دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت پنجم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت پنجم)
در قسمت های قبل، در مورد روش های هجومی عامل بیماری زا از جمله ویروس کرونا و روش های دفاعی سیستم ایمنی میزبان صحبت شد. نزاعی شدید و پایاپای که هر کنش از طرف یکی، واکنشی را از طرف دیگری سبب میشود. در این نزاع، هرگز اندازه کوچک یا قدرت های اندک موجود زنده، سبب نمیشود حتما شکست بخورد؛ حتی ناتوان ترین موجودات، با استفاده از روش های پیچیده ای، می توانند از دست سیستم ایمنی میزبان بگریزند.

در این مبارزه شدید و پیچیده لازم نیست به دنبال عوامل و دست های خیلی مرموز بگردیم زیرا خشن ترین و خودخواهانه ترین عامل پشت پرده، همان ساختمان ژنتیکی است که در ریزترین اجزای دارای حیات، وجود دارد.
سیستم ایمنی قدرتمند، فاکتوری بسیار مهم در مواجهه با عوامل بیماری زا است. اجزای متعدد موجود در سیستم ایمنی بدن- همانطور که در قسمت گذشته بیان شد- سیستمی بسیار دقیق و حساب شده را مانند یک پازل، درست می کند و مانند آبشاری از واکنش ها رخ میدهد.
آیا سیستم ایمنی بدن ما میتواند خودبخود ایجاد شده باشد؟!
پیدایش یک ذره پروتئینی ساده مانند هموگلوبین، به صورت خودبخودی ممکن نیست؛ چه برسد به سیستم گسترده و دقیق ایمنی. پیدایش غیر تصادفی و برنامه ریزی شده نیازمند موثری هدف گذار و قانون مند در پس آن است و این موثر، در حقیقت علت ایجاد اجزای عالم مادی از جمله اجزای سیستم ایمنی است. سلسله علل ایجاد کننده عالم مادی، از کیهان ما فراتر می رود.
(اگر فرض کنیم آغاز پیدایش حیات، با ساده ترین پروتئین های خودنسخه بردار بوده و نیز فرض بگیریم این پروتئین ها بسیار ساده و از زنجیره ای- که حاوی 32 اسید آمینه است- تشکیل شده است، چون ما برای تشکیل این زنجیره، بیست نوع اسید آمینه داریم تعداد حالات ممکن، تقریبا برابر با 4.3*41^10 است یعنی تقریبا چهار و 41 صفر جلوی آن!
این عدد بسیار بزرگ و احتمال تحقق آن، بسیار اندک است. در واقع همین موضوع باعث شده است دکتر داوکینز در نوشتن کتاب ساعت ساز نابینا دست به گریبان فرضیه های غیر واقعی سبک، گردد و در تلاشی نافرجام یک بار تعداد صفرها را کم کند و بار دیگر در طرف دیگر معادله تعداد صفرها را زیاد نماید و به همین ترتیب، بسیاری از ملحدان نیز با روشی غیرعلمی و به صورت تصادفی و بر اساس فرضیه های خیالی ده ها صفر را از این طرف، کم می کنند و ده ها صفر را به طرف دیگر اضافه می کنند تا شاید در نهایت به عددی قابل قبول برسند که تحقق آن در چارچوب زمانی سیاره زمین- که در بهترین حالت حدود یک میلیارد سال، برآورد میشود- امکان پذیر باشد!!
اکنون فرض کنیم اولین معجزه، به وقوع پیوسته است و اسیدهای آمینه ای بر روی زمین در شرایط استثنایی مناسب برای پیدایش یا رسیدن آن تشکیل شده است. به علاوه این اسیدها در موقعیت مناسبی قرار گرفته اند؛ به گونه ای که بر روی زمین در طول یک میلیارد سال در هر ثانیه یک آزمون برای ایجاد پروتئین خود نسخه بردار امکان پذیر باشد.
تعداد آزمون های قابل انجام تقریبا برابر خواهد بود با 31،449،600،000،000،000 یا تقریبا 16^10*3 !
اگر این عدد را از تعداد کل آزمون های قابل انجام کم کنیم می فهمیم که ما به تعداد 41^10*3.9 آزمون دیگر نیاز داریم که رخداد مورد نظر، امکان پذیر شود اگر برای رویداد هر آزمون، یک ثانیه درنظربگیریم در طول یک میلیارد سال، تقریبا روی عدد اولیه، تاثیری ندارد.
اگر بخواهیم مدت زمان لازم برای تحقق این آزمون ها را در نظر بگیریم و هر آزمون در یک ثانیه رخ دهد، مدت زمان لازم برای وقوع این آزمون ها 41^10*4 ثانیه یعنی تقریبا 10 به توان سی و چهار سال خواهد بود. این رقم بسیار بزرگ است و از عمر زمین و حتی از عمر همه کیهان نیز بسیار بیشتر است.
عمر زمین، عددی است که جلوی آن تنها نه صفر قرار میگیرد یعنی حدود 4.6 میلیارد سال. عمر کیهان هم عددی با ده رقم جلوی آن است و حدود 13.7 میلیارد سال برآورد میشود.
اگر به روش دیگری محاسبه کنیم یعنی ببینیم که در هر ثانیه از یک میلیارد سال، چند آزمون، لازم است تا در چهارچوب احتمالات به نتیجه ی قابل قبول برسیم، باید تعداد رویدادهای لازم را بر زمان لازم یعنی یک میلیارد سال تقسیم کنیم نتیجه نزدیک به 25^10 خواهد بود به عبارت دیگر ما نیاز داریم در طی عمر زمین در هر ثانیه به تعداد 25^10 آزمون ممکن بر مواد اولیه، روی داده باشد تا این خواسته، جامه ی عمل بپوشد و به تشکیل اولین سلول زنده برسیم.

