دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ظهور امواج مغزی در مغز مصنوعی یا مغزواره چند قدم تا هوشیاری

ظهور امواج مغزی در مغزواره: چند گام تا هوشیاری؟
https://t.ly/mD7zg

نوروسافاری|برای نخستین بار، بافت مغزیِ رشدیافته در آزمایشگاه، فعالیت الکتریکی را به صورت خودبخودی، به نمایش گذاشت، که به صورت تکان دهنده ای، به فعالیت مغزی انسان به ویژه مغز نوزادان زودرس شباهت دارد. این یافته ی بزرگی است که امکاناتی را برای مطالعه ی مراحلتوسعهدرمان بیماری های مغزی فراهم می کند. این یافته همچنین تعدادی از دانشمندان را دچار احساس تردید کرده است.

این مغزهای رشد یافته در آزمایشگاه با نام اُرگانوئید شناخته می شوند- اندام واره یا ارگانوئید، نسخه ایمینیاتوری و ساده شده از اندام هاست که به صورت سه بعدی در آزمایشگاه رشد یافته اند و برای اهداف تحقیقاتی همچون آزمایش پاسخ های دارویی یا رشد سلولی تحت شرایط نامساعد و معین، به کار می روند.

به نقل از ساینس آلرت، این تحقیق- که ابتدا در کنفرانسی در نوامبر ۲۰۱۸ ارائه شده- اکنون در آن تجدید نظر شده و در مجله ی Stem Cell به چاپ رسیده است. آلیسون موتری، دانشمند علوم اعصاب از دانشگاه کالیفرنیا- سن دیگو، می گوید:

سطحی از فعالیت عصبی- که شاهد آن هستیم- در محیط آزمایشگاه، بی سابقه است. ما به داشتن مدلی- که بتواند عملاً مراحل اولیه ی یک شبکه ی عصبی بسیار پیچیده را فراوری کند- یک گام نزدیک تر هستیم.
(هوشیاری، شامل خودآگاهی و آگاهی نسبت به دیگر موجودات است و از تعریف های دشوار دانشمندان فلسفه و روانشناس و علوم مغز و اعصاب بوده است. در حقیقت، تعریف مشخصی از هوشیاری و آگاهی نیست بلکه خودآگاهی، به عنوان بخشی از آگاهی، فرایندی درونی و حضوری است.

شناخت ما از خود، سرآغاز همه شناخت هاست.

من چون هستم، میبینم و اگر شناخت نسبت به خود و موجودیت خود نباشد، بقیه رفتارهایی- که منسوب به من است- نامفهوم میشود.

خودآگاهی به عنوان منبع شناخت و معرفت محیط، از رازهای عالم است زیرا آگاهی از خود، بیرون از ما نیست تا بتوانیم آن را زیر لمس و نگاه خود درک کنیم و بشناسیم، بلکه درون ماست. ما میتوانیم همه اشیای بیرون از خود را از ریزترین تا درشت ترین آنها، بشناسیم. شناخت از خود و خودآگاهی، هرچند به نظر میرسد امری بدیهی و واضح است، ولی با وجود بدیهی بودن، تعریف آن برای دیگران، دشوار است. تعریف آگاهی هرچند دشوار است ولی مشخص است، نتیجه من و خود میباشد.)

موتری چند سالی است که در آزمایشگاهش ارگانوئید های مغزی را پرورش می دهد، اما این اولین باری است که او و تیم همراهش چیزهای شبیه به فعالیت مغزی انسان را مشاهده کرده اند. آنها ارگانوئیدهای مورد بحث را از سلول های بنیادی پرتوان انسان، یا سلول هایی بنیادی- که می توانند به هر نوع دیگری از سلول ها تبدیل شوند- رشد دادند. آنها این [الواح] سفید را- که منظور سلول های بنیادی است- تحریک کردند تا به سمت نوعی از سلول رشد کنند که قشر مخ را می سازند- ناحیه ای از مغز که مسئول موارد مهمی همچون حافظه، ادراک، شناخت، تفکر و پردازش حسی است.

صدها عدد از این مغز های بسیار کوچک در کشت سلولی، طی یک دوره ی ده ماهه، رشد داده شدند؛ و این، همراه با آزمونهایی است تا اطمینان حاصل شود ژن های صحیحِ مربوط به رشد مغز بیان می شوند. محققان همچنین به صورت مستمر اندام [واره] ها را توسط دستگاه برق نگاری مغزی (الکتروآنسفالوگرافی) زیر نظر داشتند.

شش ماه بعد، مجله ی نیچر گزارش می دهد که مغزواره ها یعنی قشر مخ نارسی- که برای بقا در محیط واقعی مناسب نیست- فعالیت الکتریکی پرتوانی را نشان داده اند- بسیار بیشتر از چیزی که این تیم در گذشته ثبت کرده بود.(این فعالیت الکتریکی، نشان دهنده فعالیت الکتریکی مغز است و نشانه هوشیاری و آگاهی نیست. همانطور که بیان شد هوشیاری و آگاهی، تعریف خاصی برای بیان آن به دیگران ندارد و هرچند در ذهن خود فرد واضح است، بیان آن برای دیگران دشوار است. هوشیاری به معنی فعالیت مغزی نیست و این فعالیت در مغز حیوانات هم هست. آگاهی از جمله خودآگاهی و آگاهی نسبت به دیگر موجودات، نتیجه من درون ماست و این من نتیجه مغز نیست هرچند مغز به عنوان واسطه ای در آگاهی، در مرتبه ای پایین تر از من و نفس نقش دارد. مشخص است من به عنوان یک شخصیت حقیقی، وابسته به سن و میزان فعالیت نورون ها مثلا کم یا زیاد شدن فعالیت مغز و امواج الکتروانسفالوگرافی، نیست. مثلا اینطور نیست که با کم یا زیاد شدن فعالیت مغزی و یا پیر شدن، میزان احساس ما به من تغییر کند و این احساس به من، در تمام زندگی فرد ثابت است.

در حقیقت آگاهی فرایندی است که نتیجه من درون است و این من هم نتیجه عالم مادی و فعالیت های الکتریکی نیست بلکه در سطحی فراتر از این فعالیت هاست. بله ممکن است بگوئیم این فعالیت های الکتریکی گاهی نتیجه مناست همانطور که میتوانیم بگوئیم فعالیت های مغزی ما در بسیاری موارد، نتیجه خواست و اراده ماست. در آزمون هایی هم ک

ه برای بررسی اراده

و خواست انسان به وسیله دانشمندان نوروساینس، انجام شده است هرچند بخشی از فعالیت الکتریکی مغز، قبل از تصمیم آگاهانه است، ولی نقش اراده فرد در ورود به آزمایشگاه و تصمیم او برای انجام آزمایش نباید نادیده گرفته شود.

(توصیه میشود به مباحث و آزمون های اراده آزاد در انسان، در تدریس دکتر توفیق مسرور در همین کانال، مراجعه شود.)

از سوی دیگر اگر عالم مادی از جمله مغز را نتیجه و محصول انفجار بزرگ بدانیم خود انفجار بزرگ و تفاوت های کوانتومی ایجاد کننده آن، نیازمند علتی دیگر است و این علت، در جایی است که قوانین مادی فیزیک عالم ما در آنجا منهدم میشود یعنی هرچند علت ایجاد عالم مادی ما ازجمله مغز، وجودی حقیقی دارد ولی در جایی مانند عالم ما یا زمان و مکان و قوانین آن، قابل تصور نیست

یا میتوانیم ان را جهانی متفاوت از جهان ما و یا جهانی موازی با جهان خود تصور کنیم.

(هستي هاي متعدد و هستی از بي چیزی

قبلا دیدیم که محاسبه ثابت کیهانی و تفسیر آن، نیازمند فرض چند کیهانی است

ولی تعدد کیهان ها، دری را در برابر اين برهان می گشاید که میگوید پایه و اساسی- که تفسیر هستی از بي چیزی را تفسیر میکند- تفاوتهای کمی(کوانتومي) خلأ است

و با فرض تعدد هستی ها و با تاثیراتی- که از کیهان ها عبور میکند- علت يابي این تفاوتها ممکن شده است و این، منطقی تر و عقلانی تر از بي علتی اي است که مکانيک کوانتومی بنا می سازد.

و به این ترتيب این فرضیه- که چیزی از بی چیزی ایجاد شود- از اساس، منهدم میشود و چیزی از بي چیزی اصلا وجود ندارد.

علاوه بر این، پیش از هر چیز، فضایی هر چند بسیار کوچک، باید برای آن وجود داشته باشد، تا در این فضا تفاوتهای کوانتومی خلأ یافت شود.

کسانی- که محاسبه ثابت کیهانی را با مساله هستی های متعدد تفسیر میکنند- اینطور فرض میکنند که همه این هستی ها در یک سطح هستند و این هستيها همه اش به اصلی واحد باز میگردد یا آنطور که همیشه آن را تصور می کنند مانند حباب هايي است كه از دیگ در حال جوشیدن، بیرون میزند!

و ما میتوانیم تصور کنیم- و این اعتقاد ما هم هست- که هستی ها متعدد است ولي در سطوحی مختلف، متعدد هستند و برخی از این سطوح از برخی سطوح دیگر منشأ میگیرد.

بله پائینترین سطح(عالم ماده و هر چیز درون آن از جمله مغز)، از هستی ای با سطح بالاتر از آن(عالم نفس یا من)، منشأ میگیرد و این هستی ها برخيشان بر برخی دیگر تاثیر میگذارند.

و بر اساس این فرضیه، میتوانیم ظهور تفاوتهای کوانتومی در خلا را در مورد هستی خودمان، علت یابی کنیم ولی میتوانیم محاسبه و ثبت ثابت کیهانی را تفسیر کنيم مگر آنکه کسي وجود داشته باشد که برای محاسبه آن، اقدام کند و او هدفش ایجاد کیهان باشد

و به این ترتیب وجود خدایی که خواستش ایجاد ماست، مشخص میگردد.

و از نظر علمی چیزی وجود ندارد تا این فرضيه را ترجیح دهد که هستی هاي متعدد در یک سطح واحدی است و علیه نظری باشد که ما فرض کرديم و نظریه ما مطرح میکند این هستی ها در سطح واحدی نیستند.

بلکه شايد تفاوتهای کوانتومی در فضا این فرض را ارجح بداند که هستی ها در سطوح مختلف هستند زیرا این مقادیر، نمادی از ذرات اولیه ای هستند که هستی ما از آنها صادر شده است.

پس وقتی مقادير و ذرات، از تاثیر هستی دیگری باشد، تاکید میشود ناشی از تاثیر هستی ای هست که کیهان ما از آن صادر شده است.

و این تایید میکند که هستی های متعدد در یک سطح و از یک اصل نیستند بلکه در سطوح مختلفی هستند و برخی از آنها از برخی دیگر منشأ میگیرد و هر هستی، محل صدوري دارد که از هستی های دیگر متفاوت است.

و به این ترتیب هر هستی، شؤون آفرینش و وجود و ترکیبی دارد که مختلف است و این، هستی های متعدد را برای تفسیر ثبت ثابت کیهانی، ناشايست میکند.

و به عنوان نمونه، برای روشن شدن مطلب:

اگر همه هستی های متعدد با تفاوتهای کمی(کوانتومی) فضا و ذرات اوليه، مانند آنهایی که هستی ما از آنها آغاز شده است، آغاز شده بود در آن زمان میشد گفت، هستی های متعدد با همه مجموعه اش برای علت یابی ثبت ثابت کیهانی در هستی ما کافی است اما اگر همه هستی از هستی های متعدد به صورتی متفاوت- که متناسب با سطح آن است- آغاز شده باشد، مانند این که مثلا از چیزی کاملا متفاوت از ذرات نیرو یا ماده، تشکیل شده باشد در آن وقت، این هستی ها همه شان برای علت یابی ثبت ثابت هستی، مناسب نیست زیرا مجموعه واحدی- که مستقیما از اصلی مشترک تشکیل شده باشد- نیستند.
کتاب توهم بی خدایی احمد الحسن

دانلود کتاب از سایت زیر
www.almahdyoon.co
)

در تحلیلها، الگوهای به دست آمده از اورگانوئید، به فعالیت سازمان یافته و قابل پیش بینیِ مغز یک بزرگسال، شباهت زیادی نداشت، اما دربردارنده ی شباهت به نوع متفاوتی از فعالیت مغزی بود.(آغازی از امواجی- که مانند دیگر اجزای عالم هستی و مادی، نشان دهنده علتی فرا

تر از عالم مادی است. و توسعه این امواج و بهبود آن، به سوی امواج قدرتمند تر و بالغتر، باز نشانه علتی غیر مادی است زیرا علل مادی و انفجار بزرگ و تفاوت های کوانتومی، گویای کامل عوامل ایجاد کننده آن نیست.

این امواج، محصول و نتیجه ی علل فرامادی است و من یا نفس با توجه به فرامادی بودن و قرار گیری آن، در نزدیک ترین سطح به عالم مادی، میتواند بهترین علت ایجاد کننده آن باشد ولی تجلی این موجود بالاتر از ماده، در اجسام، خودش تابع محدودیت های مادی عالم ماست یعنی این امواج، محصول من یا نفس است و علت آنکه فعلا به صورت ناقص و مانند امواج مغزی نوزاد نمود یافته است علتش همان تجلی نفس به صورت مراحل تکاملی از نوزاد تا انسان بالغ است.

این نوزاد تازه متولد شده، هر چند سازنده من و آگاهی نیست ولی نمایشی از نوزادی است که در آینده میتواند ظرفی برای نفس انسانی باشد.)

فعالیت [اُرگانوئید ها] با انفجارهای پرآشوب فعالیت همزمان شده ی مغزی نوزادان زودرس، الگوی مشترکی داشت. این محققان در مقاله ی خود نوشتند:

با این که فعالیت شبکه ای [ثبت شده] از ارگانویید ها پیچیدگی زمانیِ کاملی را- که در بزرگسالان دیده شده است- نشان نمی دهد، اما الگویی [که درمیان] دوره های متناوب آرامش و رویدادهای همزمان شده ی شبکه ای [قرار دارد]، شبیه به علامت الکتروفیزیولوژیکیاست که در EEG نوزادان زودرس انسان ظاهر می شود.

این دقیقا همان [الگو] نبود اما یک مدل یادگیری ماشین- که در ارتباط با نشانه های EEG نوزادان زودرس آموزش داده شده است- توانست [در الگوهای ارگانوییدها]، خصوصیات مشترکی را با توالی زمانی رشدی نرمال [در مغز نوزادان] شناسایی کند. پس از گذشت ۲۸ هفته، به نظر می رسید ارگانوئید ها روی همان نقطه بردار رشدی باشند که یک نوزاد زودرس در همین سن [در آن قرار دارد].

هوشیاری در ظرف کشت سلولی!

اندام واره های مغزی کاملاً مشابه قسمت های مغز واقعی انسان نیستند- نه تنها [در شمار نورونها] کاهش یافته و ساده شده اند؛ بلکه فاقد سایر نواحی مغزی برای برقراری ارتباط هستند. آن ها همچنین به گونه ای مهندسی شده اند تا [در تولید] نوعی پروتئین- که برای عملکرد طبیعی نورون ها ضروری است- ناکارآمد باشند.

اما از آنجا که دسترسی به مغز نوزادان نارس ساده نبوده و مغز بزرگسالان نیز بسیار پیچیده است، این ارگانوییدها می توانند در جهت شناخت بهتر رشد مغز، نمایانگر یک گام به جلو باشند.

محققان نوشتند:

با این که ما مدعی یکسان بودن کارکردی بین ارگانوییدها و قشر کامل نوزاد نیستیم، اما نتایج کنونی، اولین قدم به سمت یک مدل مصنوعی آزمایشگاهی است که برخی از پویایی های نوسان مکانی- زمانیِ پیچیده ی مغز انسان را قابل بررسی می کند.

محققان به تلاش بیشتر در راستای پرورش مغزواره ها ادامه خواهند داد تا ببینند آیا آنها به رشد کردن تا بلوغ ادامه می دهند [یا نه]. اما سایرین واقعا در مورد نزدیک شدن به ایجاد هوشیاری در ظرف کشت سلولی، در محیط آزمایشگاهی بسیار نگران هستند. تاکنون هیچ یک از مغزواره ها علامتی از هوشیاری نشان نداده اند، اما چون آزمایش ها ادامه می یابند، میتواند ممکن شود.

