دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زندگی هوشمند در خارج از زمين کجاست

زندگی در خارج از زمين کجاست(بحثی علمی)؟

شش فرضیه برای تفسیر آن :

بررسی شش فرضیه برجسته- که می کوشد به اينها پاسخ دهد-:

در طول اقامت نسبتا کوتاه ما بر زمین، کارهای بسیار کرده ايم انسان را به ماه فرستاده ايم تا در فضا زندگی کند و تلسکوپ هايي بزرگ ساخته ایم تا دورترين حدود کیهان را بشناسد و سفینه ها را به فضا و حسگرها را به همه منظومه شمسی فرستاده ايم و با این همه بسیاری از سازمان ها خواسته اند که گامی دورتر را در رحلت انسان به حدود انتهایی کیهان بپیمایند.

و مردم و سازمان های خصوصی در اروپا و دانشکده تحقيقات هوش در خارج از سیاره زمین (SETI)، بی وقفه کار می کنند تا بفهمند آیا ما در کیهان تنها هستیم یا نه؟ و در عمل بسیاری از روشها وجود دارد که ستارگان را جستجو نموده تا بفهمند آیا نشانه هایی از حیات هست یا نه؟(فعلا بحث در مورد کیهان مادی ای است که در آن زندگی مي کنیم و در ادامه بیان ميشود که هنوز نیمی از یکی از اجزاي کوچک آن یعنی کهکشان راه شیری را هم نشناخته ایم!)

وبه رغم روشهای گوناگونی که در زمانی مشخص به آسمان پرداخت ما هرگز نتوانسته ایم اتصالي با فضا پیدا کنیم و این امری مشکل است .

آغاز با پارادوکس ویرمي بوده است(Fermi paradox):

کمترین چیزی که درباره منظومه شمسی ما گفته ميشود آن است که بسیار قدیمی است و در حقیقت همواره می کوشند عمر آن را تعیین کنند. و نشانه ها نشان میدهد عمر آن نزدیک به پنج میلیارد سال است اما مجموعه های ستارگان احاطه کننده آن، چندین میلیارد سال بیشتر عمر دارند. و به رغم آنکه سفر بین ستارگان، رویایی دور از دسترس است، تکنولوژی جدید- که در هرسال بيشتر میشود- به ما اجازه میدهد آسمان را لمس کنیم و به پيامهايي از تمدنهای دیگر در گوشه های دور کیهان برسیم و تعداد جهان هاي فضایی و منظومه هاي ستاره ای کشف شده، به وسیله تکنولوژی، همچنان بيشتر میشود.(اینها همه کیهانی است که در دسترس درک کنونی بشر مادی هست)

ولی روشهای ابداعي ما نتوانسته است چیزی کشف کند که شبیه اتصالی از خارج زمین از طرف تمدنهای دیگر باشد. و با نگاه به حجم کیهان و عمر آن، ما انتظار داریم اگر چیزی باشد،بتوانیم با آن متصل شویم ولی چنین چیزی اتفاق نيفتاده است.

و در اوایل قرن بیستم، فیزیکدانی به نام انريکو ويرمي سوالی مشهور را پرسید : با در نظر گرفتن توسعه کیهان ما چرا حیاتی باهوش را خارج از زمین پیدا نکرده ايم؟ و چرا آنها ما را پیدا نکرده اند؟! و گاهی بر این سوال نام پارادوکس ويرمي یا سکوت بزرگ می گذارند.

و از زمانی که ويرمي این سوال را مطرح کرد، دانشمندان بسیاری پاسخ های ممکن را مطرح کرده اند.

در ادامه به برخی دلایل- که برای توجیه عدم ارتباط با افراد فضایی منطقی تر هستند- میپردازیم:

1- فیلتر بزرگ: این نظریه بر ضرورت وجود حیات بر خارج از سیاره زمین تاکید می کند و چون ما تا کنون هیچ اتصالی بر قرار نکرده ایم بر اساس نظریه، مانعی وجود دارد که از سفر بین ستارگان جلوگیری می کند یا حداقل مانع از ارتباط با دیگر گونه های فضایی میشود و این مانع را فیلتر بزرگ نامیدهاند و آن، نيرو یا واقعه اي است که مانع از رسیدن تمدن ها به نقطه سفر یا ارتباط بين ستارگان ميشود. و اگر این نظریه، درست باشد، دو علت اصلی وجود دارد که ما نتوانسته ایم هیچ ارتباطی با آنها برقرار کنیم: یا این جوامع پیش از آنکه به مرحله کاملا پیشرفته، برای کشف ستارگان برسند، اقدام به نابود کردن خود کرده اند یا سفر بین ستارگان از نظر تکنولوژیک غیر ممکن است و. هر دو نظر، تاییدیه هایی دارند.

بر اساس نظر کارشناسانی که روی نظریه کار می کنند، وقوع فیلتر، احتمالی مساوی یا بیشتر از وجود خود زندگی در فضا دارد و آن، نقطه ای است که روبن هانسون، با آن مجادله می کند و او محققی است که در دانشکده آینده انسانيت در دانشگاه هاروارد کار ميکند .

هیج تمدنی خارج از زمین، منطومه شمسي ما یا منظومه های شمسی مجاور را استعمار نکردهاست. به همین دلیل، بین میلیاردها میلیارد ستاره در گذشته کیهان ما کسی به سطح تکنولوژی و رشدی- که ما رسیديم- نرسید و این داده ها اشاره میکند که فیلتر بزرگ، بین ماده مرده عادی و حیات همیشگی در حال درخشش و در حال نوسازی قرار مي گيرد. و چون ما نتوانسته ايم زندگی ای را در خارج از سیاره زمین یا بیرون منظومه خورشیدی کشف کنیم پس تا کي ما با وقایعی مواجهيم که ما را بیشتر از هر زمان در گذشته از کشف زندگی در خارج از سياره زمین باز میدارد!؟

هانسون میگوید: هر چه تکامل زندگی ما به اين مرحله آسانتر بوده باشد فرصت های آینده ما دشوارتر است، یعنی هر چه گونه های بیشتری از حیات در کیهان باشند، احتمال رسیدن ما به حادثه اي شکننده- که پایان دهنده حیات ماست- بیشتر ميشود یا احتمال دارد بتوانیم به مرزهای کیهانی برای پیشرفت تکنولوژی، برسیم.

(امروزه وجود فیلتر
@salmanfatemi

و حجاب در لایه هاي عالم مادی ما که آن را با چشم خود میبینیم مطرح شده است اگر نگاهی بازتر داشته باشیم چطور؟ و اگر از مرزهای عالم مادی بگذریم چطور؟ آیا وجود حجاب و فیلتر بین این جهانها ممکن نيست؟ حجاب یا فيلتري- که تا آن را ندريم- به جهان بالاتر وارد نمی شویم و درک ما محدود به جهان پايين میماند!!(برای درک این فيلترينگ و عدم درک بعد از فیلتر توسط محصور شدگان فيلتر، زیاد راه دور نرویم همین امروز با توسعه فيلترينگ روی بسياري شبکه های مفید در محیطهای مجازی، بسیاری از درک و شناخت مطالب مفيد محروم میشوند)

2- فرضیه خواب عمیق:
فرضیه دیگری مطرح می شود و تاکید می کند تمدن های بیرون از سياره زمین در عمل وجود دارند ولی آنها غیر فعال هستند و این، فرضیه خواب یا رکود عمیق است (و نمونه اين حالت در خواب زمستانی خرس یا خواب تابستانی وزغ که خود را در گرمای شدید در میان تکه های هیزم و چوب پنهان میکند دیده می شود) و اين، چیزی است که محققان دانشگاه آینده انسانیت در آکسفورد و رصد خانه ستاره شناسی بلگراد، مطرح می کنند. و این نظریه بر اساس گزارش مجله انگلیسی سیارات، بيان می کند فضایی ها در خواب بوده اند تا آنکه شرایط محیطی برای فعالیت و ساختن جمعیت پیروز آنها آماده شود و محققان تصور می کنند قوانین دینامیک حرارتی، به صورت مستقیم برای کامپیوتر مشخص مي کند، تکنولوژی کامپیوتر به سرد شدن نياز دارد تا کار کند و این سبب میشود ایجاد تکنولوژی های پیشرفته، بسیار دشوار باشد زیرا حفظ این درجه حرارت پایین بسیار مشکل است(مثلا کامپیوتر کوانتومی در درجه حرارت بسیار پایین تر از صفر نزدیک صفر مطلق کار میکند) و در نتیجه فضایی ها، رکود و خواب عمیق را برگزیدند تا کیهان سردتر شود.(مقایسه کارکرد کامپیوتر با مغز و موجود هوشمند، و این تصور که هر دو در سرما کار کرد بهتر دارند، دیدگاهی علمی و دقیق نیست. توصیه میشود به سلسله مباحث تاثیر درجه حرارت بر عملکرد و تکثیر سلولهای مغزی در همین کانال مراجعه شود).

اما تمرکز تکامل تمدني را در ضمن شرطهای نمونه های فعلی- که دارای برخی نقص هاست- ميتوان آن را رویایی و خیالی تصور کرد! و چرا حیات باهوش، بیرون از سیاره زمین راه حلی برای پیروزی بر تنگناهاي حرارتی که از توان کامپیوتر زميني می کاهد پیدا نکند؟

مولفان تحقیق میگویند: (چه میشد اگر آنها اشکالی دیگر را برای اندازه گیری و مقیاس ایجاد مي کردند؟
اگر آنها درباره ارتباط دینامیک حرارتی و تکنولوژی، اشتباه کنند نظریه خواب عمیق، ملغی میشود و در این حالت ممکن است، برخی افکار دیگر درست باشد.

3- فرضیه گايان باتل نک(تنگه گايا): گايا از گردن شیشه بیرون می آید...و بر اساس نظریه تنگه گايان زندگی برای آنکه تکامل یابد به شرایط محیطی خاص نیاز دارد و این شرایط، شایع نیستند. دانشمندان بیولوژی فضایی(استروبولوژي) در دانشگاه استرالیا تفسیر خود را از پارادوکس ويرمي، در سال 2016 بیان کردند و محققان نوشتند که انقراض همانثابت کیهانی بیشتر از قابلیت زندگی است- که بر سطح سیارات بزرگ و مرطوب در کیهان آشکار میشود. و لازم است سیاره شایسته باشد تا بتوان بر آن ساکن شد.
موجودات زنده کوچک مانند باکتری ترکیب گازهای اطراف جو را تغییر داده اند پس بدون قابلیت سکونت، حیاتی نیست و بدون حیات، هم قابلیتی برای سکونت نیست.

محققان می گویند: برای آنکه زندگی بیرون از سياره زمین ادامه یابد لازم است، مقاوم شود. حیات در این سیارات، جز با وجود حلقه ای از واکنشهاي دور از احتمال ممکن نيست و زمين از این قاعده استثنا می شود.(توصیه ميشود به مقاله نگاهی بر توانایی اجزاي بدن انسان مانند مغز و استخوان و عضله در برابر زندگی فرازميني در همین کانال مراجعه شود)

4- زندگی هوشمندانه بیرون از سیاره زمین در اقيانوسی عمیق مخفی است: در سال 2015 پس از آنکه سفینه فضایی ناسا -نيوهوريزون- که نخستین سفینه ای بود که به پلوتون نزدیک گردید- به انسان این امکان را داد تا برای اولین بار بر سطح این سیاره بنگرد، سوالاتي را در مورد آنکه آیا اقيانوسهايي از آب و متان و نیتروژن زیر سطح وجود داشته باشد مطرح کرد . پس اين سوالات پلوتون را از زمره عوالمی قرار داد که حاوی اقیانوس های مدفون زیر پوسته ای از یخ و صخره ها هستند در میان جهانهای دیگر، قمرهای سياره زحل یعنی کانسيلدوس و تیتان و نیز يوروبا و جانيميد و کاليست و قمرهای سیاره مشتری را داریم.

و آن اقیانوسها نقشی مهم را در این نظریه بازی می کنند. این نظریه میگوید حیاتی مخفی در اقیانوسها هست و آن را اکنون ستيرن- محقق اصلی نيوهوريزون- ارائه داده است. بله اقیانوس های دفن شده، نظامی طبیعی را تشکيل میدهد که از امواج سطحی در حال ریزش حفاظت شده است. تغییراتی مانند مد و جزر در دوره زماني طولانی تری رخ میدهد به همین ترتیب قشر خارجی سفت از حیات فرضی در اقیانوسها در برابر سختی آب و هوا و گازهای کشنده موجود

در سطح، جلوگیری میکند .ستيرن می گوید: با وجود این سطح ضخیم، برخوردها و انفجارهای خورشیدی و احتمال وجود ابرنواخترهاي بزرگ نزدیک و جای ستاره در مدار و وجود غلاف مغناطیسی یا وجود غلاف جوی سمی همه این امور بی تاثیر هستند. اقيانوسهاي زیر سطح، محفوظ از همه اين امور هستند . و هر زندگي باهوش، بیرون از سیاره زمین که داخل این اقیانوسها مخفی است با مشکلات زیادی برای ارتباط با ساکنان جهان های دیگر مواجه خواهد بود و حفاری از طریق آن پوسته ضخيم و عایق برای ارسال پیام ها به ستارگان دیگر امری غیر قابل انتظار است و جز بر سطح رخ نمی دهد.

5- پیام های گم شده:
در طول هشتاد سال یا نزدیک آن، می کوشيديم نشانه های حیات بیرون از سیاه زمین را، از طریق تکنولوژی رادیویی بشناسیم و از سال 2007 تلسکوپ آلن- که بزرگترین تلسکوپ موجود است- و در 470 کیلومتری شمال سان فرانسیسکو قرار دارد و 42 طبقه دارد و می تواند به آسمان برسد، ساخته شد به این امید که پیام های رادیویی از زندگی ای خارج از سیاره زمین ببیند.

ولی اگر زندگی خارج از سياره زمین فزکانسهایی مانند این فرکانسها را درک نکند، چه میشود ؟و بسیار محتمل است کوششها برای ارتباط آنها با ما به سادگی و بدون آنکه آن را ملاحظه کنيم بارها رخ داده باشد! زیرا ما طول موج های درست آنها را نمی فهمیم!(این در محدوده کیهان مادی ماست. اگر اصلا امواج آنها درمحدوده ماده مرسوم نباشد و در جهانی موازی جهان مادی و از جنسی دیگر باشد چگونه میتوان آن را دريافت؟)( توصیه میشود به سلسله مباحث حس و ادراک در همین کانال مراجعه شود )

او بهجای آنکه از تلسکوپ ها و تماس با آسمانها برای جستجوی پیامهای رادیویی استفاده کند، دنکان فورگان از دانشگاه سان اندروز در اسکاتلند، شبکه ای از ارتباطات کهکشاني را فرض کرد. پس همانطور که پیامهای نوری را با روشن و خاموش کردن چراغ اتوموبیل، به دیگر رانندگان، در راه ارسال می کنيم، میتوانیم سایه زمین را- وقتی از برابر خورشید میگذرد- به کار ببریم تا نامه ها را به سوي ساکنان کیهان بفرستیم.

فورگان مطرح میکند که اشعه ليزر قوي ای بسازيم که اقدام به ارسال آن نامه هاي رمزگذاری شده می کند و این در زمانی است که از برابر خورشيد عبور میکنیم.

فورگان به نيوساينتز میگوید اگر میخواهی با فردی در کناره دیگر کهکشان ارتباط یابی، با غبار و ستارگان و نیز سیاه چاله های بسيار مواجه خواهی شد پس به جاي آن میتوانی مداری طولانی تر را از طریق شبکه انتخاب کنی(و در آنجا اقدام به ارسال نامه به نزدیک ترین تمدن مشترک در شبکه کنی و آن هم به نوبه خود آن را دوباره در برابر تمدنی دیگر ارسال میکند و به اين ترتيب ادامه می یابد تا آنکه به هدف میرسد) و در زمان ارسال نامه به کهکشانی دور به جاي آنکه نامه از مسافتهای طولانی در فضا بین کهکشانها بگذرد، تمدن های کهکشانی مختلف میتوانند با هم توافق کنند، شبکه اتصالات بین کهکشانها را به عنوان نظامی واحد برای انتقال نامه ها به کار ببرند تا رسیدن نامه های خود را به دریافت کنندگانی مشخص، ضمانت کنند.

(طرحی بسیار پیچیده مشابه شبکه اینترنت فعلي، منتها به جای شبکه اینترنت در زمین از شبکه اینترنت بين کهکشانی استفاده ميشود! خوب در گذشته پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما اصلا تصور چنين سیستم پیچیده اينترنتي و ماهواره ای را روی زمین نمی کردند و شاید نوه های ما هم در مورد ما همين را بگويند!!!)

۶- ما بی صبر شده ایم!

فعالیت برای یافتن زندگی، خارج از سیاره زمین از حدود یک قرن قبل در میان ما آغاز شده است و این دوره زماني، در برابر تاریخ منظومه شمسی و عموم کیهان اصلا چیز زیادی نیست و ایوان سولومونیدس- که محققی در فیزیک ستاره شناسی و ریاضیات از دانشگاه کورنيل است- می گوید گاهی، این ما را وادار میکند تا حدود 1500 سال ديگر صبر کنیم تا به هر موجود در خارج از سیاره زمین برسیم!

و در نامه ای در مورد احتمال حیات خارج از منظومه شمسی سولومونیدس می گوید: ما انتظار داریم آنچه به طور خلاصه به آن رسیدیم، کمتر از یک درصد کهکشان راه شيري باشد بلکه نیمی از ستارگان و سیارات را نتوانسته ایم به آن برسیم و سولومونیدس معتقد است بر ما لازم است نیمی از کهکشان راه شیری را کشف کنیم پیش از آنکه چیزی را در خارج از آن، بشنويم و این، امری است که به زمانی طولاني نیاز دارد

زیرا ما حتي آن کهکشاني را- که مربوط به خودمان است- به طور کامل کشف نکرده ایم!

@salmanfatemi

به نظر میرسد از نظر سولومونيدس 1500 سال، زمانی مناسب برای کشف موجود فضایی است و او می گوید: این به آن معنی نیست که ما واجب است در گذر این زمان، به این کشف برسیم و در غیر این صورت نتیجه بگيريم ما تنها ساکنان کیهان هستيم. بلکه من فقط ادعا میکنم، تا آن زمان ما هیچ چیزی را نمی شنویم!.

فرضیه گايا: فرضیه ای است که دانشمند انگلیسی جيمز لفلوک در سال 1979 مطرح کرد و بر اساس نام الهه یونانی، گايا نامیده شده است و برخی آن را خود زمین در نظر گرفته اند و بر اين اندیشه استوار است که زمین موجودی زنده است و انسان، سیستم عصبی جدید آن میباشد
@salmanfatemi

https://futurism.com/theories-intelligent-life-fermi-parad…/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
امید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر کپسول نوروهرب بر سفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقای موجود زنده از جهان پیوستهچگونه آن شکری که می خوریمخوشبختی دور از رنج های ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درک و احساسیافته های نوین علوم پرده زندگی در سیاهچالهپختگی پس از چهل سالگي به تلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طفرد موفقاثرات فشار روحی شدیدجهشهای مفید و ذکاوتی که دنگاهی بر توانایی اجزاي بخطرات هوش مصنوعیموسیقی نواستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دکل اقیانوس در یک ذرهزبان مشترک ژنتیکی موجوداآملودیپین داروی ضد فشار تنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبینقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاختلالات حرکتی در انسانجستجوی متن و تصویر به صورچت جی پی تیدولت یا گروهکما انسانها چه اندازه نزداطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهمذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمکوچک شدن مغز از نئاندرتازبان، وسیله شناسایی محیطآیا ممکن است موش کور بی متو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر ای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید دقضاوت ممنوعارتباط چاقی و کاهش قدرت بحلقه های اسرارآمیزچرا ارتعاش بسیار مهم استدانشمندان موفق به بازگردماده، چیزی نیستبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهکاهش حافظه هرچند فرایندیسلول عصبی شاهکار انطباق آیا امکان بازسازی اندامهتوهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامتلزوم سازگاری قانون مجازااز مخالفت بشنوحس و ادراک (قسمت اول )نشانه های پروردگار در جهداروی لیراگلوتیدمدل همه جانبه نگر ژنرالیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیکریستال زمان(قسمت دوم)سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ماپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنمنابع انرژی از نفت و گاز از تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک قسمت هفدهمهمه ی سردردها بی خطر نیستدارویی خلط آورمرگ انتقال است یا نابود شبیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدگوشت خواری یا گیاه خواریسیاره ابلهانآزمون ذهنی گربه شرودینگرتکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهننهادینه سازی فرهنگ اختلامنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سومهنر حفظ گرهدر آسمان هدیه های نادیدنمشکلات نخاعیواکسن های شرکت فایزر آمرگزیده ای از وبینار یا کنفراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابافزایش مرگ و میر سندرم کوتا بحر یفعل ما یشاابزار بقا از نخستین همانجهل مقدسنوروز یا روز پایانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از مطالب همایش مدرمان جدید ALSوبینار اساتید نورولوژی درشد در سختی استپیوند قلب خوک، به فرد دچاتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می سردرد میگرنامید درمان کرونا با همانمغز قلبتاثیر کتامین در درمان پافیزیک و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از جهان پیوستهچگونه انتظارات بر ادراک خانه ی تاریکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درک کنیم ما همه یکی هستیمیاد گرفتن مداومزندگی زمینی امروز بیش از پروژه ی ژنوم انسانیتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و اندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شفرد یا اندیشهاثرات مفید قهوهجهشهای مفید و ذکاوتی که دنگاهت را بلند کندفاع از پیامبرموسیقی هنر مایع استاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کادردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتکلمات بلند نه صدای بلندزبان چهار حرفی حیات زمینآموزش نوین زبانتنها در برابر جهانشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناسقانون مندی نقشه ژنتیکی ماختلالات صحبت کردن در انجستجوی هوشیاری در مغز مانتایج نادانی و جهلدوچرخه سواری ورزشی سبک و ما اکنون میدانیم فضا خالاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دومذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداکوچکترین چیز یک معجزه اسسفر فقط مادی نیستآیا ما کالا هستیمتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر ای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون زنانه استروژنقطار پیشرفتارتباط هوش ساختار مغز و ژحمله ویروس کرونا به مغزچرا بیماری های تخریبی مغدانشمندان نورون مصنوعی سماده، چیزی بیش از یک خلا به نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهکاهش دوپامین عامل بیماریسلولهای ایمنی القا کنندهآیا انسان با مغز بزرگش اختوهم وجودعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جلزوم عدم وابستگی به گوگل از نخستین همانند سازها تحس و ادراک (قسمت دوم )نظام مثبت زندگیداروی تشنجی دربارداریمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا وروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دکریستال زمان(قسمت سوم)سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا راهی برای رفع کم آبی تیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشمنابع انرژی از نفت و گاز از تکنیکی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هجدهمهمیشه چشمی مراقب و نگهباداستانها و مفاهیمی اشتبامرگ تصادفیبیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارگیلگمش باستانی کیستسیر آفرینش از روح تا مغز آزادی عقیده، آرمانی که تتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین همانغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زچهار میلیارد سال تکامل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سی و هشتمهنر رها شدن از وابستگیدر آستانه ی موج پنجم کوویمشکلات بین دو همسر و برخیواکسن کووید 19 چیزهایی که گزارش یک مورد جالب لخته وراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادافزایش سرعت پیشرفت علوم تاول کف پا و حقیقتابزار بقا از نخستین همانجهان فراکتالنوشیدن چای برای مغز مفید منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از درمان های جدیدرمان جدید میگرن با انتی وجود قبل از ناظر هوشمندز گهواره تا گورپیوند مغز و سر و چالشهای تفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرن در کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیزیکدانان ماشینی برای تابزارهای پیشرفته ارتباط جهان پر از چیزهای اسرار آچگونه به سطح بالایی از هوخانواده پایدارمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درک احساسات و تفکرات دیگیاد بگیر فراموش کنیزندگی زودگذرپروژه ی ژنوم انسانیتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط انرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شدفرد حساس از نظر عاطفی و باثرات مفید روزه داریجوانان وطنچالش هوشیاری و اینکه چرا دفاع در برابر تغییر ساختمیهمانهای ناخوانده عامل استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهادرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوکلوزاپین داروی ضد جنونزبان نیاز تکاملی استآمارهای ارائه شده در سطح تنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکاهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مرقانون گذاری و تکاملاختلالات عضلانی ژنتیکحفره در مغزنجات در راستگوییدورترین نقطه ی قابل مشاهما از اینجا نخواهیم رفتاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملکووید نوزده و خطر بیماری سفر نامه سفر به بم و جنوب آیا ما تنها موجودات زنده تو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم اسلمس کوانتومیارتباط پیوسته ی جهانحمایت از طبیعتچرا حیوانات سخن نمی گویندانشمندان یک فرضیه رادیکماست مالیبه هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نتررویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاکاهش سن بیولوژیکی، تنها سلولهای بنیادی مصنوعی درآیا احتمال دارد رویا از آتوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و امقاومت به عوارض فشار خون از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت 67نظریه ی تکامل در درمان بیداروی جدید ALSمدل هولوگرافیک تعمیم یافبی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانکشف مکانیسم عصبی خوانش پسوخت هیدروژنی پاکآیاما مقهور قوانین فیزیکتیک و اختلال حرکتیعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز و از مغز حس و ادراک قسمت هشتمهمیشه اطمینان تو بر خدا بدخالت در ساختار ژنهامرگی وجود نداردویتامین دی گنجینه ای بزرریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیگیاه بی عقل به سوی نور میسیستم تعادلی بدنآزار دیگری، آزار خود استتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین همانغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیچهار ساعت پس از کشتار خوکمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سی و ششمهنر، پر کردن است نه فحش ددر درمان بیماری مولتیپل مشکلات روانپزشکی پس از سواکسن کرونا و گشودن پنجرگشایش دروازه جدیدی از طررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاافسردگی و اضطراب در بیماتابوهای ذهنیابزار بقا از نخستین همانجهان قابل مشاهده بخش کوچنوعی سکته مغزی ، وحشتناک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خم شدن فضا-زماندرمان جدید کنترل مولتیپلوراپامیل در بارداریزمین در برابر عظمت کیهانپیوند اندام از حیوانات بتفاوت های بین زن و مرد فقپیوند سر آیا ممکن استتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنامیدواری و مغزمغز مانند تلفن استتاثیر گیاه خواری بر رشد وفاجعه ی جهل مقدسابزارهای بقا از نخستین هجهان پر از چیزهای جادویی چگونه باغبانی باعث کاهش خار و گلمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درک تصویر و زبان های مخلتیادگیری مهارت های جدید دزندگی سلول در بدن، جدای اپروانه ی آسمانیتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیانرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استفردا را نمیدانیماثرات مضر ماری جواناجوانان وطنچالش هوشیاری و اینکه چرا دقیق ترین تصاویر از مغز امیوتونیک دیستروفیاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقکلام و زبان، گنجینه ای بسزبان و کلمه حتی برای کسانآن چیزی که ما جریان زمان تنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکاولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساسقانون جنگلاختراع جدید اینترنت کوانحق انتخابنخاع ما تا پایین ستون فقرديدن با چشم بسته در خواب ما اشیا را آنطور که هستنداطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمرفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبککودک هشت ساله لازم است آدسفر به مریخ در 39 روزآیا مغز تا بزرگسالی توسعتوقف؛ شکستضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر ایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلالوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط انسانی، محدود به حوادث روزگار از جمله ویرچرا حجم مغز گونه انسان دردانشمندان ژنی از مغز انسماست مالی با هوش انسانیبه کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرکایروپاکتیک چیستسلام تا روشناییآیا احتمال دارد رویا از آتوهم تنهاییعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و امقابله ی منطقی با اعتراضاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت 74نظریه ی تکامل در درمان بیداروی جدید s3 در درمان ام مدل های ریز مغز مینی برینبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بکشف مکانیسمی پیچیده در بسودمندی موجودات ابزی بر آب زندگی است قسمت چهارمتیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجمهمیشه داناتر از ما وجود ددر مانهای کمر دردمراحل ارتقای پله پله کیهویروس مصنوعیریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atگیاه خواری و گوشت خوار کدسیستم دفاعی بدن علیه مغز آسيب میکروواسکولاریا آستکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پنوآوری ای شگفت انگیز دانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سیزدهمهوموارکتوس ها ممکن است ددر سال حدود 7 میلیون نفر مشکلات روانپزشکی در عقب واکسن کرونا از حقیقت تاتپل جویی اصفهانرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین اقلیت خلاقتاثیر فکر بر سلامتابزار بقای موجود زنده از جهان موازی و حجاب هانیکولا تسلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی خونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید ای ال اس، توفرورزش هوازی مرتب خیلی به قزمین زیر خلیج فارس تمدنی پیوند سر، یکی از راه حلهاتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنامیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاه خواری بر رشد وفاصله ها در مکانیک کوانتابزارهای بقا ازنخستین همجهان دارای برنامهچگونه تکامل مغزهای کنونیخارق العاده و استثنایی بمنبع خواب و رویااز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی درک حقیقت نردبان و مسیری یادآوری خواب و رویازندگی، مدیریت انرژیپرواز از نیویورک تا لوس آتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سانرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیفرزندان زمان خوداجزای پر سلولی بدن انسان جواب دانشمند سوال کننده چالش هوشیاری و اینکه چرا دل به دریا بزنمیگرن و پروتئین مرتبط با استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به کلرال هیدرات برای خوابانزبان و بیان نتیجه ساختماآنچه ناشناخته است باید شتهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهقانون جنگلادامه بحث تکامل چشمحقیقت قربانی نزاع بین بی نخستین تمدن بشریدی متیل فومارات(زادیوا)(ما به جهان های متفاوت خوداعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی کودک ایرانی که هوش او از سفر تجهیزات ناسا به مریخ آیا همه جنایت ها نتیجه بیتولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در هملوتیراستامارتباط از بالا به پایین محکمت الهی در پس همه چیزچرا خشونت و تعصبدانشمندان پاسخ کوانتومی ماشین دانشبه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهکار با یگانگی و یکپارچگیسلاح و راهزنیآیا برای تولید مثل همیشه توهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از مقابله با کرونا با علم اساز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت 75نظریه ی تکامل در درمان بیداروی جدید میاستنی گراویمدیون خود ناموجودبیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایکشف ارتباط جدیدی از ارتبسی و سه پل اصفهانآب زندگی است قسمت هفتمتکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون ابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاههمیشه راهی هستدر محل کار ارزش خودت را بمرز مرگ و زندگی کجاستویرایش DNA جنین انسان، برریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکگیرنده باید سازگار با پیسکوت و نیستیآسیب ها ناشی از آلودگی هوتکامل زبانابزار بقا از نخستین همانغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزنوار مغز مشاهده ی غیر مستمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت ششمهورمون شیرساز یا پرولاکتدرمان های اسرار آمیز در آمشاهده گر جدای از شیء مشاواکسن کرونا ساخته شده توپل خواجو اصفهانراز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر مشاهده بر واقعیت بابزار بقای موجود زنده از جهان ما میتواند به اندازنیاز به آموزش مجازی دیجیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی خواندن ، یکی از شستشو دهندرمان جدید سرطانورزش هوازی ، بهترین تمریزمان چیستورزش و میگرنزمان و مکان، ابعاد کیهان پیوندی که فراتر از امکانتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایامیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر گیاه خواری بر رشد وفاصله ی همیشگی تصویر سازابزارهای بقای موجود زندهجهان در حال نوسان و چرخشچگونه جمعیت های بزرگ شکل خبر مهم تلسکوپ هابلمنتظر نمان چیزی نور را بهاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی درک دیگرانبیماری تی تی پییاری خدا نزدیک استزونیسومایدپروتئین های ساده ی ابتداتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواانرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقافرضیه ای جدید توضیح میدهاجزایی ناشناخته در شکل گجوسازی مدرنچالش هوشیاری و اینکه چرا دلایلی که نشان میدهد ما بمیگرن سردردی ژنتیکی که باسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبکمردردزبان و بیان، در سایه پیشرآنچه واقعیت تصور میکنیم تو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کشقانونمندی و محدودیت عالماداراوون تنها داروی تاییحقیقت آنطور نیست که به نظنخستین تصویر از سیاهچالهدین اجباریما با کمک مغز خود مختاريماعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بکودکان میتوانند ناقل بی سفر دشوار اکتشافآیا هوش مصنوعی می تواند نتولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده لوزالمعده(پانکراس)مصنوعارتباط بین هوش طبیعی و هوحافظه میتواند بزرگترین دچرا در مغز انسان، فرورفتدانشمندان اولین سلول مصنمبانی ذهنی سیاه و سفیدبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومکاربرد روباتهای ريزنانوسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحتری فلوپرازینایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت املاحظه های اخلاقی دربارهاز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت 78نظریه ی ریسمانداروی جدید برای میاستنی مدیریت اینترنت بر جنگبیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسیلی محکم محیط زیست بر انآب زندگی است قسمت اولتکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و یهمیشه عسل با موم بخوریمدر چه مرحله ای از خواب ، رمرز بین انسان و حیوان کجاواقعیت فیزیکی، تابعی از ریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاگالکانزوماب، دارویی جدیسکوت، پر از صداآشنا پنداریتکامل زبانابزار بقا از نخستین همانغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به نوار مغز ترجمه رخدادهای منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش فوق العاده، هر فرد اسدرمان های بیماری آلزایمرمشاهده آینده از روی مشاهواکسن ایرانی کرونا تولیدپلاسمای غالبراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بابزار بقای موجود زنده از جهان مادی، تجلی فضا در ذهچیز جدید را بپذیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی خواب سالم عامل سلامتیدرمان دارویی سرطان رحم بورزش بهترین درمان بیش فعزمان و صبرپیوستگی همه ی اجزای جهانتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنامگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر فتون های زیستیابزارهای بقای از نخستین جهان در حال ایجاد و ارتقاچگونه جمعیت های بزرگ شکل خدا موجود استمنحنی که ارتباط بین معرفاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی درک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکژن همه چیز نیستزونا به وسیله ویروس ابله پروتز چشمتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گرفساد اقتصادی سیتماتیک دراحیای بینایی نسبی یک بیمجامعه ی آسمانیچالش دیدگاه های سنتی در بدنیای شگفت انگیز کوانتوممیگرن شدید قابل درمان اساسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و کمردرد ناشی از تنگی کانازبان و تکلم برخی بیماریهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکشقارچ بی مغز در خدمت موجودادب برخورد با دیگرانحقیقت افرادنخستین روبات های زنده ی جدین، اجباری نیستما بخشی از این جهان مرتبطاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا کودکان خود را مشابه خود تسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتولید پاک و فراوان انرژیطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبااین پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهلیروپریم داروی ترکیبی ضدارتباط شگفت مغز انسان و فحافظه های کاذبچرا ذرات بنیادی معمولاً دانشمندان تغییر میدان مغمباحث مهم حس و ادراکبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اکاربرد روباتهای ريز، در سلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا تکامل و تغییرات ژنتیتوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت املاحظات بیهوشی قبل از جراز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت 82نظریه تکامل در درمان بیمداروی جدید برای ای ال اسمداخله ی زیانبار انسانبیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های کشف جدید تلسکوپ جیمز وبسینوریپا داروی ترکیبی ضدآب زندگی است قسمت دومتکینگیعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علممنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و دهمجوشی هسته ای، انرژِی بدر ناامیدی بسی امید استمرز جدید جستجو و اکتشاف، واقعیت چند سویهرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و گام کوچک ولی تاثیرگذارسکته مغزیآشنا پنداریتکامل زبان انسان از پیشیابزار بقا از نخستین همانمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان نوار مغز در فراموشی هامنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش مصنوعی می تواند بر احدرمان های جدید میگرنمطالبه ی حق خودواکسن اسپایکوژنپمبرولیزوماب در بیماری چرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهالکترودهای کاشتنیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ابزار بقای موجود زنده از جهان مرئی و نامرئیچیزی منتظر شناخته شدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی خواب سالم عامل سلامتی و یدرمان سرگیجه بدون نیاز بدرمان سرگیجه بدون نیاز بورزش در کمر دردزمان واقعیت است یا توهمپیام های ناشناخته بر مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیدافروتنی و غرورابزارهای دفاعی و بقای موجهان ریز و درشتچگونه حافظه را قویتر کنیخدا بخشنده است پس تو هم بمنشأ اطلاعات و آموخته ها ازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی درک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیژن همه چیز نیستزیباترین چیز در پیر شدنپروتز عصبی برای تکلمتمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینانسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ فشار و قدرتاحیای بینایی نسبی یک بیمجاودانگی مصنوعیچاالش ها در تعیین منبع هودنیا، هیچ استمیدان مغناطيسي زمین بشر اصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشکمردرد و علل آنزبان و شناخت حقیقت قسمت چآنها نمیخواهند دیگران راتو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استقبل از آغازادراک ما درک ارتعاشی است حقیقت اشیانرمش های مفید برای درد زادید تو همیشه محدود به مقدما تحت کنترل ژنها هستیم یاعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهکودکان را برای راه آماده سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا هوش ارثی دریافتی از پتولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهتاریکی و نوراین اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نلیس دگرامفتامین یا ویاسارتباط شگفت انگیز مغز انحافظه و اطلاعات در کجاست چراروياها را به یاد نمی آدانشمندان روش هاي جدیدی مجموعه های پر سلولی بدن مبه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای مترویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختکتاب گران و پرهزینه شد ولسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا جنین انسان، هوشمندی توهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزاکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزممانتین یا آلزیکسا یا اباز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت چهلنظریه تکامل در درمان بیمداروی جدید برای دیابتمدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم کشتن عقیده ممکن نیستسیگار عامل افزایش مرگ ومآب زندگی است قسمت سومتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل ابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و سهمراه سختی، اسانی هستدر هم تنیدگی مرزها و بی ممزایای شکلات تلخ برای سلواقعیت چیسترژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانگامی در درمان بیماریهای سال سیزده ماههآغاز فصل سرما و دوباره تکتکامل ساختار رگهای مغزی ابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردنوار مغز در تشخیص بیماری منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش مصنوعی و کشف زبان هایدرمان های جدید در بیماری مطالبی در مورد تشنجواکسن اسپایکوژن ضد کروناپنج اکتشاف شگفت آور در مورحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوالگو نداشتیمتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از جهان مشارکتیچیزی خارج از مغزهای ما نیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی خواب عامل دسته بندی و حفطدرمان سرگیجه بدون دارووزن حقیقی معرفت و شناختزمان پلانکپیدایش زبانتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقفرگشت و تکامل تصادفی محض ابعاد و نیازهای تکاملیجهان شگفت انگیزنگاه محدود و تک جانبه، مشخدای رنگین کمانمنشاء کوانتومی هوشیاری ااسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بژن هوش و ساختارهای حیاتی زیباترین چیز در افزایش سپرورش مغز مینیاتوری انساتمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشوفضای قلب منبع نبوغ استاحساس گذر سریعتر زمانجایی خالی نیستناتوانی از درمان برخی ویدندان ها را مسواک بزنید تمیدان های مغناطیسی قابل اصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنکمردرد با پوشیدن کفش منازبان و شناخت حقیقت قسمت اآنان که در قله اند هرگز ختو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استقبل از انفجار بزرگادغام میان گونه های مختلحقیقت تنها چیزی است که شانرمش های مفید در سرگیجهدیدن خدا در همه چیزمانند آب باشبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتکوری گذرای ناشی از موبایسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا هوش سریعی که بدون احستولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیداین ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای لا اکراه فی الدینارتباط شگفت انگیز مغز انحافظه و اطلاعات در کجاست چراروياها را به یاد نمی آدانشمندان روشی برای تبدیمحل درک احساسات روحانیبه خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هکتاب زیست شناسی باورسماگلوتید داروی کاهش دهنآیا جهان ذهن و افکار ما متوپیراماتعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات دريامن کسی در ناکسی دریافتم از نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت چهل و هفتنظریه تکامل در درمان بیمداروی جدید ضد میگرنمروری بر تشنج و درمان هایبیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را روش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرگل خاردار، زیباستسیاهچاله هاآب، زندگی است(قسمت پنجم)تکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و شهمراهی نوعی سردرد میگرنیدر هم تنیدگی کوانتومیمسمومیت دانش آموزان بی گواقعیت چیسترژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير گامی در درمان بیماریهای سانسور از روی قصد بسیاری آغاز مبهم آفرینشتکامل شناخت انسان با کشفابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهنوار مغزی روشی مهم در تشخمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدرمان های رایج ام اسمطالعه ای بیان میکند اهدواکسن دیگر کرونا ساخته شپول و شادیرحم مصنوعیبعد پنجمسخن و سکوتالگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از جهان هوشمندچیزی شبیه نور تو نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی خودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان سرطان با امواج صوتوزوز گوشزمان به چه دلیل ایجاد میشپیر شدن حتمی نیستتقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وانقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقفراموش کارها باهوش تر هسابعاد اضافه ی کیهانجهانی که نه با یک رخداد و نگاه انسان محدود به ادراخدایی که ساخته ی ذهن بشر مهندسی ژنتیک در حال تلاش اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اژن یا نقشه توسعه مغز و نقزیر فشار کووید چه باید کرپرتوهای صادر شده از سیاهتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب انسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کقفس ذهناحساسات کاذبجاذبهناتوانی در شناسایی چهره دهن، بزرگترین سرمایهمیدان های کوانتومی خلااصل علت و تاثیرهوش احساسیذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان و شناخت حقیقت قسمت دآنزیم تولید انرژی در سلوتو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغنقش قهوه در سلامتیقبرستان ها با بوی شجاعتادغام دو حیطه علوم مغز و حقیقت خواب و رویانرمش های موثر در کمردرددیدگاه نارسای دوگانه ی مماه رجببلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين کی غایب شدی تا نیازمند دلسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا هشیاری کوانتومی وجودتومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهاینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغزلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ارتباط غیرکلامی بین انساحافظه و اطلاعات در کجاستنزاع بین جهل و علم رو به پدانش، قفل ذهن را باز میکنمحل درک احساسات روحانی دبه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزارویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشکتاب طبیعت در قالب هندسهسندرم کووید طولانیآیا جهش های ژنتیکی، ویروتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهترکیب حیوان و انساناگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات دريامن پر از تلخیماز واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت چهل و هشتهفت چیز که عملکرد مغز تو داروی جدید ضد الزایمرمرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوگل زندگیسیاهچاله های فضایی منابعآتش منبع انرژیتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانابزار بقا از نخستین همانچندجهانیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و چههندسه ی پایه ایدر هم تنیدگی کوانتومی و پمسمومیت دانش آموزان، قماواقعیت های متفاوترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمگاهی لازم است برای فهم و سانسور بر بسیاری از حقایإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتکامل، نتیجه ی برنامه ریابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصنوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان های علامتی در ام اسمعماری، هندسه ی قابل مشاواکسن دیگری ضد کرونا از دپول و عقیدهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناسخن پاک و ثابتالگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر ویتامین دی بر بیمافلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقای موجود زنده از جهان هوشیارنکاتی در مورد تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی درمانهای بیماری پارکینسیک پیام منفرد نورون مغزی زمان شگفت انگیزپیشینیان انسان از هفت میتقلید از طبیعتشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی فراموشی همیشه هم بد نیستابعاد بالاترجهانی که از یک منبع، تغذینگاه از بیرون مجموعهخسته نباشی بابامهربانی، شرط موفقیتاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلژن ضد آلزایمرزیرفون داروی ضد ام اسپرسش و چستجو همیشه باقی اتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم انسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟قفس را بشکناخلاق و علوم اعصابجاذبه و نقش آن در شکلگیرینادیدنی ها واقعی هستنددو ویژگی انتزاع و قدرت تجمیدان بنیادین اطلاعاتاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریکنگره بین المللی سردرد دزبان و شناخت حقیقت قسمت سآینه در اینهتو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل اقدم زدن و حرکت دید را تغیارتقا و تکامل سنت آفرینش حقیقت در علم، هرگز نهایی نرمشهای مهم برای تقویت عدژا وو یا اشنا پنداریماپروتیلینبلوغ چیستهوشیاری کوانتومیرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و کیهان خود را طراحی میکندسفری به آغاز کیهانآیا واکنش های یاد گرفته وتومورهای نخاعیطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنواینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید دلایو دوم دکتر سید سلمان فارتروز یا خوردگی و التهاحباب های کیهانی تو در تونزاع بین علم و نادانی رو دائما بخوانمحدودیت چقدر موثر استبه زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در تروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکتاب، سفری به تاریخسندرم گیلن باره به دنبال آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن اترازودوناگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات دريامنابع انرژي پاک سرچشمه حاز کجا آمده ام و به کجا میحس و ادراک قسمت چهل و دومهفت سین یادگاری از میراث داروی سل سپتمرکز حافظه کجاستبیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس روشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنگلوله ی ساچمه ایسیاهچاله ها، دارای پرتو آثار باستانی تمدن های قدتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمابزار بقا از نخستین هماننه به اعداممنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و یکهندسه ی رایج کیهاندر هم تنیدگی کوانتومی و دمسیر دشوار تکامل و ارتقاواقعیت و مجازرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماگاهی مغز بزرگ چالش استساهچاله ها تبخیر نمیشودافت فشار خون ناگهانی در وتکثیر سلول در برابر توقف ابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردنوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن سرطانپوست ساعتی مستقل از مغز درساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استالگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهتاثیر ویروس کرونا بر مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقای موجود زنده از جهان های بسیار دیگرچگونه مولکول های دی ان ایچگونه میتوان با قانون جنخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی درهای اسرارآمیز و پوشیدهیک پیشنهاد خوب برای آسان زنان باهوش ترپیشرفت های جدید علوم اعصتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانگشت ماشه ایمغز کوانتومیفراموشی و مسیر روحانیاتفاق و تصادفجهانی در ذهننگاه از دور و نگاه از نزدخطا در محاسبات چیزی کاملموفقیت هوش مصنوعی در امتاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشژنها نقشه ایجاد ابزار هوزیرک ترین مردمپرسشگری نامحدودتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعقلب و عقلاخلاق پایه تکامل و فرهنگجدا کردن ناخالصی هانادانی در قرن بیست و یکم،دو بیماری روانی خود بزرگ میدازولام در درمان تشنج اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11ذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیکنگره بین المللی سردرد دزبان جانسوزآیندهتو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین قدرت مردمارتقا یا بازگشت به قبل ازحقیقت راستین انسان علم بچرا ماشین باید نتایج را پدژاوو یا آشناپنداریماجرای جهل مقدسبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و کیهانِ هوشیارِ در حال یاسقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا یک، وجود داردتومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسواینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دلبخند بزن شاید صبح فردا زارزش حقیقی زبان قسمت اولحد و مرزها توهم ذهن ماستنزاع بین علم و جهل رو به پداروهای مصرفی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظبه زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلککتابخانهسندرم پیریفورمیسآیا خداباوری محصول تکاملتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای منابع انرژی از نفت و گاز از کسی که یک کتاب خوانده حس و ادراک قسمت چهل و سومهم نوع خواری در میان پیشیداروی ضد چاقیمرکز حافظه کجاستبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مگلوئونسیاهچاله و تکینگی ابتدایآرامش و دانشتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیمنابع بی نهایت انرژی در داز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و دوهندسه بنیادیندر هر سوراخی سر نکنمسئول صیانت از عقیده کیسواقعیت و انعکاسرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودگذر زمان کاملا وابسته به سایه را اصالت دادن، جز فرافت هوشیاری به دنبال کاهتأثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگرجلوتر را دیدننوبت کودکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان پوکی استخوانواکسن سرطانپوشاندن خود از نوررشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتالتهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشمتاثیر ژنها بر اختلالات خفلج خوابابزار بقای موجود زنده از جهان هایی در جهان دیگرچگونه مغز پیش انسان یا همخودت را از اندیشه هایت حفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دروغ نگو به خصوص به خودتیک آلل ژنتیکی که از نئاندزنجیرها را ما باید پاره کپیشرفت در عقل است یا ظواهتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟فرایند پیچیده ی خونرسانیاتوبان اطلاعات و پلِ بینجهان، تصادفی نیستنگاه از درون مجموعه با نگخطا در محاسبات چیزی کاملمولتیپل اسکلروز در زنان استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمژنها ، مغز و ارادهزیست شناسی کل در جزء فراکآلودگی هوا چالش قرن جدیدتمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش روقلب دروازه ی ارتباطاختلال خواب فرد را مستعد جدایی خطای حسی استنازوکلسیندو بار در هفته ماهی مصرف مکان زمان یا حافظه زماناصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهمذهن سالمباد و موجکنترل همجوشی هسته ای با هزبان ریشه هایی شناختی اسآینده ی انسان در فراتر ازتو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت دقدرت کنترل خودارتوکين تراپی روشی جديد حقیقت غیر فیزیکیچرا مغز انسان سه هزار سالدگرگونی های نژادی و تغییماجرای عجیب گالیلهبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیسترمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فکیست هیداتید مغزسلول های مغزی عامل پارکیآیا کیهان می تواند یک شبیتوهم فضای خالیطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی درلحظات خوش با کودکانارزش حقیقی زبان قسمت دومحریص نباشنسبیت عام از زبان دکتر برداروهای ام اسمخچه فراتر از حفظ تعادلبه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مکجای مغز مسئول پردازش تجسندرم پس از ضربه به سرآیا دلفین ها می تواند از توسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکاگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهمنابع انرژی از نفت و گاز از آغاز خلقت تا نگاه انساحس و ادراک قسمت نهمهمه چیز موج استداروی ضد چاقیمرکز خنده در کجای مغز استبیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دگمان میکنی جرمی کوچکی در سیاهچاله ی منفرد یا سیاهآرامش و سکونتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایمنابع جدید انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و سوهندسه در پایه ی همه ی واکدر والنتاین کتاب بدید هممسئولیت جدیدواقعیت خلا و وجود و درک مراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با افتخار انسانتئوری تکامل امروز در درمابزار بقا از نخستین همانجمجمه انسان های اولیهنور درونمنبع هوشیاری کجاست قسمت53از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحساسیت روانی متفاوتدرمان پوکی استخوانواکسن ضد اعتیادپیموزایدبعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستامواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علمتاثیر کلام در آیات کلام بفلج خواب چیستابزار بقای موجود زنده از جهان یکپارچهجهان یکپارچهچگونه هموساپينس بر زمین خودروهای هیدروژنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دریای خدایک جهش ممکن است ذهن انسانزندگی هوشمند در خارج از زپیشرفت ذهن در خلاقیت استتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تمافرایند تکامل و دشواری هااتوسوکسیمایدجهش های ژنتیکی مفید در سانگاه حقیقی نگاه به درون اخطای ادراک کارمامواد کوانتومی جدید، ممکناستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اژنهای مشترک بین انسان و وزیست شناسی باور حقیقت یا آلودگی هوا و ویروس کروناتنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوقلب روباتیکاختلال در شناسایی حروف و جریان انرژی در سیستم های نباید صبر کرد آتش را بعد دو برابر شدن خطر مرگ و میمکانیک کوانتومی بی معنی اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتمذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وکنترل جاذبهزبان شناسی مدرن در سطح سلآینده ی علم و فیزیک در60 ثتو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهقدرت انسان در نگاه به ابعارتباط میکروب روده و پارحقیقت غیر قابل شناختچرا مغزهای ما ارتقا یافت دانش قدرت استماده ی تاریکبه قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهکیست کلوئید بطن سومسلول های بنیادیآیا گذشته، امروز وآینده توهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف لرزش ناشی از اسیب به عصبارزش حقیقی زبان قسمت سومحرکت چرخشی و دائمی کیهاننسبت ها در کیهانداروهای تغییر دهنده ی سیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به روح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختکرونا چه بر سر مغز می آورسندرم دزدی ساب کلاوینآیا دلفین ها میتوانند باتوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهاگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیمنابع انرژی از نفت و گاز از انفجار بزرگ تا انفجار حس و ادراک قسمت چهارمهمه چیز در زمان مناسبداروی ضد تشنج با قابليت تمرگ چیستبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کاروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهگنجینه ای به نام ویتامین سیاهچاله ی تولید کنندهآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قمناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیستمهندسه زبانِ زمان استدر یک فراکتال هر نقطه مرکمسئولیت در برابر محیط زیوالزارتان داروی ضد فشار راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای افراد آغاز حرکت خودشان رتئوری تکامل در پیشگیری و ابزار بقا از نخستین همانجنبه های موجی واقعیتنورون هاي مصنوعی می توانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن علیه سرطانپیموزایدتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر کپسول نوروهرب بر نفلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقای موجود زنده از فناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقای موجود زنده از جهان کنونی و مغز بزرگتریچگونه هوشیاری خود را توسخورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درک فرد دیگر و رفتارهای ایک رژیم غذایی جدید، می توزندگی بی دودپیشرفتی مستقل از ابزار هتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمدفرایند حذف برخی اجزای مغاتصال مغز و کامپیوترجهش های ژنتیکی غیر تصادفنگاه دوبارهخطای حسموجود بی مغزی که می توانداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرختان اشعار زمینبیوگرافیژنهای هوش ، کدامندزیست، مرز افق رویداد هستآلودگی هوا و پارکینسونتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده قلب را نشکناختلال در شناسایی حروف و جریان انرژی در سیستم های نبرو و انرژی مداومدو برابر شدن خطر مرگ و میمکانیزمهای دفاعی در براباصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاکندر در بیماریهای التهابزبان شناسی نوین نیازمند آینده با ترس جمع نمیشودتو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل مقدرت ذهنارتباط ماده و انرژیحقایق ممکن و غیر ممکنچرا ویروس کرونای دلتا وادانش محدود به ابعاد چهارماده ی خالیبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهکاهش مرگ و میر ناشی از ابسلول های بنیادی منابع و اآیا پیدایش مغز از روی تصاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکامللرزش عضله یا فاسیکولاسیوارزش خود را چگونه میشناسحس متفاوتنسبت طلایی، نشانه ای به سداروهای ضد بیماری ام اس ومخچه ابزاري که وظیفه آن فبوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کریستال هاسندرم سردرد به دلیل افت فآیا دست مصنوعی به زودی قاتوصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرااگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عاممنابع انرژی از نفت و گاز از بحث های کنونی در ویروسحس و ادراک قسمت نوزدهمهمه چیز در زمان کنونی استداروی ضد تشنج با قابليت تمرگ و میر پنهانبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرگویید نوزده و ایمنی ساکتسیاره ی ابلهانآزمون تجربی، راهی برای رتکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت دهمهندسه، نمایشی از حقیقتدر کمتر از چند ماه سوش جدمستند جهان متصلواکنش های ناخودآگاه و تقگذشته را دفن کنراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهافراد بی دلیل دوستدار تو تئوری جدید، ویران کردن گابزار بقا از نخستین همانجنسیت و تفاوت های بینایینورون های ردیاب حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بخلا، حقیقی نیستدرمان تومورهای مغزی با اواکسنی با تاثیر دوگانه ارشد مغز فرایندی پیچیده اپیچیدگی های مغزمگستفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلاامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر کپسول نوروهرب بر تمعرفت و شناختتاثیر کپسول نوروهرب بر سفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقای موجود زنده از جهان کاملی در اطراف ما پرچگونه واکسن کرونا را توزخوش قلبی و مهربانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درک نیازمند شناخت خویش ایکی از علل محدودیت مغز امزندگی در جمع مواردی را برپاسخ گیاهان در زمان خوردتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طفراتر از دیوارهای باوراثر مضر مصرف طولانی مدت رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنگاهی بر قدرت بینایی دراخطر آلودگی هواموجودات مقهور ژنها هستنداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیژنهای حاکم بر انسان و انسزاوسکا درمان گوشرآلزایمرتنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکانسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تقیچی ژنتیکیاختلالات مخچهجریان انرژی در سیستم های چت جی پی تیدو سوی واقعیتما انسانها چه اندازه نزداضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اکوچ از محیط نامناسبزبان، نشان دهنده ی سخنگو آیا فراموشی حتمی استتو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناساقدرت عشقارتباط متقابل با همه ی حیحل مشکلچرا پس از بیدار شدن از خودانش بی نهایتماده ای ضد التهابیبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهکاهش التهاب ناشی از بیماسلول های بدن تو پیر نیستنآیا آگاهی پس از مرگ از بیتوهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث لزوم سازگاری قانون مجازااز فرد ایستا و متعصب بگذرحس چشایی و بویایینشانه های گذشته در کیهان داروی فامپیریدین یا نورلمخچه تاثیر گذار بر حافظهبی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتکریستال زمان(قسمت اولسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتوصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هااگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتمنابع انرژی از نفت و گاز از تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک قسمت هفتمهمه چیز، ثبت می شودداروی ضد تشنج توپیراماتمرگ و میر بسیار بالای ناشبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بگوشه بیماری اتوزومال رسسسیاره ابلهانآزمون ذهنی گربه ی شرودینتکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان نهایت در بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت دوازدهمهنر فراموشیدر آرزوهایت مداومت داشتهمشکل از کجاستواکنش به حس جدیدگربه شرودینگر و تاثیر مشراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهافزایش قدرت ادراکات و حستا 20 سال آینده مغز شما به ابزار بقا از نخستین همانجنسیت و تفاوت های بینایینوروپلاستیسیتی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بخلا، خالی نیستدرمان تشنجواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرشد مغز علت تمایل انسان بپیچیدگی های مغزی در درک زتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیامید نجات