دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مدل همه جانبه نگر ژنرالیزه و علم اطلاعات

مدل همه جانبه نگر ژنرالیزه و علم اطلاعات
علومِ بنیادینِ پر معنی و علمِ اطلاعات بی معنی ولی سود آور
یادگیری ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی، هم‌پیمانان فوق العاده ای برای مهیا کردن و توسعه ی اطلاعات است ولی آنها نباید جایگزین روش های قدیمی استدلال و توجه به واقعیت شود. آنها روش های جایگزین برای پردازش و ایجاد اطلاعات است.

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت سی و یکم
آیا علم و اطلاعات، درک واقعیت موجود است یا در حقیقت، حجابی است که بر واقعیت میکشد؟
نقش انسان در ایجاد توازن بین کمک گرفتن از اطلاعات و نگاه کنجکاوانه برای کشف اطلاعات جدیدچیست؟
نگاه همه جانبه و تاثیر همه ی اجزا بر هم، قدرت بخش است و همزمان واژه یمسئولیت را در جایی که باید باشد، قرار می‌دهد: درون هر کدام ما.
من در مورد زندگی خود، مسئول هستم و با رفتار خود، بر کیهان تاثیر می گذارم
جایی برای بی تفاوت بودن و دیدگاه های منفی نیست.

مقاله از دکتر ایریس اوردنتا
چند ماه قبل مقاله ای را در موسسه ی فیزیک Benemerita Universidad Autonoma de Puebla’s (IFUAP) با موضوع تئوری هولوگرافیک ژنرالیزه- که به وسیله ی نسیم هرمیان مطرح شده است- ارائه دادم.( نسیم هرمیان و دکتر آمیرا وال بیکر مقاله ی خود را در مورد ثابت کیهانی تحت عنوانمعضل خلا و توده ی هولوگرافیکارائه دادند.(در این مقاله، عدم توافق بین چگالی انرژی خلا در مقیاس کیهانی و چگالی خلا- که به وسیله ی تئوری میدان کوانتومی، پیشبینی شده است- عرضه می شود. عدم توافق به عنوان چالش ثابت کیهانی یا چالش خلا شناخته می شود. (این عدم توافق، به اختلاف 122 درجه بین این دو چگالی میرسد)
با استفاده از مدل هولوگرافیک ژنرالیزه همه ی چگالی توده- انرژی در هندسه ی جهان صدفی-کروی در نظر گرفته می شود و یک راه حل دقیق برای چگالی بحرانی جهان، طرح می شود و ارزش آن الگو و اپروچ و کاربرد آن در ایجاد کیهان(کوسموژنز) و تکامل جهانی توضیح داده می شود.)

دعوت، خوشبختانه در مورد مدل پیشگویی شعاع میونی پروتون، به وسیله ی درست آزمایی تجربی بود که در سال 2019 به وسیله ی بزجینوف با اندازه گیری آخرین هیدروژن الکترونی تایید شد. این اندازه گیری ها همچنین نشان داد مدل استاندارد، 4% زیر اطمینان آزمون است. (https://www.science.org/doi/10.1126/science.aau7807)

من مطمئن نبودم چه قالبی برای ارائه ی بهتر مقاله ممکن است.
آیا من باید از ترمودینامک سیاهچاله یا قانون هولوگرافیک شروع کنم؟ با وجود اینکه هر دو موضوع با هم در ارتباط است.
مدل یکپارچه شده، مقیاسی را از پلانک و حتی کوتاهتر، تا اندازه های جهانی در برمیگیرد و این، حقیقتی بسیار مهم است!
ولی چرا این، به من مربوط است؟ به جای شروع این موضوعات تصمیم گرفتم با موضوع هوش مصنوعی شروع کنم و اینکه چگونه هوش مصنوعی، مرتبط با مدل یکپارچه شده است.
آیا اتفاقی است که مدل یکپارچه، در موازات با هوش مصنوعی پیش می رود با اینکه این دو هنوز به هم نرسیده اند؟
عبارت همه جانبه نگر=هولوگرافیک، میتواند نشان دهد واقعیت، یک پروژه ی هولوگرافیک(همه جانبه نگر) است.(هولوگرام یک نشانه ی تصویری سه بعدی است که با تکنولوژی لیزر به صورت برچسب تولید می شود و جلوه های بصری منحصر بفردی از نام یا آرم گرافیکی در لایه های سه بعدی دارد. البته اگر به معنی هولوگرام توجه شود محدود کردن آن به سه بعد، با توجه به کشف ابعاد جدید کیهانی- که تا 11 بعد در نظریه ی ریسمان مطرح میشود- نگاهی کامل نیست. هولوگرام، میتواند با توجه به افزایش ظرفیت های شناختی انسان، تا 11 بعد و حتی فراتر از ابعاد کیهانی پیش برود.)
اصل و قانون هولوگرافیک، بیان میکند، انتروپی هر توده در ارتباط با منطقه ی سطح و نه حجم است. (اصل تمام‌نگار یا اصل هولوگرافیک (به انگلیسی: Holographic principle) انگاشته ای از نظریه ی ریسمان و فرضیه ای بر اساس خاصیت گرانش کوانتومی است، که بیان می کند حداکثر مقدار محتوای اطلاعات محدود به هر سطحی، یک بیشینه دارد. که به ساختار تخت کیهان برمیگردد. بنابراین، به عنوان مثال محتوای اطلاعات درون یک اتاق به حجم اتاق بستگی ندارد، بلکه به مساحت دیوارهای پیرامون آن بستگی دارد. این اصل از این ایده ناشی شده که طول پلانک یک طرف از یک مساحت مشخص است که فقط می تواند حدود یک بیت اطلاعات را نگهداری کند.


این محدوده را در ابتدا فیزیکدان جرارد توفت در سال ۱۹۹۳ مطرح کرد. این محدوده برگرفته از تعمیماتی است که بیان می کنند یک سیاهچاله توسط ِ مساحت سطحِ افق رویدادش تعیین می شود، نه به وسیلۀ حجمِ محصورش. عبارتِ «هولوگرافیک» از قیاسِ هولوگرام گرفته شده است که در آن، تصاویر سه بعدی با انعکاس نور در یک صفحه ی مسطح ایجاد می شوند. بر این ترتیب، جهان فیزیکی را می‌توان یک هولوگرام دانست که اطلاعات آن در افق گرانشی کیهان، توصیف شده‌است. همچنین این نظریه را به لئونارد ساسکیند و چارلز تورن نیز نسبت می‌دهند. نظریه ی جهان هولوگرامی به طرز شگفت انگیزی به نظریه ی وحدت وجود نزدیک است)

حجم، خودش میتواند غلط انداز باشد و جهان، یک هولوگرام است که در مورد اطلاعات ثبت شده روی سطح مرز آن، هم شکل است.
چون انتروپی و اطلاعات، معادل هستند اصل هولوگرافیک- که فقط بر اساس اطلاعات سطحی است- پیشنهاد میدهد جهان میتواند از ساختار اطلاعات دو بعدی بر افق کیهانی، ایجاد شده باشد و این دقیقا مانند حجم است که در فیلم سه بعدی ای نمایش می یابد که از نمایش دو بعدی صاف، منشا گرفته است. (سیاه‌چاله که سیستمی سه‌بعدی در جهانِ کاملا سه‌بعدی ما است، می‌تواند تنها با سطح دوبعدی آن، درک شود و این دقیقا مدل هولوگرافیک است.)
(محو اطلاعات در سطح افق رویداد سیاهچاله و پیدایش آن در افق رویداد سفیدچاله- که شاید همان سیاه چاله در نگاه ناظر دیگر در سطحی دیگر باشد- تحت تاثیرِ جاذبه ی سیاه چاله و جاذبه ای فراتر از سیاه چاله- که منجر به پرتوهایی میشود که از سیاه چاله تابش میشود- نقش جاذبه را در سطح، در نوسان ایجاد و محو و یا نوسان رفتن و برگشتن، مطرح می کند. این سطوح- که از یکسو اشیا را جذب میکند و محو می سازد و از سوی دیگر پرتو صادر میکند و اشیا را ایجاد میکند- موضوع بحث های جدید پیدایش کیهان مادی است.)
دقت بیشتر بر این موضوع، شاید به این نتیجه برساند که ما در یک شبیه سازی، زندگی می کنیم و چیزی است که ایلان ماسک و دیگر نویسندگان علمی و تکنولوژیک، احتمال آن را بالا می دانند.
مهم است که چنین نتیجه گیری هایی از الگوی هولوگرافیک هرمیان به دست نمی آید زیرا مدل او بر اطلاعات روی سطح، محدود نمیماند.
برعکس واقعیت، به عنوان دینامیک بین اطلاعاتی- که در حجم سیستم و اطلاعات بسته محصور می شود- و اطلاعاتی- که میتواند به شکلی سودمند با محیط خود تبادل کند- تعریف می شود. بنابراین اطلاعات به صورت توده، نشان داده میشود.
توده در این مورد بخش باز شده ی اطلاعات کلی است که در درون چنین سیستم بسته ای قرار می گیرد و پیچیده می شود و با اطلاعاتی- که درون و بیرون مرزهای آن است- در هم می آمیزد.
ما میتوانیم بگوییم توده، وضعیت متوازنی از اطلاعات است که ایرنسی ای را منتقل میکند که از حجم محدود و ناتوانی آن در تظاهر همه ی اطلاعات درونی ناشی میشود.

طبیعت هولوگرافیک در مدل هرمیان، از نسبت حجم به سطح R/η به دست آمده است و وقتی در مورد واحدهای توده، ارائه شود از آن، ارزش حقیقی و عددی راه حل شوارتزشلید برای سیاهچاله نتیجه میشود. ما آن را توده ی جاذبه ای هولوگرافیک شیء، می نامیم. شگفت انگیز اینکه وقتی در مورد پروتون، به کار برود این نسبت معادل توده ی جهان- که به عنوان جمع دیگر پروتون ها در جهان است- میباشد.
این یعنی اطلاعات دیگرپروتون ها در جهان، درون هر پروتون وجود دارد!
بنابراین عبارت هولوگرافیک نشان میدهد: اطلاعات کل جهان در هر واحد بنیادین یعنی پروتون وجود دارد. به عبارتی این، دیگر ناپایداری های پروتون را توضیح خواهد داد.
چرا ما توده ی بسیار کوچکتری از پروتون را در آزمایشات به دست می آوریم؟
زیرا ما توده ی باقیمانده ی پروتون(و نه همه ی آن) را اندازه گیری می کنیم که آن بخش از اطلاعات انرژی است که از انتروپی سطح به حجم به دست می آید(منظور من از عبارتاطلاعات بیت های بنیادین انرژی، یعنی واحدهای کروی پلانک است.)
توده ی جاذبه ای هولوگرافیک و توده ی نتیجه شده، به صورت معکوس، با هم رابطه دارند.
این اصل بسیار عمیق و ساده، نشان میدهد آن توده یک چیز واقعی است!

اصل هولوگرافیک که فقط به اطلاعات سطح می پردازد موضوع دومی را پیش می آورد: محاسبه های کوانتومی و هوش مصنوعی(اساسا شبکه های عصبی مصنوعی) از طریق یادگیری عمیق ماشین، به چنان توانمندی می رسند که می توانند به زودی جایگزین مدل های تئوریک ما شوند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [2/11/2022 8:06 AM]
علت اصلی، این حقیقت است که تکنولوژی های شبکه ی عصبی برای پردازش اطلاعات می تواند طبیعتا کاری کند که تئوری های استاندارد، زمان سختی برای رسیدن به آن دارند: مثلا در نمایش خصوصیات ضروری.
خصوصیات ضروری، خصوصیات جدیدی است که در یک مجموعه از افراد و اجزا آشکار می شود و اینها ضرورتا در هیچ جزء مجموعه، وجود ندارد. چنین حالتی به وسیله ی سیستم های پیچیده، نمایش داده میشود. (قدرت بالاتر هوش مصنوعی در پردازش مجموعه های متراکم و چگال در مقایسه با واحدهای منفرد)
حتی هوشیاری میتواند یک نمونه از یک خصوصیت ضروری و مبرم باشد.

خیلی عجیب نیست تصور کنیم اصل هولوگرافیک و هوش مصنوعی می توانند بپیوندند تا منجر به یک واقعیت شبیه سازی شده، شوند. اگر نسیم هرمیان راه حل هولوگرافیک ژنرالیزه را پیدا نکرده بود، این نتیجه گیری، خیلی منطقی بود.
چرا اینطور است؟ هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی در مرتبط کردن متغیرها بسیار خوب هستند ولی هزینه ی بالایی دارند.
ما اطلاعات را روی چه چیز، با هزینه ی از دست دادن چگونه و چرا به دست می آوریم.
(هوش مصنوعی می کوشد بیان کند، اطلاعات چه چیز هستند ولی تا حدی بی توجه به علت ها و محرک ها است. سیستم های هوش مصنوعی بر اساس صفر و یک و یا حتی بر اساس مجموعه ی بی نهایتی از اعداد بین صفر و یک در سیستم های دیجیتال کوانتومی، چیزی جز انباری از اطلاعات نیست که بدل به اطلاعات بزرگتر میشود.
در این سیستم، علت ایجاد اطلاعات، صفر و یک و اعداد بین آنهاست در حالی که علت یابی در تفکر انتزاعی، فراتر از این نتیجه گیری است.
علت خود صفر و یک و اعداد بین آن دو، چیست؟ (آیا وجود و صفر=عدممنظور عدم نسبی ریاضی و نه عدم مطلقی است که هیچ شیئیتی در آن، وجود ندارد میتواند خود بخود به وجود بیاید؟)
علت ایجاد انسان، به عنوان خالق و سازنده ی دستگاه های دیجیتال چیست؟
علت تفکر و هوشیاری انسان هوشمند، چیست؟
و علت ایجاد هوشیاری به عنوان پایه ی حیات، چیست؟
این هوشیاری در کجا قرار دارد؟
آیا درون مغزاست ؟
و اگر درون مغز است علت ایجاد مغز و قوانین سازنده ی آن، چیست؟
این در حالی است که طبق مطالعات بسیاری از دانشمندان منصف علوم اعصاب، منبع آموخته ها و اطلاعات و حتی اراده ی آزاد، درون مغز نیست.
نرم افزارها و مداخله های مصنوعی انسان امروز، در تفکر انتزاعی و تلاش برای علت یابی دقیق، دارای نقص هستند. آنچه هوش مصنوعی در درون خود می اندوزد، بدون انتزاع و تفکر خلاق، قادر به یافتن علت ها نیست؛ به خصوص که این علت ها در حد معینی به پایان نمی رسد. هر علت، خودش علتی فراتر و مسلط بر خود دارد که معلول، بدون وجود آن علت، هرگز قابل تصور نیست.

