دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ورزش در کمر درد

ورزشهای مفید در کمر درد ، ورزشهایی است که قوس کمر را کمتر کند و باعث گشاد شدن کانال نخاع شود . در این ورزشها تنه کمی به جلو متمایل میشود مانند دوچرخه سواری یا نرم دویدن یا اسکی .

ورزش شنا بايد بطور صحيح انجام شود و ضمن شنا كردن حتي الامكان بايد از بالا آوردن بيش از حد سر از آب كه موجب خم شدن سر و تنه به عقب و افزايش قوس كمر ميشود جلوگيري كرد.
بالا رفتن از پله ها با توجه به اينكه ضمن بالا رفتن بيمار تنه خود را به جلو خم كرده و قوس كمر را كاهش ميدهد ورزش مفيدي است در حالي كه در پايين رفتن از پلهها بيمار تنه خود را متمايل به عقب نموده و باعث افزايش قوس كمر ميشود به همين منظور مبتلايان به كمر درد بهتر است ضمن پايين آمدن از پله ها دستگيره پله را در دست گيرند تا تنه شان كمي به جلو خم شود.

در تنيس بازان خم كردن كمر به عقب براي زدن توپ باعث افزايش قوس كمر ميشود كه براي بيماران مبتلا به كمر درد مضر است. اين بيماران اگر به اين موضوع آگاهي داشته و در ضمن بازي از افزايش قوس كمر خود جلوگيري كنند مانعي ندارد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اینکه خانواده ات سالم باتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مهربانی، شرط موفقیتنقش انتخاب از طرف محیط، نارزش حقیقی زبان قسمت اولجهان مرئی و نامرئینزاع بین جهل و علم رو به پبه زیر پای خود نگاه نکن بخواب سالم عامل سلامتی و یهدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبرکتاب طبیعت در قالب هندسهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتفاوت ایستایی و تکاپوقفس را بشکنسردرد عروقی میگرناگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان بنیادین اطلاعاتنقش سجده بر عملکرد مغزاز کسی که یک کتاب خوانده جهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری الزایمروقتی تو از یاد گرفتن باز درک درست از خود و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله گل زندگیآثار باستانی تمدن های قدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرقدم زدن و حرکت دید را تغیشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج ابزار بقا از نخستین همانماپروتیلینچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تجامعه ی آسمانیدنیای شگفت انگیز کوانتومهندسه ی پایه ایواقعیت های متفاوتدغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و تکلم برخی بیماریهگاهی لازم است برای فهم و افت فشار خون ناگهانی در وتو یک معجزه ایلایو دوم دکتر سید سلمان فشبکیه های مصنوعیابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت چقدر موثر استنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت افراددین، اجباری نیستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن دیگری ضد کرونا از درقیبی قدرتمند در برابر مپول و عقیدهبحتی علمی درباره تمایل بسفرنامه سفر به بم و جنوب الگوبرداری از طبیعتتولید یا دریافت علممنابع انرژي پاک سرچشمه حطلوع و حقیقتابزار بقای موجود زنده از تاریکی من و تو و گرد و غبامرکز حافظه کجاستچیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز از مغز تا حافظه های کاذبهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغوزوز گوشرویا حقی از طرف خداپیر شدن حتمی نیستبخش های تنظیمی ژنومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتانواع سکته های مغزیتوهم جسممنابع انرژی از نفت و گاز مغز چگونه صداها را فیلتر علم اپی ژنتیک دریچه ای بهاتفاق و تصادفتری فلوپرازینمسیر دشوار تکامل و ارتقانگاه محدود و تک جانبه، مشاستفاده از هوش مصنوعی در حس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی جدید برای ای ال اسژن یا نقشه توسعه مغز و نقروش هایی برای جلوگیری از پرتوهای صادر شده از سیاهبرای زندگی سالم، یافتن تسینوریپا داروی ترکیبی ضدانسان باشتکینگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز از بسیاری حقایق می گرعادت همیشه خوب نیستاخلاق پایه تکامل و فرهنگتشخیص ژنتیکی آتروفی های ناتوانی از درمان برخی ویاصلاح خطا با رفتن بر مسیرحس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش احساسیدر ناامیدی بسی امید استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرژیم های غذایی و نقش مهم آنزیم تولید انرژی در سلوبرخی سلولهای عصبی در تلافلج بل، فلجی ترسناک که آنسکته مغزیاولین سلول مصنوعیتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغزتان را در جوانی سیمکشمقالاتارتقا یا بازگشت به قبل ازتغییرات تکاملی سر انسان نرمش های مفید در سرگیجهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاحس و ادراک قسمت شصت و دوهوشیاری و افسردگیدرمان های جدید میگرنکی غایب شدی تا نیازمند دلرجزخوانی هایی که امروز بآیا واکنش های یاد گرفته وبسیاری از بیماری های جدیفراموشی همیشه هم بد نیستستارگانی قبل از آغاز کیهاینترنت بدون فیلتر ماهواتاثیر نگاه انسان بر رفتاموفقیت هوش مصنوعی در امتنقش اتصالات بین سلولهای ارزش حقیقی زبان قسمت دومجهان مشارکتینزاع بین علم و نادانی رو به سخن توجه کن نه گویندهخواب عامل دسته بندی و حفطهر چیز با هر چیز دیگر در تدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمکتاب، سفری به تاریخآیا خداباوری محصول تکاملتفاوت ارباب و رهبر حقیقیقلب و عقلسرطان کمیت گراییاگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدازولام در درمان تشنج نقش غذاها و موجودات دريااز آغاز خلقت تا نگاه انساجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بهفت سین یادگاری از میراث بیماری ای شبیه آلزایمر و ویتنام نوعی کرونا ویروس درک عمیق در حیواناتزیباترین چیز در پیر شدنگلوله ی ساچمه ایآرامش و دانشتمدن پیشرفته ی پیشینیانقدرت مردمشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینابزار بقا از نخستین همانماجرای جهل مقدسچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تجاودانگی مصنوعیدنیا، هیچ استهندسه ی رایج کیهانواقعیت و مجازذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و شناخت حقیقت قسمت چگاهی مغز بزرگ چالش استافت هوشیاری به دنبال کاهتو یک جهان در مغز خودت هسلبخند بزن شاید صبح فردا زشباهت مغز و کیهانابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت اشیادید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن سرطانرموزی از نخستین تمدن بشرپوست ساعتی مستقل از مغز دبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب التهاب شریان تمپورالتولید پاک و فراوان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز طلای سیاهابزار بقای موجود زنده از تاریکی و نورمرکز حافظه کجاستنکاتی در مورد تشنجاز تکامل تا مغز، از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان روش هاي جدیدی یک پیام منفرد نورون مغزی رویاها از مغز است یا ناخوپیشینیان انسان از هفت میبخش بزرگی حس و ادراک ما اسم زنبور ، کلیدی برای وارانگشت ماشه ایتوهمات و شناخت حقیقتمنابع بی نهایت انرژی در دمغز ناتوان از توجیه پیداعلم به ما کمک میکند تا مواتوبان اطلاعات و پلِ بینترک امروزمسئول صیانت از عقیده کیسنگاه انسان محدود به ادرااستفاده از انرژی خلاحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی جدید برای دیابتژن ضد آلزایمرروش هایی ساده برای کاهش اپرسش و چستجو همیشه باقی ابرخی ملاحظات در تشنج های سیگار عامل افزایش مرگ ومانسان جدید از چه زمانی پاتکامل فردی یا اجتماعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز به تنهایی برای فرهنگ عادت کن خوب حرف بزنیاختلال خواب فرد را مستعد تشخیص آلزایمر سالها قبل ناتوانی در شناسایی چهره اصول انجام برخی نرمش ها دحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش در طبیعتدر هم تنیدگی مرزها و بی مکنگره بین المللی سردرد درژیم های غذایی و نقش مهم آینه در اینهبرخی سيناپسها طی تکامل و فلج خوابسال سیزده ماههاوکرلیزوماب داروی جدید شتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟(قسممغط یک گیرنده استتاثیر ویتامین دی بر بیماارتوکين تراپی روشی جديد تغذیه بر ژنها تاثیر داردنرمشهای مهم برای تقویت عبنی عباس، ننگی بر تاریخحس و ادراک قسمت شصت و ششهوشیاری کوانتومیدرمان های جدید در بیماری کیهان خود را طراحی میکندرحم مصنوعیآیا یک، وجود داردبشکه ای که ته نداره پر نمفراموشی و مسیر روحانیسخن نیکو مانند درخت نیکوایندرالتاثیر نگاه انسان بر رفتامولتیپل اسکلروز در زنان نقش تیروئید در تکامل مغزارزش حقیقی زبان قسمت سومجهان هوشمندنزاع بین علم و جهل رو به پبوزون هیگز چیستخودآگاهی و هوشیاريهر جا که جات میشه، جات نیدرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانککتابخانهآیا دلفین ها می تواند از تفاوتهای جنسیتی راهی براقلب دروازه ی ارتباطسرعت فکر کردن چگونه استاگر با مطالعه فیزیک کوانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکان زمان یا حافظه زماننقش غذاها و موجودات دريااز انفجار بزرگ تا انفجار جهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانهم نوع خواری در میان پیشیبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین E برای فعالیت صحدرگیری قلب در بیماری ویرزیباترین چیز در افزایش سگلوئونآرامش و سکونتمدن بشری و مغز اخلاقیقدرت کنترل خودشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مابزار بقا از نخستین همانماجرای عجیب گالیلهنه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تجایی خالی نیستدندان ها را مسواک بزنید تهندسه بنیادینواقعیت و انعکاسذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت اگذر زمان کاملا وابسته به افتخار انسانتو کز محنت دیگران بی غمیلحظات خوش با کودکانشباهت مغز با کیهان مادیابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه فراتر از حفظ تعادلنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت تنها چیزی است که شادیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی الفاگوواکسن سرطانرمز و رازهای ارتباط غیر کپوشاندن خود از نوربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب امواجی که به وسیله ی ماشیتولید سلولهای جنسی از سلمنابع انرژی از نفت و گاز معنی روزهطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقای موجود زنده از تاریکی خواهد ترسیدمرکز خنده در کجای مغز استچگونه مولکول های دی ان ایاز تکامل تا مغز، از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان روشی برای تبدییک پیشنهاد خوب برای آسان رویاهای پر رمز و حیرتی درپیشرفت های جدید علوم اعصبخش بزرگتر کیهان ناشناختسماگلوتید داروی کاهش دهنانگشت نگاری مغز نشان میدتوپیراماتمنابع جدید انرژیمغز و اخلاقعلم بدون توقفاتوسوکسیمایدترکیب آمار و ژنتیکمسئولیت جدیدنگاه از بیرون مجموعهاستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی جدید ضد میگرنژنها نقشه ایجاد ابزار هوروش جدید تولید برقپرسشگری نامحدودبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیاهچاله هاانسان خطرناکترین موجودتکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت53مغز بیش از آنچه تصور میشوعادت کردن به نعمتاختلال در شناسایی حروف و تصویر زیبا از سلولنادیدنی ها واقعی هستنداصول توسعه ی یک ذهن کاملحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش عاطفی قسمت 11در هم تنیدگی کوانتومیکنگره بین المللی سردرد درژیم ضد التهابیآیندهبرداشت مغز ما از گذر زمانفلج خواب چیستسانسور از روی قصد بسیاری ايندگان چگونه خواهند دیدتکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنقش قهوه در سلامتیصفحه اصلیارتباط میکروب روده و پارثبت و دستکار ی حافظهچرا ماشین باید نتایج را پبه قفس های سیاهت ننازحس و ادراک سی و هفتمهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرمان های رایج ام اسکیهانِ هوشیارِ در حال یارحم مصنوعیآیا کیهان می تواند یک شبیبشریت از یک پدر و مادر نیفرایند پیچیده ی خونرسانیسخن و سکوتسخن پاک و ثابتایا کوچک شدن مغزانسان التاثیر ویتامین دی بر بیمامواد کوانتومی جدید، ممکننقش حفاظتی مولکول جدید دارزش خود را چگونه میشناسجهان هوشیارنسبیت عام از زبان دکتر بربوزون هیگز جهان را از متلخودآگاهی و هوشیاريهر حرکت خمیده می شود و هر درمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشکجای مغز مسئول پردازش تجآیا دلفین ها میتوانند باتقلید مرحله ای نسبتا پیشقلب روباتیکسعی کن به حدی محدود نشویاگر تلاش انسان امروز براتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیک کوانتومی بی معنی نقش غذاها و موجودات دريااز بحث های کنونی در ویروسجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر همه چیز موج استبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین E در چه مواد غذایدرگیری مغز در بیماری کویزیر فشار کووید چه باید کرگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش(سکوت) stillness و تکاپوتمدن زیر آبقدرت انسان در نگاه به ابعشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب ابزار بقا از نخستین همانماده ی تاریکنه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تجاذبهدهن، بزرگترین سرمایههندسه در پایه ی همه ی واکواقعیت خلا و وجود و درک مذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت دگذشته را دفن کنافراد آغاز حرکت خودشان رتو پیچیده ترین تکنولوژی لرزش ناشی از اسیب به عصبشباهت کیهان و مغزابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت خواب و رویادیدگاه نارسای دوگانه ی مواکسن ضد اعتیادرمز پیشرفت تواضع است نه طپیموزایدبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب امیوتروفیک لترال اسکلروتولترودینمنابع انرژی از نفت و گاز معادله ها فقط بخش خسته کنطوفان زیباییابزار بقای موجود زنده از تاریخ همه چیز را ثبت کردهمرگ چیستچگونه میتوان با قانون جناز تکامل تا مغز، از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش، قفل ذهن را باز میکنیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویای شفافپیشرفت در عقل است یا ظواهبخش دیگری در وجود انسان هسندرم کووید طولانیانتقال ماده و انرژیتوانایی مغز و دیگر اجزای مناطق خاصی از مغز در جستجمغز و اخلاقعلم در حال توسعهاتصال مغز و کامپیوترترکیب حیوان و انسانمسئولیت در برابر محیط زینگاه از دور و نگاه از نزداستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی جدید ضد الزایمرژنها ، مغز و ارادهروش صحبت کردن در حال تکامآلودگی هوا چالش قرن جدیدبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله های فضایی منابعانسان عامل توقف رشد مغزتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسممغز برای فراموشی بیشتر کعادت دادن مغز بر تفکراختلال