کریستف کُخ، دانشمند علوم اعصاب از مؤسسه ی علوم مغزی آلن واقع در سیاتل، زمانی که تحقیق در سال ۲۰۱۸ ارائه شد به نیچر گفت:

هرچه که [ارگانویید ها از لحاظ رشدی] به نوزاد زودرس نزدیک تر شوند، آنها بیشتر باید نگران باشند.

با در نظر گرفتن طراحی های محتاطانه ای [که روی] ارگانوییدها داشته اند تا عملکرد طبیعی را در آنها ایجاد کنند، در مرحله ی فعلی این محققان احساس نگرانی نمی کنند. البته اگر هریک از ارگانویید ها نمایش علایم هوشیاری را آغاز کنند، محققان توقف پروژه را در نظر خواهند گرفت.

(تولید جسم به گونه ای که بتواند ظرفی برای روح و نفس باشد، چیز شگفت انگیزی نیست. ولی تولید جسم به صورت مجسمه ای گلین و دمیدن روح در آن چیزی غریب است!

در حالی که میدانیم کاشتن یک سلول تخم در محیط مناسب رشد، خیلی راحت میتواند طی گذراندن مراحل تکاملی، به یک نوزاد کامل و بعدا انسان کامل تبدیل شود، ساختن مغز هم از یک تک سلول، اگر از فرآیندهای آرام تکامل گذشته باشد، چیز شگفتی نیست.

ساخته شدن یک انسان از یک سلول ساده، محدود به قرار دادن آن در رحم مادر نیست و میتوان کاشت سلول تخم را در رحم زن دیگر یا حتی در رحم مصنوعی آزمایشگاه انجام داد و حتی میتوان از سلولهای بنیادی، اندام های مختلف از جمله مغز ساخت و چون مغز واسطه پیوند نفس و روح با جسم مادی است، کاملا مورد انتظار است با تکامل و توسعه این اندام واره های مغزی، بتوان پیوند آن را با نفس هم دید.
باید منتظر بود.

اما چرا تولید این اندام واره ها مهم است؟

امروز به دلیل پیشرفت تکنولوژی و بهداشت، انسان توانسته است بسیاری از فرآیندهای انتخاب طبیعی را از سر راه بردارد مثلا قبلا افراد ضعیف یا معلول، تحت شرایط سخت زندگی

از بین می رفتند ولی امروز به خاطر پیشرفت های درمانی، میتوانند سالها زندگی کنند و صاحب فرزند شوند، پس تکامل موجود زنده از جمله تکامل مغز، یکی از ارکان مهم خود یعنی انتخاب طبیعی را از دست داده است.

راهی- که امروز برای تکامل موجودات زنده از جمله مغز آنها باقی مانده است- استفاده از جهش های ژنتیکی در تولید مغز بزرگتر از جمله مغز مصنوعی بزرگتر است و اگر سدهای تکنولوژیک موجود برای تولید این مغزها از بین برود در آینده نزدیک شاهد افزایش اندازه مغز به روش مصنوعی خواهیم بود.

البته بزرگ شدن مغز مشکلات خاص خود را دارد که در مقاله بعدی مفصلا به آن خواهیم پرداخت.
https://t.ly/mD7zg
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوازن مهمتر از فعالیت زیجواب دانشمند سوال کننده درمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایلایو دوم دکتر سید سلمان فاخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانبیماری تی تی پیمغز انسان برای ایجاد تمدکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاحمایت از طبیعتدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتمنابع انرژی از نفت و گاز ارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی بارداری بدون رحممغز حریص برای خون، کلید تکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت هجدهمروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حامنبع هوشیاری کجاست قسمت ارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش گرمایش آب و هوا در همگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجااینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکنیکی تا مغز از مغز تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبرخی نرمش های گردننقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم پمبرولیزوماب در بیماری چخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستاگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسوقتی فهمیدی خطا کردی برگبررسی علل کمر درد در میانچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر درجه حرارت بر عملکدژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز- از مغز مباحث مهم حس و ادراکواکنش به حس جدیدتفاوتهای جنسیتی راهی براتری فلوپرازینداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دفلج خواب چیستابزار بقای موجود زنده از نخستین روبات های زنده ی جاستیفن هاوکینگ در تفسیر مرکز خنده در کجای مغز استورزش هوازی مرتب خیلی به قتنفس هوازی و میتوکندریتغییرات تکاملی سر انسان در هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق قیچی ژنتیکیابزارهای بقای موجود زندهنزاع بین علم و جهل رو به پبه بالا بر ستارگان نگاه کمشاهده گر جدای از شیء مشاژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسجاذبه و نقش آن در شکلگیریدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهلبخند بزن شاید صبح فردا زاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینبیماری دویکمغز انسان برای شادمانی طکووید نوزده و خطر بیماری تکامل داروینی هنوز در حاحوادث روزگار از جمله ویردرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسرنوشتمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی بازگشت از آثار به سوی خدامغز زنان جوانتر از مغز مرکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر ویتامین دی بر بیماحس و ادراک قسمت هشتمرویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبحثی درباره احساسات متفانقش پیش زمینه ها و اراده گویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر گیاه خواری بر رشد وحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش ااینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز و از مغز هیچگاه از فشار و شکست نتربرخی یونها و مولکول های منقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکپنج اکتشاف شگفت آور در موخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت راپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر ویتنام نوعی کرونا ویروس بزرگ شدن مغز محدود به دورنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر درجه حرارت بر عملکدژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز- از مغز مجموعه های پر سلولی بدن مواکسن های شرکت فایزر آمرتقلید مرحله ای نسبتا پیشتری فلوپرازینداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سفلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقای موجود زنده از نرمش های مفید برای درد زااستخوان های کشف شده، ممکمرگ چیستورزش هوازی ، بهترین تمریتنفس هوازی و میتوکندریثبت امواج الکتریکی در عصدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزارهای بقای از نخستین نشانه های گذشته در کیهان به خودت مغرور نشومشاهده آینده از روی مشاهژنها ، مغز و ارادهتوسعه برخی شغل ها با هوش جدایی خطای حسی استدرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهانلرزش ناشی از اسیب به عصباختلال خواب فرد را مستعد هندسه در پایه ی همه ی واکبیماری دیستروفی میوتونیمغز انسان برای شادمانی طکودک ایرانی که هوش او از تکامل زبانحافظه و اطلاعات در کجاست دستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی بازگشت به ریشه های تکاملمغزهای کوچک بی احساسکتاب زیست شناسی باورتاثیر ویروس کرونا بر مغز حس و ادراک قسمت پنجمرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین همنبع هوشیاری کجاست قسمت از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی در کامپیوترهابحثی درباره احساساتی غیرنقش آتش در رسیدن انسان بهگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر گیاه خواری بر رشد وخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامایندرالطلای سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تهیپرپاراتیروئیدیسمبرخی اثرات مضر ویتامین دنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکپوست ساعتی مستقل از مغز دخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج ویتامین E برای فعالیت صحبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر درجه حرارت بر عملکدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدابزار بقا از نخستین همانچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز- از مغزتمحل درک احساسات روحانیواکسن کووید 19 چیزهایی که تقلید از روی طبیعتتسلیم شدن از نورون شروع مداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقای موجود زنده از نرمش های مفید در سرگیجهاستروژن مانند سپر زنان دمرگ و میر پنهانورزش و میگرنتنفس بدون اکسیژنجمجمه انسان های اولیهدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزارهای دفاعی و بقای مونظام مثبت زندگیبه زودی شبکه مغزی به جای مطالعه ای بیان میکند اهدمعنی روزهژنهای مشترک بین انسان و وتوصیه های سازمان بهداشت جریان انرژی در سیستم های درک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهانلرزش عضله یا فاسیکولاسیواختلال در شناسایی حروف و هوموارکتوس ها ممکن است دبیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز انسان رو به کوچک تر شکودکان میتوانند ناقل بی تکامل زبانحافظه و اطلاعات در کجاست ذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلامنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی بازخورد یا فیدبکمغزتان را در جوانی سیم کشکتاب، سفری به تاریختاثیر ژنها بر اختلالات خحس و ادراک قسمت بیست و چهرویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبخش فراموش شده ی حافظهنقش انتخاب از طرف محیط، نگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر گیاه خواری بر رشد وخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی اختلالات عصبی مثانهنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکپیموزایددفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی ویتامین E در چه مواد غذایبزرگترین خطایی که مردم منوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر رو ح و روان بر جسمدانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماننگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز، از مغز محل درک احساسات روحانی دواکسن کرونا و گشودن پنجرتقویت استخوان در گرو تغذتشنج چیستداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند فیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقای موجود زنده از نرمشهای مهم برای تقویت عاسرار بازسازی اندام هامرگ انتقال است یا نابود شورزش بهترین درمان بیش فعتو یک جهان در مغز خودت هسجنسیت و تفاوت های بیناییدر درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیقانون جنگلاتفاق و تصادفنظریه ی تکامل در درمان بیبه زیر پای خود نگاه نکن بنظریه ی تکامل در درمان بیبوزون هیگز چیستمعادله ها فقط بخش خسته کنژنهای هوش ، کدامندتوصیه های غیر دارویی در سجریان انرژی در سیستم های درک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهانلزوم سازگاری قانون مجازااختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی می تواند بر احبیماریهای تحلیل عضلانی امغز انسان رو به کوچکتر شدکودکان خود را مشابه خود تتکامل زبان انسان از پیشیحافظه و اطلاعات در کجاستذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می منابع انرژی از نفت و گاز ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی بازسازي مغز و نخاع چالشی مغزتان را در جوانی سیمکشکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کلام در آیات کلام بحس و ادراک قسمت بیست و یکرویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش اتصالات بین سلولهای گیلگمش باستانی کیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی بیماری ها که در آن بنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکپیموزایددقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابویتامین کابسیاری از بیماری های جدینورون هاي مصنوعی می توانتاثیر رژیم گیاه خواری بر دانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماننگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز، از مغز محدودیت های حافظه و حافظواکسن کرونا از حقیقت تاتتقویت سیستم ایمنیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقای موجود زنده از چرا مغزهای ما ارتقا یافت اصل بازخوردمراحل ارتقای پله پله کیهورزش در کمر دردتو پیچیده ترین تکنولوژی جنسیت و تفاوت های بیناییدر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتقانون جنگلاتوبان اطلاعات و پلِ بیننظریه ی ریسمانبوزون هیگز جهان را از متلمعجزه ی علم در کنترل کرونژنهای حاکم بر انسان و انستوصیه هایی در مصرف ماهیجریان انرژی در سیستم های درک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز لزوم سازگاری قانون مجازااختلالات مخچههوش مصنوعی و کشف زبان هایبیهوش کردن در جراحی و بیممغز ایندگان چگونه استکوری گذرای ناشی از موبایتکامل ساختار رگهای مغزی حس چشایی و بویاییذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی بحتی علمی درباره تمایل بنقش قهوه در سلامتیکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر کپسول نوروهرب بر نحس و ادراک قسمت بیست و دورویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی درمانگر کامپیبخش دیگری در وجود انسان هنقش تیروئید در تکامل مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر گیاه خواری بر رشد وخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف یکسان، در مسیرهای متبرخی بیماری های خاص که بدنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکپیچیدگی های مغزمگسدلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدویتامین کا و استخوانبسیاری از بیماری های جدینورون های ردیاب حافظهتاثیر رژیم گیاه خواری بر دانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماننگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز، از مغز مخچه فراتر از حفظ تعادلواکسن کرونا ساخته شده توتلقین اطلاعات و حافظهتشنج عدم توازن بین نورون داروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب فیزیک و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از چرا ویروس کرونای دلتا وااصول توسعه ی یک ذهن کاملمرز مرگ و زندگی کجاستوزن حقیقی معرفت و شناختتو جهانی هستی که خودش را جهل مقدسدرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای وارقانونمندی و محدودیت عالماتوسوکسیمایداثر مضر مصرف طولانی مدت رنظریه تکامل در درمان بیمبی نهایت در میان مرزهامغز فکر میکند مرگ برای دیکلرال هیدرات برای خوابانتوضیحی ساده در مورد هوش مجستجوی متن و تصویر به صوردرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدنمقاومت به عوارض فشار خون اختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیهوشی در بیماران دچار امغز ابزار بقای برتر مادیکی غایب شدی تا نیازمند دلتکامل شناخت انسان با کشفحس و ادراک (قسمت اول )ذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی بحث درباره پیدایش و منشا نقش مهاجرت در توسعه نسل اکریستال زمان(قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تحس و ادراک قسمت بیست و سورویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبرنامه و ساختار پیچیده منقش حفاظتی مولکول جدید دگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد وخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گرمنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزبرخی توجهات در ببمار پارنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکپیچیدگی های مغزی در درک زدنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدویتامین کا در سبزیجاتبعد از کرونانوروپلاستیسیتی چیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماننگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکینگی تا مغز، از مغز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلواکسن ایرانی کرونا تولیدتلاش هایی در بیماران قطع تشخیص ژنتیکی آتروفی های داروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقای موجود زنده از چرا پس از بیدار شدن از خواصول سلامت کمرمرز بین انسان و حیوان کجاوزوز گوشتو دی ان ای خاص ميتوکندريجهان یکپارچهدرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهنقارچ بی مغز در خدمت موجودقبل از آغازاثرات فشار روحی شدیدنظریه تکامل در درمان بیمبی عدالتی در توزیع واکسن مغز قلبکمردردتیوتیکسن داروی ضد جنونجستجوی هوشیاری در مغز مادرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز مقابله با کرونا با علم اساختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیوگرافیمغز ابزار برتر بقاکیهان خود را طراحی میکندتأثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک (قسمت دوم )ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثي درباره هوش و تفاوتهنقش میدان مغناطیسی زمین کریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر کپسول نوروهرب بر سحس و ادراک قسمت بیستمرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش حیاتی تلومر دی ان آ دگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاهخواری بر رشد و خواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنحنی که ارتباط بین معرفهدف از خلقت رسیدن به ابزابرخی توصیه ها برای واکسینقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر درجه حرارت بر عملکپیوند مغز و سر و چالشهای دندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوونکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالویتامین دی گنجینه ای بزربعد از کرونانوروز یا روز پایانیتاثیر رژیم گیاهخواری بر دانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماننگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز، از مغز مخچه ابزاري که وظیفه آن فواکسن اسپایکوژنتلاشی برای درمان قطع نخاتصویربرداری فضاپیمای آمداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ فرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقای موجود زنده از چرا بیماری های تخریبی مغاضطراب و ترسمزایای شکلات تلخ برای سلیک پیشنهاد خوب برای آسان تولید مثل اولین ربات های جهان یکپارچهدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیسندرم گیلن باره به دنبال قبل از انفجار بزرگاثرات مفید قهوهنظریه تکامل در درمان بیمبیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز ما کوچکتر از نیم نقطهکمردرد ناشی از تنگی کاناتکنولوژی جدید که سلول هاحفره در مغزدرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیملاحظه های اخلاقی دربارهاختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی الفاگوبیوگرافیمغز از بسیاری حقایق می گرکیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری تکامل امروز در درمحس و ادراک قسمت چهلذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی جالب درباره محدودیتنقش محیط زندگی و مهاجرت دکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر کپسول نوروهرب بر سحس و ادراک قسمت دهمروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش احساسیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقش خرچنگ های نعل اسبی درگامی در درمان بیماریهای تاثیر انتخاب از طرف محیط خواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا مومنشأ اطلاعات و آموخته ها هرچیز با یک تاب تبدیل به برخی روش های تربیتی کودکنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقدچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمویروس مصنوعیبعد از کرونا دلخوشی بیهونوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر عصاره تغلیظ شده گیدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماننگاهی بر توانایی اجزاي باز روده تا مغزمدل همه جانبه نگر ژنرالیواکسن اسپایکوژن ضد کروناتلاشی تازه برای گشودن معتصادف یا قوانین ناشناختهداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشاففراموش کارها باهوش تر هسابزار بقای موجود زنده از چرا حیوانات سخن نمی گویناطلاع رسانی اینترنتیمسیر دشوار تکامل و ارتقایک آلل ژنتیکی که از نئاندتولید پاک و فراوان انرژیجهان کنونی و مغز بزرگتریدرمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیسقدم زدن و حرکت دید را تغیاثرات مضر ماری جواناهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری های مغز و اعصاب و مغز مادران و کودکان در زمکمردرد و علل آنتکنولوژی جدید که سلول هاحقیقت قربانی نزاع بین بی درک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری ملاحظات بیهوشی قبل از جراختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک های ببیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز به تنهایی برای فرهنگ کیست کلوئید بطن سومتئوری تکامل در پیشگیری و حس و ادراک قسمت چهل و دومذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بحثی در مورد نقش ویتامين نقش نگاه از پایین یا نگاهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر کتامین در درمان پاحس و ادراک قسمت دوازدهمروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش احساسیبرین نت به جای اینترنتنقش داروهاي مختلف معروف گاهی لازم است برای فهم و تاثیر احتمالی عصاره تغلیخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش هزینه ای که برای اندیشیدبرخی سلولهای عصبی در تلانقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملکدو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یویرایش DNA جنین انسان، بربعد از کرونا دلخوشی بیهونوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاریخ همه چیز را ثبت کردهدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانچالش دیدگاه های سنتی در بازدواج های بین گونه ای، رمدل های ریز مغز مینی برینواکسن دیگر کرونا ساخته شتلاشی جدید در درمان ام استظاهر خوابیده ی مادهداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب فراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقای موجود زنده از چرا حجم مغز گونه انسان دراطلاعات حسی ما از جهان، چمسئول صیانت از عقیده کیسیک جهش ممکن است ذهن انسانتولید سلولهای جنسی از سلجهان کاملی در اطراف ما پردرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاقدرت انسان در نگاه به ابعاجزای پر سلولی بدن انسان هفت سین یادگاری از میراث بیماری گیلن باره و بیمارمغز چون ابزار هوش است دلیکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل مادی تا ابزار هوشمحقیقت اشیادرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایممانتین یا آلزیکسا یا ابادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک های ببیست تمرین ساده برای جلومغز برای فراموشی بیشتر ککاهش مرگ و میر ناشی از ابتا 20 سال آینده مغز شما به حس و ادراک قسمت چهل و سومذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیمنابع بی نهایت انرژی در دارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش نظام غذایی در تکامل مکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت سومروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز واقعیت امروز تا حقیقتهوش عاطفی بیشتر در زنانبرای پیش بینی آینده مغز دنقش ذهن و شناخت در حوادث گاهی مغز بزرگ چالش استخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان هزینه سنگین انسان در ازابرخی سيناپسها طی تکامل و چند نرمش مفید برای کمردرتاثیر درجه حرارت بر عملکدو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تماه رجبواقعیت فیزیکی، تابعی از تفکر خلا ق در برابر توهم نیکولا تسلاتازه های اسکیزوفرنی(جنودانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانچاالش ها در تعیین منبع هواستفاده از مغز، وزن را کممدیریت اینترنت بر جنگواکسن دیگری ضد کرونا از دتمایل زیاد به خوردن بستنتظاهری از ماده است که بیدداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب فرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقای موجود زنده از چرا خشونت و تعصباطلاعاتی عمومی در مورد ممسئولیت جدیدیک رژیم غذایی جدید، می توتومورها و التهاب مغزی عاجهان دارای برنامهدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهالمس کوانتومیاجزایی ناشناخته در شکل گهم نوع خواری در میان پیشیبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز چگونه صداها را فیلتر کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل مداومحقیقت تنها چیزی است که شادرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با منابع انرژي پاک سرچشمه حاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی بیش از نیمی از موارد انتقمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کاهش التهاب ناشی از بیماتا بحر یفعل ما یشاحس و ادراک قسمت نهمرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیمناطق خاصی از مغز در جستجارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش نظریه تکامل در شناساکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت سی و هشتمروزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش عاطفی در زنان بیشتر ابرای اولین بار دانشمنداننقش روی و منیزیم در سلامتگذر زمان کاملا وابسته به خورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایاگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنهزاران سال چشم های بینا وبرداشت مغز ما از گذر زمانچند جهانیتاثیر درجه حرارت بر عملکدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینواقعیت چیستتفاوت مغز انسان و میمون هنیاز به آموزش مجازی دیجیتازه های بیماری پارکینسودانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانناتوانی از درمان برخی ویاستفاده از هوش مصنوعی در مدارک ژنتیکی چگونه انسانواکسن سرطانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتغییر الگوی رشد مغزی با زدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب فرایند تکامل و دشواری هاابزار بقای موجود زنده از چرا در مغز انسان، فرورفتاطلاعاتی عمومی در مورد ممستند جهان متصلیکی از علل محدودیت مغز امتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)جهان در حال نوسان و چرخشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهالوب فرونتال یا پیشانی مغاحیای بینایی نسبی یک بیمهمیشه اطمینان تو بر خدا ببیماری ای شبیه ام اس مولتمغز ناتوان از توجیه پیداکنگره بین المللی سردرد دتکامل چشمحقیقت خواب و رویادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای منابع انرژی از نفت و گاز ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی بیشتر کمردردها نیازی به مغز بزرگ چالش است یا منفعکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر مشاهده بر واقعیت بحس و ادراک قسمت چهارمرقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیامنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش هورمون های تیروئید دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت سی و ششمروزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز انفجار بزرگ تا انفجار هوش عاطفی در زنان بیشتر ابرای خودآگاه بودن تو باینقش روزه داری در سالم و جتاثیر ترکیبات استاتین (سگربه شرودینگر و تاثیر مشخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتاگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندهستي مادي ای که ما کوچکتربررسي علل احتمالي تغيير چندین ماده غذایی که ماننتاثیر درجه حرارت بر عملکدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسواقعیت چیستتفاوت ها و تمایزها کلید بچیزی خارج از مغزهای ما نیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی دانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانناتوانی در شناسایی چهره استفاده از سلول های بنیامروری بر تشنج و درمان هایواکسنی با تاثیر دوگانه اتمدن پیشرفته ی پیشینیانتغییر زودتر اتصالات مغزیدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب فرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آاعداد بینهایت در دنیای ممشکلات نخاعییافته های نوین علوم پرده توهم چیستجهش های ژنتیکی مفید در سادرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر لوتیراستاماحیای بینایی نسبی یک بیمهمیشه عسل با موم بخوریمبیماری اسپینال ماسکولار مغز و سیر تکامل ان دلیلی کنگره بین المللی سردرد دتکامل ابزار هوش ، راه پر حقیقت راستین انسان علم بدرگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابمنابع انرژی از نفت و گاز ادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی از عروسک بازی با هوش مصنوعی خودکار روبمغز بزرگ چالشهای پیش روکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر نگاه ناظر هوشیار بحس و ادراک قسمت نوزدهمرموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش هورمون زنانه استروژنگل زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت سیزدهمایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز بحث های کنونی در ویروسهوشیاری کوانتومیبرخی ملاحظات در تشنج های نقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر دوپامین و سروتونینگزیده ای از وبینار یا کنفخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم اگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندهستی ما پس از شروعی چگال بررسی و اپروچ جدید بر بیمچه زیاد است بر من که در ایتاثیر درجه حرارت بر عملکديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکواقعیت های متفاوتتفاوت های بین زن و مرد فقچیزی شبیه نور تو نیستتبدیل سلولهای محافط به سداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهفلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقا از نخستین هماننبرو و انرژی مداوماستفاده از سلول های بنیامرکز هوشیاری، روح یا بدن واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتمدن بشری و مغز اخلاقیتغییر عمودی سر انسان از پدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانفرد حساس از نظر عاطفی و بابزارهای پیشرفته ارتباط چراروياها را به یاد نمی آبلندی در ذهن ما درک بلندیمشکلات بین دو همسر و برخییادگیری مهارت های جدید دتوهمات و شناخت حقیقتجهش های ژنتیکی غیر تصادفجهشهای مفید و ذکاوتی که ددرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر انلیس دگرامفتامین یا ویاساحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیبیماری اضطراب عمومیمغز آیندگان چگونه است ؟کنترل همجوشی هسته ای با هتکامل داروینی هنوز در حاحقایق ممکن و غیر ممکندرگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزامنابع انرژی از نفت و گاز ادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک بازی بار بزرگ ایستادن بر دو پامغز بزرگ و فعال یا مغز کوکایروپاکتیک چیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر حس و ادراک قسمت هفتمرمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش ویتامین K در ترمیم اسگلوئونتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت ششماین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش، ژنتیکی است یا محیطیبرخی مرزهای اخلاق و علوم نقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر دپاکین بر بیماری مگزارش یک مورد جالب لخته وخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم اگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل و هر کس تقوای خدا پیشه کنبررسی ژنها در تشخیص بیمانهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر درجه حرارت بر عملکدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربرانچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالیواقعیت و مجازتفاوت های تکاملی در مغز وتداخل مرزها و صفات با بینداروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقای موجود زنده از نخاع ما تا پایین ستون فقراستفاده از سلول های بنیامرکز حافظه کجاستوبینار اساتید نورولوژی دتمدنی قدیمی در شمال خلیج تغییرات منطقه بویایی مغزدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چفرضیه ای جدید توضیح میدهابزارهای بقا از نخستین هنزاع بین جهل و علم رو به پبلعیدن ستاره توسط سیاهچامشکلات روانپزشکی پس از سیادآوری خواب و رویاتوپیراماتجهشهای مفید و ذکاوتی که ددرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعلا اکراه فی الدیناحساسات کاذبهندسه ی پایه ایبیماری بیش فعالیمغز انسان ایا طبیعتا تماکندر در بیماریهای التهابتکامل داروینی هنوز در حاحمله ویروس کرونا به مغزدرگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلمنابع انرژی از نفت و گاز ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک بازی بار سنین ابزار هوشمندی امغز بزرگترین مصرف کننده کار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت هفدهمرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری کجاست قسمت ارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش ژنتیک در درمان اختلاگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیاینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تلسکوپ گالیله تا تلسکهیچ کاری نکردن به معنی چیبرخی نکات از گاید لاین پرنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر داروهای ضد التهاب گشایش دروازه جدیدی از طرخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که بوقت نهيب هاي غير علمي گذشبررسی سیستم تعادلی بدن اچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر درجه حرارت بر عملکدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگرچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدواکنش های ناخودآگاه و تقتفاوت های زبانی سرمنشا تتروس جریان انرژیداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت افلج خوابابزار بقای موجود زنده از نخستین تصویر از سیاهچالهاستیفن هاوکینگ در مورد همرکز حافظه کجاستوراپامیل در بارداریتمساح حد واسط میان مغز کوتغییرات آب و هوایی که به در هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و اقلب و عقلابزارهای بقا ازنخستین همنزاع بین علم و نادانی رو به مغز خزندگان خودت اجازمشکلات روانپزشکی در عقب ژن هوش و ساختارهای حیاتی توانایی مغز و دیگر اجزای