دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تو آرامش و صلحی

خشم و پشیمانی و اندوه یا ترس، گرفتگی و شک یا تاسف و خشم بر واقعیت؛ شکایت و بد دانستن آنچه به تو داده شده است یا تعصب و دوست داشتن اینکه خودت را اثبات کنی یا تمایل به حکومت یا عشق ظاهر کردن خود و ترجیح آن، از صفات تو نیست!
اینها صفات برآمده از برنامه های قبلی و اشتباه و ویرانگر ایگو یا خود یا نفس است.
تو چیز دیگری هستی:
تو آرامش و صلحی؛ محبت و تشکر از دیگرانی؛
تو یقین و ایمانی؛
تو سکون و حضور در لحظه ای؛
تو عمق آگاهی و شادی در پیوند با دیگرانی!
تو فضایی گسترده و وسیع هستی که از طریق آن، اشیاء ایجاد میشود
تو بخشایش و بلندی در پذیرش خود هستی
تو روحی ازلی و آگاهی که معرفت و همه ی پاسخ ها نزد اوست
بیدار شو...و به خودت بپیوند تا آگاهی خود را پیش از آنکه فرصت از دست برود دریابی. .
نجیب قلال(پژوهشگر علوم هوشیاری و فیزیک کوانتوم از تونس عضو بنیاد بین المللی علوم طنین)
https://www.facebook.com/najib.kallel


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستسلول های بدن تو پیر نیستننوروز یا روز پایانیتو تغییر و تحولیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم ساختن برج های چرخانکریستال زمان(قسمت سوم)هوش مصنوعی از عروسک بازی تاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماندانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخوفلج خواب چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه آن شکری که می خوریمتوهم چیستمنشأ اطلاعات و آموخته ها عدم توقف تکامل در یک انداگیاه بی عقل به سوی نور میهوش مصنوعی در کامپیوترهاترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کوحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از داروی تشنجی دربارداریاز تکامل تا مغز، از مغز تروش جدید تولید برقفرایند حذف برخی اجزای مغبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدسکوت و نیستینگاهی بر توانایی اجزاي بتوضیحی ساده در مورد هوش ممیدان های مغناطیسی قابل پنج اکتشاف شگفت آور در موتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوبان اطلاعات و پلِ بینداستانها و مفاهیمی اشتبااستیفن هاوکینگ در مورد هرژیم ضد التهابیمغز به تنهایی برای فرهنگ قانون جنگلبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسخن و سکوتچت جی پی تیتکامل داروینی هنوز در حاماپروتیلینپیشینیان انسان از هفت میجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و در آستانه ی موج پنجم کوویاطلاعاتی عمومی در مورد مرحم مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل الوزالمعده(پانکراس)مصنوعبزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امسعی کن به حدی محدود نشویچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر فکر بر سلامتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط ماده و انرژیدرمان جدید میگرن با انتی به کدامین گناه کشته شدندزمان شگفت انگیزنقش حفاظتی مولکول جدید دتفکر قبل از کارملاحظه های اخلاقی دربارهشگفت نیست من عاشق تو باشمکلمات بلند نه صدای بلندنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ و میر پنهانآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دومدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری وسواسزیست، مرز افق رویداد هستنقش غذاها و موجودات درياتقویت سیستم ایمنیمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت کیهان و مغزکوچکترین چیز یک معجزه اسهمیشه راهی هستتاثیر حرکات چشم بر امواج مشکل از کجاستآیا پیدایش مغز از روی تصاجهان پر از چیزهای جادویی اگر نیروی مغناطیس نباشد خطای ادراک کارمااز انفجار بزرگ تا انفجار دغدغه نتیجه ی نادانی استبیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیزبان شناسی نوین نیازمند نه عدم مطلق بلکه عدم با قتنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست قسمت طولانی ترین شبکاهش دوپامین عامل بیماریهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه در هر لحظه زندگیآیا دست مصنوعی به زودی قاجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدسلول عصبی شاهکار انطباق نوشیدن چای برای مغز مفید تو جهانی هستی که خودش را منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلایم کمبود ویتامین E را کشف مکانیسم عصبی خوانش پهوش مصنوعی از عروسک بازی تاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگرحقیقت افرادابزار بقا از نخستین هماندانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درفلج دوطرفه عصب 6 چشمبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردسوخت هیدروژنی پاکچگونه انتظارات بر ادراک توهم وجودمنشاء کوانتومی هوشیاری اعدم درکگیاه خواری و گوشت خوار کدهوش مصنوعی در خدمت خلق وحترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم حافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ALSاز تکامل تا مغز، از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامفراتر از دیوارهای باوربرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرسکته مغزینگاهت را بلند کنتیوتیکسن داروی ضد جنونمیدان بنیادین اطلاعاتپول و شادیتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت چهل و دوماتوسوکسیمایددخالت در ساختار ژنهااستیفن هاوکینگ در تفسیر رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز برای فراموشی بیشتر کقانون جنگلبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دسخن پاک و ثابتنتایج نادانی و جهلتکامل داروینی هنوز در حاماجرای جهل مقدسپیشرفت های جدید علوم اعصجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال در شناسایی حروف و در درمان بیماری مولتیپل اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنقش میدان مغناطیسی زمین لیروپریم داروی ترکیبی ضدبزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده شلیک فراموشیچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر مشاهده بر واقعیت بمخچه ابزاري که وظیفه آن فآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط متقابل با همه ی حیدرمان جدید کنترل مولتیپلبه امید روزهای بهترزندگی هوشمند در خارج از زنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتفکر خلا ق در برابر توهم ملاحظات بیهوشی قبل از جرشگفت انگیز بودن کیهانکلوزاپین داروی ضد جنوننظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ و میر بسیار بالای ناشآیا ما کالا هستیماینکه به خاطرخودت زندگی خودروهای هیدروژنیارزش حقیقی زبان قسمت سومدرک دیگرانبیماری کروتز فیلد جاکوبزاوسکا درمان گوشرنقش غذاها در کاهش دردهای تلقین اطلاعات و حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت زیاد بین سلول هاي عکووید نوزده و خطر بیماری همیشه عسل با موم بخوریمتاثیر دوپامین و سروتونینمشکلات نخاعیآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان دارای برنامهاگر نعمت فراموشی نبود بسخطای حساز بحث های کنونی در ویروسذهن ما از در هم شکستن منببیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزبان، نشان دهنده ی سخنگو نهایت معرفت و شناخت درک عتنفس بدون اکسیژنمنبع هوشیاری کجاست قسمت طی یکصد هزار سال اخیر هرچکاهش سن بیولوژیکی، تنها هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکمعرفت و شناختآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازاسلولهای ایمنی القا کنندهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تو دی ان ای خاص ميتوکندريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلایم کمبود ویتامین E را کشف مکانیسمی پیچیده در بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفاففناوری هوش مصنوعی نحوه خبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهسودمندی موجودات ابزی بر چگونه به سطح بالایی از هوتوهم وجودمهندسی ژنتیک در حال تلاش عسل طبیعی موثر در کنترل بگیرنده باید سازگار با پیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیماحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از داروی جدید s3 در درمان ام از تکامل تا مغز، از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بفرد حساس از نظر عاطفی و ببرای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که سال سیزده ماههچالش هوشیاری و اینکه چرا تیک و اختلال حرکتیمیدازولام در درمان تشنج پوست ساعتی مستقل از مغز دتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت ردر مانهای کمر درداستخوان های کشف شده، ممکرژیم غذایی ضد التهابیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟قانونمندی و محدودیت عالمبرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندسختی ها رفتنی استنجات در راستگوییتکامل داروینی هنوز در حاماجرای عجیب گالیلهپیشرفت در عقل است یا ظواهجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهدر سال حدود 7 میلیون نفر اعتماد به خودرساناها و ابر رساناها و عنقش محیط زندگی و مهاجرت دلیس دگرامفتامین یا ویاسبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومشلیک فراموشیچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمدل همه جانبه نگر ژنرالیآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان جدید سرطانبه بالا بر ستارگان نگاه کزندگی بی دودنقش خرچنگ های نعل اسبی درتفاوت مغز انسان و میمون هممانتین یا آلزیکسا یا ابشگفت زده و حیران باشکلام و زبان، گنجینه ای بسنظریه ی ریسمانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ انتقال است یا نابود شآیا ما تنها موجودات زنده اینکه خانواده ات سالم باخورشید مصنوعیارزش خود را چگونه میشناسدرک درست از خود و هوشیاریبیماری گیلن باره و بیمارزبان مشترک ژنتیکی موجودانقشه مغزی هر فرد منحصر بهتلاش ها برای کشف منابع جدمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت زیاد بین سلول هاي عکودک هشت ساله لازم است آدهمجوشی هسته ای، انرژِی بتاثیر دپاکین بر بیماری ممشکلات بین دو همسر و برخیآیا امکان بازسازی اندامهجهان در حال نوسان و چرخشاگر نعمت فراموشی نبود بسخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکذهن چند جانبه نیازمند نگبیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز زبان، وسیله شناسایی محیطنهایت در بی نهایتتنها مانع در زندگی موارد منبع هوشیاری کجاست قسمت طبیعت موجی جهانکایروپاکتیک چیستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا وسلولهای بنیادی مصنوعی درنیکولا تسلاتو در میانه ی جهان نیستی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلت خواب آلودگی بعد از خوکشف ارتباط جدیدی از ارتبهوش مصنوعی از عروسک بازی تاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تروان سالمفیلمی بسیار جالب از تغییبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرسیلی محکم محیط زیست بر انچگونه باغبانی باعث کاهش توهم بی خداییمهربانی، شرط موفقیتعشق درونی به یگانگی خلقتگالکانزوماب، دارویی جدیهوش مصنوعی درمانگر کامپیتربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروی جدید میاستنی گراویاز تکامل تا مغز، از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنوافردا را نمیدانیمبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرسانسور از روی قصد بسیاری چالش هوشیاری و اینکه چرا تیروفیبان موثر در سکته ی مکانیک کوانتومی بی معنی پوشاندن خود از نورتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیددر محل کار ارزش خودت را باستروژن مانند سپر زنان درژیم غذایی ضد دردمغز بزرگ چالش است یا منفعقارچ بی مغز در خدمت موجودبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریسرنوشتنخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل زبانماده ی تاریکپیشرفت ذهن در خلاقیت استجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انساندرمان های اسرار آمیز در آاعتماد به خودرشته نوروایمونولوژی و نقنقش نگاه از پایین یا نگاهلا اکراه فی الدینبزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیشنا در ابهای گرم جنوب نیاچرا خشونت و تعصبتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مدل هولوگرافیک ژنرالیزهآموزش نوین زباناولین دروغحساسیت روانی متفاوتارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان سرطان با امواج صوتبه بالاتر از ماده بیندیشزندگی در جمع مواردی را برنقش داروهاي مختلف معروف تفاوت ها و تمایزها کلید بمن کسی در ناکسی دریافتم شگفتی های زنبور عسلکلرال هیدرات برای خواباننظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ تصادفیآیا مغز تا بزرگسالی توسعاینترنت بدون فیلتر ماهواخوش قلبی و مهربانیاز فرد ایستا و متعصب بگذردرک عمیق در حیواناتبیماری آلزایمر، استیل کوزبان چهار حرفی حیات زمیننقشه های مغزی جدید با جزیتلاش هایی در بیماران قطع منابع انرژی از نفت و گاز شجاعت و ترسکودک ایرانی که هوش او از همراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر داروهای ضد التهاب مشکلات روانپزشکی پس از سآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان در حال ایجاد و ارتقااگر با مطالعه فیزیک کوانخطرات هوش مصنوعیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکذهن هوشیار در پس ماده ی مبیوگرافیهیچ اندر هیچسفر فقط مادی نیستچهار میلیارد سال تکامل بتنها در برابر جهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت طبیعت بر اساس هماهنگیکار با یگانگی و یکپارچگیهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز قلبآیا راهی برای رفع کم آبی جاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترسلام تا روشنایینیاز به آموزش مجازی دیجیتوقف؛ شکستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعماد الدین نسیمی قربانی کشف جمجمه ای درکوه ایرهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هوحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیفیزیک مولکولها و ذرات در بحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیسینوریپا داروی ترکیبی ضدچگونه تکامل مغزهای کنونیتوهم تنهاییمولتیپل اسکلروز در زنان عصب حقوق نورولووگام کوچک ولی تاثیرگذارهوش مصنوعی درخدمت خلق وحترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هحباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای میاستنی از روده تا مغزروشی برای بهبود هوش عاطففرضیه ای جدید توضیح میدهبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتسانسور بر بسیاری از حقایچالش هوشیاری و اینکه چرا تکنولوژی جدید که سلول هامکانیزمهای دفاعی در برابپیموزایدتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوهدر چه مرحله ای از خواب ، راسرار آفرینش در موجراه فراری نیستمغز بزرگ چالشهای پیش روقبل از آغازبرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قسریع دویدن مهم نیستنخستین تمدن بشریتکامل زبانماده ی خالیپیشرفتی مستقل از ابزار هجهل مقدسانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در اندرمان های بیماری آلزایمراعداد بینهایت در دنیای مرشد مغز فرایندی پیچیده انقش نظام غذایی در تکامل ملاموژین داروی ضد اوتیسم؟بزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دشناخت و معرفت، و نقش آن دچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر نگاه انسان بر رفتامدل هولوگرافیک تعمیم یافآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط پیوسته ی جهاندرمانهای بیماری پارکینسبه خودت مغرور نشوزندگی در سیاهچالهنقش درختان در تکاملتفاوت ها را به رسمیت بشنامنابع انرژي پاک سرچشمه حشانس یا تلاشکمردردنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگی وجود نداردآیا همه جنایت ها نتیجه بیایندرالخوشبختی دور از رنج های ماز مخالفت بشنودرگیری قلب در بیماری ویربیماری الزایمرهوش احساسیزبان نیاز تکاملی استنقص در تشخیص هیجانات عامتلاشی برای درمان قطع نخامنابع انرژی از نفت و گاز شرکت نورالینک ویدیویی ازکودکان میتوانند ناقل بی هندسه ی پایه ایتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مشکلات روانپزشکی در عقب آیا احتمال دارد رویا از آجهان ریز و درشتاگر تلاش انسان امروز برادفاع در برابر تغییر ساختاز تکنیکی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترسفر نامه سفر به بم و جنوب چهار ساعت پس از کشتار خوکتنبیه چقدر موثر استمنبع هوشیاری کجاست قسمت طعمه ی شبکه های ارتباط اجکاربرد روباتهای ريزنانوهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیاما مقهور قوانین فیزیکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال سلسله مباحث هوش مصنوعیچیز جدید را بپذیرتولید مثل اولین ربات های منبع هوشیاری کجاست؟(قسمعوامل موثر در پیدایش زباکشف جدید تلسکوپ جیمز وبهوش مصنوعی از عروسک بازی تازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز- از مغز روبات کیانفیزیک و هوشیاریبحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برسیگار عامل افزایش مرگ ومچگونه جمعیت های بزرگ شکل توهم جدایی و توهم علممواد کوانتومی جدید، ممکنعضلانی که طی سخن گفتن چقدگامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی ساخته هوش طبیترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای ای ال اساز سایه بگذرروشی جدید در درمان قطع نخمغز آیندگان چگونه است ؟فشار و قدرتبرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توساهچاله ها تبخیر نمیشودچالش هوشیاری و اینکه چرا تکنولوژی جدید که سلول هاما انسانها چه اندازه نزدپیموزایدتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریدر ناامیدی بسی امید استاسرار بازسازی اندام هاراه های جدید برای قضاوت رمغز بزرگ و فعال یا مغز کوقبل از انفجار بزرگبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریسریعترین کامپیوتر موجودنخستین تصویر از سیاهچالهتکامل زبان انسان از پیشیماده ای ضد التهابیپاسخ گیاهان در زمان خوردجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکدرمان های جدید میگرنبقای حقیقی در دور ماندن ارشد مغز علت تمایل انسان بنقش نظریه تکامل در شناسالایو دوم دکتر سید سلمان فبسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویاشناخت درون، شناخت بیرون؛چرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر نگاه انسان بر رفتامدل های ریز مغز مینی برینآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شخلا، حقیقی نیستارتباط انسانی، محدود به درهای اسرارآمیز و پوشیدهبه دنبال رستگاری باشزندگی زمینی امروز بیش از نقش ذهن و شناخت در حوادث تفاوت های بین زن و مرد فقمنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار قرنکمردرد ناشی از تنگی کانانظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومراحل ارتقای پله پله کیهایا کوچک شدن مغزانسان الخانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تدرگیری مغز در بیماری کویبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیزبان و کلمه حتی برای کساننقطه بی بازگشتتلاشی تازه برای گشودن معمنابع بی نهایت انرژی در دشربت ضد خلطکودکان خود را مشابه خود تهندسه ی رایج کیهانتاثیر درجه حرارت بر مغزمشاهده گر جدای از شیء مشاآیا احتمال دارد رویا از آجهان شگفت انگیزاگر خواهان پیروزی هستیدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز و از مغز ذهن خود را مشغول هماهنگیبیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمسفر به مریخ در 39 روزنوآوری ای شگفت انگیز دانتهدیدهای هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ظهور امواج مغزی در مغز مصکاربرد روباتهای ريز، در هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مانند تلفن استآب زندگی است قسمت چهارمجاذبهابزار بقا از نخستین هماندین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچیزی منتظر شناخته شدنتولید یا دریافت علممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعوامل ایجاد لغت انسانی و کشتن عقیده ممکن نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی تبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین هماندانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز- از مغز روح در جهانی دیگر استفیزیکدانان ماشینی برای تبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از سیاهچاله های فضایی منابعچگونه جمعیت های بزرگ شکل توهم جسمموجود بی مغزی که می تواندغم بی پایانگامی در درمان بیماریهای تسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیحریص نباشابزارهای پیشرفته ارتباط داروی جدید برای دیابتاز علم جز اندکی به شما داروشی جدید در درمان نابینمغز انسان ایا طبیعتا تمافضای قلب منبع نبوغ استبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدسایه را اصالت دادن، جز فرچالش دیدگاه های سنتی در بتکینگیما انسانها چه اندازه نزدپیچیدگی های مغزمگستعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت هفتماثرات مضر ماری جوانادر هم تنیدگی مرزها و بی ماصل بازخوردراه های جدید برای قضاوت رمغز بزرگترین مصرف کننده قدم زدن و حرکت دید را تغیبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنسرگیجه از شایعترین اختلانخستین روبات های زنده ی جتکامل ساختار رگهای مغزی ماده، چیزی بیش از یک خلا پختگی پس از چهل سالگي به جهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشحس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کواندرمان های جدید در بیماری بلندی در ذهن ما درک بلندیرشد در سختی استنقش هورمون های تیروئید دلبخند بزن شاید صبح فردا زبسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستشناسایی تاریخچه ی تکاملیچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ویتامین دی بر بیمامدیون خود ناموجودآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدخلا، خالی نیستارتباط از بالا به پایین مدروغ نگو به خصوص به خودتبه زودی شبکه مغزی به جای زندگی زودگذرنقش روی و منیزیم در سلامتتفاوت های تکاملی در مغز ومنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار شش گوشکمردرد و علل آنهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز مرگ و زندگی کجاستایا این جمله درست است کسیخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تدرگیری مغز در بیماران مببیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتزبان و بیان نتیجه ساختمانمیتوان با بیرون انداختنتلاشی جدید در درمان ام اسمنابع جدید انرژیشش مرحله تکامل چشمکودکان را برای راه آماده هندسه بنیادینتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده آینده از روی مشاهآیا برای تولید مثل همیشه جهانی که نه با یک رخداد و اپی ژنتیکدل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفر تجهیزات ناسا به مریخ نوار مغز مشاهده ی غیر مستتو یک معجزه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمعقل مجادله گرکتاب گران و پرهزینه شد ولهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مادران و کودکان در زمآب زندگی است قسمت هفتمجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز چون ابزار هوش است دلیآب زندگی است قسمت اولجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیسم زنبور ، کلیدی برای وارچیزی خارج از مغزهای ما نیتولید پاک و فراوان انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعواملی که برای ظهور لغت اگل زندگیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز- از مغزتروح رهاییفاصله ها در مکانیک کوانتبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهسیاهچاله ها، دارای پرتو چگونه حافظه را قویتر کنیتوهمات و شناخت حقیقتموجودات مقهور ژنها هستندغم بی پایانگاهی لازم است برای فهم و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در احرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای بقا از نخستین هداروی جدید ضد میگرنازدواج های بین گونه ای، رروشی جدید در درمان سکته ممغز انسان برای ایجاد تمدقفس ذهنبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنساخت شبکه عصبی مصنوعی با چاالش ها در تعیین منبع هوتکامل فردی یا اجتماعیما اکنون میدانیم فضا خالپیچیدگی های مغزی در درک زتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان در هم تنیدگی کوانتومیاصل علت و تاثیرراه پیروزی در زندگی چیستمغز حریص برای خون، کلید تقدرت مردمبرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعسرگردانینرمش های مفید برای درد زاتکامل شناخت انسان با کشفماشین دانشپروژه ی ژنوم انسانیجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشمدرمان های رایج ام اسبلوغ چیستز گهواره تا گورنقش هورمون زنانه استروژنلحظات خوش با کودکانبشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستشناسایی سلول های ایمنی اچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ویروس کرونا بر مغز مدیریت اینترنت بر جنگآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط بین هوش طبیعی و هودریای خدابه زیر پای خود نگاه نکن بزندگی، مدیریت انرژینقش روزه داری در سالم و جتفاوت های زبانی سرمنشا تمنابع انرژی از نفت و گاز شاید گوشی و چشمی، آماده شکمردرد با پوشیدن کفش مناهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز بین انسان و حیوان کجاآیا هوش مصنوعی می تواند نجهان های بسیار دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز خار و گلاز نخستین همانند سازها تدرگیری مغزی در سندرم کووبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانزبان و بیان، در سایه پیشرنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتمایل زیاد به خوردن بستنمناطق خاصی از مغز در جستجششمین کنگره بین المللی سکوری گذرای ناشی از موبایهندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالبه ی حق خودآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهانی که از یک منبع، تغذیابتدا سخت ترین استدلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفر دشوار اکتشافنوار مغز در فراموشی هاتو یک جهان در مغز خودت هسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعقلانیت بدون تغییرکتاب زیست شناسی باورهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر رو ح و روان بر جسممغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت دومجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشسماگلوتید داروی کاهش دهنچیزی شبیه نور تو نیستتولید سلولهای جنسی از سلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعوارض ازدواج و بچه دار شدگلوله ی ساچمه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز، از مغز روزه داری متناوب، مغز را فاصله ی همیشگی تصویر سازبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستسیاهچاله و تکینگی ابتداینگاه محدود و تک جانبه، مشتوپیراماتموسیقی نوغیرقابل دیدن کردن مادهگاهی مغز بزرگ چالش استتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریحس چشایی و بویاییابزارهای بقا ازنخستین همداروی جدید ضد الزایمراسکار، لگوی هوشمندريتوکسيمب در درمان ام اسمغز انسان برای شادمانی طقلب و عقلبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کروناساخت شبکه عصبی با الفبای ناتوانی از درمان برخی ویتکامل مادی تا ابزار هوشمما از اینجا نخواهیم رفتپیوند قلب خوک، به فرد دچاتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گدر هم تنیدگی کوانتومی و پاصل عدم قطعیت از کوانتوم راه انسان شدن، راه رفتن ومغز در تنهایی آسیب میبینقدرت کنترل خودبرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردسربازان ما محققا غلبه می نرمش های مفید در سرگیجهتکامل، نتیجه ی برنامه ریمبانی ذهنی سیاه و سفیدپروژه ی ژنوم انسانیجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت سی و هشتماداراوون تنها داروی تاییدرمان های علامتی در ام اسبلعیدن ستاره توسط سیاهچازمین در برابر عظمت کیهاننقش ویتامین K در ترمیم اسلرزش ناشی از اسیب به عصببشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی شواهدی از نوع جدیدی از حانزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر ژنها بر اختلالات خمداخله ی زیانبار انسانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یخلاصه ای از درمان های جدیبوزون هیگز چیستزونیسومایدنقش رژیم غذایی بر رشد و اتفاوت ایستایی و تکاپومنابع انرژی از نفت و گاز شاید درست نباشدکنفرانس تشنج هتل کوثر اصهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز جدید جستجو و اکتشاف، آیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان هایی در جهان دیگرایا بیماری ام اس (مولتیپخارق العاده و استثنایی باز نخستین همانند سازها تدرگیری مغزی در سندرم کووبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان و تکلم برخی بیماریهچند نرمش مفید برای کمردرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری کجاست قسمت صبر بسیار بایدکی غایب شدی تا نیازمند دلهندسه زبانِ زمان استتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالبی در مورد تشنجآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهانی در ذهنابتدایی که در ذهن دانشمندنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار مغز در تشخیص بیماری تو کز محنت دیگران بی غمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعقیده ی بی عملکتاب طبیعت در قالب هندسههوش مصنوعی از عروسک بازی کتاب، سفری به تاریخهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر روده بر مغزمغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت سومجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگسندرم کووید طولانینکاتی در مورد تشنجتولترودینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعید نوروز مبارکگلوئونهوش مصنوعی از عروسک تا کمتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دائما بخواناز تکینگی تا مغز، از مغز روزه داری و بیمار ی ام اس فتون های زیستیبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستسیاهچاله ی تولید کنندهنگاه انسان محدود به ادراتوانایی مغز و دیگر اجزای موسیقی هنر مایع استغرور و علمگذر زمان کاملا وابسته به تشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقای موجود زندهداروی سل سپتاساس انسان اندیشه و باور ریه زغالیمغز انسان برای شادمانی طقلب دروازه ی ارتباطبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شساختن آیندهناتوانی در شناسایی چهره تکامل مداومما اشیا را آنطور که هستندپیوند مغز و سر و چالشهای تغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیمدر هم تنیدگی کوانتومی و داصول انجام برخی نرمش ها دراه بی شکستمغز را از روی امواج بشناسقدرت انسان در نگاه به ابعبرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختسردرد میگرننرمشهای مهم برای تقویت عتأثیر نگاه انسان بر رفتامباحث مهم حس و ادراکپروانه ی آسمانیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت سی و ششمادب برخورد با دیگراندرمان ژنتیکی برای نوآوریبنی عباس، ننگی بر تاریخزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش ژنتیک در درمان اختلالرزش عضله یا فاسیکولاسیوبعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقشواهدی از دنیسوان(شبه نئنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر کلام در آیات کلام بمدارک ژنتیکی چگونه انسانآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمخم شدن فضا-زمانبوزون هیگز جهان را از متلزونا به وسیله ویروس ابله نقش رژیم غذایی در رشد و اتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنابع انرژی از نفت و گاز شب سیاه سحر شودکنگره بین المللی سردرد دهمه چیز در زمان مناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد ومزایای شکلات تلخ برای سلآیا هوش ارثی دریافتی از پجهان یکپارچهایا بدون زبان میتوانیم تخبر مهم تلسکوپ هابلاز نشانه ها و آثار درک شددرگیری اعصاب به علت میتوبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان و شناخت حقیقت قسمت چچند جهانیتمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری کجاست قسمت صرع و درمان های آنکیهان خود را طراحی میکندهنر حفظ گرهتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالعه ای بیان میکند اهدآیا جنین انسان، هوشمندی جهان، تصادفی نیستابتذال با شعار دیندنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار مغزی روشی مهم در تشختو پیچیده ترین تکنولوژی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم و ادراک فقط مشاهده ی کتابخانههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز و اخلاقآب، زندگی است(قسمت پنجم)جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز سندرم گیلن باره به دنبال چگونه مولکول های دی ان ایتومورها و التهاب مغزی عامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعامل کلیدی در کنترل کارآگمان میکنی جرمی کوچکی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمتداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در وحل مشکلابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز، از مغز روزه داری سلول های بنیادفروتنی و غروربخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتسیاره ی ابلهاننگاه از بیرون مجموعهتوازن مهمتر از فعالیت زیمیهمانهای ناخوانده عامل مقالاتگذشته را دفن کنتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالحس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای از نخستین داروی ضد چاقیاستفاده از مغز، وزن را کمریواستیگمینمغز انسان رو به کوچک تر شقلب روباتیکبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دساختار فراکتال وجود و ذهنادیدنی ها واقعی هستندتکامل چشمما به جهان های متفاوت خودپیوند اندام از حیوانات بتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیمدر هر سوراخی سر نکناصول توسعه ی یک ذهن کاملرابطه تشنج و اوتیسممغز زنان جوانتر از مغز مرقدرت ذهنبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشسردرد میگرن در کودکانچرا ماشین باید نتایج را پتئوری تکامل امروز در درممجموعه های پر سلولی بدن مپرواز از نیویورک تا لوس آجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت سیزدهمادراک ما درک ارتعاشی است درمان پوکی استخوانبه قفس های سیاهت نناززمان چیستنقش گرمایش آب و هوا در هملزوم سازگاری قانون مجازابعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هوشیشه ی بازالتی و سیلیکوننزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر کپسول نوروهرب بر نمروری بر تشنج و درمان هایآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشخونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت مغز انسان و فدرک فرد دیگر و رفتارهای ابی نهایت در میان مرزهازیباترین چیز در پیر شدننقش زنجبیل در جلوگیری از تفاوتهای جنسیتی راهی برامنابع انرژی از نفت و گاز شبیه سازی میلیون ها جهان کنگره بین المللی سردرد دهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسمومیت دانش آموزان، قماآیا هوش سریعی که بدون احسجهان یکپارچهایا تکامل هدفمند استخدا موجود استاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرختان اشعار زمینبیماری تی تی پیهوشمندی کیهانزبان و شناخت حقیقت قسمت اچند جهانیتمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضرورت زدودن افکارکیهانِ هوشیارِ در حال یاهنر رها شدن از وابستگیتاثیر درجه حرارت بر عملکمعماری، هندسه ی قابل مشاآیا جهان ذهن و افکار ما مجهش های ژنتیکی مفید در ساابداع دی ان ای بزرگترین ددندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار عصب و عضلهتو آرامش و صلحیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم و روحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکجای مغز مسئول پردازش تجهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز و اخلاقآثار باستانی تمدن های قدجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس سندرم پیریفورمیسچگونه میتوان با قانون جنتومورهای نخاعیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قعادت همیشه خوب نیستگنجینه ای به نام ویتامین هوش مصنوعی از عروسک تا کمتروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اساز تکینگی تا مغز، از مغز روزهای سختفرگشت و تکامل تصادفی محض بخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازسیاره ابلهاننگاه از دور و نگاه از نزدتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمیوتونیک دیستروفیتاثیر ویتامین دی بر بیماگربه شرودینگر و تاثیر مشتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت 67ابزارهای دفاعی و بقای موداروی ضد چاقیاستفاده از هوش مصنوعی در ریاضیات یک حس جدید استمغز انسان رو به کوچکتر شدقلب را نشکنبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانساختار شبکه های مغزی ثابنادانی در قرن بیست و یکم،تکامل و ارتقای نگاه تا عمما با کمک مغز خود مختاريمپیوند سر آیا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زماندر والنتاین کتاب بدید هماصول سلامت کمررادیوی مغز و تنظیم فرکانمغزهای کوچک بی احساسقدرت عشقبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی سردرد و علتهای آنچرا مغز انسان سه هزار سالتئوری تکامل در پیشگیری و محل درک احساسات روحانیپروتز عصبی برای تکلمجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت ششمادغام میان گونه های مختلدرمان پوکی استخوانبه مغز خزندگان خودت اجاززمان و مکان، ابعاد کیهان نقش پیش زمینه ها و اراده لزوم سازگاری قانون مجازاژنها ، مغز و ارادهنسبت ها در کیهانتاثیر کپسول نوروهرب بر تمرکز هوشیاری، روح یا بدن آنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند خواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز اندرک نیازمند شناخت خویش ابی ذهن و بی روحزیباترین چیز در افزایش سنقش زبان در سلطه و قدرت اتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنابع انرژی از نفت و گاز شبیه سازی سیستم های کوانکنترل همجوشی هسته ای با ههمه چیز، ثبت می شودتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا هشیاری کوانتومی وجودجهان کنونی و مغز بزرگتریایجاد احساساتخدای رنگین کماناز نظر علم اعصاب اراده آزدرد باسن و پا به دلیل کاهبیماری دویکهوشیاری و وجودزبان و شناخت حقیقت قسمت دچند روش ساده برای موفقیتتمدنی قدیمی در شمال خلیج منبع هوشیاری کجاست قسمت ضررهای مصرف شکر و قند بر کیست هیداتید مغزهنر، پر کردن است نه فحش دتاثیر درجه حرارت بر عملکمعنی روزهآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار هوش در حال ارتقا ازدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزاسفرنامه سفر به بم و جنوب نوبت کودکانتو افق رویداد جهان هستیتو انسانی و انسان، شایستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم به ما کمک میکند تا موکرونا چه بر سر مغز می آورهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز و سیر تکامل ان دلیلی آرامش و دانشجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحسندرم پس از ضربه به سرچگونه مغز پیش انسان یا همتومورهای ستون فقراتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قعادت کن خوب حرف بزنیگویید نوزده و ایمنی ساکتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتری فلوپرازینافتخار انسانحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز، از مغز روش مقابله مغز با محدودیفراموش کارها باهوش تر هسبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاسسیاره ابلهاننگاه از درون مجموعه با نگتوسعه برخی شغل ها با هوش میگرن و پروتئین مرتبط با صفحه اصلیگزیده ای از وبینار یا کنفتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت 74ابعاد و نیازهای تکاملیداروی ضد تشنج با قابليت تاستفاده از انرژی خلاریسدیپلام تنها داروی تایمغز ایندگان چگونه استقیچی ژنتیکیبرخی نرمش های گردنواکسن سرطانسازگاری با محیط بین اجزانازوکلسینتکامل و ریشه ی مشترک خلقتما بخشی از این جهان مرتبطپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساسات کاذبدر یک فراکتال هر نقطه مرکاضطراب و ترسراز تغییرمغزتان را در جوانی سیم کشقطار پیشرفتبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان سردرد تنشنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تئوری جدید، ویران کردن گمحل درک احساسات روحانی دپرورش مغز مینیاتوری انساجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت شصت و هشتادغام دو حیطه علوم مغز و درمان ام اس(مولتیپل اسکلبه نقاش بنگرزمان و صبرنقش آتش در رسیدن انسان بهلزوم عدم وابستگی به گوگل ژنهای مشترک بین انسان و ونسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر کپسول نوروهرب بر سمرکز حافظه کجاستآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دخواب سالم عامل سلامتیارتباط شگفت انگیز مغز اندرک و احساسبی شرمیزیر فشار کووید چه باید کرنقش زبان در سلطه و قدرت اتقلید از روی طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز شبکه های مصنوعی مغز به درکنترل جاذبههمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر گیاهخواری بر رشد و مسئول صیانت از عقیده کیسآیا واکنش های یاد گرفته وجهان کاملی در اطراف ما پرایرادهای موجود در خلقت بخدایی که ساخته ی ذهن بشر از نظر علم اعصاب اراده آزدردی که سالهاست درمان نشبیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیزبان و شناخت حقیقت قسمت سچندین ماده غذایی که ماننتمرکز و مدیتیشنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضررهای شکر بر سلامت مغزکیست کلوئید بطن سومهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر درجه حرارت بر عملکمعادله ها فقط بخش خسته کنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تسفری به آغاز کیهاننور درونهر جا که جات میشه، جات نیسقوط درون جاذبه ای خاص، چنورون هاي مصنوعی می توانتو با همه چیز در پیوندیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم بدون توقفکریستال هاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز کوانتومیآرامش و سکونحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی فلج نخاعی با الکترودهای بحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایسندرم سردرد به دلیل افت فچگونه هموساپينس بر زمین توهم فضای خالیمنبع خواب و رویاعادت کردن به نعمتگوشه بیماری اتوزومال رسسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان رحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس واز تکامل تا مغز از مغز تا روش های صرفه جویی در ایجافراموشی همیشه هم بد نیستبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک مسیر آفرینش از روح تا مغز نگاه حقیقی نگاه به درون اتوصیه های سازمان بهداشت میگرن سردردی ژنتیکی که بسوالات پزشکیگزارش یک مورد جالب لخته وتشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتحس و ادراک قسمت 75ابعاد اضافه ی کیهانداروی ضد تشنج با قابليت تاستفاده از سلول های بنیاریشه های مشترک حیاتمغز ابزار بقای برتر مادیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادستم با شعار قانون بدترین نباید صبر کرد آتش را بعد تکامل ابزار هوش ، راه پر ما تحت کنترل ژنها هستیم یپیوندی که فراتر از امکانثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابدر کمتر از چند ماه سوش جداطلاع رسانی اینترنتیراست دستی و چپ دستیمغزتان را در جوانی سیمکشلمس کوانتومیبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندسردرد سکه ایچرا ویروس کرونای دلتا واتا 20 سال آینده مغز شما به محدودیت چقدر موثر استپرتوهای صادر شده از سیاهجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت شصت و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان تومورهای مغزی با ابه نقاش بنگرزمان واقعیت است یا توهمنقش انتخاب از طرف محیط، نبعد از کرونامقاومت به عوارض فشار خون شکل های متفاوت پروتئین هژنهای هوش ، کدامندنشانه های گذشته در کیهان تاثیر کپسول نوروهرب بر سمرکز حافظه کجاستآیندهایمان به رویاخواب سالم عامل سلامتی و یارتباط غیرکلامی بین انسادرک کنیم ما همه یکی هستیمبی عدالتی در توزیع واکسن زیرفون داروی ضد ام اسنقش سجده بر عملکرد مغزتقلید از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز شبکیه های مصنوعیکندر در بیماریهای التهابهمیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر انتخاب از طرف محیط مسئولیت جدیدآیا یک، وجود داردجهان پیوستهاکسی توسین و تکامل پیش اخسته نباشی بابااز واقعیت امروز تا حقیقتدرس گرفتن از شکست هابیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیزبان جانسوزنه به اعدامتمرکز بر هدفمنبع هوشیاری کجاست قسمت طلای سیاهکاهش مرگ و میر ناشی از ابهورمون شیرساز یا پرولاکتتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه های هر روزهآیا خداباوری محصول تکاملجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلباهوش ترین و با کیفیت تریباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر سلول های بنیادینورون های ردیاب حافظهتو با باورهایت کنترل میشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم در حال توسعهکریستال زمان(قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحق انتخابابزار بقا از نخستین هماندانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتفلج بل، فلجی ترسناک که آنبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه هوشیاری خود را توستوهم فضای خالی یا توهم فضمنتظر نمان چیزی نور را بهعادت دادن مغز بر تفکرگوشت خواری یا گیاه خواریهوش مصنوعی به کمک هوش طبیترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو حوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از داروی فامپیریدین یا نورلاز تکامل تا مغز، از مغز تروش هایی برای جلوگیری از فرایند پیچیده ی خونرسانیبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار سیستم تعادلی بدننگاه دوبارهتوصیه های غیر دارویی در سمیگرن شدید قابل درمان اسپیامهای کاربرانگشایش دروازه جدیدی از طرتصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت چهلابعاد بالاترداروی ضد تشنج توپیراماتاستفاده از سلول های بنیارژیم های غذایی و نقش مهم مغز ابزار برتر بقاقانون مندی نقشه ژنتیکی مبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانستم، بی پاسخ نیستنبرو و انرژی مداومتکامل جریان همیشگی خلقتمانند آب باشپیوستگی همه ی اجزای جهانثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگدر آرزوهایت مداومت داشتهاطلاعات حسی ما از جهان، چرجزخوانی هایی که امروز بمغط یک گیرنده استلوب فرونتال یا پیشانی مغبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانسردرد عروقی میگرنچرا پس از بیدار شدن از خوتا بحر یفعل ما یشامحدودیت های حافظه و حافظآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت شصت و ششارتوکين تراپی روشی جديد درمان تشنجبه نادیدنی ایمان بیاورزمان پلانکنقش اتصالات بین سلولهای بعد از کرونا دلخوشی بیهومقابله ی منطقی با اعتراضشکل پنجم مادهژنهای حاکم بر انسان و انسنشانه های پروردگار در جهتاثیر کتامین در درمان پامرکز خنده در کجای مغز استآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه خواب عامل دسته بندی و حفطارتروز یا خوردگی و التهادرک احساسات و تفکرات دیگبیمار 101 ساله، مبتلا به سزیرک ترین مردمنقش غذاها و موجودات درياتقویت استخوان در گرو تغذمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت مغز و کیهانکوچ از محیط نامناسبهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر احتمالی عصاره تغلیمسئولیت در برابر محیط زیآیا کیهان می تواند یک شبیجهان پیوستهاگر فقط مردم میفهمیدند کخطا در محاسبات چیزی کاملاز کجا آمده ام و به کجا میدست آسمانبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستزبان ریشه هایی شناختی اسنه جنگ و نه خونریزیتمساح حد واسط میان مغز کومنبع هوشیاری کجاست قسمت طوفان فقر و گرسنگی و بی سکاهش التهاب ناشی از بیماهوش فوق العاده، هر فرد استاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی علمآیا دلفین ها می تواند از جهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به سلول های بنیادی منابع و انوروپلاستیسیتی چیستتو باید نیکان را به دست بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم راهی برای اندیشیدن اکریستال زمان(قسمت دوم)هوش مصنوعی از عروسک بازی تاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای رحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماندانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خدافلج خواببحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه واکسن کرونا را توزتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منحنی که ارتباط بین معرفعارضه جدید ویروس کرونا سگیلگمش باستانی کیستهوش مصنوعی به شناسایی کاترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از داروی لیراگلوتیداز تکامل تا مغز، از مغز تروش هایی ساده برای کاهش افرایند تکامل و دشواری هابرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقسیستم دفاعی بدن علیه مغز نگاهی بر قدرت بینایی دراتوصیه هایی در مصرف ماهیمیدان مغناطيسي زمین بشر سایتهای دیگرپمبرولیزوماب در بیماری چتصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتفاق و تصادفدارویی خلط آوراستفاده از سلول های بنیارژیم های غذایی و نقش مهم مغز از بسیاری حقایق می گرقانون گذاری و تکاملبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه استون فقرات انسان دو پا جلچت جی پی تیتکامل داروینی هنوز در حاماه رجبپیام های ناشناخته بر مغز جلوتر را دیدنانرژی تاریکحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد در آسمان هدیه های نادیدناطلاعاتی عمومی در مورد مرحم مصنوعینقش قهوه در سلامتیلوتیراستامبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می توسرعت فکر کردن چگونه استچرا ارتعاش بسیار مهم استتابوهای ذهنیمخچه فراتر از حفظ تعادلآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک سی و هفتمارتباط میکروب روده و پاردرمان جدید ALSبه هلال بنگرزمان به چه دلیل ایجاد میشنقش تیروئید در تکامل مغزبعد از کرونا دلخوشی بیهومقابله با کرونا با علم اسشکست حتمیکل اقیانوس در یک ذرهنظام مثبت زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ چیستآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت اولدرک تصویر و زبان های مخلتبیماری های مغز و اعصاب و زیست شناسی کل در جزء فراکنقش غذاها و موجودات درياتقویت حافظه یا هوش مصنوعمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت مغز با کیهان مادیکوچک شدن مغز از نئاندرتاهمیشه داناتر از ما وجود دتاثیر ترکیبات استاتین (سمستند جهان متصلآیا گذشته، امروز وآینده جهان پر از چیزهای اسرار آاگر میدانی مصیبت بزرگتر خطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انسادستورالعمل مرکز کنترل بیبیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به زبان شناسی مدرن در سطح سلچه زیاد است بر من که در ایتنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست قسمت طوفان زیباییکاهش حافظه هرچند فرایندیهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی علم در کنترل کرونآیا دلفین ها میتوانند باجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر م