دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش عاطفی قسمت دهم

سلول های آینه ای در مغز و احساسات متقابل، رمز تمدن و فرهنگ انسانی، یا ابتدایی بر حیوان شدن انسان امروز؟!
هوش عاطفی، قسمت دهم
قدرت درک احساسات دیگران و تحلیل رفتارهای آنها و خود را در جای آنها گذاشتن، پیوندی عمیق را میان افراد یک جامعه، فراهم میکند.
بی تفاوتی نسبت به رنج دیگران و یا حتی فراتر از آن، نمک پاشیدن بر زخم و خاک پاشیدن در چشم دیگران و لذت بردن از دردهای آنها در قالب بیماری شخصیتی و روانی سادیسم، فرایندی نوظهور در انسان جدید است که سابقه ای در حیوانات ندارد.
در جامعه ی حیوانی، اگر یک حیوان، حیوان دیگری را در رنج و سختی ببیند، از طریق فرایندهای ناشی شده از سلول‌های آینه ای مغز، از خود واکنش نشان میدهد تا رنج حیوان دیگر را برطرف کند.
این فرایندی رفلکسی و غیر ارادی است ولی پایه و ریشه ی خوبی برای تشکیل خانواده و جامعه و بهره بردن از مزایای جمع است.
آزمون های علوم اعصاب، این رفتار را در حیوانات به خصوص نخستی هایی مانند شامپانزه و میمون ثابت کرده است، این در حالی است که تاریخ انسان، چیزی را خلاف آنچه در میان حیوانات ثابت شده است نشان میدهد. انسان های امروز، از بسیاری از ترحم ها و مهرورزی ها دور شده اند تا جایی که در دوره هایی از تاریخ انسانی، آمار کشتن هم نوع از درنده ترین حیوانات، بسیار فراتر رفته است.
نورون های آینه ای: معمای مغز مدولارچند بخشی) متافیزیکی
خلاصه
نورون‌های آینه‌ای، یکی از مهم‌ترین اکتشافات در دهه ی اخیر در علوم اعصاب است. اینها انواعی از نورون های دیداری-فضایی هستند که به تعامل اجتماعی انسان، واکنش نشان می دهند. اساساً نورون های آینه ای به اعمالی- که در دیگران مشاهده می کنیم- پاسخ می دهند. جالب این که نورون‌های آینه‌ای به همان روشی شلیک می‌کنند که ما در واقع، خودمان، آن عمل را انجام می‌دهیم.
به غیر از تقلید، آنها مسئول رفتارها و فرآیندهای فکری پیچیده ی انسانی هستند. نقص در سیستم عصبی آینه ای، با اختلالاتی مانند اوتیسم، مرتبط است.
این بررسی، مقدمه‌ای است بر نورون‌هایی که تمدن ما را شکل دادند!
معرفی
نورون‌های آینه‌ای، نشان‌دهنده ی دسته‌ای از نورون‌ها هستند.این سلولهای عصبی، هم زمانی که یک فرد، یک عمل حرکتی را انجام می‌دهد و هم زمانی که فرد دیگری را در حال انجام یک عمل حرکتی مشابه، مشاهده می‌کند، تخلیه می‌شود.
این نورون ها برای اولین بار در مغز میمون ها کشف شدند. در انسان، فعالیت مغزی مطابق با نورون‌های آینه‌ای در قشر پیش حرکتی، ناحیه حرکتی تکمیلی supplementary، قشر حسی جسمی اولیه و قشر جداری تحتانی یافت شده است.شکل 1]
شکل 1
سیستم عصبی آینه ای در مغز انسان. (1) SMA: ناحیه حرکتی تکمیلی، (2) PSSC: قشر حسی سوماتوی اولیه، (3) IPC: قشر جداری تحتانی، (4) VPMA
نورون هایی که ویژگی های آینه ای دارند، BA: ناحیه ی بروکا، WA: ورنیکه ناحیه، FG: شکنج دوکی شکل، AG: شکنج زاویه ای، PMC: قشر حرکتی اولیه
نورون‌های آینه‌ای- که ابتدا در قسمتی از قشر پیش حرکتی میمون، ناحیه F5 کشف شد- بعداً در لوبول جداری تحتانی (IPL) نیز دیده شدند.[1] IPL ورودی قوی از قشر شیار گیجگاهی فوقانی (STS) دریافت می‌کند. این، ناحیه ای است که برای کدگذاری حرکت بیولوژیکی، شناخته شده است و خروجی را به قشر پیش حرکتی ونترال شامل ناحیه F5 می فرستد.[ 2 ]


آزمایش‌های نوروفیزیولوژیک (EEG، MEG و TMS) و تصویربرداری از مغز (PET و fMRI)، شواهد محکمی ارائه کردند که نشان می‌دهد یک مدار فرونتال-پاریتال با ویژگی‌هایی شبیه به سیستم نورون آینه‌ای میمون در انسان، نیز وجود دارد.[ 3 ]
در میمون، سیستم نورون آینه ای از IPL و یک بخش لوب فرونتال تشکیل شده است که توسط قشر پیش حرکتی ونترال به اضافه ی قسمت خلفی شکنج فرونتال تحتانی (IFG) تشکیل شده است.
داده های نوزادان انسان با استفاده از اقدامات ردیابی چشم، نشان می دهد سیستم عصبی آینه ای، قبل از 12 ماهگی رشد می کند و این سیستم، ممکن است به نوزادان انسان کمک کند تا اعمال دیگران را درک کنند. دو مدل بسیار مرتبط، فرض می‌کند که نورون‌های آینه‌ای از طریق یادگیری هبیان یا انجمنی Hebian or assiciative آموزش داده می‌شوند.[ 4 و 5 ]
نظریه ی هبیان
دونالد هب در سال 1949 فرض کرد که یک مکانیسم اساسی برای انعطاف پذیری سیناپسی هست که در آن، افزایش کارایی سیناپسی، ناشی از تحریک مکرر و مداوم سلول پس سیناپسی توسط سلول پیش سیناپسی است.
هنگامی که آکسون سلول A به اندازه کافی احتمال دارد سلول B را تحریک کند و به طور مکرر یا مداوم در شلیک آن، شرکت می کند، برخی فرآیندهای رشد یا تغییرات متابولیکی در یک یا هر دو سلول رخ می دهد؛ به طوری که کارایی A، به عنوان یکی از سلول های شلیک کننده به B، افزایش یافته است. این نظریه اغلب به صورت سلول هایی- که با هم شلیک می کنند- به هم متصل می شوند خلاصه می شود.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [5/22/2023 5:34 AM]
نظریه ی هبی، تلاش می کند تا یادگیری انجمنی associative را توضیح دهد، که در آن فعال سازی همزمان سلول ها منجر به افزایش قابل توجه قدرت سیناپسی بین آن سلول ها می شود. چنین یادگیری به عنوان یادگیری هبی شناخته می شود.
در دهه 1990، گروهی از فیزیولوژیست های اعصاب، الکترودهایی را در قشر پیش حرکتیventral میمون ماکاک قرار دادند تا نورون های تخصصی کنترل اعمال دست و دهان را مطالعه کنند. اجازه داده شد میمون به دنبال تکه‌های غذا برود، بنابراین محققان می‌توانند پاسخ آنها را به حرکات خاصی اندازه‌گیری کنند.
آنها دریافتند که برخی از نورون‌هایی که اطلاعات آن را ضبط کرده‌اند، زمانی که میمون می‌بیند شخصی یک تکه غذا را برمی‌دارد و نیز زمانی که میمون غذا را برمی‌دارد، پاسخ می‌دهند.
در آزمایش دیگری، آنها نقش سیستم نورون آینه ای را در تشخیص کنش، نشان دادند و پیشنهاد کردند که ناحیه ی بروکای انسان، ناحیه همولوگ قشر پیش حرکتی شکمی میمون است.
متعاقباً، مطالعه‌ای توسط فراری پیر فرانچسکو و همکارانش، وجود نورون‌های آینه‌ای را توصیف کرد که به اعمال دهان و حرکات صورت، پاسخ می‌دهند.[ 7 ]
آزمایش اخیر توسط کریستین کیزر و همکارانش نشان داده است که هم در انسان و هم در میمون، سیستم آینه ای به صدای فعالیت ها نیز پاسخ می دهد. شبکه بسیار وسیع تری از نواحی مغز، خواص آینه ای را در انسان، نسبت به آنچه قبلا تصور می شد، نشان می دهد. این نواحی اضافی شامل قشر حسی پریتال است و تصور می‌شود به مشاهده‌گر این احساس را میدهد که حرکت مشاهده‌شده، چه احساسی دارد.[9]
مطالعات عصب‌روان‌شناختی به مناطق ضایعه‌ای- که باعث دانش عمل، تفسیر پانتومیم و نقص‌های درک حرکت بیولوژیکی می‌شوند- به یک ارتباط علی بین یکپارچگی IFG و این رفتارها اشاره کرده اند.[ 10 ، 11]]
مطالعات تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال نیز این موضوع را تایید کرده است.[ 12 ]
فعالیت ثبت شده از 1177 نورون مغزی 21 بیمار مبتلا به صرع صعب العلاج. برای بیماران، الکترودهای عمقی داخل جمجمه ای کاشته شده بود تا کانون های تشنج را برای درمان احتمالی جراحی، شناسایی کند. مکان الکترود، فقط بر اساس معیارهای بالینی بود.
محققین از همان الکترودها برای معتبر کردن تحقیقات خود استفاده کردند. آزمایش شامل سه مرحله بود.
وادار کردن بیماران به مشاهده ی حالات چهره (مرحله ی مشاهده)، گرفتن (مرحله ی فعالیت)، و آزمایش کنترل (مرحله ی کنترل).
در مرحله ی مشاهده، بیماران اقدامات مختلف ارائه شده بر روی یک کامپیوتر لپ تاپ را مشاهده کردند. در مرحله فعالیت، از آنها خواسته شد تا عملی را بر اساس یک کلمه ارائه شده به صورت بصری، انجام دهند. در کنترل، همان کلمات ارائه شد و به بیماران دستور داده شد که اقدام را اجرا نکنند.
محققان، تعداد کمی از نورون‌ها را پیدا کردند که هم، زمانی که فرد یک کار را انجام می‌داد و هم زمانی که یک کار را مشاهده می‌کرد، شلیک می‌کرد یا بیشترین فعالیت خود را نشان می‌داد.
سایر نورون‌ها خاصیت ضد آینه‌ای داشتند، یعنی وقتی شرکت‌کننده، عملی را می‌دید، پاسخ می‌دادند، اما وقتی شرکت‌کننده، آن عمل را انجام می‌داد، مهار می‌شدند.
نورون های آینه ای یافت شده، در ناحیه حرکتی supplementary و قشر گیجگاهیتمپورال میانی قرار داشتند.13 ]
عملکردهای فرضی نورون های آینه ای در انسان
درک نیت
نورون‌های آینه‌ای با یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های فرآیند فکری پیچیده ی ما، یعنی «درک نیت» مرتبط هستند. دو فرآیند متمایز اطلاعات، وجود دارد که می توان با مشاهده ی عملی- که توسط فرد دیگری انجام می شود- به دست آورد.
اول اینکه چه اقدامی در حال انجام است؟
و دومی که پیچیده تر است، چرا و برای چه، WHAT FOR یا، WHY یا (نیت) عمل است.


شکل 2نمایشی از پیامدهای توصیف شده است.
زیبایی موضوع مورد بحث، دومین مؤلفه است که در آن نورون‌های آینه‌ای، بر عملکرد آینده ای- که هنوز رخ نداده است- مقدم می‌شوند. دو عصب شناس [ 14 ] ابتدا این فرضیه را مطرح کردند که نورون های آینه ای در درک قصد، نقش دارند و بعداً توسط مطالعه ی fMRI، پشتیبانی شد.
در این آزمایش، اقدامات دستی بدون زمینه و اقدامات دستی در زمینه‌هایی که به آنها اجازه می‌داد تا نیت عامل اقدام را درک کنند، به داوطلبان ارائه شد.
این مطالعه نشان داد که اقدامات تعبیه شده در این زمینه ها باعث فعال شدن انتخابی سیستم عصبی آینه ای می شود.
این، نشان می‌دهد که حوزه‌های آینه‌ای، علاوه بر درک عمل، در فهم نیت دیگران نیز عمل میکند.[ 15] این داده‌ها نشان می‌دهد که سیستم نورون آینه‌ای در درک قصد، دخالت دارد، اگرچه، در توضیح مکانیسم‌های خاص زیربنای آن، ناتوان است.
عکس دو:
درک اقدامات چی و چرا از طریق سیستم عصبی آینه ای

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [5/22/2023 5:34 AM]
به منظور توضیح این فرضیه، مطالعه ای [ 16 ] روی دو میمون ماکاک رزوس انجام شد [16]شکل 3. میمون ها برای انجام دو عمل با اهداف متفاوت، آموزش دیدند. نمایش شماتیک در نشان داده شده است. شکل 2.

شکل 3
فعال سازی انتخابی نورون های مختلف در وظایف هدف گرا
در اولین مورد، میمون باید یک شی را می گرفت تا آن را در یک ظرف قرار دهد. در دومی، باید تکه ای از غذا را می گرفت تا آن را بخورد. حرکات حرکتی اولیه، رسیدن و گرفتن، در دو موقعیت یکسان بود، اما اقدام معطوف به هدف نهایی، متفاوت بود.


فعالیت نورون ها از IPL ثبت شد که مدت هاست به عنوان یک قشر ارتباطی، شناخته شده است و اطلاعات حسی را یکپارچه می کند. نتایج نشان داد که 41 نورون آینه ای، زمانی که میمون، یک عمل حرکتی خاص (مثلاً چنگ زدن) را انجام می داد، به طور انتخابی شلیک می کردند. با این حال جالب است که تنها مجموعه های خاص (15 نورون) در داخل IPL در طول اعمال محدود هدف دوم، شلیک می شوند.


برخی از این نورون‌های حرکتی «محدود به عمل» دارای ویژگی‌های آینه‌ای بودند و به‌طور انتخابی در هنگام مشاهده ی اعمال حرکتی، تخلیه می‌شدند. این، زمانی است که این نورون‌ها در یک عمل معین، قرار می‌گرفتند (به عنوان مثال، گرفتن برای خوردن، اما نه گرفتن برای قرار دادن).
بنابراین، فعال‌سازی نورون‌های آینه‌ای محدود به عمل IPL، اطلاعاتی را نه تنها در این مورد، بلکه در مورد اینکه چرا گرفتن انجام می‌شود (چنگ زدن برای خوردن یا گرفتن برای قرار دادن) سازماندهی می‌کند.
این ویژگی به مشاهده‌گر، اجازه می‌دهد، نه فقط عمل حرکتی مشاهده‌شده را تشخیص دهد، بلکه رمزگذاری کند که عمل حرکتی بعدی، یعنی عملی که هنوز مشاهده نشده است چیست، به عبارت دیگر برای درک مقاصد عامل کنش، به کار می‌رود.
اوتیسم و ​​درک قصد
عصب شناسان، ثابت کرده اند که ناتوانی کودکان دچار اوتیسم در ارتباط با افراد و موقعیت های زندگی به روش معمولی، به فقدان یک سیستم نورون آینه ای با عملکرد طبیعی، بستگی دارد. هنگامی که شخصی، حرکت شخص دیگری را تماشا می کند سیگنالی که ممکن است مربوط به سیستم عصبی آینه باشد. سرکوب میشود. این سرکوب در کودکان مبتلا به اوتیسم کمتر بود.
اساساً اوتیسم با دو ناهنجاری عصبی روانی، مشخص می شود: اول نقص در حوزه ی شناختی اجتماعی است که به صورت تنهایی ذهنی، عدم ارتباط با دنیای بیرون و عدم همدلی، ظاهر می شود. دوم نقص های حسی-حرکتی مانند کج خلقی، کوبیدن سر، و نوعی از مراسم تکراری است.
همه ی اینها اکنون به برخی ناهنجاری های رشد نورون آینه ای، نسبت داده می شود.
یکی از پدیده‌های جالب در اوتیسم، ناتوانی در درک استدلال و استعاره‌های انتزاعی است که در انسان‌های عادی توسط شکنج فوق‌مارژینال چپ غنی از نورون‌های آینه‌ای، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ناهنجاری‌های نورون آینه‌ای برای تعدادی دیگر از مشکلات اوتیسمی مانند مشکلات زبانی، خودشناسی، عدم تقلید و در نهایت درک قصد، مقصر شناخته شده‌اند.
با این حال، معمای اوتیسم به این صورت ادامه می یابد که آیا نقص اولیه ی درک نیت- که در کودکان اوتیستیک مشاهده می شود- به دلیل آسیب سیستم عصبی آینه ای است زیرا این سیستم مسئول درک اعمال دیگران است یا بهتر بگوییم نقص های اساسی تری در سازمان دهی وجود دارد.
زنجیر موتور به عبارت دیگر، نقص اساسی در کودکان اوتیستیک در ناتوانی در سازماندهی رفتار حرکتی عمدی خود، است.
احساسات و همدلی
بسیاری از مطالعات به طور مستقل استدلال کرده اند که سیستم نورون آینه ای، درگیر احساسات و همدلی است.[ 20-23 ]
مطالعات نشان داده اند افرادی که بر اساس پرسشنامه های خودگزارش دهی،
همدل تر هستند، هم در سیستم آینه ای برای اعمال دست و هم در سیستم آینه ای برای احساسات، فعالیت بیشتری دارند. این، پشتیبانی مستقیم تری از این ایده است که سیستم آینه ای با همدلی، مرتبط است.
عملکردهایی که توسط نورون های آینه ای، انجام می شود به آناتومی و خواص فیزیولوژیکی مداری- که این نورون ها در آن قرار دارند- بستگی دارد. فعال‌سازی‌های احساسی و همدلانه در مدارهای پیش حرکتی پاریتال یافت شد. در آزمایش fMRI [ 24 ] که به صورت شماتیک در زیر نشان داده شده است، [شکل 4] یک گروه از شرکت کنندگان در معرض مواد با بوی منزجر کننده قرار گرفتند و گروه دیگر در معرض کلیپ های فیلم کوتاهی قرار گرفتند که در آن افراد، حالتی از انزجار را نشان می دادند.
مشخص شد که قرار گرفتن در معرض بوهای منزجر کننده به طور خاص اینسولای قدامی و سینگولیت قدامی را فعال می کند. از همه جالب‌تر، مشاهده ی حالت انزجار صورت، همان بخش از جزیره ی قدامی را فعال کرد.[ 25 ] مطابق با این یافته‌ها، داده‌ها در آزمایش fMRI دیگری به دست آمده‌اند که فعال شدن جزیره قدامی را در حین مشاهده و تقلید، نشان می‌دهد.
شکل 4

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [5/22/2023 5:34 AM]
نورون‌های آینه‌ای جزیره قدامی، صرف‌نظر از شیوه‌های مختلف تصویرسازی، در پاسخ به یک موضوع عاطفی اساسی شلیک می‌کنند.
نتایج مشابهی [ 26 و 27 ] برای درد احساس شده و مشاهده یک موقعیت دردناک در فرد دیگر، به دست آمده است.
روی هم رفته، این آزمایش‌ها نشان می‌دهند که احساس احساسات دیگری، به دلیل فعال شدن مدارهایی است که واکنش‌های احساسی مربوطه را واسطه گری می‌کند.
تکامل زبان و نورون های آینه ای
کشف نورون‌های آینه‌ای، پشتیبانی قوی برای نظریه ی اشاره‌ای gestural گفتار فراهم کرد. نورون های آینه ای ارتباط مستقیمی بین فرستنده ی پیام و گیرنده ی آن، ایجاد می کند.
به لطف مکانیسم آینه ای، اعمالی که توسط یک فرد، انجام می شود به پیام هایی تبدیل می شوند که توسط ناظر بدون هیچ گونه واسطه شناختی قابل درک هستند. مشاهده فردی- که یک سیب را در دست می گیرد- بلافاصله درک می شود زیرا همان نمایش حرکتی را در سیستم آینه ای پاریتو-فرونتال ناظر، تداعی می کند. بر اساس این ویژگی بنیادی نورون‌های آینه‌ای و این واقعیت که مشاهده اعمالی مانند گرفتن دست، بخش دمی IFG (ناحیه بروکا) را فعال می‌کند، دانشمندان علوم اعصاب پیشنهاد کردند که مکانیسم آینه‌ای، مکانیسم اساسی است که زبان، از آن تکامل یافته است.[ 28 ]


انسان ها بیشتر با صداها ارتباط برقرار می کنند. با این حال، زبان‌های مبتنی بر صدا، تنها راه طبیعی برای ارتباط را نشان نمی‌دهند. زبان‌های مبتنی بر حرکات (زبان‌های اشاره)، شکل دیگری از سیستم ارتباطی پیچیده و کاملاً ساختار یافته را نشان می‌دهد. این فرضیه، استدلال می کند که گفتار، تنها سیستم ارتباطی طبیعی انسان است که پیشروی تکاملی آن از تماس های حیوانات شکل گرفته است.
استدلال، به شرح زیر است: انسان ها برای برقراری ارتباط، صدا منتشر می کنند، حیوانات برای برقراری ارتباط، صداها را منتشر می کنند، بنابراین گفتار انسان از تماس های حیوانات، تکامل یافته است.
تناقضات قیاس فوق عبارت است از:
ساختارهای تشریحی زیربنای تماس نخستی ها و گفتار انسان، متفاوت است. تماس پستانداران بیشتر توسط قشر سینگولیت و ساختارهای عمیق، دیانسفالیک و ساقه مغز انجام می شود. در مقابل، مدارهای زیربنایی گفتار انسان، توسط نواحی واقع در اطراف شکاف سیلوین، از جمله قسمت خلفی IFG، تشکیل می شود.
تماس های حیوانات همیشه با رفتار عاطفی مرتبط است و این، بر خلاف گفتار انسان است.
گفتار، بیشتر یک سیستم ارتباطی دوتایی و فرد به فرد است. در مقابل، تماس‌های حیوانات معمولاً بدون گیرنده‌ای مشخص، منتشر می‌شوند.
گفتار انسان دارای ویژگی های ترکیبی است که در ارتباطات حیوانات، وجود ندارد.
انسان‌ها دارای سیستم ارتباطی «تماس»، مانند نخستی‌های غیرانسان هستند و موقعیت آناتومیکی آن، مشابه است. این سیستم، اصطلاحاتی را که انسان در حالت های عاطفی خاص (گریه، فریاد و غیره) منتشر می کند، واسطه گری می کند. این گفته ها و اصطلاحات، در بیماران مبتلا به آفازی عمومی، حفظ می شود.
نظریه های تکامل زبان و نقش سیستم عصبی آینه ای
فرضیه ی جایگزین
بر اساس این نظریه، سیستم ارتباطی اولیه در نخستی‌های انسان نما، مبتنی بر ژست‌های ساده و ابتدایی بود.[ 29 ] سپس صداها با ژست‌ها همراه شد و به تدریج به روش غالب ارتباط، تبدیل گردید. در واقع، مکانیسم آینه ای، در مرحله ی اولیه تکامل زبان، دو مشکل اساسی ارتباطی را حل کرد: برابری و درک مستقیم.
به لطف نورون های آینه ای، آنچه برای فرستنده ی پیام به حساب می آید برای گیرنده هم به حساب می آید. هیچ علامت دلخواه، مورد نیاز نبود. درک در سازمان عصبی این دو فرد، ذاتی بود.
واضح است که مکانیسم آینه به خودی خود پیچیدگی عظیم گفتار را توضیح نمی دهد. اما یکی از مشکلات اساسی برای درک تکامل زبان را حل می کند، یعنی اینکه چگونه آنچه برای فرستنده ی پیام معتبر است برای گیرنده هم معتبر می شود. فرضیه ها و گمانه زنی ها در مورد مراحل مختلفی- که از سیستم آینه ی میمون به زبان منتهی شده است- اخیراً پیشرفت کرده است.[ 30 ](هرچند احساس متقابل، برای تشکیل یک جامعه ی حیوانی یا انسانی لازم است ولی نمیتواند توجیه کننده ی اخلاق انسانی باشد.(آیا بیولوژی و زیست شناسی مغز، بلندترین اخلاق را تفسیر کرده است؟
...اخلاق انسانی به صورت ژنتیکی و عصبی، تعیین نشده است و هرگز امکان ندارد با این روش، تقسیر شود و نمی تواند از طریق مغز یا عواطف، به تنهایی تفسیر گردد بلکه اینها همه هرچند در ابتدا به عنوان محصولی تکاملی بوده اند و از گونه ای دیگر، با تکامل صیقل خورده اند، به طور کامل و در چندین جنبه با آن چیزی مخالفند که از نظر بیولوژیک برای آن آفریده شده اند؛

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [5/22/2023 5:34 AM]
با این همه ما می گوییم طراحی بیولوژیک آن و تکاملش از ابتدا به سوی این هدف بوده است که موجودی زنده و هوشیار ایجاد و فراهم شود تا بتواند مغز و عواطف را به سوی هدفی دیگر یعنی ارتقا و جاودانگی در جهانی غیر از این جهان، تسخیر کند و آن را، به وظیفه وادارد و بتواند نقش زیستی و بیولوژیک آن را تا پایین ترین سطح ممکن، محدود کند و این نقش زیستی، فقط برای حفاطت بر سلامت بدن در زمانی است که این سلامت در تعارض با بلندترین اخلاق قرار نگیرد.
ایثار حقیقی و بلندترین اخلاق و ارزش های گرانبها، در همه ی جوانب خود، با آموزش می آید و ما نیاز داریم ایثار و بلندترین اخلاق را بشناسیم.)
(خاستگاه اخلاق انسانی- توفیق مسرور: ص299) (دکتر توفیق مسرور، دارای دکترای ریاضیات کابردی از آکادمی ملی پلها و راه ها در پاریس فرانسه در سال 1995 زیر نظر استاد راهنما پروفسور پی جی سیارلی و مدرک کارشناسی ارشد مدل سازی ریاضی و تحلیل عددی از دانشگاه پیر و مارک کوری پاریس در سال 1992.
محقق و پژوهشگر در زمینه ی کنترل دقیق سیستم های توزیع شده از طریق تجزیه و تحلیل سراسری و ریز موضعی تکینگی و تطبیق آن در زمینه های متعدد مانند کنترل و تنظیم امواج مکانیکی و الکترومغناطیس، صوتی و امواج منتقل شده در محیط های انعطاف پذیر و سطحی مانند امواج ریلی)
در انسان، مطالعات MRI عملکردی، یافتن نواحی همولوگ با سیستم عصبی آینه ای میمون را در قشر فرونتال تحتانی، نزدیک به ناحیه بروکا، یکی از مناطق زبانی فرضی مغز، گزارش کرده است.
این به پیشنهاداتی منجر شده است که زبان انسان از یک سیستم عملکرد ژست/درک پیاده‌سازی شده در نورون‌های آینه‌ای، تکامل یافته است. گفته می‌شود که نورون‌های آینه‌ای، این پتانسیل را دارند که مکانیسمی برای درک عمل، تقلید، یادگیری و شبیه‌سازی رفتار دیگران، فراهم کنند.
به نظر می رسد سیستم نورون آینه ای ذاتاً برای ایفای هر گونه نقشی در نحو، ناکافی است.
نظریه ی انتزاع متقابل
توانایی ایجاد ارتباطات ثابت در حواس مختلف، ممکن است در ابتدا در پستانداران پست تر، تکامل یافته باشد، اما با نقشه برداری مجدد از نورون های آینه ای، سپس برای انواع دیگری از انتزاع- که انسان ها در آن برتری دارند- به شیوه ای پیچیده تر در انسان توسعه یافته است مانند استعاره های استدلالی.
توسعه ماژول های پیچیده در داخل مغز، ما را از نظر زبان منحصر به فرد می کند.
مثال‌ها: اتصالات بین شکنج گیجگاهی تحتانی (شکنج دوکی شکل/ ناحیه پردازش بصری) و ناحیه شنوایی انتزاع/سینستزی بصری با واسطه ی صدا را هدایت می‌شود.
V.S.Ramachandran،
یک عصب شناس شناختی، این را از طریق اثر معروف bouba-kiki خود از طریق انتزاع متقابل نشان می دهد.

در این آزمایش، اگر بخواهیم نمودارهای زیر را با دو گزینه (بوبا و کیکی) نامگذاری کنیم، مغز ما عمدتاًشکل 1به عنوان بوبا، وشکل 2به عنوان کیکی مینامد.[ 31 ]
شکل 5
نقش نورون های آینه ای را در استدلال انتزاعی بصری با واسطه صدا نشان می دهد
تجزیه و تحلیل بوبا در مرکز بصری تا حدودی درشت، هوس‌انگیز، گرد و غیره انتزاع می‌شود و کیکی به صورت تا حدی تیز یا تراشیده‌تر، انتزاع می‌شود.
مثال 2 : به طور مشابه انجام حرکات دست «مثل انبر» در حین تلفظ عباراتی مانند «کوچک»، «کوچک»، «کوچک» و غلغلک دادن لب ها به سمت بیرون در حین تلفظ کلماتی مانند «تو» به معنای اشاره به سمت کسی.
این ویژگی‌ها نشان‌دهنده ی اتصالات متقابل نورون‌ها بین ناحیه ی صورت و دست در قشر حرکتی هستند (سینکینزی حرکتی).
تئوری انوماتوپویک Onomatopoiec
این نظریه هم حول نورون های آینه ای می چرخد. Onomatopoea نشان می دهد که انسان چگونه صدا را درک می کند. صداها به عنوان ارتعاشات انرژی مکانیکی- که در ماده به صورت موج منتشر می شود- تعریف می شود. چیزی- که یک صدای خاص را از سایر صداها متمایز می کند- خواص آن مانند فرکانس، طول موج، دوره، دامنه و سرعت است. Onomatopoeia تلاشی برای تولید صدایی که می شنویم با تبدیل آن به نمادها است.
به عنوان مثال، می گوییم صدایی که یک اسلحه هنگام شلیک ایجاد می کند BANG است. اگرچه صدای واقعی متفاوت است، اما ما BANG را با یک تفنگ مرتبط می‌دانیم. این ارتباط نمادین صدا- که ما از طریق بینایی در قالب یک کلمه ی خاص با تفسیر صحیح، درک می کنیم، به دلیل وجود نورون های آینه ای، امکان پذیر است.
تئوری بسترهای EM بازگشتی recursive em bedding
مایکل کوربالیس، عصب شناس برجسته شناختی، استدلال می کند که آنچه ما را در قلمرو حیوانات متمایز می کند، ظرفیت ما برای بازگشت است و آن، توانایی جاسازی افکارمان در افکار دیگر است.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [5/22/2023 5:34 AM]
«فکر می کنم، پس هستم» نمونه ای از اندیشه ی بازگشتی است، زیرا متفکر خود را در اندیشه ی خود وارد کرده است. بازگشت، ما را قادر می سازد تا ذهن خود و دیگران را درک کنیم. همچنین قدرت ذهنی «سفر در زمان» را به ما می‌دهد که توانایی وارد کردن تجربیات گذشته یا تصورات آینده را در آگاهی کنونی می‌دهد.
کوربالیس نشان می‌دهد که چگونه این ساختارهای بازگشتی، منجر به ظهور زبان و گفتار شد و در نهایت ما را قادر ساخت تا افکار خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم، برنامه‌ریزی کنیم و محیط خود را تغییر دهیم تا تخیلات خلاقانه‌مان را بهتر منعکس کنیم. (جریان برگشت، در حقیقت نوعی بازخورد را ممکن میکند و این بازخورد، قدرت فرد را در شناخت و ادراک، فزونی میبخشد.
وقتی فرد بتواند افکار خود را برگرداند و آن را بر خود، منطبق کند، و این خود میتواند مشاهده و درک کند یعنی از سطحی بالاتر از داده های مادی ظاهری نگاه کند و قادر است از جایی فراتر از مجموعه ی زیرین، بنگرد، این قدرتی وسیعتر برای شناخت به او میدهد. نگاه شود مقاله ی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت هشتم در همین کانال)
نورون های آینه ای قدرت جاسازی بازگشتی را شکل می دهند.
نظریه ی ذهن
این نظریه نشان می‌دهد که انسان‌ها می‌توانند در مغز خود مدلی از افکار و نیات دیگران، بسازند. ما می توانیم افکار، اعمال دیگران را پیش بینی کنیم. این تئوری، معتقد است که انسان ها رفتار دیگران را با فعال کردن فرآیندهای ذهنی، پیش بینی می کنند و آنها را معنا می کنند که اگر عملی شود، رفتاری مشابه ایجاد می کند.
این ،شامل رفتار عمدی و همچنین بیان احساسات، می شود. این نظریه، بیان می کند کودکان از احساسات خود برای پیش بینی آنچه دیگران انجام خواهند داد استفاده می کنند. بنابراین، ما حالات ذهنی خود را به دیگران فرافکنی می کنیم. نورون‌های آینه‌ای هم در هنگام انجام اقدامات، فعال می‌شوند و هم مشاهده ی اعمال فعال می‌شوند. این عملکرد منحصر به فرد نورون های آینه ای ممکن است توضیح دهد که مردم چگونه حالات دیگران را می شناسند و درک می کنند. انعکاس عمل مشاهده شده در مغز به گونه ای که گویی آنها عمل مشاهده شده را انجام می دهند.32 ]
یک نمودار شماتیک که نواحی مختلف مغز را نشان می‌دهد که ممکن است تکامل پیش‌زبان protolanguage را تسریع کرده باشند.شکل 6].[ 33 ]

شکل 6
الف، قشر شنوایی (شنوایی)؛ ب، ناحیه بروکا (گفتار و نحو). W، ناحیه ورنیکه (معناشناسی)؛ AG، شکنج زاویه ایangular (انتزاع متقابل). H، ناحیه دست؛ IT، قشر گیجگاهی تحتانی (ناحیه دوکی)؛ F، ناحیه صورت. 1، اثر بوباکیکی. 2، فاسیکلوس قوسی arcuate برای نگاشت متقاطع دامنه بین خطوط صدا و نقشه های موتور. 3، موتور قشری به نقشه ی موتور (سینکینزی)
خودآگاهی انسان
حدس زده شده است که نورون های آینه ای، ممکن است مبنای عصبی خودآگاهی انسان را فراهم کند. نورون‌های آینه‌ای نه‌تنها می‌توانند به شبیه‌سازی رفتار دیگران کمک کنند، بلکه می‌توانند به سمت «درون» بازگزدند و بازنمایی‌های مرتبه دوم یا فرابازنمایی‌های فرآیندهای قبلی مغز خود را ایجاد کنند.
این می تواند مبنای عصبی درون نگری، و متقابل خودآگاهی و آگاهی دیگر باشد.[ 34 ]
به سلسله مباحث منبع هوشیاری کجاست در همین کانال مراجعه شود.
نتیجه: اگرچه معمای مغز انسان، غیرقابل درک است، اما همچنان تلاش های خستگی ناپذیری که توسط دانشمندان علوم اعصاب شناختی همیشه مشتاق انجام شده است، قلمروی از اسرار متافیزیکی را در مغز مدولار و نورون آینه ای- که تمدن ما را شکل داده است- باز میکند.
رفتن به:
1. Rizzolatti G, Fogassi L, Gallese V. Neurophysiological mechanisms underlying the understanding and imitation of action. Nat Rev Neurosci. 2001;2:66170. [PubMed] [Google Scholar]
2. Jellema T, Baker CI, Oram MW, Perrett DI. Cell populations in the banks of the superior temporal sulcus of the macaque monkey and imitation. In: Melzoff AN, Prinz W, editors. The imitative mind. Development, evolution and brain bases. Cambridge: Cambridge University Press; 2002. [Google Scholar]
3. Rizzolatti G, Craighero L. The Mirror-Neuron System. Annu Rev Neurosci. 2004;27:16992. [PubMed] [Google Scholar]
4. Falck-Ytter T, Gredebäck G, von Hofsten C. Infants predict other people's action goals. Nat Neurosci. 2006;9:8789. [PubMed] [Google Scholar]
5. Heyes CM. Where do mirror neurons come from? Neurosci Biobehav Rev. 2010;34:57583. [PubMed] [Google Scholar]
6. Gallese V, Fadiga L, Fogassi L, Rizzolatti, Giacomo Action recognition in the premotor cortex. Brain. 1996;119:593609. [PubMed] [Google Scholar]

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [5/22/2023 5:34 AM]
7. Ferrari PF, Gallese V, Rizzolatti G, Fogassi L. Mirror neurons responding to the observation of ingestive and communicative mouth actions in the ventral premotor cortex. Eur J Neurosci. 2003;17:170314. [PubMed] [Google Scholar]
8. Keysers C, Kaas JH, Gazzola V. Somatosensation in social perception. Nat Rev Neurosci. 2010;11:41728. [PubMed] [Google Scholar]
9. Gazzola V, Keysers C. The observation and execution of actions share motor and somatosensory voxels in all tested subjects: Single-subject analyses of unsmoothed fMRI data. Cereb Cortex. 2009;19:123955. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
10. Saygin AP, Wilson SM, Dronkers NF, Bates E. “Action comprehension in aphasia: Linguistic and non-linguistic deficits and their lesion correlates” Neuropsychologia. 2004;42:1788804. [PubMed] [Google Scholar]
11. Tranel D, Kemmerer D, Adolphs R, Damasio H, Damasio AR. Neural correlates of conceptual knowledge for actions. Cogn Neuropsychol. 2003;20:40932. [PubMed] [Google Scholar]
12. Candidi M, Urgesi C, Ionta S, Aglioti SM. “Virtual lesion of ventral premotor cortex impairs visual perception of biomechanically possible but not impossible actions” Soc Neurosci. 2008;3:388400. [PubMed] [Google Scholar]
13. Mukamel R, Ekstrom AD, Kaplan J, Iacoboni M, Fried I. Single-Neuron Responses in Humans during Execution and Observation of Actions. Curr Biol. 2010;20:7506. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
14. Gallese V, Goldman A. Mirror neurons and the simulation theory of mind-reading. Trends Cogn Sci. 1998;12:493501. [PubMed] [Google Scholar]
15. Iacoboni M, Molnar-Szakacs I, Gallese V, Buccino G, Mazziotta JC, Rizzolatti G. Grasping the intentions of others with one's own mirror neuron system. PLoS Biol. 2005;3:e79. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
16. Fogassi L, Ferrari PF, Gesierich B, Rozzi S, Chersi F, Rizzolatti G. Parietal lobe: From action organization to intention understanding. Science. 2005;308:6627. [PubMed] [Google Scholar]
17. Ramachandran VS, Oberman LM. Broken mirrors: A theory of autism. Sci Am. 2006;5:629. [PubMed] [Google Scholar]
18. Oberman LM, Hubbard EM, McCleery JP, Altschuler EL, Ramachandran VS, Pineda JA. EEG evidence for mirror neuron dysfunction in autism spectral disorders. Brain Res Cogn Brain Res. 2005;24:1908. [PubMed] [Google Scholar]
19. Dapretto M, Davies MS, Pfeifer JH, Scott AA, Sigman M, Bookheimer SY, et al. Understanding emotions in others: Mirror neuron dysfunction in children with autism spectrum disorders. Nat Neurosci. 2006;9:2830. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
20. Preston SD, de Waal FB. Empathy: Its ultimate and proximate bases. Behavl Brain Sci. 2002;25:172. [PubMed] [Google Scholar]
21. Decety J, Jackson PL. The functional architecture of human empathy. Behav Cogn Neurosci Rev. 2004;3:71100. [PubMed] [Google Scholar]
22. Gallese V, Goldman AI. “Mirror neurons and the simulation theory” Trends Cogn Sci. 1998;2:493501. [PubMed] [Google Scholar]
23. Gallese V. The “Shared Manifold” hypothesis: From mirror neurons to empathy” J Conscious Stud. 2001;8:3350. [Google Scholar]
24. Carr L, Iacoboni M, Dubeau MC, Mazziotta JC, Lenzi GL. Neural mechanisms of empathy in humans: A relay from neural systems for imitation to limbic areas. Proc Natl Acad Sci U.S.A. 2003;100:5497502. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
25. Wicker B, Keysers C, Plailly J, Royet JP, Gallese V, Rizzolatti G. Both of us disgusted in my insula: The common neural basis of seeing and feeling disgust. Neuron. 2003;40:65564. [PubMed] [Google Scholar]
26. Saarela MV, Hlushchuk Y, Williams AC, Schurmann M, Kalso E, Hari R. The compassionate brain: Humans detect intensity of pain from another's face. Cerebral Cortex. 2007;17:2307. [PubMed] [Google Scholar]
27. Singer T. The neuronal basis and ontogeny of empathy and mind reading: Review of literature and implications for future research. Neurosci Biobehav Rev. 2006;6:85563. [PubMed] [Google Scholar]

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [5/22/2023 5:34 AM]
28. Rizzolatti G, Arbib MA. Language within our grasp. Trends Neurosci. 1998;21:18894. [PubMed] [Google Scholar]
29. Corballis MC. Much ado about mirrors. Psychon Bull Rev. 2002;7:1639. [PubMed] [Google Scholar]
30. Arbib MA. From monkey-like action recognition to human language: An evolutionary framework for neurolinguistics. Behav Brain Sci. 2005;2:10524. [PubMed] [Google Scholar]
31. Ramachandran VS. Unlocking the Mystery of Human Nature. Noida, UP, India: Random House; 2010. The Tell-Tale Brain; p. 109. [Google Scholar]
32. Gallese V, Keysers C, Rizzolatti G. A unifying view of the basis of social cognition. Trends Cogn Sci. 2004;8:396403. [PubMed] [Google Scholar]
33. Ramachandran VS. Unlocking the Mystery of Human Nature. Noida, UP, India: Random House; 2010. The Tell-Tale Brain; p. 177. [Google Scholar]
34. Ramachandran VS. Self Awareness: The Last Frontier, Edge Foundation web essay. [Last accessed on 2011 July 26]. Available from: http://www.edge.org/3rd_culture/rama08/rama08_index.html .
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3510904/....


#زن_زندگی_آزادی #نه_به_اعدام


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
انرژی خلا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنسیت و تفاوت های بینایینوشیدن چای برای مغز مفید اتوسوکسیمایدحس و ادراک قسمت بیستمهندسه ی رایج کیهاناز خود رها شوداروی سل سپتویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت ورمز جهان خاصیت فراکتالکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفقلب های سادهزبان جانسوزآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر گیاه خواری بر رشد وشگفت انگیز بودن کیهاناهرام مصر از شگفتی های جهموفقیت در تفکر استجهان یکپارچهچگونه آن شکری که می خوریماخلاق پایه تکامل و فرهنگخفاش کور و انسان بینا؟هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی مرزها و بی مواقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و روبات های ریز در درمان بیگل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی قبل از انفجار بزرگسفری به آغاز کیهانآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر درجه حرارت بر عملکنفرت، اسیب به خود استشبکیه های مصنوعیای آنکه نامش درمان و یادشمیدان مغناطيسي زمین بشر ادغام میان گونه های مختلجهش های ژنتیکی مفید در سانگاه از درون مجموعه با نگخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملبخشیدن دیگران یعنی آرامشدرمان های اسرار آمیز در آواکسن سرطانروش جدید تولید برقگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتملوزالمعده(پانکراس)مصنوعسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غبانقش پیش زمینه ها و اراده صد قدح، نفتاده بشکستایا ابزار هوشمندی یا مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط شگفت انگیز مغز انجاذبه و نقش آن در شکلگیرینادیدنی ها واقعی هستندخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختبرخی ملاحظات در تشنج های درمان جدید ALSرژیم های غذایی و نقش مهم پلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استمقابله ی منطقی با اعتراضسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقینقش زبان در سلطه و قدرت اطولانی ترین شباگر نعمت فراموشی نبود بسمبتکران خودشکوفانرمش های مفید در سرگیجهاز نظر علم اعصاب یا نرووسحقیقت اشیادنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استبرخی روش های تربیتی کودکدرماندگی به دلیل عادت کرراز تغییرپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانمنابع انرژی از نفت و گاز سیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع منمیتوان بر سیاه سیاه نوشعلم در حال توسعهابزار بقا از نخستین همانمدل هولوگرافیک تعمیم یافچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه های کاذبدوپامین قابل حل در آبهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسبزرگترین خطایی که مردم مدرک عمیق در حیواناتALS نگاهی کامل بر بیماری وزمان چیستپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعینه عدم مطلق بلکه عدم با قعادت کردن به نعمتابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 67دانش بی نهایتهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبتفاوت ها و تمایزها کلید بدست و پا زدن در سایه؟فیزیکدانان ماشینی برای تزندگی در سیاهچالهآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر عمودی سر انسان از پنوار عصب و عضلهغرور و علمابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکاراز تکینگی تا مغز- از مغزتحس و ادراک قسمت هجدهمداروهای ضد بیماری ام اس وهستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکپسول ژری لاکتتلاش های جدید در ALSفرایند حذف برخی اجزای مغزیست، مرز افق رویداد هستآینه در اینهمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر نشلیک فراموشیتاثیر کپسول نوروهرب بر تشلیک فراموشیانرژِی برای ایجاد اضطرابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنسیت و تفاوت های بینایینوعی سکته مغزی ، وحشتناک اتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک قسمت دهمهندسه بنیادیناز درخواست ها جدا شوداروی ضد چاقیویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانرنگ کردن، حقیقت نیستکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزقلب و عقلزبان ریشه هایی شناختی اسآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر درجه حرارت بر مغزمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد وشگفت زده و حیران باشاولویت بندی ها کجاستمولکول ضد پیریجهان کنونی و مغز بزرگتریچگونه انتظارات بر ادراک اختلاف خانوادگی را حل کنخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومیوالزارتان داروی ضد فشار روبات کیانگل درون گلدانتو آرامش و صلحیقبرستان ها با بوی شجاعتسقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر درجه حرارت بر عملکنقاشی هایی با بوی گذشته یشباهت مغز و کیهانایمپلانت مغزیمیدان های مغناطیسی قابل ادغام دو حیطه علوم مغز و جهش های ژنتیکی غیر تصادفنگاه حقیقی نگاه به درون اخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمربخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرمان های بیماری آلزایمرواکسن ضد اعتیادروش صحبت کردن در حال تکامگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اوللیروپریم داروی ترکیبی ضدسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورنقش آتش در رسیدن انسان بهصدای بم با فرکانس پایین، ایا بیماری ام اس (مولتیپمانند آب باشارتباط غیرکلامی بین انساجبران از دست رفته هانادانی در قرن بیست و یکم،خرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشبرخی مرزهای اخلاق و علوم درمان جدید میگرن با انتی رژیم های غذایی و نقش مهم پمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسمقابله با کرونا با علم اسسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژینقش زبان در سلطه و قدرت اطی یکصد هزار سال اخیر هرچاگر با مطالعه فیزیک کوانمتواضع باشنرمش های موثر در کمردرداز نظر علم اعصاب اراده آزحقیقت تنها چیزی است که شادنیایی پر از سیاهچاله هوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستبرخی سلولهای عصبی در تلادرها بسته نیستراست دستی و چپ دستیپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رمنابع انرژی از نفت و گاز سیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهنمای موفقیتعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست دورترین نقطه ی قابل مشاههوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور ببزرگترین درد از درون است درگیری قلب در بیماری ویرفقر داده ها در هوش مصنوعیزمان و مکان، ابعاد کیهان پختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکاننهایت معرفت و شناخت درک ععادت بد را ترک کنابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسماناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 74دانشمندان موفق به بازگردهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتفاوت ها را به رسمیت بشنادست کردن در گوشفال نیکوزندگی زمینی امروز بیش از آلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرات منطقه بویایی مغزنوار عصب و عضلهغربال در زندگیابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی داز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت هشتمداروی فامپیریدین یا نورلهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقذره ی معین یا ابری از الککامپیوتر سایبورگتلاش های جدید در درمان فرفراتر از دیوارهای باورزاویه نگاه ها یکسان نیستآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی آینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سشنا در ابهای گرم جنوب نیاانسولینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهل مقدسنیکولا تسلااثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک قسمت دوازدهمهندسه در پایه ی همه ی واکاز روده تا مغزداروی ضد چاقیویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پارنگین کمانکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوقلب یا مغززبان شناسی مدرن در سطح سلآیا یک، وجود داردتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاهخواری بر رشد و شگفتی های نقشه ی ژنتیکیاولین قدم شناخت نقص های خمولتیپل اسکلروز در زنان جهان کاملی در اطراف ما پرچگونه به سطح بالایی از هواختلال خواب فرد را مستعد خلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هدر هم تنیدگی کوانتومی و پواکنش های ناخودآگاه و تقروح و آب حیاتگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیقدم زدن و حرکت دید را تغیسلول های مغزی عامل پارکیآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکچقدر به چشم اعتماد کنیمشباهت مغز با کیهان مادیایمپلانت مغزی و کنترل دو میدان های کوانتومی خلاارتقا و تکامل سنت آفرینش جهش های بیماری زا، معمولنگاه دوبارهخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسبدون پیر فلکدرمان های بیماری اس ام ایواکسن علیه سرطانروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دوملیس دگرامفتامین یا ویاسسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدنقش انتخاب از طرف محیط، نصرع و درمان های آنایا بدون زبان میتوانیم تماه رجبارتروز یا خوردگی و التهاجدا کردن ناخالصی هانازوکلسینخسته نباشی باباهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استبرخی نکات از گاید لاین پردرمان جدید کنترل مولتیپلرژیم ضد التهابیپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوملاحظه های اخلاقی دربارهسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازیننقش سجده بر عملکرد مغزطبیعت موجی جهاناگر تلاش انسان امروز برامجموعه های پر سلولی بدن منرمشهای مهم برای تقویت عاز نظر علم اعصاب اراده آزحقیقت خواب و رویادنیا، هیچ استهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و درهای اسرارآمیز و پوشیدهرجزخوانی هایی که امروز بپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو منابع انرژی از نفت و گاز سکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گنمایش تک نفرهعلم ساختن برج های چرخانابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکساز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست ديدن با چشم بسته در خواب هوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانبسیاری از مجرمان، خودشاندرگیری مغز در بیماری کویفلج نخاعی با الکترودهای زمان و گذر آن سریع استپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت سادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهنهایت در بی نهایتعادت دادن مغز بر تفکرابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 75دانشمندان نورون مصنوعی سهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویککوچکی قلبتفاوت های بین زن و مرد فقدست آسمانفاکسیبتزندگی زودگذرآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به سرگردانیانواع سکته های مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرات مغز پس از 40 سالگینوار عصب و عضلهمقالاتابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت هشتاد و نداروی لیراگلوتیدهشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به ذرات کوانتومی زیر اتمی قکاهش مرگ و میر ناشی از ابتلاش های جدید در درمان سرفرد موفقزاوسکا درمان گوشرزبان فرایند تکاملی برای آینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سشناخت و معرفت، و نقش آن دانسولین هوشمندمنبع هوشیاری در کجاست؟ قجهان فراکتالنیاز به آموزش مجازی دیجیاثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک قسمت سومهندسه زبانِ زمان استاز سایه بگذرداروی ضد تشنج با قابليت تویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی ارهبر حقیقیکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریقلب دروازه ی ارتباطزبان شناسی نوین نیازمند آیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر انتخاب از طرف محیط شگفتی های زنبور عسلاولین مورد PML به دنبال تکمواد کوانتومی جدید، ممکنجهان پیوستهچگونه باغبانی باعث کاهش اختلال در شناسایی حروف و خلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر بحثی در مورد عملکرد لوب فدر هم تنیدگی کوانتومی و دواکنش به حس جدیدروح در جهانی دیگر استگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستقدرت مردمسلول های بنیادیآیا دلفین ها می تواند از تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش قهوه در سلامتیشباهت های ریشه ای چند بیمایمپلانت مغزی کمک میکند میدان بنیادین اطلاعاتارتقا یا بازگشت به قبل ازجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنگاهی بر قدرت بینایی دراخوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیبدون بار گذشتهدرمان های جدید ALSواکسنی با تاثیر دوگانه اروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سوملا اکراه فی الدینسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش اتصالات بین سلولهای ضایعه ی شبکه لومبوساکرالایا تکامل هدفمند استماپروتیلینارزش های وارونهجدایی خطای حسی استنباید صبر کرد آتش را بعد خطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی برخی نرمش ها برای درد زاندرمان جدید ام اسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمملاحظات بیهوشی قبل از جرسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازیننقش غذاها و موجودات درياطبیعت بر اساس هماهنگیاگر خواهان پیروزی هستیمجرم، گاهی قربانی استچرا ماشین باید نتایج را پاز واقعیت امروز تا حقیقتحقیقت در علم، هرگز نهایی دندان ها را مسواک بزنید تهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی برداشت مغز ما از گذر زماندرون قفس یا بیرون از آنرحم مصنوعیپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسمنابع انرژی از نفت و گاز سکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج چند نرمش مفید برای کمردرعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاستدی متیل فومارات(زادیوا)(هوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنبسیاری از بیماری های جدیدرگیری مغز در بیماران مبفلج بل، فلجی ترسناک که آنزمان و صبرپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلرومنبع هوشیاری کجاست قسمت سازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمینهادینه سازی فرهنگ اختلاعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 78دانشمندان یک فرضیه رادیکهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه استفاوت های تکاملی در مغز ودست بالای دستفاجعه ی جهل مقدسزندگی سلول در بدن، جدای اآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشاسربازان ما محققا غلبه می انیس بی کسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرات آب و هوایی که به نوار عصب و عضله مهم در تشتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت هشتاد و شداروی تشنجی دربارداریو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبذرات کوانتومی زیر اتمی قکاهش التهاب ناشی از بیماتلاش های جدید شرکت نورالفرد یا اندیشهفرد حساس از نظر عاطفی و بزبان متغیرآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر کتامین در درمان پاشناخت حقیقت یا آرزوهای گانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهان قابل مشاهده بخش کوچچیز جدید را بپذیراثرات مفید قهوهحس و ادراک قسمت سی و هشتمهندسه، نمایشی از حقیقتاز علم جز اندکی به شما داداروی ضد تشنج با قابليت تویروس مصنوعیبارداری بدون رحمروی و منیزیم در تقویت استکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریقلب روباتیکزبان، نشان دهنده ی سخنگو آیا گذشته، امروز وآینده تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالشهای پیش روشانس یا نتیجه ی تلاشاولین مورد پیوند سر در انموجود بی مغزی که می تواندجهان پیوستهچگونه تکامل مغزهای کنونیاختلال در شناسایی حروف و خلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکبحثی درباره هوش و تفاوتهدر هر سوراخی سر نکنواکسن های شرکت فایزر آمرروح رهاییگلوئونتو با همه چیز در پیوندیقدرت و شناخت حقیقتسلول های بنیادی منابع و اآیا دلفین ها میتوانند باتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش مهاجرت در توسعه نسل اشباهت کیهان و مغزایمپلانت نخاعی میتواند دمیدازولام در درمان تشنج ارتوکين تراپی روشی جديد جهشهای مفید و ذکاوتی که دنگاهی بر توانایی اجزاي بخوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چبدون زمان، ماده ای وجود ندرمان های جدید میگرنوابستگی یعنی قلادهروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)لاموژین داروی ضد اوتیسم؟سندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته نقش تیروئید در تکامل مغزضایعه ی عروقی مخچهایجاد احساساتماجرای جهل مقدسارزش های حقیقی ارزش های غجریان انرژی در سیستم های نبرو و انرژی مداومخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان برخی نرمش ها برای زانودرمان جدید ای ال اس، توفررژیم غذایی سالم و ضد التهپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیممانتین یا آلزیکسا یا ابسیاهچاله هاترک امروزنقش غذاها و موجودات درياطعمه ی شبکه های ارتباط اجاپل ویژن پرو در تشخیص بیممحل درک احساسات روحانیچرا مردم با زندگی میجنگناز کجا آمده ام و به کجا میحقیقت راستین انسان علم بده روش موفقیتهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرداشتت از جهان رو زیاد درون آشفته ی تو و ظاهر خنرحم مصنوعیپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کومنابع انرژی از نفت و گاز سکته مغزیتشنج چیستچند جهانیعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تحافظه ی هوش مصنوعیدین اجباریهوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتبسیاری از بیماری های جدیدرگیری مغزی در سندرم کووفلج خوابزمان واقعیت است یا توهمپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهچهار میلیارد سال تکامل بعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 82دانشمندان ژنی از مغز انسهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری تفاوت های زبانی سرمنشا تدستورالعمل مرکز کنترل بیفاصله ها در مکانیک کوانتزندگی، مدیریت انرژیآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتسردرد میگرنانگشت ماشه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرات تکاملی سر انسان نوار عصب و عضله تعیین محلصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشناز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت پنجمداروی جدید ALSوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مذرات کوانتومی زیر اتمی قکاهش حافظه هرچند فرایندیتلاش هایی در بیماران قطع تلاشی برای درمان قطع نخافردا را نمیدانیمزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناخت درون، شناخت بیرون؛انسان میوه ی تکاملمنبع خواب و رویاجهان موازی و حجاب هاچیزی منتظر شناخته شدناثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت سی و ششمهنر فراموشیازدواج های بین گونه ای، رداروی ضد تشنج توپیراماتویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سرویا و واقعیتکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنقلب را نشکنزبان، وسیله شناسایی محیطآیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوشانس یا تلاشاولین هیبرید بین انسان و موجودات مقهور ژنها هستندجهان پر از چیزهای اسرار آچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات مخچهخلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان دبحثی درباره هوش و تفاوتهدر والنتاین کتاب بدید همواکسن کووید 19 چیزهایی که روزه داری متناوب، مغز را گمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشقدرت کنترل خودسلول های بدن تو پیر نیستنآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر روده بر مغزنقش میدان مغناطیسی زمین شباهت زیاد بین سلول هاي عایمان به رویامکان زمان یا حافظه زمانارتباط میکروب روده و پارجهشهای مفید و ذکاوتی که دنگاهت را بلند کنخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مبرنامه و ساختار پیچیده مدرمان های جدید در بیماری واسطه ها د رمسیر ایجاد مغروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشلایو دوم دکتر سید سلمان فسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنونقش حفاظتی مولکول جدید دضایعات در عصب زیر زبانیایران بزرگماجرای عجیب گالیلهارزش حقیقی زبان قسمت اولجریان انرژی در سیستم های خطای ادراک کارماهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندبرخی نرمش های گردندرمان جدید سرطانرژیم غذایی ضد التهابیپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودتوکل بر خداآسانی موفقیتمن کسی در ناکسی دریافتم سیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکنقش غذاها و موجودات درياظهور امواج مغزی در مغز مصاپی ژنتیکمحل درک احساسات روحانی دچرا مغز انسان سه هزار سالاز کسی که یک کتاب خوانده حقیقت غیر فیزیکیدهن، بزرگترین سرمایههوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمربررسي علل احتمالي تغيير دروغ نگو به خصوص به خودترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم منابع انرژی از نفت و گاز سال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچند جهانیعلائم عصبی آلزایمر، با اابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه انسان و حافظه ی هوشدین، اجباری نیستهوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریکمردردبشکه ای که ته نداره پر نمدرگیری مغزی در سندرم کووفلج خواب چیستزمان پلانکپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدچهار ساعت پس از کشتار خوکعدم درکابزار بقا از نخستین هماننعناعاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 87دانشمندان پاسخ کوانتومی هدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدتفاوت ایستایی و تکاپودغدغه نتیجه ی نادانی استفاصله ی همیشگی تصویر ساززندان ذهنیآموزش نوین زبانمعرفت و شناختتابوهای ذهنیسردرد میگرن در کودکانانگشت نگاری مغز نشان میدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغذیه بر ژنها تاثیر داردنوبت کودکانسوالات پزشکیابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت پنجاهداروی جدید s3 در درمان ام وقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از رفلکس وتری با توضیح دکتر کاهش دوپامین عامل بیماریکاهش سن بیولوژیکی، تنها تلاشی تازه برای گشودن معفرزندان زمان خودزبان چهار حرفی حیات زمینآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناسایی تاریخچه ی تکاملیانسان ها می توانند میدان منتظر نمان چیزی نور را بهجهان ما میتواند به اندازچیزی خارج از مغزهای ما نیاثرات مضر ماری جواناحس و ادراک قسمت سیزدهمهنر حفظ گرهاسکلت خارجی در درمان اختداروی ضد جنون در درمان تیویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خدارویا و کابوسکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد قوی تر باشزدودن نقص از هوش مصنوعیآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگترین مصرف کننده شاهکار قرناولین تصویر در تاریخ از سمورد نادر همپوشانی دو بیجهان پر از چیزهای جادویی چگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات حرکتی در انسانخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجبحثی درباره هوش و تفاوتهدر یک فراکتال هر نقطه مرکواکسن کرونا و گشودن پنجرروزه داری و التهاب زیانبگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بقدرت انسان در نگاه به ابعسلول بنیادی و ای ال اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر روزه داری بر سلامت نقش محیط زندگی و مهاجرت دشباهت زیاد بین سلول هاي عاین پیوند نه با مغز بلکه مکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط ماده و انرژیجوانان وطنچالش هوشیاری و اینکه چرا خانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مبرنامه ی مسلط ژنها در اختدرمان های جدید سرطانوبینار اساتید نورولوژی دروشی جدید در درمان نابینگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنلبخند بزن شاید صبح فردا زسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسونقش حیاتی تلومر دی ان آ دضرورت زدودن افکارایرادهای موجود در خلقت بماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت دومجریان انرژی در سیستم های خطای حسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانبرخی یونها و مولکول های مدرمان جدید سرطانرژیم غذایی ضد دردپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتآشنا پنداریمن پر از تلخیمسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انساننقش غذاها در کاهش دردهای ظرف باید پر شود چه با چرک ابتدا سخت ترین استمحدودیت چقدر موثر استچرا مغزهای ما ارتقا یافت از آغاز خلقت تا نگاه انساحقیقت غیر قابل شناختدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوبررسی مغز با امواج مادون دریای خدارساناها و ابر رساناها و عپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیمامنابع انرژی از نفت و گاز سانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون چند جهانی و علمعلت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر براز تکینگی تا مغز از مغز تحباب های کیهانی تو در تودیوار همه اش توهم بودهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانابشریت از یک پدر و مادر نیدرگیری اعصاب به علت میتوفلج دوطرفه عصب 6 چشمزمان به چه دلیل ایجاد میشپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجنون و القلمعدالت برای من یا برای همهابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهلدانشمندان اولین سلول مصنهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیذهن ما از در هم شکستن منبفتون های زیستیزونیسومایدآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتسردرد میگرنی در کودکانانتقال ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتثبت و دستکار ی حافظهنور از عمق تاریکیپیامهای کاربرانابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستاز تکامل تا مغز از مغز تا حس و ادراک قسمت پنجاه و یداروی جدید لنفوم و لوکمیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و رفتار مانند بردهبا خودت نجنگرفتار وابسته به شکلکایروپاکتیک چیستتلاشی جدید در درمان ام اسفرضیه ای جدید توضیح میدهزبان نیاز تکاملی استآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناسایی سلول های ایمنی اانسان یک کتابخانه استمنتظر زمان ایده آل نشوجهان مادی، تجلی فضا در ذهچیزی شبیه نور تو نیستاجزای پر سلولی بدن انسان حس و ادراک قسمت ششمهنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمنددارویی خلط آورویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملرویا و خبر از آیندهکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانقیچی ژنتیکیسفر فقط مادی نیستآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز حریص برای خون، کلید تشاهکار شش گوشاولین دارو برای آتاکسی فموسیقی نوجهان دارای برنامهچگونه حافظه را قویتر کنیاختلالات صحبت کردن در انخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هابحثی درباره هوش و تفاوتهدر کمتر از چند ماه سوش جدواکسن کرونا از حقیقت تاتروزه داری و بیمار ی ام اس گوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایقدرت ذهنسلول بنیادین از مخاط بینآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر روغن رزماری استنشانقش مرکز تنفس سلولی در بیشجاعت و ترساین اندوه چیستمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط متقابل با همه ی حیجوانان وطنچالش هوشیاری و اینکه چرا خانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱درمان های رایج ام اسوجود قبل از ناظر هوشمندروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیلحظات خوش با کودکانسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسنقش خرچنگ های نعل اسبی درضرب المثل یونانیایستادن در برابر آزادی بماده ی خالیچت جی پی تیارزش حقیقی زبان قسمت سومجراحی گردن همیشه برای دیخطر آلودگی هواهوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توبرخی اثرات مضر ویتامین ددرمان دارویی سرطان رحم براه فراری نیستپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریمن بی من، بهتر یاد میگیرمسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودوننقشه مغزی هر فرد منحصر بهعقل مجادله گرابتدایی که در ذهن دانشمنمحدودیت های حافظه و حافظچرا ویروس کرونای دلتا وااز انفجار بزرگ تا انفجار حقیقت، آن چیزی نیست که جلدو بیماری روانی خود بزرگ هوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهبررسی و اپروچ جدید بر بیمدرک فرد دیگر و رفتارهای ارستگاری محدود به یک راه نپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیافسردگی و ساختار مغزمنابع انرژی از نفت و گاز سانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانچند روش ساده برای موفقیتعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تحباب هایی تو در تودیوار، از ابتدا توهم بودهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسکمردرد و علل آنبعد پنجمدرب بسته با غیر خود باز مفن آوری های جدید علیه شنازمان شگفت انگیزپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعینوآوری ای شگفت انگیز دانعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هفتدانشمندان تغییر میدان مغهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی تفاوتهای جنسیتی راهی براذهن چند جانبه نیازمند نگفروتنی معرفتیزونا به وسیله ویروس ابله آن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بسردرد و علتهای آنانتروپی و هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتثبت امواج الکتریکی در عصنور درونسایتهای دیگرابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریماز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و دداروی جدید میاستنی گراویوقتی فهمیدی خطا کردی برگوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشرفتار اجتماعی انسان، حاصکار امروز را به فردا نیندتمایل زیاد به خوردن بستنفساد اقتصادی سیتماتیک درزبان و کلمه حتی برای کسانآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وشواهدی از نوع جدیدی از حاانسان باشمنحنی که ارتباط بین معرفجهان مرئی و نامرئینکاتی در مورد تشنجاجزایی ناشناخته در شکل گحس و ادراک قسمت شصت و هشتهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور دارویی ضد بیش فعالی سیستواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبکرویا بخشی حقیقی از زندگی کریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر درجه حرارت بر عملکمغز در تنهایی آسیب میبینشاید گوشی و چشمی، آماده شاولین دروغموسیقی هنر مایع استجهان در حال نوسان و چرخشنگاه من، نگاه تو و یا حقیاختلالات عضلانی ژنتیکخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیبابحثی درباره هوش و تفاوتهدر آرزوهایت مداومت داشتهواکسن کرونا ساخته شده توروزه داری سلول های بنیادگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیقدرت عشقسلول عصبی شاهکار انطباق آیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش نگاه از پایین یا نگاهشرکت نورالینک ویدیویی ازاین ایده که ذرات سیاهچالما انسانها چه اندازه نزدارتباط چاقی و کاهش قدرت بجواب دانشمند سوال کننده چالش هوشیاری و اینکه چرا خار و گلهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودبرین نت به جای اینترنتدرمان های علامتی در ام اسريتوکسيمب در درمان ام اسگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدلرزش ناشی از اسیب به عصبسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش داروهاي مختلف معروف ضربه مغزی در تصادف راننداکنون را با همه ی نقص هایماده ای ضد التهابیچت جی پی تیارزش خود را چگونه میشناسجستجوی متن و تصویر به صورخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امبرخی اختلالات عصبی مثانهدرمان زخم دیابتی با تکنوراه نجاتپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستمننژیتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودوننقشه های مغزی جدید با جزیعقل سالمابتذال با شعار دینمحدودیت درک انسانچرا پس از بیدار شدن از خواز بار خود بکاه تا پرواز حقایق ممکن و غیر ممکندو بار در هفته ماهی مصرف هوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وبررسی ژنها در تشخیص بیمادرک نیازمند شناخت خویش ارشته نوروایمونولوژی و نقپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقمنابع انرژی از نفت و گاز ساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های چندین ماده غذایی که ماننعوامل موثر در پیدایش زباابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تحد و مرزها توهم ذهن ماستدید تو همیشه محدود به مقدهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منابعد از کرونادرختان چگونه بر تشکیل ابفناوری هوش مصنوعی نحوه خزمزمه ات مانده در گوشمپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوعنوار مغز مشاهده ی غیر مستعشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هشتدانشمندان روش هاي جدیدی هر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تتقلید مرحله ای نسبتا پیشذهن هوشیار در پس ماده ی مفروتنی و غرورزیان غذاهای پرچربآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسردرد به دلیل مصرف زیاد مانتظار گذر تندباد؟منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجلو رفتن یا عقبگردنوروفیبروماتوزابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستاز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و سداروی جدید آلزایمرداروی جدید ای ال اسوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنرقیبی قدرتمند در برابر مکار با یگانگی و یکپارچگیتمایز یا کشف یگانگیفشار و قدرتزبان و بیان نتیجه ساختماآیا مصرف مولتی ویتامین هتاثیر احتمالی عصاره تغلیمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وشواهدی از دنیسوان(شبه نئانسان جدید از چه زمانی پامنشأ اطلاعات و آموخته ها جهان مشارکتیچگونه مولکول های دی ان ایاحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت شصت و دوهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمداستانها و مفاهیمی اشتباواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی رویا تخیل یا واقعیتکریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استقانون مندی نقشه ژنتیکی مسفر به مریخ در 39 روزآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز را از روی امواج بشناسشاید درست نباشداولین سلول مصنوعیمیهمانهای ناخوانده عامل جهان در حال ایجاد و ارتقانگاه مادی غیر علمی استاختراع جدید اینترنت کوانخواب زمستانی سلول های سرهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخوردبحثی درباره احساسات متفادر آسمان هدیه های نادیدنواکسن آلزایمرروزهای بد باقی نمیماندگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را قضاوت ممنوعسلول عصبی، در محل خاص خودآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش نظام غذایی در تکامل مشربت ضد خلطاین ابتدای تناقض هاستما انسانها چه اندازه نزدارتباط هوش ساختار مغز و ژجواب سنگ اندازیچالش هوشیاری و اینکه چرا خارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودبرای یک زندگی معمولیدرمان ژنتیکی برای نوآوریریه زغالیگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش درختان در تکاملضررهای مصرف شکر و قند بر اکوییفلکسماده، چیزی نیستنتایج نادانی و جهلاز فرد ایستا و متعصب بگذرجستجوی هوشیاری در مغز مادفاع از پیامبرهوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده برخی اصول سلامت کمردرمان ساده ی روماتیسمراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استمنابع انرژي پاک سرچشمه حسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دنقشه با واقعیت متفاوت اسعقلانیت بدون تغییرابداع دی ان ای بزرگترین دمخچه فراتر از حفظ تعادلچرا ارتعاش بسیار مهم استاز بحث های کنونی در ویروسحل مشکلدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندبررسی بیماری التهابی روددرک و احساسرشد مغز فرایندی پیچیده اپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیمنابع انرژی از نفت و گاز سایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل چندجهانیعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به ساز تکینگی تا مغز از مغز تحریص نباشدیدن خدا در همه چیزهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبعد از کرونادرختان اشعار زمینفواید روزه داری متناوبزنان باهوش ترپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان نوار مغز با توضیح دکتر فاعشق، شلوغ کردن نیستابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و دومدانشمندان روشی برای تبدیهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده تقلید از روی طبیعتذهن و شیمی بدنفرگشت و تکامل تصادفی محض زیباترین چیز در پیر شدنآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سردرد تنشناندوه در دنیا استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجلوتر را دیدننورون هاي مصنوعی می توانابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتاز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و شداروی جدید برای میاستنی وقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولترموزی از نخستین تمدن بشرکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرفضا و ذهن باززبان و بیان، در سایه پیشرآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وشیشه ی بازالتی و سیلیکونانسان خطرناکترین موجودمنشاء کوانتومی هوشیاری اجهان معناچگونه میتوان با قانون جناحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت شصت و ششهورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل دخالت در ساختار ژنهاواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل برویا حقی از طرف خداکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استقانون گذاری و تکاملسفر تجهیزات ناسا به مریخ آیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز زنان جوانتر از مغز مرشایسته نیست در جیب خود قراوکرلیزوماب داروی جدید شمیوتونیک دیستروفیجهان ریز و درشتنگاه محدود و تک جانبه، مشادامه بحث تکامل چشمخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی بحثی درباره احساساتی غیردر آستانه ی موج پنجم کوویواکسن ایرانی کرونا تولیدروزهای سختگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیقطار پیشرفتسلولهای ایمنی القا کنندهآگاهی فراتر از آگاهیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش نظریه تکامل در شناساشش مرحله تکامل چشماینکه به خاطرخودت زندگی ما اکنون میدانیم فضا خالارتباط پیوسته ی جهانجوسازی مدرنچالش کمبود اندام برای پیخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریبرای پیش بینی آینده مغز ددرمان پوکی استخوانریواستیگمینگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونلزوم گذر انسان از حدها و سندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سنقش ذهن و شناخت در حوادث ضررهای شکر بر سلامت مغزاکسی توسین و تکامل پیش اماده، چیزی بیش از یک خلا نجات در راستگوییاز مخالفت بشنوحفره در مغزدفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومبرخی اطلاعات روانشناسی مدرمان سرگیجه بدون نیاز براه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزنقص های سیستمی ایمنیعقیده ی بی عملابزار هوش در حال ارتقا ازمخچه ، فراتر از حفظ تعادلچرا بیماری های تخریبی مغاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحلقه های اسرارآمیزدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسبررسی سیستم تعادلی بدن ادرک کنیم ما همه یکی هستیمرشد مغز علت تمایل انسان بپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و همنابع بی نهایت انرژی در دسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزنه ناامیدی بلکه ارتقاعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تحرکات چشم، ترجمه کننده ی دیدگاه نارسای دوگانه ی مهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهودرد و درسفیلمی بسیار جالب از تغییزنجیرها را ما باید پاره کپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهننوار مغز ترجمه رخدادهای عصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و سومدانش، قفل ذهن را باز میکنهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایتقلید از طبیعتذهن تو همیشه به چیزی اعتقفراموش کارها باهوش تر هسزیباترین چیز در افزایش سآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتاسردرد سکه ایاندوه دردی را دوا نمیکندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجمجمه انسان های اولیهنورون های ردیاب حافظهابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انساناز تکامل تا مغز، از مغز تاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای کاهش وزنویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریرمز و رازهای ارتباط غیر ککارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانفضای قلب منبع نبوغ استزبان و تکلم برخی بیماریهآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر تغذیه بر سلامت روامغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وشکل های متفاوت پروتئین هانسان عامل توقف رشد مغزمهمان ناخواندهجهان هوشمندچگونه مغز ما، موسیقی را پاحتیاط در ورزش زانو در خاحس و ادراک سی و هفتمهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در در میان تاریکی و روشناییواقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا رویاها از مغز است یا ناخوکشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیقانون جنگلسفر دشوار اکتشافآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر درجه حرارت بر عملکمغزهای کوچک بی احساسشادی، پاداش انجام وظیفهايندگان چگونه خواهند دیدمیگرن و پروتئین مرتبط با جهان شگفت انگیزنگاه کلی نگراداراوون تنها داروی تاییخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیربخش فراموش شده ی حافظهدر درمان بیماری مولتیپل واکسن اسپایکوژنروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريقطره قطرهسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش هورمون های تیروئید دششمین کنگره بین المللی ساینکه خانواده ات سالم باما از اینجا نخواهیم رفتارتباط انسانی، محدود به جامعه ی آسمانیچالش دیدگاه های سنتی در بخدا موجود استهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قبرای اولین بار دانشمنداندرمان پوکی استخوانریاضیات یک حس جدید استگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپولزوم سازگاری قانون مجازاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارنقش روی و منیزیم در سلامتضعیف و قویاکسکاربازپین در درمان تشماست مالینخاع ما تا پایین ستون فقراز نخستین همانند سازها تحق انتخابدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیبرخی بیماری ها که در آن بدرمان سرگیجه بدون نیاز براه پیروزی در زندگی چیستپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقص در تشخیص هیجانات عامعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقا از نخستین همانمخچه ابزاري که وظیفه آن فچرا حیوانات سخن نمی گویناز تلسکوپ گالیله تا تلسکحمله ویروس کرونا به مغزدو داروی جدید برای میاستهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتاببررسی علل کمر درد در میاندرک احساسات و تفکرات دیگرشد در سختی استپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنابع جدید انرژیساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشنه به اعدامعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهاز تکینگی تا مغز از مغز تحرکت چرخشی و دائمی کیهاندژا وو یا اشنا پنداریهیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهودرد باسن و پا به دلیل کاهفیروز نادریزندگی فعال و مثبت روند آلپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت سختی ها رفتنی استتغییرنوار مغز در فراموشی هاعصب سیاتیکابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشوداز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت نهمدانش، یک انسان را ناسازگهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلتقویت استخوان در گرو تغذذهن خود را مشغول هماهنگیفراموشی همیشه هم بد نیستزیر فشار کووید چه باید کرآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتاسردرد عروقی میگرناندوهگین نباش اگر درب یا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنین مصنوعینوروپلاستیسیتی چیستابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بهمراه سختی، اسانی هستاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیرمز گشایی از اتصالات مغزکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیقفس ذهنزبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر حرکات چشم بر امواج مغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وشکل پنجم مادهانسانیت در هم تنیده و متصمهندسی ژنتیک در حال تلاش جهان هوشیارچگونه مغز پیش انسان یا هماحتیاط در تعویض داروهاحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلادر مانهای کمر دردواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهرویاهای پر رمز و حیرتی درکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایقانون جنگلسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز، فقط گیرندهشب سیاه سحر شودايا اراده آزاد توهم است یمیگرن و خوابجهانی که نه با یک رخداد و نگاه انسان محدود به ادراادب برخورد با دیگرانخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم بخش های تنظیمی ژنومدر سال حدود 7 میلیون نفر واکسن اسپایکوژن ضد کروناروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی لمس کوانتومیسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگنقش هورمون زنانه استروژنصبور باشاینترنت بدون فیلتر ماهواما اشیا را آنطور که هستندارتباط از بالا به پایین مجاودانگی مصنوعیچاالش ها در تعیین منبع هوخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریبرای تمدن سازی، باید در بدرمان آرتروز با ورزش موضریتوکسیمابگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رلزوم سازگاری قانون مجازاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزنقش روزه داری در سالم و جطلوع و حقیقتاگر فقط مردم میفهمیدند کماست مالی با هوش انسانینخستین تمدن بشریاز نخستین همانند سازها تحقیقت قربانی نزاع بین بی دل به دریا بزنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دبرخی بیماری های خاص که بددرمان سرگیجه بدون داروراه انسان شدن، راه رفتن وپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکنقطه ی رسیدن به قلهعلم و روحابزار بقا از نخستین همانمخچه تاثیر گذار بر حافظهچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکنیکی تا مغز از مغز تحمایت از طبیعتدو سوی واقعیتهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهبرطرف کردن خشونت را از خادرک تصویر و زبان های مخلترشد، رسیدن به یک هدف نیستپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیمناطق خاص زبان در مغزساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتنه به اعدامعید نوروز مبارکابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس متفاوتدژاوو یا آشناپنداریهیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هتفکر قبل از کاردرد زانو همیشه نیاز به جرفیزیک مولکولها و ذرات در زندگی هوشمند در خارج از زپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطامنبع هوشیاری کجاست قسمت سرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زنوار مغز در تشخیص بیماری عضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسباز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهارمدائما بخوانهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندتقویت حافظه یا هوش مصنوعذهن سالمفراموشی و مسیر روحانیزیرفون داروی ضد ام اسآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیماسرطان کمیت گراییاندام حسی، درک از بخش هایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنگ هفتاد و دو ملت همه را نوروز مبارکابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک قسمت بیست و چهابعاد بالاترحس و ادراک قسمت بیست و یکهمراهی میاستنی با برخی ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتویتامین E در چه مواد غذایباید از انسان ترسیدرمز پیشرفت تواضع است نه طکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبقفس را بشکنزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر دوپامین و سروتونینمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وشکرگزار هر چیزی باش که داانسانیت در برابر دیگرانمهندسی بدنجهان های بسیار دیگرچگونه هموساپينس بر زمین احساس گذر سریعتر زمانحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیادر محل کار ارزش خودت را بواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیترویای شفافکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسقانونمندی و محدودیت عالمسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیم کششبیه سازی میلیون ها جهان ايا اراده آزاد توهم است یمیگرن و روزه داریجهانی که از یک منبع، تغذینگاه از بیرون مجموعهادراک ما درک ارتعاشی است خودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استبخش بزرگی حس و ادراک ما ادر عید نوروز مراقب تصادف واکسن دیگر کرونا ساخته شروش هایی برای کم کردن اضطگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونلووفلوکساسینسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشنقش ویتامین K در ترمیم اسصبر لازمه ی پیروزی استایندرالما به جهان های متفاوت خودارتباط بین هوش طبیعی و هوجایی برای یاد گرفتن باقی نابینایی در نتیجه ی گوشی خدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنبرای خودآگاه بودن تو بایدرمان ام اس(مولتیپل اسکلریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینلزوم عدم وابستگی به گوگل سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمنقش رژیم غذایی بر رشد و اطلای سیاهاگر میدانی مصیبت بزرگتر ماشین دانشنخستین تصویر از سیاهچالهاز نخستین همانند سازها تحقیقت آنطور نیست که به نظدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبرخی توجهات در ببمار پاردرمان سرطان با امواج صوتراه بی شکستپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنابع انرژی از نفت و گاز سیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهنقطه ای بود و دگر هیچ نبوعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقا از نخستین همانمخاطب قرار دادن مردم، کاچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز و از مغز حوادث روزگار از جمله ویردولت یا گروهکهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندبزرگ فکر کندرک حقیقت نردبان و مسیری ز گهواره تا گورپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیممناطق خاصی از مغز در جستجساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولنه بدبخت بلکه نادانعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس چشایی و بویاییدگرگونی های نژادی و تغییهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعدردهای سال گذشته فراموش فیزیک هوشیاریزندگی و داراییپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتمنبع هوشیاری کجاست قسمت53سریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خونوار مغزی روشی مهم در تشخغم بی پایانابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت نوزدهمداروهای مصرفی در ام اسهزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاتقویت سیستم ایمنیفراموشی آرمانزیرک ترین مردمآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ویروس کرونا بر مغز سرعت فکر کردن چگونه استانرژی بی پایان در درون هرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنگ و تصور از جنگنوروز یا روز پایانینورالژیاتفاق و تصادفحس و ادراک قسمت بیست و دوهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنویتامین کابابا زود بیارمز بقای جهش ژنتیکیکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج قله برای دیدن نه برای به زبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وشکست حتمیانسان، گونه ای پر از تضادمهربانی، شرط موفقیتجهان هایی در جهان دیگرچگونه هوشیاری خود را توساحساسات کاذبحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیادر چه مرحله ای از خواب ، رواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين روان سالمکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیقارچ بی مغز در خدمت موجودسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جنین انسان، هوشمندی تاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیمکششبیه سازی سیستم های کوانای نعمت من در زندگیممیگرن سردردی ژنتیکی که بجهانی در ذهننگاه از دور و نگاه از نزدخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیربخش بزرگتر کیهان ناشناختدرمان نگهدارنده ی اعتیادواکسن دیگری ضد کرونا از دروش هایی برای جلوگیری از گیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونلوب فرونتال یا پیشانی مغسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش ژنتیک در درمان اختلاصبر و واقعیتایا کوچک شدن مغزانسان الما با کمک مغز خود مختاريمارتباط شگفت مغز انسان و فجایی خالی نیستناتوانی از درمان برخی ویخدای رنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعبرای رشد، باید از مسیر خطدرمان تومورهای مغزی با اریشه های مشترک همه ی موجوپل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرمقاومت به عوارض فشار خون سوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتنقش رژیم غذایی در رشد و اطوفان فقر و گرسنگی و بی ساگر نیروی مغناطیس نباشد مبانی ذهنی سیاه و سفیدنخستین روبات های زنده ی جاز نخستین همانند سازها تحقیقت افراددنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است برخی توصیه ها برای واکسیدرمان ضایعات نخاعیرابطه تشنج و اوتیسمپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در ومنابع انرژی از نفت و گاز سیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسرانقطه بی بازگشتعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقا از نخستین همانمدل همه جانبه نگر ژنرالیچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تحکمت الهی در پس همه چیزدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونبزرگ شدن مغز محدود به دوردرک دیگرانزمین در برابر عظمت کیهانپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در امنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختن آیندهتصویر زیبای اصفهاننه جنگ و نه خونریزیعادت همیشه خوب نیستابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک (قسمت اول )دانش قدرت استهیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابتفکر خلا ق در برابر توهم دردی که سالهاست درمان نشفیزیک و هوشیاریزندگی بی دودپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور همنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی نوار مغز، مفید و بی خطرغم بی پایانابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شوداز تکینگی تا مغز- از مغز حس و ادراک قسمت هفتمداروهای ام اسهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزتلقین اطلاعات و حافظهفرایند پیچیده ی خونرسانیزیست شناسی کل در جزء فراکآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر ژنها بر اختلالات خسطح آگاهی، رخدادهای زندگانرژی تاریکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنگ داده هاجنبه های موجی واقعیتنوسانات کوانتومی منبع مااتوبان اطلاعات و پلِ بینحس و ادراک قسمت بیست و سوهندسه ی پایه ایاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرویتامین کا و استخوانباد و موجرمز جهانکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنقله سقوطزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر داروهای ضد التهاب مغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وشگفت نیست من عاشق تو باشمانعطاف پذیری مکانیسمی علموفقیت هوش مصنوعی در امتجهان یکپارچهچگونه واکسن کرونا را توزاخلاق و علوم اعصابحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادر ناامیدی بسی امید استواقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و روبات ها قول میدهندکشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیقبل از آغازسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر درجه حرارت بر عملکمغط یک گیرنده استشبکه های مصنوعی مغز به درای همه ی وجود منمیگرن شدید قابل درمان اسجهان، تصادفی نیستنگاه از درون قفس یا بیرونخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها دبخش دیگری در وجود انسان هدرمان نابینایان آیا ممکنواکسن سرطانروش هایی ساده برای کاهش اگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارملوتیراستامسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبنقش گرمایش آب و هوا در همصبر بسیار بایدایا این جمله درست است کسیما بخشی از این جهان مرتبطارتباط شگفت انگیز مغز انجاذبهناتوانی در شناسایی چهره خدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردبرای زندگی سالم، یافتن تدرمان تشنجریشه های مشترک حیاتپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تمقایسه رقابت و همکاریسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بیننقش زنجبیل در جلوگیری از طوفان زیباییاگر نعمت فراموشی نبود بسمباحث مهم حس و ادراکنرمش های مفید برای درد زااز نشانه ها و آثار درک شدحقیقت انساندنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویابرخی درمان های Spinal Muscular Atدرمانهای بیماری پارکینسرادیوی مغز و تنظیم فرکانپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهمنابع انرژی از نفت و گاز سیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هانمیتوان با بیرون انداختنعلم بدون توقفابزار بقا از نخستین همانمدل هولوگرافیک ژنرالیزهچرا ذرات بنیادی معمولاً از تکینگی تا مغز از مغز تحافظه میتواند بزرگترین ددوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی درک درست از خود و هوشیاریزمین زیر خلیج فارس تمدنی پارادوکس ها در علممسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمچه زیاد است بر من که در ایعادت کن خوب حرف بزنیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک (قسمت دوم )دانش محدود به ابعاد چهارهیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانتفاوت مغز انسان و میمون هدرس گرفتن از شکست هافیزیک آگاهیزندگی در جمع مواردی را برپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزینوار مغز، ترجمه ی فعالیت غیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز حس و ادراک قسمت هفدهمداروهای تغییر دهنده ی سیهزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اذهت را روی چیزهای مفید متکیست کلوئید بطن سومتلاش ها برای کشف منابع جدفرایند تکامل و دشواری هازیست شناسی باور حقیقت یا آواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقتاثیر کلام در آیات کلام بسعی کن به حدی محدود نشویانرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست؟(قسم