دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

واکسن ضد اعتیاد

واکسن ضد اعتیاد
آنتی بادی علیه فنتانیل
فنتانیل، به‌عنوان یک آگونیست با گیرنده‌های شبه‌تریاک، پیوند می‌یابد و بر احساس درد، تأثیر می گذارد و از این طریق اثر ضد درد خود را برای دردهای متوسط تا شدید اعمال می‌کند. مصرف طولانی این دارو باعث وابستگی شدید و اعتیاد می‌شود. اثرات این دارو در تضعیف CNS و دستگاه تنفس مانند مرفین است.
این ماده، شبه تریاک است.
روزانه ۱۵۰ نفر در کل جهان به دلیل مصرف اوپیوئیدهای مصنوعی از جمله فنتانیل می‌میرند که ۵۰ برابر مرگ و میر ناشی از هروئین است.
آنتی بادی علیه اوپیوئیدها از جمله فنتانیل می‌تواند از ورود این مواد به مغز و احساس شادی و سرخوشی پس از مصرف آن جلوگیری کند.
این مطلب را کالین هیلپروفسور دستیار در دانشگاه تگزاس آمریکا بیان کرد.
به امید رهایی همه ی معتادان از این رنج نابود کننده.


https://www.facebook.com/224857427699801/posts/2029398773912315/?mibextid=Nif5oz
https://uh.edu/.../11142022-fentanyl-vaccine-haile-kosten...


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسسیاهچاله ی منفرد یا سیاهباد و موجصرع و درمان های آنتلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان رو به کوچکتر شدفاصله ها در مکانیک کوانتآرزوها را کم کنداروهای تغییر دهنده ی سیتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نوشیدن چای برای مغز مفید تظاهر خوابیده ی مادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه داناتر از ما وجود ددرس گرفتن از شکست هاارتباط میکروب روده و پارهر جا که جات میشه، جات نیزمان و گذر آن سریع استحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر در بیماریهای التهابسکته ی چشمیبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستطی یکصد هزار سال اخیر هرچتنفس بدون اکسیژنمغز را از روی امواج بشناسفرد یا اندیشهآشتی بهتر استچگونه هموساپينس بر زمین داروی جدید برای کاهش وزنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بتغییرات مغز پس از 40 سالگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه، نمایشی از حقیقتذهن سالمارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی ناراحتی چیکار میکنیزندگی در جمع مواردی را برحس و ادراک قسمت نهمبقای حقیقی در دور ماندن اساختار فراکتال وجود و ذهکی غایب شدی تا نیازمند دلمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلختو با باورهایت کنترل میشنقش نگاه از پایین یا نگاهقلب های سادهاقلیت خلاقنگاه از کنار و یا از روبردخالت در ساختار ژنهاتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استرمز و رازهای ارتباط غیر کجهل مقدسمنتظر نمان چیزی نور را بههوش مصنوعی اکنون می تواناز کسی که یک کتاب خوانده ویروس مصنوعیزیست شناسی کل در جزء فراکحس و ادراک قسمت بیست و یکبه جای تولید، بیشتر گوش کسرنوشتکار با یگانگی و یکپارچگیمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان عامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیتولترودیننقش خرچنگ های نعل اسبی درقبل از آغازامید نجاتچالش دیدگاه های سنتی در بدر آسمان هدیه های نادیدنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرویا تخیل یا واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگتریموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدزبان و شناخت حقیقت قسمت دحس و ادراک- قسمت بیست و پبی نظمی مقدمه شناختسرطان کمیت گراییکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حستوهمات و شناخت حقیقتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهلووفلوکساسینانواع سکته های مغزینجات در راستگوییدرمان های جدید سرطانتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از روزهای بد باقی نمیماندجهان، تصادفی نیستمیدان های مغناطیسی قابل هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اسفرنامه سفر به بم و جنوب خواب و بیداری نوسانی مغزبیماری کروتز فیلد جاکوبشواهدی از دنیسوان(شبه نئگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیسایتهای دیگرده روش موفقیتتیکاگرلور داروی ضد انعقاچند جهانی و علملزوم سازگاری قانون مجازاانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا پس از بیدار شدن از خودرمان جدید ام استداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا از نخستین هروشی جدید در درمان قطع نخجاذبهمانند کودکان باشیدهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی سلولهای بنیادی مصنوعی دربیماریهای تحلیل عضلانی اشاهکار قرنگاهی جهت را عوض کنمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویرودی متیل فومارات(زادیوا)(تکامل تکنولوژیچهار ساعت پس از کشتار خوکتربیت کودکان وظیفه ای مهمن، خود تو هستماهمیت کنترل خشمنسبیت عام از زبان دکتر بردرون قفس یا بیرون از آناثرات مضر ماری جوانارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی قسمت ششماز سایه بگذرژن هوش و ساختارهای حیاتی سندرم سردرد به دلیل افت فبیشتر کمردردها نیازی به شباهت زیاد بین سلول هاي عتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز چون ابزار هوش است دلیفناوری هوش مصنوعی نحوه خآب زندگی است قسمت اولدانش بی نهایتتئوری تکامل امروز در درمنوار عصب و عضله برای تاییتشنج به صورت اختلال رفتامنابع انرژی از نفت و گاز ای همه ی وجود مننعناعدرک عمیق در حیواناتاختلال در شناسایی حروف و رجزخوانی هایی که امروز بحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاحکمت الهی در پس همه چیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بسیاهچاله ی تولید کنندهباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانضایعه ی شبکه لومبوساکرالتلاشی تازه برای گشودن معمغز ایندگان چگونه استفاصله ی همیشگی تصویر سازآزمون تجربی، راهی برای رداروهای ضد بیماری ام اس وتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تظاهری از ماده است که بیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه راهی هستدست و پا زدن در سایه؟ارتباط ماده و انرژیهر حرکت خمیده می شود و هر زمان و صبرحس متفاوتاصول سلامت کمرکندر علیه سرطانسال 2025 سال بین المللی علمبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استطیف انسفالیت، گیلن باره تنها مانع در زندگی موارد مغز زنان جوانتر از مغز مرفرد حساس از نظر عاطفی و بآغاز فرایند دانستنچگونه هوشیاری خود را توسداروی جدید برای ای ال استاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بتغییرات آب و هوایی که به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهنر فراموشیارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی پر از گل شدی خودت را زندگی در سیاهچالهحس و ادراک قسمت چهارمبلندی در ذهن ما درک بلندیساختار شبکه های مغزی ثابکیهان خود را طراحی میکندمباحث مهم حس و ادراکبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوعلم بدون توقفخواص شگفت هویجتو باید نیکان را به دست بنقش نظام غذایی در تکامل مقلب و عقلاقیانوس نادانینگاه از بیرون مجموعهدر موج، راز خلقت نهفته استاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنرمز گشایی از اتصالات مغزجهان فراکتالمنتظر نتیجه ی کارهایت باهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویروس های باستانی، مغز مزیست شناسی باور حقیقت یا حس و ادراک قسمت بیست و دوبه خوبی های دیگران فکرکنسریع دویدن مهم نیستکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخعادت همیشه خوب نیستخار و گلتومورها و التهاب مغزی عانقش داروهاي مختلف معروف قبل از انفجار بزرگامید یا ناامیدی؟چاالش ها در تعیین منبع هودر آستانه ی موج پنجم کوویتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرویا حقی از طرف خداجهان کاملی در اطراف ما پرمورد نادر همپوشانی دو بیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرزبان و شناخت حقیقت قسمت سحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرسرعت فکر کردن چگونه استکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ و سوال از قاتلبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواتوکل بر خدانقشه های مغزی جدید با جزیلوب فرونتال یا پیشانی مغانیس بی کساننخاع ما تا پایین ستون فقردرمان های رایج ام استاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از روزهای سختجهش های ژنتیکی مفید در سامیدان های کوانتومی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن سفرنامه سفر به بم و جنوب خواب زمستانی سلول های سربیماری گیلن باره و بیمارشیر و دوغ بادامگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت جدیدبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده دهن، بزرگترین سرمایهتیروفیبان موثر در سکته ی چند روش ساده برای موفقیتلزوم سازگاری قانون مجازاانسولینچرا ارتعاش بسیار مهم استدرمان جدید ای ال اس، توفرترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقا ازنخستین همروشی جدید در درمان نابینجاذبه و نقش آن در شکلگیریمانند آب باشهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکامل تا مغز از مغز تا یک پیشنهاد خوب برای آسان سلام تا روشناییبیماری، رساله ای برای سلشاهکار شش گوشگاهی در پارکینسون باید پمعنی روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدین اجباریتکامل جریان همیشگی خلقتنون و القلمترجمه فعالیت های عضله به منابع انرژي پاک سرچشمه حاهرام مصر از شگفتی های جهچسبیدن به خود، مانع بزرگ درون و بیرون، جدای از هم اجزای پر سلولی بدن انسان رژیم غذایی سالم و ضد التهحقیقت افرادهوش عاطفی بیشتر در زناناز علم جز اندکی به شما داژن یا نقشه توسعه مغز و نقسوی ما آید نداها را صدابیشتر علم، در نادانسته هشجاعت و ترستقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز چگونه صداها را فیلتر فواید روزه داری متناوبآب زندگی است قسمت دومدانشمندان موفق به بازگردتئوری تکامل در پیشگیری و نوار عصب و عضله تعیین محلتشنج عدم توازن بین نورون منابع انرژی از نفت و گاز ای آنکه نامش درمان و یادشهفت چیز که عملکرد مغز تو درگیری قلب در بیماری ویراختلالات مخچهرحم مصنوعیرحم مصنوعیحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خوابانسیاهچاله، سیاه خالص یا پبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاضایعه ی عروقی مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ابزار بقای برتر مادیفتون های زیستیآزمون ذهنی گربه ی شرودینداروهای ضد تشنج با توضیح تاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیوالینتعویض دارو در تشنجمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه عسل با موم بخوریمدست کردن در گوشارتباط متقابل با همه ی حیهرچیز با یک تاب تبدیل به زمان واقعیت است یا توهمحس چشایی و بویاییاضطراب و ترسکو کیو تن coQ10سال سیزده ماههبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزطبیعت موجی جهانتنها در برابر جهانمغزهای کوچک بی احساسفردا را نمیدانیمآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه واکسن کرونا را توزداروی جدید برای دیابتتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایتغییرات تکاملی سر انسان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی تو از یاد گرفتن باز زندگی زمینی امروز بیش از حس و ادراک قسمت نوزدهمبلوغ چیستسادیسم یا لذت از آزار دادکیهانِ هوشیارِ در حال یامبتکران خودشکوفابخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاتو برای خزیدن خلق نشده اینقش نظریه تکامل در شناساقلب یا مغزالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از دور و نگاه از نزددر میان تاریکی و روشناییتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینرمز پیشرفت تواضع است نه طجهان قابل مشاهده بخش کوچمنتظر زمان ایده آل نشوهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویرایش DNA جنین انسان، برزیست، مرز افق رویداد هستحس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت مغرور نشوسریعترین کامپیوتر موجودکارهایی بیش از طراحی و گپمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بتومورهای نخاعینقش درختان در تکاملقبرستان ها با بوی شجاعتامید جدید بر آسیب نخاعینابینایی در نتیجه ی گوشی در برابر حقایق جدیدتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانرویاها از مغز است یا ناخوجهان پیوستهموسیقی نوهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که زبان جانسوزحسن یوسف باغچه ی منبی ذهن و بی روحسطح آگاهی، رخدادهای زندگکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ انتقال است یا نابود شبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استتوپیراماتنقشه با واقعیت متفاوت اسلوتیراستامانگشت ماشه اینخاع درازتر یا کوتاهتر کدرمان های علامتی در ام استاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از روزهای سخت میگذردجهش های ژنتیکی غیر تصادفمیدان بنیادین اطلاعاتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهسفرنامه سفر به بم و جنوب خواب سالم عامل سلامتیبیماری آلزایمر، استیل کوشیشه ی بازالتی و سیلیکونگویید نوزده و ایمنی ساکتمسئولیت در برابر محیط زیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصادو ویژگی انتزاع و قدرت تجتکلم در گیاهانچندین ماده غذایی که ماننلزوم عدم وابستگی به گوگل انسولین هوشمندچرا به هم اعتماد نمیکنیمدرمان جدید سرطانتروس جریان انرژیابزارهای بقای موجود زندهروشی جدید در درمان سکته مجبران از دست رفته هاماه رجبهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندسلاح و راهزنیبیمارستان هوش مصنوعیشاید گوشی و چشمی، آماده شگذر زمان کاملا وابسته به معاینه قبل از نوار عصب و تفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملدین، اجباری نیستتکامل داروینی هنوز در حانوآوری ای شگفت انگیز دانترجمه ی فعالیت های عضله بمنابع انرژی از نفت و گاز اولویت بندی ها کجاستنسبت ها در کیهاندرون آشفته ی تو و ظاهر خناجزایی ناشناخته در شکل گرژیم غذایی ضد التهابیحقیقت انسانهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رژن درمانی در درمان چاقیسوپاپ ها یا ترانزیستورهابا همه مهربان باششرکت نورالینک ویدیویی ازتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ناتوان از توجیه پیدافواید روزه داری متناوبآب زندگی است قسمت سومدانشمندان نورون مصنوعی ستئوری جدید، ویران کردن گنوار عصب و عضله در مطب دکتشویق خواندن به کودکانمنابع انرژی از نفت و گاز هفت سین یادگاری از میراث درگیری مغز در بیماری کویاختلالات حرکتی در انساناختلالات صحبت کردن در انرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرحافظه های کاذباستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمنسیاره ی ابلهانبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرضایعات در عصب زیر زبانیتمایل زیاد به خوردن بستنمغز ابزار برتر بقافروتنی معرفتیآزمون ذهنی گربه شرودینگرداروی فامپیریدین یا نورلتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستنیکولا تسلاتعیین پیش آگهی آسیب به عصمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه، آنطور نیست که هستدست آسمانارتباط چاقی و کاهش قدرت بهرگز از زندگی یا امکاناتزمان پلانکحس و ادراک (قسمت اول )اطلاع رسانی اینترنتیکوچ از محیط نامناسبسانسور از روی قصد بسیاری بحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمطبیعت بر اساس هماهنگیتنهاییمغز، فقط گیرندهفرزندان زمان خودآغاز مبهم آفرینشچگونه آن شکری که می خوریمداروی جدید ضد فشار خونتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسذهت را روی چیزهای مفید متتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهنر دانستنارزش خود را چگونه میشناسوقتی خودت را در آینه دیدیزندگی زودگذرحس و ادراک قسمت هفتمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاسازگاری با محیط بین اجزاکیست هیداتید مغزمتواضع باشبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرتو تغییر و تحولینقش هورمون های تیروئید دقلب دروازه ی ارتباطالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه از درون قفس یا بیروندر مانهای کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین درمز امید، بی نیازی از مردجهان موازی و حجاب هامنحنی که ارتباط بین معرفهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز ویشن پروزاویه نگاه ها یکسان نیستحس و ادراک قسمت بیستمبه خودت نگاه کنسرکه انگبین عسلی مفید برکاربرد روباتهای ريزنانومدل های ریز مغز مینی برینبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلتومورهای ستون فقراتنقش ذهن و شناخت در حوادث قدم زدن و حرکت دید را تغیامید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویدر جراحی کمر عجله نکنیدتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانرویاهای پر رمز و حیرتی درجهان پیوستهموسیقی هنر مایع استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرزبان ریشه هایی شناختی اسحساسیت روانی متفاوتبی سوادی در قرن 21سعی کن به حدی محدود نشویکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ تصادفیبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی معصب سیاتیکخطر را بپذیرتوانایی مغز و دیگر اجزای نقص های سیستمی ایمنیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تمدن بشریدرمان ژنتیکی برای نوآوریتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از روش مقابله مغز با محدودیجهش های بیماری زا، معمولمیدازولام در درمان تشنج هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسفری به آغاز کیهانخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری الزایمرشکل های متفاوت پروتئین هگوش دادن بهتر از حرف زدنمستند جهان متصلبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیدو بیماری روانی خود بزرگ تکنولوژی های جدید و حالتچندجهانیمقاومت به عوارض فشار خون انسان قدیم در شبه جزیره عچرا بیماری های تخریبی مغدرمان جدید سرطانتری فلوپرازینابزارهای بقای از نخستین ريتوکسيمب در درمان ام اسجدا کردن ناخالصی هاماهیچه ی صبرهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانسلسله مباحث هوش مصنوعیبیندیششاید درست نباشدگذشته را دفن کنمعادله ها فقط بخش خسته کنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از دیوار همه اش توهم بودتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز مشاهده ی غیر مستترجمه ای ابتدایی از اسرامنابع انرژی از منابع نهفاولین قدم شناخت نقص های خنسبت طلایی، نشانه ای به سدروغ نگو به خصوص به خودتاحیای بینایی نسبی یک بیمرژیم غذایی ضد دردحقیقت اشیاهوش عاطفی در زنان بیشتر ااسکلت خارجی در درمان اختژن ضد آلزایمرسوپاپ ها یا ترانزیستورهابا هوش مصنوعی خودکار روبشربت رب انارتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و قلب در جنین موش مصنفواید زیاد دوچرخه سواریآب، زندگی است(قسمت پنجم)دانشمندان یک فرضیه رادیکتا 20 سال آینده مغز شما به نوبت کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های منابع بی نهایت انرژی در دهم نوع خواری در میان پیشیدرگیری مغز در بیماران مبهمه چیز موج استدرگیری مغزی در سندرم کوواختلالات عضلانی ژنتیکرساناها و ابر رساناها و عحافظه و اطلاعات در کجاست استخوان های کشف شده، ممکهیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کسیاره ابلهانبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانضرورت زدودن افکارتمایز یا کشف یگانگیمغز از بسیاری حقایق می گرفروتنی و غرورآزادی در چیستداروی لیراگلوتیدتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهوانیاز به آموزش مجازی دیجیتعامل انسان و هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت همکاری یا رقابتدست بالای دستارتباط هوش ساختار مغز و ژهز ذره، یک دنیاستزمان به چه دلیل ایجاد میشحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعات حسی ما از جهان، چکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردطعمه ی شبکه های ارتباط اجتنهایی رمز نوآوری استمغز، همه ی واقعیت را نمیبفرضیه ای جدید توضیح میدهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک داروی جدید ضد میگرنتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اذخیره ی شگفت انگیز اطلاعثبت و دستکار ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهنر رها شدن از وابستگیاز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی خورشید هست شمع به کازندگی سلول در بدن، جدای احس و ادراک قسمت هفدهمبنی عباس، ننگی بر تاریخستم با شعار قانون بدترین کیست کلوئید بطن سوممجموعه های پر سلولی بدن مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريتو جهانی هستی که خودش را نقش هورمون زنانه استروژنقلب روباتیکالکترودهای کاشتنینگاه از درون مجموعه با نگدر محل کار ارزش خودت را بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازرمز بقای جهش ژنتیکیجهان ما میتواند به اندازمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش مصنوعی از عروسک های باز بحث های کنونی در ویروسواقعیت فیزیکی، تابعی از زاوسکا درمان گوشرحس و ادراک قسمت دهمبه دنبال رستگاری باشسرگیجه از شایعترین اختلاکاربرد روباتهای ريز، در مدیون خود ناموجودبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کردن به نعمتخدا موجود استتوهم فضای خالینقش روی و منیزیم در سلامتقدرت مردمامیدهای جدید برای بازیابناتوانی در شناسایی چهره در درمان بیماری مولتیپل تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانرویای شفافجهان پر از چیزهای اسرار آمیلر فیشر نوعی نادر از گیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتزبان شناسی مدرن در سطح سلخفاش کور و انسان بینا؟بی شرمیشلیک فراموشیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ عاطفه و محبتبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیتوانایی یک فرد، برای تغینقص در تشخیص هیجانات عاملیروپریم داروی ترکیبی ضدانتقال ماده و انرژینخستین تصویر از سیاهچالهدرمان کارتی سل و تومور مغتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از روش های صرفه جویی در ایجاجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمکان زمان یا حافظه زمانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دسقوط درون جاذبه ای خاص، چخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه آلزایمر و شکل پنجم مادهگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکل از کجاستبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهدو بار در هفته ماهی مصرف تکنولوژی و پیشرفتنه ناامیدی بلکه ارتقامقایسه رقابت و همکاریانسان میوه ی تکاملچرا حیوانات سخن نمی گویندرمان دارویی سرطان رحم بتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موریه زغالیجدایی خطای حسی استماپروتیلینهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیهوش کردن در جراحی و بیمشایسته نیست در جیب خود قرگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه های هر روزهتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند بادیوار، از ابتدا توهم بودتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز با توضیح دکتر فاترس و آرمان هامنابع انرژی از نفت و گاز اولین مورد PML به دنبال تکنشانه های گذشته در کیهان دریا آرام نخواهد شد کشتی احیای بینایی نسبی یک بیمراه فراری نیستحقیقت تنها چیزی است که شاهوش عاطفی رمز آزادگیاسکار، لگوی هوشمندژنها نقشه ایجاد ابزار هوسوپاپ ها یا ترانزیستورهابا هر چیزی که نفس می کشد مشربت ضد خلطتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و هوش، برترین ابزار بفیلم کوتاه هیروشیما از هآتاکسیدانشمندان ژنی از مغز انستا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونور از عمق تاریکیتشخیص آلزایمر سالها قبل منابع جدید انرژیتشخیص ایدزمناطق خاص زبان در مغزهمه چیز و هیچ چیزدرگیری مغزی در سندرم کوواختراع جدید اینترنت کوانرستگاری محدود به یک راه نحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتسیاره ابلهانباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانضرب المثل یونانیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز به تنهایی برای فرهنگ فرگشت و تکامل تصادفی محض آزادی عقیده، آرمانی که تداروی کنترل چربی خونتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیز جدید را بپذیرتعامل انسان با هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست قسمت همانند سازی در انساندستورالعمل مرکز کنترل بیارتباط پیوسته ی جهانهزینه ای که برای اندیشیدزمان شگفت انگیزحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکی قلببحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به ظهور امواج مغزی در مغز مصتنبیه چقدر موثر استمغزتان را در جوانی سیم کشفساد اقتصادی سیتماتیک درافت فشار خون ناگهانی در وچگونه به سطح بالایی از هوداروی جدید ضد الزایمرتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشذره ی معین یا ابری از الکثبت امواج الکتریکی در عصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهنر، پر کردن است نه فحش داز مخالفت بشنووقتی ریشه ها عمیقند از چیزندگی، مدیریت انرژیحس و ادراک قسمت هجدهمبه قفس های سیاهت ننازستم، بی پاسخ نیستکپسول ژری لاکتمجرم، گاهی قربانی استبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريتو جدای از کیهان نیستینقش ویتامین K در ترمیم اسقلب را نشکنالگو نداشتیمنگاه حقیقی نگاه به درون ادر چه مرحله ای از خواب ، رتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرمز جهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنشاء کوانتومی هوشیاری اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چند سویهزبان فرایند تکاملی برای حس و ادراک قسمت دوازدهمبه زودی شبکه مغزی به جای سرگردانیکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اینترنت بر جنگبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش روزه داری در سالم و جقدرت و شناخت حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چنادیدنی ها واقعی هستنددر دعواها چه میکنی؟تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانروان سالمجهان پر از چیزهای جادویی میهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توزبان شناسی نوین نیازمند خفاش با شیوع همه گیری جدیبی عدالتی در توزیع واکسن شلیک فراموشیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگی وجود نداردبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده غم بی پایاندفاع از پیامبرتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه ی رسیدن به قلهلیس دگرامفتامین یا ویاسانتروپی و هوشیارینخستین روبات های زنده ی جدرمان پوکی استخوانتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از روش های عملی برای رفع کمرجهشهای مفید و ذکاوتی که دمکانیک کوانتومی بی معنی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندسقوط زیگزاگی یا ناگهانیخواص فلفل سبزبیماری ای شبیه ام اس مولتشکرگزار هر چیزی باش که داگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات نخاعیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخدو برابر شدن خطر مرگ و میتکنولوژی به طرز وحشتناکینه به اعداممقابله ی منطقی با اعتراضانسان ها می توانند میدان چرا حجم مغز گونه انسان دردرمان زخم دیابتی با تکنوترک امروزابعاد و نیازهای تکاملیریواستیگمینجریان انرژی در سیستم های ماجرای جهل مقدسهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امسم زنبور ، کلیدی برای واربیهوشی در بیماران دچار اشادی، پاداش انجام وظیفهگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی چشمتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قادید تو همیشه محدود به مقدتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای ترسناک تر از کوریمنابع انرژی از نفت و گاز اولین مورد پیوند سر در اننشانه های پروردگار در جهدریافت هورمون امید با وراحتیاط در ورزش زانو در خاراه نجاتحقیقت خواب و رویاهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهسوخت هیدروژنی پاکبا آتش، بازی نکن و بعد از شش مرحله تکامل چشمتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و اخلاقفیلمی بسیار جالب از تغییآتاکسی فریدریشدانشمندان پاسخ کوانتومی تاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنور دروننوروفیبروماتوزتصویر خورشید یا خود خورشمناطق خاصی از مغز در جستجهمه چیز کهنه میشوددرگیری اعصاب به علت میتوادامه بحث تکامل چشمرشته نوروایمونولوژی و نقحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار آفرینش در موجهیپرپاراتیروئیدیسمکمردردسیب یکسان و دیدگاه های متبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز ضربه مغزی در تصادف رانندتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بیش از آنچه تصور میشوفراموش کارها باهوش تر هسآزار حقیقیداروی تشنجی دربارداریتاثیر کتامین در درمان پاایندرالچیزی منتظر شناخته شدنتعداد کلی ذهن ها در جهان منبع هوشیاری کجاست قسمت همجوشی هسته ای، انرژِی بدغدغه نتیجه ی نادانی استارتباط انسانی، محدود به هزینه سنگین انسان در ازازمان طلایی سکته ی مغزی راحس و ادراک قسمت 74اطلاعاتی عمومی در مورد مسانسور بر بسیاری از حقایکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکظرف باید پر شود چه با چرک تهدیدهای هوش مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشفشار و قدرتافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه باغبانی باعث کاهش داروی سل سپتتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کذرات کوانتومی زیر اتمی قجلو رفتن یا عقبگردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوموارکتوس ها ممکن است داز نخستین همانند سازها توقتی شروع به بیدار شدن میزندگی، مراتب هوشیاری استحس و ادراک قسمت هشتمبه مغز خزندگان خودت اجازستون فقرات انسان دو پا جلکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانیبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش ژنتیک در درمان اختلاقوی تر باشالگو و عادت را بشکن و در انگاه دوبارهدر ناامیدی بسی امید استتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرمز جهان خاصیت فراکتالجهان مرئی و نامرئیمهمان ناخواندههوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستزبان متغیرحس و ادراک قسمت سومبه زیر پای خود نگاه نکن بسربازان ما محققا غلبه می کتاب گران و پرهزینه شد ولمدیریت اضطراب، از مهمتریبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش رژیم غذایی بر رشد و اقدرت کنترل خودامیدوارینادیدنی ها بیشتر از دیدندر سال حدود 7 میلیون نفر تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانروبات ها قول میدهندجهان دارای برنامهمیوپاتی و نوار عصب و عضلههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرزبان، نشان دهنده ی سخنگو خلا، حقیقی نیستبیمار 101 ساله، مبتلا به سشنا در ابهای گرم جنوب نیاکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراقب خودتون و خانواده هبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختتوت زیاد بخوریدنقطه ای بود و دگر هیچ نبولا اکراه فی الدینانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید برای درد زادرمان پوکی استخوانتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از روش هایی برای مقابله با اجهشهای مفید و ذکاوتی که دمکانیزمهای دفاعی در برابهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریسلول های مغزی عامل پارکیخواص منیزیمبیماری اسپینال ماسکولار شکست حتمیگیلگمش باستانی کیستمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقدو برابر شدن خطر مرگ و میتکنولوژی جدید که سلول هانه به اعداممقابله با کرونا با علم اسانسان یک کتابخانه استچرا خشونت و تعصبدرمان ساده ی روماتیسمترکیب آمار و ژنتیکابعاد اضافه ی کیهانریاضیات یک حس جدید استجریان انرژی در سیستم های ماجرای عجیب گالیلههوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده سماگلوتید داروی کاهش دهنبیو الکترونیک؛ ترکیب موجشب سیاه سحر شودگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علمتفاوت مغز انسان و میمون هآیا رژیم غذایی گیاهی سلادیدن خدا در همه چیزتکامل زباننوار مغز در فراموشی هاترسان نیستیمنابع انرژی از نفت و گاز اولین هیبرید بین انسان و نشانه های بیداری روحیدریای خدااحتیاط در تعویض داروهاراه های جدید برای قضاوت رحقیقت در علم، هرگز نهایی هوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و وسودمندی موجودات ابزی بر با تعمق در اسرار ابدیت و ششمین کنگره بین المللی ستقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز و اخلاقفیروز نادریآتاکسی مخچه ای خودایمندانشمندان اولین سلول مصنتابوهای ذهنیایمپلانت مغزیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نورون هاي مصنوعی می توانتصویر در هم تنیدگی کوانتمنبع نور واقعی و ثابت، حقهمه چیز در زمان مناسبدرب بسته با غیر خود باز ماداراوون تنها داروی تاییرشد مغز فرایندی پیچیده احافظه ی ما انسان ها چرا ماسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کاناسیر آفرینش از روح تا مغز بازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانضررهای مصرف شکر و قند بر تمدن بشری و مغز اخلاقیمغز باستانی، هنوز نقش هافراموشی همیشه هم بد نیستآزار دیگری، آزار خود استداروی جدید ALSتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینچیزی خارج از مغزهای ما نیتعذیه ی ذهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53همدلی و هوش عاطفیذهن ما از در هم شکستن منبارتباط از بالا به پایین مهزاران سال چشم های بینا وزمان، واقعی نیستحس و ادراک قسمت 75اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسانسور ذهنکووید نوزده و خطر بیماری بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیظرفیت مغز چقدر استتو یک معجزه ایمغط یک گیرنده استفشار روحی، همیشه بد نیست افتخار انسانچگونه تکامل مغزهای کنونیداروی ضد چاقیتاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر ذرات کوانتومی زیر اتمی قجلوتر را دیدنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس زندان ذهنیحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگرستارگانی قبل از آغاز کیهکانال یوتیوب دکتر سلمان محل درک احساسات روحانی دبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیتو در میانه ی جهان نیستی نقش گرمایش آب و هوا در همقیچی ژنتیکیالگوی بنیادین و هوشیارینگاهی بر قدرت بینایی درادر هم تنیدگی مرزها و بی متاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرنگ کردن، حقیقت نیستجهان مشارکتیمهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت چیستزبان مشترک ژنتیکی موجوداحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سیاهی عادت نکنیمسربرولایزینکتاب زیست شناسی باورمداخله ی زیانبار انسانبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدتوهم چیستنقش رژیم غذایی در رشد و اقدرت انسان در نگاه به ابعامیدواری و مغزنادانی در قرن بیست و یکم،در عید نوروز مراقب تصادف تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانروبات های ریز در درمان بیجهان در حال نوسان و چرخشمیوتونیک دیستروفیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدزبان، وسیله شناسایی محیطخلا، خالی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیشناخت ناشناختهکشیدن مادی روشی برای جلومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقطه بی بازگشتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟انحراف و حقیقتنرمش های مفید در سرگیجهدرمان آرتروز با ورزش موضتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از روش هایی برای کم کردن اضطجوانان وطنما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قسلول های بنیادیخواص میوه ی بهبیماری اضطراب عمومیشکستن مرز دور مغزگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آدو داروی جدید برای میاستتکنولوژی جدید که سلول هانه بدبخت بلکه نادانملاحظه های اخلاقی دربارهانسان باشچرا در مغز انسان، فرورفتدرمان سرگیجه بدون نیاز بترکیب حیوان و انسانابعاد بالاترریتوکسیمابجریان انرژی در سیستم های ماده ی تاریکهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومسندرم میلر فیشربیوگرافیشبیه سازی میلیون ها جهان گربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت ها و تمایزها کلید بALS نگاهی کامل بر بیماری وآیا رژیم غذایی گیاهی سلادیدگاه نارسای دوگانه ی متکامل زباننوار مغز در تشخیص بیماری تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرمنابع انرژی از نفت و گاز اولین تصویر در تاریخ از سنظام مثبت زندگیدرک فرد دیگر و رفتارهای ااحساس گذر سریعتر زمانراه های جدید برای قضاوت رحقیقت راستین انسان علم باسارت و پرخوریهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامندسی و سه پل اصفهانبا خودت نجنگشعار و عملتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز و سیر تکامل ان دلیلی فیزیک مولکولها و ذرات در آتش منبع انرژیدانشمندان تغییر میدان مغدانشمندان روش هاي جدیدی تاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نورون های ردیاب حافظهتصویر زیبا از سلولمنبع هوشیاری کجاست قسمت همه چیز در زمان کنونی استدرختان چگونه بر تشکیل ابادب برخورد با دیگرانرشد مغز علت تمایل انسان بحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آنسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستضررهای شکر بر سلامت مغزتمدن زیر آبمغز برای فراموشی بیشتر کفراموشی و مسیر روحانیآسيب میکروواسکولاریا آسداروی جدید s3 در درمان ام تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الچیزی شبیه نور تو نیستتغییرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهمراه سختی، اسانی هستذهن چند جانبه نیازمند نگارتباط بین هوش طبیعی و هوهستي مادي ای که ما کوچکترزمان، اندک استحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خودساهچاله ها تبخیر نمیشودکودک هشت ساله لازم است آدماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیعقل مجادله گرتو یک جهان در مغز خودت هسنفرت، اسیب به خود استفضا و ذهن بازافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی ضد چاقیتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد ذرات کوانتومی زیر اتمی قجمجمه انسان های اولیهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحزونیسومایدحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نقاش بنگرسخن نیکو مانند درخت نیکوکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت چقدر موثر استبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیتوقف؛ شکستنقش پیش زمینه ها و اراده قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصالگوبرداری از طبیعتنگاهی بر توانایی اجزاي بدر هم تنیدگی کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرنگین کمانجهان معنامهندسی بدنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت های متفاوتزبان چهار حرفی حیات زمینحس و ادراک قسمت سی و ششمبه سخن توجه کن نه گویندهسردرد میگرنکتاب طبیعت در قالب هندسهمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانتوهم و خیالنقش زنجبیل در جلوگیری از قدرت ذهنامیدی به این سوی قبر نیستنازوکلسیندرمان نگهدارنده ی اعتیادتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانروبات کیانجهان در حال ایجاد و ارتقامیگرن و پروتئین مرتبط با هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنزدودن نقص از هوش مصنوعیخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری لبر و نابینایی آنشناخت و معرفت، و نقش آن دکشتن عقیده ممکن نیستمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیغار افلاطوندل به دریا بزنتوسعه برخی شغل ها با هوش نقطه، وجود است یا فاصلهلایو دوم دکتر سید سلمان فاندوه در دنیا استنرمش های موثر در کمردرددرمان ام اس(مولتیپل اسکلتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از روش هایی برای جلوگیری از جوانان وطنما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریسلول های بنیادی منابع و اخواص هلو برگ هلوبیماری بیش فعالیشکستگی لگن یا سکته ی مغزیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشکلات روانپزشکی در عقب بسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آدو سوی واقعیتتکینگینه جنگ و نه خونریزیملاحظات بیهوشی قبل از جرانسان جدید از چه زمانی پاچرا ذرات بنیادی معمولاً درمان سرگیجه بدون نیاز بترازودوناتفاق و تصادفریسپریدونجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیسندرم کووید طولانیبیوگرافیشبیه سازی سیستم های کوانگزیده ای از وبینار یا کنفمعجزه در هر لحظه زندگیNVG 291آیا راهی برای بهبود وضعیدیروز و امروزتکامل زبان انسان از پیشینوار مغزی روشی مهم در تشختسلیم ارتباط با من برترمنابع انرژی از نفت و گاز اولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیدرک نیازمند شناخت خویش ااحساسات کاذبراه پیروزی در زندگی چیستحقیقت غیر فیزیکیاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسسیلی محکم محیط زیست بر انبا خدا باشصبور باشتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز کوانتومیفیزیک هوشیاریآثار باستانی تمدن های قدفیزیک و هوشیاریآدم عاقل، وقت خودش را هدردانشمندان روشی برای تبدیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنوروپلاستیسیتی چیستتصویر زیبای اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت همه چیز، ثبت می شوددرختان اشعار زمینادراک ما درک ارتعاشی است رشد در سختی استحافظه ی هوش مصنوعیاصل بازخوردهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش مناسیستم تعادلی بدنبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامضعیف و قویتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟فراموشی آرمانآسیب ها ناشی از آلودگی هوداروی جدید لنفوم و لوکمیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیتغییر الگوی رشد مغزی با زمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهمراهی میاستنی با برخی سذهن هوشیار در پس ماده ی مارتباط شگفت مغز انسان و فهستی ما پس از شروعی چگال زمزمه ات مانده در گوشمحس و ادراک قسمت 82اعتماد به خودسایه ی هوشیاریکودک ایرانی که هوش او از ماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساعقل در جهان جدید، عجیب استو کجای جهانینقاشی هایی با بوی گذشته یفضای قلب منبع نبوغ استافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسرفلکس وتری با توضیح دکتر جنین مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایزونا به وسیله ویروس ابله حس و ادراک قسمت پنجمبه نادیدنی ایمان بیاورسخن و سکوتکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت های حافظه و حافظبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیتولید مولکول جدید توسط هنقش پیشرفته ی سلول های بنقانون مندی نقشه ژنتیکی مالتهاب شریان تمپورالنگاهت را بلند کندر هم تنیدگی کوانتومی و پتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرهبر حقیقیجهان معکوسمهربانی، شرط موفقیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجاززبان نیاز تکاملی استحس و ادراک قسمت سیزدهمبهبود حافظه پس از رخدادهسردرد میگرن در کودکانکتاب، سفری به تاریخمروری بر تشنج و درمان هایبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر توهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت اقدرت شناختی انسان، محدودامیدی تازه در درمان سرطانبودن مدرک و شاهد، مدرک درمان نابینایان آیا ممکنتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانروح و آب حیاتجهان ریز و درشتمیگرن و خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناسفر فقط مادی نیستخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسشناخت حقیقت یا آرزوهای گگل خاردار، زیباستمرز بین انسان و حیوان کجابرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بتوصیه های سازمان بهداشت نمیتوان با بیرون انداختنلازم است هیچ کاری نکنیداندوه دردی را دوا نمیکندنرمشهای مهم برای تقویت عدرمان با سلول های بنیادیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از روش هایی ساده برای کاهش اجواب دانشمند سوال کننده ما اکنون میدانیم فضا خالهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش و میگرنسلول های بدن تو پیر نیستنخواص هندوانهبیماری تی تی پیشگفت نیست من عاشق تو باشمگیرنده باید سازگار با پیمشاهده گر جدای از شیء مشابسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بدولت یا گروهکتکامل فردی یا اجتماعینه روش تقویت مغزممانتین یا آلزیکسا یا ابانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آدرمان سرگیجه بدون داروترازودوناتوبان اطلاعات و پلِ بینریسدیپلام تنها داروی تایجراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دسندرم گیلن باره به دنبال بیان ژن های اسکیزوفرنی دشبکه های مصنوعی مغز به درگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفی مورد نادر بیماری گفقر داده ها در هوش مصنوعیآیا راهی برای رفع کم آبی دیسک گردنتکامل ساختار رگهای مغزی نوار مغز، مفید و بی خطرتسلیم شدن از نورون شروع ممنابع انرژی از نفت و گاز اولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیدرک و احساساخلاق و علوم اعصابراه انسان شدن، راه رفتن وحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری کوانتومیکفش و کتابسینوریپا داروی ترکیبی ضدبا طبیعت بازی نکنصبور باشتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز آیندگان چگونه است ؟مغز اندامی تشنه ی انرژی افیزیک آگاهیآرمانگرای تخیلی نباشدانش، قفل ذهن را باز میکنتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینوروز مبارکتصویربرداری فضاپیمای آممنبع هوشیاری کجاست قسمت همه ی سردردها بی خطر نیستدرد و درسادراک، فراتر از آنچه معمرشد، رسیدن به یک هدف نیستحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل در هم تنیدگی و جهانی هدف یکسان، در مسیرهای متکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسیستم دفاعی بدن علیه مغز بازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میطلوع و حقیقتتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ چالش است یا منفعفرایند پیچیده ی خونرسانیآسیب روانی شبکه های اجتمداروی جدید میاستنی گراویتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر خود یا تغییر دیگرامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهمراهی نوعی سردرد میگرنیذهن و زندگیارتباط شگفت انگیز مغز انهشت توصیه برای کاستن از دزنان باهوش ترحس و ادراک قسمت 87اعتماد بی موردسایه را اصالت دادن، جز فرکودکان مهاجرماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیعقل سالمتو کز محنت دیگران بی غمیچقدر به چشم اعتماد کنیمفضای خالی ای وجود نداردافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه حافظه را قویتر کنیداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسرفتار مانند بردهجنگ هفتاد و دو ملت همه را منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی متصل با مغزاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کازیان غذاهای پرچربحس و ادراک قسمت پنجاهبه هلال بنگرسخن پاک و ثابتکاهش التهاب ناشی از بیمامحدودیت درک انسانبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیتولید مثل فقط با یک مادر نقش آتش در رسیدن انسان بهقانون گذاری و تکاملام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا در هم تنیدگی کوانتومی و دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانروی و منیزیم در تقویت استجهان هوشمندموفقیت هوش مصنوعی در امتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسزبان و کلمه حتی برای کسانحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خوابسردرد میگرنی در کودکانکتابخانهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمتوهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت اقدرت عشقامگا سه عامل مهم سلامتنباید صبر کرد آتش را بعد درمان های اسرار آمیز در آتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانروح در جهانی دیگر استجهان شگفت انگیزمیگرن و روزه داریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شسفر نامه سفر به بم و جنوب خم شدن فضا-زمانبیماری میاستنی گراویسشناخت درون، شناخت بیرون؛گل درون گلدانمرز جدید جستجو و اکتشاف، برداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیتوصیه های غیر دارویی در سنمیتوان بر سیاه سیاه نوشلبخند بزن شاید صبح فردا زاندوهگین نباش اگر درب یا چرا ماشین باید نتایج را پدرمان تومورهای مغزی با اتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از روش استفاده از بالش طبیجواب سنگ اندازیما از اینجا نخواهیم رفتهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعسلول بنیادی و ای ال اسخواص اناربیماری خود ایمن اعصاب محشگفت انگیز بودن کیهانگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه دونپزیل در بیماران قلبی تکامل مادی تا ابزار هوشمچه زیاد است بر من که در ایمن و وجود توهمیانسان در هستی یا هستی در چراروياها را به یاد نمی آدرمان سرطان با امواج صوتتراشه مغز بدون واسطه ی داتوسوکسیمایدریشه های مشترک همه ی موجوجز تو که را دارمهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقسندرم پیریفورمیسبیان حقیقتشبکیه های مصنوعیتفاوت ها را به رسمیت بشناگشایش دروازه جدیدی از طرمعرفت و شناختفلج نخاعی با الکترودهای آیاما مقهور قوانین فیزیکدیستونی قابل درمانتکامل شناخت انسان با کشفنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تست نوار عصب و عضلهمنابع انرژی از نفت و گاز اولین سلول مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیدرک کنیم ما همه یکی هستیماخلاق پایه تکامل و فرهنگراه بی شکستحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از نظریه ی تکامل هوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردردسیناپس، شگفتی خلقتبالای هر دستی، دستی هستصبر لازمه ی پیروزی استتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیمتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان ایا طبیعتا تمافیزیکدانان ماشینی برای تآرام باشدانش، یک انسان را ناسازگتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانوروز یا روز پایانیتصور ما ازمشکلات و واقعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت همه جا خیر بکاردرد باسن و پا به دلیل کاهادغام میان گونه های مختلز گهواره تا گورحباب های کیهانی تو در تواصل علت و تاثیرهدف از تکامل مغزکنگره بین المللی سردرد دسکوت و نیستیبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دطلای سیاهتمرکز بر هدفمغز بزرگ چالشهای پیش روفرایند تکامل و دشواری هاآسیب عصب پا به دنبال اعتینکاتی در مورد تشنجداروی جدید کنترل قند خونتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپتغییر دیگران یا تغییر خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه ی پایه ایذهن و شیمی بدنارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنزنجیرها را ما باید پاره کحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد و تلاش های درمانی ساخت سلول عصبی حتی پس از کودکان میتوانند ناقل بی ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آعقلانیت بدون تغییرتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش قهوه در سلامتیقفس دور خود را بشکنافزایش میل جنسی با خوردن نگاه من، نگاه تو و یا حقیداروی ضد تشنج توپیراماتتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانرفتار وابسته به شکلجنگ و تصور از جنگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا و استخوانزیباترین چیز در پیر شدنحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه کدامین گناه کشته شدندسخت ترین حصارکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه فراتر از حفظ تعادلبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستتولید مثل اولین ربات های نقش انتخاب از طرف محیط، نقانون جنگلام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا در هر سوراخی سر نکنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرویکردهای جدید ضایعات نخجهان هوشیارموفقیت در تفکر استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهزبان و بیان نتیجه ساختماحس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، امروز در جهسردرد و علتهای آنکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی توهم بی خدایینقش سجده بر عملکرد مغزقسم به فقراما شما از دید خفاش کور هنبرو و انرژی مداومدرمان های بیماری آلزایمرتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانروح رهاییجهان شگفت انگیز و بی زمانمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دسفر به مریخ در 39 روزخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های میتوکندریشناسایی تاریخچه ی تکاملیگل زندگیمرزهای حقیقی یا مرزهای تبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمتوصیه هایی در مصرف ماهینمای موفقیتلحظات خوش با کودکاناندام حسی، درک از بخش هایچرا مردم با زندگی میجنگندرمان تشنجتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از روش جدید تولید برقجوسازی مدرنما اشیا را آنطور که هستندهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغزتورزش در کمر دردسلول بنیادی در درمان ایدخواص اردهبیماری دویکشگفت زده و حیران باشگام کوچک ولی تاثیرگذارمشاهدات آمیخته با اشتباهبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددوچرخه در کاهش دردهای کمتکامل مداومنه عدم مطلق بلکه عدم با قمن کسی در ناکسی دریافتم انسان عامل توقف رشد مغزچراغ های متفاوت و نور یکسدرمان ضایعات نخاعیاتصال مغز و کامپیوترریشه های مشترک حیاتجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت پنجماز خود رها شویادگرفتن، آغاز حرکت است سندرم پیریفورمیسبیداری معنوی یعنی دوستی شباهت مغز و کیهانتفاوت های بین زن و مرد فقپل جویی اصفهانمغز فکر میکند مرگ برای دیفلج بل، فلجی ترسناک که آنآگاهی فراتر از آگاهیدژا وو یا اشنا پنداریتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهتست کم هزینه ی بزاق برای منابع انرژی از نفت و گاز اوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسماندرک احساسات و تفکرات دیگاختلا ل در خود عضلهراه طولانی را به سلامت گذحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از هوش مصنوعی در هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهسیگار عامل افزایش مرگ ومبالاترین هدف از دولتصبر و واقعیتصبر بسیار بایدتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای ایجاد تمدفال نیکوآرامش و دانشدائما بخوانتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نورالژیتصور از زمان و مکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه چیزی برای تنهایی ددرد زانو همیشه نیاز به جرادغام دو حیطه علوم مغز و زمین در برابر عظمت کیهانحباب هایی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم کنگره بین المللی سردرد دسکوت، پر از صداباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصطوفان فقر و گرسنگی و بی ستمرکز بر امروزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوفرایند حذف برخی اجزای مغآسانی موفقیتچگونه مولکول های دی ان ایداروی جدید آلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تتغییر دادن ژنها آیا روزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه ی رایج کیهانذهن پر در برابر آگاهیارتباط غیرکلامی بین انساوفور و فراوانیزندگی فعال و مثبت روند آلحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتیاد را به دور بیندازساخت شبکه عصبی مصنوعی با کودکان گذشته به آینده فکماست مالیبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداعقیده ی بی عملتو آرامش و صلحینقش مهاجرت در توسعه نسل اقفس ذهنافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه مادی غیر علمی استداروی ضد جنون در درمان تیتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز برارفتار اجتماعی انسان، حاصجنگ داده هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین کا در سبزیجاتزیباترین چیز در افزایش سحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه امید روزهای بهترسخت ترین کار، شناخت خود اکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های متولید یا دریافت علمنقش اتصالات بین سلولهای قانون جنگلام اس یا تومور؟چالش هوشیاری و اینکه چرا در والنتاین کتاب بدید همتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرویا و واقعیتجهان های بسیار دیگرمولکول ضد پیریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهزبان و بیان، در سایه پیشرحس و ادراک قسمت شصت و دوبهداشت خواب، رمز حافظه ی سردرد به دلیل مصرف زیاد مکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز حافظه کجاستبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهعدم درکخسته نباشی باباتوهم تنهایینقش غذاها و موجودات درياقضاوت ممنوعامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچت جی پی تیدرمان های بیماری اس ام ایتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانروزه داری متناوب، مغز را جهانی که نه با یک رخداد و میگرن شدید قابل درمان اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانسفر به درون سفری زیباخونریزی مغزی کشندهبیماری های مغز و اعصاب و شناسایی زبان حیوانات با گلوله ی ساچمه ایمزایای شکلات تلخ برای سلبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احستاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومتوضیحی ساده در مورد هوش منمایش تک نفرهلرزش ناشی از اسیب به عصبانرژی بی پایان در درون هرچرا مغز انسان سه هزار سالدرمان جدید ALSتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از روش صحبت کردن در حال تکامجامعه ی آسمانیما به جهان های متفاوت خودهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزن حقیقی معرفت و شناختسلول بنیادین از مخاط بینخواص بادامبیماری دیستروفی میوتونیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیگامی در درمان بیماریهای مطالبه ی حق خودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیدوچرخه سواری ورزشی سبک و تکامل چشمنهایت معرفت و شناخت درک عمن پر از تلخیمانسانیت در هم تنیده و متصنزاع ها بیهوده استدرمانهای بیماری پارکینساثر مضر مصرف طولانی مدت رریشه های اخلاقجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت اولاز درخواست ها جدا شویادآوری خواب و رویاسندرم پای بی قراربیداری و خواب کدام بهتر اشباهت مغز با کیهان مادیتفاوت های تکاملی در مغز وپل خواجو اصفهانمغز قلبفلج خوابآپومورفین در پارکینسوندژاوو یا آشناپنداریتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضلهتست آر ان اس دز میاستنی گمنابع انرژی از نفت و گاز ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه ی ریسمان و هوشیاریدرک تصویر و زبان های مخلتاختلاف خانوادگی را حل کنرابطه تشنج و اوتیسمحل مشکلاستفاده از انرژی خلاهوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلندسیاهچاله هاباهوش ترین و با کیفیت تریباور و کیهان شناسیصد قدح، نفتاده بشکستتلاش های جدید شرکت نورالپیوند اندام حیوانات به امغز انسان برای شادمانی طفاکسیبتآرامش و سکوندارچینتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنورالژی تریژمینالتصاویر زیبای رعد و برقمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه چشمی مراقب و نگهبادردهای سال گذشته فراموش ارتقا و تکامل سنت آفرینش زمین زیر خلیج فارس تمدنی حد و مرزها توهم ذهن ماستاصل، روان و نفس استکنترل همجوشی هسته ای با هسکوت، در برابر گزافه گویبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهطوفان بیداریتمساح حد واسط میان مغز کومغز بزرگترین مصرف کننده فراتر از دیوارهای باورآشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جنداروی جدید آلزایمر تاییدتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استتغییر زودتر اتصالات مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه بنیادینذهن تو همیشه به چیزی اعتقارتروز یا خوردگی و التهاوقاحت و تمسخر دیگرانزندگی هوشمند در خارج از زحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعداد بینهایت در دنیای مساخت شبکه عصبی با الفبای کودکان خود را مشابه خود تماست مالی با هوش انسانیبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمعلم و ادراک فقط مشاهده ی تو افق رویداد جهان هستینقش میدان مغناطیسی زمین قفس را بشکنافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه محدود و تک جانبه، مشدارویی خلط آورتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیرقیبی قدرتمند در برابر مجنبه های موجی واقعیتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردزیر فشار کووید چه باید کرحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالا بر ستارگان نگاه کسختی ها رفتنی استکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار عواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنتولید پاک و فراوان انرژینقش تیروئید در تکامل مغزقانونمندی و محدودیت عالمامواجی که به وسیله ی ماشیچالش هوشیاری و اینکه چرا در یک فراکتال هر نقطه مرکتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرویا و کابوسجهان هایی در جهان دیگرمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مزبان و تکلم برخی بیماریهحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز چیستسردرد تنشنکریستال هامرکز خنده در کجای مغز استبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملتوهم جدایینقش غذاها و موجودات درياقطار پیشرفتانفجار و توقف تکاملی نشاچت جی پی تیدرمان های جدید ALSتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانروزه داری و التهاب زیانبجهانی که از یک منبع، تغذیمیاستنی گراویس بدون آنتیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانسفر تجهیزات ناسا به مریخ خونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های ژنرالیزه ی عصشناسایی سلول های ایمنی اگلوئونمسمومیت دانش آموزان بی گبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله توضیحات دکتر فاطمی در موچند نرمش مفید برای کمردرلرزش دست ها و گردن و سر ETانرژی تاریکچرا مغزهای ما ارتقا یافت درمان جدید مولتیپل میلومتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از روشهای نو در درمان دیسک بجاودانگی مصنوعیما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشسلول عصبی شاهکار انطباق خواص بادام زمینیبیماری سلیاکشگفتی های زنبور عسلگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میدوپامین قابل حل در آبتکامل و ارتقای نگاه تا عمنهایت در بی نهایتتراشه ها روی مغزمن بی من، بهتر یاد میگیرمانسانیت در برابر دیگراننزاع بین جهل و علم رو به پدرماندگی به دلیل عادت کراثرات فشار روحی شدیدرژیم های غذایی و نقش مهم حفره در مغزهوش عاطفی قسمت دهماز دست دادن دم در پیشینیایاری خدا نزدیک استسندرم پس از ضربه به سربیرون اصل است یا درونشباهت های ریشه ای چند بیمتفاوت های زبانی سرمنشا تپلاسمای غالبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهفلج خواب چیستآپومورفین در پارکینسوندگرگونی های نژادی و تغییتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضلهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج منابع انرژی از نفت و گاز ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمدرک حقیقت نردبان و مسیری اختلال حرکتی مانند لرزش رادیوی مغز و تنظیم فرکانحلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنونسیاهچاله های فضایی منابعسیاهچاله ها، دارای پرتو باید از انسان ترسیدصداقتتلاش هایی در بیماران قطع پیوند سر آیا ممکن استمغز انسان برای شادمانی طفاجعه ی جهل مقدسآرامش عقلداروهای مصرفی در ام استاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوزاد ناشنوای متولد شده،تصادف یا قوانین ناشناختهمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه اطمینان تو بر خدا بدردی که سالهاست درمان نشارتقا یا بازگشت به قبل ازهدف از خلقت رسیدن به ابزازمان چیستحریص نباشاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکنترل جاذبهسکته مغزیبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استطوفان زیباییتنفس هوازی و میتوکندریمغز حریص برای خون، کلید تفرار در فرار از میزبان، دآشنا پنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پداروی جدید ای ال استاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتتغییر عمودی سر انسان از پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه در پایه ی همه ی واکذهن خود را مشغول هماهنگیارزش های وارونهوقت نهيب هاي غير علمي گذشزندگی و داراییحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا با سازگارترین فرد اسساختن آیندهکودکان را برای راه آماده ماشین های دارای روحبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمعلم و روحتو انسانی و انسان، شایستنقش محیط زندگی و مهاجرت دقله برای دیدن نه برای به افسردگی و اضطراب در بیمانگاه کلی نگردارویی ضد بیش فعالی سیستتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمرقابتی بی هدف یا رقابتی هجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین بی هفدهزیرفون داروی ضد ام اسحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه بالاتر از ماده بیندیشسختی در بلند شدن از روی صکایروپاکتیک چیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکتولید اندام با چاپ سه بعدنقش حفاظتی مولکول جدید دقارچ بی مغز در خدمت موجودامیوتروفیک لترال اسکلروچالش های ایستادن بر دو پادر کمتر از چند ماه سوش جدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرویا و خبر از آیندهجهان یکپارچهمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار زبان و شناخت حقیقت قسمت چحس و ادراک سی و هفتمبوزون هیگز جهان را از متلسردرد سکه ایکریستال زمان(قسمت اولمرگ چیستبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملتوهم جدایی و توهم علمنقش غذاها و موجودات درياقطره قطرهانفجار بزرگ پایان بوده انتایج نادانی و جهلدرمان های جدید میگرنتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانروزه داری و بیمار ی ام اس جهانی پر از سیاهچاله یا پمیاستنی گراویس در جوانانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادسفر دشوار اکتشافخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری های روانی با تاثیشهر زیرزمینی در ژاپن براگمان میکنی جرمی کوچکی در مسمومیت دانش آموزان، قمابررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وسوالات پزشکیدنیا، هیچ استتیوتیکسن داروی ضد جنونچند جهانیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوانرژی تاریک که ما نمی توچرا ویروس کرونای دلتا وادرمان جدید میگرن با انتی تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از روشهای شناسایی قدرت شنواجایی برای یاد گرفتن باقی ما بخشی از این جهان مرتبطهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استسلول عصبی، در محل خاص خودبیماری شارکو ماری توثشانس یا نتیجه ی تلاشگاهی لازم است برای فهم و مطالعه ای بیان میکند اهدبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی دورترین نقطه ی قابل مشاهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنهادینه سازی فرهنگ اختلاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمننژیتانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و نادانی رو درها بسته نیستاثرات مفید قهوهرژیم های غذایی و نقش مهم حق انتخابهوش عاطفی قسمت دوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستسندرم جدایی مغزبیست تمرین ساده برای جلوشباهت کیهان و مغزتفاوت ایستایی و تکاپوپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مانند تلفن استفلج دوطرفه عصب 6 چشمآب زندگی است قسمت چهارمدانش قدرت استتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهتشنج چیستمنابع انرژی از نفت و گاز ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمدرک دیگراناختلال خواب فرد را مستعد راز تغییرحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فکلید، در ناشناخته هاستسیاهچاله و تکینگی ابتدایبابا زود بیاصدای بم با فرکانس پایین، تلاش در تولید انرژی به رنمغز انسان رو به کوچک تر شفارغ التحصیلان، فقیر و دآرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروهای ام استاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنوسانات کوانتومی منبع ماتضادهای علمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه به آنچه داری، خوشندرد، رمز موفقیتارتوکين تراپی روشی جديد هر چیز با هر چیز دیگر در تزمان و مکان، ابعاد کیهان حرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول انجام برخی نرمش ها دکندن ریشه ی خودسکته ی مغزی در جوانانبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هطولانی ترین شبتنفس هوازی و میتوکندریمغز در تنهایی آسیب میبینفرد موفقآشناپنداری چیستچگونه مغز پیش انسان یا همداروی جدید برای میاستنی تاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگتغییرات منطقه بویایی مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه زبانِ زمان استذهن خالی از شلوغی افکارارزش های حقیقی ارزش های غوقتی فهمیدی خطا کردی برگزندگی بی دودحس و ادراک قسمت چهل و سومبقا در ازای بیماریساختن آینده، بهترین روش کوری گذرای ناشی از موبایماشین دانشبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتو با همه چیز در پیوندینقش مرکز تنفس سلولی در بیقله سقوطافسردگی و ساختار مغزنگاه انسان محدود به ادراداستانها و مفاهیمی اشتباتاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکرموزی از نخستین تمدن بشرجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع خواب و رویاهوش مصنوعی الفاگواز کجا آمده ام و به کجا میویتامین دی گنجینه ای بزرزیرک ترین مردمحس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای محکوم کردن دیگران سدسازی روش مناسب برای مقکار امروز را به فردا نیندمخاطب قرار دادن مردم، کابرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح عید نوروز مبارکخانواده پایدارتولید سلولهای جنسی از سلنقش حیاتی تلومر دی ان آ دقبل و بعد از حقیقتامید نیکو داشته باش تا آنچالش کمبود اندام برای پیدر آرزوهایت مداومت داشتهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرویا بخشی حقیقی از زندگی جهان یکپارچهموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقزبان و شناخت حقیقت قسمت احس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نهایت در میان مرزهاسردرد عروقی میگرنکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر پنهانبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماتوهم جسمنقش غذاها در کاهش دردهای لمس کوانتومیانقراض را انتخاب نکنیدنجات در اعتماد به خوددرمان های جدید در بیماری تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانروزه داری سلول های بنیادجهانی در ذهنمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانسفرنامه سفر به بم و جنوب خواندن، دوست روزهای سختبیماری وسواسشواهدی از نوع جدیدی از حاگنجینه ای به نام ویتامین مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تتیک و اختلال حرکتیچند جهانیلزوم گذر انسان از حدها و انرژی خلا ممکن استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک درمان جدید کنترل مولتیپلتداوم مهم است نه سرعتابزارهای پیشرفته ارتباط روشی برای بهبود هوش عاطفجایی خالی نیستما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستسلولهای ایمنی القا کنندهبیماری ضعف عضلات نزدیک بشانس یا تلاشگاهی مغز بزرگ چالش استمعمای اخلاقی قطاربعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مديدن با چشم بسته در خواب تکامل ابزار هوش ، راه پر چهار میلیارد سال تکامل بتراشه ی بیولوژِیکمن، ما یا چی؟انعطاف پذیری مکانیسمی علنزاع بین علم و جهل رو به پدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاثرات مفید روزه داریرژیم ضد التهابیحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی قسمت سوماز سایه نترسژن همه چیز نیستسندرم دزدی ساب کلاوینبیش از نیمی از موارد انتقشباهت زیاد بین سلول هاي عتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز مادران و کودکان در زمفن آوری های جدید علیه شناآب زندگی است قسمت هفتمدانش محدود به ابعاد چهارتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله مهم در تشتشنج و حرکات شبه تشنجی قامنابع انرژی از نفت و گاز ای نعمت من در زندگیمنظریه تکامل در درمان بیمدرک درست از خود و هوشیاریاختلال در شناسایی حروف و راست دستی و چپ دستیحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی است