دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مدل همه جانبه نگر ژنرالیزه و علم اطلاعات

مدل همه جانبه نگر ژنرالیزه و علم اطلاعات
علومِ بنیادینِ پر معنی و علمِ اطلاعات بی معنی ولی سود آور
یادگیری ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی، هم‌پیمانان فوق العاده ای برای مهیا کردن و توسعه ی اطلاعات است ولی آنها نباید جایگزین روش های قدیمی استدلال و توجه به واقعیت شود. آنها روش های جایگزین برای پردازش و ایجاد اطلاعات است.

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت سی و یکم
آیا علم و اطلاعات، درک واقعیت موجود است یا در حقیقت، حجابی است که بر واقعیت میکشد؟
نقش انسان در ایجاد توازن بین کمک گرفتن از اطلاعات و نگاه کنجکاوانه برای کشف اطلاعات جدیدچیست؟
نگاه همه جانبه و تاثیر همه ی اجزا بر هم، قدرت بخش است و همزمان واژه یمسئولیت را در جایی که باید باشد، قرار می‌دهد: درون هر کدام ما.
من در مورد زندگی خود، مسئول هستم و با رفتار خود، بر کیهان تاثیر می گذارم
جایی برای بی تفاوت بودن و دیدگاه های منفی نیست.

مقاله از دکتر ایریس اوردنتا
چند ماه قبل مقاله ای را در موسسه ی فیزیک Benemerita Universidad Autonoma de Puebla’s (IFUAP) با موضوع تئوری هولوگرافیک ژنرالیزه- که به وسیله ی نسیم هرمیان مطرح شده است- ارائه دادم.( نسیم هرمیان و دکتر آمیرا وال بیکر مقاله ی خود را در مورد ثابت کیهانی تحت عنوانمعضل خلا و توده ی هولوگرافیکارائه دادند.(در این مقاله، عدم توافق بین چگالی انرژی خلا در مقیاس کیهانی و چگالی خلا- که به وسیله ی تئوری میدان کوانتومی، پیشبینی شده است- عرضه می شود. عدم توافق به عنوان چالش ثابت کیهانی یا چالش خلا شناخته می شود. (این عدم توافق، به اختلاف 122 درجه بین این دو چگالی میرسد)
با استفاده از مدل هولوگرافیک ژنرالیزه همه ی چگالی توده- انرژی در هندسه ی جهان صدفی-کروی در نظر گرفته می شود و یک راه حل دقیق برای چگالی بحرانی جهان، طرح می شود و ارزش آن الگو و اپروچ و کاربرد آن در ایجاد کیهان(کوسموژنز) و تکامل جهانی توضیح داده می شود.)

دعوت، خوشبختانه در مورد مدل پیشگویی شعاع میونی پروتون، به وسیله ی درست آزمایی تجربی بود که در سال 2019 به وسیله ی بزجینوف با اندازه گیری آخرین هیدروژن الکترونی تایید شد. این اندازه گیری ها همچنین نشان داد مدل استاندارد، 4% زیر اطمینان آزمون است. (https://www.science.org/doi/10.1126/science.aau7807)

من مطمئن نبودم چه قالبی برای ارائه ی بهتر مقاله ممکن است.
آیا من باید از ترمودینامک سیاهچاله یا قانون هولوگرافیک شروع کنم؟ با وجود اینکه هر دو موضوع با هم در ارتباط است.
مدل یکپارچه شده، مقیاسی را از پلانک و حتی کوتاهتر، تا اندازه های جهانی در برمیگیرد و این، حقیقتی بسیار مهم است!
ولی چرا این، به من مربوط است؟ به جای شروع این موضوعات تصمیم گرفتم با موضوع هوش مصنوعی شروع کنم و اینکه چگونه هوش مصنوعی، مرتبط با مدل یکپارچه شده است.
آیا اتفاقی است که مدل یکپارچه، در موازات با هوش مصنوعی پیش می رود با اینکه این دو هنوز به هم نرسیده اند؟
عبارت همه جانبه نگر=هولوگرافیک، میتواند نشان دهد واقعیت، یک پروژه ی هولوگرافیک(همه جانبه نگر) است.(هولوگرام یک نشانه ی تصویری سه بعدی است که با تکنولوژی لیزر به صورت برچسب تولید می شود و جلوه های بصری منحصر بفردی از نام یا آرم گرافیکی در لایه های سه بعدی دارد. البته اگر به معنی هولوگرام توجه شود محدود کردن آن به سه بعد، با توجه به کشف ابعاد جدید کیهانی- که تا 11 بعد در نظریه ی ریسمان مطرح میشود- نگاهی کامل نیست. هولوگرام، میتواند با توجه به افزایش ظرفیت های شناختی انسان، تا 11 بعد و حتی فراتر از ابعاد کیهانی پیش برود.)
اصل و قانون هولوگرافیک، بیان میکند، انتروپی هر توده در ارتباط با منطقه ی سطح و نه حجم است. (اصل تمام‌نگار یا اصل هولوگرافیک (به انگلیسی: Holographic principle) انگاشته ای از نظریه ی ریسمان و فرضیه ای بر اساس خاصیت گرانش کوانتومی است، که بیان می کند حداکثر مقدار محتوای اطلاعات محدود به هر سطحی، یک بیشینه دارد. که به ساختار تخت کیهان برمیگردد. بنابراین، به عنوان مثال محتوای اطلاعات درون یک اتاق به حجم اتاق بستگی ندارد، بلکه به مساحت دیوارهای پیرامون آن بستگی دارد. این اصل از این ایده ناشی شده که طول پلانک یک طرف از یک مساحت مشخص است که فقط می تواند حدود یک بیت اطلاعات را نگهداری کند.


این محدوده را در ابتدا فیزیکدان جرارد توفت در سال ۱۹۹۳ مطرح کرد. این محدوده برگرفته از تعمیماتی است که بیان می کنند یک سیاهچاله توسط ِ مساحت سطحِ افق رویدادش تعیین می شود، نه به وسیلۀ حجمِ محصورش. عبارتِ «هولوگرافیک» از قیاسِ هولوگرام گرفته شده است که در آن، تصاویر سه بعدی با انعکاس نور در یک صفحه ی مسطح ایجاد می شوند. بر این ترتیب، جهان فیزیکی را می‌توان یک هولوگرام دانست که اطلاعات آن در افق گرانشی کیهان، توصیف شده‌است. همچنین این نظریه را به لئونارد ساسکیند و چارلز تورن نیز نسبت می‌دهند. نظریه ی جهان هولوگرامی به طرز شگفت انگیزی به نظریه ی وحدت وجود نزدیک است)

حجم، خودش میتواند غلط انداز باشد و جهان، یک هولوگرام است که در مورد اطلاعات ثبت شده روی سطح مرز آن، هم شکل است.
چون انتروپی و اطلاعات، معادل هستند اصل هولوگرافیک- که فقط بر اساس اطلاعات سطحی است- پیشنهاد میدهد جهان میتواند از ساختار اطلاعات دو بعدی بر افق کیهانی، ایجاد شده باشد و این دقیقا مانند حجم است که در فیلم سه بعدی ای نمایش می یابد که از نمایش دو بعدی صاف، منشا گرفته است. (سیاه‌چاله که سیستمی سه‌بعدی در جهانِ کاملا سه‌بعدی ما است، می‌تواند تنها با سطح دوبعدی آن، درک شود و این دقیقا مدل هولوگرافیک است.)
(محو اطلاعات در سطح افق رویداد سیاهچاله و پیدایش آن در افق رویداد سفیدچاله- که شاید همان سیاه چاله در نگاه ناظر دیگر در سطحی دیگر باشد- تحت تاثیرِ جاذبه ی سیاه چاله و جاذبه ای فراتر از سیاه چاله- که منجر به پرتوهایی میشود که از سیاه چاله تابش میشود- نقش جاذبه را در سطح، در نوسان ایجاد و محو و یا نوسان رفتن و برگشتن، مطرح می کند. این سطوح- که از یکسو اشیا را جذب میکند و محو می سازد و از سوی دیگر پرتو صادر میکند و اشیا را ایجاد میکند- موضوع بحث های جدید پیدایش کیهان مادی است.)
دقت بیشتر بر این موضوع، شاید به این نتیجه برساند که ما در یک شبیه سازی، زندگی می کنیم و چیزی است که ایلان ماسک و دیگر نویسندگان علمی و تکنولوژیک، احتمال آن را بالا می دانند.
مهم است که چنین نتیجه گیری هایی از الگوی هولوگرافیک هرمیان به دست نمی آید زیرا مدل او بر اطلاعات روی سطح، محدود نمیماند.
برعکس واقعیت، به عنوان دینامیک بین اطلاعاتی- که در حجم سیستم و اطلاعات بسته محصور می شود- و اطلاعاتی- که میتواند به شکلی سودمند با محیط خود تبادل کند- تعریف می شود. بنابراین اطلاعات به صورت توده، نشان داده میشود.
توده در این مورد بخش باز شده ی اطلاعات کلی است که در درون چنین سیستم بسته ای قرار می گیرد و پیچیده می شود و با اطلاعاتی- که درون و بیرون مرزهای آن است- در هم می آمیزد.
ما میتوانیم بگوییم توده، وضعیت متوازنی از اطلاعات است که ایرنسی ای را منتقل میکند که از حجم محدود و ناتوانی آن در تظاهر همه ی اطلاعات درونی ناشی میشود.

طبیعت هولوگرافیک در مدل هرمیان، از نسبت حجم به سطح R/η به دست آمده است و وقتی در مورد واحدهای توده، ارائه شود از آن، ارزش حقیقی و عددی راه حل شوارتزشلید برای سیاهچاله نتیجه میشود. ما آن را توده ی جاذبه ای هولوگرافیک شیء، می نامیم. شگفت انگیز اینکه وقتی در مورد پروتون، به کار برود این نسبت معادل توده ی جهان- که به عنوان جمع دیگر پروتون ها در جهان است- میباشد.
این یعنی اطلاعات دیگرپروتون ها در جهان، درون هر پروتون وجود دارد!
بنابراین عبارت هولوگرافیک نشان میدهد: اطلاعات کل جهان در هر واحد بنیادین یعنی پروتون وجود دارد. به عبارتی این، دیگر ناپایداری های پروتون را توضیح خواهد داد.
چرا ما توده ی بسیار کوچکتری از پروتون را در آزمایشات به دست می آوریم؟
زیرا ما توده ی باقیمانده ی پروتون(و نه همه ی آن) را اندازه گیری می کنیم که آن بخش از اطلاعات انرژی است که از انتروپی سطح به حجم به دست می آید(منظور من از عبارتاطلاعات بیت های بنیادین انرژی، یعنی واحدهای کروی پلانک است.)
توده ی جاذبه ای هولوگرافیک و توده ی نتیجه شده، به صورت معکوس، با هم رابطه دارند.
این اصل بسیار عمیق و ساده، نشان میدهد آن توده یک چیز واقعی است!

اصل هولوگرافیک که فقط به اطلاعات سطح می پردازد موضوع دومی را پیش می آورد: محاسبه های کوانتومی و هوش مصنوعی(اساسا شبکه های عصبی مصنوعی) از طریق یادگیری عمیق ماشین، به چنان توانمندی می رسند که می توانند به زودی جایگزین مدل های تئوریک ما شوند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [2/11/2022 8:06 AM]
علت اصلی، این حقیقت است که تکنولوژی های شبکه ی عصبی برای پردازش اطلاعات می تواند طبیعتا کاری کند که تئوری های استاندارد، زمان سختی برای رسیدن به آن دارند: مثلا در نمایش خصوصیات ضروری.
خصوصیات ضروری، خصوصیات جدیدی است که در یک مجموعه از افراد و اجزا آشکار می شود و اینها ضرورتا در هیچ جزء مجموعه، وجود ندارد. چنین حالتی به وسیله ی سیستم های پیچیده، نمایش داده میشود. (قدرت بالاتر هوش مصنوعی در پردازش مجموعه های متراکم و چگال در مقایسه با واحدهای منفرد)
حتی هوشیاری میتواند یک نمونه از یک خصوصیت ضروری و مبرم باشد.

خیلی عجیب نیست تصور کنیم اصل هولوگرافیک و هوش مصنوعی می توانند بپیوندند تا منجر به یک واقعیت شبیه سازی شده، شوند. اگر نسیم هرمیان راه حل هولوگرافیک ژنرالیزه را پیدا نکرده بود، این نتیجه گیری، خیلی منطقی بود.
چرا اینطور است؟ هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی در مرتبط کردن متغیرها بسیار خوب هستند ولی هزینه ی بالایی دارند.
ما اطلاعات را روی چه چیز، با هزینه ی از دست دادن چگونه و چرا به دست می آوریم.
(هوش مصنوعی می کوشد بیان کند، اطلاعات چه چیز هستند ولی تا حدی بی توجه به علت ها و محرک ها است. سیستم های هوش مصنوعی بر اساس صفر و یک و یا حتی بر اساس مجموعه ی بی نهایتی از اعداد بین صفر و یک در سیستم های دیجیتال کوانتومی، چیزی جز انباری از اطلاعات نیست که بدل به اطلاعات بزرگتر میشود.
در این سیستم، علت ایجاد اطلاعات، صفر و یک و اعداد بین آنهاست در حالی که علت یابی در تفکر انتزاعی، فراتر از این نتیجه گیری است.
علت خود صفر و یک و اعداد بین آن دو، چیست؟ (آیا وجود و صفر=عدممنظور عدم نسبی ریاضی و نه عدم مطلقی است که هیچ شیئیتی در آن، وجود ندارد میتواند خود بخود به وجود بیاید؟)
علت ایجاد انسان، به عنوان خالق و سازنده ی دستگاه های دیجیتال چیست؟
علت تفکر و هوشیاری انسان هوشمند، چیست؟
و علت ایجاد هوشیاری به عنوان پایه ی حیات، چیست؟
این هوشیاری در کجا قرار دارد؟
آیا درون مغزاست ؟
و اگر درون مغز است علت ایجاد مغز و قوانین سازنده ی آن، چیست؟
این در حالی است که طبق مطالعات بسیاری از دانشمندان منصف علوم اعصاب، منبع آموخته ها و اطلاعات و حتی اراده ی آزاد، درون مغز نیست.
نرم افزارها و مداخله های مصنوعی انسان امروز، در تفکر انتزاعی و تلاش برای علت یابی دقیق، دارای نقص هستند. آنچه هوش مصنوعی در درون خود می اندوزد، بدون انتزاع و تفکر خلاق، قادر به یافتن علت ها نیست؛ به خصوص که این علت ها در حد معینی به پایان نمی رسد. هر علت، خودش علتی فراتر و مسلط بر خود دارد که معلول، بدون وجود آن علت، هرگز قابل تصور نیست.

یافتن و جمع کردن اطلاعات، بدون توجه به علت این یافته ها و داده ها و بدون تفکر انتزاعی، دستاوردی است که امروز در سایه ی تسلط هوش مصنوعی بر اجزای مختلف جهان امروز، شاهد آن هستیم. بی نیاز دیدن خود از علت و محرک هر چیز، که تحت گریختن از اصل علیت در بخشی از جهان علمی امروز مطرح میشود، هرچند دستاوردی بشری است ولی شبیه تفکر سطحی هوش مصنوعی است که بزرگ شدن و وسیع شدن عرضی را بدون نیاز به بزرگ شدن در شناخت علت ها و محرک ها، دلیلی بر پیشرفت حقیقی انسان میداند؛ بزرگ شدن عرضی و نه بزرگ شدن طولی- که به هیچ حدی از علت ها متوقف نمیشود.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [2/11/2022 8:06 AM]
ذهن هوشیاردانشمندان علم جدید، بر اساس اصل علیت و به وسیله ی پرسشگری و پژوهش ها و ارائه ی مقالات و جستجوگری علمی، بنا شده است به طوری که بی نیاز دانستن خود از اصل علیت، ریشه و اساس همه ی دانشگاه ها و پژوهش ها و علم را میزند.
با این حال امروز شاهد بروز نوعی سطحی نگری و اعتقاد به وسعت عرضی بدون نیاز به وسعت طولی هستیم و این وسعت طولی فقط و فقط در سایه ی معرفت و شناخت و نه اعتماد به آنچه می بینیم و می شنویم بنا شده است.)
این تبدیل به یک بسته ی سیاه میشود زیرا ارتباط بین متغیرها را نشان میدهد و می سنجد ولی فرایندی که توضیح میدهد چگونه و چرا آن متغیرها با هم در ارتباط هستند بسیار غیرخطی است و در شبکه ی عصبی طبیعی و نه مصنوعی، نقش می بندد و خودِ شبکه می شود.
در این جعبه ی سیاه، ترکیب نرم افزار و سخت افزار مخلوط می شود، آنها دیگر موجودیت هایی جدای از هم نیستند. آنها همچنین مرتبط هستند و یک سیستم پیچیده می شوند.
شکل دیگری هم درست است: علمِ سیستم های پیچیده به شکل فزاینده ای از طریق یادگیری ماشین و شبکه های عصبی بررسی شده است. و با در نظرگفتن دشواری و پیچیدگی غیرقابل حل مدل های رایج فعلی یعنی فیزیک در مدل استاندارد ذرات، عجیب به نظر نمیرسد که ما شروع به اجرای هوش مصنوعی به شکلی کنیم که شکاف ها را پر کند و عدم سازگاری مدل های ما را اصلاح کند.(هرچند هوش مصنوعی در این موارد کمک میکند و میتواند سازگاری و صحت مدل های ساخته شده به دست انسان را از طریق محاسبات آماری ساخته شده به دست انسان- که به آن داده میشود- و نیز یادگیری ماشین- که آن هم از طرف انسان داده شده است و به تدریج باعث ارتقای سطح هوشی آن میشود و بر اساس آزمون و خطا و شرطی سازی، روابط را می آموزد- میسنجد، هنوز تا رسیدن به هوشیاری و تفکر انتزاعی مستقل، راه زیادی در پیش دارد.)
ما با درخواستمان برای مدل های درست تر، شاید غنای مدل های تئوریک را از دست بدهیم.
درک یا هوشیاری نسبت به حس عمیق تر طبیعتِ واقعیت و نقشِ ما در آن، میتواند با تبدیل شدن ما فقط به یک بازیگر نمایش، به خطر بیفتد.
آیا تو این احساس را نداشته ای که ما به طور پیوسته به وسیله ی تلفن های موبایل و وسایل ارتباط جمعی، حواس پرت شده ایم؟
چند نفر از جمله ما احساس میکند ما سازندگان واقعیتی هستیم که علت دیگری برای آن، قابل توضیح نیست؟
اگرخود، معنی ای فراتراز ارتباطاتی نباشد که در آن نظم و ترتیب، بی نظمی های آشکار را به سمت پنهان شدن میبرد، چگونه من میتوانم مسئول خودم باشم؟
و حتی مهمتر اینکه چرا اگر ما در واقعیت شبیه سازی شده، زندگی می کنیم با مسائل اخلاقی زیادی روبرو می شویم؟
چرا من باید چیزی را که واقعیت نیست، واقعیت در نظر بگیرم؟
چگونه من می توانم تحت چنین شرایطی تبدیل به سازنده ی واقعیت باشم؟
این موضوع عجیبی است.
چه چیزی سبب شد من به این موضوع بپردازم؟ بیشتر همکاران فیزیکدان من رو به علم اطلاعات کرده اند.

در دوره ای شغلی ام یک سیستم سیری ناپذیراطلاعاتی را زنده کرده ایم و فوق دکتراها در وضعیت آزمایشگاهی خطرناکی هستند و این خطر، مدیون علم اطلاعات است.
با در نظر گفتن موقعیت های محدود و رو به کاهش در جهان- که در معرض رقابت هایی است که تاثیر زیادی بر روابط و تاثیر گذاری های کاذب به جای روابط شایسته و سزاوار دارد- علم اطلاعات جایگزین بسیار خوبی برای پژوهشگران شده است.

پردازش اطلاعات و اطلاعاتی که از آن به دست می آید، یک معدن طلای واقعی است. بیشتر شرکت ها مرکز اطلاعات خاص به خود دارند. این امر، اجتناب ناپذیر است. بازار کار به شکل فزاینده ای به دنبال دانشمندانی است که رو به سوی اطلاعات و داده ها داشته باشند
ولی در مورد جهت دیگر چه می توانیم بگوییم؟ یعنی اطلاعات و داده هایی- که از علوم قدیمی و سنتی به دست می آید- چه میشود؟
شرکت ها رو به سوی علم اطلاعات دارند و توجه کمی به اطلاعاتی دارند که از مدل های علمی گرفته می شود. این شکاف، باعث می شود دانشگاه های مشهور ترجیح دهند شغلهای خاصی را در عرصه ی علم اطلاعات و پردازش اطلاعات، فراهم کنند و دانشجویان زیادی را جذب خود کنند.

اگر علوم بنیادی معنی خود را ترمیم نکند، دلیل وجود آن از میان میرود و با علم بی معنی ولی سودآور یعنی عرصه ی علم اطلاعات، جایگرین می شود. با در نظر گرفتن همه ی این مسائل فلسفی، تصمیم گرفتم مقاله ی خود را تئوری هولوگرافیک و علم اطلاعات بنامم. بسیاری از همکاران که در کنفرانس حضور داشتند گرایش های زیادی در مورد علم اطلاعات داشتند.

در آنها این دیدگاه وجود دارد که ما تبدیل به دایناسور خواهیم شد مگر اینکه مشتاق برنامه ریزی و علوم اطلاعات باشیم! قابل کتمان نیست که پردازش اطلاعات و علم داده ها به جمع آوری بیشتر اطلاعات کمک می کند.


اطلاعات زیاد یعنی عرصه ای- که به ذخیره ی اطلاعات و میزان زیادی از داده ها می انجامد مانند اطلاعاتی که با پروژه هایی مانند آزمایش های سرنCERN و تلسکوپ افق رویداد ثبت میشود-، به این فن آوری ها نیاز دارد تا اطلاعت را ثبت و ذخیره کند.
یادگیری ماشین در هر عرصه ای که تصور شود از هر پروژه ی درمانی تا ایجاد شهر و تزیین آن، ساختمان سازی اتوبان سازی و ایجاد بازارها و ...مهم است

همچنین این وسایل در عرصه ی سیستم های پیچیده مانند علوم زیستی و اجتماعی، لازم و ضروری است زیرا مدل ها اندک است و لازم است ارتباط بین متغیرها مشخص شود یادگیری ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی، هم‌پیمانان فوق العاده ای برای مهیا کردن و توسعه ی اطلاعات است ولی آنها نباید جایگزین روش های قدیمی استدلال و توجه به واقعیت شود. آنها روش های جایگزین برای پردازش و ایجاد اطلاعات است.

ممکن است خیلی ساده به نظر برسد ولی این، تا حد زیادی نتایجی را ایجاد کرده است.
اگر تئوری هولوگرافیک ژنرالیزه نباشد آینده ی ما آنقدرها روشن نیست.
یک سناریو، کندی و رکود در ماده ی تاریک و ابهام انرژی تاریک در همراهی با شبیه سازی هوش مصنوعی است که واقعیت را میدزدد. (دزدیدن واقعیت، به دلیل توجه به انبار اطلاعاتی- که محصول ذهن های دیگر و در ظرف وجودی آنها است؛ در حالی که بخش بزرگی از اطلاعات به دست آمده از واقعیت، در ذهن آنها اینگونه ذخیره شده و بخش بزرگی از واقعیت از ذهن های آنها دور مانده است.)

خوشبختانه این ابزار یادگیری قدرتمند، میتواند بسیار در زمینه ی مدل هولوگرافیک ژنرالیزه، سودمند باشد تا به ما کمک کند با واقعیت متصل شویم.(واقعیتی که مبتنی بر حقایق است و در بند ابعاد نیست.)
نتیجه فروکاست گرایانه- که میگوید ما در تبدیل یک پروژه ی دو بعدی به سه بعدی، زندگی می کنیم- بسیار متفاوت از این نتیجه گیری است که تصویر یکپارچه ی مدل هولوگرافیک نسیم هرمیان ارائه می دهد. این مدل به زیبایی در این عبارت قرار میگیردهمه ی ما، با هم در ارتباط هستند. (نگاهی بنیادین بر کیهان- که ارتباط همه ی اجزا را با هم، کشف میکند.
و این ارتباط بین اجزا بدون توجه به ابعاد کیهان از جمله مکان و زمان، مطرح کننده ی پیوندی میان این اجزا در سطحی فراتر از کیهان مادی ماست. در هم تنیدگی، امروز در آزمایشات فیزیک جدید نه فقط در سطح کوانتومی بلکه در سطوح بالاتر هم دیده شده است. همانگونه که در شبیه سازی، دو بعد میتواند به سه بعد و بیشتر تبدیل شود، شاید ریشه و اساس کیهان، در یک بعد و حتی در سطحی فراتر و وسیعتر از ابعاد و نه محبوس در قفس ابعاد باشد.)

به دنبال هر تغییر در نمونه های آزمایشی، تغییرات زیادی در روش زندگی ما ایجاد میشود. موضوعی که در این مقاله بحث میشود، طیف وسیعی از کاربردهای احتمالی را در بر می گیرد(استخراج انرژی، سفر فضایی و موارد دیگر)
با این حال سوال مهم دیگری مطرح می‌شود:
چرا طبیعت واقعیت، مهم است؟ این، شاید سوال هر کدام ما باشد.
عمق معنی در تئوری هولوگرافیک ژنرالیزه، قلب و ذهن مرا فراتر از آنچه بود برد. اکنون و آینده ی نزدیک، به نظر میرسد چیزی رو به جلو و همراه با آسایش و تحریک و اشتیاق باشد.
دید کنونی من در مورد ارتباط بین اجزای کیهان و تاثیر من بر آن، گسترده تر شده است.

این، قدرت بخش است و همزمان واژه یمسئولیت را در جایی که باید باشد قرار می‌دهد: درون هر کدام ما.
من در مورد زندگی خود، مسئول هستم و با رفتار خود، بر کیهان تاثیر می گذارم؛
جایی برای بی تفاوت بودن و دیدگاه های منفی نیست.
همه چیز در اطراف من در نتیجه فرایندهای بازخوردی ایجاد میشود که در آن، هر بخش(درونی و بیرونی) به طور فعال، دخالت دارد.
اگر تو با موضوعات پر معنی- که جهان شگفت ما را شکل می دهد- و با تنوع بی نهایتی از وقایع در اطراف و درون ما، اشتیاق یافته ای و پرانگیزه شده ای، تئوری همه جانبه نگر ژنرالیزه در پیشاپیش توست.
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.youtube.com/watch?v=ufB5aVFJGDk

https://www.resonancescience.org/blog/Between-the-Generalized-Holographic-Model-and-Data-Science?fbclid=IwAR0X3CHm4EPRtc_IOH0Fm4spfkmaAn1Z-pl_djnaiFoNwRG2nkDy7inpuTU


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
همراهی نوعی سردرد میگرنیسرگیجه از شایعترین اختلابیماری ای شبیه آلزایمر و ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتولید پاک و فراوان انرژیتعداد کلی ذهن ها در جهان گالکانزوماب، دارویی جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت دندان ها را مسواک بزنید تانسان عامل توقف رشد مغزمغز حریص برای خون، کلید تريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی شواهدی از نوع جدیدی از حابیست تمرین ساده برای جلوتوصیه های سازمان بهداشت جهان هوشیارپیچیدگی های مغزمگسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان موفق به بازگردنقطه بی بازگشتاین پیوند نه با مغز بلکه نقش ویتامین K در ترمیم اسرابطه تشنج و اوتیسماز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمشباهت زیاد بین سلول هاي عبحثی جالب درباره محدودیتتکامل داروینی هنوز در حاجهشهای مفید و ذکاوتی که دپروژه ی ژنوم انسانیموجود بی مغزی که می تواندداروی جدید s3 در درمان ام نورون هاي مصنوعی می تواناگر میدانی مصیبت بزرگتر زندگی بی دوداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانعلایم کمبود ویتامین E را برنامه و ساختار پیچیده متاثیر نگاه انسان بر رفتافلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا ما تنها موجودات زنده ما به جهان های متفاوت خوددر کمتر از چند ماه سوش جدچگونه واکسن کرونا را توززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهرچیز با یک تاب تبدیل به عضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد حساس از نظر عاطفی و بحرکت چرخشی و دائمی کیهانآیا احتمال دارد رویا از آمخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانچالش هوشیاری و اینکه چرا سفر دشوار اکتشافاز تکینگی تا مغز، از مغز ویتامین کا در سبزیجاتبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دقدرت عشقحس و ادراک قسمت پنجمآیاما مقهور قوانین فیزیکمرگ انتقال است یا نابود شدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از چرا مغز انسان سه هزار سالسندرم کووید طولانیاستخوان های کشف شده، ممکواکسن کرونا و گشودن پنجرتفاوت های زبانی سرمنشا تتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابملاحظات بیهوشی قبل از جرحس و ادراک قسمت سیزدهمافت فشار خون ناگهانی در ومشاهده آینده از روی مشاهذرات کوانتومی زیر اتمی قاثرات فشار روحی شدیدنشانه های گذشته در کیهان سیاره ابلهانبلندی در ذهن ما درک بلندیورزش و میگرنتمدنی قدیمی در شمال خلیج تری فلوپرازینکریستال زمان(قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز خودآگاهی و هوشیاريامیدی تازه در درمان سرطامغز انسان برای ایجاد تمدروان سالماختلالات صحبت کردن در انروبات های ریز در درمان بیاختلالات عضلانی ژنتیکهندسه ی پایه ایسربازان ما محققا غلبه می بیماری ای شبیه ام اس مولتژنها ، مغز و ارادهتولید سلولهای جنسی از سلتغییر الگوی رشد مغزی با زگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست قسمت دو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسانیت در هم تنیده و متصمغز در تنهایی آسیب میبینریواستیگمینارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی شواهدی از دنیسوان(شبه نئبیش از نیمی از موارد انتقتوصیه های غیر دارویی در سجهان یکپارچهپیچیدگی های مغزی در درک زمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان نورون مصنوعی سچند نرمش مفید برای کمردراین ایده که ذرات سیاهچالنقش ژنتیک در درمان اختلاراز تغییراز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمشرکت نورالینک ویدیویی ازبحثی در مورد نقش ویتامين تکامل زبانجواب دانشمند سوال کننده پرواز از نیویورک تا لوس آموجودات مقهور ژنها هستندداروی جدید میاستنی گراوینورون های ردیاب حافظهاگر نیروی مغناطیس نباشد زندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اعلایم کمبود ویتامین E را برنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ویتامین دی بر بیمافلج خوابحقیقت اشیاآیا مغز تا بزرگسالی توسعما با کمک مغز خود مختاريمدر آستانه ی موج پنجم کوویچگونه آن شکری که می خوریمزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدغیرقابل دیدن کردن مادهبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرضیه ای جدید توضیح میدهحس چشایی و بویاییآیا احتمال دارد رویا از آمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانچالش هوشیاری و اینکه چرا سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز، از مغز ویتامین دی گنجینه ای بزربزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دلمس کوانتومیحس و ادراک قسمت پنجاهآب زندگی است قسمت چهارممراحل ارتقای پله پله کیهدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از چرا مغزهای ما ارتقا یافت سندرم گیلن باره به دنبال استروژن مانند سپر زنان دواکسن کرونا از حقیقت تاتتفاوتهای جنسیتی راهی براتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک قسمت ششمافت هوشیاری به دنبال کاهمطالعه ای بیان میکند اهدرفتار اجتماعی انسان، حاصاثرات مفید قهوهنشانه های پروردگار در جهسیاره ابلهانبلعیدن ستاره توسط سیاهچاورزش بهترین درمان بیش فعتمساح حد واسط میان مغز کوترکیب حیوان و انسانکریستال زمان(قسمت دوم)منابع انرژی از نفت و گاز خودآگاهی و هوشیاريامگا سه عامل مهم سلامتمغز انسان برای شادمانی طمغز انسان برای شادمانی طروح رهاییاختراع جدید اینترنت کوانهندسه ی رایج کیهانسردرد میگرن در کودکانبیماری اسپینال ماسکولار ژنهای مشترک بین انسان و وتولترودینتغییر زودتر اتصالات مغزیگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست قسمت دو برابر شدن خطر مرگ و میانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناسریاضیات یک حس جدید استارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی شکل های متفاوت پروتئین هبیشتر کمردردها نیازی به توصیه هایی در مصرف ماهیجهان یکپارچهپیوند قلب خوک، به فرد دچامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان یک فرضیه رادیکچند جهانیاینکه به خاطرخودت زندگی نقش گرمایش آب و هوا در همراست دستی و چپ دستیاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمشش مرحله تکامل چشمبحثی در مورد نقش کلسیم و تکامل زبانجوسازی مدرنپرورش مغز مینیاتوری انسامیهمانهای ناخوانده عامل داروی جدید ضد میگرننوروپلاستیسیتی چیستاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اعلت خواب آلودگی بعد از خوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر ویروس کرونا بر مغز فلج خواب چیستحقیقت تنها چیزی است که شاآیا همه جنایت ها نتیجه بیما تحت کنترل ژنها هستیم یدر درمان بیماری مولتیپل چگونه انتظارات بر ادراک زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه سنگین انسان در ازامقالاتبرخی اصول سلامت کمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وفضای قلب منبع نبوغ استحس و ادراک (قسمت اول )آیا برای تولید مثل همیشه مخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانچالش هوشیاری و اینکه چرا سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز، از مغز ویروس مصنوعیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هلوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک قسمت پنجاه و یآب زندگی است قسمت اولمرز مرگ و زندگی کجاستدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از چرا ویروس کرونای دلتا واسندرم پیریفورمیساسرار آفرینش در موجواکسن کرونا ساخته شده توتقلید مرحله ای نسبتا پیشتاثیر رو ح و روان بر جسمکاهش دوپامین عامل بیماریمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت شصت و دوافتخار انسانمعنی روزهرقیبی قدرتمند در برابر ماثرات مضر ماری جوانانظام مثبت زندگیسیر آفرینش از روح تا مغز به مغز خزندگان خودت اجازورزش در کمر دردتنفس هوازی و میتوکندریترازودونکریستال زمان(قسمت سوم)منابع انرژی از نفت و گاز خودروهای هیدروژنیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهانفجار و توقف تکاملی نشامغز انسان رو به کوچک تر شروزه داری متناوب، مغز را ادامه بحث تکامل چشمهندسه بنیادینسردرد و علتهای آنبیماری اضطراب عمومیژنهای هوش ، کدامندتومورها و التهاب مغزی عاتغییر عمودی سر انسان از پگاهی لازم است برای فهم و منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدو برابر شدن خطر مرگ و میاولین مورد PML به دنبال تکمغز زنان جوانتر از مغز مرریسدیپلام تنها داروی تایارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی شکل پنجم مادهبا هوش مصنوعی خودکار روبتوضیحی ساده در مورد هوش مجهان کنونی و مغز بزرگتریپیوند مغز و سر و چالشهای منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان ژنی از مغز انسچند روش ساده برای موفقیتاینکه خانواده ات سالم بانقش پیش زمینه ها و اراده رجزخوانی هایی که امروز باز واقعیت امروز تا حقیقتهوش مصنوعی از عروسک تا کمششمین کنگره بین المللی سبحثی در مورد حقیقت فضا و تکامل زبان انسان از پیشیجاودانگی مصنوعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدمیوتونیک دیستروفیداروی ضد تشنج با قابليت تنوروز یا روز پایانیاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تهوشمندی کیهانعماد الدین نسیمی قربانی برین نت به جای اینترنتتاثیر ژنها بر اختلالات خفلج دوطرفه عصب 6 چشمحقیقت خواب و رویاآیا هوش مصنوعی می تواند نمانند آب باشدر سال حدود 7 میلیون نفر چگونه به سطح بالایی از هوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهزاران سال چشم های بینا وتاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی بیماری ها که در آن بتاثیر گیاه خواری بر رشد وقلب و عقلحس و ادراک (قسمت دوم )آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانچالش هوشیاری و اینکه چرا سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز از مغز تا ویرایش DNA جنین انسان، بربزرگترین خطایی که مردم متاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهلوتیراستامحس و ادراک قسمت پنجاه و دآب زندگی است قسمت دوممرز بین انسان و حیوان کجادرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از چرا پس از بیدار شدن از خوسندرم پس از ضربه به سراسرار بازسازی اندام هاواکسن ایرانی کرونا تولیدتقلید از روی طبیعتتاثیر رژیم گیاه خواری بر کاهش سن بیولوژیکی، تنها منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک سی و هفتمافراد آغاز حرکت خودشان رمعادله ها فقط بخش خسته کنرموزی از نخستین تمدن بشراجزای پر سلولی بدن انسان نظریه ی تکامل در درمان بیسیستم تعادلی بدنبه بالا بر ستارگان نگاه کوزن حقیقی معرفت و شناختتنفس هوازی و میتوکندریتراشه ی بیولوژِیککشف مکانیسم عصبی خوانش پمنابع بی نهایت انرژی در دخورشید مصنوعیانواع سکته های مغزیمغز انسان رو به کوچکتر شدروزه داری و بیمار ی ام اس اداراوون تنها داروی تاییهندسه در پایه ی همه ی واکسردرد تنشنبیماری بیش فعالیژنهای حاکم بر انسان و انستومورهای ستون فقراتتغییرات منطقه بویایی مغزگاهی مغز بزرگ چالش استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو سوی واقعیتاولین مورد پیوند سر در انمغزهای کوچک بی احساسریشه های مشترک حیاتارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت انگیز بودن کیهانبا تعمق در اسرار ابدیت و تیوتیکسن داروی ضد جنونجهان کاملی در اطراف ما پرپیوند اندام از حیوانات بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان پاسخ کوانتومی چندین ماده غذایی که مانناینترنت بدون فیلتر ماهوانقش آتش در رسیدن انسان بهرساناها و ابر رساناها و عاز کجا آمده ام و به کجا میهوش مصنوعی از عروسک تا کمصرع و درمان های آنبحثی در مورد عملکرد لوب فتکامل ساختار رگهای مغزی جایی خالی نیستآلودگی هوا و ویروس کرونامیگرن و پروتئین مرتبط با داروی ضد تشنج با قابليت تنوشیدن چای برای مغز مفید زندگی زودگذراگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیعوامل موثر در پیدایش زبابرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر کلام در آیات کلام بفناوری هوش مصنوعی نحوه خحقیقت راستین انسان علم بآیا هوش مصنوعی زندگی بشرماه رجبدرمان های اسرار آمیز در آچگونه باغبانی باعث کاهش زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترصفحه اصلیبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر گیاه خواری بر رشد وقلب دروازه ی ارتباطحس و ادراک قسمت چهلآیا تکامل و تغییرات ژنتیمدل های ریز مغز مینی بریندرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین همانچالش دیدگاه های سنتی در بسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از بزرگترین درد از درون است تاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحس و ادراک قسمت پنجاه و سآب زندگی است قسمت سوممرز جدید جستجو و اکتشاف، درد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از چرا بیماری های تخریبی مغسندرم سردرد به دلیل افت فاصل بازخوردواکسن اسپایکوژنتقویت استخوان در گرو تغذتاثیر رژیم گیاه خواری بر کایروپاکتیک چیستمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت پنجاه و افزایش قدرت ادراکات و حسمعجزه ی علمرمز و رازهای ارتباط غیر کاجزایی ناشناخته در شکل گنظریه ی تکامل در درمان بیسیستم دفاعی بدن علیه مغز به خودت مغرور نشووزوز گوشتنفس بدون اکسیژنتربیت کودکان وظیفه ای مهکشف مکانیسمی پیچیده در بمنابع جدید انرژیخانواده پایدارخارق العاده و استثنایی بانگشت ماشه ایمغز ایندگان چگونه استروزه داری سلول های بنیادادراک ما درک ارتعاشی است هندسه زبانِ زمان استسردرد سکه ایبیماری تی تی پیکل اقیانوس در یک ذرهتوهم فضای خالی یا توهم فضتغییرات آب و هوایی که به گذر زمان کاملا وابسته به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدوچرخه سواری ورزشی سبک و نقش رژیم غذایی در رشد و ااولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیم کشرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های زنبور عسلباهوش ترین و با کیفیت تریتکنولوژی جدید که سلول هاجهان پیوستهپیوند سر آیا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان اولین سلول مصننه جنگ و نه خونریزیایندرالنقش انتخاب از طرف محیط، نرشته نوروایمونولوژی و نقاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی از عروسک تا کمضررهای مصرف شکر و قند بر بحثی درباره هوش و تفاوتهتکامل شناخت انسان با کشفجاذبهآلزایمرمیگرن سردردی ژنتیکی که بداروی ضد تشنج توپیراماتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک زندگی، مدیریت انرژیاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیعوامل ایجاد لغت انسانی و برای اولین بار دانشمندانتاثیر کپسول نوروهرب بر نفیلمی بسیار جالب از تغییحقیقت غیر فیزیکیآیا هوش ارثی دریافتی از پماپروتیلیندرمان های بیماری آلزایمرچگونه تکامل مغزهای کنونیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال سوالات پزشکیبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر گیاه خواری بر رشد وقیچی ژنتیکیحس و ادراک قسمت چهل و هفتآیا جنین انسان، هوشمندی مدیون خود ناموجوددرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین همانچاالش ها در تعیین منبع هوسفری به آغاز کیهاناز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت چند سویهبسیاری از بیماری های جدیتاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتالیس دگرامفتامین یا ویاسحس و ادراک قسمت پنجاه و شآب، زندگی است(قسمت پنجم)مزایای شکلات تلخ برای سلدستورالعمل مرکز کنترل بیابزارهای پیشرفته ارتباط چرا حیوانات سخن نمی گوینسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصل عدم قطعیت از کوانتوم واکسن اسپایکوژن ضد کروناتقویت سیستم ایمنیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کار با یگانگی و یکپارچگیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت بیست و پافزایش مرگ و میر سندرم کومعجزه ی علم در کنترل کرونرمز بقای جهش ژنتیکیاحیای بینایی نسبی یک بیمنظریه ی ریسمانسکته مغزیبه دنبال رستگاری باشیک پیام منفرد نورون مغزی تنها مانع در زندگی موارد ترجمه ای ابتدایی از اسراکشف ارتباط جدیدی از ارتبمناطق خاصی از مغز در جستجمنبع هوشیاری کجاست قسمت خبر مهم تلسکوپ هابلانگشت نگاری مغز نشان میدمغز ابزار بقای برتر مادیروش مقابله مغز با محدودیادغام میان گونه های مختلهنر رها شدن از وابستگیسردرد عروقی میگرنبیماری دویکتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)تغییرات تکاملی سر انسان گربه شرودینگر و تاثیر مشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدورترین نقطه ی قابل مشاهنقش زنجبیل در جلوگیری از اولین تصویر در تاریخ از سمغزتان را در جوانی سیمکشرژیم های غذایی و نقش مهم ارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار قرنبار بزرگ ایستادن بر دو پاتکنولوژی جدید که سلول هاجهان پیوستهپیوند سر، یکی از راه حلهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان تغییر میدان مغچه زیاد است بر من که در ایایا کوچک شدن مغزانسان النقش اتصالات بین سلولهای رشد مغز فرایندی پیچیده ااز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی به کمک هوش طبیضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهتأثیر نگاه انسان بر رفتاجاذبه و نقش آن در شکلگیریآملودیپین داروی ضد فشار میگرن شدید قابل درمان اسداستانها و مفاهیمی اشتبانیکولا تسلازونیسومایداگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کاری نکردن به معنی چیعواملی که برای ظهور لغت ابرای تمدن سازی، باید در بتاثیر کپسول نوروهرب بر تفیزیک مولکولها و ذرات در حقیقت غیر قابل شناختآیا هوش سریعی که بدون احسماجرای جهل مقدسدرمان های جدید میگرنچگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنپیامهای کاربرانبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک قسمت چهل و هشتآیا جهان ذهن و افکار ما ممدیریت اینترنت بر جنگدرک و احساسابزار بقای موجود زنده از ناتوانی از درمان برخی ویسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز روده تا مغزواقعیت چیستبسیاری از بیماری های جدیتاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسلا اکراه فی الدینحس و ادراک قسمت بیست و چهآثار باستانی تمدن های قدمسیر دشوار تکامل و ارتقادغدغه نتیجه ی نادانی استابزارهای بقا از نخستین هچرا حجم مغز گونه انسان درسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول انجام برخی نرمش ها دواکسن دیگر کرونا ساخته شتلقین اطلاعات و حافظهتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاربرد روباتهای ريزنانومنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت شصت و چهافزایش سرعت پیشرفت علوم مغز فکر میکند مرگ برای دیرمز جهاناحیای بینایی نسبی یک بیمنظریه تکامل در درمان بیمسانسور از روی قصد بسیاری به زودی شبکه مغزی به جای یک پیشنهاد خوب برای آسان تو یک معجزه ایتسلیم شدن از نورون شروع مکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتشنج چیستگل زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدا موجود استاندوهگین نباش اگر درب یا مغز ابزار برتر بقاروش های صرفه جویی در ایجاادغام دو حیطه علوم مغز و هوموارکتوس ها ممکن است دسرعت فکر کردن چگونه استبیماری دیستروفی میوتونیتوهم چیستثبت امواج الکتریکی در عصگزیده ای از وبینار یا کنفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتديدن با چشم بسته در خواب نقش زبان در سلطه و قدرت ااولین سلول مصنوعینقش قهوه در سلامتیرژیم ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار شش گوشبار سنین ابزار هوشمندی اتکامل مادی تا ابزار هوشمجهان پر از چیزهای اسرار آپیوستگی همه ی اجزای جهانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدانشمندان روش هاي جدیدی نهایت معرفت و شناخت درک عایا این جمله درست است کسینقش تیروئید در تکامل مغزرشد مغز علت تمایل انسان باز بحث های کنونی در ویروسهوش مصنوعی به شناسایی کاطلای سیاهبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری تکامل امروز در درمجدایی خطای حسی استآمارهای ارائه شده در سطح میدان مغناطيسي زمین بشر دخالت در ساختار ژنهانیاز به آموزش مجازی دیجیزونا به وسیله ویروس ابله اپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعوارض ازدواج و بچه دار شدبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر کپسول نوروهرب بر سفیزیک و هوشیاریحقایق ممکن و غیر ممکنآیا هشیاری کوانتومی وجودماده ی تاریکدرمان های جدید در بیماری چگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز توفور و فراوانیسایتهای دیگربرخی درمان های Spinal Muscular Atتاثیر گیاهخواری بر رشد و قانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت چهل و دومآیا جهش های ژنتیکی، ویرومدارک ژنتیکی چگونه انساندرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقای موجود زنده از ناتوانی در شناسایی چهره سلول های بنیادی منابع و اازدواج های بین گونه ای، رواقعیت چیستبعد از کروناتاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری لایو دوم دکتر سید سلمان فحس و ادراک قسمت بیست و یکآرامش(سکوت) stillness و تکاپومسئول صیانت از عقیده کیسذهن ما از در هم شکستن منبابزارهای بقا ازنخستین همچرا خشونت و تعصبسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول توسعه ی یک ذهن کاملواکسن دیگری ضد کرونا از دتلاش ها برای کشف منابع جدتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاربرد روباتهای ريز، در منابع انرژی از نفت و گاز حساسیت روانی متفاوتافسردگی و اضطراب در بیمامغز قلبرمز جهان خاصیت فراکتالاحساس گذر سریعتر زماننظریه تکامل در درمان بیمسانسور بر بسیاری از حقایبه زیر پای خود نگاه نکن بیک آلل ژنتیکی که از نئاندتو یک جهان در مغز خودت هستشنج و حرکات شبه تشنجی قاگلوئونمنبع هوشیاری کجاست قسمت خطا در محاسبات چیزی کاملاندام حسی، درک از بخش هایمغز از بسیاری حقایق می گرروش هایی ساده برای کاهش اارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی می تواند بر احسعی کن به حدی محدود نشویبیماری ضعف عضلات نزدیک بتوهم بی خداییجمجمه انسان های اولیهگزارش یک مورد جالب لخته ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش زبان در سلطه و قدرت ااوکرلیزوماب داروی جدید شنقش مهاجرت در توسعه نسل ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید درست نباشدبارداری بدون رحمتکامل مداومجهان دارای برنامهپیام های ناشناخته بر مغز منبع هوشیاری در کجاست؟(قدانشمندان روشی برای تبدینهایت در بی نهایتایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش حفاظتی مولکول جدید دزمین در برابر عظمت کیهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی در کامپیوترهاطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری تکامل در پیشگیری و جریان انرژی در سیستم های آن چیزی که ما جریان زمان میدان های مغناطیسی قابل در مانهای کمر دردچیزی منتظر شناخته شدنزیباترین چیز در پیر شدنابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترعید نوروز مبارکبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر کپسول نوروهرب بر سفیزیکدانان ماشینی برای تحمله ویروس کرونا به مغزآیا واکنش های یاد گرفته وماده ی خالیدرمان های رایج ام اسچگونه حافظه را قویتر کنیزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز توقت نهيب هاي غير علمي گذشبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر انتخاب از طرف محیط کلمات بلند نه صدای بلندقانون جنگلحس و ادراک قسمت چهل و سومآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمروری بر تشنج و درمان هایدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقای موجود زنده از نادانی در قرن بیست و یکم،سلول های بدن تو پیر نیستناساس انسان اندیشه و باور واقعیت های متفاوتبعد از کروناتاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از لبخند بزن شاید صبح فردا زحس و ادراک قسمت بیست و دوآزمون تجربی، راهی برای رمسئولیت جدیدذهن چند جانبه نیازمند نگابزارهای بقای موجود زندهچرا در مغز انسان، فرورفتسودمندی موجودات ابزی بر اصول سلامت کمرواکسن سرطانتلاش هایی در بیماران قطع تاریخ همه چیز را ثبت کردهکتاب گران و پرهزینه شد ولمنابع انرژی از نفت و گاز خفاش با شیوع همه گیری جدیالکترومغناطیس شنوایی و همغز ما کوچکتر از نیم نقطهروی و منیزیم در تقویت استاحساسات کاذبنظریه تکامل در درمان بیمساخت شبکه عصبی مصنوعی با بوزون هیگز چیستیک جهش ممکن است ذهن انسانتو پیچیده ترین تکنولوژی تشنج عدم توازن بین نورون گمان میکنی جرمی کوچکی در منبع هوشیاری کجاست قسمت خطا در محاسبات چیزی کاملانرژی تاریکمغز به تنهایی برای فرهنگ روش صحبت کردن در حال تکامارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی و کشف زبان هایشلیک فراموشیبیماریهای تحلیل عضلانی اتوهم جدایی و توهم علمجنبه های موجی واقعیتگشایش دروازه جدیدی از طرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدید تو همیشه محدود به مقدنقش سجده بر عملکرد مغزايندگان چگونه خواهند دیدنقش میدان مغناطیسی زمین رژیم غذایی ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی میلیون ها جهان بازگشت از آثار به سوی خداتکامل چشمجهان در حال نوسان و چرخشپیشینیان انسان از هفت میمنبع خواب و رویاداروهای مصرفی در ام اسچهار میلیارد سال تکامل بایا بیماری ام اس (مولتیپنقش حیاتی تلومر دی ان آ دزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری جدید، ویران کردن گجریان انرژی در سیستم های آنچه واقعیت تصور میکنیم میدازولام در درمان تشنج در محل کار ارزش خودت را بچیزی خارج از مغزهای ما نیزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهیپرپاراتیروئیدیسمعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر کتامین در درمان پافرگشت و تکامل تصادفی محض حمایت از طبیعتآیا یک، وجود داردماده، چیزی بیش از یک خلا درمان های علامتی در ام اسنگاه محدود و تک جانبه، مشزبان شناسی مدرن در سطح سلاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی فهمیدی خطا کردی برگبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر احتمالی عصاره تغلیکلام و زبان، گنجینه ای بسقانون جنگلحس و ادراک قسمت نهمآیا خداباوری محصول تکاملمرکز هوشیاری، روح یا بدن درک تصویر و زبان های مخلتابزار بقای موجود زنده از نبرو و انرژی مداومسلول عصبی شاهکار انطباق استفاده از مغز، وزن را کمواقعیت و مجازبعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی لرزش ناشی از اسیب به عصبحس و ادراک قسمت بیست و سوآزمون ذهنی گربه ی شرودینمسئولیت در برابر محیط زیذهن هوشیار در پس ماده ی مابزارهای بقای از نخستین چرا ذرات بنیادی معمولاً سیلی محکم محیط زیست بر اناضطراب و ترسواکسن سرطانتلاشی برای درمان قطع نخاتازه های اسکیزوفرنی(جنوکتاب زیست شناسی باورمنابع انرژی از نفت و گاز خلاصه ای از مطالب همایش مالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز مادران و کودکان در زمرویا و خبر از آیندهاخلاق و علوم اعصابهفت چیز که عملکرد مغز تو ساخت شبکه عصبی با الفبای بوزون هیگز جهان را از متلیک رژیم غذایی جدید، می توتو افق رویداد جهان هستیتشخیص ژنتیکی آتروفی های گنجینه ای به نام ویتامین منبع هوشیاری کجاست قسمت خطر آلودگی هواانرژی تاریک که ما نمی تومغز برای فراموشی بیشتر کروشهای نو در درمان دیسک بارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی گوگل به کمک تششلیک فراموشیبیهوش کردن در جراحی و بیمتوهمات و شناخت حقیقتجنسیت و تفاوت های بیناییپمبرولیزوماب در بیماری چمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدیدن خدا در همه چیزنقش غذاها و موجودات درياايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت درژیم غذایی ضد دردارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی سیستم های کوانبازگشت به ریشه های تکاملتکامل و ارتقای نگاه تا عمجهان شگفت انگیزپیشرفت های جدید علوم اعصمنحنی که ارتباط بین معرفداروهای ام اسچهار ساعت پس از کشتار خوکایا بدون زبان میتوانیم تنقش خرچنگ های نعل اسبی درزمان چیستاز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی درباره احساسات متفاتا 20 سال آینده مغز شما به جریان انرژی در سیستم های آنچه حس می کنیم، نتیجه ی مکانیک کوانتومی بی معنی در چه مرحله ای از خواب ، رچیزی شبیه نور تو نیستزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالعادت کردن به نعمتبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموش کارها باهوش تر هسحوادث روزگار از جمله ویرآیا کیهان می تواند یک شبیمبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان ژنتیکی برای نوآورینگاه انسان محدود به ادرازبان شناسی نوین نیازمند از تکینگی تا مغز از مغز توقتی تو از یاد گرفتن باز برخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر ترکیبات استاتین (سکلرال هیدرات برای خوابانقانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت چهارمآیا دلفین ها می تواند از مرکز حافظه کجاستدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از نخاع ما تا پایین ستون فقرسلولهای ایمنی القا کنندهاستفاده از هوش مصنوعی در واقعیت خلا و وجود و درک مبعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحس و ادراک قسمت بیستمآزمون ذهنی گربه شرودینگرمستند جهان متصلذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای دفاعی و بقای موچراروياها را به یاد نمی آسیگار عامل افزایش مرگ وماطلاع رسانی اینترنتیواکسنی با تاثیر دوگانه اتلاشی تازه برای گشودن معتازه های بیماری پارکینسوکتاب طبیعت در قالب هندسهمنابع انرژی از نفت و گاز خلاصه ای از درمان های جدیالگوی بنیادین و هوشیاریمغز چون ابزار هوش است دلیرویا بخشی حقیقی از زندگی اخلاق پایه تکامل و فرهنگهفت سین یادگاری از میراث ساختار شبکه های مغزی ثاببی نهایت در میان مرزهایکی از علل محدودیت مغز امتو انسانی و انسان، شایستتو با همه چیز در پیوندیتشخیص آلزایمر سالها قبل گویید نوزده و ایمنی ساکتمنبع هوشیاری کجاست قسمت خطرات هوش مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روشهای شناسایی قدرت شنواارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی گوگل به کمک تششنا در ابهای گرم جنوب نیابیهوشی در بیماران دچار اتوپیراماتجنسیت و تفاوت های بیناییپنج اکتشاف شگفت آور در مومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدژا وو یا اشنا پندارینقش غذاها و موجودات درياايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهراه فراری نیستاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکه های مصنوعی مغز به دربازخورد یا فیدبکتکامل ابزار هوش ، راه پر جهانی که نه با یک رخداد و پیشرفت در عقل است یا ظواهمنشأ اطلاعات و آموخته ها داروهای تغییر دهنده ی سینوآوری ای شگفت انگیز دانایا تکامل هدفمند استنقش داروهاي مختلف معروف زمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی درمانگر کامپیعقل مجادله گربحثی درباره احساساتی غیرتا بحر یفعل ما یشاجستجوی متن و تصویر به صورآنها نمیخواهند دیگران رامکانیزمهای دفاعی در برابدر هم تنیدگی مرزها و بی منکاتی در مورد تشنجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالعارضه جدید ویروس کرونا سبرخی نرمش ها برای زانوتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی همیشه هم بد نیستحافظه و اطلاعات در کجاست آیا گذشته، امروز وآینده مباحث مهم حس و ادراکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین هماننگاه از بیرون مجموعهزبان، نشان دهنده ی سخنگو از تکینگی تا مغز- از مغز ویتنام نوعی کرونا ویروس برداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر حرکات چشم بر امواج کمردردقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت نوزدهمآیا دلفین ها میتوانند بامرکز حافظه کجاستدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از نخستین تصویر از سیاهچالهسلولهای بنیادی مصنوعی دراستفاده از سلول های بنیاوالزارتان داروی ضد فشار تفکر خلا ق در برابر توهم تاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت دهمآسيب میکروواسکولاریا آسمشکلات نخاعیذهن سالمابعاد اضافه ی کیهانچراروياها را به یاد نمی آسیاهچاله های فضایی منابعاطلاعات حسی ما از جهان، چواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتلاشی جدید در درمان ام استبدیل تراکت صوتی مصنوعی کتاب، سفری به تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز خونریزی مغز در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتمغز چگونه صداها را فیلتر رویا تخیل یا واقعیتاختلال خواب فرد را مستعد هم نوع خواری در میان پیشیسازگاری با محیط بین اجزابی عدالتی در توزیع واکسن یافته های نوین علوم پرده یادگیری مهارت های جدید دتو با باورهایت کنترل میشتصویربرداری فضاپیمای آمگوشه بیماری اتوزومال رسسمنبع هوشیاری کجاست قسمت دفاع در برابر تغییر ساختانسان ها می توانند میدان مغز بزرگ چالش است یا منفعروشی برای بهبود هوش عاطفارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی الفاگوشناخت و معرفت، و نقش آن دبیوگرافیتوانایی مغز و دیگر اجزای جهل مقدسپوست ساعتی مستقل از مغز دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدژاوو یا آشناپندارینقش غذاها و موجودات درياای نعمت من در زندگیمنقش نظام غذایی در تکامل مراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز و کیهانبازسازي مغز و نخاع چالشی تکامل جریان همیشگی خلقتجهانی که از یک منبع، تغذیپیشرفتی مستقل از ابزار همنشاء کوانتومی هوشیاری اداروهای ضد بیماری ام اس ونوار مغز مشاهده ی غیر مستایجاد احساساتنقش ذهن و شناخت در حوادث زمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعلم و ادراک فقط مشاهده ی بخش فراموش شده ی حافظهتاثیر مشاهده بر واقعیت بجستجوی هوشیاری در مغز ماآنزیم تولید انرژی در سلوما انسانها چه اندازه نزددر هم تنیدگی کوانتومیچگونه مولکول های دی ان ایزیست، مرز افق رویداد هستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهدف یکسان، در مسیرهای متعدم توقف تکامل در یک انداتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند پیچیده ی خونرسانیحافظه و اطلاعات در کجاست آیا پیدایش مغز از روی تصامجموعه های پر سلولی بدن مدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین هماننگاه از درون مجموعه با نگزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز- از مغز ویتامین E برای فعالیت صحبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر دوپامین و سروتونینکمردرد ناشی از تنگی کاناقبل از آغازحس و ادراک قسمت هفتمآیا دست مصنوعی به زودی قامرکز خنده در کجای مغز استدرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از نخستین روبات های زنده ی جسلسله مباحث هوش مصنوعیاستفاده از سلول های بنیاواکنش های ناخودآگاه و تقتفاوت مغز انسان و میمون هتاثیر درجه حرارت بر عملککی غایب شدی تا نیازمند دللزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت دوازدهمآسیب ها ناشی از آلودگی هومشکلات بین دو همسر و برخیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاتفاق و تصادفنزاع بین جهل و علم رو به پسیاهچاله ها، دارای پرتو اطلاعاتی عمومی در مورد موبینار اساتید نورولوژی دتمایل زیاد به خوردن بستنتبدیل سلولهای محافط به سکتابخانهمنابع انرژی از نفت و گاز خواندن ، یکی از شستشو دهنالتهاب شریان تمپورالمغز ناتوان از توجیه پیدارویا حقی از طرف خدااختلال در شناسایی حروف و همه چیز در زمان کنونی استستون فقرات انسان دو پا جلبیمار 101 ساله، مبتلا به سبیماری های مغز و اعصاب و یادآوری خواب و رویاتو جهانی هستی که خودش را تصادف یا قوانین ناشناختهگوشت خواری یا گیاه خواریمنبع هوشیاری کجاست قسمت دقیق ترین تصاویر از مغز اانسان یک کتابخانه استمغز بزرگ چالشهای پیش روروشی جدید در درمان قطع نخارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک های بشناخت درون، شناخت بیرون؛بیوگرافیتوازن مهمتر از فعالیت زیجهان فراکتالپوشاندن خود از نورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدگرگونی های نژادی و تغیینقشه مغزی هر فرد منحصر بهای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظریه تکامل در شناساراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز با کیهان مادیبحتی علمی درباره تمایل بتکامل داروینی هنوز در حاجهش های ژنتیکی مفید در ساپاسخ گیاهان در زمان خوردمهندسی ژنتیک در حال تلاش داروی فامپیریدین یا نورلنوار مغز در فراموشی هاایرادهای موجود در خلقت بنقش روی و منیزیم در سلامتزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بحفره در مغزآینده ی انسان در فراتر ازما انسانها چه اندازه نزددر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه مغز پیش انسان یا همزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزعدم درکتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند تکامل و دشواری هاحافظه و اطلاعات در کجاستآیا آگاهی پس از مرگ از بیمحل درک احساسات روحانیدرمان تشنجابزار بقا از نخستین هماننگاه حقیقی نگاه به درون اسفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز- از مغزتویتامین E در چه مواد غذایبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر دپاکین بر بیماری مکمردرد و علل آنقبل از انفجار بزرگحس و ادراک قسمت هفدهمآیا رژیم غذایی گیاهی سلامرگ چیستدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از نرمش های مفید برای درد زاسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاستفاده از سلول های بنیاواکنش به حس جدیدتفاوت ها و تمایزها کلید بتاثیر درجه حرارت بر عملککیهان خود را طراحی میکندمقاومت به عوارض فشار خون حس و ادراک قسمت سومآشنا پنداریمشکلات روانپزشکی پس از سذره ی معین یا ابری از الکاتوبان اطلاعات و پلِ بیننزاع بین علم و نادانی رو سیاهچاله و تکینگی ابتدایاطلاعاتی عمومی در مورد موراپامیل در بارداریتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتداخل مرزها و صفات با بینکجای مغز مسئول پردازش تجمنابع انرژی از نفت و گاز خواب سالم عامل سلامتیامیوتروفیک لترال اسکلرومغز و سیر تکامل ان دلیلی رویاها از مغز است یا ناخواختلال در شناسایی حروف و همه ی سردردها بی خطر نیستسخن پاک و ثابتبیماری وسواسژن هوش و ساختارهای حیاتی تو دی ان ای خاص ميتوکندريتظاهر خوابیده ی مادهگیلگمش باستانی کیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت دلایلی که نشان میدهد ما بانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ و فعال یا مغز کوروشی جدید در درمان نابینارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک های بشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیان ژن های اسکیزوفرنی دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسجهان ما میتواند به اندازپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانش محدود به ابعاد چهارنقشه های مغزی جدید با جزیایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون های تیروئید دراه پیروزی در زندگی چیستاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت کیهان و مغزبحث درباره پیدایش و منشا تکامل داروینی هنوز در حاجهش های ژنتیکی غیر تصادفپختگی پس از چهل سالگي به مولتیپل اسکلروز در زنان داروی لیراگلوتیدنوار مغز در تشخیص بیماری اکسی توسین و تکامل پیش انقش روزه داری در سالم و جزمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیعلم به ما کمک میکند تا موبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر نگاه و مشاهده ناظر حقیقت قربانی نزاع بین بی آینده ی علم و فیزیک در60 ثما اکنون میدانیم فضا خالدر هم تنیدگی کوانتومی و دچگونه هموساپينس بر زمین زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از خلقت رسیدن به ابزاعسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی نرمش های گردنتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند حذف برخی اجزای مغحباب های کیهانی تو در توآیا امکان بازسازی اندامهمحل درک احساسات روحانی ددرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین هماننگاهی بر قدرت بینایی دراسفر به مریخ در 39 روزاز تکینگی تا مغز، از مغز ویتامین کابررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر داروهای ضد التهاب کمردرد با پوشیدن کفش مناقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت هجدهمآیا رژیم غذایی گیاهی سلامرگ و میر پنهاندرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از نرمش های مفید در سرگیجهسم زنبور ، کلیدی برای واراستیفن هاوکینگ در مورد هواکسن های شرکت فایزر آمرتفاوت های بین زن و مرد فقتاثیر درجه حرارت بر عملککیهانِ هوشیارِ در حال یامقابله با کرونا با علم اسحس و ادراک قسمت سی و هشتمآغاز فصل سرما و دوباره تکمشکلات روانپزشکی در عقب ذرات کوانتومی زیر اتمی قاتوسوکسیمایدنزاع بین علم و جهل رو به پسیاهچاله ی تولید کنندهاعداد بینهایت در دنیای مورزش هوازی مرتب خیلی به قتمدن پیشرفته ی پیشینیانتروس جریان انرژیکرونا چه بر سر مغز می آورمنابع انرژی از نفت و گاز خواب سالم عامل سلامتی و یامید نیکو داشته باش تا آنمغز آیندگان چگونه است ؟رویاهای پر رمز و حیرتی دراختلالات مخچههمیشه اطمینان تو بر خدا بسرنوشتبیماری گیلن باره و بیمارژن یا نقشه توسعه مغز و نقتولید مثل اولین ربات های تظاهری از ماده است که بیدگیاه خواری و گوشت خوار کدمنبع هوشیاری کجاست قسمت دنیای شگفت انگیز کوانتومانسان خطرناکترین موجودمغز بزرگترین مصرف کننده روشی جدید در درمان سکته مارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی سلول های ایمنی ابیان حقیقتتوسعه برخی شغل ها با هوش جهان مادی، تجلی فضا در ذهپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانش بی نهایتنقص در تشخیص هیجانات عامایمپلانت نخاعی میتواند دنقش هورمون زنانه استروژنراه بی شکستاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمشباهت زیاد بین سلول هاي عبحثي درباره هوش و تفاوتهتکامل داروینی هنوز در حاجهشهای مفید و ذکاوتی که دپروژه ی ژنوم انسانیمواد کوانتومی جدید، ممکنداروی تشنجی درباردارینوار مغزی روشی مهم در تشخاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش رژیم غذایی بر رشد و ازندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیعلم ساختن برج های چرخانبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر نگاه انسان بر رفتافلج نخاعی با الکترودهای آیا ممکن است موش کور بی مما اشیا را آنطور که هستنددر یک فراکتال هر نقطه مرکچگونه هوشیاری خود را توسزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهر حرکت خمیده می شود و هر عصب حقوق نورولووبرخی یونها و مولکول های متاثیر گیاه خواری بر رشد وفراتر از دیوارهای باورحد و مرزها توهم ذهن ماستآیا انسان با مغز بزرگش اخمحدودیت های حافظه و حافظدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین هماننگاهی بر توانایی اجزاي بسفر تجهیزات ناسا به مریخ از تکینگی تا مغز، از مغز ویتامین کا و استخوانبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کنفرانس تشنج هتل کوثر اصقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت هشتمآیا راهی برای رفع کم آبی مرگ و میر بسیار بالای ناشدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از نرمشهای مهم برای تقویت عسماگلوتید داروی کاهش دهناستیفن هاوکینگ در تفسیر واکسن کووید 19 چیزهایی که تفاوت های تکاملی در مغز وتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومملاحظه های اخلاقی دربارهحس و ادراک قسمت سی و ششمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمشاهده گر جدای از شیء مشاذرات کوانتومی زیر اتمی قاثر مضر مصرف طولانی مدت رنسبت طلایی، نشانه ای به سسیاره ی ابلهانبقای حقیقی در دور ماندن اورزش هوازی ، بهترین تمریتمدن بشری و مغز اخلاقیتری فلوپرازینکریستال هامنابع انرژی از نفت و گاز خواب عامل دسته بندی و حفطامید درمان کرونا با همانمغز انسان ایا طبیعتا تمارویای شفافاختلالات حرکتی در انسانهمیشه عسل با موم بخوریمسریعترین کامپیوتر موجود