دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بررسی ژنها در تشخیص بیماری

تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی

تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی: تشخیص ژنتیکی مولکولی به وسیله پروب DNA در نمونه خون یا بیوپسی عضله یا پرزهای کوریونیک، برای تشخیص در موارد مشکوک و نیز تشخیص قبل از تولد در دسترس می باشد. اکثر موارد بیماری به صورت اتوزوم مغلوب به ارث می رسند. میزان بروز SMA، ۱۰-۱۵ مورد از هر ۰۰۰, ۱۰۰ تولد زنده بوده و تمام گروه های نژادی را درگیر می کند. این بیماری دومین بیماری نوروماسکولار شایع بعد از دیستروفی عضلانی دوشن می باشد. میزان بروز هتروزیگوتی در SMA اتوزومال مغلوب 50: 1 می باشد.

لوکوس ژنتیکی | تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی

برای هر سه فرم شایع SMA روی کروموزوم ۵ و حذفی در لوکوس 13q-q11 5می باشد و نشان می دهد که آنها بیش از آنکه بیماریهای مختلفی با واریانت های یک بیماری هستند. ژن درگیر SMINT وزن مولکولی KDa ۳۸داشته و دارای ۸ اگزون می باشد که ۲۰ کیلوباز بوده و دارای اگزون های تلومریک و سنترومریک می باشد که فقط bp 5با هم تفاوت داشته و یک نسخه دارای ۲۹۴ اسید آمینه راکد میکنند. ژن SMN1 در یک نسخه ژنی کاملا مشابه که SMN2 نامیده می شود تکثیر می شود و از روی هر دو ژن نسخه برداری صورت می پذیرد.

تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی | مشاوره ژنتیک اصفهان

SMN2 در تمام بیماران مبتلا به SMA وجود دارد،ولی نمی تواند به طور کامل نقص SMN1 را جبران نماید. از آنجاکه SMN2 توانایی کد کردن تعداد کمی پروتئین مشابه را دارد، ارتباط بین تعداد کپی SMN2 و شدت بالینی SMA توجیه می شود. تفاوت مهم بین ژن SMNI و SMN2 عبارت است از انتقال سیتوزین (C) به تیمین (T) در اگزون V ژن .SMN2 ژن دیگر، ژن مهارکننده آپوپتوز نورونی (NAIP)، درمجاورت ژن SMN قرار داشته و در بسیاری از موارد، دوبلیکاسیون معکوس با دو کپی، تلومریک و سانترومریک از هر دو ژن وجود دارد.

موتاسیون های مجزا یا حذفهای NAIP | تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی

علائم بالینی SMA را ایجاد نکرده و یک ایزوفرم بدون عملکرد را تولید میکنند که فاقد آمینواسیدهای کربوکسی ترمینوس کدشده توسط اگزون ۷ می باشد. فرمهای خفیفتر SMA، بیش از دو کپی از SMN2 دارند، و در بیماران دارای حذف هموزیگوس در ژن SMN1 که مبتلا به بیماری با شروع دیررس هستند، ۴ کپی از SMN2 وجود دارد. ژن دیگری در محل 13-21 q وq11 در SMA ممکن است توجیه کننده نارسایی تنفسی زودرس در بعضی بیماران باشد. گسترش نوکلئوتید (۳) فقط در ۱۰-۵٪ موارد SMA دیده میشود و مکانیسم ژنتیکی بیماری در اکثریت بیماران حذفها یا splicing out در اگزون ۷ و ۸ می باشد.

یک جفت ژن دیگر در مجاورت ژن های SMN1 و SMN2 به نامهای SERF1 و SERF2 نیز ممکن است. نقش ثانویه ای داشته باشند. پروتئین های سنتز شده توسل SMN، رشد أكسونال و الوكاليزاسيون بتااكتین در mRNA را در مخروط رشدی (cone) نورونهای حرکتی تنظیم می نماید. موارد کمی از خانواده های با توارث اتوزوم غالب مشخص شده اند و یک فرم نادر وابسته به X مغلوب هم وجود دارد. بررسی موارد ناقل به کمک dose analysis در دسترس می باشد.

https://geneazma.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بسیاری از بیماری های جدیچیزی شبیه نور تو نیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر رژیم گیاه خواری بر پمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان نورون مصنوعی ساگر نیروی مغناطیس نباشد زیر فشار کووید چه باید کرفلج نخاعی با الکترودهای از تکینگی تا مغز، از مغز مرکز هوشیاری، روح یا بدن تلقین اطلاعات و حافظهوقتی فهمیدی خطا کردی برگتشنج عدم توازن بین نورون پیشرفتی مستقل از ابزار هداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین همانسفر نامه سفر به بم و جنوب فرد حساس از نظر عاطفی و باصول توسعه ی یک ذهن کاملمشکلات بین دو همسر و برخیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تو جهانی هستی که خودش را واکنش به حس جدیدجهل مقدسآیا ما تنها موجودات زنده درمان های اسرار آمیز در آابزار بقا از نخستین همانسم زنبور ، کلیدی برای وارلوتیراستامبوزون هیگز جهان را از متلمغز و سیر تکامل ان دلیلی نخستین روبات های زنده ی جتوصیه هایی در مصرف ماهیورزش هوازی مرتب خیلی به قجریان انرژی در سیستم های آیا احتمال دارد رویا از آدرک و احساسابزار بقای موجود زنده از سیر آفرینش از روح تا مغز منابع انرژی از نفت و گاز بیهوش کردن در جراحی و بیممغز بزرگ چالشهای پیش رونزاع بین علم و جهل رو به پتکامل ساختار رگهای مغزی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس چشایی و بویاییآب زندگی است قسمت چهارمذهن هوشیار در پس ماده ی ماحیای بینایی نسبی یک بیمسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحتی علمی درباره تمایل بنقش هورمون زنانه استروژنهندسه ی رایج کیهانتاثیر کپسول نوروهرب بر نکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت بیست و دوالکتروتاکسی(گرایش و حرکرویاها از مغز است یا ناخوادراک ما درک ارتعاشی است شبیه سازی میلیون ها جهان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخش دیگری در وجود انسان هنقش رژیم غذایی بر رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريزنانوخواندن ، یکی از شستشو دهنانسان ها می توانند میدان روشی برای بهبود هوش عاطفارتباط غیرکلامی بین انساظهور امواج مغزی در مغز مصموجودات مقهور ژنها هستندبرخی بیماری های خاص که بدچه زیاد است بر من که در ایهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملکگنجینه ای به نام ویتامین دلایلی که نشان میدهد ما بایمپلانت مغزی کمک میکند راز تغییراز انفجار بزرگ تا انفجار عدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکماده ی خالیبعد از کروناهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر رژیم گیاه خواری بر پنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان یک فرضیه رادیکاگر نعمت فراموشی نبود بسزیرفون داروی ضد ام اسفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز، از مغز مرکز حافظه کجاستتلاش هایی در بیماران قطع ویتنام نوعی کرونا ویروس تشخیص ژنتیکی آتروفی های پاسخ گیاهان در زمان خوردداروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزفرضیه ای جدید توضیح میدهاصول سلامت کمرمشکلات روانپزشکی پس از سچگونه جمعیت های بزرگ شکل تو دی ان ای خاص ميتوکندريواکسن های شرکت فایزر آمرجهان یکپارچهآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان های بیماری آلزایمرابزار بقا از نخستین همانسماگلوتید داروی کاهش دهنلیس دگرامفتامین یا ویاسبی نهایت در میان مرزهامغز آیندگان چگونه است ؟نرمش های مفید برای درد زاتوضیحی ساده در مورد هوش مورزش هوازی ، بهترین تمریجستجوی متن و تصویر به صورآیا برای تولید مثل همیشه درک احساسات و تفکرات دیگابزارهای پیشرفته ارتباط سیستم تعادلی بدنمنابع انرژی از نفت و گاز بیهوشی در بیماران دچار امغز بزرگ و فعال یا مغز کونشانه های گذشته در کیهان تکامل شناخت انسان با کشفژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک (قسمت اول )آب زندگی است قسمت اولذهن تو همیشه به چیزی اعتقاحیای بینایی نسبی یک بیمسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحث درباره پیدایش و منشا نقش ویتامین K در ترمیم اسهندسه بنیادینتاثیر کپسول نوروهرب بر تکووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت بیست و سوالگوبرداری از طبیعترویاهای پر رمز و حیرتی درادغام میان گونه های مختلشبیه سازی سیستم های کوانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرنامه و ساختار پیچیده منقش رژیم غذایی در رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريز، در خواب سالم عامل سلامتیانسان جدید از چه زمانی پاروشی جدید در درمان قطع نخارتروز یا خوردگی و التهاعقل مجادله گرمیهمانهای ناخوانده عامل برخی توجهات در ببمار پارنهایت معرفت و شناخت درک عهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملکگویید نوزده و ایمنی ساکتدنیای شگفت انگیز کوانتومایمپلانت نخاعی میتواند دراست دستی و چپ دستیاز بحث های کنونی در ویروسعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدبعد از کروناهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر رژیم گیاهخواری بر پوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان ژنی از مغز انساگر نعمت فراموشی نبود بسزاوسکا درمان گوشرفلج خواباز تکینگی تا مغز، از مغز مرکز حافظه کجاستتلاشی برای درمان قطع نخاویتامین E برای فعالیت صحتصویربرداری فضاپیمای آمپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانسفر تجهیزات ناسا به مریخ قلب و عقلاضطراب و ترسمشکلات روانپزشکی در عقب چگونه حافظه را قویتر کنیتولید مثل اولین ربات های واکسن کووید 19 چیزهایی که جهان یکپارچهآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان های جدید میگرنابزار بقای موجود زنده از سندرم کووید طولانیلا اکراه فی الدینبی عدالتی در توزیع واکسن مغز انسان ایا طبیعتا تمانرمش های مفید در سرگیجهتیوتیکسن داروی ضد جنونورزش و میگرنجستجوی هوشیاری در مغز ماآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرک تصویر و زبان های مخلتابزارهای بقا از نخستین هسیستم دفاعی بدن علیه مغز منابع انرژی از نفت و گاز بیوگرافیمغز بزرگترین مصرف کننده نظام مثبت زندگیتأثیر نگاه انسان بر رفتاژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک (قسمت دوم )آب زندگی است قسمت دومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاحساس گذر سریعتر زمانسردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثي درباره هوش و تفاوتهنقش ژنتیک در درمان اختلاهندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر کپسول نوروهرب بر سکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت بیستمالتهاب شریان تمپورالرویای شفافادغام دو حیطه علوم مغز و شبکه های مصنوعی مغز به درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش زنجبیل در جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاهخواری بر رشد و کتاب زیست شناسی باورخواب سالم عامل سلامتی و یانسان عامل توقف رشد مغزروشی جدید در درمان سکته مارزش حقیقی زبان قسمت اولعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمیگرن سردردی ژنتیکی که ببرخی توصیه ها برای واکسیچهار میلیارد سال تکامل بهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر درجه حرارت بر عملکگوشه بیماری اتوزومال رسسدندان ها را مسواک بزنید تاین پیوند نه با مغز بلکه رجزخوانی هایی که امروز باز تلسکوپ گالیله تا تلسکعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تاز تلسکوپ گالیله تا تلسکعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمباحث مهم حس و ادراکبعد از کرونا دلخوشی بیهوهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر عصاره تغلیظ شده گیپیموزایددانشمندان پاسخ کوانتومی اگر با مطالعه فیزیک کوانزبان مشترک ژنتیکی موجودافلج خواب چیستاز روده تا مغزمرکز خنده در کجای مغز استتلاشی تازه برای گشودن معویتامین E در چه مواد غذایتصادف یا قوانین ناشناختهپروژه ی ژنوم انسانیداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانسفر دشوار اکتشافقیچی ژنتیکیاطلاع رسانی اینترنتیمشاهده گر جدای از شیء مشانگاه محدود و تک جانبه، مشتولید پاک و فراوان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان های جدید در بیماری ابزار بقای موجود زنده از سندرم گیلن باره به دنبال لایو دوم دکتر سید سلمان فبیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز انسان برای ایجاد تمدنرمشهای مهم برای تقویت عتکنولوژی جدید که سلول هاورزش بهترین درمان بیش فعحفره در مغزآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزارهای بقا ازنخستین همسکته مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز بیوگرافیمغز حریص برای خون، کلید تنظریه ی تکامل در درمان بیتئوری تکامل امروز در درمژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت چهلآب زندگی است قسمت سومذرات کوانتومی زیر اتمی قاحساسات کاذبسردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی جالب درباره محدودیتنقش گرمایش آب و هوا در همهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر کپسول نوروهرب بر سکودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت دهمامیوتروفیک لترال اسکلروروبات های ریز در درمان بیارتقا و تکامل سنت آفرینش شباهت مغز با کیهان مادیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر انتخاب از طرف محیط کتاب، سفری به تاریخخواب عامل دسته بندی و حفطانسانیت در هم تنیده و متصريتوکسيمب در درمان ام اسارزش حقیقی زبان قسمت دومعلم به ما کمک میکند تا مومیگرن شدید قابل درمان اسبرخی روش های تربیتی کودکچهار ساعت پس از کشتار خوکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکگوشت خواری یا گیاه خواریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاینکه به خاطرخودت زندگی رساناها و ابر رساناها و عاز تکنیکی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن مبعد از کرونا دلخوشی بیهوهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاریخ همه چیز را ثبت کردهپیموزایددانشمندان اولین سلول مصناگر تلاش انسان امروز برازبان چهار حرفی حیات زمینفلج دوطرفه عصب 6 چشمازدواج های بین گونه ای، رمرگ چیستتلاشی جدید در درمان ام اسویتامین کاتظاهر خوابیده ی مادهپروژه ی ژنوم انسانیداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاطلاعات حسی ما از جهان، چمشاهده آینده از روی مشاهنگاه انسان محدود به ادراتولید سلولهای جنسی از سلواکسن کرونا از حقیقت تاتجهان کاملی در اطراف ما پرآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان های رایج ام اسابزار بقای موجود زنده از سندرم پیریفورمیسلبخند بزن شاید صبح فردا زبیماری های مغز و اعصاب و مغز انسان برای شادمانی طچرا مغزهای ما ارتقا یافت تکنولوژی جدید که سلول هاورزش در کمر دردحقیقت قربانی نزاع بین بی آیا جنین انسان، هوشمندی درک عمیق در حیواناتابزارهای بقای موجود زندهسانسور از روی قصد بسیاری منابع انرژی از نفت و گاز بیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز زنان جوانتر از مغز مرنظریه ی تکامل در درمان بیتئوری تکامل در پیشگیری و ژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک قسمت چهل و دومآزمون ذهنی گربه شرودینگرذرات کوانتومی زیر اتمی قاخلاق و علوم اعصابسرعت فکر کردن چگونه استمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی در مورد نقش ویتامين نقش پیش زمینه ها و اراده هوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر کتامین در درمان پاکودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت دوازدهمامید نیکو داشته باش تا آنروح رهاییارتوکين تراپی روشی جديد شباهت کیهان و مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرین نت به جای اینترنتنقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر احتمالی عصاره تغلیکجای مغز مسئول پردازش تجخودآگاهی و هوشیاريانعطاف پذیری مکانیسمی علریواستیگمینارزش حقیقی زبان قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر برخی سلولهای عصبی در تلانوآوری ای شگفت انگیز دانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستدو برابر شدن خطر مرگ و میاینکه خانواده ات سالم بارشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز و از مغز مقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیتفکر خلا ق در برابر توهم هدف یکسان، در مسیرهای متتازه های اسکیزوفرنی(جنوپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان تغییر میدان مغاپی ژنتیکزبان و کلمه حتی برای کسانفناوری هوش مصنوعی نحوه خاستفاده از مغز، وزن را کممرگ و میر پنهانتمایل زیاد به خوردن بستنویتامین کا و استخوانتظاهری از ماده است که بیدپرواز از نیویورک تا لوس آداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون مندی نقشه ژنتیکی ماطلاعاتی عمومی در مورد ممطالعه ای بیان میکند اهدنگاه از درون مجموعه با نگتومورها و التهاب مغزی عاواکسن کرونا ساخته شده توجهان دارای برنامهآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان های علامتی در ام اسابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهالرزش ناشی از اسیب به عصببیماری گیلن باره و بیمارمغز انسان برای شادمانی طچرا ویروس کرونای دلتا واتکامل مادی تا ابزار هوشموزن حقیقی معرفت و شناختحقیقت اشیاآیا جهان ذهن و افکار ما مدرگیری قلب در بیماری ویرابزارهای بقای از نخستین سانسور بر بسیاری از حقایمنابع انرژی از نفت و گاز بیست تمرین ساده برای جلومغزهای کوچک بی احساسنظریه ی ریسمانتا 20 سال آینده مغز شما به ژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک قسمت چهل و سومآسيب میکروواسکولاریا آسذرات کوانتومی زیر اتمی قاخلاق پایه تکامل و فرهنگشلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی در مورد نقش کلسیم و نقش آتش در رسیدن انسان بههوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد وکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت سومامید درمان کرونا با همانروزه داری متناوب، مغز را ارتباط میکروب روده و پارشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرای پیش بینی آینده مغز دنقش سجده بر عملکرد مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی کرونا چه بر سر مغز می آورخودآگاهی و هوشیارياولین مورد PML به دنبال تکریاضیات یک حس جدید استارزش خود را چگونه میشناسعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج برخی سيناپسها طی تکامل و نوار مغز مشاهده ی غیر مستهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کددو برابر شدن خطر مرگ و میاینترنت بدون فیلتر ماهوارشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دتفاوت مغز انسان و میمون ههدف از تکامل مغزتازه های بیماری پارکینسوپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار هوش در حال ارتقا اززبان و بیان نتیجه ساختمافیلمی بسیار جالب از تغییاستفاده از هوش مصنوعی در مرگ انتقال است یا نابود شتمدن قدیمی ای در جنوب ایرویتامین کا در سبزیجاتتغییر الگوی رشد مغزی با زپرورش مغز مینیاتوری انسادر مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون جنگلاطلاعاتی عمومی در مورد ممعنی روزهنگاه حقیقی نگاه به درون اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)واکسن ایرانی کرونا تولیدجهان در حال نوسان و چرخشآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهالرزش عضله یا فاسیکولاسیوبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز انسان رو به کوچک تر شچرا پس از بیدار شدن از خوتکامل مداوموزوز گوشحقیقت تنها چیزی است که شاآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرگیری مغز در بیماری کویابزارهای دفاعی و بقای موساخت شبکه عصبی مصنوعی با منابع انرژی از نفت و گاز بیش از نیمی از موارد انتقمغزتان را در جوانی سیم کشنظریه تکامل در درمان بیمتا بحر یفعل ما یشاکلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت نهمآسیب ها ناشی از آلودگی هورفتار اجتماعی انسان، حاصاختلال خواب فرد را مستعد شلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش انتخاب از طرف محیط، نهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت سی و هشتمامگا سه عامل مهم سلامتروزه داری و بیمار ی ام اس ارتباط ماده و انرژیشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرای اولین بار دانشمنداننقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی کریستال زمان(قسمت اولخورشید مصنوعیاولین مورد پیوند سر در انریسدیپلام تنها داروی تایاز نخستین همانند سازها تعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی برداشت مغز ما از گذر زماننوار مغزی روشی مهم در تشخهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکگالکانزوماب، دارویی جدیدو سوی واقعیتایندرالرشد مغز علت تمایل انسان بایا کوچک شدن مغزانسان الزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظتفاوت ها و تمایزها کلید بهدف از خلقت رسیدن به ابزاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی پیوند مغز و سر و چالشهای دانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشرفیزیک مولکولها و ذرات در استفاده از سلول های بنیامراحل ارتقای پله پله کیهنکاتی در مورد تشنجتمدن پیشرفته ی پیشینیانویتامین دی گنجینه ای بزرتغییر زودتر اتصالات مغزیآلودگی هوا و ویروس کرونادر محل کار ارزش خودت را بابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون جنگلاعداد بینهایت در دنیای ممعادله ها فقط بخش خسته کننگاهی بر قدرت بینایی دراتوهم چیستواکسن اسپایکوژنجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهالزوم سازگاری قانون مجازابیماری ای شبیه ام اس مولتمغز انسان رو به کوچکتر شدچرا بیماری های تخریبی مغتکامل چشمیک پیشنهاد خوب برای آسان حقیقت خواب و رویاآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرگیری مغز در بیماران مباتفاق و تصادفساخت شبکه عصبی با الفبای منابع انرژی از نفت و گاز بیشتر کمردردها نیازی به مغزتان را در جوانی سیمکشنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر مشاهده بر واقعیت بکمردردحس و ادراک قسمت چهارمآشنا پنداریرقیبی قدرتمند در برابر ماختلال در شناسایی حروف و شنا در ابهای گرم جنوب نیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش اتصالات بین سلولهای هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وکیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت سی و ششمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروزه داری سلول های بنیادارتباط متقابل با همه ی حیشرکت نورالینک ویدیویی ازمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبرای خودآگاه بودن تو باینقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ترکیبات استاتین (سکریستال زمان(قسمت دوم)خانواده پایداراولین هیبرید بین انسان و ریشه های مشترک حیاتاز نخستین همانند سازها تعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در براببررسي علل احتمالي تغيير نورون هاي مصنوعی می توانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای دوچرخه سواری ورزشی سبک و ایا این جمله درست است کسیزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلتفاوت های بین زن و مرد فقهرچیز با یک تاب تبدیل به تبدیل سلولهای محافط به سداروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریهفیزیک و هوشیاریاستفاده از سلول های بنیامرز مرگ و زندگی کجاستچگونه مولکول های دی ان ایتمدن بشری و مغز اخلاقیویروس مصنوعیتغییر عمودی سر انسان از پآلزایمردر چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقا از نخستین همانسفری به آغاز کیهانقانونمندی و محدودیت عالمبلندی در ذهن ما درک بلندیمعجزه ی علم در کنترل کروننگاهی بر توانایی اجزاي بتوهمات و شناخت حقیقتواکسن اسپایکوژن ضد کروناجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان تومورهای مغزی با اابزار بقای موجود زنده از سودمندی موجودات ابزی بر لزوم سازگاری قانون مجازابیماری اسپینال ماسکولار مغز ایندگان چگونه استچرا حیوانات سخن نمی گوینتکامل ابزار هوش ، راه پر یک آلل ژنتیکی که از نئاندحقیقت راستین انسان علم بآیا خداباوری محصول تکاملدرگیری مغزی در سندرم کوواتوبان اطلاعات و پلِ بینساختار شبکه های مغزی ثابمنابع انرژی از نفت و گاز با هوش مصنوعی خودکار روبنقش قهوه در سلامتینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت نوزدهمآغاز فصل سرما و دوباره تکرموزی از نخستین تمدن بشراختلال در شناسایی حروف و شناخت و معرفت، و نقش آن دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش تیروئید در تکامل مغزهوش مصنوعی الفاگوتاثیر گیاه خواری بر رشد وکیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت سیزدهمانفجار و توقف تکاملی نشاارتباط چاقی و کاهش قدرت بشش مرحله تکامل چشممنبع هوشیاری در کجاست؟(قبرخی ملاحظات در تشنج های نقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر دوپامین و سروتونینکریستال زمان(قسمت سوم)خارق العاده و استثنایی باولین تصویر در تاریخ از سرژیم های غذایی و نقش مهم از نخستین همانند سازها تعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبررسی و اپروچ جدید بر بیمنورون های ردیاب حافظههوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای ديدن با چشم بسته در خواب گاهی لازم است برای فهم و دی متیل فومارات(زادیوا)(ایا ابزار هوشمندی یا مغز زمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتفاوت های تکاملی در مغز وهزینه ای که برای اندیشیدتداخل مرزها و صفات با بینداروهای ام اسابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت چفیزیکدانان ماشینی برای تاستفاده از سلول های بنیامرز بین انسان و حیوان کجاچگونه مغز پیش انسان یا همتمدنی قدیمی در شمال خلیج ویرایش DNA جنین انسان، برتغییرات منطقه بویایی مغزآمارهای ارائه شده در سطح در هم تنیدگی مرزها و بی مابزار بقا از نخستین همانسقوط درون جاذبه ای خاص، چقارچ بی مغز در خدمت موجودبلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز فکر میکند مرگ برای دیچالش دیدگاه های سنتی در بتوپیراماتواکسن دیگر کرونا ساخته شجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا یک، وجود دارددرمان تشنجابزار بقای موجود زنده از سیلی محکم محیط زیست بر انمقاومت به عوارض فشار خون بیماری اضطراب عمومیمغز ابزار بقای برتر مادیچرا حجم مغز گونه انسان درتکامل داروینی هنوز در حایک جهش ممکن است ذهن انسانحقایق ممکن و غیر ممکنآیا دلفین ها می تواند از درگیری مغزی در سندرم کوواتوسوکسیمایدسازگاری با محیط بین اجزامنابع انرژی از نفت و گاز بار بزرگ ایستادن بر دو پانقش مهاجرت در توسعه نسل اهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر نگاه و مشاهده ناظر کمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت هفتمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرمز و رازهای ارتباط غیر کاختلالات مخچهشناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت ششمانواع سکته های مغزیارتباط هوش ساختار مغز و ژششمین کنگره بین المللی سمنبع خواب و رویابرخی مرزهای اخلاق و علوم نقشه مغزی هر فرد منحصر بههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر دپاکین بر بیماری مکشف مکانیسم عصبی خوانش پخدا موجود استاولین سلول مصنوعیرژیم های غذایی و نقش مهم از نخستین همانند سازها تعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبررسی ژنها در تشخیص بیمانوروپلاستیسیتی چیستهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استدید تو همیشه محدود به مقدایا بیماری ام اس (مولتیپزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فتفاوت های زبانی سرمنشا تهزینه سنگین انسان در ازاتروس جریان انرژیپیوند اندام از حیوانات بداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت افرگشت و تکامل تصادفی محض استیفن هاوکینگ در مورد همزایای شکلات تلخ برای سلچگونه هموساپينس بر زمین تمساح حد واسط میان مغز کوواقعیت فیزیکی، تابعی از تغییرات آب و هوایی که به آن چیزی که ما جریان زمان در هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقا از نخستین همانسلول های بنیادی منابع و اقبل از آغازبه مغز خزندگان خودت اجازمغز قلبچاالش ها در تعیین منبع هوتوانایی مغز و دیگر اجزای واکسن دیگری ضد کرونا از دجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله های فضایی منابعمقابله با کرونا با علم اسبیماری بیش فعالیمغز ابزار برتر بقاچرا خشونت و تعصبتکامل داروینی هنوز در حایک رژیم غذایی جدید، می توحمله ویروس کرونا به مغزآیا دلفین ها میتوانند بادرگیری اعصاب به علت میتواثر مضر مصرف طولانی مدت رستون فقرات انسان دو پا جلمنابع انرژی از نفت و گاز بار سنین ابزار هوشمندی انقش میدان مغناطیسی زمین هفت سین یادگاری از میراث تاثیر نگاه انسان بر رفتاکمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت هفدهمافت فشار خون ناگهانی در ورمز بقای جهش ژنتیکیاختلالات حرکتی در انسانشناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک سی و هفتمانگشت ماشه ایروش مقابله مغز با محدودیارتباط انسانی، محدود به صرع و درمان های آنمنحنی که ارتباط بین معرفبرخی نکات از گاید لاین پرنقشه های مغزی جدید با جزیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروهای ضد التهاب کشف مکانیسمی پیچیده در بخطا در محاسبات چیزی کاملاوکرلیزوماب داروی جدید شرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز نشانه ها و آثار درک شدعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالبررسی سیستم تعادلی بدن انوروز یا روز پایانیهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به دژا وو یا اشنا پنداریایا بدون زبان میتوانیم تزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز- از مغز مدل همه جانبه نگر ژنرالیتفاوتهای جنسیتی راهی براهزاران سال چشم های بینا وتری فلوپرازینپیوند سر آیا ممکن استداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت دفراموش کارها باهوش تر هساستیفن هاوکینگ در تفسیر مسیر دشوار تکامل و ارتقاچگونه واکسن کرونا را توزتنفس هوازی و میتوکندریواقعیت چیستتغییرات تکاملی سر انسان آنچه واقعیت تصور میکنیم در هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانسلول عصبی شاهکار انطباق قبل از انفجار بزرگبه بالا بر ستارگان نگاه کمغز ما کوچکتر از نیم نقطهناتوانی از درمان برخی ویتوازن مهمتر از فعالیت زیواکسن سرطانجواب دانشمند سوال کننده آیا گذشته، امروز وآینده درمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله و تکینگی ابتدایملاحظه های اخلاقی دربارهبیماری تی تی پیمغز از بسیاری حقایق می گرچرا در مغز انسان، فرورفتتکامل داروینی هنوز در حایکی از علل محدودیت مغز امحمایت از طبیعتآیا دست مصنوعی به زودی قادرختان اشعار زمیناثرات فشار روحی شدیدسخن پاک و ثابتمنابع انرژی از نفت و گاز بارداری بدون رحمنقش محیط زندگی و مهاجرت دهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر نگاه انسان بر رفتاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت هجدهمافراد آغاز حرکت خودشان رروی و منیزیم در تقویت استاختلالات صحبت کردن در انشواهدی از نوع جدیدی از حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک- قسمت بیست و پانگشت نگاری مغز نشان میدروش های صرفه جویی در ایجاارتباط از بالا به پایین مضررهای مصرف شکر و قند بر منشأ اطلاعات و آموخته ها برخی نرمش های گردننقص در تشخیص هیجانات عامهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کشف ارتباط جدیدی از ارتبخطا در محاسبات چیزی کاملايندگان چگونه خواهند دیدراه فراری نیستاز نظر علم اعصاب یا نرووسعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمبررسی علل کمر درد در میاننوشیدن چای برای مغز مفید هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشدژاوو یا آشناپنداریایا تکامل هدفمند استزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز- از مغز مدل های ریز مغز مینی برینتقلید مرحله ای نسبتا پیشهستي مادي ای که ما کوچکترتری فلوپرازینپیوند سر، یکی از راه حلهاداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت سفراموشی همیشه هم بد نیستاستخوان های کشف شده، ممکمسئول صیانت از عقیده کیسچگونه آن شکری که می خوریمتنفس هوازی و میتوکندریواقعیت چیستثبت امواج الکتریکی در عصآنزیم تولید انرژی در سلودر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقا از نخستین همانسلولهای ایمنی القا کنندهقدم زدن و حرکت دید را تغیبه خودت مغرور نشومغز مادران و کودکان در زمناتوانی در شناسایی چهره توسعه هوش مصنوعی قادر اسواکسنی با تاثیر دوگانه اجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ی تولید کنندهملاحظات بیهوشی قبل از جربیماری دویکمغز به تنهایی برای فرهنگ چراروياها را به یاد نمی آتکامل داروینی هنوز در حایافته های نوین علوم پرده حوادث روزگار از جمله ویرآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرد باسن و پا به دلیل کاهاثرات مفید قهوهسرنوشتمنابع انرژی از نفت و گاز بازگشت از آثار به سوی خدانقش نگاه از پایین یا نگاههمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر ویتامین دی بر بیماکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت هشتمافزایش قدرت ادراکات و حسرویا و خبر از آیندهاختلالات عضلانی ژنتیکشواهدی از دنیسوان(شبه نئمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره احساسات متفانقش داروهاي مختلف معروف هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش دوپامین عامل بیماریحساسیت روانی متفاوتاندوهگین نباش اگر درب یا روش هایی ساده برای کاهش اارتباط بین هوش طبیعی و هوضررهای شکر بر سلامت مغزمهندسی ژنتیک در حال تلاش برخی یونها و مولکول های منقطه بی بازگشتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککشف جمجمه ای درکوه ایرهوخطر آلودگی هواايا اراده آزاد توهم است یراه های جدید برای قضاوت راز نظر علم اعصاب اراده آزعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یبزرگ شدن مغز محدود به دورنوعی سکته مغزی ، وحشتناک هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکنیکولا تسلاهوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفدگرگونی های نژادی و تغییایجاد احساساتزونیسومایداز تکینگی تا مغز- از مغزتمدیریت اینترنت بر جنگتقلید از روی طبیعتهستی ما پس از شروعی چگال تسلیم شدن از نورون شروع مپیام های ناشناخته بر مغز داروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی مدرن در سطح سلفرایند پیچیده ی خونرسانیاستروژن مانند سپر زنان دمسئولیت جدیدچگونه انتظارات بر ادراک تنفس بدون اکسیژنواقعیت های متفاوتجمجمه انسان های اولیهآینده ی انسان در فراتر ازدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقا از نخستین همانسلولهای بنیادی مصنوعی درقدرت انسان در نگاه به ابعبه زودی شبکه مغزی به جای مغز چون ابزار هوش است دلینبرو و انرژی مداومتوسعه برخی شغل ها با هوش واسطه ها د رمسیر ایجاد مغجدایی خطای حسی استآیا امکان بازسازی اندامهدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقای موجود زنده از سیاره ی ابلهانممانتین یا آلزیکسا یا اببیماری دیستروفی میوتونیمغز برای فراموشی بیشتر کچراروياها را به یاد نمی آتکامل زبانیادگیری مهارت های جدید دحافظه و اطلاعات در کجاست آیا رژیم غذایی گیاهی سلادستورالعمل مرکز کنترل بیاثرات مضر ماری جواناسریعترین کامپیوتر موجودمنابع بی نهایت انرژی در دبازگشت به ریشه های تکاملنقش نظام غذایی در تکامل مهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر ویروس کرونا بر مغز کنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت پنجمافزایش مرگ و میر سندرم کورویا بخشی حقیقی از زندگی اختراع جدید اینترنت کوانشکل های متفاوت پروتئین همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره احساساتی غیرنقش ذهن و شناخت در حوادث هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش سن بیولوژیکی، تنها خفاش با شیوع همه گیری جدیانرژی تاریکروش صحبت کردن در حال تکامارتباط شگفت مغز انسان و فطلای سیاهمولتیپل اسکلروز در زنان برخی اثرات مضر ویتامین دچند نرمش مفید برای کمردرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملکگل زندگیخطرات هوش مصنوعیايا اراده آزاد توهم است یراه های جدید برای قضاوت راز نظر علم اعصاب اراده آزعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجببزرگ شدن تقریبا ناگهانی نیاز به آموزش مجازی دیجیهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر رو ح و روان بر جسمگزارش یک مورد جالب لخته ودانش بی نهایتایرادهای موجود در خلقت بزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز، از مغز مدارک ژنتیکی چگونه انسانتقویت استخوان در گرو تغذو هر کس تقوای خدا پیشه کنتشنج چیستپیشینیان انسان از هفت میداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی نوین نیازمند فرایند تکامل و دشواری هااسرار بازسازی اندام هامستند جهان متصلچگونه باغبانی باعث کاهش تو یک جهان در مغز خودت هسواقعیت و مجازجنسیت و تفاوت های بیناییآینده ی علم و فیزیک در60 ثدر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین همانسلسله مباحث هوش مصنوعیلمس کوانتومیبه زیر پای خود نگاه نکن بمغز چگونه صداها را فیلتر نخاع ما تا پایین ستون فقرتوصیه های سازمان بهداشت وبینار اساتید نورولوژی دجریان انرژی در سیستم های آیا انسان با مغز بزرگش اخدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهانمنابع انرژي پاک سرچشمه حبیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟نزاع بین جهل و علم رو به پتکامل زبانیادآوری خواب و رویاحافظه و اطلاعات در کجاست آیا راهی برای رفع کم آبی ذهن ما از در هم شکستن منباجزای پر سلولی بدن انسان سرگیجه از شایعترین اختلامناطق خاصی از مغز در جستجبازخورد یا فیدبکنقش نظریه تکامل در شناساهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر ژنها بر اختلالات خکنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت بیست و چهافزایش سرعت پیشرفت علوم رویا تخیل یا واقعیتادامه بحث تکامل چشمشگفتی های زنبور عسلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبخش فراموش شده ی حافظهنقش روی و منیزیم در سلامتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکایروپاکتیک چیستخلاصه ای از مطالب همایش مانرژی تاریک که ما نمی توروشهای نو در درمان دیسک بارتباط شگفت انگیز مغز انطوفان فقر و گرسنگی و بی سمواد کوانتومی جدید، ممکنبرخی اختلالات عصبی مثانهچند جهانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملکگلوئوندفاع در برابر تغییر ساختای نعمت من در زندگیمراه پیروزی در زندگی چیستاز واقعیت امروز تا حقیقتعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینبزرگترین خطایی که مردم مبسیاری از بیماری های جدیچیزی خارج از مغزهای ما نیهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر رژیم گیاه خواری بر گشایش دروازه جدیدی از طردانشمندان موفق به بازگرداگر میدانی مصیبت بزرگتر زیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز، از مغز مروری بر تشنج و درمان هایتقویت سیستم ایمنیوقت نهيب هاي غير علمي گذشتشنج و حرکات شبه تشنجی قاپیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین همانزبان، وسیله شناسایی محیطفرایند حذف برخی اجزای مغاصل بازخوردمشکلات نخاعیچگونه تکامل مغزهای کنونیتو پیچیده ترین تکنولوژی واکنش های ناخودآگاه و تقجنسیت و تفاوت های بیناییآیا ممکن است موش کور بی مدر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقا از نخستین همانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتلوب فرونتال یا پیشانی مغبوزون هیگز چیستمغز ناتوان از توجیه پیدانخستین تصویر از سیاهچالهتوصیه های غیر دارویی در سوراپامیل در بارداریجریان انرژی در سیستم های آیا احتمال دارد رویا از آدرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز بیماریهای تحلیل عضلانی امغز بزرگ چالش است یا منفعنزاع بین علم و نادانی رو تکامل زبان انسان از پیشیژن هوش و ساختارهای حیاتی حافظه و اطلاعات در کجاستآیاما مقهور قوانین فیزیکذهن چند جانبه نیازمند نگاجزایی ناشناخته در شکل گسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست قسمت بازسازي مغز و نخاع چالشی نقش هورمون های تیروئید دهندسه ی پایه ایتاثیر کلام در آیات کلام بکندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت بیست و یکافسردگی و اضطراب در بیمارویا حقی از طرف خدااداراوون تنها داروی تاییشاهکار قرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش روزه داری در سالم و جهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکار با یگانگی و یکپارچگیخونریزی مغز در سندرم کووانسان قدیم در شبه جزیره عروشهای شناسایی قدرت شنواارتباط شگفت انگیز مغز انطی یکصد هزار سال اخیر هرچموجود بی مغزی که می تواندبرخی بیماری ها که در آن بچندین ماده غذایی که ماننهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملکگمان میکنی جرمی کوچکی در دقیق ترین تصاویر از مغز اای آنکه نامش درمان و یادشرابطه تشنج و اوتیسماز آغاز خلقت تا نگاه انساعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدس