دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت یازدهم

از تکینگی تا مغز- از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت یازدهم

ابتدای خلقت عالم مادی ما از تکینگی پرچگال و پرحرارت، بود- که اکنون میلیاردها سال با آن فاصله داریم. فاصله های اول و زمان های نخستین، بار سنگین ثانیه های بعد را بر دوش کشید تا جهان، گسترده و سبک و سرد شود و امروز زمین ما سرد شده است ولی طی میلیون ها سال تکامل، انرژی آن تکینگی پرچگال و داغ را در مغز های امروز ما انباشته است.

آن ثانیه های نخستین داغ و پر حرارت، امروز فراموش شده است ولی در کنار این فراموشی هنوز ذهن های کنجکاوی هست که میکوشد سری در آن لحظات نخستین کند.

مشاهده نخستین سیاهچاله توسط تلسکوپ کتی بومندروازه ای به سوی مشاهدات عمیقتر در عمق تاریخ آفرینش است و هر چه بیشتر در پس این لحظات نخستین پیش برویم، اعتماد و نگاه ما بر منشأ یگانه خلقت مادی(تکینگی)و وابستگیش به عوامل قبل از آن، بیشتر خواهد شد و این مسیر، متوقف نخواهد بود و در پس تکینگی عالم مادی ما باز سلسله علل دیگری هست تا در نهایت ما را به یکتا خالق سبحان هستی برساند.

و رسیدن به ابتدای این مشاهدات، امروز با کمک مغز و ابداع دانشمندان، ممکن شده است.

(....داستان کیهان اندکی پس از ابتدا

آنچه از داستان هستی برای ما مهم است و اندکی بعد از ابتدا، شروع می شود، میتوانیم آن را به صورت زیر خلاصه کنیم:

پس از انفجار بزرگ، ما کیهانی داغ داریم و پس از آنکه برخی اشیای آن، در بخشی از ثانیه سرد شد، کیهان از لپتون ها و کوارک ها و ضد آنها و بوزون ها و فوتون ها تشکیل میشود و لپتون ها و کوارک ها به مقدار یک میلیاردم در مقایسه با ضد ماده لپتون و ضد کوارک، برتری دارند یعنی ماده نسبت به ضد ماده، برتری دارد و این برتری سبب ایجاد ستارگان و سیارات و نیز وجود بدن های ماست.(به یک میلیاردم توجه شود!!! اگر کمی بیشتر یا کمتر بود اصلا کیهانی تشکیل نمی شد)

و بعد از جزیی از یک میلیونم ثانیه، کیهان بیشتر سرد شد و به کوارک ها اجازه داد با هم جمع شوند و بپیوندند پس کوارک ها با هم پیوند شدند و ذراتی مادی و سنگین تر از لپتون ها را به نام هادرون(مانند پروتون و نوترون) تشکیل دادند و در برابر آن، هادرون های متضاد تشکیل شد ولی نسبت آن، مانند همان نسبت کوارک و کوارک های متضاد بود یعنی یک میلیاردم در جهت مصلحت هادرون یا ماده بر ضد ماده بود(باز همان معجزه قبلی یک میلیاردم، تکرار میشود!) و با امتداد بیشتر کیهان و سرد شدن آن و به دنبال آن، کم شدن نیروی فتون ها نیروی فتون ها برای ایجاد هادرون ها و هادرون های متضاد، کافی به نظر نمیرسد و نتیجه، باقی ماندن فقط مقداری برتری مادی یعنی یک هادرون در برابر از میان رفتن یک میلیارد هادرون در جهت مصالح یک میلیارد فتون با انرژی کمتر نسبت به قبل، در نتیجه توسعه کیهان(ماده و انرژی)، بین نخستین ثانیه و پایان ثانیه دوم، از ابتدای انفجار بزرگ است.)(توهم بی خدایی ـ أحمد الحسن ص - 510
ـــــــــــــــــــــ)

این از شروع کیهان

ولی با نسبتهایی مواجهیم که اگر نبود اصلا کیهان شکل نمیگرفت.
(If the rate of expansion one second after the Big Bang had been smaller by even one part in a hundred thousand million million, itم would have recollapsed before it reached its present size. On the other hand, if it had been greater by a part in a million, the universe would have expanded too rapidly for stars and planets to form.

📄اگر میزان انبساط کيهاني يک ثانيه پس از انفجار بزرگ حتي به اندازه يک، در صدها هزار ميليارد کمتر مي بود جهان پيش از آن که به اندازه کنوني برسد، فرو مي پاشيد.و از طرفی هم اگر بیشتر از یک میلیونم میبود جهان با چنان سرعتی منبسط می شد که ستاره ها و سیارات بوجود نمی آمدند

🗞#استفان#هاوکینگ

آیا خلق جهان با وجود اینچنین دقت بالایی نشان از یک هوشمندیِ مافوق تصور ندارد ؟

نظم عالم و هوشمندی آن _ آنهم با این حد بسیار حساس_ بر وجود ناظمی حکیم دلالت دارد.

ملحدان هم غیرمستقیم معترف به وجود ناظمی حکیم در عالم عظیم آفرینش هستند...

هر انفجاری باعث نابودی و بی نظمی میشود؛
اما بیگ بنگ _بزرگترین انفجار عالم _ باعث بوجود آمدن جهان با نظمی شگفت انگیز شد...

پینوشت:
ای خدا معجزه هایت زیباست...
ای خوش آنکس که دو چشمش بیناست)

(خدایا!

چگونه با چیزی به سوی تو دلالت شود- که در وجودش، نیازمند به توست؟

آیا غیر تو ظهوری دارد که برای تو نیست تا نشان دهنده و آشکار کننده تو باشد؟

کی غایب شدی تا نیازمند دلیلی باشی که به تو هدایت کند؟

و کی دور شدی تا آثار، چیزی باشد که به تو برساند؟

چشمی که تو را بر خود، مراقب ندید، کور شد.

و کوشش بنده ای- که برای او از دوستی خود بهره ای نگذاشتی- بی حاصل شد.

امام حسین ع

@salmanfatemi
)

https://www.brainyquote.com/quotes/stephen_hawking_627128


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تطلوع و حقیقتابزار بقا از نخستین همانجوسازی مدرناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژینوبت کودکاندولت یا گروهکبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهمشاهده آینده از روی مشاهرموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم فضای خالی یا توهم فضگیرنده باید سازگار با پیسلول های بنیادیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقای موجود زنده از حقیقت افراداز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمچگونه میتوان با قانون جندانشمندان نورون مصنوعی سبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که مغز مادران و کودکان در زمرویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوصیه های غیر دارویی در سپوست ساعتی مستقل از مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتعادت همیشه خوب نیستاثر مضر مصرف طولانی مدت رحافظه و اطلاعات در کجاست استیفن هاوکینگ در مورد همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه از دور و نگاه از نزدداروی جدید ALSبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندروش جدید تولید برقتکامل جریان همیشگی خلقتپیشرفت در عقل است یا ظواهسیستم تعادلی بدنثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عتاثیر ویتامین دی بر بیمافیزیکدانان ماشینی برای تمغز ابزار بقای برتر مادیاختلالات مخچهحس و ادراک قسمت چهل و دوماطلاعاتی عمومی در مورد مموجود بی مغزی که می تواندنادانی در قرن بیست و یکم،دخالت در ساختار ژنهابررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومرژیم ضد التهابیتا بحر یفعل ما یشاآملودیپین داروی ضد فشار ستم با شعار قانون بدترین اولین دارو برای آتاکسی ففضای قلب منبع نبوغ استمغزتان را در جوانی سیم کشارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه کدامین گناه کشته شدندما انسانها چه اندازه نزدچرا مغز انسان سه هزار سالبعد از کرونا دلخوشی بیهودر درمان بیماری مولتیپل کلام و زبان، گنجینه ای بسرحم مصنوعیتاثیر کتامین در درمان پاسردرد سکه ایاینکه خانواده ات سالم باارزش حقیقی زبان قسمت سومقدم زدن و حرکت دید را تغینقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک- قسمت بیست و پبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیماده، چیزی بیش از یک خلا نسبت ها در کیهانتقویت حافظه یا هوش مصنوعکودک هشت ساله لازم است آدزمان شگفت انگیزتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهشکل های متفاوت پروتئین هاگر نعمت فراموشی نبود بسجهان ما میتواند به اندازاز بحث های کنونی در ویروسلبخند بزن شاید صبح فردا زنقش زبان در سلطه و قدرت اخودروهای هیدروژنیبیندیشهیچ اندر هیچمدیون خود ناموجوددرک دیگرانهمه چیز، ثبت می شودتمساح حد واسط میان مغز کوکایروپاکتیک چیستزیرک ترین مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکیه های مصنوعیابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز چندین ماده غذایی که ماننخطای حسباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا ومرز مرگ و زندگی کجاستدغدغه نتیجه ی نادانی استهنر، پر کردن است نه فحش دتو با باورهایت کنترل میشکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان ریشه هایی شناختی اسکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان شناسی مدرن در سطح سلتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسطلای سیاهابزار بقا از نخستین همانجامعه ی آسمانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجنور دروندوچرخه سواری ورزشی سبک و بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرمطالبه ی حق خودرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)گالکانزوماب، دارویی جدیسلول های بنیادی منابع و اترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقای موجود زنده از حقیقت اشیااز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه مغز پیش انسان یا همدانشمندان یک فرضیه رادیکبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرمغز چون ابزار هوش است دلیرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوصیه هایی در مصرف ماهیپوشاندن خود از نورسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعادت کن خوب حرف بزنیاثرات فشار روحی شدیدحافظه و اطلاعات در کجاست استیفن هاوکینگ در تفسیر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه از درون مجموعه با نگداروی جدید s3 در درمان ام برخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریروش صحبت کردن در حال تکامتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استسیستم دفاعی بدن علیه مغز جلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملصفحه اصلیفاصله ها در مکانیک کوانتمغز ابزار برتر بقااختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت چهل و سوماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نموجودات مقهور ژنها هستندنازوکلسیندر مانهای کمر دردبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتابوهای ذهنیآموزش نوین زبانستم، بی پاسخ نیستاولین دروغقفس ذهنمغزتان را در جوانی سیمکشارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت بیست و دوبه امید روزهای بهترما اکنون میدانیم فضا خالچرا مغزهای ما ارتقا یافت تفکر قبل از کاردر سال حدود 7 میلیون نفر کلرال هیدرات برای خوابانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمسردرد عروقی میگرناینترنت بدون فیلتر ماهواارزش خود را چگونه میشناسقدرت مردمنقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک- قسمت شصت و چهبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیماشین دانشدرمان جدید میگرن با انتی نسبت طلایی، نشانه ای به ستقویت سیستم ایمنیکودک ایرانی که هوش او از زنجیرها را ما باید پاره کتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخشکل پنجم مادهاگر با مطالعه فیزیک کوانجهان مادی، تجلی فضا در ذهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکلحظات خوش با کودکاننقش سجده بر عملکرد مغزخورشید مصنوعیبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترمدیریت اینترنت بر جنگدرک درست از خود و هوشیاریهمه ی سردردها بی خطر نیستتنفس هوازی و میتوکندریکار با یگانگی و یکپارچگیزیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز و کیهانابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز نه به اعدامخطر آلودگی هوابار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترمرز بین انسان و حیوان کجاذهن ما از در هم شکستن منبهوموارکتوس ها ممکن است دتو باید نیکان را به دست بکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان شناسی نوین نیازمند تاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین همانجاودانگی مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نورون هاي مصنوعی می تواندورترین نقطه ی قابل مشاهبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیمطالبی در مورد تشنجرمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم چیستگام کوچک ولی تاثیرگذارسلول های بدن تو پیر نیستنترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هعلم بدون توقفابزار بقای موجود زنده از حقیقت تنها چیزی است که شااز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه هموساپينس بر زمین دانشمندان ژنی از مغز انسبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتمغز چگونه صداها را فیلتر رویای شفافهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوضیحی ساده در مورد هوش مپیموزایدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاعادت کردن به نعمتاثرات مفید قهوهحافظه و اطلاعات در کجاستاستخوان های کشف شده، ممکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه حقیقی نگاه به درون اداروی جدید میاستنی گراویبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قروشهای نو در درمان دیسک بتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفتی مستقل از ابزار هسکوت و نیستیجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان سوالات پزشکیفاصله ی همیشگی تصویر سازمغز از بسیاری حقایق می گراختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت نهماعتماد به خودموسیقی نونباید صبر کرد آتش را بعد در محل کار ارزش خودت را ببزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید درژیم غذایی ضد التهابیتاثیر فکر بر سلامتآمارهای ارائه شده در سطح ستون فقرات انسان دو پا جلاولین سلول مصنوعیقلب و عقلمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت بیست و سوبه بالا بر ستارگان نگاه کما از اینجا نخواهیم رفتچرا ویروس کرونای دلتا واتفکر خلا ق در برابر توهم درمان های اسرار آمیز در آکمردردرساناها و ابر رساناها و عتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده ایندرالاز فرد ایستا و متعصب بگذرقدرت کنترل خودنقش اتصالات بین سلولهای حساسیت روانی متفاوتبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیمبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان جدید کنترل مولتیپلنشانه های گذشته در کیهان تلقین اطلاعات و حافظهکودکان میتوانند ناقل بی زندگی هوشمند در خارج از زتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آشکست حتمیاگر تلاش انسان امروز براجهان مرئی و نامرئیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکلرزش ناشی از اسیب به عصبنقش غذاها و موجودات درياخوش قلبی و مهربانیبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسممداخله ی زیانبار انساندرک عمیق در حیواناتهمیشه چشمی مراقب و نگهباتنفس هوازی و میتوکندریکاربرد روباتهای ريزنانوزیست، مرز افق رویداد هستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت مغز با کیهان مادیابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز نه جنگ و نه خونریزیخطرات هوش مصنوعیبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال مرز جدید جستجو و اکتشاف، ذهن چند جانبه نیازمند نگهورمون شیرساز یا پرولاکتتو تغییر و تحولیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاریکی و نورآشنا پنداریطوفان زیباییابزار بقا از نخستین همانجایی خالی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نورون های ردیاب حافظهديدن با چشم بسته در خواب بحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برمطالعه ای بیان میکند اهدرمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم وجودگامی در درمان بیماریهای سلول عصبی شاهکار انطباق ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکعلم در حال توسعهابزار بقای موجود زنده از حقیقت خواب و رویااز روده تا مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه هوشیاری خود را توسدانشمندان پاسخ کوانتومی برای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تومغز ناتوان از توجیه پیداروان سالمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتیوتیکسن داروی ضد جنونپیموزایدسوخت هیدروژنی پاکتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدعادت دادن مغز بر تفکراثرات مفید روزه داریحباب های کیهانی تو در تواستروژن مانند سپر زنان دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه دوبارهداروی جدید برای میاستنی برخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریروشهای شناسایی قدرت شنواتکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردسکوت، پر از صداجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استپیامهای کاربرانفتون های زیستیمغز به تنهایی برای فرهنگ اختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت چهارماعتماد به خودموسیقی هنر مایع استنبرو و انرژی مداومدر چه مرحله ای از خواب ، ربزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویارژیم غذایی ضد دردتاثیر مشاهده بر واقعیت بآن چیزی که ما جریان زمان سخن و سکوتاوکرلیزوماب داروی جدید شقلب دروازه ی ارتباطنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت بیستمبه بالاتر از ماده بیندیشما اشیا را آنطور که هستندچرا پس از بیدار شدن از خوتفاوت مغز انسان و میمون هدرمان های بیماری آلزایمرکمردرد ناشی از تنگی کانارشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعایا کوچک شدن مغزانسان الاز مخالفت بشنوقدرت انسان در نگاه به ابعنقش تیروئید در تکامل مغزخفاش با شیوع همه گیری جدیبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتمباحث مهم حس و ادراکدرمان جدید سرطاننشانه های پروردگار در جهتلاش ها برای کشف منابع جدکودکان خود را مشابه خود تزندگی بی دودتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آشگفت نیست من عاشق تو باشماگر خواهان پیروزی هستیجهان مشارکتیاز تکنیکی تا مغز از مغز تلرزش عضله یا فاسیکولاسیونقش غذاها و موجودات درياخوشبختی دور از رنج های مبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمدارک ژنتیکی چگونه انساندرگیری قلب در بیماری ویرهمیشه اطمینان تو بر خدا بتنفس بدون اکسیژنکاربرد روباتهای ريز، در زاوسکا درمان گوشرتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمشباهت کیهان و مغزابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز چه زیاد است بر من که در ایدفاع در برابر تغییر ساختبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنمزایای شکلات تلخ برای سلذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش فوق العاده، هر فرد استو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی می تواند بر احتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشتن عقیده ممکن نیستزبان، وسیله شناسایی محیطتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریطولانی ترین شبابزار بقا از نخستین همانجاذبهاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت نوروپلاستیسیتی چیستدی متیل فومارات(زادیوا)(بحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از معماری، هندسه ی قابل مشارمز جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم وجودگامی در درمان بیماریهای سلولهای ایمنی القا کنندهتراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیعلم راهی برای اندیشیدن اابزارهای پیشرفته ارتباط حقیقت در علم، هرگز نهایی از سایه بگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه واکسن کرونا را توزدانشمندان اولین سلول مصنبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدمغز و اخلاقروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتیک و اختلال حرکتیپیچیدگی های مغزمگسسودمندی موجودات ابزی بر تصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیعارضه جدید ویروس کرونا ساثرات مضر ماری جواناحد و مرزها توهم ذهن ماستاسرار آفرینش در موجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاهی بر قدرت بینایی دراداروی جدید برای ای ال اسبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنروشی برای بهبود هوش عاطفتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به سکته مغزیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشسایتهای دیگرفروتنی و غرورمغز بیش از آنچه تصور میشواختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت نوزدهماعداد بینهایت در دنیای ممیهمانهای ناخوانده عامل چت جی پی تیدر ناامیدی بسی امید استبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستراه فراری نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآنچه ناشناخته است باید شسخن پاک و ثابتايندگان چگونه خواهند دیدارتباط هوش ساختار مغز و ژقلب روباتیکنقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت دهمبه خودت مغرور نشوما به جهان های متفاوت خودچرا ارتعاش بسیار مهم استتفاوت ها و تمایزها کلید بدرمان های جدید میگرنکمردرد و علل آنرشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیسرعت فکر کردن چگونه استایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تقدرت ذهننقش حفاظتی مولکول جدید دخلا، حقیقی نیستبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانمجموعه های پر سلولی بدن مدرمان سرطان با امواج صوتنظام مثبت زندگیتلاش هایی در بیماران قطع کودکان را برای راه آماده زندگی در جمع مواردی را برتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه شگفت انگیز بودن کیهاناپی ژنتیکجهان هوشمنداز تکینگی تا مغز و از مغز لزوم سازگاری قانون مجازانقش غذاها و موجودات درياخانه ی تاریکبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمروری بر تشنج و درمان هایدرگیری مغز در بیماری کویهمیشه داناتر از ما وجود دتنها مانع در زندگی موارد کتاب گران و پرهزینه شد ولزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز نه عدم مطلق بلکه عدم با قدقیق ترین تصاویر از مغز ابازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیمسمومیت دانش آموزان، قماذهن تو همیشه به چیزی اعتقوقت نهيب هاي غير علمي گذشمسیر دشوار تکامل و ارتقاذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی و کشف زبان هایتو در میانه ی جهان نیستی گل زندگیسفر فقط مادی نیستتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقای موجود زنده از جاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت نوروز یا روز پایانیدین، اجباری نیستبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهمعنی روزهرمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم بی خداییگاهی لازم است برای فهم و سلولهای بنیادی مصنوعی درتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در اعلم ساختن برج های چرخانابزارهای بقا از نخستین هحقیقت راستین انسان علم باز علم جز اندکی به شما دامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه آن شکری که می خوریمدانشمندان تغییر میدان مغبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنمغز و اخلاقروبات کیانهوش مصنوعی به شناسایی کاتیروفیبان موثر در سکته ی پیچیدگی های مغزی در درک زسیلی محکم محیط زیست بر انتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایعدم توقف تکامل در یک اندااجزای پر سلولی بدن انسان حریص نباشاسرار بازسازی اندام هامنبع هوشیاری در کجاست؟ قنگاهی بر توانایی اجزاي بداروی جدید برای دیابتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعروشی جدید در درمان قطع نختکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیسال سیزده ماههجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پافرگشت و تکامل تصادفی محض مغز برای فراموشی بیشتر کادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت هفتمبقای حقیقی در دور ماندن امیوتونیک دیستروفیچت جی پی تیدر هم تنیدگی مرزها و بی مژن همه چیز نیستراه های جدید برای قضاوت رتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آنچه واقعیت تصور میکنیم سختی ها رفتنی استايا اراده آزاد توهم است یارتباط پیوسته ی جهانقلب را نشکننقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت دوازدهمبه دنبال رستگاری باشما با کمک مغز خود مختاريمچرا بیماری های تخریبی مغتفاوت ها را به رسمیت بشنادرمان های جدید در بیماری کمردرد با پوشیدن کفش منارشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نسعی کن به حدی محدود نشویایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تقدرت عشقنقش حیاتی تلومر دی ان آ دخلا، خالی نیستبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر امحل درک احساسات روحانیدرمانهای بیماری پارکینسنظریه ی تکامل در درمان بیتلاشی برای درمان قطع نخاکوری گذرای ناشی از موبایزندگی در سیاهچالهتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشگفت زده و حیران باشابتدا سخت ترین استجهان هوشیاراز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازانقش غذاها در کاهش دردهای خانواده پایداربیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلمرکز هوشیاری، روح یا بدن درگیری مغز در بیماران مبهمیشه راهی هستتنها در برابر جهانکتاب زیست شناسی باورزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز نهایت معرفت و شناخت درک عدل به دریا بزنبازگشت به ریشه های تکاملبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمسئول صیانت از عقیده کیسذهن سالمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوقف؛ شکستگلوله ی ساچمه ایسفر نامه سفر به بم و جنوب تازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشطبیعت موجی جهانابزار بقای موجود زنده از جدایی خطای حسی استاز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوشیدن چای برای مغز مفید دید تو همیشه محدود به مقدبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستمعادله ها فقط بخش خسته کنرنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم تنهاییگاهی مغز بزرگ چالش استسلام تا روشناییترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریعلایم کمبود ویتامین E را ابزارهای بقا ازنخستین همحقیقت غیر فیزیکیازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه انتظارات بر ادراک دانشمندان روش هاي جدیدی برای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونامغز و سیر تکامل ان دلیلی روح در جهانی دیگر استهوش مصنوعی در کامپیوترهاتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند قلب خوک، به فرد دچاسینوریپا داروی ترکیبی ضدتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدعدم درکاجزایی ناشناخته در شکل گحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصل بازخوردمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنگاهت را بلند کنداروی جدید ضد میگرنبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردروشی جدید در درمان نابینتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیسانسور از روی قصد بسیاری جهل مقدسانسان خطرناکترین موجودفراموش کارها باهوش تر هسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت هفدهمبلندی در ذهن ما درک بلندیمیگرن و پروتئین مرتبط با نتایج نادانی و جهلدر هم تنیدگی کوانتومیژن هوش و ساختارهای حیاتی راه های جدید برای قضاوت رتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سرنوشتايا اراده آزاد توهم است یارتباط انسانی، محدود به قیچی ژنتیکینقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت سومبه زودی شبکه مغزی به جای ما بخشی از این جهان مرتبطچرا حیوانات سخن نمی گوینتفاوت های بین زن و مرد فقدرمان های رایج ام اسکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرشد در سختی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشلیک فراموشیایا بیماری ام اس (مولتیپاز نخستین همانند سازها تقطار پیشرفتنقش خرچنگ های نعل اسبی درخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر امحل درک احساسات روحانی ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهنظریه ی تکامل در درمان بیتلاشی تازه برای گشودن معکی غایب شدی تا نیازمند دلزندگی زمینی امروز بیش از تاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیشگفتی های زنبور عسلابتدایی که در ذهن دانشمنجهان های بسیار دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم عدم وابستگی به گوگل نقشه مغزی هر فرد منحصر بهخار و گلبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متمرکز حافظه کجاستدرگیری مغزی در سندرم کووهمیشه عسل با موم بخوریمتنبیه چقدر موثر استکتاب طبیعت در قالب هندسهزبان نیاز تکاملی استتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومشجاعت و ترسابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز نهایت در بی نهایتدلایلی که نشان میدهد ما بدنیای شگفت انگیز کوانتومبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را مسئولیت جدیدذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتولید مثل اولین ربات های گلوئونسفر به مریخ در 39 روزتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت نوعی سکته مغزی ، وحشتناک دیدن خدا در همه چیزبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستمعجزه های هر روزهرنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم جدایی و توهم علمگذر زمان کاملا وابسته به سلسله مباحث هوش مصنوعیترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتعلایم کمبود ویتامین E را ابزارهای بقای موجود زندهحقیقت غیر قابل شناختاسکار، لگوی هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه به سطح بالایی از هودانشمندان روشی برای تبدیبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شمغز کوانتومیروح رهاییهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند مغز و سر و چالشهای سیگار عامل افزایش مرگ ومتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیعسل طبیعی موثر در کنترل بفلج نخاعی با الکترودهای احیای بینایی نسبی یک بیمحس چشایی و بویاییاصل علت و تاثیرمنبع خواب و رویاچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی جدید ضد الزایمربرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختروشی جدید در درمان سکته متکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیسانسور بر بسیاری از حقایجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزفراموشی همیشه هم بد نیستمغز بزرگ چالش است یا منفعادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت هجدهمبلوغ چیستمیگرن سردردی ژنتیکی که بنجات در راستگوییبزرگترین درد از درون است در هم تنیدگی کوانتومی و پژن یا نقشه توسعه مغز و نقراه پیروزی در زندگی چیستتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنها نمیخواهند دیگران راسریع دویدن مهم نیستای نعمت من در زندگیمارتباط از بالا به پایین مقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه زیر پای خود نگاه نکن بما تحت کنترل ژنها هستیم یچرا حجم مغز گونه انسان درتفاوت های تکاملی در مغز ودرمان های علامتی در ام اسکنگره بین المللی سردرد دز گهواره تا گورتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پشلیک فراموشیایا بدون زبان میتوانیم تاز نخستین همانند سازها تلمس کوانتومینقش داروهاي مختلف معروف خلاصه ای از درمان های جدیبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانمحدودیت چقدر موثر استدروغ نگو به خصوص به خودتنظریه ی ریسمانتلاشی جدید در درمان ام اسکیهان خود را طراحی میکندزندگی زودگذرتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی شانس یا تلاشابتذال با شعار دینجهان هایی در جهان دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون نقشه های مغزی جدید با جزیخارق العاده و استثنایی ببیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزمرکز حافظه کجاستدرگیری مغزی در سندرم کووهمجوشی هسته ای، انرژِی بتهدیدهای هوش مصنوعیکتاب، سفری به تاریخزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومشرکت نورالینک ویدیویی ازابزار بقا از نخستین همانجهانی در ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز نهادینه سازی فرهنگ اختلاچهار میلیارد سال تکامل بدنیا، هیچ استبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز مسئولیت در برابر محیط زیذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی الفاگوتولید یا دریافت علمگمان میکنی جرمی کوچکی در سفر تجهیزات ناسا به مریخ تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت نیکولا تسلادیدگاه نارسای دوگانه ی مبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتمعجزه ی علمرهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم جسمگذشته را دفن کنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالعلت خواب آلودگی بعد از خوابزارهای بقای از نخستین حقایق ممکن و غیر ممکناساس انسان اندیشه و باور منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه باغبانی باعث کاهش دائما بخوانبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دروزه داری متناوب، مغز را هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتکینگیپیوند اندام از حیوانات بسیاهچاله های فضایی منابعتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استعشق درونی به یگانگی خلقتفلج بل، فلجی ترسناک که آنمغز آیندگان چگونه است ؟احیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک (قسمت اول )اصل عدم قطعیت از کوانتوم منتظر نمان چیزی نور را بهچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی سل سپتبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشريتوکسيمب در درمان ام استکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آساهچاله ها تبخیر نمیشودانسانیت در هم تنیده و متصفرایند پیچیده ی خونرسانیمغز بزرگ چالشهای پیش روادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت هشتمبلعیدن ستاره توسط سیاهچامیگرن شدید قابل درمان اسنخاع ما تا پایین ستون فقربسیاری از بیماری های جدیدر هم تنیدگی کوانتومی و دژنها نقشه ایجاد ابزار هوراه انسان شدن، راه رفتن وتاثیر ویتامین دی بر بیماآنان که در قله اند هرگز خسریعترین کامپیوتر موجودای آنکه نامش درمان و یادشارتباط بین هوش طبیعی و هوقانون مندی نقشه ژنتیکی منقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت سی و ششمبوزون هیگز چیستمانند آب باشچرا خشونت و تعصبتفاوت های زبانی سرمنشا تدرمان ژنتیکی برای نوآوریکنگره بین المللی سردرد دزمین در برابر عظمت کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسشنا در ابهای گرم جنوب نیاایا تکامل هدفمند استاز نشانه ها و آثار درک شدلوب فرونتال یا پیشانی مغنقش درختان در تکاملخم شدن فضا-زمانبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودمحدودیت های حافظه و حافظدریای خدانظریه تکامل در درمان بیمتمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یازندگی سلول در بدن، جدای اتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مشاهکار قرنابداع دی ان ای بزرگترین دجهان یکپارچهاز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله ی منطقی با اعتراضنقص در تشخیص هیجانات عامخبر مهم تلسکوپ هابلبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزامرکز خنده در کجای مغز استدرگیری اعصاب به علت میتوهمراهی نوعی سردرد میگرنیتو یک معجزه ایکتابخانهزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)شربت ضد خلطابزار بقا از نخستین همانجهان، تصادفی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز چهار ساعت پس از کشتار خوکدندان ها را مسواک بزنید تبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس مستند جهان متصلذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک های بتولید پاک و فراوان انرژیگنجینه ای به نام ویتامین سفر دشوار اکتشافتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت نیاز به آموزش مجازی دیجیدژا وو یا اشنا پنداریبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازمعجزه ی علم در کنترل کرونروی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی از عروسک بازی توهمات و شناخت حقیقتگربه شرودینگر و تاثیر مشسم زنبور ، کلیدی برای وارتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروعماد الدین نسیمی قربانی ابزارهای دفاعی و بقای موحل مشکلاستفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه تکامل مغزهای کنونیداروهای مصرفی در ام اسبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل فردی یا اجتماعیپیوند سر آیا ممکن استسیاهچاله ها، دارای پرتو تغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندعصب حقوق نورولووفلج خوابمغز انسان ایا طبیعتا تمااحساس گذر سریعتر زمانحس و ادراک (قسمت دوم )اصول انجام برخی نرمش ها دمنحنی که ارتباط بین معرفچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی ضد چاقیبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی ریه زغالیتکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلمسایه را اصالت دادن، جز فرانسان، گونه ای پر از تضادفرایند تکامل و دشواری هامغز بزرگ و فعال یا مغز کوادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت پنجمبنی عباس، ننگی بر تاریخمیدان مغناطيسي زمین بشر نخستین تمدن بشریبسیاری از بیماری های جدیدر هر سوراخی سر نکنژنها ، مغز و ارادهراه بی شکستتاثیر ویروس کرونا بر مغز آنزیم تولید انرژی در سلوسرگیجه از شایعترین اختلاایمپلانت مغزی کمک میکند ارتباط شگفت مغز انسان و فقانون گذاری و تکاملنقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت سیزدهمبوزون هیگز جهان را از متلماه رجبچرا در مغز انسان، فرورفتتفاوت ایستایی و تکاپودرمان پوکی استخوانکنترل همجوشی هسته ای با هزمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودشناخت و معرفت، و نقش آن دایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب یا نرووسلوتیراستامنقش ذهن و شناخت در حوادث خونریزی مغز در سندرم کووبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیمخچه فراتر از حفظ تعادلدرک فرد دیگر و رفتارهای انظریه تکامل در درمان بیمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغززندگی، مدیریت انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروشاهکار شش گوشابزار هوش در حال ارتقا ازجهان یکپارچهاز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم اسنقطه بی بازگشتخدا موجود استبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تمرگ چیستدرختان اشعار زمینهندسه ی پایه ایتو یک جهان در مغز خودت هسکجای مغز مسئول پردازش تجزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدشش مرحله تکامل چشمابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی مفید در سااز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز نوآوری ای شگفت انگیز داندو ویژگی انتزاع و قدرت تجبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحمشکل از کجاستذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک های بتولید سلولهای جنسی از سلگویید نوزده و ایمنی ساکتسفرنامه سفر به بم و جنوب تبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقای موجود زنده از جستجوی متن و تصویر به صوراز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت چیز جدید را بپذیردژاوو یا آشناپنداریبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسمعجزه در هر لحظه زندگیرویا و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی توپیراماتگزیده ای از وبینار یا کنفسماگلوتید داروی کاهش دهنتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنعوامل موثر در پیدایش زباابعاد و نیازهای تکاملیحلقه های اسرارآمیزاستفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروهای ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانروزه داری سلول های بنیادتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند سر، یکی از راه حلهاسیاهچاله و تکینگی ابتدایتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا عضلانی که طی سخن گفتن چقدفلج خواب چیستمغز انسان برای ایجاد تمداحساسات کاذبحس و ادراک قسمت 67اصول توسعه ی یک ذهن کاملمنشأ اطلاعات و آموخته ها چالش هوشیاری و اینکه چرا داروی ضد چاقیبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان ریواستیگمینتکامل، نتیجه ی برنامه ریپرورش مغز مینیاتوری انساساخت شبکه عصبی مصنوعی با انعطاف پذیری مکانیسمی علفرایند حذف برخی اجزای مغمغز بزرگترین مصرف کننده ادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت پنجاهبه قفس های سیاهت ننازمیدان های مغناطیسی قابل نخستین تصویر از سیاهچالهبشکه ای که ته نداره پر نمدر والنتاین کتاب بدید همژنهای مشترک بین انسان و ورابطه تشنج و اوتیسمتاثیر ژنها بر اختلالات خآینه در اینهسرگردانیایمپلانت نخاعی میتواند دارتباط شگفت انگیز مغز انقانون جنگلنقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت ششمبی نهایت در میان مرزهاماپروتیلینچرا ذرات بنیادی معمولاً تفاوت ارباب و رهبر حقیقیدرمان پوکی استخوانکنترل جاذبهزمان چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وشناخت درون، شناخت بیرون؛ایرادهای موجود در خلقت باز نظر علم اعصاب اراده آزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنقش روی و منیزیم در سلامتخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرک نیازمند شناخت خویش انظریه تکامل در درمان بیمتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومزونیسومایدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشاید گوشی و چشمی، آماده شابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریاز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظه های اخلاقی دربارهنمیتوان با بیرون انداختنخدای رنگین کمانبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیمرگ و میر پنهاندرد باسن و پا به دلیل کاههندسه ی رایج کیهانتو کز محنت دیگران بی غمیکرونا چه بر سر مغز می آورزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشششمین کنگره بین المللی سابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی غیر تصادفجهش تمدنی عجیب و شگفت انساز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز نوار مغز مشاهده ی غیر مستدو بیماری روانی خود بزرگ بحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایمشکلات نخاعیذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تولترودینگوشه بیماری اتوزومال رسسسفرنامه سفر به بم و جنوب تداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رعقل مجادله گرابزار بقای موجود زنده از جستجوی هوشیاری در مغز مااز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت چیزی منتظر شناخته شدندگرگونی های نژادی و تغییبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک ممعرفت و شناخترویا و کابوسهوش مصنوعی از عروسک بازی توانایی مغز و دیگر اجزای گزارش یک مورد جالب لخته وسندرم کووید طولانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتعوامل ایجاد لغت انسانی و ابعاد اضافه ی کیهانحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از انرژی خلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروهای تغییر دهنده ی سیبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادروزهای سختتکامل مداومپیوندی که فراتر از امکانسیاهچاله ی تولید کنندهتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایغم بی پایانفلج دوطرفه عصب 6 چشممغز انسان برای شادمانی طاخلاق و علوم اعصابحس و ادراک قسمت 74اصول سلامت کمرمنشاء کوانتومی هوشیاری اچالش دیدگاه های سنتی در بداروی ضد تشنج با قابليت تبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندریاضیات یک حس جدید استتأثیر نگاه انسان بر رفتاپرتوهای صادر شده از سیاهساخت شبکه عصبی با الفبای اهرام مصر از شگفتی های جهفراتر از دیوارهای باورمغز حریص برای خون، کلید تارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت پنجاه و یبه مغز خزندگان خودت اجازمیدان بنیادین اطلاعاتنخستین روبات های زنده ی جبشریت از یک پدر و مادر نیدر یک فراکتال هر نقطه مرکژنهای هوش ، کدامندرادیوی مغز و تنظیم فرکانتاثیر کلام در آیات کلام بآیندهسربازان ما محققا غلبه می ایمان به رویاارتباط شگفت انگیز مغز انقانون جنگلنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت شصت و هشتبی ذهن و بی روحماجرای جهل مقدسچراروياها را به یاد نمی آتفاوتهای جنسیتی راهی برادرمان ام اس(مولتیپل اسکلکندر در بیماریهای التهابزمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردشناسایی تاریخچه ی تکاملیاکسی توسین و تکامل پیش ااز نظر علم اعصاب اراده آزلیروپریم داروی ترکیبی ضدنقش روزه داری در سالم و جخواب سالم عامل سلامتیبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرک و احساسهفت چیز که عملکرد مغز تو تمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملشاید درست نباشدابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پراز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جرنمیتوان بر سیاه سیاه نوشخدایی که ساخته ی ذهن بشر با تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر مرگ و میر بسیار بالای ناشدردهای سال گذشته فراموش هندسه بنیادینتو پیچیده ترین تکنولوژی کریستال هازبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونصبر بسیار بایدابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز نوار مغز در فراموشی هادو بار در هفته ماهی مصرف بحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کامشکلات بین دو همسر و برخیرفتار مانند بردههوش مصنوعی از عروسک بازی تومورها و التهاب مغزی عاگوشت خواری یا گیاه خواریسفرنامه سفر به بم و جنوب تداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو عقلانیت بدون تغییرابزار بقای موجود زنده از حفره در مغزاز تکامل تا مغز از مغز تا منبع هوشیاری کجاست قسمت چیزی خارج از مغزهای ما نیدانش قدرت استبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار مغز فکر میکند مرگ برای دیرویا و خبر از آیندههوش مصنوعی از عروسک بازی توازن مهمتر از فعالیت زیگشایش دروازه جدیدی از طرسندرم گیلن باره به دنبال تشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانعواملی که برای ظهور لغت اابعاد بالاترحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه حافظه را قویتر کنیداروهای ضد بیماری ام اس وبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانروش مقابله مغز با محدودیتکامل چشمپیوستگی همه ی اجزای جهانسیاره ی ابلهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرغم بی پایانفناوری هوش مصنوعی نحوه خمغز انسان برای شادمانی طاخلاق پایه تکامل و فرهنگحس و ادراک قسمت 75اضطراب و ترسمهندسی ژنتیک در حال تلاش چاالش ها در تعیین منبع هوداروی ضد تشنج با قابليت تبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانریسدیپلام تنها داروی تایتئوری تکامل امروز در درمآلودگی هوا چالش قرن جدیدساختن آیندهاولین مورد PML به دنبال تکفرد حساس از نظر عاطفی و بمغز در تنهایی آسیب میبینارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه نقاش بنگرمیدازولام در درمان تشنج نرمش های مفید برای درد زابعد پنجمدر کمتر از چند ماه سوش جدژنهای حاکم بر انسان و انسراز تغییرتاثیر کپسول نوروهرب بر نآینده ی انسان در فراتر ازسردرد میگرناین پیوند نه با مغز بلکه ارتباط غیرکلامی بین انساقانونمندی و محدودیت عالمنقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت شصت و دوبی شرمیماجرای عجیب گالیلهچراروياها را به یاد نمی آتقلید مرحله ای نسبتا پیشدرمان تومورهای مغزی با اکوچ از محیط نامناسبزمان و صبرتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیشناسایی سلول های ایمنی ااگر فقط مردم میفهمیدند کاز واقعیت امروز تا حقیقتلیس دگرامفتامین یا ویاسنقش رژیم غذایی بر رشد و اخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به مدل همه جانبه نگر ژنرالیدرک کنیم ما همه یکی هستیمهفت سین یادگاری از میراث تمدن زیر آبکاهش التهاب ناشی از بیمازیباترین چیز در پیر شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از شب سیاه سحر شودابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهاز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابچند نرمش مفید برای کمردرخسته نباشی بابابالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به مرگ انتقال است یا نابود شدردی که سالهاست درمان نشهندسه در پایه ی همه ی واکتو آرامش و صلحیکریستال زمان(قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوصرع و درمان های آنابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز نوار مغز در تشخیص بیماری دو برابر شدن خطر مرگ و میبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانمشکلات روانپزشکی پس از سرفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی از عروسک بازی تومورهای نخاعیگیلگمش باستانی کیستسفرنامه سفر به بم و جنوب تروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسعقیده ی بی عملابزار بقای موجود زنده از حق انتخاباز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت چیزی شبیه نور تو نیستدانش محدود به ابعاد چهاربخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقمغز قلبرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی از عروسک تا کمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپمبرولیزوماب در بیماری چسندرم پیریفورمیستشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چعوارض ازدواج و بچه دار شداتفاق و تصادفحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاه محدود و تک جانبه، مشداروی فامپیریدین یا نورلبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اروش های صرفه جویی در ایجاتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیام های ناشناخته بر مغز سیاره ابلهانتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکغیرقابل دیدن کردن مادهفیلمی بسیار جالب از تغییمغز انسان رو به کوچک تر شاختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک قسمت چهلاطلاع رسانی اینترنتیمهربانی، شرط موفقیتناتوانی از درمان برخی ویداروی ضد تشنج توپیراماتبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توریشه های مشترک حیاتتئوری تکامل در پیشگیری و آلودگی هوا و ویروس کروناساختار فراکتال وجود و ذهاولین مورد پیوند سر در انفردا را نمیدانیممغز را از روی امواج بشناسارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت پنجاه و سبه نقاش بنگرمکانیک کوانتومی بی معنی نرمش های مفید در سرگیجهبعد از کرونادر آرزوهایت مداومت داشتهکل اقیانوس در یک ذرهراست دستی و چپ دستیتاثیر کپسول نوروهرب بر تآینده ی علم و فیزیک در60 ثسردرد میگرن در کودکاناین اندوه چیستارتروز یا خوردگی و التهاقارچ بی مغز در خدمت موجودنقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت شصت و ششبی عدالتی در توزیع واکسن ماده ی تاریکنزاع بین جهل و علم رو به پتقلید از روی طبیعتدرمان تشنجکوچک شدن مغز از نئاندرتازمان واقعیت است یا توهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده شواهدی از نوع جدیدی از حااگر میدانی مصیبت بزرگتر از کجا آمده ام و به کجا میلا اکراه فی الدیننقش رژیم غذایی در رشد و اخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرک احساسات و تفکرات دیگهم نوع خواری در میان پیشیتمدنی قدیمی در شمال خلیج کاهش حافظه هرچند فرایندیزیباترین چیز در افزایش ستاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهاز تکینگی تا مغز از مغز تمن کسی در ناکسی دریافتم چند جهانیخطا در محاسبات چیزی کاملباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستمرگ تصادفیدرس گرفتن از شکست هاهندسه زبانِ زمان استتو افق رویداد جهان هستیکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رضرورت زدودن افکارابزار بقا از نخستین همانجوانان وطناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز نوار مغزی روشی مهم در تشخدو برابر شدن خطر مرگ و میبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتمشکلات روانپزشکی در عقب رفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک بازی تومورهای ستون فقراتگیاه بی عقل به سوی نور میسفری به آغاز کیهانتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقای موجود زنده از حقیقت قربانی نزاع بین بی از تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نکاتی در مورد تشنجدانش بی نهایتبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدمغز ما کوچکتر از نیم نقطهرویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوسعه برخی شغل ها با هوش پنج اکتشاف شگفت آور در موسندرم پس از ضربه به سرتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستعید نوروز مبارکاتوبان اطلاعات و پلِ بینحکمت الهی در پس همه چیزاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه انسان محدود به ادراداروی لیراگلوتیدبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغروش هایی برای جلوگیری از تکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیشینیان انسان از هفت میسیاره ابلهانتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توغرور و علمفیزیک مولکولها و ذرات در مغز انسان رو به کوچکتر شداختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت چهل و هفتاطلاعات حسی ما از جهان، چمولتیپل اسکلروز در زنان ناتوانی در شناسایی چهره دارویی خلط آوربررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امرژیم های غذایی و نقش مهم تئوری جدید، ویران کردن گآلودگی هوا و پارکینسونساختار شبکه های مغزی ثاباولین هیبرید بین انسان و فرضیه ای جدید توضیح میدهمغز زنان جوانتر از مغز مرارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه نادیدنی ایمان بیاورمکانیزمهای دفاعی در برابنرمشهای مهم برای تقویت عبعد از کرونادر آسمان هدیه های نادیدنکلمات بلند نه صدای بلندرجزخوانی هایی که امروز بتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ممکن است موش کور بی مسردرد و علتهای آناین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت اولقبل از آغازنقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک سی و هفتمبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیماده ی خالینزاع بین علم و نادانی رو تقلید از طبیعتدرمان جدید ALSکوچکترین چیز یک معجزه اسزمان پلانکتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاشواهدی از دنیسوان(شبه نئاگر نیروی مغناطیس نباشد جهان قابل مشاهده بخش کوچاز آغاز خلقت تا نگاه انسالاموژین داروی ضد اوتیسم؟نقش زنجبیل در جلوگیری از خودآگاهی و هوشیاريبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرک تصویر و زبان های مخلتهمه چیز در زمان مناسبتمرکز و مدیتیشنکاهش دوپامین عامل بیماریزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حچند جهانیخطا در محاسبات چیزی کاملباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدمرگی وجود ندارددست آسمانهنر حفظ گرهتو انسانی و انسان، شایستکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینضررهای مصرف شکر و قند بر ضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقا از نخستین همانجواب دانشمند سوال کننده از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دنوار عصب و عضلهدو سوی واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردمشاهده گر جدای از شیء مشارقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم فضای خالیگیاه خواری و گوشت خوار کدسقوط درون جاذبه ای خاص، چتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم علم و روحابزار بقای موجود زنده از حقیقت آنطور نیست که به نظاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت53چگونه مولکول های دی ان ایدانشمندان موفق به بازگردبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرمغز مانند تلفن استرویا حقی از طرف خداهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوصیه های سازمان بهداشت پول و شادیسندرم سردرد به دلیل افت فتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاعامل کلیدی در کنترل کارآاتوسوکسیمایدحافظه میتواند بزرگترین داستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه از بیرون مجموعهداروی تشنجی دربارداریبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دروش هایی ساده برای کاهش اتکامل ابزار هوش ، راه پر پیشرفت های جدید علوم اعصسیر آفرینش از روح تا مغز ثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استمقالاتفیزیک و هوشیاریمغز ایندگان چگونه استاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت چهل و هشتاطلاعاتی عمومی در مورد ممواد کوانتومی جدید، ممکننادیدنی ها واقعی هستندداستانها و مفاهیمی اشتبابررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده رژیم های غذایی و نقش مهم تا 20 سال آینده مغز شما به آلزایمرسازگاری با محیط بین اجزااولین تصویر در تاریخ از سفشار و قدرتمغزهای کوچک بی احساسارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت بیست و چهبه هلال بنگرما انسانها چه اندازه نزدچرا ماشین باید نتایج را پبعد از کرونا دلخوشی بیهودر آستانه ی موج پنجم کوویکلوزاپین داروی ضد جنونرحم مصنوعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سسردرد تنشناینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت دومقبل از انفجار بزرگنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک- قسمت پنجاه و بیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحماده ای ضد التهابینزاع بین علم و جهل رو به پتقویت استخوان در گرو تغذکووید نوزده و خطر بیماری زمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیشیشه ی بازالتی و سیلیکوناگر نعمت فراموشی نبود بسجهان موازی و حجاب هااز انفجار بزرگ تا انفجار لایو دوم دکتر سید سلمان فنقش زبان در سلطه و قدرت اخودآگاهی و هوشیاريبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز مدل های ریز مغز مینی بریندرک حقیقت نردبان و مسیری همه چیز در زمان کنونی استتمرکز بر هدفکاهش سن بیولوژیکی، تنها زیرفون داروی ضد ام استاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز چند روش ساده برای موفقیتخطای ادراک کارماباد و موجهزینه سنگین انسان در ازامراحل ارتقای پله پله کیهدستورالعمل مرکز کنترل بیهنر رها شدن از وابستگیتو با همه چیز در پیوندیکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان جانسوزتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگر