دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

رویای شفاف

رویای شفاف، رویایی است که در آن متوجه خواب دیدن خود هستید

در هنگام تجربهی رویای شفاف، لوبهای آهیانه و پیشانی مغز با افزایش فعالیت مواجهاند.و نکته جالب توجه برعکس شدن جریان امواج در مغز است . در حالت طبیعی و در پی یک توجه بینایی معمولا امواج از لوب پس سریبه سوی لوب آهیانه یا پریتال میرود. در رویا جریان برعکس است و ازلوب پریتال به سویلوب اکسیپوت یا پس سری میرود . گویا اول احساسات یا خاطرات یا آموخته های قبلی و تجربیات ، درک میشود و سپس تبدیل بهدیدن میشود

از میان این رویاها برخیشان دقیقا تجربه وقایعی است که برای انسان رخ میدهد و یا همان آموزشهایی است که انسان طی زندگی آموخته است و این رویاها از لوب پریتال یا آهیانه منشا میگیرد و سپس به لوب پس سری مغز میرود و دیده می شودو برخی دیگر ، مواردی است که در زمانی در آینده تحقق می یابد .

همه ما تجربه این نوع از رویاها را داشته ایم ، مثلا حادثه ای را در عالم رویا میبینیم که دقیقا یابه صورتی شبیه در آینده اتفاق می افتد . باز گویا آموخته هایی هست که ما از آنها بی خبریم ولی همین اموخته ها از انباری در وجود ما ، به سوی لوب پس سری ما می آید تا آنها را ببینیم . گویا انسان حتی آینده را در گوشه ای از وجود خود آموخته است ولی در زندگی روزمره از آن بی خبر است و به صورت بالفعل از آن آگاه نیست

ولی در هنگام رویا ، این اطلاعات به سوی لوب پس سری می آید و به صورت مشاهده آنها پردازش میشود

در مطالعات آزمایشگاهی ثابت شده است که حیوانات هم رویا می بینند و این حیوانات در رویایی که در قسمت اول گفته شد یعنی رویایی که تکرار خاطرات و آموخته های قبلی آنهاستبا انسان مشترکند . ولی آگاهی از آینده و مشاهده آن در عالم رویا ، چیزی مخصوص وجود انسان است . و همین رویاهاست که شاید بتواند دریچه ای جدید بر روی احساسات انسان بگشاید . انسانی که امروز خود را منحصر به 5 حس مادی میداند و به همین دلیل ، هماهنگ کننده این احساسات در وجود او یعنی مغزی که در حال حاضر در اختیار بشریت است ، در اغلب انسانها نتوانسته است هماهنگیهای جدید و نویی را بزرگتر از این احساسات پنج گانه ایجاد کند .

شاید در آینده مغز بشر لازم باشد با گشوده شدن افقهای جدید و ادراکات جدید ، ارتباطات وسیعتری را بین انواع حس خود برقرار کند و لازم باشد بتواند قدرت هماهنگ کردن بین امروز و آینده را فراهم کند .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درمان جدید میگرن با انتی چیزی خارج از مغزهای ما نیاگر نعمت فراموشی نبود بسآیا ما تنها موجودات زنده تولید سلولهای جنسی از سلزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر گیاه خواری بر رشد وما تحت کنترل ژنها هستیم یسریعترین کامپیوتر موجودویتامین دی گنجینه ای بزراضطراب و ترسجمجمه انسان های اولیهمغز بزرگ چالش است یا منفععضلانی که طی سخن گفتن چقدکاهش التهاب ناشی از بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهدرمانهای بیماری پارکینسچگونه مغز پیش انسان یا هماگر تلاش انسان امروز براآیا مغز تا بزرگسالی توسعتوانایی مغز و دیگر اجزای فلج بل، فلجی ترسناک که آنزندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر انتخاب از طرف محیط ماه رجبسرگیجه از شایعترین اختلاواکنش های ناخودآگاه و تقاطلاعاتی عمومی در مورد مجنسیت و تفاوت های بیناییخواب عامل دسته بندی و حفطمغز بزرگ چالشهای پیش روافراد آغاز حرکت خودشان رمقالاتکایروپاکتیک چیستبحثی درباره احساسات متفادرک فرد دیگر و رفتارهای اچگونه هموساپينس بر زمین ابزار هوش در حال ارتقا ازآیا هوش ارثی دریافتی از پتوازن مهمتر از فعالیت زیفلج خوابزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی الفاگواز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ترکیبات استاتین (سماپروتیلینسردرد و علتهای آنواکسن سرطاناطلاعاتی عمومی در مورد مجنسیت و تفاوت های بیناییخودآگاهی و هوشیاريمغز حریص برای خون، کلید تافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر ویتامین دی بر بیماکاربرد روباتهای ريزنانوبحثی درباره احساساتی غیردرک و احساسچگونه آن شکری که می خوریمابزارهای بقای موجود زندآیا هوش سریعی که بدون احستوسعه برخی شغل ها با هوش فلج خواب چیستزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر دپاکین بر بیماری ممبانی ذهنی سیاه و سفیدسردرد تنشنواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبلندی در ذهن ما درک بلندیجهش های ژنتیکی مفید در ساخودآگاهی و هوشیاريمغز زنان جوانتر از مغز مرالکتروتاکسی(گرایش و حرکصفحه اصلیکاربرد روباتهای ريز، در بخش دیگری در وجود انسان هدرک احساسات و تفکرات دیگچگونه انتظارات بر ادراک ابزارهای پیشرفته ارتباط آیا هشیاری کوانتومی وجودتوصیه های غیر دارویی در سفیلمی بسیار جالب از تغییزبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر داروهای ضد التهاب مجموعه های پر سلولی بدن مسردرد سکه ایوراپامیل در بارداریبه زودی شبکه مغزی به جای جهش های ژنتیکی غیر تصادفخطا در محاسبات چیزی کاملمغزهای کوچک بی احساسالتهاب شریان تمپورالسوالات پزشکیکجای مغز مسئول پردازش تجبرنامه و ساختار پیچیده مدرک تصویر و زبان های مخلتچگونه باغبانی باعث کاهش ابزارهای دفاعی و بقای موآیا واکنش های یاد گرفته وتوصیه هایی در مصرف ماهیفیزیکدانان ماشینی برای تزبان و بیان، در سایه پیشرهوش مصنوعی از عروسک تا کاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر داروی ضد تشنج سدیم محل درک احساسات روحانیسرعت فکر کردن چگونه استورزش هوازی مرتب خیلی به قبوزون هیگز چیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطا در محاسبات چیزی کاملمغزتان را در جوانی سیمکشامیوتروفیک لترال اسکلروپیامهای کاربرانکشف مکانیسم عصبی خوانش پبرین نت به جای اینترنتدرک عمیق در حیواناتچگونه جمعیت های بزرگ شکل اثر مضر مصرف طولانی مدت رآیا آگاهی پس از مرگ از بیتوضیحی ساده در مورد هوش مفرگشت و تکامل تصادفی محض زبان و تکلم برخی بیماریههوش مصنوعی از عروسک تا کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دشلیک فراموشیورزش هوازی ، بهترین تمریبیماری گیلن باره و بیمارجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع در برابر تغییر ساختنقش قهوه در سلامتیامگا سه عامل مهم سلامتسایتهای دیگرکشف مکانیسمی پیچیده در ببرای پیش بینی آینده مغز ددرگیری اعصاب به علت میتوچگونه جمعیت های بزرگ شکل اثرات مفید قهوهآیا امکان بازسازی اندامهتکامل چشمفراموش کارها باهوش تر هسزبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظشنا در ابهای گرم جنوب نیورزش و میگرنبیماری ای شبیه ام اس مولتجاذبه و نقش آن در شکلگیریدقیق ترین تصاویر از مغز انقش مهاجرت در توسعه نسل اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکشف ارتباط جدیدی از ارتببرخی نکات از گاید لاین پررقیبی قدرتمند در برابر مچگونه حافظه را قویتر کنیاثرات مضر ماری جواناآیا انسان با مغز بزرگش اختکامل ابزار هوش ، راه پر فراموشی همیشه هم بد نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلشناخت و معرفت، و نقش آن دورزش بهترین درمان بیش فعبیماری بیش فعالیحافظه و اطلاعات در کجاست دلایلی که نشان میدهد ما بنقش هورمون های تیروئید دانفجار و توقف تکاملی نشاکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبرخی اثرات مضر ویتامین درموزی از نخستین تمدن بشرنگاهی بر قدرت بینایی درااجزای پر سلولی بدن انسان آیا احتمال دارد رویا از آتکامل زبانفرایند حذف برخی اجزای مغزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فشناسایی سلول های ایمنی اورزش در کمر دردبیماری تی تی پیحافظه و اطلاعات در کجاست دو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش ژنتیک در درمان اختلاانگشت نگاری مغز نشان میدگنجینه ای به نام ویتامین برخی اختلالات عصبی مثانهرمز و رازهای ارتباط غیر کنگاهی بر توانایی اجزاي باجزایی ناشناخته در شکل گآیا احتمال دارد رویا از آتکامل ساختار رگهای مغزی فرد حساس از نظر عاطفی و بزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انسانشواهدی از دنیسوان(شبه نئوزوز گوشبیماری ضعف عضلات نزدیک بحافظه و اطلاعات در کجاستديدن با چشم بسته در خواب نقش انتخاب از طرف محیط، ناندوهگین نباش اگر درب یا گیاه خواری و گوشت خوار کدبرخی بیماری ها که در آن برویای شفافناتوانی از درمان برخی ویاحساس گذر سریعتر زمانآیا برای تولید مثل همیشه تکامل شناخت انسان با کشفقانون مندی نقشه ژنتیکی مزبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایشاهکار قرنیک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی احس چشایی و بویاییدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش اتصالات بین سلولهای انسان قدیم در شبه جزیره عگالکانزوماب، دارویی جدیبرخی توجهات در ببمار پارروبات های ریز در درمان بیناتوانی در شناسایی چهره اخلاق و علوم اعصابآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتئوری تکامل امروز در درمقارچ بی مغز در خدمت موجودسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استشبیه سازی میلیون ها جهان یکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمحس و ادراک (قسمت اول )دژا وو یا اشنا پندارینقش حفاظتی مولکول جدید دانسان جدید از چه زمانی پاگامی در درمان بیماریهای برخی سيناپسها طی تکامل و بررسي علل احتمالي تغيير روح رهایینخاع ما تا پایین ستون فقراختلال در شناسایی حروف و آیا تکامل و تغییرات ژنتیتئوری تکامل در پیشگیری و قدرت انسان در نگاه به ابعسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود ششبیه سازی سیستم های کوانیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیحس و ادراک (قسمت دوم )دژاوو یا آشناپندارینقش حیاتی تلومر دی ان آ دانسان عامل توقف رشد مغزگاهی لازم است برای فهم و گاهی مغز بزرگ چالش استبررسی و اپروچ جدید بر بیمروزه داری و بیمار ی ام اس نخستین تصویر از سیاهچالهاختلالات مخچهآیا خداباوری محصول تکاملتا 20 سال آینده مغز شما به لوب فرونتال یا پیشانی مغسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیهشباهت زیاد بین سلول هاي عیادآوری خواب و رویابیوگرافیحس و ادراک قسمت چهارمدانشمندان ژنی از مغز انسنقش داروهاي مختلف معروف انعطاف پذیری مکانیسمی علاولین هیبرید بین انسان وگذر زمان کاملا وابسته به بررسی سیستم تعادلی بدن اروش مقابله مغز با محدودینرمش های مفید در سرگیجهاختلالات حرکتی در انسانآیا دلفین ها می تواند از تاثیر مشاهده بر واقعیت بلبخند بزن شاید صبح فردا زسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلشباهت زیاد بین سلول هاي عژن هوش و ساختارهای حیاتی بیان ژن های اسکیزوفرنی دحس و ادراک قسمت پنجمدانشمندان روش هاي جدیدی نقش روزه داری در سالم و جنقش رژیم غذایی در رشد و ااولین مورد پیوند سر در انگربه شرودینگر و تاثیر مشبررسی علل کمر درد در میانروش های صرفه جویی در ایجانرمشهای مهم برای تقویت عاختلالات صحبت کردن در انآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر نگاه انسان بر رفتالرزش ناشی از اسیب به عصبسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسممسیر دشوار تکامل و ارتقاشش مرحله تکامل چشمژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیست تمرین ساده برای جلوحس و ادراک قسمت سومدانشمندان روشی برای تبدیداروهای مصرفی در ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت ااولین تصویر در تاریخ از سگزیده ای از وبینار یا کنفبزرگ شدن مغز محدود به دورروش هایی ساده برای کاهش اچرا مغزهای ما