دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کنگره بین المللی سردرد در اصفهان قسمت سوم

کنگره بین المللی سردرد در اصفهان قسمت سوم

درمان تمپورال آرتریت(التهاب شریان تمپورال که نزدیک گوش است)در مرحله اول با کورتون است، اگر به کورتون جواب ندهد باید به تشخیص های دیگر روماتولوژی و میلودیسپلازی، شک کرد.

در صورت عدم جواب سردرد مزمن مانند میگرن و یا تنشن به دارو، توکسین بوتولینیوم سودمند است.

همانطور که بیان شد برخی آنتی بادی ها میتواند در درمان میگرن سودمند باشد. مصرف این آنتی بادیها یک بار در ماه میباشد و راحتتر از درمان های مرسوم روزانه میگرن است ولی هزینه داروها بالاست.
Fremanezumab 225 sc
هرماه
Erenumab 70 ماهانه
از درمانهای دیگر،
نورومدولیشن مانند VNS(vagus nerve stimulation) و OCCIPITAL nerve stimulation
TMS(transcranial magnetic stimulation)
است.
در ترکیب سردرد میگرن و تنشن، گاباپنتین و SSRIسودمند است.

Post traumatic headache
سردرد بعد از ضربه به سر:
طی هفت روز از تروما ایجاد میشود و حداقل سه ماه طول میکشد.

علت: DAI(diffuse axonal injury) است. مکانیسم هایی مانند پروتئین CGRP در ایجاد این سردرد موثر است.

درمان، شبیه میگرن است.

تاثیر بر مسیرهای پیامی رو به پایین، در میگرن:

اورا در میگرن در کورتکس(قشر مغز) و سردرد با عصب تریجمینال مرتبط است، پایانه آدرنرژیک در قسمت بیرونی و کولینرژیک در لایه درونی عصب تریژمینال است.

PACAP38 ,VIP, PGE
از موادی است که می تواند سردرد را واسطه گری کند و باعث سردرد شود.
PDE degradation
باعث میگرن میشود.

K channel
با بسیاری از محرک های میگرن مانند PACAP38 . .. فعال و باز میشود. و باعث میگرن میگردد.
با تغییر در این پروتئین ها و پیش سازها میتوان شدت میگرن را تغییر داد.

با توسعه علوم تجربه و پزشکی، به زودی انسان به عنوان نیرویی قدرتمند در هستی، فراتر از مسکن های قدیمی مانند بروفن و استامینوفن و ناپروکسن و... خواهد توانست دردهای شایع را با شناسایی ریشه های این دردها درمان کند.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمرگ انتقال است یا نابود شآیا دست مصنوعی به زودی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیمغز انسان برای شادمانی طاندوهگین نباش اگر درب یا ژنهای هوش ، کدامندبحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصنقش هورمون های تیروئید دایا ابزار هوشمندی یا مغز کاربرد روباتهای ريز، در برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقای موجود زنده از گشایش دروازه جدیدی از طرتلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردچگونه انتظارات بر ادراک اختلالات مخچهآیا همه جنایت ها نتیجه بیتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مچرا در مغز انسان، فرورفتارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت اما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانمراحل ارتقای پله پله کیهآیا رژیم غذایی گیاهی سلاوراپامیل در بارداریبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز انسان رو به کوچک تر شانسان قدیم در شبه جزیره عکلرال هیدرات برای خوابانبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مونقش ژنتیک در درمان اختلاایا بیماری ام اس (مولتیپکجای مغز مسئول پردازش تجبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(چند جهانیابزار بقای موجود زنده از پمبرولیزوماب در بیماری چتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رچگونه باغبانی باعث کاهش اختلالات حرکتی در انسانآیا هوش ارثی دریافتی از پتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرچراروياها را به یاد نمی آارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینلوب فرونتال یا پیشانی مغلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز مزایای شکلات تلخ برای سلآیا راهی برای رفع کم آبی ورزش هوازی مرتب خیلی به قبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز انسان رو به کوچکتر شدانسان جدید از چه زمانی پاکمردرد و علل آنبحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را نقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تکشف مکانیسم عصبی خوانش پبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از پنج اکتشاف شگفت آور در موتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات صحبت کردن در انآیا هوش سریعی که بدون احستکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کچراروياها را به یاد نمی آارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم لرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیاما مقهور قوانین فیزیکورزش هوازی ، بهترین تمریبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی امغز ایندگان چگونه استانسان عامل توقف رشد مغزکمردرد با پوشیدن کفش منابحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را نقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استکشف مکانیسمی پیچیده در ببرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از پوست ساعتی مستقل از مغز دتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرچگونه جمعیت های بزرگ شکل ادامه بحث تکامل چشمآیا هشیاری کوانتومی وجودتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفاففلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ولزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز مشکلات نخاعیآزمون ذهنی گربه شرودینگرورزش و میگرنبیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز ابزار برتر بقاانعطاف پذیری مکانیسمی علکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خونقش حفاظتی مولکول جدید دایرادهای موجود در خلقت بکشف ارتباط جدیدی از ارتببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقای موجود زنده از پیموزایدتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنچگونه حافظه را قویتر کنیادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو از نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب ماپروتیلینآیا واکنش های یاد گرفته وهاوکينگ پیش از مرگش رسالاستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیمشاهده آینده از روی مشاهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَورزش بهترین درمان بیش فعبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنمغز از بسیاری حقایق می گراولین هیبرید بین انسان وکنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش حیاتی تلومر دی ان آ داگر نعمت فراموشی نبود بسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی چهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای بقای موجود زندپیچیدگی های مغزی در درک زتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسنگاهی بر قدرت بینایی دراادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا آگاهی پس از مرگ از بیهدف از تکامل مغزاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایمعنی روزهافراد آغاز حرکت خودشان رورزش در کمر دردبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان مغز برای فراموشی بیشتر کاولین مورد پیوند سر در انکنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکنقش داروهاي مختلف معروف اگر نعمت فراموشی نبود بسگنجینه ای به نام ویتامین برخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدینوار مغزی روشی مهم در تشخابزارهای پیشرفته ارتباط پیوند مغز و سر و چالشهای تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآورینگاهی بر توانایی اجزاي بارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس فیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیسترشته نوروایمونولوژی و نقمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مجموعه های پر سلولی بدن مآیا امکان بازسازی اندامههزینه ای که برای اندیشیداضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز فکر میکند مرگ برای دیافزایش قدرت ادراکات و حسوزوز گوشبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اولین تصویر در تاریخ از سکندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآنقش روزه داری در سالم و جاگر تلاش انسان امروز براگیاه خواری و گوشت خوار کدبررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسنورون هاي مصنوعی می توانابزارهای دفاعی و بقای موپیوند سر، یکی از راه حلهاتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی ناتوانی از درمان برخی ویارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب محل درک احساسات روحانیآیا انسان با مغز بزرگش اخهستي مادي ای که ما کوچکتراطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابمغز ما کوچکتر از نیم نقطهافسردگی و اضطراب در بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان بیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عمغز بزرگ چالش است یا منفعاولین سلول مصنوعیکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار هوش در حال ارتقا ازگالکانزوماب، دارویی جدیبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ونورون های ردیاب حافظهاثر مضر مصرف طولانی مدت رپیشینیان انسان از هفت میتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسناتوانی در شناسایی چهره ارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجافرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی مواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب محل درک احساسات روحانی دآیا احتمال دارد رویا از آهستی ما پس از شروعی چگال اطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتمغز مادران و کودکان در زمالکتروتاکسی(گرایش و حرکیکی از علل محدودیت مغز امبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز بزرگ چالشهای پیش رواوکرلیزوماب داروی جدید شکودک ایرانی که هوش او از بحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولوونقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از گامی در درمان بیماریهای بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلنوروپلاستیسیتی چیستاثرات مفید قهوهپیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انخاع ما تا پایین ستون فقرارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش افراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمحدودیت های حافظه و حافظآیا احتمال دارد رویا از آو هر کس تقوای خدا پیشه کنبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودمغز چون ابزار هوش است دلیالتهاب شریان تمپورالیادگیری مهارت های جدید دبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشممغز حریص برای خون، کلید تايندگان چگونه خواهند دیدکودکان خود را مشابه خود تبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از گاهی لازم است برای فهم و بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی درباردارینوشیدن چای برای مغز مفید اثرات مضر ماری جواناپاسخ گیاهان در زمان خوردتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسنخستین تصویر از سیاهچالهارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریماز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا برای تولید مثل همیشه ویتامین E برای فعالیت صحبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلامغز چگونه صداها را فیلتر امیوتروفیک لترال اسکلرویادآوری خواب و رویابارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سمغز زنان جوانتر از مغز مرايا اراده آزاد توهم است یکوری گذرای ناشی از موبایبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتنقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقای موجود زنده از گاهی مغز بزرگ چالش استبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام نوعی سکته مغزی ، وحشتناک اجزای پر سلولی بدن انسان پختگی پس از چهل سالگي به تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگنرمش های مفید در سرگیجهارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا بزرگ شدن مغز فقط در دویتامین E در چه مواد غذایبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنمغز آیندگان چگونه است ؟امگا سه عامل مهم سلامتژن هوش و ساختارهای حیاتی بازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنمغزهای کوچک بی احساسايا اراده آزاد توهم است یکی غایب شدی تا نیازمند دلبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از گذر زمان کاملا وابسته به بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنچیزی خارج از مغزهای ما نیاجزایی ناشناخته در شکل گپرورش مغز مینیاتوری انساتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتنرمشهای مهم برای تقویت عارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوافرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارمدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا تکامل و تغییرات ژنتیویتامین دی گنجینه ای بزربیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنمغز انسان ایا طبیعتا تماامروز دانش ژنتیک هیچ ابهژن یا نقشه توسعه مغز و نقبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر مغزتان را در جوانی سیمکشای آنکه نامش درمان و یادشکاهش التهاب ناشی از بیمابرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلینقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از گربه شرودینگر و تاثیر مشتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه مغز پیش انسان یا هماحساس گذر سریعتر زمانآلزایمرتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتچرا مغزهای ما ارتقا یافت ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر مروری بر تشنج و درمان هایآیا خداباوری محصول تکاملواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایمغز انسان برای ایجاد تمدانفجار و توقف تکاملی نشاژنها نقشه ایجاد ابزار هوبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزنقش قهوه در سلامتیایندرالکایروپاکتیک چیستبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکینقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از گزیده ای از وبینار یا کنفتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه هموساپينس بر زمین اخلاق و علوم اعصابآیا ما تنها موجودات زنده توسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرچرا حیوانات سخن نمی گوینارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایمرکز خنده در کجای مغز استآیا دلفین ها می تواند از واکسن سرطانبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استمغز انسان برای شادمانی طانگشت نگاری مغز نشان میدژنها ، مغز و ارادهبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش مهاجرت در توسعه نسل اایا کوچک شدن مغزانسان الکاربرد روباتهای ريزنانوبرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربراننقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقای موجود زنده از گزارش یک مورد جالب لخته وتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتباچگونه آن شکری که می خوریماختلال در شناسایی حروف و آیا مغز تا بزرگسالی توسعتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوچرا حجم مغز گونه انسان درارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مقدم زدن و حرکت دید را تغی