دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقا از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت چهل و دوم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت چهل و دوم)

یک مطالعه از چین- که پیشنویس آن در 12 جولای منتشر شد- نشان داد، تغلیظ اجزای منتشر شده از ویروس- به عنوان علامت عفونت زایی و انتشار بیماری- در افرادی که با گونه ی دلتا آلوده شده بودند، تقریبا 1000 برابر افرادی است که با گونه های ابتدایی SARS-CoV-2. آلوده شده بودند!

رقابت تکاملی در نقشه ی حیاتی موجودات زنده، رقابتی پایان ناپذیر در کیهان مادی ماست.

ساخت واکسن ها علیه ویروس جدید کرونا، هرچند امیدی ابتدایی را در میان کشورهای جهان ایجاد کرد، مطالعات جدید نشان میدهد ویروس در برابر این واکسن ها آرام نمیماند؛ به خصوص اگر بتواند از خلا فرهنگی و علمی و بازی های سیاسی موجود دربرخی کشورها- که باعث کندی در واکسیناسیون عمومی و یا ارائه ی واکسن های ضعیف بدون پشتوانه ی علمی می شود- بهره ببرد.

ساختن واکسن، گامی ابتدایی است. پژوهش روی تاثیر واکسن ها در ایمنی زایی و تولید آنتی بادی در گونه ی قدیمی و گونه های جدید ویروس- که دائما ساخته میشوند- گام پیچیده ی بعدی است که باید با تحلیل های آماری آزموده شود. زمانی عامل بیماری را به جن و پری نسبت میدادند ولی امروز در سایه ی پیشرفت های وسیع پزشکی، خود این عامل بیماری زا شناسایی شده است و حتی سیر جهش ها و دگرگونی های آن، در انبارهای بیوانفورماتیک در سطح جهان، قابل پیشبینی است.

ویروس های کرونا در تحلیل های عمیق ژنتیکی، انواع متفاوتی دارد و اینها یک ویروس نیستند. گونه ی دلتا با گونه ی آلفا متفاوت است زیرا در سیر تلاش خودخواه ژنهای ویروس تغییراتی را برای بقای خود ایجاد کرده است تا در برابر مقاومت انسان ها پیروز شود. با سرعت کنونی جهش ها در ویروس کرونا، گونه های بعدی کاملا قابل پیشبینی و انتظار خواهد بود. بنابراین تلاش های عمیق علمی روی سودمندی واکسن ها کنونی لازم است.

همه گیری جهانی، با اقدامات پیشگیرانه و واکسینه کردن یک یا دو کشور، مهار نخواهد شد، واکسیناسیون وسیع باید در سطح همه ی کشورهای جهان انجام شود و این آرمانی است که در جهان پراکنده و خودخواه امروز، دست یافتنی نیست.

آمارهای ساختگی که کاملا در مقایسه با آمارهای دیگر کشورها و نگاه بر مقیاس مرگ و میر به موارد ابتلا، بیهوده بودن آن را ثابت میکند، لغزش اول در مهار همه گیری است و وقتی گام اول میلغزد انتظار برداشتن گام های بعدی راست و درست، انتظاری بیهوده است.

واکسن های کووید، انتشار ویروس را کم میکند ولی در مورد دلتا نامشخص است.

مطالعات نشان میدهد واکسن ها انتشار SARS-CoV-2 را تا 80% کاهش میدهد ولی وارین دلتای ویروس، نتیجه را نامشخص کرده است. بسیاری از واکسنها به نظر میرسد حمایت خوبی در برابر کووید 19 داشته باشد و مدارک زیادی هست که نشان میدهد انتشار ویروس را هم کم میکند و این داده های مهمی برای سیاستمدارانی است که در مورد بهترین روش کنترل همه گیری تصمیم میگیرند.

با این همه، مطالعات، قبل از نوع جدید ویروس که قابلیت انتشار بالایی دارد مطرح شده است. دانشمندان می گویند گونه ی دلتا ممکن است در مقایسه با گونه های قبلی انتشار بیشتری حتی در افراد واکسینه شده داشته باشد. دومطالعه در 16 ژولای به عنوان پیش انتشار منتشر شده است و بیان میکند دو دوز واکسن که به وسیله شرکت دارو سازی فایزر، ساخته شده است در پیشگیری از عفونت SARS-CoV-2 تا 81% سودمند است و افراد واکسینه شده 78% کمتر احتمال دارد باعث انتشار ویروس به کارکنان بیمارستان شوند.

به طور کلی این نشانه ی انتشار ضعیف بعد از واکسیناسیون هم هست. ناتالی دین متخصص آمار زیستی در دانشگاه اموری در آتلانتا جورجیا میگوید: این خبرهای خوبی است ولی این کافی نیست زیرا این نشان میدهد افراد واکسینه شده میتوانند به ندرت عفونت را منتقل کنند و گونه ی دلتا که با قدرت بسیار، میتواند انتقال یابد مایه ی عدم اطمینان است. این مطالعات بر اساس چرخه ی واریان های قبلی است ولی مطالعه ی جدیدی بیان میکند واکسن، محافظت ضعیفی را بر واریان دلتا دارد.

تخمین های جدی

مارم کیلپاتریک پژوهشگر بیماری های عفونی در دانشگاه کالیفرنیا میگوید: مطالعات به ما کمک میکند بفهمیم چرا قبل از ورود گونه ی جدید دلتا، موارد در جمعیت هایی که خیلی خوب واکسینه شده بودند در حال کاهش بود. اگر این واریان جدید، ایجاد نشده بود و گسترش پیدا نمیکرد این احتمال بود که موارد جدید ابتلا در بسیاری از کشورها بسیار بسیار کاهش یابد. مطالعات، تخمین های خوبی برای جنبه های مختلف انتقال که در مطالعات بسیار به آن اشاره شده بود ارائه میدهد.

شش ماه واکسن کووید و 107میلیارد دوز از واکسن چه چیزی به دانشمندان یاد داده است؟

مطالعه ی اول در اسراییل و فرانسه روی 210 کارمند بیمارستانی در مرکز پزشکی شبا که بزرگترین بیمارستان اسراییل است انجام شد. داده ها در فاصله ی زمانی بین 2020و 2021 وقتی تمایل زیادی برای واکسیناسیون وجود داشت و مبارزه ای سنگین با اوج گونه ی آلفا در حال انجام بود، انجام شد. مطالعه ی دوم به وسیله محققان بر اساس مطالعه گذشته نگر از حدود 66 هزار کارمند در تماس با افراد مختلف که حداقل یکی از آنها بیمار بوده است به وسیله خدمات بهداشتی ماکوبی جمع آوری شد.

این مرکز یک ارائه کننده ی خدمات، در بین سالهای 2020 تا 2021 است. هر دو مطالعه نشان داد دو دوز واکسن فایزر-بیو-ان-تک 81% در جلوگیری از عفونت موثر است. کسانی که بیمار شده بودند کمتر احتمال داشت عفونت را به همکاران خود منتقل کنند. افرادی که واکسینه نشده بودند بیشتر عفونت را منتقل می کردند. مطالعه ی اول افت تا 78% و مطالعه دوم افت 41% را در انتقال عفونت، نشان داد و این اختلاف زیاد شاید اینطور توضیح داده شود که تخمین ها بر اساس تعداد بسیار اندک افراد واکسینه شده بود که بیمار شدند و دیگران را هم بیمار کردند.

عفونت زایی کاهش می یابد:

الیزابت هارولان بیولوژیست آماری در مرکز سرطان فرد هاچینسون در سیاتل واشنگتن میگوید: با این همه، هر دو مقاله مدارک خوبی در کاهش مهم در عقونت زایی را نشان میدهد و در حالی که مطالعات، نگاهی بر انتقال در میان کارمندان داشته است پیشگیری و حمایت حتی در بیرون از مرکز، بیشترهم بوده است زیرا افراد با مقدار کمتری از ویروس مواجه بوده اند. این را کیلپاتریک توضیح می دهد.

ویلجینیان پیتزر مدل ساز بیماری های عفونی در دانشکده ی بهداشت عمومی یال در نیوهاون به عنوان هدایتگر و همکار در مطالعه دوم، میگوید: این حقیقت که آنها همچنین عفونت زایی موارد جدید را کاهش میدهد مهم و راضی کننده است. نتایج به خوبی در ارتباط با مطالعات در جاهای دیگر است. یک تحلیل روی 365 کارمند خانه ی سالمندان در انگلستان در 23 جون، نشان داد افرادی- که با SARS-CoV-2 آلوده شده بودند اگر حداقل یک دوز واکسن فایزر- بیو-انتک یا واکسن ساخته شده در دانشگاه آکسفوردآسترازنکارا گرفته بودند- 40 تا 50% کمتر احتمال داشت، عفونت را منتشر کنند.

مطالعه از فنلاند که در 10 جولای، پیشنویش آن منتشر شد نشان داد همسران کارمندان بهداشتی که یک دوز واکسن فایز-بیوانتکیا واکسن شرکتمدرنارا گرفته بودند 40% کمتر از همسران افرادی که واکسن نگرفته بودند آلوده شدند.

استیون ریلی پژوهشگر بیماری های عفونی در کالج آمپریال لندن میگوید: فاکتور مغشوش کننده ی دلتا، ایجاد شده است. نتایج مطالعات روی آلفا و بتا به سادگی روی گونه ی دلتا قابل انطباق نیست.تا امروز داده های خاصی چاپ نشده است که واکسن ها چگونه بر گونه ی دلتا و یا انتقال آن، تاثیر دارد ولی مطالعه ی انگلستان که در 21 جولای منتشر شد نشان داد واکسن های آسترازنکا ی آکسفورد و فایزر بیو-ان-تک علیه گونه ی دلتا اندکی ضعیف تر عمل میکند. این میتواند همچنین به معنی افت در پیشگیری از انتقال دلتا هم باشد ولی هنوز قطعیتی وجود ندارد.

مطالعه ای تایید نشده گونه ی دلتا تا حدی از کاهش انتقال که به وسیله ی واکسنفایزر بیو-انتک ایجاد میشد فرار میکند. و پس از بروز گونه ی دلتا، افراد مبتلا دراسراییل به سرعت افزایش یافته اند، با اینکه حدود 60% افراد واکسینه شده بودند.

دین میگوید: هرچند واکسن ها علیه گونه ی دلتا هنوز مانند گونه های قبلی تاثیر گذار است اگر دلتا عفونت زاتر شود انتقال در میان کارمندان یک خانه ی سالمندان یا کارمندان بیمارستان افزایش خواهد یافت.

یک مطالعه از چین- که پیشنویس آن در 12 جولای منتشر شد- مشاهده کرد، تغلیظ اجزای منتشر شده از ویروس- به عنوان علامت عفونت زایی- در افرادی که با گونه ی دلتا آلوده شده بودند، تقریبا 1000 برابر افرادی است که با گونه های ابتدایی SARS-CoV-2، آلوده شده بودند.

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02054-z?fbclid=IwAR2z_hnCmDCPDUGNb6c3s28tlrvkz-y6tnia_9wCt_zLxzsidCxY_qrqMnY


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نسبت ها در کیهانبوزون هیگز جهان را از متلهرچیز با یک تاب تبدیل به ماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک (قسمت اول )داروی لیراگلوتیدکرونا چه بر سر مغز می آورآیا دلفین ها میتوانند باروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهااگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها در کاهش دردهای توضیحی ساده در مورد هوش ماز بحث های کنونی در ویروسعوامل موثر در پیدایش زبالزوم عدم وابستگی به گوگل تسلیم شدن از نورون شروع مهمه چیز در زمان مناسببیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کامدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس و ادراک قسمت هفدهمدارویی خلط آورگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپوريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایتکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنابع انرژی از نفت و گاز تعذیه ی ذهنهندسه زبانِ زمان استوالزارتان داروی ضد فشار مرگ تصادفیحس و ادراک قسمت سومدر آسمان هدیه های نادیدنگربه شرودینگر و تاثیر مشافراد آغاز حرکت خودشان رراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثابنور درونتا بحر یفعل ما یشااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهل مقدسواکسن علیه سرطانمشکلات بین دو همسر و برخیخلاصه ای از مطالب همایش مپیموزایددرمان جدید ALSامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه های هر روزهتفاوت ها و تمایزها کلید بابزار بقای موجود زنده از سربازان ما محققا غلبه می چگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های میک جهش ممکن است ذهن انسانپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرک و احساسزندگی در سیاهچالهانتقال ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی تلاش هایی در بیماران قطع اتصال مغز و کامپیوترشناسایی تاریخچه ی تکاملیفیزیک و هوشیاریتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه از درون مجموعه با نگاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیژنهای مشترک بین انسان و وآلودگی هوا و ویروس کرونادردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تنها مانع در زندگی موارد اختلال در شناسایی حروف و شاید گوشی و چشمی، آماده شفرد یا اندیشهتاثیر درجه حرارت بر عملکنازوکلسیناصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت هفتمموسیقی هنر مایع استجستجوی متن و تصویر به صوردولت یا گروهککنترل جاذبهآینده ی علم و فیزیک در60 ثذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین تو جهانی هستی که خودش را ارتباط ماده و انرژیششمین کنگره بین المللی سقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا مغزهای ما ارتقا یافت به مغز خزندگان خودت اجازهیچ وقت خودت را محدود به ما اکنون میدانیم فضا خالحلقه های اسرارآمیزدانشمندان موفق به بازگردکیست کلوئید بطن سومآیا گذشته، امروز وآینده روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق ایا کوچک شدن مغزانسان النقش حیاتی تلومر دی ان آ دتوهم وجودارزش خود را چگونه میشناسظرف باید پر شود چه با چرک قطار پیشرفتتحریک عمقی مغزلمس کوانتومیتحریک عمقی مغز در آلزایمنسبت طلایی، نشانه ای به سبی نهایت در میان مرزهاهز ذره، یک دنیاستماست مالیحس و ادراک (قسمت دوم )داروی تشنجی دربارداریکریستال هاآیا دست مصنوعی به زودی قاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهااگر خواهان پیروزی هستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتیوتیکسن داروی ضد جنوناز تلسکوپ گالیله تا تلسکعوامل ایجاد لغت انسانی و مقاومت به عوارض فشار خون تشنچ پانایوتوپولوس تشنج همه چیز در زمان کنونی استبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا و استخوانمدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک قسمت هجدهمداستانها و مفاهیمی اشتباگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قتکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز از مغز تغم بی پایانمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر الگوی رشد مغزی با زهندسه، نمایشی از حقیقتواکنش های ناخودآگاه و تقمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت سی و هشتمدر آستانه ی موج پنجم کوویگزیده ای از وبینار یا کنفافراد بی دلیل دوستدار تو راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مابزار بقا از نخستین همانسادیسم یا لذت از آزار دادنورون هاي مصنوعی می توانتاول کف پا و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان فراکتالواکسنی با تاثیر دوگانه امشکلات روانپزشکی پس از سخلاصه ای از درمان های جدیپیچیدگی های مغزمگسدرمان جدید میگرن با انتی امید نیکو داشته باش تا آنمعجزه ی چشمتفاوت ها را به رسمیت بشناابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرنچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر کتامین در درمان پااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پیوستهخانه ی تاریکیک رژیم غذایی جدید، می توپیشرفتی مستقل از ابزار هدرک کنیم ما همه یکی هستیمزندگی زمینی امروز بیش از اندوه در دنیا استمغز کوانتومیتلاشی برای درمان قطع نخااثر مضر مصرف طولانی مدت رشناسایی سلول های ایمنی افیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر گیاهخواری بر رشد و نگاه حقیقی نگاه به درون ااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرژنهای هوش ، کدامندآلودگی هوا و پارکینسوندردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفعتنها در برابر جهاناختلالات مخچهشاید درست نباشدفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر درجه حرارت بر عملکنباید صبر کرد آتش را بعد اضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت پنجممیهمانهای ناخوانده عامل جستجوی هوشیاری در مغز مادوچرخه سواری ورزشی سبک و کندر در بیماریهای التهابآینده با ترس جمع نمیشودذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت دتو دی ان ای خاص ميتوکندريارتباط متقابل با همه ی حیصبر بسیار بایدقانون گذاری و تکاملتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا ویروس کرونای دلتا وابه نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیما از اینجا نخواهیم رفتحمله ویروس کرونا به مغزدانشمندان نورون مصنوعی سکاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا پیدایش مغز از روی تصارویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهایا این جمله درست است کسینقش خرچنگ های نعل اسبی درتوهم وجوداز فرد ایستا و متعصب بگذرعقل مجادله گرعقلانیت بدون تغییرلوب فرونتال یا پیشانی مغتداوم مهم است نه سرعتنشانه های گذشته در کیهان بی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه ای که برای اندیشیدماست مالی با هوش انسانیحس و ادراک قسمت 67داروی جدید ALSکریستال زمان(قسمت اولآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاکاپی ژنتیکنقشه های مغزی جدید با جزیتیک و اختلال حرکتیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکعواملی که برای ظهور لغت امقابله ی منطقی با اعتراضتشنج چیستهمه چیز، ثبت می شودبیماری اضطراب عمومیویتامین کا در سبزیجاتمدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک قسمت هشتمدخالت در ساختار ژنهاگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه ی شرودینریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عتکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز از مغز تغم بی پایانمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر زودتر اتصالات مغزیهنر فراموشیواکنش به حس جدیدمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت سی و ششمدر درمان بیماری مولتیپل افزایش قدرت ادراکات و حسرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است ابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزانورون های ردیاب حافظهتابوهای ذهنیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان قابل مشاهده بخش کوچواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمشکلات روانپزشکی در عقب خم شدن فضا-زمانپیچیدگی های مغزی در درک زدرمان جدید کنترل مولتیپلزمین در برابر عظمت کیهانامید نجاتمعجزه ی علمتفاوت های بین زن و مرد فقابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرن در کودکانچگونه هوشیاری خود را توستاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایداریکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خورددرک احساسات و تفکرات دیگزندگی زودگذراندوه دردی را دوا نمیکندمغز آیندگان چگونه است ؟تلاشی تازه برای گشودن معاثرات فشار روحی شدیدشواهدی از نوع جدیدی از حافاجعه ی جهل مقدستاثیر انتخاب از طرف محیط نگاه دوبارهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختژنهای حاکم بر انسان و انسآلزایمردرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش روتنهایی رمز نوآوری استاختلالات حرکتی در انسانشب سیاه سحر شودفردا را نمیدانیمتاثیر درجه حرارت بر عملکنبرو و انرژی مداوماطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت اولمیوتونیک دیستروفیحفره در مغزدورترین نقطه ی قابل مشاهکوچ از محیط نامناسبآیا فراموشی حتمی استذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب ای نعمت من در زندگیمنقش نگاه از پایین یا نگاهتو در میانه ی جهان نیستی ارتباط چاقی و کاهش قدرت بصرع و درمان های آنقانون جنگلتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا پس از بیدار شدن از خوبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکما اشیا را آنطور که هستندحمایت از طبیعتدانشمندان یک فرضیه رادیککاهش التهاب ناشی از بیماآیا آگاهی پس از مرگ از بیرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش داروهاي مختلف معروف توهم بی خداییاز مخالفت بشنوتوهم تنهاییاز نخستین همانند سازها تعقیده ی بی عمللوتیراستامتداخل مرزها و صفات با بیننشانه های پروردگار در جهبی ذهن و بی روحهزینه سنگین انسان در ازاماشین دانشحس و ادراک قسمت 74داروی جدید s3 در درمان ام کریستال زمان(قسمت دوم)آیا رژیم غذایی گیاهی سلاروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر ابتدا سخت ترین استنقص در تشخیص هیجانات عامتیروفیبان موثر در سکته ی از تکنیکی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدمقابله با کرونا با علم استشنج و حرکات شبه تشنجی قاهمه ی سردردها بی خطر نیستبیماری بیش فعالیویتامین بی 12 در درمان دردمدیون خود ناموجودحس و ادراک قسمت پنجمدر مانهای کمر دردگوشت خواری یا گیاه خواریآزمون ذهنی گربه شرودینگرریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتتکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر عمودی سر انسان از پهنر حفظ گرهواکسن های شرکت فایزر آمرمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت سیزدهمدر سال حدود 7 میلیون نفر افزایش مرگ و میر سندرم کورادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانابزار بقا از نخستین همانستم با شعار قانون بدترین نوروپلاستیسیتی چیستتاثیر فکر بر سلامتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان موازی و حجاب هاوبینار اساتید نورولوژی دمشاهده گر جدای از شیء مشاخونریزی مغز در سندرم کووپیوند قلب خوک، به فرد دچادرمان جدید ای ال اس، توفرزمین زیر خلیج فارس تمدنی امید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت های تکاملی در مغز وابزار بقای موجود زنده از سردرد و علتهای آنچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلیافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به درک تصویر و زبان های مخلتزندگی سلول در بدن، جدای ااندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تماتلاشی جدید در درمان ام اساثرات مفید قهوهشواهدی از دنیسوان(شبه نئفاصله ها در مکانیک کوانتتاثیر احتمالی عصاره تغلینگاهی بر قدرت بینایی درااستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع خواب و رویاجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز اکل اقیانوس در یک ذرهآملودیپین داروی ضد فشار دست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کسانانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتنبیه چقدر موثر استاختلالات صحبت کردن در انشبیه سازی میلیون ها جهان فرزندان زمان خودتاثیر درجه حرارت بر عملکچت جی پی تیاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دهممیگرن و پروتئین مرتبط با حق انتخابديدن با چشم بسته در خواب کوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ممکن است موش کور بی مرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزای همه ی وجود مننقش نظام غذایی در تکامل متوقف؛ شکستارتباط هوش ساختار مغز و ژضرورت زدودن افکارقانون جنگلتاثیر رژیم گیاهخواری بر چرا ارتعاش بسیار مهم استبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس حقیقت را درون مغز ما به جهان های متفاوت خودحوادث روزگار از جمله ویردانشمندان ژنی از مغز انسکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا امکان بازسازی اندامهرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییایا بیماری ام اس (مولتیپنقش درختان در تکاملنقش ذهن و شناخت در حوادث توهم جداییاز نخستین همانند سازها تعلم و ادراک فقط مشاهده ی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتروس جریان انرژینظام مثبت زندگیبی شرمیهزاران سال چشم های بینا ومبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت 75داروی جدید میاستنی گراویکریستال زمان(قسمت سوم)آیا راهی برای رفع کم آبی روش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانابتدایی که در ذهن دانشمننقطه بی بازگشتتکنولوژی جدید که سلول هااز تکینگی تا مغز و از مغز عید نوروز مبارکملاحظه های اخلاقی دربارهتشنج عدم توازن بین نورون همیشه چشمی مراقب و نگهبابیماری تی تی پیویتامین بی هفدهمدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت پنجاهدر محل کار ارزش خودت را بگیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلاتکامل زباناز تکینگی تا مغز از مغز تغرور و علممنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات منطقه بویایی مغزهنر رها شدن از وابستگیواکسن کووید 19 چیزهایی که مرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت ششمگزارش یک مورد جالب لخته ودرمان های اسرار آمیز در آافزایش سرعت پیشرفت علوم راز تغییربسیاری از بیماری های جدیابزار بقا از نخستین همانستم، بی پاسخ نیستنوروز یا روز پایانیتاثیر مشاهده بر واقعیت باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان ما میتواند به اندازوجود قبل از ناظر هوشمندمشاهده آینده از روی مشاهخواندن ، یکی از شستشو دهنپیوند مغز و سر و چالشهای درمان جدید سرطانزمان چیستامید درمان کرونا با همانمعجزه در هر لحظه زندگیتفاوت های زبانی سرمنشا تابزارهای پیشرفته ارتباط سردرد تنشنچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بیاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیدرک حقیقت نردبان و مسیری زندگی، مدیریت انرژیاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان برای ایجاد تمدتمایل زیاد به خوردن بستناثرات مفید روزه داریشیشه ی بازالتی و سیلیکونفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر ترکیبات استاتین (سنگاهی بر توانایی اجزاي باستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به شناسایی کامنتظر نمان چیزی نور را بهجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنکلمات بلند نه صدای بلندآموزش نوین زباندست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختماانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده تهدیدهای هوش مصنوعیاختلالات عضلانی ژنتیکشبیه سازی سیستم های کوانفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر درجه حرارت بر عملکچت جی پی تیاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دوممیگرن سردردی ژنتیکی که بحقیقت قربانی نزاع بین بی دی متیل فومارات(زادیوا)(کوچکترین چیز یک معجزه اسآیا ما کالا هستیمرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ ای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظریه تکامل در شناساتولید مثل اولین ربات های ارتباط پیوسته ی جهانضررهای مصرف شکر و قند بر قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچرا بیماری های تخریبی مغبه هلال بنگرهیچ اندر هیچما با کمک مغز خود مختاريمحکمت الهی در پس همه چیزدانشمندان پاسخ کوانتومی کاهش دوپامین عامل بیماریآیا انسان با مغز بزرگش اخرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیایا بدون زبان میتوانیم تایا تکامل هدفمند استنقش روی و منیزیم در سلامتتوهم جدایی و توهم علماز نخستین همانند سازها تعلم و روحلیروپریم داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازیننظریه ی تکامل در درمان بیبی عدالتی در توزیع واکسن هستي مادي ای که ما کوچکترمباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت 78داروی جدید برای میاستنی کشف مکانیسم عصبی خوانش پآیاما مقهور قوانین فیزیکروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انابتذال با شعار دیننمیتوان با بیرون انداختنتکنولوژی جدید که سلول هااز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآملاحظات بیهوشی قبل از جرتشویق خواندن به کودکانهمیشه اطمینان تو بر خدا ببیماری دویکویتامین دی گنجینه ای بزرمداخله ی زیانبار انسانحس و ادراک قسمت پنجاه و یدر چه مرحله ای از خواب ، رگیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صداچهار میلیارد سال تکامل بتکامل زباناز تکینگی تا مغز از مغز تغربال در زندگیمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات آب و هوایی که به هنر، پر کردن است نه فحش دواکسن کرونا و گشودن پنجرمرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت شصت و هشتگشایش دروازه جدیدی از طردرمان های بیماری آلزایمرافسردگی و اضطراب در بیماراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیابزار بقای موجود زنده از ستون فقرات انسان دو پا جلنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر نگاه ناظر هوشیار باز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مادی، تجلی فضا در ذهوراپامیل در بارداریمطالبه ی حق خودخواب سالم عامل سلامتیپیوند اندام از حیوانات بدرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان امیدوار باش حتی اگر همه چمعرفت و شناختتفاوت ایستایی و تکاپوابزارهای بقا از نخستین هسردرد سکه ایچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلیاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیدرک دیگرانزونیسومایدانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای شادمانی طتمدن قدیمی ای در جنوب ایراثرات مضر ماری جواناشکل های متفاوت پروتئین هفتون های زیستیتاثیر تغذیه بر سلامت روانگاهت را بلند کناستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در کامپیوترهامنحنی که ارتباط بین معرفجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بکلوزاپین داروی ضد جنونآمارهای ارائه شده در سطح دستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشراهرام مصر از شگفتی های جهمغز حریص برای خون، کلید تتو یک معجزه ایاختراع جدید اینترنت کوانشبکه های مصنوعی مغز به درفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر درجه حرارت بر عملکنتایج نادانی و جهلاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سوممیگرن شدید قابل درمان اسحقیقت آنطور نیست که به نظدین اجباریکووید نوزده و خطر بیماری آیا ما تنها موجودات زنده رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافایمپلانت مغزینقش هورمون های تیروئید دتولید یا دریافت علمارتباط انسانی، محدود به ضررهای شکر بر سلامت مغزقارچ بی مغز در خدمت موجودتاریک ترین بخش شبچرا حیوانات سخن نمی گوینبه کدامین گناه کشته شدندهیچگاه از فشار و شکست نترما بخشی از این جهان مرتبطحافظه میتواند بزرگترین ددانشمندان اولین سلول مصنکاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا احتمال دارد رویا از آرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتایجاد احساساتنقش روزه داری در سالم و جتوهم جسماز نخستین همانند سازها تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهلیس دگرامفتامین یا ویاستری فلوپرازیننظریه ی تکامل در درمان بیبیمار 101 ساله، مبتلا به سهستی ما پس از شروعی چگال مجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت 82داروی جدید برای ای ال اسکشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت چهارمروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتکینگیاز تکینگی تا مغز از مغز تعادت همیشه خوب نیستممانتین یا آلزیکسا یا ابتشخیص ژنتیکی آتروفی های همیشه داناتر از ما وجود دبیماری دیستروفی میوتونیویروس مصنوعیمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت پنجاه و ددر ناامیدی بسی امید استگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آسرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل زبان انسان از پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات تکاملی سر انسان هوموارکتوس ها ممکن است دواکسن کرونا از حقیقت تاتمزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت شصت و دوپل جویی اصفهاندرمان های جدید میگرناقلیت خلاقرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمابزار بقای موجود زنده از ستارگانی قبل از آغاز کیهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر نگاه و مشاهده ناظر از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مرئی و نامرئیورزش هوازی مرتب خیلی به قمطالبی در مورد تشنجخواب سالم عامل سلامتی و یپیوند سر آیا ممکن استدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبرامیدواری و مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیابزارهای بقا ازنخستین همسردرد عروقی میگرنچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر گیاه خواری بر رشد واز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استیادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیدرک درست از خود و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله انرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طتمدن پیشرفته ی پیشینیاناجزای پر سلولی بدن انسان شکل پنجم مادهفروتنی و غرورتاثیر حرکات چشم بر امواج چالش هوشیاری و اینکه چرا استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنشأ اطلاعات و آموخته ها جامعه ی آسمانیدنیای شگفت انگیز کوانتومکلام و زبان، گنجینه ای بسآن چیزی که ما جریان زمان دغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهاولویت بندی ها کجاستمغز در تنهایی آسیب میبینتو یک جهان در مغز خودت هسادامه بحث تکامل چشمشبکیه های مصنوعیفشار و قدرتتاثیر درجه حرارت بر عملکنجات در راستگوییاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت ششممیدان مغناطيسي زمین بشر حقیقت افراددین، اجباری نیستکودک هشت ساله لازم است آدآیا مغز تا بزرگسالی توسعرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب ایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون زنانه استروژنتولید پاک و فراوان انرژیارتباط از بالا به پایین مطلوع و حقیقتقبل از آغازتاریکی من و تو و گرد و غباچرا حجم مغز گونه انسان دربه امید روزهای بهترهیپرپاراتیروئیدیسمما تحت کنترل ژنها هستیم یحافظه های کاذبدانشمندان تغییر میدان مغکایروپاکتیک چیستآیا احتمال دارد رویا از آرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما ابخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارایران بزرگنقش رژیم غذایی بر رشد و اتوهمات و شناخت حقیقتاز نشانه ها و آثار درک شدعلم به ما کمک میکند تا مولا اکراه فی الدینترک امروزنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری لبر و نابینایی آنو هر کس تقوای خدا پیشه کنمحل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت چهلداروی جدید برای دیابتکشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت هفتمروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومابزار هوش در حال ارتقا ازنمایش تک نفرهتکامل فردی یا اجتماعیاز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کن خوب حرف بزنیمن کسی در ناکسی دریافتم تشخیص آلزایمر سالها قبل همیشه راهی هستبیماری ضعف عضلات نزدیک بویرایش DNA جنین انسان، برمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت پنجاه و سدر هم تنیدگی مرزها و بی مگیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هورژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانابزار بقا از نخستین همانسال سیزده ماههنوآوری ای شگفت انگیز دانتکامل ساختار رگهای مغزی از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز تغذیه بر ژنها تاثیر داردهورمون شیرساز یا پرولاکتواکسن کرونا ساخته شده تومسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک قسمت شصت و ششپل خواجو اصفهاندرمان های جدید در بیماری الکترومغناطیس شنوایی و هرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیابزار بقای موجود زنده از سخن نیکو مانند درخت نیکونیکولا تسلاتاثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مشارکتیورزش هوازی ، بهترین تمریمطالعه ای بیان میکند اهدخواب عامل دسته بندی و حفطپیوند سر، یکی از راه حلهادرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمامیدی به این سوی قبر نیستمغز قلبتفاوتهای جنسیتی راهی براابزارهای بقای موجود زندهسرطان کمیت گراییچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاه خواری بر رشد واز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بیادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آدرک عمیق در حیواناتزیباترین چیز در پیر شدنانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان رو به کوچک تر شتمدن بشری و مغز اخلاقیاجزایی ناشناخته در شکل گشکست حتمیفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر دوپامین و سروتونینچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنشاء کوانتومی هوشیاری اجاودانگی مصنوعیدنیا، هیچ استکلرال هیدرات برای خوابانآنچه ناشناخته است باید شذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چاولین مورد PML به دنبال تکمغز را از روی امواج بشناستو کز محنت دیگران بی غمیاداراوون تنها داروی تاییشباهت مغز و کیهانفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر درجه حرارت بر عملکنخاع ما تا پایین ستون فقراعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زنانمیدان های مغناطیسی قابل حقیقت اشیادید تو همیشه محدود به مقدکودک ایرانی که هوش او از آیا همه جنایت ها نتیجه بیرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش ویتامین K در ترمیم استولید سلولهای جنسی از سلارتباط بین هوش طبیعی و هوطلای سیاهقبل از انفجار بزرگتاریکی و نورچرا خشونت و تعصببه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالمانند آب باشحافظه و اطلاعات در کجاست دانشمندان روش هاي جدیدی کار با یگانگی و یکپارچگیآیا برای تولید مثل همیشه رویاها از مغز است یا ناخورویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی در رشد و اتوپیراماتاز نظر علم اعصاب یا نرووسعلم بدون توقفلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ترکیب آمار و ژنتیکنظریه ی ریسمانبیماری های میتوکندریوفور و فراوانیمحل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت چهل و هفتداروی جدید ضد میگرنکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت اولروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرتکامل مادی تا ابزار هوشماز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتمن پر از تلخیمتصویر زیبا از سلولهمیشه عسل با موم بخوریمواقعیت فیزیکی، تابعی از مرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت پنجاه و شدر هم تنیدگی کوانتومیگالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير ابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری نوار مغز مشاهده ی غیر مستتکامل شناخت انسان با کشفاز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیمنابع انرژی از نفت و گاز ثبت و دستکار ی حافظههوش فوق العاده، هر فرد اسواکسن ایرانی کرونا تولیدمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک سی و هفتمپلاسمای غالبدرمان های رایج ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکرحم مصنوعیبعد پنجمابزار بقای موجود زنده از سخن و سکوتنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هوشمندورزش و میگرنمعماری، هندسه ی قابل مشاخودآگاهی و هوشیاريپیوندی که فراتر از امکاندرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکامیدی تازه در درمان سرطامغز ما کوچکتر از نیم نقطهتقلید مرحله ای نسبتا پیشابزارهای بقای از نخستین سرعت فکر کردن چگونه استفلج نخاعی با الکترودهای چگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر گیاه خواری بر رشد واز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانیاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتدادرگیری قلب در بیماری ویرزیباترین چیز در افزایش سانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شدتمدن زیر آباحیای بینایی نسبی یک بیمشگفت نیست من عاشق تو باشمفراموش کارها باهوش تر هستاثیر دپاکین بر بیماری مچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درمانگر کامپیمهندسی ژنتیک در حال تلاش جایی خالی نیستدندان ها را مسواک بزنید تکمردردآنچه واقعیت تصور میکنیم ذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت ااولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مرتو پیچیده ترین تکنولوژی ادب برخورد با دیگرانشباهت مغز با کیهان مادیقفس ذهنتاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین تمدن بشریاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان های کوانتومی خلاحقیقت تنها چیزی است که شادیدن خدا در همه چیزکودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش مصنوعی می تواند نرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب ایمان به رویانقش ژنتیک در درمان اختلاتولترودینارتباط شگفت مغز انسان و فطوفان فقر و گرسنگی و بی سقبرستان ها با بوی شجاعتتاریکی خواهد ترسیدچرا در مغز انسان، فرورفتبه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالماه رجبحافظه و اطلاعات در کجاست دانشمندان روشی برای تبدیکاربرد روباتهای ريزنانوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دآیا تکامل و تغییرات ژنتیرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیاکسی توسین و تکامل پیش انقش زنجبیل در جلوگیری از توانایی مغز و دیگر اجزای از نظر علم اعصاب اراده آزعلم در حال توسعهلایو دوم دکتر سید سلمان فترکیب حیوان و انساننظریه تکامل در درمان بیمبیماری های مغز و اعصاب و وقت نهيب هاي غير علمي گذشمحدودیت چقدر موثر استحس و ادراک قسمت چهل و هشتداروی جدید ضد الزایمرکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت دومروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعابزار بقا از نخستین همانچند جهانیتکامل مداوماز تکینگی تا مغز از مغز تعادت دادن مغز بر تفکرمنابع انرژي پاک سرچشمه حتصویر زیبای اصفهانهمجوشی هسته ای، انرژِی بواقعیت چند سویهمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت بیست و چهدر هم تنیدگی کوانتومی و پگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقاینوار مغز ترجمه رخدادهای تکامل، نتیجه ی برنامه ریاز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیمنابع انرژی از نفت و گاز ثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی می تواند بر احواکسن اسپایکوژنمسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک- قسمت پنجاه و پمبرولیزوماب در بیماری چدرمان های علامتی در ام اسالکترودهای کاشتنیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناابزار بقای موجود زنده از سخن پاک و ثابتچیز جدید را بپذیرتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هوشیارورزش بهترین درمان بیش فعخودآگاهی و هوشیاريپیوستگی همه ی اجزای جهاندرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشامگا سه عامل مهم سلامتمغز مانند تلفن استتقلید از روی طبیعتابزارهای دفاعی و بقای موسعی کن به حدی محدود نشویفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ژن همه چیز نیستپروتز چشمدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرانسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استتمدنی قدیمی در شمال خلیج احیای بینایی نسبی یک بیمشگفت انگیز بودن کیهانفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر داروهای ضد التهاب چالش هوشیاری و اینکه چرا اصل بازخوردهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمهربانی، شرط موفقیتجاذبهدهن، بزرگترین سرمایهکمردرد ناشی از تنگی کاناآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت داولین هیبرید بین انسان و مغزهای کوچک بی احساستو آرامش و صلحیادراک ما درک ارتعاشی است شباهت کیهان و مغزقفس را بشکنتاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین تصویر از سیاهچالهاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر امیدان بنیادین اطلاعاتحقیقت خواب و رویادیدگاه نارسای دوگانه ی مکودکان خود را مشابه خود تآیا هوش مصنوعی زندگی بشررمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب این پیوند نه با مغز بلکه نقش گرمایش آب و هوا در همتومورها و التهاب مغزی عاارتباط شگفت انگیز مغز انطوفان زیباییقدم زدن و حرکت دید را تغیتاریخ همه چیز را ثبت کردهچرا ذرات بنیادی معمولاً به جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان و مسیرهای مختلماپروتیلینحافظه و اطلاعات در کجاستدانش، قفل ذهن را باز میکنکاربرد روباتهای ريز، در آیا جنین انسان، هوشمندی روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال اگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زبان در سلطه و قدرت اتوازن مهمتر از فعالیت زیاز نظر علم اعصاب اراده آزعلم راهی برای اندیشیدن البخند بزن شاید صبح فردا زترازودوننظریه تکامل در درمان بیمبیماری وسواسوقتی فهمیدی خطا کردی برگمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت چهل و دومداروی سل سپتکشتن عقیده ممکن نیستآب زندگی است قسمت سومروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیتکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سمنابع انرژی از نفت و گاز تصویربرداری فضاپیمای آمهمراه سختی، اسانی هستواقعیت چیستمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت بیست و یکدر هم تنیدگی کوانتومی و دگامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماابزار بقا از نخستین همانساهچاله ها تبخیر نمیشودنوار مغز در فراموشی هاتکثیر سلول در برابر توقف از تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانمنابع بی نهایت انرژی در دجلو رفتن یا عقبگردهوش مصنوعی و کشف زبان هایواکسن اسپایکوژن ضد کرونامسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک- قسمت بیست و پپنج اکتشاف شگفت آور در مودرمان ژنتیکی برای نوآوریالگو نداشتیمرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناابزار بقای موجود زنده از سختی ها رفتنی استچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر ویروس کرونا بر مغز از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان های بسیار دیگرورزش در کمر دردخودت را از اندیشه هایت حفپیام های ناشناخته بر مغز درمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمتقلید از طبیعتابعاد و نیازهای تکاملیشلیک فراموشیفلج خوابچگونه جمعیت های بزرگ شکل اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلمدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسانسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیتمرکز و مدیتیشناحساس گذر سریعتر زمانشگفت زده و حیران باشفراموشی و مسیر روحانیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چالش دیدگاه های سنتی در باصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیموفقیت هوش مصنوعی در امتجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکمردرد و علل آنآنها نمیخواهند دیگران راذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت ساولین تصویر در تاریخ از سمغز، فقط گیرندهتو افق رویداد جهان هستیادغام میان گونه های مختلشباهت زیاد بین سلول هاي عقلب و عقلتاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین روبات های زنده ی جبقای حقیقی در دور ماندن اهوشمندی کیهانمیدازولام در درمان تشنج حقیقت در علم، هرگز نهایی دژا وو یا اشنا پنداریکودکان را برای راه آماده آیا هوش ارثی دریافتی از پرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهاناین اندوه چیستنقش پیش زمینه ها و اراده تومورهای نخاعیارتباط شگفت انگیز مغز انطولانی ترین شبقدرت مردمتازه های اسکیزوفرنی(جنوچراروياها را به یاد نمی آبه خودت مغرور نشوهدف یکسان، در مسیرهای متماجرای جهل مقدسحباب های کیهانی تو در تودائما بخوانکتاب گران و پرهزینه شد ولکتاب زیست شناسی باورآیا جهان ذهن و افکار ما مروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیساگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت اتوسعه هوش مصنوعی قادر اساز واقعیت امروز تا حقیقتعلم ساختن برج های چرخانلحظات خوش با کودکانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنظریه تکامل در درمان بیمبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی پر از گل شدی خودت را مخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت چهل و سومداروی ضد چاقیگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمتکامل و ارتقای نگاه تا عماز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک اندامنابع انرژی از نفت و گاز تصور از زمان و مکانهمراهی نوعی سردرد میگرنیواقعیت چیستمرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت بیست و دودر هر سوراخی سر نکنگامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودابزار بقا از نخستین همانسایه را اصالت دادن، جز فرنوار مغز در تشخیص بیماری تأثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرمنابع جدید انرژیجلوتر را دیدنهوش مصنوعی یا حماقت طبیعواکسن دیگر کرونا ساخته شمسئولیت جدیدحس و ادراک- قسمت شصت و چهپول و شادیدرمان پوکی استخوانالگو و عادت را بشکن و در ارشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوابزار بقای موجود زنده از سرنوشتچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر ژنها بر اختلالات خاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53جهان هایی در جهان دیگروزن حقیقی معرفت و شناختخودروهای هیدروژنیپیدایش زباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش ترانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلیتقویت استخوان در گرو تغذابعاد اضافه ی کیهانشلیک فراموشیفلج خواب چیستچگونه حافظه را قویتر کنیاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انسادرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقاتمرکز بر هدفاحساسات کاذبشگفتی های نقشه ی ژنتیکیفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر درجه حرارت بر مغزچاالش ها در تعیین منبع هواصل علت و تاثیرهوش احساسیمولتیپل اسکلروز در زنان جدا کردن ناخالصی هادو بیماری روانی خود بزرگ کمردرد با پوشیدن کفش مناآنان که در قله اند هرگز خذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیزبان جانسوزاولین دارو برای آتاکسی فمغزتان را در جوانی سیم کشتو انسانی و انسان، شایستادغام دو حیطه علوم مغز و شباهت زیاد بین سلول هاي عقلب دروازه ی ارتباطتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید برای درد زابلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و وجودمکان زمان یا حافظه زمانحقیقت راستین انسان علم بدژاوو یا آشناپنداریکوری گذرای ناشی از موبایآیا هوش سریعی که بدون احسرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چاین ایده که ذرات سیاهچالنقش آتش در رسیدن انسان بهتومورهای ستون فقراتارتباط غیرکلامی بین انساطی یکصد هزار سال اخیر هرچقدرت کنترل خودتازه های بیماری پارکینسوچراروياها را به یاد نمی آبه دنبال رستگاری باشهدف از تکامل مغزماجرای عجیب گالیلهحد و مرزها توهم ذهن ماستداروهای مصرفی در ام اسداروهای ام اسکتاب طبیعت در قالب هندسهآیا جهش های ژنتیکی، ویروروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سراگر نیروی مغناطیس نباشد نقش سجده بر عملکرد مغزتوسعه برخی شغل ها با هوش از کجا آمده ام و به کجا میعلایم کمبود ویتامین E را لرزش ناشی از اسیب به عصبتراشه ی بیولوژِیکهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری گیلن باره و بیماروقتی تو از یاد گرفتن باز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت نهمداروی ضد چاقیگل زندگیآتش منبع انرژیروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تعدم درکمنابع انرژی از نفت و گاز تصادف یا قوانین ناشناختههندسه ی پایه ایواقعیت های متفاوتمرگ چیستحس و ادراک قسمت بیست و سودر والنتاین کتاب بدید همگاهی لازم است برای فهم و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با نوار مغزی روشی مهم در تشختئوری تکامل امروز در درماز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستججمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن دیگری ضد کرونا از دمسئولیت در برابر محیط زیحساسیت روانی متفاوتپول و عقیدهدرمان پوکی استخوانالگوی بنیادین و هوشیاریرشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوابزار بقای موجود زنده از سریع دویدن مهم نیستچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر کلام در آیات کلام باز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان یکپارچهوزوز گوشخورشید مصنوعیپیر شدن حتمی نیستدروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره کانقراض را انتخاب نکنیدمغز چگونه صداها را فیلتر تقویت حافظه یا هوش مصنوعابعاد بالاترشنا در ابهای گرم جنوب نیافلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه محدود و تک جانبه، مشاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکانسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گرتمساح حد واسط میان مغز کواخلاق و علوم اعصابشگفتی های زنبور عسلفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی از درمان برخی ویاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیمواد کوانتومی جدید، ممکنجدایی خطای حسی استدو بار در هفته ماهی مصرف کنفرانس تشنج هتل کوثر اصآنزیم تولید انرژی در سلوذهن سالمباد و موجزبان ریشه هایی شناختی اساولین دروغمغزتان را در جوانی سیمکشتو با همه چیز در پیوندیارتقا و تکامل سنت آفرینش شجاعت و ترسقلب روباتیکتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید در سرگیجهبلوغ چیستهوشیاری و افسردگیمکانیک کوانتومی بی معنی حقیقت غیر فیزیکیدگرگونی های نژادی و تغییکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا هشیاری کوانتومی وجودرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیاینکه به خاطرخودت زندگی نقش انتخاب از طرف محیط، نتوهم فضای خالیارتروز یا خوردگی و التهاطبیعت موجی جهانقدرت انسان در نگاه به ابعتبدیل پلاستیک به کربن و سنزاع بین جهل و علم رو به پبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از خلقت رسیدن به ابزاماده ی تاریکحریص نباشداروهای تغییر دهنده ی سیکتاب، سفری به تاریخآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاویناگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياتوصیه های سازمان بهداشت از کسی که یک کتاب خوانده علایم کمبود ویتامین E را لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتربیت کودکان وظیفه ای مههفت سین یادگاری از میراث بیماری آلزایمر، استیل کوویتنام نوعی کرونا ویروس مخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت چهارمداروی ضد تشنج با قابليت تگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننتکامل ابزار هوش ، راه پر از تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل بمنابع انرژی از نفت و گاز تظاهر خوابیده ی مادههندسه ی رایج کیهانواقعیت و مجازمرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت بیستمدر یک فراکتال هر نقطه مرکگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در وراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای نوار عصب و عضلهتئوری تکامل در پیشگیری و از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن سرطانمستند جهان متصلخفاش با شیوع همه گیری جدیپوست ساعتی مستقل از مغز ددرمان ام اس(مولتیپل اسکلالگوبرداری از طبیعترشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کارابزار بقای موجود زنده از سریعترین کامپیوتر موجودنکاتی در مورد تشنجتاثیر کپسول نوروهرب بر ناز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان یکپارچهیک پیام منفرد نورون مغزی پیشینیان انسان از هفت میدریای خدازندگی هوشمند در خارج از زانواع سکته های مغزیمغز ناتوان از توجیه پیداتقویت سیستم ایمنیاتفاق و تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه انسان محدود به ادرااستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی ادرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا انسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ تنفس هوازی و میتوکندریاخلاق پایه تکامل و فرهنگشانس یا تلاشفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی در شناسایی چهره اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش در طبیعتموجود بی مغزی که می تواندجریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میکنگره بین المللی سردرد دآینه در اینهذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلاولین سلول مصنوعیمغط یک گیرنده استتو با باورهایت کنترل میشارتقا یا بازگشت به قبل ازشرکت نورالینک ویدیویی ازقلب را نشکنتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمشهای مهم برای تقویت عبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری کوانتومیمکانیزمهای دفاعی در برابحقیقت غیر قابل شناختدانش قدرت استکیهان خود را طراحی میکندآیا واکنش های یاد گرفته ورنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیاینکه خانواده ات سالم بانقش اتصالات بین سلولهای توهم فضای خالی یا توهم فضارزش حقیقی زبان قسمت اولطبیعت بر اساس هماهنگیقدرت ذهنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نزاع بین علم و نادانی رو به زیر پای خود نگاه نکن بهر چیز با هر چیز دیگر در تماده ی خالیحرکت چرخشی و دائمی کیهانماده ای ضد التهابیحس متفاوتداروهای ضد بیماری ام اس وکتابخانهآیا خداباوری محصول تکاملروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياتوصیه های غیر دارویی در ساز آغاز خلقت تا نگاه انساعلت خواب آلودگی بعد از خولزوم سازگاری قانون مجازاترجمه ای ابتدایی از اسراهم نوع خواری در میان پیشیبیماری الزایمرویتامین E برای فعالیت صحمخچه تاثیر گذار بر حافظهحس و ادراک قسمت نوزدهمداروی ضد تشنج با قابليت تگلوئونآرامش و دانشروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامتکامل تکنولوژیاز تکینگی تا مغز از مغز تعشق درونی به یگانگی خلقتمنابع انرژی از نفت و گاز تظاهری از ماده است که بیدهندسه بنیادینواقعیت و انعکاسمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت دهمدر کمتر از چند ماه سوش جدگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنابزار بقا از نخستین همانساختن آیندهنوار عصب و عضلهتئوری جدید، ویران کردن گاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی الفاگوواکسن سرطانمشکل از کجاستخلا، حقیقی نیستپوشاندن خود از نوردرمان تومورهای مغزی با االتهاب شریان تمپورالمعنی روزهرشد در سختی استتفکر خلا ق در برابر توهم ابزار بقای موجود زنده از سرگیجه از شایعترین اختلاچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر کپسول نوروهرب بر تاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان کنونی و مغز بزرگترییک پیشنهاد خوب برای آسان پیشرفت های جدید علوم اعصدرک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودانگشت ماشه ایمغز و اخلاقتلقین اطلاعات و حافظهاتوبان اطلاعات و پلِ بینشناخت حقیقت یا آرزوهای گفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه از بیرون مجموعهاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسژنها نقشه ایجاد ابزار هوپرسشگری نامحدوددرختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستانسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشوتنفس هوازی و میتوکندریاختلال خواب فرد را مستعد شاهکار قرنفراتر از دیوارهای باورتاثیر درجه حرارت بر عملکنادیدنی ها واقعی هستنداصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت 11موجودات مقهور ژنها هستندجریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میکنگره بین المللی سردرد دآیندهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند اوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیتو باید نیکان را به دست بارتوکين تراپی روشی جديد شربت ضد خلطقیچی ژنتیکیتاثیر رو ح و روان بر جسمچرا ماشین باید نتایج را پبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش، ژنتیکی است یا محیطیما انسانها چه اندازه نزدحقایق ممکن و غیر ممکندانش محدود به ابعاد چهارکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا یک، وجود داردرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و ااینترنت بدون فیلتر ماهوانقش تیروئید در تکامل مغزتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ارزش حقیقی زبان قسمت دومطعمه ی شبکه های ارتباط اجقدرت عشقتبدیل سلولهای محافط به سنزاع بین علم و جهل رو به پبه سخن توجه کن نه گویندههر جا که جات میشه، جات نیبوزون هیگز چیستهر حرکت خمیده می شود و هر ماده، چیزی نیستحس چشایی و بویاییداروی فامپیریدین یا نورلکجای مغز مسئول پردازش تجآیا دلفین ها می تواند از روزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهااگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات درياتوصیه هایی در مصرف ماهیاز انفجار بزرگ تا انفجار عماد الدین نسیمی قربانی لزوم سازگاری قانون مجازاترس و آرمان هاهمه چیز موج استبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین E در چه مواد غذایمدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک قسمت هفتمداروی ضد تشنج توپیراماتگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیتکامل جریان همیشگی خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولوومنابع انرژی از نفت و گاز تعداد کلی ذهن ها در جهان هندسه در پایه ی همه ی واکواقعیت خلا و وجود و درک ممرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت دوازدهمدر آرزوهایت مداومت داشتهگذشته را دفن کنافتخار انسانراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورابزار بقا از نخستین همانساختار فراکتال وجود و ذهنوبت کودکانتا 20 سال آینده مغز شما به از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بیناییواکسن ضد اعتیادمشکلات نخاعیخلا، خالی نیستپیموزایددرمان تشنجامواجی که به وسیله ی ماشیمعادله ها فقط بخش خسته کنز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون هابزار بقای موجود زنده از سرگردانیچگونه میتوان با قانون جنتاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانییک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت در عقل است یا ظواهدرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را برانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقتلاش ها برای کشف منابع جداتوسوکسیمایدشناخت درون، شناخت بیرون؛فیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه از دور و نگاه از نزداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا چالش قرن جدیددرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کتنفس بدون اکسیژناختلال در شناسایی حروف و شاهکار شش گوشفرد موفقتاثیر درجه حرارت بر عملکنادانی در قرن بیست و یکم،اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت نهمموسیقی نوجریان انرژی در سیستم های دو سوی واقعیتکنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی انسان در فراتر ازذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو ايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل اتو تغییر و تحولیارتباط میکروب روده و پارشش مرحله تکامل چشمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر روده بر مغزچرا مغز انسان سه هزار سالبه قفس های سیاهت ننازهیچ چیز همیشگی نیستما انسانها چه اندازه نزدحل مشکلدانش بی نهایتکیست هیداتید مغزآیا کیهان می تواند یک شبیرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنایندرالنقش حفاظتی مولکول جدید دتوهم چیستارزش حقیقی زبان قسمت سومظهور امواج مغزی در مغز مصقضاوت ممنوعتبر را بردارنسبیت عام از زبان دکتر بر