دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کاهش حافظه هرچند فرایندی طبیعی با افزایش سن،

از دست دادن نورون کولینرژیک(ترشح کننده استیل کولین) در گلوبوس پالیدوس بیماران آلزایمر
بیماری آلزایمر، یکی از شایعترین علل اختلال حافظه در سن بالا است.
کاهش حافظه هرچند فرایندی طبیعی با افزایش سن، برای جلوگیری از کاهش شدید کارکرد مغز و صرف جویی در مصرف انرژی در نورون هاست تا همراه با کاهش کارکرد سلول‌های بدن در برداشت و تولید انرژی با افزایش سن، فرد دچار کمبود غذا و اکسیژن در سلولهای حیاتی تر مانند ریه، قلب و کلیه نشود ولی این فراموشی اگر از حد طبیعی فراتر رود و باعث کاهش عملکرد اجتماعی و خانوادگی فرد شود بیماری خواهد بود و نیازمند درمان است.
خلاصه ی مقاله:
نورون‌های کولینرژیک پالیدوم شکمی(در پایینتر) و پالیدوم پشتی(پشت) (گلوبوس پالیدوس) از نظر ایمونوهیستوشیمی در بیماران مبتلا به بیماری آلزایمر (AD) مورد بررسی قرار گرفتند.


اندازه گیری نورون های کولینرژیک، رنگ آمیزی شده با آنتی سرم علیه کولین استیل ترانسفراز (ChAT)، نشان داد که تعداد آنها در بخش پشتی (37.5٪) و پالیدوم شکمی (65٪) بیماران مبتلا به AD، به طور قابل توجهی کاهش یافته است. تعداد نورون‌های رنگ‌آمیزی شده با نوروپپتید Y در ساختارهای مشابه در گروه شاهد و بیماران مبتلا به AD متفاوت نبود، که نشان می‌دهد از دست دادن نورون‌های کولینرژیک انتخابی بود.
این نتایج همراه با گزارش‌های قبلی اطلاعات بیشتری را ارائه می‌دهد که بر اساس آن زیرمجموعه‌های خاصی از نورون‌های کولینرژیک در بیماری آلزایمر، تخریب می‌شوند.
https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/030439409190918J


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
داروی جدید ضد الزایمرکاربرد روباتهای ريز، در ريتوکسيمب در درمان ام اسآب زندگی است قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساخت شبکه عصبی با الفبای ابزار بقا از نخستین همانتوهم وجودمغز کوانتومیمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تترازودوننرمشهای مهم برای تقویت عبازخورد یا فیدبکحس و ادراک قسمت هجدهمهستی ما پس از شروعی چگال فلج نخاعی با الکترودهای در هم تنیدگی کوانتومی و پکشف جدید تلسکوپ جیمز وبراه انسان شدن، راه رفتن وآشنا پنداریمنبع خواب و رویاسربازان ما محققا غلبه می ابزار بقا از نخستین همانتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز- از مغز تصور از زمان و مکاننزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره احساساتی غیرحس و ادراک قسمت سی و هشتمویرایش DNA جنین انسان، برفراموشی همیشه هم بد نیستدرمان های علامتی در ام اسگامی در درمان بیماریهای زمین در برابر عظمت کیهانالکتروتاکسی(گرایش و حرکمیگرن سردردی ژنتیکی که بشواهدی از نوع جدیدی از حاابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حانقش رژیم غذایی در رشد و ااز سایه بگذرجنبه های موجی واقعیتهمه چیز در زمان مناسببرای تمدن سازی، باید در بخلاصه ای از درمان های جدیواکسن کرونا ساخته شده توقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصپیموزایدزونیسومایدانقراض را انتخاب نکنیدما تحت کنترل ژنها هستیم یشاید درست نباشداثرات مفید روزه داریتاثیر مشاهده بر واقعیت بچند جهانیاسرار بازسازی اندام هاجهان هایی در جهان دیگرهنر حفظ گرهبرخی درمان های Spinal Muscular Atخارق العاده و استثنایی بورزش هوازی ، بهترین تمریدرگیری مغزی در سندرم کوولمس کوانتومیپاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و تکلم برخی بیماریهانسان یک کتابخانه استتفکر خلا ق در برابر توهم محدودیت چقدر موثر استصبر بسیار بایداختلالات عضلانی ژنتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخبقای حقیقی در دور ماندن اجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیدنیای شگفت انگیز کوانتومیادآوری خواب و رویاذره ی معین یا ابری از الکمقاومت به عوارض فشار خون آن چیزی که ما جریان زمان سفرنامه سفر به بم و جنوب اوکرلیزوماب داروی جدید شتلقین اطلاعات و حافظهمرکز حافظه کجاستعقیده ی بی عملارتباط انسانی، محدود به تاثیر دوپامین و سروتونیننکاتی در مورد تشنجبه دنبال رستگاری باشجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک تا کمدیدن خدا در همه چیزکمردرد ناشی از تنگی کانارهبر حقیقیمنابع انرژی از نفت و گاز سماگلوتید داروی کاهش دهنایا کوچک شدن مغزانسان التنفس بدون اکسیژنمسئولیت جدیدعوارض ازدواج و بچه دار شداز نخستین همانند سازها تتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه انسان محدود به ادرابیماری ای شبیه آلزایمر و حقیقت غیر قابل شناختهوش احساسیدانشمندان روشی برای تبدیکودکان خود را مشابه خود تروزه داری متناوب، مغز را آیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله و تکینگی ابتدایاگر خواهان پیروزی هستیتو جهانی هستی که خودش را معجزه های هر روزهمغز انسان برای شادمانی طغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز و از مغز تاریکی و نورناتوانی در شناسایی چهره بیان ژن های اسکیزوفرنی دحس چشایی و بویاییهیپرپاراتیروئیدیسمداروی سل سپتکتاب گران و پرهزینه شد ولریه زغالیآب زندگی است قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساختن آیندهابزار بقا از نخستین همانتوهم وجودمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تتراشه ی بیولوژِیکچرا ماشین باید نتایج را پبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت هشتمو هر کس تقوای خدا پیشه کنفلج بل، فلجی ترسناک که آندر هم تنیدگی کوانتومی و دکشتن عقیده ممکن نیستراه بی شکستآشنا پنداریمنتظر نمان چیزی نور را بهسردرد میگرنابزار بقا از نخستین همانتیک و اختلال حرکتینقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز- از مغز تصادف یا قوانین ناشناختهنزاع بین علم و جهل رو به پبخش فراموش شده ی حافظهحس و ادراک قسمت سی و ششمواقعیت فیزیکی، تابعی از فرایند پیچیده ی خونرسانیدرمان ژنتیکی برای نوآوریگامی در درمان بیماریهای زمین زیر خلیج فارس تمدنی الکترودهای کاشتنیمیگرن شدید قابل درمان اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزارهای پیشرفته ارتباط تکامل داروینی هنوز در حانقش زنجبیل در جلوگیری از از علم جز اندکی به شما داجنسیت و تفاوت های بیناییهمه چیز در زمان کنونی استبرای خودآگاه بودن تو بایخم شدن فضا-زمانواکسن ایرانی کرونا تولیدقانون مندی نقشه ژنتیکی مپیچیدگی های مغزمگسزونا به وسیله ویروس ابله انواع سکته های مغزیمانند آب باششب سیاه سحر شوداثرات مضر ماری جواناتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچند جهانیاصل بازخوردجهان یکپارچههنر رها شدن از وابستگیبرخی روش های تربیتی کودکخبر مهم تلسکوپ هابلورزش و میگرندرگیری اعصاب به علت میتولوب فرونتال یا پیشانی مغپختگی پس از چهل سالگي به زبان و شناخت حقیقت قسمت چانسان باشتفاوت مغز انسان و میمون همحدودیت های حافظه و حافظصرع و درمان های آناختراع جدید اینترنت کوانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهبلندی در ذهن ما درک بلندیجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیدنیا، هیچ استژن همه چیز نیستذرات کوانتومی زیر اتمی قمقابله ی منطقی با اعتراضآنچه ناشناخته است باید شسفرنامه سفر به بم و جنوب ايندگان چگونه خواهند دیدتلاش ها برای کشف منابع جدمرکز خنده در کجای مغز استعلم و ادراک فقط مشاهده ی ارتباط از بالا به پایین متاثیر دپاکین بر بیماری مچگونه مولکول های دی ان ایبه زودی شبکه مغزی به جای جریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک تا کمدیدگاه نارسای دوگانه ی مکمردرد و علل آنروی و منیزیم در تقویت استمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم کووید طولانیایا این جمله درست است کسیتنها مانع در زندگی موارد مسئولیت در برابر محیط زیعید نوروز مبارکاز نخستین همانند سازها تتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه از بیرون مجموعهبیماری ای شبیه ام اس مولتحقایق ممکن و غیر ممکنهوش در طبیعتدائما بخوانکودکان را برای راه آماده روزه داری و بیمار ی ام اس آیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله ی تولید کنندهاپی ژنتیکتو دی ان ای خاص ميتوکندريمعجزه ی علممغز انسان رو به کوچک تر شغرور و علماز تکینگی تا مغز از مغز تتاریکی خواهد ترسیدنادیدنی ها واقعی هستندبیان حقیقتحس و ادراک (قسمت اول )هاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی ضد چاقیکتاب زیست شناسی باورریواستیگمینآب زندگی است قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساختار فراکتال وجود و ذهابزار بقا از نخستین همانتوهم بی خداییمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تتربیت کودکان وظیفه ای مهچرا مغز انسان سه هزار سالبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجموفور و فراوانیفلج خوابدر هر سوراخی سر نکنگل زندگیرابطه تشنج و اوتیسمآغاز فصل سرما و دوباره تکمنحنی که ارتباط بین معرفسردرد میگرن در کودکانابزار بقای موجود زنده از تیروفیبان موثر در سکته ی نقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز- از مغزتتظاهر خوابیده ی مادهنسبت ها در کیهانبخش های تنظیمی ژنومحس و ادراک قسمت سیزدهمواقعیت چند سویهفرایند تکامل و دشواری هادرمان پوکی استخوانگاهی لازم است برای فهم و زمان چیستالگو و عادت را بشکن و در امیدان مغناطيسي زمین بشر شیشه ی بازالتی و سیلیکونابزارهای بقا از نخستین هتکامل زباننقش زبان در سلطه و قدرت اازدواج های بین گونه ای، رجنسیت و تفاوت های بیناییهمه چیز، ثبت می شودبرای زندگی سالم، یافتن تخونریزی مغز در سندرم کووواکسن اسپایکوژندرک فرد دیگر و رفتارهای اقانون گذاری و تکاملپیچیدگی های مغزی در درک ززیباترین چیز در پیر شدنانگشت ماشه ایماه رجبشبیه سازی میلیون ها جهان اجزای پر سلولی بدن انسان تاثیر نگاه و مشاهده ناظر چند روش ساده برای موفقیتاصل علت و تاثیرجهان یکپارچههنر، پر کردن است نه فحش دبرخی سلولهای عصبی در تلاخدا موجود استورزش بهترین درمان بیش فعدرختان اشعار زمینلوتیراستامپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اانسان جدید از چه زمانی پاتفاوت ها و تمایزها کلید بمخچه فراتر از حفظ تعادلضرورت زدودن افکارادامه بحث تکامل چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوبت کودکانبلوغ چیستجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک بازی بشکه ای که ته نداره پر نمدندان ها را مسواک بزنید تژن همه چیز نیستذرات کوانتومی زیر اتمی قمقابله با کرونا با علم اسآنچه واقعیت تصور میکنیم سفرنامه سفر به بم و جنوب ايا اراده آزاد توهم است یتلاش هایی در بیماران قطع مرگ چیستعلم و روحارتباط بین هوش طبیعی و هوتاثیر داروهای ضد التهاب چگونه میتوان با قانون جنبه زیر پای خود نگاه نکن بجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک تا کمدژا وو یا اشنا پنداریکمردرد با پوشیدن کفش منارویا و واقعیتآیا هوش مصنوعی می تواند نمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم گیلن باره به دنبال ایا ابزار هوشمندی یا مغز تنها در برابر جهانمستند جهان متصلعامل کلیدی در کنترل کارآاز نخستین همانند سازها تتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری اسپینال ماسکولار حل مشکلهوش عاطفی بیشتر در زنانداروهای مصرفی در ام اسکوری گذرای ناشی از موبایروزه داری سلول های بنیادآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاره ی ابلهانابتدا سخت ترین استتو در میانه ی جهان نیستی معجزه ی علم در کنترل کرونمغز انسان رو به کوچکتر شدمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاریخ همه چیز را ثبت کردهنادانی در قرن بیست و یکم،بیست تمرین ساده برای جلوحس و ادراک (قسمت دوم )هاوکينگ پیش از مرگش رسالبیش از نیمی از موارد انتقحس و ادراک قسمت 67هدف یکسان و مسیرهای مختلداروی ضد چاقیکتاب طبیعت در قالب هندسهریاضیات یک حس جدید استآب زندگی است قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساختار شبکه های مغزی ثابابزار بقا از نخستین همانتوهم تنهاییمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تترجمه ای ابتدایی از اسراچرا مغزهای ما ارتقا یافت بحث درباره پیدایش و منشا حس و ادراک قسمت پنجاهوقت نهيب هاي غير علمي گذشفلج خواب چیستدر والنتاین کتاب بدید همگلوله ی ساچمه ایرادیوی مغز و تنظیم فرکانآغاز مبهم آفرینشمنشأ اطلاعات و آموخته ها سردرد و علتهای آنابزار بقای موجود زنده از تکنولوژی جدید که سلول هانقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز، از مغز تظاهری از ماده است که بیدنسبت طلایی، نشانه ای به سبخش بزرگی حس و ادراک ما احس و ادراک قسمت ششمواقعیت چیستفرایند حذف برخی اجزای مغدرمان پوکی استخوانگاهی مغز بزرگ چالش استزمان و مکان، ابعاد کیهان الگوی بنیادین و هوشیاریمیدان های مغناطیسی قابل ابزارهای بقا ازنخستین همتکامل زباننقش زبان در سلطه و قدرت ااسکار، لگوی هوشمندجهل مقدسهمه ی سردردها بی خطر نیستبرخی ملاحظات در تشنج های خواندن ، یکی از شستشو دهنواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرک نیازمند شناخت خویش اقانون جنگلپیوند قلب خوک، به فرد دچازیباترین چیز در افزایش سانگشت نگاری مغز نشان میدماپروتیلینشبیه سازی سیستم های کواناجزایی ناشناخته در شکل گتاثیر نگاه انسان بر رفتاچندین ماده غذایی که مانناصل عدم قطعیت از کوانتوم جهان کنونی و مغز بزرگتریهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی سيناپسها طی تکامل و خدای رنگین کمانورزش در کمر درددرد باسن و پا به دلیل کاهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت دانسان خطرناکترین موجودتفاوت ها را به رسمیت بشنامخچه ، فراتر از حفظ تعادلضررهای مصرف شکر و قند بر اداراوون تنها داروی تاییتاثیر گیاه خواری بر رشد ونور درونبلعیدن ستاره توسط سیاهچاجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک بازی بشریت از یک پدر و مادر نیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجژن هوش و ساختارهای حیاتی ذرات کوانتومی زیر اتمی قملاحظه های اخلاقی دربارهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سفرنامه سفر به بم و جنوب ايا اراده آزاد توهم است یتلاشی برای درمان قطع نخامرگ و میر پنهانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چگونه مغز پیش انسان یا همبوزون هیگز چیستجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک تا کمدژاوو یا آشناپنداریکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرویا و کابوسآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم پیریفورمیسایا بیماری ام اس (مولتیپتنبیه چقدر موثر استمشکل از کجاستعادت همیشه خوب نیستاز نخستین همانند سازها تتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه از درون مجموعه با نگبیماری اضطراب عمومیحلقه های اسرارآمیزهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروهای ام اسکی غایب شدی تا نیازمند دلروزهای سختآیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاره ابلهانابتدایی که در ذهن دانشمنتوقف؛ شکستمعجزه در هر لحظه زندگیمغز ایندگان چگونه استتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتازه های اسکیزوفرنی(جنونازوکلسینبیشتر کمردردها نیازی به حس و ادراک قسمت 74هدف یکسان، در مسیرهای متداروی ضد تشنج با قابليت تکتاب، سفری به تاریخریسدیپلام تنها داروی تایآب زندگی است قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسازگاری با محیط بین اجزاابزار بقا از نخستین همانتوهم جدایی و توهم علممغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تترس و آرمان هاچرا ویروس کرونای دلتا وابحثي درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت پنجاه و یوقتی فهمیدی خطا کردی برگفلج دوطرفه عصب 6 چشمدر یک فراکتال هر نقطه مرکگلوئونراز تغییرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنشاء کوانتومی هوشیاری اسردرد تنشنابزار بقای موجود زنده از تکنولوژی جدید که سلول هانقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز، از مغز تعداد کلی ذهن ها در جهان نشانه های گذشته در کیهان بخش بزرگتر کیهان ناشناختحس و ادراک قسمت شصت و هشتواقعیت چیستفراتر از دیوارهای باوردرمان ام اس(مولتیپل اسکلگذر زمان کاملا وابسته به زمان و صبرالگوبرداری از طبیعتمیدان بنیادین اطلاعاتابزارهای بقای موجود زندهتکامل زبان انسان از پیشینقش سجده بر عملکرد مغزاساس انسان اندیشه و باور جهان فراکتالهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرخی مرزهای اخلاق و علوم خواب سالم عامل سلامتیواکسن دیگر کرونا ساخته شدرک و احساسقانون جنگلپیوند مغز و سر و چالشهای زیر فشار کووید چه باید کرانتقال ماده و انرژیماجرای جهل مقدسشبکه های مصنوعی مغز به دراحیای بینایی نسبی یک بیمتاثیر نگاه انسان بر رفتانه به اعداماصول انجام برخی نرمش ها دجهان کاملی در اطراف ما پرهورمون شیرساز یا پرولاکتبرداشت مغز ما از گذر زمانخدایی که ساخته ی ذهن بشر وزن حقیقی معرفت و شناختدردی که سالهاست درمان نشلیروپریم داروی ترکیبی ضدپروانه ی آسمانیزبان و شناخت حقیقت قسمت سانسان عامل توقف رشد مغزتفاوت های بین زن و مرد فقمخچه ابزاري که وظیفه آن فضررهای شکر بر سلامت مغزادب برخورد با دیگرانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می توانبنی عباس، ننگی بر تاریخجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد پنجمدو بیماری روانی خود بزرگ ژن یا نقشه توسعه مغز و نقرفتار مانند بردهملاحظات بیهوشی قبل از جرآنها نمیخواهند دیگران راسفری به آغاز کیهانای نعمت من در زندگیمتلاشی تازه برای گشودن معمرگ و میر بسیار بالای ناشعلم به ما کمک میکند تا موتاثیر درجه حرارت بر مغزچگونه هموساپينس بر زمین بوزون هیگز جهان را از متلجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک تا کمدگرگونی های نژادی و تغییکنگره بین المللی سردرد درویا و خبر از آیندهآیا هوش ارثی دریافتی از پمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم پس از ضربه به سرایا بدون زبان میتوانیم تتهدیدهای هوش مصنوعیمشکلات نخاعیعادت کن خوب حرف بزنیاز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری بیش فعالیحمله ویروس کرونا به مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروهای تغییر دهنده ی سیکیهان خود را طراحی میکندروش مقابله مغز با محدودیآیا جنین انسان، هوشمندی منبع هوشیاری کجاست قسمت سیاره ابلهانابتذال با شعار دینتولید مثل اولین ربات های معرفت و شناختمغز ابزار بقای برتر مادیصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتازه های بیماری پارکینسونباید صبر کرد آتش را بعد تبدیل پلاستیک به کربن و سنبرو و انرژی مداومبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک قسمت 75هدف از تکامل مغزداروی ضد تشنج با قابليت تکتابخانهریشه های مشترک حیاتآب، زندگی است(قسمت پنجم)منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستم با شعار قانون بدترین ابزار بقا از نخستین همانتوهم جسممغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تتسلیم شدن از نورون شروع مچرا پس از بیدار شدن از خوبحثی جالب درباره محدودیتحس و ادراک قسمت پنجاه و دوقتی تو از یاد گرفتن باز فناوری هوش مصنوعی نحوه خدر کمتر از چند ماه سوش جدگمان میکنی جرمی کوچکی در راست دستی و چپ دستیافت فشار خون ناگهانی در ومهندسی ژنتیک در حال تلاش سردرد سکه ایابزار بقای موجود زنده از تکینگینقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز، از مغز تعذیه ی ذهننشانه های پروردگار در جهبخش دیگری در وجود انسان هحس و ادراک قسمت شصت و دوواقعیت های متفاوتفرد حساس از نظر عاطفی و بدرمان تومورهای مغزی با اگذشته را دفن کنزمان واقعیت است یا توهمالتهاب شریان تمپورالمیدازولام در درمان تشنج شکل های متفاوت پروتئین هابزارهای بقای از نخستین تکامل ساختار رگهای مغزی نقش غذاها و موجودات دريااستفاده از مغز، وزن را کمجهان قابل مشاهده بخش کوچهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی نکات از گاید لاین پرخواب سالم عامل سلامتی و یواکسن دیگری ضد کرونا از ددرک کنیم ما همه یکی هستیمقانونمندی و محدودیت عالمپیوند اندام از حیوانات بزیرفون داروی ضد ام اساندوه در دنیا استماجرای عجیب گالیلهشبکیه های مصنوعیاحیای بینایی نسبی یک بیمتاثیر ویتامین دی بر بیمانه جنگ و نه خونریزیاصول توسعه ی یک ذهن کاملجهان پیوستههوش فوق العاده، هر فرد اسبررسي علل احتمالي تغيير خسته نباشی باباوزوز گوشدرس گرفتن از شکست هالیس دگرامفتامین یا ویاسپرواز از نیویورک تا لوس آزبان جانسوزانسانیت در هم تنیده و متصتفاوت های تکاملی در مغز ومدل همه جانبه نگر ژنرالیطلای سیاهادراک ما درک ارتعاشی است تاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظهبه قفس های سیاهت ننازجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کرونادو بار در هفته ماهی مصرف ژنها نقشه ایجاد ابزار هورفتار وابسته به شکلممانتین یا آلزیکسا یا ابآنان که در قله اند هرگز خسقوط درون جاذبه ای خاص، چای آنکه نامش درمان و یادشتلاشی جدید در درمان ام اسمرگ انتقال است یا نابود شعلم بدون توقفارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هوشیاری خود را توسبی نهایت در میان مرزهاحفره در مغزهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدانش قدرت استکنگره بین المللی سردرد درویا بخشی حقیقی از زندگی آیا هوش سریعی که بدون احسمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم سردرد به دلیل افت فایا تکامل هدفمند استتو یک معجزه ایمشکلات بین دو همسر و برخیعادت کردن به نعمتاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه دوبارهبیماری تی تی پیحمایت از طبیعتهوشمندی کیهانداروهای ضد بیماری ام اس وکیهانِ هوشیارِ در حال یاروش های صرفه جویی در ایجاآیا جهان ذهن و افکار ما ممنبع هوشیاری کجاست قسمت سیر آفرینش از روح تا مغز ابداع دی ان ای بزرگترین دتولید یا دریافت علممغز فکر میکند مرگ برای دیمغز ابزار برتر بقاسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی چت جی پی تیبا تعمق در اسرار ابدیت و حس و ادراک قسمت چهلهدف از خلقت رسیدن به ابزاداروی ضد تشنج توپیراماتکجای مغز مسئول پردازش تجرژیم های غذایی و نقش مهم آثار باستانی تمدن های قدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستم، بی پاسخ نیستابزار بقا از نخستین همانتوهمات و شناخت حقیقتنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تتشنچ پانایوتوپولوس تشنج چرا ارتعاش بسیار مهم استبحثی در مورد نقش ویتامين حس و ادراک قسمت پنجاه و سویتنام نوعی کرونا ویروس فیلمی بسیار جالب از تغییدر آرزوهایت مداومت داشتهگنجینه ای به نام ویتامین رجزخوانی هایی که امروز بافت هوشیاری به دنبال کاهمهربانی، شرط موفقیتسردرد عروقی میگرنابزار بقای موجود زنده از تکامل فردی یا اجتماعینقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز تغییر الگوی رشد مغزی با زنظام مثبت زندگیبخشیدن دیگران یعنی آرامشحس و ادراک قسمت شصت و ششواقعیت و مجازفردا را نمیدانیمدرمان تشنجگربه شرودینگر و تاثیر مشزمان پلانکامیوتروفیک لترال اسکلرومکانیک کوانتومی بی معنی شکل پنجم مادهابزارهای دفاعی و بقای موتکامل شناخت انسان با کشفنقش غذاها و موجودات دريااستفاده از هوش مصنوعی در جهان موازی و حجاب هاهمیشه داناتر از ما وجود دبرخی نرمش ها برای زانوخواب عامل دسته بندی و حفطواکسن سرطاندرک احساسات و تفکرات دیگقارچ بی مغز در خدمت موجودپیوند سر آیا ممکن استزیرک ترین مردماندوه دردی را دوا نمیکندماده ی تاریکشباهت مغز و کیهاناحساس گذر سریعتر زمانتاثیر ویروس کرونا بر مغز چه زیاد است بر من که در ایاصول سلامت کمرجهان پیوستههوش مصنوعی می تواند بر احبررسی و اپروچ جدید بر بیمخطا در محاسبات چیزی کاملیک پیام منفرد نورون مغزی دست آسمانلا اکراه فی الدینپروتز عصبی برای تکلمزبان ریشه هایی شناختی اسانسان، گونه ای پر از تضادتفاوت های زبانی سرمنشا تمدل هولوگرافیک ژنرالیزهطوفان فقر و گرسنگی و بی سادغام میان گونه های مختلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستبه مغز خزندگان خودت اجازجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میژنها ، مغز و ارادهرفتار اجتماعی انسان، حاصمن کسی در ناکسی دریافتم آنزیم تولید انرژی در سلوسلول های بنیادیایمپلانت مغزی کمک میکند تمایل زیاد به خوردن بستنمرگ تصادفیعلم در حال توسعهارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه واکسن کرونا را توزبی ذهن و بی روححق انتخابهوش مصنوعی به شناسایی کادانش محدود به ابعاد چهارکنترل همجوشی هسته ای با هرویا تخیل یا واقعیتآیا هشیاری کوانتومی وجودمنابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاایجاد احساساتتو یک جهان در مغز خودت هسمشکلات روانپزشکی پس از سعادت دادن مغز بر تفکراز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری دویکحوادث روزگار از جمله ویرهوشیاری و وجودداروی فامپیریدین یا نورلکیست هیداتید مغزروش هایی برای جلوگیری از آیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع هوشیاری کجاست قسمت سیستم تعادلی بدنابزار هوش در حال ارتقا ازتولید پاک و فراوان انرژیمغز قلبمغز از بسیاری حقایق می گرپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتبدیل سلولهای محافط به سچت جی پی تیبالاترین هدف از دولتحس و ادراک قسمت چهل و هفتهر چیز با هر چیز دیگر در تدارویی خلط آورکرونا چه بر سر مغز می آوررژیم های غذایی و نقش مهم آرامش و دانشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمستون فقرات انسان دو پا جلابزار بقا از نخستین همانتوپیراماتنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تتشنج چیستچرا بیماری های تخریبی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و حس و ادراک قسمت پنجاه و شویتامین E برای فعالیت صحفیزیک مولکولها و ذرات در در آسمان هدیه های نادیدنگویید نوزده و ایمنی ساکترحم مصنوعیافتخار انسانمولتیپل اسکلروز در زنان سرعت فکر کردن چگونه استابزار بقای موجود زنده از تکامل مادی تا ابزار هوشمنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز تغییر زودتر اتصالات مغزینظریه ی تکامل در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلحس و ادراک سی و هفتمواقعیت و انعکاسفرضیه ای جدید توضیح میدهدرمان جدید ALSگزیده ای از وبینار یا کنفزمان به چه دلیل ایجاد میشامید نیکو داشته باش تا آنمکانیزمهای دفاعی در برابشکست حتمیابعاد و نیازهای تکاملیتکامل، نتیجه ی برنامه رینقش غذاها و موجودات دريااستفاده از انرژی خلاجهان ما میتواند به اندازهمیشه راهی هستبرخی نرمش های گردنخودآگاهی و هوشیاريواکسن سرطاندرک تصویر و زبان های مخلتقبل از آغازپیوند سر، یکی از راه حلهازیست شناسی کل در جزء فراکاندوهگین نباش اگر درب یا ماده ی خالیشباهت مغز با کیهان مادیاحساسات کاذبتاثیر ژنها بر اختلالات خنه عدم مطلق بلکه عدم با قاضطراب و ترسجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی و کشف زبان هایبررسی ژنها در تشخیص بیماخطا در محاسبات چیزی کاملیک پیشنهاد خوب برای آسان دستورالعمل مرکز کنترل بیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟پرورش مغز مینیاتوری انسازبان شناسی مدرن در سطح سلانعطاف پذیری مکانیسمی علتفاوت ایستایی و تکاپومدل هولوگرافیک تعمیم یافطوفان زیباییادغام دو حیطه علوم مغز و تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروز یا روز پایانیبه نقاش بنگرجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میژنهای مشترک بین انسان و ورقیبی قدرتمند در برابر ممنابع انرژي پاک سرچشمه حآینه در اینهسلول های بنیادی منابع و اایمپلانت نخاعی میتواند دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمرگی وجود نداردعلم راهی برای اندیشیدن اارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه آن شکری که می خوریمبی شرمیحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی در کامپیوترهادانش بی نهایتکنترل جاذبهرویا حقی از طرف خداآیا واکنش های یاد گرفته ومنابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاایرادهای موجود در خلقت بتو کز محنت دیگران بی غمیمشکلات روانپزشکی در عقب عارضه جدید ویروس کرونا ساز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر رو ح و روان بر جسمنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری دیستروفی میوتونیحکمت الهی در پس همه چیزهوشیاری کوانتومیداروی لیراگلوتیدکیست کلوئید بطن سومروش هایی ساده برای کاهش اآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقا از نخستین همانتولید سلولهای جنسی از سلمغز ما کوچکتر از نیم نقطهمغز به تنهایی برای فرهنگ سایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتداوم مهم است نه سرعتنتایج نادانی و جهلباهوش ترین و با کیفیت تریحس و ادراک قسمت چهل و هشتهر جا که جات میشه، جات نیداستانها و مفاهیمی اشتباکریستال هارژیم ضد التهابیآرامش و سکونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسخن و سکوتابزار بقا از نخستین همانتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی در مورد حقیقت فضا و حس و ادراک قسمت بیست و چهویتامین E در چه مواد غذایفیزیک و هوشیاریدر آستانه ی موج پنجم کوویگوشه بیماری اتوزومال رسسرحم مصنوعیافراد آغاز حرکت خودشان رمواد کوانتومی جدید، ممکنسعی کن به حدی محدود نشویابزار بقای موجود زنده از تکامل مداومنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکامل تا مغز از مغز تا تغییر عمودی سر انسان از پنظریه ی تکامل در درمان بیبدون پیر فلکحس و ادراک- قسمت پنجاه و واقعیت خلا و وجود و درک مفشار و قدرتدرمان جدید میگرن با انتی گزارش یک مورد جالب لخته وزمان شگفت انگیزامید نجاتما انسانها چه اندازه نزدشگفت نیست من عاشق تو باشمابعاد اضافه ی کیهانتأثیر نگاه انسان بر رفتانقش غذاها در کاهش دردهای استفاده از سلول های بنیاجهان مادی، تجلی فضا در ذههمیشه عسل با موم بخوریمبرخی یونها و مولکول های مخودآگاهی و هوشیاريواکسن ضد اعتیاددرک حقیقت نردبان و مسیری قبل از انفجار بزرگپیوندی که فراتر از امکانزیست، مرز افق رویداد هستاندام حسی، درک از بخش هایماده ای ضد التهابیشباهت کیهان و مغزاخلاق و علوم اعصابتاثیر کلام در آیات کلام بنهایت معرفت و شناخت درک عاطلاع رسانی اینترنتیجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی بیماری التهابی رودخطای ادراک کارمایک آلل ژنتیکی که از نئانددغدغه نتیجه ی نادانی استلایو دوم دکتر سید سلمان فپرتوهای صادر شده از سیاهزبان شناسی نوین نیازمند اهرام مصر از شگفتی های جهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمدل های ریز مغز مینی برینطولانی ترین شبارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوشیدن چای برای مغز مفید به نقاش بنگرجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی دو سوی واقعیتژنهای هوش ، کدامندرموزی از نخستین تمدن بشرمنابع انرژی از نفت و گاز آیندهسلول های بدن تو پیر نیستنایمان به رویاتمدن پیشرفته ی پیشینیانمراحل ارتقای پله پله کیهعلم ساختن برج های چرخانارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه انتظارات بر ادراک بی عدالتی در توزیع واکسن حقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانشمندان موفق به بازگردکندر در بیماریهای التهابرویاها از مغز است یا ناخوآیا یک، وجود داردمنابع بی نهایت انرژی در دسوپاپ ها یا ترانزیستورهااکسی توسین و تکامل پیش اتو پیچیده ترین تکنولوژی مشاهده گر جدای از شیء مشاعدم توقف تکامل در یک اندااز واقعیت امروز تا حقیقتتاثیر روده بر مغزنگاهت را بلند کنبیماری ضعف عضلات نزدیک بحافظه میتواند بزرگترین دهوش، ژنتیکی است یا محیطیداروی تشنجی دربارداریکاهش مرگ و میر ناشی از ابروش جدید تولید برقآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت53سکوت و نیستیابزار بقا از نخستین همانتولترودینمغز مانند تلفن استمغز برای فراموشی بیشتر کابزار بقا از نخستین همانتومورها و التهاب مغزی عامغز مادران و کودکان در زممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تتداخل مرزها و صفات با بیننجات در راستگوییباور و کیهان شناسیحس و ادراک قسمت چهل و دومهر حرکت خمیده می شود و هر دخالت در ساختار ژنهاکریستال زمان(قسمت اولرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآرامش(سکوت) stillness و تکاپومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسخن پاک و ثابتابزار بقا از نخستین همانتوازن مهمتر از فعالیت زینقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تتشنج عدم توازن بین نورون چرا حجم مغز گونه انسان دربحثی در مورد عملکرد لوب فحس و ادراک قسمت بیست و یکویتامین کافیزیکدانان ماشینی برای تدر درمان بیماری مولتیپل گوشت خواری یا گیاه خواریرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرافراد بی دلیل دوستدار تو موجود بی مغزی که می تواندشلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از تکامل چشمنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکامل تا مغز، از مغز تتغییرات منطقه بویایی مغزنظریه ی ریسمانبرنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک- قسمت بیست و پوالزارتان داروی ضد فشار فضای قلب منبع نبوغ استدرمان جدید کنترل مولتیپلگشایش دروازه جدیدی از طرزندگی هوشمند در خارج از زامید درمان کرونا با همانما انسانها چه اندازه نزدشگفت انگیز بودن کیهانابعاد بالاترتئوری تکامل امروز در درمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از سلول های بنیاجهان مرئی و نامرئیهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی اثرات مضر ویتامین دخودروهای هیدروژنیواکسن علیه سرطاندرک دیگرانقدم زدن و حرکت دید را تغیپیوستگی همه ی اجزای جهانزاوسکا درمان گوشرانرژی بی پایان در درون هرماده، چیزی بیش از یک خلا شباهت زیاد بین سلول هاي عاخلاق پایه تکامل و فرهنگتاثیر کپسول نوروهرب بر ننهایت در بی نهایتاطلاعات حسی ما از جهان، چجهان دارای برنامههوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی سیستم تعادلی بدن اخطای حسیک جهش ممکن است ذهن انسانذهن ما از در هم شکستن منبلبخند بزن شاید صبح فردا زآلودگی هوا چالش قرن جدیدزبان، نشان دهنده ی سخنگو اولین مورد PML به دنبال تکتفاوتهای جنسیتی راهی برامدیون خود ناموجودطی یکصد هزار سال اخیر هرچارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک به نادیدنی ایمان بیاورجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک بازی دولت یا گروهکژنهای حاکم بر انسان و انسرمز و رازهای ارتباط غیر کمنابع انرژی از نفت و گاز آینده ی انسان در فراتر ازسلول عصبی شاهکار انطباق این پیوند نه با مغز بلکه تمدن بشری و مغز اخلاقیمرز مرگ و زندگی کجاستعلایم کمبود ویتامین E را ارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه به سطح بالایی از هوبیمار 101 ساله، مبتلا به سحقیقت افرادهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانشمندان نورون مصنوعی سکوچ از محیط نامناسبرویاهای پر رمز و حیرتی درآیا کیهان می تواند یک شبیمنابع جدید انرژیسوخت هیدروژنی پاکاگر فقط مردم میفهمیدند کتو آرامش و صلحیمشاهده آینده از روی مشاهعدم درکاز کجا آمده ام و به کجا میتاثیر رژیم گیاه خواری بر چالش هوشیاری و اینکه چرا بیماریهای تحلیل عضلانی احافظه و اطلاعات در کجاست هیچ چیز همیشگی نیستداروی جدید ALSکاهش التهاب ناشی از بیماروش صحبت کردن در حال تکامآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسکته مغزیسال سیزده ماههابزار بقا از نخستین همانتومورهای نخاعیمغز چون ابزار هوش است دلیمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تتروس جریان انرژینخاع ما تا پایین ستون فقرباد غرور و سر پر از نخوت وحس و ادراک قسمت چهل و سومهرچیز با یک تاب تبدیل به در مانهای کمر دردکریستال زمان(قسمت دوم)رژیم غذایی ضد التهابیآزمون تجربی، راهی برای رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسختی ها رفتنی استابزار بقا از نخستین همانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تتشویق خواندن به کودکانچرا خشونت و تعصببحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت بیست و دوویتامین کا و استخوانفاصله ها در مکانیک کوانتدر سال حدود 7 میلیون نفر گیلگمش باستانی کیسترساناها و ابر رساناها و عافزایش قدرت ادراکات و حسموجودات مقهور ژنها هستندشلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از تکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش داروهاي مختلف معروف از تکامل تا مغز، از مغز تتغییرات آب و هوایی که به نظریه تکامل در درمان بیمبرنامه ی مسلط ژنها در اختحس و ادراک- قسمت شصت و چهواکنش های ناخودآگاه و تققفس ذهندرمان جدید سرطانپمبرولیزوماب در بیماری چزندگی بی دودامیدوار باش حتی اگر همه چما اکنون میدانیم فضا خالشگفت زده و حیران باشاتفاق و تصادفتئوری تکامل در پیشگیری و نقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از سلول های بنیاجهان مشارکتیهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی اختلالات عصبی مثانهخورشید مصنوعیواکسنی با تاثیر دوگانه ادرک درست از خود و هوشیاریقدرت مردمپیام های ناشناخته بر مغز زبان مشترک ژنتیکی موجوداانرژی تاریکماشین دانششباهت زیاد بین سلول هاي عاختلال خواب فرد را مستعد تاثیر کپسول نوروهرب بر تچهار میلیارد سال تکامل باطلاعاتی عمومی در مورد مجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی الفاگوبررسی علل کمر درد در میانخطر آلودگی هوایک رژیم غذایی جدید، می توذهن چند جانبه نیازمند نگلحظات خوش با کودکانآلودگی هوا و ویروس کرونازبان، وسیله شناسایی محیطاولین مورد پیوند سر در انتقلید مرحله ای نسبتا پیشمدیریت اینترنت بر جنگطبیعت موجی جهانارتباط میکروب روده و پارتاثیر گیاه خواری بر رشد ونیکولا تسلابه هلال بنگرجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه سواری ورزشی سبک و کل اقیانوس در یک ذرهرمز پیشرفت تواضع است نه طمنابع انرژی از نفت و گاز آینده ی علم و فیزیک در60 ثسلولهای ایمنی القا کنندهاین اندوه چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج مرز بین انسان و حیوان کجاعلایم کمبود ویتامین E را ارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری های مغز و اعصاب و حقیقت اشیاهوش مصنوعی درمانگر کامپیدانشمندان یک فرضیه رادیککوچک شدن مغز از نئاندرتارویای شفافآیا گذشته، امروز وآینده مناطق خاصی از مغز در جستجسودمندی موجودات ابزی بر اگر میدانی مصیبت بزرگتر تو افق رویداد جهان هستیمطالبه ی حق خودعسل طبیعی موثر در کنترل باز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر رژیم گیاه خواری بر چالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری، رساله ای برای سلحافظه و اطلاعات در کجاست هیچ وقت خودت را محدود به داروی جدید s3 در درمان ام کاهش حافظه هرچند فرایندیروشهای نو در درمان دیسک بآیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقا از نخستین همانتومورهای ستون فقراتمغز چگونه صداها را فیلتر مغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تتری فلوپرازیننخستین تمدن بشریبار بزرگ ایستادن بر دو پاحس و ادراک قسمت نهمهز ذره، یک دنیاستدر محل کار ارزش خودت را بکریستال زمان(قسمت سوم)رژیم غذایی ضد دردآزمون ذهنی گربه ی شرودینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرنوشتابزار بقا از نخستین همانتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تتشخیص ژنتیکی آتروفی های چرا در مغز انسان، فرورفتبحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت بیست و سوویتامین کا در سبزیجاتفاصله ی همیشگی تصویر سازدرمان های اسرار آمیز در آگیاه بی عقل به سوی نور میرشته نوروایمونولوژی و نقافزایش مرگ و میر سندرم کوموسیقی نوشنا در ابهای گرم جنوب نیاابزار بقای موجود زنده از تکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش درختان در تکاملاز تکامل تا مغز، از مغز تتغییرات تکاملی سر انسان نظریه تکامل در درمان بیمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱حساسیت روانی متفاوتواکنش به حس جدیدقلب و عقلدرمان سرطان با امواج صوتپنج اکتشاف شگفت آور در موزندگی در جمع مواردی را برامیدی به این سوی قبر نیستما از اینجا نخواهیم رفتشگفتی های زنبور عسلاتوبان اطلاعات و پلِ بینتئوری جدید، ویران کردن گنقص در تشخیص هیجانات عاماستیفن هاوکینگ در مورد هجهان هوشمندهندسه ی پایه ایبرخی اصول سلامت کمرخوش قلبی و مهربانیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرک عمیق در حیواناتقدرت کنترل خودپیشینیان انسان از هفت میزبان چهار حرفی حیات زمینانرژی تاریک که ما نمی تومبانی ذهنی سیاه و سفیدشجاعت و ترساختلال در شناسایی حروف و تاثیر کپسول نوروهرب بر سچهار ساعت پس از کشتار خوکاطلاعاتی عمومی در مورد مجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ فکر کنخطرات هوش مصنوعییکی از علل محدودیت مغز امذهن هوشیار در پس ماده ی ملرزش ناشی از اسیب به عصبآلودگی هوا و پارکینسونسفر فقط مادی نیستاولین هیبرید بین انسان و تقلید از روی طبیعتمداخله ی زیانبار انسانطبیعت بر اساس هماهنگیارتباط ماده و انرژیتاثیر گیاهخواری بر رشد و نیاز به آموزش مجازی دیجیبه کدامین گناه کشته شدندجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی دورترین نقطه ی قابل مشاهکلمات بلند نه صدای بلندرمز بقای جهش ژنتیکیمنابع انرژی از نفت و گاز آیا ممکن است موش کور بی مسلولهای بنیادی مصنوعی دراین ایده که ذرات سیاهچالتمرکز و مدیتیشنمرز جدید جستجو و اکتشاف، علت خواب آلودگی بعد از خوارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماری وسواسحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدانشمندان ژنی از مغز انسکوچکترین چیز یک معجزه اسروان سالمآیا پیدایش مغز از روی تصامنبع هوشیاری کجاست قسمت سیلی محکم محیط زیست بر اناگر نیروی مغناطیس نباشد تو انسانی و انسان، شایستمطالبی در مورد تشنجعشق درونی به یگانگی خلقتاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر رژیم گیاه خواری بر چالش هوشیاری و اینکه چرا بیندیشحافظه و اطلاعات در کجاستهیچ کاری نکردن به معنی چیداروی جدید میاستنی گراویکاهش دوپامین عامل بیماریروشهای شناسایی قدرت شنواآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسانسور بر بسیاری از حقایابزار بقا از نخستین همانتوهم فضای خالیمغز ناتوان از توجیه پیدامغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تتری فلوپرازیننخستین تصویر از سیاهچالهبار سنین ابزار هوشمندی احس و ادراک قسمت چهارمهزینه ای که برای اندیشیددر چه مرحله ای از خواب ، رکشف مکانیسم عصبی خوانش پراه فراری نیستآزمون ذهنی گربه شرودینگرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسریع دویدن مهم نیستابزار بقا از نخستین همانتوصیه های سازمان بهداشت نقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تتشخیص آلزایمر سالها قبل چرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت بیستمویتامین بی 12 در درمان دردفتون های زیستیدرمان های بیماری آلزایمرگیاه خواری و گوشت خوار کدرشد مغز فرایندی پیچیده اافزایش سرعت پیشرفت علوم موسیقی هنر مایع استشناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقای موجود زنده از تکامل ابزار هوش ، راه پر نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز، از مغز تثبت و دستکار ی حافظهنظریه تکامل در درمان بیمبرین نت به جای اینترنتخفاش با شیوع همه گیری جدیواکسن های شرکت فایزر آمرقلب دروازه ی ارتباطدرمانهای بیماری پارکینسپول و شادیزندگی در سیاهچالهامیدی تازه در درمان سرطاما اشیا را آنطور که هستندشانس یا تلاشاتوسوکسیمایدتا 20 سال آینده مغز شما به نقطه بی بازگشتاستیفن هاوکینگ در تفسیر جهان هوشیارهندسه ی رایج کیهانبرخی بیماری ها که در آن بخوشبختی دور از رنج های موبینار اساتید نورولوژی ددرگیری قلب در بیماری ویرقدرت انسان در نگاه به ابعپیشرفت های جدید علوم اعصزبان نیاز تکاملی استانرژی خلا ممکن استبعد از کرونامباحث مهم حس و ادراکشرکت نورالینک ویدیویی ازاختلال در شناسایی حروف و تاثیر کپسول نوروهرب بر سنوآوری ای شگفت انگیز داناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ شدن مغز محدود به دوردفاع در برابر تغییر ساختیافته های نوین علوم پرده ذهن تو همیشه به چیزی اعتقلرزش عضله یا فاسیکولاسیوآلزایمرسفر نامه سفر به بم و جنوب اولین تصویر در تاریخ از ستقلید از طبیعتمدارک ژنتیکی چگونه انسانطعمه ی شبکه های ارتباط اجارتباط متقابل با همه ی حیتاثیر انتخاب از طرف محیط چیز جدید را بپذیربه امید روزهای بهترجایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی ديدن با چشم بسته در خواب کلوزاپین داروی ضد جنونرمز جهانمنابع انرژی از نفت و گاز آیا ما کالا هستیمسلام تا روشناییاینکه به خاطرخودت زندگی تمرکز بر هدفمزایای شکلات تلخ برای سلعماد الدین نسیمی قربانی ارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری کروتز فیلد جاکوبحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدانشمندان پاسخ کوانتومی کووید نوزده و خطر بیماری روبات های ریز در درمان بیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت سینوریپا داروی ترکیبی ضداگر نعمت فراموشی نبود بستو با همه چیز در پیوندیمطالعه ای بیان میکند اهدمغز آیندگان چگونه است ؟عصب حقوق نورولوواز بحث های کنونی در ویروستاثیر رژیم گیاهخواری بر چالش هوشیاری و اینکه چرا بیهوش کردن در جراحی و بیمحباب های کیهانی تو در توهیچ کس مانند تو نگاه نمیکداروی جدید برای میاستنی کاهش سن بیولوژیکی، تنها روشی برای بهبود هوش عاطفآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساهچاله ها تبخیر نمیشودابزار بقا از نخستین همانتوهم فضای خالی یا توهم فضمغز و اخلاقمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تترک امروزنخستین روبات های زنده ی جبارداری بدون رحمحس و ادراک قسمت نوزدهمهزینه سنگین انسان در ازادر ناامیدی بسی امید استکشف مکانیسمی پیچیده در براه های جدید برای قضاوت رآزادی عقیده، آرمانی که تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسریعترین کامپیوتر موجودابزار بقا از نخستین همانتوصیه های غیر دارویی در سنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تتصویر زیبا از سلولچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت دهمویتامین بی هفدهفروتنی و غروردرمان های جدید میگرنگیرنده باید سازگار با پیرشد مغز علت تمایل انسان بافسردگی و اضطراب در بیمامیهمانهای ناخوانده عامل شناخت درون، شناخت بیرون؛ابزار بقای موجود زنده از تکامل جریان همیشگی خلقتنقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تثبت امواج الکتریکی در عصهفت چیز که عملکرد مغز تو برای یک زندگی معمولیخلا، حقیقی نیستواکسن کووید 19 چیزهایی که قلب روباتیکدرهای اسرارآمیز و پوشیدهپوست ساعتی مستقل از مغز دزندگی زمینی امروز بیش از امگا سه عامل مهم سلامتما به جهان های متفاوت خودشاهکار قرناثر مضر مصرف طولانی مدت رتا بحر یفعل ما یشانمیتوان با بیرون انداختناستخوان های کشف شده، ممکهندسه بنیادینبرخی بیماری های خاص که بدخانه ی تاریکوجود قبل از ناظر هوشمنددرگیری مغز در بیماری کویقدرت ذهنپیشرفت در عقل است یا ظواهزبان و کلمه حتی برای کسانانسان قدیم در شبه جزیره عبعد از کرونا دلخوشی بیهومجموعه های پر سلولی بدن مشربت ضد خلطاختلالات مخچهتاثیر کتامین در درمان پانوار مغز مشاهده ی غیر مستاعتماد به خودجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی دقیق ترین تصاویر از مغز ایاد گرفتن مداومذهن خود را مشغول هماهنگیلزوم سازگاری قانون مجازاآملودیپین داروی ضد فشار سفر به مریخ در 39 روزاولین دارو برای آتاکسی فتقویت استخوان در گرو تغذمروری بر تشنج و درمان هایظهور امواج مغزی در مغز مصارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر احتمالی عصاره تغلیچیزی منتظر شناخته شدنبه بالا بر ستارگان نگاه کجاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی دی متیل فومارات(زادیوا)(کلام و زبان، گنجینه ای بسرمز جهان خاصیت فراکتالمنابع انرژی از نفت و گاز آیا ما تنها موجودات زنده سلسله مباحث هوش مصنوعیاینکه خانواده ات سالم باتمساح حد واسط میان مغز کومسمومیت دانش آموزان، قماعوامل موثر در پیدایش زباارزش خود را چگونه میشناستاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری گیلن باره و بیمارحقیقت در علم، هرگز نهایی دانشمندان اولین سلول مصنکودک هشت ساله لازم است آدروبات کیانآیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیگار عامل افزایش مرگ وماگر نعمت فراموشی نبود بستو با باورهایت کنترل میشمعماری، هندسه ی قابل مشامغز انسان ایا طبیعتا تماعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچالش دیدگاه های سنتی در ببیهوشی در بیماران دچار احد و مرزها توهم ذهن ماستهیچ کس حقیقت را درون مغز داروی جدید برای ای ال اسکایروپاکتیک چیستروشی جدید در درمان قطع نخروشی جدید در درمان نابینآیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسایه را اصالت دادن، جز فرابزار بقا از نخستین همانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز و اخلاقمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تترکیب آمار و ژنتیکنرمش های مفید برای درد زابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت هفتمهزاران سال چشم های بینا ودر هم تنیدگی مرزها و بی مکشف ارتباط جدیدی از ارتبراه های جدید برای قضاوت رآسيب میکروواسکولاریا آسمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسرگیجه از شایعترین اختلاابزار بقا از نخستین همانتوصیه هایی در مصرف ماهینقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تتصویر زیبای اصفهانچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت دوازدهمویتامین دی گنجینه ای بزرفرگشت و تکامل تصادفی محض درمان های جدید در بیماری گالکانزوماب، دارویی جدیرشد در سختی استاقلیت خلاقمیوتونیک دیستروفیشناسایی تاریخچه ی تکاملیابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حانقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تجلوتر را دیدنهفت سین یادگاری از میراث برای پیش بینی آینده مغز دخلا، خالی نیستواکسن کرونا و گشودن پنجرقلب را نشکندروغ نگو به خصوص به خودتپوشاندن خود از نورزندگی زودگذرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهما با کمک مغز خود مختاريمشاهکار شش گوشاثرات فشار روحی شدیدتابوهای ذهنینمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستروژن مانند سپر زنان دهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی توجهات در ببمار پارخانواده پایداروراپامیل در بارداریدرگیری مغز در بیماران مبقدرت عشقپیشرفت ذهن در خلاقیت استزبان و بیان نتیجه ساختماانسان میوه ی تکاملبعد از کرونا دلخوشی بیهومحل درک احساسات روحانیشش مرحله تکامل چشماختلالات حرکتی در انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هااعتماد به خودجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مدل به دریا بزنیاد بگیر فراموش کنیذهن سالملزوم سازگاری قانون مجازاآموزش نوین زبانسفر تجهیزات ناسا به مریخ اولین دروغتقویت حافظه یا هوش مصنوعمرکز هوشیاری، روح یا بدن عقل مجادله گرارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر ترکیبات استاتین (سچیزی خارج از مغزهای ما نیبه بالاتر از ماده بیندیشجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک تا کمدین، اجباری نیستکلرال هیدرات برای خوابانرنگ کردن، حقیقت نیستمنابع انرژی از نفت و گاز آیا مغز تا بزرگسالی توسعسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاینترنت بدون فیلتر ماهواتنفس هوازی و میتوکندریمسیر دشوار تکامل و ارتقاعوامل ایجاد لغت انسانی و از فرد ایستا و متعصب بگذرتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری آلزایمر، استیل کوحقیقت راستین انسان علم بدانشمندان تغییر میدان مغکودک ایرانی که هوش او از روح در جهانی دیگر استآیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله های فضایی منابعاگر با مطالعه فیزیک کوانتو باید نیکان را به دست بمعنی روزهمغز انسان برای ایجاد تمدغم بی پایاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاریک ترین بخش شبچاالش ها در تعیین منبع هوبیوگرافیحریص نباشهیچ اندر هیچداروی جدید برای دیابتکار با یگانگی و یکپارچگیکاربرد روباتهای ريزنانوروشی جدید در درمان سکته مآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقا از نخستین همانتوهم چیستمغز و سیر تکامل ان دلیلی مغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تترکیب حیوان و انساننرمش های مفید در سرگیجهبازگشت به ریشه های تکاملحس و ادراک قسمت هفدهمهستي مادي ای که ما کوچکتردر هم تنیدگی کوانتومیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوراه پیروزی در زندگی چیستآسیب ها ناشی از آلودگی هومنبع هوشیاری در کجاست؟(قسرگردانیابزار بقا از نخستین همانتوضیحی ساده در مورد هوش منقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تتصویربرداری فضاپیمای آمنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره احساسات متفاحس و ادراک قسمت سومویروس مصنوعیفراموش کارها باهوش تر هسدرمان های رایج ام اسگام کوچک ولی تاثیرگذارز گهواره تا گورالکترومغناطیس شنوایی و همیگرن و پروتئین مرتبط با شناسایی سلول های ایمنی اابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حانقش رژیم غذایی بر رشد و ااز روده تا مغزجمجمه انسان های اولیههم نوع خواری در میان پیشیبرای اولین بار دانشمندانخلاصه ای از مطالب همایش مواکسن کرونا از حقیقت تاتقیچی ژنتیکیدریای خداپیموزایدزندگی، مدیریت انرژیانفجار و توقف تکاملی نشاما بخشی از این جهان مرتبطشاید گوشی و چشمی، آماده شاثرات مفید قهوهتاثیر فکر بر سلامتچند نرمش مفید برای کمردراسرار آفرینش در موججهان های بسیار دیگرهندسه زبانِ زمان استبرخی توصیه ها برای واکسیخار و گلورزش هوازی مرتب خیلی به قدرگیری مغزی در سندرم کووقطار پیشرفتپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان، در سایه پیشرانسان ها می توانند میدان تفکر قبل از کارمحل درک احساسات روحانی دششمین کنگره بین المللی ساختلالات صحبت کردن در انتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری اعداد بینهایت در دنیای مجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین درد از درون است دلایلی که نشان میدهد ما بیادگیری مهارت های جدید دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعلزوم عدم وابستگی به گوگل آمارهای ارائه شده در سطح سفر دشوار اکتشافاولین سلول مصنوعیتقویت سیستم ایمنیمرکز حافظه کجاستعقلانیت بدون تغییرارتباط پیوسته ی جهانتاثیر حرکات چشم بر امواج چیزی شبیه نور تو نیستبه خودت مغرور نشوجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی از عروسک تا کمدید تو همیشه محدود به مقدکمردردرنگین کمانمنابع انرژی از نفت و گاز آیا همه جنایت ها نتیجه بیسم زنبور ، کلیدی برای وارایندرالتنفس هوازی و میتوکندریمسئول صیانت از عقیده کیسعواملی که برای ظهور لغت ااز مخالفت بشنوتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری الزایمرحقیقت غیر فیزیکیهوش احساسیدانشمندان روش هاي جدیدی کودکان میتوانند ناقل بی روح رهاییآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله ها، دارای پرتو اگر تلاش انسان امروز براتو تغییر و تحولیمعادله ها فقط بخش خسته کنمغز انسان برای شادمانی طغم بی پایاناز تکنیکی تا مغز از مغز تتاریکی من و تو و گرد و غباناتوانی از درمان برخی ویبیوگرافیحرکت چرخشی و دائمی کیهانهیچگاه از فشار و شکست نترداروی جدید ضد میگرن