دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زندگی هوشمند در خارج از زمين کجاست

زندگی در خارج از زمين کجاست(بحثی علمی)؟

شش فرضیه برای تفسیر آن :

بررسی شش فرضیه برجسته- که می کوشد به اينها پاسخ دهد-:

در طول اقامت نسبتا کوتاه ما بر زمین، کارهای بسیار کرده ايم انسان را به ماه فرستاده ايم تا در فضا زندگی کند و تلسکوپ هايي بزرگ ساخته ایم تا دورترين حدود کیهان را بشناسد و سفینه ها را به فضا و حسگرها را به همه منظومه شمسی فرستاده ايم و با این همه بسیاری از سازمان ها خواسته اند که گامی دورتر را در رحلت انسان به حدود انتهایی کیهان بپیمایند.

و مردم و سازمان های خصوصی در اروپا و دانشکده تحقيقات هوش در خارج از سیاره زمین (SETI)، بی وقفه کار می کنند تا بفهمند آیا ما در کیهان تنها هستیم یا نه؟ و در عمل بسیاری از روشها وجود دارد که ستارگان را جستجو نموده تا بفهمند آیا نشانه هایی از حیات هست یا نه؟(فعلا بحث در مورد کیهان مادی ای است که در آن زندگی مي کنیم و در ادامه بیان ميشود که هنوز نیمی از یکی از اجزاي کوچک آن یعنی کهکشان راه شیری را هم نشناخته ایم!)

وبه رغم روشهای گوناگونی که در زمانی مشخص به آسمان پرداخت ما هرگز نتوانسته ایم اتصالي با فضا پیدا کنیم و این امری مشکل است .

آغاز با پارادوکس ویرمي بوده است(Fermi paradox):

کمترین چیزی که درباره منظومه شمسی ما گفته ميشود آن است که بسیار قدیمی است و در حقیقت همواره می کوشند عمر آن را تعیین کنند. و نشانه ها نشان میدهد عمر آن نزدیک به پنج میلیارد سال است اما مجموعه های ستارگان احاطه کننده آن، چندین میلیارد سال بیشتر عمر دارند. و به رغم آنکه سفر بین ستارگان، رویایی دور از دسترس است، تکنولوژی جدید- که در هرسال بيشتر میشود- به ما اجازه میدهد آسمان را لمس کنیم و به پيامهايي از تمدنهای دیگر در گوشه های دور کیهان برسیم و تعداد جهان هاي فضایی و منظومه هاي ستاره ای کشف شده، به وسیله تکنولوژی، همچنان بيشتر میشود.(اینها همه کیهانی است که در دسترس درک کنونی بشر مادی هست)

ولی روشهای ابداعي ما نتوانسته است چیزی کشف کند که شبیه اتصالی از خارج زمین از طرف تمدنهای دیگر باشد. و با نگاه به حجم کیهان و عمر آن، ما انتظار داریم اگر چیزی باشد،بتوانیم با آن متصل شویم ولی چنین چیزی اتفاق نيفتاده است.

و در اوایل قرن بیستم، فیزیکدانی به نام انريکو ويرمي سوالی مشهور را پرسید : با در نظر گرفتن توسعه کیهان ما چرا حیاتی باهوش را خارج از زمین پیدا نکرده ايم؟ و چرا آنها ما را پیدا نکرده اند؟! و گاهی بر این سوال نام پارادوکس ويرمي یا سکوت بزرگ می گذارند.

و از زمانی که ويرمي این سوال را مطرح کرد، دانشمندان بسیاری پاسخ های ممکن را مطرح کرده اند.

