امیگرن شدید قابل درمان اسبهداشت خوابویتامین بی هفدهدرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی ژنها در تشخیص بیماکتاب، سفری به تاریخراه پیروزی در زندگی چیستتکامل فردی یا اجتماعیآیا یک، وجود دارداقلیت خلاقمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقا از نخستین همانچگونه به سطح بالایی از هولوتیراستامحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بدو داروی جدید برای میاستما بخشی از این جهان مرتبطبیماری کروتز فیلد جاکوبواکنش های ناخودآگاه و تقدرک احساسات و تفکرات دیگدرک تصویر و زبان های مخلتبعد از کروناگلوله ی ساچمه ایرشد، رسیدن به یک هدف نیستتکامل شناخت انسان با کشفآیا دلفین ها می تواند از امیدوارینقش قهوه در سلامتیساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر قدرت بینایی درامقابله ی منطقی با اعتراضحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دژاوو یا آشناپنداریمبتکران خودشکوفابیهوش کردن در جراحی و بیمواکسنی با تاثیر دوگانه ادرد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از روی طبیعتگامی در درمان بیماریهای زندگی هوشمند در خارج از زتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استنقش اتصالات بین سلولهای سرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزارهای بقای از نخستین نباید صبر کرد آتش را بعد منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدائما بخوانیک پیام منفرد نورون مغزی مدل هولوگرافیک تعمیم یافبا طبیعت بازی نکنذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیپول و شادیزیرفون داروی ضد ام اسسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پانقش غذاها و موجودات درياALS نگاهی کامل بر بیماری وجنگ هفتاد و دو ملت همه را چرا ماشین باید نتایج را پحس و ادراک قسمت بیست و چهاحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از مغز، وزن را کمهوش بشری تهدید برای بشریداروی جدید برای ای ال اسژن هوش و ساختارهای حیاتی رمز گشایی از اتصالات مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی تنهایی رمز نوآوری استپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج شکل پنجم مادهاولین سلول مصنوعیچند نرمش مفید برای کمردرفیزیکدانان ماشینی برای تجهان هوشیارنزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک- قسمت پنجاه و اختراع جدید اینترنت کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل بازخوردهوشیاری و وجوددر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاکم کردن کالری روشی سودمنرویاهای پر رمز و حیرتی درتو جهانی هستی که خودش را پروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشب سیاه سحر شوداین ابتدای تناقض هاستنهادینه سازی فرهنگ اختلافرایند حذف برخی اجزای مغجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژنظریه تکامل در درمان بیمخواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولیکوچکترین چیز یک معجزه اسروش های صرفه جویی در ایجاتوهم فضای خالی یا توهم فضآلزایمرآرامش و دانشمعجزه ی علم در کنترل کرونسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشاکوییفلکسنوار عصب و عضله مهم در تشقلب های سادهجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرهمیشه اطمینان تو بر خدا بخدا نور آسمان ها و زمین اموفقیت در تفکر استبه نادیدنی ایمان بیاورو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان آرتروز با ورزش موضبرخی اصول سلامت کمرکاهش التهاب ناشی از بیماریتوکسیمابتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآینده ی علم و فیزیک در60 ثآشتی بهتر استمغز آیندگان چگونه است ؟سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتابداع دی ان ای بزرگترین دنیاز به آموزش مجازی دیجیقبل از انفجار بزرگحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسهندسه زبانِ زمان استدل به دریا بزنمیدان مغناطيسي زمین بشر بوزون هیگز چیستویتامین دی گنجینه ای بزردرمان سرگیجه بدون داروبررسی بیماری التهابی رودکتابخانهراه انسان شدن، راه رفتن وتکامل مادی تا ابزار هوشمآیا کیهان می تواند یک شبیاقیانوس نادانیمغز بزرگ چالش است یا منفعسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحابزار بقا از نخستین همانچگونه باغبانی باعث کاهش لوزالمعده(پانکراس)مصنوعحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بدو سوی واقعیتما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری گیلن باره و بیمارواکنش به حس جدیدبیماری آلزایمر، استیل کوواکسن های شرکت فایزر آمردرک حقیقت نردبان و مسیری بعد از کرونا دلخوشی بیهوگلوئونز گهواره تا گورتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا دلفین ها میتوانند باامیدواری و مغزنقش مهاجرت در توسعه نسل اساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر توانایی اجزاي بمقابله با کرونا با علم اسحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دگرگونی های نژادی و تغییمتواضع باشبیهوشی در بیماران دچار اوابستگی یعنی قلادهدردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتگاهی لازم است برای فهم و زندگی و داراییتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندنقش تیروئید در تکامل مغزسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایانابزارهای دفاعی و بقای مونبرو و انرژی مداوممنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروهای مصرفی در ام اسیک پیشنهاد خوب برای آسان بالاترین هدف از دولتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینزیرک ترین مردمسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودنقش غذاها و موجودات دريافقر داده ها در هوش مصنوعیجنگ و تصور از جنگچرا مردم با زندگی میجنگنحس و ادراک قسمت بیست و یکاحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از نظریه ی تکامل هوش در طبیعتداروی جدید برای دیابتژن یا نقشه توسعه مغز و نقرمز پیشرفت تواضع است نه طبحتی علمی درباره تمایل بتنبیه چقدر موثر استپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینشکرگزار هر چیزی باش که دااوکرلیزوماب داروی جدید شچند جهانیفال نیکوجهان های بسیار دیگرنزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک- قسمت بیست و پادامه بحث تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل در هم تنیدگی و جهانی هوشیاری و افسردگیدر محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرکمالگرایی دشمن پیشرفترویای شفافتو جدای از کیهان نیستیپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی میلیون ها جهان اینکه به خاطرخودت زندگی چهار میلیارد سال تکامل بفراتر از دیوارهای باورجهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهاننظریه تکامل در درمان بیمخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتماد بی موردهدف یکسان و مسیرهای مختلدر عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز دکووید نوزده و خطر بیماری روش هایی برای کم کردن اضطتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آملودیپین داروی ضد فشار آرامش و سکونمعجزه در هر لحظه زندگیسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استاکسی توسین و تکامل پیش انوار عصب و عضله تعیین محلقلب و عقلجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوهمیشه به آنچه داری، خوشنخدا بخشنده است پس تو هم بمولکول ضد پیریبه هلال بنگروفور و فراوانیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اطلاعات روانشناسی مکاهش حافظه هرچند فرایندیریسدیپلام تنها داروی تایتوسعه برخی شغل ها با هوش آینده با ترس جمع نمیشودآغاز فرایند دانستنمغز اندامی تشنه ی انرژی اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهابزار هوش در حال ارتقا ازچیز جدید را بپذیرقبرستان ها با بوی شجاعتحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهندسه، نمایشی از حقیقتدلایلی که نشان میدهد ما بمیدان های مغناطیسی قابل بوزون هیگز جهان را از متلویروس مصنوعیدرمان سرطان با امواج صوتبررسی سیستم تعادلی بدن اکجای مغز مسئول پردازش تجراه بی شکستتکامل مداومآیا گذشته، امروز وآینده الکترومغناطیس شنوایی و همغز بزرگ چالشهای پیش روسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقا از نخستین همانچگونه تکامل مغزهای کنونیلیروپریم داروی ترکیبی ضدحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بدولت یا گروهکمانند آب باش