یافتن و جمع کردن اطلاعات، بدون توجه به علت این یافته ها و داده ها و بدون تفکر انتزاعی، دستاوردی است که امروز در سایه ی تسلط هوش مصنوعی بر اجزای مختلف جهان امروز، شاهد آن هستیم. بی نیاز دیدن خود از علت و محرک هر چیز، که تحت گریختن از اصل علیت در بخشی از جهان علمی امروز مطرح میشود، هرچند دستاوردی بشری است ولی شبیه تفکر سطحی هوش مصنوعی است که بزرگ شدن و وسیع شدن عرضی را بدون نیاز به بزرگ شدن در شناخت علت ها و محرک ها، دلیلی بر پیشرفت حقیقی انسان میداند؛ بزرگ شدن عرضی و نه بزرگ شدن طولی- که به هیچ حدی از علت ها متوقف نمیشود.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [2/11/2022 8:06 AM]
ذهن هوشیاردانشمندان علم جدید، بر اساس اصل علیت و به وسیله ی پرسشگری و پژوهش ها و ارائه ی مقالات و جستجوگری علمی، بنا شده است به طوری که بی نیاز دانستن خود از اصل علیت، ریشه و اساس همه ی دانشگاه ها و پژوهش ها و علم را میزند.
با این حال امروز شاهد بروز نوعی سطحی نگری و اعتقاد به وسعت عرضی بدون نیاز به وسعت طولی هستیم و این وسعت طولی فقط و فقط در سایه ی معرفت و شناخت و نه اعتماد به آنچه می بینیم و می شنویم بنا شده است.)
این تبدیل به یک بسته ی سیاه میشود زیرا ارتباط بین متغیرها را نشان میدهد و می سنجد ولی فرایندی که توضیح میدهد چگونه و چرا آن متغیرها با هم در ارتباط هستند بسیار غیرخطی است و در شبکه ی عصبی طبیعی و نه مصنوعی، نقش می بندد و خودِ شبکه می شود.
در این جعبه ی سیاه، ترکیب نرم افزار و سخت افزار مخلوط می شود، آنها دیگر موجودیت هایی جدای از هم نیستند. آنها همچنین مرتبط هستند و یک سیستم پیچیده می شوند.
شکل دیگری هم درست است: علمِ سیستم های پیچیده به شکل فزاینده ای از طریق یادگیری ماشین و شبکه های عصبی بررسی شده است. و با در نظرگفتن دشواری و پیچیدگی غیرقابل حل مدل های رایج فعلی یعنی فیزیک در مدل استاندارد ذرات، عجیب به نظر نمیرسد که ما شروع به اجرای هوش مصنوعی به شکلی کنیم که شکاف ها را پر کند و عدم سازگاری مدل های ما را اصلاح کند.(هرچند هوش مصنوعی در این موارد کمک میکند و میتواند سازگاری و صحت مدل های ساخته شده به دست انسان را از طریق محاسبات آماری ساخته شده به دست انسان- که به آن داده میشود- و نیز یادگیری ماشین- که آن هم از طرف انسان داده شده است و به تدریج باعث ارتقای سطح هوشی آن میشود و بر اساس آزمون و خطا و شرطی سازی، روابط را می آموزد- میسنجد، هنوز تا رسیدن به هوشیاری و تفکر انتزاعی مستقل، راه زیادی در پیش دارد.)
ما با درخواستمان برای مدل های درست تر، شاید غنای مدل های تئوریک را از دست بدهیم.
درک یا هوشیاری نسبت به حس عمیق تر طبیعتِ واقعیت و نقشِ ما در آن، میتواند با تبدیل شدن ما فقط به یک بازیگر نمایش، به خطر بیفتد.
آیا تو این احساس را نداشته ای که ما به طور پیوسته به وسیله ی تلفن های موبایل و وسایل ارتباط جمعی، حواس پرت شده ایم؟
چند نفر از جمله ما احساس میکند ما سازندگان واقعیتی هستیم که علت دیگری برای آن، قابل توضیح نیست؟
اگرخود، معنی ای فراتراز ارتباطاتی نباشد که در آن نظم و ترتیب، بی نظمی های آشکار را به سمت پنهان شدن میبرد، چگونه من میتوانم مسئول خودم باشم؟
و حتی مهمتر اینکه چرا اگر ما در واقعیت شبیه سازی شده، زندگی می کنیم با مسائل اخلاقی زیادی روبرو می شویم؟
چرا من باید چیزی را که واقعیت نیست، واقعیت در نظر بگیرم؟
چگونه من می توانم تحت چنین شرایطی تبدیل به سازنده ی واقعیت باشم؟
این موضوع عجیبی است.
چه چیزی سبب شد من به این موضوع بپردازم؟ بیشتر همکاران فیزیکدان من رو به علم اطلاعات کرده اند.

در دوره ای شغلی ام یک سیستم سیری ناپذیراطلاعاتی را زنده کرده ایم و فوق دکتراها در وضعیت آزمایشگاهی خطرناکی هستند و این خطر، مدیون علم اطلاعات است.
با در نظر گفتن موقعیت های محدود و رو به کاهش در جهان- که در معرض رقابت هایی است که تاثیر زیادی بر روابط و تاثیر گذاری های کاذب به جای روابط شایسته و سزاوار دارد- علم اطلاعات جایگزین بسیار خوبی برای پژوهشگران شده است.

پردازش اطلاعات و اطلاعاتی که از آن به دست می آید، یک معدن طلای واقعی است. بیشتر شرکت ها مرکز اطلاعات خاص به خود دارند. این امر، اجتناب ناپذیر است. بازار کار به شکل فزاینده ای به دنبال دانشمندانی است که رو به سوی اطلاعات و داده ها داشته باشند
ولی در مورد جهت دیگر چه می توانیم بگوییم؟ یعنی اطلاعات و داده هایی- که از علوم قدیمی و سنتی به دست می آید- چه میشود؟
شرکت ها رو به سوی علم اطلاعات دارند و توجه کمی به اطلاعاتی دارند که از مدل های علمی گرفته می شود. این شکاف، باعث می شود دانشگاه های مشهور ترجیح دهند شغلهای خاصی را در عرصه ی علم اطلاعات و پردازش اطلاعات، فراهم کنند و دانشجویان زیادی را جذب خود کنند.

اگر علوم بنیادی معنی خود را ترمیم نکند، دلیل وجود آن از میان میرود و با علم بی معنی ولی سودآور یعنی عرصه ی علم اطلاعات، جایگرین می شود. با در نظر گرفتن همه ی این مسائل فلسفی، تصمیم گرفتم مقاله ی خود را تئوری هولوگرافیک و علم اطلاعات بنامم. بسیاری از همکاران که در کنفرانس حضور داشتند گرایش های زیادی در مورد علم اطلاعات داشتند.

در آنها این دیدگاه وجود دارد که ما تبدیل به دایناسور خواهیم شد مگر اینکه مشتاق برنامه ریزی و علوم اطلاعات باشیم! قابل کتمان نیست که پردازش اطلاعات و علم داده ها به جمع آوری بیشتر اطلاعات کمک می کند.


اطلاعات زیاد یعنی عرصه ای- که به ذخیره ی اطلاعات و میزان زیادی از داده ها می انجامد مانند اطلاعاتی که با پروژه هایی مانند آزمایش های سرنCERN و تلسکوپ افق رویداد ثبت میشود-، به این فن آوری ها نیاز دارد تا اطلاعت را ثبت و ذخیره کند.
یادگیری ماشین در هر عرصه ای که تصور شود از هر پروژه ی درمانی تا ایجاد شهر و تزیین آن، ساختمان سازی اتوبان سازی و ایجاد بازارها و ...مهم است

همچنین این وسایل در عرصه ی سیستم های پیچیده مانند علوم زیستی و اجتماعی، لازم و ضروری است زیرا مدل ها اندک است و لازم است ارتباط بین متغیرها مشخص شود یادگیری ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی، هم‌پیمانان فوق العاده ای برای مهیا کردن و توسعه ی اطلاعات است ولی آنها نباید جایگزین روش های قدیمی استدلال و توجه به واقعیت شود. آنها روش های جایگزین برای پردازش و ایجاد اطلاعات است.

ممکن است خیلی ساده به نظر برسد ولی این، تا حد زیادی نتایجی را ایجاد کرده است.
اگر تئوری هولوگرافیک ژنرالیزه نباشد آینده ی ما آنقدرها روشن نیست.
یک سناریو، کندی و رکود در ماده ی تاریک و ابهام انرژی تاریک در همراهی با شبیه سازی هوش مصنوعی است که واقعیت را میدزدد. (دزدیدن واقعیت، به دلیل توجه به انبار اطلاعاتی- که محصول ذهن های دیگر و در ظرف وجودی آنها است؛ در حالی که بخش بزرگی از اطلاعات به دست آمده از واقعیت، در ذهن آنها اینگونه ذخیره شده و بخش بزرگی از واقعیت از ذهن های آنها دور مانده است.)

خوشبختانه این ابزار یادگیری قدرتمند، میتواند بسیار در زمینه ی مدل هولوگرافیک ژنرالیزه، سودمند باشد تا به ما کمک کند با واقعیت متصل شویم.(واقعیتی که مبتنی بر حقایق است و در بند ابعاد نیست.)
نتیجه فروکاست گرایانه- که میگوید ما در تبدیل یک پروژه ی دو بعدی به سه بعدی، زندگی می کنیم- بسیار متفاوت از این نتیجه گیری است که تصویر یکپارچه ی مدل هولوگرافیک نسیم هرمیان ارائه می دهد. این مدل به زیبایی در این عبارت قرار میگیردهمه ی ما، با هم در ارتباط هستند. (نگاهی بنیادین بر کیهان- که ارتباط همه ی اجزا را با هم، کشف میکند.
و این ارتباط بین اجزا بدون توجه به ابعاد کیهان از جمله مکان و زمان، مطرح کننده ی پیوندی میان این اجزا در سطحی فراتر از کیهان مادی ماست. در هم تنیدگی، امروز در آزمایشات فیزیک جدید نه فقط در سطح کوانتومی بلکه در سطوح بالاتر هم دیده شده است. همانگونه که در شبیه سازی، دو بعد میتواند به سه بعد و بیشتر تبدیل شود، شاید ریشه و اساس کیهان، در یک بعد و حتی در سطحی فراتر و وسیعتر از ابعاد و نه محبوس در قفس ابعاد باشد.)

به دنبال هر تغییر در نمونه های آزمایشی، تغییرات زیادی در روش زندگی ما ایجاد میشود. موضوعی که در این مقاله بحث میشود، طیف وسیعی از کاربردهای احتمالی را در بر می گیرد(استخراج انرژی، سفر فضایی و موارد دیگر)
با این حال سوال مهم دیگری مطرح می‌شود:
چرا طبیعت واقعیت، مهم است؟ این، شاید سوال هر کدام ما باشد.
عمق معنی در تئوری هولوگرافیک ژنرالیزه، قلب و ذهن مرا فراتر از آنچه بود برد. اکنون و آینده ی نزدیک، به نظر میرسد چیزی رو به جلو و همراه با آسایش و تحریک و اشتیاق باشد.
دید کنونی من در مورد ارتباط بین اجزای کیهان و تاثیر من بر آن، گسترده تر شده است.

این، قدرت بخش است و همزمان واژه یمسئولیت را در جایی که باید باشد قرار می‌دهد: درون هر کدام ما.
من در مورد زندگی خود، مسئول هستم و با رفتار خود، بر کیهان تاثیر می گذارم؛
جایی برای بی تفاوت بودن و دیدگاه های منفی نیست.
همه چیز در اطراف من در نتیجه فرایندهای بازخوردی ایجاد میشود که در آن، هر بخش(درونی و بیرونی) به طور فعال، دخالت دارد.
اگر تو با موضوعات پر معنی- که جهان شگفت ما را شکل می دهد- و با تنوع بی نهایتی از وقایع در اطراف و درون ما، اشتیاق یافته ای و پرانگیزه شده ای، تئوری همه جانبه نگر ژنرالیزه در پیشاپیش توست.
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.youtube.com/watch?v=ufB5aVFJGDk

https://www.resonancescience.org/blog/Between-the-Generalized-Holographic-Model-and-Data-Science?fbclid=IwAR0X3CHm4EPRtc_IOH0Fm4spfkmaAn1Z-pl_djnaiFoNwRG2nkDy7inpuTU


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت معرفت و شناخت درک عهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشماز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های ماده ی خالیتاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنبررسی و اپروچ جدید بر بیممرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهتفاوت های بین زن و مرد فقمشکلات روانپزشکی پس از سچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیالیس دگرامفتامین یا ویاستمدن بشری و مغز اخلاقیمغز آیندگان چگونه است ؟نرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز توهمات و شناخت حقیقتمغز بزرگ و فعال یا مغز کونشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ابزار هوش ، راه پر نقش ویتامین K در ترمیم اسهندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش رژیم غذایی در رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دشناسایی تاریخچه ی تکاملیارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم مبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواببررسی ژنها در تشخیص بیمامرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلتفاوت های تکاملی در مغز ومشکلات روانپزشکی در عقب چگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیالا اکراه فی الدینتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز انسان ایا طبیعتا تمانرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز توپیراماتمغز بزرگترین مصرف کننده نظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر اناحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حانقش ژنتیک در درمان اختلاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش زنجبیل در جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهمیگرن شدید قابل درمان استاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرمباحث مهم حس و ادراکتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستبررسی سیستم تعادلی بدن امرکز خنده در کجای مغز استتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیتفاوت های زبانی سرمنشا تمشاهده گر جدای از شیء مشانگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هلایو دوم دکتر سید سلمان فتمساح حد واسط میان مغز کومغز انسان برای ایجاد تمدنرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و اابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز توانایی مغز و دیگر اجزای مغز حریص برای خون، کلید تنظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعاحساسات کاذببیماری بیش فعالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حانقش گرمایش آب و هوا در همهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حاارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز دانهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستپیموزایداگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمبررسی علل کمر درد در میانمرگ چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتفاوتهای جنسیتی راهی برامشاهده آینده از روی مشاهنگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر لبخند بزن شاید صبح فردا زتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان برای شادمانی طچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق ابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کمنابع انرژی از نفت و گاز توازن مهمتر از فعالیت زیمغز زنان جوانتر از مغز مرنظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حانقش پیش زمینه ها و اراده هوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجرویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفامیدازولام در درمان تشنج تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز مشاهده ی غیر مستهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کداینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های ممحل درک احساسات روحانیتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خبزرگ شدن مغز محدود به دورمرگ و میر پنهانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی متقلید مرحله ای نسبتا پیشمطالعه ای بیان میکند اهدنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکلرزش ناشی از اسیب به عصبتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان برای شادمانی طچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشومنابع انرژی از نفت و گاز توسعه هوش مصنوعی قادر اسمغزهای کوچک بی احساسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حانقش آتش در رسیدن انسان بههوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسرنوشتارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش سجده بر عملکرد مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین هاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دمحل درک احساسات روحانی دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مرگ انتقال است یا نابود شتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتقانون جنگلتقلید از روی طبیعتمعنی روزهنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتنفس بدون اکسیژنمغز انسان رو به کوچک تر شچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای منابع انرژی از نفت و گاز توسعه برخی شغل ها با هوش مغزتان را در جوانی سیم کشنظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهاناختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتکامل زباننقش انتخاب از طرف محیط، نهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می توانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در بزرگترین خطایی که مردم ممراحل ارتقای پله پله کیهنکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلتقویت استخوان در گرو تغذمعادله ها فقط بخش خسته کننگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هالزوم سازگاری قانون مجازاتو یک جهان در مغز خودت هسمغز انسان رو به کوچکتر شدچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیاتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های سازمان بهداشت مغزتان را در جوانی سیمکشنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زباننقش اتصالات بین سلولهای هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهحس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرناز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظههوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیاریبسیاری از بیماری های جدیمرز مرگ و زندگی کجاستچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قانونمندی و محدودیت عالمتقویت سیستم ایمنیمعجزه ی علم در کنترل کروننگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردلزوم سازگاری قانون مجازاتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز ایندگان چگونه استچرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های غیر دارویی در سنقش قهوه در سلامتینظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبان انسان از پیشینقش تیروئید در تکامل مغزهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستکیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر کلام در آیات کلام بنقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تبسیاری از بیماری های جدیمرز بین انسان و حیوان کجاچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودتلقین اطلاعات و حافظهمغز فکر میکند مرگ برای دیچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمقاومت به عوارض فشار خون تو جهانی هستی که خودش را مغز ابزار بقای برتر مادیچرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای واراتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه هایی در مصرف ماهینقش مهاجرت در توسعه نسل اهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز اختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل ساختار رگهای مغزی نقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمنبع خواب و رویاتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقشه مغزی هر فرد منحصر بههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر تنقشه های مغزی جدید با جزیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده مما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروز یا روز پایانیهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض بعد از کرونامزایای شکلات تلخ برای سلچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قبل از آغازتلاش هایی در بیماران قطع مغز قلبچاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرمقابله با کرونا با علم استو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز ابزار برتر بقاچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهامنابع انرژی از نفت و گاز توضیحی ساده در مورد هوش منقش میدان مغناطیسی زمین هفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدناختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل شناخت انسان با کشفنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا منحنی که ارتباط بین معرفتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقص در تشخیص هیجانات عامهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوشیدن چای برای مغز مفید هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی توصیه ها برای واکسیمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسبعد از کرونامسیر دشوار تکامل و ارتقاچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قبل از انفجار بزرگتلاشی برای درمان قطع نخامغز ما کوچکتر از نیم نقطهناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسملاحظه های اخلاقی دربارهتولید مثل اولین ربات های مغز از بسیاری حقایق می گرچرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن منابع انرژی از نفت و گاز تیوتیکسن داروی ضد جنوننقش محیط زندگی و مهاجرت دهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر نگاه انسان بر رفتانقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر کپسول نوروهرب بر سنقطه بی بازگشتهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر انتخاب از طرف محیط نوعی سکته مغزی ، وحشتناک هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا موبرخی روش های تربیتی کودکمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستبعد از کرونا دلخوشی بیهومسئول صیانت از عقیده کیسچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزقدم زدن و حرکت دید را تغیتلاشی تازه برای گشودن معمغز مادران و کودکان در زمناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیملاحظات بیهوشی قبل از جرتولید پاک و فراوان انرژیمغز به تنهایی برای فرهنگ چراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال اثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هانقش نگاه از پایین یا نگاههمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل امروز در درمنقش داروهاي مختلف معروف هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر کتامین در درمان پاچند نرمش مفید برای کمردرهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتماه رجبتاثیر احتمالی عصاره تغلینیکولا تسلاهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلامدیریت اینترنت بر جنگتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیبعد از کرونا دلخوشی بیهومسئولیت جدیدچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رقدرت انسان در نگاه به ابعتلاشی جدید در درمان ام اسمغز چون ابزار هوش است دلینبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چممانتین یا آلزیکسا یا ابتولید سلولهای جنسی از سلمغز برای فراموشی بیشتر کچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیساثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و منابع بی نهایت انرژی در دتکنولوژی جدید که سلول هانقش نظام غذایی در تکامل مهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری اختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل در پیشگیری و نقش ذهن و شناخت در حوادث هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين مولتیپل اسکلروز در زنان بحثی در مورد نقش کلسیم و مواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچند جهانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومگلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عاز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دماپروتیلیننیاز به آموزش مجازی دیجیهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و مدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاتفکر خلا ق در برابر توهم مستند جهان متصلچگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کملمس کوانتومیتمایل زیاد به خوردن بستنمغز چگونه صداها را فیلتر نخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژي پاک سرچشمه حتومورها و التهاب مغزی عامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟نزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارمناطق خاصی از مغز در جستجتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش نظریه تکامل در شناساهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا 20 سال آینده مغز شما به نقش روی و منیزیم در سلامتهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فموجود بی مغزی که می تواندتاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که ماننهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانماجرای جهل مقدسچیزی خارج از مغزهای ما نیهیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغتفاوت مغز انسان و میمون همشکلات نخاعیچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در لوب فرونتال یا پیشانی مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز ناتوان از توجیه پیدانخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز توهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز بزرگ چالش است یا منفعنزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مداومنقش هورمون های تیروئید دهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با اداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا بحر یفعل ما یشانقش روزه داری در سالم و جهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایماده ی تاریکتاثیر ترکیبات استاتین (سچیزی شبیه نور تو نیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای بررسي علل احتمالي تغيير مرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بتفاوت ها و تمایزها کلید بمشکلات بین دو همسر و برخیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیالوتیراستامتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز و سیر تکامل ان دلیلی نخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز توهم چیستمغز بزرگ چالشهای پیش رونزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل چشمنقش هورمون زنانه استروژنهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای ادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش رژیم غذایی بر رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیا