دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تلقین اطلاعات و حافظه

تلقین (inception) اطلاعات و حافظه: کاشت خاطره جعلی در مغز دیگری، میسر شد!

نوروسافاری |گمان می کردیم اخبار ساختگی، خیلی بد هستند اما ظاهراً دانشمندان با موفقیت، «خاطره ای» ساختگی را در یک حیوان کاشته اند، که به صورت بالقوه راه را به سمت آزمایش های انسانی باز می کند. محققان با استفاده از نقشه برداریِ مدارهای مغزی در یک موش آزمایشگاهی، توانستند یک خاطره ی طبیعی را مهندسی معکوس کنند.

سپس آنها این خاطره را در موش دیگری، از طریق تحریک سلول های مغزی اش طبق الگوی خاطره ی اصلی، به صورت ساختگی القا کردند.

افکار مصنوعی

این مطالعه- که [قبلا] در مقاله ای در مجله ی نیچر نوروساینس شرح داده شده است- نشان می دهد خاطرات، می توانند به صورت مصنوعی در نبود هرگونه تجربه ی حقیقی ایجاد شوند. خاطره ی القاء شده توسط موش آزمایشگاهی، یادآوری می شد و از خاطره ی طبیعی، غیرقابل تفکیک بود.

این [یافته] نه تنها مسائل اخلاقی فراوانی دارد بلکه ممکن است ما را وادار کند تا خاطرات خودمان را زیر سوال ببریم.

بر اساس گزارشی در مجله ی ساینتیفیک آمریکن، یافته های جدید، نشان داده اند مدارهای عصبی- که به طور عادی به تجاربطبیعی پاسخ می دهند و خاطرات را می سازند- می توانند به منظور تشکیل خاطرات کاذب، دستکاری شوند تا در نبود تجارب طبیعی، خاطره بسازند.

این تحقیق همچنین نسبت به چگونگی تشکیل خاطرات در مغز، بینشی فراهم می کند و در حقیقت بخشی از زمینه ی علمی گسترده تر و در حال رشدی است که می تواند به دستکاری حافظه، انتقال خاطرات و حتی حذف خاطرات موجود، منجر شود گرچه این تحقیق، برای خلق تکنولوژی برای یک دیکتاتور شرور در آینده [چیزی شبیه به ناظر کبیر در رمان ۱۹۸۴ جورج اورول!] یا ساخت سناریوهایی از روی فیلم مردان سیاه پوش نیست.

این دانشمندان امیدوارند، یافته هایشان در نهایت به افرادی کمک کند که با اختلالات حافظه، دست و پنجه نرم می کنند و یا از خاطرات آسیب زا(مثل PTSD) در رنج هستند.

دنیایی را تصور کنید که در آن بتوانیم خاطرات قدیمی مان را- که در [ گذر] زمان مفقود شده اند- بازیابی کنیم یا خاطرات ناتوان کننده را حذف کنیم!

این تحقیق اگر موفقیت آمیز باشد می تواند پیامدهای روانشناختی و اخلاقی شگفت انگیزی را به همراه داشته باشد.

یافته های جدید

در این مطالعه با آموزش موش ها به برقرار کردن تداعی بین رایحه ی شکوفه های گیلاس و شوک الکتریکی به پا، خاطره ای طبیعی در مغزشان ساخته شد. آنها آموختند با رفتن به سمت دیگرِ قفس- که از رایحه ی زیره ی سیاه آکنده شده بود- از این شوک الکتریکی اجتناب کنند. رایحه ی زیره ی سیاه توسط ماده شیمیایی موسوم به کاروون و رایحه ی شکوفه های گیلاس توسط ماده ی شیمیایی به نام استوفنون در فضای آزمایش پخش می شد.

این محققان از استوفنون استفاده کردند زیرا نوع خاصی از گیرنده را بر روی [غشای] انواع مجزایی از سلول های عصبی حسی بویایی، فعال می کند.

سپس محققین از [تکنیک] اپتوژنیک، استفاده کردند تا با کمک نور، سلول های عصبی بویایی را در موش ها فعال کنند. این روش پیچیده شامل فیبرهای نوری است که از طریق جراحی در مغز جای داده شده و با اثر بر پروتئین های حساس به نور، نورون های ویژه ای را در مغز تحریک می کنند.

در آزمایشات اولیه، این محققان از حیوانات تراریخته[ حیواناتی- که با تکنولوژی مهندسی ژنتیک ژنهای جانداران دیگر را در ساختار ژنتیکی خود دارند-] استفاده کردند که فقط در نورون های بویاییِ حساس به استفنون، پروتئین حساس به نور تولید می کنند. این محققان تحریک نوری سلولهای بویایی حساس به استوفنون در موش ها را با شوک الکتریکی به پا، همراه کردند. آنها متوجه شدند موش ها پس از این، از رایحه ی شکوفه های گیلاس اجتناب می کنند در حالی که تنها تحریک نوری را دریافت کرده اند [و رایحه را هیچگاه استشمام نکرده اند].

(تحریک سلولهای عصبی یکسان، به وسیله نور و بویایی کاملا قابل انتظار است، باعث نتیجه یکسانی شود و واکنش مشابهی را ایجاد کند. تحریک عصبی، مقدمه واکنش های بعدی است و وقتی عصب مشخصی به وسیله ای تحریک شود؛ چه با نور یا محرک شیمیایی بو، نتیجه یکسان خواهد بود.

در این آزمون، شرطی شدن بویایی، به جای آنکه با بو انجام شود با محرک دیگری یعنی نور انجام میشود و نتیجه به دست آمده یعنی شرطی شدن(conditioning)، هم به نور و هم به بوی استفنون، کاملا مورد انتظار است. زیرا هدف، تحریک سلولهای یکسانی است و وقتی سلولهای منتقل کننده پیام، یکسان هستند و مقصد هم یکی است نتیجه، یکی خواهد بود.

محرک های مختلف اگر مسیر یکسانی را فعال کنند، نتیجه منفردی حاصل میشود و آنچه نتیجه را متفاوت میکند مسیرهای متفاوتی است که به دو نتیجه میرسد. پس مسیر یکسان؛ چه با محرک شیمیایی و چه با محرک نوری تحریک شود نتیجه یکسانی به دست می آید. و در حقیقت خاطره ای- که از بو در مغز موش باقی میماند

- دقیقا مشابه خاطره ای است که در نتیجه تحریک نوری همان مسیر، حاصل میشود. تفاوت فقط در محرک اولیه مسیر و مقصدی یکسان است. پس این نتیجه تا اینجا خیلی شگفت آور نیست.)

این، گام تحسین برانگیزی است: این نشان می دهد که موش ها نیازی نداشتند واقعا رایحه را تجربه کنند تا آن را با شوک الکتریکی ارتباط دهند. در اصل این خاطره می تواند کاشته شود.(محرکی متفاوت با تحریک مسیر این حافظه، دقیقا همان حافظه ای را به صورت مصنوعی در ذهن موش میگذارد که بو در ذهن موش خواهد کاشت. و واکنش حاصل شده به وسیله محرک بویایی که همان مسیر را تحریک میکند با واکنش حاصل شده به وسیله محرک نوری، طبیعتا کاملا مشابه است.)
با این حال دانشمندان در جهت ساخت یک حافظه ی کاملا ساختگی یک گام جلوتر رفتند. برای این منظور آنها باید تجربه ی واقعیِ شوک الکتریکی را از مغز موش ها پاک می کردند.

در تازه ترین پژوهش، این محققان نشان دادند که چگونه ویروسی را بکار گرفته اند تا به وسیله ی آن پروتئین حساس به نور را درون مسیر های عصبی موش های تراریخته جای دهند. سپس آن ها سلول های عصبی بویایی و بخش حساس به نورِ مغز را با الگوی به دست آمده از راه مهندسی معکوس، تحریک کردند.

این موش ها با پاسخ دادن به رایحه ای- که هرگز با آن مواجه نشده بودند- و اجتناب از شوکی- که هرگز دریافت نکرده بودند- خاطره ی ساختگی را به یاد می آوردند.

تلقین در مغز موش

البته،پژوهش، روزهای نخست خود را سپری می کند. به هر حالدانشمندان با موفقیت، خاطرات موش های آزمایشگاهی را دستکاری کرده و آنها را مجبور کرده اند چیزی را به خاطر آورند که هرگز تجربه نکرده اند.(محرک های متفاوت- که مسیر یکسانی را فعال میکند- واکنش یکسانی را ایجاد می کند.

علت اصلی تعجب ایجاد شده از این آزمون، اصالت دادن به محرک است؛ در حالیکه محرک در درک ما، نقشی جز آغاز گری برای قدم های بعدی شناخت نیست. شناخت با محرک حسی شروع میشود ولی این محرک، اصیل نیست و هر محرک دیگری هم اگر همان مسیر را تحریک کند، منجر به تجربه ای یکسان میشود.

و همانطور که ما برای رسیدن به یک تجربه واحد، اگر محرک را تغییر دهیم، به دلیل هدف یکسان، به نتیجه واحدی می رسیم، میتوانیم تصور کنیم در مسیر رسیدن به هدف نهایی، میتوان مسیرهای مختلف را هم تغییر داد به شکلی که تجربه ای مشابه تجربه اول حاصل شود؛ به شرطی که هدف نهایی یکی باشد.

منبع ادراک ما اگر در منطقه خاصی از مغز باشد، رسیدن تحریک الکتریکی به این منطقه منجر به تجربه یکسانی با محرک های دیگر و یا مسیرهای متفاوت پیام الکتریکی، میشود.

