دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نسبت ها در کیهان

نسبت ها در کیهان ما چگونه تعیین می‌شود؟
نسبت آنچه می‌شناسیم به آنچه نمی‌شناسیم، آنقدر کوچک است که بر هر دانشمند و هر پژوهشگر عاقل، لازم است همیشه جایی را برای ندانسته های خود در نظر بگیرد ولی این، مانع از تلاشی حیران برای کشف حقیقت نیست.
کیهان ما آنقدر دقیق و منظم، برنامه ریزی شده است که هیچ نیروی اضافی در آن، قابل محاسبه نیست. این که هیچ نیرویی وارد کیهان ما نشده است بسیاری از اندیشمندان را به سوی عدم نیاز کیهان به خالق و خدا کشانده است ولی حقیقت اینکه عدم ورود هیچ نیروی اضافی به جهان، نشانه ی برنامه ریزی و قانونمندی عمیق کیهان است.
(گشتاور دوقطبی الکتریکی گریزان

Electric Dipole Moments | Amherst Center for Fundamental Interactions (ACFI)
توسط: دکتر امیرا وال بیکر، اخترفیزیکدان بنیاد علوم رزونانس
اندازه گیری دقیق گشتاور دوقطبی الکترون electric dipole moment(EDM) می تواند به حل سوالات بی پاسخ در مورد جهان ما کمک کند.
مدل استاندارد فیزیک ذرات، به طور دقیق تمام اندازه گیری های فیزیک ذرات را- که تاکنون در آزمایشگاه انجام شده است- توصیف می کند. با این حال، اگرچه هدف آن توصیف جهان قابل مشاهده ی ما، از بزرگ‌ترین تا کوچک‌ترین مقیاس است، در حال حاضر سؤالات زیادی را برای بحث باقی می‌گذارد.
یکی از آنها این است: چرا ماده ی معمولی در جهان ما، غالب است و ضد ماده، غالب نیست؟

Looking Closer: The Search for the Electron Electric Dipole Moment - Science in the News
در اوایل سال 1967، دانشمند روسی آندری ساخاروف تشخیص داد که دلیل احتمالی این عدم تقارن، می تواند وقوع نقض CP باشد، یعنی اینکه تقارن ترکیبی شارژ(C) و بار (P)- آنطور که انتظار می رفته- حفظ نشده است. ساخاروف پیشنهاد کرد که ماده و پادماده، به مقدار مساوی در جهان اولیه وجود داشته است و عدم تقارن، با ظهور نقض CP، به احتمال زیاد در چند ثانیه ی اول پس از انفجار بزرگ، ایجاد شده است. (اساسا انفجار بزرگ، ابتدایی کشف شده بر اساس ظرف شناختی و معرفتی دانشمندان امروز است ولی هرگز، پایان ماجرا نیست.
خود انفجار بزرگ ممکن است انتهای کیهان های دیگری باشد که قبل از آن، بوده اند و هر کدام از این جهان ها، نهایتی از یک انفجار بزرگ دیگر باشند. طرح این فرضیه ها هر چند جذاب است ولی پایان ماجرا و سفر اکتشافی یک پژوهشگر عاقل نیست. به همین ترتیب فرض به هم خوردن تقارن بار و شارژ پس از انفجار بزرگ، فرضی خوب ولی دور از همه ی حقیقت است. تقارن در اجزای کیهان در ابتدا و ایجاد عدم تقارن در مرحله ی بعد- در جایی که اساسا خود انفجار بزرگ در مرتبه ای متمایز از مراحل قبلی و جهانی های گذشته، ایجاد می‌شود بی معنی است.
انفجار بزرگ و مراحل بعد از آن، پیدایش جهانی متمایز از گذشته و دارای خصوصیات و ویژگی هایی متفاوت است. ارزیابی تقارن بین دو چیز متمایز و متفاوت، ارزیابی دقیقی نیست. ارزیابی تقارن بین دو چیز- که جنس و وجود آنها متفاوت از هم است- به خصوص که نگاه بر آنها در ظرف ذهن ناظری صورت میگردد که از درون یکی از جهان ها مینگرد و ذهنیت او تابع قوانین و خصوصیات آن است و در بیشتر موارد قادر به لمس و درک چیزی بیرون از آن نیست، ارزیابی ای علمی نیست.)
این عدم تقارن، بعدها با تکامل کیهانی، منتشر گردید.
مدل استاندارد فیزیک ذرات، از آن زمان شامل پارامترهایی برای توضیح چنین تخلفی است، اما برای توضیح عدم تقارن ماده-ضد ماده ی مشاهده شده، کافی نیست.
دانشمندان، نظریه‌های جایگزینی را پیشنهاد کرده‌اند که در آن، نقض تقارن زمان، رخ می‌دهد و این ممکن است عجیب به نظر نرسد، زیرا زمان به طور کلی، نامتقارن است. با این حال، در یک حالت تعادل، تقارن زمانی، می تواند وجود داشته باشد. (مطرح کردن تقارن زمانی، به عنوان بعدی از ابعاد کیهان و طرح آن به صورت زمان و برگشت زمان، در جایی که تصور زمان ممکن نیست یعنی قبل از زمان پلانک- که اندکی پس از انفجار بزرگ رخ میدهد- طرحی پخته نیست.)
جالب اینکه در سطح کوانتومی، این تقارن زمانی تعادل مورد انتظار، نقض می شود. به عنوان مثال، یک الکترون پیش رونده در یک میدان مغناطیسی در جهت میدان مغناطیسی پیش می رود، بنابراین تقارن زمانی را حفظ می کند. با این حال، یک میدان الکتریکی، جهت را تغییر نمی دهد؛ بنابراین پیشرفت یک الکترون در میدان الکتریکی، تقارن زمانی را نقض می کند.
این نقض، باعث ایجاد یک گشتاور دوقطبی الکتریکی (electric dipole moment EDM) در امتداد محور چرخش الکترون می‌شود، یعنی

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [10/14/2022 9:37 PM]
عدم تقارن در برهمکنش مذکور، نقض تقارن CP است؛ بنابراین، اندازه‌گیری قابل توجه غیرصفر EDM، می‌تواند عدم تقارن ماده-پادماده ی مشاهده شده در جهان را توضیح دهد.(دوباره تاکید می‌شود عدم تقارن زمان و ماده- پادماده- آنطور که ما مشاهده و درک می کنیم- وابسته به ظرف ادراکی ناظری است که با مقیاس های خود اقدام به ارزیابی تقارن یا عدم تقارن میکند. این در حالی است که در بیرون از ظرف ذهنی این ناظر، مقیاس ها و خطکش های اندازه گیری، متفاوت است. مشاهده ی تناقض های موجود در جهان؛ به خصوص بین ناظری- که در سطح ماکرو مینگرد- و ناظری- که در سطح میکرو مینگرد- کاملا قابل انتظار است.)
با این حال، مقادیر پیش‌بینی‌شده توسط مدل‌های جایگزین مانند ابرتقارن برای اندازه‌گیری تجربی، بسیار کم است، حداقل تا همین اواخر!
اکنون، تیمی از دانشمندان از بنیادAdvanced Cold Molecule Electron (ACME) EDM به رهبری پروفسور دویل، گابریلز و دمیل، با موفقیت سرعت اسپین الکترون را اندازه‌گیری کرده و حد EDM را به دست آورده‌اند.
این نتایج، نه تنها به محدود کردن EDM کمک می کند، بلکه به طور قابل توجهی، دوباره مدل استاندارد را زیر سوال می برد!
معکوس شدن زمان، اساساً به این معنی است که اگر جریان زمان معکوس شود، یک سیستم، یکسان به نظر می رسد، تنها تفاوت این است که سرعت و چرخش در دو جهت مخالف هستند. اگر ظاهر سیستم، متفاوت باشد، در این صورت یک نقض زمانی، رخ داده است و گفته می‌شود که سیستم، نامتقارن است. بنابراین، نتیجه می شود اگر نقض شارژ (C) و/یا بار (P)، وجود داشته باشد، تقارن زمانی(T) یا نقض عدم تقارن زمان، رخ می دهد.

A multiferroic material to search for the permanent electric dipole moment of the electron | Nature Materials
https://es.resonancescience.org/.../el-escurridizo...
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هنر رها شدن از وابستگیبرخی روش های تربیتی کودکسربازان ما محققا غلبه می ورزش و میگرنتیوتیکسن داروی ضد جنونقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصپختگی پس از چهل سالگي به تصور از زمان و مکانما تحت کنترل ژنها هستیم یانسان باشحس و ادراک قسمت سی و هشتماختراع جدید اینترنت کواندرمان های علامتی در ام اسنوار عصب و عضلهبلندی در ذهن ما درک بلندیزمین در برابر عظمت کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیشواهدی از نوع جدیدی از حاژن همه چیز نیستتکامل داروینی هنوز در حالمس کوانتومیآنچه ناشناخته است باید شجنبه های موجی واقعیتمحدودیت چقدر موثر استايندگان چگونه خواهند دیدخلاصه ای از درمان های جدیارتباط از بالا به پایین مچگونه مولکول های دی ان ایبه زودی شبکه مغزی به جای زونیسومایدشاید درست نباشدهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتاثیر مشاهده بر واقعیت بمقاومت به عوارض فشار خون جهان هایی در جهان دیگرمرکز حافظه کجاستایا این جمله درست است کسیخارق العاده و استثنایی باز نخستین همانند سازها تدرگیری مغزی در سندرم کوونگاه از بیرون مجموعهبیماری ای شبیه ام اس مولتزبان و تکلم برخی بیماریههوش در طبیعتتفکر خلا ق در برابر توهم صبر بسیار بایدکودکان را برای راه آماده تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز آیا برای تولید مثل همیشه جهانی در ذهنمسئولیت جدیداپی ژنتیکدنیای شگفت انگیز کوانتوممغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکنادیدنی ها واقعی هستندبیان حقیقتسفرنامه سفر به بم و جنوب هاوکينگ پیش از مرگش رسالتلقین اطلاعات و حافظهعقیده ی بی عملکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر دوپامین و سروتونینمنبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت هفتمجریان انرژی در سیستم های معجزه های هر روزهابزار بقا از نخستین هماندیدن خدا در همه چیزمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیچرا ماشین باید نتایج را پبازسازي مغز و نخاع چالشی سماگلوتید داروی کاهش دهنو هر کس تقوای خدا پیشه کنتنفس بدون اکسیژنعوارض ازدواج و بچه دار شدکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآشنا پنداریحقیقت غیر قابل شناختمغز کوانتومیابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روشی برای تبدینقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز- از مغز روزه داری متناوب، مغز را نزاع بین علم و جهل رو به پبخش فراموش شده ی حافظهسیاهچاله و تکینگی ابتدایواقعیت فیزیکی، تابعی از تو جهانی هستی که خودش را فلج نخاعی با الکترودهای غیرقابل دیدن کردن مادهگامی در درمان بیماریهای تاریکی و نورمنبع خواب و رویاالکترودهای کاشتنیحس چشایی و بویاییابزارهای پیشرفته ارتباط داروی جدید ضد الزایمرنقش زنجبیل در جلوگیری از از علم جز اندکی به شما داريتوکسيمب در درمان ام اسهمه چیز در زمان کنونی استبرای خودآگاه بودن تو بایساخت شبکه عصبی با الفبای واکسن ایرانی کرونا تولیدتوهم وجودفراموشی همیشه هم بد نیستپیچیدگی های مغزمگسترازودونمیگرن سردردی ژنتیکی که بانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت هجدهماثرات مضر ماری جوانادر هم تنیدگی کوانتومی و پچند جهانیاصل بازخوردراه انسان شدن، راه رفتن وهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی سلولهای عصبی در تلاسردرد میگرنورزش بهترین درمان بیش فعتیک و اختلال حرکتیقانون مندی نقشه ژنتیکی مپروژه ی ژنوم انسانیتصادف یا قوانین ناشناختهمانند آب باشانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت سی و ششمادامه بحث تکامل چشمدرمان ژنتیکی برای نوآورینوبت کودکانبلوغ چیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی از عروسک بازی بشکه ای که ته نداره پر نمشواهدی از دنیسوان(شبه نئژن همه چیز نیستتکامل داروینی هنوز در حالوب فرونتال یا پیشانی مغآنچه واقعیت تصور میکنیم جنسیت و تفاوت های بیناییمحدودیت های حافظه و حافظايا اراده آزاد توهم است یخم شدن فضا-زمانارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه میتوان با قانون جنبه زیر پای خود نگاه نکن بزونا به وسیله ویروس ابله شب سیاه سحر شودهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمقابله ی منطقی با اعتراضآیا هوش مصنوعی می تواند نجهان یکپارچهمرکز خنده در کجای مغز استایا ابزار هوشمندی یا مغز خبر مهم تلسکوپ هابلاز نخستین همانند سازها تدرگیری اعصاب به علت میتونگاه از دور و نگاه از نزدبیماری اسپینال ماسکولار زبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش عاطفی بیشتر در زنانتفاوت مغز انسان و میمون هصرع و درمان های آنکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان، تصادفی نیستمسئولیت در برابر محیط زیابتدا سخت ترین استدنیا، هیچ استمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قنادانی در قرن بیست و یکم،بیست تمرین ساده برای جلوسفرنامه سفر به بم و جنوب هاوکينگ پیش از مرگش رسالتلاش ها برای کشف منابع جدعلم و ادراک فقط مشاهده ی کتاب زیست شناسی باورتاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت اولجریان انرژی در سیستم های معجزه ی علمابزار بقا از نخستین هماندیدگاه نارسای دوگانه ی ممغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استچرا مغز انسان سه هزار سالبحتی علمی درباره تمایل بسندرم کووید طولانیوفور و فراوانیتنها مانع در زندگی موارد عید نوروز مبارکگل زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآغاز فصل سرما و دوباره تکحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دائما بخواننقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز- از مغزتروزه داری و بیمار ی ام اس نسبت ها در کیهانبخش های تنظیمی ژنومسیاهچاله ی تولید کنندهواقعیت چند سویهتو دی ان ای خاص ميتوکندريفلج بل، فلجی ترسناک که آنغرور و علمگاهی لازم است برای فهم و تاریکی خواهد ترسیدمنتظر نمان چیزی نور را بهالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا از نخستین هداروی سل سپتنقش زبان در سلطه و قدرت اازدواج های بین گونه ای، رریه زغالیهمه چیز، ثبت می شودبرای زندگی سالم، یافتن تساختن آیندهواکسن اسپایکوژنتوهم وجودفرایند پیچیده ی خونرسانیپیچیدگی های مغزی در درک زتراشه ی بیولوژِیکمیگرن شدید قابل درمان اسانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت هشتماجزای پر سلولی بدن انسان در هم تنیدگی کوانتومی و دچند روش ساده برای موفقیتاصل علت و تاثیرراه بی شکستاصل عدم قطعیت از کوانتوم رابطه تشنج و اوتیسمهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی سيناپسها طی تکامل و سردرد میگرن در کودکانورزش در کمر دردتیروفیبان موثر در سکته ی قانون گذاری و تکاملپروژه ی ژنوم انسانیتظاهر خوابیده ی مادهماه رجبانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت سیزدهماداراوون تنها داروی تاییدرمان پوکی استخواننور درونبلعیدن ستاره توسط سیاهچازمان چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بشریت از یک پدر و مادر نیشیشه ی بازالتی و سیلیکونژن هوش و ساختارهای حیاتی تکامل زبانلوتیراستامآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جنسیت و تفاوت های بیناییمخچه فراتر از حفظ تعادلايا اراده آزاد توهم است یخونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای اچگونه مغز پیش انسان یا همبوزون هیگز چیستزیباترین چیز در پیر شدنشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مقابله با کرونا با علم اسآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان یکپارچهمرگ چیستایا بیماری ام اس (مولتیپخدا موجود استاز نخستین همانند سازها تدرختان اشعار زمیننگاه از درون مجموعه با نگبیماری اضطراب عمومیزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش عاطفی در زنان بیشتر اتفاوت ها و تمایزها کلید بضرورت زدودن افکارکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز آیا تکامل و تغییرات ژنتیجهش های ژنتیکی مفید در سامستند جهان متصلابتدایی که در ذهن دانشمندندان ها را مسواک بزنید تمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قنازوکلسینبیش از نیمی از موارد انتقسفرنامه سفر به بم و جنوب هدف یکسان و مسیرهای مختلتلاش هایی در بیماران قطع علم و روحکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر داروهای ضد التهاب منبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت دومجریان انرژی در سیستم های معجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقا از نخستین هماندژا وو یا اشنا پنداریمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتچرا مغزهای ما ارتقا یافت بحث درباره پیدایش و منشا سندرم گیلن باره به دنبال وقت نهيب هاي غير علمي گذشتنها در برابر جهانعامل کلیدی در کنترل کارآگلوله ی ساچمه ایتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآغاز مبهم آفرینشحل مشکلابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز، از مغز روزه داری سلول های بنیادنسبت طلایی، نشانه ای به سبخش بزرگی حس و ادراک ما اسیاره ی ابلهانواقعیت چیستتو در میانه ی جهان نیستی فلج خوابمقالاتگاهی مغز بزرگ چالش استتاریخ همه چیز را ثبت کردهمنحنی که ارتباط بین معرفالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقا ازنخستین همداروی ضد چاقینقش زبان در سلطه و قدرت ااسکار، لگوی هوشمندریواستیگمینهمه ی سردردها بی خطر نیستبرخی ملاحظات در تشنج های ساختار فراکتال وجود و ذهواکسن اسپایکوژن ضد کروناتوهم بی خداییفرایند تکامل و دشواری هاپیوند قلب خوک، به فرد دچاتربیت کودکان وظیفه ای مهمیدان مغناطيسي زمین بشر انگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت پنجماجزایی ناشناخته در شکل گدر هر سوراخی سر نکنچندین ماده غذایی که مانناصول انجام برخی نرمش ها درادیوی مغز و تنظیم فرکانهورمون شیرساز یا پرولاکتبرداشت مغز ما از گذر زمانسردرد و علتهای آنوزن حقیقی معرفت و شناختتکنولوژی جدید که سلول هاقانون جنگلپروانه ی آسمانیتظاهری از ماده است که بیدماپروتیلینانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت ششمادب برخورد با دیگراندرمان پوکی استخواننورون هاي مصنوعی می توانبنی عباس، ننگی بر تاریخزمان و مکان، ابعاد کیهان هوش مصنوعی از عروسک بازی بعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقتکامل زبانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعآنها نمیخواهند دیگران راجهل مقدسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلای نعمت من در زندگیمخواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش اچگونه هموساپينس بر زمین بوزون هیگز جهان را از متلزیباترین چیز در افزایش سشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنگره بین المللی سردرد دتاثیر نگاه انسان بر رفتاملاحظه های اخلاقی دربارهآیا هوش ارثی دریافتی از پجهان کنونی و مغز بزرگتریمرگ و میر پنهانایا بدون زبان میتوانیم تخدای رنگین کماناز نشانه ها و آثار درک شددرد باسن و پا به دلیل کاهنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری بیش فعالیزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش عاطفی در زنان بیشتر اتفاوت ها را به رسمیت بشناضررهای مصرف شکر و قند بر کیهان خود را طراحی میکندتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز آیا جنین انسان، هوشمندی جهش های ژنتیکی غیر تصادفمشکل از کجاستابتذال با شعار دیندو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قنباید صبر کرد آتش را بعد بیشتر کمردردها نیازی به سفرنامه سفر به بم و جنوب هدف یکسان، در مسیرهای متتلاشی برای درمان قطع نخاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکتاب، سفری به تاریختاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت سومجستجوی متن و تصویر به صورمعجزه در هر لحظه زندگیابزار بقا از نخستین هماندژاوو یا آشناپنداریمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسچرا ویروس کرونای دلتا وابحثي درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسوقتی فهمیدی خطا کردی برگتنبیه چقدر موثر استعادت همیشه خوب نیستگلوئونتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز، از مغز روزهای سختنشانه های گذشته در کیهان بخش بزرگتر کیهان ناشناختسیاره ابلهانواقعیت چیستتوقف؛ شکستفلج خواب چیستتاثیر ویتامین دی بر بیماگذر زمان کاملا وابسته به تازه های اسکیزوفرنی(جنومنشأ اطلاعات و آموخته ها الگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای موجود زندهداروی ضد چاقینقش سجده بر عملکرد مغزاساس انسان اندیشه و باور ریاضیات یک حس جدید استهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرخی مرزهای اخلاق و علوم ساختار شبکه های مغزی ثابواکسن دیگر کرونا ساخته شتوهم تنهاییفرایند حذف برخی اجزای مغپیوند مغز و سر و چالشهای ترجمه ای ابتدایی از اسرامیدان های مغناطیسی قابل انتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت پنجاهاحیای بینایی نسبی یک بیمدر والنتاین کتاب بدید همنه به اعداماحیای بینایی نسبی یک بیمدر یک فراکتال هر نقطه مرکنه جنگ و نه خونریزیاصول توسعه ی یک ذهن کاملراز تغییرهوش فوق العاده، هر فرد اسبررسي علل احتمالي تغيير سردرد تنشنوزوز گوشتکنولوژی جدید که سلول هاقانون جنگلپرواز از نیویورک تا لوس آتعداد کلی ذهن ها در جهان ماجرای جهل مقدسانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت شصت و هشتادراک ما درک ارتعاشی است درمان ام اس(مولتیپل اسکلنورون های ردیاب حافظهبه قفس های سیاهت نناززمان و صبرهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هوتکامل زبان انسان از پیشیلیروپریم داروی ترکیبی ضدآنان که در قله اند هرگز خجهان فراکتالمخچه ابزاري که وظیفه آن فای آنکه نامش درمان و یادشخواب سالم عامل سلامتیارتباط شگفت مغز انسان و فدرک و احساسچگونه هوشیاری خود را توسبی نهایت در میان مرزهازیر فشار کووید چه باید کرشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر نگاه انسان بر رفتاملاحظات بیهوشی قبل از جرآیا هوش سریعی که بدون احسجهان کاملی در اطراف ما پرمرگ و میر بسیار بالای ناشایا تکامل هدفمند استخدایی که ساخته ی ذهن بشر از نظر علم اعصاب یا نرووسدردی که سالهاست درمان نشنگاه دوبارهبیماری تی تی پیزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوشمندی کیهانتفاوت های بین زن و مرد فقضررهای شکر بر سلامت مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز آیا جهان ذهن و افکار ما مجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمشکلات نخاعیابداع دی ان ای بزرگترین ددو بیماری روانی خود بزرگ مغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهنبرو و انرژی مداومبا هوش مصنوعی خودکار روبسفری به آغاز کیهانهدف از تکامل مغزتلاشی تازه برای گشودن مععلم به ما کمک میکند تا موکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت آب، زندگی است(قسمت پنجم)جستجوی هوشیاری در مغز مامعرفت و شناختابزار بقا از نخستین هماندگرگونی های نژادی و تغییمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهچرا پس از بیدار شدن از خوبحثی جالب درباره محدودیتسندرم پس از ضربه به سروقتی تو از یاد گرفتن باز تهدیدهای هوش مصنوعیعادت کن خوب حرف بزنیگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافت فشار خون ناگهانی در وحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سینقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز، از مغز روش مقابله مغز با محدودینشانه های پروردگار در جهبخش دیگری در وجود انسان هسیاره ابلهانواقعیت های متفاوتتولید مثل اولین ربات های فلج دوطرفه عصب 6 چشمصفحه اصلیگذشته را دفن کنتازه های بیماری پارکینسومنشاء کوانتومی هوشیاری االتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت 74ابزارهای بقای از نخستین داروی ضد تشنج با قابليت تنقش غذاها و موجودات دريااستفاده از مغز، وزن را کمریسدیپلام تنها داروی تایهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی نکات از گاید لاین پرسازگاری با محیط بین اجزاواکسن دیگری ضد کرونا از دتوهم جدایی و توهم علمفراتر از دیوارهای باورپیوند اندام از حیوانات بترس و آرمان هامیدان بنیادین اطلاعاتاندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساس گذر سریعتر زماندر کمتر از چند ماه سوش جدچه زیاد است بر من که در ایاصول سلامت کمرراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی می تواند بر احبررسی و اپروچ جدید بر بیمسردرد سکه اییک پیام منفرد نورون مغزی تکینگیقانونمندی و محدودیت عالمپروتز عصبی برای تکلمتعذیه ی ذهنماجرای عجیب گالیلهانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت شصت و دوادغام میان گونه های مختلدرمان تومورهای مغزی با انوروپلاستیسیتی چیستبه مغز خزندگان خودت اجاززمان واقعیت است یا توهمشکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهتکامل ساختار رگهای مغزی لیس دگرامفتامین یا ویاسآنزیم تولید انرژی در سلوجهان قابل مشاهده بخش کوچمدل همه جانبه نگر ژنرالیایمپلانت مغزی کمک میکند خواب سالم عامل سلامتی و یارتباط شگفت انگیز مغز اندرک کنیم ما همه یکی هستیمچگونه واکسن کرونا را توزبی ذهن و بی روحزیرفون داروی ضد ام اسشبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی به شناسایی کاکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر ویتامین دی بر بیماممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا هشیاری کوانتومی وجودجهان پیوستهمرگ انتقال است یا نابود شایجاد احساساتخسته نباشی بابااز نظر علم اعصاب اراده آزدرس گرفتن از شکست هانگاهی بر قدرت بینایی درابیماری دویکزبان جانسوزهوشیاری و وجودتفاوت های تکاملی در مغز وطلای سیاهکیست هیداتید مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات بین دو همسر و برخیابزار هوش در حال ارتقا ازدو بار در هفته ماهی مصرف مغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلچت جی پی تیبا تعمق در اسرار ابدیت و سقوط درون جاذبه ای خاص، چهدف از خلقت رسیدن به ابزاتلاشی جدید در درمان ام اسعلم بدون توقفکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت آثار باستانی تمدن های قدحفره در مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقا از نخستین هماندانش قدرت استنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی چرا ارتعاش بسیار مهم استبحثی در مورد نقش ویتامين سندرم سردرد به دلیل افت فویتنام نوعی کرونا ویروس تو یک معجزه ایعادت کردن به نعمتگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافت هوشیاری به دنبال کاهحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس ونقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز روش های صرفه جویی در ایجانظام مثبت زندگیبخشیدن دیگران یعنی آرامشسیر آفرینش از روح تا مغز واقعیت و مجازتولید یا دریافت علمفناوری هوش مصنوعی نحوه خسوالات پزشکیگربه شرودینگر و تاثیر مشتبدیل پلاستیک به کربن و سمهندسی ژنتیک در حال تلاش امیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت 75ابزارهای دفاعی و بقای موداروی ضد تشنج با قابليت تنقش غذاها و موجودات دريااستفاده از هوش مصنوعی در ریشه های مشترک حیاتهمیشه داناتر از ما وجود دبرخی نرمش ها برای زانوستم با شعار قانون بدترین واکسن سرطانتوهم جسمفرد حساس از نظر عاطفی و بپیوند سر آیا ممکن استتسلیم شدن از نورون شروع ممیدازولام در درمان تشنج اندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت پنجاه و داحساسات کاذبدر آرزوهایت مداومت داشتهنه عدم مطلق بلکه عدم با قاضطراب و ترسرجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی و کشف زبان هایبررسی ژنها در تشخیص بیماسردرد عروقی میگرنیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل فردی یا اجتماعیقارچ بی مغز در خدمت موجودپرورش مغز مینیاتوری انساتغییر الگوی رشد مغزی با زماده ی تاریکانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت شصت و ششادغام دو حیطه علوم مغز و درمان تشنجنوروز یا روز پایانیبه نقاش بنگرزمان پلانکشکل پنجم مادههوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وتکامل شناخت انسان با کشفلا اکراه فی الدینآینه در اینهجهان موازی و حجاب هامدل هولوگرافیک ژنرالیزهایمپلانت نخاعی میتواند دخواب عامل دسته بندی و حفطارتباط شگفت انگیز مغز اندرک احساسات و تفکرات دیگچگونه آن شکری که می خوریمبی شرمیزیرک ترین مردمشباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل جاذبهتاثیر ویروس کرونا بر مغز من کسی در ناکسی دریافتم آیا واکنش های یاد گرفته وجهان پیوستهمرگ تصادفیایرادهای موجود در خلقت بخطا در محاسبات چیزی کاملاز نظر علم اعصاب اراده آزدست آسماننگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری دیستروفی میوتونیزبان ریشه هایی شناختی اسهوشیاری کوانتومیتفاوت های زبانی سرمنشا تطوفان فقر و گرسنگی و بی سکیست کلوئید بطن سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات روانپزشکی پس از سابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصچت جی پی تیبالاترین هدف از دولتسلول های بنیادیهر چیز با هر چیز دیگر در تتمایل زیاد به خوردن بستنعلم در حال توسعهکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت آرامش و دانشحق انتخابمغز قلبابزار بقا از نخستین هماندانش محدود به ابعاد چهارنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتچرا بیماری های تخریبی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و سوپاپ ها یا ترانزیستورهاویتامین E برای فعالیت صحتو یک جهان در مغز خودت هسعادت دادن مغز بر تفکرگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافتخار انسانحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از داروی فامپیریدین یا نورلنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز روش هایی برای جلوگیری از نظریه ی تکامل در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیستم تعادلی بدنواقعیت و انعکاستولید پاک و فراوان انرژیفیلمی بسیار جالب از تغییپیامهای کاربرانگزیده ای از وبینار یا کنفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مهربانی، شرط موفقیتامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت چهلابعاد و نیازهای تکاملیداروی ضد تشنج توپیراماتنقش غذاها و موجودات دريااستفاده از انرژی خلارژیم های غذایی و نقش مهم همیشه راهی هستبرخی نرمش های گردنستم، بی پاسخ نیستواکسن سرطانتوهمات و شناخت حقیقتفردا را نمیدانیمپیوند سر، یکی از راه حلهاتشنچ پانایوتوپولوس تشنج مکانیک کوانتومی بی معنی اندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق و علوم اعصابدر آسمان هدیه های نادیدننهایت معرفت و شناخت درک عاطلاع رسانی اینترنتیرحم مصنوعیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی بیماری التهابی رودسرعت فکر کردن چگونه استیک آلل ژنتیکی که از نئاندتکامل مادی تا ابزار هوشمقبل از آغازپرتوهای صادر شده از سیاهتغییر زودتر اتصالات مغزیماده ی خالیاهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک سی و هفتمارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان جدید ALSنوشیدن چای برای مغز مفید به نقاش بنگرزمان به چه دلیل ایجاد میششکست حتمیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتکامل، نتیجه ی برنامه ریلاموژین داروی ضد اوتیسم؟آیندهجهان ما میتواند به اندازمدل هولوگرافیک تعمیم یافایمان به رویاخودآگاهی و هوشیاريارتباط غیرکلامی بین انسادرک تصویر و زبان های مخلتچگونه انتظارات بر ادراک بی عدالتی در توزیع واکسن زیست شناسی کل در جزء فراکشباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابتاثیر ژنها بر اختلالات خمنابع انرژي پاک سرچشمه حآیا یک، وجود داردجهان پر از چیزهای اسرار آمرگی وجود ندارداکسی توسین و تکامل پیش اخطا در محاسبات چیزی کاملاز واقعیت امروز تا حقیقتدستورالعمل مرکز کنترل بینگاهت را بلند کنبیماری ضعف عضلات نزدیک بزبان شناسی مدرن در سطح سلهوش، ژنتیکی است یا محیطیتفاوت ایستایی و تکاپوطوفان زیباییکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز آیا خداباوری محصول تکاملجوانان وطنمشکلات روانپزشکی در عقب ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر منتایج نادانی و جهلباهوش ترین و با کیفیت تریسلول های بنیادی منابع و اهر جا که جات میشه، جات نیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعلم راهی برای اندیشیدن اکریستال هاتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت آرامش و سکونحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزار بقا از نخستین هماندانش بی نهایتنقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خداچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی در مورد حقیقت فضا و سوپاپ ها یا ترانزیستورهاویتامین E در چه مواد غذایتو کز محنت دیگران بی غمیعارضه جدید ویروس کرونا سگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر رو ح و روان بر جسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمافراد آغاز حرکت خودشان رحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از داروی لیراگلوتیدنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکامل تا مغز از مغز تا روش هایی ساده برای کاهش انظریه ی تکامل در درمان بیبدون پیر فلکسیستم دفاعی بدن علیه مغز واقعیت خلا و وجود و درک متولید سلولهای جنسی از سلفیزیک مولکولها و ذرات در سایتهای دیگرگزارش یک مورد جالب لخته وتبدیل سلولهای محافط به سمولتیپل اسکلروز در زنان امید نجاتحس و ادراک قسمت چهل و هفتابعاد اضافه ی کیهاندارویی خلط آورنقش غذاها در کاهش دردهای استفاده از سلول های بنیارژیم های غذایی و نقش مهم همیشه عسل با موم بخوریمبرخی یونها و مولکول های مستون فقرات انسان دو پا جلواکسن ضد اعتیادتوپیراماتفرضیه ای جدید توضیح میدهپیوندی که فراتر از امکانتشنج چیستمکانیزمهای دفاعی در براباندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت پنجاه و شانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت بیست و چهاخلاق پایه تکامل و فرهنگدر آستانه ی موج پنجم کووینهایت در بی نهایتاطلاعات حسی ما از جهان، چرحم مصنوعیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی سیستم تعادلی بدن اسعی کن به حدی محدود نشوییک جهش ممکن است ذهن انسانتکامل مداومقبل از انفجار بزرگآلودگی هوا چالش قرن جدیدتغییر عمودی سر انسان از پماده ای ضد التهابیاولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتوکين تراپی روشی جديد درمان جدید میگرن با انتی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به نادیدنی ایمان بیاورزمان شگفت انگیزشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستأثیر نگاه انسان بر رفتالایو دوم دکتر سید سلمان فآینده ی انسان در فراتر ازجهان مادی، تجلی فضا در ذهمدل های ریز مغز مینی بریناین پیوند نه با مغز بلکه خودآگاهی و هوشیاريارتروز یا خوردگی و التهادرک حقیقت نردبان و مسیری چگونه به سطح بالایی از هوبیمار 101 ساله، مبتلا به سزیست، مرز افق رویداد هستشباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکوچ از محیط نامناسبتاثیر کلام در آیات کلام بمنابع انرژی از نفت و گاز آیا کیهان می تواند یک شبیجهان پر از چیزهای جادویی مراحل ارتقای پله پله کیهاگر فقط مردم میفهمیدند کخطای ادراک کارمااز کجا آمده ام و به کجا میدغدغه نتیجه ی نادانی استچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماریهای تحلیل عضلانی ازبان شناسی نوین نیازمند هیچ چیز همیشگی نیستتفاوت ارباب و رهبر حقیقیطولانی ترین شبکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع بی نهایت انرژی در دآیا دلفین ها می تواند از جواب دانشمند سوال کننده مشاهده گر جدای از شیء مشاابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرنجات در راستگوییباور و کیهان شناسیسلول های بدن تو پیر نیستنهر حرکت خمیده می شود و هر تمدن پیشرفته ی پیشینیانعلم ساختن برج های چرخانکریستال زمان(قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت53آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحقیقت آنطور نیست که به نظمغز مانند تلفن استابزار بقا از نخستین هماندانشمندان موفق به بازگردنقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخوچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی در مورد عملکرد لوب فسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویتامین کاتو پیچیده ترین تکنولوژی عدم توقف تکامل در یک انداگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر روده بر مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمافراد بی دلیل دوستدار تو حافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از داروی تشنجی درباردارینقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکامل تا مغز، از مغز تروش جدید تولید برقنظریه ی ریسمانبرنامه و ساختار پیچیده مسکوت و نیستیوالزارتان داروی ضد فشار تولترودینفیزیک و هوشیاریگشایش دروازه جدیدی از طرتداوم مهم است نه سرعتمواد کوانتومی جدید، ممکنامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت چهل و هشتابعاد بالاترداستانها و مفاهیمی اشتبانقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از سلول های بنیارژیم ضد التهابیهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی اثرات مضر ویتامین دسخن و سکوتواکسن علیه سرطانتوانایی مغز و دیگر اجزای فشار و قدرتپیوستگی همه ی اجزای جهانتشنج و حرکات شبه تشنجی قاما انسانها چه اندازه نزدما انسانها چه اندازه نزدانرژی تاریکحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال خواب فرد را مستعد در درمان بیماری مولتیپل چهار میلیارد سال تکامل باطلاعاتی عمومی در مورد مرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش مصنوعی الفاگوبررسی علل کمر درد در میانشلیک فراموشییک رژیم غذایی جدید، می توتکامل چشمقدم زدن و حرکت دید را تغیآلودگی هوا و ویروس کروناتغییرات منطقه بویایی مغزماده، چیزی بیش از یک خلا اولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط میکروب روده و پاردرمان جدید کنترل مولتیپلنیکولا تسلابه هلال بنگرزندگی هوشمند در خارج از زشگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتئوری تکامل امروز در درملبخند بزن شاید صبح فردا زآینده ی علم و فیزیک در60 ثجهان مرئی و نامرئیمدیون خود ناموجوداین اندوه چیستخودروهای هیدروژنیارزش حقیقی زبان قسمت اولدرک دیگرانچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری های مغز و اعصاب و زاوسکا درمان گوشرشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی درمانگر کامپیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنابع انرژی از نفت و گاز آیا گذشته، امروز وآینده جهان دارای برنامهمرز مرگ و زندگی کجاستاگر میدانی مصیبت بزرگتر خطای حساز آغاز خلقت تا نگاه انساذهن ما از در هم شکستن منبچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری، رساله ای برای سلزبان، نشان دهنده ی سخنگو هیچ وقت خودت را محدود به تفاوتهای جنسیتی راهی براطی یکصد هزار سال اخیر هرچکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع جدید انرژیآیا دلفین ها میتوانند باجوسازی مدرنمشاهده آینده از روی مشاهابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کنخاع ما تا پایین ستون فقرباد غرور و سر پر از نخوت وسلول عصبی شاهکار انطباق هرچیز با یک تاب تبدیل به تمدن بشری و مغز اخلاقیعلایم کمبود ویتامین E را کریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآزمون تجربی، راهی برای رحقیقت افرادمغز مادران و کودکان در زمابزار بقا از نخستین هماندانشمندان نورون مصنوعی سنقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درچرا خشونت و تعصببحثی درباره هوش و تفاوتهسوخت هیدروژنی پاکویتامین کا و استخوانتو آرامش و صلحیعدم درکگیلگمش باستانی کیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمافزایش قدرت ادراکات و حسحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ALSنقش داروهاي مختلف معروف از تکامل تا مغز، از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامنظریه تکامل در درمان بیمبرنامه ی مسلط ژنها در اختسکته مغزیواکنش های ناخودآگاه و تقتومورها و التهاب مغزی عافیزیکدانان ماشینی برای تپمبرولیزوماب در بیماری چتداخل مرزها و صفات با بینموجود بی مغزی که می تواندامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت چهل و دوماتفاق و تصادفدخالت در ساختار ژنهانقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از سلول های بنیارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی اختلالات عصبی مثانهسخن پاک و ثابتواکسنی با تاثیر دوگانه اتوازن مهمتر از فعالیت زیفضای قلب منبع نبوغ استپیام های ناشناخته بر مغز تشنج عدم توازن بین نورون پیشینیان انسان از هفت میتشویق خواندن به کودکانما اکنون میدانیم فضا خالانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت بیست و دواختلال در شناسایی حروف و در سال حدود 7 میلیون نفر چهار ساعت پس از کشتار خوکاطلاعاتی عمومی در مورد مرساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ فکر کنشلیک فراموشییکی از علل محدودیت مغز امتکامل و ارتقای نگاه تا عمقدرت مردمآلودگی هوا و پارکینسونتغییرات آب و هوایی که به ماشین دانشاولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط ماده و انرژیدرمان جدید سرطاننیاز به آموزش مجازی دیجیبه کدامین گناه کشته شدندزندگی بی دودشگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتئوری تکامل در پیشگیری و لحظات خوش با کودکانآیا ممکن است موش کور بی مجهان مشارکتیمدیریت اینترنت بر جنگاین ایده که ذرات سیاهچالخورشید مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرک درست از خود و هوشیاریچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماری وسواسزبان مشترک ژنتیکی موجوداشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر کپسول نوروهرب بر تمنابع انرژی از نفت و گاز آیا پیدایش مغز از روی تصاجهان در حال نوسان و چرخشمرز بین انسان و حیوان کجااگر نیروی مغناطیس نباشد خطر آلودگی هوااز انفجار بزرگ تا انفجار ذهن چند جانبه نیازمند نگچالش هوشیاری و اینکه چرا بیندیشزبان، وسیله شناسایی محیطهیچ کاری نکردن به معنی چیتقلید مرحله ای نسبتا پیشطبیعت موجی جهانکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر گیاه خواری بر رشد ومناطق خاصی از مغز در جستجآیا دست مصنوعی به زودی قاجامعه ی آسمانیمطالبه ی حق خودابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و مغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طنخستین تمدن بشریبار بزرگ ایستادن بر دو پاسلولهای ایمنی القا کنندههز ذره، یک دنیاستتمدنی قدیمی در شمال خلیج علایم کمبود ویتامین E را کریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزمون ذهنی گربه ی شرودینحقیقت اشیامغز چون ابزار هوش است دلیابزار بقا از نخستین هماندانشمندان یک فرضیه رادیکنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی درباره هوش و تفاوتهسودمندی موجودات ابزی بر ویتامین کا در سبزیجاتتو افق رویداد جهان هستیعسل طبیعی موثر در کنترل بگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمافزایش مرگ و میر سندرم کوحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از داروی جدید s3 در درمان ام نقش درختان در تکاملاز تکامل تا مغز، از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بنظریه تکامل در درمان بیمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سال سیزده ماههواکنش به حس جدیدتومورهای نخاعیفاصله ها در مکانیک کوانتپنج اکتشاف شگفت آور در موتروس جریان انرژیموجودات مقهور ژنها هستندامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت چهل و سوماتوبان اطلاعات و پلِ بیندر مانهای کمر دردنقص در تشخیص هیجانات عاماستیفن هاوکینگ در مورد هرژیم غذایی ضد التهابیهندسه ی پایه ایبرخی اصول سلامت کمرسختی ها رفتنی استواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقفس ذهنپیشرفت های جدید علوم اعصتشخیص ژنتیکی آتروفی های ما از اینجا نخواهیم رفتانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت بیست و سواختلال در شناسایی حروف و درمان های اسرار آمیز در آنوآوری ای شگفت انگیز داناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ شدن مغز محدود به دورشنا در ابهای گرم جنوب نیایافته های نوین علوم پرده تکامل و ریشه ی مشترک خلقتقدرت کنترل خودآلزایمرتغییرات تکاملی سر انسان مبانی ذهنی سیاه و سفیداولین تصویر در تاریخ از سحساسیت روانی متفاوتارتباط متقابل با همه ی حیدرمان سرطان با امواج صوتچیز جدید را بپذیربه امید روزهای بهترزندگی در جمع مواردی را برشگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتئوری جدید، ویران کردن گلرزش ناشی از اسیب به عصبآیا ما کالا هستیمجهان هوشمندمداخله ی زیانبار انساناینکه به خاطرخودت زندگی خوش قلبی و مهربانیارزش حقیقی زبان قسمت سومدرک عمیق در حیواناتچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری کروتز فیلد جاکوبزبان چهار حرفی حیات زمینشجاعت و ترسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز آیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان در حال ایجاد و ارتقامرز جدید جستجو و اکتشاف، اگر نعمت فراموشی نبود بسخطرات هوش مصنوعیمغز آیندگان چگونه است ؟از بحث های کنونی در ویروسذهن هوشیار در پس ماده ی مچالش هوشیاری و اینکه چرا بیهوش کردن در جراحی و بیمسفر فقط مادی نیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتقلید از روی طبیعتطبیعت بر اساس هماهنگیکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری کجاست قسمت آیا رژیم غذایی گیاهی سلاجاودانگی مصنوعیمطالبی در مورد تشنجابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکینخستین تصویر از سیاهچالهبار سنین ابزار هوشمندی اسلولهای بنیادی مصنوعی درهزینه ای که برای اندیشیدتمرکز و مدیتیشنعلت خواب آلودگی بعد از خوکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزمون ذهنی گربه شرودینگرحقیقت تنها چیزی است که شامغز چگونه صداها را فیلتر ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان ژنی از مغز انسنقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تروان سالمچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی درباره هوش و تفاوتهسیلی محکم محیط زیست بر انویتامین بی 12 در درمان دردتو انسانی و انسان، شایستعشق درونی به یگانگی خلقتگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمافزایش سرعت پیشرفت علوم حافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروی جدید میاستنی گراوینقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز، از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنوانظریه تکامل در درمان بیمبرین نت به جای اینترنتسانسور از روی قصد بسیاری واکسن های شرکت فایزر آمرتومورهای ستون فقراتفاصله ی همیشگی تصویر سازپول و شادیتری فلوپرازینموسیقی نوامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت نهماتوسوکسیمایددر محل کار ارزش خودت را بنقطه بی بازگشتاستیفن هاوکینگ در تفسیر رژیم غذایی ضد دردهندسه ی رایج کیهانبرخی بیماری ها که در آن بسرنوشتوبینار اساتید نورولوژی دتوسعه برخی شغل ها با هوش قلب و عقلپیشرفت در عقل است یا ظواهتشخیص آلزایمر سالها قبل ما اشیا را آنطور که هستندانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت بیستماختلالات مخچهدرمان های بیماری آلزایمرنوار مغز مشاهده ی غیر مستاعتماد به خودرشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی شناخت و معرفت، و نقش آن دیاد گرفتن مداومتکامل ابزار هوش ، راه پر قدرت انسان در نگاه به ابعآملودیپین داروی ضد فشار ثبت و دستکار ی حافظهمباحث مهم حس و ادراکاولین دارو برای آتاکسی فخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمانهای بیماری پارکینسچیزی منتظر شناخته شدنبه بالا بر ستارگان نگاه کزندگی در سیاهچالهشانس یا تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی کلام و زبان، گنجینه ای بستا 20 سال آینده مغز شما به لرزش عضله یا فاسیکولاسیوآیا ما تنها موجودات زنده جهان هوشیارمدارک ژنتیکی چگونه انساناینکه خانواده ات سالم باخوشبختی دور از رنج های مارزش خود را چگونه میشناسدرگیری قلب در بیماری ویرچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری گیلن باره و بیمارزبان نیاز تکاملی استبعد از کروناشرکت نورالینک ویدیویی ازکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز آیا امکان بازسازی اندامهجهان ریز و درشتمزایای شکلات تلخ برای سلاگر نعمت فراموشی نبود بسدفاع در برابر تغییر ساختمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکذهن تو همیشه به چیزی اعتقچالش دیدگاه های سنتی در ببیهوشی در بیماران دچار اسفر نامه سفر به بم و جنوب هیچ کس حقیقت را درون مغز تقلید از طبیعتطعمه ی شبکه های ارتباط اجکایروپاکتیک چیستتاثیر انتخاب از طرف محیط منبع هوشیاری کجاست قسمت آیا رژیم غذایی گیاهی سلاجایی خالی نیستمطالعه ای بیان میکند اهدابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب مغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهاننخستین روبات های زنده ی جبارداری بدون رحمسلام تا روشناییهزینه سنگین انسان در ازاتمرکز بر هدفعماد الدین نسیمی قربانی کشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزادی عقیده، آرمانی که تحقیقت خواب و رویامغز ناتوان از توجیه پیداابزار بقا از نخستین هماندانشمندان پاسخ کوانتومی نقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهسینوریپا داروی ترکیبی ضدویتامین بی هفدهتو با همه چیز در پیوندیعصب حقوق نورولووگیرنده باید سازگار با پیتاثیر رژیم گیاهخواری بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمافسردگی و اضطراب در بیماحباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای میاستنی نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفهفت چیز که عملکرد مغز تو برای یک زندگی معمولیسانسور بر بسیاری از حقایواکسن کووید 19 چیزهایی که توهم فضای خالیفتون های زیستیپوست ساعتی مستقل از مغز دتری فلوپرازینموسیقی هنر مایع استامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت چهارماثر مضر مصرف طولانی مدت ردر چه مرحله ای از خواب ، رنمیتوان با بیرون انداختناستخوان های کشف شده، ممکراه فراری نیستهندسه بنیادینبرخی بیماری های خاص که بدسریع دویدن مهم نیستوجود قبل از ناظر هوشمندتوصیه های سازمان بهداشت قلب دروازه ی ارتباطقلب روباتیکپیشرفت ذهن در خلاقیت استتصویر زیبا از سلولما به جهان های متفاوت خودانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت دهماختلالات حرکتی در انساندرمان های جدید میگرننوار مغز در فراموشی هااعتماد به خودرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مشناخت درون، شناخت بیرون؛یاد بگیر فراموش کنیتکامل جریان همیشگی خلقتقدرت ذهنآموزش نوین زبانثبت امواج الکتریکی در عصمجموعه های پر سلولی بدن ماولین دروغخلا، حقیقی نیستارتباط هوش ساختار مغز و ژدرهای اسرارآمیز و پوشیدهچیزی خارج از مغزهای ما نیبه بالاتر از ماده بیندیشزندگی زمینی امروز بیش از شاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتا بحر یفعل ما یشالزوم سازگاری قانون مجازاآیا مغز تا بزرگسالی توسعمروری بر تشنج و درمان هایاینترنت بدون فیلتر ماهواخانه ی تاریکاز فرد ایستا و متعصب بگذردرگیری مغز در بیماری کویچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری آلزایمر، استیل کوزبان و کلمه حتی برای کسانبعد از کرونا دلخوشی بیهوشربت ضد خلطکودک ایرانی که هوش او از تاثیر کتامین در درمان پامنابع انرژی از نفت و گاز آیا انسان با مغز بزرگش اخجهان شگفت انگیزمسمومیت دانش آموزان، قمااگر با مطالعه فیزیک کواندقیق ترین تصاویر از مغز امغز انسان برای ایجاد تمداز تلسکوپ گالیله تا تلسکذهن خود را مشغول هماهنگیچاالش ها در تعیین منبع هوبیوگرافیسفر به مریخ در 39 روزهیچ اندر هیچتقویت استخوان در گرو تغذظهور امواج مغزی در مغز مصکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا راهی برای رفع کم آبی جاذبهمعماری، هندسه ی قابل مشاابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(مغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالنرمش های مفید برای درد زابازگشت از آثار به سوی خداسلسله مباحث هوش مصنوعیهزاران سال چشم های بینا وتمساح حد واسط میان مغز کوعوامل موثر در پیدایش زباکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآسيب میکروواسکولاریا آسحقیقت در علم، هرگز نهایی مغز و اخلاقابزار بقا از نخستین هماندانشمندان اولین سلول مصننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیانچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهسیگار عامل افزایش مرگ ومویتامین دی گنجینه ای بزرتو با باورهایت کنترل میشعضلانی که طی سخن گفتن چقدگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماقلیت خلاقحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای ای ال اسنقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخهفت سین یادگاری از میراث برای پیش بینی آینده مغز دساهچاله ها تبخیر نمیشودواکسن کرونا و گشودن پنجرتوهم فضای خالی یا توهم فضفروتنی و غرورپوشاندن خود از نورترک امروزمیهمانهای ناخوانده عامل امروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات فشار روحی شدیددر ناامیدی بسی امید استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستروژن مانند سپر زنان دراه های جدید برای قضاوت رهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی توجهات در ببمار پارسریعترین کامپیوتر موجودوراپامیل در بارداریتوصیه های غیر دارویی در سورزش هوازی مرتب خیلی به قتوصیه هایی در مصرف ماهیقلب را نشکنپیشرفتی مستقل از ابزار هتصویر زیبای اصفهانما با کمک مغز خود مختاريمانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت دوازدهماختلالات صحبت کردن در اندرمان های جدید در بیماری نوار مغز در تشخیص بیماری اعداد بینهایت در دنیای مرشد در سختی استهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین درد از درون است شناسایی تاریخچه ی تکاملییادگیری مهارت های جدید دتکامل داروینی هنوز در حاقدرت عشقآمارهای ارائه شده در سطح جلوتر را دیدنمحل درک احساسات روحانیاولین سلول مصنوعیخلا، خالی نیستارتباط پیوسته ی جهاندروغ نگو به خصوص به خودتچیزی شبیه نور تو نیستبه خودت مغرور نشوزندگی زودگذرشاهکار شش گوشهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتابوهای ذهنیلزوم سازگاری قانون مجازاآیا همه جنایت ها نتیجه بیمرکز هوشیاری، روح یا بدن ایندرالخانواده پایداراز مخالفت بشنودرگیری مغز در بیماران مبنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری الزایمرزبان و بیان نتیجه ساختماهوش احساسیبعد از کرونا دلخوشی بیهوشش مرحله تکامل چشمکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز آیا احتمال دارد رویا از آجهانی که نه با یک رخداد و مسیر دشوار تکامل و ارتقااگر تلاش انسان امروز برادل به دریا بزنمغز انسان برای شادمانی طاز تکنیکی تا مغز از مغز تذهن سالمناتوانی از درمان برخی ویبیوگرافیسفر تجهیزات ناسا به مریخ هیچگاه از فشار و شکست نترتقویت حافظه یا هوش مصنوععقل مجادله گرکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیاما مقهور قوانین فیزیکجاذبه و نقش آن در شکلگیریمعنی روزهابزار بقا از نخستین هماندین، اجباری نیستمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستنرمش های مفید در سرگیجهبازگشت به ریشه های تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهستي مادي ای که ما کوچکترتنفس هوازی و میتوکندریعوامل ایجاد لغت انسانی و کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآسیب ها ناشی از آلودگی هوحقیقت راستین انسان علم بمغز و اخلاقابزار بقا از نخستین هماندانشمندان تغییر میدان مغنقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره احساسات متفاسیاهچاله های فضایی منابعویروس مصنوعیتو باید نیکان را به دست بغم بی پایانگام کوچک ولی تاثیرگذارتاریک ترین بخش شبمنبع هوشیاری در کجاست؟ قالکترومغناطیس شنوایی و هحریص نباشابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای دیابتنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز روده تا مغزروشی جدید در درمان نابینهم نوع خواری در میان پیشیبرای اولین بار دانشمندانسایه را اصالت دادن، جز فرواکسن کرونا از حقیقت تاتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فرگشت و تکامل تصادفی محض پیموزایدترکیب آمار و ژنتیکمیوتونیک دیستروفیانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت هفتماثرات مفید قهوهدر هم تنیدگی مرزها و بی مچند نرمش مفید برای کمردراسرار آفرینش در موجراه های جدید برای قضاوت رهندسه زبانِ زمان استبرخی توصیه ها برای واکسیسرگیجه از شایعترین اختلابرخی درمان های Spinal Muscular Atسرگردانیورزش هوازی ، بهترین تمریتوضیحی ساده در مورد هوش مقیچی ژنتیکیپاسخ گیاهان در زمان خوردتصویربرداری فضاپیمای آمما بخشی از این جهان مرتبطانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت سوماختلالات عضلانی ژنتیکدرمان های رایج ام اسنوار مغزی روشی مهم در تشخبقای حقیقی در دور ماندن از گهواره تا گورهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیشناسایی سلول های ایمنی ایادآوری خواب و رویاتکامل داروینی هنوز در حاقطار پیشرفتآن چیزی که ما جریان زمان جمجمه انسان های اولیهمحل درک احساسات روحانی داوکرلیزوماب داروی جدید شخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط انسانی، محدود به دریای خدانکاتی در مورد تشنجبه دنبال رستگاری باشزندگی، مدیریت انرژیشاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر فکر بر سلامتلزوم عدم وابستگی به گوگل جهان های بسیار دیگرمرکز حافظه کجاستایا کوچک شدن مغزانسان الخار و گلاز نخستین همانند سازها تدرگیری مغزی در سندرم کوونگاه انسان محدود به ادرابیماری ای شبیه آلزایمر و زبان و بیان، در سایه پیشرهوش احساسیتفکر قبل از کارششمین کنگره بین المللی سکودکان خود را مشابه خود تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز آیا احتمال دارد رویا از آجهانی که از یک منبع، تغذیمسئول صیانت از عقیده کیساگر خواهان پیروزی هستیدلایلی که نشان میدهد ما بمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز و از مغز ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعناتوانی در شناسایی چهره بیان ژن های اسکیزوفرنی دسفر دشوار اکتشافهیپرپاراتیروئیدیسمتقویت سیستم ایمنیعقلانیت بدون تغییرکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر حرکات چشم بر امواج منبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت چهارمجدایی خطای حسی استمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقا از نخستین هماندید تو همیشه محدود به مقدمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کماننرمشهای مهم برای تقویت عبازخورد یا فیدبکسم زنبور ، کلیدی برای وارهستی ما پس از شروعی چگال تنفس هوازی و میتوکندریعواملی که برای ظهور لغت اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآشنا پنداریحقیقت غیر فیزیکیمغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روش هاي جدیدی نقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز- از مغز روح رهایینزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره احساساتی غیرسیاهچاله ها، دارای پرتو ویرایش DNA جنین انسان، برتو تغییر و تحولیغم بی پایانگامی در درمان بیماریهای تاریکی من و تو و گرد و غبامنبع هوشیاری در کجاست؟(قالکتروتاکسی(گرایش و حرکحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ضد میگرننقش رژیم غذایی در رشد و ااز سایه بگذرروشی جدید در درمان سکته مهمه چیز در زمان مناسببرای تمدن سازی، باید در بساخت شبکه عصبی مصنوعی با واکسن کرونا ساخته شده توتوهم چیستفراموش کارها باهوش تر هسپیموزایدترکیب حیوان و انسانمیگرن و پروتئین مرتبط با انقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت هفدهماثرات مفید روزه داریدر هم تنیدگی کوانتومیچند جهانیاسرار بازسازی اندام هاراه پیروزی در زندگی چیستهنر حفظ گره