دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مشاهده گر جدای از شیء مشاهده شده نیست

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت هجدهم
مشاهده گر، جدای از شیء مشاهده شده، نیست!
تمایز و تفاوت، محصول ذهنی است که به ناچار از دریچه ی کیهان مادی می نگرد.

تفاوت ها و تمایزهایی- که در کیهان مادی تصور میشود- در حقیقت، جلوه ای از علت و سبب های بالاتر است که در کیهان مادی به صورت شکل های محدود و مشخص و متمایز، خودنمایی میکند؛ تجلی از حقیقتی که در ظرف های کوچک کیهان مادی، شکل و رنگ متفاوتی پیدا میکند. (برای بررسی بیشتر حقیقت جهان های موازی در علم فیزیک جدید به مقاله هایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمت سیزدهم و تسلیم شدن از نورون آغاز می شود!/شناسایی نورون انگیزه زدادر همین کانال مراجعه شود.)

یگانگی حقیقت، در پس نگاه های محدود در عالم ماده و ظرف های محدودی- که حقیقت را در خود میگیرد- به صورت متفاوت جلوه می کند وگرنه این تمایزها و تفاوت ها، چیزی جز جلوه ی حقیقتی یکسان نیست.
ظرف های محدود که بار دیگر در ظرف محدود ذهن مشاهده گر ریخته میشود و مشاهده گری که آن حقیقت محدود شده در قالب ظرف ها را بار دیگر با توجه به ظرفیت ذهنی خود، کوچک می کند و ذهن محدود، تصویری محدود را از آنچه هست می پروارند.
.
واقعیت اینکه مشاهده گر، چیزی محدود را می بیند و بار دیگر آن را در قالب ظرف ذهنی خود می آورد.
خود این مشاهده گر هم بدون وجود مشاهده گری بالاتر- که او را از افقی فراتر و از مجموعه ای دیگر ببیند- شکل نمی یابد.
این سلسله ی مشاهده گران- که بدون وجود شاهد، موقعیت و کیفیت و شکلی ندارند- خودشان بخشی از مشاهده اند هرچند در موقعیتی در برابر مجموعه ی پایین تر می توانند به شاهد تبدیل شوند.
شاهد و مشهود و حامد و محمود و احمد و محمد.... از مجموعه های متفاوت جلوه گری میکند وگرنه وقتی شاهدی نباشد که مشهود را مشاهده کند این مشهود دیگر مشهود نیست بلکه خود شاهد مجموعه ی پایینی است و این فرایند ادامه می یابد.

بازخورد مشاهده کننده و ناظر- که وجود خودش، مدیون شاهدی دیگر از مقامی بالاتر است- همه ی کیهان ما را شکل میدهد. ذهن و هوشیاری بدون در نظر گرفتن این بازخوردها ممکن نیست. (توصیه می شود برای بررسی بیشتر به مقاله ی تاثیر مشاهده بر واقعیت بر اساس آزمون ذهنی شرودینگرو مقاله ی برای خودآگاه بودن، تو باید بازخورد داشته باشیدر همین کانال مراجعه شود. )

مشاهده کننده، خودش یک چیز مشاهده شده است.جیدا کریشنامورتی(۱۲ مه ۱۸۹۵ ۱۷ فوریه ۱۹۸۶)، نویسنده، متفکر و سخنران هندی تبار که در خودشناسی و مسائل فلسفی و روان‌شناختی، آثار بسیاری به جای گذاشته‌است. او اعلام کرد که پیرو هیچ ملیت، طبقه، مذهب یا فلسفه‌ای نیست و بدین ترتیب به‌طور مستقل و آزاد به زندگی و فعالیت ادامه داد و بقیه عمر خود را در سفر به جهان، صحبت کردن با افراد و گروه‌های بزرگ و کوچک سپری کرد. او نویسنده کتاب‌های بسیاری بود، مانند اولین و آخرین رهایی، فقط انقلاب و دفتر یادداشت کریشنامورتی. )

درک ذهنی و عقلی جمله ی بالا مشاهده کننده، خودش یک چیز مشاهده شده است.یکی از موضوعات دشوار برای بسیاری است، به این علت که عقل ما، مجادله گر و دوگانه است.(عقل مجادله کننده ای که سعی میکند خود را متمایز و جدای از دیگر جهان آفرینش ببیند؛ در حالی که این تمایزها و تفاوت ها زاییده ی نگاه خودخواه و زمینی است. در افق وسیع تر و بالاتر از زمین، این تمایزها جز توهم وجود و عدمی با قابلیت وجود نیست.)

منطق و استدلال، برای تجارت خوب است؛ برای ریاضیات خوب است ولی کاملا وقتی سطوح بالاتر در نظر گرفته شود، بی فایده است. آشو
نقل شده از صفحه فیسبوکنسیم هرمیان محقق و موسس بنیاد بین المللی طنین برخی توضیحات از دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2109972882491977&set=gm.10159569011334280


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ما اکنون میدانیم فضا خالگربه شرودینگر و تاثیر مشتوازن مهمتر از فعالیت زیتحریک عمقی مغزآزادی عقیده، آرمانی که تنقش هورمون زنانه استروژناگر نعمت فراموشی نبود بسزندگی بی دودحقیقت خواب و رویااز نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمسرگردانیبه زودی شبکه مغزی به جای لبخند بزن شاید صبح فردا زمقالاتدرک دیگرانبررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومماده، چیزی بیش از یک خلا پیچیدگی های مغزی در درک زتکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانزیست شناسی کل در جزء فراکحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پدیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت هفتمشنا در ابهای گرم جنوب نیابیماری لبر و نابینایی آنمن بی من، بهتر یاد میگیرمژنهای مشترک بین انسان و ودردی که سالهاست درمان نشبعد پنجممخچه تاثیر گذار بر حافظهپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیمتصویر زیبای اصفهاننقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آزبان و شناخت حقیقت قسمت دحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهوش، ژنتیکی است یا محیطیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبیماری سلیاکمنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد با پوشیدن کفش مناذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوتهای جنسیتی راهی براپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتتغییر زودتر اتصالات مغزینه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمسفرنامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنداروی جدید لنفوم و لوکمیهدف از خلقت رسیدن به ابزاشباهت مغز با کیهان مادیبا هر چیزی که نفس می کشد ممنبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان خود را مشابه خود ترنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی جدید در درمان ام اسآنها نمیخواهند دیگران رامطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکجنبه های موجی واقعیتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوفاصله ها در مکانیک کوانتداروی ضد جنون در درمان تیوقتی پر از گل شدی خودت را ضایعه ی شبکه لومبوساکرالبازگشایی مجدد مطب دکتر سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکار با یگانگی و یکپارچگیروبات کیانتنها در برابر جهانآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علجهان یکپارچهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتسی و سه پل اصفهانخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هفرد حساس از نظر عاطفی و بطبیعت موجی جهاندر یک فراکتال هر نقطه مرکواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره هوش و تفاوتهمنتظر زمان ایده آل نشوکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشهای شناسایی قدرت شنواتو تغییر و تحولیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منراه پیروزی در زندگی چیستجهان، تصادفی نیستچگونه انتظارات بر ادراک ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم تعادلی بدنخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیقلب را نشکنعلم ساختن برج های چرخاندرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا ساخته شده توبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱موسیقی هنر مایع استگوشه بیماری اتوزومال رسستوهم فضای خالیآب زندگی است قسمت چهارممغز، فقط گیرندهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیز گهواره تا گورجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه حقیقی نگاه به درون اخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار فراکتال وجود و ذهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاقدرت کنترل خودعادت دادن مغز بر تفکردرمان سرگیجه بدون دارووراپامیل در بارداریما از اینجا نخواهیم رفتگزیده ای از وبینار یا کنفتوسعه هوش مصنوعی قادر استحریک عمقی مغز در آلزایمآزار دیگری، آزار خود استنقش ویتامین K در ترمیم اساگر نعمت فراموشی نبود بسزندگی در جمع مواردی را برحقیقت در علم، هرگز نهایی از نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسیندو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی به کمک هوش طبیسربازان ما محققا غلبه می به زیر پای خود نگاه نکن بلحظات خوش با کودکانتاثیر ویتامین دی بر بیمادرک درست از خود و هوشیاریبررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیماست مالیپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در وترجمه ای ابتدایی از اسرانقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانزیست شناسی باور حقیقت یا حافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگندیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت یازدهشناخت و معرفت، و نقش آن دبیماری های میتوکندریمننژیتژنهای هوش ، کدامنددرس گرفتن از شکست هابعد از کرونامدل همه جانبه نگر ژنرالیپیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در اتصویربرداری فضاپیمای آمنقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پزبان و شناخت حقیقت قسمت سحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهیچ نقطه ای مرکزی تر از اشگفتی های زنبور عسلبیماری ضعف عضلات نزدیک بمنابع انرژی از نفت و گاز کنفرانس تشنج هتل کوثر اصذره ی معین یا ابری از الکتقلید مرحله ای نسبتا پیشپرتوهای صادر شده از سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهتغییر عمودی سر انسان از پنه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمسفرنامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز فلج خوابداروی جدید میاستنی گراویهر چیز با هر چیز دیگر در تشباهت کیهان و مغزبا آتش، بازی نکن و بعد از منبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان را برای راه آماده رنگین کمانتمایل زیاد به خوردن بستنآنژیوگرافی از مغزمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهاتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دسم زنبور ، کلیدی برای وارحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزفاصله ی همیشگی تصویر سازدارویی خلط آوروقتی تو از یاد گرفتن باز ضایعه ی عروقی مخچهبازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکارهای کوچک، بی ارزش نیسروح در جهانی دیگر استتنهاییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهریاضیات یک حس جدید استجهان یکپارچهنیکولا تسلااختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیسیلی محکم محیط زیست بر انخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر فردا را نمیدانیمطبیعت بر اساس هماهنگیدر کمتر از چند ماه سوش جدواقعیت چند سویهبحثی درباره هوش و تفاوتهمنحنی که ارتباط بین معرفکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی برای بهبود هوش عاطفتو جهانی هستی که خودش را آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشراه انسان شدن، راه رفتن وجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه به سطح بالایی از هوارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم دفاعی بدن علیه مغز خانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چقوی تر باشعلایم کمبود ویتامین E را درمان پوکی استخوانواکسن آلزایمربرین نت به جای اینترنتمیهمانهای ناخوانده عامل گوشت خواری یا گیاه خواریتوهم فضای خالی یا توهم فضآب زندگی است قسمت هفتممغزتان را در جوانی سیم کشتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز زمین در برابر عظمت کیهانجبران از دست رفته هانگاه دوبارهخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار شبکه های مغزی ثاببنی عباس، ننگی بر تاریخقدرت انسان در نگاه به ابععارضه جدید ویروس کرونا سدرمان سرطان با امواج صوتبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریما اشیا را آنطور که هستندگزارش یک مورد جالب لخته وتوسعه برخی شغل ها با هوش تداوم مهم است نه سرعتآسيب میکروواسکولاریا آسنقش ژنتیک در درمان اختلااگر با مطالعه فیزیک کوانزندگی در سیاهچالهحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی به شناسایی کاسردرد میگرنبه سیاهی عادت نکنیملرزش ناشی از اسیب به عصبصفحه اصلیدرک عمیق در حیواناتبررسی بیماری التهابی رودیادگیری مهارت های جدید دماست مالی با هوش انسانیپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهترس و آرمان هانقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانزیست، مرز افق رویداد هستحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت پنجمشناخت حقیقت یا آرزوهای گبیماری های مغز و اعصاب و منابع انرژي پاک سرچشمه حژنهای حاکم بر انسان و انسدست و پا زدن در سایه؟بعد از کرونامدل هولوگرافیک ژنرالیزهپپوگستمرگ چیستتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریتصور از زمان و مکاننقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو زبان جانسوزحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هیچ چیز همیشگی نیستشانس یا نتیجه ی تلاشبیماریهای تحلیل عضلانی امنابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتپرتوزایی از جسم سیاهمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاتغییرات منطقه بویایی مغزچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از نعناعسفری به آغاز کیهانحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز فلج خواب چیستداروی جدید آلزایمرهر جا که جات میشه، جات نیشباهت زیاد بین سلول هاي عبا تعمق در اسرار ابدیت و منبع هوشیاری کجاست قسمت کوری گذرای ناشی از موبایرهبر حقیقیتمایز یا کشف یگانگیآنان که در قله اند هرگز خمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهاتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستسماگلوتید داروی کاهش دهنحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرفتون های زیستیدارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاربرد روباتهای ريزنانوروح رهاییتنهایی رمز نوآوری استآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستریتوکسیمابجهان کنونی و مغز بزرگترینیاز به آموزش مجازی دیجیاختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهسینوریپا داروی ترکیبی ضدخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکفرزندان زمان خودطعمه ی شبکه های ارتباط اجدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت چیستبحثی درباره احساسات متفامنشأ اطلاعات و آموخته ها کشف ارتباط جدیدی از ارتبروشی جدید در درمان قطع نختو جدای از کیهان نیستیآیا جنین انسان، هوشمندی مغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیراه بی شکستجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت و نیستیخار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مقیچی ژنتیکیعلایم کمبود ویتامین E را درمان پوکی استخوانواکسن ایرانی کرونا تولیدبرای یک زندگی معمولیمیوتونیک دیستروفیگیلگمش باستانی کیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیمکشایا بیماری ام اس (مولتیپزمین زیر خلیج فارس تمدنی جدا کردن ناخالصی هانگاهی بر قدرت بینایی دراخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی سادیسم یا لذت از آزار دادبه قفس های سیاهت ننازقدرت ذهنعدم توقف تکامل در یک اندادرمانهای بیماری پارکینسعدم درکدرماندگی به دلیل عادت کربرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنما به جهان های متفاوت خودگشایش دروازه جدیدی از طرتوصیه های سازمان بهداشت تداخل مرزها و صفات با بینآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش گرمایش آب و هوا در هماگر تلاش انسان امروز برازندگی زمینی امروز بیش از حقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداومدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی تعاملیسردرد میگرن در کودکانبه سخن توجه کن نه گویندهلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسوالات پزشکیدرگیری قلب در بیماری ویربررسی سیستم تعادلی بدن ایادگیری هوش مصنوعی، عمیقماشین دانشپیوند اندام از حیوانات بتکامل چشمافتخار انسانتسلیم شدن از نورون شروع منقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانزاویه نگاه ها یکسان نیستحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت اولشناخت درون، شناخت بیرون؛بیماری وسواسمنابع انرژی از نفت و گاز کفش و کتابدست کردن در گوشبعد از کرونا دلخوشی بیهومدل هولوگرافیک تعمیم یافپایان، یک آغاز استمرگ و میر پنهانتکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتتصادف یا قوانین ناشناختهنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پزبان ریشه هایی شناختی اسحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهیچ چیز، چقدر حقیقی استشانس یا تلاشبیماری، رساله ای برای سلمنابع بی نهایت انرژی در دکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از طبیعتپرسش و چستجو همیشه باقی امسئولیت جدیدتاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیدتغییرات مغز پس از 40 سالگینه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو سقوط درون جاذبه ای خاص، چحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز فلج دوطرفه عصب 6 چشمداروی جدید ای ال اسهر حرکت خمیده می شود و هر شباهت زیاد بین سلول هاي عبا خدا باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت کی غایب شدی تا نیازمند دلروی و منیزیم در تقویت استتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآنزیم تولید انرژی در سلومعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینجهل مقدسنوار عصب و عضلهاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمسندرم کووید طولانیحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما دافروتنی معرفتیداستانها و مفاهیمی اشتباویتنام نوعی کرونا ویروس بازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری متناوب، مغز را تنبیه چقدر موثر استآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و اخلاقتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خریسدیپلام تنها داروی تایجهان کاملی در اطراف ما پرچیز جدید را بپذیراختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیسیگار عامل افزایش مرگ ومخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دفرضیه ای جدید توضیح میدهظهور امواج مغزی در مغز مصدر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چیستبحثی درباره احساساتی غیرمنشاء کوانتومی هوشیاری اکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروشی جدید در درمان نابینتو دی ان ای خاص ميتوکندريآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو رابطه تشنج و اوتیسمجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت، پر از صداخارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصعلائم عصبی آلزایمر، با ادرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن اسپایکوژنبرای پیش بینی آینده مغز دمیگرن و پروتئین مرتبط با گیاه بی عقل به سوی نور میتوهم چیستآب زندگی است قسمت دوممغط یک گیرنده استایا بدون زبان میتوانیم تزمان چیستجدایی خطای حسی استنگاهی بر توانایی اجزاي بخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی سازگاری با محیط بین اجزابه مغز خزندگان خودت اجازقدرت عشقبه نقاش بنگرقضاوت ممنوععدالت برای من یا برای همهدرها بسته نیستبرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فعما با کمک مغز خود مختاريمپل جویی اصفهانتوصیه های غیر دارویی در سترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش پیش زمینه ها و اراده اگر خواهان پیروزی هستیزندگی زودگذرحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی در کامپیوترهاسردرد میگرنی در کودکانبهبود حافظه پس از رخدادهلزوم سازگاری قانون مجازاپیامهای کاربراندرگیری مغز در بیماری کویبررسی علل کمر درد در میانیادگرفتن، آغاز حرکت است مبانی ذهنی سیاه و سفیدپیوند اندام حیوانات به اتکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان رتست آر ان اس دز میاستنی گنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانزاوسکا درمان گوشرحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت دهمشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیماری کروتز فیلد جاکوبمنابع انرژی از نفت و گاز کل اقیانوس در یک ذرهدست آسمانبعد از کرونا دلخوشی بیهومدل های ریز مغز مینی برینپارادوکس ها در علممرگ و میر بسیار بالای ناشتأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپورالتضادهای علمینمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برزبان شناسی مدرن در سطح سلحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ وقت خودت را محدود به شاهکار قرنبیندیشمنابع جدید انرژیکنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت استخوان در گرو تغذپرسشگری نامحدودمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیتغییرات آب و هوایی که به نهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث سلول های مغزی عامل پارکیحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز فن آوری های جدید علیه شناداروی جدید برای میاستنی هرچیز با یک تاب تبدیل به شجاعت و ترسبا طبیعت بازی نکنمنبع هوشیاری کجاست قسمت کیهان خود را طراحی میکندرویا و واقعیتتمدن پیشرفته ی پیشینیانآواز خواندن در قفس، نشانمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندجهان فراکتالنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستسندرم گیلن باره به دنبال حس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رفروتنی و غرورضایعات در عصب زیر زبانیدخالت در ساختار ژنهاویتامین E برای فعالیت صحبازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاش شرف اجباری بود یا حتیروزه داری و التهاب زیانبتهدیدهای هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکریشه های مشترک همه ی موجوجهان پیوستهچیزی منتظر شناخته شدناختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دسیاهچاله هاخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجفساد اقتصادی سیتماتیک درظرف باید پر شود چه با چرک در آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت های متفاوتبخش فراموش شده ی حافظهمهمان ناخواندهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبروشی جدید در درمان سکته متو در میانه ی جهان نیستی آیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند رادیوی مغز و تنظیم فرکانجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته مغزیخبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نقانون مندی نقشه ژنتیکی معلت خواب آلودگی بعد از خودرمان تومورهای مغزی با اواکسن اسپایکوژن ضد کرونابرای اولین بار دانشمندانمیگرن سردردی ژنتیکی که بگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم و خیالتاریکی من و تو و گرد و غباآب زندگی است قسمت سومنفرت، اسیب به خود استایا تکامل هدفمند استزمان و مکان، ابعاد کیهان جریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کندفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم با شعار قانون بدترین ستم، بی پاسخ نیستبه نقاش بنگرقطار پیشرفتعسل طبیعی موثر در کنترل بدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردما بخشی از این جهان مرتبطپل خواجو اصفهانتوصیه هایی در مصرف ماهیتروس جریان انرژیآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش آتش در رسیدن انسان بهاپل ویژن پرو در تشخیص بیمزندگی سلول در بدن، جدای احقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسردرد و علتهای آنبهداشت خوابلزوم سازگاری قانون مجازاسایتهای دیگردرگیری مغز در بیماران مببرطرف کردن خشونت را از خایادآوری خواب و رویامباحث مهم حس و ادراکپیوند سر آیا ممکن استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو تشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت زبان فرایند تکاملی برای حباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت دومشناسایی سلول های ایمنی ابیماری گیلن باره و بیمارمنابع انرژی از نفت و گاز کلمات بلند نه صدای بلنددست بالای دستتفکر قبل از کارمدیون خود ناموجودپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و سوال از قاتلتأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهر خوابیده ی مادهنمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ زبان شناسی نوین نیازمند حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگهیچ کاری نکردن به معنی چیشاهکار شش گوشبیهوش کردن در جراحی و بیممناطق خاص زبان در مغزکنترل جاذبهرفتار مانند بردهتقویت حافظه یا هوش مصنوعآلودگی هوا چالش قرن جدیدمستند جهان متصلتاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کسانتغییرات تکاملی سر انسان نهایت در بی نهایتابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیسلول های بنیادیحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا فناوری هوش مصنوعی نحوه خداروی جدید برای کاهش وزنهز ذره، یک دنیاستشرکت نورالینک ویدیویی ازبالاترین هدف از دولتمنبع هوشیاری کجاست قسمت کیهانِ هوشیارِ در حال یارویا و کابوستمدن بشری و مغز اخلاقیآینه در اینهمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عجهان قابل مشاهده بخش کوچنوبت کودکاناثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتسندرم پیریفورمیسحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختفرگشت و تکامل تصادفی محض ضرورت زدودن افکاردر میان تاریکی و روشناییویتامین E در چه مواد غذایبحتی علمی درباره تمایل بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب گران و پرهزینه شد ولروزه داری و بیمار ی ام اس تو یک معجزه ایآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انریشه های مشترک حیاتجهان پیوستهچیزی خارج از مغزهای ما نیاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دسیاهچاله های فضایی منابعخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هافشار و قدرتعقل مجادله گردر درمان بیماری مولتیپل واقعیت و مجازبخش های تنظیمی ژنوممهندسی ژنتیک در حال تلاش کشتن عقیده ممکن نیستريتوکسيمب در درمان ام استوقف؛ شکستآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دراز تغییرجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی سال سیزده ماههاعتماد به خودقانون گذاری و تکاملعماد الدین نسیمی قربانی درمان تشنجواکسن دیگر کرونا ساخته شبرای تمدن سازی، باید در بمیگرن شدید قابل درمان اسگیرنده باید سازگار با پیتوهم وجودتاریکی و نورآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقاشی هایی با بوی گذشته یایجاد احساساتزمان و گذر آن سریع استجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا دفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی از فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی ستون فقرات انسان دو پا جلبه نادیدنی ایمان بیاورلمس کوانتومیعشق درونی به یگانگی خلقتدرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناختما تحت کنترل ژنها هستیم یپلاسمای غالبتوضیحی ساده در مورد هوش متری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش انتخاب از طرف محیط، ناپی ژنتیکزندگی، مدیریت انرژیحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلدو سوی واقعیتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسردرد به دلیل مصرف زیاد مبوزون هیگز چیستلزوم عدم وابستگی به گوگل درگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنمبتکران خودشکوفاپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حستشنج چیستنقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا وازبان متغیرحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت سومشواهدی از نوع جدیدی از حابیماری آلزایمر، استیل کومنابع انرژی از نفت و گاز کلوزاپین داروی ضد جنوندستورالعمل مرکز کنترل بیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعمدیریت اینترنت بر جنگپختگی پس از چهل سالگي به مرگ انتقال است یا نابود شتأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلروتظاهری از ماده است که بیدنمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانزبان، نشان دهنده ی سخنگو حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکشاید گوشی و چشمی، آماده شبیهوشی در بیماران دچار امناطق خاصی از مغز در جستجکندر در بیماریهای التهابرفتار وابسته به شکلتقویت سیستم ایمنیآلودگی هوا و ویروس کرونامشکل از کجاستتاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایتغذیه بر ژنها تاثیر داردنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استسلول های بنیادی منابع و احس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییداروی جدید برای ای ال اسهزینه ای که برای اندیشیدشربت ضد خلطباهوش ترین و با کیفیت تریمنبع هوشیاری کجاست قسمت53کیست هیداتید مغزرویا و خبر از آیندهتمدن زیر آبآیندهمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجهان موازی و حجاب هانور از عمق تاریکیاثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانسندرم پیریفورمیسحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندفراموش کارها باهوش تر هسضرب المثل یونانیدر مانهای کمر دردویتامین کابحث درباره پیدایش و منشا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب زیست شناسی باورروزه داری سلول های بنیادتو یک جهان در مغز خودت هسآیا یک، وجود داردمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و رژیم های غذایی و نقش مهم جهان پر از چیزهای اسرار آچیزی شبیه نور تو نیستاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتسیاهچاله ها، دارای پرتو خواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردفضا و ذهن بازعقل سالمدر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت و انعکاسبخش بزرگی حس و ادراک ما امهندسی بدنگل خاردار، زیباستریه زغالیتولید مولکول جدید توسط هآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاراست دستی و چپ دستیجوانان وطنچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور از روی قصد بسیاری اعتماد به خودقانون جنگلعوامل موثر در پیدایش زبادرمان جدید ALSواکسن دیگری ضد کرونا از دبرای خودآگاه بودن تو بایمیدان مغناطيسي زمین بشر گالکانزوماب، دارویی جدیتوهم وجودتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی فریدریشچقدر به چشم اعتماد کنیمایران بزرگزمان و صبرجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا دقیق ترین تصاویر از مغز ادل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی ستارگانی قبل از آغاز کیهبه هلال بنگرلووفلوکساسینعشق، شلوغ کردن نیستدروغ نگو به خصوص به خودتبرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشمانند آب باشپمبرولیزوماب در بیماری چتیوتیکسن داروی ضد جنونتری فلوپرازینآشنا پندارینقش اتصالات بین سلولهای ابتدا سخت ترین استزندان ذهنیحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییدولت یا گروهکهوش مصنوعی درمانگر کامپیسردرد تنشنبوزون هیگز جهان را از متلمقاومت به عوارض فشار خون درگیری مغزی در سندرم کووبزرگ شدن مغز محدود به دورمجموعه های پر سلولی بدن مپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوزبان مشترک ژنتیکی موجوداحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت ششمشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیماری الزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز کلید نزدیک و نگاه تو بر فدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر خلا ق در برابر توهم مداخله ی زیانبار انسانپدیده خاموش روشن در پارکمرگ تصادفیتئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آنتعویض دارو در تشنجچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سزبان، وسیله شناسایی محیطحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسهیچ کس حقیقت را درون مغز شاید درست نباشدبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست قسمت کندر علیه سرطانرفتار اجتماعی انسان، حاصتلقین اطلاعات و حافظهآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات نخاعیتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میدثبت و دستکار ی حافظهچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزسلول های بدن تو پیر نیستنحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تفیروز نادریداروی جدید برای دیابتهزینه سنگین انسان در ازاشش مرحله تکامل چشمباور و کیهان شناسیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکیست کلوئید بطن سومرویا بخشی حقیقی از زندگی تمدنی قدیمی در شمال خلیج آینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جهان ما میتواند به اندازنور دروناثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بسندرم پس از ضربه به سرحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور فراموشی همیشه هم بد نیستضررهای مصرف شکر و قند بر در محل کار ارزش خودت را بویتامین کا و استخوانبحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب طبیعت در قالب هندسهروزهای بد باقی نمیماندتو کجای جهانیآیا کیهان می تواند یک شبیمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سرژیم های غذایی و نقش مهم جهان پر از چیزهای جادویی نکاتی در مورد تشنجاختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسسیاهچاله و تکینگی ابتدایخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی فضای قلب منبع نبوغ استعقلانیت بدون تغییردرمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت تقویت شدهبخش بزرگتر کیهان ناشناختمهربانی، شرط موفقیتگل درون گلدانریواستیگمینتولید مثل اولین ربات های آیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه رجزخوانی هایی که امروز بجوانان وطننگاه من، نگاه تو و یا حقیخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور بر بسیاری از حقایاعتماد بی موردقانون جنگلعوامل ایجاد لغت انسانی و درمان جدید میگرن با انتی واکسن سرطانبرای رشد، باید از مسیر خطمیدان های مغناطیسی قابل گام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم بی خداییتاریخ همه چیز را ثبت کردهآتاکسی مخچه ای خودایمننقش قهوه در سلامتیایرادهای موجود در خلقت بزمان واقعیت است یا توهمجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا چالش هوشیاری و اینکه چرا دلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن نیکو مانند درخت نیکوبه کدامین گناه کشته شدندلوب فرونتال یا پیشانی مغعصب حقوق نورولوودریای خدابرخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استماه رجبپنج اکتشاف شگفت آور در موتیک و اختلال حرکتیترک امروزآشنا پندارینقش تیروئید در تکامل مغزابتدایی که در ذهن دانشمنزونیسومایدحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقردوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسردرد سکه ایبی نهایت در میان مرزهامقایسه رقابت و همکارییاری خدا نزدیک استدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مجرم، گاهی قربانی استپیوندی که فراتر از امکانتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم تشنج عدم توازن بین نورون نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استزبان چهار حرفی حیات زمینحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهوش عاطفی بیشتر در زنانشیشه ی بازالتی و سیلیکونبیماری ای شبیه آلزایمر و منابع انرژی از نفت و گاز کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت مغز انسان و میمون همدارک ژنتیکی چگونه انسانپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردتئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتتعامل انسان و هوش مصنوعیچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان زدودن نقص از هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسهیچ اندر هیچشایسته نیست در جیب خود قربیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچ از محیط نامناسبرقیبی قدرتمند در برابر متلاش ها برای کشف منابع جدآلزایمرمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژیثبت امواج الکتریکی در عصچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشودسلول بنیادی و ای ال اسحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در داروی جدید ضد میگرنهزاران سال چشم های بینا وششمین کنگره بین المللی سباید از انسان ترسیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکپسول ژری لاکترویا تخیل یا واقعیتتمرکز و مدیتیشنآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوروفیبروماتوزاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستسندرم جدایی مغزحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمفراموشی و مسیر روحانیضررهای شکر بر سلامت مغزدر چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کا در سبزیجاتبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب، سفری به تاریخروزهای سختتو کز محنت دیگران بی غمیآیا گذشته، امروز وآینده مغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فرژیم ضد التهابیجهان دارای برنامهچگونه مولکول های دی ان ایاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احسیاهچاله ی منفرد یا سیاهخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرقفس ذهنعقیده ی بی عملدرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت خلا و وجود و درک مبخش دیگری در وجود انسان هموفقیت هوش مصنوعی در امتگل زندگیتولید یا دریافت علمآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیسترحم مصنوعیجواب دانشمند سوال کننده نگاه مادی غیر علمی استخدا نور آسمان ها و زمین اارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی ساهچاله ها تبخیر نمیشوداعتیاد و تلاش های درمانی قانونمندی و محدودیت عالمعواملی که برای ظهور لغت ادرمان جدید کنترل مولتیپلواکسن سرطانبرای زندگی سالم، یافتن تمیدان های کوانتومی خلاگامی در درمان بیماریهای توهم تنهاییتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتش منبع انرژینقش مهاجرت در توسعه نسل اایستادن در برابر آزادی بزمان پلانکجستجوی هوشیاری در مغز مازمان به چه دلیل ایجاد میشحفره در مغزچالش کمبود اندام برای پیدنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن و سکوتبه امید روزهای بهترلوتیراستامعصب سیاتیکدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی ماپروتیلینپول و شادیتیکاگرلور داروی ضد انعقاترکیب آمار و ژنتیکنقش حفاظتی مولکول جدید دابتذال با شعار دینزونا به وسیله ویروس ابله حمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی ساخته هوش طبیسردرد عروقی میگرنبی هیچ می ایی و بی هیچ میرمقابله ی منطقی با اعتراضژن همه چیز نیستدرب بسته با غیر خود باز مبزرگترین خطایی که مردم ممحل درک احساسات روحانیپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماتشویق خواندن به کودکاننقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغزبان نیاز تکاملی استحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی در زنان بیشتر اشکل های متفاوت پروتئین هبیماری ای شبیه ام اس مولتمنابع انرژی از نفت و گاز کلام، در تحولی شگفت آور بذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت ها و تمایزها کلید بمروری بر تشنج و درمان هایپروژه ی ژنوم انسانیمراحل ارتقای پله پله کیهتئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیتعامل انسان با هوش مصنوعچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهسفر فقط مادی نیستحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیهیچگاه از فشار و شکست نترشادی، پاداش انجام وظیفهبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچک شدن مغز از نئاندرتارموزی از نخستین تمدن بشرتلاش های جدید در ALSآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیاریجلو رفتن یا عقبگردنون و القلمابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبسلول عصبی شاهکار انطباق حس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تفیزیک هوشیاریداروی جدید ضد الزایمرهستي مادي ای که ما کوچکترصبور باشبابا زود بیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکامپیوتر سایبورگرویا حقی از طرف خداتمرکز بر هدفآینده با ترس جمع نمیشودمعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجهان مرئی و نامرئینورون هاي مصنوعی می تواناجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سسندرم دزدی ساب کلاوینحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل فراموشی آرمانضعیف و قویدر ناامیدی بسی امید استویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد نقش ویتامين منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتابخانهروش مقابله مغز با محدودیتو پیچیده ترین تکنولوژی آیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وجهان در حال نوسان و چرخشچگونه میتوان با قانون جنادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایسیاهچاله ی تولید کنندهخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم قفس را بشکنعلم و ادراک فقط مشاهده ی درمان های اسرار آمیز در آوالزارتان داروی ضد فشار بخشیدن دیگران یعنی آرامشموفقیت در تفکر استگلوله ی ساچمه ایتولید پاک و فراوان انرژیآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالرحم مصنوعیجواب سنگ اندازینگاه محدود و تک جانبه، مشخدا بخشنده است پس تو هم بارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه ی هوشیاریاعتیاد را به دور بیندازقارچ بی مغز در خدمت موجودعوارض ازدواج و بچه دار شددرمان جدید ای ال اس، توفرواکسن ضد اعتیادبرخی ملاحظات در تشنج های میدان بنیادین اطلاعاتگامی در درمان بیماریهای توهم جداییتازه های اسکیزوفرنی(جنوآثار باستانی تمدن های قدنقش میدان مغناطیسی زمین اکنون را با همه ی نقص هایاکوییفلکسزمان شگفت انگیزحق انتخابچالش دیدگاه های سنتی در بدنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمسخن پاک و ثابتبه بالا بر ستارگان نگاه کلوزالمعده(پانکراس)مصنوععضلانی که طی سخن گفتن چقددرک نیازمند شناخت خویش ابرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان ماجرای جهل مقدسپول و عقیدهتیروفیبان موثر در سکته ی ترکیب حیوان و انساننقش حیاتی تلومر دی ان آ دابداع دی ان ای بزرگترین دزیان غذاهای پرچربحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالهدوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی، اتفاقات و تحسرطان کمیت گراییبی ذهن و بی روحمقابله با کرونا با علم اسژن همه چیز نیستدرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین درد از درون است محل درک احساسات روحانی دپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینزبان و کلمه حتی برای کسانحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهوش عاطفی در زنان بیشتر اشکل پنجم مادهبیماری اسپینال ماسکولار منابع انرژی از نفت و گاز کلرال هیدرات برای خوابانذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت ها را به رسمیت بشنامرکز هوشیاری، روح یا بدن پروانه ی آسمانیمرز مرگ و زندگی کجاستتا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با همانتعداد کلی ذهن ها در جهان چند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیسفر نامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وهیپرپاراتیروئیدیسمشب سیاه سحر شودبیان حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچکی قلبرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش های جدید در درمان فرآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟جلوتر را دیدننوآوری ای شگفت انگیز دانابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استسلول عصبی، در محل خاص خودحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تفیزیک و هوشیاریداروی سل سپتهستی ما پس از شروعی چگال صبر لازمه ی پیروزی استباد و موجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز بر امروزآیا فراموشی حتمی استمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاجهان مشارکتینورون های ردیاب حافظهاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیسندرم سردرد به دلیل افت فحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در فرایند پیچیده ی خونرسانیطلوع و حقیقتدر هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین بی هفدهبحثی در مورد نقش کلسیم و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکجای مغز مسئول پردازش تجروش های صرفه جویی در ایجاتو آرامش و صلحیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیرژیم غذایی ضد التهابیجهان در حال ایجاد و ارتقاچگونه مغز ما، موسیقی را پاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسیاره ی ابلهانخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استقله سقوطعلم و روحدرمان های بیماری آلزایمرواکنش های ناخودآگاه و تقبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمولکول ضد پیریگلوئونتولید اندام با چاپ سه بعدآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاسترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرجوسازی مدرننگاه کلی نگرخدای رنگین کمانارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه را اصالت دادن، جز فراعداد بینهایت در دنیای مقبل از آغازعید نوروز مبارکدرمان جدید سرطانواکسن علیه سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم میدازولام در درمان تشنج گاهی لازم است برای فهم و توهم جدایی و توهم علمتازه های بیماری پارکینسوآرامش و دانشنقش محیط زندگی و مهاجرت داکسی توسین و تکامل پیش ازنان باهوش ترحقیقت قربانی نزاع بین بی چاالش ها در تعیین منبع هودنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمسختی ها رفتنی استبه بالاتر از ماده بیندیشلیروپریم داروی ترکیبی ضدغم بی پایاندرک و احساسبرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندماجرای عجیب گالیلهپوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستترازودوننقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار هوش در حال ارتقا اززیباترین چیز در پیر شدنحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جدورترین نقطه ی قابل مشاههوش احساسیسرعت فکر کردن چگونه استبی سوادی در قرن 21ملاحظه های اخلاقی دربارهژن هوش و ساختارهای حیاتی درختان اشعار زمینبسیاری از مجرمان، خودشانمحدودیت چقدر موثر استپیدایش زبانتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقتشخیص آلزایمر سالها قبل نقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درزبان و بیان نتیجه ساختماحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردهوشمندی کیهانشکرگزار هر چیزی باش که دابیماری اضطراب عمومیمنابع انرژی از نفت و گاز کم کردن کالری روشی سودمنذهن و شیمی بدنتفاوت های بین زن و مرد فقمرکز حافظه کجاستپرواز از نیویورک تا لوس آمرز بین انسان و حیوان کجاتا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چتعذیه ی ذهنچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیسفر به مریخ در 39 روزحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلهاوکينگ پیش از مرگش رسالشبیه سازی میلیون ها جهان بیداری و خواب کدام بهتر امنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچکترین چیز یک معجزه اسرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در درمان سرآمارهای ارائه شده در سطح مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استجمجمه انسان های اولیهنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شودسلولهای ایمنی القا کنندهحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تفیزیک آگاهیداروی ضد چاقیو هر کس تقوای خدا پیشه کنصبر و واقعیتباد غرور و سر پر از نخوت ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درتمساح حد واسط میان مغز کوآیا ممکن است موش کور بی ممغز قلبتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودجهان معنانوروپلاستیسیتی چیستاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایسوپاپ ها یا ترانزیستورهاحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلافرایند تکامل و دشواری هاطلای سیاهدر هم تنیدگی کوانتومیویتامین دی گنجینه ای بزربحثی در مورد حقیقت فضا و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکرونا چه بر سر مغز می آورروش هایی برای جلوگیری از تو افق رویداد جهان هستیآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شرژیم غذایی ضد دردجهان ریز و درشتچگونه مغز پیش انسان یا همادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاره ابلهانخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرقلب های سادهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهدرمان های جدید میگرنواکنش به حس جدیدبدون پیر فلکمولتیپل اسکلروز در زنان گمان میکنی جرمی کوچکی در تولید سلولهای جنسی از سلآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز حریص برای خون، کلید تتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی رساناها و ابر رساناها و عجامعه ی آسمانینگاه انسان محدود به ادراخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت سلول عصبی حتی پس از بقا با سازگارترین فرد اسقبل از انفجار بزرگعامل کلیدی در کنترل کارآدرمان جدید سرطانواکسنی با تاثیر دوگانه ابرخی نکات از گاید لاین پرمکان زمان یا حافظه زمانگاهی مغز بزرگ چالش استتوهم جسمتازه های درمان ام اسآرامش و سکوننقش مرکز تنفس سلولی در بیآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش نگاه از پایین یا نگاهاکسکاربازپین در درمان تشزنجیرها را ما باید پاره کحقیقت آنطور نیست که به نظنابینایی در نتیجه ی گوشی دنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک تا کمسرنوشتبه جای محکوم کردن دیگران لیس دگرامفتامین یا ویاسغم بی پایاندرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانماده ی تاریکپوشاندن خود از نورتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استترازودوننقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در افزایش سحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زاديدن با چشم بسته در خواب هوش احساسیسطح آگاهی، رخدادهای زندگبی شرمیملاحظات بیهوشی قبل از جرژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرد و درسبسیاری از بیماری های جدیمحدودیت های حافظه و حافظپیر شدن حتمی نیستتکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیتشخیص ایدزنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبزبان و بیان، در سایه پیشرحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهوشیاری و وجودشکست حتمیبیماری بیش فعالیمنابع انرژی از نفت و گاز کمالگرایی دشمن پیشرفتذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت های تکاملی در مغز ومرکز حافظه کجاستپروتئین های ساده ی ابتدامرز جدید جستجو و اکتشاف، تاول کف پا و حقیقتامیدواریتغییرچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیسفر تجهیزات ناسا به مریخ حس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدهاوکينگ پیش از مرگش رسالشبیه سازی سیستم های کوانبیست تمرین ساده برای جلومنبع هوشیاری کجاست قسمت کووید نوزده و خطر بیماری رمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید شرکت نورالآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندجنین مصنوعینوار مغز ترجمه رخدادهای ابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستسلولهای بنیادی مصنوعی درحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تداروی ضد چاقیوفور و فراوانیصبر بسیار بایدبار مغز بر دو استخوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش حافظه هرچند فرایندیرویای شفافتنفس هوازی و میتوکندریآیا ما کالا هستیممغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزجهان هوشمندنوروز یا روز پایانیاحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیافرایند حذف برخی اجزای مغطوفان فقر و گرسنگی و بی سدر هم تنیدگی کوانتومی و پویروس مصنوعیبحثی در مورد عملکرد لوب فمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکریستال هاروش هایی ساده برای کاهش اتو انسانی و انسان، شایستآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدراه فراری نیستجهان شگفت انگیزچگونه هموساپينس بر زمین ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاره ابلهانخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دقلب و عقلعلم به ما کمک میکند تا مودرمان های جدید در بیماری واکسن های شرکت فایزر آمربدون بار گذشتهمواد کوانتومی جدید، ممکنگنجینه ای به نام ویتامین تولترودینآیا راهی برای رفع کم آبی مغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم بارشته نوروایمونولوژی و نقجاودانگی مصنوعینگاه از بیرون مجموعهخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با بقا در ازای بیماریقبرستان ها با بوی شجاعتعادت همیشه خوب نیستدرمان دارویی سرطان رحم بوابستگی یعنی قلادهبرخی نرمش ها برای زانومکانیک کوانتومی بی معنی گاهی جهت را عوض کنتوهمات و شناخت حقیقتتبدیل پلاستیک به کربن و ستبدیل تراکت صوتی مصنوعی آزمون تجربی، راهی برای رنقش نظام غذایی در تکامل ماگر فقط مردم میفهمیدند کزندگی فعال و مثبت روند آلحقیقت افرادناتوانی از درمان برخی ویدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک تا کمسریع دویدن مهم نیستبه خوبی های دیگران فکرکنلا اکراه فی الدینغیرقابل دیدن کردن مادهدرک احساسات و تفکرات دیگبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توماده ی خالیپیموزایدتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنتراشه ها روی مغزنقش درختان در تکاملابزار بقا از نخستین همانزیر فشار کووید چه باید کرحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش در طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویبی عدالتی در توزیع واکسن ممانتین یا آلزیکسا یا ابژن ضد آلزایمردرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیمخچه فراتر از حفظ تعادلپیشینیان انسان از هفت میتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر خورشید یا خود خورشنقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتزبان و تکلم برخی بیماریهحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهوشیاری و افسردگیشگفت نیست من عاشق تو باشمبیماری تی تی پیمنابع انرژی از نفت و گاز کمردردذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های زبانی سرمنشا تمرکز خنده در کجای مغز استپروتز چشممرزهای حقیقی یا مرزهای تتابوهای ذهنیامیدواری و مغزتغییر الگوی رشد مغزی با زچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیسفر دشوار اکتشافحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز ALS نگاهی کامل بر بیماری وداروی تشنجی دربارداریهدف یکسان و مسیرهای مختلشبکه های مصنوعی مغز به دربیش از نیمی از موارد انتقمنبع هوشیاری کجاست قسمت کودک هشت ساله لازم است آدرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش هایی در بیماران قطع آنچه ناشناخته است باید شمشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا جنگ هفتاد و دو ملت همه را نوار مغز در فراموشی هاابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکارسلام تا روشناییحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تفال نیکوداروی ضد تشنج با قابليت توقاحت و تمسخر دیگرانصد قدح، نفتاده بشکستبار بزرگ ایستادن بر دو پامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش دوپامین عامل بیماریروان سالمتنفس هوازی و میتوکندریآیا ما تنها موجودات زنده مغز مانند تلفن استتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصجهان هوشیارنورالژیاحساسات کاذبهندسه بنیادینسوپاپ ها یا ترانزیستورهاخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیافراتر از دیوارهای باورطوفان زیباییدر هم تنیدگی کوانتومی و دویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکریستال زمان(قسمت اولروش جدید تولید برقتو با همه چیز در پیوندیآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یراه نجاتجهانی که نه با یک رخداد و چگونه هوشیاری خود را توسادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگوسیب یکسان و دیدگاه های متخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملقلب یا مغزعلم بدون توقفدرمان های جدید سرطانواکسن کووید 19 چیزهایی که بدون زمان، ماده ای وجود نموجود بی مغزی که می تواندگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورها و التهاب مغزی عاآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز را از روی امواج بشناستاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهوارشد مغز فرایندی پیچیده اجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه از دور و نگاه از نزدخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی با الفبای بقای حقیقی در دور ماندن اقدم زدن و حرکت دید را تغیعادت کن خوب حرف بزنیدرمان زخم دیابتی با تکنوواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی نرمش های گردنمکانیزمهای دفاعی در برابگذر زمان کاملا وابسته به توکل بر خداتبدیل سلولهای محافط به سآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نظریه تکامل در شناسااگر میدانی مصیبت بزرگتر زندگی هوشمند در خارج از زحقیقت اشیااز نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره ده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمسریعترین کامپیوتر موجودبه خودت مغرور نشولاموژین داروی ضد اوتیسم؟غرور و علمدرک تصویر و زبان های مخلتبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امماده ای ضد التهابیپیموزایدتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین همانزیرفون داروی ضد ام اسحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردرددین اجباریهوش عاطفی قسمت 11شلیک فراموشیبیمار 101 ساله، مبتلا به سمن کسی در ناکسی دریافتم ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرد زانو همیشه نیاز به جربشکه ای که ته نداره پر نممخچه ، فراتر از حفظ تعادلپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر در هم تنیدگی کوانتنقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً زبان و شناخت حقیقت قسمت چحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری کوانتومیشگفت انگیز بودن کیهانبیماری دویکمنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد ناشی از تنگی کاناذهن سالمتفاوت ایستایی و تکاپوپروتز عصبی برای تکلممزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستتغییر دیگران یا تغییر خونه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانسفرنامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز فقر داده ها در هوش مصنوعیداروی جدید ALSهدف یکسان، در مسیرهای متشبکیه های مصنوعیبیشتر کمردردها نیازی به منبع هوشیاری کجاست قسمت کودک ایرانی که هوش او از رمز جهانتلاشی برای درمان قطع نخاآنچه واقعیت تصور میکنیم مطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایجنگ و تصور از جنگنوار مغز در تشخیص بیماری ابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهباسلاح و راهزنیحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تفاکسیبتداروی ضد تشنج با قابليت توقت نهيب هاي غير علمي گذشصدای بم با فرکانس پایین، بار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات ها قول میدهندتنفس بدون اکسیژنآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مادران و کودکان در زمتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانجهان های بسیار دیگرنوسانات کوانتومی منبع مااخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکسوخت هیدروژنی پاکخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیافرد موفقطولانی ترین شبدر هر سوراخی سر نکنویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع خواب و رویاکریستال زمان(قسمت دوم)روش صحبت کردن در حال تکامتو با باورهایت کنترل میشآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یراه های جدید برای قضاوت رجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه واکسن کرونا را توزادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بسیر آفرینش از روح تا مغز خوشبختی چیستاصول سلامت کمرقلب دروازه ی ارتباطعلم در حال توسعهدرمان های رایج ام اسواکسن کرونا و گشودن پنجربرنامه و ساختار پیچیده مموجودات مقهور ژنها هستندگویید نوزده و ایمنی ساکتتومورهای نخاعیآگاهی فراتر از آگاهیمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالرشد مغز علت تمایل انسان بجایی خالی نیستنگاه از درون قفس یا بیرونخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آیندهبلندی در ذهن ما درک بلندیقدرت مردمعادت کردن به نعمتدرمان سرگیجه بدون نیاز بوبینار اساتید نورولوژی دبرخی یونها و مولکول های مما انسانها چه اندازه نزدگذشته را دفن کنتوپیراماتتوانایی مغز و دیگر اجزای تبر را بردارآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش هورمون های تیروئید داگر نیروی مغناطیس نباشد زندگی و داراییحقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستنددهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک تا کمسرگیجه از شایعترین اختلابه دنبال رستگاری باشلایو دوم دکتر سید سلمان فغربال در زندگیدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده ماده، چیزی نیستپیچیدگی های مغزمگستکینگیآغاز مبهم آفرینشتراشه ی بیولوژِیکنقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین همانزیرک ترین مردمحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عدین، اجباری نیستهوش عاطفی قسمت نهمشلیک فراموشیبیمار مرکز تنفس سلولیمن پر از تلخیمژنها ، مغز و ارادهدردهای سال گذشته فراموش بشریت از یک پدر و مادر نیمخچه ابزاري که وظیفه آن فپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیتصویر زیبا از سلولنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آزبان و شناخت حقیقت قسمت احس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری سنتی یا هوشیاری شگفت زده و حیران باشبیماری دیستروفی میوتونیمنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد و علل آنذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپرورش مغز مینیاتوری انسامسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی تازه در درمان سرطاتغییر دادن ژنها آیا روزی نه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمسفرنامه سفر به بم و جنوب حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتفلج نخاعی با الکترودهای داروی جدید s3 در درمان ام هدف از تکامل مغزشباهت مغز و کیهانبا هوش مصنوعی خودکار روبمنبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان میتوانند ناقل بی رمز جهان خاصیت فراکتالتلاشی تازه برای گشودن معآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرجنگ داده هانوار مغزی روشی مهم در تشخاتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بسلسله مباحث هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوفاجعه ی جهل مقدسداروی ضد تشنج توپیراماتوقتی فهمیدی خطا کردی برگصرع و درمان های آنبارداری بدون رحممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکایروپاکتیک چیستروبات های ریز در درمان بیتنها مانع در زندگی موارد آیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادجهان هایی در جهان دیگرنوشیدن چای برای مغز مفید اخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استسودمندی موجودات ابزی بر خلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیافرد یا اندیشهطی یکصد هزار سال اخیر هرچدر والنتاین کتاب بدید همویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهمنتظر نمان چیزی نور را بهکریستال زمان(قسمت سوم)روشهای نو در درمان دیسک بتو باید نیکان را به دست بآیا برای تولید مثل همیشه مغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمراه های جدید برای قضاوت رجهانی در ذهنچگونه آن شکری که می خوریمارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بسیستم تخلیه ی مغز بینشی نخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسقلب روباتیکعلم راهی برای اندیشیدن ادرمان های علامتی در ام اسواکسن کرونا از حقیقت تاتبرنامه ی مسلط ژنها در اختموسیقی نوگوش دادن بهتر از حرف زدنتومورهای ستون فقراتآپومورفین در پارکینسونمغزهای کوچک بی احساستاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الرشد در سختی استجاذبهنگاه از درون مجموعه با نگخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آینده، بهترین روش بلوغ چیستقدرت و شناخت حقیقتعادت بد را ترک کندرمان سرگیجه بدون نیاز بوجود قبل از ناظر هوشمندما انسانها چه اندازه نزدگریه ی ابر، رمز طراوت باغ