دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ظهور امواج مغزی در مغز مصنوعی یا مغزواره چند قدم تا هوشیاری

ظهور امواج مغزی در مغزواره: چند گام تا هوشیاری؟
https://t.ly/mD7zg

نوروسافاری|برای نخستین بار، بافت مغزیِ رشدیافته در آزمایشگاه، فعالیت الکتریکی را به صورت خودبخودی، به نمایش گذاشت، که به صورت تکان دهنده ای، به فعالیت مغزی انسان به ویژه مغز نوزادان زودرس شباهت دارد. این یافته ی بزرگی است که امکاناتی را برای مطالعه ی مراحلتوسعهدرمان بیماری های مغزی فراهم می کند. این یافته همچنین تعدادی از دانشمندان را دچار احساس تردید کرده است.

این مغزهای رشد یافته در آزمایشگاه با نام اُرگانوئید شناخته می شوند- اندام واره یا ارگانوئید، نسخه ایمینیاتوری و ساده شده از اندام هاست که به صورت سه بعدی در آزمایشگاه رشد یافته اند و برای اهداف تحقیقاتی همچون آزمایش پاسخ های دارویی یا رشد سلولی تحت شرایط نامساعد و معین، به کار می روند.

به نقل از ساینس آلرت، این تحقیق- که ابتدا در کنفرانسی در نوامبر ۲۰۱۸ ارائه شده- اکنون در آن تجدید نظر شده و در مجله ی Stem Cell به چاپ رسیده است. آلیسون موتری، دانشمند علوم اعصاب از دانشگاه کالیفرنیا- سن دیگو، می گوید:

سطحی از فعالیت عصبی- که شاهد آن هستیم- در محیط آزمایشگاه، بی سابقه است. ما به داشتن مدلی- که بتواند عملاً مراحل اولیه ی یک شبکه ی عصبی بسیار پیچیده را فراوری کند- یک گام نزدیک تر هستیم.
(هوشیاری، شامل خودآگاهی و آگاهی نسبت به دیگر موجودات است و از تعریف های دشوار دانشمندان فلسفه و روانشناس و علوم مغز و اعصاب بوده است. در حقیقت، تعریف مشخصی از هوشیاری و آگاهی نیست بلکه خودآگاهی، به عنوان بخشی از آگاهی، فرایندی درونی و حضوری است.

شناخت ما از خود، سرآغاز همه شناخت هاست.

من چون هستم، میبینم و اگر شناخت نسبت به خود و موجودیت خود نباشد، بقیه رفتارهایی- که منسوب به من است- نامفهوم میشود.

خودآگاهی به عنوان منبع شناخت و معرفت محیط، از رازهای عالم است زیرا آگاهی از خود، بیرون از ما نیست تا بتوانیم آن را زیر لمس و نگاه خود درک کنیم و بشناسیم، بلکه درون ماست. ما میتوانیم همه اشیای بیرون از خود را از ریزترین تا درشت ترین آنها، بشناسیم. شناخت از خود و خودآگاهی، هرچند به نظر میرسد امری بدیهی و واضح است، ولی با وجود بدیهی بودن، تعریف آن برای دیگران، دشوار است. تعریف آگاهی هرچند دشوار است ولی مشخص است، نتیجه من و خود میباشد.)

موتری چند سالی است که در آزمایشگاهش ارگانوئید های مغزی را پرورش می دهد، اما این اولین باری است که او و تیم همراهش چیزهای شبیه به فعالیت مغزی انسان را مشاهده کرده اند. آنها ارگانوئیدهای مورد بحث را از سلول های بنیادی پرتوان انسان، یا سلول هایی بنیادی- که می توانند به هر نوع دیگری از سلول ها تبدیل شوند- رشد دادند. آنها این [الواح] سفید را- که منظور سلول های بنیادی است- تحریک کردند تا به سمت نوعی از سلول رشد کنند که قشر مخ را می سازند- ناحیه ای از مغز که مسئول موارد مهمی همچون حافظه، ادراک، شناخت، تفکر و پردازش حسی است.

صدها عدد از این مغز های بسیار کوچک در کشت سلولی، طی یک دوره ی ده ماهه، رشد داده شدند؛ و این، همراه با آزمونهایی است تا اطمینان حاصل شود ژن های صحیحِ مربوط به رشد مغز بیان می شوند. محققان همچنین به صورت مستمر اندام [واره] ها را توسط دستگاه برق نگاری مغزی (الکتروآنسفالوگرافی) زیر نظر داشتند.

شش ماه بعد، مجله ی نیچر گزارش می دهد که مغزواره ها یعنی قشر مخ نارسی- که برای بقا در محیط واقعی مناسب نیست- فعالیت الکتریکی پرتوانی را نشان داده اند- بسیار بیشتر از چیزی که این تیم در گذشته ثبت کرده بود.(این فعالیت الکتریکی، نشان دهنده فعالیت الکتریکی مغز است و نشانه هوشیاری و آگاهی نیست. همانطور که بیان شد هوشیاری و آگاهی، تعریف خاصی برای بیان آن به دیگران ندارد و هرچند در ذهن خود فرد واضح است، بیان آن برای دیگران دشوار است. هوشیاری به معنی فعالیت مغزی نیست و این فعالیت در مغز حیوانات هم هست. آگاهی از جمله خودآگاهی و آگاهی نسبت به دیگر موجودات، نتیجه من درون ماست و این من نتیجه مغز نیست هرچند مغز به عنوان واسطه ای در آگاهی، در مرتبه ای پایین تر از من و نفس نقش دارد. مشخص است من به عنوان یک شخصیت حقیقی، وابسته به سن و میزان فعالیت نورون ها مثلا کم یا زیاد شدن فعالیت مغز و امواج الکتروانسفالوگرافی، نیست. مثلا اینطور نیست که با کم یا زیاد شدن فعالیت مغزی و یا پیر شدن، میزان احساس ما به من تغییر کند و این احساس به من، در تمام زندگی فرد ثابت است.

در حقیقت آگاهی فرایندی است که نتیجه من درون است و این من هم نتیجه عالم مادی و فعالیت های الکتریکی نیست بلکه در سطحی فراتر از این فعالیت هاست. بله ممکن است بگوئیم این فعالیت های الکتریکی گاهی نتیجه مناست همانطور که میتوانیم بگوئیم فعالیت های مغزی ما در بسیاری موارد، نتیجه خواست و اراده ماست. در آزمون هایی هم ک

ه برای بررسی اراده

و خواست انسان به وسیله دانشمندان نوروساینس، انجام شده است هرچند بخشی از فعالیت الکتریکی مغز، قبل از تصمیم آگاهانه است، ولی نقش اراده فرد در ورود به آزمایشگاه و تصمیم او برای انجام آزمایش نباید نادیده گرفته شود.

(توصیه میشود به مباحث و آزمون های اراده آزاد در انسان، در تدریس دکتر توفیق مسرور در همین کانال، مراجعه شود.)

از سوی دیگر اگر عالم مادی از جمله مغز را نتیجه و محصول انفجار بزرگ بدانیم خود انفجار بزرگ و تفاوت های کوانتومی ایجاد کننده آن، نیازمند علتی دیگر است و این علت، در جایی است که قوانین مادی فیزیک عالم ما در آنجا منهدم میشود یعنی هرچند علت ایجاد عالم مادی ما ازجمله مغز، وجودی حقیقی دارد ولی در جایی مانند عالم ما یا زمان و مکان و قوانین آن، قابل تصور نیست

یا میتوانیم ان را جهانی متفاوت از جهان ما و یا جهانی موازی با جهان خود تصور کنیم.

(هستي هاي متعدد و هستی از بي چیزی

قبلا دیدیم که محاسبه ثابت کیهانی و تفسیر آن، نیازمند فرض چند کیهانی است

ولی تعدد کیهان ها، دری را در برابر اين برهان می گشاید که میگوید پایه و اساسی- که تفسیر هستی از بي چیزی را تفسیر میکند- تفاوتهای کمی(کوانتومي) خلأ است

و با فرض تعدد هستی ها و با تاثیراتی- که از کیهان ها عبور میکند- علت يابي این تفاوتها ممکن شده است و این، منطقی تر و عقلانی تر از بي علتی اي است که مکانيک کوانتومی بنا می سازد.

و به این ترتيب این فرضیه- که چیزی از بی چیزی ایجاد شود- از اساس، منهدم میشود و چیزی از بي چیزی اصلا وجود ندارد.

علاوه بر این، پیش از هر چیز، فضایی هر چند بسیار کوچک، باید برای آن وجود داشته باشد، تا در این فضا تفاوتهای کوانتومی خلأ یافت شود.

کسانی- که محاسبه ثابت کیهانی را با مساله هستی های متعدد تفسیر میکنند- اینطور فرض میکنند که همه این هستی ها در یک سطح هستند و این هستيها همه اش به اصلی واحد باز میگردد یا آنطور که همیشه آن را تصور می کنند مانند حباب هايي است كه از دیگ در حال جوشیدن، بیرون میزند!

و ما میتوانیم تصور کنیم- و این اعتقاد ما هم هست- که هستی ها متعدد است ولي در سطوحی مختلف، متعدد هستند و برخی از این سطوح از برخی سطوح دیگر منشأ میگیرد.

بله پائینترین سطح(عالم ماده و هر چیز درون آن از جمله مغز)، از هستی ای با سطح بالاتر از آن(عالم نفس یا من)، منشأ میگیرد و این هستی ها برخيشان بر برخی دیگر تاثیر میگذارند.

و بر اساس این فرضیه، میتوانیم ظهور تفاوتهای کوانتومی در خلا را در مورد هستی خودمان، علت یابی کنیم ولی میتوانیم محاسبه و ثبت ثابت کیهانی را تفسیر کنيم مگر آنکه کسي وجود داشته باشد که برای محاسبه آن، اقدام کند و او هدفش ایجاد کیهان باشد

و به این ترتیب وجود خدایی که خواستش ایجاد ماست، مشخص میگردد.

و از نظر علمی چیزی وجود ندارد تا این فرضيه را ترجیح دهد که هستی هاي متعدد در یک سطح واحدی است و علیه نظری باشد که ما فرض کرديم و نظریه ما مطرح میکند این هستی ها در سطح واحدی نیستند.

بلکه شايد تفاوتهای کوانتومی در فضا این فرض را ارجح بداند که هستی ها در سطوح مختلف هستند زیرا این مقادیر، نمادی از ذرات اولیه ای هستند که هستی ما از آنها صادر شده است.

پس وقتی مقادير و ذرات، از تاثیر هستی دیگری باشد، تاکید میشود ناشی از تاثیر هستی ای هست که کیهان ما از آن صادر شده است.

و این تایید میکند که هستی های متعدد در یک سطح و از یک اصل نیستند بلکه در سطوح مختلفی هستند و برخی از آنها از برخی دیگر منشأ میگیرد و هر هستی، محل صدوري دارد که از هستی های دیگر متفاوت است.

و به این ترتیب هر هستی، شؤون آفرینش و وجود و ترکیبی دارد که مختلف است و این، هستی های متعدد را برای تفسیر ثبت ثابت کیهانی، ناشايست میکند.

و به عنوان نمونه، برای روشن شدن مطلب:

اگر همه هستی های متعدد با تفاوتهای کمی(کوانتومی) فضا و ذرات اوليه، مانند آنهایی که هستی ما از آنها آغاز شده است، آغاز شده بود در آن زمان میشد گفت، هستی های متعدد با همه مجموعه اش برای علت یابی ثبت ثابت کیهانی در هستی ما کافی است اما اگر همه هستی از هستی های متعدد به صورتی متفاوت- که متناسب با سطح آن است- آغاز شده باشد، مانند این که مثلا از چیزی کاملا متفاوت از ذرات نیرو یا ماده، تشکیل شده باشد در آن وقت، این هستی ها همه شان برای علت یابی ثبت ثابت هستی، مناسب نیست زیرا مجموعه واحدی- که مستقیما از اصلی مشترک تشکیل شده باشد- نیستند.
کتاب توهم بی خدایی احمد الحسن

دانلود کتاب از سایت زیر
www.almahdyoon.co
)

در تحلیلها، الگوهای به دست آمده از اورگانوئید، به فعالیت سازمان یافته و قابل پیش بینیِ مغز یک بزرگسال، شباهت زیادی نداشت، اما دربردارنده ی شباهت به نوع متفاوتی از فعالیت مغزی بود.(آغازی از امواجی- که مانند دیگر اجزای عالم هستی و مادی، نشان دهنده علتی فرا

تر از عالم مادی است. و توسعه این امواج و بهبود آن، به سوی امواج قدرتمند تر و بالغتر، باز نشانه علتی غیر مادی است زیرا علل مادی و انفجار بزرگ و تفاوت های کوانتومی، گویای کامل عوامل ایجاد کننده آن نیست.

این امواج، محصول و نتیجه ی علل فرامادی است و من یا نفس با توجه به فرامادی بودن و قرار گیری آن، در نزدیک ترین سطح به عالم مادی، میتواند بهترین علت ایجاد کننده آن باشد ولی تجلی این موجود بالاتر از ماده، در اجسام، خودش تابع محدودیت های مادی عالم ماست یعنی این امواج، محصول من یا نفس است و علت آنکه فعلا به صورت ناقص و مانند امواج مغزی نوزاد نمود یافته است علتش همان تجلی نفس به صورت مراحل تکاملی از نوزاد تا انسان بالغ است.

این نوزاد تازه متولد شده، هر چند سازنده من و آگاهی نیست ولی نمایشی از نوزادی است که در آینده میتواند ظرفی برای نفس انسانی باشد.)

فعالیت [اُرگانوئید ها] با انفجارهای پرآشوب فعالیت همزمان شده ی مغزی نوزادان زودرس، الگوی مشترکی داشت. این محققان در مقاله ی خود نوشتند:

با این که فعالیت شبکه ای [ثبت شده] از ارگانویید ها پیچیدگی زمانیِ کاملی را- که در بزرگسالان دیده شده است- نشان نمی دهد، اما الگویی [که درمیان] دوره های متناوب آرامش و رویدادهای همزمان شده ی شبکه ای [قرار دارد]، شبیه به علامت الکتروفیزیولوژیکیاست که در EEG نوزادان زودرس انسان ظاهر می شود.

این دقیقا همان [الگو] نبود اما یک مدل یادگیری ماشین- که در ارتباط با نشانه های EEG نوزادان زودرس آموزش داده شده است- توانست [در الگوهای ارگانوییدها]، خصوصیات مشترکی را با توالی زمانی رشدی نرمال [در مغز نوزادان] شناسایی کند. پس از گذشت ۲۸ هفته، به نظر می رسید ارگانوئید ها روی همان نقطه بردار رشدی باشند که یک نوزاد زودرس در همین سن [در آن قرار دارد].

هوشیاری در ظرف کشت سلولی!

اندام واره های مغزی کاملاً مشابه قسمت های مغز واقعی انسان نیستند- نه تنها [در شمار نورونها] کاهش یافته و ساده شده اند؛ بلکه فاقد سایر نواحی مغزی برای برقراری ارتباط هستند. آن ها همچنین به گونه ای مهندسی شده اند تا [در تولید] نوعی پروتئین- که برای عملکرد طبیعی نورون ها ضروری است- ناکارآمد باشند.

اما از آنجا که دسترسی به مغز نوزادان نارس ساده نبوده و مغز بزرگسالان نیز بسیار پیچیده است، این ارگانوییدها می توانند در جهت شناخت بهتر رشد مغز، نمایانگر یک گام به جلو باشند.

محققان نوشتند:

با این که ما مدعی یکسان بودن کارکردی بین ارگانوییدها و قشر کامل نوزاد نیستیم، اما نتایج کنونی، اولین قدم به سمت یک مدل مصنوعی آزمایشگاهی است که برخی از پویایی های نوسان مکانی- زمانیِ پیچیده ی مغز انسان را قابل بررسی می کند.

محققان به تلاش بیشتر در راستای پرورش مغزواره ها ادامه خواهند داد تا ببینند آیا آنها به رشد کردن تا بلوغ ادامه می دهند [یا نه]. اما سایرین واقعا در مورد نزدیک شدن به ایجاد هوشیاری در ظرف کشت سلولی، در محیط آزمایشگاهی بسیار نگران هستند. تاکنون هیچ یک از مغزواره ها علامتی از هوشیاری نشان نداده اند، اما چون آزمایش ها ادامه می یابند، میتواند ممکن شود.

کریستف کُخ، دانشمند علوم اعصاب از مؤسسه ی علوم مغزی آلن واقع در سیاتل، زمانی که تحقیق در سال ۲۰۱۸ ارائه شد به نیچر گفت:

هرچه که [ارگانویید ها از لحاظ رشدی] به نوزاد زودرس نزدیک تر شوند، آنها بیشتر باید نگران باشند.

با در نظر گرفتن طراحی های محتاطانه ای [که روی] ارگانوییدها داشته اند تا عملکرد طبیعی را در آنها ایجاد کنند، در مرحله ی فعلی این محققان احساس نگرانی نمی کنند. البته اگر هریک از ارگانویید ها نمایش علایم هوشیاری را آغاز کنند، محققان توقف پروژه را در نظر خواهند گرفت.

(تولید جسم به گونه ای که بتواند ظرفی برای روح و نفس باشد، چیز شگفت انگیزی نیست. ولی تولید جسم به صورت مجسمه ای گلین و دمیدن روح در آن چیزی غریب است!

در حالی که میدانیم کاشتن یک سلول تخم در محیط مناسب رشد، خیلی راحت میتواند طی گذراندن مراحل تکاملی، به یک نوزاد کامل و بعدا انسان کامل تبدیل شود، ساختن مغز هم از یک تک سلول، اگر از فرآیندهای آرام تکامل گذشته باشد، چیز شگفتی نیست.

ساخته شدن یک انسان از یک سلول ساده، محدود به قرار دادن آن در رحم مادر نیست و میتوان کاشت سلول تخم را در رحم زن دیگر یا حتی در رحم مصنوعی آزمایشگاه انجام داد و حتی میتوان از سلولهای بنیادی، اندام های مختلف از جمله مغز ساخت و چون مغز واسطه پیوند نفس و روح با جسم مادی است، کاملا مورد انتظار است با تکامل و توسعه این اندام واره های مغزی، بتوان پیوند آن را با نفس هم دید.
باید منتظر بود.

اما چرا تولید این اندام واره ها مهم است؟

امروز به دلیل پیشرفت تکنولوژی و بهداشت، انسان توانسته است بسیاری از فرآیندهای انتخاب طبیعی را از سر راه بردارد مثلا قبلا افراد ضعیف یا معلول، تحت شرایط سخت زندگی

از بین می رفتند ولی امروز به خاطر پیشرفت های درمانی، میتوانند سالها زندگی کنند و صاحب فرزند شوند، پس تکامل موجود زنده از جمله تکامل مغز، یکی از ارکان مهم خود یعنی انتخاب طبیعی را از دست داده است.

راهی- که امروز برای تکامل موجودات زنده از جمله مغز آنها باقی مانده است- استفاده از جهش های ژنتیکی در تولید مغز بزرگتر از جمله مغز مصنوعی بزرگتر است و اگر سدهای تکنولوژیک موجود برای تولید این مغزها از بین برود در آینده نزدیک شاهد افزایش اندازه مغز به روش مصنوعی خواهیم بود.

البته بزرگ شدن مغز مشکلات خاص خود را دارد که در مقاله بعدی مفصلا به آن خواهیم پرداخت.
https://t.ly/mD7zg
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
داروهای ضد بیماری ام اس وانفجار بزرگ پایان بوده انتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماندست و پا زدن در سایه؟هوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و صبراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادبیماری های روانی با تاثیسال 2025 سال بین المللی علمجهش های ژنتیکی مفید در ساگمان میکنی جرمی کوچکی در مسمومیت دانش آموزان، قماطیف انسفالیت، گیلن باره بررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وخواب زمستانی سلول های سرفرزندان زمان خودتیوتیکسن داروی ضد جنونچند جهانیداروی جدید برای ای ال اسانرژی تاریک که ما نمی توچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی درمانگر کامپیزندگی در سیاهچالهاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استساختار شبکه های مغزی ثاببیماری شارکو ماری توثجاذبه و نقش آن در شکلگیریگاهی لازم است برای فهم و مطالعه ای بیان میکند اهدعلم بدون توقفخواص شگفت هویجبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی قلب دروازه ی ارتباطتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنهادینه سازی فرهنگ اختلادر موج، راز خلقت نهفته اسانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و نادانی رو رمز گشایی از اتصالات مغزمنحنی که ارتباط بین معرفاثرات مفید قهوههوش عاطفی قسمت دومزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به از روده تا مغزژن همه چیز نیستسریع دویدن مهم نیستبیست تمرین ساده برای جلوحقیقت افرادتفاوت ایستایی و تکاپوپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مانند تلفن استعادت همیشه خوب نیستخار و گلآب زندگی است قسمت چهارمقدم زدن و حرکت دید را تغیتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهدر آستانه ی موج پنجم کوویايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمرویا حقی از طرف خداموسیقی هنر مایع استاختلال خواب فرد را مستعد استفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون کلید نزدیک و نگاه تو بر فسرعت فکر کردن چگونه استباید از انسان ترسیدحکمت الهی در پس همه چیزتلاش هایی در بیماران قطع پیوند سر آیا ممکن استمغز انسان برای شادمانی طعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواآرامش عقللوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوزاد ناشنوای متولد شده،درمان های رایج ام اسهمیشه اطمینان تو بر خدا بروزهای سختمیدازولام در درمان تشنج ارتقا یا بازگشت به قبل ازهدف از خلقت رسیدن به ابزااصلاح خطا با رفتن بر مسیرسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدکنترل جاذبهشیر و دوغ بادامبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استحس متفاوتتنفس هوازی و میتوکندریمغز حریص برای خون، کلید تدهن، بزرگترین سرمایهآشنا پنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتدرمان جدید ای ال اس، توفرهندسه در پایه ی همه ی واکروشی جدید در درمان نابینماهیچه ی صبرارزش های وارونهوقت نهيب هاي غير علمي گذشبقا با سازگارترین فرد اسسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به کودکان را برای راه آماده ماشین های دارای روحشاهکار شش گوشبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمحس و ادراک قسمت چهارمتو انسانی و انسان، شایستنقش محیط زندگی و مهاجرت ددین اجباریافسردگی و اضطراب در بیمانگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمدرون و بیرون، جدای از هم هوش مصنوعی گوگل به کمک تشرژیم غذایی سالم و ضد التهاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین بی هفدهبه بالاتر از ماده بیندیشسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالکایروپاکتیک چیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهشجاعت و ترسبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانحس و ادراک قسمت بیست و دوفواید زیاد دوچرخه سواریتولید اندام با چاپ سه بعدنقش حفاظتی مولکول جدید ددانشمندان موفق به بازگردامیوتروفیک لترال اسکلروچالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار بوزون هیگز جهان را از متلسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرکریستال زمان(قسمت اولمرگ چیستضایعه ی شبکه لومبوساکرالبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک- قسمت شصت و چهفروتنی معرفتیتوهم جدایی و توهم علمنقش غذاها و موجودات دريانقش غذاها در کاهش دردهای داروهای ضد تشنج با توضیح انقراض را انتخاب نکنیدنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماندست کردن در گوشهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانبیماری وسواسسال سیزده ماههجهش های ژنتیکی غیر تصادفگنجینه ای به نام ویتامین مسیر دشوار تکامل و ارتقاطبیعت موجی جهانبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردخواب سالم عامل سلامتیفرضیه ای جدید توضیح میدهتیک و اختلال حرکتیچند جهانیداروی جدید برای دیابتانرژی خلا ممکن استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداوم مهم است نه سرعتابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی درخدمت خلق وحزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستسادیسم یا لذت از آزار دادبیماری ضعف عضلات نزدیک بجبران از دست رفته هاگاهی مغز بزرگ چالش استمعمای اخلاقی قطارعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیابعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مقلب روباتیکتکامل ابزار هوش ، راه پر چهار میلیارد سال تکامل بدر میان تاریکی و روشناییانعطاف پذیری مکانیسمی علنزاع بین علم و جهل رو به پرمز پیشرفت تواضع است نه طمنشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات مفید روزه داریهوش عاطفی قسمت سومزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله باز سایه نترسژن همه چیز نیستسریعترین کامپیوتر موجودبیش از نیمی از موارد انتقحقیقت انسانتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز مادران و کودکان در زمعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بآب زندگی است قسمت هفتمقدرت مردمتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله مهم در تشدر برابر حقایق جدیدای نعمت من در زندگیمنظریه تکامل در درمان بیمرویاها از مغز است یا ناخومیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال در شناسایی حروف و استفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانکلید، در ناشناخته هاستسطح آگاهی، رخدادهای زندگبابا زود بیاحافظه میتواند بزرگترین دتلاش در تولید انرژی به رنمغز انسان رو به کوچک تر شعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استآرامش(سکوت) stillness و تکاپولیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنوسانات کوانتومی منبع مادرمان های علامتی در ام اسهمیشه به آنچه داری، خوشنروزهای سخت میگذردمکان زمان یا حافظه زمانارتوکين تراپی روشی جديد هر چیز با هر چیز دیگر در تاصول انجام برخی نرمش ها دسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجکندن ریشه ی خودشیشه ی بازالتی و سیلیکونبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هحس چشایی و بویاییتنفس هوازی و میتوکندریمغز در تنهایی آسیب میبیندو ویژگی انتزاع و قدرت تجآشناپنداری چیستچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگدرمان جدید سرطانهندسه زبانِ زمان استروشی جدید در درمان سکته مماپروتیلینارزش های حقیقی ارزش های غوقتی فهمیدی خطا کردی برگبقا در ازای بیماریسلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان کوری گذرای ناشی از موبایماشین دانششاید گوشی و چشمی، آماده شبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساحس و ادراک قسمت نوزدهمتو با همه چیز در پیوندینقش مرکز تنفس سلولی در بیدین، اجباری نیستافسردگی و ساختار مغزنگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکدرون آشفته ی تو و ظاهر خنهوش مصنوعی الفاگورژیم غذایی ضد التهابیاز کجا آمده ام و به کجا میویتامین دی گنجینه ای بزربه جای محکوم کردن دیگران سوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچکار امروز را به فردا نیندمخاطب قرار دادن مردم، کاشرکت نورالینک ویدیویی ازبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک قسمت بیست و سوفیلم کوتاه هیروشیما از هتولید سلولهای جنسی از سلنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددانشمندان نورون مصنوعی سامید نیکو داشته باش تا آنچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقبی نهایت در میان مرزهاسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر پنهانضایعه ی عروقی مخچهبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دحسن یوسف باغچه ی منفروتنی و غرورتوهم جسمحساسیت روانی متفاوتفرگشت و تکامل تصادفی محض توهمات و شناخت حقیقتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی فامپیریدین یا نورلانواع سکته های مغزینجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از دست آسمانهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ابیماری کروتز فیلد جاکوبسانسور از روی قصد بسیاری جهش های بیماری زا، معمولگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئول صیانت از عقیده کیسطبیعت بر اساس هماهنگیبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیخواب سالم عامل سلامتی و یفساد اقتصادی سیتماتیک درتیکاگرلور داروی ضد انعقاچند جهانی و علمداروی جدید ضد فشار خونانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا پس از بیدار شدن از خوذهت را روی چیزهای مفید متمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی ساخته هوش طبیزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی سازگاری با محیط بین اجزابیماریهای تحلیل عضلانی اجدا کردن ناخالصی هاگاهی جهت را عوض کنمعماری، هندسه ی قابل مشاعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویربعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروقلب را نشکنتکامل تکنولوژیچهار ساعت پس از کشتار خوکدر مانهای کمر درداهمیت کنترل خشمنسبیت عام از زبان دکتر بررمز امید، بی نیازی از مردمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مضر ماری جواناهوش عاطفی قسمت ششمزاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسرااز سایه بگذرژن هوش و ساختارهای حیاتی سرکه انگبین عسلی مفید بربیشتر کمردردها نیازی به حقیقت اشیاتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز چون ابزار هوش است دلیعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلآب زندگی است قسمت اولقدرت و شناخت حقیقتتئوری تکامل امروز در درمنوار عصب و عضله برای تاییدر جراحی کمر عجله نکنیدای همه ی وجود مننعناعرویاهای پر رمز و حیرتی درمیهمانهای ناخوانده عامل اختلال در شناسایی حروف و استفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به زبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های کلام و زبان، گنجینه ای بسسعی کن به حدی محدود نشویباد و موجحافظه های کاذبتلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان رو به کوچکتر شدعصب سیاتیکخطر را بپذیرآرزوها را کم کنلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نوشیدن چای برای مغز مفید درمان ژنتیکی برای نوآوریهمیشه داناتر از ما وجود دروش مقابله مغز با محدودیمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط میکروب روده و پارهر جا که جات میشه، جات نیاصول توسعه ی یک ذهن کاملسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصکندر در بیماریهای التهابشکل های متفاوت پروتئین هبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستحس و ادراک (قسمت اول )تنفس بدون اکسیژنمغز را از روی امواج بشناسدو بیماری روانی خود بزرگ آشتی بهتر استچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بدرمان جدید سرطانهندسه، نمایشی از حقیقتريتوکسيمب در درمان ام اسماجرای جهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی ناراحتی چیکار میکنیبقای حقیقی در دور ماندن اسلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر داردکی غایب شدی تا نیازمند دلمبانی ذهنی سیاه و سفیدشاید درست نباشدبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدحس و ادراک قسمت هفتمتو با باورهایت کنترل میشنقش نگاه از پایین یا نگاهدیوار همه اش توهم بوداقلیت خلاقنگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استدروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی اکنون می توانرژیم غذایی ضد درداز کسی که یک کتاب خوانده ویروس مصنوعیبه جای تولید، بیشتر گوش کسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاکار با یگانگی و یکپارچگیمدل همه جانبه نگر ژنرالیشربت رب اناربرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان حس و ادراک قسمت بیستمفیلمی بسیار جالب از تغییتولترودیننقش خرچنگ های نعل اسبی دردانشمندان یک فرضیه رادیکامید نجاتچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی از عروسک بازی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدبی نظمی مقدمه شناختسیاره ی ابلهانجهان پیوستهکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشضایعات در عصب زیر زبانیبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثآینده با ترس جمع نمیشودخفاش کور و انسان بینا؟فراموش کارها باهوش تر هستوکل بر خدانقشه های مغزی جدید با جزیداروی لیراگلوتیدانیس بی کساننخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از دست بالای دستهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن بیماری گیلن باره و بیمارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت جدیدطعمه ی شبکه های ارتباط اجبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده خواب عامل دسته بندی و حفطفشار و قدرتتیروفیبان موثر در سکته ی چند روش ساده برای موفقیتداروی جدید ضد میگرنانسولینچرا ارتعاش بسیار مهم استذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی، کیفیت فریب مزندگی سلول در بدن، جدای ااز تکامل تا مغز از مغز تا یک پیشنهاد خوب برای آسان ستم با شعار قانون بدترین بیماری، رساله ای برای سلجدایی خطای حسی استگاهی در پارکینسون باید پمعنی روزهعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقوی تر باشتکامل جریان همیشگی خلقتنون و القلمدر محل کار ارزش خودت را باهرام مصر از شگفتی های جهچسبیدن به خود، مانع بزرگ رمز بقای جهش ژنتیکیمهمان ناخواندهاجزای پر سلولی بدن انسان هوش عاطفی بیشتر در زنانزاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هااز علم جز اندکی به شما داژن یا نقشه توسعه مغز و نقسرگیجه از شایعترین اختلابیشتر علم، در نادانسته هحقیقت تنها چیزی است که شاتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز چگونه صداها را فیلتر عادت کردن به نعمتخدا موجود استآب زندگی است قسمت دومقدرت کنترل خودتئوری تکامل در پیشگیری و نوار عصب و عضله تعیین محلدر درمان بیماری مولتیپل ای آنکه نامش درمان و یادشهفت چیز که عملکرد مغز تو رویای شفافمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلالات مخچهاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل کلام، در تحولی شگفت آور بشلیک فراموشیباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانحافظه و اطلاعات در کجاست تلاشی تازه برای گشودن معمغز ایندگان چگونه استعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیآزمون تجربی، راهی برای رلا اکراه فی الدینتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان کارتی سل و تومور مغهمیشه راهی هستروش های صرفه جویی در ایجامکانیزمهای دفاعی در برابارتباط ماده و انرژیهر حرکت خمیده می شود و هر اصول سلامت کمرسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیکندر علیه سرطانشکل پنجم مادهبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استحس و ادراک (قسمت دوم )تنها مانع در زندگی موارد مغز زنان جوانتر از مغز مردو بار در هفته ماهی مصرف آغاز فرایند دانستنچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بدرمان دارویی سرطان رحم بهنر فراموشیریه زغالیماجرای عجیب گالیلهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی پر از گل شدی خودت را بلندی در ذهن ما درک بلندیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهکیهان خود را طراحی میکندمباحث مهم حس و ادراکشایسته نیست در جیب خود قربخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوحس و ادراک قسمت هفدهمتو باید نیکان را به دست بنقش نظام غذایی در تکامل مدیوار، از ابتدا توهم بوداقیانوس نادانینگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمندریا آرام نخواهد شد کشتی هوش مصنوعی از عروسک های براه فراری نیستاز آغاز خلقت تا نگاه انساویروس های باستانی، مغز مبه خوبی های دیگران فکرکنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهشربت ضد خلطبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخحس و ادراک قسمت دهمفیروز نادریتومورها و التهاب مغزی عانقش داروهاي مختلف معروف دانشمندان ژنی از مغز انسامید یا ناامیدی؟چاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی رساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمربی هیچ می ایی و بی هیچ میرسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ و سوال از قاتلضرورت زدودن افکاربرخی بیماری ها که در آن ببرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استخفاش با شیوع همه گیری جدیفراموشی همیشه هم بد نیستتوپیراماتنقشه با واقعیت متفاوت اسداروی کنترل چربی خونانگشت ماشه اینخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از دستورالعمل مرکز کنترل بیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهبیماری آلزایمر، استیل کوجهشهای مفید و ذکاوتی که دگویید نوزده و ایمنی ساکتمسئولیت در برابر محیط زیظهور امواج مغزی در مغز مصبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاخواص فلفل سبزفشار روحی، همیشه بد نیست تکلم در گیاهانچندین ماده غذایی که ماننداروی جدید ضد الزایمرانسولین هوشمندچرا به هم اعتماد نمیکنیمذره ی معین یا ابری از الکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای موجود زندههوش مصنوعی، اتفاقات و تحزندگی، مدیریت انرژیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندستم، بی پاسخ نیستبیمارستان هوش مصنوعیجریان انرژی در سیستم های گذر زمان کاملا وابسته به معاینه قبل از نوار عصب و علایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملقیچی ژنتیکیتکامل داروینی هنوز در حانوآوری ای شگفت انگیز داندر چه مرحله ای از خواب ، راولویت بندی ها کجاستنسبت ها در کیهانرمز جهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش اجزایی ناشناخته در شکل گهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریازدواج های بین گونه ای، رژن درمانی در درمان چاقیسرگردانیبا همه مهربان باشحقیقت خواب و رویاتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ناتوان از توجیه پیداعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اآب زندگی است قسمت سومقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری جدید، ویران کردن گنوار عصب و عضله در مطب دکدر دعواها چه میکنی؟هفت سین یادگاری از میراث روان سالممیوتونیک دیستروفیاختلالات حرکتی در انساناستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس مانند تو نگاه نمیکزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزکلرال هیدرات برای خوابانشلیک فراموشیبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاحافظه و اطلاعات در کجاست تلاشی جدید در درمان ام اسمغز ابزار بقای برتر مادیغم بی پایاندفاع از پیامبرآزمون ذهنی گربه ی شرودینلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیوالیندرمان پوکی استخوانهمیشه عسل با موم بخوریمروش های عملی برای رفع کمرما انسانها چه اندازه نزدارتباط متقابل با همه ی حیهرچیز با یک تاب تبدیل به اضطراب و ترسسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعکو کیو تن coQ10شکرگزار هر چیزی باش که دابحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزحس و ادراک قسمت 67تنها در برابر جهانمغزهای کوچک بی احساسدو برابر شدن خطر مرگ و میآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایدرمان زخم دیابتی با تکنوهنر حفظ گرهریواستیگمینماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی تو از یاد گرفتن باز بلوغ چیستسم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصکیهانِ هوشیارِ در حال یامبتکران خودشکوفاشادی، پاداش انجام وظیفهبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهحس و ادراک قسمت هجدهمALS نگاهی کامل بر بیماری وتو برای خزیدن خلق نشده اینقش نظریه تکامل در شناسادید تو همیشه محدود به مقدالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دیندریافت هورمون امید با ورهوش مصنوعی از عروسک های براه نجاتاز انفجار بزرگ تا انفجار ویرایش DNA جنین انسان، بربه خودت مغرور نشوسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهکارهایی بیش از طراحی و گپمدل هولوگرافیک تعمیم یافشش مرحله تکامل چشمبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شحس و ادراک قسمت دوازدهمفیزیک مولکولها و ذرات در تومورهای نخاعینقش درختان در تکاملدانشمندان پاسخ کوانتومی امید جدید بر آسیب نخاعینابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی رستگاری محدود به یک راه ناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که بی ذهن و بی روحسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی کشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ انتقال است یا نابود شضرب المثل یونانیکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ تصادفیضربه مغزی در تصادف رانندبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مخلا، حقیقی نیستفراموشی و مسیر روحانیتوانایی مغز و دیگر اجزای نقص های سیستمی ایمنیداروی تشنجی دربارداریانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از دغدغه نتیجه ی نادانی استهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان طلایی سکته ی مغزی رااز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسانسور بر بسیاری از حقایبیماری الزایمرجهشهای مفید و ذکاوتی که دگوش دادن بهتر از حرف زدنمستند جهان متصلظرف باید پر شود چه با چرک بزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیخواص منیزیمفضا و ذهن بازتکنولوژی های جدید و حالتچندجهانیداروی سل سپتانسان قدیم در شبه جزیره عچرا بیماری های تخریبی مغذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای بقای از نخستین هوش احساسیزندگی، مراتب هوشیاری استاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانستون فقرات انسان دو پا جلبیندیشجریان انرژی در سیستم های گذشته را دفن کنمعادله ها فقط بخش خسته کنعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز مشاهده ی غیر مستدر ناامیدی بسی امید استاولین قدم شناخت نقص های خنسبت طلایی، نشانه ای به سرمز جهان خاصیت فراکتالمهندسی بدناحیای بینایی نسبی یک بیمهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان متغیرترسان نیستیاسکلت خارجی در درمان اختژن ضد آلزایمرسربازان ما محققا غلبه می با هوش مصنوعی خودکار روبحقیقت در علم، هرگز نهایی تقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و قلب در جنین موش مصنعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بآب، زندگی است(قسمت پنجم)قدرت ذهنتا 20 سال آینده مغز شما به نوبت کودکاندر سال حدود 7 میلیون نفر هم نوع خواری در میان پیشیروبات ها قول میدهندمیگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات صحبت کردن در اناستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ کس حقیقت را درون مغز زبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشکم کردن کالری روشی سودمنشنا در ابهای گرم جنوب نیابار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرحافظه و اطلاعات در کجاستتمایل زیاد به خوردن بستنمغز ابزار برتر بقاغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختآزمون ذهنی گربه شرودینگرلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستنیکولا تسلادرمان پوکی استخوانهمیشه، آنطور نیست که هستروش هایی برای مقابله با اما انسانها چه اندازه نزدارتباط چاقی و کاهش قدرت بهرگز از زندگی یا امکاناتاطلاع رسانی اینترنتیسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان کوچ از محیط نامناسبشکست حتمیبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمحس و ادراک قسمت 74تنهاییمغز، فقط گیرندهدو برابر شدن خطر مرگ و میآغاز مبهم آفرینشچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسدرمان ساده ی روماتیسمهنر دانستنریاضیات یک حس جدید استارزش خود را چگونه میشناسوقتی خودت را در آینه دیدیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاسماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگردکیست هیداتید مغزمتواضع باششب سیاه سحر شودبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهحس و ادراک قسمت هشتمNVG 291تو تغییر و تحولینقش هورمون های تیروئید ددیدن خدا در همه چیزالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین ددریای خداهوش مصنوعی از عروسک های براه های جدید برای قضاوت راز بار خود بکاه تا پرواز ویشن پروبه خودت نگاه کنسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیکاربرد روباتهای ريزنانومدل های ریز مغز مینی برینششمین کنگره بین المللی سبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم حس و ادراک قسمت سومفیزیک هوشیاریتومورهای ستون فقراتنقش ذهن و شناخت در حوادث دانشمندان اولین سلول مصنامید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین هماندرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی از عروسک بازی رشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجربی سوادی در قرن 21سیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهجهان در حال نوسان و چرخشکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ عاطفه و محبتضررهای مصرف شکر و قند بر برخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمخلا، خالی نیستفراموشی آرمانتوانایی یک فرد، برای تغینقص در تشخیص هیجانات عامداروی جدید ALSانتقال ماده و انرژینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از ذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان، واقعی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دسانسور ذهنبیماری ای شبیه آلزایمر و جوانان وطنگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکل از کجاستظرفیت مغز چقدر استبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهخواص میوه ی بهفضای قلب منبع نبوغ استتکنولوژی و پیشرفتنه ناامیدی بلکه ارتقاداروی ضد چاقیانسان میوه ی تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موهوش احساسیزندان ذهنیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توستارگانی قبل از آغاز کیهبیهوش کردن در جراحی و بیمجریان انرژی در سیستم های گر جان به جز تو خواهد از خمعجزه های هر روزهعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حانوار مغز با توضیح دکتر فادر هم تنیدگی مرزها و بی ماولین مورد PML به دنبال تکنشانه های گذشته در کیهان رنگ کردن، حقیقت نیستمهربانی، شرط موفقیتاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش عاطفی رمز آزادگیزبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراسکار، لگوی هوشمندژنها نقشه ایجاد ابزار هوسربرولایزینبا هر چیزی که نفس می کشد محقیقت راستین انسان علم بتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و هوش، برترین ابزار بعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدآتاکسیقدرت شناختی انسان، محدودتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونور از عمق تاریکیدر عید نوروز مراقب تصادف همه چیز موج استروبات های ریز در درمان بیمیگرن و خواباختلالات عضلانی ژنتیکاستخوان های کشف شده، ممکهیچ اندر هیچزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتکمی زاویه ی دیدت را عوض کشناخت ناشناختهبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانحافظه ی ما انسان ها چرا متمایز یا کشف یگانگیمغز از بسیاری حقایق می گرغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اآزادی در چیستلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهوانیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان آرتروز با ورزش موضهمکاری یا رقابتروش هایی برای کم کردن اضطما اکنون میدانیم فضا خالارتباط هوش ساختار مغز و ژهز ذره، یک دنیاستاطلاعات حسی ما از جهان، چسلول های بنیادیتعذیه ی ذهنکوچک شدن مغز از نئاندرتاشکستن مرز دور مغزبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردحس و ادراک قسمت 75تنهایی رمز نوآوری استمغز، همه ی واقعیت را نمیبدو داروی جدید برای میاستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش ادرمان سرگیجه بدون نیاز بهنر رها شدن از وابستگیریتوکسیماباز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی خورشید هست شمع به کابنی عباس، ننگی بر تاریخسندرم میلر فیشرجلوتر را دیدنکیست کلوئید بطن سوممجموعه های پر سلولی بدن مشبیه سازی میلیون ها جهان بخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشحس و ادراک قسمت هشتاد و نفقر داده ها در هوش مصنوعیتو جهانی هستی که خودش را نقش هورمون زنانه استروژندیدگاه نارسای دوگانه ی مالکترودهای کاشتنینگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک های براه های جدید برای قضاوت راز بحث های کنونی در ویروسواقعیت فیزیکی، تابعی از به دنبال رستگاری باشسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیکاربرد روباتهای ريز، در مدیون خود ناموجودشعار و عملبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حس و ادراک قسمت سی و هشتمفیزیک و هوشیاریتوهم فضای خالینقش روی و منیزیم در سلامتدانشمندان تغییر میدان مغامیدهای جدید برای بازیابناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین هماندرب بسته با غیر خود باز مهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتبی شرمیسیر آفرینش از روح تا مغز سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقاکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگی وجود نداردضررهای شکر بر سلامت مغزبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده خلاصه ای از مطالب همایش مفرایند پیچیده ی خونرسانیتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه ی رسیدن به قلهداروی جدید s3 در درمان ام انتروپی و هوشیارینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از ذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان، اندک استاز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندساهچاله ها تبخیر نمیشودبیماری ای شبیه ام اس مولتجوانان وطنگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات نخاعیعقل مجادله گربزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخخواص هلو برگ هلوفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی به طرز وحشتناکینه به اعدامداروی ضد چاقیانسان ها می توانند میدان چرا حجم مغز گونه انسان درذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترک امروزابعاد و نیازهای تکاملیهوش بشری تهدید برای بشریزونیسومایداز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امسخن نیکو مانند درخت نیکوبیهوشی در بیماران دچار اجراحی هوشیار مغزگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی چشمعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای در هم تنیدگی کوانتومیاولین مورد پیوند سر در اننشانه های پروردگار در جهرنگین کمانموفقیت هوش مصنوعی در امتاحتیاط در ورزش زانو در خاهوشمندی کیهانزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترژنها ، مغز و ارادهسردرد میگرنبا آتش، بازی نکن و بعد از حقیقت غیر فیزیکیتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و اخلاقعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانآتاکسی فریدریشقدرت عشقتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنور دروندرمان نگهدارنده ی اعتیادهمه چیز و هیچ چیزروبات کیانمیگرن و روزه داریاختراع جدید اینترنت کواناستروژن مانند سپر زنان دهیچگاه از فشار و شکست نترزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولکمالگرایی دشمن پیشرفتشناخت و معرفت، و نقش آن دباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانحافظه ی ما انسان ها چرا متمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز به تنهایی برای فرهنگ غار افلاطوندل به دریا بزنآزادی عقیده، آرمانی که تلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیز جدید را بپذیردرمان ام اس(مولتیپل اسکلهمانند سازی در انسانروش هایی برای جلوگیری از ما از اینجا نخواهیم رفتارتباط پیوسته ی جهانهزینه ای که برای اندیشیداطلاعاتی عمومی در مورد مسلول های بنیادی منابع و اتغییرکوچکی قلبشکستگی لگن یا سکته ی مغزیبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به حس و ادراک قسمت 78تنبیه چقدر موثر استمغزتان را در جوانی سیم کشدو سوی واقعیتافت فشار خون ناگهانی در وچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشدرمان سرگیجه بدون نیاز بهنر، پر کردن است نه فحش دریسپریدوناز مخالفت بشنووقتی ریشه ها عمیقند از چیبه قفس های سیاهت ننازسندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهکپسول ژری لاکتمجرم، گاهی قربانی استشبیه سازی سیستم های کوانبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی احس و ادراک قسمت هشتاد و شفلج نخاعی با الکترودهای تو جدای از کیهان نیستینقش ویتامین K در ترمیم اسدیروز و امروزالگو نداشتیمنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی از عروسک بازی راه پیروزی در زندگی چیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چند سویهبه زودی شبکه مغزی به جای سیلی محکم محیط زیست بر انجهان معناکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اینترنت بر جنگصبور باشبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راحس و ادراک قسمت سی و ششمفیزیک آگاهیتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش روزه داری در سالم و جدانشمندان روش هاي جدیدی امیدوار باش حتی اگر همه چنادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین هماندرختان چگونه بر تشکیل ابهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توبی عدالتی در توزیع واکسن بیمار 101 ساله، مبتلا به سسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراقب خودتون و خانواده هضعیف و قویبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هخلاصه ای از درمان های جدیفرایند تکامل و دشواری هاتوت زیاد بخوریدنقطه ای بود و دگر هیچ نبوداروی جدید لنفوم و لوکمیانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از ذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزمزمه ات مانده در گوشماز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریسایه ی هوشیاریبیماری اسپینال ماسکولار جواب دانشمند سوال کننده گیلگمش باستانی کیستمشکلات بین دو همسر و برخیعقل در جهان جدید، عجیب اسبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقخواص هندوانهقفس دور خود را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هانه به اعدامداروی ضد تشنج با قابليت تانسان یک کتابخانه استچرا خشونت و تعصبرفلکس وتری با توضیح دکتر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب آمار و ژنتیکابعاد اضافه ی کیهانهوش در طبیعتزونا به وسیله ویروس ابله از تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده سخن و سکوتبیو الکترونیک؛ ترکیب موججراحی گردن همیشه برای دیگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علمعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیتفاوت مغز انسان و میمون هآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانون جنگلتکامل زباننوار مغز در فراموشی هادر هم تنیدگی کوانتومی و پاولین هیبرید بین انسان و نشانه های بیداری روحیرهبر حقیقیموفقیت در تفکر استاحتیاط در تعویض داروهاهوشمندسازی زندان هازبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع مژنهای مشترک بین انسان و وسردرد میگرن در کودکانبا تعمق در اسرار ابدیت و حقیقت غیر قابل شناختتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز و اخلاقعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر آتاکسی مخچه ای خودایمنقسم به فقرتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینوروفیبروماتوزدرمان نابینایان آیا ممکنهمه چیز کهنه میشودروح و آب حیاتمیگرن سردردی ژنتیکی که بادامه بحث تکامل چشماسرار آفرینش در موجهیپرپاراتیروئیدیسمسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانکمردردشناخت حقیقت یا آرزوهای گبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز حافظه ی هوش مصنوعیتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بیش از آنچه تصور میشوغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بآزار حقیقیلحظات خوش با کودکانتاثیر کتامین در درمان پاایندرالچیزی منتظر شناخته شدندرمان با سلول های بنیادیهمجوشی هسته ای، انرژِی بروش هایی ساده برای کاهش اما اشیا را آنطور که هستندارتباط انسانی، محدود به هزینه سنگین انسان در ازااطلاعاتی عمومی در مورد مسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زکوچکترین چیز یک معجزه اسشگفت نیست من عاشق تو باشمبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکحس و ادراک قسمت 82تهدیدهای هوش مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشدولت یا گروهکافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کدرمان سرگیجه بدون داروهوموارکتوس ها ممکن است دریسدیپلام تنها داروی تایاز نخستین همانند سازها توقتی شروع به بیدار شدن میبه مغز خزندگان خودت اجازسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانیشبکه های مصنوعی مغز به دربدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودحس و ادراک قسمت پنجمفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش ژنتیک در درمان اختلادیسک گردنالگو و عادت را بشکن و در انگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک و احساسهوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن واز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستبه زیر پای خود نگاه نکن بسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسکتاب گران و پرهزینه شد ولمدیریت اضطراب، از مهمتریصبور باشبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزحس و ادراک قسمت سیزدهمفیزیکدانان ماشینی برای تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش رژیم غذایی بر رشد و ادانشمندان روشی برای تبدیامیدوارینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین هماندرختان اشعار زمینهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد در سختی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرواکسن ایرانی کرونا تولیدبیمار مرکز تنفس سلولیسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزکشیدن مادی روشی برای جلومراحل ارتقای پله پله کیهطلوع و حقیقتبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعخم شدن فضا-زمانفرایند حذف برخی اجزای مغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقطه بی بازگشتداروی جدید میاستنی گراویانحراف و حقیقتنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از ذهن و زندگیهوش مصنوعی به شناسایی کازنان باهوش تراز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قسایه را اصالت دادن، جز فربیماری اضطراب عمومیجواب سنگ اندازیگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی پس از سعقل سالمبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آخواص انارقفس ذهنتکنولوژی جدید که سلول هانه بدبخت بلکه نادانداروی ضد تشنج با قابليت تانسان باشچرا در مغز انسان، فرورفترفتار مانند بردهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب حیوان و انسانابعاد بالاترهوش عاطفی قسمت 11زیان غذاهای پرچرباز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومسخن پاک و ثابتبیوگرافیجز تو که را دارمگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه ی علم در کنترل کرونعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانون جنگلتکامل زباننوار مغز در تشخیص بیماری در هم تنیدگی کوانتومی و داولین تصویر در تاریخ از سنظام مثبت زندگیروی و منیزیم در تقویت استمولکول ضد پیریاحساس گذر سریعتر زماناسارت و پرخوریهوشیاری و وجودزبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهژنهای هوش ، کدامندسردرد میگرنی در کودکانبا خودت نجنگحقیقت، آن چیزی نیست که جلتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز و سیر تکامل ان دلیلی عدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمآتش منبع انرژیقضاوت ممنوعتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نورون هاي مصنوعی می تواندرمان های اسرار آمیز در آهمه چیز در زمان مناسبروح در جهانی دیگر استمیگرن شدید قابل درمان اساداراوون تنها داروی تاییاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمکمردرد ناشی از تنگی کاناشناخت درون، شناخت بیرون؛بازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانحافظه انسان و حافظه ی هوشتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز باستانی، هنوز نقش هاغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیآزار دیگری، آزار خود استلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان تومورهای مغزی با اهمدلی و هوش عاطفیروش استفاده از بالش طبیما به جهان های متفاوت خودارتباط از بالا به پایین مهزاران سال چشم های بینا واعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگراکووید نوزده و خطر بیماری شگفت انگیز بودن کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت 87تو یک معجزه ایمغط یک گیرنده استدونپزیل در بیماران قلبی افتخار انسانچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیمتاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر درمان سرطان با امواج صوتهورمون شیرساز یا پرولاکتریشه های مشترک همه ی موجواز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس به نقاش بنگرسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را کانال یوتیوب دکتر سلمان محل درک احساسات روحانی دشبکیه های مصنوعیبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسحس و ادراک قسمت پنجاهفلج خوابتو در میانه ی جهان نیستی نقش گرمایش آب و هوا در همدیستونی قابل درمانالگوی بنیادین و هوشیارینگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستاز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبه سیاهی عادت نکنیمسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندکتاب زیست شناسی باورمداخله ی زیانبار انسانصبر لازمه ی پیروزی استبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خحس و ادراک قسمت ششمفال نیکوتوهم چیستنقش رژیم غذایی در رشد و ادانش، قفل ذهن را باز میکنامیدواری و مغزنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرد و درسهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد، رسیدن به یک هدف نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنبیماری لبر و نابینایی آنسکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانکشتن عقیده ممکن نیستمرز مرگ و زندگی کجاستطلای سیاهبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیخونریزی مغز در سندرم کووفراتر از دیوارهای باورتوسعه برخی شغل ها با هوش نقطه، وجود است یا فاصلهداروی جدید کنترل قند خوناندوه در دنیا استنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از ذهن و شیمی بدنهوش مصنوعی تعاملیزنجیرها را ما باید پاره کاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریساخت سلول عصبی حتی پس از بیماری بیش فعالیجوسازی مدرنگیاه خواری و گوشت خوار کدمشکلات روانپزشکی در عقب عقلانیت بدون تغییربسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آخواص اردهقفس را بشکنتکینگینه جنگ و نه خونریزیداروی ضد تشنج توپیراماتانسان جدید از چه زمانی پاچرا ذرات بنیادی معمولاً رفتار وابسته به شکلمنبع هوشیاری در کجاست؟ قترازودوناتفاق و تصادفهوش عاطفی قسمت نهمزیباترین چیز در پیر شدناز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیسخت ترین حصاربیوگرافیجستجوی متن و تصویر به صورگزیده ای از وبینار یا کنفمعجزه در هر لحظه زندگیعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستآیا راهی برای بهبود وضعیقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زبان انسان از پیشینوار مغزی روشی مهم در تشخدر هر سوراخی سر نکناولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیرویکردهای جدید ضایعات نخمولتیپل اسکلروز در زنان احساسات کاذباساس انسان اندیشه و باور هوشیاری و افسردگیزبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای ژنهای حاکم بر انسان و انسسردرد و علتهای آنبا خدا باشحقایق ممکن و غیر ممکنتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز کوانتومیعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی آثار باستانی تمدن های قدقطار پیشرفتتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نورون های ردیاب حافظهدرمان های بیماری آلزایمرهمه چیز در زمان کنونی استروح رهاییمیاستنی گراویس بدون آنتیادب برخورد با دیگراناصفهان زیباهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیکمردرد و علل آنشناسایی تاریخچه ی تکاملیبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستحباب های کیهانی تو در توتمدن زیر آبمغز برای فراموشی بیشتر کمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمآسيب میکروواسکولاریا آسلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الچیزی شبیه نور تو نیستدرمان تشنجهمراه سختی، اسانی هستروش جدید تولید برقما با کمک مغز خود مختاريمارتباط بین هوش طبیعی و هوهستي مادي ای که ما کوچکتراعتماد به خودسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خوکودک هشت ساله لازم است آدماده ی خالیشگفت زده و حیران باشبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت چهلتو یک جهان در مغز خودت هسنفرت، اسیب به خود استدوچرخه در کاهش دردهای کمافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد درمان ضایعات نخاعیهوش فوق العاده، هر فرد اسریشه های مشترک حیاتاز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحبه نقاش بنگرسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت چقدر موثر استشباهت مغز و کیهانبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدحس و ادراک قسمت پنجاه و یفلج خواب چیستتوقف؛ شکستنقش پیش زمینه ها و اراده دژا وو یا اشنا پنداریالگوبرداری از طبیعتنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی از عروسک بازی راه طولانی را به سلامت گذاز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت های متفاوتبه سخن توجه کن نه گویندهسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارکتاب طبیعت در قالب هندسهمدارک ژنتیکی چگونه انسانصبر و واقعیتبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دحس و ادراک قسمت شصت و هشتفاکسیبتتوهم و خیالنقش زنجبیل در جلوگیری از دانش، یک انسان را ناسازگامیدی به این سوی قبر نیستنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرد باسن و پا به دلیل کاههوش مصنوعی از عروسک بازی ز گهواره تا گورهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین در برابر عظمت کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری میاستنی گراویسسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و گل خاردار، زیباستمرز بین انسان و حیوان کجاطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نخونریزی مغزی کشندهفرار در فرار از میزبان، دتوصیه های سازمان بهداشت نمیتوان با بیرون انداختنداروی جدید آلزایمراندوه دردی را دوا نمیکندنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از ذهن پر در برابر آگاهیهوش مصنوعی در قضاوت های ازندگی فعال و مثبت روند آلاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش و میگرنساخت شبکه عصبی مصنوعی با بیماری تی تی پیجامعه ی آسمانیگیرنده باید سازگار با پیمشاهده گر جدای از شیء مشاعقیده ی بی عملبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بخواص بادامقله برای دیدن نه برای به تکامل فردی یا اجتماعینه روش تقویت مغزداروی ضد جنون در درمان تیانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آرفتار اجتماعی انسان، حاصمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترازودوناتوبان اطلاعات و پلِ بینهوش عاطفی قسمت هفتمزیباترین چیز در افزایش ساز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دسخت ترین کار، شناخت خود ابیان ژن های اسکیزوفرنی دجستجوی هوشیاری در مغز ماگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفی مورد نادر بیماری گعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مآیا راهی برای رفع کم آبی قارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل ساختار رگهای مغزی نوار مغز، مفید و بی خطردر والنتاین کتاب بدید هماولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیرویا و واقعیتمواد کوانتومی جدید، ممکناخلاق و علوم اعصاباستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری کوانتومیزبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گکفش و کتابسردرد به دلیل مصرف زیاد مبا طبیعت بازی نکنحل مشکلتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز آیندگان چگونه است ؟عدم درکخسته نباشی باباآدم عاقل، وقت خودش را هدرقطره قطرهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنوروپلاستیسیتی چیستدرمان های بیماری اس ام ایهمه چیز، ثبت می شودروزه داری متناوب، مغز را میاستنی گراویس در جوانانادراک ما درک ارتعاشی است اصل بازخوردهدف یکسان و مسیرهای مختلسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانکمردرد با پوشیدن کفش مناشناسایی زبان حیوانات با بازگشت به ریشه های تکاملپیراستامحباب هایی تو در توتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومآسیب ها ناشی از آلودگی هولرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیدرمان جدید ALSهمراهی میاستنی با برخی سروش صحبت کردن در حال تکامما بخشی از این جهان مرتبطارتباط شگفت مغز انسان و فهستی ما پس از شروعی چگال اعتماد به خودسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی کودک ایرانی که هوش او از ماده ای ضد التهابیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساحس و ادراک قسمت چهل و هفتتو کجای جهانینقاشی هایی با بوی گذشته یدوچرخه سواری ورزشی سبک و افراد بی دلیل دوستدار تو چگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسدرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی می تواند بر احریشه های اخلاقاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایبه نادیدنی ایمان بیاورسندرم پای بی قرارجنگ داده هاکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت های حافظه و حافظشباهت مغز با کیهان مادیبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک قسمت پنجاه و دفلج دوطرفه عصب 6 چشمتولید مولکول جدید توسط هنقش پیشرفته ی سلول های بندژاوو یا آشناپنداریالتهاب شریان تمپورالنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازبهبود حافظه پس از رخدادهسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرکتاب، سفری به تاریخمروری بر تشنج و درمان هایصبر بسیار بایدبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندحس و ادراک قسمت شصت و دوفاجعه ی جهل مقدستوهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت ادائما بخوانامیدی تازه در درمان سرطانبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرد زانو همیشه نیاز به جرهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شبیماری میاستنی گراویسسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیگل درون گلدانمرز جدید جستجو و اکتشاف، طوفان بیداریبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرخونریزی مغزی کشنده ولی قفرد موفقتوصیه های غیر دارویی در سنمیتوان بر سیاه سیاه نوشداروی جدید آلزایمر تاییداندوهگین نباش اگر درب یا چرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از ذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی در کامپیوترهازندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعساخت شبکه عصبی با الفبای بیماری خود ایمن اعصاب محجاودانگی مصنوعیگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهده آینده از روی مشاهعلم و ادراک فقط مشاهده ی بسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه خواص بادام زمینیقله سقوطتکامل مادی تا ابزار هوشمچه زیاد است بر من که در ایدارویی خلط آورانسان در هستی یا هستی در چراروياها را به یاد نمی آرقیبی قدرتمند در برابر ممنبع خواب و رویاتراشه مغز بدون واسطه ی داتوسوکسیمایدهوش عاطفی قسمت یازدهزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقسختی ها رفتنی استبیان حقیقتحفره در مغزتفاوت ها را به رسمیت بشناگشایش دروازه جدیدی از طرمعرفت و شناختعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنآیاما مقهور قوانین فیزیکقبل و بعد از حقیقتتکامل شناخت انسان با کشفنوار مغز، ترجمه ی فعالیت در یک فراکتال هر نقطه مرکاولین سلول مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیرویا و کابوسموجود بی مغزی که می توانداخلاق پایه تکامل و فرهنگاستفاده از نظریه ی تکامل هوشیاری سنتی یا هوشیاری زبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج کفش بد، عامل مهم کمردردسردرد تنشنبالای هر دستی، دستی هستحلقه های اسرارآمیزتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز اندامی تشنه ی انرژی اعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملآرمانگرای تخیلی نباشلمس کوانتومیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینوروز مبارکدرمان های جدید ALSهمه ی سردردها بی خطر نیستروزه داری و التهاب زیانبمیدان مغناطيسي زمین بشر ادراک، فراتر از آنچه معماصل در هم تنیدگی و جهانی هدف یکسان، در مسیرهای متسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقکنفرانس تشنج هتل کوثر اصشناسایی سلول های ایمنی ابازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میحد و مرزها توهم ذهن ماستتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ چالش است یا منفعصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله آسیب روانی شبکه های اجتملزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز درمان جدید مولتیپل میلومهمراهی نوعی سردرد میگرنیروشهای نو در درمان دیسک بما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط شگفت انگیز مغز انهشت توصیه برای کاستن از داعتماد بی موردسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیکودکان مهاجرماده، چیزی نیستشگفتی های زنبور عسلبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیحس و ادراک قسمت چهل و هشتتو کز محنت دیگران بی غمیچقدر به چشم اعتماد کنیمدوپامین قابل حل در آبافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسدرماندگی به دلیل عادت کرهوش مصنوعی متصل با مغزرژیم های غذایی و نقش مهم از نشانه ها و آثار درک شدویتامین کابه هلال بنگرسندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتکاهش التهاب ناشی از بیمامحدودیت درک انسانشباهت های ریشه ای چند بیمبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونحس و ادراک قسمت پنجاه و سفن آوری های جدید علیه شناتولید مثل فقط با یک مادر نقش آتش در رسیدن انسان بهدگرگونی های نژادی و تغییام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسبهداشت خوابسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرکتابخانهمرکز هوشیاری، روح یا بدن صد قدح، نفتاده بشکستبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوحس و ادراک قسمت شصت و ششفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت ادارچینامگا سه عامل مهم سلامتنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین هماندردهای سال گذشته فراموش دردی که سالهاست درمان نشهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری های میتوکندریسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پگل زندگیمرزهای حقیقی یا مرزهای تطوفان زیباییبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پخواندن ، یکی از شستشو دهنفرد یا اندیشهتوصیه هایی در مصرف ماهینمای موفقیتداروی جدید ای ال اساندام حسی، درک از بخش هایچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از ذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی در تفکر خلاق ازندگی و داراییاز تکینگی تا مغز- از مغزتورزش در کمر دردساختن آیندهبیماری دویکجایی برای یاد گرفتن باقی گام کوچک ولی تاثیرگذارمشاهدات آمیخته با اشتباهعلم و روحبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب های سادهتکامل مداومنه عدم مطلق بلکه عدم با قدارویی ضد بیش فعالی سیستانسان عامل توقف رشد مغزچراغ های متفاوت و نور یکسرقابتی بی هدف یا رقابتی همنتظر نمان چیزی نور را بهاتصال مغز و کامپیوترهوش عاطفی قسمت پنجمزیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزاز خود رها شویادگرفتن، آغاز حرکت است سختی در بلند شدن از روی صبیداری معنوی یعنی دوستی حق انتخابتفاوت های بین زن و مرد فقپل جویی اصفهانمغز فکر میکند مرگ برای دیعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکآگاهی فراتر از آگاهیقبل از آغازتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهدر کمتر از چند ماه سوش جداوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمانرویا و خبر از آیندهموجودات مقهور ژنها هستنداختلا ل در خود عضلهاستفاده از هوش مصنوعی در هوش، ژنتیکی است یا محیطیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستکل اقیانوس در یک ذرهسردرد سکه ایبالاترین هدف از دولتحمله ویروس کرونا به مغزتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان ایا طبیعتا تماعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملآرام باشلووفلوکساسینتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانوروز یا روز پایانیدرمان های جدید میگرنهمه جا خیر بکارروزه داری و بیمار ی ام اس میدان های مغناطیسی قابل ادغام میان گونه های مختلاصل علت و تاثیرهدف از تکامل مغزسفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختهکنگره بین المللی سردرد دشهر زیرزمینی در ژاپن برابازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دحریص نباشتمرکز بر هدفمغز بزرگ چالشهای پیش روسوالات پزشکیدنیا، هیچ استآسیب عصب پا به دنبال اعتینکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپدرمان جدید میگرن با انتی هندسه ی پایه ایروشهای شناسایی قدرت شنوامانند کودکان باشیدارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کناعتیاد و تلاش های درمانی سلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پکودکان میتوانند ناقل بی ماده، چیزی بیش از یک خلا شانس یا نتیجه ی تلاشبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک قسمت چهل و دومتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش قهوه در سلامتیدورترین نقطه ی قابل مشاهافزایش میل جنسی با خوردن نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستمتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کواندرها بسته نیستهوش مصنوعی و کشف زبان هایرژیم های غذایی و نقش مهم از نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا و استخوانبه کدامین گناه کشته شدندسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه فراتر از حفظ تعادلشباهت کیهان و مغزبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرحس و ادراک قسمت پنجاه و شفناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مثل اولین ربات های نقش انتخاب از طرف محیط، ندانش قدرت استام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبهداشت خواب، امروز در جهسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستصداقتبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانحس و ادراک سی و هفتمفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم بی خدایینقش سجده بر عملکرد مغزداروهای مصرفی در ام اساما شما از دید خفاش کور هنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین هماندرد، رمز موفقیتهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و مکان، ابعاد کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانبیماری های مغز و اعصاب و سکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنگلوله ی ساچمه ایمزایای شکلات تلخ برای سلطولانی ترین شببررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسخواندن، دوست روزهای سختفرد حساس از نظر عاطفی و بتوضیحی ساده در مورد هوش منمایش تک نفرهداروی جدید برای میاستنی انرژی بی پایان در درون هرچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از ذهن خالی از شلوغی افکارهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزندگی بی دوداز تکینگی تا مغز، از مغز وزن حقیقی معرفت و شناختساختن آینده، بهترین روش بیماری دیستروفی میوتونیجایی خالی نیستگامی در درمان بیماریهای مطالبه ی حق خودعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب و عقلتکامل چشمنهایت معرفت و شناخت درک عداستانها و مفاهیمی اشتباانسانیت در هم تنیده و متصنزاع ها بیهوده استرموزی از نخستین تمدن بشرمنتظر نتیجه ی کارهایت بااثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش عاطفی قسمت اولزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکاز درخواست ها جدا شویادآوری خواب و رویاسدسازی روش مناسب برای مقبیداری و خواب کدام بهتر احقیقت قربانی نزاع بین بی تفاوت های تکاملی در مغز وپل خواجو اصفهانمغز قلبعید نوروز مبارکخانواده پایدارآپومورفین در پارکینسونقبل از انفجار بزرگتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضلهدر آرزوهایت مداومت داشتهايندگان چگونه خواهند دیدنظریه ی ریسمان و هوشیاریرویا بخشی حقیقی از زندگی مورد نادر همپوشانی دو بیاختلاف خانوادگی را حل کناستفاده از انرژی خلاهوض مصنوعی زندهزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکلمات بلند نه صدای بلندسردرد عروقی میگرنباهوش ترین و با کیفیت تریحمایت از طبیعتتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای ایجاد تمدعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماآرامش و دانشلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نورالژیدرمان های جدید در بیماری همیشه چیزی برای تنهایی دروزه داری سلول های بنیادمیدان های کوانتومی خلاادغام دو حیطه علوم مغز و اصل عدم قطعیت از کوانتوم سفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیکنگره بین المللی سردرد دشواهدی از نوع جدیدی از حاباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصحرکات چشم، ترجمه کننده ی تمرکز بر امروزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تآسانی موفقیتچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تدرمان جدید کنترل مولتیپلهندسه ی رایج کیهانروشی برای بهبود هوش عاطفمانند آب باشارتباط غیرکلامی بین انساوفور و فراوانیاعتیاد را به دور بیندازسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزکودکان گذشته به آینده فکماست مالیشانس یا تلاشبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداحس و ادراک قسمت چهل و سومتو آرامش و صلحینقش مهاجرت در توسعه نسل اديدن با چشم بسته در خواب افزایش مرگ و میر سندرم کونگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز برادرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی یا حماقت طبیعرژیم ضد التهابیاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین کا در سبزیجاتبه امید روزهای بهترسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلشباهت زیاد بین سلول هاي عبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانحس و ادراک قسمت بیست و چهفواید روزه داری متناوبتولید یا دریافت علمنقش اتصالات بین سلولهای دانش محدود به ابعاد چهارام اس یا تومور؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبهداشت خواب، رمز حافظه ی سیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز حافظه کجاستصدای بم با فرکانس پایین، برخی یونها و مولکول های مآینه در اینهحس و ادراک- قسمت پنجاه و فاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم تنهایینقش غذاها و موجودات درياداروهای ام اسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچت جی پی تیچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین هماندرس گرفتن از شکست هاهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و گذر آن سریع استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانبیماری های ژنرالیزه ی عصسکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستگلوئونمسمومیت دانش آموزان بی گطی یکصد هزار سال اخیر هرچبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودخواب و بیداری نوسانی مغزفردا را نمیدانیمتوضیحات دکتر فاطمی در موچند نرمش مفید برای کمردرداروی جدید برای کاهش وزنانرژی تاریکچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از ذهن سالمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزندگی در جمع مواردی را براز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشساختار فراکتال وجود و ذهبیماری سلیاکجاذبهگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میقلب یا مغزتکامل و ارتقای نگاه تا عمنهایت در بی نهایتدخالت در ساختار ژنهاانسانیت در برابر دیگراننزاع بین جهل و علم رو به پرمز و رازهای ارتباط غیر کمنتظر زمان ایده آل نشواثرات فشار روحی شدیدهوش عاطفی قسمت دهمزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مهاز دست دادن دم در پیشینیایاری خدا نزدیک استسرنوشتبیرون اصل است یا درونحقیقت آنطور نیست که به نظتفاوت های زبانی سرمنشا تپلاسمای غالبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیآپومورفین در پارکینسونقبرستان ها با بوی شجاعتتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضلهدر آسمان هدیه های نادیدنايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمرویا تخیل یا واقعیتموسیقی نواختلال حرکتی مانند لرزش استفاده از سلول های بنیاهیچ نقطه ای مرکزی تر از ازبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتاکلوزاپین داروی ضد جنونسرطان کمیت گراییباور و کیهان شناسیحوادث روزگار از جمله ویرتلاش های جدید شرکت نورالپیوند اندام حیوانات به امغز انسان برای شادمانی طعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسآرامش و سکونلوتیراستامتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنورالژی تریژمینالدرمان های جدید سرطانهمیشه چشمی مراقب و نگهباروزهای بد باقی نمیماندمیدان بنیادین اطلاعاتارتقا و تکامل سنت آفرینش اصل، روان و نفس استسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهکنترل همجوشی هسته ای با هشواهدی از دنیسوان(شبه نئبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهحرکت چرخشی و دائمی کیهانتمساح حد واسط میان مغز کومغز بزرگترین مصرف کننده سایتهای دیگرده روش موفقیتآشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استدرمان جدید ام اسهندسه بنیادینروشی جدید در درمان قطع نخماه رجبارتروز یا خوردگی و التهاوقاحت و تمسخر دیگراناعداد بینهایت در دنیای مسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیکودکان خود را مشابه خود تماست مالی با هوش انسانیشاهکار قرنبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمحس و ادراک قسمت نهمتو افق رویداد جهان هستینقش میدان مغناطیسی زمین دی متیل فومارات(زادیوا)(افزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیدرون قفس یا بیرون از آنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردبه بالا بر ستارگان نگاه کسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه ابزاري که وظیفه آن فشباهت زیاد بین سلول هاي عبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت بیست و یکفواید روزه داری متناوبتولید پاک و فراوان انرژینقش تیروئید در تکامل مغزدانش بی نهایتامواجی که به وسیله ی ماشیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مبوزون هیگز چیستسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریکریستال هامرکز خنده در کجای مغز استصرع و درمان های آنبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهحس و ادراک- قسمت بیست و پفتون های زیستیتوهم جدایینقش غذاها و موجودات درياداروهای تغییر دهنده ی سیانفجار و توقف تکاملی نشا