دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست قسمت بیست و دوم

گفتگو با نسیم هرمیان پژوهشگر ایتالیایی فیزیک و هوشیاری- قسمت سوم ترجمه ی فارسی
منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت بیست و دوم

- دختری 14 ساله به نام تامارا سوال کرده است اگر هوشیاری در همه جا در اطراف ما وجود دارد چرا همه ی چیزهایی که دیگران به تو می گویند، باور نداری؟
-
- سوال خوبی است. این را قبلا گفته ام تو داری بین خودت و هوشیاری ات تمایز میگذاری در حالی که تمایزی نیست. تو داری بر هوشیاری خودت تلنگر میزنی و آن را خودآگاهی خودت میدانی ولی تو میتوانی میزان جریان اطلاعات را زیاد کنی. تو میتوانی تاثیر خود را بر ساختار فضا زیاد کنی. من آن را مهندسی خلا نامیده ام. تو میتوانی ضربه و دریافت اطلاعات بزرگتری ایجاد کنی تا تاثیر بیشتری بر ساختار فضا داشته باشی. اگر تو هوشیار باشی، تو آن توانایی را داری که با فضا مرتبط شوی.
چگونه چنین کنی؟ معادله می گوید هر پروتون، در هسته های هر کدام از اتم های تو(تو خودت از بیش از 100 تریلیون سلول ساخته شده ای!و هر سلول از 100 تریلیون اتم ساخته شده است. پس تعداد بیشماری از اتمها را خواهید داشت.)با پروتون های دیگر در ارتباط است. این خیلی پیچیده است و هر یک میلیونیم ثانیه ی بدن ما شبیه معجزه است. در این فاصله ی زمان، چند میلیون واکنش شیمیایی رخ میدهد؟ همه ی اینها رخ میدهد درست است؟ معادله می گوید هر پروتون با دیگر پروتون ها در کیهان در ارتباط است؛ همه ی اطلاعات در کیهان در هر کدام از این اتم ها جای دارد. پس اگر تو بخواهی در مورد کیهان بدانی کجا میروی؟ به درون خودت برو.
درست است؟ ما دائما خود را متوجه بیرون خود میکنیم زیرا چیزی است که ما یاد میگیریم بکنیم ولی تکنیک های دیگری هم هست که به تو کمک میکند هوشیاری خود را در درون خودت متمرکز کنی و اگر تو چنین کنی میتوانی هوشیاری بیشتر و بیشتری نسبت به وجود خودت به دست بیاوری چون تو به خودت به عنوان یک چیز نگاه میکنی ولی تو از میلیون ها و تریلیون از این چیزها ساخته شده ای. تو نسبت به آنها هوشیار هستی تو در آنها عمیق تر و عمیق تر فکر میکنی در نهایت میتوانی سطح عمیق تری از اطلاعات در مورد بقیه ی کیهان و در مورد هوشیاری خودت به دست بیاوری؛ در این مورد که تو که هستی ریشه ی تو چیست و این بسیار عمیق تر از شخصیت و هر چیز دیگر است. (بنابراین هر فرد میتواند هوشیاری عمیق تری نسبت به دیگران داشته باشد و این سطوح هوشیاری، محدود به سطح خاصی نیست و هر هوشیاری همانطور که خودش میتواند حجابی بر درک بعد دیگری از کیهان باشد، همزمان میتواند راهی برای هوشیاری بالاتر و عمیقتر باشد.) (جدای از فرمول جدید نسیم هرمیان- که این مطلب را ثابت میکند- عبارت های دینی بسیاری از هزاران سال قبل هست که بر پیوند درون و بیرون در شناخت، مهر تایید می گذارد مانند سخن پیامبر اسلام که هر کس خود را شناخت، پروردگار خود را شناخته است یا شعر منسوب به امام علی
تصور میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر دردرون توست---در حالی که تو همان کتاب روشنی که با حروف آن، آنچه پنهان است آشکار میشود.)

- سوال دیگر: آیا ما می توانیم هوشیاری را برابر با خدا بدانیم؟ اندیشه ها و ذهن را خدا بدانیم؟کاهش سطح هوشیاری یکی از شایع‌ترین نشانه‌های بیماری مغز - مجله دکتردکتر

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/11/2021 9:38 PM]
جواب نسیم: این بستگی دارد منظور تو از خدا چیست؟ درستی زبان بسیار دشوار است؛ اگر منظور تو از خدا چیزی است که در همه جا حاضر است؛ واقف و آگاه به همه چیز است؛ در همه جا هست؛ همه چیز را میداند؛ همه چیز را میسازد تومیتوانی آن را به طور مستقیم با نوسانات خلا کوانتومی مرتبط کنی و اگر آن، درست باشد و آن هوشیاری باشد دقیقا تو میتوانی آن شباهت را ایجاد کنی ولی اگر تو شباهت را بدون اصول مکانیک بسازی بدون گفتن اینکه چه چیز در کجا هست یا هوشیاری چه چیزی است، پیشرفت نکرده ای.
(البته خود این نوسانات بدون علت به وجود نیامده است. این نوسانات، علت انتقال هوشیاری به کیهان مادی و علت پیدایش همه چیز در کیهان ماست ولی خود این نوسانات، نیازمند علت دیگری است که نهایتا ما را به علت بی نیاز و بی نهایت میرساند. توصیه میشود به فصل ششم کتاب توهم بی خدایی نوشته ی سید احمد الحسن مراجعه شود.
موضوع هوشیاری در همه ی اجزای کوانتومی- که کیهان مادی ما را شکل میدهد، در آزمایشات بسیاری از طرف دانشمندان تایید شده است. از جمله میتوان به آزمون دو شکاف و آزمون دو شکاف تاخیری مراجعه کرد. در این آزمون ها رفتار ذرات کوانتومی با نگاه ناظر، تغییر میکند یعنی شاید بگوییم الکترون و موج نور، میفهمد مورد مشاهده از طرف ناظر استیا به عبارتی ذرات کوانتومی، هوشمند است و یا شاید بگوییم، نوع نگاه ناظر، رفتار واقعیت موجود در کیهان را تغییر داده است یا مشاهده گر، بخشی خاص از واقعیت را متناسب با ظرف وجودی و ادراکی خود دریافت کرده است. در هر دو حالت، آنچه رفتار کیهان را شکل میدهد هوشیاری است: یا هوشیاری در همه ی اجزای کیهان یا هوشیاری به عنوان عاملی مهم که به حقیقت، عینیت میدهد.)

سوال: تو مدل قدیمی فیزیک را نمیخری و مدل استاندارد خدا را هم نمیخری!
جواب نسیم هرمیان: بله من نمیخرم! مدل استاندارد فیزیک را نمیگویم نمیخرم من فقط آن را متحول کرده ام چون عیوب زیادی داشت. در پایه های فیزیک خلا های بزرگی در درک فیزیک وجود دارد. اگر تو بپرسی توده چیست؛ میدان های الکترومغناطیس چیست؛ شارژ چیست؛ جاذبه چیست همه ی اینها در فیزیک قدیم، ناشناخته است و منبع آن ناشناخته است. ما فقط معادله ی فیزیک نوشتیم و این معادله ای است که به طور عام قابل استفاده است یک معادله ی زیبا مگر اینکه به تو چیزی نمیگوید! چیزی در مورد چیزی نمیگوید!
در معادله اگر بپرسی ماس mass چیست میگویم نمیدانیم ماس چیست! و وقتی بپرسی C چیست نمیدانیم چرا C، C است نمیدانیم! چرا سرعت نور، سرعت نور است نمیدانیم! پس دو طرف معادله، ناشناخته است ایا میدانی ٍE چیست؟ نه، زیرا معادل چیزی ناشناخته است معادله ای زیبا بین سه چیز ناشناخته پس تو هیچ چیز درمورد هیچ چیز میدانی!!!!(فرمول هایی که شکلی از واقعیت را در بستر ظرف ذهن و درک دانشمندان، در زمان خود، نشان میدهد ولی نشان دهنده ی همه ی ابعاد کیهان نیست. با پیشرفت علوم این فرمول ها اصلاح و بازسازی میشود تا بتواند به شکل پایه ی ای تر و ریشه ای تر حقیقت را بیان کند. در این تلاش، نظریه ی ریسمان ها می کوشد همه ی تحولات و دگرگونی های کیهان را با ریسمان های پایه ای تفسیر کند و فرمول ارتباط بین اجزای کوانتومی کیهان و نظریه ی در هم تنیدگی کیهان هم تلاشی برای نگاهی نو بر واقعیت هایی است که امروز در ازمایشگاه های فیزیک نه فقط طرح، بلکه به درستی آزموده شده است.)
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.youtube.com/watch?v=lkGGniPU-lM

هوش مصنوعی برای کمک به هوشیاری بیماران اختلالات مغزی ساخته شد


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تصور از زمان و مکانانسانیت در برابر دیگرانهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکدر آرزوهایت مداومت داشتهکریستال زمان(قسمت سوم)منابع انرژی از نفت و گاز اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و مرز مرگ و زندگی کجاستنوبت کودکانستم با شعار قانون بدترین تکامل شناخت انسان با کشفآینده ی علم و فیزیک در60 ثهوش مصنوعی از عروسک های بجلوتر را دیدنای نعمت من در زندگیمویتامین بی هفدهخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهاندرمان تشنجگیلگمش باستانی کیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت به امید روزهای بهترز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نممشاهده گر جدای از شیء مشاچگونه میتوان با قانون جنسردرد تنشنتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا پیدایش مغز از روی تصاجهان هایی در جهان دیگرایا بیماری ام اس (مولتیپواکسن کووید 19 چیزهایی که خوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تدرک نیازمند شناخت خویش اپل جویی اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز و اخلاقبیماری لبر و نابینایی آنزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقینگاه از دور و نگاه از نزدشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قاجهانی در ذهنابتدایی که در ذهن دانشمنوجود قبل از ناظر هوشمندفیزیک مولکولها و ذرات در دفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز و از مغز درد باسن و پا به دلیل کاهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قمغز بیش از آنچه تصور میشوزاوسکا درمان گوشربیماری ضعف عضلات نزدیک بتمدن پیشرفته ی پیشینیاننادانی در قرن بیست و یکم،شبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر مغزآزمون تجربی، راهی برای رهوش مصنوعی از عروسک بازی جدایی خطای حسی استدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانیاد گرفتن مداومفرد موفقاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکمیوتونیک دیستروفینقش قهوه در سلامتیزبان، نشان دهنده ی سخنگو با طبیعت بازی نکنتو کز محنت دیگران بی غمیچرا مغز انسان سه هزار سالضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو هوش مصنوعی به کمک هوش طبیحقیقت غیر فیزیکیدانش بی نهایتکلمات بلند نه صدای بلندقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا ما به جهان های متفاوت خودنقش تیروئید در تکامل مغزسلول های بدن تو پیر نیستنتولید سلولهای جنسی از سلپیموزایدنسبیت عام از زبان دکتر برعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهامید نجاتهوش عاطفی قسمت دومحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط داروی فامپیریدین یا نورلکوچکترین چیز یک معجزه اسلمس کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اماشین دانشنقش غذاها و موجودات درياسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوپیراماتپیشرفت در عقل است یا ظواههمه چیز موج استعید نوروز مبارکترازودوناندوه دردی را دوا نمیکندهیچ اندر هیچحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریداروی ضد تشنج توپیراماتکاهش دوپامین عامل بیماریمقاومت به عوارض فشار خون استیفن هاوکینگ در تفسیر روشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های مدیون خود ناموجودنه جنگ و نه خونریزیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمآلودگی هوا و ویروس کروناهندسه در پایه ی همه ی واکغرور و علمهندسه زبانِ زمان استغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهانسان، گونه ای پر از تضادهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کواندر آسمان هدیه های نادیدنکشف مکانیسم عصبی خوانش پمنابع انرژی از نفت و گاز اعتماد به خودراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانمرز بین انسان و حیوان کجانور درونستم، بی پاسخ نیستتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا فراموشی حتمی استهوش مصنوعی از عروسک بازی جمجمه انسان های اولیهای همه ی وجود منویتامین دی گنجینه ای بزرخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به درمان جدید ALSگیاه بی عقل به سوی نور میمنبع هوشیاری کجاست قسمت به بالا بر ستارگان نگاه کزمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیمشاهده آینده از روی مشاهچگونه مغز پیش انسان یا همسردرد سکه ایتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان یکپارچهایا بدون زبان میتوانیم تواکسن کرونا و گشودن پنجرخانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تدرک و احساسپل خواجو اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز و اخلاقبیماری های میتوکندریزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه از درون مجموعه با نگشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان، تصادفی نیستابتذال با شعار دینوراپامیل در بارداریفیزیک و هوشیاریدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش منبع خواب و رویامغز برای فراموشی بیشتر کزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماریهای تحلیل عضلانی اتمدن بشری و مغز اخلاقینازوکلسینشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه ی شرودینهوش مصنوعی از عروسک بازی جریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکابزار بقا از نخستین همانیاد بگیر فراموش کنیفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمیگرن و پروتئین مرتبط با نقش مهاجرت در توسعه نسل ازبان، وسیله شناسایی محیطبالاترین هدف از دولتتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت ضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسهوش مصنوعی به شناسایی کاحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردکلوزاپین داروی ضد جنونقانون گذاری و تکاملاز تکینگی تا مغز- از مغز روی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهما با کمک مغز خود مختاريمنقش حفاظتی مولکول جدید دسلول عصبی شاهکار انطباق تولترودینپیموزایدنسبت ها در کیهانعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوامید جدید بر آسیب نخاعیهوش عاطفی قسمت سومحس چشایی و بویاییابزارهای بقا از نخستین هداروی لیراگلوتیدکووید نوزده و خطر بیماری لوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختمبانی ذهنی سیاه و سفیدنقش غذاها و موجودات درياسوخت هیدروژنی پاکتوانایی مغز و دیگر اجزای پیشرفت ذهن در خلاقیت استهمه چیز در زمان مناسبعامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکاندوهگین نباش اگر درب یا هیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت هفتماثرات مضر ماری جوانادارویی خلط آورکاهش سن بیولوژیکی، تنها مقابله ی منطقی با اعتراضاستخوان های کشف شده، ممکريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم مدیریت اینترنت بر جنگچه زیاد است بر من که در ایسکوت و نیستیتکامل مداومآلودگی هوا و پارکینسونتکامل چشمآلزایمرهنر فراموشیمقالاتتظاهر خوابیده ی مادهانعطاف پذیری مکانیسمی علهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشمدر آستانه ی موج پنجم کوویکشف مکانیسمی پیچیده در بمنابع انرژی از نفت و گاز اعتماد به خودراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير مرز جدید جستجو و اکتشاف، نورون هاي مصنوعی می توانستون فقرات انسان دو پا جلتکثیر سلول در برابر توقف آیا ممکن است موش کور بی مهوش مصنوعی از عروسک بازی جنبه های موجی واقعیتای آنکه نامش درمان و یادشویروس مصنوعیخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین مدرمان جدید میگرن با انتی گیاه خواری و گوشت خوار کدمنبع هوشیاری کجاست قسمت به بالاتر از ماده بیندیشزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجممطالبه ی حق خودچگونه هموساپينس بر زمین سردرد عروقی میگرنتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا امکان بازسازی اندامهجهان یکپارچهایا تکامل هدفمند استواکسن کرونا از حقیقت تاتخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تدرک کنیم ما همه یکی هستیمپلاسمای غالبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز و سیر تکامل ان دلیلی بیماری های مغز و اعصاب و زندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه حقیقی نگاه به درون اشکل پنجم مادهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهش های ژنتیکی مفید در ساابداع دی ان ای بزرگترین دورزش هوازی مرتب خیلی به قفیزیکدانان ماشینی برای تدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشمنتظر نمان چیزی نور را بهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زبان چهار حرفی حیات زمینبیماری، رساله ای برای سلتمدن زیر آبنباید صبر کرد آتش را بعد شبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه شرودینگرهوش مصنوعی از عروسک بازی جریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانیادگیری مهارت های جدید دفردا را نمیدانیماز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمیگرن سردردی ژنتیکی که بنقش میدان مغناطیسی زمین سفر فقط مادی نیستتو آرامش و صلحیچرا ویروس کرونای دلتا واطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوهوش مصنوعی در کامپیوترهاحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سکلام و زبان، گنجینه ای بسقانون جنگلاز تکینگی تا مغز- از مغز رویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتما بخشی از این جهان مرتبطنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسلولهای ایمنی القا کنندهتومورها و التهاب مغزی عاپیچیدگی های مغزمگسنسبت طلایی، نشانه ای به سعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوامید درمان کرونا با همانهوش عاطفی قسمت ششمحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا ازنخستین همداروی تشنجی دربارداریکودک هشت ساله لازم است آدلوتیراستاماز روده تا مغزروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان همباحث مهم حس و ادراکنقش غذاها در کاهش دردهای سودمندی موجودات ابزی بر توازن مهمتر از فعالیت زیپیشرفتی مستقل از ابزار ههمه چیز در زمان کنونی استعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهاندام حسی، درک از بخش هایهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان داستانها و مفاهیمی اشتباکایروپاکتیک چیستمقابله با کرونا با علم اساستروژن مانند سپر زنان دریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرمداخله ی زیانبار انساننه عدم مطلق بلکه عدم با قسکوت، پر از صداتکامل و ارتقای نگاه تا عمآملودیپین داروی ضد فشار هنر حفظ گرهتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیداهرام مصر از شگفتی های جهو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت سی و هشتماداراوون تنها داروی تاییدر درمان بیماری مولتیپل کشف ارتباط جدیدی از ارتبمنابع انرژی از نفت و گاز اعداد بینهایت در دنیای مرابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیممزایای شکلات تلخ برای سلنورون های ردیاب حافظهستارگانی قبل از آغاز کیهتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ما کالا هستیمهوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت مغزی کمک میکند ویرایش DNA جنین انسان، برخلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان جدید کنترل مولتیپلگیرنده باید سازگار با پیمنبع هوشیاری کجاست قسمت به جای محکوم کردن دیگران زمان چیستبعد از کرونامطالبی در مورد تشنجچگونه هوشیاری خود را توسسرطان کمیت گراییتاثیر کلام در آیات کلام بآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان کنونی و مغز بزرگتریایجاد احساساتواکسن کرونا ساخته شده توخار و گلاز نشانه ها و آثار درک شددرک احساسات و تفکرات دیگپمبرولیزوماب در بیماری چمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز کوانتومیبیماری وسواسزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتنگاه دوبارهشکست حتمیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار هوش در حال ارتقا ازورزش هوازی ، بهترین تمریفاجعه ی جهل مقدسدل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هامنحنی که ارتباط بین معرفمغز بزرگ چالش است یا منفعزبان نیاز تکاملی استبیندیشتمدنی قدیمی در شمال خلیج نبرو و انرژی مداومشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکآزادی عقیده، آرمانی که تهوش مصنوعی از عروسک بازی جریان انرژی در سیستم های دورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانیادآوری خواب و رویافرزندان زمان خوداز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمیگرن شدید قابل درمان اسنقش محیط زندگی و مهاجرت دسفر نامه سفر به بم و جنوب تو افق رویداد جهان هستیچرا پس از بیدار شدن از خوطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم هوش مصنوعی در خدمت خلق وححل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیککلرال هیدرات برای خوابانقانون جنگلاز تکینگی تا مغز- از مغزترویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين ما تحت کنترل ژنها هستیم ینقش خرچنگ های نعل اسبی درسلولهای بنیادی مصنوعی درتومورهای نخاعیپیچیدگی های مغزی در درک زنشانه های گذشته در کیهان علم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سامیدوار باش حتی اگر همه چهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید ALSکودک ایرانی که هوش او از لوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز سایه بگذرروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشمجموعه های پر سلولی بدن منقشه مغزی هر فرد منحصر بهسی و سه پل اصفهانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپاسخ گیاهان در زمان خوردهمه چیز، ثبت می شودعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسراانرژی بی پایان در درون هرهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گدخالت در ساختار ژنهاکار با یگانگی و یکپارچگیملاحظه های اخلاقی دربارهاسرار آفرینش در موجریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانومدارک ژنتیکی چگونه انساننهایت معرفت و شناخت درک عسکته مغزیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآموزش نوین زبانهنر رها شدن از وابستگیصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان اولویت بندی ها کجاستوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت سی و ششمادب برخورد با دیگراندر سال حدود 7 میلیون نفر کشف جمجمه ای درکوه ایرهومنابع انرژی از نفت و گاز بقای حقیقی در دور ماندن ارادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیمامسمومیت دانش آموزان بی گنوروپلاستیسیتی چیستسخن و سکوتتئوری تکامل امروز در درمآیا ما تنها موجودات زنده هوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت نخاعی میتواند دواقعیت فیزیکی، تابعی از خم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان جدید ای ال اس، توفرگالکانزوماب، دارویی جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت معجزه ی علمبه خودت مغرور نشوزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کرونامطالعه ای بیان میکند اهدچگونه واکسن کرونا را توزسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا احتمال دارد رویا از آجهان کاملی در اطراف ما پرایرادهای موجود در خلقت بواکسن ایرانی کرونا تولیدخارق العاده و استثنایی باز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک تصویر و زبان های مخلتپنج اکتشاف شگفت آور در مومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز آیندگان چگونه است ؟بیماری کروتز فیلد جاکوبزونیسومایدتقلید از طبیعتنگاهی بر قدرت بینایی دراشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانورزش و میگرنفاصله ها در مکانیک کوانتدلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشمنشأ اطلاعات و آموخته ها مغز بزرگ چالشهای پیش روزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمتمرکز و مدیتیشنچت جی پی تیشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکآزار دیگری، آزار خود استهوش مصنوعی از عروسک بازی جستجوی متن و تصویر به صورديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانیاری خدا نزدیک استفرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریمیدان مغناطيسي زمین بشر نقش نگاه از پایین یا نگاهسفر به مریخ در 39 روزتو انسانی و انسان، شایستچرا ارتعاش بسیار مهم استطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماهوش مصنوعی در خدمت خلق وححلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسکمردردقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز، از مغز رویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و مانند آب باشنقش داروهاي مختلف معروف سلام تا روشناییتومورهای ستون فقراتپیوند قلب خوک، به فرد دچانشانه های پروردگار در جهعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی امیدواری و مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای از نخستین داروی جدید s3 در درمان ام کودکان میتوانند ناقل بی لیروپریم داروی ترکیبی ضداز علم جز اندکی به شما داروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمحل درک احساسات روحانینقشه های مغزی جدید با جزیسیلی محکم محیط زیست بر انتوسعه برخی شغل ها با هوش پختگی پس از چهل سالگي به همه ی سردردها بی خطر نیستعادت کردن به نعمتترس و آرمان هاانرژی تاریکهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیمدر مانهای کمر دردکاربرد روباتهای ريزنانوملاحظات بیهوشی قبل از جراسرار بازسازی اندام هاریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنمروری بر تشنج و درمان هاینهایت در بی نهایتسال سیزده ماههمرکز هوشیاری، روح یا بدن نهادینه سازی فرهنگ اختلاسانسور از روی قصد بسیاری تکامل ابزار هوش ، راه پر آمارهای ارائه شده در سطح هنر، پر کردن است نه فحش دسوالات پزشکیتعذیه ی ذهناولین مورد PML به دنبال تکوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت سیزدهمادراک ما درک ارتعاشی است درمان های اسرار آمیز در آکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمنابع انرژی از نفت و گاز بلندی در ذهن ما درک بلندیراز تغییربررسی بیماری التهابی رودمسمومیت دانش آموزان، قمانوروز یا روز پایانیسخن پاک و ثابتتئوری تکامل در پیشگیری و آیا مغز تا بزرگسالی توسعجهل مقدسایمان به رویاواقعیت چند سویهخونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید سرطانگام کوچک ولی تاثیرگذارمنبع هوشیاری کجاست قسمت معجزه ی علم در کنترل کرونبه دنبال رستگاری باشزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهومعماری، هندسه ی قابل مشاچگونه آن شکری که می خوریمسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا احتمال دارد رویا از آجهان پیوستهاکسی توسین و تکامل پیش اواکسن اسپایکوژنخبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک حقیقت نردبان و مسیری پول و شادیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز انسان ایا طبیعتا تمابیماری گیلن باره و بیمارزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر توانایی اجزاي بشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانورزش بهترین درمان بیش فعفاصله ی همیشگی تصویر سازدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانمنشاء کوانتومی هوشیاری امغز بزرگ و فعال یا مغز کوزبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار اتمرکز بر هدفچت جی پی تیشباهت کیهان و مغزآسيب میکروواسکولاریا آسهوش مصنوعی از عروسک بازی جستجوی هوشیاری در مغز مادی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانژن همه چیز نیستفساد اقتصادی سیتماتیک دراز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیمیدان های مغناطیسی قابل نقش نظام غذایی در تکامل مسفر تجهیزات ناسا به مریخ تو با همه چیز در پیوندیچرا بیماری های تخریبی مغطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسماقلیت خلاقهوش مصنوعی درمانگر کامپیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی کمردرد ناشی از تنگی کاناقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز، از مغز رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و ماه رجبنقش درختان در تکاملسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم فضای خالیپیوند مغز و سر و چالشهای نظام مثبت زندگیعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سامیدی به این سوی قبر نیستهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت 74ابزارهای دفاعی و بقای موداروی جدید میاستنی گراویکودکان خود را مشابه خود تلیس دگرامفتامین یا ویاسازدواج های بین گونه ای، رروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکمحل درک احساسات روحانی دنقص در تشخیص هیجانات عامسینوریپا داروی ترکیبی ضدتوصیه های سازمان بهداشت پروژه ی ژنوم انسانیهمیشه چشمی مراقب و نگهباعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع مانرژی تاریک که ما نمی توهدف یکسان و مسیرهای مختلحس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیمدر محل کار ارزش خودت را بکاربرد روباتهای ريز، در ممانتین یا آلزیکسا یا اباصل بازخوردریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مبرخی اثرات مضر ویتامین دمرکز حافظه کجاستچهار میلیارد سال تکامل بسانسور بر بسیاری از حقایتکامل تکنولوژیآن چیزی که ما جریان زمان هوموارکتوس ها ممکن است دپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زاولین مورد پیوند سر در انوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت ششمادغام میان گونه های مختلدرمان های بیماری آلزایمرکشتن عقیده ممکن نیستمنابع انرژی از نفت و گاز بلوغ چیستراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن امسیر دشوار تکامل و ارتقانوشیدن چای برای مغز مفید سختی ها رفتنی استتئوری جدید، ویران کردن گآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان فراکتالاین پیوند نه با مغز بلکه واقعیت چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان دارویی سرطان رحم بگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست قسمت معجزه در هر لحظه زندگیبه زودی شبکه مغزی به جای زمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهومعنی روزهچگونه انتظارات بر ادراک شلیک فراموشیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا برای تولید مثل همیشه جهان پیوستهاگر فقط مردم میفهمیدند کواکسن اسپایکوژن ضد کروناخدا موجود استاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک دیگرانپول و عقیدهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز انسان برای ایجاد تمدبیماری آلزایمر، استیل کوزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعنگاهت را بلند کنشگفت زده و حیران باشتاثیر گیاهخواری بر رشد و آب زندگی است قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانورزش در کمر دردفتون های زیستیدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیمهندسی ژنتیک در حال تلاش مغز بزرگترین مصرف کننده زبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیتمساح حد واسط میان مغز کونتایج نادانی و جهلشباهت زیاد بین سلول هاي عآسیب ها ناشی از آلودگی هوهوش مصنوعی از عروسک بازی حفره در مغزدین اجباریابزار بقا از نخستین همانژن همه چیز نیستفشار و قدرتاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجمیدان های کوانتومی خلانقش نظریه تکامل در شناساسفر دشوار اکتشافتو با باورهایت کنترل میشچرا حیوانات سخن نمی گوینطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزالکترومغناطیس شنوایی و ههوش مصنوعی درخدمت خلق وححمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصنکمردرد و علل آنقبل از آغازاز تکینگی تا مغز، از مغز رویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فماپروتیلیننقش ذهن و شناخت در حوادث سلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم فضای خالی یا توهم فضپیوند اندام از حیوانات بنظریه ی تکامل در درمان بیعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارامیدی تازه در درمان سرطاهوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملیداروی جدید برای میاستنی کودکان را برای راه آماده لا اکراه فی الدیناسکار، لگوی هوشمندروش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده ممحدودیت چقدر موثر استنقطه بی بازگشتسیگار عامل افزایش مرگ ومتوصیه های غیر دارویی در سپروژه ی ژنوم انسانیهمیشه اطمینان تو بر خدا بعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج انرژی خلا ممکن استهدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زماندر چه مرحله ای از خواب ، رکتاب گران و پرهزینه شد ولمن کسی در ناکسی دریافتم اصل علت و تاثیرریشه های مشترک حیاترژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهمرکز حافظه کجاستچهار ساعت پس از کشتار خوکساهچاله ها تبخیر نمیشودتکامل جریان همیشگی خلقتآنچه ناشناخته است باید شهورمون شیرساز یا پرولاکتسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیاولین هیبرید بین انسان و وقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت شصت و هشتادغام دو حیطه علوم مغز و درمان های جدید میگرنگل خاردار، زیباستمنابع انرژی از نفت و گاز بلعیدن ستاره توسط سیاهچارجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانمسئول صیانت از عقیده کیسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سرنوشتتا 20 سال آینده مغز شما به آیا هوش مصنوعی می تواند نجهان قابل مشاهده بخش کوچاین اندوه چیستواقعیت چیستخواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انسادرمان سرگیجه بدون نیاز بگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست قسمت معرفت و شناختبه زیر پای خود نگاه نکن بزمان پلانکتفکر قبل از کارمعادله ها فقط بخش خسته کنچگونه به سطح بالایی از هوشلیک فراموشیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان پر از چیزهای اسرار آاگر میدانی مصیبت بزرگتر واکسن دیگر کرونا ساخته شخدای رنگین کماناز واقعیت امروز تا حقیقتدرک درست از خود و هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز انسان برای شادمانی طبیماری الزایمرزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیچالش هوشیاری و اینکه چرا شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر انتخاب از طرف محیط آب زندگی است قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی جوانان وطنابزار بقا از نخستین همانوزن حقیقی معرفت و شناختفروتنی و غروردندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استمهربانی، شرط موفقیتمغز حریص برای خون، کلید تزبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیتنفس هوازی و میتوکندرینجات در راستگوییشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکآشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی حق انتخابدین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانژن هوش و ساختارهای حیاتی فضای قلب منبع نبوغ استاز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت ومیدان بنیادین اطلاعاتنقش هورمون های تیروئید دسفرنامه سفر به بم و جنوب تو باید نیکان را به دست بچرا حجم مغز گونه انسان درطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر الکتروتاکسی(گرایش و حرکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغکمردرد با پوشیدن کفش مناقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز، از مغز رویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهماجرای جهل مقدسنقش روی و منیزیم در سلامتسم زنبور ، کلیدی برای وارتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیوند سر آیا ممکن استنظریه ی تکامل در درمان بیعلم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمامگا سه عامل مهم سلامتهوشیاری و وجودحس و ادراک قسمت 78ابعاد اضافه ی کیهانداروی جدید برای ای ال اسکوری گذرای ناشی از موبایلاموژین داروی ضد اوتیسم؟اساس انسان اندیشه و باور روش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختمحدودیت های حافظه و حافظنمیتوان با بیرون انداختنسیاهچاله های فضایی منابعتوصیه هایی در مصرف ماهیپروانه ی آسمانیهمیشه داناتر از ما وجود دعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستانسان قدیم در شبه جزیره عهدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساسات کاذبدر ناامیدی بسی امید استکتاب زیست شناسی باورمنابع انرژي پاک سرچشمه حاصل عدم قطعیت از کوانتوم اصول انجام برخی نرمش ها درژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرمرکز خنده در کجای مغز استنوآوری ای شگفت انگیز دانسایه را اصالت دادن، جز فرتکامل داروینی هنوز در حاآنچه واقعیت تصور میکنیم هوش فوق العاده، هر فرد استغییر عمودی سر انسان از پاولین تصویر در تاریخ از سوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت شصت و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان های جدید در بیماری گل زندگیمنابع بی نهایت انرژی در دبنی عباس، ننگی بر تاریخرحم مصنوعیبزرگ فکر کنمسئولیت جدیدنیکولا تسلاسریع دویدن مهم نیستتا بحر یفعل ما یشاآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان موازی و حجاب هااین ایده که ذرات سیاهچالواقعیت های متفاوتخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهادرمان سرگیجه بدون نیاز بگاهی لازم است برای فهم و منبع هوشیاری کجاست قسمت مغز فکر میکند مرگ برای دیبه سخن توجه کن نه گویندهزمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم معجزه های هر روزهچگونه باغبانی باعث کاهش شنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر کتامین در درمان پاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان پر از چیزهای جادویی اگر نیروی مغناطیس نباشد واکسن دیگری ضد کرونا از دخدایی که ساخته ی ذهن بشر از کجا آمده ام و به کجا میدرک عمیق در حیواناتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز انسان برای شادمانی طبیماری ای شبیه آلزایمر و زیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهچالش هوشیاری و اینکه چرا شگفتی های زنبور عسلتاثیر احتمالی عصاره تغلیآب زندگی است قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی جواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانوزوز گوشفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبموفقیت هوش مصنوعی در امتمغز در تنهایی آسیب میبینزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دتنفس هوازی و میتوکندرینخاع ما تا پایین ستون فقرشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکآشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت قربانی نزاع بین بی دید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانژن یا نقشه توسعه مغز و نققفس ذهناز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پامیدازولام در درمان تشنج نقش هورمون زنانه استروژنسفرنامه سفر به بم و جنوب تو تغییر و تحولیچرا خشونت و تعصبطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر الکترودهای کاشتنیهوش احساسیحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصقبرستان ها با بوی شجاعتاز تکینگی تا مغز، از مغز رویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهماجرای عجیب گالیلهنقش روزه داری در سالم و جسماگلوتید داروی کاهش دهنتوهم چیستپیوند سر، یکی از راه حلهانظریه ی تکامل در درمان بیعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتامروز دانش ژنتیک هیچ ابههوشیاری و افسردگیحس و ادراک قسمت 82ابعاد بالاترداروی جدید برای دیابتکی غایب شدی تا نیازمند دللایو دوم دکتر سید سلمان فاستفاده از مغز، وزن را کمروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مخچه فراتر از حفظ تعادلنمیتوان بر سیاه سیاه نوشسیاهچاله ها، دارای پرتو توضیحی ساده در مورد هوش مپرواز از نیویورک تا لوس آهمیشه راهی هستعدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسان میوه ی تکاملهدف از خلقت رسیدن به ابزاحس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابدر هم تنیدگی مرزها و بی مکتاب طبیعت در قالب هندسهمنابع انرژی از نفت و گاز کتاب، سفری به تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز اصول توسعه ی یک ذهن کاملرژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بمرگ چیستنوار مغز مشاهده ی غیر مستساخت شبکه عصبی مصنوعی با تکامل داروینی هنوز در حاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی هوش مصنوعی می تواند بر احتغییرات منطقه بویایی مغزاولین دارو برای آتاکسی فویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت شصت و ششارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان های رایج ام اسگلوله ی ساچمه ایمنابع جدید انرژیبه قفس های سیاهت ننازرحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورمسئولیت در برابر محیط زینیاز به آموزش مجازی دیجیسریعترین کامپیوتر موجودتابوهای ذهنیآیا هوش ارثی دریافتی از پجهان ما میتواند به اندازاینکه به خاطرخودت زندگی واقعیت و مجازخواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان سرگیجه بدون داروگاهی مغز بزرگ چالش استمنبع هوشیاری کجاست قسمت53مغز قلببوزون هیگز چیستزمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون همعجزه ی چشمچگونه تکامل مغزهای کنونیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جنین انسان، هوشمندی جهان دارای برنامهاگر نعمت فراموشی نبود بسواکسن سرطانفلج نخاعی با الکترودهای خسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده درگیری قلب در بیماری ویرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز انسان رو به کوچک تر شبیماری ای شبیه ام اس مولتزیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدچالش هوشیاری و اینکه چرا شانس یا تلاشتاثیر ترکیبات استاتین (سآب زندگی است قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی جوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانیک پیام منفرد نورون مغزی فراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگمولتیپل اسکلروز در زنان مغز را از روی امواج بشناسزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتتنفس بدون اکسیژننخستین تمدن بشریشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکآغاز فصل سرما و دوباره تکهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت آنطور نیست که به نظدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانژن ضد آلزایمرقفس را بشکناز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی امکانیک کوانتومی بی معنی نقش ویتامین K در ترمیم اسسفرنامه سفر به بم و جنوب تو جهانی هستی که خودش را چرا در مغز انسان، فرورفتطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر الگو و عادت را بشکن و در اهوش احساسیحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیکنگره بین المللی سردرد دقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکامل تا مغز از مغز تا رویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهماده ی تاریکنقش رژیم غذایی بر رشد و اسندرم کووید طولانیتوهم وجودپیوندی که فراتر از امکاننظریه ی ریسمانعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینانفجار و توقف تکاملی نشاهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت چهلاتفاق و تصادفداروی جدید ضد میگرنکیهان خود را طراحی میکندلبخند بزن شاید صبح فردا زاستفاده از هوش مصنوعی در روش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلنمایش تک نفرهسیاهچاله و تکینگی ابتدایتیوتیکسن داروی ضد جنونپروتئین های ساده ی ابتداهمیشه عسل با موم بخوریمعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون انسان ها می توانند میدان هر چیز با هر چیز دیگر در تحس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگدر هم تنیدگی کوانتومیکتابخانهمنابع انرژی از نفت و گاز اصول سلامت کمررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدمرگ و میر پنهاننوار مغز ترجمه رخدادهای ساخت شبکه عصبی با الفبای تکامل داروینی هنوز در حاآنها نمیخواهند دیگران راهوش مصنوعی و کشف زبان هایتغییرات آب و هوایی که به اولین دروغویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک سی و هفتمارتوکين تراپی روشی جديد درمان های علامتی در ام اسگلوئونمناطق خاصی از مغز در جستجبه مغز خزندگان خودت اجازرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی مستند جهان متصلچیز جدید را بپذیرسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر فکر بر سلامتآیا هوش سریعی که بدون احسجهان مادی، تجلی فضا در ذهاینکه خانواده ات سالم باواقعیت و انعکاسخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان سرطان با امواج صوتگذر زمان کاملا وابسته به منبع هوشیاری کجاست؟ (قسممغز ما کوچکتر از نیم نقطهبوزون هیگز جهان را از متلزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل شناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان در حال نوسان و چرخشاگر نعمت فراموشی نبود بسواکسن سرطانفلج بل، فلجی ترسناک که آنخطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرگیری مغز در بیماری کویمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری اسپینال ماسکولار زیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع چالش هوشیاری و اینکه چرا شاهکار قرنتاثیر تغذیه بر سلامت رواآب، زندگی است(قسمت پنجم)هوش مصنوعی از عروسک بازی جامعه ی آسمانیدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقا از نخستین همانیک پیشنهاد خوب برای آسان فراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی ممواد کوانتومی جدید، ممکنمغز زنان جوانتر از مغز مرزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلوتنها مانع در زندگی موارد نخستین تصویر از سیاهچالهشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکآغاز مبهم آفرینشهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت افراددیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقا از نخستین همانژنها نقشه ایجاد ابزار هوقلب و عقلاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحممکانیزمهای دفاعی در برابنقش ژنتیک در درمان اختلاسفرنامه سفر به بم و جنوب تو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ذرات بنیادی معمولاً طعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر الگوی بنیادین و هوشیاریهوش در طبیعتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکنکنگره بین المللی سردرد دقدرت مردماز تکامل تا مغز، از مغز ترویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهماده ی خالینقش رژیم غذایی در رشد و اسندرم گیلن باره به دنبال توهم وجودپیوستگی همه ی اجزای جهاننظریه تکامل در درمان بیمعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیانقراض را انتخاب نکنیدهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید ضد الزایمرکیهانِ هوشیارِ در حال یالحظات خوش با کودکاناستفاده از انرژی خلاروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیمخچه ابزاري که وظیفه آن فچند نرمش مفید برای کمردرسیاهچاله ی تولید کنندهتیک و اختلال حرکتیپروتز چشمهمجوشی هسته ای، انرژِی بعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانانسان یک کتابخانه استهر جا که جات میشه، جات نیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد در هم تنیدگی کوانتومی و پدر هم تنیدگی کوانتومی و دکجای مغز مسئول پردازش تجمنابع انرژی از نفت و گاز اضطراب و ترسرژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارمرگ و میر بسیار بالای ناشنوار مغز در فراموشی هاساختن آیندهتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتغییرات تکاملی سر انسان اولین سلول مصنوعیویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط میکروب روده و پاردرمان ژنتیکی برای نوآوریگمان میکنی جرمی کوچکی در منبع هوشیاری کجاست قسمت به نقاش بنگررساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم ممشکل از کجاستچیزی منتظر شناخته شدنسرگردانیتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا هشیاری کوانتومی وجودجهان مرئی و نامرئیاینترنت بدون فیلتر ماهواواقعیت خلا و وجود و درک مخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمانهای بیماری پارکینسگذشته را دفن کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز مانند تلفن استبی نهایت در میان مرزهازنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشناچگونه جمعیت های بزرگ شکل شناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان در حال ایجاد و ارتقااگر با مطالعه فیزیک کوانواکسن ضد اعتیادفلج خوابخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار درگیری مغز در بیماران مبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز ایندگان چگونه استبیماری اضطراب عمومیتلاشی برای درمان قطع نخاچالش دیدگاه های سنتی در بشاهکار شش گوشتاثیر حرکات چشم بر امواج آتش منبع انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی جاودانگی مصنوعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانیک آلل ژنتیکی که از نئاندفراموشی و مسیر روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقموجود بی مغزی که می تواندمغزهای کوچک بی احساسزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقتنها در برابر جهاننخستین روبات های زنده ی جشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت اشیادژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانژنها ، مغز و ارادهقلب دروازه ی ارتباطاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداما انسانها چه اندازه نزدنقش گرمایش آب و هوا در همسفری به آغاز کیهانتو در میانه ی جهان نیستی چراروياها را به یاد نمی آظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیالگوبرداری از طبیعتهوش عاطفی قسمت نهمحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دائما بخوانکنترل همجوشی هسته ای با هقدرت کنترل خوداز تکامل تا مغز، از مغز تروان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهماده ای ضد التهابینقش زنجبیل در جلوگیری از سندرم پیریفورمیستوهم بی خداییپیام های ناشناخته بر مغز نظریه تکامل در درمان بیمعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینانواع سکته های مغزیهیچ چیز همیشگی نیستحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوسوکسیمایدداروی سل سپتکیست هیداتید مغزلرزش ناشی از اسیب به عصباستفاده از سلول های بنیاروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دمخچه تاثیر گذار بر حافظهچند جهانیسیاره ی ابلهانتیروفیبان موثر در سکته ی پروتز عصبی برای تکلمهمراه سختی، اسانی هستعصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های انسان باشهر حرکت خمیده می شود و هر حس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و اختلال در شناسایی حروف و در هر سوراخی سر نکنکرونا چه بر سر مغز می آورمنابع انرژی از نفت و گاز اطلاع رسانی اینترنتیرژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیمرگ انتقال است یا نابود شنوار مغز در تشخیص بیماری ساختار فراکتال وجود و ذهتکامل زبانآنزیم تولید انرژی در سلوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتغذیه بر ژنها تاثیر دارداوکرلیزوماب داروی جدید شویتامین کاحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط ماده و انرژیدرمان پوکی استخوانگنجینه ای به نام ویتامین منبع هوشیاری کجاست قسمت به نقاش بنگررشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است مشکلات نخاعیچیزی خارج از مغزهای ما نیسربازان ما محققا غلبه می تاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا واکنش های یاد گرفته وجهان مشارکتیایندرالوالزارتان داروی ضد فشار خودت را از اندیشه هایت حفارزش خود را چگونه میشناسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهگربه شرودینگر و تاثیر مشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز مادران و کودکان در زمبی ذهن و بی روحزندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه حافظه را قویتر کنیشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان ریز و درشتاگر تلاش انسان امروز براواکسن علیه سرطانفلج خواب چیستخطای ادراک کارمااز بحث های کنونی در ویروسدرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز ابزار بقای برتر مادیبیماری بیش فعالیتلاشی تازه برای گشودن معچاالش ها در تعیین منبع هوشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر دوپامین و سروتونینآثار باستانی تمدن های قدهوش مصنوعی از عروسک بازی جایی خالی نیستدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین همانیک جهش ممکن است ذهن انسانفرایند پیچیده ی خونرسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیموجودات مقهور ژنها هستندمغز، فقط گیرندهزبان جانسوزبیشتر کمردردها نیازی به تنبیه چقدر موثر استنرمش های مفید برای درد زاششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکافت فشار خون ناگهانی در وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت تنها چیزی است که شادژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانژنهای مشترک بین انسان و وقلب روباتیکاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملما انسانها چه اندازه نزدنقش پیش زمینه ها و اراده سقوط درون جاذبه ای خاص، چتوقف؛ شکستچراروياها را به یاد نمی آظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبالتهاب شریان تمپورالهوش عاطفی قسمت هفتمحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسکنترل جاذبهقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکامل تا مغز، از مغز تروبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاماده، چیزی نیستنقش زبان در سلطه و قدرت اسندرم پس از ضربه به سرتوهم تنهاییپیدایش زباننظریه تکامل در درمان بیمعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینانگشت ماشه ایهیچ وقت خودت را محدود به حس و ادراک قسمت چهل و دوماتصال مغز و کامپیوترداروی ضد چاقیکیست کلوئید بطن سوملرزش عضله یا فاسیکولاسیواستفاده از سلول های بنیاروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانمدل همه جانبه نگر ژنرالیچند جهانیسیاره ابلهانتکنولوژی جدید که سلول هاپرورش مغز مینیاتوری انساهمراهی نوعی سردرد میگرنیعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل انسان جدید از چه زمانی پاهرچیز با یک تاب تبدیل به حس و ادراک قسمت بیست و یکهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهدر والنتاین کتاب بدید همکریستال هامنابع انرژی از نفت و گاز اطلاعات حسی ما از جهان، چراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atمرگ تصادفینوار مغزی روشی مهم در تشخساختار شبکه های مغزی ثابتکامل زبانآینه در اینههوش مصنوعی گوگل به کمک تشثبت و دستکار ی حافظهايندگان چگونه خواهند دیدویتامین کا و استخوانحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط متقابل با همه ی حیدرمان پوکی استخوانگویید نوزده و ایمنی ساکتمنبع هوشیاری کجاست قسمت به نادیدنی ایمان بیاوررشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانمشکلات بین دو همسر و برخیچیزی شبیه نور تو نیستسردرد میگرنتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا یک، وجود داردجهان هوشمندایا کوچک شدن مغزانسان الواکنش های ناخودآگاه و تقخودروهای هیدروژنیاز فرد ایستا و متعصب بگذردروغ نگو به خصوص به خودتگزیده ای از وبینار یا کنفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز چون ابزار هوش است دلیبی شرمیزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز ونگاه محدود و تک جانبه، مششناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا خداباوری محصول تکاملجهان شگفت انگیزاگر خواهان پیروزی هستیواکسنی با تاثیر دوگانه افلج دوطرفه عصب 6 چشمخطای حساز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز ابزار برتر بقازیست شناسی کل در جزء فراکبیماری تی تی پیتلاشی جدید در درمان ام اسناتوانی از درمان برخی ویشاید درست نباشدتاثیر دپاکین بر بیماری مآرامش و دانشهوش مصنوعی از عروسک بازی جاذبهدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین همانیک رژیم غذایی جدید، می توفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمموسیقی نومغزتان را در جوانی سیم کشزبان ریشه هایی شناختی اسبا هوش مصنوعی خودکار روبتهدیدهای هوش مصنوعینرمش های مفید در سرگیجهصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاههوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت خواب و رویادگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین همانژنهای هوش ، کدامندقلب را نشکناز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکما اکنون میدانیم فضا خالنقش آتش در رسیدن انسان بهسلول های مغزی عامل پارکیتولید مثل اولین ربات های نزاع بین جهل و علم رو به پعقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباامواجی که به وسیله ی ماشیهوش عاطفی قسمت پنجمحباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسکندر در بیماریهای التهابقدرت ذهناز تکامل تا مغز، از مغز تروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرماده، چیزی بیش از یک خلا نقش زبان در سلطه و قدرت اسندرم سردرد به دلیل افت فتوهم جدایی و توهم علمپیر شدن حتمی نیستهفت چیز که عملکرد مغز تو عوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزانگشت نگاری مغز نشان میدهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی ضد چاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابلزوم سازگاری قانون مجازااستفاده از سلول های بنیاروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهچند روش ساده برای موفقیتسیاره ابلهانتکنولوژی جدید که سلول هاپرتوهای صادر شده از سیاههندسه ی پایه ایغم بی پایانتصویر زیبا از سلولانسان خطرناکترین موجودانسان عامل توقف رشد مغزهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انساندر یک فراکتال هر نقطه مرککریستال زمان(قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز اطلاعاتی عمومی در مورد مراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکمرگی وجود نداردنوار عصب و عضلهسادیسم یا لذت از آزار دادتکامل زبان انسان از پیشیآیندههوش مصنوعی الفاگوثبت امواج الکتریکی در عصايا اراده آزاد توهم است یویتامین کا در سبزیجاتحساسیت روانی متفاوتارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان ام اس(مولتیپل اسکلگوشه بیماری اتوزومال رسسمنبع هوشیاری کجاست قسمت به هلال بنگررشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیمشکلات روانپزشکی پس از سنکاتی در مورد تشنجسردرد میگرن در کودکانتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا کیهان می تواند یک شبیجهان هوشیارایا این جمله درست است کسیواکنش به حس جدیدخورشید مصنوعیاز مخالفت بشنودریای خداگزارش یک مورد جالب لخته ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز چگونه صداها را فیلتر بی عدالتی در توزیع واکسن زندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه انسان محدود به ادراشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها می تواند از جهانی که نه با یک رخداد و اپی ژنتیکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغفناوری هوش مصنوعی نحوه خخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری اعصاب به علت میتومنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز از بسیاری حقایق می گرزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری دویکتمایل زیاد به خوردن بستنناتوانی در شناسایی چهره شب سیاه سحر شودتاثیر داروهای ضد التهاب آرامش و سکونهوش مصنوعی از عروسک بازی جاذبه و نقش آن در شکلگیریدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانیکی از علل محدودیت مغز امفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متموسیقی هنر مایع استمغزتان را در جوانی سیمکشزبان شناسی مدرن در سطح سلبا تعمق در اسرار ابدیت و تو یک معجزه اینرمشهای مهم برای تقویت عصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت در علم، هرگز نهایی دانش قدرت استابزار بقا از نخستین همانژنهای حاکم بر انسان و انسقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی ما از اینجا نخواهیم رفتنقش انتخاب از طرف محیط، نسلول های بنیادیتولید یا دریافت علمپوست ساعتی مستقل از مغز دنزاع بین علم و نادانی رو عقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورامیوتروفیک لترال اسکلروهوش عاطفی قسمت اولحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سیکوچ از محیط نامناسبقدرت عشقاز تکامل تا مغز، از مغز تروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهماست مالینقش سجده بر عملکرد مغزسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوهم جسمپیشینیان انسان از هفت میهفت سین یادگاری از میراث عواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکانتقال ماده و انرژیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیدداروی ضد تشنج با قابليت تکاهش التهاب ناشی از بیمالزوم سازگاری قانون مجازااستفاده از سلول های بنیاروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایمدل هولوگرافیک تعمیم یافچندین ماده غذایی که ماننسیر آفرینش از روح تا مغز تکینگیپرسش و چستجو همیشه باقی اهندسه ی رایج کیهانغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانانسانیت در هم تنیده و متصهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در اندر کمتر از چند ماه سوش جدکریستال زمان(قسمت دوم)منابع انرژی از نفت و گاز اطلاعاتی عمومی در مورد مراه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلامراحل ارتقای پله پله کیهنوار عصب و عضلهسازگاری با محیط بین اجزاتکامل ساختار رگهای مغزی آینده ی انسان در فراتر ازهوش مصنوعی از عروسک های بجلو رفتن یا عقبگردايا اراده آزاد توهم است یویتامین بی 12 در درمان دردخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان تومورهای مغزی با اگوشت خواری یا گیاه خواریمنبع هوشیاری کجاست قسمت به کدامین گناه کشته شدندرشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیمشکلات روانپزشکی در عقب چگونه مولکول های دی ان ایسردرد و علتهای آنتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا گذشته، امروز وآینده جهان های بسیار دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز واکسن های شرکت فایزر آمرخوش قلبی و مهربانیاز نخستین همانند سازها تدرک فرد دیگر و رفتارهای اگشایش دروازه جدیدی از طرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز ناتوان از توجیه پیدابیمار 101 ساله، مبتلا به سزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپونگاه از بیرون مجموعهشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها میتوانند باجهانی که از یک منبع، تغذیابتدا سخت ترین استوبینار اساتید نورولوژی دفیلمی بسیار جالب از تغییخطرات هوش مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینمنبع هوشیاری در کجاست؟ قمغز به تنهایی برای فرهنگ زیست، مرز افق رویداد هستبیماری دیستروفی میوتونیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنادیدنی ها واقعی هستندشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر داروی ضد تشنج سدیم آرامش(سکوت) stillness و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک بازی جدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانیافته های نوین علوم پرده فراتر از دیوارهای باوراز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمیهمانهای ناخوانده عامل مغط یک گیرنده استزبان شناسی نوین نیازمند با خدا باشتو یک جهان در مغز خودت هسچرا ماشین باید نتایج را پضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت راستین انسان علم بدانش محدود به ابعاد چهارکل اقیانوس در یک ذرهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بما اشیا را آنطور که هستندنقش اتصالات بین سلولهای سلول های بنیادی منابع و اتولید پاک و فراوان انرژیپوشاندن خود از نورنزاع بین علم و جهل رو به پعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدامید نیکو داشته باش تا آنهوش عاطفی قسمت دهمحریص نباشابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس وکوچک شدن مغز از نئاندرتاقطار پیشرفتاز تکامل تا مغز، از مغز تروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومماست مالی با هوش انسانینقش غذاها و موجودات درياسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوهمات و شناخت حقیقتپیشرفت های جدید علوم اعصهم نوع خواری در میان پیشیعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انساناندوه در دنیا استهیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوهداروی ضد تشنج با قابليت تکاهش حافظه هرچند فرایندیلزوم عدم وابستگی به گوگل استیفن هاوکینگ در مورد هروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تمدل های ریز مغز مینی بریننه به اعدامسیستم تعادلی بدنتکامل فردی یا اجتماعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدهندسه بنیادینغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آم