دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

غیرقابل دیدن کردن ماده

غیرقابل دیدن کردن ماده!
مطالعه ی جدید نشان میدهد، سرد کردن ماده و فشرده کردن آن، باعث مهار تابش نور و ناپیدا شدن آن، می گردد.
مقاله از دکتر اینس اوردانتا(فیزیکدان در عرصه ی واکنش ماده و نور در مقیاس های جامد، مولکول و اتم از دانشگاه پاریس و عضو بنیاد بین المللی طنین. در این بنیاد او بر ایجاد مدل های فیزیکی-شیمیایی در قالب مدل همه جانبه نگرهولوگرافیک و تئوری متحد و یکپارچه، تمرکز دارد. او همچنین پژوهش هایی بر فرایندهای اطلاعات کوانتومی و ارتباط آن با سیاهچاله ها و پیش هوشیاریپورتوکانشسنسدارد.)
حس و ادراک قسمت بیست و هفتم

ماده ی اطراف ما به خصوص در سطوح ریز، در بیشتر موارد با مشاهده و دیده شده به وسیله ی پژوهشگر، هویت می یابد. هرچند بخش بزرگی از ذرات زیر اتمی(کوانتومی)قابل مشاهده نیست و فقط تاثیر آن را شاهدیم و از روی این تاثیر، پی به وجود آن میبریم، ولی خود همین اجزای ریز وقتی دیده شود، واقعیت و خصوصیات آن برای پژوهشگران آشکارتر میشود و دقت بررسی ها فزونی می یابد. مشاهده ی ساختارهای ریز، زیر میکروسکوپ الکترونی، امروز به پژوهشگران امکان داده است، تا عمق ماده پیش بروند. ولی این، همه ی ماجرا نیست.
فشرده کردن ماده و اتم های آن، میتواند در شرایطی مانع از تابش نور و فتون، از آن شود و ماده را ناپیدا کند. بخش بزرگ ادراک ما از کیهان، وابسته به فتون هایی است که از اشیا به چشم ما می رسد و هرگاه این فتون ها از جسمی صادر نشود، تصور بینایی ما از آن، حذف می گردد. یک نمونه از این اشیای نادیدنی، سیاه چاله های فضایی هستند که به دلیل جاذبه ی فوق العاده زیاد، نور، نمیتواند از آنها به چشم بیننده برسد.
اکنون دانشمندان، با تغییر وضعیت مواد قابل مشاهده، آنها را غیرقابل مشاهده می کنند تا پیچیدگی درک انسان از کیهان اطرافش بیشتر و بیشتر شود. ناپیدا کردن بسیاری از پیداهای اطراف ما، میتواند بسیاری از حقایق کیهان را دگرگون کند و شاید در آینده در سیستم های جاسوسی و اطلاعاتی کشورهای مختلف، به صورت گسترده، استفاده شود.

کیهانی که نه فقط بخش بزرگی از آن برای انسان قابل مشاهده نیست(سیاه چاله ها و ماده و انرژی تاریک) بلکه بخش قابل مشاهده ی آن هم میتواند با دخالت های مداخله گران، حذف و ناپدید شود. این ناپدید شدن فقط محدود به سرد کردن آزموده شده در مقاله ی کنونی نیست؛ بلکه با در نظر گفتن کبهان های موثر و محرکی- که سبب ایجاد کیهان مادی ما هستند و کیهان ما بدون آنها اساسا وجودی ندارد یعنی کیهان های موثری که هرچند کاملا تاثیر گذار و ایجاد کننده هستند ولی در میان عادت اندام های ادراکی و حسی ما رنگ میبازند- میتوان اینطور تصور کرد که عالم مادی ما، قابلیت محو شدن از طریق جهان های مسلط بر خودش را داشته باشد. وقتی مداخله ی انسان در سرد کردن اتم ها و مولکول ها میتواند آن را ناپیدا کند، مورد انتظار است قدرت تسلط انسان- به عنوان موجودی که وجودی در کیهان بالاتر و مسلط بر عالم ماده دارد- محدود بر سرد کردن نباشد و روش های دیگری هم برای محو نمودن عالم مادی و ناپیدا کردن آن وجود داشته باشد.
(شاید برخی ازاین صحبت ها افسانه به نظر برسد ولی آزمون های تجربی، امکان ناپیدا کردن ماده را مطرح می کند؛ همانطور که آزمون های تجربی در عرصه ی کوانتوم، بسیاری از حقایق به ظاهر غیرممکن را ممکن کرده است.در این مورد می توان به آزمون های دو شکاف یانگ و دو شکاف تاخیری جان ویلر مراجعه کرد که در آن یک الکترون نه فقط از دو شکاف در یک لحظه، عبور میکند بلکه میتواند با وجود ناظر، برگردد و گذشته ی خود را تغییر دهد. یعنی در این آزمون ها آنچه شگفت انگیز است، فقط عبور یک جسم مادی از دو شکاف نیست بلکه وجود ناظر هوشیار، میتواند گذشته ی ذره ی کواتومی و کل کیهان را تغییر دهد.)

حالت های ماده - فیزیک دهم (1) » بین جو | بستر آموزش آنلاین
با به کار بردن خصوصیات کوانتومی در اتم ها دانشمندان MIT توانستند مانع از تابش نور توسط نمونه ای از اتم های لیتیوم شوند و آن را غیر قابل دیدن کردند!
به عبارت دیگر توانایی اتم ها در پخش نور متوقف شد...
این تاثیر از نظر تئوریک، 30 سال قبل مطرح گردید و نمونه ای از پدیده ی مهار پائولی است که بر اساس اصل طرد پائولی بنا شده است. در اصل طرد پائولی، از الکترون ها در اتم ها ممانعت میشود وضعیت کوانتومی مشابهی را پر کنند. در شرایط استاندارد، الکترون ها به روشی مرتب و جاگذاری می شوند که همه شان از هم قابل تشخیص هستند و آنها نمی توانند روی هم قرار بگیرند و بر هم منطبق شوند. این خصوصیتی از ذرات فرمیونیک است.( در فیزیک ذرات، فرمیون (به انگلیسی: Fermion) (نامی که توسط پل دیراک[۱] با الهام گرفتن از نام خانوادگی انریکو فرمی ابداع شد، به ذره‌ای گفته می‌شود که توسط آمار فرمی-دیراک مشخص شود. مهم‌ترین ویژگی این ذرات پیروی از اصل طرد پاولی است. فرمیون‌ها همهٔ کوارک‌ها و لپتون‌ها و هر ذره ی مرکبی را- که از ترکیب تعداد فردی از این‌ها تشکیل شود(مانند باریون‌ها و اتم‌ها و هسته‌های اتمی)- شامل می‌شوند. تفاوت فرمیون با بوزون در این است که بوزون‌ها از آمار بوز-اینشتین پیروی می‌کنند. یک فرمیون ممکن است یک ذره ی بنیادی باشد، مانند الکترون یا ممکن است که یک ذره ی مرکب باشد مانند پروتون. طبق قضیه اسپین-آمار، ذرات با اسپین صحیح، بوزون هستند و ذراتی با اسپین نیمه‌صحیح فرمیون‌های نوترون هستند.)همه ی آنها خصوصیات کوانتومی متفاوتی دارند(که با اعداد کوانتومی شناسایی می شود.) بنابراین از هم قابل تمیز نیستند.
اگر الکترون ها در یک اتم مانند افراد در یک اتاق هتل باشند، هر فرد با چهار عدد مشخص میشود(چهار عدد کوانتومی):
عدد اول، طبقه ی هتل است؛ عدد دوم، شماره ی اتاق در طبقه، عدد سوم شماره تخت درون اتاق است و عدد چهارم یکی از دو وضعیت روی تخت است. یک زوج، ممکن است سه عدد اول آنها مشابه باشد یعنی آنها در یک طبقه، اتاق و یک تخت هستند ولی چهارمی ممکن است متفاوت باشد. اگر هر چهار عدد، مشابه باشد آنها یک نفر هستند یا دو نفر- که کاملا روی هم منطبق شده اند -بنابراین از یکدیگر قابل تمایز نیستند. این مورد آخر در مورد ذرات نور به نام فتون رخ میدهد که می توانند بر هم سوار شوند. ولی ماده(الکترون و اتم ها)نمی توانند بر هم منظبق شوند.


جنیفر چو در MIT می گوید: مانند کسانی که دائما برای دیدن کنسرت به محل آن، می روند هر الکترون صندلی منحصر به فردی را پر میکند و اگر همه ی صندلی ها پر باشد، نمی تواند به لبه ی پایین تر برود. این خصوصیت منحصر به فرد فیزیک اتمی، با عنوان اصل طرد پائولی شناخته می شود و ساختار صدفی اتم ها یعنی تنوع ردیف دوره ای عناصر و پایداری جهان مادی را توضیح می دهد.
اتم ها باعث سطوح انرژی با اوربییتال هایی می شود که با الکترون ها پر شده اند. یک سطح انرژی، در مثال هتل در بالا، طبقه است. یک سطح انرژی، گروه هایی از اوربیتال ها را دارد که اتاق های طبقه و تخت خواب ها در هر اتاق در هر گروه هستند و میتواند حداکثر با دو الکترون با چرخش های عکس هم تشکیل شده باشد(اینها دو وضعیت ممکن در یک تخت است) تا اصل طرد پائولی را- که مراقب است الکترون ها متفاوت از هم باقی بمانند- حفظ کند. بر اساس این شکل، اتم ها و عناصر، توزیع الکترونی مشخصی دارند که برای هر اتم، خاص است و تنوع جدول تناوبی عناصر با این، توضیح داده میشود. وقتی نور با این اتم ها رویارو شود عموما فتون های نور و اتم ها مانند توپ های بیلیارد، در حال تبادل با هم هستند و فتون ها تکانه(انرژی حرکتی) خود را به اتم ها منتقل می کنند و تا حدی انرژی خود را از دست می دهند.
با این انتقال، فتون ها هم در هر جهت، منحرف میشوند و نور را به همه ی جهات منتشر میکنند این سبب میشود، گاز قابل دیدن باشد دقیقا مانند زمانی که نور، درون حجم خالی یک فضا تابانده می شود و تو ذرات گرد و غبار را در آن می بینی.
اگر اتم ها تقریبا به طور کامل، منجمد شوند و در درون یک فضای بسیار فشرده، هل داده شوند چه اتفاقی می افتد؟
در این زمان اتم ها خودشان مانند الکترون ها در سطوح انرژی در هم فشرده و صدفی عمل میکنند و جایی برای تغییر سرعت آنها یا موقعیت آنها وجود ندارد. تحت چنین شرایطی اگر به نور اجازه داده شود واردشود قادر نخواهد بود پخش شود. گاز تغییر شکل یافته یک نمونه ی فوق العاده سرد شده ی اتم هاست که انرژی حرکتی اتم ها در عرصه ای از انرژی ماکزیمم حرکتی به نام انرژی فرمیدر مقایسه با فلزات، محدود میشود.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [1/20/2022 1:45 AM]
در فلزات، الکترون هایی با این میزان انرژی حرکتی، آزاد هستند در فلز حرکت کنند و با نور، واکنش نشان دهند. تفاوت در انرژی حرکتی بین فتون معمول و فتون تابش شده در این مورد با q نمایش، داده میشود و آن، مرتبط با انرژی حرکتی است که اتم ها طی تاثیر پذیری توسط فتون ها به دست می آورند. آنطور که به وسیله ی کترل توضیح داده شده است یک اتم فقط در صورتی می تواند یک فوتون صادر کند که بتواند نیروی فوتون هایی را- که با حرکت به جای دیگر شلیک می شود- جذب کند. اگر همه ی جاهای دیگر که اتم ممکن است حرکت کند پر شده باشد اتم نمی تواند ضربه را بگیرد و فتون را جذب کند و اتم ها شفاف میشوند. فییزیکدان های MIT برای اولین بار، این مهار پائولی را مشاهده کرده اند.
و وقتی رخ میدهد که اتم ها فوق العاه سرد شوند و تحت فشار قرار بگیرند. یعنی ذرات به طور سودمند، اتاق های کمتری را برای پراکندن نور دارند و چنین است اگر سرد کردن ادامه داشته باشد تا چگالی اتم ها را به مقدار کافی بالا ببرد و فتون ها بتوانند جریان یابند ولی نتوانند پخش شوند. د راین صورت، نمونه به نور شفاف میشود و غیرقابل دیدن می گردد. این یک نمونه ی شگفت انگیز از ترکیب و تبادل رفتارها بین نور-ماده است. گویا سرد کردن و فشردن اتم ها تدریجا فردیت=فردی بودن(یا مجزا بودن و قابل تششخیص بودن)آنها را پاک کرده است و مهم ترین خصوصیت ماده- که واکنش و تبادل با نور است- مهار شده است.
بنابراین نگاه ما از آن، باز داشته شده است و اتمها به صورتی غیرقابل مشاهده تبدیل می شوند.
در قالب تئوری عمومی هولوگرافی یک الکترون موجودیت و استقلالی متفاوت نیست که یک اوربیتال را پر کند بلکه یک میدان بار است که از دینامیک پروتون حاصل میشود و ما آن را یک اوربیتال می نامیم.
https://www.resonancescience.org/blog/turning-matter-invisible?fbclid=IwAR3szlNzZhh5orSfaVmclBOVU22zDhxeBHcEMmVbhLW2HfhA3VZa6efsClI
https://scitechdaily.com/mit-physicists-use-fundamental-atomic-property-to-turn-matter-invisible/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
پیشرفت در عقل است یا ظواهرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چانگشت نگاری مغز نشان میدمغز انسان برای شادمانی طاتوبان اطلاعات و پلِ بینتومورهای ستون فقراتفروتنی و غرورطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسونگاه دوبارهاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنشأ اطلاعات و آموخته ها حد و مرزها توهم ذهن ماستداروهای مصرفی در ام اسژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا چالش قرن جدیدروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسانسان خطرناکترین موجودمغز در تنهایی آسیب میبیناختلال خواب فرد را مستعد توسعه هوش مصنوعی قادر اسفشار و قدرتعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنبرو و انرژی مداوماصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت یازدهمیدان مغناطيسي زمین بشر حس و ادراک قسمت چهل و سومداروی ضد چاقیکنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی انسان در فراتر ازروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون های تیروئید دارتوکين تراپی روشی جديد تکامل و ارتقای نگاه تا عمقبل از آغازعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانچرا ویروس کرونای دلتا وابنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ وقت خودت را محدود به ما تحت کنترل ژنها هستیم یحس و ادراک قسمت بیست و دودر هر سوراخی سر نکنکیست هیداتید مغزآیا کیهان می تواند یک شبیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرایندرالنقش روی و منیزیم در سلامتارزش حقیقی زبان قسمت دومتأثیر نگاه انسان بر رفتالیس دگرامفتامین یا ویاسجلوتر را دیدننسبت طلایی، نشانه ای به سبه سخن توجه کن نه گویندههرچیز با یک تاب تبدیل به مجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان پوکی استخوانکجای مغز مسئول پردازش تجرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآیا دلفین ها می تواند از بعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتاگر نعمت فراموشی نبود بسنمیتوان با بیرون انداختناز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر ژنها بر اختلالات خممانتین یا آلزیکسا یا ابجهان هایی در جهان دیگرهمه چیز در زمان کنونی استبیماری الزایمرخودآگاهی و هوشیاريویتامین کامدارک ژنتیکی چگونه انساندرهای اسرارآمیز و پوشیدهگمان میکنی جرمی کوچکی در زنان باهوش ترآرامش و سکونتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز جهانی در ذهنهندسه، نمایشی از حقیقتخطا در محاسبات چیزی کاملواقعیت خلا و وجود و درک ممزایای شکلات تلخ برای سلگاهی مغز بزرگ چالش استدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمافتخار انسانابزار بقا از نخستین همانتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت جدا کردن ناخالصی هادو بیماری روانی خود بزرگ واکسن ضد اعتیادمطالبی در مورد تشنجپیموزایدذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیزبان جانسوزامواجی که به وسیله ی ماشیمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقای موجود زنده از تو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هوشیاری خود را توساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت راستین انسان علم بدژاوو یا آشناپندارییک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت ذهن در خلاقیت استرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیانتقال ماده و انرژیمغز انسان رو به کوچک تر شاتوسوکسیمایدتوهم فضای خالیفرگشت و تکامل تصادفی محض طبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سنگاهی بر قدرت بینایی درااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنشاء کوانتومی هوشیاری احریص نباشداروهای ام اسژنهای مشترک بین انسان و وآلودگی هوا و ویروس کروناروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرانسان عامل توقف رشد مغزمغز را از روی امواج بشناساختلال در شناسایی حروف و توسعه برخی شغل ها با هوش فضای قلب منبع نبوغ استعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکچت جی پی تیاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت پنجممیدان های مغناطیسی قابل حس و ادراک قسمت نهمداروی ضد چاقیکنترل جاذبهآینده ی علم و فیزیک در60 ثروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهايا اراده آزاد توهم است ینقش هورمون زنانه استروژنارتباط میکروب روده و پارتکامل و ریشه ی مشترک خلقتقبل از انفجار بزرگعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهچرا پس از بیدار شدن از خوبه قفس های سیاهت ننازهیچ کاری نکردن به معنی چیمانند آب باشحس و ادراک قسمت بیست و سودر والنتاین کتاب بدید همکیست کلوئید بطن سومآیا گذشته، امروز وآینده راه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با ایا کوچک شدن مغزانسان النقش روزه داری در سالم و جارزش حقیقی زبان قسمت سومتئوری تکامل امروز در درملا اکراه فی الدینجمجمه انسان های اولیهنشانه های گذشته در کیهان بوزون هیگز چیستهز ذره، یک دنیاستمحل درک احساسات روحانیحساسیت روانی متفاوتدرمان پوکی استخوانکرونا چه بر سر مغز می آوررساناها و ابر رساناها و عآیا دلفین ها میتوانند بابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستاگر با مطالعه فیزیک کواننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر کلام در آیات کلام بمن کسی در ناکسی دریافتم جهان یکپارچههمه چیز، ثبت می شودبیماری ای شبیه آلزایمر و خودت را از اندیشه هایت حفویتامین کا و استخوانمروری بر تشنج و درمان هایدروغ نگو به خصوص به خودتگنجینه ای به نام ویتامین زنجیرها را ما باید پاره کآرامش(سکوت) stillness و تکاپوابزار بقا از نخستین همانتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز جهان، تصادفی نیستهنر فراموشیخطا در محاسبات چیزی کاملوالزارتان داروی ضد فشار مسمومیت دانش آموزان بی گگذر زمان کاملا وابسته به درگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکافراد آغاز حرکت خودشان رابزار بقا از نخستین همانتمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت جدایی خطای حسی استدو بار در هفته ماهی مصرف واکسن علیه سرطانمطالعه ای بیان میکند اهدپیموزایدذهن سالمباد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسامیوتروفیک لترال اسکلرومغز قلبابزار بقای موجود زنده از تو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه واکسن کرونا را توزاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت غیر فیزیکیدگرگونی های نژادی و تغیییک جهش ممکن است ذهن انسانیک رژیم غذایی جدید، می توپیشرفتی مستقل از ابزار هرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیاندوه در دنیا استمغز انسان رو به کوچکتر شداتصال مغز و کامپیوترتوهم فضای خالی یا توهم فضفراموش کارها باهوش تر هسطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نگاهی بر توانایی اجزاي باستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمهندسی ژنتیک در حال تلاش حرکت چرخشی و دائمی کیهانداروهای تغییر دهنده ی سیژنهای هوش ، کدامندآلودگی هوا و پارکینسونروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینانسانیت در هم تنیده و متصمغز زنان جوانتر از مغز مراختلال در شناسایی حروف و توصیه های سازمان بهداشت قفس ذهنعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهچت جی پی تیاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت اولمیدان های کوانتومی خلاحس و ادراک قسمت چهارمداروی ضد تشنج با قابليت تکندر در بیماریهای التهابآینده با ترس جمع نمیشودروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهايا اراده آزاد توهم است ینقش ویتامین K در ترمیم اسارتباط ماده و انرژیتکامل ابزار هوش ، راه پر قبرستان ها با بوی شجاعتعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهچرا ارتعاش بسیار مهم استبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کس مانند تو نگاه نمیکماه رجبحس و ادراک قسمت بیستمدر یک فراکتال هر نقطه مرککاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا پیدایش مغز از روی تصاراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای ایا این جمله درست است کسینقش رژیم غذایی بر رشد و اارزش خود را چگونه میشناستئوری تکامل در پیشگیری و لاموژین داروی ضد اوتیسم؟جنبه های موجی واقعیتنشانه های پروردگار در جهبوزون هیگز جهان را از متلهزینه ای که برای اندیشیدمحل درک احساسات روحانی دخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلکریستال هارشته نوروایمونولوژی و نقآیا دست مصنوعی به زودی قاتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجوداگر تلاش انسان امروز برانمایش تک نفرهاز بحث های کنونی در ویروستاثیر کپسول نوروهرب بر نمن پر از تلخیمجهان یکپارچههمه ی سردردها بی خطر نیستخودروهای هیدروژنیویتامین کا در سبزیجاتمرکز هوشیاری، روح یا بدن دریای خداگویید نوزده و ایمنی ساکتزندگی هوشمند در خارج از زآزمون تجربی، راهی برای رابزار بقا از نخستین همانتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز جهش های ژنتیکی مفید در ساهنر حفظ گرهخطای ادراک کارماواکنش های ناخودآگاه و تقمسمومیت دانش آموزان، قماگذشته را دفن کندرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا افراد بی دلیل دوستدار تو ابزار بقا از نخستین همانتنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میواکسنی با تاثیر دوگانه امعماری، هندسه ی قابل مشاپیچیدگی های مغزمگسذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلامید نیکو داشته باش تا آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزار بقای موجود زنده از تو با باورهایت کنترل میشفلج نخاعی با الکترودهای شرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه آن شکری که می خوریماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت غیر قابل شناختدانش قدرت استدانش محدود به ابعاد چهاریکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خوردرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و ااندوه دردی را دوا نمیکندمغز ایندگان چگونه استاثر مضر مصرف طولانی مدت رتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فراموشی همیشه هم بد نیستطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سنگاهت را بلند کناستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به شناسایی کامهربانی، شرط موفقیتحس متفاوتداروهای ضد بیماری ام اس وژنهای حاکم بر انسان و انسآلزایمرروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فانسانیت در برابر دیگرانمغزهای کوچک بی احساساختلالات مخچهتوصیه های غیر دارویی در سقفس را بشکنعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرانتایج نادانی و جهلاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت دهممیدان بنیادین اطلاعاتحس و ادراک قسمت نوزدهمداروی ضد تشنج با قابليت تکوچ از محیط نامناسبآیا فراموشی حتمی استروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانای نعمت من در زندگیمنقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط متقابل با همه ی حیتکامل تکنولوژیقدم زدن و حرکت دید را تغیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدچرا بیماری های تخریبی مغبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز ماپروتیلینحس و ادراک قسمت دهمدر کمتر از چند ماه سوش جدکاهش التهاب ناشی از بیماآیا آگاهی پس از مرگ از بیراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و ااز فرد ایستا و متعصب بگذرتئوری جدید، ویران کردن گلایو دوم دکتر سید سلمان فجنسیت و تفاوت های بینایینظام مثبت زندگیبی نهایت در میان مرزهاهزینه سنگین انسان در ازامحدودیت چقدر موثر استخلا، حقیقی نیستدرمان تومورهای مغزی با اکریستال زمان(قسمت اولرشد مغز فرایندی پیچیده اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلااگر خواهان پیروزی هستیچند نرمش مفید برای کمردراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنابع انرژي پاک سرچشمه حجهان کنونی و مغز بزرگتریهمیشه چشمی مراقب و نگهباخورشید مصنوعیویتامین بی 12 در درمان دردمرکز حافظه کجاستدرک فرد دیگر و رفتارهای اگوشه بیماری اتوزومال رسسزندگی بی دودآزمون ذهنی گربه ی شرودینابزار بقا از نخستین همانتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز جهش های ژنتیکی غیر تصادفهنر رها شدن از وابستگیخطای حسواکنش به حس جدیدمسیر دشوار تکامل و ارتقاگربه شرودینگر و تاثیر مشدرختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستافزایش قدرت ادراکات و حسابزار بقا از نخستین همانتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میواسطه ها د رمسیر ایجاد مغپیچیدگی های مغزی در درک زذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند امید نجاتمغز مانند تلفن استابزار بقای موجود زنده از تو باید نیکان را به دست بفلج بل، فلجی ترسناک که آنشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمچگونه انتظارات بر ادراک از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقایق ممکن و غیر ممکندانش بی نهایتیافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستناندوهگین نباش اگر درب یا مغز ابزار بقای برتر مادیاثرات فشار روحی شدیدتوهم چیستفراموشی و مسیر روحانیظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارچالش هوشیاری و اینکه چرا استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی در کامپیوترهاموفقیت هوش مصنوعی در امتحس چشایی و بویاییداروی فامپیریدین یا نورلکل اقیانوس در یک ذرهآملودیپین داروی ضد فشار روزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان، گونه ای پر از تضادمغز، فقط گیرندهسایتهای دیگراختلالات حرکتی در انسانتوصیه هایی در مصرف ماهیقلب و عقلعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هانجات در راستگوییاطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دوممیدازولام در درمان تشنج حس و ادراک قسمت هفتمداروی ضد تشنج توپیراماتکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ممکن است موش کور بی مروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانای همه ی وجود مننقش گرمایش آب و هوا در همارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل جریان همیشگی خلقتقدرت مردمعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان چرا حیوانات سخن نمی گوینبه نقاش بنگرهیچ اندر هیچماجرای جهل مقدسحس و ادراک قسمت دوازدهمدر آرزوهایت مداومت داشتهکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا امکان بازسازی اندامهراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهایا بیماری ام اس (مولتیپنقش زنجبیل در جلوگیری از از مخالفت بشنوتا 20 سال آینده مغز شما به لبخند بزن شاید صبح فردا زجنسیت و تفاوت های بینایینظریه ی تکامل در درمان بیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزاران سال چشم های بینا ومحدودیت های حافظه و حافظخلا، خالی نیستدرمان تشنجکریستال زمان(قسمت دوم)رشد مغز علت تمایل انسان بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیاپی ژنتیکچند جهانیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز جهان کاملی در اطراف ما پرهمیشه اطمینان تو بر خدا بخوش قلبی و مهربانیویتامین بی هفدهمرکز حافظه کجاستدرک نیازمند شناخت خویش اگوشت خواری یا گیاه خواریزندگی در جمع مواردی را برآزمون ذهنی گربه شرودینگرابزار بقا از نخستین همانتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهنر، پر کردن است نه فحش دخطر آلودگی هواواکسن های شرکت فایزر آمرمسئول صیانت از عقیده کیسگزیده ای از وبینار یا کنفدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرافزایش مرگ و میر سندرم کوابزار بقا از نخستین همانتنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جریان انرژی در سیستم های دو سوی واقعیتوبینار اساتید نورولوژی دپیوند قلب خوک، به فرد دچاذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو امید جدید بر آسیب نخاعیمغز مادران و کودکان در زمابزار بقای موجود زنده از تو تغییر و تحولیفلج خوابشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزچگونه به سطح بالایی از هواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحل مشکلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحلقه های اسرارآمیزدانشمندان موفق به بازگردیاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق اندام حسی، درک از بخش هایمغز ابزار برتر بقااثرات مفید قهوهتوهم وجودفرایند پیچیده ی خونرسانیظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی در خدمت خلق وحمولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک (قسمت اول )داروی لیراگلوتیدکلمات بلند نه صدای بلندآموزش نوین زبانروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانعطاف پذیری مکانیسمی علمغزتان را در جوانی سیم کشاختلالات صحبت کردن در انتوضیحی ساده در مورد هوش مقلب دروازه ی ارتباطعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع منخاع ما تا پایین ستون فقراطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت سوممکان زمان یا حافظه زمانحس و ادراک قسمت هفدهمدارویی خلط آورکوچکترین چیز یک معجزه اسآیا ما کالا هستیمريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانای آنکه نامش درمان و یادشنقش پیش زمینه ها و اراده ارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل داروینی هنوز در حاقدرت کنترل خودعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنچرا حجم مغز گونه انسان دربه نادیدنی ایمان بیاورهیچگاه از فشار و شکست نترماجرای عجیب گالیلهحس و ادراک قسمت سومدر آسمان هدیه های نادیدنکاهش دوپامین عامل بیماریآیا انسان با مغز بزرگش اخراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابایا بدون زبان میتوانیم تنقش زبان در سلطه و قدرت ااز نخستین همانند سازها تتا بحر یفعل ما یشالحظات خوش با کودکانجهل مقدسنظریه ی تکامل در درمان بیبی ذهن و بی روحهستي مادي ای که ما کوچکترمخچه فراتر از حفظ تعادلخلاصه ای از مطالب همایش مدرمان جدید ALSکریستال زمان(قسمت سوم)رشد در سختی استآیا راهی برای رفع کم آبی تفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می ابتدا سخت ترین استچند جهانیاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز جهان پیوستههمیشه داناتر از ما وجود دخوشبختی دور از رنج های مویتامین دی گنجینه ای بزرمرکز خنده در کجای مغز استدرک و احساسگیلگمش باستانی کیستزندگی در سیاهچالهآزادی عقیده، آرمانی که تابزار بقا از نخستین همانتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوموارکتوس ها ممکن است دخطرات هوش مصنوعیواکسن کووید 19 چیزهایی که مسئولیت جدیدگزارش یک مورد جالب لخته ودردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداافزایش سرعت پیشرفت علوم ابزار بقا از نخستین همانتنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53جستجوی متن و تصویر به صوردولت یا گروهکوجود قبل از ناظر هوشمندپیوند مغز و سر و چالشهای ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطامید درمان کرونا با همانمغز چون ابزار هوش است دلیابزار بقای موجود زنده از تو جهانی هستی که خودش را فلج خواب چیستششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه باغبانی باعث کاهش از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحمله ویروس کرونا به مغزدانشمندان نورون مصنوعی سیاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهانرژی بی پایان در درون هرمغز از بسیاری حقایق می گراثرات مفید روزه داریتوهم وجودفرایند تکامل و دشواری هاعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمچالش هوشیاری و اینکه چرا استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک (قسمت دوم )داروی تشنجی دربارداریکلوزاپین داروی ضد جنونآمارهای ارائه شده در سطح روزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهااهرام مصر از شگفتی های جهمغزتان را در جوانی سیمکشاختلالات عضلانی ژنتیکتیوتیکسن داروی ضد جنونقلب روباتیکعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج نخستین تمدن بشریاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششممکانیک کوانتومی بی معنی حس و ادراک قسمت هجدهمداستانها و مفاهیمی اشتباکووید نوزده و خطر بیماری آیا ما تنها موجودات زنده ریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز ایمپلانت مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهارتباط پیوسته ی جهانتکامل داروینی هنوز در حاقدرت انسان در نگاه به ابعغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زچرا خشونت و تعصببه هلال بنگرهیپرپاراتیروئیدیسمماده ی تاریکحس و ادراک قسمت سی و هشتمدر آستانه ی موج پنجم کوویکاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا احتمال دارد رویا از آراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادایا تکامل هدفمند استنقش زبان در سلطه و قدرت ااز نخستین همانند سازها تتاول کف پا و حقیقتلرزش ناشی از اسیب به عصبجهان فراکتالنظریه ی تکامل در درمان بیبی شرمیهستی ما پس از شروعی چگال مخچه ، فراتر از حفظ تعادلخلاصه ای از درمان های جدیدرمان جدید میگرن با انتی کشف مکانیسم عصبی خوانش پز گهواره تا گورآیاما مقهور قوانین فیزیکتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنابتدایی که در ذهن دانشمنچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر کتامین در درمان پامنابع انرژی از نفت و گاز جهان پیوستههمیشه راهی هستخانه ی تاریکویروس مصنوعیمرگ چیستدرک کنیم ما همه یکی هستیمگیاه بی عقل به سوی نور میبیماری ای شبیه ام اس مولتزندگی زمینی امروز بیش از آزار دیگری، آزار خود استابزار بقا از نخستین همانتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستججهشهای مفید و ذکاوتی که دهورمون شیرساز یا پرولاکتدفاع از پیامبرواکسن کرونا و گشودن پنجرمسئولیت در برابر محیط زیگشایش دروازه جدیدی از طردردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینافسردگی و اضطراب در بیماابزار بقا از نخستین همانتنها در برابر جهانشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجستجوی هوشیاری در مغز مادوچرخه سواری ورزشی سبک و وراپامیل در بارداریپیوند اندام از حیوانات بذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستامیدوار باش حتی اگر همه چمغز چگونه صداها را فیلتر ابزارهای پیشرفته ارتباط تو دی ان ای خاص ميتوکندريفلج دوطرفه عصب 6 چشمصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکامل تا مغز، از مغز تاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحمایت از طبیعتدانشمندان یک فرضیه رادیکیادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درانرژی تاریکمغز به تنهایی برای فرهنگ اثرات مضر ماری جواناتوهم بی خداییفرایند حذف برخی اجزای مغعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتچالش هوشیاری و اینکه چرا استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی درمانگر کامپیموجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک قسمت 67داروی جدید ALSکلام و زبان، گنجینه ای بسآن چیزی که ما جریان زمان روزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاکاولویت بندی ها کجاستمغط یک گیرنده استاختراع جدید اینترنت کوانتیک و اختلال حرکتیقلب را نشکنعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستنخستین تصویر از سیاهچالهاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی بیشتر در زنانمکانیزمهای دفاعی در برابحس و ادراک قسمت هشتمدخالت در ساختار ژنهاکودک هشت ساله لازم است آدآیا مغز تا بزرگسالی توسعریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنایمپلانت مغزی کمک میکند نقش انتخاب از طرف محیط، نارتباط انسانی، محدود به تکامل داروینی هنوز در حاقدرت ذهنغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیچرا در مغز انسان، فرورفتبه کدامین گناه کشته شدندهاوکينگ پیش از مرگش رسالماده ی خالیحس و ادراک قسمت سی و ششمدر درمان بیماری مولتیپل کایروپاکتیک چیستآیا احتمال دارد رویا از آرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاایجاد احساساتنقش سجده بر عملکرد مغزاز نخستین همانند سازها تتابوهای ذهنیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوجهان قابل مشاهده بخش کوچنظریه ی ریسمانبی عدالتی در توزیع واکسن و هر کس تقوای خدا پیشه کنمخچه ابزاري که وظیفه آن فخم شدن فضا-زماندرمان جدید کنترل مولتیپلکشف مکانیسمی پیچیده در بزمین در برابر عظمت کیهانآب زندگی است قسمت چهارمتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانابتذال با شعار دینچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز جهان پر از چیزهای اسرار آهمیشه عسل با موم بخوریمخانواده پایدارویرایش DNA جنین انسان، برمرگ و میر پنهاندرک احساسات و تفکرات دیگگیاه خواری و گوشت خوار کدبیماری اسپینال ماسکولار زندگی زودگذرآسيب میکروواسکولاریا آسابزار بقا از نخستین همانتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط نوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جوانان وطنهوش فوق العاده، هر فرد اسدفاع در برابر تغییر ساختواکسن کرونا از حقیقت تاتمستند جهان متصلپل جویی اصفهاندرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استاقلیت خلاقابزار بقای موجود زنده از تنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحفره در مغزدورترین نقطه ی قابل مشاهورزش هوازی مرتب خیلی به قپیوند سر آیا ممکن استذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب امیدواری و مغزمغز ناتوان از توجیه پیداابزارهای بقا از نخستین هتو در میانه ی جهان نیستی فناوری هوش مصنوعی نحوه خصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه جمعیت های بزرگ شکل چگونه جمعیت های بزرگ شکل از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحوادث روزگار از جمله ویردانشمندان ژنی از مغز انسیادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییانرژی تاریک که ما نمی تومغز بیش از آنچه تصور میشواجزای پر سلولی بدن انسان توهم تنهاییفراتر از دیوارهای باورعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینچالش دیدگاه های سنتی در باستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک قسمت 74داروی جدید s3 در درمان ام کلرال هیدرات برای خوابانآنچه ناشناخته است باید شروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر اولین مورد PML به دنبال تکنفرت، اسیب به خود استادامه بحث تکامل چشمتیروفیبان موثر در سکته ی قیچی ژنتیکیعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قانخستین روبات های زنده ی جاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی در زنان بیشتر اما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت پنجمدر مانهای کمر دردکودک ایرانی که هوش او از آیا همه جنایت ها نتیجه بیریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش اتصالات بین سلولهای ارتباط از بالا به پایین متکامل داروینی هنوز در حاقدرت عشقغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پچرا ذرات بنیادی معمولاً به امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالماده ای ضد التهابیحس و ادراک قسمت سیزدهمدر سال حدود 7 میلیون نفر کار با یگانگی و یکپارچگیآیا برای تولید مثل همیشه رادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین ایران بزرگنقش غذاها و موجودات دريااز نخستین همانند سازها تتاثیر فکر بر سلامتلزوم سازگاری قانون مجازاجهان موازی و حجاب هانظریه تکامل در درمان بیمبیمار 101 ساله، مبتلا به سوفور و فراوانیمخچه تاثیر گذار بر حافظهخونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید ای ال اس، توفرکشف ارتباط جدیدی از ارتبزمین زیر خلیج فارس تمدنی آب زندگی است قسمت هفتمتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنابداع دی ان ای بزرگترین دچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز جهان پر از چیزهای جادویی همجوشی هسته ای، انرژِی بخار و گلویشن پرومرگ و میر بسیار بالای ناشدرک تصویر و زبان های مخلتگیرنده باید سازگار با پیبیماری اضطراب عمومیزندگی سلول در بدن، جدای اآسیب ها ناشی از آلودگی هوابزار بقا از نخستین همانتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلینوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جوانان وطنهوش مصنوعی می تواند بر احدقیق ترین تصاویر از مغز اواکسن کرونا ساخته شده تومشکل از کجاستپل خواجو اصفهاندست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کسانالکترومغناطیس شنوایی و همعنی روزهابزار بقای موجود زنده از تنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحق انتخابديدن با چشم بسته در خواب ورزش هوازی ، بهترین تمریپیوند سر، یکی از راه حلهارفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزامیدی به این سوی قبر نیستمغز و اخلاقابزارهای بقا ازنخستین همتوقف؛ شکستفیلمی بسیار جالب از تغییضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر فیزیک مولکولها و ذرات در ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیچگونه حافظه را قویتر کنیاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحکمت الهی در پس همه چیزدانشمندان پاسخ کوانتومی یاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتدارویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیانرژی خلا ممکن استمغز برای فراموشی بیشتر کاجزایی ناشناخته در شکل گتوهم جداییفرد موفقعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیچاالش ها در تعیین منبع هواسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموسیقی نوحس و ادراک قسمت 75داروی جدید میاستنی گراویکمردردآنچه واقعیت تصور میکنیم روش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهاناولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیاداراوون تنها داروی تاییتکنولوژی جدید که سلول هاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون نرمش های مفید برای درد زااعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر اما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت پنجاهدر محل کار ارزش خودت را بکودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش مصنوعی می تواند نریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیایمان به رویانقش تیروئید در تکامل مغزارتباط بین هوش طبیعی و هوتکامل زبانقضاوت ممنوعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزچراروياها را به یاد نمی آبه بالا بر ستارگان نگاه کهدف یکسان و مسیرهای مختلماده، چیزی نیستحس و ادراک قسمت ششمدرمان های اسرار آمیز در آکاربرد روباتهای ريزنانوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دراز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستایرادهای موجود در خلقت بنقش غذاها و موجودات دريااز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر مشاهده بر واقعیت بلزوم سازگاری قانون مجازاجهان ما میتواند به اندازنظریه تکامل در درمان بیمبیماری لبر و نابینایی آنوقت نهيب هاي غير علمي گذشمدل همه جانبه نگر ژنرالیخواندن ، یکی از شستشو دهندرمان جدید سرطانکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزمان چیستآب زندگی است قسمت اولتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر گیاه خواری بر رشد وچندجهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز جهان دارای برنامههمراه سختی، اسانی هستخارق العاده و استثنایی بواقعیت فیزیکی، تابعی از مرگ انتقال است یا نابود شدرک حقیقت نردبان و مسیری گالکانزوماب، دارویی جدیبیماری بیش فعالیزندگی، مدیریت انرژیآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنواکسن ایرانی کرونا تولیدمشکلات نخاعیپلاسمای غالبدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختماالکتروتاکسی(گرایش و حرکمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از تهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت قربانی نزاع بین بی دی متیل فومارات(زادیوا)(ورزش و میگرنپیوندی که فراتر از امکانرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ امیدی تازه در درمان سرطامغز و اخلاقابزارهای بقای موجود زندهتولید مثل اولین ربات های فیزیک و هوشیاریضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبنگاه محدود و تک جانبه، مشاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمحافظه میتواند بزرگترین ددانشمندان اولین سلول مصنژن همه چیز نیستپروتز چشمرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟احیای بینایی نسبی یک بیمتوهم جدایی و توهم علمفرد یا اندیشهعلم و روحتری فلوپرازینناتوانی از درمان برخی ویاسرار بازسازی اندام هاهوش احساسیموسیقی هنر مایع استحس و ادراک قسمت 78داروی جدید برای میاستنی کمردرد ناشی از تنگی کاناآنچه حس می کنیم، نتیجه ی روش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر اناولین هیبرید بین انسان و نقش مهاجرت در توسعه نسل اادب برخورد با دیگرانتکنولوژی جدید که سلول هاقانون مندی نقشه ژنتیکی معامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاننرمش های مفید در سرگیجهاعتماد به خودهوشمندی کیهانما اکنون میدانیم فضا خالحس و ادراک قسمت پنجاه و یدر چه مرحله ای از خواب ، رکودکان خود را مشابه خود تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صدااین پیوند نه با مغز بلکه نقش حفاظتی مولکول جدید دارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل زبانقطار پیشرفتغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به چراروياها را به یاد نمی آبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان، در مسیرهای متماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های بیماری آلزایمرکاربرد روباتهای ريز، در آیا تکامل و تغییرات ژنتیراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلایستادن در برابر آزادی بنقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر نگاه ناظر هوشیار بلزوم عدم وابستگی به گوگل جهان مادی، تجلی فضا در ذهنظریه تکامل در درمان بیمبیماری های میتوکندریوقتی فهمیدی خطا کردی برگمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرمان دارویی سرطان رحم بکشف جدید تلسکوپ جیمز وبزمان و مکان، ابعاد کیهان آب زندگی است قسمت دومتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز جهان در حال نوسان و چرخشهمراهی نوعی سردرد میگرنیخبر مهم تلسکوپ هابلواقعیت چند سویهمرگ تصادفیدرک دیگرانگام کوچک ولی تاثیرگذاربیماری تی تی پیزونیسومایدآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روانوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بواکسن اسپایکوژنمشکلات بین دو همسر و برخیپمبرولیزوماب در بیماری چدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشرالکترودهای کاشتنیمعجزه های هر روزهابزار بقای موجود زنده از تو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت آنطور نیست که به نظدین اجباریورزش بهترین درمان بیش فعپیوستگی همه ی اجزای جهانرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافامگا سه عامل مهم سلامتمغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزارهای بقای از نخستین تولید یا دریافت علمابزارهای دفاعی و بقای موتولید پاک و فراوان انرژیفیزیکدانان ماشینی برای تطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبانگاه انسان محدود به ادراازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قحافظه های کاذبدانشمندان تغییر میدان مغژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلمرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتانسان میوه ی تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعاحیای بینایی نسبی یک بیمتوهم جسمفرد حساس از نظر عاطفی و بعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینناتوانی در شناسایی چهره اصل بازخوردهوش احساسیمیهمانهای ناخوانده عامل حس و ادراک قسمت 82داروی جدید برای ای ال اسکمردرد و علل آنآنها نمیخواهند دیگران راروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضداولین تصویر در تاریخ از سنقش میدان مغناطیسی زمین ادراک ما درک ارتعاشی است تکینگیقانون گذاری و تکاملعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های نرمش های موثر در کمردرداعداد بینهایت در دنیای مهوشیاری و وجودما از اینجا نخواهیم رفتحس و ادراک قسمت پنجاه و ددر ناامیدی بسی امید استکودکان را برای راه آماده آیا هوش ارثی دریافتی از پرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیاین اندوه چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل زبان انسان از پیشیلمس کوانتومیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان نزاع بین جهل و علم رو به پبه جای محکوم کردن دیگران هدف از تکامل مغزماست مالیحس و ادراک قسمت شصت و دودرمان های جدید میگرنکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جنین انسان، هوشمندی رجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهاکسی توسین و تکامل پیش انقش غذاها در کاهش دردهای از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مقاومت به عوارض فشار خون جهان مرئی و نامرئیهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری های مغز و اعصاب و وقتی پر از گل شدی خودت را مدل هولوگرافیک تعمیم یافدرمان سرگیجه بدون نیاز بکشتن عقیده ممکن نیستزمان و صبرآب زندگی است قسمت سومتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز جهان در حال ایجاد و ارتقاهندسه ی پایه ایخدا موجود استواقعیت چیستمرگی وجود ندارددرک درست از خود و هوشیاریگامی در درمان بیماریهای بیماری دویکزونا به وسیله ویروس ابله آغاز فصل سرما و دوباره تکابزار بقا از نخستین همانتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج نوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنبع هوشیاری کجاست قسمت جامعه ی آسمانیدنیای شگفت انگیز کوانتومواکسن اسپایکوژن ضد کرونامشکلات روانپزشکی پس از سپنج اکتشاف شگفت آور در مودغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهالگو نداشتیممعجزه ی چشمابزار بقای موجود زنده از تو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکنکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت افراددین، اجباری نیستورزش در کمر دردپیام های ناشناخته بر مغز رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز کوانتومیمغز آیندگان چگونه است ؟ابعاد و نیازهای تکاملیتولید سلولهای جنسی از سلفاجعه ی جهل مقدسطلای سیاهتاریکی و نورنگاه از بیرون مجموعهاسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قحافظه و اطلاعات در کجاست دانشمندان روش هاي جدیدی ژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انسارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارانسان ها می توانند میدان مغز بزرگ چالشهای پیش رواحساس گذر سریعتر زمانتوهمات و شناخت حقیقتفردا را نمیدانیمعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزنادیدنی ها واقعی هستنداصل در هم تنیدگی و جهانی هوش در طبیعتمیوتونیک دیستروفیحس و ادراک قسمت چهلداروی جدید برای دیابتکمردرد با پوشیدن کفش مناآنان که در قله اند هرگز خروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ وماولین دارو برای آتاکسی فنقش محیط زندگی و مهاجرت دادغام میان گونه های مختلتکامل فردی یا اجتماعیقانون جنگلعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل نرمشهای مهم برای تقویت عبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و افسردگیما اشیا را آنطور که هستندحس و ادراک قسمت پنجاه و سدر هم تنیدگی مرزها و بی مکوری گذرای ناشی از موبایآیا هوش سریعی که بدون احسرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههاین ایده که ذرات سیاهچالنقش خرچنگ های نعل اسبی درارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل ساختار رگهای مغزی لوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردنزاع بین علم و نادانی رو به خودت مغرور نشوهدف از خلقت رسیدن به ابزاماست مالی با هوش انسانیحس و ادراک قسمت شصت و ششدرمان های جدید در بیماری کتاب زیست شناسی باورآیا جهان ذهن و افکار ما مرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکواگر فقط مردم میفهمیدند کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر نگاه انسان بر رفتامقابله ی منطقی با اعتراضجهان مشارکتیهفت سین یادگاری از میراث بیماری وسواسخواب سالم عامل سلامتیوقتی تو از یاد گرفتن باز مدل های ریز مغز مینی بریندرمان سرگیجه بدون نیاز بگل خاردار، زیباستزمان واقعیت است یا توهمآب، زندگی است(قسمت پنجم)تفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز جهان ریز و درشتهندسه ی رایج کیهانخدا بخشنده است پس تو هم بواقعیت چیستمراحل ارتقای پله پله کیهدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیزیباترین چیز در پیر شدنآغاز مبهم آفرینشابزار بقا از نخستین همانتمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونیننوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمنبع هوشیاری کجاست قسمت جاودانگی مصنوعیدنیا، هیچ استواکسن دیگر کرونا ساخته شمشکلات روانپزشکی در عقب پول و شادیذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چالگو و عادت را بشکن و در امعجزه ی علمابزار بقای موجود زنده از تو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت اشیادید تو همیشه محدود به مقدوزن حقیقی معرفت و شناختپیدایش زبانرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب انفجار و توقف تکاملی نشاسفرنامه سفر به بم و جنوب انقراض را انتخاب نکنیدمغز انسان ایا طبیعتا تماابعاد اضافه ی کیهانتولترودینفاصله ها در مکانیک کوانتطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدنگاه از دور و نگاه از نزداساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع خواب و رویاحافظه و اطلاعات در کجاست دانشمندان روشی برای تبدیژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنانسان یک کتابخانه استمغز بزرگ و فعال یا مغز کواحساسات کاذبتوپیراماتفرزندان زمان خودعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکنادانی در قرن بیست و یکم،اصل علت و تاثیرهوش عاطفی قسمت 11میگرن و پروتئین مرتبط با حس و ادراک قسمت چهل و هفتداروی جدید ضد میگرنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآنزیم تولید انرژی در سلوروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هااولین دروغنقش نگاه از پایین یا نگاهادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل مادی تا ابزار هوشمقانون جنگلعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولچرا ماشین باید نتایج را پبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری کوانتومیما به جهان های متفاوت خودحس و ادراک قسمت پنجاه و شدر هم تنیدگی کوانتومیکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا هشیاری کوانتومی وجودرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری اینکه به خاطرخودت زندگی نقش داروهاي مختلف معروف ارتباط غیرکلامی بین انساتکامل شناخت انسان با کشفلوتیراستامصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهنزاع بین علم و جهل رو به پبه دنبال رستگاری باشهر چیز با هر چیز دیگر در تماشین دانشحس و ادراک سی و هفتمدرمان های رایج ام اسکتاب طبیعت در قالب هندسهآیا جهش های ژنتیکی، ویروبعد پنجمسخن و سکوتاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقشه های مغزی جدید با جزیاز واقعیت امروز تا حقیقتتاثیر نگاه انسان بر رفتامقابله با کرونا با علم اسجهان هوشمندهم نوع خواری در میان پیشیبیماری کروتز فیلد جاکوبخواب سالم عامل سلامتی و یویتنام نوعی کرونا ویروس مدیون خود ناموجوددرمان سرگیجه بدون داروگل زندگیزمان پلانکآتش منبع انرژیتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز جهان شگفت انگیزهندسه بنیادینخدای رنگین کمانواقعیت های متفاوتمرز مرگ و زندگی کجاستدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بزیباترین چیز در افزایش سإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَابزار بقا از نخستین همانتمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری منور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت جایی خالی نیستدندان ها را مسواک بزنید تواکسن دیگری ضد کرونا از دمشاهده گر جدای از شیء مشاپول و عقیدهذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت االگوی بنیادین و هوشیاریمعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقای موجود زنده از تو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت تنها چیزی است که شادیدن خدا در همه چیزوزوز گوشپیر شدن حتمی نیسترمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب انواع سکته های مغزیمغز انسان برای ایجاد تمدابعاد بالاترتومورها و التهاب مغزی عافاصله ی همیشگی تصویر سازطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهنگاه از درون مجموعه با نگاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنتظر نمان چیزی نور را بهحافظه و اطلاعات در کجاستدانش، قفل ذهن را باز میکنژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی ارویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیانسان باشمغز بزرگترین مصرف کننده اخلاق و علوم اعصابتوانایی مغز و دیگر اجزای فرضیه ای جدید توضیح میدهعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انساننازوکلسیناصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش عاطفی قسمت نهممیگرن سردردی ژنتیکی که بحس و ادراک قسمت چهل و هشتداروی جدید ضد الزایمرکنگره بین المللی سردرد دآینه در اینهروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعاولین سلول مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل مارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل مداومقانونمندی و محدودیت عالمعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانچرا مغز انسان سه هزار سالبلوغ چیستهوش، ژنتیکی است یا محیطیما با کمک مغز خود مختاريمحس و ادراک قسمت بیست و چهدر هم تنیدگی کوانتومی و پکیهان خود را طراحی میکندآیا واکنش های یاد گرفته ورژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایاینکه خانواده ات سالم بانقش درختان در تکاملارتروز یا خوردگی و التهاتکامل، نتیجه ی برنامه ریلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصنسبیت عام از زبان دکتر بربه زودی شبکه مغزی به جای هر جا که جات میشه، جات نیمبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان های علامتی در ام اسکتاب، سفری به تاریخآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجبعد از کروناسخن پاک و ثابتاگر نیروی مغناطیس نباشد نقص در تشخیص هیجانات عاماز کجا آمده ام و به کجا میتاثیر ویتامین دی بر بیماملاحظه های اخلاقی دربارهجهان هوشیارهمه چیز موج استبیماری گیلن باره و بیمارخواب عامل دسته بندی و حفطویتامین E برای فعالیت صحمدیریت اینترنت بر جنگدرمان سرطان با امواج صوتگلوله ی ساچمه ایزمان به چه دلیل ایجاد میشآثار باستانی تمدن های قدتقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز جهانی که نه با یک رخداد و هندسه در پایه ی همه ی واکخدایی که ساخته ی ذهن بشر واقعیت و مجازمرز بین انسان و حیوان کجاگامی در درمان بیماریهای درگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرافت فشار خون ناگهانی در وابزار بقا از نخستین همانتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب نورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت جاذبهدهن، بزرگترین سرمایهواکسن سرطانمشاهده آینده از روی مشاهپوست ساعتی مستقل از مغز دذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دالگوبرداری از طبیعتمعجزه در هر لحظه زندگیابزار بقای موجود زنده از تو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت خواب و رویادیدگاه نارسای دوگانه ی میک پیام منفرد نورون مغزی پیشینیان انسان از هفت میرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهانانگشت ماشه ایمغز انسان برای شادمانی طاتفاق و تصادفتومورهای نخاعیفتون های زیستیطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنونگاه حقیقی نگاه به درون ااستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کممنحنی که ارتباط بین معرفحباب های کیهانی تو در تودائما بخوانژنها نقشه ایجاد ابزار هوپرسشگری نامحدودروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال انسان جدید از چه زمانی پامغز حریص برای خون، کلید تاخلاق پایه تکامل و فرهنگتوازن مهمتر از فعالیت زیفساد اقتصادی سیتماتیک درعلم راهی برای اندیشیدن اترازودوننباید صبر کرد آتش را بعد اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت هفتممیگرن شدید قابل درمان اسحس و ادراک قسمت چهل و دومداروی سل سپتکنگره بین المللی سردرد دآیندهروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو اوکرلیزوماب داروی جدید شنقش نظریه تکامل در شناساارتقا یا بازگشت به قبل ازتکامل چشمقارچ بی مغز در خدمت موجودعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمچرا مغزهای ما ارتقا یافت بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهیچ چیز همیشگی نیستما بخشی از این جهان مرتبطحس و ادراک قسمت بیست و یکدر هم تنیدگی کوانتومی و دکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا یک، وجود داردرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشوداینترنت بدون فیلتر ماهوانقش ذهن و شناخت در حوادث ارزش حقیقی زبان قسمت اولتکثیر سلول در برابر توقف لیروپریم داروی ترکیبی ضدپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردنسبت ها در کیهانبه زیر پای خود نگاه نکن بهر حرکت خمیده می شود و هر مباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان ژنتیکی برای نوآوریکتابخانهرحم مصنوعیآیا خداباوری محصول تکاملبعد از کروناسختی ها رفتنی استاگر نعمت فراموشی نبود بسنقطه بی بازگشتاز کسی که یک کتاب خوانده تاثیر ویروس کرونا بر مغز ملاحظات بیهوشی قبل از جرجهان های بسیار دیگرهمه چیز در زمان مناسببیماری آلزایمر، استیل کوخودآگاهی و هوشیاريویتامین E در چه مواد غذایمداخله ی زیانبار انساندرمانهای بیماری پارکینسگلوئونزمان شگفت انگیزآرامش و دانشتقلید از طبیعتشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز جهانی که از یک منبع، تغذیهندسه زبانِ زمان استخسته نباشی باباواقعیت و انعکاسمرز جدید جستجو و اکتشاف، گاهی لازم است برای فهم و درگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسافت هوشیاری به دنبال کاهابزار بقا از نخستین همانتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگومنبع هوشیاری کجاست قسمت جاذبه و نقش آن در شکلگیریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجواکسن سرطانمطالبه ی حق خودپوشاندن خود از نورذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سالتهاب شریان تمپورالمعرفت و شناختابزار بقای موجود زنده از تو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هموساپينس بر زمین از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت در علم، هرگز نهایی دژا وو یا اشنا پندارییک پیشنهاد خوب برای آسان پیشرفت های جدید علوم اعص