دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت پنجم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت پنجم)
در قسمت های قبل، در مورد روش های هجومی عامل بیماری زا از جمله ویروس کرونا و روش های دفاعی سیستم ایمنی میزبان صحبت شد. نزاعی شدید و پایاپای که هر کنش از طرف یکی، واکنشی را از طرف دیگری سبب میشود. در این نزاع، هرگز اندازه کوچک یا قدرت های اندک موجود زنده، سبب نمیشود حتما شکست بخورد؛ حتی ناتوان ترین موجودات، با استفاده از روش های پیچیده ای، می توانند از دست سیستم ایمنی میزبان بگریزند.

در این مبارزه شدید و پیچیده لازم نیست به دنبال عوامل و دست های خیلی مرموز بگردیم زیرا خشن ترین و خودخواهانه ترین عامل پشت پرده، همان ساختمان ژنتیکی است که در ریزترین اجزای دارای حیات، وجود دارد.
سیستم ایمنی قدرتمند، فاکتوری بسیار مهم در مواجهه با عوامل بیماری زا است. اجزای متعدد موجود در سیستم ایمنی بدن- همانطور که در قسمت گذشته بیان شد- سیستمی بسیار دقیق و حساب شده را مانند یک پازل، درست می کند و مانند آبشاری از واکنش ها رخ میدهد.
آیا سیستم ایمنی بدن ما میتواند خودبخود ایجاد شده باشد؟!
پیدایش یک ذره پروتئینی ساده مانند هموگلوبین، به صورت خودبخودی ممکن نیست؛ چه برسد به سیستم گسترده و دقیق ایمنی. پیدایش غیر تصادفی و برنامه ریزی شده نیازمند موثری هدف گذار و قانون مند در پس آن است و این موثر، در حقیقت علت ایجاد اجزای عالم مادی از جمله اجزای سیستم ایمنی است. سلسله علل ایجاد کننده عالم مادی، از کیهان ما فراتر می رود.
(اگر فرض کنیم آغاز پیدایش حیات، با ساده ترین پروتئین های خودنسخه بردار بوده و نیز فرض بگیریم این پروتئین ها بسیار ساده و از زنجیره ای- که حاوی 32 اسید آمینه است- تشکیل شده است، چون ما برای تشکیل این زنجیره، بیست نوع اسید آمینه داریم تعداد حالات ممکن، تقریبا برابر با 4.3*41^10 است یعنی تقریبا چهار و 41 صفر جلوی آن!
این عدد بسیار بزرگ و احتمال تحقق آن، بسیار اندک است. در واقع همین موضوع باعث شده است دکتر داوکینز در نوشتن کتاب ساعت ساز نابینا دست به گریبان فرضیه های غیر واقعی سبک، گردد و در تلاشی نافرجام یک بار تعداد صفرها را کم کند و بار دیگر در طرف دیگر معادله تعداد صفرها را زیاد نماید و به همین ترتیب، بسیاری از ملحدان نیز با روشی غیرعلمی و به صورت تصادفی و بر اساس فرضیه های خیالی ده ها صفر را از این طرف، کم می کنند و ده ها صفر را به طرف دیگر اضافه می کنند تا شاید در نهایت به عددی قابل قبول برسند که تحقق آن در چارچوب زمانی سیاره زمین- که در بهترین حالت حدود یک میلیارد سال، برآورد میشود- امکان پذیر باشد!!
اکنون فرض کنیم اولین معجزه، به وقوع پیوسته است و اسیدهای آمینه ای بر روی زمین در شرایط استثنایی مناسب برای پیدایش یا رسیدن آن تشکیل شده است. به علاوه این اسیدها در موقعیت مناسبی قرار گرفته اند؛ به گونه ای که بر روی زمین در طول یک میلیارد سال در هر ثانیه یک آزمون برای ایجاد پروتئین خود نسخه بردار امکان پذیر باشد.
تعداد آزمون های قابل انجام تقریبا برابر خواهد بود با 31،449،600،000،000،000 یا تقریبا 16^10*3 !
اگر این عدد را از تعداد کل آزمون های قابل انجام کم کنیم می فهمیم که ما به تعداد 41^10*3.9 آزمون دیگر نیاز داریم که رخداد مورد نظر، امکان پذیر شود اگر برای رویداد هر آزمون، یک ثانیه درنظربگیریم در طول یک میلیارد سال، تقریبا روی عدد اولیه، تاثیری ندارد.
اگر بخواهیم مدت زمان لازم برای تحقق این آزمون ها را در نظر بگیریم و هر آزمون در یک ثانیه رخ دهد، مدت زمان لازم برای وقوع این آزمون ها 41^10*4 ثانیه یعنی تقریبا 10 به توان سی و چهار سال خواهد بود. این رقم بسیار بزرگ است و از عمر زمین و حتی از عمر همه کیهان نیز بسیار بیشتر است.
عمر زمین، عددی است که جلوی آن تنها نه صفر قرار میگیرد یعنی حدود 4.6 میلیارد سال. عمر کیهان هم عددی با ده رقم جلوی آن است و حدود 13.7 میلیارد سال برآورد میشود.
اگر به روش دیگری محاسبه کنیم یعنی ببینیم که در هر ثانیه از یک میلیارد سال، چند آزمون، لازم است تا در چهارچوب احتمالات به نتیجه ی قابل قبول برسیم، باید تعداد رویدادهای لازم را بر زمان لازم یعنی یک میلیارد سال تقسیم کنیم نتیجه نزدیک به 25^10 خواهد بود به عبارت دیگر ما نیاز داریم در طی عمر زمین در هر ثانیه به تعداد 25^10 آزمون ممکن بر مواد اولیه، روی داده باشد تا این خواسته، جامه ی عمل بپوشد و به تشکیل اولین سلول زنده برسیم.

این رقم بسیار تخیلی است؛ چه برسد به اینکه بدانیم احتمال وجود اسید آمینه ی کافی روی زمین، بسیار اندک است واینکه بدانیم اسیدهای آمینه، خود دارای دو نوع است: چپ گرد و راست گرد و پروتئین هایی که در ترکیب حیات، مشارکت می کنند فقط از اسید آمینه های چپ گرد، به وجود می آیند!!)(احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی ص 76-77-78)

همچنین اشکالات دانشمندان، روی ثابت کیهانی جهان ما، باعث مطرح شدن نظریه جهان های موازی شد. ( نظریه چند جهانی- همانطور که گذشت- برای پاسخی بر اشکال ثابت کیهانی ثبت شده، به اندازه ای- که اجازه دهد ماده و کیهان ما تشکیل شود- به کار گرفته شد، با این حال وجود تعداد زیادی از کیهان ها تعداد فراوانی از احتمالات را فراهم می سازد و در آن زمان، شگفت انگیز نیست که یکی از این احتمالات، کیهانی باشد که درآن زندگی می کنیم

و ضعف این راه حل را براي اشکال محاسبه ثابت کیهانی بیان کردیم. اگر همه جهان های متعدد، با نوسانات کوانتومی فضا و از ذرات اولیه- مانند آن چیزهایی که کیهان ما از آن آغاز شده است- شروع شده باشد، در آن زمان میتوان گفت در مجموع، برای علت یابی و محاسبه ثابت کیهانی در کیهان ما صلاحیت دارد، اما اگر هر کیهان از کیهان هاي متعدد به صورت مختلفی آغاز شده باشد که با سطح آن کیهان، متناسب است مثلا اینطور به نظر برسد که از چیزی کاملا متفاوت با ذرات نیرو یا ماده، آغاز شده است در آن زمان، این کیهان ها در مجموع، برای تفسیر ثابت کیهانی، شایسته نیست زیرا مجموعه واحد و صادر شده از اصلی مشترک به صورت مستقيم نیست...
📚 كتاب وهم الالحاد- فصل ششم ص 555 )
(ماده تاریک
دردهه سوم قرن بیستم رصدهای ثبت شده کهکشان ها در برخی خوشه های کهشانی حاکی از آن بود که با سرعتی بیشتر از آنچه نیروی جاذبه ی آن خوشه های کیهانی، اجازه می دهند در حرکت می باشند یعنی هر چند این کهکشانها با سرعتی بیش از سرعت گریز حرکت می کنند ولی باز هم در مدار خود، بر جای مانده اند یعنی در آنجا نیروی جاذبه ای در کار است که مانع گریز آنها شده است یا آنها را به حرکت با این سرعت وامیدارد . ... کیهان شناسان از مشاهدات خود به این نتیجه رسیدند که نیروی جاذبه ای در هستی وجود دارد که منشا آن، شناخته شده نیست. برخی ستاره شناسان، آن را ماده تاریک نامیده اند.
این ماده، برهمکنش عادی با ماده معمولی ندارد و یا کنش و واکنش آن به قدری ضعیف است که قابل مشاهده نمی باشد ولی بر ماده ی معمولی، از طریق جاذبه ای که ایجاد میکند اثر میگذارد.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص486)
ثبت ثابت کیهانی، به صورت دقیق، با ابهامات زیادی از طرف دانشمندان مواجه شده است و عدم امکان ثبت دقیق این ثابت، سبب شده است نیرو و عاملی فراتر از عالم ماده را به عنوان کششی غیرهمسو با گرانش های رایج کیهان در نظر بگیرند. همچنین مشاهداتی در مورد برهمکنش غیرمعمول ماده ای با ماده مرسوم دنیای ما آنها را به سوی ماده ای ناشناس به نام ماده تاریک کشانده است. این مشاهدات، نهایتا به مطرح شدن نظریه جهان های موازی از طرف دانشمندانی مانند میچیو کاکو(دانشمند آمریکایی-ژاپنی)منجر شده است.

جهانی موازی با جهان کنونی ما، که نقش علت همه جانبه هر ذره در جهان ماست و چون در جهانی متفاوت از جهان مادی ماست، کشف قوانین آن، به سادگی ممکن نیست مگر آنکه به درون آن مجموعه برویم. عبور از جهان مادی به سوی آن جهان ملکوتی، ما را وارد محیطی میکند که به عنوان تجلی بالاتر و نورانی تر عالم مادی- هر آن که از جهان مادی قطع شود- چیزی از ماده، باقی نمی ماند.

یعنی ارتباط جهان های موازی با جهان ما ارتباط دو جهان موجود- که بر هم تاثیر می گذارند و مانند حباب های در حال جوشش درون ظرف آب جوش هستند- نمی باشد بلکه جهان موازی با جهان ما، وجود جهان مادی ما هم هست و جهان مادی ما عدمی است که وجود آن، وابسته به جهان موازی است نه اینکه دو وجود در کنار هم باشند.
(چندجهانی و هستی ازعدم
قبلا دیدیم که محاسبه ثابت کيهاني و تفسیر آن، نیازمند فرض چند جهانی است

ولی تعدد کیهان ها، دری را براي اين استدلال می گشاید که می گوید آن پایه و اساسی که تفسیر هستی از بي چیزی و عدم، بر ضد آن تاکید میکند، نوسانات کمی(کوانتومي) خلأ است

و با فرض چند جهانی و با تاثیراتی که از هستي ها عبور می کند، تفسیر این نوسانات، ممکن شده است و این، منطقی تر و عقلانی تر از بي علتی اي است که مکانيک کوانتومی بنا می سازد.

و به این ترتيب این فرضیه که چیزی از بی چیزی و عدم، ایجاد شود، از اساس، منهدم ميشود و چیزی از بي چیزی و عدم، اصلا وجود ندارد .

علاوه بر این، پیش از هر چیز، فضایی هر چند بسیار کوچک، باید برای آن وجود داشته باشد؛ تا در این فضا نوسانات کوانتومی خلأ، یافت شود.

کسانی- که محاسبه ثابت کيهاني را با مساله چندجهانی تفسیر می کنند- اینطور فرض می کنند که همه این هستی ها در یک سطح هستند و این هستي ها همه اش به اصلی واحد، باز می گردد یا آنطور که همیشه آن را تصور می کنند مانند حباب هايي است كه از دیگ در حال جوشیدن بیرون می زند !

و ما می توانیم تصور کنیم- و این اعتقاد ما هم هست- که هستی ها متعدد است ولي در سطوحی مختلف، متعدد هستند و برخی از این سطوح از برخی سطوح دیگر منشأ می گیرد
بله پائین ترین سطح، از هستی ای با سطح بالاتر از آن منشأ مي گیرد و این هستی ها برخيشان بر برخی دیگر، تاثیر می گذارند.

و بر حسب این فرضیه، می توانیم ظهور نوسانات کوانتومی در خلا را در مورد هستی خودمان، علت یابی کنیم ولی نمی توانیم محاسبه و ثبت ثابت کيهاني را علت یابی کنيم مگر آنکه کسي وجود داشته باشد که برای محاسبه آن، اقدام کند و او هدفش ایجاد هستی باشد و به این ترتیب وجود خدایی- که خواستش ایجاد ماست- مشخص می گردد.

و از نظر علمی چیزی وجود ندارد تا این فرضيه را ترجیح دهد که هستی هاي متعدد در یک سطح واحدی است و علیه نظری باشد که ما فرض کرديم که این هستی ها در سطح واحدی نیستند.

بلکه شايد نوسانات کوانتومی در فضا، این فرض را ارجح بداند که هستی ها در سطوح مختلف هستند زیرا این مقادیر، نمادی از ذرات اولیه ای هستند که هستی ما از آنها صادر شده است.

پس وقتی مقادير و ذرات از تاثیر هستی دیگری باشد، تاکید می شود ناشی از تاثیر هستی ای هست که هستی ما از آن صادر شده است.

و این، تایید می کند که هستی های متعدد در یک سطح و از یک اصل نیستند بلکه در سطوح مختلفی هستند و برخی از آنها از برخی دیگر منشأ مي گيرد و هر هستی، محل صدوري دارد که از هستی های دیگر، متفاوت است و به این ترتیب هر هستی، شؤون آفرینش و وجود و ترکیبی دارد که مختلف است و این، هستی های متعدد را برای علت یابی ثبت ثابت کيهاني ناشايست می کند

و به عنوان نمونه، برای روشن شدن مطلب:

اگر همه هستی های متعدد با نوسانات کوانتومی فضا و ذرات اوليه- مانند آنهایی که هستی ما از آنها آغاز شده است- شروع شده بود در آن زمان می شد گفت هستی های متعدد با همه مجموعه اش برای علت یابی ثبت ثابت کيهاني در هستی ما کافی است اما اگر همه هستی از هستی های متعدد به صورتی متفاوت- که متناسب با سطح آن است- آغاز شده باشد، مانند این که مثلا از چیزی کاملا متفاوت از ذرات نیرو یا ماده تشکیل شده باشد در آن وقت، این هستی ها همه شان برای تفسیر ثبت ثابت کيهاني، مناسب نیست زیرا مجموعه واحدی- که مستقیما از اصلی مشترک تشکیل شده باشد- نیستند
https://www.amazon.com/The-Atheism-Delusion-Arabic-Edition/dp/1494714507
ملاحظه: بین آنچه قايم آل محمد ع احمد الحسن، درباره تعدد هستی ها می گوید و دیگر مطالب درباره آنها، مقایسه کنید! عبدالله محمدی)

این جهان بالاتر، مسلط و نورانی تر و دارای وجود بیشتر نسبت به اجزای کیهان ماست و از این رو می تواند با تجلی در جهان مادی و تحت شرایط و ظرف های عالم مادی، درخشش آن، متفاوت شود. قدرت تاثیر گذاری این جهان موازی و بالاتر بر اجزای عالم ماده به خصوص اجزای بنیادی عالم ماده زنده، مانند ژن ها(حروف زبان حیات) و سیستم ایمنی بدن- که طبق پژوهش های انجام شده، تنظیم کننده حیاتی ترین فعالیت های بدن انسان مانند سیستم خودکار قلب است- قابل انکار نخواهد بود.

در این مورد نقش نگاه و مشاهدات انسان بر رفتار ذرات کوانتومی کیهان، قابل بررسی و بیان است و توسط آزمون های بسیاری در فیزیک کوانتومی مورد پژوهش قرار گرفته و اثبات شده است.(به آزمایش دو شکاف یانگ و جان ویلر یا آزمون ذهنی گربه شرودینگر مراجعه شود.)
تاثیر روح و بعد فرامادی، بر جسم ما قابل انکارنیست.
از نکات مهمی- که امروزه در مورد تقویت سیستم ایمنی مورد تاکید است- آرامش روحی و دوری از استرس ها و تنش هاست. این حالت را در بروز یک تبخال ساده به دنبال استرس روحی، به خوبی میتوان حس کرد: ویروس تبخال در بدن به صورت غیر فعال، باقی میماند یعنی سیستم ایمنی بدن ما مانع از فعال شدن ویروس آرام و ساکت درون بدن میشود ولی ویروس به صورت نهفته یا بگوییم به صورت موجودی مرده می ماند تا وقتی فشار سیستم ایمنی از روی آن، برداشته شود و در این زمان، دوباره می تواند در درون بدن موجود زنده فعال شود و خود را به صورت تبخال نشان دهد.
و در اینجا شاید آنچه بر سیستم ایمنی بدن ما تاثیر می گذارد تاثیر روحانی ای است که از نوع نگاه مثبت ما ناشی میشود. توصیه میشود به مباحث مربوط به تاثیر نگاه بر کیهان تحت عنوان آیا ما جهان را مشاهده می کنیم یا آن را با مشاهده خود می آفرینیم در فصل ششم کتاب توهم بی خدایی نوشته سید احمد الحسن، یمانی موعود و فرستاده امام زمان مراجعه شود.(ص 447 ترجمه فارسی)

با استفاده از تکنیک های تسلط ذهن و تفکر و عبادت و تامل در شگفتی های هستی و مهم تر از همه معرفت و شناخت و ارتقا در نردبان انسانیت، میتوان بر بسیاری از قدرت های مادی تسلط یافت و آنها را زیر قدرت خود گرفت و این نیازمند کاری حکیمانه و عالمانه و معرفتی است و با شعر و شعار و لعن و نفرین، محقق نمی شود
برخی توصیه ها برای تقویت سیستم ایمنی، از زبان استاد و دانشمند گرامی استاد عبدالله محمدی، در اینجا آورده میشود:
(سلامتی تو در دست خود توست.
آیا سلامتی برای ما مهم است؟
چند توصیه قابل تامل در مورد تقویت سیستم ایمنی با برخی توضیحات:
اگر خواستید خودتان را از شر کرونا و عفونت های دیگر، حفظ کنید موارد زیر را رعایت کنید:

از هر چیزی که سیستم ایمنی شما را تضعیف یا ناقص می کند خودداری کنید و بعد ازآن، بکوشید در حد توان، سیستم ایمنی خود را تقویت کنید.
(سیستم ایمنی بدن ما نقش مهمی را در تقویت عملکرد سلول های بدن و زدودن عوامل بیماری زا دارد. نقش حیاتی گلبول های سفید و پیش سازهای آنها در حیاتی ترین فعالیت های قلب یعنی سیستم خودکار قلبی مورد بررسی قرار گرفته است و قبلا طی مقاله ای در کانال و شبکه های دکتر سید سلمان فاطمی به آن پرداخته شد.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217386627280070&id=1305854544
امروز از روی پیش سازهای سلول های گلبول سفید یعنی سلولهای بنیادی تلاش زیادی در جهات تولید سلول های دیگر بدن و حتی ساخت مغز مصنوعی انجام می شود.( این سلول های پایه ای، سلول‌های غیر تمایز یافته ای هستند که می‌توانند به سلول‌های ديگر تبدیل شوند. این سلول ها دو دسته جنيني و بالغ دارند و در دوران جنيني به عنوان پیش ساز بافت های نو و کامل کاربرد دارند. مثلا می‌توانند به سلول استخوان یا سلول ماهیچه یا پوست یا سلول مغزی تبدیل شوند.

این سلول ها را در بالغين، می‌توان از مغز استخوان یا بافت چربی از طریق ليپوساکشن و یا از خون و از طریق آفرزيز جدا ميشود(در افرزيز خون وارد دستگاهی می‌شود و سلول های بنیادی جدا می‌شود و بقیه سلول ها به خون فرد بر می گردند.

این سلول ها را همچنین می‌توان در هنگام تولد نوزاد از بند ناف گرفت. در ایران هم امروزه این سلولها را در هنگام تولد، از خون بند ناف جدا می‌کنند و آن را در بانک خون بند ناف در درجه حرارت خیلی پایین منجمد می‌کنند.)

تنظیم فعالیت سلول های سیستم ایمنی بسیار مهم است. پر کار شدن تنظیم نشده آن، می تواند سلول های سالم بدن را به اشتباه به عنوان عامل بیماری زا بشناسد و آنها را تخریب کند و از سوی دیگر کم کاری آن می تواند منجر به نشناختن عوامل بیماری زا و یا سلول های سرطانی شود. تنظیم بین پرکاری و کم کاری این سیستم بسیار پیچیده، دارای اهمیت بسیار است.

سلول های ایمنی شامل انواع گلبول های سفید و آنتی بادی های تولید شده از آنهاست و به عنوان پایه قدرتمند سازمان دادن دیگر سلول های بدن و حذف سلول های پیر و عوامل مهاجم بیماری زا و سلول های سرطانی عمل می کند.
در حقیقت این سیتم مانند رفتگری است که می کوشد محیط بدن را پاکیزه نگه دارد و در نبود آن یا عملکرد ضعیف آن، بدن به انباشتی از سلول های پیر و عوامل بیماری زا تبدیل می شود.)
از امور اساسی ای- که سیستم ایمنی را ضعیف می کند- موارد زیر است:
1- اضطراب
2- افسردگی
3- تفکر منفی
4- تحت تاثیر قرار گفتن(دلخوری و اندوه)
5- خشم
این امور پنجگانه نقشی منفی در تضعیف سیستم ایمنی دارد، پس بکوشید در اندازه ای که می توانید از آنها خودداری کنید و از هر چیزی- که منجر به این امور منفی میشود و سیستم ایمنی را تضعیف می کند- خودداری کنید زیرا سیستم ایمنی از مهمترین سیستم های حیاتی در بدن است و در حالت ضعیف بودن یا از میان رفتن آن، بدن نمیتواند در برابر میکروب ها و ویروس ها و از جمله ویروس کشنده کرونا مقاومت کند.
این امور پنجگانه مانند اضطراب و افسردگی و تفکر منفی و تحت تاثیر قرارگرفتن و خشم، منجر به افزایش هورمونی به نام کورتیزول می شود و بر بدن تاثیر می کند و سیستم ایمنی را تضعیف می کند و باید بدانیم خشم و تحت تاثیر قرار گفتن برای یک دقیقه، سیستم ایمنی را برای یک ساعت تضعیف میک ند و به این ترتیب هر چه ساعت های خشمگینی و تحت تاثیر بودن، زیادتر شود سیستم ایمنی هم ضعیفتر می گردد.(تجربه ساده آن، زدن ضایعات شبیه تب خال پس از استرس و نگرانی و فشارهای زندگی است. در این مورد به دنبال تنش روحی و تضعیف سیستم ایمنی، ویروس قبلی- که در گذشته بدن فرد را درگیر کرده و به صورت غیر فعال در بدن باقی مانده است- می تواند خودنمایی کند و خود را به صورت تبخال نشان دهد.)

پس از این پنج مورد اجتناب کنید.

و پنج امر مثبت هست که سیستم ایمنی ما را تقویت میکند و آن را سدی قدرتمند در برابر همه میکروب ها و ویروس های مختلف قرار می دهد و سبب می شود، این ریز ذره ها سریع در بدن منتشر نشوند و سیستم تنفسی را تخریب نکنند و شما را به خطر نیندازند.
این پنج مورد عبارتند از:
1- وضو گرفتن در سختی ها و فشارهای روحی با آب سرد و این سنت، سنتی نبوی است که حضرا محمد- صلی الله علیه و آله- به آن توصیه کرده اند.
2- روزه داری: در سه روز متوالی سیستم ایمنی را تقویت میکند. پس کوشش کنند روزها یا برخی روزها را روزه داری کنید. حداقل دوشنه و پنج شنبه را روزه بگیرید.(نقش گرسنگی متناوب به مدت هشت تا شانزده ساعت در بهبود سیستم ایمنی بدن و زدودن سلول های پیر و بیماری زا اخیرا توسط دانشمند ژاپنی برنده جایزه نوبل زیست شناسی بورشینوری یوزومی مورد مطالعه قرارگرفت و به خوبی تایید شد. به لینک زیر در این مورد، مراجعه کنید.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217192700392019&id=1305854544
3- خواب درست: این مورد باعث فعالیت بهتر و سلامت عقلی می شود و حافظه را در انسان تقویت می کند. طی خواب سالم، حافظه کوتاه مدت به حافظه رسوخ یافته طولانی مدت تبدیل می شود.

4- خوردن غذای سالم: زیرا در رشد عقل درونی از طریق عقل دوم- که دستگاه گوارش است- دخالت دارد. من وقتی باکتری های موجود در معده و دستگاه گوارش را به شکل فیزیولوژیک تقویت کنم، از دستگاه ایمنی موجود در بدن خود محافظت می کنم.

(سیستم عصبی خودکار دستگاه گوارش که در قالب شبکه های عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک موجود در قسمت های مختلف دستگاه گوارش و مستقل از مغز عمل می کند، و مشابه سیستم عصبی خودکار قلب است، نقش مهمی در تنظیم حرکات دستگاه گوارش و سیستم انبوه باکتری و ویروس درون آن دارد.

در دستگاه گوارش باکتری ها و ویروس های متعددی وجود دارد که تعداد آن، ده برابر کل سلول های بدن انسان است!! و جالب است بدانیم تعداد ژنهای این باکتری ها 100 تا 200 برابر ژنوم انسان، ژنهای تولید کننده پروتئین دارد. تنظیم تعداد و نقش این باکتری ها تا آنجاست که امروزه دانشمندان ارتباط شگفت انگیزی بین آن و بروز بیماری پارکسنسون پیدا کرده اند.
به لینک زیر مراجعه شود
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208510705467572&id=1305854544
5- و مهم تفکر آگاهانه و تفکر در امر خدای سبحان است و این از طریق نماز به خصوص نماز شب با یاد و عبادت و خشوع انجام میشود و این امر در انسان بسیار مهم است زیرا سیستم ایمنی را از طریق تمرین روحی ای- که از طریق فعالیت عبادی انجام می دهد- تقویت میکند.
(آرامش در جهان کنونی، در سایه رها شدن از محدودیت های عالم ماده است و این رها شدن جز با پیوند با جهانی- که عامل و سبب جهان مادی ماست و دچار تنگناها و گرفتاری های جهان ما نیست- ممکن نمی باشد.

یاد خدا و عبادت ها در حقیقت، تمرینی برای کم کردن وابستگی به جسم و ماده فانی و کشش به سوی جهانی است که دارای محدودیت های ماده نیست. بنابراین از لوازم رسیدن به آرامش و دوری از ترس و خشم و نفرت، دلبسته شدن به جهان های موازی با قوانین پایدارتر و بی علاقه شدن به جهان مادی است. و اینجاست که سید احمد الحسن، یمانی آل محمد می فرماید: دعا کن خدای سبحان، قلبت را پر از محبت خودش کند زیرا هیچ چیز دیگری، ارزش رنج بردن ندارد.
نقش تقویت روان و بی تاثیر کردن فشارهای جسمانی بر رفتارها و جلوگیری از خشم بی مورد و ممانعت از ترس و اضطراب، برسلامت ما بسیار زیاد است:
لازم است بفهمیم بدن های ما ابزارهای شیمیایی است که با واکنش ها در هم آمیخته است و هر حالت خاص یا رفتار بیرونی، در آن تاثیر گذار است و سبب اضطراب و اختلال آن میشود و آن را به آسانی مورد تحریک قرارمی دهد

و تنها راه مقابله با این اضطراب ها، آن است که همیشه بکوشیم نفس و روان خود را ارتقا دهیم و آن را مسلط بر پریشانی های جسمانی خود، قرار دهیم و به آن، اجازه ندهیم هرجا خواست ما را ببرد.
و اگر نتوانستیم آن را به صورت کلی مهار کنیم حداقل آن را در کمترین حد، مهار کنیم و با کم کردن مشکلات و یا زدودن کلی آن از زندگی خود، بیشترین فایده را به خودمان و کسانی برسانیم که در اطراف ما هستند ...
سید احمد الحسن یمانی)
استاد عبدالله محمدی
برخی توضیحات از دکتر سید سلمان فاطمی
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1220249494844535&id=100005784871418 )
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
قفس را بشکناگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فمیدان بنیادین اطلاعاتدرمان های جدید در بیماری هفت سین یادگاری از میراث به بالاتر از ماده بیندیشویتنام نوعی کرونا ویروس رحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوگلوله ی ساچمه ایتاثیر نگاه انسان بر رفتاآثار باستانی تمدن های قدجهان مشارکتیقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسماپروتیلیندرمان سرگیجه بدون نیاز بهندسه ی رایج کیهانزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریواقعیت و مجازتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر گیاه خواری بر رشد وافت فشار خون ناگهانی در وجهان ریز و درشتلایو دوم دکتر سید سلمان فخدا بخشنده است پس تو هم بنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت چقدر موثر استدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزیباترین چیز در پیر شدنواکسن سرطانتمدن بشری و مغز اخلاقیپوست ساعتی مستقل از مغز دشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینالگوبرداری از طبیعتجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه حدنیا، هیچ استنکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چیک پیام منفرد نورون مغزی تو کز محنت دیگران بی غمیپیشینیان انسان از هفت میشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکانواع سکته های مغزیمغز ناتوان از توجیه پیداحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز دید تو همیشه محدود به مقدنگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز، از مغز مسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک تا کمرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب ژن ضد آلزایمرتولید سلولهای جنسی از سلپرسش و چستجو همیشه باقی اطلای سیاهتاریکی و نورانسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ حافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان روش هاي جدیدی ناتوانی در شناسایی چهره از علم جز اندکی به شما داهوش در طبیعترویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارکنگره بین المللی سردرد دتوهمات و شناخت حقیقتآینه در اینهعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزفلج بل، فلجی ترسناک که آناولین سلول مصنوعیمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید برای دیابتنرمشهای مهم برای تقویت عاسرار بازسازی اندام هاهوشیاری کوانتومیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومکیهان خود را طراحی میکندتکامل فردی یا اجتماعیآیا واکنش های یاد گرفته وعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل فراموشی همیشه هم بد نیستاینکه خانواده ات سالم بانقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگرانمهربانی، شرط موفقیتدر هم تنیدگی مرزها و بی منزاع بین علم و نادانی رو اعتماد به خودهر چیز با هر چیز دیگر در ترژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههکتاب، سفری به تاریختکامل ساختار رگهای مغزی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردآیا خداباوری محصول تکاملصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهقلب و عقلاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز انمیدازولام در درمان تشنج درمان های رایج ام اسهم نوع خواری در میان پیشیبه جای محکوم کردن دیگران ویتامین E برای فعالیت صحرحم مصنوعیبعد پنجمسخن و سکوتگلوئونتاثیر نگاه انسان بر رفتاآرامش و دانشجهان هوشمندقدرت مردمابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزماجرای جهل مقدسدرمان سرگیجه بدون داروهندسه بنیادینزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و واقعیت و انعکاستقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر گیاه خواری بر رشد وافت هوشیاری به دنبال کاهجهان شگفت انگیزلبخند بزن شاید صبح فردا زخدای رنگین کماننوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظدرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی الفاگوزیباترین چیز در افزایش سواکسن سرطانتمدن زیر آبپوشاندن خود از نورشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مالتهاب شریان تمپورالمعنی روزهجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دندان ها را مسواک بزنید تچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت ایک پیشنهاد خوب برای آسان تو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت های جدید علوم اعصشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت ماشه ایمغز و اخلاقحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از منابع بی نهایت انرژی در ددیدن خدا در همه چیزنگاه از بیرون مجموعهاز تکینگی تا مغز، از مغز مسئول صیانت از عقیده کیسهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتولترودینپرسشگری نامحدودطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدانسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشوحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مومنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان روشی برای تبدینادیدنی ها واقعی هستندازدواج های بین گونه ای، رهوش عاطفی قسمت 11رویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنکنگره بین المللی سردرد دتوپیراماتآیندهعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکفلج خواباوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید ضد میگرنچرا ماشین باید نتایج را پاصل بازخوردهوش، ژنتیکی است یا محیطیروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاکیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل مادی تا ابزار هوشمآیا یک، وجود داردعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولفراموشی و مسیر روحانیاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است موفقیت هوش مصنوعی در امتدر هم تنیدگی کوانتومینزاع بین علم و جهل رو به پاعداد بینهایت در دنیای مهر جا که جات میشه، جات نیرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری کتابخانهتکامل شناخت انسان با کشفآیا دلفین ها می تواند از سوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصقلب دروازه ی ارتباطاگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انمکان زمان یا حافظه زماندرمان های علامتی در ام اسهمه چیز موج استبه خودت مغرور نشوویتامین E در چه مواد غذایرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناسخن پاک و ثابتگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر ویتامین دی بر بیماآرامش و سکونجهان هوشیارقدرت کنترل خودابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزماجرای عجیب گالیلهدرمان سرطان با امواج صوتهندسه در پایه ی همه ی واکزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسواقعیت خلا و وجود و درک متقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویگذشته را دفن کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وافتخار انسانجهانی که نه با یک رخداد و لحظات خوش با کودکانخدایی که ساخته ی ذهن بشر نوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرواکسن ضد اعتیادتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیموزایدشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب امواجی که به وسیله ی ماشیمعادله ها فقط بخش خسته کنجاذبهابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دهن، بزرگترین سرمایهچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دیک آلل ژنتیکی که از نئاندتو آرامش و صلحیپیشرفت در عقل است یا ظواهشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از منابع جدید انرژیدیدگاه نارسای دوگانه ی منگاه از دور و نگاه از نزداز تکینگی تا مغز، از مغز مسئولیت جدیدهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها ، مغز و ارادهتومورها و التهاب مغزی عاآلودگی هوا چالش قرن جدیدطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53دانش، قفل ذهن را باز میکننادانی در قرن بیست و یکم،اسکار، لگوی هوشمندهوش عاطفی قسمت نهمرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیکنترل همجوشی هسته ای با هتوانایی مغز و دیگر اجزای آینده ی انسان در فراتر ازعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانفلج خواب چیستايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید ضد الزایمرچرا مغز انسان سه هزار سالاصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ چیز همیشگی نیستروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعکیست هیداتید مغزتکامل مداومآیا کیهان می تواند یک شبیعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانفرایند پیچیده ی خونرسانیایندرالنقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلمولتیپل اسکلروز در زنان در هم تنیدگی کوانتومی و پنسبیت عام از زبان دکتر بربقای حقیقی در دور ماندن اهر حرکت خمیده می شود و هر رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایکجای مغز مسئول پردازش تجتکامل، نتیجه ی برنامه ریکرونا چه بر سر مغز می آورتکثیر سلول در برابر توقف آیا دلفین ها میتوانند باپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردقلب روباتیکاگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها در کاهش دردهای حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسامکانیک کوانتومی بی معنی درمان ژنتیکی برای نوآوریهمه چیز در زمان مناسببه دنبال رستگاری باشویتامین کارساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر ویروس کرونا بر مغز آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان های بسیار دیگرقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایخودت را از اندیشه هایت حفاز واقعیت امروز تا حقیقتماده ی تاریکدرمانهای بیماری پارکینسهندسه زبانِ زمان استزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبوالزارتان داروی ضد فشار تقلید از طبیعتشلیک فراموشیگربه شرودینگر و تاثیر مشافراد آغاز حرکت خودشان رجهانی که از یک منبع، تغذیلرزش ناشی از اسیب به عصبخسته نباشی بابانور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسواکسن علیه سرطانتمرکز و مدیتیشنپیموزایدشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم امیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه های هر روزهجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو ویژگی انتزاع و قدرت تجچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سیک جهش ممکن است ذهن انسانتو افق رویداد جهان هستیپیشرفت ذهن در خلاقیت استشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکانتقال ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی حقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از مناطق خاصی از مغز در جستجدژا وو یا اشنا پندارینگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز، از مغز مسئولیت در برابر محیط زیهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهانژنهای مشترک بین انسان و وتومورهای نخاعیآلودگی هوا و ویروس کروناطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدائما بخواننازوکلسیناساس انسان اندیشه و باور هوش عاطفی قسمت هفتمروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال کنترل جاذبهتوازن مهمتر از فعالیت زیآینده ی علم و فیزیک در60 ثعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونفلج دوطرفه عصب 6 چشمايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی سل سپتچرا مغزهای ما ارتقا یافت اصل علت و تاثیرهیچ وقت خودت را محدود به روشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو کیست کلوئید بطن سومتکامل چشمآیا گذشته، امروز وآینده عارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمفرایند تکامل و دشواری هاایا کوچک شدن مغزانسان النقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و مواد کوانتومی جدید، ممکندر هم تنیدگی کوانتومی و دنسبت ها در کیهانبلندی در ذهن ما درک بلندیهرچیز با یک تاب تبدیل به رژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودکریستال هاتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا دست مصنوعی به زودی قاسایتهای دیگرجلوتر را دیدنقلب را نشکناگر خواهان پیروزی هستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهامکانیزمهای دفاعی در برابدرمان پوکی استخوانهمه چیز در زمان کنونی استبه زودی شبکه مغزی به جای ویتامین کا و استخوانرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر ژنها بر اختلالات خآزمون تجربی، راهی برای رجهان هایی در جهان دیگرقدرت ذهنابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قخودروهای هیدروژنیاز کجا آمده ام و به کجا میماده ی خالیدرهای اسرارآمیز و پوشیدههندسه، نمایشی از حقیقتزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارواکنش های ناخودآگاه و تقتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیگزیده ای از وبینار یا کنفافراد بی دلیل دوستدار تو جهانی در ذهنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوخطا در محاسبات چیزی کاملنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی از عروسک های بدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمواکسنی با تاثیر دوگانه اتمرکز بر هدفپیچیدگی های مغزمگسشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه ی چشمجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو بیماری روانی خود بزرگ چگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر پنهانهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیزبان جانسوزیک رژیم غذایی جدید، می توتو انسانی و انسان، شایستپیشرفتی مستقل از ابزار هشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه در دنیا استمغز کوانتومیحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دژاوو یا آشناپندارینگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکینگی تا مغز، از مغز مستند جهان متصلهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چژنهای هوش ، کدامندتومورهای ستون فقراتآلودگی هوا و پارکینسونطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفعحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای مصرفی در ام اسنباید صبر کرد آتش را بعد استفاده از مغز، وزن را کمهوش عاطفی قسمت پنجمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسکندر در بیماریهای التهابتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآینده با ترس جمع نمیشودعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزفناوری هوش مصنوعی نحوه خايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد چاقیچرا ویروس کرونای دلتا وااصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچ کاری نکردن به معنی چیروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل و ارتقای نگاه تا عمآیا پیدایش مغز از روی تصاعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانفرایند حذف برخی اجزای مغایا این جمله درست است کسینقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش موجود بی مغزی که می توانددر هر سوراخی سر نکننسبت طلایی، نشانه ای به سبلوغ چیستهز ذره، یک دنیاسترژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرساخت شبکه عصبی مصنوعی با کریستال زمان(قسمت اولتئوری تکامل امروز در درمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجمجمه انسان های اولیهقیچی ژنتیکیاپی ژنتیکنقشه های مغزی جدید با جزیحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولما انسانها چه اندازه نزددرمان پوکی استخوانهمه چیز، ثبت می شودبه زیر پای خود نگاه نکن بویتامین کا در سبزیجاترشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر کلام در آیات کلام بآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان یکپارچهقدرت عشقابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عخورشید مصنوعیاز کسی که یک کتاب خوانده ماده ای ضد التهابیدروغ نگو به خصوص به خودتهنر فراموشیزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوواکنش به حس جدیدتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش قدرت ادراکات و حسجهان، تصادفی نیستلزوم سازگاری قانون مجازاخطا در محاسبات چیزی کاملنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه تاثیر گذار بر حافظههوش مصنوعی از عروسک های بدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتمساح حد واسط میان مغز کوپیچیدگی های مغزی در درک زشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نجاتمعجزه ی علمجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو بار در هفته ماهی مصرف چگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر بسیار بالای ناشهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن سالمباد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسیکی از علل محدودیت مغز امتو با همه چیز در پیوندیپاسخ گیاهان در زمان خوردشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه دردی را دوا نمیکندمغز آیندگان چگونه است ؟حقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دگرگونی های نژادی و تغیینگاه دوبارهاز تکامل تا مغز از مغز تا مشکل از کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیژنهای حاکم بر انسان و انستوهم فضای خالیآلزایمرطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش روحریص نباشاتفاق و تصادفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ام اسنبرو و انرژی مداوماستفاده از هوش مصنوعی در هوش عاطفی قسمت اولروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرکوچ از محیط نامناسبتوسعه برخی شغل ها با هوش آیا فراموشی حتمی استعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکفیلمی بسیار جالب از تغییای نعمت من در زندگیمنقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد چاقیچرا پس از بیدار شدن از خواصلاح خطا با رفتن بر مسیرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیا آگاهی پس از مرگ از بیعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهفراتر از دیوارهای باورایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازموجودات مقهور ژنها هستنددر والنتاین کتاب بدید همنشانه های گذشته در کیهان بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهزینه ای که برای اندیشیدراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی با الفبای کریستال زمان(قسمت دوم)تئوری تکامل در پیشگیری و آیا رژیم غذایی گیاهی سلاجنبه های موجی واقعیتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابتدا سخت ترین استنقص در تشخیص هیجانات عامخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومما انسانها چه اندازه نزددرمان ام اس(مولتیپل اسکلهمه ی سردردها بی خطر نیستبه سخن توجه کن نه گویندهویتامین بی 12 در درمان دردرشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر کپسول نوروهرب بر نآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان یکپارچهقضاوت ممنوعابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز آغاز خلقت تا نگاه انساماده، چیزی نیستدریای خداهنر حفظ گرهزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرواکسن های شرکت فایزر آمرتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش مرگ و میر سندرم کوجهش های ژنتیکی مفید در سالزوم سازگاری قانون مجازاخطای ادراک کارمانوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا وبینار اساتید نورولوژی دتنفس هوازی و میتوکندریپیوند قلب خوک، به فرد دچاشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کرونجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلیافته های نوین علوم پرده تو با باورهایت کنترل میشپختگی پس از چهل سالگي به شرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تماحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانش قدرت استنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکامل تا مغز، از مغز تمشکلات نخاعیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیکل اقیانوس در یک ذرهتوهم فضای خالی یا توهم فضآملودیپین داروی ضد فشار طبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای تغییر دهنده ی سیچت جی پی تیاستفاده از انرژی خلاهوش عاطفی قسمت دهمروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینکوچک شدن مغز از نئاندرتاتوصیه های سازمان بهداشت آیا ممکن است موش کور بی معلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهفیزیک مولکولها و ذرات در ای همه ی وجود مننقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد تشنج با قابليت تچرا ارتعاش بسیار مهم استاصول انجام برخی نرمش ها دهیچ کس حقیقت را درون مغز روشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل ابزار هوش ، راه پر آیا امکان بازسازی اندامهعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهفرد موفقایا بیماری ام اس (مولتیپنقش درختان در تکاملحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد موسیقی نودر یک فراکتال هر نقطه مرکنشانه های پروردگار در جهبنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه سنگین انسان در ازاراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانهزاران سال چشم های بینا وراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهکریستال زمان(قسمت سوم)تئوری جدید، ویران کردن گآیا راهی برای رفع کم آبی جنسیت و تفاوت های بیناییقانون مندی نقشه ژنتیکی مابتدایی که در ذهن دانشمننقطه بی بازگشتخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومما اکنون میدانیم فضا خالدرمان تومورهای مغزی با اهمیشه چشمی مراقب و نگهبابوزون هیگز چیستویتامین بی هفدهرشد در سختی استتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلاگیلگمش باستانی کیستتاثیر کپسول نوروهرب بر تآزادی عقیده، آرمانی که تجهان کنونی و مغز بزرگتریقطار پیشرفتابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز انفجار بزرگ تا انفجار ماده، چیزی بیش از یک خلا درک فرد دیگر و رفتارهای اهنر رها شدن از وابستگیزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و واکسن کووید 19 چیزهایی که تلقین اطلاعات و حافظهگزارش یک مورد جالب لخته وشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش سرعت پیشرفت علوم جهش های ژنتیکی غیر تصادفلزوم عدم وابستگی به گوگل خطای حسنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمدل هولوگرافیک ژنرالیزههوش مصنوعی از عروسک بازی درختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستوجود قبل از ناظر هوشمندتنفس هوازی و میتوکندریپیوند مغز و سر و چالشهای شاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با همانمعجزه در هر لحظه زندگیجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ تصادفیهوش مصنوعی از عروسک بازی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند یاد گرفتن مداومتو باید نیکان را به دست بپروژه ی ژنوم انسانیشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسماندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان برای ایجاد تمدحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانش محدود به ابعاد چهارنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکامل تا مغز، از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیهوش مصنوعی به شناسایی کارنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اکلمات بلند نه صدای بلندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آموزش نوین زبانطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده حس متفاوتاتوسوکسیمایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ضد بیماری ام اس وچت جی پی تیاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت دومروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فکوچکترین چیز یک معجزه استوصیه های غیر دارویی در سآیا ما کالا هستیمعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرافیزیک و هوشیاریای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد تشنج با قابليت تچرا بیماری های تخریبی مغاصول توسعه ی یک ذهن کاملهیچ اندر هیچروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانکاهش دوپامین عامل بیماریتکامل تکنولوژیآیا انسان با مغز بزرگش اخعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدفرد یا اندیشهایا بدون زبان میتوانیم تنقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارموسیقی هنر مایع استدر کمتر از چند ماه سوش جدنظام مثبت زندگیبه قفس های سیاهت ننازهستي مادي ای که ما کوچکترراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتا 20 سال آینده مغز شما به آیاما مقهور قوانین فیزیکجنسیت و تفاوت های بیناییقانون گذاری و تکاملابتذال با شعار دیننمیتوان با بیرون انداختنخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسما از اینجا نخواهیم رفتدرمان تشنجهمیشه اطمینان تو بر خدا ببوزون هیگز جهان را از متلویتامین دی گنجینه ای بزرز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر کپسول نوروهرب بر سآزار دیگری، آزار خود استجهان کاملی در اطراف ما پرلمس کوانتومیخوش قلبی و مهربانیچهار میلیارد سال تکامل باز بحث های کنونی در ویروسماست مالیدرک نیازمند شناخت خویش اهنر، پر کردن است نه فحش دزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتواکسن کرونا و گشودن پنجرتلاش ها برای کشف منابع جدگشایش دروازه جدیدی از طرشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و اضطراب در بیماجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمقاومت به عوارض فشار خون خطر آلودگی هوانوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تمدل هولوگرافیک تعمیم یافهوش مصنوعی از عروسک بازی درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشروراپامیل در بارداریتنفس بدون اکسیژنپیوند اندام از حیوانات بشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چمعرفت و شناختجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دو سوی واقعیتچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تمرگی وجود نداردهوش مصنوعی از عروسک بازی ذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو یاد بگیر فراموش کنیتو تغییر و تحولیپروژه ی ژنوم انسانیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای شادمانی طحل مشکلابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانش بی نهایتنگاهت را بلند کناز تکامل تا مغز، از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سهوش مصنوعی در کامپیوترهارهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنکلوزاپین داروی ضد جنونتوهم چیستآمارهای ارائه شده در سطح ظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراهرام مصر از شگفتی های جهمغز حریص برای خون، کلید تحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی فامپیریدین یا نورلنتایج نادانی و جهلاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت سومروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکووید نوزده و خطر بیماری توصیه هایی در مصرف ماهیآیا ما تنها موجودات زنده عماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هافیزیکدانان ماشینی برای تایمپلانت مغزینقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری در کجاست؟ قداروی ضد تشنج توپیراماتچرا حیوانات سخن نمی گویناصول سلامت کمرهیچگاه از فشار و شکست نترروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل جریان همیشگی خلقتآیا احتمال دارد رویا از آعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان فرد حساس از نظر عاطفی و بایا تکامل هدفمند استنقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیمیهمانهای ناخوانده عامل در آرزوهایت مداومت داشتهنظریه ی تکامل در درمان بیبه مغز خزندگان خودت اجازنظریه ی تکامل در درمان بیبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال راه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابکشف مکانیسمی پیچیده در بتا بحر یفعل ما یشاآب زندگی است قسمت چهارمجهل مقدسقانون جنگلابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان بر سیاه سیاه نوشخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرما اشیا را آنطور که هستنددرمان جدید ALSهمیشه داناتر از ما وجود دبی نهایت در میان مرزهاویروس مصنوعیتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می گیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر کپسول نوروهرب بر سآسيب میکروواسکولاریا آسجهان پیوستهلوب فرونتال یا پیشانی مغخوشبختی دور از رنج های مچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکماست مالی با هوش انسانیدرک و احساسهوموارکتوس ها ممکن است دزندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار واکسن کرونا از حقیقت تاتتلاش هایی در بیماران قطع پل جویی اصفهانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد واقلیت خلاقجهشهای مفید و ذکاوتی که دمقابله ی منطقی با اعتراضخطرات هوش مصنوعینوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تمدل های ریز مغز مینی برینهوش مصنوعی از عروسک بازی دردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداورزش هوازی مرتب خیلی به قتنها مانع در زندگی موارد پیوند سر آیا ممکن استشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دولت یا گروهکچگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیههوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطیادگیری مهارت های جدید دتو جهانی هستی که خودش را پروانه ی آسمانیششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان موفق به بازگردچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب هوش مصنوعی در خدمت خلق وحروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق کلام و زبان، گنجینه ای بستوهم وجودآن چیزی که ما جریان زمان ظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاولویت بندی ها کجاستمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی لیراگلوتیدنجات در راستگوییاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت ششمروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک هشت ساله لازم است آدتوضیحی ساده در مورد هوش مآیا مغز تا بزرگسالی توسععوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مفاجعه ی جهل مقدسایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدارویی خلط آورچرا حجم مغز گونه انسان دراضطراب و ترسهیپرپاراتیروئیدیسمريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانکایروپاکتیک چیستتکامل داروینی هنوز در حاآیا احتمال دارد رویا از آعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنفردا را نمیدانیمایجاد احساساتنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیمیوتونیک دیستروفیدر آسمان هدیه های نادیدننظریه ی تکامل در درمان بیبه نقاش بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاول کف پا و حقیقتآب زندگی است قسمت هفتمجهان فراکتالقانون جنگلابزار هوش در حال ارتقا ازنمایش تک نفرهخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنوما به جهان های متفاوت خوددرمان جدید میگرن با انتی همیشه راهی هستبی هیچ می ایی و بی هیچ میرویرایش DNA جنین انسان، برتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنگیرنده باید سازگار با پیتاثیر کتامین در درمان پاآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان پیوستهلوتیراستامخانه ی تاریکنوآوری ای شگفت انگیز داناز تلسکوپ گالیله تا تلسکماشین دانشدرک کنیم ما همه یکی هستیمهورمون شیرساز یا پرولاکتزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیواکسن کرونا ساخته شده توتلاشی برای درمان قطع نخاپل خواجو اصفهانشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و الکترومغناطیس شنوایی و هجهشهای مفید و ذکاوتی که دمقابله با کرونا با علم اسدفاع از پیامبرنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تمدیون خود ناموجودهوش مصنوعی از عروسک بازی دردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینورزش هوازی ، بهترین تمریتنها در برابر جهانپیوند سر، یکی از راه حلهاشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستمغز قلبجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه سواری ورزشی سبک و چگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستیادآوری خواب و رویاتو دی ان ای خاص ميتوکندريپرواز از نیویورک تا لوس آصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان رو به کوچک تر شحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان نورون مصنوعی سچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهکلرال هیدرات برای خوابانتوهم وجودآنچه ناشناخته است باید شعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماولین مورد PML به دنبال تکمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی تشنجی درباردارینخاع ما تا پایین ستون فقراستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی بیشتر در زنانروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک ایرانی که هوش او از تیوتیکسن داروی ضد جنونآیا همه جنایت ها نتیجه بیعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج فاصله ها در مکانیک کوانتایمپلانت نخاعی میتواند دنقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانمنبع خواب و رویاداستانها و مفاهیمی اشتباچرا خشونت و تعصباطلاع رسانی اینترنتیهاوکينگ پیش از مرگش رسالریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز کار با یگانگی و یکپارچگیتکامل داروینی هنوز در حاآیا برای تولید مثل همیشه غم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زفرزندان زمان خودایران بزرگنقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بمیگرن و پروتئین مرتبط با در آستانه ی موج پنجم کوویدر درمان بیماری مولتیپل نظریه ی ریسمانبه نادیدنی ایمان بیاوروفور و فراوانیرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتابوهای ذهنیآب زندگی است قسمت اولجهان قابل مشاهده بخش کوچقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تما با کمک مغز خود مختاريمدرمان جدید کنترل مولتیپلهمیشه عسل با موم بخوریمزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحواقعیت فیزیکی، تابعی از تفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهان پر از چیزهای اسرار آلوزالمعده(پانکراس)مصنوعخانواده پایدارنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکنیکی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیددرک احساسات و تفکرات دیگهوش فوق العاده، هر فرد اسزندگی زودگذربیماری بیش فعالیواکسن ایرانی کرونا تولیدتلاشی تازه برای گشودن معپلاسمای غالبشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط الکتروتاکسی(گرایش و حرکجوانان وطنملاحظه های اخلاقی دربارهدفاع در برابر تغییر ساختنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تمدیریت اینترنت بر جنگهوش مصنوعی از عروسک بازی درس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استورزش و میگرنتنهایی رمز نوآوری استپیوندی که فراتر از امکانشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطامغز ما کوچکتر از نیم نقطهحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز دورترین نقطه ی قابل مشاهچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجاهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب یاری خدا نزدیک استتو در میانه ی جهان نیستی پروتئین های ساده ی ابتداصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شدحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان یک فرضیه رادیکچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تمشاهده آینده از روی مشاههوش مصنوعی درمانگر کامپیرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درکمردردتوهم بی خداییآنچه واقعیت تصور میکنیم عقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید ALSنخستین تمدن بشریاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش عاطفی در زنان بیشتر اروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاککودکان میتوانند ناقل بی تیک و اختلال حرکتیآیا هوش مصنوعی می تواند نعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستفاصله ی همیشگی تصویر سازایمان به رویانقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انمنتظر نمان چیزی نور را بهدخالت در ساختار ژنهاچرا در مغز انسان، فرورفتاطلاعات حسی ما از جهان، چهاوکينگ پیش از مرگش رسالریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنکاربرد روباتهای ريزنانوتکامل داروینی هنوز در حاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیفرضیه ای جدید توضیح میدهایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژمیگرن سردردی ژنتیکی که بمیگرن شدید قابل درمان اسدر سال حدود 7 میلیون نفر نظریه تکامل در درمان بیمبه هلال بنگروقت نهيب هاي غير علمي گذشرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر فکر بر سلامتآب زندگی است قسمت دومجهان موازی و حجاب هاقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تما بخشی از این جهان مرتبطدرمان جدید ای ال اس، توفرهمجوشی هسته ای، انرژِی بزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیواقعیت چند سویهتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهان پر از چیزهای جادویی لیروپریم داروی ترکیبی ضدخار و گلنوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز و از مغز مباحث مهم حس و ادراکدرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی می تواند بر احزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری تی تی پیواکسن اسپایکوژنتلاشی جدید در درمان ام اسپمبرولیزوماب در بیماری چشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیالکترودهای کاشتنیجوانان وطنملاحظات بیهوشی قبل از جردقیق ترین تصاویر از مغز اچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تمداخله ی زیانبار انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی دست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کسانورزش بهترین درمان بیش فعتنبیه چقدر موثر استپیوستگی همه ی اجزای جهانشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتمغز مانند تلفن استحق انتخابابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز ديدن با چشم بسته در خواب چگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تمرز جدید جستجو و اکتشاف، هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزژن همه چیز نیستتوقف؛ شکستپروتز چشمضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر انسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان ژنی از مغز انسچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تمطالبه ی حق خودهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییکمردرد ناشی از تنگی کاناتوهم تنهاییآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیناولین هیبرید بین انسان و مغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید s3 در درمان ام نخستین تصویر از سیاهچالهاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش عاطفی در زنان بیشتر اروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر کودکان خود را مشابه خود تتیروفیبان موثر در سکته ی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قافتون های زیستیاین پیوند نه با مغز بلکه نقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکمنحنی که ارتباط بین معرفدر مانهای کمر دردچرا ذرات بنیادی معمولاً اطلاعاتی عمومی در مورد مهدف یکسان و مسیرهای مختلریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز کاربرد روباتهای ريز، در تکامل داروینی هنوز در حاآیا تکامل و تغییرات ژنتیغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پفساد اقتصادی سیتماتیک دراکسی توسین و تکامل پیش انقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاننقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به میدان مغناطيسي زمین بشر درمان های اسرار آمیز در آنظریه تکامل در درمان بیمبه کدامین گناه کشته شدندوقتی فهمیدی خطا کردی برگراز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآب زندگی است قسمت سومجهان ما میتواند به اندازقبل از آغازابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان جدید سرطانهمراه سختی، اسانی هستزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن واقعیت چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز فصل سرما و دوباره تکجهان دارای برنامهلیس دگرامفتامین یا ویاسخارق العاده و استثنایی بنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن مدرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی و کشف زبان هایزندگی، مدیریت انرژیبیماری دویکواکسن اسپایکوژن ضد کروناتمایل زیاد به خوردن بستنپنج اکتشاف شگفت آور در موشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سالگو نداشتیمجواب دانشمند سوال کننده ممانتین یا آلزیکسا یا ابدل به دریا بزنچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی دست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختماورزش در کمر دردتهدیدهای هوش مصنوعیپیام های ناشناخته بر مغز شبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز دی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز- از مغز مزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ ژن همه چیز نیستتولید مثل اولین ربات های پروتز عصبی برای تکلمضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین همنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان پاسخ کوانتومی چالش دیدگاه های سنتی در باز تکامل تا مغز، از مغز تمطالبی در مورد تشنجهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیکمردرد و علل آنتوهم جداییآنها نمیخواهند دیگران راعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیاولین تصویر در تاریخ از سمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جوانامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید میاستنی گراوینخستین روبات های زنده ی جاستخوان های کشف شده، ممکهوشمندی کیهانروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانکودکان را برای راه آماده تکنولوژی جدید که سلول هاآیا هوش ارثی دریافتی از پعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون فروتنی و غروراین اندوه چیستنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانمنشأ اطلاعات و آموخته ها در محل کار ارزش خودت را بچراروياها را به یاد نمی آاطلاعاتی عمومی در مورد مهدف یکسان، در مسیرهای متریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیکتاب گران و پرهزینه شد ولتکامل زبانآیا جنین انسان، هوشمندی غرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزفشار و قدرتاگر فقط مردم میفهمیدند کاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین ممیدان های مغناطیسی قابل درمان های بیماری آلزایمرنظریه تکامل در درمان بیمبه امید روزهای بهتروقتی پر از گل شدی خودت را راست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلگل خاردار، زیباستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان مادی، تجلی فضا در ذهقبل از انفجار بزرگابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تمانند آب باشدرمان دارویی سرطان رحم بهمراهی نوعی سردرد میگرنیزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سواقعیت چیستتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز مبهم آفرینشجهان در حال نوسان و چرخشلا اکراه فی الدینخبر مهم تلسکوپ هابلنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیدرک دیگرانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزونیسومایدبیماری دیستروفی میوتونیواکسن دیگر کرونا ساخته شتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپول و شادیشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواالگو و عادت را بشکن و در اجوسازی مدرنمن کسی در ناکسی دریافتم دلایلی که نشان میدهد ما بچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی از عروسک بازی دستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشروزن حقیقی معرفت و شناختتو یک معجزه ایپیدایش زبانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلیحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز دین اجباریچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز- از مغز مسمومیت دانش آموزان بی گهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافژن هوش و ساختارهای حیاتی تولید یا دریافت علمپرورش مغز مینیاتوری انساضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقاحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین هممنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان اولین سلول مصنچاالش ها در تعیین منبع هواز روده تا مغزمطالعه ای بیان میکند اهدهوش احساسیرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیکمردرد با پوشیدن کفش مناتوهم جدایی و توهم علمآنان که در قله اند هرگز خعلم و روحتری فلوپرازیناولین دارو برای آتاکسی فمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید برای میاستنی نرمش های مفید برای درد زااستروژن مانند سپر زنان دهوشیاری و وجودروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انکوری گذرای ناشی از موبایتکنولوژی جدید که سلول هاآیا هوش سریعی که بدون احسعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانفرگشت و تکامل تصادفی محض این ایده که ذرات سیاهچالنقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشممنشاء کوانتومی هوشیاری ادر چه مرحله ای از خواب ، رچراروياها را به یاد نمی آاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهدف از تکامل مغزریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صداکتاب زیست شناسی باورتکامل زبانآیا جهان ذهن و افکار ما مغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به فضای قلب منبع نبوغ استاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هومیدان های کوانتومی خلادرمان های جدید میگرنهفت چیز که عملکرد مغز تو به بالا بر ستارگان نگاه کوقتی تو از یاد گرفتن باز رجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهگل زندگیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آتش منبع انرژیجهان مرئی و نامرئیقبرستان ها با بوی شجاعتابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شدماه رجبدرمان سرگیجه بدون نیاز بهندسه ی پایه ایزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنواقعیت های متفاوتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنگاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهان در حال ایجاد و ارتقالاموژین داروی ضد اوتیسم؟خدا موجود استنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی ددرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزونا به وسیله ویروس ابله بیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن دیگری ضد کرونا از دتمدن پیشرفته ی پیشینیانپول و عقیدهشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج الگوی بنیادین و هوشیاریجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانمن پر از تلخیمدنیای شگفت انگیز کوانتومچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی از عروسک بازی دغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهوزوز گوشتو یک جهان در مغز خودت هسپیر شدن حتمی نیستشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکانقراض را انتخاب نکنیدمغز چگونه صداها را فیلتر حقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز دین، اجباری نیستنگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز- از مغزتمسمومیت دانش آموزان، قماهوش مصنوعی از عروسک تا کمرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتولید پاک و فراوان انرژیپرتوهای صادر شده از سیاهطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباانسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گرحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان تغییر میدان مغناتوانی از درمان برخی ویاز سایه بگذرمعماری، هندسه ی قابل مشاهوش احساسیرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوهم جسمآنزیم تولید انرژی در سلوعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینفلج نخاعی با الکترودهای اولین دروغمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید برای ای ال اسنرمش های مفید در سرگیجهاسرار آفرینش در موجهوشیاری و افسردگیروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدکی غایب شدی تا نیازمند دلتکینگیآیا هشیاری کوانتومی وجودعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های فراموش کارها باهوش تر هساینکه به خاطرخودت زندگی نقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییمهندسی ژنتیک در حال تلاش در ناامیدی بسی امید استنزاع بین جهل و علم رو به پاعتماد به خودهدف از خلقت رسیدن به ابزارژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیکتاب طبیعت در قالب هندسهتکامل زبان انسان از پیشیآیا جهش های ژنتیکی، ویرومقالاتتغییرات تکاملی سر انسان قفس ذهن