ولی آیا تجربیات انسان محدود به تجربیات حسی ای است که از اندام های حسی به مغز میرسد؟ بسیاری از دریافت های انسان از جهان های دیگری فراتر از عالم مادی است و نمونه کاملا آشکار آن، رویاها است و این مشاهدات، محدود به مکان و زمان عالم مادی نیست و گاهی حوادثی است که سالها بعد، در مکانی دور از محل زندگی ما رخ میدهد.

شاید ابتدای ادراک به نظر برسد از اندام های حسی دست و پا و بینی و چشم و پوست و بعدا مغز، شروع شده است ولی ادراک ما به این احساسات، محدود نیست.

قدرت انتزاع تجربیات، به انسان کمک میکند دریافت های حسی و غیر حسی را به مرتبه ای بالاتر و به مرتبه معانی کلی ادراکات ببرد. در اینجا هم مهم، رساندن پیام به منطقه درک معانی و کلیات است که فراتر از مغز میباشد و ادراکاتی فراتر از عالم ماده است و در جایی بالاتر از ماده و زمان-مکان، نگهداری میشود.

در اینجا هم اگر پیام به وسیله محرکی غیر از محرک مادی ایجاد شود و یا بتواند از مسیری غیر از عالم ماده، به این منبع برسد همان احساسی حاصل خواهد شد که در نتیجه راه پرفراز و نشیب ادراکات حسی رخ میدهد.

پس محرک ایجاد کننده معانی و حقایق، همیشه حس مادی نیست و مسیر رسیدن به آن هم لزوما از مغز نمیگذرد.

عالم مادی ما از جمله مغز و ادراکات حسی مادی با توجه به محاسبات ثابت کیهانی، وابسته و متکی صرف به خودش نیست بلکه نیروی اضافی دیگری هست که برای شکل گیری عالم مادی ما لازم است.

(هستي هاي متعدد و هستی از بي چیزی

قبلا دیدیم که محاسبه ثابت کیهانی و تفسیر آن، نیازمند فرض چند کیهانی است ولی تعدد کیهان ها، دری را در برابر اين برهان می گشاید که میگوید پایه و اساسی- که علت یابی هستی از بي چیزی را تفسیر میکند- تفاوتهای کمی(کوانتومي) خلأ است.

و با فرض تعدد هستی ها و با تاثیراتی- که از کیهان ها عبور میکند- علت يابي این تفاوتها ممکن شده است و این، منطقی تر و عقلانی تر از بي علتی اي است که مکانيک کوانتوم بنا می سازد.

و به این ترتيب این فرضیه- که چیزی از بی چیزی ایجاد شود- از اساس، منهدم میشود و چیزی از بي چیزی اصلا وجود ندارد.

کتاب توهم بی خدایی احمد الحسن

دانلود کتاب از سایت زیر
www.almahdyoon.co
)

وقتی بتوان با محرکی غیر از محرک های مرسوم، پیامی مشاب

ه محرک های عادی را در منطقه خاصی از مغز به دست آورد، چرا نتوان انتظار داشت با محرکی متفاوت- که مستقیما از مغز یا حتی جایی بالاتر از مغز منشأ میگیرد- احساس بلند مشابهی را(احساس به معانی و کلیات)، در بعد فرامادی انسان در جهان موازی یعنی نفس و روح، درک کرد؟

جهانی که در آن بتوانیم خاطراتمان را به اشتراک بگذاریم، چگونه خواهد بود؟ [مانند پست های اینستاگرامی!]. جایی که در آن می توانیم انتخاب کنیم چه چیزی را می خواهیم به یاد آوریم و چه چیزی را نمی خواهیم؟ این احتمالات هراس آورند!

ترجمه: فاطمه جواهری وبسایت نوروسافاری

https://www.neurosafari.com/%d8%aa%d9%84%d9%82%db%8c%d9%86-inception-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c/

بحث حافظه های کاذب، بحث عمیقی است که قبلا در همین کانال به آن پرداخته شده است.

محدودیت های حافظه و حافظه های کاذب و چالش بزرگ پیش رو در راه شناخت حقیقت

در قسمت های گذشته به بررسی احساسات و ادراک و محدودیت های انسان در راه رسیدن به منبع و سرچشمه احساسات، اشاره شد اکنون به مرتبه بعد از احساسات، می آییم و آن، جمع آوری اطلاعات و ادراکات و بعدا تحلیل آنها و بیرون کشیدن آنها برای پردازش های بعدی و به کار بردن آن، برای عمل است.

وقتی ادراک و حس ما اطلاعاتی را دریافت میکند، بر اساس امکانات درونی مغز و تجربیات قبلی، تصویر یا صدایی را در ذهن ما میگذارد(صورت ذهنی).

و این کاشت اطلاعات در مغز میتواند با دریافت اطلاعات جدید فراموش شود، زیرا گنجایش مغز محدود است مگر آنکه این اطلاعات با پردازش سلول های عصبی به وسیله تکرار و مداومت، به صورت نسبتا پایداری، ذخیره شود.

در این صورت است که آن حس اولیه برای زمانی طولانی تر در اختیار فرد قرار میگیرد. این فرایند، نیازمند پردازش عملکرد سلول های مغزی است و نیازمند هوشیاری و اراده فرد، برای ثبت اطلاعات است. وگرنه اگر اراده ای نباشد تا به وسیله آن، اطلاعات دریافت شده به وسیله فرد، مرور گردد، این اطلاعات در همان ذخیره ابتدایی و کوتاه مدت باقی خواهد ماند.

بعد زمان از ابعاد عالم مادی ماست و وقتی در مورد ثبت اطلاعات دریافتی سخن میگوییم و عبارت حافظه کوتاه مدت یا بلند مدت را به کار میبریم، منظور ثبت دریافت های عالم مادی در ظرف ابزار هوش عالم مادی است که دارای محدودیت های خاص است وگرنه کاملا واضح است آنچه در قالب احساسات و حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، درک میکنی نشان دهنده حقیقت اشیا نیست.

چه بسیار مناظری را دیده ایم که تحت تاثیر روحیه بد ما، اصلا به چشم نیامد و چه بسیار تک درخت هایی در وسط بیابان که در سایه روحیه شاد ما بسیار زیبا و دلنشین شد!

چه بسیار درخت و کوهی که با دیدن آن، هیچ مطلب جدیدی برای ما تداعی نشد و چه بسیار درخت و کوهی که در دید ولی ای از اولیای خدا راه رسیدن به نبوت و رسالت را باز کرد(مراجعه شود به داستان بعثت موسی ابن عمران ع و کلام خدا با او در درخت و در کوه، در قرآن کریم)

عالم مادی ما کلامی است که ما در حد ظرف خود درک میکنیم و همین مطلب، تاکید میکند که اطلاعات دریافتی و احساسات ما، محدود به عالم مادی نیست. بلکه عالم مادی کلامی از جهانی بالاتر است که ما میتوانیم در حد مغز خود در یابیم.

تقسیم حافظه اطلاعات، به کوتاه مدت و بلند مدت هم نشانه ای از آن است که اطلاعات ما پردازشی است که تحت تاثیر محدودیت های عالم مادی، به ما رسیده است.

با نظریه جهان های موازی و تایید علمی آن، امروز مشخص است که کوتاه مدت و بلند مدت تا زمانی است که شما درگیر بعد زمان باشید و اگر فراتر از بعد زمان- که بعد چهارم عالم مادی درنظر گرفته میشود- گام برداریم و سرعت ها را به فراتر از سرعت نور برسانیم، کوتاه مدت و بلند مدت و تعابیری مانند این، محو میگردد. در جهانی که شما بتوانید پا در گذشته و آینده بگذارید و دیروز و فردا را مانند امروز و در همین امروز، ببینید، مفهوم کوتاه و بلند از نظر زمانی محو خواهد شد.

رفتن در بند عالم مادی و بعد زمان است که ما را گرفتار ابزار هوش مادی و محدودیت های آن کرده است.

حافظه کوتاه مدت نشانه ای از ضعف و محدودیت ابزار هوش عالم مادی ماست که بعدها در سایه آموزش، تلاش و اراده فرد، تبدیل به حافظه بلند مدت، میشود و در سایه پردازش و ارتقای عملکرد نورون، باقی میماند و امروز به جای حافظه کوتاه مدتی- که کاملا نقص و ناتوانی مغزهای ما را نشان میدهد- از عبارت حافظه عملکردی فعال استفاده می شود و همین فعالیت هم نشانه نقص ابزار هوش ماست تا بتواند اطلاعات را به شکلی فعال تر و پایدارتر کند.

همه این محدودیت ها چه در ادراک و چه در ثبت اطلاعات و ... سبب میشود آنچه در ذهن های ما پردازش می شود، محدود باشد و با حقیقت فاصله زیادی داشته باشد.

به خصوص وقتی این اطلاعات ناقص دریافتی، در میلیاردها شبکه پیچ در پیچ مغزی و میلیاردها نورون عصبی و میلیاردها واسطه شیمیایی بین سلولهای عصبی گرفتار شود و به خصوص وقتی حجم اطلاعات، در مغز شما به محدوده متراکمی برسد که شمارش آن سخت است(در محدوده هزاران ترابایت)(هر ترابایت معادل 1024 مگابایت است!!!) و شما مجبور باشید برای بازآوری اطلاعات، در صندوقی دارای هزاران ترابایت حس و شناخت، بگردید!!!

بله گام اول و ظرف درک های بالاتر از درک مادی، مشاهده آثار مادی عالم ما است ولی مطلق انگاشتن و حقیقت مطلق پنداشتن آن، جز بی خردی نیست.

توصیه میشود به تدریس سهو و نسیان معصوم از سید احمد الحسن یمانی مراجعه شود
www.almahdyoon.co

ادراک ما دچار خطاست و حافظه های ما هم در معرض خطاست و قطعا واکنش های حاصل از این فرآیندها هم در معرض خطاست و اینجاست که هر عاقلی نیاز به دستی الهی را کاملا در پیدا کردن راه های زندگی خود حس خواهد کرد.

مطلبی از دکتر ابتسام احمد در مورد نقص های حافظه👇👇

شاهدان.. و حافظه کاذب
-بله این را گفتم! با گوش خود شنیدم و با چشم خود، او را دیدم.
-هرگز
-آن را کاملا به یاد می آورم!
-من هم، همه تفاصیل را به یاد می آورم.

آیا قبلا برای تو اتفاق افتاده است از حافظه و حادثه ای دفاع کنی که در پیشاپیش فرد دیگری هم رخ داده است ولی او حافظه و بیان کاملا متفاوتی درمورد حادثه داشته باشد؟

حافظه های ما است که بر اساس آن، زندگی خود و واکنش ها و رفتارها و افکار خود را بنا میکنیم و اینها گاهی اشتباه است تا حدی که میتواند حقیقت را کاملا آشفته کند.

آیا میتوانیم به حافظه های خود اعتماد کنیم؟ و تا چه حدی میتوانیم چنین کنیم؟

در سال 1974 مقاله علمی و مشهوری از الیزابت لوفتوس و جان پالمر منتشر شد و آدرس آن در زیر می آید و دو آزمون را اجرا کرد و جواب افراد، در مورد فیلمی- که آن را در مورد حادثه تصادف، مشاهده کرده بودند- عجیب شد و نتایج این پژوهش پريشان و آشفته بود زیرا بيان میکرد روش طرح سوال و قدرت کلمات موجود در خود سوال، باعث حافظه متفاوتی از حادثه میشود. اگر سوال شود (سرعت اتومبیل وقتی با ماشین دیگر میماند، چقدر بوده است؟) سرعتی که شخص بیان میکند کمتر از زمانی است که سوال شود(سرعت ماشین وقتی به ماشین دیگر صدمه زد، چقدر بوده است؟) بلکه قدرت کلمه سبب میشود آنها وجود شیشه شکسته را هم به یاد بیاورند!

و این یعنی روش سوال کردن، در حافظه ما تاثیر میگذارد و آن را منحرف می کند و حافظه ای اشتباه یا حافظه ای کاذب را سبب میشود و فرد کاملا به این موارد راضی است.

همچنین بسیاری از شهادت های دروغین هست(دروغ به این معنی که نتیجه حافظه کاذب است و نه اینکه نتیجه دروغ عمدی از طرف فرد در شهادت است) و باعث زندانی شدن و دستگیری و حکم های ظالمانه در حق بسیاری از افراد میشود که بعدها مشخص میگردد آنها بی گناه بوده اند.

من در اینجا اشاره میکنم که مساله شهادت که بر اساس آن احکام در دین اسلام صادر میشود، همیشه میبینیم شهادت دو تن یا بیشتر است و اعتقاد ندارم امر فقط مربوط به دروغ، در شهادت باشد و شخصی ممکن است اعتقاد داشته باشد راستگوست ولی حافظه کاذب در نتیجه عوامل معینی در او شکل گرفته باشد:
رویت هلال.. دو شاهد
قضات... دو شاهد(و دو تن از مردانتان را شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن از کسانی را برای شهادت استفاده کنید که بر آنها رضایت دارید تا اگر یکی از آنها فراموش کرد، دیگری به یاد او بیاورد.)

وصیت...(وقتی زمان وفات کسی از شما فرا رسید- باید شاهد شما در زمان وصیت، دو تن عادل در میان شما، باشند)

زنا... چهار شاهد( کسانی که به زنان شوهردار تهمت زنا بزنند و بر ادعای خود چهار شاهد نیاورند آنها را هشتاد ضربه شلاق بزنید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید و آنها فاسق هستند.)

نظرتان در این مورد چیست؟ از نظر دینی چگونه ممکن است حافظه های دروغین در صفحه وجود ما وارد شود در حالی که معتقدیم، مبتنی بر حقایق است و رفتار خود را بر اساس آن بنا می کنیم؟

تصویر، نمونه اتکنسون و شیفر را در مورد عمل حافظه بیان میکند اول چیزهایی را که میخواهیم به یاد بیاوریم به عنوان حافظه حسی آنی ولی گذرا در طی فقط چند ثانیه ثبت میکنیم.

هنگام توجه به آن، در حافظه کوتاه مدت برای 30 ثانیه باقی میماند و این، در صورتی است که مورد آن، تمرین نشود و این مفهوم امروز بیانش عوض شده است و تعمیم داده شده است و به آن حافظه فعال میگویند بعدا این حافظه ها یا از میان میرود یا وارد حافظه بلند مدت میشود و به جای آن، به آن، حافظه فعال شاملتر میگویند.

حافظه عامل همه روش هایی را در بر میگیرد که با آن معلومات کوتاه مدت را میگیریم و آن را در مخازن حافظه بلندمدت خود ذخیره میکنیم(در یک تعریف کلیحافظه فعالیاworking memoryدر واقع همانحافظه کوتاه مدتیا sh

ort term memory می باشد که در آن پردازش اطلاعات اتفاق می افتد.

آقایAlan David Baddeleyبرای اولین مرتبه در سال 1974 به همراهGraham Hitch مدل حافظه فعالرا مطرح نمودند.

حافظه کاری، به چه دردی می خورد ؟

حافظه فعالدر واقع یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین ارکان حافظه جهت انجام فعالیت های شناختی است که ما انجام می دهیم. از زبان آموزی و درک زبان گرفته تا گفتگو، محاسبات ریاضی، استدلال و حل مساله و امثالهم

حافظه فعالهرچه عملکرد بهتری داشته باشد، امکان انجام سریعتر محاسبات به صورت ذهنی، تصویر سازی های ذهنی به خصوص در حل مسئله، درک سریعتر صحبت های گفته شده، به خاطر سپاری و به یاد آوری سریع تر مطالب می شود)

و دانشمندان تصور میکنند حافظه فعال، دو فرایند صریح و ضمنی را در بر میگیرد. وقتی معلومات را به صورت هوشیار و با اراده ذخیره میکنیم این فرایند صریح است مانند زمانی که درس میخوانیم، ولی حافظه عامل ما عموما اموری را که به آن توجه نمی کنیم به مخزن حافظه بلند مدت منتقل نمیکند. و این فرایند، فرایند ضمنی خوانده میشود یعنی لازم نیست به شکل ارادی بر دانسته خاصی تمرکز کنیم بلکه به صورت غیر ارادی(در حافظه کوتاه مدت) ذخیره میشود.

دکتر ابتسام احمد

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2324754864242699&id=100001246245992

و این مطلبی نگران کننده است. القای حافظه کاذب فقط محدود به روش های پیچیده مهندسی ژنتیک و یا کاشتن پروتئین ها در سلول های عصبی حیوانات نیست اینها آزمونهایی است که امکان ایجاد حافظه کاذب را کاملا از دید آزمایشگاهی و مادی نشان میدهد ولی در مورد انسان دارای نفس و بعد فرامادی قضیه بسیار پیچیده تر است.

هر محرکی در اطراف ما میتواند در مسیر پر پیچ و خم انتقال اطلاعات، ما را به تصاویری شگفت انگیز و کاذب برساند.

نوع برخورد دیگران با فرد می تواند حافظه آنها را تغییر دهد! این عجیب است و این نوعی تلقین حافظه کاذب به فرد دیگر است. شاید حتی یک لبخند حافظه کاذبی را برای ما ایجاد کند!

و وقتی بدانیم مسیر رسیدن اطلاعات حسی به معانی کلی بسیار طولانی تر و ناشناخته تر از درک اطلاعات حسی است، این قضیه پیچیده تر هم میشود.
....
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بخش دیگری در وجود انسان هیادآوری خواب و رویادقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان المغز زنان جوانتر از مغز مربزرگ شدن مغز محدود به دورکوری گذرای ناشی از موبایداروی جدید ضد میگرناجزای پر سلولی بدن انسان نقش سجده بر عملکرد مغزتوانایی مغز و دیگر اجزای گاهی مغز بزرگ چالش استدرک عمیق در حیواناتارتباط انسانی، محدود به نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر نگاه انسان بر رفتاپختگی پس از چهل سالگي به روشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایموجودات مقهور ژنها هستندبه زودی شبکه مغزی به جای هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبارداری بدون رحمویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدمغز چگونه صداها را فیلتر برنامه و ساختار پیچیده مژن هوش و ساختارهای حیاتی دلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز مغزهای کوچک بی احساسبسیاری از بیماری های جدیکی غایب شدی تا نیازمند دلداروی ضد تشنج با قابليت تاجزایی ناشناخته در شکل گنقش غذاها و موجودات درياتوازن مهمتر از فعالیت زیگذر زمان کاملا وابسته به درگیری اعصاب به علت میتوارتباط شگفت مغز انسان و فچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر نگاه انسان بر رفتاپرورش مغز مینیاتوری انساروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز و از مغز نرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمیهمانهای ناخوانده عامل بوزون هیگز چیستهوش مصنوعی ساخته هوش طبیثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قامخچه ابزاري که وظیفه آن فبازگشت از آثار به سوی خداویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا مغز آیندگان چگونه است ؟مغز انسان ایا طبیعتا تمابرین نت به جای اینترنتژن یا نقشه توسعه مغز و نقدندان ها را مسواک بزنید تایا بیماری ام اس (مولتیپمغزتان را در جوانی سیمکشتفاوت مغز انسان و میمون هکاهش التهاب ناشی از بیماداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زماننقش غذاها و موجودات درياتوسعه برخی شغل ها با هوش گربه شرودینگر و تاثیر مشرقیبی قدرتمند در برابر مارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر ویتامین دی بر بیماآلزایمرريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت اقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمیگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامدارک ژنتیکی چگونه انسانبازسازي مغز و نخاع چالشی ویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای ایجاد تمدبرای پیش بینی آینده مغز دژنها نقشه ایجاد ابزار هودو ویژگی انتزاع و قدرت تجایا بدون زبان میتوانیم تنقش قهوه در سلامتیتفاوتهای جنسیتی راهی براکایروپاکتیک چیستداستانها و مفاهیمی اشتبااخلاق و علوم اعصابنقش غذاها و موجودات درياتوصیه های غیر دارویی در سگزیده ای از وبینار یا کنفرموزی از نخستین تمدن بشرارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر ژنها بر اختلالات خآیا ما تنها موجودات زنده ریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز میدان مغناطيسي زمین بشر بیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیجنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی مروری بر تشنج و درمان هایبحتی علمی درباره تمایل بواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان برای شادمانی طبرخی نکات از گاید لاین پرژنها ، مغز و ارادهديدن با چشم بسته در خواب ایا تکامل هدفمند استنقش مهاجرت در توسعه نسل اتقلید مرحله ای نسبتا پیشکاربرد روباتهای ريزنانودر مانهای کمر درداختلال در شناسایی حروف و نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوصیه هایی در مصرف ماهیگزارش یک مورد جالب لخته ورمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط غیرکلامی بین انساچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا مغز تا بزرگسالی توسعرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی الفاگوتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنمکانیزمهای دفاعی در براببیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی بیشتر در زنانجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکمرکز خنده در کجای مغز استبحث درباره پیدایش و منشاواکسن سرطانحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را انعطاف پذیری مکانیسمی علمغز انسان برای شادمانی طبرخی اثرات مضر ویتامین دژنهای هوش ، کدامنددی متیل فومارات(زادیوا)(ایرادهای موجود در خلقت بنقش هورمون های تیروئید دتلقین اطلاعات و حافظهکاربرد روباتهای ريز، در در چه مرحله ای از خواب ، راختلالات مخچهنقص در تشخیص هیجانات عامتوضیحی ساده در مورد هوش مگشایش دروازه جدیدی از طررویای شفافارتروز یا خوردگی و التهاچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا همه جنایت ها نتیجه بیراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز ما انسانها چه اندازه نزدبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگرمرگ انتقال است یا نابود شبحثی در مورد نقش ویتامينواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خواولین هیبرید بین انسان ومغز انسان رو به کوچک تر شبرخی اختلالات عصبی مثانهکلرال هیدرات برای خواباندژا وو یا اشنا پنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ژنتیک در درمان اختلاتلاش هایی در بیماران قطع کجای مغز مسئول پردازش تجدر هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات حرکتی در انسانچند جهانیتکامل چشمپمبرولیزوماب در بیماری چروبات های ریز در درمان بیارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا هوش ارثی دریافتی از پراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب لوب فرونتال یا پیشانی مغازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته وما انسانها چه اندازه نزدبیماری تی تی پیهوشیاری کوانتومیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمراحل ارتقای پله پله کیهبحثی جالب درباره محدودیتوراپامیل در بارداریخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شداولین مورد پیوند سر در انمغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی بیماری ها که در آن بکمردرد و علل آندژاوو یا آشناپنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش انتخاب از طرف محیط، نتلاشی برای درمان قطع نخاکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرمان های بیماری آلزایمراختلالات صحبت کردن در انچندین ماده غذایی که ماننتکامل ابزار هوش ، راه پر پنج اکتشاف شگفت آور در موروح رهاییارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا هوش سریعی که بدون احسراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لبخند بزن شاید صبح فردا زاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیما با کمک مغز خود مختاريمبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان رمزایای شکلات تلخ برای سلبحثی در مورد نقش کلسیم و ورزش هوازی مرتب خیلی به قخواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سمغز ایندگان چگونه استبرخی بیماری های خاص که بدکمردرد با پوشیدن کفش منادانشمندان ژنی از مغز انساگر تلاش انسان امروز برانقش اتصالات بین سلولهای تلاشی جدید در درمان ام اسکشف مکانیسمی پیچیده در بدرمان های جدید میگرنادامه بحث تکامل چشمچه زیاد است بر من که در ایتکامل زبانپوست ساعتی مستقل از مغز دروزه داری و بیمار ی ام اس ارزش حقیقی زبان قسمت سومچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودرشته نوروایمونولوژی و نقفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لرزش ناشی از اسیب به عصباستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچگاه از فشار و شکست نترجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسمسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی در مورد عملکرد لوب فورزش هوازی ، بهترین تمریخواب سالم عامل سلامتی و یعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیمغز ابزار برتر بقابرخی توجهات در ببمار پارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار هوش در حال ارتقا ازنقش حفاظتی مولکول جدید دتمایل زیاد به خوردن بستنکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرمان های رایج ام اسادغام میان گونه های مختلچهار میلیارد سال تکامل بتکامل ساختار رگهای مغزی پیموزایدروش مقابله مغز با محدودیاز نظر علم اعصاب یا نرووسچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخماه رجببیهوش کردن در جراحی و بیمهاوکينگ پیش از مرگش رسالجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیمامشکلات نخاعیبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش و میگرنخواب عامل دسته بندی و حفطعصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شمغز از بسیاری حقایق می گربرخی سلولهای عصبی در تلاکنگره بین المللی سردرد ددانشمندان روشی برای تبدیابزارهای بقای موجود زندنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرمان جدید میگرن با انتی ادغام دو حیطه علوم مغز و چهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل شناخت انسان با کشفپیچیدگی های مغزی در درک زروش های صرفه جویی در ایجااز نظر علم اعصاب اراده آزنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی فلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازااستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کمتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آماپروتیلینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکمشاهده آینده از روی مشاهبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش بهترین درمان بیش فعخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدمغز برای فراموشی بیشتر کبرخی سيناپسها طی تکامل و کنگره بین المللی سردرد دداروهای مصرفی در ام اسابزارهای پیشرفته ارتباط نقش داروهاي مختلف معروف تمساح حد واسط میان مغز کوگنجینه ای به نام ویتامین درمانهای بیماری پارکینسارتقا و تکامل سنت آفرینش نوار مغزی روشی مهم در تشختئوری تکامل امروز در درمپیوند مغز و سر و چالشهای روش هایی ساده برای کاهش ااز نظر علم اعصاب اراده آزنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانممانتین یا آلزیکسا یا اباصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آمبانی ذهنی سیاه و سفیدبیوگرافیهدف از تکامل مغزحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالمعنی روزهبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش در کمر دردخودآگاهی و هوشیاريخانواده پایدارمقالاتايا اراده آزاد توهم است یمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بررسي علل احتمالي تغيير کندر در بیماریهای التهابداروهای ضد بیماری ام اس وابزارهای دفاعی و بقای مونقش روزه داری در سالم و جتنفس هوازی و میتوکندریگیاه خواری و گوشت خوار کددرک فرد دیگر و رفتارهای اارتوکين تراپی روشی جديد نورون هاي مصنوعی می توانتئوری تکامل در پیشگیری و پیوند سر، یکی از راه حلهاروش صحبت کردن در حال تکاماز آغاز خلقت تا نگاه انساناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژي پاک سرچشمه حاضطراب و ترسهوش مصنوعی در کامپیوترهاتسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه مجموعه های پر سلولی بدن مبیان ژن های اسکیزوفرنی دهزینه ای که برای اندیشیدحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلرومغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی درباره هوش و تفاوتهوزوز گوشخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یمغز بزرگ چالش است یا منفعبررسی و اپروچ جدید بر بیمکوچک شدن مغز از نئاندرتاداروی فامپیریدین یا نورلاثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش رژیم غذایی در رشد و اتنفس هوازی و میتوکندریگالکانزوماب، دارویی جدیدرک و احساسارتباط میکروب روده و پارنورون های ردیاب حافظهتا 20 سال آینده مغز شما به پیشینیان انسان از هفت میروشهای نو در درمان دیسک باز تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمولتیپل اسکلروز در زنان اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتشنج چیستسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمحل درک احساسات روحانیبیست تمرین ساده برای جلوهستي مادي ای که ما کوچکترحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی درباره هوش و تفاوتهیک پیشنهاد خوب برای آسان یکی از علل محدودیت مغز امخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشمغز بزرگ چالشهای پیش روبررسی سیستم تعادلی بدن اکودک ایرانی که هوش او از داروی تشنجی دربارداریاثرات مفید قهوهنقش زبان در سلطه و قدرت اتو دی ان ای خاص ميتوکندريگامی در درمان بیماریهای درک احساسات و تفکرات دیگارتباط چاقی و کاهش قدرت بنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بپیشرفتی مستقل از ابزار هروشهای شناسایی قدرت شنوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تهفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارمواد کوانتومی جدید، ممکناطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیمحل درک احساسات روحانی دبیشتر کمردردها نیازی به هستی ما پس از شروعی چگال حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمبحثی درباره احساسات متفابحثی درباره احساساتی غیریادگیری مهارت های جدید ددفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکیایندرالمغز حریص برای خون، کلید تبررسی علل کمر درد در میانکودکان خود را مشابه خود تداروی جدید s3 در درمان ام اثرات مضر ماری جوانانقش زبان در سلطه و قدرت اتولید سلولهای جنسی از سلگاهی لازم است برای فهم و درک تصویر و زبان های مخلتارتباط هوش ساختار مغز و ژنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر نگاه ناظر هوشیار بپاسخ گیاهان در زمان خوردروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر موجود بی مغزی که می تواندبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی درمانگر کامپیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملمحدودیت های حافظه و حافظبا هوش مصنوعی خودکار روبو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلی