دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت یازدهم

از تکینگی تا مغز- از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت یازدهم

ابتدای خلقت عالم مادی ما از تکینگی پرچگال و پرحرارت، بود- که اکنون میلیاردها سال با آن فاصله داریم. فاصله های اول و زمان های نخستین، بار سنگین ثانیه های بعد را بر دوش کشید تا جهان، گسترده و سبک و سرد شود و امروز زمین ما سرد شده است ولی طی میلیون ها سال تکامل، انرژی آن تکینگی پرچگال و داغ را در مغز های امروز ما انباشته است.

آن ثانیه های نخستین داغ و پر حرارت، امروز فراموش شده است ولی در کنار این فراموشی هنوز ذهن های کنجکاوی هست که میکوشد سری در آن لحظات نخستین کند.

مشاهده نخستین سیاهچاله توسط تلسکوپ کتی بومندروازه ای به سوی مشاهدات عمیقتر در عمق تاریخ آفرینش است و هر چه بیشتر در پس این لحظات نخستین پیش برویم، اعتماد و نگاه ما بر منشأ یگانه خلقت مادی(تکینگی)و وابستگیش به عوامل قبل از آن، بیشتر خواهد شد و این مسیر، متوقف نخواهد بود و در پس تکینگی عالم مادی ما باز سلسله علل دیگری هست تا در نهایت ما را به یکتا خالق سبحان هستی برساند.

و رسیدن به ابتدای این مشاهدات، امروز با کمک مغز و ابداع دانشمندان، ممکن شده است.

(....داستان کیهان اندکی پس از ابتدا

آنچه از داستان هستی برای ما مهم است و اندکی بعد از ابتدا، شروع می شود، میتوانیم آن را به صورت زیر خلاصه کنیم:

پس از انفجار بزرگ، ما کیهانی داغ داریم و پس از آنکه برخی اشیای آن، در بخشی از ثانیه سرد شد، کیهان از لپتون ها و کوارک ها و ضد آنها و بوزون ها و فوتون ها تشکیل میشود و لپتون ها و کوارک ها به مقدار یک میلیاردم در مقایسه با ضد ماده لپتون و ضد کوارک، برتری دارند یعنی ماده نسبت به ضد ماده، برتری دارد و این برتری سبب ایجاد ستارگان و سیارات و نیز وجود بدن های ماست.(به یک میلیاردم توجه شود!!! اگر کمی بیشتر یا کمتر بود اصلا کیهانی تشکیل نمی شد)

و بعد از جزیی از یک میلیونم ثانیه، کیهان بیشتر سرد شد و به کوارک ها اجازه داد با هم جمع شوند و بپیوندند پس کوارک ها با هم پیوند شدند و ذراتی مادی و سنگین تر از لپتون ها را به نام هادرون(مانند پروتون و نوترون) تشکیل دادند و در برابر آن، هادرون های متضاد تشکیل شد ولی نسبت آن، مانند همان نسبت کوارک و کوارک های متضاد بود یعنی یک میلیاردم در جهت مصلحت هادرون یا ماده بر ضد ماده بود(باز همان معجزه قبلی یک میلیاردم، تکرار میشود!) و با امتداد بیشتر کیهان و سرد شدن آن و به دنبال آن، کم شدن نیروی فتون ها نیروی فتون ها برای ایجاد هادرون ها و هادرون های متضاد، کافی به نظر نمیرسد و نتیجه، باقی ماندن فقط مقداری برتری مادی یعنی یک هادرون در برابر از میان رفتن یک میلیارد هادرون در جهت مصالح یک میلیارد فتون با انرژی کمتر نسبت به قبل، در نتیجه توسعه کیهان(ماده و انرژی)، بین نخستین ثانیه و پایان ثانیه دوم، از ابتدای انفجار بزرگ است.)(توهم بی خدایی ـ أحمد الحسن ص - 510
ـــــــــــــــــــــ)

این از شروع کیهان

ولی با نسبتهایی مواجهیم که اگر نبود اصلا کیهان شکل نمیگرفت.
(If the rate of expansion one second after the Big Bang had been smaller by even one part in a hundred thousand million million, itم would have recollapsed before it reached its present size. On the other hand, if it had been greater by a part in a million, the universe would have expanded too rapidly for stars and planets to form.

📄اگر میزان انبساط کيهاني يک ثانيه پس از انفجار بزرگ حتي به اندازه يک، در صدها هزار ميليارد کمتر مي بود جهان پيش از آن که به اندازه کنوني برسد، فرو مي پاشيد.و از طرفی هم اگر بیشتر از یک میلیونم میبود جهان با چنان سرعتی منبسط می شد که ستاره ها و سیارات بوجود نمی آمدند

🗞#استفان#هاوکینگ

آیا خلق جهان با وجود اینچنین دقت بالایی نشان از یک هوشمندیِ مافوق تصور ندارد ؟

نظم عالم و هوشمندی آن _ آنهم با این حد بسیار حساس_ بر وجود ناظمی حکیم دلالت دارد.

ملحدان هم غیرمستقیم معترف به وجود ناظمی حکیم در عالم عظیم آفرینش هستند...

هر انفجاری باعث نابودی و بی نظمی میشود؛
اما بیگ بنگ _بزرگترین انفجار عالم _ باعث بوجود آمدن جهان با نظمی شگفت انگیز شد...

پینوشت:
ای خدا معجزه هایت زیباست...
ای خوش آنکس که دو چشمش بیناست)

(خدایا!

چگونه با چیزی به سوی تو دلالت شود- که در وجودش، نیازمند به توست؟

آیا غیر تو ظهوری دارد که برای تو نیست تا نشان دهنده و آشکار کننده تو باشد؟

کی غایب شدی تا نیازمند دلیلی باشی که به تو هدایت کند؟

و کی دور شدی تا آثار، چیزی باشد که به تو برساند؟

چشمی که تو را بر خود، مراقب ندید، کور شد.

و کوشش بنده ای- که برای او از دوستی خود بهره ای نگذاشتی- بی حاصل شد.

امام حسین ع

@salmanfatemi
)

https://www.brainyquote.com/quotes/stephen_hawking_627128


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
روش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش عاطفی در زنان بیشتر اایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز انسان رو به کوچکتر شدتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چوقتی فهمیدی خطا کردی برگکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکنقش محیط زندگی و مهاجرت دحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانورزش و میگرنکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع نقش زبان در سلطه و قدرت اخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و ففلج خوابتوسعه برخی شغل ها با هوش نوروپلاستیسیتی چیستدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر نگاه انسان بر رفتانگاهی بر توانایی اجزاي بدر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین جهل و علم رو به پدرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد ممحدودیت های حافظه و حافظتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کهوش مصنوعی از عروسک تا کروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلومشاهده آینده از روی مشاهتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستهوشیاری کوانتومیایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ایندگان چگونه استثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اویتامین E برای فعالیت صحکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلانقش نظام غذایی در تکامل محافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانورزش بهترین درمان بیش فعکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخانقش سجده بر عملکرد مغزخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انفلج خواب چیستتوصیه های غیر دارویی در سنوشیدن چای برای مغز مفید دانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر نگاه انسان بر رفتاناتوانی از درمان برخی ویدرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین علم و نادانی رو درگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد ممخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به معنی روزهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیهوش، ژنتیکی است یا محیطیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ابزار برتر بقاجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دویتامین E در چه مواد غذایکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و نقش هورمون های تیروئید دحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز ورزش در کمر دردکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معنقش غذاها و موجودات درياخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انفیلمی بسیار جالب از تغییتوصیه هایی در مصرف ماهینوعی سکته مغزی ، وحشتناک دانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر ویتامین دی بر بیماناتوانی در شناسایی چهره درمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین علم و جهل رو به پدرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبمغز فکر میکند مرگ برای دیتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقهیچگاه از فشار و شکست نتراگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز از بسیاری حقایق می گرجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سویتامین دی گنجینه ای بزرکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير نقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنوزوز گوشکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسنقش غذاها و موجودات درياخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسافیزیکدانان ماشینی برای تتوضیحی ساده در مورد هوش مچیزی خارج از مغزهای ما نیدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز لبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر ویروس کرونا بر مغز نخاع ما تا پایین ستون فقردرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان استاثیر گیاه خواری بر رشد ونظام مثبت زندگیذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای مخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی امغز ما کوچکتر از نیم نقطهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بهاوکينگ پیش از مرگش رسالاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفامغز به تنهایی برای فرهنگ جنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطواکنش های ناخودآگاه و تقکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمنقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستننقش غذاها و موجودات درياخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهافرگشت و تکامل تصادفی محض تکنولوژی جدید که سلول‌هچگونه مغز پیش انسان یا همداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر ژنها بر اختلالات خنخستین تصویر از سیاهچالهدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز میدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه تکامل در درمان بیمرقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحممغز مادران و کودکان در زمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی هاوکينگ پیش از مرگش رسالاگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرمغز برای فراموشی بیشتر کجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب واکسن کرونا از حقیقت تاتکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن انقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزییکی از علل محدودیت مغز امکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقشه مغزی هر فرد منحصر بهخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولفراموش کارها باهوش تر هستکامل مداومچگونه هموساپينس بر زمین داروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر کلام در آیات کلام بنرمش های مفید در سرگیجهدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز مکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر گیاه خواری بر رشد وهفت چیز که عملکرد مغز تو رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و مرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی در کامپیوترهاروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خدامغز چون ابزار هوش است دلیتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زهدف یکسان، در مسیرهای متابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان همغز بزرگ چقدر مفید هست ؟جهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن کرونا ساخته شده توکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میاننقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری یافته های نوین علوم پرده گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقینقص در تشخیص هیجانات عامخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومفراموشی همیشه هم بد نیستتکامل چشمچگونه آن شکری که می خوریمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر کپسول نوروهرب بر ننرمشهای مهم برای تقویت عدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهفت سین یادگاری از میراث رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیماربیماری ای شبیه آلزایمر و مرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی مغز چگونه صداها را فیلتر تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله هدف از تکامل مغزابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده ممغز بزرگ چالش است یا منفعجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن دیگر کرونا ساخته شکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورنقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقاییادگیری مهارت های جدید دگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کونقطه بی بازگشتدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومفرایند تکامل و دشواری هاتکامل ابزار هوش ، راه پر چگونه انتظارات بر ادراک داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر کپسول نوروهرب بر تچرا مغزهای ما ارتقا یافت درمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاهخواری بر رشد و همیشه اطمینان تو بر خدا برویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه ام اس مولتمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بمغز ناتوان از توجیه پیداتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سهدف از خلقت رسیدن به ابزاابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتمغز بزرگ چالشهای پیش روجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن دیگری ضد کرونا از دکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نقش حفاظتی مولکول جدید دحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفباییادآوری خواب و رویاگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریچند جهانیدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسفرایند حذف برخی اجزای مغتکامل زبانچگونه باغبانی باعث کاهش داروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر کپسول نوروهرب بر سچرا پس از بیدار شدن از خودرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر انتخاب از طرف محیط همیشه عسل با موم بخوریمرویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتبیماری بیش فعالیمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی درمانگر کامپیريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشامغز و سیر تکامل ان دلیلی تشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسهزینه ای که برای اندیشیدابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دمغز بزرگ و فعال یا مغز کوجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن سرطانکی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدینقش حیاتی تلومر دی ان آ دخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با ژن هوش و ساختارهای حیاتی گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریچندین ماده غذایی که مانندلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدفرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل ساختار رگهای مغزی چگونه تکامل مغزهای کنونیداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویاتاثیر کپسول نوروهرب بر سچرا بیماری های تخریبی مغدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوموارکتوس ها ممکن است درویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری تی تی پیمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی درخدمت خلق وحریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينمغز آیندگان چگونه است ؟تشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداهزینه سنگین انسان در ازاابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرمغز حریص برای خون، کلید تحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانواکسنی با تاثیر دوگانه اکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کرونانقش خرچنگ های نعل اسبی درخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابژن یا نقشه توسعه مغز و نقگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريچه زیاد است بر من که در ایدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسقیچی ژنتیکیتکامل شناخت انسان با کشفچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حیوانات سخن نمی گویندرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هماه رجبتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش مصنوعی می تواند بر احرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشاانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیریسدیپلام تنها داروی تایایندرالبحثی جالب درباره محدودیتمغز انسان ایا طبیعتا تماتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینهزاران سال چشم های بینا وابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دمغز زنان جوانتر از مغز مرحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درواسطه ها د رمسیر ایجاد مغکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هنقش داروهاي مختلف معروف خواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاژنها نقشه ایجاد ابزار هوگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلچهار میلیارد سال تکامل بدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزقانون مندی نقشه ژنتیکی متئوری تکامل امروز در درمچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حجم مغز گونه انسان دردرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر ماپروتیلینتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش مصنوعی و کشف زبان هایرویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی امسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش احساسیرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و مغز انسان برای ایجاد تمدتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانهستي مادي ای که ما کوچکترابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهمغزهای کوچک بی احساسحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیوبینار اساتید نورولوژی دکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقنقش روزه داری در سالم و جخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتژنها ، مغز و ارادهگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عاچهار ساعت پس از کشتار خوکدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزقانون جنگلتئوری تکامل در پیشگیری و چگونه حافظه را قویتر کنیداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا خشونت و تعصبدرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر داروهای ضد التهاب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیممشکلات نخاعیتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش احساسیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فمغز انسان برای شادمانی طتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماهستی ما پس از شروعی چگال کمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بمغزتان را در جوانی سیمکشحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای واروراپامیل در بارداریکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی برانقش رژیم غذایی بر رشد و اخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودژنهای مشترک بین انسان و وگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای نوار مغزی روشی مهم در تشخديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساقانونمندی و محدودیت عالمتا 20 سال آینده مغز شما به نگاه محدود و تک جانبه، مشدر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا در مغز انسان، فرورفتدرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش مصنوعی گوگل به کمک تشروبات های ریز در درمان بیانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش عاطفی بیشتر در زنانراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز انسان برای شادمانی طتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرو هر کس تقوای خدا پیشه کنکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدنقش قهوه در سلامتیحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر ورزش هوازی مرتب خیلی به قکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش رژیم غذایی در رشد و اخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاژنهای هوش ، کدامندگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زینورون هاي مصنوعی می تواندی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر مشاهده بر واقعیت بنگاه انسان محدود به ادرادر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آدرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرمحل درک احساسات روحانیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی الفاگوروح رهاییانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش عاطفی در زنان بیشتر اراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز انسان رو به کوچک تر شتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهوقت نهيب هاي غير علمي گذشکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارنقش مهاجرت در توسعه نسل احافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایورزش هوازی ، بهترین تمریکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهنقش زبان در سلطه و قدرت اخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانکلرال هیدرات برای خوابانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به فلج بل، فلجی ترسناک که آنتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنورون های ردیاب حافظهدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکقبل از انفجار بزرگتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنگاهی بر قدرت بینایی درادر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندتاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آدرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترسمحل درک احساسات روحانی دتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کروزه داری و بیمار ی ام اس