دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مدل همه جانبه نگر ژنرالیزه و علم اطلاعات

مدل همه جانبه نگر ژنرالیزه و علم اطلاعات
علومِ بنیادینِ پر معنی و علمِ اطلاعات بی معنی ولی سود آور
یادگیری ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی، هم‌پیمانان فوق العاده ای برای مهیا کردن و توسعه ی اطلاعات است ولی آنها نباید جایگزین روش های قدیمی استدلال و توجه به واقعیت شود. آنها روش های جایگزین برای پردازش و ایجاد اطلاعات است.

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت سی و یکم
آیا علم و اطلاعات، درک واقعیت موجود است یا در حقیقت، حجابی است که بر واقعیت میکشد؟
نقش انسان در ایجاد توازن بین کمک گرفتن از اطلاعات و نگاه کنجکاوانه برای کشف اطلاعات جدیدچیست؟
نگاه همه جانبه و تاثیر همه ی اجزا بر هم، قدرت بخش است و همزمان واژه یمسئولیت را در جایی که باید باشد، قرار می‌دهد: درون هر کدام ما.
من در مورد زندگی خود، مسئول هستم و با رفتار خود، بر کیهان تاثیر می گذارم
جایی برای بی تفاوت بودن و دیدگاه های منفی نیست.

مقاله از دکتر ایریس اوردنتا
چند ماه قبل مقاله ای را در موسسه ی فیزیک Benemerita Universidad Autonoma de Puebla’s (IFUAP) با موضوع تئوری هولوگرافیک ژنرالیزه- که به وسیله ی نسیم هرمیان مطرح شده است- ارائه دادم.( نسیم هرمیان و دکتر آمیرا وال بیکر مقاله ی خود را در مورد ثابت کیهانی تحت عنوانمعضل خلا و توده ی هولوگرافیکارائه دادند.(در این مقاله، عدم توافق بین چگالی انرژی خلا در مقیاس کیهانی و چگالی خلا- که به وسیله ی تئوری میدان کوانتومی، پیشبینی شده است- عرضه می شود. عدم توافق به عنوان چالش ثابت کیهانی یا چالش خلا شناخته می شود. (این عدم توافق، به اختلاف 122 درجه بین این دو چگالی میرسد)
با استفاده از مدل هولوگرافیک ژنرالیزه همه ی چگالی توده- انرژی در هندسه ی جهان صدفی-کروی در نظر گرفته می شود و یک راه حل دقیق برای چگالی بحرانی جهان، طرح می شود و ارزش آن الگو و اپروچ و کاربرد آن در ایجاد کیهان(کوسموژنز) و تکامل جهانی توضیح داده می شود.)

دعوت، خوشبختانه در مورد مدل پیشگویی شعاع میونی پروتون، به وسیله ی درست آزمایی تجربی بود که در سال 2019 به وسیله ی بزجینوف با اندازه گیری آخرین هیدروژن الکترونی تایید شد. این اندازه گیری ها همچنین نشان داد مدل استاندارد، 4% زیر اطمینان آزمون است. (https://www.science.org/doi/10.1126/science.aau7807)

من مطمئن نبودم چه قالبی برای ارائه ی بهتر مقاله ممکن است.
آیا من باید از ترمودینامک سیاهچاله یا قانون هولوگرافیک شروع کنم؟ با وجود اینکه هر دو موضوع با هم در ارتباط است.
مدل یکپارچه شده، مقیاسی را از پلانک و حتی کوتاهتر، تا اندازه های جهانی در برمیگیرد و این، حقیقتی بسیار مهم است!
ولی چرا این، به من مربوط است؟ به جای شروع این موضوعات تصمیم گرفتم با موضوع هوش مصنوعی شروع کنم و اینکه چگونه هوش مصنوعی، مرتبط با مدل یکپارچه شده است.
آیا اتفاقی است که مدل یکپارچه، در موازات با هوش مصنوعی پیش می رود با اینکه این دو هنوز به هم نرسیده اند؟
عبارت همه جانبه نگر=هولوگرافیک، میتواند نشان دهد واقعیت، یک پروژه ی هولوگرافیک(همه جانبه نگر) است.(هولوگرام یک نشانه ی تصویری سه بعدی است که با تکنولوژی لیزر به صورت برچسب تولید می شود و جلوه های بصری منحصر بفردی از نام یا آرم گرافیکی در لایه های سه بعدی دارد. البته اگر به معنی هولوگرام توجه شود محدود کردن آن به سه بعد، با توجه به کشف ابعاد جدید کیهانی- که تا 11 بعد در نظریه ی ریسمان مطرح میشود- نگاهی کامل نیست. هولوگرام، میتواند با توجه به افزایش ظرفیت های شناختی انسان، تا 11 بعد و حتی فراتر از ابعاد کیهانی پیش برود.)
اصل و قانون هولوگرافیک، بیان میکند، انتروپی هر توده در ارتباط با منطقه ی سطح و نه حجم است. (اصل تمام‌نگار یا اصل هولوگرافیک (به انگلیسی: Holographic principle) انگاشته ای از نظریه ی ریسمان و فرضیه ای بر اساس خاصیت گرانش کوانتومی است، که بیان می کند حداکثر مقدار محتوای اطلاعات محدود به هر سطحی، یک بیشینه دارد. که به ساختار تخت کیهان برمیگردد. بنابراین، به عنوان مثال محتوای اطلاعات درون یک اتاق به حجم اتاق بستگی ندارد، بلکه به مساحت دیوارهای پیرامون آن بستگی دارد. این اصل از این ایده ناشی شده که طول پلانک یک طرف از یک مساحت مشخص است که فقط می تواند حدود یک بیت اطلاعات را نگهداری کند.


این محدوده را در ابتدا فیزیکدان جرارد توفت در سال ۱۹۹۳ مطرح کرد. این محدوده برگرفته از تعمیماتی است که بیان می کنند یک سیاهچاله توسط ِ مساحت سطحِ افق رویدادش تعیین می شود، نه به وسیلۀ حجمِ محصورش. عبارتِ «هولوگرافیک» از قیاسِ هولوگرام گرفته شده است که در آن، تصاویر سه بعدی با انعکاس نور در یک صفحه ی مسطح ایجاد می شوند. بر این ترتیب، جهان فیزیکی را می‌توان یک هولوگرام دانست که اطلاعات آن در افق گرانشی کیهان، توصیف شده‌است. همچنین این نظریه را به لئونارد ساسکیند و چارلز تورن نیز نسبت می‌دهند. نظریه ی جهان هولوگرامی به طرز شگفت انگیزی به نظریه ی وحدت وجود نزدیک است)

حجم، خودش میتواند غلط انداز باشد و جهان، یک هولوگرام است که در مورد اطلاعات ثبت شده روی سطح مرز آن، هم شکل است.
چون انتروپی و اطلاعات، معادل هستند اصل هولوگرافیک- که فقط بر اساس اطلاعات سطحی است- پیشنهاد میدهد جهان میتواند از ساختار اطلاعات دو بعدی بر افق کیهانی، ایجاد شده باشد و این دقیقا مانند حجم است که در فیلم سه بعدی ای نمایش می یابد که از نمایش دو بعدی صاف، منشا گرفته است. (سیاه‌چاله که سیستمی سه‌بعدی در جهانِ کاملا سه‌بعدی ما است، می‌تواند تنها با سطح دوبعدی آن، درک شود و این دقیقا مدل هولوگرافیک است.)
(محو اطلاعات در سطح افق رویداد سیاهچاله و پیدایش آن در افق رویداد سفیدچاله- که شاید همان سیاه چاله در نگاه ناظر دیگر در سطحی دیگر باشد- تحت تاثیرِ جاذبه ی سیاه چاله و جاذبه ای فراتر از سیاه چاله- که منجر به پرتوهایی میشود که از سیاه چاله تابش میشود- نقش جاذبه را در سطح، در نوسان ایجاد و محو و یا نوسان رفتن و برگشتن، مطرح می کند. این سطوح- که از یکسو اشیا را جذب میکند و محو می سازد و از سوی دیگر پرتو صادر میکند و اشیا را ایجاد میکند- موضوع بحث های جدید پیدایش کیهان مادی است.)
دقت بیشتر بر این موضوع، شاید به این نتیجه برساند که ما در یک شبیه سازی، زندگی می کنیم و چیزی است که ایلان ماسک و دیگر نویسندگان علمی و تکنولوژیک، احتمال آن را بالا می دانند.
مهم است که چنین نتیجه گیری هایی از الگوی هولوگرافیک هرمیان به دست نمی آید زیرا مدل او بر اطلاعات روی سطح، محدود نمیماند.
برعکس واقعیت، به عنوان دینامیک بین اطلاعاتی- که در حجم سیستم و اطلاعات بسته محصور می شود- و اطلاعاتی- که میتواند به شکلی سودمند با محیط خود تبادل کند- تعریف می شود. بنابراین اطلاعات به صورت توده، نشان داده میشود.
توده در این مورد بخش باز شده ی اطلاعات کلی است که در درون چنین سیستم بسته ای قرار می گیرد و پیچیده می شود و با اطلاعاتی- که درون و بیرون مرزهای آن است- در هم می آمیزد.
ما میتوانیم بگوییم توده، وضعیت متوازنی از اطلاعات است که ایرنسی ای را منتقل میکند که از حجم محدود و ناتوانی آن در تظاهر همه ی اطلاعات درونی ناشی میشود.

طبیعت هولوگرافیک در مدل هرمیان، از نسبت حجم به سطح R/η به دست آمده است و وقتی در مورد واحدهای توده، ارائه شود از آن، ارزش حقیقی و عددی راه حل شوارتزشلید برای سیاهچاله نتیجه میشود. ما آن را توده ی جاذبه ای هولوگرافیک شیء، می نامیم. شگفت انگیز اینکه وقتی در مورد پروتون، به کار برود این نسبت معادل توده ی جهان- که به عنوان جمع دیگر پروتون ها در جهان است- میباشد.
این یعنی اطلاعات دیگرپروتون ها در جهان، درون هر پروتون وجود دارد!
بنابراین عبارت هولوگرافیک نشان میدهد: اطلاعات کل جهان در هر واحد بنیادین یعنی پروتون وجود دارد. به عبارتی این، دیگر ناپایداری های پروتون را توضیح خواهد داد.
چرا ما توده ی بسیار کوچکتری از پروتون را در آزمایشات به دست می آوریم؟
زیرا ما توده ی باقیمانده ی پروتون(و نه همه ی آن) را اندازه گیری می کنیم که آن بخش از اطلاعات انرژی است که از انتروپی سطح به حجم به دست می آید(منظور من از عبارتاطلاعات بیت های بنیادین انرژی، یعنی واحدهای کروی پلانک است.)
توده ی جاذبه ای هولوگرافیک و توده ی نتیجه شده، به صورت معکوس، با هم رابطه دارند.
این اصل بسیار عمیق و ساده، نشان میدهد آن توده یک چیز واقعی است!

اصل هولوگرافیک که فقط به اطلاعات سطح می پردازد موضوع دومی را پیش می آورد: محاسبه های کوانتومی و هوش مصنوعی(اساسا شبکه های عصبی مصنوعی) از طریق یادگیری عمیق ماشین، به چنان توانمندی می رسند که می توانند به زودی جایگزین مدل های تئوریک ما شوند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [2/11/2022 8:06 AM]
علت اصلی، این حقیقت است که تکنولوژی های شبکه ی عصبی برای پردازش اطلاعات می تواند طبیعتا کاری کند که تئوری های استاندارد، زمان سختی برای رسیدن به آن دارند: مثلا در نمایش خصوصیات ضروری.
خصوصیات ضروری، خصوصیات جدیدی است که در یک مجموعه از افراد و اجزا آشکار می شود و اینها ضرورتا در هیچ جزء مجموعه، وجود ندارد. چنین حالتی به وسیله ی سیستم های پیچیده، نمایش داده میشود. (قدرت بالاتر هوش مصنوعی در پردازش مجموعه های متراکم و چگال در مقایسه با واحدهای منفرد)
حتی هوشیاری میتواند یک نمونه از یک خصوصیت ضروری و مبرم باشد.

خیلی عجیب نیست تصور کنیم اصل هولوگرافیک و هوش مصنوعی می توانند بپیوندند تا منجر به یک واقعیت شبیه سازی شده، شوند. اگر نسیم هرمیان راه حل هولوگرافیک ژنرالیزه را پیدا نکرده بود، این نتیجه گیری، خیلی منطقی بود.
چرا اینطور است؟ هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی در مرتبط کردن متغیرها بسیار خوب هستند ولی هزینه ی بالایی دارند.
ما اطلاعات را روی چه چیز، با هزینه ی از دست دادن چگونه و چرا به دست می آوریم.
(هوش مصنوعی می کوشد بیان کند، اطلاعات چه چیز هستند ولی تا حدی بی توجه به علت ها و محرک ها است. سیستم های هوش مصنوعی بر اساس صفر و یک و یا حتی بر اساس مجموعه ی بی نهایتی از اعداد بین صفر و یک در سیستم های دیجیتال کوانتومی، چیزی جز انباری از اطلاعات نیست که بدل به اطلاعات بزرگتر میشود.
در این سیستم، علت ایجاد اطلاعات، صفر و یک و اعداد بین آنهاست در حالی که علت یابی در تفکر انتزاعی، فراتر از این نتیجه گیری است.
علت خود صفر و یک و اعداد بین آن دو، چیست؟ (آیا وجود و صفر=عدممنظور عدم نسبی ریاضی و نه عدم مطلقی است که هیچ شیئیتی در آن، وجود ندارد میتواند خود بخود به وجود بیاید؟)
علت ایجاد انسان، به عنوان خالق و سازنده ی دستگاه های دیجیتال چیست؟
علت تفکر و هوشیاری انسان هوشمند، چیست؟
و علت ایجاد هوشیاری به عنوان پایه ی حیات، چیست؟
این هوشیاری در کجا قرار دارد؟
آیا درون مغزاست ؟
و اگر درون مغز است علت ایجاد مغز و قوانین سازنده ی آن، چیست؟
این در حالی است که طبق مطالعات بسیاری از دانشمندان منصف علوم اعصاب، منبع آموخته ها و اطلاعات و حتی اراده ی آزاد، درون مغز نیست.
نرم افزارها و مداخله های مصنوعی انسان امروز، در تفکر انتزاعی و تلاش برای علت یابی دقیق، دارای نقص هستند. آنچه هوش مصنوعی در درون خود می اندوزد، بدون انتزاع و تفکر خلاق، قادر به یافتن علت ها نیست؛ به خصوص که این علت ها در حد معینی به پایان نمی رسد. هر علت، خودش علتی فراتر و مسلط بر خود دارد که معلول، بدون وجود آن علت، هرگز قابل تصور نیست.

یافتن و جمع کردن اطلاعات، بدون توجه به علت این یافته ها و داده ها و بدون تفکر انتزاعی، دستاوردی است که امروز در سایه ی تسلط هوش مصنوعی بر اجزای مختلف جهان امروز، شاهد آن هستیم. بی نیاز دیدن خود از علت و محرک هر چیز، که تحت گریختن از اصل علیت در بخشی از جهان علمی امروز مطرح میشود، هرچند دستاوردی بشری است ولی شبیه تفکر سطحی هوش مصنوعی است که بزرگ شدن و وسیع شدن عرضی را بدون نیاز به بزرگ شدن در شناخت علت ها و محرک ها، دلیلی بر پیشرفت حقیقی انسان میداند؛ بزرگ شدن عرضی و نه بزرگ شدن طولی- که به هیچ حدی از علت ها متوقف نمیشود.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [2/11/2022 8:06 AM]
ذهن هوشیاردانشمندان علم جدید، بر اساس اصل علیت و به وسیله ی پرسشگری و پژوهش ها و ارائه ی مقالات و جستجوگری علمی، بنا شده است به طوری که بی نیاز دانستن خود از اصل علیت، ریشه و اساس همه ی دانشگاه ها و پژوهش ها و علم را میزند.
با این حال امروز شاهد بروز نوعی سطحی نگری و اعتقاد به وسعت عرضی بدون نیاز به وسعت طولی هستیم و این وسعت طولی فقط و فقط در سایه ی معرفت و شناخت و نه اعتماد به آنچه می بینیم و می شنویم بنا شده است.)
این تبدیل به یک بسته ی سیاه میشود زیرا ارتباط بین متغیرها را نشان میدهد و می سنجد ولی فرایندی که توضیح میدهد چگونه و چرا آن متغیرها با هم در ارتباط هستند بسیار غیرخطی است و در شبکه ی عصبی طبیعی و نه مصنوعی، نقش می بندد و خودِ شبکه می شود.
در این جعبه ی سیاه، ترکیب نرم افزار و سخت افزار مخلوط می شود، آنها دیگر موجودیت هایی جدای از هم نیستند. آنها همچنین مرتبط هستند و یک سیستم پیچیده می شوند.
شکل دیگری هم درست است: علمِ سیستم های پیچیده به شکل فزاینده ای از طریق یادگیری ماشین و شبکه های عصبی بررسی شده است. و با در نظرگفتن دشواری و پیچیدگی غیرقابل حل مدل های رایج فعلی یعنی فیزیک در مدل استاندارد ذرات، عجیب به نظر نمیرسد که ما شروع به اجرای هوش مصنوعی به شکلی کنیم که شکاف ها را پر کند و عدم سازگاری مدل های ما را اصلاح کند.(هرچند هوش مصنوعی در این موارد کمک میکند و میتواند سازگاری و صحت مدل های ساخته شده به دست انسان را از طریق محاسبات آماری ساخته شده به دست انسان- که به آن داده میشود- و نیز یادگیری ماشین- که آن هم از طرف انسان داده شده است و به تدریج باعث ارتقای سطح هوشی آن میشود و بر اساس آزمون و خطا و شرطی سازی، روابط را می آموزد- میسنجد، هنوز تا رسیدن به هوشیاری و تفکر انتزاعی مستقل، راه زیادی در پیش دارد.)
ما با درخواستمان برای مدل های درست تر، شاید غنای مدل های تئوریک را از دست بدهیم.
درک یا هوشیاری نسبت به حس عمیق تر طبیعتِ واقعیت و نقشِ ما در آن، میتواند با تبدیل شدن ما فقط به یک بازیگر نمایش، به خطر بیفتد.
آیا تو این احساس را نداشته ای که ما به طور پیوسته به وسیله ی تلفن های موبایل و وسایل ارتباط جمعی، حواس پرت شده ایم؟
چند نفر از جمله ما احساس میکند ما سازندگان واقعیتی هستیم که علت دیگری برای آن، قابل توضیح نیست؟
اگرخود، معنی ای فراتراز ارتباطاتی نباشد که در آن نظم و ترتیب، بی نظمی های آشکار را به سمت پنهان شدن میبرد، چگونه من میتوانم مسئول خودم باشم؟
و حتی مهمتر اینکه چرا اگر ما در واقعیت شبیه سازی شده، زندگی می کنیم با مسائل اخلاقی زیادی روبرو می شویم؟
چرا من باید چیزی را که واقعیت نیست، واقعیت در نظر بگیرم؟
چگونه من می توانم تحت چنین شرایطی تبدیل به سازنده ی واقعیت باشم؟
این موضوع عجیبی است.
چه چیزی سبب شد من به این موضوع بپردازم؟ بیشتر همکاران فیزیکدان من رو به علم اطلاعات کرده اند.

در دوره ای شغلی ام یک سیستم سیری ناپذیراطلاعاتی را زنده کرده ایم و فوق دکتراها در وضعیت آزمایشگاهی خطرناکی هستند و این خطر، مدیون علم اطلاعات است.
با در نظر گفتن موقعیت های محدود و رو به کاهش در جهان- که در معرض رقابت هایی است که تاثیر زیادی بر روابط و تاثیر گذاری های کاذب به جای روابط شایسته و سزاوار دارد- علم اطلاعات جایگزین بسیار خوبی برای پژوهشگران شده است.

پردازش اطلاعات و اطلاعاتی که از آن به دست می آید، یک معدن طلای واقعی است. بیشتر شرکت ها مرکز اطلاعات خاص به خود دارند. این امر، اجتناب ناپذیر است. بازار کار به شکل فزاینده ای به دنبال دانشمندانی است که رو به سوی اطلاعات و داده ها داشته باشند
ولی در مورد جهت دیگر چه می توانیم بگوییم؟ یعنی اطلاعات و داده هایی- که از علوم قدیمی و سنتی به دست می آید- چه میشود؟
شرکت ها رو به سوی علم اطلاعات دارند و توجه کمی به اطلاعاتی دارند که از مدل های علمی گرفته می شود. این شکاف، باعث می شود دانشگاه های مشهور ترجیح دهند شغلهای خاصی را در عرصه ی علم اطلاعات و پردازش اطلاعات، فراهم کنند و دانشجویان زیادی را جذب خود کنند.

اگر علوم بنیادی معنی خود را ترمیم نکند، دلیل وجود آن از میان میرود و با علم بی معنی ولی سودآور یعنی عرصه ی علم اطلاعات، جایگرین می شود. با در نظر گرفتن همه ی این مسائل فلسفی، تصمیم گرفتم مقاله ی خود را تئوری هولوگرافیک و علم اطلاعات بنامم. بسیاری از همکاران که در کنفرانس حضور داشتند گرایش های زیادی در مورد علم اطلاعات داشتند.

در آنها این دیدگاه وجود دارد که ما تبدیل به دایناسور خواهیم شد مگر اینکه مشتاق برنامه ریزی و علوم اطلاعات باشیم! قابل کتمان نیست که پردازش اطلاعات و علم داده ها به جمع آوری بیشتر اطلاعات کمک می کند.


اطلاعات زیاد یعنی عرصه ای- که به ذخیره ی اطلاعات و میزان زیادی از داده ها می انجامد مانند اطلاعاتی که با پروژه هایی مانند آزمایش های سرنCERN و تلسکوپ افق رویداد ثبت میشود-، به این فن آوری ها نیاز دارد تا اطلاعت را ثبت و ذخیره کند.
یادگیری ماشین در هر عرصه ای که تصور شود از هر پروژه ی درمانی تا ایجاد شهر و تزیین آن، ساختمان سازی اتوبان سازی و ایجاد بازارها و ...مهم است

همچنین این وسایل در عرصه ی سیستم های پیچیده مانند علوم زیستی و اجتماعی، لازم و ضروری است زیرا مدل ها اندک است و لازم است ارتباط بین متغیرها مشخص شود یادگیری ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی، هم‌پیمانان فوق العاده ای برای مهیا کردن و توسعه ی اطلاعات است ولی آنها نباید جایگزین روش های قدیمی استدلال و توجه به واقعیت شود. آنها روش های جایگزین برای پردازش و ایجاد اطلاعات است.

ممکن است خیلی ساده به نظر برسد ولی این، تا حد زیادی نتایجی را ایجاد کرده است.
اگر تئوری هولوگرافیک ژنرالیزه نباشد آینده ی ما آنقدرها روشن نیست.
یک سناریو، کندی و رکود در ماده ی تاریک و ابهام انرژی تاریک در همراهی با شبیه سازی هوش مصنوعی است که واقعیت را میدزدد. (دزدیدن واقعیت، به دلیل توجه به انبار اطلاعاتی- که محصول ذهن های دیگر و در ظرف وجودی آنها است؛ در حالی که بخش بزرگی از اطلاعات به دست آمده از واقعیت، در ذهن آنها اینگونه ذخیره شده و بخش بزرگی از واقعیت از ذهن های آنها دور مانده است.)

خوشبختانه این ابزار یادگیری قدرتمند، میتواند بسیار در زمینه ی مدل هولوگرافیک ژنرالیزه، سودمند باشد تا به ما کمک کند با واقعیت متصل شویم.(واقعیتی که مبتنی بر حقایق است و در بند ابعاد نیست.)
نتیجه فروکاست گرایانه- که میگوید ما در تبدیل یک پروژه ی دو بعدی به سه بعدی، زندگی می کنیم- بسیار متفاوت از این نتیجه گیری است که تصویر یکپارچه ی مدل هولوگرافیک نسیم هرمیان ارائه می دهد. این مدل به زیبایی در این عبارت قرار میگیردهمه ی ما، با هم در ارتباط هستند. (نگاهی بنیادین بر کیهان- که ارتباط همه ی اجزا را با هم، کشف میکند.
و این ارتباط بین اجزا بدون توجه به ابعاد کیهان از جمله مکان و زمان، مطرح کننده ی پیوندی میان این اجزا در سطحی فراتر از کیهان مادی ماست. در هم تنیدگی، امروز در آزمایشات فیزیک جدید نه فقط در سطح کوانتومی بلکه در سطوح بالاتر هم دیده شده است. همانگونه که در شبیه سازی، دو بعد میتواند به سه بعد و بیشتر تبدیل شود، شاید ریشه و اساس کیهان، در یک بعد و حتی در سطحی فراتر و وسیعتر از ابعاد و نه محبوس در قفس ابعاد باشد.)

به دنبال هر تغییر در نمونه های آزمایشی، تغییرات زیادی در روش زندگی ما ایجاد میشود. موضوعی که در این مقاله بحث میشود، طیف وسیعی از کاربردهای احتمالی را در بر می گیرد(استخراج انرژی، سفر فضایی و موارد دیگر)
با این حال سوال مهم دیگری مطرح می‌شود:
چرا طبیعت واقعیت، مهم است؟ این، شاید سوال هر کدام ما باشد.
عمق معنی در تئوری هولوگرافیک ژنرالیزه، قلب و ذهن مرا فراتر از آنچه بود برد. اکنون و آینده ی نزدیک، به نظر میرسد چیزی رو به جلو و همراه با آسایش و تحریک و اشتیاق باشد.
دید کنونی من در مورد ارتباط بین اجزای کیهان و تاثیر من بر آن، گسترده تر شده است.

این، قدرت بخش است و همزمان واژه یمسئولیت را در جایی که باید باشد قرار می‌دهد: درون هر کدام ما.
من در مورد زندگی خود، مسئول هستم و با رفتار خود، بر کیهان تاثیر می گذارم؛
جایی برای بی تفاوت بودن و دیدگاه های منفی نیست.
همه چیز در اطراف من در نتیجه فرایندهای بازخوردی ایجاد میشود که در آن، هر بخش(درونی و بیرونی) به طور فعال، دخالت دارد.
اگر تو با موضوعات پر معنی- که جهان شگفت ما را شکل می دهد- و با تنوع بی نهایتی از وقایع در اطراف و درون ما، اشتیاق یافته ای و پرانگیزه شده ای، تئوری همه جانبه نگر ژنرالیزه در پیشاپیش توست.
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.youtube.com/watch?v=ufB5aVFJGDk

https://www.resonancescience.org/blog/Between-the-Generalized-Holographic-Model-and-Data-Science?fbclid=IwAR0X3CHm4EPRtc_IOH0Fm4spfkmaAn1Z-pl_djnaiFoNwRG2nkDy7inpuTU


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تداوم مهم است نه سرعتای همه ی وجود منحوادث روزگار از جمله ویرمشاهده گر جدای از شیء مشاقانون جنگلارتباط میکروب روده و پارهمیشه عسل با موم بخوریمدژاوو یا آشناپنداریاعتماد بی موردنوار عصب و عضلهذرات کوانتومی زیر اتمی قمکانیک کوانتومی بی معنی ویتامین کابرخی اطلاعات روانشناسی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان جانسوزتکنولوژی های جدید و حالتشب سیاه سحر شودآیا دلفین ها می تواند از تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایا این جمله درست است کسیحس و ادراک (قسمت اول )مغز قلبلوب فرونتال یا پیشانی مغارزش حقیقی زبان قسمت دومهنر، پر کردن است نه فحش دداروهای مصرفی در ام اسبه بالا بر ستارگان نگاه کچیزی منتظر شناخته شدنرویا و واقعیتماده ی تاریکواقعیت خلا و وجود و درک مبزرگ فکر کنگیلگمش باستانی کیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چتکامل داروینی هنوز در حاصبر بسیار بایدآرامش و دانشتظاهری از ماده است که بیداگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت هفتممغز انسان برای شادمانی طمقایسه رقابت و همکاریاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد میگرنبیمار 101 ساله، مبتلا به سچگونه جمعیت های بزرگ شکل روزه داری و بیمار ی ام اس مخچه فراتر از حفظ تعادلواکسن سرطانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعگشایش دروازه جدیدی از طرسندرم پیریفورمیستاول کف پا و حقیقتطعمه ی شبکه های ارتباط اجآشتی بهتر استجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دهممغز در تنهایی آسیب میبینمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومیبیماری دیستروفی میوتونیچالش هوشیاری و اینکه چرا ريتوکسيمب در درمان ام اسمرکز خنده در کجای مغز استوسواس، بیماری استتقویت سیستم ایمنیپیوند اندام از حیوانات بسیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر کتامین در درمان پاعلائم عصبی آلزایمر، با ااقیانوس نادانیجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانخلا، حقیقی نیستنقش نظریه تکامل در شناسامنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان های جدید سرطانبا هر چیزی که نفس می کشد منخستین تصویر از سیاهچالهراه پیروزی در زندگی چیستژن یا نقشه توسعه مغز و نقسانسور از روی قصد بسیاری تمرکز بر امروزپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر احتمالی عصاره تغلیعدم درکامیدواری و مغزفلج خوابابزار بقای موجود زنده از خوشبختی چیستنقش ذهن و شناخت در حوادث درمان دارویی سرطان رحم بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی قسمت سومبازگشت از آثار به سوی خداچرا در مغز انسان، فرورفتز گهواره تا گورتو کز محنت دیگران بی غمیکمردردسخن نیکو مانند درخت نیکوآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر درجه حرارت بر عملکسایتهای دیگرجواب دانشمند سوال کننده انرژی تاریکفرگشت و تکامل تصادفی محض اتصال مغز و کامپیوترخطای حساسکار، لگوی هوشمندنقص در تشخیص هیجانات عامدرک تصویر و زبان های مخلتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبحثی درباره هوش و تفاوتهنظریه ی ریسمانزندگی بی دودتولید پاک و فراوان انرژیکودکان میتوانند ناقل بی سرطان کمیت گراییآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر رژیم گیاهخواری بر انعطاف پذیری مکانیسمی علحق انتخابفضای قلب منبع نبوغ استاختلال در شناسایی حروف و دو بار در هفته ماهی مصرف اصل در هم تنیدگی و جهانی نه جنگ و نه خونریزیدرس گرفتن از شکست هامواد کوانتومی جدید، ممکنهزینه ای که برای اندیشیدبرای یک زندگی معمولیکایروپاکتیک چیستزیست شناسی باور حقیقت یا توهم جدایی و توهم علمشکل پنجم مادهآیا کیهان می تواند یک شبیآیا گذشته، امروز وآینده تداخل مرزها و صفات با بینای آنکه نامش درمان و یادشحکمت الهی در پس همه چیزمشاهده آینده از روی مشاهقانونمندی و محدودیت عالمارتباط ماده و انرژیهمیشه، آنطور نیست که هستدگرگونی های نژادی و تغییاعتیاد و تلاش های درمانی نوار عصب و عضلهذرات کوانتومی زیر اتمی قمکانیزمهای دفاعی در برابویتامین کا و استخوانبرخی بیماری ها که در آن بکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان ریشه هایی شناختی استکنولوژی و پیشرفتشبیه سازی میلیون ها جهان آیا دلفین ها میتوانند باتشنج چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک (قسمت دوم )مغز ما کوچکتر از نیم نقطهلوتیراستامارزش حقیقی زبان قسمت سومهوموارکتوس ها ممکن است دداروهای ام اسبه بالاتر از ماده بیندیشچیزی خارج از مغزهای ما نیرویا و کابوسماده ی خالیوالزارتان داروی ضد فشار بزرگ شدن مغز محدود به دورگیاه بی عقل به سوی نور میسلول های مغزی عامل پارکیتکامل داروینی هنوز در حاصرع و درمان های آنآرامش و سکونتعامل انسان و هوش مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانحس و ادراک قسمت هفدهممغز انسان رو به کوچک تر شمقابله ی منطقی با اعتراضاز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد الزایمربیماری لبر و نابینایی آنچگونه حافظه را قویتر کنیروزه داری سلول های بنیادمخچه ، فراتر از حفظ تعادلواکسن ضد اعتیادتفکر خلا ق در برابر توهم پل جویی اصفهانسندرم پیریفورمیستابوهای ذهنیظهور امواج مغزی در مغز مصآغاز فرایند دانستنجلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دوازدهممغز را از روی امواج بشناسمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و پبیماری ضعف عضلات نزدیک بچالش دیدگاه های سنتی در بریه زغالیمرگ چیستیک پیام منفرد نورون مغزی تلقین اطلاعات و حافظهپیوند سر آیا ممکن استسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلت خواب آلودگی بعد از خوالکترومغناطیس شنوایی و هجهان معناابزار بقا از نخستین همانخلا، خالی نیستنقش هورمون های تیروئید دمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان های رایج ام اسبا آتش، بازی نکن و بعد از نخستین روبات های زنده ی جراه انسان شدن، راه رفتن وژن ضد آلزایمرسانسور بر بسیاری از حقایتمساح حد واسط میان مغز کوپدیده خاموش روشن در پارکتاثیر ترکیبات استاتین (سعدالت برای من یا برای همهامیدی به این سوی قبر نیستفلج خواب چیستابزار بقای موجود زنده از خوشبختی دور از رنج های منقش روی و منیزیم در سلامتدرمان زخم دیابتی با تکنومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی قسمت ششمبازگشت به ریشه های تکاملچرا ذرات بنیادی معمولاً زمین در برابر عظمت کیهانتو پیچیده ترین تکنولوژی کمردرد ناشی از تنگی کاناسخن و سکوتآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکجوسازی مدرنانرژی تاریک که ما نمی توفراموش کارها باهوش تر هساثر مضر مصرف طولانی مدت رخطر آلودگی هوااساس انسان اندیشه و باور نقطه ی رسیدن به قلهدرک حقیقت نردبان و مسیری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ کس حقیقت را درون مغز بحثی درباره احساسات متفانظریه تکامل در درمان بیمزندگی در جمع مواردی را برتولید سلولهای جنسی از سلکودکان خود را مشابه خود تسرعت فکر کردن چگونه استآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاهرام مصر از شگفتی های جهحقیقت قربانی نزاع بین بی قفس ذهناختلال در شناسایی حروف و دو برابر شدن خطر مرگ و میاصل علت و تاثیرچه زیاد است بر من که در ایدست و پا زدن در سایه؟موجود بی مغزی که می تواندهزینه سنگین انسان در ازابرای پیش بینی آینده مغز دکار با یگانگی و یکپارچگیزیست، مرز افق رویداد هستتوهم جسمشکرگزار هر چیزی باش که داشکست حتمیآیا پیدایش مغز از روی تصاترقی واقعی یا شعار ترقیایمپلانت مغزیحافظه میتواند بزرگترین دمشاهدات آمیخته با اشتباهقارچ بی مغز در خدمت موجودارتباط متقابل با همه ی حیهمکاری یا رقابتدانش قدرت استاعداد بینهایت در دنیای منوار عصب و عضله تعیین محلرفتار مانند بردهما انسانها چه اندازه نزدویتامین کا در سبزیجاتبرخی بیماری های خاص که بدکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان شناسی مدرن در سطح سلتکنولوژی جدید که سلول هاشبیه سازی سیستم های کوانآیا دست مصنوعی به زودی قاتشنج و حرکات شبه تشنجی قاایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت 67مغز مانند تلفن استلوزالمعده(پانکراس)مصنوعارزش خود را چگونه میشناسهورمون شیرساز یا پرولاکتداروهای تغییر دهنده ی سیبه جای محکوم کردن دیگران چیزی شبیه نور تو نیسترویا و خبر از آیندهماده ای ضد التهابیواکنش های ناخودآگاه و تقبزرگ شدن تقریبا ناگهانی گیاه خواری و گوشت خوار کدسلول های بنیادیتکامل زبانضایعه ی عروقی مخچهآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتعامل انسان با هوش مصنوعاگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک قسمت هجدهممغز انسان رو به کوچکتر شدمقابله با کرونا با علم اساز بحث های کنونی در ویروسهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی سل سپتبیماری های میتوکندرینگاه مادی غیر علمی استروزهای بد باقی نمیماندمخچه ابزاري که وظیفه آن فواکسن علیه سرطانتفاوت مغز انسان و میمون هپل خواجو اصفهانسندرم پس از ضربه به سرتاثیر فکر بر سلامتظرف باید پر شود چه با چرک آغاز فصل سرما و دوباره تکجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سوممغز زنان جوانتر از مغز مرمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و دبیماریهای تحلیل عضلانی اچاالش ها در تعیین منبع هوریواستیگمینمرگ و میر پنهانیک پیشنهاد خوب برای آسان تلاش ها برای کشف منابع جدپیوند سر، یکی از راه حلهاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعماد الدین نسیمی قربانی الکتروتاکسی(گرایش و حرکجهان هوشمندابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از مطالب همایش منقش هورمون زنانه استروژنمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمان های علامتی در ام اسبا تعمق در اسرار ابدیت و نرمش های مفید برای درد زاراه بی شکستژنها نقشه ایجاد ابزار هوساهچاله ها تبخیر نمیشودتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر تغذیه بر سلامت رواعسل طبیعی موثر در کنترل بجهان در حال ایجاد و ارتقاامیدی تازه در درمان سرطافلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقای موجود زنده از خانه ی تاریکنقش روزه داری در سالم و جدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانبازخورد یا فیدبکچراروياها را به یاد نمی آزمین زیر خلیج فارس تمدنی تو آرامش و صلحیکمردرد و علل آنسخن پاک و ثابتآلزایمرتاثیر درجه حرارت بر عملکجامعه ی آسمانیانرژی خلا ممکن استفراموشی همیشه هم بد نیستاثرات فشار روحی شدیدخطرات هوش مصنوعیاستفاده از مغز، وزن را کمنقطه ای بود و دگر هیچ نبودرک دیگرانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهیچ اندر هیچبحثی درباره احساساتی غیرنظریه تکامل در درمان بیمزندگی در سیاهچالهتولترودینکودکان را برای راه آماده سطح آگاهی، رخدادهای زندگآینده با ترس جمع نمیشودتاریک ترین بخش شباولویت بندی ها کجاستحقیقت آنطور نیست که به نظقفس را بشکناختلالات مخچهدو برابر شدن خطر مرگ و میاصل عدم قطعیت از کوانتوم نه عدم مطلق بلکه عدم با قدست کردن در گوشموجودات مقهور ژنها هستندهزاران سال چشم های بینا وبرای اولین بار دانشمندانکاربرد روباتهای ريزنانوزاوسکا درمان گوشرتوهمات و شناخت حقیقتشگفت نیست من عاشق تو باشمآیا آگاهی پس از مرگ از بیتروس جریان انرژیایمپلانت مغزی و کنترل دو حافظه های کاذبمطالبه ی حق خودقبل از آغازارتباط چاقی و کاهش قدرت بهمانند سازی در انساندانش محدود به ابعاد چهاربقای حقیقی در دور ماندن انوبت کودکانرفتار وابسته به شکلما انسانها چه اندازه نزدویتامین بی 12 در درمان دردبرخی توجهات در ببمار پارکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان شناسی نوین نیازمند تکنولوژی جدید که سلول هاشبکه های مصنوعی مغز به درآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتشنج عدم توازن بین نورون ایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت 74مغز مادران و کودکان در زملیروپریم داروی ترکیبی ضداز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش فوق العاده، هر فرد اسداروهای ضد بیماری ام اس وبه خوبی های دیگران فکرکننکاتی در مورد تشنجرویا بخشی حقیقی از زندگی ماده، چیزی نیستواکنش به حس جدیدبزرگترین خطایی که مردم مگیرنده باید سازگار با پیسلول های بنیادی منابع و اتکامل زبانضایعات در عصب زیر زبانیآزمون تجربی، راهی برای رتعداد کلی ذهن ها در جهان اگر خواهان پیروزی هستیحس و ادراک قسمت هشتممغز ایندگان چگونه استملاحظه های اخلاقی دربارهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیبیماری های مغز و اعصاب و نگاه محدود و تک جانبه، مشروزهای سختمخچه تاثیر گذار بر حافظهواکسنی با تاثیر دوگانه اتفاوت ها و تمایزها کلید بپلاسمای غالبسندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر مشاهده بر واقعیت بعقل مجادله گرآغاز مبهم آفرینشجنین مصنوعیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و هشتممغزهای کوچک بی احساسمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هر سوراخی سر نکنبیماری، رساله ای برای سلناتوانی از درمان برخی ویریاضیات یک حس جدید استمرگ و میر بسیار بالای ناشیک آلل ژنتیکی که از نئاندتلاش های جدید در درمان فرپیوندی که فراتر از امکانسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل موثر در پیدایش زباالکترودهای کاشتنیجهان هوشیارابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از درمان های جدینقش ویتامین K در ترمیم اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبا خدا باشنرمش های مفید در سرگیجهرابطه تشنج و اوتیسمژنها ، مغز و ارادهسایه ی هوشیاریتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر حرکات چشم بر امواج عشق درونی به یگانگی خلقتجهان ریز و درشتامگا سه عامل مهم سلامتفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان سرگیجه بدون نیاز بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر ابازسازي مغز و نخاع چالشی چراروياها را به یاد نمی آزمان چیستتو افق رویداد جهان هستیکمردرد با پوشیدن کفش مناسختی ها رفتنی استآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر درجه حرارت بر عملکجاودانگی مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عفراموشی و مسیر روحانیاثرات مفید قهوهدفاع از پیامبراستفاده از هوش مصنوعی در نقطه بی بازگشتدرک درست از خود و هوشیاریمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهیچگاه از فشار و شکست نتربخش فراموش شده ی حافظهنظریه تکامل در درمان بیمزندگی زمینی امروز بیش از تومورها و التهاب مغزی عاکوری گذرای ناشی از موبایسعی کن به حدی محدود نشویآیا فراموشی حتمی استتاریکی من و تو و گرد و غبااولین قدم شناخت نقص های خحقیقت افرادقله سقوطاختلالات حرکتی در انسانهم نوع خواری در میان پیشیدو سوی واقعیتاصل، روان و نفس استنهایت معرفت و شناخت درک عدست آسمانموسیقی نوهستي مادي ای که ما کوچکتربرای تمدن سازی، باید در بکاربرد روباتهای ريز، در زبان فرایند تکاملی برای توکل بر خدازبان متغیرتوپیراماتشگفت انگیز بودن کیهانآیا امکان بازسازی اندامهتری فلوپرازینایمپلانت مغزی کمک میکند حافظه و اطلاعات در کجاست مطالبی در مورد تشنجقبل از انفجار بزرگارتباط هوش ساختار مغز و ژهمجوشی هسته ای، انرژِی بدانش بی نهایتبلندی در ذهن ما درک بلندینور درونرفتار اجتماعی انسان، حاصما اکنون میدانیم فضا خالویتامین بی هفدهبرخی توصیه ها برای واکسیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبزبان، نشان دهنده ی سخنگو تکینگیشبکیه های مصنوعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتشویق خواندن به کودکانایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت 75مغز چون ابزار هوش است دلیلیس دگرامفتامین یا ویاساز مخالفت بشنوهوش مصنوعی می تواند بر احداروی فامپیریدین یا نورلبه خودت مغرور نشوچگونه مولکول های دی ان ایرویا تخیل یا واقعیتماده، چیزی بیش از یک خلا واکسن های شرکت فایزر آمربزرگترین درد از درون است گالکانزوماب، دارویی جدیسلول های بدن تو پیر نیستنتکامل زبان انسان از پیشیضرورت زدودن افکارآزمون ذهنی گربه ی شرودینتعذیه ی ذهناپی ژنتیکحس و ادراک قسمت هشتاد و شمغز ابزار بقای برتر مادیملاحظات بیهوشی قبل از جراز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیبیماری وسواسنگاه انسان محدود به ادراروش مقابله مغز با محدودیمدل همه جانبه نگر ژنرالیوابستگی یعنی قلادهتفاوت ها را به رسمیت بشناپمبرولیزوماب در بیماری چسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر نگاه ناظر هوشیار بعقلانیت بدون تغییرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجنگ و تصور از جنگابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششممغز، فقط گیرندهمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در والنتاین کتاب بدید همبیندیشناتوانی در شناسایی چهره ریسدیپلام تنها داروی تایمرگ و سوال از قاتلیک جهش ممکن است ذهن انسانتلاش هایی در بیماران قطع پیوستگی همه ی اجزای جهانسیاره ی ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل ایجاد لغت انسانی و الگو نداشتیمجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین همانخم شدن فضا-زماننقش ژنتیک در درمان اختلامنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبا طبیعت بازی نکننرمش های موثر در کمردردرادیوی مغز و تنظیم فرکانژنهای مشترک بین انسان و وسایه را اصالت دادن، جز فرتنفس بدون اکسیژنپروانه ی آسمانیتاثیر دوپامین و سروتونینعصب حقوق نورولووجهان شگفت انگیزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفیلمی بسیار جالب از تغییابزارهای پیشرفته ارتباط خار و گلنقش رژیم غذایی در رشد و ادرمان سرگیجه بدون دارومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر ابحتی علمی درباره تمایل بنزاع بین جهل و علم رو به پزمان و مکان، ابعاد کیهان تو انسانی و انسان، شایستکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسرنوشتآموزش نوین زبانتاثیر درجه حرارت بر عملکجایی خالی نیستانسان میوه ی تکاملفرایند پیچیده ی خونرسانیاثرات مفید روزه داریدفاع در برابر تغییر ساختاستفاده از انرژی خلانمیتوان با بیرون انداختندرک عمیق در حیواناتمنبع خواب و رویاهیپرپاراتیروئیدیسمبخش های تنظیمی ژنومهفت چیز که عملکرد مغز تو زندگی زودگذرتومورهای نخاعیشلیک فراموشیآیا ممکن است موش کور بی متاریکی و نوراولین مورد PML به دنبال تکحقیقت اشیاقلب های سادهاختلالات صحبت کردن در انهمه چیز موج استدولت یا گروهکاصلاح خطا با رفتن بر مسیرنهایت در بی نهایتدستورالعمل مرکز کنترل بیموسیقی هنر مایع استهستی ما پس از شروعی چگال برای خودآگاه بودن تو بایکاش شرف اجباری بود یا حتیکتاب گران و پرهزینه شد ولزبان مشترک ژنتیکی موجوداتوانایی مغز و دیگر اجزای شگفت زده و حیران باشآیا انسان با مغز بزرگش اختری فلوپرازینایمپلانت نخاعی میتواند دحافظه و اطلاعات در کجاست مطالعه ای بیان میکند اهدقبرستان ها با بوی شجاعتارتباط پیوسته ی جهانهمراه سختی، اسانی هستدانشمندان موفق به بازگردبلوغ چیستنورون هاي مصنوعی می توانرقیبی قدرتمند در برابر مما از اینجا نخواهیم رفتویتامین دی گنجینه ای بزربرخی درمان های Spinal Muscular Atکشتن عقیده ممکن نیستزبان، وسیله شناسایی محیطتکامل فردی یا اجتماعیشباهت مغز و کیهانآیا راهی برای رفع کم آبی تشخیص ژنتیکی آتروفی های ایجاد احساساتحس و ادراک قسمت 78مغز چگونه صداها را فیلتر لا اکراه فی الدیناز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی و کشف زبان هایداروی لیراگلوتیدبه دنبال رستگاری باشچگونه میتوان با قانون جنرویا حقی از طرف خداماست مالیواکسن کووید 19 چیزهایی که بسیاری از مجرمان، خودشانگام کوچک ولی تاثیرگذارسلول عصبی شاهکار انطباق تکامل ساختار رگهای مغزی ضرب المثل یونانیآزمون ذهنی گربه شرودینگرتغییر الگوی رشد مغزی با زابتدا سخت ترین استحس و ادراک قسمت پنجممغز ابزار برتر بقاممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تبیماری کروتز فیلد جاکوبنگاه از بیرون مجموعهروش های صرفه جویی در ایجامدل هولوگرافیک ژنرالیزهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتفاوت های بین زن و مرد فقپنج اکتشاف شگفت آور در موسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر عقیده ی بی عملافت فشار خون ناگهانی در وجنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهممغزتان را در جوانی سیم کشمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در یک فراکتال هر نقطه مرکبیهوش کردن در جراحی و بیمنادیدنی ها واقعی هستندریشه های مشترک همه ی موجومرگ انتقال است یا نابود شیک رژیم غذایی جدید، می توتلاشی برای درمان قطع نخاپیام های ناشناخته بر مغز سیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وعواملی که برای ظهور لغت االگو و عادت را بشکن و در اجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از خونریزی مغز در سندرم کوونقش گرمایش آب و هوا در همدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیبالاترین هدف از دولتنرمشهای مهم برای تقویت عراز تغییرژنهای هوش ، کدامندساخت شبکه عصبی مصنوعی با تنها مانع در زندگی موارد پرواز از نیویورک تا لوس آتاثیر دپاکین بر بیماری معضلانی که طی سخن گفتن چقدجهانی که نه با یک رخداد و انفجار و توقف تکاملی نشافیروز نادریابزارهای بقا از نخستین هخارق العاده و استثنایی بنقش زنجبیل در جلوگیری از درمان سرطان با امواج صوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشمندی کیهانبحث درباره پیدایش و منشا نزاع بین علم و نادانی رو زمان و گذر آن سریع استتو با همه چیز در پیوندیکنگره بین المللی سردرد دسریع دویدن مهم نیستآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبهانسان ها می توانند میدان فرایند تکامل و دشواری هااثرات مضر ماری جوانادقیق ترین تصاویر از مغز ااستفاده از سلول های بنیانمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرگیری قلب در بیماری ویرمنتظر نمان چیزی نور را بههاوکينگ پیش از مرگش رسالبخش بزرگی حس و ادراک ما اهفت سین یادگاری از میراث زندگی سلول در بدن، جدای اتومورهای ستون فقراتشلیک فراموشیآیا ما کالا هستیمتاریکی خواهد ترسیداولین مورد پیوند سر در انحقیقت تنها چیزی است که شامسمومیت دانش آموزان، قماقلب و عقلاختلالات عضلانی ژنتیکهمه چیز و هیچ چیزدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصول انجام برخی نرمش ها دنهادینه سازی فرهنگ اختلادغدغه نتیجه ی نادانی استمیهمانهای ناخوانده عامل و هر کس تقوای خدا پیشه کنبرای رشد، باید از مسیر خطبرای زندگی سالم، یافتن تکتاب زیست شناسی باورزبان چهار حرفی حیات زمینتوازن مهمتر از فعالیت زیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآیا احتمال دارد رویا از آترک امروزایمان به رویاحافظه و اطلاعات در کجاستمعماری، هندسه ی قابل مشاقدم زدن و حرکت دید را تغیارتباط انسانی، محدود به همراهی نوعی سردرد میگرنیدانشمندان نورون مصنوعی سبلعیدن ستاره توسط سیاهچانورون های ردیاب حافظهرموزی از نخستین تمدن بشرما اشیا را آنطور که هستندویروس مصنوعیبرخی روش های تربیتی کودکگل خاردار، زیباستسفر فقط مادی نیستتکامل مادی تا ابزار هوشمشباهت مغز با کیهان مادیآیاما مقهور قوانین فیزیکتشخیص آلزایمر سالها قبل ایران بزرگحس و ادراک قسمت 82مغز ناتوان از توجیه پیدالاموژین داروی ضد اوتیسم؟از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعداروی تشنجی دربارداریبه زودی شبکه مغزی به جای چگونه مغز پیش انسان یا همرویاها از مغز است یا ناخوماست مالی با هوش انسانیواکسن کرونا و گشودن پنجربسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای سلولهای ایمنی القا کنندهتکامل شناخت انسان با کشفضررهای مصرف شکر و قند بر آزادی عقیده، آرمانی که تتغییر دیگران یا تغییر خوابتدایی که در ذهن دانشمنحس و ادراک قسمت پنجاهمغز از بسیاری حقایق می گرمن کسی در ناکسی دریافتم از تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تبیماری گیلن باره و بیمارنگاه از دور و نگاه از نزدروش هایی برای جلوگیری از مدل هولوگرافیک تعمیم یافوبینار اساتید نورولوژی دتفاوت های تکاملی در مغز وپول و شادیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاعلم و ادراک فقط مشاهده ی افت هوشیاری به دنبال کاهجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت ششممغزتان را در جوانی سیمکشمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر کمتر از چند ماه سوش جدبیهوشی در بیماران دچار انادانی در قرن بیست و یکم،ریشه های مشترک حیاتمرگ تصادفییکی از علل محدودیت مغز امتلاشی تازه برای گشودن معپیدایش زبانتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوارض ازدواج و بچه دار شدالگوی بنیادین و هوشیاریجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواندن ، یکی از شستشو دهننقش پیش زمینه ها و اراده درمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیباهوش ترین و با کیفیت تریچرا ماشین باید نتایج را پراست دستی و چپ دستیژنهای حاکم بر انسان و انسساخت شبکه عصبی با الفبای تنها در برابر جهانپروتئین های ساده ی ابتداتاثیر داروهای ضد التهاب غم بی پایانجهانی که از یک منبع، تغذیانقراض را انتخاب نکنیدفیزیک مولکولها و ذرات در ابزارهای بقا ازنخستین همخبر مهم تلسکوپ هابلنقش زبان در سلطه و قدرت ادرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری و وجودبحثي درباره هوش و تفاوتهنزاع بین علم و جهل رو به پزمان و صبرتو با باورهایت کنترل میشکنگره بین المللی سردرد دسریعترین کامپیوتر موجودآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبه و نقش آن در شکلگیریانسان یک کتابخانه استفرایند حذف برخی اجزای مغاجزای پر سلولی بدن انسان دل به دریا بزناستفاده از سلول های بنیانمایش تک نفرهدرگیری مغز در بیماری کویمنحنی که ارتباط بین معرفهاوکينگ پیش از مرگش رسالبخش بزرگتر کیهان ناشناختکی غایب شدی تا نیازمند دلزندگی، مدیریت انرژیتوهم فضای خالیشنا در ابهای گرم جنوب نیاآیا ما تنها موجودات زنده تاریخ همه چیز را ثبت کردهاولین هیبرید بین انسان و حقیقت خواب و رویامسیر دشوار تکامل و ارتقاقلب یا مغزاختراع جدید اینترنت کوانهمه چیز کهنه میشوددورترین نقطه ی قابل مشاهاصول توسعه ی یک ذهن کاملچهار میلیارد سال تکامل بذهن ما از در هم شکستن منبمیوتونیک دیستروفیوفور و فراوانیوقاحت و تمسخر دیگرانبرخی ملاحظات در تشنج های کتاب طبیعت در قالب هندسهزبان نیاز تکاملی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسشگفتی های زنبور عسلآیا احتمال دارد رویا از آترکیب آمار و ژنتیکاین پیوند نه با مغز بلکه حافظه ی هوش مصنوعیمعنی روزهقدرت مردمارتباط از بالا به پایین مهندسه ی پایه ایدانشمندان یک فرضیه رادیکبنی عباس، ننگی بر تاریخنوروپلاستیسیتی چیسترمز و رازهای ارتباط غیر کما به جهان های متفاوت خودویرایش DNA جنین انسان، بربرخی سلولهای عصبی در تلاگل درون گلدانسفر نامه سفر به بم و جنوب تکامل مداومشباهت کیهان و مغزآب زندگی است قسمت چهارمتصویر خورشید یا خود خورشایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت 87مغز و قلب در جنین موش مصنلایو دوم دکتر سید سلمان فاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید ALSبه زیر پای خود نگاه نکن بچگونه هموساپينس بر زمین رویاهای پر رمز و حیرتی درماشین دانشواکسن کرونا از حقیقت تاتبسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای سلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل، نتیجه ی برنامه ریضررهای شکر بر سلامت مغزآزار دیگری، آزار خود استتغییر دادن ژنها آیا روزی ابتذال با شعار دینحس و ادراک قسمت پنجاه و یمغز به تنهایی برای فرهنگ من پر از تلخیماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج توپیراماتبیماری آلزایمر، استیل کونگاه از درون مجموعه با نگروش هایی ساده برای کاهش امدل های ریز مغز مینی برینوجود قبل از ناظر هوشمندتفاوت های زبانی سرمنشا تپول و عقیدهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاعلم و روحافتخار انسانجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و هشتمغط یک گیرنده استمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر آرزوهایت مداومت داشتهبیوگرافینازوکلسینرژیم های غذایی و نقش مهم مرگی وجود نداردیافته های نوین علوم پرده تلاشی جدید در درمان ام اسپیر شدن حتمی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وعید نوروز مبارکالگوبرداری از طبیعتجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتینقش آتش در رسیدن انسان بهدرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز- از مغز هوش در طبیعتباور و کیهان شناسیچرا مغز انسان سه هزار سالرجزخوانی هایی که امروز بکفش و کتابساختن آیندهتنهاییپروتز چشمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم غم بی پایانجهانی در ذهنانواع سکته های مغزیفیزیک و هوشیاریابزارهای بقای موجود زندهخدا موجود استنقش زبان در سلطه و قدرت ادرها بسته نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری و افسردگیبحثی جالب درباره محدودیتنسبیت عام از زبان دکتر برزمان واقعیت است یا توهمتو باید نیکان را به دست بکنترل همجوشی هسته ای با هسرگیجه از شایعترین اختلاآنچه ناشناخته است باید شتاثیر درجه حرارت بر عملکجبران از دست رفته هافراتر از دیوارهای باوراجزایی ناشناخته در شکل گدلایلی که نشان میدهد ما باستفاده از سلول های بنیاچند نرمش مفید برای کمردردرگیری مغز در بیماران مبمنشأ اطلاعات و آموخته ها هدف یکسان و مسیرهای مختلبخش دیگری در وجود انسان هکیهان خود را طراحی میکندزندان ذهنیتوهم فضای خالی یا توهم فضشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا مغز تا بزرگسالی توسعتازه های اسکیزوفرنی(جنواولین تصویر در تاریخ از سحقیقت در علم، هرگز نهایی مسئول صیانت از عقیده کیسقلب دروازه ی ارتباطادامه بحث تکامل چشمهمه چیز در زمان مناسبديدن با چشم بسته در خواب اصول سلامت کمرچهار ساعت پس از کشتار خوکذهن چند جانبه نیازمند نگمیگرن و پروتئین مرتبط با ذهن هوشیار در پس ماده ی ممیگرن سردردی ژنتیکی که بوقت نهيب هاي غير علمي گذشبرخی مرزهای اخلاق و علوم کتاب، سفری به تاریخزبان و کلمه حتی برای کسانتوسعه برخی شغل ها با هوش شانس یا نتیجه ی تلاشآیا برای تولید مثل همیشه ترکیب حیوان و انساناین اندوه چیستحافظه انسان و حافظه ی هوشمعادله ها فقط بخش خسته کنقدرت و شناخت حقیقتارتباط بین هوش طبیعی و هوهندسه ی رایج کیهاندانشمندان ژنی از مغز انسبه قفس های سیاهت ننازنوروز یا روز پایانیرمز پیشرفت تواضع است نه طما با کمک مغز خود مختاريمویشن پروبرخی سيناپسها طی تکامل و گل زندگیسفر به مریخ در 39 روزتکامل چشمشباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت هفتمتصویر در هم تنیدگی کوانتایستادن در برابر آزادی بحس و ادراک قسمت چهلمغز و اخلاقلبخند بزن شاید صبح فردا زاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید s3 در درمان ام به سخن توجه کن نه گویندهچگونه هوشیاری خود را توسرویای شفافمبانی ذهنی سیاه و سفیدواکسن کرونا ساخته شده توبشکه ای که ته نداره پر نمگاهی لازم است برای فهم و سلام تا روشناییتکثیر سلول در برابر توقف طلوع و حقیقتآسيب میکروواسکولاریا آستغییر زودتر اتصالات مغزیابداع دی ان ای بزرگترین دحس و ادراک قسمت پنجاه و دمغز بیش از آنچه تصور میشومنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دارویی خلط آوربیماری الزایمرنگاه حقیقی نگاه به درون اروش جدید تولید برقمدیون خود ناموجودوراپامیل در بارداریتفاوت ایستایی و تکاپوپوست ساعتی مستقل از مغز دسوخت هیدروژنی پاکتاثیر ویتامین دی بر بیماعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهافراد آغاز حرکت خودشان رجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و دونفرت، اسیب به خود استمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر آسمان هدیه های نادیدنبیوگرافینباید صبر کرد آتش را بعد رژیم های غذایی و نقش مهم مراحل ارتقای پله پله کیهیاد گرفتن مداومسیاره ابلهانتمایل زیاد به خوردن بستنپیشینیان انسان از هفت میتاثیر گیاه خواری بر رشد وعامل کلیدی در کنترل کارآالتهاب شریان تمپورالجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و ینقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز- از مغز هوش عاطفی قسمت 11باید از انسان ترسیدچرا مغزهای ما ارتقا یافت رحم مصنوعیکل اقیانوس در یک ذرهساختار فراکتال وجود و ذهتنهایی رمز نوآوری استپروتز عصبی برای تکلمتاثیر درجه حرارت بر مغزغیرقابل دیدن کردن مادهجهان، تصادفی نیستانگشت ماشه ایفیزیکدانان ماشینی برای تابزارهای بقای از نخستین خدا نور آسمان ها و زمین انقش سجده بر عملکرد مغزدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری کوانتومیبحثی در مورد نقش ویتامين نسبت ها در کیهانزمان پلانکتو تغییر و تحولیکنترل جاذبهسرگردانیآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر درجه حرارت بر عملکجدا کردن ناخالصی هافرد موفقاحیای بینایی نسبی یک بیمدنیای شگفت انگیز کوانتوماستفاده از سلول های بنیاچند جهانیدرگیری مغزی در سندرم کوومنشاء کوانتومی هوشیاری اهدف یکسان، در مسیرهای متبخشیدن دیگران یعنی آرامشکیهانِ هوشیارِ در حال یازونیسومایدتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)شناخت حقیقت یا آرزوهای گآیا همه جنایت ها نتیجه بیتازه های بیماری پارکینسواولین دارو برای آتاکسی فحقیقت راستین انسان علم بمسئولیت جدیدقلب روباتیکاداراوون تنها داروی تاییهمه چیز در زمان کنونی استدی متیل فومارات(زادیوا)(اضطراب و ترسنون و القلمنوآوری ای شگفت انگیز دانذهن تو همیشه به چیزی اعتقمیگرن شدید قابل درمان اسوقتی فهمیدی خطا کردی برگبرخی نکات از گاید لاین پرکتابخانهزبان و بیان نتیجه ساختماتوصیه های سازمان بهداشت شانس یا تلاشآیا بزرگ شدن مغز فقط در دترازودوناین ایده که ذرات سیاهچالحباب های کیهانی تو در تومعجزه های هر روزهقدرت کنترل خودارتباط شگفت مغز انسان و فهندسه بنیادیندانشمندان پاسخ کوانتومی به مغز خزندگان خودت اجازنورالژیرمز بقای جهش ژنتیکیما بخشی از این جهان مرتبطواقعیت فیزیکی، تابعی از برداشت مغز ما از گذر زمانگلوله ی ساچمه ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ تکامل و ارتقای نگاه تا عمشباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت اولتصویر زیبا از سلولاکنون را با همه ی نقص هایحس و ادراک قسمت چهل و هفتمغز و اخلاقلحظات خوش با کودکاناز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی الفاگوداروی جدید میاستنی گراویبوزون هیگز چیستچگونه واکسن کرونا را توزروان سالممباحث مهم حس و ادراکواکسن آلزایمربشریت از یک پدر و مادر نیگاهی مغز بزرگ چالش استسلاح و راهزنیتأثیر نیکوتین سیگار بر مطلای سیاهآسیب ها ناشی از آلودگی هوتغییر عمودی سر انسان از پابزار هوش در حال ارتقا ازحس و ادراک قسمت پنجاه و سمغز برای فراموشی بیشتر کمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داستانها و مفاهیمی اشتبابیماری ای شبیه آلزایمر و نگاه دوبارهروش صحبت کردن در حال تکاممدیریت اینترنت بر جنگورزش هوازی مرتب خیلی به قتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپوشاندن خود از نورسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر ویروس کرونا بر مغز علم به ما کمک میکند تا موافراد بی دلیل دوستدار تو جهل مقدسابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و ششچقدر به چشم اعتماد کنیممنابع بی نهایت انرژی در داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر آستانه ی موج پنجم کوویبیان ژن های اسکیزوفرنی دنبرو و انرژی مداومرژیم ضد التهابیمرز مرگ و زندگی کجاستیاد بگیر فراموش کنیسیر آفرینش از روح تا مغز تمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت همیشه خوب نیستامواجی که به وسیله ی ماشیجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطنقش اتصالات بین سلولهای درمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش عاطفی قسمت نهمبابا زود بیاچرا ویروس کرونای دلتا وارحم مصنوعیکلمات بلند نه صدای بلندساختار شبکه های مغزی ثابتنبیه چقدر موثر استپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر درجه حرارت بر عملکغرور و علمجهش های ژنتیکی مفید در ساانگشت نگاری مغز نشان میدفاکسیبتابزارهای دفاعی و بقای موخدا بخشنده است پس تو هم بنقش غذاها و موجودات دريادروغ نگو به خصوص به خودتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز روده تا مغزهوشیاری سنتی یا هوشیاری بحثی در مورد نقش کلسیم و نسبت طلایی، نشانه ای به سزمان به چه دلیل ایجاد میشتو جهانی هستی که خودش را کندر در بیماریهای التهابسربازان ما محققا غلبه می آنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر درجه حرارت بر عملکانسان باشجدایی خطای حسی استفرد یا اندیشهاحیای بینایی نسبی یک بیمدنیایی پر از سیاهچاله استیفن هاوکینگ در مورد هچند جهانیدرگیری مغزی در سندرم کوومهمان ناخواندههدف از تکامل مغزبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکیست هیداتید مغززونا به وسیله ویروس ابله توهم چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛آیا هوش مصنوعی می تواند نتازه های درمان ام اساولین دروغحقیقت غیر فیزیکیمسئولیت در برابر محیط زیقلب را نشکنادب برخورد با دیگرانهمه چیز، ثبت می شوددین اجباریاطلاع رسانی اینترنتیدین، اجباری نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چنوار مغز مشاهده ی غیر مستذهن خود را مشغول هماهنگیمیدان مغناطيسي زمین بشر وقتی پر از گل شدی خودت را برخی نرمش ها برای زانوکجای مغز مسئول پردازش تجزبان و بیان، در سایه پیشرتوصیه های غیر دارویی در سشاهکار قرنآیا تکامل و تغییرات ژنتیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاین ابتدای تناقض هاستحباب هایی تو در تومعجزه ی چشمقدرت انسان در نگاه به ابعارتباط شگفت انگیز مغز انهندسه در پایه ی همه ی واکدانشمندان اولین سلول مصنبه نقاش بنگرنوسانات کوانتومی منبع مارمز جهانما تحت کنترل ژنها هستیم یواقعیت چند سویهبررسي علل احتمالي تغيير گلوئونسفر دشوار اکتشافتکامل و ریشه ی مشترک خلقتشجاعت و ترسآب زندگی است قسمت دومتصویر زیبای اصفهاناکوییفلکسحس و ادراک قسمت چهل و هشتمغز و سیر تکامل ان دلیلی لرزش ناشی از اسیب به عصباز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک های بداروی جدید آلزایمربوزون هیگز جهان را از متلچگونه آن شکری که می خوریمروبات ها قول میدهندمبتکران خودشکوفاواکسن ایرانی کرونا تولیدبعد پنجمگذر زمان کاملا وابسته به سلسله مباحث هوش مصنوعیتأثیر نگاه انسان بر رفتاطوفان فقر و گرسنگی و بی سآسیب روانی شبکه های اجتمتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دخالت در ساختار ژنهابیماری ای شبیه ام اس مولتنگاهی بر قدرت بینایی دراروشهای نو در درمان دیسک بمداخله ی زیانبار انسانورزش هوازی ، بهترین تمریتفاوتهای جنسیتی راهی براپیموزایدسی و سه پل اصفهانتاثیر ژنها بر اختلالات خعلم بدون توقفافزایش قدرت ادراکات و حسجهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک سی و هفتمنقش قهوه در سلامتیمنابع جدید انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر درمان بیماری مولتیپل بیان حقیقتچت جی پی تیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومرز بین انسان و حیوان کجایادگیری مهارت های جدید دسیستم تعادلی بدنتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کن خوب حرف بزنیامیوتروفیک لترال اسکلروجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیارينقش تیروئید در تکامل مغزدرمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت هفتمباد و موجچرا پس از بیدار شدن از خورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکلوزاپین داروی ضد جنونسادیسم یا لذت از آزار دادتهدیدهای هوش مصنوعیپرکاری تیروئیدتاثیر درجه حرارت بر عملکغربال در زندگیجهش های ژنتیکی غیر تصادفانتقال ماده و انرژیفاجعه ی جهل مقدسابعاد و نیازهای تکاملیخدای رنگین کماننقش غذاها و موجودات دريادریای خدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش، ژنتیکی است یا محیطیبحثی در مورد حقیقت فضا و نشانه های گذشته در کیهان زمان شگفت انگیزتو جدای از کیهان نیستیکوچ از محیط نامناسبسردرد میگرنآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان جدید از چه زمانی پاجریان انرژی در سیستم های فرد حساس از نظر عاطفی و باحساس گذر سریعتر زماندنیا، هیچ استاستیفن هاوکینگ در تفسیر چند جهانی و علمدرگیری اعصاب به علت میتومهندسی ژنتیک در حال تلاش هدف از خلقت رسیدن به ابزابدون پیر فلککیست کلوئید بطن سومزیباترین چیز در پیر شدنتوهم و خیالشناسایی تاریخچه ی تکاملیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتبدیل پلاستیک به کربن و ساولین سلول مصنوعیحقیقت غیر قابل شناختمستند جهان متصلقوی تر باشادراک ما درک ارتعاشی است همه ی سردردها بی خطر نیستهمیشه چشمی مراقب و نگهبادیوار همه اش توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد منوار مغز ترجمه رخدادهای ذهن سالممیدان های مغناطیسی قابل وقتی تو از یاد گرفتن باز برخی نرمش های گردنکرونا چه بر سر مغز می آورزبان و تکلم برخی بیماریهتوصیه هایی در مصرف ماهیشاهکار شش گوشآیا جنین انسان، هوشمندی تراشه ی بیولوژِیکاینکه به خاطرخودت زندگی حد و مرزها توهم ذهن ماستمعجزه ی علمقدرت ذهنارتباط شگفت انگیز مغز انهندسه زبانِ زمان استدانشمندان تغییر میدان مغبه نقاش بنگرنوشیدن چای برای مغز مفید رمز جهان خاصیت فراکتالمانند آب باشواقعیت چیستبررسی و اپروچ جدید بر بیمگمان میکنی جرمی کوچکی در سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل ابزار هوش ، راه پر شرکت نورالینک ویدیویی ازآب زندگی است قسمت سومتصویربرداری فضاپیمای آماکسی توسین و تکامل پیش احس و ادراک قسمت چهل و دوممغز کوانتومیلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک های بداروی جدید ای ال اسبی نهایت در میان مرزهاچگونه انتظارات بر ادراک روبات های ریز در درمان بیمجموعه های پر سلولی بدن مواکسن اسپایکوژنبعد از کروناگذشته را دفن کنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتئوری تکامل امروز در درمطوفان زیباییآسیب عصب پا به دنبال اعتیتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و چهمغز بزرگ چالش است یا منفعمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در مانهای کمر دردبیماری اسپینال ماسکولار نگاهی بر توانایی اجزاي بروشهای شناسایی قدرت شنوامدارک ژنتیکی چگونه انسانورزش و میگرنتقلید مرحله ای نسبتا پیشپیموزایدسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر کلام در آیات کلام بعلم در حال توسعهافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت پنجاه و نقش مهاجرت در توسعه نسل امناطق خاص زبان در مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر سال حدود 7 میلیون نفر بیداری و خواب کدام بهتر اچت جی پی تیرژیم غذایی ضد التهابیمرز جدید جستجو و اکتشاف، یادآوری خواب و رویاسیستم دفاعی بدن علیه مغز تمدن بشری و مغز اخلاقیپیشرفت ذهن در خلاقیت استتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کردن به نعمتامید نیکو داشته باش تا آنجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیارينقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت یازدهباد غرور و سر پر از نخوت وچرا ارتعاش بسیار مهم استرساناها و ابر رساناها و عکلید نزدیک و نگاه تو بر فسازگاری با محیط بین اجزاتو یک معجزه ایپرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکمقالاتجهش تمدنی عجیب و شگفت انساندوه در دنیا استفاصله ها در مکانیک کوانتابعاد اضافه ی کیهانخدایی که ساخته ی ذهن بشر نقش غذاها و موجودات دريادرک فرد دیگر و رفتارهای امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابحثی در مورد عملکرد لوب فنشانه های پروردگار در جهزنان باهوش ترتو دی ان ای خاص ميتوکندريکوچک شدن مغز از نئاندرتاسردرد میگرن در کودکانآنژیوگرافی از مغزتاثیر رو ح و روان بر جسمانسان خطرناکترین موجودجریان انرژی در سیستم های فردا را نمیدانیماحساسات کاذبدندان ها را مسواک بزنید تاستخوان های کشف شده، ممکچند روش ساده برای موفقیتدرختان چگونه بر تشکیل ابمهربانی، شرط موفقیتهر چیز با هر چیز دیگر در تبدون زمان، ماده ای وجود نکاهش مرگ و میر ناشی از ابزیباترین چیز در افزایش ستوهم وجودشناسایی سلول های ایمنی اآیا هوش ارثی دریافتی از پتبدیل تراکت صوتی مصنوعی اوکرلیزوماب داروی جدید شحقایق ممکن و غیر ممکنمشکل از کجاستقیچی ژنتیکیادغام میان گونه های مختلقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصادغام دو حیطه علوم مغز و همیشه اطمینان تو بر خدا بدید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد منوار مغز در فراموشی هاذهت را روی چیزهای مفید متمیدان های کوانتومی خلاوقتی ریشه ها عمیقند از چیبرخی یونها و مولکول های مکریستال هازبان و شناخت حقیقت قسمت چتوضیحی ساده در مورد هوش مشاید گوشی و چشمی، آماده شآیا جهان ذهن و افکار ما متربیت کودکان وظیفه ای مهاینکه خانواده ات سالم باحریص نباشمعجزه ی علم در کنترل کرونقدرت عشقارتباط غیرکلامی بین انساهندسه، نمایشی از حقیقتدانشمندان روش هاي جدیدی به نادیدنی ایمان بیاورنوعی سکته مغزی ، وحشتناک رنگ کردن، حقیقت نیستماه رجبواقعیت چیستبررسی ژنها در تشخیص بیماگنجینه ای به نام ویتامین سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل تکنولوژیشربت ضد خلطآب، زندگی است(قسمت پنجم)تصور از زمان و مکاناگر فقط مردم میفهمیدند کحس و ادراک قسمت چهل و سوممغز آیندگان چگونه است ؟لزوم سازگاری قانون مجازااز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای میاستنی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرچگونه به سطح بالایی از هوروبات کیانمحل درک احساسات روحانیواکسن اسپایکوژن ضد کرونابعد از کروناگریه ی ابر، رمز طراوت باغسم زنبور ، کلیدی برای وارتئوری تکامل در پیشگیری و طولانی ترین شبآسانی موفقیتتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و یکمغز بزرگ چالشهای پیش رومنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در محل کار ارزش خودت را ببیماری اضطراب عمومینگاهت را بلند کنروشی برای بهبود هوش عاطفمروری بر تشنج و درمان هایورزش بهترین درمان بیش فعتقلید از روی طبیعتپیچیدگی های مغزمگسسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر کپسول نوروهرب بر نعلم راهی برای اندیشیدن اافزایش سرعت پیشرفت علوم جهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت بیست و پنقش میدان مغناطیسی زمین مناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان های اسرار آمیز در آبیست تمرین ساده برای جلونتایج نادانی و جهلرژیم غذایی ضد دردمرزهای حقیقی یا مرزهای تیاری خدا نزدیک استسکوت و نیستیتمدن زیر آبپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت بد را ترک کنامید نجاتجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از خودت را از اندیشه هایت حفنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست قسمت53از تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت پنجمبار بزرگ ایستادن بر دو پاچرا بیماری های تخریبی مغرشته نوروایمونولوژی و نقکلام و زبان، گنجینه ای بسستم با شعار قانون بدترین تو یک جهان در مغز خودت هسپرتوزایی از جسم سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر ویتامین دی بر بیماجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوه دردی را دوا نمیکندفاصله ی همیشگی تصویر سازابعاد بالاترخسته نباشی بابااز سایه بگذرنقش غذاها در کاهش دردهای درک نیازمند شناخت خویش امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ چیز همیشگی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهنظام مثبت زندگیزنجیرها را ما باید پاره کتو در میانه ی جهان نیستی کوچکترین چیز یک معجزه اسسردرد و علتهای آنآنان که در قله اند هرگز ختاثیر روده بر مغزانسان عامل توقف رشد مغزجریان انرژی در سیستم های فرزندان زمان خوداخلاق و علوم اعصابده روش موفقیتاستروژن مانند سپر زنان دچندین ماده غذایی که مانندرختان اشعار زمینموفقیت هوش مصنوعی در امتهر جا که جات میشه، جات نیبرنامه و ساختار پیچیده مکاهش التهاب ناشی از بیمازیر فشار کووید چه باید کرتوهم وجودشواهدی از نوع جدیدی از حاآیا هوش سریعی که بدون احستبدیل سلولهای محافط به سايندگان چگونه خواهند دیدحل مشکلمشکلات نخاعیمشکلات بین دو همسر و برخیقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتقا و تکامل سنت آفرینش همیشه به آنچه داری، خوشندیدن خدا در همه چیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ننوار مغز در تشخیص بیماری ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمیدان بنیادین اطلاعاتویتنام نوعی کرونا ویروس برخی اثرات مضر ویتامین دکریستال زمان(قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت اتیوتیکسن داروی ضد جنونشاید درست نباشدآیا جهش های ژنتیکی، ویروترجمه ای ابتدایی از اسرااینترنت بدون فیلتر ماهواحرکت چرخشی و دائمی کیهانمعجزه در هر لحظه زندگیقضاوت ممنوعارتروز یا خوردگی و التهاهنر فراموشیدانشمندان روشی برای تبدیبه هلال بنگرنیکولا تسلارنگین کمانماپروتیلینواقعیت های متفاوتبررسی بیماری التهابی رودگویید نوزده و ایمنی ساکتسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل جریان همیشگی خلقتشش مرحله تکامل چشمآتاکسی فریدریشتصادف یا قوانین ناشناختهاگر میدانی مصیبت بزرگتر حس و ادراک قسمت نهممغز انسان ایا طبیعتا تمالزوم سازگاری قانون مجازااز واقعیت امروز تا حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای کاهش وزنبی ذهن و بی روحچگونه باغبانی باعث کاهش روح در جهانی دیگر استمحل درک احساسات روحانی دواکسن دیگر کرونا ساخته شبعد از کرونا دلخوشی بیهوگربه شرودینگر و تاثیر مشسماگلوتید داروی کاهش دهنتئوری جدید، ویران کردن گطی یکصد هزار سال اخیر هرچآشنا پنداریتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و دومغز بزرگ و فعال یا مغز کومنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در چه مرحله ای از خواب ، ربیماری بیش فعالیچالش هوشیاری و اینکه چرا روشی جدید در درمان قطع نخمرکز هوشیاری، روح یا بدن ورزش در کمر دردتقلید از طبیعتپیچیدگی های مغزی در درک زسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر کپسول نوروهرب بر تعلم ساختن برج های چرخانافسردگی و اضطراب در بیماجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت شصت و چهنقش محیط زندگی و مهاجرت دمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرمان های بیماری آلزایمربیش از نیمی از موارد انتقنجات در راستگوییراه فراری نیستمزایای شکلات تلخ برای سلژن همه چیز نیستسکوت، پر از صداتمدنی قدیمی در شمال خلیج پپوگستتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت دادن مغز بر تفکرامید جدید بر آسیب نخاعیجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از خودروهای هیدروژنینقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت اولبار سنین ابزار هوشمندی اچرا حیوانات سخن نمی گوینرشد مغز فرایندی پیچیده اکلام، در تحولی شگفت آور بستم، بی پاسخ نیستپرسش و چستجو همیشه باقی اتاثیر درجه حرارت بر عملکصفحه اصلیجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوهگین نباش اگر درب یا فتون های زیستیاتفاق و تصادفخطا در محاسبات چیزی کاملاز علم جز اندکی به شما دانقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرک و احساسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ چیز، چقدر حقیقی استبحثی درباره هوش و تفاوتهنظریه ی تکامل در درمان بیزندگی فعال و مثبت روند آلتوقف؛ شکستکووید نوزده و خطر بیماری سردرد تنشنآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در هم تنیده و متصجستجوی متن و تصویر به صورفرضیه ای جدید توضیح میدهاخلاق پایه تکامل و فرهنگدهن، بزرگترین سرمایهاسرار آفرینش در موجچندجهانیدرد باسن و پا به دلیل کاهموفقیت در تفکر استهر حرکت خمیده می شود و هر برنامه ی مسلط ژنها در اختکاهش حافظه هرچند فرایندیزیرفون داروی ضد ام استوهم بی خداییشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا هشیاری کوانتومی وجودتبر را بردارايا اراده آزاد توهم است یحلقه های اسرارآمیزحمله ویروس کرونا به مغزمشکلات روانپزشکی پس از سقانون گذاری و تکاملارتقا یا بازگشت به قبل ازهمیشه داناتر از ما وجود ددیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودنوار مغزی روشی مهم در تشخذره ی معین یا ابری از الکمیدازولام در درمان تشنج ویتامین E برای فعالیت صحبرخی اختلالات عصبی مثانهکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت دتیک و اختلال حرکتیشایسته نیست در جیب خود قرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجترس و آرمان هاایندرالحس متفاوتمعرفت و شناختقطار پیشرفتارزش های وارونههنر حفظ گرهدانش، قفل ذهن را باز میکنبه کدامین گناه کشته شدندنیاز به آموزش مجازی دیجیرهبر حقیقیماجرای جهل مقدسواقعیت و مجازبررسی سیستم تعادلی بدن اگوشه بیماری اتوزومال رسسسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حاششمین کنگره بین المللی سآتش منبع انرژیتضادهای علمیاگر نیروی مغناطیس نباشد حس و ادراک قسمت چهارممغز انسان برای ایجاد تمدلزوم عدم وابستگی به گوگل از کجا آمده ام و به کجا میهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای ای ال اسبی شرمیچگونه تکامل مغزهای کنونیروح رهاییمحدودیت چقدر موثر استواکسن دیگری ضد کرونا از دبعد از کرونا دلخوشی بیهوگزیده ای از وبینار یا کنفسندرم کووید طولانیتا 20 سال آینده مغز شما به طبیعت موجی جهانآشنا پنداریثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و سومغز بزرگترین مصرف کننده منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در ناامیدی بسی امید استبیماری تی تی پیچالش هوشیاری و اینکه چرا روشی جدید در درمان نابینمرکز حافظه کجاستوزن حقیقی معرفت و شناختتقویت استخوان در گرو تغذپیوند قلب خوک، به فرد دچاسیاهچاله هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سعلایم کمبود ویتامین E را افسردگی و ساختار مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانحساسیت روانی متفاوتنقش نگاه از پایین یا نگاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کادرمان های جدید میگرنبیشتر کمردردها نیازی به نخاع ما تا پایین ستون فقرراه های جدید برای قضاوت رمسمومیت دانش آموزان بی گژن همه چیز نیستسکته مغزیتمرکز و مدیتیشنپایان، یک آغاز استتاثیر گیاهخواری بر رشد و عارضه جدید ویروس کرونا سامید درمان کرونا با همانجهان دارای برنامهفلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقای موجود زنده از خورشید مصنوعینقش داروهاي مختلف معروف درمان جدید ای ال اس، توفرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت دهمبارداری بدون رحمچرا حجم مغز گونه انسان دررشد مغز علت تمایل انسان بکلرال هیدرات برای خوابانستون فقرات انسان دو پا جلپرسشگری نامحدودتاثیر درجه حرارت بر عملکسوالات پزشکیجوانان وطناندام حسی، درک از بخش هایفروتنی معرفتیاتوبان اطلاعات و پلِ بینخطا در محاسبات چیزی کاملازدواج های بین گونه ای، رنقشه های مغزی جدید با جزیدرک کنیم ما همه یکی هستیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ وقت خودت را محدود به بحثی درباره هوش و تفاوتهنظریه ی تکامل در درمان بیزندگی هوشمند در خارج از زتولید مثل اولین ربات های کودک هشت ساله لازم است آدسردرد سکه ایآینه در اینهتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در برابر دیگرانجستجوی هوشیاری در مغز مافساد اقتصادی سیتماتیک دراختلاف خانوادگی را حل کندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاسرار بازسازی اندام هانه به اعدامدردهای سال گذشته فراموش مولکول ضد پیریهرچیز با یک تاب تبدیل به برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کاهش دوپامین عامل بیماریزیرک ترین مردمتوهم تنهاییشیشه ی بازالتی و سیلیکونآیا واکنش های یاد گرفته وتحریک عمقی مغزايا اراده آزاد توهم است یحمایت از طبیعتمشکلات روانپزشکی در عقب قانون جنگلارتوکين تراپی روشی جديد همیشه راهی هستدژا وو یا اشنا پنداریاعتماد به خودنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ذرات کوانتومی زیر اتمی قمکان زمان یا حافظه زمانویتامین E در چه مواد غذایبرخی اصول سلامت کمرکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت ستیروفیبان موثر در سکته ی شادی، پاداش انجام وظیفهآیا خداباوری محصول تکاملتسلیم شدن از نورون شروع مایا کوچک شدن مغزانسان الحس چشایی و بویاییمغز فکر میکند مرگ برای دیلمس کوانتومیارزش حقیقی زبان قسمت اولهنر رها شدن از وابستگیدائما بخوانبه امید روزهای بهترچیز جدید را بپذیرروی و منیزیم در تقویت استماجرای عجیب گالیلهواقعیت و انعکاسبررسی علل کمر درد در میانگوشت خواری یا گیاه خواریسفری به آغاز کیهانتکامل داروینی هنوز در حاصبر و واقعیتآثار باستانی تمدن های قدتظاهر خوابیده ی مادهاگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت نوزدهممغز انسان برای شادمانی طمقاومت به عوارض فشار خون از کسی که یک کتاب خوانده هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای دیابتبی عدالتی در توزیع واکسن چگونه جمعیت های بزرگ شکل روزه داری متناوب، مغز را محدودیت های حافظه و حافظواکسن سرطانتفکر قبل از کارگزارش یک مورد جالب لخته وسندرم گیلن باره به دنبال تا بحر یفعل ما یشاطبیعت بر اساس هماهنگیآشناپنداری چیستثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیستممغز حریص برای خون، کلید تمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی مرزها و بی مبیماری دویکچالش هوشیاری و اینکه چرا روشی جدید در درمان سکته ممرکز حافظه کجاستوزوز گوشتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیوند مغز و سر و چالشهای سیاهچاله های فضایی منابعتاثیر کپسول نوروهرب بر سعلایم کمبود ویتامین E را اقلیت خلاقجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانخفاش با شیوع همه گیری جدینقش نظام غذایی در تکامل ممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان های جدید در بیماری با هوش مصنوعی خودکار روبنخستین تمدن بشریراه های جدید برای قضاوت رژن هوش و ساختارهای حیاتی سال سیزده ماههتمرکز بر هدفپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر انتخاب از طرف محیط عدم توقف تکامل در یک انداامیدوار باش حتی اگر همه چجهان در حال نوسان و چرخشفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقای موجود زنده از خوش قلبی و مهربانینقش درختان در تکاملدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش عاطفی قسمت دومبازگشایی مجدد مطب دکتر سچرا خشونت و تعصبرشد در سختی استتو کجای جهانیکمالگرایی دشمن پیشرفتستارگانی قبل از آغاز کیهآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر درجه حرارت بر عملکپیامهای کاربرانجوانان وطنانرژی بی پایان در درون هرفروتنی و غروراتوسوکسیمایدخطای ادراک کارمااسکلت خارجی در درمان اختنقشه با واقعیت متفاوت اسدرک احساسات و تفکرات دیگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ کاری نکردن به معنی چیبحثی درباره هوش و تفاوتهنظریه ی تکامل در درمان بیزندگی و داراییتولید یا دریافت علمکودک ایرانی که هوش او از سردرد عروقی میگرنآیندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان، گونه ای پر از تضادحفره در مغزفشار و قدرتاختلال خواب فرد را مستعد دو بیماری روانی خود بزرگ اصل بازخوردنه به اعدامدردی که سالهاست درمان نشمولتیپل اسکلروز در زنان هز ذره، یک دنیاستبرین نت به جای اینترنتکاهش سن بیولوژیکی، تنها زیست شناسی کل در جزء فراکتوهم جداییشکل های متفاوت پروتئین هآیا یک، وجود داردتحریک عمقی مغز در آلزایمای نعمت من در زندگیم