دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

قانون جنگل

مغز، واسطه بین شر و خیر است
واسطه میان عدم و وجود
واسطه میان ظلمت و نور
واسطه میان حیوان و انسان
واسطه میان قانون جنگل و قانون انسان
و واسطه عالم ماده با فراماده

و در این میانه، مغز نقش فرستنده و تلفنی را دارد که از آن سو می‌گیرد و به این سو منتقل میکند و در این میان، نقش فرستنده، چیزی بیش از ارسال پیامی که از چراغ گرفته است، بر ظلمت نیست.

این واسطه، برای ارتباط با مراتب بالاتر لازم است ولی به شرطی که فقط نقش واسطه و فرستنده یا فاکس را بازی کند و درگیر خودش و داشته هایش نشود.

مغز، واسطه رساندن نور به عالم تاریک دنیاست ولی نه اینکه خودش مقامی وجودی برای این ارسال داشته باشد بلکه فقط گیرنده ای اسیر قوانین خود خواه عالم جسمانی است که گاهی برای منافع مادی خود، در ارسال دقیق اطلاعات از جهان های دیگر هم امانت دار نیست.

در دنیای کنونی باید از مغز بهره برد ولی آن را فرمانده تصمیم های مهم نکرد. بلکه من و تو باید فرمانده مغزهای خود باشیم

قانون جنگل، مقاله ای از دکتر ابتسام احمد

اصطلاح قانون جنگل یا شریعت جنگل، غالبا مترادف قانونی است که نیرویی ستمگر یا مصلحت ذاتی، در نبرد برای بقا در قید حیات، پیروز می‌شود و می‌توانیم بگوئیم مجموعه استراتژی های بقای موجودات زنده است.

تکامل طی مسیر طولانی خود استراتژی هایی را برای بقا صیقل داده است و این استراتژی ها، مورفولوژی ساختاری(مانند تغییر در ساختار سلول‌ها یا اندام ها با وظایف آنها است؛ به طوری که می‌بینیم برخی موجودات، چند صدف یا دندان یا عضلات یا گوش یا چشم حساس و ...دارند.)

یا استراتژی ها فیزیولوژیک یعنی مرتبط با وظایف اندامهاست مثلا حیوانی خواب طولانی داشته باشد

یا استراتژی های رفتاری است و این، چیزی است که در این مقاله مورد نظر ماست.

رفتار، مجموعه ای از کارهاست که موجود زنده بیولوژیک انجام میدهد( این کارها گسترش می یابد تا هر نظام و موسسه با حتی موجود مصنوعی را توصیف کند)رفتار عبارت است از پاسخ موجود به تحریک های درونی یا بیرونی مختلف؛ چه آگاهانه باشد یا ناآگاهانه.

شاید برخی به اشتباه تصور کنند استراتژی رفتاری ای که بقای در جنگل را ممکن کرده است آن چیزی است که امکان پیروزی بر دشمنان را می دهد. و ما می بینیم قتل و ویران کردن و دشمنی در عمل در قانون جنگل وجود دارد ولی این، همه چیز نیست.

برای توضیح بیشتر فرض کنیم موجودا هست و دو موجود بو ج، برای منابع با او رقابت می‌کنند و تصور کنیم آنها از همان گونه هستند.(1)(2)

وقتی اباب برخورد کند برایش سودمند است او را بکشد تا از رقابت خلاص شود ولی این امر برای ج هم مفید است.اخود را در خطر مرگ قرار داده است و وقت و نیرو خرج کرده است تا دشمن دیگری، سود ببرد!

و شاید برای او بهتر باشد زیر بار برود و نیروی خود را نگه دارد و از درگیری ها و مشکلات دور بماند و شاید منتظر بماند تا دو دشمن با هم درگیر شوند و یکی، دیگری را بکشد و به روش غیر مستقیم، از این درگیری بهره ببرد.

و می‌توانیم تصور کنیم او بو جدر معرض رقیب دیگری قرار بگیرند که از نظر ژنتیکی متفاوت از آنهاست. پس اگر اامروز به ب کمک کند تا فردا به او کمک نماید همه آنها خواهند توانست نیرو و زمان خود را حفظ کنند و در برابر رقیب دیگر بایستند. اگر بفرزندا بوده است در نتیجه ژنهای او را حمل میکند و اگر در برابرج خود را به خاطر ب فدا کند به او فرصت بقا خواهد داد و در نتیجه ژنهای خود را برای نسل بعد حفظ می کند.

هدف از مثال، این بیان است که فایده ای برنامه ریزی شده از تلاش برای جنگ با هر دشمنی، در هر زمانی وجود ندارد و لازم نیست این استراتژی برای بقا در دراز مدت شایسته باشد.

مفید است اکنون توضیح دهم این استراتژی های رفتاری لازم نیست آگاهانه باشد و لازم نیستازنجیره محاسبات پیچیده‌ و آگاهانه ای را انجام دهد تا بفهمد بر او لازم است، بکشد یا فرار کند یا بر اساس سودی که برای ژنهای خود به دست می آورد یا زیانی که از ژنهای خود دفع میکند همکاری کند.

در نظریه بازی ها(بازی بین دو رقیب و روانشناسی رفتاری و روانشناسی تکاملی، چیزی به ناماستراتژی های پایدار از نظر تکاملیوجود دارد.

برای توضیح معنی بگذارید مثالی را از دو استراتژی رفتاری طی نزاع بر منابع معین بیاوریم:

استراتژی کبوتر: در اینجا هر فرد، نزاع را رد میکند و به محض مواجهه با دشمنی فرار می‌کند.

استراتژی باز: فرد به شکل برنامه ریزی شده و رقابتی حمله می‌کند تا بر منابع، دست یابد.

وقتی دو نفر با استراتژی اول با هم مواجه شوند فرد اولی که به منابع برسد، بدون نبرد پیروز می‌شود.

وقتی فرد دارای استراتژی کبوتر با فرد دارای استراتژی باز، برخورد کند دومی بدون نبرد پیروز میشود.

وقتی دو فرد دارای استراتژی باز، با هم بخورد کنند نبرد درمی گیرد و هر رقیب فرصت پیروزی را بر دیگری برای دست یافتن به مناب

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [۰۱.۱۱.۲۰ ۰۷:۴۰]
ع دارد و نیز این احتمال هست که از زیان های نبرد، آسیب ببیند.

از طریق محاسبه های ساده یا با همسان سازی کامپیوتری می‌توانیم بفهمیم منحنی درصد اعضایی که مرتبط با هر کدام از این دو استراتژی هستند ارتقا می یابند تا به درصدی پایدار برسند.

دو استراتژی در آن مثال ساده می‌توانند با هم زندگی کنند و همزمان وجود داشته باشند و این بر اساس درصد معینی است که بر اساس حجم درآمدها و شدت زیان می باشد.

در شرایط معین و محیط های مشخص، ممکن است بیش از یک استراتژی با وجود رقابت، با هم زندگی کنند و این بر اساس درصد معین و ثابت از نظر آماری است و به اینها استراتژی های پایدار از نظر تکاملی گفته می‌شود.

و با وجود اینکه موضوع در طبیعت پیچیده‌تر است این مثال برای آشکار شدن معنی، مهم است. می‌توانیم اکنون بگوئیم قانون جنگل، این نیست که بکش یا کشته میشوی یا به معنی بقای فرد قویتر با مجموع استراتژی های رفتاری مستقر از نظر تکاملی در رقابت بحرانی و مستمر و ناآگاهانه برای بقا نیست

و آنچه تکامل زیستی می‌سازد و صیقل می‌دهد بر اساس تمایز ژنتیکی و انتخاب و وراثت از طریق انتقال ژنها به نسل‌های بعدی است و می‌توانیم ملاحظه کنیم این، همه استراتژی های رفتاری ای نیست که بر اساس کشتار و نیروی ستمگر است.

بله همانطور که استراتژی هایی هست که در کشتار و ترساندن و بهره برداری و برده گرفتن، حکم می‌کند، استراتژی هایی برای فرار و همکاری و ایثار به خویشاوندان و حتی فدا کردن خود برای آنها یا برای هر چیزی وجود دارد که بتواند باعث بقای بیشتر و طولانی تر ژنهایی شود که بدن و حتی در بدن افراد دیگر، حمل می‌کند.

و با وجود پریشانی و ابهامی که برخی از این استراتژی ها می‌تواند ایجاد کند و به نظر برسد غیر خودخواهانه و بر اساس فهم سطحی، مخالف قانون جنگل است و امکان بقا را میدهد علت این شبهه، سوء برداشت از تکامل عام و خصوصا تکامل رفتاری-اجتماعی است.

با وجود ظاهر فریبنده برخی از این استراتژی ها که به نظر می‌رسد ایثاری است همه استراتژی های رفتاری که به صورت ناآگاهانه در حیوانات شکل می‌گیرد، استراتژی های خودخواه هستند و سطح خودخواهی آن، مجموعه یا خانواده یا فرد نیست بلکه سطح خودخواهی آن، ژنتیکی است و از ژنها منشأ می‌گیرد و ژنهاست که این رفتار را ایجاد می کند و در بقا پیروز می‌شود و به نسل های بعدی منتقل می‌گردد.

این، سبب میشود اکنون آماده تعریف قانون جنگلشویم و آن مجموعه ای از استراتژی های رفتاری است که از نظر بیولوژیک، موفق به بقا شده است و همه آن خودخواه و ژنتیکی است حتی اگر ایثاری به نظر برسد.

و نیز می‌توانیم بگوئیم بسیاری از استراتژی های رفتاری که در عالم انسانی مشاهده می‌کنیم در عرصه قانون جنگل طبقه بندی می شود و این در ارتباط بین افراد و موسسه ها(شراکت و جنگ‌ها و پیمان‌ها و نقض پیمان و ...)وجود دارد؛ به گونه ای که در بسیاری موارد همان استراتژی های خود خواه ژنتیکی موجود در عالم حیوانی است.

(ژنها، خودخواه هستند ولی نه به آن معنی که بدنها رفتار خودخواه محض نشان دهند. معنی عبارت:ژنها خودخواه هستند اینکه بدنها نمی توانند رفتار ایثاری ای بر خلاف خودخواهی ژن داشته باشند. ژن از آنجا که خودخواه است، حریص می‌باشد بدنهایی بسازد که بقای آن و انتقالش در نسل ها را تضمین کند.)(3)

رفتارهای هموساپینس هم بر اساس قانون جنگل است بلکه همه استراتژی های رفتاری حیوانی را در رفتارهای هموساپینس می‌بینیم و این را در رمزی بودن تشبیه به حیوانات در متون دینی می‌بینیم:

( چهارپایی در زمین نیست و پرنده ای نیست که با بال های خود پرواز کند مگر آنکه امت هایی شبیه شما هستند. در کتاب چیزی را کم نگذاشتیم سپس به سمت پروردگارتان باز می گردید.)(انعام 37)

(و اگر می خواستیم او را با آن، بالا می‌بردیم ولی او به زمین چسبید و از هوس خود پیروی کرد پس او مشابه سگ است؛ اگر بار بر آن بگذاری له له میزند و اگر او را رها کنی له له میزند.

این مثال قومی است که نشانه های ما را تکذیب کردند پس داستان ها را بخوان شاید تفکر کنند.)(اعراف176)

(آیا تصور می‌کنی بیشتر آنها می شنوند یا تعقل می‌کنند؟ آنها جز چهارپایان نیستند بلکه گمراه ترند.)

(و وقتی در مورد آنچه نهی شده بودند سرکشی کردند به آنها گفتیم میمون هایی دور از رحمت خدا باشید.)(اعراف 166)

از سوی دیگر رفتارهایی نقض کننده، وجود دارد که انسان با آموزش به دست می آورد و نظریه ژن خودخواه هرگز نمی تواند آن را تفسیر کند و آن، مجموعه رفتارهایی است که بر اساس ایثار حقیقی محض است که هیچ امیدی نیست منفعتی از آن به ژنها برسد و آن را فقط مختص انسان می‌بینیم و ممکن نیست ژن، چنین رفتاری را ایجاد کند زیرا ضد ژنها است بلکه انسان از طریق آموزش به آن رسیده است.

(پس به فضل اینها و مشابهان اینها از انبیا و رسولان خدا، امروز افراد و جامعه ها و حتی دولت هایی را داریم که دیگ

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [۰۱.۱۱.۲۰ ۰۷:۴۰]
ر افراد غریبه را نسبت به خود بر می‌گزینند هرچند به مقدار کمی باشد که در حال آنها تاثیری ندارد و شاید در پس بخشش آنها گاهی هدف هایی وجود داشته باشد ولی عموما گامی به سوی درست است و به فضل آن بزرگواران، به این رسیده‌ایم.

آنها بزرگترین نمونه های ایثاری ای هستند که بشریت از آنها آموخته است. ما امروز، پیروزی هایی حقیقی بر خودخواهی ژنتیکی داریم ولی همه آن، وابسته به تلاش های آن بزرگان یعنی انبیا و رسولان خدا است که بالاترین مثال را در ایثار حقیقی آوردند تا انسانیت را از حیوانیتش نجات دهند.)(4)(5)

مردم از نظر بدنی مانند حیوانات هستند و بر اساس قانون جنگل و بر اساس استراتژی های رفتاری ای زندگی می‌کنند که ژنهای خودخواه، آنها را به آن سمت می‌برد ولی توانسته اند یا حداقل این امکان را داشته اند به دلیل اتصال با نفس انسانی و به فضل یادگیری از انبیا و رسولان خدا همان قهرمانان ایثارگری بدون درخواست، بر خلاف موج شنا کنند

و در زمانی که فقط از آنها پیروی کنند از حیوانیت خود رهایی یابند و هرکس، در اندازه خودش است.

از ابی عبدالله ع در توصیف مؤمنان حقیقی- که از آن بزرگواران پیروی و تبعیت کردند- روایت شده است: (شیعه کسی است که صدایش از شنیدنش، فراتر نمیرود و بدن او، او را به کینه روزی و خصومت نمی کشاند، دشمن ما را دوست ندارد و دوست دار ما را دشمن نمی‌گیرد

و با کسی که در مورد ما غلو می‌کند، نمی نشیند و مانند سگ زوزه نمی کشد و مانند کلاغ، طمعکار نیست و اگر از گرسنگی بمیرد از مردم چیزی نمی خواهد...)(6)

و منجی وعده داده شده در آخرالزمان، متون دینی برخی مشخصات او را بیان کرده اند: او با گیلگمش یا تسلی بخش یا مهدی یا منجی توصیف میشود.

آن منجی، انسان از حیوانیتش یعنی خضوع انسان در برابر قانون جنگل، نجات میدهد. از این رو برخی متون را می‌بینیم که زمان او را اینگونه توصیف می‌کند که حیوانات با هم زندگی می‌کنند و این به صورت رمزی، اشاره به پیروزی بر قانون جنگل و استراتژی های حیوانی موجود در بدن هموساپینس، دارد.

با عبارت‌های موجود در سفر اشعیا که بیان می‌کند چگونه انسانیت به فضل منجی جهانی یا ساقه یسی از حیوانیت خود، نجات می یابد، بحث را به پایان می‌برم:

و ساقه ای از تنه یسی رشد می‌کند و شاخه ای از ریشه های آن بیرون می‌زند

2 و روح پروردگار، روح حکمت و روح فهم، روح مشورت و قدرت و روح معرفت و ترس از پروردگار بر آن قرار می‌گیرد

3 و لذت او در ترس از پروردگار است و بر اساس دید چشمان خود قضاوت نمیکند و بر اساس شنیده ها حکم نمی راند

4 بلکه با عدالت بر مسکینان قضاوت می‌کند و با انصاف بر بیچارگان زمین حکم می‌کند و زمین را با شعله دهانش می‌زند و منافق را با دم لبانش می میراند

5 و نیکوکاری، منطق میانه او و امانت، منطق کمر اوست(امانت را بر دوش می‌کشد)

6پس گرگ با گوسفندان زندگی میکند و ببر با بزغاله در آغل میماندد و گوساله و شیر و بز چاق با هم هستند و توله ای کوچک آنها را راهنمایی میکند!

7 و گاو و خرس چرا می‌کنند و بچه های آنها با هم در آغل هستند و شیر، مانند گاو علف میخورد

8 و شیرخوار بر در لانه مار بزرگ است و کودک بزرگ تر، دست خود را در لانه افعی ها می‌کند.(7)

:منابع
1- ژن خودخواه ـ ريتشارد دوكنز ـ ص 109.
2- المنافسة بين أعضاء نفس النوع اكثر ضراوة لاشتراكهم في الموارد. لكنهم قد يتعاونون أيضا ضد منافس خارجي لانهم يشتركون في الجينات، وفق بند قانون الغاب “أنا واخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب”.
3- كتاب وهم الإلحاد ـ الإمام احمد الحسن ـ فصل الخطاب: أنانية الجين لا تسمح بمرور الإيثار الحقيقي.
4- لكلام هنا عن الإمام علي وفاطمة وأبنائهم (ع) الذين جسدوا اسمى معاني الإيثار.
5- كتاب وهم الإلحاد ـ الإمام احمد الحسن ـ علي وفاطمة وصغارهم يفسدون مخطط الجينة الأنانية فهل من متدبر؟
6- بحار الأنوار العلامة المجلسي ج 25 الصفحة 165.
7- العهد القديم ـ سفر اشعياء ـ الاصحاح 11.
https://www.ihelrs.com/1782/...
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
شناسایی سلول های ایمنی اآیا انسان با مغز بزرگش اخمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز انسان برای ایجاد تمداضطراب و ترسهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماانسان جدید از چه زمانی پامغزهای کوچک بی احساسبیوگرافیوبینار اساتید نورولوژی دتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روزه داری در سالم و جژنها ، مغز و ارادهتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از چهار ساعت پس از کشتار خوکتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله کاربرد روباتهای ريز، در قانون جنگلاحساس گذر سریعتر زمانچگونه حافظه را قویتر کنیبرنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب گاهی لازم است برای فهم و مهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط انسانی، محدود به چرا خشونت و تعصببزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایپیشرفتی مستقل از ابزار همبانی ذهنی سیاه و سفیداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا احتمال دارد رویا از آمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را افراد آغاز حرکت خودشان رمغز انسان برای شادمانی طاطلاعاتی عمومی در مورد مهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیانسان عامل توقف رشد مغزمغزتان را در جوانی سیمکشبیان ژن های اسکیزوفرنی دوراپامیل در بارداریتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی ایا بدون زبان میتوانیم تنقش رژیم غذایی بر رشد و اژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از نوار مغزی روشی مهم در تشختسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سکجای مغز مسئول پردازش تجقانونمندی و محدودیت عالماخلاق و علوم اعصابنگاه محدود و تک جانبه، مشبرین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب گاهی مغز بزرگ چالش استمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط شگفت مغز انسان و فچرا در مغز انسان، فرورفتبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایپاسخ گیاهان در زمان خوردمجموعه های پر سلولی بدن ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشاهکار قرنآیا احتمال دارد رویا از آمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوافزایش قدرت ادراکات و حسمغز انسان برای شادمانی طاطلاعاتی عمومی در مورد مو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش قهوه در سلامتیبیست تمرین ساده برای جلوورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی در رشد و اژنهای هوش ، کدامندتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از نورون هاي مصنوعی می توانتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسکرونا چه بر سر مغز می آورقارچ بی مغز در خدمت موجوداخلاق پایه تکامل و فرهنگنگاه انسان محدود به ادرابرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب گذر زمان کاملا وابسته به مواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط شگفت انگیز مغز انچراروياها را به یاد نمی آبسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با پختگی پس از چهل سالگي به محل درک احساسات روحانیاز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان آیا برای تولید مثل همیشه مشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباافزایش مرگ و میر سندرم کومغز انسان رو به کوچک تر شبلندی در ذهن ما درک بلندیوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربراناولین هیبرید بین انسان ونقش مهاجرت در توسعه نسل ابیشتر کمردردها نیازی به ورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت اکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینکندر در بیماریهای التهابفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقای موجود زنده از نورون های ردیاب حافظهتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداکشف مکانیسم عصبی خوانش پقبل از انفجار بزرگاختلال در شناسایی حروف و نگاهی بر قدرت بینایی درابرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانگربه شرودینگر و تاثیر مشموجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت انگیز مغز انچراروياها را به یاد نمی آبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابپرورش مغز مینیاتوری انسامحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتو دی ان ای خاص ميتوکندريدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و افسردگی و اضطراب در بیمامغز انسان رو به کوچکتر شدبه زودی شبکه مغزی به جای وقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگراولین مورد پیوند سر در اننقش محیط زندگی و مهاجرت دبا هوش مصنوعی خودکار روبورزش و میگرنتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی دراگر نعمت فراموشی نبود بسنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایکوچک شدن مغز از نئاندرتافلج خوابابزارهای بقای موجود زندنوروپلاستیسیتی چیستتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینکشف مکانیسمی پیچیده در بقدم زدن و حرکت دید را تغیاختلالات مخچهنگاهی بر توانایی اجزاي ببرخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درگزیده ای از وبینار یا کنفموجودات مقهور ژنها هستندارتباط غیرکلامی بین انسانزاع بین جهل و علم رو به پتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاآلودگی هوا و ویروس کرونامحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتولید سلولهای جنسی از سلدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عآیا تکامل و تغییرات ژنتیمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز- از مغز هوشیاری کوانتومیتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت االکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز ایندگان چگونه استبوزون هیگز چیستویتامین E برای فعالیت صحتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتاولین تصویر در تاریخ از سنقش نظام غذایی در تکامل مبار سنین ابزار هوشمندی اورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم کووید نوزده و خطر بیماریفلج خواب چیستابزارهای پیشرفته ارتباط نوشیدن چای برای مغز مفید تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانکشف ارتباط جدیدی از ارتبقدرت انسان در نگاه به ابعاختلالات حرکتی در انسانناتوانی از درمان برخی ویبرخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته ومیهمانهای ناخوانده عامل ارتروز یا خوردگی و التهانزاع بین علم و نادانی رو تفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتآلزایمرمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتومورها و التهاب مغزی عاديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عآیا جهش های ژنتیکی، ویرومعنی روزهاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش، ژنتیکی است یا محیطیتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدالتهاب شریان تمپورالمغز ابزار برتر بقابیماری های مغز و اعصاب و ویتامین E در چه مواد غذایتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتاولین سلول مصنوعینقش هورمون های تیروئید دبارداری بدون رحمورزش در کمر دردتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها و موجودات درياتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکودک ایرانی که هوش او از فیلمی بسیار جالب از تغییابزارهای بقا از نخستین هنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکشف جمجمه ای درکوه ایرهولوب فرونتال یا پیشانی مغاختلالات صحبت کردن در انناتوانی در شناسایی چهره برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارگشایش دروازه جدیدی از طرمیگرن سردردی ژنتیکی که بارزش حقیقی زبان قسمت اولنزاع بین علم و جهل رو به پتفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودآیا ممکن است موش کور بی ممخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی از عروسک تا کتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز- از مغزتهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکامیوتروفیک لترال اسکلرومغز از بسیاری حقایق می گربیماری گیلن باره و بیمارویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویراوکرلیزوماب داروی جدید شنقش هورمون زنانه استروژنبازگشت از آثار به سوی خداوزوز گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات درياتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رکودکان میتوانند ناقل بی فیزیکدانان ماشینی برای تابزارهای بقا ازنخستین همچیزی خارج از مغزهای ما نیتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرگنجینه ای به نام ویتامین لبخند بزن شاید صبح فردا زادامه بحث تکامل چشمنخاع ما تا پایین ستون فقربرخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر پمبرولیزوماب در بیماری چمیگرن شدید قابل درمان اسارزش حقیقی زبان قسمت دومنظام مثبت زندگیتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاآیا ما تنها موجودات زنده مخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سآیا خداباوری محصول تکاملمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز، از مغز هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآامید درمان کرونا با همانمغز به تنهایی برای فرهنگ بیماری ای شبیه آلزایمر و واکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویايندگان چگونه خواهند دیدنقش ژنتیک در درمان اختلابازسازي مغز و نخاع چالشی یک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس ابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات درياتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رکودکان خود را مشابه خود تفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزارهای بقای از نخستین چگونه مغز پیش انسان یا همبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهگویید نوزده و ایمنی ساکتلرزش ناشی از اسیب به عصباداراوون تنها داروی تایینخستین تصویر از سیاهچالهبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایپنج اکتشاف شگفت آور در مومیدان مغناطيسي زمین بشر ارزش حقیقی زبان قسمت سومنظریه تکامل در درمان بیمتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانآیا مغز تا بزرگسالی توسعمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنآیا دلفین ها می تواند از مغز مادران و کودکان در زمازدواج های بین گونه ای، رهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتامگا سه عامل مهم سلامتمغز برای فراموشی بیشتر کبیماری ای شبیه ام اس مولتواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبايا اراده آزاد توهم است ینقش آتش در رسیدن انسان بهبحتی علمی درباره تمایل بیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیابزار بقای موجود زنده از نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر رژیم گیاه خواری بر کوری گذرای ناشی از موبایفراموش کارها باهوش تر هسابزارهای دفاعی و بقای موچگونه هموساپينس بر زمین بحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چگوشه بیماری اتوزومال رسسلزوم سازگاری قانون مجازاادغام میان گونه های مختلنرمش های مفید در سرگیجهبرخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانپوست ساعتی مستقل از مغز دمکانیزمهای دفاعی در برابارزش خود را چگونه میشناسهفت چیز که عملکرد مغز تو تلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنآیا همه جنایت ها نتیجه بیمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهاتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر آیا دست مصنوعی به زودی قامغز چون ابزار هوش است دلیاستفاده از هوش مصنوعی در هدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیماری بیش فعالیواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووايا اراده آزاد توهم است ینقش انتخاب از طرف محیط، نبحث درباره پیدایش و منشایافته های نوین علوم پرده تاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاابزار بقای موجود زنده از نقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستکی غایب شدی تا نیازمند دلفراموشی همیشه هم بد نیستاثر مضر مصرف طولانی مدت رچگونه آن شکری که می خوریمبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اگوشت خواری یا گیاه خواریلزوم سازگاری قانون مجازاادغام دو حیطه علوم مغز و نرمشهای مهم برای تقویت عبرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانپیموزایدما انسانها چه اندازه نزداز نشانه ها و آثار درک شدهفت سین یادگاری از میراث تلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارسردرد تنشنآیا هوش ارثی دریافتی از پمرکز هوشیاری، روح یا بدن مرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز چگونه صداها را فیلتر استیفن هاوکینگ در مورد ههدف از تکامل مغزتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداانفجار و توقف تکاملی نشامغز بزرگ چالش است یا منفعبیماری تی تی پیواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوای آنکه نامش درمان و یادشنقش اتصالات بین سلولهای بحثی در مورد نقش ویتامينیادگیری مهارت های جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش اابزار بقای موجود زنده از نقطه بی بازگشتتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیکیست کلوئید بطن سومفرایند تکامل و دشواری هااثرات فشار روحی شدیدچگونه انتظارات بر ادراک بحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دگیلگمش باستانی کیستممانتین یا آلزیکسا یا ابارتقا و تکامل سنت آفرینش چرا مغزهای ما ارتقا یافت برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز پیچیدگی های مغزی در درک زما انسانها چه اندازه نزداز نظر علم اعصاب یا نرووسهمیشه اطمینان تو بر خدا بتلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایآیا هوش سریعی که بدون احسمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز ناتوان از توجیه پیدااستیفن هاوکینگ در تفسیر هدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بانواع سکته های مغزیمغز بزرگ چالشهای پیش روبیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگایندرالنقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی جالب درباره محدودیتیادآوری خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکامابزار بقای موجود زنده از چند جهانیتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقکاهش التهاب ناشی از بیمافرایند حذف برخی اجزای مغاثرات مفید قهوهچگونه باغبانی باعث کاهش بحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سگیاه خواری و گوشت خوار کدمنابع انرژي پاک سرچشمه حارتوکين تراپی روشی جديد چرا پس از بیدار شدن از خوبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنپیوند مغز و سر و چالشهای ما با کمک مغز خود مختاريماز نظر علم اعصاب اراده آزهمیشه عسل با موم بخوریمتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استآیا هشیاری کوانتومی وجودآیا واکنش های یاد گرفته ومرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآیا راهی برای رفع کم آبی مغز و سیر تکامل ان دلیلی استخوان های کشف شده، ممکهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووانگشت نگاری مغز نشان میدمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبیماریهای تحلیل عضلانی اواکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مایا کوچک شدن مغزانسان النقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحثی در مورد نقش کلسیم و ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بابزار بقای موجود زنده از چندین ماده غذایی که ماننتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بکاهش دوپامین عامل بیماریفرد حساس از نظر عاطفی و باثرات مضر ماری جواناچگونه تکامل مغزهای کنونیبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطگالکانزوماب، دارویی جدیمنبع خواب و رویاارتباط میکروب روده و پارچرا بیماری های تخریبی مغبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز پیوند سر آیا ممکن استما تحت کنترل ژنها هستیم یاز نظر علم اعصاب اراده آزهوموارکتوس ها ممکن است دتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز آیندگان چگونه است ؟استروژن مانند سپر زنان دهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقداندوهگین نباش اگر درب یا مغز حریص برای خون، کلید تبیهوش کردن در جراحی و بیمواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرایا این جمله درست است کسینقش خرچنگ های نعل اسبی دربحثی در مورد عملکرد لوب فژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنواکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از چه زیاد است بر من که در ایتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی کایروپاکتیک چیستقیچی ژنتیکیاجزای پر سلولی بدن انسان چگونه جمعیت های بزرگ شکل بحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب گامی در درمان بیماریهای منحنی که ارتباط بین معرفارتباط چاقی و کاهش قدرت بچرا حیوانات سخن نمی گوینبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیپیوند سر، یکی از راه حلهاماه رجباز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی می تواند بر احتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا امکان بازسازی اندامهمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز انسان ایا طبیعتا تمااصول سلامت کمرهزاران سال چشم های بینا وتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتانسان قدیم در شبه جزیره عمغز زنان جوانتر از مغز مربیوگرافیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش داروهاي مختلف معروف ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از چهار میلیارد سال تکامل بتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زکاربرد روباتهای ريزنانوقانون مندی نقشه ژنتیکی ماجزایی ناشناخته در شکل گچگونه جمعیت های بزرگ شکل بخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب گامی در درمان بیماریهای منشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط هوش ساختار مغز و ژچرا حجم مغز گونه انسان دربررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری پیشینیان انسان از هفت میماپروتیلیناز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی و کشف زبان هایتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن د