دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تولید سلولهای جنسی از سلول بنیادی

برخی از ناباروریها به علت نبود سلول تقسیمشونده مناسب در غدد جنسی ایجاد میشود یا عارضه ثانویه درمانهایی مانند شیمی درمانی است که سلولهای زایای جنسی را نیز مانند سلولهای سرطانی از بین میبرد.

درمان این افراد مستلزم یافتن راهی است که تولید سلول جنسی از سلولهای بنیادی را امکانپذیر کند.

تاکنون تلاشهای فراوانی برای انجام این مهم صورت گرفته است اما مهمترین مساله در این راه، تولید سلولهای زایای جنسی است که توان تقسیم میوز (تقسیمی که با نصف شدن تعداد کروموزومها همراه است و تنها در سلولهای جنسی روی میدهد) را داشته باشند.

@salmanfatemi👆

لینک مطلبhttp://www.isw.ir/?p=25817


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جهان موازی و حجاب هاامیدی به این سوی قبر نیستما از اینجا نخواهیم رفتمغز و اخلاقخونریزی مغز در سندرم کووابزارهای بقا ازنخستین همدرمان جدید ای ال اس، توفرچگونه جمعیت های بزرگ شکل زمین زیر خلیج فارس تمدنی از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنیادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آلمس کوانتومیجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلانرژی تاریک که ما نمی توماست مالیمغز بیش از آنچه تصور میشواجزای پر سلولی بدن انسان درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیچالش دیدگاه های سنتی در بزندگی سلول در بدن، جدای ااستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیکلرال هیدرات برای خوابانآنچه ناشناخته است باید شمقاومت به عوارض فشار خون جوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز ااولین مورد PML به دنبال تکمدل هولوگرافیک تعمیم یافنفرت، اسیب به خود استادامه بحث تکامل چشمدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقنخستین روبات های زنده ی جزبان و کلمه حتی برای کساناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی در زنان بیشتر اتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از آیا همه جنایت ها نتیجه بیمنابع انرژی از نفت و گاز حق انتخابديدن با چشم بسته در خواب ایمپلانت نخاعی میتواند دمرگی وجود نداردنقش اتصالات بین سلولهای ارتباط از بالا به پایین مرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکچرا ذرات بنیادی معمولاً سفر به مریخ در 39 روزبه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالتوقف؛ شکستضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر کار با یگانگی و یکپارچگیآیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری کجاست قسمت حوادث روزگار از جمله ویردانشمندان ژنی از مغز انسایران بزرگمشکلات روانپزشکی پس از سنقش غذاها و موجودات دريااز نخستین همانند سازها ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرنظریه تکامل در درمان بیمسلام تا روشناییبیمار 101 ساله، مبتلا به سوفور و فراوانیتوهم تنهاییعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینکشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 74داروی جدید s3 در درمان ام ابداع دی ان ای بزرگترین دچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بهمجوشی هسته ای، انرژِی بسودمندی موجودات ابزی بر ویشن پروتیروفیبان موثر در سکته ی فیزیکدانان ماشینی برای تعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هومنبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک قسمت پنجمابزار بقا از نخستین هماندر مانهای کمر دردنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atهوش مصنوعی می تواند بر احسیستم دفاعی بدن علیه مغز واکسن کرونا ساخته شده توتکامل داروینی هنوز در حاپل خواجو اصفهانفرد حساس از نظر عاطفی و بغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پالکترومغناطیس شنوایی و همیهمانهای ناخوانده عامل معنی روزهحس و ادراک قسمت سیزدهمابزار بقای موجود زنده از در سال حدود 7 میلیون نفر چیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین ورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر فکر بر سلامتپیوند سر، یکی از راه حلهاقانون گذاری و تکاملپیوندی که فراتر از امکانقانون جنگلجهان ما میتواند به اندازامیدی تازه در درمان سرطاما اشیا را آنطور که هستندمغز و اخلاقخواندن ، یکی از شستشو دهنابزارهای بقای موجود زندهدرمان جدید سرطانچگونه حافظه را قویتر کنیزمان چیستاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد ویاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتدالوب فرونتال یا پیشانی مغجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بانرژی خلا ممکن استماست مالی با هوش انسانیمغز برای فراموشی بیشتر کاجزایی ناشناخته در شکل گدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیچاالش ها در تعیین منبع هوزندگی، مدیریت انرژیاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سکمردردآنچه واقعیت تصور میکنیم مقابله ی منطقی با اعتراضجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزناولین مورد پیوند سر در انمدل های ریز مغز مینی بریننقش قهوه در سلامتیاداراوون تنها داروی تاییدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به نرمش های مفید برای درد زازبان و بیان نتیجه ساختمااعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر اتهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش مصنوعی می تواند نمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت قربانی نزاع بین بی دی متیل فومارات(زادیوا)(ایمان به رویامراحل ارتقای پله پله کیهنقش تیروئید در تکامل مغزارتباط بین هوش طبیعی و هورفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی چراروياها را به یاد نمی آسفر تجهیزات ناسا به مریخ به بالا بر ستارگان نگاه کهدف یکسان و مسیرهای مختلتولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاربرد روباتهای ريزنانوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنبع هوشیاری کجاست قسمت حکمت الهی در پس همه چیزدانشمندان پاسخ کوانتومی ایرادهای موجود در خلقت بمشکلات روانپزشکی در عقب نقش غذاها و موجودات دريااز نشانه ها و آثار درک شدرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهنظریه تکامل در درمان بیمسلاح و راهزنیبیماری لبر و نابینایی آنوقت نهيب هاي غير علمي گذشتوهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 75داروی جدید میاستنی گراویابزار هوش در حال ارتقا ازچندجهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایهمراه سختی، اسانی هستسی و سه پل اصفهانواقعیت فیزیکی، تابعی از تکنولوژی جدید که سلول هافاجعه ی جهل مقدسعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون گالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریمنبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک قسمت پنجاهابزار بقا از نخستین هماندر محل کار ارزش خودت را بنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیواکسن ایرانی کرونا تولیدتکامل زبانپلاسمای غالبفردا را نمیدانیمغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزالکتروتاکسی(گرایش و حرکمیوتونیک دیستروفیمعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت ششمابزار بقای موجود زنده از درمان های اسرار آمیز در آچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستورزش و میگرنتاثیر مشاهده بر واقعیت بتاثیر نگاه ناظر هوشیار بپیوستگی همه ی اجزای جهانقانون جنگلجهان مادی، تجلی فضا در ذهامگا سه عامل مهم سلامتما به جهان های متفاوت خودمغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزارهای بقای از نخستین درمان دارویی سرطان رحم بنگاه محدود و تک جانبه، مشزمان و مکان، ابعاد کیهان از علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن همه چیز نیستپروتز چشملوتیراستامجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلانسان قدیم در شبه جزیره عماشین دانشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟احیای بینایی نسبی یک بیمدرک دیگرانبیماری تی تی پیناتوانی از درمان برخی ویزونیسومایداسرار بازسازی اندام هاهوش احساسیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواکمردرد ناشی از تنگی کاناآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مقابله با کرونا با علم اسجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما باولین هیبرید بین انسان و مدیون خود ناموجودنقش مهاجرت در توسعه نسل اادب برخورد با دیگراندستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبنرمش های مفید در سرگیجهزبان و بیان، در سایه پیشراعتماد به خودهوشمندی کیهانتو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت آنطور نیست که به نظدین اجباریاین پیوند نه با مغز بلکه مرز مرگ و زندگی کجاستنقش حفاظتی مولکول جدید دارتباط شگفت مغز انسان و فرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بچراروياها را به یاد نمی آسفر دشوار اکتشافبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان، در مسیرهای متتولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبکاربرد روباتهای ريز، در آیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه میتواند بزرگترین ددانشمندان اولین سلول مصنایستادن در برابر آزادی بمشاهده گر جدای از شیء مشانقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب یا نرووسرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومنظریه تکامل در درمان بیمسلسله مباحث هوش مصنوعیبیماری های میتوکندریوقتی فهمیدی خطا کردی برگتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحتری فلوپرازینکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 78داروی جدید برای میاستنی ابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تهمراهی نوعی سردرد میگرنیسیلی محکم محیط زیست بر انواقعیت چند سویهتکنولوژی جدید که سلول هافاصله ها در مکانیک کوانتعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریمنبع خواب و رویاحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزار بقا از نخستین هماندر چه مرحله ای از خواب ، رنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صداواکسن اسپایکوژنتکامل زبانپمبرولیزوماب در بیماری چفرزندان زمان خودغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به الکترودهای کاشتنیمیگرن و پروتئین مرتبط با معجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت شصت و هشتابزار بقای موجود زنده از درمان های بیماری آلزایمرچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلورزش بهترین درمان بیش فعورزش در کمر دردتاثیر نگاه و مشاهده ناظر پیام های ناشناخته بر مغز قانونمندی و محدودیت عالمجهان مرئی و نامرئیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهما با کمک مغز خود مختاريممغز کوانتومیابزارهای دفاعی و بقای مودرمان سرگیجه بدون نیاز بنگاه انسان محدود به ادرازمان و صبرازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلملوزالمعده(پانکراس)مصنوعجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استانسان میوه ی تکاملمبانی ذهنی سیاه و سفیدمغز بزرگ چالش است یا منفعاحیای بینایی نسبی یک بیمدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکناتوانی در شناسایی چهره زونا به وسیله ویروس ابله اصل بازخوردهوش احساسیتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج کمردرد و علل آنآنها نمیخواهند دیگران راملاحظه های اخلاقی دربارهجامعه ی آسمانیدنیای شگفت انگیز کوانتوماولین تصویر در تاریخ از سمدیریت اینترنت بر جنگنقش میدان مغناطیسی زمین ادراک ما درک ارتعاشی است دغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و نرمش های موثر در کمردردزبان و تکلم برخی بیماریهاعداد بینهایت در دنیای مهوشیاری و وجودتو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان را برای راه آماده آیا هوش ارثی دریافتی از پمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت افراددین، اجباری نیستاین اندوه چیستمرز بین انسان و حیوان کجانقش حیاتی تلومر دی ان آ دارتباط شگفت انگیز مغز انرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا نزاع بین جهل و علم رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب به جای محکوم کردن دیگران هدف از تکامل مغزتولید پاک و فراوان انرژیطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جنین انسان، هوشمندی منبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه های کاذبدانشمندان تغییر میدان مغاکسی توسین و تکامل پیش امشاهده آینده از روی مشاهنقش غذاها در کاهش دردهای از نظر علم اعصاب اراده آزرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اهفت چیز که عملکرد مغز تو سلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیماری های مغز و اعصاب و وقتی پر از گل شدی خودت را توهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینکشتن عقیده ممکن نیستآب زندگی است قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 82داروی جدید برای ای ال اسابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های هندسه ی پایه ایسینوریپا داروی ترکیبی ضدواقعیت چیستتکینگیفاصله ی همیشگی تصویر سازعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های گامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکمنتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک قسمت پنجاه و دابزار بقا از نخستین هماندر ناامیدی بسی امید استنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکامل زبان انسان از پیشیپنج اکتشاف شگفت آور در موفرضیه ای جدید توضیح میدهمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان الگو نداشتیممیگرن سردردی ژنتیکی که بمعجزه ی چشمحس و ادراک قسمت شصت و دوابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید میگرننکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهوزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر نگاه انسان بر رفتاپیدایش زبانقارچ بی مغز در خدمت موجودجهان مشارکتیخواب سالم عامل سلامتیانفجار و توقف تکاملی نشاما بخشی از این جهان مرتبطمغز آیندگان چگونه است ؟