در شناسایی حروف و تصویر زیبای اصفهاننادانی در قرن بیست و یکم،اصول سلامت کمرحس و ادراک قسمت بیست و چههوش عاطفی قسمت نهمدر هم تنیدگی کوانتومی و پکنترل همجوشی هسته ای با هرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآینده ی انسان در فراتر ازبررسي علل احتمالي تغيير فلج دوطرفه عصب 6 چشمسانسور بر بسیاری از حقایايا اراده آزاد توهم است یتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنقش مهاجرت در توسعه نسل اسوالات پزشکیارتباط ماده و انرژیثبت امواج الکتریکی در عصچرا مغز انسان سه هزار سالبه مغز خزندگان خودت اجازحس و ادراک- قسمت پنجاه و هیچ چیز همیشگی نیستدرمان های علامتی در ام اسکیست هیداتید مغزرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآیا گذشته، امروز وآینده بعد پنجمفرایند تکامل و دشواری هاآیا پیدایش مغز از روی تصابعد از کرونافرایند حذف برخی اجزای مغسختی ها رفتنی استایا این جمله درست است کسیتاثیر ویروس کرونا بر مغز موجود بی مغزی که می تواندنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز فرد ایستا و متعصب بگذرجهان های بسیار دیگرنسبت ها در کیهانبی نهایت در میان مرزهاخودت را از اندیشه هایت حفهرچیز با یک تاب تبدیل به درمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزکرونا چه بر سر مغز می آورآیا دست مصنوعی به زودی قاتقلید از روی طبیعتقلب را نشکنشلیک فراموشیاگر خواهان پیروزی هستیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیزمهای دفاعی در برابنقش غذاها در کاهش دردهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباهمه چیز در زمان مناسببیماری اضطراب عمومیویتامین کادرگیری مغز در بیماران مبزیرفون داروی ضد ام اسگنجینه ای به نام ویتامین آزمون تجربی، راهی برای رتمدنی قدیمی در شمال خلیج قدرت ذهنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ابزار بقا از نخستین همانماده ی خالیچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهندسه زبانِ زمان استوالزارتان داروی ضد فشار ذهن تو همیشه به چیزی اعتقبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت سگربه شرودینگر و تاثیر مشافراد بی دلیل دوستدار تو تو آرامش و صلحیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فنور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت در علم، هرگز نهایی دژا وو یا اشنا پنداریواکسن علیه سرطانرمز بقای جهش ژنتیکیپیموزایدبحثی در مورد نقش ویتامين سفری به آغاز کیهانامید نیکو داشته باش تا آنتومورها و التهاب مغزی عامنابع انرژی از نفت و گاز معجزه های هر روزهطولانی ترین شبابزار بقای موجود زنده از تازه های اسکیزوفرنی(جنومرگ و میر پنهانچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکامل تا مغز، از مغز تحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی از عروسک بازی دائما بخوانیک جهش ممکن است ذهن انسانروان سالمپیشرفت ذهن در خلاقیت استبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم گیلن باره به دنبال اندوه در دنیا استتوازن مهمتر از فعالیت زیمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز و سیر تکامل ان دلیلی علم راهی برای اندیشیدن ااثر مضر مصرف طولانی مدت رترازودونمستند جهان متصلنگاه از درون مجموعه با نگاستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی سل سپتژنهای مشترک بین انسان و وروشهای نو در درمان دیسک بآلودگی هوا و ویروس کرونابرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله ها، دارای پرتو انسانیت در هم تنیده و متصتکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟عارضه جدید ویروس کرونا ساختلالات مخچهتصویربرداری فضاپیمای آمنازوکلسیناضطراب و ترسحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش عاطفی قسمت هفتمدر هم تنیدگی کوانتومی و دکنترل جاذبهرژیم غذایی ضد التهابیآینده ی علم و فیزیک در60 ثبررسی و اپروچ جدید بر بیمفناوری هوش مصنوعی نحوه خساهچاله ها تبخیر نمیشودايا اراده آزاد توهم است یتکثیر سلول در برابر توقف منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنقش میدان مغناطیسی زمین پیامهای کاربرانارتباط متقابل با همه ی حیجلو رفتن یا عقبگردچرا مغزهای ما ارتقا یافت به نقاش بنگرحس و ادراک- قسمت بیست و پهیچ وقت خودت را محدود به درمان ژنتیکی برای نوآوریکیست کلوئید بطن سومرساناها و ابر رساناها و عرشته نوروایمونولوژی و نقآیا آگاهی پس از مرگ از بیبعد از کرونافراتر از دیوارهای باورسرنوشتایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر ژنها بر اختلالات خموجودات مقهور ژنها هستندنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز مخالفت بشنوجهان هایی در جهان دیگرنسبت طلایی، نشانه ای به سبی ذهن و بی روحخودروهای هیدروژنیهز ذره، یک دنیاستدرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش ترکریستال هاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتقلید از طبیعتقیچی ژنتیکیشلیک فراموشیاپی ژنتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملهمه چیز در زمان کنونی استبیماری بیش فعالیویتامین کا و استخواندرگیری مغزی در سندرم کووزیرک ترین مردمگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون ذهنی گربه ی شرودینتمرکز و مدیتیشنقدرت عشقشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزابزار بقا از نخستین همانماده ای ضد التهابینه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تجدا کردن ناخالصی هادو بیماری روانی خود بزرگ هندسه، نمایشی از حقیقتواکنش های ناخودآگاه و تقذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت تریزبان جانسوزگزیده ای از وبینار یا کنفافزایش قدرت ادراکات و حستو افق رویداد جهان هستیلزوم سازگاری قانون مجازاشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه تاثیر گذار بر حافظهنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی از عروسک های بدژاوو یا آشناپنداریواکسنی با تاثیر دوگانه ارمز جهانپیچیدگی های مغزمگسبحثی در مورد نقش کلسیم و سقوط درون جاذبه ای خاص، چامید نجاتتومورهای نخاعیمنابع انرژی از نفت و گاز معجزه ی چشمطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقای موجود زنده از تازه های بیماری پارکینسومرگ و میر بسیار بالای ناشچگونه هموساپينس بر زمین از تکامل تا مغز، از مغز تحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای مصرفی در ام اسیک رژیم غذایی جدید، می توروبات های ریز در درمان بیپیشرفتی مستقل از ابزار هبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم پیریفورمیساندوه دردی را دوا نمیکندتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز کوانتومیعلم ساختن برج های چرخاناثرات فشار روحی شدیدتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمشکل از کجاستنگاه حقیقی نگاه به درون ااستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی ضد چاقیژنهای هوش ، کدامندروشهای شناسایی قدرت شنواآلودگی هوا و پارکینسونبرخی نرمش های گردنسیاهچاله و تکینگی ابتدایانسانیت در برابر دیگرانتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز بزرگ چالش است یا منفععدم توقف تکامل در یک اندااختلالات حرکتی در انسانتصور از زمان و مکاننباید صبر کرد آتش را بعد اطلاع رسانی اینترنتیحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش عاطفی قسمت پنجمدر هر سوراخی سر نکنکندر در بیماریهای التهابرژیم غذایی ضد دردآیا فراموشی حتمی استبررسی ژنها در تشخیص بیمافیلمی بسیار جالب از تغییسایه را اصالت دادن، جز فرای نعمت من در زندگیمتأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنقش محیط زندگی و مهاجرت دسایتهای دیگرارتباط چاقی و کاهش قدرت بجلوتر را دیدنچرا ویروس کرونای دلتا وابه نقاش بنگرحس و ادراک- قسمت شصت و چههیچ کاری نکردن به معنی چیدرمان پوکی استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز فرایندی پیچیده اآیا امکان بازسازی اندامهبعد از کرونا دلخوشی بیهوفرد موفقسریع دویدن مهم نیستایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر کلام در آیات کلام بموسیقی نونقش داروهاي مختلف معروف از نخستین همانند سازها تجهان یکپارچهنشانه های گذشته در کیهان بی شرمیخورشید مصنوعیهزینه ای که برای اندیشیددروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره ککریستال زمان(قسمت اولآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتقویت استخوان در گرو تغذقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصشنا در ابهای گرم جنوب نیاابتدا سخت ترین استتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکنیکی تا مغز از مغز تجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملهمه چیز، ثبت می شودبیماری تی تی پیویتامین کا در سبزیجاتدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیست شناسی کل در جزء فراکگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه شرودینگرتمرکز بر هدفقضاوت ممنوعشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانماده، چیزی نیستنهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تجدایی خطای حسی استدو بار در هفته ماهی مصرف هنر فراموشیواکنش به حس جدیدذهن سالمباور و کیهان شناسیزبان ریشه هایی شناختی اسافزایش مرگ و میر سندرم کوتو انسانی و انسان، شایستلزوم سازگاری قانون مجازاشجاعت و ترسابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکمدل همه جانبه نگر ژنرالینورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی از عروسک های بدگرگونی های نژادی و تغییواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرمز جهان خاصیت فراکتالپیچیدگی های مغزی در درک زبحثی در مورد حقیقت فضا و سلول های مغزی عامل پارکیامید جدید بر آسیب نخاعیتومورهای ستون فقراتمنابع انرژی از نفت و گاز معجزه ی علمطبیعت موجی جهانابزار بقای موجود زنده از تبدیل پلاستیک به کربن و سمرگ انتقال است یا نابود شچگونه هوشیاری خود را توساز تکامل تا مغز، از مغز تحریص نباشهوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای ام اسیکی از علل محدودیت مغز امروبات کیانپاسخ گیاهان در زمان خوردبدون پیر فلکسندرم پس از ضربه به سراندوهگین نباش اگر درب یا توسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست قسمت مغز آیندگان چگونه است ؟علایم کمبود ویتامین E را اثرات مفید قهوهتراشه ی بیولوژِیکمشکلات نخاعینگاه دوبارهاستیفن هاوکینگ در مورد هحس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی ضد چاقیژنهای حاکم بر انسان و انسروشی برای بهبود هوش عاطفآلزایمربرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله ی منفرد یا سیاهانسان، گونه ای پر از تضادتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز بزرگ چالشهای پیش روعدم درکاختلالات صحبت کردن در انتصادف یا قوانین ناشناختهنبرو و انرژی مداوماطلاعات حسی ما از جهان، چحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش عاطفی قسمت اولدر والنتاین کتاب بدید همکوچ از محیط نامناسبراه فراری نیستآیا ممکن است موش کور بی مبررسی بیماری التهابی رودفیزیک مولکولها و ذرات در ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ای همه ی وجود منتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنقش نگاه از پایین یا نگاهارتباط هوش ساختار مغز و ژجمجمه انسان های اولیهچرا پس از بیدار شدن از خوبه نادیدنی ایمان بیاورحساسیت روانی متفاوتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدرمان پوکی استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیرشد مغز علت تمایل انسان بآیا انسان با مغز بزرگش اخبعد از کرونا دلخوشی بیهوفرد یا اندیشهسریعترین کامپیوتر موجودایا بدون زبان میتوانیم تتاثیر کپسول نوروهرب بر نموسیقی هنر مایع استنقش درختان در تکاملاز نخستین همانند سازها تجهان یکپارچهنشانه های پروردگار در جهبی عدالتی در توزیع واکسن خوش قلبی و مهربانیهزینه سنگین انسان در ازادریای خدازندگی هوشمند در خارج از زکریستال زمان(قسمت دوم)آیا راهی برای رفع کم آبی تقویت حافظه یا هوش مصنوعقانون مندی نقشه ژنتیکی مشناخت و معرفت، و نقش آن دابتدایی که در ذهن دانشمنما اکنون میدانیم فضا خالنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز و از مغز جهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماهمه ی سردردها بی خطر نیستبیماری دویکویتامین بی 12 در درمان درددرگیری اعصاب به علت میتوبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی باور حقیقت یا گوشت خواری یا گیاه خواریآزادی عقیده، آرمانی که تتمساح حد واسط میان مغز کوقطار پیشرفتشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانماده، چیزی بیش از یک خلا نهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میهنر حفظ گرهواکسن های شرکت فایزر آمرذهت را روی چیزهای مفید متباد و موجزبان شناسی مدرن در سطح سلافزایش سرعت پیشرفت علوم تو با همه چیز در پیوندیلزوم عدم وابستگی به گوگل شرکت نورالینک ویدیویی ازابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکمدل هولوگرافیک ژنرالیزهنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش قدرت استوبینار اساتید نورولوژی درنگ کردن، حقیقت نیستپیوند قلب خوک، به فرد دچابحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های بنیادیامید درمان کرونا با همانتوهم فضای خالیمنابع انرژی از نفت و گاز معجزه ی علم در کنترل کرونطبیعت بر اساس هماهنگیابزارهای پیشرفته ارتباط تبدیل تراکت صوتی مصنوعی مرگ تصادفیچگونه واکسن کرونا را توزاز تکامل تا مغز، از مغز تحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای تغییر دهنده ی سییافته های نوین علوم پرده روح در جهانی دیگر استپختگی پس از چهل سالگي به برنامه و ساختار پیچیده مسندرم دزدی ساب کلاویناندام حسی، درک از بخش هایتوصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست قسمت مغز انسان ایا طبیعتا تماعلایم کمبود ویتامین E را اثرات مفید روزه داریتربیت کودکان وظیفه ای مهمشکلات بین دو همسر و برخینگاهی بر قدرت بینایی درااستیفن هاوکینگ در تفسیر حس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروی ضد تشنج با قابليت تکل اقیانوس در یک ذرهروشی جدید در درمان قطع نخآملودیپین داروی ضد فشار برخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی تولید کنندهانعطاف پذیری مکانیسمی علتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوعسل طبیعی موثر در کنترل باختلالات عضلانی ژنتیکتظاهر خوابیده ی مادهچت جی پی تیاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت بیستمهوش عاطفی قسمت دهمدر یک فراکتال هر نقطه مرککوچک شدن مغز از نئاندرتاراه های جدید برای قضاوت رآیا ما کالا هستیمبررسی سیستم تعادلی بدن افیزیک و هوشیاریساخت شبکه عصبی با الفبای ای آنکه نامش درمان و یادشتئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنقش نظام غذایی در تکامل مارتباط پیوسته ی جهانجنبه های موجی واقعیتچرا ارتعاش بسیار مهم استبه هلال بنگرخفاش با شیوع همه گیری جدیهیچ کس حقیقت را درون مغز درمان ام اس(مولتیپل اسکلکاهش دوپامین عامل بیماریرشد در سختی استآیا احتمال دارد رویا از آتفکر قبل از کارفرد حساس از نظر عاطفی و بسرگیجه از شایعترین اختلاایا تکامل هدفمند استتاثیر کپسول نوروهرب بر تمیهمانهای ناخوانده عامل نقش ذهن و شناخت در حوادث از نخستین همانند سازها تجهان کنونی و مغز بزرگترینظام مثبت زندگیبیمار 101 ساله، مبتلا به سخوشبختی دور از رنج های مهزاران سال چشم های بینا ودرک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودکریستال زمان(قسمت سوم)آیاما مقهور قوانین فیزیکتقویت سیستم ایمنیقانون گذاری و تکاملشناخت حقیقت یا آرزوهای گابتذال با شعار دینما از اینجا نخواهیم رفتنقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسهمیشه چشمی مراقب و نگهبابیماری دیستروفی میوتونیویتامین بی هفدهدرختان اشعار زمینبیهوشی در بیماران دچار ازیست، مرز افق رویداد هستگیلگمش باستانی کیستآزار دیگری، آزار خود استتنفس هوازی و میتوکندریلمس کوانتومیشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانماست مالینهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میهنر رها شدن از وابستگیواکسن کووید 19 چیزهایی که ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگزارش یک مورد جالب لخته وباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی نوین نیازمند افسردگی و اضطراب در بیماتو با باورهایت کنترل میشمقاومت به عوارض فشار خون شربت ضد خلطابزار بقای موجود زنده از تاثیر رو ح و روان بر جسممدل هولوگرافیک تعمیم یافنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز- از مغز حقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش محدود به ابعاد چهاروجود قبل از ناظر هوشمندرنگین کمانپیوند مغز و سر و چالشهای بحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اامیدوار باش حتی اگر همه چتوهم فضای خالی یا توهم فضمنابع انرژی از نفت و گاز معجزه در هر لحظه زندگیطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزارهای بقا از نخستین هتبدیل سلولهای محافط به سمرگی وجود نداردچگونه آن شکری که می خوریماز تکامل تا مغز، از مغز تحس متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای ضد بیماری ام اس ویاد گرفتن مداومروح رهاییپروژه ی ژنوم انسانیبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم سردرد به دلیل افت فانرژی بی پایان در درون هرتوصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز انسان برای ایجاد تمدعلت خواب آلودگی بعد از خواثرات مضر ماری جواناترجمه ای ابتدایی از اسرامشکلات روانپزشکی پس از سنگاهی بر توانایی اجزاي باستخوان های کشف شده، ممکحس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی به شناسایی کاداروی ضد تشنج با قابليت تکلمات بلند نه صدای بلندروشی جدید در درمان نابینآموزش نوین زبانبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاره ی ابلهاناهرام مصر از شگفتی های جهتکامل تکنولوژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز بزرگترین مصرف کننده عشق درونی به یگانگی خلقتاختراع جدید اینترنت کوانتظاهری از ماده است که بیدچت جی پی تیاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت دهمهوش عاطفی قسمت دومدر کمتر از چند ماه سوش جدکوچکترین چیز یک معجزه اسراه های جدید برای قضاوت رآیا ما تنها موجودات زنده بررسی علل کمر درد در میانفیزیکدانان ماشینی برای تساختن آیندهایمپلانت مغزیتئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری در کجاست؟ قنقش نظریه تکامل در شناساارتباط انسانی، محدود به جنسیت و تفاوت های بیناییچرا بیماری های تخریبی مغبه کدامین گناه کشته شدندخلا، حقیقی نیستهیچ اندر هیچدرمان تومورهای مغزی با ادرمان تشنجکاهش سن بیولوژیکی، تنها ز گهواره تا گورآیا احتمال دارد رویا از آتفکر خلا ق در برابر توهم فردا را نمیدانیمسرگردانیایجاد احساساتتاثیر کپسول نوروهرب بر سمیوتونیک دیستروفینقش روی و منیزیم در سلامتاز نخستین همانند سازها تجهان کاملی در اطراف ما پرنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری لبر و نابینایی آنخانه ی تاریکهستي مادي ای که ما کوچکتردرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را برکشف مکانیسم عصبی خوانش پآب زندگی است قسمت چهارمتلقین اطلاعات و حافظهقانون جنگلشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وابداع دی ان ای بزرگترین دما اشیا را آنطور که هستندنمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواهمیشه اطمینان تو بر خدا ببیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین دی گنجینه ای بزردرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرگیاه بی عقل به سوی نور میآسيب میکروواسکولاریا آستنفس هوازی و میتوکندریلوب فرونتال یا پیشانی مغشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکماست مالی با هوش انسانیچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های دو سوی واقعیتهنر، پر کردن است نه فحش دواکسن کرونا و گشودن پنجرذره ی معین یا ابری از الکگشایش دروازه جدیدی از طربار بزرگ ایستادن بر دو پازبان، نشان دهنده ی سخنگو اقلیت خلاقتو باید نیکان را به دست بمقابله ی منطقی با اعتراضشش مرحله تکامل چشمابزار بقای موجود زنده از تاثیر روده بر مغزمدل های ریز مغز مینی بریننوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز- از مغز حل مشکلهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش بی نهایتوراپامیل در بارداریرهبر حقیقیپیوند اندام از حیوانات ببحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنامیدواری و مغزتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منابع انرژی از نفت و گاز معرفت و شناختظهور امواج مغزی در مغز مصابزارهای بقا ازنخستین همتبر را بردارمراحل ارتقای پله پله کیهچگونه انتظارات بر ادراک از روده تا مغزحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی فامپیریدین یا نورلیاد بگیر فراموش کنیروزه داری متناوب، مغز را پروژه ی ژنوم انسانیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سوپاپ ها یا ترانزیستورهاانرژی تاریکتوصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز انسان برای شادمانی طعماد الدین نسیمی قربانی اجزای پر سلولی بدن انسان ترس و آرمان هامشکلات روانپزشکی در عقب نگاهت را بلند کناستروژن مانند سپر زنان دحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروی ضد تشنج توپیراماتکلوزاپین داروی ضد جنونروشی جدید در درمان سکته مآمارهای ارائه شده در سطح برخی اصول سلامت کمرسیاره ابلهاناولویت بندی ها کجاستتکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز حریص برای خون، کلید تعصب حقوق نورولووادامه بحث تکامل چشمتعداد کلی ذهن ها در جهان نتایج نادانی و جهلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش عاطفی قسمت سومدر آرزوهایت مداومت داشتهکووید نوزده و خطر بیماری راه پیروزی در زندگی چیستآیا مغز تا بزرگسالی توسعبزرگ فکر کنفاجعه ی جهل مقدسساختار فراکتال وجود و ذهایمپلانت مغزی کمک میکند تا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری در کجاست؟(قنقش هورمون های تیروئید دارتباط از بالا به پایین مجنسیت و تفاوت های بیناییچرا حیوانات سخن نمی گوینبه امید روزهای بهترخلا، خالی نیستهیچگاه از فشار و شکست نترهیپرپاراتیروئیدیسمدرمان جدید ALSکایروپاکتیک چیستزمین در برابر عظمت کیهانآیا برای تولید مثل همیشه تفاوت مغز انسان و میمون هفرزندان زمان خودسربازان ما محققا غلبه می ایران بزرگتاثیر کپسول نوروهرب بر سمیگرن و پروتئین مرتبط با نقش روزه داری در سالم و جاز نشانه ها و آثار درک شدجهان پیوستهنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری های میتوکندریهستی ما پس از شروعی چگال درک و احساسزندگی در سیاهچالهکشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت هفتمتلاش ها برای کشف منابع جدقانون جنگلشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار هوش در حال ارتقا ازما به جهان های متفاوت خودنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیهمیشه داناتر از ما وجود دبیماریهای تحلیل عضلانی اویروس مصنوعیدردهای سال گذشته فراموش بیوگرافیزبان مشترک ژنتیکی موجوداگیاه خواری و گوشت خوار کدآسیب ها ناشی از آلودگی هوتنفس بدون اکسیژنلوتیراستامشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکماشین دانشچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی متن و تصویر به صوردولت یا گروهکهوموارکتوس ها ممکن است دواکسن کرونا از حقیقت تاتذرات کوانتومی زیر اتمی قپل جویی اصفهانبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، وسیله شناسایی محیطالکترومغناطیس شنوایی و هتو تغییر و تحولیمقابله با کرونا با علم اسششمین کنگره بین المللی سابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر مدیون خود ناموجودنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز- از مغزتحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان موفق به بازگردورزش هوازی مرتب خیلی به قروی و منیزیم در تقویت استپیوند سر آیا ممکن استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق امیدی به این سوی قبر نیستتوهم چیستمنابع انرژی از نفت و گاز مغز فکر میکند مرگ برای دیظرف باید پر شود چه با چرک ابزارهای بقای موجود زندهتحریک عمقی مغزمرز مرگ و زندگی کجاستچگونه به سطح بالایی از هواز سایه بگذرحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی لیراگلوتیدیادگیری مهارت های جدید دروزه داری و بیمار ی ام اس پروانه ی آسمانیبرین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانرژی تاریک که ما نمی توتوضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز انسان برای شادمانی طعوامل موثر در پیدایش زبااجزایی ناشناخته در شکل گتسلیم شدن از نورون شروع ممشاهده گر جدای از شیء مشاچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار آفرینش در موجحس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدارویی خلط آورکلام و زبان، گنجینه ای بسريتوکسيمب در درمان ام اسآن چیزی که ما جریان زمان برخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهاناولین مورد PML به دنبال تکتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز در تنهایی آسیب میبینعضلانی که طی سخن گفتن چقداداراوون تنها داروی تاییتعذیه ی ذهننجات در راستگوییاعتماد به خودحس و ادراک قسمت سومهوش عاطفی قسمت ششمدر آسمان هدیه های نادیدنکودک هشت ساله لازم است آدراه انسان شدن، راه رفتن وآیا همه جنایت ها نتیجه بیبزرگ شدن مغز محدود به دورفاصله ها در مکانیک کوانتساختار شبکه های مغزی ثابایمپلانت نخاعی میتواند دتا بحر یفعل ما یشامنبع خواب و رویانقش هورمون زنانه استروژنارتباط بین هوش طبیعی و هوجهل مقدسچرا حجم مغز گونه انسان دربه بالا بر ستارگان نگاه کخلاصه ای از مطالب همایش مبه بالاتر از ماده بیندیشخلاصه ای از درمان های جدیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان جدید میگرن با انتی کار با یگانگی و یکپارچگیزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا بزرگ شدن مغز فقط در دتفاوت ها و تمایزها کلید بفرضیه ای جدید توضیح میدهسردرد میگرنایرادهای موجود در خلقت بتاثیر کتامین در درمان پامیگرن سردردی ژنتیکی که بنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز نظر علم اعصاب یا نرووسجهان پیوستهنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری های مغز و اعصاب و و هر کس تقوای خدا پیشه کندرک کنیم ما همه یکی هستیمزندگی زمینی امروز بیش از کشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت اولتلاش هایی در بیماران قطع قانونمندی و محدودیت عالمشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و ابزار بقا از نخستین همانما با کمک مغز خود مختاريمنمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرهمیشه راهی هستبیماری، رساله ای برای سلویرایش DNA جنین انسان، بردردی که سالهاست درمان نشبیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان چهار حرفی حیات زمینگیرنده باید سازگار با پیآشنا پنداریتنها مانع در زندگی موارد لوزالمعده(پانکراس)مصنوعشاید درست نباشدابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی هوشیاری در مغز مادوچرخه سواری ورزشی سبک و هورمون شیرساز یا پرولاکتواکسن کرونا ساخته شده توذرات کوانتومی زیر اتمی قپل خواجو اصفهانبارداری بدون رحمسفر فقط مادی نیستالکتروتاکسی(گرایش و حرکتو جهانی هستی که خودش را ملاحظه های اخلاقی دربارهصبر بسیار بایدابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر مدیریت اینترنت بر جنگنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز، از مغز حمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان نورون مصنوعی سورزش هوازی ، بهترین تمریرویا و واقعیتپیوند سر، یکی از راه حلهابحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهامیدی تازه در درمان سرطاتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز مغز قلبعقل مجادله گرابزارهای بقای از نخستین تحریک عمقی مغز در آلزایممرز بین انسان و حیوان کجاچگونه باغبانی باعث کاهش از علم جز اندکی به شما داحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی تشنجی درباردارییادآوری خواب و رویاروزه داری سلول های بنیادپرواز از نیویورک تا لوس آبرای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانرژی خلا ممکن استتیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز انسان رو به کوچک تر شعوامل ایجاد لغت انسانی و احیای بینایی نسبی یک بیمتشنچ پانایوتوپولوس تشنج مشاهده آینده از روی مشاهچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار بازسازی اندام هاحس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداستانها و مفاهیمی اشتباکلرال هیدرات برای خوابانریه زغالیآنچه ناشناخته است باید شبرخی بیماری های خاص که بدسیر آفرینش از روح تا مغز اولین مورد پیوند سر در انتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز را از روی امواج بشناسغم بی پایانادب برخورد با دیگرانتغییر الگوی رشد مغزی با زنخاع ما تا پایین ستون فقراعتماد به خودحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش عاطفی بیشتر در زناندر آستانه ی موج پنجم کوویکودک ایرانی که هوش او از راه بی شکستآیا هوش مصنوعی می تواند نبزرگ شدن تقریبا ناگهانی فاصله ی همیشگی تصویر سازسادیسم یا لذت از آزار دادایمان به رویاتاول کف پا و حقیقتمنتظر نمان چیزی نور را بهنقش ویتامین K در ترمیم اسارتباط شگفت مغز انسان و فجهان فراکتالچرا خشونت و تعصبچرا در مغز انسان، فرورفتبه جای محکوم کردن دیگران خم شدن فضا-زمانهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان جدید کنترل مولتیپلکاربرد روباتهای ريزنانوزمان چیستآیا تکامل و تغییرات ژنتیتفاوت ها را به رسمیت بشنافساد اقتصادی سیتماتیک درسردرد میگرن در کودکاناکسی توسین و تکامل پیش اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن شدید قابل درمان اسنقش رژیم غذایی در رشد و ااز نظر علم اعصاب اراده آزجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارنظریه ی ریسمانبیماری وسواسوفور و فراوانیدرک احساسات و تفکرات دیگزندگی زودگذرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت دومتلاشی برای درمان قطع نخاقارچ بی مغز در خدمت موجودشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط ابزار بقا از نخستین همانما بخشی از این جهان مرتبطچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختهمیشه عسل با موم بخوریمواقعیت فیزیکی، تابعی از درس گرفتن از شکست هابیان حقیقتزبان نیاز تکاملی استگالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریتنها در برابر جهانلیروپریم داروی ترکیبی ضدشب سیاه سحر شودابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکمباحث مهم حس و ادراکنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تحفره در مغزدورترین نقطه ی قابل مشاههوش فوق العاده، هر فرد اسواکسن ایرانی کرونا تولیدذرات کوانتومی زیر اتمی قپلاسمای غالببازگشت از آثار به سوی خداسفر نامه سفر به بم و جنوب الکترودهای کاشتنیتو دی ان ای خاص ميتوکندريملاحظات بیهوشی قبل از جرصرع و درمان های آنابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر مداخله ی زیانبار انساننیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز، از مغز حمایت از طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان یک فرضیه رادیکورزش و میگرنرویا و کابوسپیوندی که فراتر از امکانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای بنیادی مصنوعی درامگا سه عامل مهم سلامتتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز مغز ما کوچکتر از نیم نقطهعقلانیت بدون تغییرابزارهای دفاعی و بقای موتداوم مهم است نه سرعتمرز جدید جستجو و اکتشاف، چگونه تکامل مغزهای کنونیازدواج های بین گونه ای، رحس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ALSیاری خدا نزدیک استروزهای بد باقی نمیماندپروتئین های ساده ی ابتدابرای پیش بینی آینده مغز دسوخت هیدروژنی پاکانسان قدیم در شبه جزیره عتیک و اختلال حرکتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز انسان رو به کوچکتر شدعواملی که برای ظهور لغت ااحیای بینایی نسبی یک بیمتشنج چیستمطالبه ی حق خودچالش هوشیاری و اینکه چرا اصل بازخوردحس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی درمانگر کامپیدخالت در ساختار ژنهاکمردردریواستیگمینآنچه واقعیت تصور میکنیم برخی توجهات در ببمار پارسیستم تعادلی بدناولین هیبرید بین انسان و تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز زنان جوانتر از مغز مرغم بی پایانادراک ما درک ارتعاشی است تغییر زودتر اتصالات مغزینخستین تمدن بشریاعداد بینهایت در دنیای محس و ادراک قسمت سی و ششمهوش عاطفی در زنان بیشتر ادر درمان بیماری مولتیپل کودکان میتوانند ناقل بی رابطه تشنج و اوتیسمآیا هوش مصنوعی زندگی بشربزرگترین خطایی که مردم مفتون های زیستیسازگاری با محیط بین اجزااین پیوند نه با مغز بلکه تابوهای ذهنیمنحنی که ارتباط بین معرفنقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط شگفت انگیز مغز انجهان قابل مشاهده بخش کوچچرا ذرات بنیادی معمولاً به خودت مغرور نشوخونریزی مغز در سندرم کووهدف یکسان و مسیرهای مختلدرمان جدید ای ال اس، توفرکاربرد روباتهای ريز، در آیا جنین انسان، هوشمندی تفاوت های بین زن و مرد فقفشار و قدرتسردرد و علتهای آناگر فقط مردم میفهمیدند کتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان مغناطيسي زمین بشر نقش زنجبیل در جلوگیری از از نظر علم اعصاب اراده آزجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلنظریه تکامل در درمان بیمبیماری کروتز فیلد جاکوبوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرک تصویر و زبان های مخلتزندگی سلول در بدن، جدای اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت سومتلاشی تازه برای گشودن معقبل از آغازشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیابزار بقا از نخستین همانما تحت کنترل ژنها هستیم یچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز اهمجوشی هسته ای، انرژِی بواقعیت چند سویهدست کردن در گوشبیست تمرین ساده برای جلوزبان و کلمه حتی برای کسانگام کوچک ولی تاثیرگذارآغاز فصل سرما و دوباره تکتنهایی رمز نوآوری استلیس دگرامفتامین یا ویاسشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن منوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تحق انتخابديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی می تواند بر احواکسن اسپایکوژنرفتار مانند بردهپمبرولیزوماب در بیماری چبازگشت به ریشه های تکاملسفر به مریخ در 39 روزالگو نداشتیمتو در میانه ی جهان نیستی ممانتین یا آلزیکسا یا ابضرورت زدودن افکارابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاهخواری بر مدارک ژنتیکی چگونه انسانچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز، از مغز حوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسورزش بهترین درمان بیش فعرویا و خبر از آیندهپیوستگی همه ی اجزای جهانبحثی درباره احساسات متفاسلام تا روشناییامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتوهم بی خداییمنابع انرژی از نفت و گاز مغز مانند تلفن استعقیده ی بی عملابعاد و نیازهای تکاملیتداخل مرزها و صفات با بینمزایای شکلات تلخ برای سلچگونه جمعیت های بزرگ شکل اسکار، لگوی هوشمندحس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید s3 در درمان ام ژن همه چیز نیستروزهای سختپروتز چشمبرای اولین بار دانشمندانسودمندی موجودات ابزی بر انسان میوه ی تکاملتیروفیبان موثر در سکته ی منبع هوشیاری کجاست قسمت مغز ایندگان چگونه استعوارض ازدواج و بچه دار شداحساس گذر سریعتر زمانتشنج و حرکات شبه تشنجی قامطالبی در مورد تشنجچالش هوشیاری و اینکه چرا اصل در هم تنیدگی و جهانی حس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدر مانهای کمر دردکمردرد ناشی از تنگی کاناریاضیات یک حس جدید استآنچه حس می کنیم، نتیجه ی برخی توصیه ها برای واکسیسیستم دفاعی بدن علیه مغز اولین تصویر در تاریخ از ستکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغزهای کوچک بی احساسغیرقابل دیدن کردن مادهادغام میان گونه های مختلتغییر عمودی سر انسان از پنخستین تصویر از سیاهچالهبقای حقیقی در دور ماندن احس و ادراک قسمت سیزدهمهوش عاطفی در زنان بیشتر ادر سال حدود 7 میلیون نفر کودکان خود را مشابه خود ترادیوی مغز و تنظیم فرکانآیا هوش ارثی دریافتی از پبزرگترین درد از درون است فروتنی و غرورستم با شعار قانون بدترین این اندوه چیستتاثیر فکر بر سلامتمنشأ اطلاعات و آموخته ها نقش گرمایش آب و هوا در همارتباط شگفت انگیز مغز انجهان موازی و حجاب هاچراروياها را به یاد نمی آبه دنبال رستگاری باشخواندن ، یکی از شستشو دهنهدف یکسان، در مسیرهای متدرمان جدید سرطانکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جهان ذهن و افکار ما متفاوت های تکاملی در مغز وفضای قلب منبع نبوغ استسردرد تنشناگر میدانی مصیبت بزرگتر تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان های مغناطیسی قابل نقش زبان در سلطه و قدرت ااز واقعیت امروز تا حقیقتجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بنظریه تکامل در درمان بیمبیماری گیلن باره و بیماروقتی فهمیدی خطا کردی برگدرک حقیقت نردبان و مسیری زندگی، مدیریت انرژیکشتن عقیده ممکن نیستآب، زندگی است(قسمت پنجم)تلاشی جدید در درمان ام اسقبل از انفجار بزرگشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سابزار بقا از نخستین همانمانند آب باشچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنهمراه سختی، اسانی هستواقعیت چیستدست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقزبان و بیان نتیجه ساختماگامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشتنبیه چقدر موثر استلا اکراه فی الدینشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانینوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت قربانی نزاع بین بی دی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی و کشف زبان هایواکسن اسپایکوژن ضد کرونارفتار وابسته به شکلپنج اکتشاف شگفت آور در موبازخورد یا فیدبکسفر تجهیزات ناسا به مریخ الگو و عادت را بشکن و در اتوقف؛ شکستمن کسی در ناکسی دریافتم ضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقای موجود زنده از تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمروری بر تشنج و درمان هایچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز، از مغز حکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی ورزش در کمر دردرویا بخشی حقیقی از زندگی پیام های ناشناخته بر مغز بحثی درباره احساساتی غیرسلاح و راهزنیانفجار و توقف تکاملی نشاتوهم تنهاییمنابع انرژی از نفت و گاز مغز مادران و کودکان در زمعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابعاد اضافه ی کیهانتروس جریان انرژیمسمومیت دانش آموزان بی گچگونه جمعیت های بزرگ شکل اساس انسان اندیشه و باور حس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید میاستنی گراویژن همه چیز نیستروش مقابله مغز با محدودیپروتز عصبی برای تکلمبرای تمدن سازی، باید در بسی و سه پل اصفهانانسان ها می توانند میدان تکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز ابزار بقای برتر مادیعید نوروز مبارکاحساسات کاذبتشنج عدم توازن بین نورون مطالعه ای بیان میکند اهدچالش دیدگاه های سنتی در باصل علت و تاثیرحس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی ساخته هوش طبیدر محل کار ارزش خودت را بکمردرد و علل آنریسدیپلام تنها داروی تایآنها نمیخواهند دیگران رابرخی درمان های Spinal Muscular Atسکوت و نیستیاولین دارو برای آتاکسی فتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز، فقط گیرندهغرور و علمادغام دو حیطه علوم مغز و تغییرات منطقه بویایی مغزنخستین روبات های زنده ی جبلندی در ذهن ما درک بلندیحس و ادراک قسمت ششمهوشمندی کیهاندرمان های اسرار آمیز در آکودکان را برای راه آماده راز تغییرآیا هوش سریعی که بدون احسبسیاری از مجرمان، خودشانفرگشت و تکامل تصادفی محض ستم، بی پاسخ نیستاین ایده که ذرات سیاهچالتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنشاء کوانتومی هوشیاری انقش پیش زمینه ها و اراده ارتباط غیرکلامی بین انساجهان ما میتواند به اندازارتروز یا خوردگی و التهاجهان مادی، تجلی فضا در ذهچراروياها را به یاد نمی آبه زودی شبکه مغزی به جای خواب سالم عامل سلامتیهدف از تکامل مغزدرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان کتاب زیست شناسی باورآیا جهش های ژنتیکی، ویروتفاوت های زبانی سرمنشا تقفس ذهنسردرد سکه ایاگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان های کوانتومی خلانقش زبان در سلطه و قدرت ااز کجا آمده ام و به کجا میجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلنظریه تکامل در درمان بیمبیماری آلزایمر، استیل کووقتی پر از گل شدی خودت را درک دیگرانزونیسومایدگل خاردار، زیباستآتش منبع انرژیتمایل زیاد به خوردن بستنقبرستان ها با بوی شجاعتشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواابزار بقا از نخستین همانماه رجبچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز از مغز تجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بهمراهی نوعی سردرد میگرنیواقعیت چیستدستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان، در سایه پیشرگامی در درمان بیماریهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتهدیدهای هوش مصنوعیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟شبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت آنطور نیست که به نظدین اجباریهوش مصنوعی یا حماقت طبیعواکسن دیگر کرونا ساخته شرفتار اجتماعی انسان، حاصپول و شادیبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر دشوار اکتشافالگوی بنیادین و هوشیاریتولید مثل اولین ربات های من پر از تلخیمضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقای موجود زنده از تاریک ترین بخش شبمرکز هوشیاری، روح یا بدن چیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز، از مغز حافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنوزن حقیقی معرفت و شناخترویا تخیل یا واقعیتپیدایش زبانبخش فراموش شده ی حافظهسلسله مباحث هوش مصنوعیانقراض را انتخاب نکنیدتوهم جدایی و توهم علممنابع انرژی از نفت و گاز مغز چون ابزار هوش است دلیعلم و روحابعاد بالاترتری فلوپرازینمسمومیت دانش آموزان، قماچگونه حافظه را قویتر کنیاستفاده از مغز، وزن را کمحس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای میاستنی ژن هوش و ساختارهای حیاتی روش های صرفه جویی در ایجاپرورش مغز مینیاتوری انسابرای خودآگاه بودن تو بایسیلی محکم محیط زیست بر انانسان یک کتابخانه استتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز ابزار برتر بقاعامل کلیدی در کنترل کارآاخلاق و علوم اعصابتشویق خواندن به کودکانمعماری، هندسه ی قابل مشاچاالش ها در تعیین منبع هواصل عدم قطعیت از کوانتوم حس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش احساسیدر چه مرحله ای از خواب ، رکمردرد با پوشیدن کفش مناریشه های مشترک حیاتآنان که در قله اند هرگز خبرخی روش های تربیتی کودکفلج نخاعی با الکترودهای سکوت، پر از صدااولین دروغتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغزتان را در جوانی سیم کشغربال در زندگیارتقا و تکامل سنت آفرینش تغییرات آب و هوایی که به نرمش های مفید برای درد زابلوغ چیستحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوشیاری و وجوددرمان های بیماری آلزایمرکوری گذرای ناشی از موبایراست دستی و چپ دستیآیا هشیاری کوانتومی وجودبسیاری از بیماری های جدیفراموش کارها باهوش تر هسستون فقرات انسان دو پا جلاینکه به خاطرخودت زندگی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بمهندسی ژنتیک در حال تلاش نقش آتش در رسیدن انسان به