ارتقا یافت ادامه بحث تکامل چشمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر نگاه انسان بر رفتالزوم سازگاری قانون مجازاسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مشکلات نخاعیششمین کنگره بین المللی سژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیشتر کمردردها نیازی به حساسیت روانی متفاوتداروهای ضد بیماری ام اس ونقش زبان در سلطه و قدرت ااولین سلول مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته وبسیاری از بیماری های جدیروش صحبت کردن در حال تکامچرا حیوانات سخن نمی گوینادغام میان گونه های مختلآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر ویتامین دی بر بیمالزوم سازگاری قانون مجازاسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مشاهده آینده از روی مشاهصرع و درمان های آنژنها ، مغز و ارادهبا هوش مصنوعی خودکار روبخلاصه ای از مطالب همایش مداروی فامپیریدین یا نورلنقش غذاها و موجودات دريااوکرلیزوماب داروی جدید شگشایش دروازه جدیدی از طرتفاوت مغز انسان و میمون هروشهای نو در درمان دیسک بچرا حجم مغز گونه انسان درادغام دو حیطه علوم مغز و آیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر ژنها بر اختلالات خممانتین یا آلزیکسا یا ابسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز ما کوچکتر از نیم نقطهضررهای مصرف شکر و قند بر ژنهای هوش ، کدامندبارداری بدون رحمخواندن ، یکی از شستشو دهنداروی تشنجی درباردارینقش غذاها و موجودات درياايندگان چگونه خواهند دیدپمبرولیزوماب در بیماری چتفاوتهای جنسیتی راهی براروشهای شناسایی قدرت شنواچرا در مغز انسان، فرورفتارتقا و تکامل سنت آفرینش آزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنابع انرژي پاک سرچشمه حسودمندی موجودات ابزی بر هوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز چون ابزار هوش است دلیضررهای شکر بر سلامت مغزکلرال هیدرات برای خوابانبازگشت از آثار به سوی خداخواب سالم عامل سلامتیداروی جدید s3 در درمان ام نقش غذاها و موجودات درياايا اراده آزاد توهم است یپنج اکتشاف شگفت آور در موتقلید مرحله ای نسبتا پیشروشی برای بهبود هوش عاطفچراروياها را به یاد نمی آارتوکين تراپی روشی جديد إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر کپسول نوروهرب بر تمولتیپل اسکلروز در زنان سیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز چگونه صداها را فیلتر طی یکصد هزار سال اخیر هرچکمردرد و علل آنبازسازي مغز و نخاع چالشی خواب سالم عامل سلامتی و یداروی جدید ضد میگرننقشه مغزی هر فرد منحصر بهايا اراده آزاد توهم است یپیموزایدتلقین اطلاعات و حافظهروشی جدید در درمان قطع نخچراروياها را به یاد نمی آارتباط میکروب روده و پارتاثیر کپسول نوروهرب بر سمواد کوانتومی جدید، ممکنسیاره ابلهانهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز- از مغز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز آیندگان چگونه است ؟ظهور امواج مغزی در مغز مصکمردرد با پوشیدن کفش منابحتی علمی درباره تمایل بداروی ضد تشنج با قابليت تچند جهانیای آنکه نامش درمان و یادشپیچیدگی های مغزی در درک زتلاش هایی در بیماران قطع روشی جدید در درمان سکته منزاع بین جهل و علم رو به پارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر کپسول نوروهرب بر سموجود بی مغزی که می تواندسیاره ابلهانهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز- از مغز تبدیل سلولهای محافط به سمغز انسان ایا طبیعتا تماعلم به ما کمک میکند تا موکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحث درباره پیدایش و منشاداروی ضد تشنج با قابليت تچندین ماده غذایی که ماننایندرالپیوند مغز و سر و چالشهای تلاشی برای درمان قطع نخاريتوکسيمب در درمان ام اسنزاع بین علم و نادانی رو ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندسیر آفرینش از روح تا مغز هاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز- از مغزتتری فلوپرازینمغز انسان برای شادمانی طعلایم کمبود ویتامین E را کنگره بین المللی سردرد دبحثی در مورد نقش ویتامينداستانها و مفاهیمی اشتباچه زیاد است بر من که در ایایا کوچک شدن مغزانسان الپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسریواستیگمیننزاع بین علم و جهل رو به پارتباط انسانی، محدود به تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل سیستم تعادلی بدنهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز تری فلوپرازینمغز انسان برای شادمانی طعلایم کمبود ویتامین E را کنگره بین المللی سردرد دبحثی جالب درباره محدودیتدر مانهای کمر دردچهار میلیارد سال تکامل بایا ابزار هوشمندی یا مغز پیشینیان انسان از هفت میتمایل زیاد به خوردن بستنرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونظریه تکامل در درمان بیمارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بسیستم دفاعی بدن علیه مغز هزینه ای که برای اندیشیدازدواج های بین گونه ای، رتسلیم شدن از نورون شروع ممغز انسان رو به کوچک تر شعلت خواب آلودگی بعد از خوکندر در بیماریهای التهاببحثی در مورد نقش کلسیم و در چه مرحله ای از خواب ، رچهار ساعت پس از کشتار خوکایا بیماری ام اس (مولتیپپیشرفتی مستقل از ابزار هتمدن قدیمی ای در جنوب ایرراه های جدید برای قضاوت رهفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان مغناطيسي زمین بشر سکته مغزیهستي مادي ای که ما کوچکتراستفاده از هوش مصنوعی در تشنج چیستمغز انسان رو به کوچکتر شدعوارض ازدواج و بچه دار شدکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد عملکرد لوب فدر هم تنیدگی کوانتومی و پنوار مغزی روشی مهم در تشخایا بدون زبان میتوانیم تپاسخ گیاهان در زمان خوردتمساح حد واسط میان مغز کوراه های جدید برای قضاوت رهفت سین یادگاری از میراث ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیزمهای دفاعی در برابساخت شبکه عصبی با الفبایهستی ما پس از شروعی چگال استیفن هاوکینگ در مورد هتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز ایندگان چگونه استعید نوروز مبارککودک ایرانی که هوش او از بحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان های بیماری آلزایمرنورون هاي مصنوعی می توانایا تکامل هدفمند استپختگی پس از چهل سالگي به تنفس هوازی و میتوکندریراه پیروزی در زندگی چیستهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدساخت شبکه عصبی مصنوعی با و هر کس تقوای خدا پیشه کناستیفن هاوکینگ در تفسیر تغییر زودتر اتصالات مغزیمغز ابزار برتر بقاعامل کلیدی در کنترل کارآکودکان خود را مشابه خود تبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان های جدید میگرننوروپلاستیسیتی چیستایرادهای موجود در خلقت بپرورش مغز مینیاتوری انساتنفس هوازی و میتوکندریرشته نوروایمونولوژی و نقهوموارکتوس ها ممکن است دارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدساختار شبکه های مغزی ثابویتامین E برای فعالیت صحاستخوان های کشف شده، ممکتغییر عمودی سر انسان از پمغز برای فراموشی بیشتر کعسل طبیعی موثر در کنترل بکوری گذرای ناشی از موبایبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان های رایج ام اسنوشیدن چای برای مغز مفید اگر نعمت فراموشی نبود بسآلزایمرتو دی ان ای خاص ميتوکندريرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی می تواند بر احارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد وما با کمک مغز خود مختاريمسخن پاک و ثابتویتامین E در چه مواد غذایاصول سلامت کمرثبت امواج الکتریکی در عصمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟عصب حقوق نورولووکی غایب شدی تا نیازمند دلبحثی درباره هوش و تفاوته