در ادامه به برخی دلایل- که برای توجیه عدم ارتباط با افراد فضایی منطقی تر هستند- میپردازیم:

1- فیلتر بزرگ: این نظریه بر ضرورت وجود حیات بر خارج از سیاره زمین تاکید می کند و چون ما تا کنون هیچ اتصالی بر قرار نکرده ایم بر اساس نظریه، مانعی وجود دارد که از سفر بین ستارگان جلوگیری می کند یا حداقل مانع از ارتباط با دیگر گونه های فضایی میشود و این مانع را فیلتر بزرگ نامیدهاند و آن، نيرو یا واقعه اي است که مانع از رسیدن تمدن ها به نقطه سفر یا ارتباط بين ستارگان ميشود. و اگر این نظریه، درست باشد، دو علت اصلی وجود دارد که ما نتوانسته ایم هیچ ارتباطی با آنها برقرار کنیم: یا این جوامع پیش از آنکه به مرحله کاملا پیشرفته، برای کشف ستارگان برسند، اقدام به نابود کردن خود کرده اند یا سفر بین ستارگان از نظر تکنولوژیک غیر ممکن است و. هر دو نظر، تاییدیه هایی دارند.

بر اساس نظر کارشناسانی که روی نظریه کار می کنند، وقوع فیلتر، احتمالی مساوی یا بیشتر از وجود خود زندگی در فضا دارد و آن، نقطه ای است که روبن هانسون، با آن مجادله می کند و او محققی است که در دانشکده آینده انسانيت در دانشگاه هاروارد کار ميکند .

هیج تمدنی خارج از زمین، منطومه شمسي ما یا منظومه های شمسی مجاور را استعمار نکردهاست. به همین دلیل، بین میلیاردها میلیارد ستاره در گذشته کیهان ما کسی به سطح تکنولوژی و رشدی- که ما رسیديم- نرسید و این داده ها اشاره میکند که فیلتر بزرگ، بین ماده مرده عادی و حیات همیشگی در حال درخشش و در حال نوسازی قرار مي گيرد. و چون ما نتوانسته ايم زندگی ای را در خارج از سیاره زمین یا بیرون منظومه خورشیدی کشف کنیم پس تا کي ما با وقایعی مواجهيم که ما را بیشتر از هر زمان در گذشته از کشف زندگی در خارج از سياره زمین باز میدارد!؟

هانسون میگوید: هر چه تکامل زندگی ما به اين مرحله آسانتر بوده باشد فرصت های آینده ما دشوارتر است، یعنی هر چه گونه های بیشتری از حیات در کیهان باشند، احتمال رسیدن ما به حادثه اي شکننده- که پایان دهنده حیات ماست- بیشتر ميشود یا احتمال دارد بتوانیم به مرزهای کیهانی برای پیشرفت تکنولوژی، برسیم.

(امروزه وجود فیلتر
@salmanfatemi

و حجاب در لایه هاي عالم مادی ما که آن را با چشم خود میبینیم مطرح شده است اگر نگاهی بازتر داشته باشیم چطور؟ و اگر از مرزهای عالم مادی بگذریم چطور؟ آیا وجود حجاب و فیلتر بین این جهانها ممکن نيست؟ حجاب یا فيلتري- که تا آن را ندريم- به جهان بالاتر وارد نمی شویم و درک ما محدود به جهان پايين میماند!!(برای درک این فيلترينگ و عدم درک بعد از فیلتر توسط محصور شدگان فيلتر، زیاد راه دور نرویم همین امروز با توسعه فيلترينگ روی بسياري شبکه های مفید در محیطهای مجازی، بسیاری از درک و شناخت مطالب مفيد محروم میشوند)

2- فرضیه خواب عمیق:
فرضیه دیگری مطرح می شود و تاکید می کند تمدن های بیرون از سياره زمین در عمل وجود دارند ولی آنها غیر فعال هستند و این، فرضیه خواب یا رکود عمیق است (و نمونه اين حالت در خواب زمستانی خرس یا خواب تابستانی وزغ که خود را در گرمای شدید در میان تکه های هیزم و چوب پنهان میکند دیده می شود) و اين، چیزی است که محققان دانشگاه آینده انسانیت در آکسفورد و رصد خانه ستاره شناسی بلگراد، مطرح می کنند. و این نظریه بر اساس گزارش مجله انگلیسی سیارات، بيان می کند فضایی ها در خواب بوده اند تا آنکه شرایط محیطی برای فعالیت و ساختن جمعیت پیروز آنها آماده شود و محققان تصور می کنند قوانین دینامیک حرارتی، به صورت مستقیم برای کامپیوتر مشخص مي کند، تکنولوژی کامپیوتر به سرد شدن نياز دارد تا کار کند و این سبب میشود ایجاد تکنولوژی های پیشرفته، بسیار دشوار باشد زیرا حفظ این درجه حرارت پایین بسیار مشکل است(مثلا کامپیوتر کوانتومی در درجه حرارت بسیار پایین تر از صفر نزدیک صفر مطلق کار میکند) و در نتیجه فضایی ها، رکود و خواب عمیق را برگزیدند تا کیهان سردتر شود.(مقایسه کارکرد کامپیوتر با مغز و موجود هوشمند، و این تصور که هر دو در سرما کار کرد بهتر دارند، دیدگاهی علمی و دقیق نیست. توصیه میشود به سلسله مباحث تاثیر درجه حرارت بر عملکرد و تکثیر سلولهای مغزی در همین کانال مراجعه شود).

اما تمرکز تکامل تمدني را در ضمن شرطهای نمونه های فعلی- که دارای برخی نقص هاست- ميتوان آن را رویایی و خیالی تصور کرد! و چرا حیات باهوش، بیرون از سیاره زمین راه حلی برای پیروزی بر تنگناهاي حرارتی که از توان کامپیوتر زميني می کاهد پیدا نکند؟

مولفان تحقیق میگویند: (چه میشد اگر آنها اشکالی دیگر را برای اندازه گیری و مقیاس ایجاد مي کردند؟
اگر آنها درباره ارتباط دینامیک حرارتی و تکنولوژی، اشتباه کنند نظریه خواب عمیق، ملغی میشود و در این حالت ممکن است، برخی افکار دیگر درست باشد.

3- فرضیه گايان باتل نک(تنگه گايا): گايا از گردن شیشه بیرون می آید...و بر اساس نظریه تنگه گايان زندگی برای آنکه تکامل یابد به شرایط محیطی خاص نیاز دارد و این شرایط، شایع نیستند. دانشمندان بیولوژی فضایی(استروبولوژي) در دانشگاه استرالیا تفسیر خود را از پارادوکس ويرمي، در سال 2016 بیان کردند و محققان نوشتند که انقراض همانثابت کیهانی بیشتر از قابلیت زندگی است- که بر سطح سیارات بزرگ و مرطوب در کیهان آشکار میشود. و لازم است سیاره شایسته باشد تا بتوان بر آن ساکن شد.
موجودات زنده کوچک مانند باکتری ترکیب گازهای اطراف جو را تغییر داده اند پس بدون قابلیت سکونت، حیاتی نیست و بدون حیات، هم قابلیتی برای سکونت نیست.

محققان می گویند: برای آنکه زندگی بیرون از سياره زمین ادامه یابد لازم است، مقاوم شود. حیات در این سیارات، جز با وجود حلقه ای از واکنشهاي دور از احتمال ممکن نيست و زمين از این قاعده استثنا می شود.(توصیه ميشود به مقاله نگاهی بر توانایی اجزاي بدن انسان مانند مغز و استخوان و عضله در برابر زندگی فرازميني در همین کانال مراجعه شود)

4- زندگی هوشمندانه بیرون از سیاره زمین در اقيانوسی عمیق مخفی است: در سال 2015 پس از آنکه سفینه فضایی ناسا -نيوهوريزون- که نخستین سفینه ای بود که به پلوتون نزدیک گردید- به انسان این امکان را داد تا برای اولین بار بر سطح این سیاره بنگرد، سوالاتي را در مورد آنکه آیا اقيانوسهايي از آب و متان و نیتروژن زیر سطح وجود داشته باشد مطرح کرد . پس اين سوالات پلوتون را از زمره عوالمی قرار داد که حاوی اقیانوس های مدفون زیر پوسته ای از یخ و صخره ها هستند در میان جهانهای دیگر، قمرهای سياره زحل یعنی کانسيلدوس و تیتان و نیز يوروبا و جانيميد و کاليست و قمرهای سیاره مشتری را داریم.

و آن اقیانوسها نقشی مهم را در این نظریه بازی می کنند. این نظریه میگوید حیاتی مخفی در اقیانوسها هست و آن را اکنون ستيرن- محقق اصلی نيوهوريزون- ارائه داده است. بله اقیانوس های دفن شده، نظامی طبیعی را تشکيل میدهد که از امواج سطحی در حال ریزش حفاظت شده است. تغییراتی مانند مد و جزر در دوره زماني طولانی تری رخ میدهد به همین ترتیب قشر خارجی سفت از حیات فرضی در اقیانوسها در برابر سختی آب و هوا و گازهای کشنده موجود

در سطح، جلوگیری میکند .ستيرن می گوید: با وجود این سطح ضخیم، برخوردها و انفجارهای خورشیدی و احتمال وجود ابرنواخترهاي بزرگ نزدیک و جای ستاره در مدار و وجود غلاف مغناطیسی یا وجود غلاف جوی سمی همه این امور بی تاثیر هستند. اقيانوسهاي زیر سطح، محفوظ از همه اين امور هستند . و هر زندگي باهوش، بیرون از سیاره زمین که داخل این اقیانوسها مخفی است با مشکلات زیادی برای ارتباط با ساکنان جهان های دیگر مواجه خواهد بود و حفاری از طریق آن پوسته ضخيم و عایق برای ارسال پیام ها به ستارگان دیگر امری غیر قابل انتظار است و جز بر سطح رخ نمی دهد.

5- پیام های گم شده:
در طول هشتاد سال یا نزدیک آن، می کوشيديم نشانه های حیات بیرون از سیاه زمین را، از طریق تکنولوژی رادیویی بشناسیم و از سال 2007 تلسکوپ آلن- که بزرگترین تلسکوپ موجود است- و در 470 کیلومتری شمال سان فرانسیسکو قرار دارد و 42 طبقه دارد و می تواند به آسمان برسد، ساخته شد به این امید که پیام های رادیویی از زندگی ای خارج از سیاره زمین ببیند.

ولی اگر زندگی خارج از سياره زمین فزکانسهایی مانند این فرکانسها را درک نکند، چه میشود ؟و بسیار محتمل است کوششها برای ارتباط آنها با ما به سادگی و بدون آنکه آن را ملاحظه کنيم بارها رخ داده باشد! زیرا ما طول موج های درست آنها را نمی فهمیم!(این در محدوده کیهان مادی ماست. اگر اصلا امواج آنها درمحدوده ماده مرسوم نباشد و در جهانی موازی جهان مادی و از جنسی دیگر باشد چگونه میتوان آن را دريافت؟)( توصیه میشود به سلسله مباحث حس و ادراک در همین کانال مراجعه شود )

او بهجای آنکه از تلسکوپ ها و تماس با آسمانها برای جستجوی پیامهای رادیویی استفاده کند، دنکان فورگان از دانشگاه سان اندروز در اسکاتلند، شبکه ای از ارتباطات کهکشاني را فرض کرد. پس همانطور که پیامهای نوری را با روشن و خاموش کردن چراغ اتوموبیل، به دیگر رانندگان، در راه ارسال می کنيم، میتوانیم سایه زمین را- وقتی از برابر خورشید میگذرد- به کار ببریم تا نامه ها را به سوي ساکنان کیهان بفرستیم.

فورگان مطرح میکند که اشعه ليزر قوي ای بسازيم که اقدام به ارسال آن نامه هاي رمزگذاری شده می کند و این در زمانی است که از برابر خورشيد عبور میکنیم.

فورگان به نيوساينتز میگوید اگر میخواهی با فردی در کناره دیگر کهکشان ارتباط یابی، با غبار و ستارگان و نیز سیاه چاله های بسيار مواجه خواهی شد پس به جاي آن میتوانی مداری طولانی تر را از طریق شبکه انتخاب کنی(و در آنجا اقدام به ارسال نامه به نزدیک ترین تمدن مشترک در شبکه کنی و آن هم به نوبه خود آن را دوباره در برابر تمدنی دیگر ارسال میکند و به اين ترتيب ادامه می یابد تا آنکه به هدف میرسد) و در زمان ارسال نامه به کهکشانی دور به جاي آنکه نامه از مسافتهای طولانی در فضا بین کهکشانها بگذرد، تمدن های کهکشانی مختلف میتوانند با هم توافق کنند، شبکه اتصالات بین کهکشانها را به عنوان نظامی واحد برای انتقال نامه ها به کار ببرند تا رسیدن نامه های خود را به دریافت کنندگانی مشخص، ضمانت کنند.

(طرحی بسیار پیچیده مشابه شبکه اینترنت فعلي، منتها به جای شبکه اینترنت در زمین از شبکه اینترنت بين کهکشانی استفاده ميشود! خوب در گذشته پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما اصلا تصور چنين سیستم پیچیده اينترنتي و ماهواره ای را روی زمین نمی کردند و شاید نوه های ما هم در مورد ما همين را بگويند!!!)

۶- ما بی صبر شده ایم!

فعالیت برای یافتن زندگی، خارج از سیاره زمین از حدود یک قرن قبل در میان ما آغاز شده است و این دوره زماني، در برابر تاریخ منظومه شمسی و عموم کیهان اصلا چیز زیادی نیست و ایوان سولومونیدس- که محققی در فیزیک ستاره شناسی و ریاضیات از دانشگاه کورنيل است- می گوید گاهی، این ما را وادار میکند تا حدود 1500 سال ديگر صبر کنیم تا به هر موجود در خارج از سیاره زمین برسیم!

و در نامه ای در مورد احتمال حیات خارج از منظومه شمسی سولومونیدس می گوید: ما انتظار داریم آنچه به طور خلاصه به آن رسیدیم، کمتر از یک درصد کهکشان راه شيري باشد بلکه نیمی از ستارگان و سیارات را نتوانسته ایم به آن برسیم و سولومونیدس معتقد است بر ما لازم است نیمی از کهکشان راه شیری را کشف کنیم پیش از آنکه چیزی را در خارج از آن، بشنويم و این، امری است که به زمانی طولاني نیاز دارد

زیرا ما حتي آن کهکشاني را- که مربوط به خودمان است- به طور کامل کشف نکرده ایم!

@salmanfatemi

به نظر میرسد از نظر سولومونيدس 1500 سال، زمانی مناسب برای کشف موجود فضایی است و او می گوید: این به آن معنی نیست که ما واجب است در گذر این زمان، به این کشف برسیم و در غیر این صورت نتیجه بگيريم ما تنها ساکنان کیهان هستيم. بلکه من فقط ادعا میکنم، تا آن زمان ما هیچ چیزی را نمی شنویم!.

فرضیه گايا: فرضیه ای است که دانشمند انگلیسی جيمز لفلوک در سال 1979 مطرح کرد و بر اساس نام الهه یونانی، گايا نامیده شده است و برخی آن را خود زمین در نظر گرفته اند و بر اين اندیشه استوار است که زمین موجودی زنده است و انسان، سیستم عصبی جدید آن میباشد
@salmanfatemi

https://futurism.com/theories-intelligent-life-fermi-parad…/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
میگرن شدید قابل درمان اسدانشمندان ژنی از مغز انسنظام مثبت زندگیضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتامخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز فکر میکند مرگ برای دیدرگیری مغزی در سندرم کووهیچگاه از فشار و شکست نترافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمغز از بسیاری حقایق می گرروش های صرفه جویی در ایجاویتامین دی گنجینه ای بزرانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش هورمون زنانه استروژنراه پیروزی در زندگی چیستوزوز گوشایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصنقش غذاها و موجودات دريازبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلافیزیکدانان ماشینی برای تحافظه و اطلاعات در کجاستچیزی خارج از مغزهای ما نیسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخالبخند بزن شاید صبح فردا زخانواده پایدارنخاع ما تا پایین ستون فقرسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در ستوصیه هایی در مصرف ماهیمیدان مغناطيسي زمین بشر دانشمندان روش هاي جدیدی نظریه تکامل در درمان بیمضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمامدارک ژنتیکی چگونه انساندرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرگیری اعصاب به علت میتوهاوکينگ پیش از مرگش رسالافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز به تنهایی برای فرهنگ روش هایی ساده برای کاهش اواکنش های ناخودآگاه و تقاولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش ژنتیک در درمان اختلاراست دستی و چپ دستییک پیشنهاد خوب برای آسان ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهنقش غذاها و موجودات دريازبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و فرگشت و تکامل تصادفی محض حس چشایی و بویاییچگونه مغز پیش انسان یا همسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معلرزش ناشی از اسیب به عصبخارق العاده و استثنایی بنخستین تصویر از سیاهچالهسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوضیحی ساده در مورد هوش ممکانیزمهای دفاعی در برابدانشمندان روشی برای تبدیهفت چیز که عملکرد مغز تو طوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز مروری بر تشنج و درمان هایدرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی از عروسک تا کمعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز مادران و کودکان در زمذهن چند جانبه نیازمند نگهاوکينگ پیش از مرگش رسالافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز برای فراموشی بیشتر کروش صحبت کردن در حال تکامواکسن کرونا از حقیقت تاتاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش آتش در رسیدن انسان بهرشته نوروایمونولوژی و نقیکی از علل محدودیت مغز اماگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بینایینقشه مغزی هر فرد منحصر بهزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير فراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک (قسمت اول )چگونه هموساپينس بر زمین سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاخدا موجود استنرمش های مفید در سرگیجهسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتکنولوژی جدید که سلول‌هما انسانها چه اندازه نزدداروهای مصرفی در ام اسهفت سین یادگاری از میراث طی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خمرکز هوشیاری، روح یا بدن درمان های رایج ام اسهوش مصنوعی در کامپیوترهاعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چون ابزار هوش است دلیرقیبی قدرتمند در برابر مهدف یکسان، در مسیرهای متالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روشهای نو در درمان دیسک بواکسن کرونا ساخته شده تواولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش انتخاب از طرف محیط، نرشد مغز علت تمایل انسان بیافته های نوین علوم پرده اگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بینایینقص در تشخیص هیجانات عامزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمفراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک (قسمت دوم )چگونه آن شکری که می خوریمسیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنلزوم سازگاری قانون مجازاخطا در محاسبات چیزی کاملنرمشهای مهم برای تقویت عشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومما انسانها چه اندازه نزدداروهای ضد بیماری ام اس وهمیشه اطمینان تو بر خدا بظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بمرکز حافظه کجاستدرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چگونه صداها را فیلتر رموزی از نخستین تمدن بشرهدف از تکامل مغزالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعروشهای شناسایی قدرت شنواواکسن دیگر کرونا ساخته شاولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سنقش اتصالات بین سلولهای زمین زیر خلیج فارس تمدنی یادگیری مهارت های جدید داگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سانقطه بی بازگشتسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن افرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت چهارمچگونه انتظارات بر ادراک سکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرممانتین یا آلزیکسا یا ابخطا در محاسبات چیزی کاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت شنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمما با کمک مغز خود مختاريمداروی فامپیریدین یا نورلهمیشه عسل با موم بخوریمعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نمرکز خنده در کجای مغز استدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ناتوان از توجیه پیدارمز و رازهای ارتباط غیر کهدف از خلقت رسیدن به ابزاامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالشهای پیش روروشی برای بهبود هوش عاطفواکسن دیگری ضد کرونا از داوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازیننقش حفاظتی مولکول جدید دزندگی هوشمند در خارج از زیادآوری خواب و رویاابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفچند جهانیسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانفرایند حذف برخی اجزای مغحس و ادراک قسمت پنجمچگونه باغبانی باعث کاهش سانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیمنابع انرژي پاک سرچشمه حخطرات هوش مصنوعیچرا پس از بیدار شدن از خوشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر ما تحت کنترل ژنها هستیم یداروی تشنجی دربارداریهوموارکتوس ها ممکن است دعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تمرگ انتقال است یا نابود شدرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و مغز و سیر تکامل ان دلیلی رویا و خبر از آیندههزینه ای که برای اندیشیدامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوروشی جدید در درمان قطع نخواکسن سرطانايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازیننقش حیاتی تلومر دی ان آ دزونا به وسیله ویروس ابله ژن هوش و ساختارهای حیاتی ابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دچندین ماده غذایی که ماننسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورفرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت سومچگونه تکامل مغزهای کنونیسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کومنبع خواب و رویادفاع در برابر تغییر ساختچرا بیماری های تخریبی مغشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانماه رجبداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی می تواند بر احعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمراحل ارتقای پله پله کیهدرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط مغز آیندگان چگونه است ؟رویا بخشی حقیقی از زندگی هزینه سنگین انسان در ازاامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز حریص برای خون، کلید تروشی جدید در درمان سکته مواکسنی با تاثیر دوگانه اايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع منقش خرچنگ های نعل اسبی درزیباترین چیز در افزایش سژن یا نقشه توسعه مغز و نقابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دچه زیاد است بر من که در ایسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی قیچی ژنتیکیحساسیت روانی متفاوتچگونه جمعیت های بزرگ شکل ساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریمنحنی که ارتباط بین معرفدقیق ترین تصاویر از مغز اچرا حیوانات سخن نمی گوینشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی ماپروتیلینداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی و کشف زبان هایعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمزایای شکلات تلخ برای سلدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیمغز انسان ایا طبیعتا تمارویا تخیل یا واقعیتهزاران سال چشم های بینا وامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز زنان جوانتر از مغز مرريتوکسيمب در درمان ام اسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستنقش داروهاي مختلف معروف زیرفون داروی ضد ام اسژنها نقشه ایجاد ابزار هوابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریچهار میلیارد سال تکامل بسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیقانون مندی نقشه ژنتیکی مخلاصه ای از مطالب همایش مچگونه جمعیت های بزرگ شکل ساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریمنشأ اطلاعات و آموخته ها دلایلی که نشان میدهد ما بچرا حجم مغز گونه انسان درشاهکار قرنپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفمبانی ذهنی سیاه و سفیدداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسیر دشوار تکامل و ارتقادرک و احساسهوش احساسیپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز انسان برای ایجاد تمدرویاها از مغز است یا ناخوهستي مادي ای که ما کوچکترانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزهای کوچک بی احساسریواستیگمینوبینار اساتید نورولوژی دای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش روزه داری در سالم و جزبان مشترک ژنتیکی موجوداژنها ، مغز و ارادهابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی چهار ساعت پس از کشتار خوکسفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناقانون جنگلخونریزی مغز در سندرم کووچگونه حافظه را قویتر کنیساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريمهندسی ژنتیک در حال تلاش دندان ها را مسواک بزنید تچرا خشونت و تعصبشبیه سازی میلیون ها جهان شبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درممجموعه های پر سلولی بدن مداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات نخاعیدرک احساسات و تفکرات دیگهوش احساسیسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری ممغز انسان برای شادمانی طرویاهای پر رمز و حیرتی درهستی ما پس از شروعی چگال انواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیمکشریسدیپلام تنها داروی تایوراپامیل در بارداریایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون نقش رژیم غذایی بر رشد و ازبان چهار حرفی حیات زمینژنهای مشترک بین انسان و وابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویانوار مغزی روشی مهم در تشخسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هقانونمندی و محدودیت عالمخواندن ، یکی از شستشو دهننگاه محدود و تک جانبه، مشسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلمولتیپل اسکلروز در زنان دو ویژگی انتزاع و قدرت تجچرا در مغز انسان، فرورفتشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و محل درک احساسات روحانیداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی الفاگوعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات بین دو همسر و برخیدرک تصویر و زبان های مخلتهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب مغز انسان برای شادمانی طرویای شفافو هر کس تقوای خدا پیشه کنانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش قهوه در سلامتیرژیم های غذایی و نقش مهم ورزش هوازی مرتب خیلی به قایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زنقش رژیم غذایی در رشد و ازبان و کلمه حتی برای کسانژنهای هوش ، کدامندابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بنورون هاي مصنوعی می توانسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فققارچ بی مغز در خدمت موجودخواب سالم عامل سلامتینگاه انسان محدود به ادراسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عامواد کوانتومی جدید، ممکندو برابر شدن خطر مرگ و میچراروياها را به یاد نمی آشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به محل درک احساسات روحانی ددر مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک تا کعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی پس از سدرک عمیق در حیواناتهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز انسان رو به کوچک تر شروبات های ریز در درمان بیوقت نهيب هاي غير علمي گذشاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش مهاجرت در توسعه نسل ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وورزش هوازی ، بهترین تمریایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزینقش زبان در سلطه و قدرت ازبان و بیان نتیجه ساختماکلرال هیدرات برای خوابانکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بفلج بل، فلجی ترسناک که آنحمله ویروس کرونا به مغزنورون های ردیاب حافظهسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براقبل از انفجار بزرگخواب سالم عامل سلامتی و ینگاهی بر قدرت بینایی دراسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای موجود بی مغزی که می تواندديدن با چشم بسته در خواب چراروياها را به یاد نمی آدی متیل فومارات(زادیوا)(نزاع بین جهل و علم رو به پشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بمحدودیت های حافظه و حافظدر محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی از عروسک تا کعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی در عقب درگیری قلب در بیماری ویرهوش عاطفی در زنان بیشتر اآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شدروح رهاییوقتی فهمیدی خطا کردی برگانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش محیط زندگی و مهاجرت دراه های جدید برای قضاوت رورزش و میگرنایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پنقش زبان در سلطه و قدرت ازبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدفلج خوابحوادث روزگار از جمله ویرنوروپلاستیسیتی چیستسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشقدم زدن و حرکت دید را تغیخواب عامل دسته بندی و حفطنگاهی بر توانایی اجزاي بسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیموجودات مقهور ژنها هستنددژا وو یا اشنا پندارینزاع بین علم و نادانی رو ششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمخچه فراتر از حفظ تعادلدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک تا کعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده آینده از روی مشاهدرگیری مغز در بیماری کویهوشیاری کوانتومیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استروزه داری و بیمار ی ام اس ویتامین E برای فعالیت صحانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش نظام غذایی در تکامل مراه های جدید برای قضاوت رورزش بهترین درمان بیش فعایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزنقش سجده بر عملکرد مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارفلج خواب چیستحافظه و اطلاعات در کجاست نوشیدن چای برای مغز مفید سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهقدرت انسان در نگاه به ابعخودآگاهی و هوشیاريناتوانی از درمان برخی ویسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسمیهمانهای ناخوانده عامل دژاوو یا آشناپندارینزاع بین علم و جهل رو به پصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی از عروسک تا کعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعنی روزهدرگیری مغز در بیماران مبهوش، ژنتیکی است یا محیطیافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقاروش مقابله مغز با محدودیویتامین E در چه مواد غذایانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش هورمون های تیروئید دورزش در کمر دردایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان نقش غذاها و موجودات دريازبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکفیلمی بسیار جالب از تغییحافظه و اطلاعات در کجاست نوعی سکته مغزی ، وحشتناک سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع لوب فرونتال یا پیشانی مغخودآگاهی و هوشیاريناتوانی در شناسایی چهره سردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش میگرن سردردی ژنتیکی که ب