دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

استفاده از هوش مصنوعی در بیماریهای عصب و عضله

بیماری موتور نورونی که به تدریج تمامی اعضای بدن را از کار انداخته و انسان را می کشد، اما استثناهایی نیز مانند فیزیکدان مشهور انگلیسی، استفان هاوکینگ وجود دارند که با این بیماری مقابله کرده و زنده مانده اند، با این همه برای چنین فردی که از برجسته ترین دانشمندان جهان به شمار می رود برقراری ارتباط و سخن گفتن با اطرافیان عاملی بسیار حیاتی به شمار می رود ، تا به حال به این فکر کرده اید که فردی مانند استفان هاوکینگ چگونه می تواند با افراد و محیط اطرافش ارتباط برقرار کند؟ ....

هاوکینگ نمونه بسیار ویژهای از مبتلایان به بیماری موتور نورونی است که علاوه بر حفظ ارتباط با اطرافیانش توانسته به مطالعات پیچیده فیزیکیاش نیز ادامه داده و تفکراتش را انتقال دهد.با این همه برقراری ارتباط برای بسیاری از افراد مبتلا به بیماری مشابه با هاوکینگ یا دیگر انواع بیماریهای فلج کننده بسیار دشوار است، تصور کنید روزی برسد که توان حرف زدن را از دست بدهید و تنها بخشی از بدنتان که قابلیت حرکت کردن دارد، ماهیچه کوچکی بر روی صورتتان، یکی از انگشتان دستتان و یا تنها چشمهایتان باشد در این صورت چه راهی برای برقراری ارتباط با محیط اطراف باقی خواهد ماند؟

راه حلی که برای استفان هاوکینگ در نظر گرفته شده، ابزاری است که به صفحه الفبا شهرت دارد، این صفحه جدولی از حروف مختلف الفبا است که فرد بیمار باید با کمک یک نفر دیگر حروف مورد نظر خود را برای بیان کردن از میان آنها انتخاب کرده و به این شکل سخن بگوید،برای مثال پرستاری باید به حروف اشاره کند و زمانی که به حرف مورد نظر بیمار اشاره کرد، بیمار با فشردن کلید یا به صدا درآوردن زنگی اعلام کند که پرستار به حرف مورد نظرش اشاره کرده است. به این ترتیب با کنار هم قرار گرفتن این حروف فرد می تواند سخن بگوید. با این همه این روند بسیار خسته کننده به نظر میآید.

از این رو امروزه نمونه های الکترونیکی این صفحات نیز ارائه شده اند تا بیماران بتوانند بدون نیاز به کمک فردی دیگر، از صفحه الفبا استفاده کنند.نمونهای که در اختیار هاوکینگ قرار دارد، رایانهای پیچیده است که به نمونه نرمافزاری صفحه الفبا و نرمافزار ترکیب صدا مجهز است، "سم بلکبرن" تکنسین فنی سیستم ارتباطی استفان هاوکینگ پیش از این درباره نحوه برقراری ارتباط وی با دیگران اینگونه توضیح داده بود:

"استفان از حدود سال 1986 تا به امروز برای صحبت کردن از فهرستی استفاده میکند که در کنترل یک سیستم رایانهای است. در اصل یک رایانه سلولهایی را در شبکهای بزرگ از حروف و واژه روشن میکند و زمانی که واژه درست روشن شد، کاربر نوعی سوئیچ را فشار میدهد. از زمانی که استفان حرکت دستهایش را از دست داد و دیگر نتوانست سوئیش را بفشارد، از حسگر فروسرخی که بر روی عینکش کار گذاشته شده و میتواند حرکات ماهیچههای گونهاش را رصد کند، استفاده شد،این حسگر به واسطه رصد حرکات ماهیچه گونه هاوکینگ، حروف درست را تعیین کرده و واژههای مورد نظر وی را تعیین میکنند.

سپس جعبه خاکستری کوچکی که در این دستگاه قرار داشته و نسخه سخت افزاری از صدای ترکیبی استفان را در خود دارد، با استفاده از پردازشگری ویژه، متن به دست آمده را به صدایی تبدیل میکند که شباهت زیادی به صدای استفان هاوکینگ دارد."البته تمامی بیماران به چنین تجهیزاتی دسترسی ندارند زیرا این تجهیزات بسیار گرانقیمت هستند. مدلهای ابتدایی این ابزارهای الکترونیک قیمتی در حدود چهاز هزار تا 10 هزار دلار دارند در حالیکه مدلهای پیشرفته تری که مشابه سیستم ارتباطی هاوکینگ به ردیاب حرکت چشم نیز مجهز است، 10 هزار تا 25 هزار دلار قیمت دارد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مشکلات بین دو همسر و برخیتری فلوپرازینروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی از عروسک تا کگربه شرودینگر و تاثیر مشادامه بحث تکامل چشمبرخی سلولهای عصبی در تلامغز انسان برای شادمانی طجهش های ژنتیکی مفید در سارشته نوروایمونولوژی و نقهوش عاطفی در زنان بیشتر اپرورش مغز مینیاتوری انساارتروز یا خوردگی و التهاتفاوتهای جنسیتی راهی برامغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک (قسمت اول )زبان و شناخت حقیقت قسمت سوقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا احتمال دارد رویا از آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوهم چیستنقش خرچنگ های نعل اسبی درخدا موجود استسیاره ابلهانآزمون ذهنی گربه شرودینگراز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تتکامل ساختار رگهای مغزی دژاوو یا آشناپنداریچند نرمش مفید برای کمردرواکسن سرطانسردرد میگرن در کودکانانواع سکته های مغزیاستفاده از هوش مصنوعی در لوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر کپسول نوروهرب بر سداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه مغز پیش انسان یا همیادگیری مهارت های جدید دشباهت زیاد بین سلول هاي عايا اراده آزاد توهم است یبیماری های مغز و اعصاب و موجودات مقهور ژنها هستندتاثیر انتخاب از طرف محیط درمان جدید میگرن با انتی نخاع ما تا پایین ستون فقرکووید نوزده و خطر بیماریعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از بیشتر کمردردها نیازی به محدودیت های حافظه و حافظتاثیر درجه حرارت بر عملکذهن چند جانبه نیازمند نگنشانه های گذشته در کیهان کشف مکانیسمی پیچیده در بابزارهای بقای از نخستین بحثی درباره هوش و تفاوتهبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات روانپزشکی پس از ستسلیم شدن از نورون شروع مروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی از عروسک تا کگزیده ای از وبینار یا کنفاداراوون تنها داروی تاییبرخی سيناپسها طی تکامل و مغز انسان رو به کوچک تر شجهش های ژنتیکی غیر تصادفرشد مغز علت تمایل انسان بهوشیاری کوانتومیآلودگی هوا و ویروس کروناارزش حقیقی زبان قسمت اولتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک (قسمت دوم )زبان شناسی نوین نیازمند ویتامین E برای فعالیت صحآیا احتمال دارد رویا از آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش داروهاي مختلف معروف خطا در محاسبات چیزی کاملسیاره ابلهانآسيب میکروواسکولاریا آسفرگشت و تکامل تصادفی محض تکامل شناخت انسان با کشفدگرگونی های نژادی و تغییچند جهانیواکسنی با تاثیر دوگانه اسردرد و علتهای آنانگشت نگاری مغز نشان میداستفاده از سلول های بنیالبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر سداستانها و مفاهیمی اشتباچگونه هموساپينس بر زمین یادآوری خواب و رویاشباهت زیاد بین سلول هاي عای آنکه نامش درمان و یادشبیماری گیلن باره و بیمارمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر احتمالی عصاره تغلیدرمان جدید کنترل مولتیپلنخستین تصویر از سیاهچالهکودک ایرانی که هوش او از عوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از با هوش مصنوعی خودکار روبمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکرفتار اجتماعی انسان، حاصنظام مثبت زندگیکشف ارتباط جدیدی از ارتبابزارهای دفاعی و بقای موبحثی درباره احساسات متفامشکلات روانپزشکی در عقب تشنج چیستروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی از عروسک تا کگزارش یک مورد جالب لخته وادغام میان گونه های مختلبررسي علل احتمالي تغيير مغز انسان رو به کوچکتر شدجهشهای مفید و ذکاوتی که دزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش، ژنتیکی است یا محیطیآلزایمرارزش حقیقی زبان قسمت دومتلقین اطلاعات و حافظهنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت چهارمزبان، وسیله شناسایی محیطویتامین E در چه مواد غذایآیا برای تولید مثل همیشه از تکنیکی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زینقش ذهن و شناخت در حوادث خطا در محاسبات چیزی کاملسیر آفرینش از روح تا مغز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هستئوری تکامل امروز در درمدانشمندان موفق به بازگردچندین ماده غذایی که ماننواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسردرد تنشناندوهگین نباش اگر درب یا استیفن هاوکینگ در مورد هلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر مانهای کمر دردچگونه واکسن کرونا را توزژن هوش و ساختارهای حیاتی شش مرحله تکامل چشماینکه به خاطرخودت زندگی بیماری ای شبیه آلزایمر و میگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر ترکیبات استاتین (سدرمانهای بیماری پارکینسنرمش های مفید در سرگیجهکودکان میتوانند ناقل بی عید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از بار سنین ابزار هوشمندی امخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکرقیبی قدرتمند در برابر منظریه تکامل در درمان بیمکشف جمجمه ای درکوه ایرهواثر مضر مصرف طولانی مدت ربحثی درباره احساساتی غیرمشاهده آینده از روی مشاهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی از عروسک تا کمگشایش دروازه جدیدی از طرادغام دو حیطه علوم مغز و بررسی و اپروچ جدید بر بیممغز ایندگان چگونه استجهشهای مفید و ذکاوتی که دزندگی هوشمند در خارج از زهیچگاه از فشار و شکست نترآمارهای ارائه شده در سطح ارزش حقیقی زبان قسمت سومتلاش هایی در بیماران قطع نقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت پنجمسفر نامه سفر به بم و جنوب ویتامین دی گنجینه ای بزرآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش روزه داری در سالم و جسیستم تعادلی بدنافت فشار خون ناگهانی در واز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستتئوری تکامل در پیشگیری و دانشمندان یک فرضیه رادیکچه زیاد است بر من که در ایوبینار اساتید نورولوژی دسردرد سکه ایانسان قدیم در شبه جزیره عاستیفن هاوکینگ در تفسیر لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر محل کار ارزش خودت را بچگونه آن شکری که می خوریمژن یا نقشه توسعه مغز و نقششمین کنگره بین المللی سایندرالبیماری ای شبیه ام اس مولتمیگرن شدید قابل درمان استاثیر دوپامین و سروتونیندرک فرد دیگر و رفتارهای انرمشهای مهم برای تقویت عکودکان خود را مشابه خود تعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از بارداری بدون رحممخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر درجه حرارت بر عملکرموزی از نخستین تمدن بشرهفت چیز که عملکرد مغز تو گمان میکنی جرمی کوچکی در اثرات فشار روحی شدیداثرات مفید قهوهبخش دیگری در وجود انسان همعنی روزهتشنج عدم توازن بین نورون روشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی از عروسک تا کمپمبرولیزوماب در بیماری چارتقا و تکامل سنت آفرینش بررسی سیستم تعادلی بدن امغز ابزار بقای برتر مادیجواب دانشمند سوال کننده زونا به وسیله ویروس ابله هاوکينگ پیش از مرگش رسالآن چیزی که ما جریان زمان ارزش خود را چگونه میشناستلاشی برای درمان قطع نخانقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت سومسفرنامه سفر به بم و جنوب ویرایش DNA جنین انسان، برآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز و از مغز توسعه برخی شغل ها با هوش خطرات هوش مصنوعینقش رژیم غذایی بر رشد و اسیستم دفاعی بدن علیه مغز افراد آغاز حرکت خودشان راز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاتا 20 سال آینده مغز شما به دانشمندان ژنی از مغز انسنهایت معرفت و شناخت درک عوراپامیل در بارداریسرعت فکر کردن چگونه استانسان ها می توانند میدان استخوان های کشف شده، ممکلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر چه مرحله ای از خواب ، رچگونه انتظارات بر ادراک ژنها نقشه ایجاد ابزار هوصرع و درمان های آنایا کوچک شدن مغزانسان البیماری اضطراب عمومیمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر دپاکین بر بیماری مدرک و احساسچرا مغزهای ما ارتقا یافت کوری گذرای ناشی از موبایعادت کردن به نعمتابزار بقای موجود زنده از بازگشت از آثار به سوی خدامدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکرمز و رازهای ارتباط غیر کهفت سین یادگاری از میراث گنجینه ای به نام ویتامین اثرات مضر ماری جوانابرنامه و ساختار پیچیده ممغز فکر میکند مرگ برای دیتصویربرداری فضاپیمای آمروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی به کمک هوش طبیپنج اکتشاف شگفت آور در موارتوکين تراپی روشی جديد بررسی علل کمر درد در میانمغز ابزار برتر بقاجاذبه و نقش آن در شکلگیریزیباترین چیز در افزایش سهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا ممکن است موش کور بی ماز نخستین همانند سازها تتلاشی تازه برای گشودن معنقش محیط زندگی و مهاجرت دحساسیت روانی متفاوتسفرنامه سفر به بم و جنوب واکنش های ناخودآگاه و تقآیا جهان ذهن و افکار ما ماز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های سازمان بهداشت دفاع در برابر تغییر ساختنقش رژیم غذایی در رشد و اسکته مغزیافزایش قدرت ادراکات و حساز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر مشاهده بر واقعیت بدانشمندان روش هاي جدیدی چهار میلیارد سال تکامل بورزش هوازی مرتب خیلی به قشلیک فراموشیانسان جدید از چه زمانی پااستروژن مانند سپر زنان دمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه باغبانی باعث کاهش ژنها ، مغز و ارادهضررهای مصرف شکر و قند بر ایا این جمله درست است کسیبیماری بیش فعالیمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر داروهای ضد التهاب درک احساسات و تفکرات دیگچرا پس از بیدار شدن از خوکی غایب شدی تا نیازمند دلعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از بازگشت به ریشه های تکاملمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکرویا و خبر از آیندههم نوع خواری در میان پیشیگویید نوزده و ایمنی ساکتاجزای پر سلولی بدن انسان برین نت به جای اینترنتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتغییر الگوی رشد مغزی با زروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی در کامپیوترهاپوست ساعتی مستقل از مغز دارتباط میکروب روده و پاربزرگ شدن مغز محدود به دورمغز از بسیاری حقایق می گرحقیقت قربانی نزاع بین بی زیرفون داروی ضد ام اسهدف یکسان، در مسیرهای متآیا ما تنها موجودات زنده از نخستین همانند سازها تتلاشی جدید در درمان ام اسنقش نظام غذایی در تکامل مخلاصه ای از مطالب همایش مسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن کووید 19 چیزهایی که آیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های غیر دارویی در سدقیق ترین تصاویر از مغز انقش زنجبیل در جلوگیری از سانسور از روی قصد بسیاری افزایش مرگ و میر سندرم کواز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدانشمندان روشی برای تبدیچهار ساعت پس از کشتار خوکورزش هوازی ، بهترین تمریشلیک فراموشیانسان عامل توقف رشد مغزاصول سلامت کمرملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومی و دچگونه تکامل مغزهای کنونیژنهای مشترک بین انسان و وضررهای شکر بر سلامت مغزایا ابزار هوشمندی یا مغز بیماری تی تی پیما انسانها چه اندازه نزدتاثیر داروی ضد تشنج سدیم درک تصویر و زبان های مخلتچرا بیماری های تخریبی مغکیست کلوئید بطن سومعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از بازسازي مغز و نخاع چالشی مرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر رو ح و روان بر جسمرویا بخشی حقیقی از زندگی همیشه اطمینان تو بر خدا بگوشه بیماری اتوزومال رسساجزایی ناشناخته در شکل گبرای پیش بینی آینده مغز دمغز مادران و کودکان در زمتغییر زودتر اتصالات مغزیريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپیموزایدارتباط چاقی و کاهش قدرت ببزرگ شدن تقریبا ناگهانی مغز به تنهایی برای فرهنگ حقیقت تنها چیزی است که شازبان مشترک ژنتیکی موجوداهدف از تکامل مغزآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز نخستین همانند سازها تتمایل زیاد به خوردن بستننقش نظریه تکامل در شناساخونریزی مغز در سندرم کووسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن کرونا و گشودن پنجرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه هایی در مصرف ماهیدلایلی که نشان میدهد ما بنقش زبان در سلطه و قدرت اسانسور بر بسیاری از حقایافسردگی و اضطراب در بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر داروهای مصرفی در ام اسنوآوری ای شگفت انگیز دانورزش و میگرنشنا در ابهای گرم جنوب نیانعطاف پذیری مکانیسمی علاضطراب و ترسممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر کمتر از چند ماه سوش جدچگونه جمعیت های بزرگ شکل ژنهای هوش ، کدامندطوفان فقر و گرسنگی و بی سایا بیماری ام اس (مولتیپبیماری دویکما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک حقیقت نردبان و مسیری چرا حیوانات سخن نمی گوینکاهش مرگ و میر ناشی از ابعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از بحتی علمی درباره تمایل بمرکز حافظه کجاستتاثیر رژیم گیاه خواری بر رویا تخیل یا واقعیتهمیشه عسل با موم بخوریمگوشت خواری یا گیاه خواریگیلگمش باستانی کیستاحساس گذر سریعتر زمانبرخی ملاحظات در تشنج های مغز چون ابزار هوش است دلیتغییر عمودی سر انسان از پریواستیگمینهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپیچیدگی های مغزی در درک زارتباط هوش ساختار مغز و ژبزرگترین خطایی که مردم ممغز برای فراموشی بیشتر کحقیقت خواب و رویازبان چهار حرفی حیات زمینهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز نخستین همانند سازها تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش هورمون های تیروئید دخواندن ، یکی از شستشو دهنسفری به آغاز کیهانواکسن کرونا از حقیقت تاتآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تتوضیحی ساده در مورد هوش مدنیای شگفت انگیز کوانتومنقش زبان در سلطه و قدرت اساخت شبکه عصبی با الفبایالکتروتاکسی(گرایش و حرکاز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیتاثیر نگاه انسان بر رفتاداروهای ام اسنوار مغزی روشی مهم در تشخورزش بهترین درمان بیش فعشناخت و معرفت، و نقش آن داولین هیبرید بین انسان واطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر درمان بیماری مولتیپل چگونه جمعیت های بزرگ شکل کلرال هیدرات برای خوابانطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا بدون زبان میتوانیم تبیماری ضعف عضلات نزدیک بما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک عمیق در حیواناتچرا حجم مغز گونه انسان درکاهش التهاب ناشی از بیماعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از بحث درباره پیدایش و منشامرکز خنده در کجای مغز استتاثیر رژیم گیاه خواری بر رویاها از مغز است یا ناخوهوموارکتوس ها ممکن است دگیاه خواری و گوشت خوار کداخلاق و علوم اعصاببرخی نکات از گاید لاین پرمغز چگونه صداها را فیلتر تغییرات منطقه بویایی مغزریسدیپلام تنها داروی تایهوش مصنوعی درمانگر کامپیپیوند مغز و سر و چالشهای ارتباط انسانی، محدود به بسیاری از بیماری های جدیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حقیقت راستین انسان علم بزبان و کلمه حتی برای کسانهزینه ای که برای اندیشیدآیا هوش ارثی دریافتی از پاز نشانه ها و آثار درک شدتمدن بشری و مغز اخلاقینقش هورمون زنانه استروژنخواب سالم عامل سلامتیسلول های بنیادی منابع و اواکسن کرونا ساخته شده توآیا دلفین ها می تواند از از تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول‌هدندان ها را مسواک بزنید تنقش سجده بر عملکرد مغزساخت شبکه عصبی مصنوعی با التهاب شریان تمپورالاز تکینگی تا مغز- از مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر نگاه انسان بر رفتاداروهای ضد بیماری ام اس ونورون هاي مصنوعی می توانورزش در کمر دردشناسایی سلول های ایمنی ااولین مورد PML به دنبال تکاطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع خواب و رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های بیماری آلزایمرچگونه حافظه را قویتر کنیکمردرد و علل آنظهور امواج مغزی در مغز مصایا تکامل هدفمند استبیماریهای تحلیل عضلانی اما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری قلب در بیماری ویرچرا خشونت و تعصبکاهش دوپامین عامل بیماریعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از بحثی در مورد نقش ویتامينمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر رژیم گیاه خواری بر رویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی می تواند بر احرویای شفافهوش مصنوعی و کشف زبان هایگالکانزوماب، دارویی جدیاخلاق پایه تکامل و فرهنگبرخی اثرات مضر ویتامین دمغز ناتوان از توجیه پیداتغییرات آب و هوایی که به رژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی درخدمت خلق وحپیوند سر آیا ممکن استارتباط از بالا به پایین مبعد از کرونامغز بزرگ چالش است یا منفعحمله ویروس کرونا به مغززبان و بیان نتیجه ساختماهزینه سنگین انسان در ازاآیا هوش سریعی که بدون احساز نظر علم اعصاب یا نرووستمساح حد واسط میان مغز کونقش ژنتیک در درمان اختلاخواب سالم عامل سلامتی و یسلولهای بنیادی مصنوعی درواکسن دیگر کرونا ساخته شآیا دلفین ها میتوانند بااز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول‌هدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش غذاها و موجودات درياساختار شبکه های مغزی ثابامیوتروفیک لترال اسکلرواز تکینگی تا مغز- از مغز قانون جنگلتاثیر ویتامین دی بر بیماداروی فامپیریدین یا نورلنورون های ردیاب حافظهوزوز گوششواهدی از دنیسوان(شبه نئاولین مورد پیوند سر در انبلندی در ذهن ما درک بلندیمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های جدید میگرننگاه محدود و تک جانبه، مشکمردرد با پوشیدن کفش مناعلم به ما کمک میکند تا موایرادهای موجود در خلقت ببیهوش کردن در جراحی و بیمماه رجبتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغز در بیماری کویچرا در مغز انسان، فرورفتکایروپاکتیک چیستمقالاتابزار بقای موجود زنده از بحثی جالب درباره محدودیتمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر رژیم گیاهخواری بر روبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشگامی در درمان بیماریهای اختلال در شناسایی حروف و برخی اختلالات عصبی مثانهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تغییرات تکاملی سر انسان رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیپیوند سر، یکی از راه حلهاارتباط بین هوش طبیعی و هوبعد از کرونامغز بزرگ چالشهای پیش روحوادث روزگار از جمله ویرزبان و بیان، در سایه پیشرهزاران سال چشم های بینا وآیا هشیاری کوانتومی وجوداز نظر علم اعصاب اراده آزتنفس هوازی و میتوکندرینقش آتش در رسیدن انسان بهخواب عامل دسته بندی و حفطسلسله مباحث هوش مصنوعیواکسن دیگری ضد کرونا از دآیا دست مصنوعی به زودی قااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنتکامل مادی تا ابزار هوشمدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش غذاها و موجودات درياسازگاری با محیط بین اجزاامید نیکو داشته باش تا آناز تکینگی تا مغز- از مغزتقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر ویروس کرونا بر مغز داروی لیراگلوتیدنوروپلاستیسیتی چیستیک پیشنهاد خوب برای آسان شگفتی های زنبور عسلاولین تصویر در تاریخ از سبه خودت مغرور نشومنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های جدید در بیماری نگاه انسان محدود به ادراکنفرانس تشنج هتل کوثر اصعلایم کمبود ویتامین E را اگر نعمت فراموشی نبود بسبیوگرافیماپروتیلینتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغز در بیماران مبچراروياها را به یاد نمی آکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از بحثی در مورد نقش کلسیم و مرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر عصاره تغلیظ شده گیروح رهاییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشگامی در درمان بیماریهای اختلال در شناسایی حروف و برخی بیماری ها که در آن بمغز آیندگان چگونه است ؟ثبت امواج الکتریکی در عصراه های جدید برای قضاوت رهوش احساسیپیشینیان انسان از هفت میارتباط شگفت مغز انسان و فبعد از کرونا دلخوشی بیهومغز بزرگ و فعال یا مغز کوحافظه و اطلاعات در کجاست زبان و تکلم برخی بیماریههستي مادي ای که ما کوچکترآیا واکنش های یاد گرفته واز نظر علم اعصاب اراده آزتنفس هوازی و میتوکندرینقش انتخاب از طرف محیط، نخودآگاهی و هوشیاريسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا رژیم غذایی گیاهی سلااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابتکامل مداومدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش غذاها و موجودات درياسخن پاک و ثابتامید درمان کرونا با هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر ژنها بر اختلالات خداروی تشنجی درباردارینوشیدن چای برای مغز مفید یک آلل ژنتیکی که از نئاندشاهکار قرناولین سلول مصنوعیبه زودی شبکه مغزی به جای مهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های رایج ام اسنگاهی بر قدرت بینایی دراکنگره بین المللی سردرد دعلایم کمبود ویتامین E را اگر نعمت فراموشی نبود بسبیوگرافیمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغزی در سندرم کووچراروياها را به یاد نمی آکاربرد روباتهای ريز، در صفحه اصلیابزارهای بقای موجود زندبحثی در مورد عملکرد لوب فمرز بین انسان و حیوان کجاتاریخ همه چیز را ثبت کردهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی روزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی الفاگوگاهی لازم است برای فهم و اختلالات مخچهبرخی بیماری های خاص که بدمغز انسان ایا طبیعتا تماجمجمه انسان های اولیهراه های جدید برای قضاوت رهوش احساسیپیشرفتی مستقل از ابزار هارتباط شگفت انگیز مغز انتفاوت مغز انسان و میمون همغز حریص برای خون، کلید تحافظه و اطلاعات در کجاست زبان و شناخت حقیقت قسمت چهستی ما پس از شروعی چگال آیا آگاهی پس از مرگ از بیاز آغاز خلقت تا نگاه انساتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش اتصالات بین سلولهای خودآگاهی و هوشیاريسودمندی موجودات ابزی بر آیا رژیم غذایی گیاهی سلااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستتکامل چشمديدن با چشم بسته در خواب نقشه مغزی هر فرد منحصر بهسریعترین کامپیوتر موجودامگا سه عامل مهم سلامتاز تکینگی تا مغز، از مغز قبل از انفجار بزرگتاثیر کلام در آیات کلام بداروی جدید s3 در درمان ام نوعی سکته مغزی ، وحشتناک یک جهش ممکن است ذهن انسانشبیه سازی میلیون ها جهان اوکرلیزوماب داروی جدید شبوزون هیگز چیستمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های علامتی در ام اسنگاهی بر توانایی اجزاي بکنگره بین المللی سردرد دعلت خواب آلودگی بعد از خواگر تلاش انسان امروز برابیان ژن های اسکیزوفرنی دمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغزی در سندرم کوونزاع بین جهل و علم رو به پکجای مغز مسئول پردازش تجسوالات پزشکیابزارهای پیشرفته ارتباط بحثی درباره هوش و تفاوتهمزایای شکلات تلخ برای سلمسیر دشوار تکامل و ارتقاتبدیل سلولهای محافط به سروش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی از عروسک تا کگاهی مغز بزرگ چالش استاختلالات حرکتی در انسانبرخی توجهات در ببمار پارمغز انسان برای ایجاد تمدجنسیت و تفاوت های بیناییراه پیروزی در زندگی چیستهوش عاطفی بیشتر در زنانپاسخ گیاهان در زمان خوردارتباط شگفت انگیز مغز انتفاوت های بین زن و مرد فقمغز زنان جوانتر از مغز مرحافظه و اطلاعات در کجاستزبان و شناخت حقیقت قسمت او هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا امکان بازسازی اندامهاز انفجار بزرگ تا انفجار تولید سلولهای جنسی از سلنقش حفاظتی مولکول جدید دخانواده پایدارسیلی محکم محیط زیست بر انآیا راهی برای رفع کم آبی از تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر دی متیل فومارات(زادیوا)(نقص در تشخیص هیجانات عامسرگیجه از شایعترین اختلاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاز تکینگی تا مغز، از مغز قدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر کپسول نوروهرب بر نداروی جدید ضد میگرننیاز به آموزش مجازی دیجییکی از علل محدودیت مغز امشبیه سازی سیستم های کوانايندگان چگونه خواهند دیدبی عدالتی در توزیع واکسن مواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان ژنتیکی برای نوآوریناتوانی از درمان برخی ویکندر در بیماریهای التهابعوامل موثر در پیدایش زباابزار هوش در حال ارتقا ازبیست تمرین ساده برای جلومحل درک احساسات روحانیتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری اعصاب به علت میتونزاع بین علم و نادانی رو کرونا چه بر سر مغز می آورپیامهای کاربرانابزارهای بقا از نخستین هبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات نخاعیتری فلوپرازینروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی از عروسک تا کگذر زمان کاملا وابسته به اختلالات صحبت کردن در انبرخی روش های تربیتی کودکمغز انسان برای شادمانی طجنسیت و تفاوت های بیناییراست دستی و چپ دستیهوش عاطفی در زنان بیشتر اپختگی پس از چهل سالگي به ارتباط غیرکلامی بین انساتفاوت های تکاملی در مغز ومغزهای کوچک بی احساسحس چشایی و بویاییزبان و شناخت حقیقت قسمت دوقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا انسان با مغز بزرگش اخاز بحث های کنونی در ویروستومورها و التهاب مغزی عانقش حیاتی تلومر دی ان آ دخارق العاده و استثنایی بسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیاما مقهور قوانین فیزیکاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل زباندژا وو یا اشنا پندارینقطه بی بازگشتسربازان ما محققا غلبه می انفجار و توقف تکاملی نشاازدواج های بین گونه ای، رقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر کپسول نوروهرب بر تداروی ضد تشنج با قابليت تچیزی خارج از مغزهای ما نییافته های نوین علوم پرده شباهت مغز با کیهان مادیايا اراده آزاد توهم است یبیمار 101 ساله، مبتلا به سموجود بی مغزی که می تواندتاثیر گیاهخواری بر رشد و درمان تشنجناتوانی در شناسایی چهره کوچک شدن مغز از نئاندرتاعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقا از نخستین همانبیش از نیمی از موارد انتقمحل درک احساسات روحانی دتاثیر درجه حرارت بر عملکذهن ما از در هم شکستن منبنزاع بین علم و جهل رو به پکشف مکانیسم عصبی خوانش پسایتهای دیگرابزارهای بقا ازنخستین همبحثی درباره هوش و تفاوته