این رقم بسیار تخیلی است؛ چه برسد به اینکه بدانیم احتمال وجود اسید آمینه ی کافی روی زمین، بسیار اندک است واینکه بدانیم اسیدهای آمینه، خود دارای دو نوع است: چپ گرد و راست گرد و پروتئین هایی که در ترکیب حیات، مشارکت می کنند فقط از اسید آمینه های چپ گرد، به وجود می آیند!!)(احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی ص 76-77-78)

همچنین اشکالات دانشمندان، روی ثابت کیهانی جهان ما، باعث مطرح شدن نظریه جهان های موازی شد. ( نظریه چند جهانی- همانطور که گذشت- برای پاسخی بر اشکال ثابت کیهانی ثبت شده، به اندازه ای- که اجازه دهد ماده و کیهان ما تشکیل شود- به کار گرفته شد، با این حال وجود تعداد زیادی از کیهان ها تعداد فراوانی از احتمالات را فراهم می سازد و در آن زمان، شگفت انگیز نیست که یکی از این احتمالات، کیهانی باشد که درآن زندگی می کنیم

و ضعف این راه حل را براي اشکال محاسبه ثابت کیهانی بیان کردیم. اگر همه جهان های متعدد، با نوسانات کوانتومی فضا و از ذرات اولیه- مانند آن چیزهایی که کیهان ما از آن آغاز شده است- شروع شده باشد، در آن زمان میتوان گفت در مجموع، برای علت یابی و محاسبه ثابت کیهانی در کیهان ما صلاحیت دارد، اما اگر هر کیهان از کیهان هاي متعدد به صورت مختلفی آغاز شده باشد که با سطح آن کیهان، متناسب است مثلا اینطور به نظر برسد که از چیزی کاملا متفاوت با ذرات نیرو یا ماده، آغاز شده است در آن زمان، این کیهان ها در مجموع، برای تفسیر ثابت کیهانی، شایسته نیست زیرا مجموعه واحد و صادر شده از اصلی مشترک به صورت مستقيم نیست...
📚 كتاب وهم الالحاد- فصل ششم ص 555 )
(ماده تاریک
دردهه سوم قرن بیستم رصدهای ثبت شده کهکشان ها در برخی خوشه های کهشانی حاکی از آن بود که با سرعتی بیشتر از آنچه نیروی جاذبه ی آن خوشه های کیهانی، اجازه می دهند در حرکت می باشند یعنی هر چند این کهکشانها با سرعتی بیش از سرعت گریز حرکت می کنند ولی باز هم در مدار خود، بر جای مانده اند یعنی در آنجا نیروی جاذبه ای در کار است که مانع گریز آنها شده است یا آنها را به حرکت با این سرعت وامیدارد . ... کیهان شناسان از مشاهدات خود به این نتیجه رسیدند که نیروی جاذبه ای در هستی وجود دارد که منشا آن، شناخته شده نیست. برخی ستاره شناسان، آن را ماده تاریک نامیده اند.
این ماده، برهمکنش عادی با ماده معمولی ندارد و یا کنش و واکنش آن به قدری ضعیف است که قابل مشاهده نمی باشد ولی بر ماده ی معمولی، از طریق جاذبه ای که ایجاد میکند اثر میگذارد.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص486)
ثبت ثابت کیهانی، به صورت دقیق، با ابهامات زیادی از طرف دانشمندان مواجه شده است و عدم امکان ثبت دقیق این ثابت، سبب شده است نیرو و عاملی فراتر از عالم ماده را به عنوان کششی غیرهمسو با گرانش های رایج کیهان در نظر بگیرند. همچنین مشاهداتی در مورد برهمکنش غیرمعمول ماده ای با ماده مرسوم دنیای ما آنها را به سوی ماده ای ناشناس به نام ماده تاریک کشانده است. این مشاهدات، نهایتا به مطرح شدن نظریه جهان های موازی از طرف دانشمندانی مانند میچیو کاکو(دانشمند آمریکایی-ژاپنی)منجر شده است.

جهانی موازی با جهان کنونی ما، که نقش علت همه جانبه هر ذره در جهان ماست و چون در جهانی متفاوت از جهان مادی ماست، کشف قوانین آن، به سادگی ممکن نیست مگر آنکه به درون آن مجموعه برویم. عبور از جهان مادی به سوی آن جهان ملکوتی، ما را وارد محیطی میکند که به عنوان تجلی بالاتر و نورانی تر عالم مادی- هر آن که از جهان مادی قطع شود- چیزی از ماده، باقی نمی ماند.

یعنی ارتباط جهان های موازی با جهان ما ارتباط دو جهان موجود- که بر هم تاثیر می گذارند و مانند حباب های در حال جوشش درون ظرف آب جوش هستند- نمی باشد بلکه جهان موازی با جهان ما، وجود جهان مادی ما هم هست و جهان مادی ما عدمی است که وجود آن، وابسته به جهان موازی است نه اینکه دو وجود در کنار هم باشند.
(چندجهانی و هستی ازعدم
قبلا دیدیم که محاسبه ثابت کيهاني و تفسیر آن، نیازمند فرض چند جهانی است

ولی تعدد کیهان ها، دری را براي اين استدلال می گشاید که می گوید آن پایه و اساسی که تفسیر هستی از بي چیزی و عدم، بر ضد آن تاکید میکند، نوسانات کمی(کوانتومي) خلأ است

و با فرض چند جهانی و با تاثیراتی که از هستي ها عبور می کند، تفسیر این نوسانات، ممکن شده است و این، منطقی تر و عقلانی تر از بي علتی اي است که مکانيک کوانتومی بنا می سازد.

و به این ترتيب این فرضیه که چیزی از بی چیزی و عدم، ایجاد شود، از اساس، منهدم ميشود و چیزی از بي چیزی و عدم، اصلا وجود ندارد .

علاوه بر این، پیش از هر چیز، فضایی هر چند بسیار کوچک، باید برای آن وجود داشته باشد؛ تا در این فضا نوسانات کوانتومی خلأ، یافت شود.

کسانی- که محاسبه ثابت کيهاني را با مساله چندجهانی تفسیر می کنند- اینطور فرض می کنند که همه این هستی ها در یک سطح هستند و این هستي ها همه اش به اصلی واحد، باز می گردد یا آنطور که همیشه آن را تصور می کنند مانند حباب هايي است كه از دیگ در حال جوشیدن بیرون می زند !

و ما می توانیم تصور کنیم- و این اعتقاد ما هم هست- که هستی ها متعدد است ولي در سطوحی مختلف، متعدد هستند و برخی از این سطوح از برخی سطوح دیگر منشأ می گیرد
بله پائین ترین سطح، از هستی ای با سطح بالاتر از آن منشأ مي گیرد و این هستی ها برخيشان بر برخی دیگر، تاثیر می گذارند.

و بر حسب این فرضیه، می توانیم ظهور نوسانات کوانتومی در خلا را در مورد هستی خودمان، علت یابی کنیم ولی نمی توانیم محاسبه و ثبت ثابت کيهاني را علت یابی کنيم مگر آنکه کسي وجود داشته باشد که برای محاسبه آن، اقدام کند و او هدفش ایجاد هستی باشد و به این ترتیب وجود خدایی- که خواستش ایجاد ماست- مشخص می گردد.

و از نظر علمی چیزی وجود ندارد تا این فرضيه را ترجیح دهد که هستی هاي متعدد در یک سطح واحدی است و علیه نظری باشد که ما فرض کرديم که این هستی ها در سطح واحدی نیستند.

بلکه شايد نوسانات کوانتومی در فضا، این فرض را ارجح بداند که هستی ها در سطوح مختلف هستند زیرا این مقادیر، نمادی از ذرات اولیه ای هستند که هستی ما از آنها صادر شده است.

پس وقتی مقادير و ذرات از تاثیر هستی دیگری باشد، تاکید می شود ناشی از تاثیر هستی ای هست که هستی ما از آن صادر شده است.

و این، تایید می کند که هستی های متعدد در یک سطح و از یک اصل نیستند بلکه در سطوح مختلفی هستند و برخی از آنها از برخی دیگر منشأ مي گيرد و هر هستی، محل صدوري دارد که از هستی های دیگر، متفاوت است و به این ترتیب هر هستی، شؤون آفرینش و وجود و ترکیبی دارد که مختلف است و این، هستی های متعدد را برای علت یابی ثبت ثابت کيهاني ناشايست می کند

و به عنوان نمونه، برای روشن شدن مطلب:

اگر همه هستی های متعدد با نوسانات کوانتومی فضا و ذرات اوليه- مانند آنهایی که هستی ما از آنها آغاز شده است- شروع شده بود در آن زمان می شد گفت هستی های متعدد با همه مجموعه اش برای علت یابی ثبت ثابت کيهاني در هستی ما کافی است اما اگر همه هستی از هستی های متعدد به صورتی متفاوت- که متناسب با سطح آن است- آغاز شده باشد، مانند این که مثلا از چیزی کاملا متفاوت از ذرات نیرو یا ماده تشکیل شده باشد در آن وقت، این هستی ها همه شان برای تفسیر ثبت ثابت کيهاني، مناسب نیست زیرا مجموعه واحدی- که مستقیما از اصلی مشترک تشکیل شده باشد- نیستند
https://www.amazon.com/The-Atheism-Delusion-Arabic-Edition/dp/1494714507
ملاحظه: بین آنچه قايم آل محمد ع احمد الحسن، درباره تعدد هستی ها می گوید و دیگر مطالب درباره آنها، مقایسه کنید! عبدالله محمدی)

این جهان بالاتر، مسلط و نورانی تر و دارای وجود بیشتر نسبت به اجزای کیهان ماست و از این رو می تواند با تجلی در جهان مادی و تحت شرایط و ظرف های عالم مادی، درخشش آن، متفاوت شود. قدرت تاثیر گذاری این جهان موازی و بالاتر بر اجزای عالم ماده به خصوص اجزای بنیادی عالم ماده زنده، مانند ژن ها(حروف زبان حیات) و سیستم ایمنی بدن- که طبق پژوهش های انجام شده، تنظیم کننده حیاتی ترین فعالیت های بدن انسان مانند سیستم خودکار قلب است- قابل انکار نخواهد بود.

در این مورد نقش نگاه و مشاهدات انسان بر رفتار ذرات کوانتومی کیهان، قابل بررسی و بیان است و توسط آزمون های بسیاری در فیزیک کوانتومی مورد پژوهش قرار گرفته و اثبات شده است.(به آزمایش دو شکاف یانگ و جان ویلر یا آزمون ذهنی گربه شرودینگر مراجعه شود.)
تاثیر روح و بعد فرامادی، بر جسم ما قابل انکارنیست.
از نکات مهمی- که امروزه در مورد تقویت سیستم ایمنی مورد تاکید است- آرامش روحی و دوری از استرس ها و تنش هاست. این حالت را در بروز یک تبخال ساده به دنبال استرس روحی، به خوبی میتوان حس کرد: ویروس تبخال در بدن به صورت غیر فعال، باقی میماند یعنی سیستم ایمنی بدن ما مانع از فعال شدن ویروس آرام و ساکت درون بدن میشود ولی ویروس به صورت نهفته یا بگوییم به صورت موجودی مرده می ماند تا وقتی فشار سیستم ایمنی از روی آن، برداشته شود و در این زمان، دوباره می تواند در درون بدن موجود زنده فعال شود و خود را به صورت تبخال نشان دهد.
و در اینجا شاید آنچه بر سیستم ایمنی بدن ما تاثیر می گذارد تاثیر روحانی ای است که از نوع نگاه مثبت ما ناشی میشود. توصیه میشود به مباحث مربوط به تاثیر نگاه بر کیهان تحت عنوان آیا ما جهان را مشاهده می کنیم یا آن را با مشاهده خود می آفرینیم در فصل ششم کتاب توهم بی خدایی نوشته سید احمد الحسن، یمانی موعود و فرستاده امام زمان مراجعه شود.(ص 447 ترجمه فارسی)

با استفاده از تکنیک های تسلط ذهن و تفکر و عبادت و تامل در شگفتی های هستی و مهم تر از همه معرفت و شناخت و ارتقا در نردبان انسانیت، میتوان بر بسیاری از قدرت های مادی تسلط یافت و آنها را زیر قدرت خود گرفت و این نیازمند کاری حکیمانه و عالمانه و معرفتی است و با شعر و شعار و لعن و نفرین، محقق نمی شود
برخی توصیه ها برای تقویت سیستم ایمنی، از زبان استاد و دانشمند گرامی استاد عبدالله محمدی، در اینجا آورده میشود:
(سلامتی تو در دست خود توست.
آیا سلامتی برای ما مهم است؟
چند توصیه قابل تامل در مورد تقویت سیستم ایمنی با برخی توضیحات:
اگر خواستید خودتان را از شر کرونا و عفونت های دیگر، حفظ کنید موارد زیر را رعایت کنید:

از هر چیزی که سیستم ایمنی شما را تضعیف یا ناقص می کند خودداری کنید و بعد ازآن، بکوشید در حد توان، سیستم ایمنی خود را تقویت کنید.
(سیستم ایمنی بدن ما نقش مهمی را در تقویت عملکرد سلول های بدن و زدودن عوامل بیماری زا دارد. نقش حیاتی گلبول های سفید و پیش سازهای آنها در حیاتی ترین فعالیت های قلب یعنی سیستم خودکار قلبی مورد بررسی قرار گرفته است و قبلا طی مقاله ای در کانال و شبکه های دکتر سید سلمان فاطمی به آن پرداخته شد.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217386627280070&id=1305854544
امروز از روی پیش سازهای سلول های گلبول سفید یعنی سلولهای بنیادی تلاش زیادی در جهات تولید سلول های دیگر بدن و حتی ساخت مغز مصنوعی انجام می شود.( این سلول های پایه ای، سلول‌های غیر تمایز یافته ای هستند که می‌توانند به سلول‌های ديگر تبدیل شوند. این سلول ها دو دسته جنيني و بالغ دارند و در دوران جنيني به عنوان پیش ساز بافت های نو و کامل کاربرد دارند. مثلا می‌توانند به سلول استخوان یا سلول ماهیچه یا پوست یا سلول مغزی تبدیل شوند.

این سلول ها را در بالغين، می‌توان از مغز استخوان یا بافت چربی از طریق ليپوساکشن و یا از خون و از طریق آفرزيز جدا ميشود(در افرزيز خون وارد دستگاهی می‌شود و سلول های بنیادی جدا می‌شود و بقیه سلول ها به خون فرد بر می گردند.

این سلول ها را همچنین می‌توان در هنگام تولد نوزاد از بند ناف گرفت. در ایران هم امروزه این سلولها را در هنگام تولد، از خون بند ناف جدا می‌کنند و آن را در بانک خون بند ناف در درجه حرارت خیلی پایین منجمد می‌کنند.)

تنظیم فعالیت سلول های سیستم ایمنی بسیار مهم است. پر کار شدن تنظیم نشده آن، می تواند سلول های سالم بدن را به اشتباه به عنوان عامل بیماری زا بشناسد و آنها را تخریب کند و از سوی دیگر کم کاری آن می تواند منجر به نشناختن عوامل بیماری زا و یا سلول های سرطانی شود. تنظیم بین پرکاری و کم کاری این سیستم بسیار پیچیده، دارای اهمیت بسیار است.

سلول های ایمنی شامل انواع گلبول های سفید و آنتی بادی های تولید شده از آنهاست و به عنوان پایه قدرتمند سازمان دادن دیگر سلول های بدن و حذف سلول های پیر و عوامل مهاجم بیماری زا و سلول های سرطانی عمل می کند.
در حقیقت این سیتم مانند رفتگری است که می کوشد محیط بدن را پاکیزه نگه دارد و در نبود آن یا عملکرد ضعیف آن، بدن به انباشتی از سلول های پیر و عوامل بیماری زا تبدیل می شود.)
از امور اساسی ای- که سیستم ایمنی را ضعیف می کند- موارد زیر است:
1- اضطراب
2- افسردگی
3- تفکر منفی
4- تحت تاثیر قرار گفتن(دلخوری و اندوه)
5- خشم
این امور پنجگانه نقشی منفی در تضعیف سیستم ایمنی دارد، پس بکوشید در اندازه ای که می توانید از آنها خودداری کنید و از هر چیزی- که منجر به این امور منفی میشود و سیستم ایمنی را تضعیف می کند- خودداری کنید زیرا سیستم ایمنی از مهمترین سیستم های حیاتی در بدن است و در حالت ضعیف بودن یا از میان رفتن آن، بدن نمیتواند در برابر میکروب ها و ویروس ها و از جمله ویروس کشنده کرونا مقاومت کند.
این امور پنجگانه مانند اضطراب و افسردگی و تفکر منفی و تحت تاثیر قرارگرفتن و خشم، منجر به افزایش هورمونی به نام کورتیزول می شود و بر بدن تاثیر می کند و سیستم ایمنی را تضعیف می کند و باید بدانیم خشم و تحت تاثیر قرار گفتن برای یک دقیقه، سیستم ایمنی را برای یک ساعت تضعیف میک ند و به این ترتیب هر چه ساعت های خشمگینی و تحت تاثیر بودن، زیادتر شود سیستم ایمنی هم ضعیفتر می گردد.(تجربه ساده آن، زدن ضایعات شبیه تب خال پس از استرس و نگرانی و فشارهای زندگی است. در این مورد به دنبال تنش روحی و تضعیف سیستم ایمنی، ویروس قبلی- که در گذشته بدن فرد را درگیر کرده و به صورت غیر فعال در بدن باقی مانده است- می تواند خودنمایی کند و خود را به صورت تبخال نشان دهد.)

پس از این پنج مورد اجتناب کنید.

و پنج امر مثبت هست که سیستم ایمنی ما را تقویت میکند و آن را سدی قدرتمند در برابر همه میکروب ها و ویروس های مختلف قرار می دهد و سبب می شود، این ریز ذره ها سریع در بدن منتشر نشوند و سیستم تنفسی را تخریب نکنند و شما را به خطر نیندازند.
این پنج مورد عبارتند از:
1- وضو گرفتن در سختی ها و فشارهای روحی با آب سرد و این سنت، سنتی نبوی است که حضرا محمد- صلی الله علیه و آله- به آن توصیه کرده اند.
2- روزه داری: در سه روز متوالی سیستم ایمنی را تقویت میکند. پس کوشش کنند روزها یا برخی روزها را روزه داری کنید. حداقل دوشنه و پنج شنبه را روزه بگیرید.(نقش گرسنگی متناوب به مدت هشت تا شانزده ساعت در بهبود سیستم ایمنی بدن و زدودن سلول های پیر و بیماری زا اخیرا توسط دانشمند ژاپنی برنده جایزه نوبل زیست شناسی بورشینوری یوزومی مورد مطالعه قرارگرفت و به خوبی تایید شد. به لینک زیر در این مورد، مراجعه کنید.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217192700392019&id=1305854544
3- خواب درست: این مورد باعث فعالیت بهتر و سلامت عقلی می شود و حافظه را در انسان تقویت می کند. طی خواب سالم، حافظه کوتاه مدت به حافظه رسوخ یافته طولانی مدت تبدیل می شود.

4- خوردن غذای سالم: زیرا در رشد عقل درونی از طریق عقل دوم- که دستگاه گوارش است- دخالت دارد. من وقتی باکتری های موجود در معده و دستگاه گوارش را به شکل فیزیولوژیک تقویت کنم، از دستگاه ایمنی موجود در بدن خود محافظت می کنم.

(سیستم عصبی خودکار دستگاه گوارش که در قالب شبکه های عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک موجود در قسمت های مختلف دستگاه گوارش و مستقل از مغز عمل می کند، و مشابه سیستم عصبی خودکار قلب است، نقش مهمی در تنظیم حرکات دستگاه گوارش و سیستم انبوه باکتری و ویروس درون آن دارد.

در دستگاه گوارش باکتری ها و ویروس های متعددی وجود دارد که تعداد آن، ده برابر کل سلول های بدن انسان است!! و جالب است بدانیم تعداد ژنهای این باکتری ها 100 تا 200 برابر ژنوم انسان، ژنهای تولید کننده پروتئین دارد. تنظیم تعداد و نقش این باکتری ها تا آنجاست که امروزه دانشمندان ارتباط شگفت انگیزی بین آن و بروز بیماری پارکسنسون پیدا کرده اند.
به لینک زیر مراجعه شود
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208510705467572&id=1305854544
5- و مهم تفکر آگاهانه و تفکر در امر خدای سبحان است و این از طریق نماز به خصوص نماز شب با یاد و عبادت و خشوع انجام میشود و این امر در انسان بسیار مهم است زیرا سیستم ایمنی را از طریق تمرین روحی ای- که از طریق فعالیت عبادی انجام می دهد- تقویت میکند.
(آرامش در جهان کنونی، در سایه رها شدن از محدودیت های عالم ماده است و این رها شدن جز با پیوند با جهانی- که عامل و سبب جهان مادی ماست و دچار تنگناها و گرفتاری های جهان ما نیست- ممکن نمی باشد.

یاد خدا و عبادت ها در حقیقت، تمرینی برای کم کردن وابستگی به جسم و ماده فانی و کشش به سوی جهانی است که دارای محدودیت های ماده نیست. بنابراین از لوازم رسیدن به آرامش و دوری از ترس و خشم و نفرت، دلبسته شدن به جهان های موازی با قوانین پایدارتر و بی علاقه شدن به جهان مادی است. و اینجاست که سید احمد الحسن، یمانی آل محمد می فرماید: دعا کن خدای سبحان، قلبت را پر از محبت خودش کند زیرا هیچ چیز دیگری، ارزش رنج بردن ندارد.
نقش تقویت روان و بی تاثیر کردن فشارهای جسمانی بر رفتارها و جلوگیری از خشم بی مورد و ممانعت از ترس و اضطراب، برسلامت ما بسیار زیاد است:
لازم است بفهمیم بدن های ما ابزارهای شیمیایی است که با واکنش ها در هم آمیخته است و هر حالت خاص یا رفتار بیرونی، در آن تاثیر گذار است و سبب اضطراب و اختلال آن میشود و آن را به آسانی مورد تحریک قرارمی دهد

و تنها راه مقابله با این اضطراب ها، آن است که همیشه بکوشیم نفس و روان خود را ارتقا دهیم و آن را مسلط بر پریشانی های جسمانی خود، قرار دهیم و به آن، اجازه ندهیم هرجا خواست ما را ببرد.
و اگر نتوانستیم آن را به صورت کلی مهار کنیم حداقل آن را در کمترین حد، مهار کنیم و با کم کردن مشکلات و یا زدودن کلی آن از زندگی خود، بیشترین فایده را به خودمان و کسانی برسانیم که در اطراف ما هستند ...
سید احمد الحسن یمانی)
استاد عبدالله محمدی
برخی توضیحات از دکتر سید سلمان فاطمی
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1220249494844535&id=100005784871418 )
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
یادآوری خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباچند جهانیعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند حذف برخی اجزای مغدرک تصویر و زبان های مخلتچگونه باغبانی باعث کاهش آیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب منابع انرژي پاک سرچشمه حرویای شفافچرا پس از بیدار شدن از خوانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمرژیم های غذایی و نقش مهم همیشه عسل با موم بخوریمایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زمرکز خنده در کجای مغز استزبان و کلمه حتی برای کسانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بمغز ناتوان از توجیه پیداسلسله مباحث هوش مصنوعیهدف از خلقت رسیدن به ابزاکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیمغز بزرگ چالشهای پیش روسخن پاک و ثابتواکسن دیگری ضد کرونا از دگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و مینقش حفاظتی مولکول جدید دشباهت زیاد بین سلول هاي عژن هوش و ساختارهای حیاتی پیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردچندین ماده غذایی که ماننعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد حساس از نظر عاطفی و بدرک عمیق در حیواناتچگونه تکامل مغزهای کنونیآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع خواب و رویاروبات های ریز در درمان بیچرا بیماری های تخریبی مغاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمما تحت کنترل ژنها هستیم یرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوموارکتوس ها ممکن است دایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیمرگ انتقال است یا نابود شزبان و بیان نتیجه ساختماهوش مصنوعی درمانگر کامپیکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزمغز و سیر تکامل ان دلیلی سم زنبور ، کلیدی برای وارهزینه ای که برای اندیشیدکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسریعترین کامپیوتر موجودواکسن سرطانگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب نقش حیاتی تلومر دی ان آ دشباهت زیاد بین سلول هاي عشش مرحله تکامل چشمژن یا نقشه توسعه مغز و نقپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بچه زیاد است بر من که در ایعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقیچی ژنتیکیدرگیری قلب در بیماری ویرچگونه جمعیت های بزرگ شکل آزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکمنحنی که ارتباط بین معرفروح رهاییچرا حیوانات سخن نمی گوینانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ماه رجبراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی می تواند بر احایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پمراحل ارتقای پله پله کیهزبان و بیان، در سایه پیشرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرمغز آیندگان چگونه است ؟سودمندی موجودات ابزی بر هزینه سنگین انسان در ازاکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطمغز حریص برای خون، کلید تسرگیجه از شایعترین اختلاواکسنی با تاثیر دوگانه اگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش خرچنگ های نعل اسبی درنقش داروهاي مختلف معروف ششمین کنگره بین المللی سژنها نقشه ایجاد ابزار هوپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رچهار میلیارد سال تکامل بعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرگیری مغز در بیماری کویچگونه جمعیت های بزرگ شکل إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمنشأ اطلاعات و آموخته ها روزه داری و بیمار ی ام اس چرا حجم مغز گونه انسان درانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ماپروتیلینراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی و کشف زبان هایایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزمزایای شکلات تلخ برای سلزبان و تکلم برخی بیماریههوش مصنوعی ساخته هوش طبیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان ایا طبیعتا تماسیاهچاله و تکینگی ابتدایهزاران سال چشم های بینا وکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريمغز زنان جوانتر از مغز مرسردرد میگرن در کودکانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پندارینقش روزه داری در سالم و جصرع و درمان های آنژنها ، مغز و ارادهپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پچهار ساعت پس از کشتار خوکعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون جنگلدرگیری مغز در بیماران مبچگونه حافظه را قویتر کنیافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمهندسی ژنتیک در حال تلاش روش مقابله مغز با محدودیچرا خشونت و تعصبانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر مبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان مسیر دشوار تکامل و ارتقازبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش احساسیکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان برای ایجاد تمدسیاره ابلهانهستي مادي ای که ما کوچکترکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريمغزهای کوچک بی احساسسردرد و علتهای آنوبینار اساتید نورولوژی دگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریدانشمندان ژنی از مغز انسنقش رژیم غذایی بر رشد و اضررهای مصرف شکر و قند بر ژنهای مشترک بین انسان و وپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرنوار مغزی روشی مهم در تشخعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانونمندی و محدودیت عالمدرگیری مغزی در سندرم کوونگاه محدود و تک جانبه، مشافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان روش های صرفه جویی در ایجاچرا در مغز انسان، فرورفتانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر مجموعه های پر سلولی بدن مراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصمشکلات نخاعیزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش احساسیکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستمغز انسان برای شادمانی طسیاره ابلهانهستی ما پس از شروعی چگال کرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارمغزتان را در جوانی سیمکشسردرد تنشنوراپامیل در بارداریگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان روش هاي جدیدی نقش رژیم غذایی در رشد و اضررهای شکر بر سلامت مغزژنهای هوش ، کدامندپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرننورون هاي مصنوعی می توانعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقارچ بی مغز در خدمت موجوددرگیری اعصاب به علت میتونگاه انسان محدود به ادراافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنروش هایی ساده برای کاهش اچراروياها را به یاد نمی آاولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمحل درک احساسات روحانیراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی الفاگوایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهمشکلات بین دو همسر و برخیزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش عاطفی بیشتر در زنانکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییمغز انسان برای شادمانی طسیر آفرینش از روح تا مغز و هر کس تقوای خدا پیشه کنکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بنقش قهوه در سلامتیسردرد سکه ایورزش هوازی مرتب خیلی به قگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روشی برای تبدینقش زبان در سلطه و قدرت اطوفان فقر و گرسنگی و بی سکلرال هیدرات برای خوابانآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آندرمان های جدید در بیماری نورون های ردیاب حافظهعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقبل از انفجار بزرگذهن چند جانبه نیازمند نگنگاهی بر قدرت بینایی دراافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندروش صحبت کردن در حال تکامچراروياها را به یاد نمی آاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهمحل درک احساسات روحانی درشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییمشکلات روانپزشکی پس از سزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش عاطفی در زنان بیشتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )مغز انسان رو به کوچک تر شسیستم تعادلی بدنوقت نهيب هاي غير علمي گذشکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استنقش مهاجرت در توسعه نسل اسرعت فکر کردن چگونه استورزش هوازی ، بهترین تمریگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مداروهای مصرفی در ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت اطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خفلج خوابدرمان های رایج ام اسنوروپلاستیسیتی چیستعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وقدم زدن و حرکت دید را تغیرقیبی قدرتمند در برابر منگاهی بر توانایی اجزاي بالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندروشهای نو در درمان دیسک بنزاع بین جهل و علم رو به پاولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی محدودیت های حافظه و حافظرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییمشکلات روانپزشکی در عقب زبان، وسیله شناسایی محیطهوش عاطفی در زنان بیشتر اکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )مغز انسان رو به کوچکتر شدسیستم دفاعی بدن علیه مغز وقتی فهمیدی خطا کردی برگکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملنقش محیط زندگی و مهاجرت دشلیک فراموشیورزش و میگرنگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس ونقش سجده بر عملکرد مغزظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بفلج خواب چیستدرمان های علامتی در ام اسنوشیدن چای برای مغز مفید عضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وقدرت انسان در نگاه به ابعرموزی از نخستین تمدن بشرناتوانی از درمان برخی ویالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل روشهای شناسایی قدرت شنوانزاع بین علم و نادانی رو اولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سمخچه فراتر از حفظ تعادلزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی از عروسک تا کاگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سامشاهده آینده از روی مشاهسفر نامه سفر به بم و جنوب هوشیاری کوانتومیکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارممغز ایندگان چگونه استسکته مغزیویتامین E برای فعالیت صحکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملنقش نظام غذایی در تکامل مشنا در ابهای گرم جنوب نیورزش بهترین درمان بیش فعگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلنقش غذاها و موجودات درياعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نفیلمی بسیار جالب از تغییدرمان ژنتیکی برای نوآورینوعی سکته مغزی ، وحشتناک مقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوب فرونتال یا پیشانی مغرمز و رازهای ارتباط غیر کناتوانی در شناسایی چهره امیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که بروشی برای بهبود هوش عاطفنزاع بین علم و جهل رو به پاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفمعنی روزهسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش، ژنتیکی است یا محیطیکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجممغز ابزار برتر بقاسانسور از روی قصد بسیاری ویتامین E در چه مواد غذایگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعینقش هورمون های تیروئید دشناخت و معرفت، و نقش آن دورزش در کمر دردپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی درباردارینقش غذاها و موجودات درياعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تفیزیکدانان ماشینی برای تدرمان جدید میگرن با انتی چیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و لبخند بزن شاید صبح فردا زرویا و خبر از آیندهنخاع ما تا پایین ستون فقرامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن شدید قابل درمان اسروشی جدید در درمان قطع نخنظام مثبت زندگیايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینمخچه ابزاري که وظیفه آن فزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز فکر میکند مرگ برای دیسفرنامه سفر به بم و جنوب هیچگاه از فشار و شکست نترکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سوممغز از بسیاری حقایق می گرسانسور بر بسیاری از حقایویتامین دی گنجینه ای بزرگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختنقش هورمون زنانه استروژنشناسایی سلول های ایمنی اوزوز گوشپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام نقش غذاها و موجودات درياعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سفرگشت و تکامل تصادفی محض درمانهای بیماری پارکینسچگونه مغز پیش انسان یا همصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط لرزش ناشی از اسیب به عصبرویا بخشی حقیقی از زندگی نخستین تصویر از سیاهچالهامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان مغناطيسي زمین بشر روشی جدید در درمان سکته منظریه تکامل در درمان بیمايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع ممدارک ژنتیکی چگونه انسانزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسفرنامه سفر به بم و جنوب هاوکينگ پیش از مرگش رسالکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتمغز به تنهایی برای فرهنگ ساخت شبکه عصبی با الفبایواکنش های ناخودآگاه و تقگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز انقش ژنتیک در درمان اختلاشواهدی از دنیسوان(شبه نئیک پیشنهاد خوب برای آسان پوست ساعتی مستقل از مغز داز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرننقشه مغزی هر فرد منحصر بهعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سفراموش کارها باهوش تر هسدرک فرد دیگر و رفتارهای اچگونه هموساپينس بر زمین سوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیلزوم سازگاری قانون مجازارویا تخیل یا واقعیتنرمش های مفید در سرگیجهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابريتوکسيمب در درمان ام اسهفت چیز که عملکرد مغز تو ايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستمروری بر تشنج و درمان هایزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز مادران و کودکان در زمسفرنامه سفر به بم و جنوب هاوکينگ پیش از مرگش رسالکی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش ممغز برای فراموشی بیشتر کساخت شبکه عصبی مصنوعی با واکسن کرونا از حقیقت تاتگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بنقش آتش در رسیدن انسان بهشاهکار قرنیکی از علل محدودیت مغز امپیموزایداز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تنقص در تشخیص هیجانات عامعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی همیشه هم بد نیستدرک و احساسچگونه آن شکری که می خوریمپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سلزوم سازگاری قانون مجازارویاها از مغز است یا ناخونرمشهای مهم برای تقویت عانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدریواستیگمینهفت سین یادگاری از میراث ای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قامرکز هوشیاری، روح یا بدن زبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش مصنوعی در کامپیوترهاابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز چون ابزار هوش است دلیسفری به آغاز کیهانهدف یکسان، در مسیرهای متکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ساختار شبکه های مغزی ثابواکسن کرونا ساخته شده توگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تنقش انتخاب از طرف محیط، نشبیه سازی میلیون ها جهان یافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تنقطه بی بازگشتعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند تکامل و دشواری هادرک احساسات و تفکرات دیگچگونه انتظارات بر ادراک سایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مممانتین یا آلزیکسا یا ابرویاهای پر رمز و حیرتی درچرا مغزهای ما ارتقا یافت انواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدریسدیپلام تنها داروی تایهمیشه اطمینان تو بر خدا بایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون مرکز حافظه کجاستزبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویامغز چگونه صداها را فیلتر سلولهای بنیادی مصنوعی درهدف از تکامل مغزکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز بزرگ چالش است یا منفعسازگاری با محیط بین اجزاواکسن دیگر کرونا ساخته شگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش اتصالات بین سلولهای شبیه سازی سیستم های کوانیادگیری مهارت های جدید دپیوند مغز و سر و چالشهای