دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقا از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت چهل و دوم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت چهل و دوم)

یک مطالعه از چین- که پیشنویس آن در 12 جولای منتشر شد- نشان داد، تغلیظ اجزای منتشر شده از ویروس- به عنوان علامت عفونت زایی و انتشار بیماری- در افرادی که با گونه ی دلتا آلوده شده بودند، تقریبا 1000 برابر افرادی است که با گونه های ابتدایی SARS-CoV-2. آلوده شده بودند!

رقابت تکاملی در نقشه ی حیاتی موجودات زنده، رقابتی پایان ناپذیر در کیهان مادی ماست.

ساخت واکسن ها علیه ویروس جدید کرونا، هرچند امیدی ابتدایی را در میان کشورهای جهان ایجاد کرد، مطالعات جدید نشان میدهد ویروس در برابر این واکسن ها آرام نمیماند؛ به خصوص اگر بتواند از خلا فرهنگی و علمی و بازی های سیاسی موجود دربرخی کشورها- که باعث کندی در واکسیناسیون عمومی و یا ارائه ی واکسن های ضعیف بدون پشتوانه ی علمی می شود- بهره ببرد.

ساختن واکسن، گامی ابتدایی است. پژوهش روی تاثیر واکسن ها در ایمنی زایی و تولید آنتی بادی در گونه ی قدیمی و گونه های جدید ویروس- که دائما ساخته میشوند- گام پیچیده ی بعدی است که باید با تحلیل های آماری آزموده شود. زمانی عامل بیماری را به جن و پری نسبت میدادند ولی امروز در سایه ی پیشرفت های وسیع پزشکی، خود این عامل بیماری زا شناسایی شده است و حتی سیر جهش ها و دگرگونی های آن، در انبارهای بیوانفورماتیک در سطح جهان، قابل پیشبینی است.

ویروس های کرونا در تحلیل های عمیق ژنتیکی، انواع متفاوتی دارد و اینها یک ویروس نیستند. گونه ی دلتا با گونه ی آلفا متفاوت است زیرا در سیر تلاش خودخواه ژنهای ویروس تغییراتی را برای بقای خود ایجاد کرده است تا در برابر مقاومت انسان ها پیروز شود. با سرعت کنونی جهش ها در ویروس کرونا، گونه های بعدی کاملا قابل پیشبینی و انتظار خواهد بود. بنابراین تلاش های عمیق علمی روی سودمندی واکسن ها کنونی لازم است.

همه گیری جهانی، با اقدامات پیشگیرانه و واکسینه کردن یک یا دو کشور، مهار نخواهد شد، واکسیناسیون وسیع باید در سطح همه ی کشورهای جهان انجام شود و این آرمانی است که در جهان پراکنده و خودخواه امروز، دست یافتنی نیست.

آمارهای ساختگی که کاملا در مقایسه با آمارهای دیگر کشورها و نگاه بر مقیاس مرگ و میر به موارد ابتلا، بیهوده بودن آن را ثابت میکند، لغزش اول در مهار همه گیری است و وقتی گام اول میلغزد انتظار برداشتن گام های بعدی راست و درست، انتظاری بیهوده است.

واکسن های کووید، انتشار ویروس را کم میکند ولی در مورد دلتا نامشخص است.

مطالعات نشان میدهد واکسن ها انتشار SARS-CoV-2 را تا 80% کاهش میدهد ولی وارین دلتای ویروس، نتیجه را نامشخص کرده است. بسیاری از واکسنها به نظر میرسد حمایت خوبی در برابر کووید 19 داشته باشد و مدارک زیادی هست که نشان میدهد انتشار ویروس را هم کم میکند و این داده های مهمی برای سیاستمدارانی است که در مورد بهترین روش کنترل همه گیری تصمیم میگیرند.

با این همه، مطالعات، قبل از نوع جدید ویروس که قابلیت انتشار بالایی دارد مطرح شده است. دانشمندان می گویند گونه ی دلتا ممکن است در مقایسه با گونه های قبلی انتشار بیشتری حتی در افراد واکسینه شده داشته باشد. دومطالعه در 16 ژولای به عنوان پیش انتشار منتشر شده است و بیان میکند دو دوز واکسن که به وسیله شرکت دارو سازی فایزر، ساخته شده است در پیشگیری از عفونت SARS-CoV-2 تا 81% سودمند است و افراد واکسینه شده 78% کمتر احتمال دارد باعث انتشار ویروس به کارکنان بیمارستان شوند.

به طور کلی این نشانه ی انتشار ضعیف بعد از واکسیناسیون هم هست. ناتالی دین متخصص آمار زیستی در دانشگاه اموری در آتلانتا جورجیا میگوید: این خبرهای خوبی است ولی این کافی نیست زیرا این نشان میدهد افراد واکسینه شده میتوانند به ندرت عفونت را منتقل کنند و گونه ی دلتا که با قدرت بسیار، میتواند انتقال یابد مایه ی عدم اطمینان است. این مطالعات بر اساس چرخه ی واریان های قبلی است ولی مطالعه ی جدیدی بیان میکند واکسن، محافظت ضعیفی را بر واریان دلتا دارد.

تخمین های جدی

مارم کیلپاتریک پژوهشگر بیماری های عفونی در دانشگاه کالیفرنیا میگوید: مطالعات به ما کمک میکند بفهمیم چرا قبل از ورود گونه ی جدید دلتا، موارد در جمعیت هایی که خیلی خوب واکسینه شده بودند در حال کاهش بود. اگر این واریان جدید، ایجاد نشده بود و گسترش پیدا نمیکرد این احتمال بود که موارد جدید ابتلا در بسیاری از کشورها بسیار بسیار کاهش یابد. مطالعات، تخمین های خوبی برای جنبه های مختلف انتقال که در مطالعات بسیار به آن اشاره شده بود ارائه میدهد.

شش ماه واکسن کووید و 107میلیارد دوز از واکسن چه چیزی به دانشمندان یاد داده است؟

مطالعه ی اول در اسراییل و فرانسه روی 210 کارمند بیمارستانی در مرکز پزشکی شبا که بزرگترین بیمارستان اسراییل است انجام شد. داده ها در فاصله ی زمانی بین 2020و 2021 وقتی تمایل زیادی برای واکسیناسیون وجود داشت و مبارزه ای سنگین با اوج گونه ی آلفا در حال انجام بود، انجام شد. مطالعه ی دوم به وسیله محققان بر اساس مطالعه گذشته نگر از حدود 66 هزار کارمند در تماس با افراد مختلف که حداقل یکی از آنها بیمار بوده است به وسیله خدمات بهداشتی ماکوبی جمع آوری شد.

این مرکز یک ارائه کننده ی خدمات، در بین سالهای 2020 تا 2021 است. هر دو مطالعه نشان داد دو دوز واکسن فایزر-بیو-ان-تک 81% در جلوگیری از عفونت موثر است. کسانی که بیمار شده بودند کمتر احتمال داشت عفونت را به همکاران خود منتقل کنند. افرادی که واکسینه نشده بودند بیشتر عفونت را منتقل می کردند. مطالعه ی اول افت تا 78% و مطالعه دوم افت 41% را در انتقال عفونت، نشان داد و این اختلاف زیاد شاید اینطور توضیح داده شود که تخمین ها بر اساس تعداد بسیار اندک افراد واکسینه شده بود که بیمار شدند و دیگران را هم بیمار کردند.

عفونت زایی کاهش می یابد:

الیزابت هارولان بیولوژیست آماری در مرکز سرطان فرد هاچینسون در سیاتل واشنگتن میگوید: با این همه، هر دو مقاله مدارک خوبی در کاهش مهم در عقونت زایی را نشان میدهد و در حالی که مطالعات، نگاهی بر انتقال در میان کارمندان داشته است پیشگیری و حمایت حتی در بیرون از مرکز، بیشترهم بوده است زیرا افراد با مقدار کمتری از ویروس مواجه بوده اند. این را کیلپاتریک توضیح می دهد.

ویلجینیان پیتزر مدل ساز بیماری های عفونی در دانشکده ی بهداشت عمومی یال در نیوهاون به عنوان هدایتگر و همکار در مطالعه دوم، میگوید: این حقیقت که آنها همچنین عفونت زایی موارد جدید را کاهش میدهد مهم و راضی کننده است. نتایج به خوبی در ارتباط با مطالعات در جاهای دیگر است. یک تحلیل روی 365 کارمند خانه ی سالمندان در انگلستان در 23 جون، نشان داد افرادی- که با SARS-CoV-2 آلوده شده بودند اگر حداقل یک دوز واکسن فایزر- بیو-انتک یا واکسن ساخته شده در دانشگاه آکسفوردآسترازنکارا گرفته بودند- 40 تا 50% کمتر احتمال داشت، عفونت را منتشر کنند.

مطالعه از فنلاند که در 10 جولای، پیشنویش آن منتشر شد نشان داد همسران کارمندان بهداشتی که یک دوز واکسن فایز-بیوانتکیا واکسن شرکتمدرنارا گرفته بودند 40% کمتر از همسران افرادی که واکسن نگرفته بودند آلوده شدند.

استیون ریلی پژوهشگر بیماری های عفونی در کالج آمپریال لندن میگوید: فاکتور مغشوش کننده ی دلتا، ایجاد شده است. نتایج مطالعات روی آلفا و بتا به سادگی روی گونه ی دلتا قابل انطباق نیست.تا امروز داده های خاصی چاپ نشده است که واکسن ها چگونه بر گونه ی دلتا و یا انتقال آن، تاثیر دارد ولی مطالعه ی انگلستان که در 21 جولای منتشر شد نشان داد واکسن های آسترازنکا ی آکسفورد و فایزر بیو-ان-تک علیه گونه ی دلتا اندکی ضعیف تر عمل میکند. این میتواند همچنین به معنی افت در پیشگیری از انتقال دلتا هم باشد ولی هنوز قطعیتی وجود ندارد.

مطالعه ای تایید نشده گونه ی دلتا تا حدی از کاهش انتقال که به وسیله ی واکسنفایزر بیو-انتک ایجاد میشد فرار میکند. و پس از بروز گونه ی دلتا، افراد مبتلا دراسراییل به سرعت افزایش یافته اند، با اینکه حدود 60% افراد واکسینه شده بودند.

دین میگوید: هرچند واکسن ها علیه گونه ی دلتا هنوز مانند گونه های قبلی تاثیر گذار است اگر دلتا عفونت زاتر شود انتقال در میان کارمندان یک خانه ی سالمندان یا کارمندان بیمارستان افزایش خواهد یافت.

یک مطالعه از چین- که پیشنویس آن در 12 جولای منتشر شد- مشاهده کرد، تغلیظ اجزای منتشر شده از ویروس- به عنوان علامت عفونت زایی- در افرادی که با گونه ی دلتا آلوده شده بودند، تقریبا 1000 برابر افرادی است که با گونه های ابتدایی SARS-CoV-2، آلوده شده بودند.

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02054-z?fbclid=IwAR2z_hnCmDCPDUGNb6c3s28tlrvkz-y6tnia_9wCt_zLxzsidCxY_qrqMnY


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
در درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آسیلی محکم محیط زیست بر انادامه بحث تکامل چشممغز و سیر تکامل ان دلیلی بخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکسریعترین کامپیوتر موجودارتروز یا خوردگی و التهامغز بزرگ چالشهای پیش روبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کفرایند تکامل و دشواری هاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشگفتی های زنبور عسلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش ژنتیک در درمان اختلاتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بلرزش ناشی از اسیب به عصبايندگان چگونه خواهند دیدظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نعمت فراموشی نبود بسعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز، از مغز نوار مغزی روشی مهم در تشختوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین مواد کوانتومی جدید، ممکنابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چابزار بقای موجود زنده از مجموعه های پر سلولی بدن مبیماری دویکچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات فشار روحی شدیدمرز بین انسان و حیوان کجابازسازي مغز و نخاع چالشی هفت سین یادگاری از میراث تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزاهزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آسیاهچاله و تکینگی ابتدایاداراوون تنها داروی تاییمغز آیندگان چگونه است ؟برنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرسرگیجه از شایعترین اختلاارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهفرایند حذف برخی اجزای مغانفجار و توقف تکاملی نشاشاهکار قرناز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش گرمایش آب و هوا در همتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنوالزوم سازگاری قانون مجازاايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر تلاش انسان امروز برامقالاتاز تکینگی تا مغز، از مغز نورون هاي مصنوعی می توانتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتموجود بی مغزی که می تواندابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد مچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانیبیماری ضعف عضلات نزدیک بچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مفید قهوهمزایای شکلات تلخ برای سلبحتی علمی درباره تمایل بهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه سیاره ابلهانادغام میان گونه های مختلمغز انسان ایا طبیعتا تمابرنامه ی مسلط ژنها در اختهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسسربازان ما محققا غلبه می ارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز حریص برای خون، کلید تبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی فرد حساس از نظر عاطفی و بانواع سکته های مغزیشبیه سازی میلیون ها جهان از تکنیکی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفلزوم سازگاری قانون مجازاايا اراده آزاد توهم است یعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز، از مغز نورون های ردیاب حافظهتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسموجودات مقهور ژنها هستندابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد منگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانی دبیماریهای تحلیل عضلانی اچرا خشونت و تعصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مضر ماری جوانامسیر دشوار تکامل و ارتقابحث درباره پیدایش و منشاهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسیاره ابلهانادغام دو حیطه علوم مغز و مغز انسان برای ایجاد تمدبرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوسردرد میگرن در کودکانارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز زنان جوانتر از مغز مربررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتفرضیه ای جدید توضیح میدهانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، نتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخمقاومت به عوارض فشار خون ای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز، از مغز نوروپلاستیسیتی چیستتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریمیهمانهای ناخوانده عامل ابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندینگاه انسان محدود به ادراتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از محدودیت های حافظه و حافظبیهوش کردن در جراحی و بیمچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسفری به آغاز کیهاناجزای پر سلولی بدن انسان مشکلات نخاعیبحثي درباره هوش و تفاوتههمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیسیر آفرینش از روح تا مغز ارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز انسان برای شادمانی طبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرفلج بل، فلجی ترسناک که آنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسردرد و علتهای آنارزش خود را چگونه میشناسمغزهای کوچک بی احساسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخوقیچی ژنتیکیاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز و از مغز نقش اتصالات بین سلولهای تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته ممقابله با کرونا با علم اسایمپلانت نخاعی میتواند دعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز روده تا مغزنوشیدن چای برای مغز مفید تکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستمیگرن سردردی ژنتیکی که بابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشونگاه از درون مجموعه با نگتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک ززبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از مخچه فراتر از حفظ تعادلبیهوشی در بیماران دچار اچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده سقوط درون جاذبه ای خاص، چاجزایی ناشناخته در شکل گمشکلات بین دو همسر و برخیبحثی در مورد نقش ویتامينهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی سیستم تعادلی بدنارتوکين تراپی روشی جديد مغز انسان برای شادمانی طبرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویفلج خوابافت فشار خون ناگهانی در وسردرد تنشناز نخستین همانند سازها تمغزتان را در جوانی سیم کشبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصانسان قدیم در شبه جزیره عشباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسملاحظات بیهوشی قبل از جراینکه به خاطرخودت زندگی عوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربرانازدواج های بین گونه ای، رنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدمیگرن شدید قابل درمان اسابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای نگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیوگرافیچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعسلول های بنیادی منابع و ااحیای بینایی نسبی یک بیممشکلات روانپزشکی پس از سبحثی جالب درباره محدودیتهوموارکتوس ها ممکن است دهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مسیستم دفاعی بدن علیه مغز ارتباط میکروب روده و پارمغز انسان رو به کوچک تر شبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبفلج خواب چیستافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد سکه ایاز نخستین همانند سازها تمغزتان را در جوانی سیمکشبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده رویای شفافقانون مندی نقشه ژنتیکی مانسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابریواستیگمینممانتین یا آلزیکسا یا اباینکه خانواده ات سالم باعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراستفاده از مغز، وزن را کمنیاز به آموزش مجازی دیجیتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیمیدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از مخچه ابزاري که وظیفه آن فبیوگرافینزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیسلول عصبی شاهکار انطباق احساس گذر سریعتر زمانمشکلات روانپزشکی در عقب بحثی در مورد نقش کلسیم و بحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویروسکته مغزیارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووفلج دوطرفه عصب 6 چشمافزایش قدرت ادراکات و حسسرعت فکر کردن چگونه استاز نخستین همانند سازها تنقش قهوه در سلامتیبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیقانون جنگلانسان جدید از چه زمانی پاشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی درتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایمنابع انرژي پاک سرچشمه حایندرالعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در چیزی خارج از مغزهای ما نیتکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای میدازولام در درمان تشنج ابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهازبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از مدارک ژنتیکی چگونه انسانبیان ژن های اسکیزوفرنی دنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلولهای ایمنی القا کنندهاخلاق و علوم اعصابمشاهده آینده از روی مشاهبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسانسور از روی قصد بسیاری ارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز ایندگان چگونه استبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووفناوری هوش مصنوعی نحوه خافزایش مرگ و میر سندرم کوشلیک فراموشیاز نخستین همانند سازها تنقش مهاجرت در توسعه نسل ابزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویاروح رهاییقانونمندی و محدودیت عالمانسان عامل توقف رشد مغزشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف تلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز ایا کوچک شدن مغزانسان العوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردرتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاچگونه مغز پیش انسان یا همتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای مکانیزمهای دفاعی در براببیمار 101 ساله، مبتلا به سناتوانی در شناسایی چهره تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از مروری بر تشنج و درمان هایبیست تمرین ساده برای جلونزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسلولهای بنیادی مصنوعی دراخلاق پایه تکامل و فرهنگمطالعه ای بیان میکند اهدبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملسانسور بر بسیاری از حقایارتباط انسانی، محدود به مغز ابزار بقای برتر مادیبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوفیلمی بسیار جالب از تغییافسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشیاز نشانه ها و آثار درک شدنقش میدان مغناطیسی زمین بزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را قارچ بی مغز در خدمت موجودانعطاف پذیری مکانیسمی علشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث تلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنابع انرژی از نفت و گاز ایا این جمله درست است کسیعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هچگونه هموساپينس بر زمین تکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و ابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدبیماری های مغز و اعصاب و نخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میزبان شناسی مدرن در سطح سلابزارهای بقای موجود زندمرکز هوشیاری، روح یا بدن بیش از نیمی از موارد انتقنشانه های گذشته در کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسلسله مباحث هوش مصنوعیاختلال خواب فرد را مستعد معنی روزهمغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از ساخت شبکه عصبی با الفبایارتباط از بالا به پایین ممغز ابزار برتر بقابرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیفیزیک مولکولها و ذرات در الکتروتاکسی(گرایش و حرکشنا در ابهای گرم جنوب نیاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش محیط زندگی و مهاجرت دبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس قبل از انفجار بزرگاولین هیبرید بین انسان وششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژی از نفت و گاز ایا ابزار هوشمندی یا مغز عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر چگونه واکسن کرونا را توزدندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدبیماری گیلن باره و بیمارنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصزبان شناسی نوین نیازمند ابزارهای پیشرفته ارتباط مرکز حافظه کجاستبیشتر کمردردها نیازی به نظام مثبت زندگیتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودسم زنبور ، کلیدی برای واراختلال در شناسایی حروف و اختلال در شناسایی حروف و مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط بین هوش طبیعی و هومغز از بسیاری حقایق می گربرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبفیزیکدانان ماشینی برای تالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن داز نظر علم اعصاب اراده آزنقش نگاه از پایین یا نگاهبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیادقدم زدن و حرکت دید را تغیاولین مورد PML به دنبال تکصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رمناطق خاصی از مغز در جستجایا بیماری ام اس (مولتیپعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختمامنبع خواب و رویاابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکچگونه آن شکری که می خوریمتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به ابزار بقا از نخستین همانما با کمک مغز خود مختاريمبیماری ای شبیه آلزایمر و نرمش های مفید در سرگیجهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هزبان، وسیله شناسایی محیطابزارهای بقا از نخستین همرکز حافظه کجاستبا هوش مصنوعی خودکار روبنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وسندرم کووید طولانیاختلالات مخچهمغز مادران و کودکان در زمبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قاساختار شبکه های مغزی ثابارتباط شگفت مغز انسان و فمغز به تنهایی برای فرهنگ برخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگفرگشت و تکامل تصادفی محض امیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش نظام غذایی در تکامل مبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیقدرت انسان در نگاه به ابعاولین مورد پیوند سر در انضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمایا بدون زبان میتوانیم تعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بمنحنی که ارتباط بین معرفابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دچگونه انتظارات بر ادراک تئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشابزار بقا از نخستین همانما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری ای شبیه ام اس مولتنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقا ازنخستین هممرکز خنده در کجای مغز استبار سنین ابزار هوشمندی انظریه تکامل در درمان بیمتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده سوپاپ ها یا ترانزیستورهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلالات حرکتی در انسانمغز چون ابزار هوش است دلیبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسازگاری با محیط بین اجزاارتباط شگفت انگیز مغز انمغز برای فراموشی بیشتر کبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصفراموش کارها باهوش تر هسامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی ااز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش نظریه تکامل در شناسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجالوب فرونتال یا پیشانی مغاولین تصویر در تاریخ از سضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از تمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا تکامل هدفمند استعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز- از مغز چهار میلیارد سال تکامل بتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاچگونه باغبانی باعث کاهش تئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفابزار بقای موجود زنده از ماه رجببیماری اضطراب عمومیچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سفر به مریخ در 39 روزابزارهای بقای از نخستین مرگ انتقال است یا نابود شبارداری بدون رحمنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیآیا امکان بازسازی اندامهسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلالات صحبت کردن در انمغز چگونه صداها را فیلتر بحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسخن پاک و ثابتارتباط شگفت انگیز مغز انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مفراموشی همیشه هم بد نیستامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حااز انفجار بزرگ تا انفجار نقش هورمون های تیروئید دبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش الایو دوم دکتر سید سلمان فاولین سلول مصنوعیطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایرادهای موجود در خلقت بعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز- از مغز چهار ساعت پس از کشتار خوکتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهومهندسی ژنتیک در حال تلاش ابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرچگونه تکامل مغزهای کنونیتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وابزار بقای موجود زنده از ماپروتیلینبیماری بیش فعالیچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزارهای دفاعی و بقای مومراحل ارتقای پله پله کیهبازگشت از آثار به سوی خدانظریه تکامل در درمان بیمتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا انسان با مغز بزرگش اخسودمندی موجودات ابزی بر اختراع جدید اینترنت کوانمغز ناتوان از توجیه پیدابخش بزرگتر کیهان ناشناختهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی سرنوشتارتباط غیرکلامی بین انسامغز بزرگ چالش است یا منفعبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرفرایند پیچیده ی خونرسانیامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز بحث های کنونی در ویروسنقش هورمون زنانه استروژنبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاملبخند بزن شاید صبح فردا زاوکرلیزوماب داروی جدید شطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نعمت فراموشی نبود بسعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز- از مغزتنوآوری ای شگفت انگیز دانتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در مولتیپل اسکلروز در زنان ابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترسچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرابزار بقای موجود زنده از مبانی ذهنی سیاه و سفیدبیماری تی تی پیچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسفرنامه سفر به بم و جنوب اثر مضر مصرف طولانی مدت رمرز مرگ و زندگی کجاستبازگشت به ریشه های تکاملهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کووی