ابعاد و نیازهای تکاملیدرمان سرگیجه بدون نیاز بنگاه از بیرون مجموعهزمان واقعیت است یا توهماسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انسالیروپریم داروی ترکیبی ضدجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بانسان ها می توانند میدان مباحث مهم حس و ادراکمغز بزرگ چالشهای پیش رواحساس گذر سریعتر زماندرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونینادیدنی ها واقعی هستندزیباترین چیز در پیر شدناصل در هم تنیدگی و جهانی هوش در طبیعتتمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینکمردرد با پوشیدن کفش مناآنان که در قله اند هرگز خملاحظات بیهوشی قبل از جرجاودانگی مصنوعیدنیا، هیچ استاولین دارو برای آتاکسی فمداخله ی زیانبار انساننقش محیط زندگی و مهاجرت دادغام میان گونه های مختلذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشنرمشهای مهم برای تقویت عزبان و شناخت حقیقت قسمت چبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و افسردگیتو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایآیا هوش سریعی که بدون احسمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت اشیادید تو همیشه محدود به مقداین ایده که ذرات سیاهچالمرز جدید جستجو و اکتشاف، نقش خرچنگ های نعل اسبی درارتباط شگفت انگیز مغز انرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهنزاع بین علم و نادانی رو سفرنامه سفر به بم و جنوب به خودت مغرور نشوهدف از خلقت رسیدن به ابزاتولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهتاریکی و نورکتاب زیست شناسی باورآیا جهان ذهن و افکار ما ممنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه و اطلاعات در کجاست دانشمندان روش هاي جدیدی اگر فقط مردم میفهمیدند کمطالبه ی حق خودنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز نظر علم اعصاب اراده آزرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختهفت سین یادگاری از میراث سم زنبور ، کلیدی برای واربیماری وسواسوقتی تو از یاد گرفتن باز توهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهلداروی جدید برای دیابتابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم هندسه ی رایج کیهانسیگار عامل افزایش مرگ ومواقعیت چیستتکامل فردی یا اجتماعیفتون های زیستیعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل آغاز مبهم آفرینشمنحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک قسمت پنجاه و سابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی مرزها و بی منوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههواکسن دیگر کرونا ساخته شتکامل ساختار رگهای مغزی پول و شادیفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردالگو و عادت را بشکن و در امیگرن شدید قابل درمان اسمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت شصت و ششابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید در بیماری چگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوسخن و سکوتوزوز گوشتاثیر نگاه انسان بر رفتاپیر شدن حتمی نیستقبل از آغازجهان هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یانقراض را انتخاب نکنیدما تحت کنترل ژنها هستیم یمغز انسان ایا طبیعتا تماابعاد اضافه ی کیهاندرمان سرگیجه بدون دارونگاه از دور و نگاه از نزدزمان پلانکاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهلیس دگرامفتامین یا ویاسجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانانسان یک کتابخانه استمجموعه های پر سلولی بدن ممغز بزرگ و فعال یا مغز کواحساسات کاذبدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بنادانی در قرن بیست و یکم،زیباترین چیز در افزایش ساصل علت و تاثیرهوش عاطفی قسمت 11تمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآنزیم تولید انرژی در سلوممانتین یا آلزیکسا یا ابجایی خالی نیستدندان ها را مسواک بزنید تاولین دروغمدارک ژنتیکی چگونه انساننقش نگاه از پایین یا نگاهادغام دو حیطه علوم مغز و ذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنچرا ماشین باید نتایج را پزبان و شناخت حقیقت قسمت ابلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری کوانتومیتو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملککی غایب شدی تا نیازمند دلآیا هشیاری کوانتومی وجودمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت تنها چیزی است که شادیدن خدا در همه چیزاینکه به خاطرخودت زندگی مزایای شکلات تلخ برای سلنقش داروهاي مختلف معروف ارتباط غیرکلامی بین انسارمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتنزاع بین علم و جهل رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب به دنبال رستگاری باشهر چیز با هر چیز دیگر در تتولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدکتاب طبیعت در قالب هندسهآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه و اطلاعات در کجاست دانشمندان روشی برای تبدیاگر میدانی مصیبت بزرگتر مطالبی در مورد تشنجنقشه های مغزی جدید با جزیاز واقعیت امروز تا حقیقترویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان ههم نوع خواری در میان پیشیسماگلوتید داروی کاهش دهنبیماری کروتز فیلد جاکوبویتنام نوعی کرونا ویروس توپیراماتعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکگل زندگیآتش منبع انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهل و هفتداروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرهندسه بنیادینسیاهچاله هاواقعیت های متفاوتتکامل مادی تا ابزار هوشمفروتنی و غرورعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک قسمت پنجاه و شابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومینور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری واکسن دیگری ضد کرونا از دتکامل شناخت انسان با کشفپول و عقیدهفشار و قدرتصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهالگوی بنیادین و هوشیاریمیدان مغناطيسي زمین بشر معجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک سی و هفتمابزار بقای موجود زنده از درمان های رایج ام اسچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی بعد پنجمبعد از کروناسخن پاک و ثابتیک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میقبل از انفجار بزرگجهان هوشیارخواب عامل دسته بندی و حفطانواع سکته های مغزیمانند آب باشمغز انسان برای ایجاد تمدابعاد بالاتردرمان سرطان با امواج صوتنگاه از درون مجموعه با نگزمان به چه دلیل ایجاد میشاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی الا اکراه فی الدینجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر انسان باشمحل درک احساسات روحانیمغز بزرگترین مصرف کننده اخلاق و علوم اعصابدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی انازوکلسینزیر فشار کووید چه باید کراصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش عاطفی قسمت نهمتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب کنگره بین المللی سردرد دآینه در اینهمن کسی در ناکسی دریافتم جاذبهدهن، بزرگترین سرمایهاولین سلول مصنوعیمروری بر تشنج و درمان هاینقش نظام غذایی در تکامل مارتقا و تکامل سنت آفرینش ذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتچرا مغز انسان سه هزار سالزبان و شناخت حقیقت قسمت دبلوغ چیستهوش، ژنتیکی است یا محیطیتو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملککیهان خود را طراحی میکندآیا واکنش های یاد گرفته ومنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت خواب و رویادیدگاه نارسای دوگانه ی ماینکه خانواده ات سالم بامسمومیت دانش آموزان بی گنقش درختان در تکاملارتروز یا خوردگی و التهارمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين نسبیت عام از زبان دکتر برسفرنامه سفر به بم و جنوب به زودی شبکه مغزی به جای هر جا که جات میشه، جات نیتومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهکتاب، سفری به تاریخآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه و اطلاعات در کجاستدانش، قفل ذهن را باز میکناگر نیروی مغناطیس نباشد مطالعه ای بیان میکند اهدنقص در تشخیص هیجانات عاماز کجا آمده ام و به کجا میرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشهمه چیز موج استسندرم کووید طولانیبیماری گیلن باره و بیمارویتامین E برای فعالیت صحتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهل و هشتداروی جدید ضد الزایمرابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوهندسه در پایه ی همه ی واکسیاهچاله های فضایی منابعواقعیت و مجازتکامل مداومگامی در درمان بیماریهای فرگشت و تکامل تصادفی محض عادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانافت فشار خون ناگهانی در ومنشاء کوانتومی هوشیاری احس و ادراک قسمت بیست و چهابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومی و پنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایواکسن سرطانتکامل، نتیجه ی برنامه ریپوست ساعتی مستقل از مغز دفضای قلب منبع نبوغ استسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصالگوبرداری از طبیعتمیدان های مغناطیسی قابل معجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک- قسمت پنجاه و ابزار بقای موجود زنده از درمان های علامتی در ام اسچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناسختی ها رفتنی استیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر ویروس کرونا بر مغز پیشرفت های جدید علوم اعصقبرستان ها با بوی شجاعتجهان های بسیار دیگرخودآگاهی و هوشیاريانگشت ماشه ایماه رجبمغز انسان برای شادمانی طاتفاق و تصادفدرمانهای بیماری پارکینسنگاه حقیقی نگاه به درون ازمان شگفت انگیزاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمتقلید از طبیعتشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنها نقشه ایجاد ابزار هوپرسشگری نامحدودلاموژین داروی ضد اوتیسم؟جهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباانسان جدید از چه زمانی پامحل درک احساسات روحانی دمغز حریص برای خون، کلید تاخلاق پایه تکامل و فرهنگدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلنباید صبر کرد آتش را بعد زیرفون داروی ضد ام اساصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت هفتمتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کنگره بین المللی سردرد دآیندهمن پر از تلخیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاوکرلیزوماب داروی جدید شمرکز هوشیاری، روح یا بدن نقش نظریه تکامل در شناساارتقا یا بازگشت به قبل ازذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریچرا مغزهای ما ارتقا یافت زبان و شناخت حقیقت قسمت سبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهیچ چیز همیشگی نیستتو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملککیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا یک، وجود داردمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت در علم، هرگز نهایی دژا وو یا اشنا پنداریاینترنت بدون فیلتر ماهوامسمومیت دانش آموزان، قمانقش ذهن و شناخت در حوادث ارزش حقیقی زبان قسمت اولرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و نسبت ها در کیهانسفری به آغاز کیهانبه زیر پای خود نگاه نکن بهر حرکت خمیده می شود و هر تومورهای نخاعیطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوکتابخانهآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت حباب های کیهانی تو در تودائما بخواناگر نعمت فراموشی نبود بسمعماری، هندسه ی قابل مشانقطه بی بازگشتاز کسی که یک کتاب خوانده روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلهمه چیز در زمان مناسبسندرم گیلن باره به دنبال بیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E در چه مواد غذایتوازن مهمتر از فعالیت زیفلج نخاعی با الکترودهای علم راهی برای اندیشیدن اترازودونگلوئونآرامش و دانشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهل و دومداروی سل سپتنهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنهندسه زبانِ زمان استسیاهچاله ها، دارای پرتو واقعیت و انعکاستکامل چشمگاهی لازم است برای فهم و فراموش کارها باهوش تر هسعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمافت هوشیاری به دنبال کاهمهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت بیست و یکابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومی و دنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگورژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودواکسن سرطانتکثیر سلول در برابر توقف پوشاندن خود از نورقفس ذهنپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردالتهاب شریان تمپورالمیدان های کوانتومی خلامعرفت و شناختحس و ادراک- قسمت بیست و پابزار بقای موجود زنده از درمان ژنتیکی برای نوآوریچگونه هموساپينس بر زمین رحم مصنوعیاز تکامل تا مغز از مغز تا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتیک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر ژنها بر اختلالات خپیشرفت در عقل است یا ظواهقدم زدن و حرکت دید را تغیجهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیاريانگشت نگاری مغز نشان میدماپروتیلینمغز انسان برای شادمانی طاتوبان اطلاعات و پلِ بیندرهای اسرارآمیز و پوشیدهنگاه دوبارهزنان باهوش تراستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا چالش قرن جدیدلایو دوم دکتر سید سلمان فجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملانسان خطرناکترین موجودمحدودیت چقدر موثر استمغز در تنهایی آسیب میبیناختلال خواب فرد را مستعد درگیری مغزی در سندرم کووبیندیشنبرو و انرژی مداومزیرک ترین مردماصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت یازدهتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزکنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی انسان در فراتر ازمنابع انرژي پاک سرچشمه حجدا کردن ناخالصی هادو بیماری روانی خود بزرگ ايندگان چگونه خواهند دیدمرکز حافظه کجاستنقش هورمون های تیروئید دارتوکين تراپی روشی جديد ذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیچرا ویروس کرونای دلتا وازبان جانسوزبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ وقت خودت را محدود به تو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملککیست هیداتید مغزآیا کیهان می تواند یک شبیمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت راستین انسان علم بدژاوو یا آشناپنداریایندرالمسیر دشوار تکامل و ارتقانقش روی و منیزیم در سلامتارزش حقیقی زبان قسمت دومرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و نسبت طلایی، نشانه ای به سسقوط درون جاذبه ای خاص، چبه سخن توجه کن نه گویندههرچیز با یک تاب تبدیل به تومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوکجای مغز مسئول پردازش تجآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست قسمت حد و مرزها توهم ذهن ماستداروهای مصرفی در ام اساگر نعمت فراموشی نبود بسنمیتوان با بیرون انداختناز آغاز خلقت تا نگاه انساروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکهمه چیز در زمان کنونی استسندرم پیریفورمیسبیماری الزایمرویتامین کاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسفلج بل، فلجی ترسناک که آنعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهل و سومداروی ضد چاقینهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مهندسه، نمایشی از حقیقتسیاهچاله و تکینگی ابتدایواقعیت خلا و وجود و درک متکامل و ارتقای نگاه تا عمگاهی مغز بزرگ چالش استفراموشی همیشه هم بد نیستعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانافتخار انسانمهربانی، شرط موفقیتحس و ادراک قسمت بیست و دوابزار بقا از نخستین هماندر هر سوراخی سر نکننوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های برژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرواکسن ضد اعتیادتأثیر نگاه انسان بر رفتاپیموزایدقفس را بشکنجلوتر را دیدنامواجی که به وسیله ی ماشیمیدان بنیادین اطلاعاتمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک- قسمت شصت و چهابزار بقای موجود زنده از درمان پوکی استخوانچگونه هوشیاری خود را توسرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچگونه واکسن کرونا را توزرساناها و ابر رساناها و عاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر کلام در آیات کلام بپیشرفت ذهن در خلاقیت استقدرت مردمجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفانتقال ماده و انرژیماجرای جهل مقدسمغز انسان رو به کوچک تر شاتوسوکسیمایددروغ نگو به خصوص به خودتنگاهی بر قدرت بینایی درازنجیرها را ما باید پاره کاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنهای مشترک بین انسان و وآلودگی هوا و ویروس کرونالبخند بزن شاید صبح فردا زجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملانسان عامل توقف رشد مغزمحدودیت های حافظه و حافظمغز را از روی امواج بشناساختلال در شناسایی حروف و درگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمچت جی پی تیزیست شناسی کل در جزء فراکاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت پنجمتمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنابع انرژی از نفت و گاز جدایی خطای حسی استدو بار در هفته ماهی مصرف ايا اراده آزاد توهم است یمرکز حافظه کجاستنقش هورمون زنانه استروژنارتباط میکروب روده و پارذهن سالمباد و موجچرا پس از بیدار شدن از خوزبان ریشه هایی شناختی اسبه قفس های سیاهت ننازهیچ کاری نکردن به معنی چیتو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومآیا گذشته، امروز وآینده منابع بی نهایت انرژی در دحقیقت غیر فیزیکیدگرگونی های نژادی و تغییایا کوچک شدن مغزانسان المسئول صیانت از عقیده کیسنقش روزه داری در سالم و جارزش حقیقی زبان قسمت سومرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فنشانه های گذشته در کیهان سلول های مغزی عامل پارکیبوزون هیگز چیستهز ذره، یک دنیاستتوهم فضای خالیطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سکرونا چه بر سر مغز می آورآیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست قسمت حریص نباشداروهای ام اساگر با مطالعه فیزیک کواننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز انفجار بزرگ تا انفجار روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مهمه چیز، ثبت می شودسندرم پس از ضربه به سربیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کا و استخوانتوسعه برخی شغل ها با هوش فلج خوابعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت نهمابزار بقا از نخستین همانداروی ضد چاقینهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دهنر فراموشیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهوالزارتان داروی ضد فشار تکامل و ریشه ی مشترک خلقتگذر زمان کاملا وابسته به فراموشی و مسیر روحانیعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهافراد آغاز حرکت خودشان رموفقیت هوش مصنوعی در امتحس و ادراک قسمت بیست و سوابزار بقا از نخستین هماندر والنتاین کتاب بدید همنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های براه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با واکسن علیه سرطانتئوری تکامل امروز در درمپیموزایدقلب و عقلجمجمه انسان های اولیهامیوتروفیک لترال اسکلرومیدازولام در درمان تشنج مغز قلبحساسیت روانی متفاوتابزار بقای موجود زنده از درمان پوکی استخوانچگونه آن شکری که می خوریمرشته نوروایمونولوژی و نقاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودیک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر کپسول نوروهرب بر نپیشرفتی مستقل از ابزار هقدرت کنترل خودجهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیاندوه در دنیا استماجرای عجیب گالیلهمغز انسان رو به کوچکتر شداتصال مغز و کامپیوتردریای خدانگاهی بر توانایی اجزاي بزندگی هوشمند در خارج از زاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنهای هوش ، کدامندآلودگی هوا و پارکینسونلحظات خوش با کودکانجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماانسانیت در هم تنیده و متصمخچه فراتر از حفظ تعادلمغز زنان جوانتر از مغز مراختلال در شناسایی حروف و درگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اچت جی پی تیزیست شناسی باور حقیقت یا اصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت اولتنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابآینده با ترس جمع نمیشودمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میايا اراده آزاد توهم است یمرکز خنده در کجای مغز استنقش ویتامین K در ترمیم اسارتباط ماده و انرژیذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وچرا ارتعاش بسیار مهم استزبان شناسی مدرن در سطح سلبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا پیدایش مغز از روی تصامنابع جدید انرژیحقیقت غیر قابل شناختدانش قدرت استایا این جمله درست است کسیمسئولیت جدیدنقش رژیم غذایی بر رشد و اارزش خود را چگونه میشناسرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهنشانه های پروردگار در جهسلول های بنیادیبوزون هیگز جهان را از متلهزینه ای که برای اندیشیدتوهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کریستال هاآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست قسمت53حرکت چرخشی و دائمی کیهانداروهای تغییر دهنده ی سیاگر تلاش انسان امروز برانمایش تک نفرهاز بحث های کنونی در ویروسروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختهمه ی سردردها بی خطر نیستسندرم دزدی ساب کلاوینویتامین کا در سبزیجاتتوصیه های سازمان بهداشت فلج خواب چیستعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانداروی ضد تشنج با قابليت تچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانههنر حفظ گرهسیاهچاله ی تولید کنندهواکنش های ناخودآگاه و تقتکامل ابزار هوش ، راه پر گذشته را دفن کنفرایند پیچیده ی خونرسانیعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهافراد بی دلیل دوستدار تو مولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت بیستمابزار بقا از نخستین هماندر یک فراکتال هر نقطه مرکنورالژیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای واکسنی با تاثیر دوگانه اتئوری تکامل در پیشگیری و پیچیدگی های مغزمگسقلب دروازه ی ارتباطجنبه های موجی واقعیتامید نیکو داشته باش تا آنمکان زمان یا حافظه زمانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهخفاش با شیوع همه گیری جدیابزار بقای موجود زنده از درمان ام اس(مولتیپل اسکلدرمان تومورهای مغزی با اچگونه انتظارات بر ادراک رشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلایکی از علل محدودیت مغز امتاثیر کپسول نوروهرب بر تپاسخ گیاهان در زمان خوردقدرت انسان در نگاه به ابعجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیاندوه دردی را دوا نمیکندماده ی تاریکمغز ایندگان چگونه استاثر مضر مصرف طولانی مدت ردرک فرد دیگر و رفتارهای انگاهت را بلند کنزندگی بی دوداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به شناسایی کاتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنهای حاکم بر انسان و انسآلزایمرلرزش ناشی از اسیب به عصبجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسانسانیت در برابر دیگرانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلمغزهای کوچک بی احساساختلالات مخچهدرختان اشعار زمینبیوگرافینتایج نادانی و جهلزیست، مرز افق رویداد هستاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت دهمتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملککوچ از محیط نامناسبآیا فراموشی حتمی استمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میای نعمت من در زندگیممرگ چیستنقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط متقابل با همه ی حیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاچرا بیماری های تخریبی مغزبان شناسی نوین نیازمند به نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز تو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمکاهش التهاب ناشی از بیماآیا آگاهی پس از مرگ از بیمناطق خاصی از مغز در جستجحقایق ممکن و غیر ممکندانش محدود به ابعاد چهارایا ابزار هوشمندی یا مغز مسئولیت در برابر محیط زینقش رژیم غذایی در رشد و ااز فرد ایستا و متعصب بگذررنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهنظام مثبت زندگیسلول های بنیادی منابع و ابی نهایت در میان مرزهاهزینه سنگین انسان در ازاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سکریستال زمان(قسمت اولآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس متفاوتداروهای ضد بیماری ام اس واگر خواهان پیروزی هستیچند نرمش مفید برای کمردراز تلسکوپ گالیله تا تلسکروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱همیشه چشمی مراقب و نگهباسندرم سردرد به دلیل افت فویتامین بی 12 در درمان دردتوصیه های غیر دارویی در سفلج دوطرفه عصب 6 چشمعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه ی شرودینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقا از نخستین همانداروی ضد تشنج با قابليت تچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرهنر رها شدن از وابستگیسیاره ی ابلهانواکنش به حس جدیدتکامل تکنولوژیگربه شرودینگر و تاثیر مشفرایند تکامل و دشواری هاعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدافزایش قدرت ادراکات و حسمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک قسمت دهمابزار بقا از نخستین هماندر کمتر از چند ماه سوش جدنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتئوری جدید، ویران کردن گپیچیدگی های مغزی در درک زقلب روباتیکجنسیت و تفاوت های بیناییامید نجاتمکانیک کوانتومی بی معنی مغز مانند تلفن استخلا، حقیقی نیستابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از درمان تشنجچگونه به سطح بالایی از هورشد مغز علت تمایل انسان باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانییافته های نوین علوم پرده تاثیر کپسول نوروهرب بر سپختگی پس از چهل سالگي به قدرت ذهنجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاندوهگین نباش اگر درب یا ماده ی خالیمغز ابزار بقای برتر مادیاثرات فشار روحی شدیددرک نیازمند شناخت خویش اچالش هوشیاری و اینکه چرا زندگی در جمع مواردی را براستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی در کامپیوترهاتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وکل اقیانوس در یک ذرهآملودیپین داروی ضد فشار لرزش عضله یا فاسیکولاسیوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواانسان، گونه ای پر از تضادمخچه ابزاري که وظیفه آن فمغز، فقط گیرندهاختلالات حرکتی در انساندرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافینجات در راستگوییزاوسکا درمان گوشراطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دومتنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ممکن است موش کور بی ممنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های دو سوی واقعیتای همه ی وجود منمرگ و میر پنهاننقش گرمایش آب و هوا در همارتباط چاقی و کاهش قدرت بذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اچرا حیوانات سخن نمی گوینزبان، نشان دهنده ی سخنگو به نقاش بنگرهیچ اندر هیچتو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری کجاست قسمت حل مشکلدانش بی نهایتایا بیماری ام اس (مولتیپمستند جهان متصلنقش زنجبیل در جلوگیری از از مخالفت بشنورهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهنظریه ی تکامل در درمان بیسلول های بدن تو پیر نیستنبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزاران سال چشم های بینا وتوهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارکریستال زمان(قسمت دوم)آیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس چشایی و بویاییداروی فامپیریدین یا نورلاپی ژنتیکچند جهانیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتهمیشه اطمینان تو بر خدا بسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسایتهای دیگرویتامین بی هفدهتوصیه هایی در مصرف ماهیفناوری هوش مصنوعی نحوه خعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاگوشت خواری یا گیاه خواریآزمون ذهنی گربه شرودینگرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت هفتمابزار بقا از نخستین همانداروی ضد تشنج توپیراماتنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بهنر، پر کردن است نه فحش دسیاره ابلهانواکسن های شرکت فایزر آمرتکامل جریان همیشگی خلقتگزیده ای از وبینار یا کنففرایند حذف برخی اجزای مغعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان افزایش مرگ و میر سندرم کوموجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک قسمت دوازدهمابزار بقا از نخستین هماندر آرزوهایت مداومت داشتهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهوبینار اساتید نورولوژی دتا 20 سال آینده مغز شما به پیوند قلب خوک، به فرد دچاقلب را نشکنجنسیت و تفاوت های بیناییامید جدید بر آسیب نخاعیمکانیزمهای دفاعی در برابمغز مادران و کودکان در زمخلا، خالی نیستما انسانها چه اندازه نزدمغز چون ابزار هوش است دلیخلاصه ای از مطالب همایش مابزار بقای موجود زنده از درمان جدید ALSچگونه باغبانی باعث کاهش رشد در سختی استاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می یاد گرفتن مداومتاثیر کپسول نوروهرب بر سپروژه ی ژنوم انسانیقدرت عشقجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماندام حسی، درک از بخش هایماده ای ضد التهابیمغز ابزار برتر بقااثرات مفید قهوهدرک و احساسچالش هوشیاری و اینکه چرا زندگی در سیاهچالهاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی در خدمت خلق وحتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلمات بلند نه صدای بلندآموزش نوین زبانلزوم سازگاری قانون مجازاجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیانعطاف پذیری مکانیسمی علمخچه تاثیر گذار بر حافظهمغزتان را در جوانی سیم کشاختلالات صحبت کردن در اندردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دنخاع ما تا پایین ستون فقرزبان مشترک ژنتیکی موجودااطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت سومتنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسآیا ما کالا هستیممنابع انرژی از نفت و گاز جستجوی متن و تصویر به صوردولت یا گروهکای آنکه نامش درمان و یادشمرگ و میر بسیار بالای ناشنقش پیش زمینه ها و اراده ارتباط هوش ساختار مغز و ژذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمچرا حجم مغز گونه انسان درزبان، وسیله شناسایی محیطبه نادیدنی ایمان بیاورهیچگاه از فشار و شکست نترتو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر کاهش دوپامین عامل بیماریآیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع هوشیاری کجاست قسمت حلقه های اسرارآمیزدانشمندان موفق به بازگردایا بدون زبان میتوانیم تمشکل از کجاستنقش زبان در سلطه و قدرت ااز نخستین همانند سازها تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهنظریه ی تکامل در درمان بیسلول عصبی شاهکار انطباق بی ذهن و بی روحهستي مادي ای که ما کوچکترتوهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزکریستال زمان(قسمت سوم)آیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک (قسمت اول )داروی لیراگلوتیدابتدا سخت ترین استچند جهانیاز تکنیکی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیهمیشه داناتر از ما وجود دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویتامین دی گنجینه ای بزرتوضیحی ساده در مورد هوش مفیلمی بسیار جالب از تغییعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مگیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقا از نخستین هماندارویی خلط آورنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدهوموارکتوس ها ممکن است دسیاره ابلهانواکسن کووید 19 چیزهایی که تکامل داروینی هنوز در حاگزارش یک مورد جالب لخته وفراتر از دیوارهای باورعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنافزایش سرعت پیشرفت علوم موجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک قسمت سومابزار بقا از نخستین هماندر آسمان هدیه های نادیدننیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابوجود قبل از ناظر هوشمندتا بحر یفعل ما یشاپیوند مغز و سر و چالشهای قیچی ژنتیکیجهل مقدسامید درمان کرونا با همانامیدوار باش حتی اگر همه چما انسانها چه اندازه نزدمغز چگونه صداها را فیلتر خلاصه ای از درمان های جدیابزارهای پیشرفته ارتباط درمان جدید میگرن با انتی چگونه تکامل مغزهای کنونیز گهواره تا گوراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنیاد بگیر فراموش کنیتاثیر کتامین در درمان پاپروژه ی ژنوم انسانیقضاوت ممنوعجهان پیوستهخانه ی تاریکانرژی بی پایان در درون هرماده، چیزی نیستمغز از بسیاری حقایق می گراثرات مفید روزه داریدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتچالش هوشیاری و اینکه چرا زندگی زمینی امروز بیش از استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و کلوزاپین داروی ضد جنونآمارهای ارائه شده در سطح لزوم سازگاری قانون مجازاجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبراهرام مصر از شگفتی های جهمدل همه جانبه نگر ژنرالیمغزتان را در جوانی سیمکشاختلالات عضلانی ژنتیکدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتنخستین تمدن بشریزبان چهار حرفی حیات زمیناطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمتنها در برابر جهانشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری آیا ما تنها موجودات زنده منابع انرژی از نفت و گاز جستجوی هوشیاری در مغز مادوچرخه سواری ورزشی سبک و ایمپلانت مغزیمرگ انتقال است یا نابود شنقش آتش در رسیدن انسان بهارتباط پیوسته ی جهانذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداچرا خشونت و تعصبسفر فقط مادی نیستبه هلال بنگرهیپرپاراتیروئیدیسمتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر کاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمله ویروس کرونا به مغزدانشمندان نورون مصنوعی سایا تکامل هدفمند استمشکلات نخاعینقش زبان در سلطه و قدرت ااز نخستین همانند سازها ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهنظریه ی تکامل در درمان بیسلولهای ایمنی القا کنندهبی شرمیهستی ما پس از شروعی چگال توهم وجودعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمکشف مکانیسم عصبی خوانش پآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک (قسمت دوم )داروی تشنجی دربارداریابتدایی که در ذهن دانشمنچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز و از مغز روزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دهمیشه راهی هستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویروس مصنوعیتیوتیکسن داروی ضد جنونفیزیک مولکولها و ذرات در عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج گیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقا از نخستین همانداستانها و مفاهیمی اشتبانوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارهورمون شیرساز یا پرولاکتسیر آفرینش از روح تا مغز واکسن کرونا و گشودن پنجرتکامل داروینی هنوز در حاگشایش دروازه جدیدی از طرفرد موفقغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زافسردگی و اضطراب در بیماموسیقی نوحس و ادراک قسمت سی و هشتمابزار بقا از نخستین هماندر آستانه ی موج پنجم کووینیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادوراپامیل در بارداریتاول کف پا و حقیقتپیوند اندام از حیوانات بقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجهان فراکتالامیدواری و مغزما اکنون میدانیم فضا خالمغز ناتوان از توجیه پیداخم شدن فضا-زمانابزارهای بقا از نخستین هدرمان جدید کنترل مولتیپلچگونه جمعیت های بزرگ شکل زمین در برابر عظمت کیهاناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانیادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیقطار پیشرفتجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارانرژی تاریکماده، چیزی بیش از یک خلا مغز به تنهایی برای فرهنگ اثرات مضر ماری جوانادرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار چالش هوشیاری و اینکه چرا زندگی زودگذراستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی درمانگر کامپیتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط کلام و زبان، گنجینه ای بسآن چیزی که ما جریان زمان لزوم عدم وابستگی به گوگل جوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختاولویت بندی ها کجاستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهمغط یک گیرنده استاختراع جدید اینترنت کواندرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلونخستین تصویر از سیاهچالهزبان نیاز تکاملی استاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی بیشتر در زنانتنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملککودک هشت ساله لازم است آدآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنابع انرژی از نفت و گاز حفره در مغزدورترین نقطه ی قابل مشاهایمپلانت مغزی کمک میکند مرگ تصادفینقش انتخاب از طرف محیط، نارتباط انسانی، محدود به ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملچرا در مغز انسان، فرورفتسفر نامه سفر به بم و جنوب به کدامین گناه کشته شدندهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر کایروپاکتیک چیستآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمایت از طبیعتدانشمندان یک فرضیه رادیکایجاد احساساتمشکلات بین دو همسر و برخینقش سجده بر عملکرد مغزاز نخستین همانند سازها ترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفانظریه ی ریسمانسلولهای بنیادی مصنوعی دربی عدالتی در توزیع واکسن و هر کس تقوای خدا پیشه کنتوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتکشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 67داروی جدید ALSابتذال با شعار دینچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانهمیشه عسل با موم بخوریمسوخت هیدروژنی پاکویرایش DNA جنین انسان، برتیک و اختلال حرکتیفیزیک و هوشیاریعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت هشتمابزار بقا از نخستین هماندخالت در ساختار ژنهانوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیهوش فوق العاده، هر فرد اسسیستم تعادلی بدنواکسن کرونا از حقیقت تاتتکامل داروینی هنوز در حاپل جویی اصفهانفرد یا اندیشهغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیاقلیت خلاقموسیقی هنر مایع استحس و ادراک قسمت سی و ششمابزار بقای موجود زنده از در درمان بیماری مولتیپل چیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاورزش هوازی مرتب خیلی به قتابوهای ذهنیپیوند سر آیا ممکن استقانون مندی نقشه ژنتیکی مجهان قابل مشاهده بخش کوچ