دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از نظر علم اعصاب یا نرووساینس اراده آزاد حقیقت است یا توهم

از نظر علم اعصاب اراده آزاد، حقیقت است یا توهم؟

تدريسی از دکتر توفیق مسرور از دانشکده تحقیقات برتر علوم دینی و لغتی در نجف اشرف

اراده آزاد، موضوع مناقشه از زمان های دور، در فلسفه و دیگر ميدان ها بوده است و این مسئله اي بسیار مهم در دین الهی است و بدون داشتن اراده آزاد، معنی ای برای تکلیف الهی وجود ندارد و بحث امروز در مورد اراده یا اختیار آزاد است و یا آنطور- که علمای علم اعصاب بیان می کنند- مغز ما خودش، به اختراع و ایجاد تصمیمات و انتخاب ها اقدام می کند و آن را اجرا می نماید و ما را به این توهم می اندازد که ما اراده آزاد داریم!

و برای اینکه اشکال طرح شده را بفمهیم، انجام یک آزمایش را از دید علمای اعصاب ببینیم.

فرض کنید می خواهیم چیزی را به طور آزاد، اراده کنیم از شما می خواهم فقط تصور کنید آن لحظه ای را که با آن می خواهید بر تکمه ضربه بزنید و باید در همان لحظه ای که آن را به یاد می آورید، بر تکمه ضربه بزنید. در تجربیات قرن گذشته پروفوسور بن جملی همین آزمایشی را- که گفتیم- در آزمایشگاه انجام داد و او از افرادی خواست تا تکمه را فشار دهند و او عددی را- که تحليلگر فعالیت مغزی نشان می دهد- مشخص می نماید و تفاوت بین این زمانها تعیین میشود.

نصب الکترودها و وصل آن به ارتباطات و ثبت وقایع داخل مغزی انجام میشود، تا اتفاقات داخل مغز و عضله و فشار دادن تکمه را نشان دهد.

آنچه دکتر بن جملی کشف کرد آن است که مغز ما مکانیسم های غیر هوشیار دارد که تصمیم می گيرد، مثلا قشر جلویی مغز، قشر پریتال را تحریک می کند یعنی این تصمیم در ابتدا غیر هوشیار است و قشر جداري، حرکات را مهیا می سازد سپس بیان این حرکات و تصمیمات به قشر حرکتی منتقل می گردد ولی شخص همچنان نمیداند که به صورت غیر هوشیار تصمیم گرفته است تا تکمه را فشار دهد. پس از اینکه پیام به قشر حرکتی منتقل می گردد و پس از 350 میلی ثانیه قشر حرکتی، تاکیدی را به قشر جداری میفرستد و شخص آگاه میشود و پس از 200 میلی ثانیه عضلات را تحریک میکند و با اراده بر تکمه فشار میدهد.

اگر بخواهیم این مراحل را خلاصه کنیم: مرحله اول بدون آگاهی برای تصمیم گیری در مغز است. در قسمت اول مرحله آماده سازی مخفی است که تقریبا 900 میلی ثانیه قبل از حرکت است پس از آن، آرام آرام فعالیت مغز آغاز میشود و زمان آگاه شدن از این فعالیت، حدود 300 میلی ثانیه قبل از حرکت است که فعالیت مغز تقریبا به حداکثر میرسد. سپس پیام به صورت ناآگاهانه به قشر حرکتی ارسال می شود و بعد مرحله ارادی ضربه زدن بر تکمه است.

(الگوی تصویری آن در فیلم تدریس و در پاورپوینت آن، موجود است. ) این تصویر، مراحل فعالیت مغز را نشان میدهد. پس اول مغز، به صورت غیر ارادی تصمیمی به حرکتی می گیرد و بعد از مدتی، دستور اجرا میدهد و در کمتر از یک ثانیه وارد منطقه ارادی مغز می شود.

بر اساس این نوع از تجربیات، برخی پژوهشگران نتیجه گرفته اند که تصمیمات ما همه اش ناآگاهانه است و از آنها گروهی، همه اراده آزاد را رد می کنند و آن را کاملا یک توهم می دانند و بیشتر اینها فیزیک دانها هستند.

بر اساس دیدگاه، دانشمندان را به چند دسته تقسیم می کنیم: دسته اول کاملا اراده آزاد را رد می کنند و به حتمی بودن عملکرد، به صورت صد در صد اعتقاد دارند(hard determinism).

در برابر گروه دیگری هستند که قائل به اراده کامل آزاد انسان هستند.

گروهی دیگر می گویند نه اراده کامل هست و نه اجبار کامل(hard incompatibilism) و گروه دیگر می گویند هم اراده آزاد ممکن است و هم اجبار کامل امکان دارد. (compatibilism) و اینها نوعی از اراده آزاد را برای انسان در نظر می گیرند.

در اینجا مقوله توهمی بودن اراده آزاد را مورد مناقشه قرار می دهیم. اکنون سوالی پیش می آید : اگر تصمیمات ما در منطقه غیر هوشیار رخ میدهد و ما فقط توهم و تصور اشتباه می کنیم که ما کسی هستیم که این کار را انجام داد، پس چرا ما این احساس قوی را داریم که ما کسی هستیم که اراده آزاد داریم؟ چرا تصور می کنيم ما تصمیم گرفتیم و ما انتخاب کردیم و چگونه تصمیم های غیر ارادی را توجیه و تفسیر کنیم؟ زیرا این اراده ها و تصمیمات، از بخش غیر هوشیار مغز ما منشا می گیرد. پژوهش گران روانشناس و علم اعصاب، با آزمایشاتی اینها را اثبات می کنند. ونمونه ای از آن را مطرح می کنیم ولی پیش از آن باید مقدماتی ساده را بفهمیم.

مغز ما همانطور که می دانید دو قسمت دارد: سمت راست و چپ و آنها وظایف مختلفی دارند از جمله تحلیل و بخشی دیگر از وظایف، نیازمند یکی از دو لوب راست یا چپ است و در برابر، قسمت هایی هست که وظایف را تنظیم می کند و وظایف لوب راست و چپ را با هم هماهنگ می سازد. در مغز ما میلیون ها سلول وجود دارد که دو قسمت را به هم مربوط می کند. پیامها و معلومات، دو قسمت را به هم ربط می دهد ولی اگر دو قسمت به روش طبیعی یا مصنوعی از هم جدا شوند، چه اتف
اقی می افتد؟

برای فهم این مطلب باید مقدمه ای را بدانیم. ما دو نیمه بینایی راست و چپ داریم. میدان بینایی راست، به سمت چپ مغز و ميدان بینایی چپ، به نیمکره راست می رود. در نیمکره چپ، اطلاعات سخن گفتن و بیان آنچه می بینید، وجود دارد و کسانی - که ارتباط دو نیمکره را از دست می دهند- اگر چیزی را در نیمه بینایی راست ببینند، میتوانند ان را به سادگی بیان کنند و بشناسند ولی همانطور که می بینيد اگر کلمات یا اشیا، در ميدان بینایی چپ آنها عرضه شود، به طور کامل از شناسایی آن ناتوان هستند

و همزمان و اگر از او بخواهیم چیزی را- که در نیمه چپ بینایی به او نشان داده میشود- با دست راست رسم کند، نمی تواند.

اگر چیزی در نیمه بینایی چپ باشد در قسمت پشتی نیمکره راست مغز دیده میشود و برای فهم آن، باید به نیمکره چپ بیاید و نیز برای آنکه چیزی را که در نیمکره چپ می بینید بتواند با دست راست بکشد همین انتقال باید صورت گیرد و وقتی ارتباط دو نیمکره مختل است چنین درک و چنین رسمی با دست راست انجام نمی شود، ولی به صورت ناخودآگاه میتواند با دست چپ، آن شی را رسم کند و پس از آنکه با دست چپ آن را در نیمه راست بینایی کشید، میتواند آن را بشناسد.

مطلب جالب اینکه اگر از این افراد سوال شود و به آنها به جای سوال شفاهی، تصاویری نشان داده شود و مثلا تصویر مرغ در نیمه راست بینایی آنها نشان داده شود و از فرد به جای آنکه از او خواسته شود تا اشیا را نام ببرد بخواهیم با دست راست چیزهایی- که روبرویش هست و مناسب آن چیزی است که در میدان بینایی راست دیده است- اشاره کند و با دست راست به آن چیزی اشاره کند که در میدان چپ بینایی دیده است طبیعتا همه افراد که در مغز خود این اختلال را دارند میتوانند جواب درست بدهند به شرطی که با دست راست به آن چیزی که در میدان راست بینایی می بینند اشاره کنند.

باز با دست چپ هم ميتواند زیرا این فرد از درک آنچه در نیمه چپ بینایی می بیند ناتوان است ولی با این حال دست چپ او میتواند به مطلب اشاره کند.(به صورت ناخودآگاه)

خوب اکنون اگر سوال شود و اگر از او در این حالت سوال شود جوابی بی ربط میدهد مثلا ممکن است بگوید بیل برای شستن فضولات مرغ استفاده میشود!! زیرا مطلب را نشناخته است و آنچه کشف شده است و تفسیر شده است، در نيمکره راست است.

پس در ميدان راست بینایی، انتخاب درست می کند و آگاهانه هم هست ولی در میدان چپ بینایی، باز انتخاب درست میکند ولی از علت آن، آگاه نیست و از روی غفلت و ناآگاهانه است یعنی بیمار، علت انتخاب ناآگاهانه خود را نمی داند و تفسیر مغزی او، یک نظریه را مطرح می کند و آن را به واقعیت مرتبط میسازد یعنی انسان برای تفکرات و برخوردها و رفتارها، کاملا وابسته به مغز خود است و این تفسیر منطقی را انجام می دهد.

خوب آزمایشات بسیاری از هر دو نوع وجود دارد- همانطور که گفتیم.

اگر بخواهیم آنچه را گفتیم خلاصه کنیم، این محققان می گویند ما دو امر را داریم: امر اول، تصمیماتی که در منطقه ناخودآگاه مغز انجام میشود سپس دستور به اجرا می دهد و قبل از اجراي آن، وارد منطقه ای با نام منطقه خودآگاه مغز می شود و این امر، بخشی از ثانیه قبل از شروع حرکت است. اما امر دوم و تجربیات دسته دوم: ما مجموعه ای از تشکیلات در مغز داریم که تحلیل منطقی تصمیم را انجام می دهد و سپس ما را به این توهم می اندازد که ما خودمان، آن افکار و تصمیمات را داشته ایم و خودمان، آن سخنان را گفته ایم و این سبب احساس آزادی اراده می شود و اگر بین دو امر را جمع کنیم، می فهمیم که آزادی اراده، چیزی جز توهم نیست!

اکنون چگونه با وجود این آزمایشات و تجارب، این ادعا را رد کنیم؟ اولا نیازمند چند امر هستیم اولا وقتی می گوییم ما اراده و آزادی داریم و می توانیم تصرفات خود را آگاهانه انجام دهیم، آیا این اراده و آزادی مطلق در همه برخوردها و در همه جزییات تصرفات و مداخلات ما و در همه سطوح است؟ جواب حتما منفی است. وقتی از اراده و آزادی، سخن می گوییم منظور آن نیست که م در همه سطوح وجود خود و در همه جزییات رفتارهای خود، آزادی اراده و آگاهی داریم.

این، امر اول است. اما امر دوم اینکه ما اعتقاد داریم مغز و ابزار هوش- که ابزار بقای منحصر به فردی است- و وظیفه اصلی مغز چیزی است که انتخاب طبیعی برمی گزیند زیرا مغز مشکلات بزرگی- که در محیط است- را حل می کند و نمونه های تقریبی زیادی را مطرح میکند و راه حل سریع ارائه میدهد. به همین دلیل انتخاب طبیعی ان را بر می گزیند پس وقتی این را فهمیدیم می گوییم بر اساس نوع اول آزمایشات، آزادی انتخاب و نیت در حقیقت،

@salmanfatemi
در آن لحظه ای است که شخص مورد آزمایش، وارد آزمایشگاه شده است و شروط آزمایش را پذیرفته است تا اندام خود را برای آزمایش حرکت دهد و این، قبل از آن است که فعالیت مغز برای انجام حرکت انجام شده باشد، و اینها قبل از آن است که بخواهد بر تکمه، ضرب
ه بزند و اینها انتخاب و اختیار انسان را نشان میدهد و بعد از آن، حرکت دست و یا انگشتان و دیگر یافته های آزمایش انجام می شود یعنی او قبل از آن- که دست خود را بر تکمه ببرد- انتخاب کرده است وارد آزمایش بشود واین انتخاب آزاد از طرف فرد، مغز او را در معرض آزمایش مجددی قرار می دهد.

دوم: مغز با این همه اگر بخواهد اعتراض کند یا حرکت را انجام دهد فرایند بازگشت به درک و هوشیاری را بر می گزیند و این یعنی مغز حتی در دیدگاه کاملا مادی، به طور کاملا جدا و آگاه عمل نمی کند. و مغز به صورت کاملا جدا و نا آگاهانه عمل نمی کند و انسان میتواند حرکت و تصرف را به صورت هوشیار متوقف کند.- همانطور که گفتم- انسان اگر تصمیمات غیر هوشیار نداشت، بیشتر نیروی خود را در دقیق شدن در همه جزئیات صرف میکرد؛ در خوردن، در راه رفتن، رفتار، در بستن چشم، باز کردن چشم و دیگر موارد در همه موارد، مغز او مشغول جزییات می شد و به این ترتیب نقش و وظیفه مغز به عنوان ابزار بقا منتفی میشد و انتخاب طبیعی آن را انتخاب نمی کرد.

چهارم که نکته مهمی است: آزادی اختیار- همانطور که قبلا شرط کردیم- به معنی آن نیست آزادی ای - که از آن سخن می گوییم- همه جنبه های انسان را در بر بگیرد. آزادی انتخاب- که منظور ما هست- و می گوییم انسان دارای آن است چیزی است که باعث تمایز انسان از دیگر موجودات زنده بیولوژیک میشود. این موضع گیری ها در مورد انسان، اخلاقی و بین خیر و شر است و بین این دو، انسان باید مراجعه و نزاع داشته باشد مثلا موضع عدل و موضع ایثار و دیگر موارد عادی- که در آنها برخوردها و تضادهای دروني وجود دارد.

نکته پنجم در مورد انتخاب، نقص و خطا در روشی است که این دانشمندان در نفی آزادی انتخاب، بر آن تکیه می کنند- همان انتخاب آزادی که از آن سخنی می گوییم. این انتخاب آزاد، اختیار در سطح روح است و در سطح جسم نیست و این آزادی، در بدن، فقط به همان اندازه آشکار می شود که اختیار، در اجزای دستگاه تلفن، خود را نشان میدهد!!

آن را در ابتدا در مغز فرض کردن، این روشی اشتباه است و روح، از جهان دیگری است و از جهان بدن های دنیوی ما نیست. جهانی- که روح در آن هست- با جهان بدن، در تماس نیستند. بله ارتباط و تواصل بین آنها هست و روح، مسلط بر جسم است ولی تماسی بین دو عالم نیست. اما کسی- که بر ما اشکال کند و بگويد چیزی مانند جهان دیگر وجود ندارد و بگوید چنین چیزی را در این عالم نمی بینیم- به اومی گوییم از نظر علمی این اشکال پیش نمي آید، به خصوص وقتی به او آن چیزی را بگوییم که سید احمد الحسن ع در کتاب توهم الحاد بیان کرد.

مثلا در مباحث فیزیک و فیزیک کوانتومی و کوسمولوژی(کیهان شناسي)، بسیار ممکن است که چند جهانی وجود داشته باشد و جهان هایي موازی با جهان ما موجود باشد و ممکن است موجودات زنده دیگری مثلا گراویتون (ریسمان گراویتون) بتوانند از یک جهان به جهان دیگر پیام ها را منتقل کنند و ارتباطی بین جهان ها باشد و بر عالم جسمانی ما تاثیر گذار باشد(ریسمان گراویتون، مسئول ایجاد جاذبه در زمین است). پس در مورد این اشکال می گوییم این اشکال بر مبنای اصول علمی نیست.

در نکته ششم می گویم چیزی در انسان وجود دارد که دانشمندان در برابر تفسیر آن، عاجز می شوند. امکان ندارد انتخاب ایثار حقیقی، از مغز منشأ بگيرد زیرا مغز، مجموعه ای بیولوژیک و دارای خودخواهی ژنتیکی است و قانون خودخواهی ژنتیکی، بر آن مسلط است و محکوم به این قانون می باشد و حتی اگر گفته شود، ایثار حقیقی ای- که انسان به آن دست می زند- و انسان تنها موجود زنده ای است که دست به ایثار حقیقی می زند بدون آنکه منفعتی را به دست بیاورد- حتی اگر گفته شود ایثار حقیقی احتمالی است که انسان از میان احتمالات بسیار دیگری می تواند به دست بیاورد- اگر نمونه ای را که افراد قائل به توهمی بودن آزادی انتخاب، می گویند در نظر بگیریم- چگونه مغز به این سناریو دست بزند تا انسان را بفریبد و به استمرار ایثار حقیقی دست بزند؟! یعنی به روش ناخوداگاه است؟!

امری مهمتر آن که مغز چگونه عواطف را ایجاد و بر پا می کند تا انسان، ایثار حقیقی را دوست بدارد و به سوی آن، متمایل شود.

حتی اگر هیچ کس دیگری چنین کاری نکند، همه تصور می کنند که رفتاری بلند است و کسی را- که آن را انجام میدهد- دوست دارند.

@salmanfatemi
امکان ندارد این از ناخوداگاه حاصل شود و- آنطور که قائلان به توهمی بودن اراده آزاد می گویند- توهمی نیست.

می گویم مسئله انتخاب و اراده آزاد- که ما به آن اعتقاد داریم و انتخاب بین شر و خیر را انجام میدهد- این است که مثلا با انتخاب خود، اخلاق الهی یا اخلاق شیطانی را برگزینیم.

خیر، با تعریف خیلی ساده اراده خدا است و اراده ای است- که خدای سبحان وتعالی آن را می خواهد- و این اراده، در همه زمان ها اراده یک مرد يعني خلیفه خداست و او چیزی جز آنچه خدا بخواهد، نمی خواهد و این اخلاق، اخلاق خدای سب
حان و تعالی است و اخلاق مردی است که خلیفه خدا در همه زمان ها می باشد.

و همه شر، اراده نفس و اهل و عشیره یا جماعت و دیگر موارد در برابر اراده خدای سبحان است.

این همه مطلب، با تعریفی ساده است.

و اگر بخواهیم مسئله را خلاصه کنیم انتخاب یا اراده آزاد بین این دو مورد نوسان میکند و این همانگونه است که سید احمد الحسن بیان کرده است. انسان همیشه میان سه امر است و این سه امر، نور و نفس و ظلمت است یا بگوییم الله، نفس و جهل یا بگوییم، رسولان خدا از فرشتگان و ارواح پاک و نفس و شیطان و سربازان او

و انتخابی- که درباره آن سخن می گوییم در همه جزییات نیست بلکه انتخاب یک جهت است. این انتخاب یا انتخاب جهت نور یا الله سبحان و تعالی و جهت رسولان خدای سبحان وتعالی یا جهت تاریکی و جهل و نفس است.

الحمد لله رب العالمین از شما برای حضورتان تشکر میکنم

دکتر توفیق مسرور


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایمغز و سیر تکامل ان دلیلی درمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باهوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قمغز بزرگ چالشهای پیش روذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیفرایند تکامل و دشواری هاتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هونقش ژنتیک در درمان اختلاروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معلرزش ناشی از اسیب به عصبحمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تنقش سجده بر عملکرد مغزراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پنوار مغزی روشی مهم در تشخزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتامواد کوانتومی جدید، ممکندو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به چگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کممجموعه های پر سلولی بدن مدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هچرا حیوانات سخن نمی گوینسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نترمرز بین انسان و حیوان کجادر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وهفت سین یادگاری از میراث سرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرمغز آیندگان چگونه است ؟درمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قاهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریمغز بزرگ و فعال یا مغز کوذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کرونافرایند حذف برخی اجزای مغثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهنقش گرمایش آب و هوا در همروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موباینقش غذاها و موجودات درياراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمموجود بی مغزی که می توانددو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشچگونه حافظه را قویتر کنیسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کممحل درک احساسات روحانیدانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردچرا حجم مغز گونه انسان درسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمزایای شکلات تلخ برای سلدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده هم نوع خواری در میان پیشیسربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برمغز انسان ایا طبیعتا تمادرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنمغز حریص برای خون، کلید ترفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کرونافرد حساس از نظر عاطفی و بجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و ونقش آتش در رسیدن انسان بهروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنلزوم سازگاری قانون مجازاحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلنقش غذاها و موجودات درياراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبنورون های ردیاب حافظهزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و موجودات مقهور ژنها هستنددو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفنگاه محدود و تک جانبه، مشسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمحل درک احساسات روحانی دداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به چرا خشونت و تعصبسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالمسیر دشوار تکامل و ارتقادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیهمیشه اطمینان تو بر خدا بسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انساناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقمغز انسان برای ایجاد تمددرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعمغز زنان جوانتر از مغز مررقیبی قدرتمند در برابر مامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوفرضیه ای جدید توضیح میدهجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندنقش انتخاب از طرف محیط، نروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمقاومت به عوارض فشار خون حافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومنقش غذاها و موجودات دريارجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهونوروپلاستیسیتی چیستزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به میهمانهای ناخوانده عامل دوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته ونگاه انسان محدود به ادراسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهامحدودیت های حافظه و حافظداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساچرا در مغز انسان، فرورفتسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متمشکلات نخاعیدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامههمیشه عسل با موم بخوریمسردرد و علتهای آناختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمرمغز انسان برای شادمانی طدرک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی هوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکفلج بل، فلجی ترسناک که آنتری فلوپرازینورزش در کمر دردمغزهای کوچک بی احساسرموزی از نخستین تمدن بشرامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوقیچی ژنتیکیجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسنقش اتصالات بین سلولهای روش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیمقابله با کرونا با علم اسحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در نوشیدن چای برای مغز مفید زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بمیگرن سردردی ژنتیکی که بديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرنگاه از درون مجموعه با نگسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمخچه فراتر از حفظ تعادلداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناچراروياها را به یاد نمی آسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزمشکلات بین دو همسر و برخیدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخهمراهی نوعی سردرد میگرنیسردرد تنشنادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که مغز انسان برای شادمانی طدرک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلافلج خوابتری فلوپرازینوزوز گوشمغزتان را در جوانی سیم کشرمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خواباننقش حفاظتی مولکول جدید دروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوملاحظات بیهوشی قبل از جرحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمانقشه های مغزی جدید با جزیرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین نوعی سکته مغزی ، وحشتناک زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمیگرن شدید قابل درمان اسدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چنگاهی بر قدرت بینایی دراسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمخچه ، فراتر از حفظ تعادلداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرچراروياها را به یاد نمی آسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزامشکلات روانپزشکی پس از سدر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آهوموارکتوس ها ممکن است دسردرد سکه ایآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی می تواند بر احسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجرمغز انسان رو به کوچک تر شدرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و فلج خواب چیستتسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان مغزتان را در جوانی سیمکشرویا و خبر از آیندهانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هقانون مندی نقشه ژنتیکی مجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آننقش حیاتی تلومر دی ان آ دروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیمارینقص در تشخیص هیجانات عامزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتنیاز به آموزش مجازی دیجیزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر میدان مغناطيسي زمین بشر دژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در مونگاهی بر توانایی اجزاي بسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیمخچه ابزاري که وظیفه آن فداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح نزاع بین جهل و علم رو به پسکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدمشکلات روانپزشکی در عقب درمان های اسرار آمیز در آآیا برای تولید مثل همیشه هوش مصنوعی و کشف زبان هایشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتمغز انسان رو به کوچکتر شددرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانفلج دوطرفه عصب 6 چشمتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندنقش قهوه در سلامتیرویا بخشی حقیقی از زندگی انواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بقانون جنگلجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش منانقش خرچنگ های نعل اسبی درروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها نقطه بی بازگشتزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسچیزی خارج از مغزهای ما نیزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتامیدازولام در درمان تشنج دژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دناتوانی از درمان برخی ویسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمدارک ژنتیکی چگونه انسانداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان نزاع بین علم و نادانی رو سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازامشاهده آینده از روی مشاهدرمان های بیماری آلزایمرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دهوش مصنوعی گوگل به کمک تششلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تومغز ایندگان چگونه استدرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير فناوری هوش مصنوعی نحوه ختشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انساننقش مهاجرت در توسعه نسل ارویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فققانونمندی و محدودیت عالمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنقش داروهاي مختلف معروف روشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستچند نرمش مفید برای کمردرزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریچگونه مغز پیش انسان یا همزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتامکانیزمهای دفاعی در برابدگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدناتوانی در شناسایی چهره سلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمروری بر تشنج و درمان هایداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی منزاع بین علم و جهل رو به پسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ومطالعه ای بیان میکند اهددرمان های جدید میگرندرمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیهوش مصنوعی گوگل به کمک تششنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شمغز ابزار بقای برتر مادیدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمفیلمی بسیار جالب از تغییتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تونقش میدان مغناطیسی زمین رویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وقارچ بی مغز در خدمت موجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دنقش ذهن و شناخت در حوادث روشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانوچند جهانیزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداوممنبع هوشیاری در کجاست؟ قخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستچگونه هموساپينس بر زمین زبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیماما انسانها چه اندازه نزددانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زنخاع ما تا پایین ستون فقرسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیمرکز هوشیاری، روح یا بدن داروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده نشانه های گذشته در کیهان ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترمعنی روزههستی ما پس از شروعی چگال مغز فکر میکند مرگ برای دیدرمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی هوش مصنوعی الفاگوشناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از دمغز ابزار برتر بقادرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن افیزیک مولکولها و ذرات در تصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امنقش محیط زندگی و مهاجرت درویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تقبل از انفجار بزرگجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دنقش روزه داری در سالم و جريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در چندین ماده غذایی که ماننزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشممنبع هوشیاری در کجاست؟(قخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدچگونه واکسن کرونا را توززبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز ما انسانها چه اندازه نزددانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای نخستین تصویر از سیاهچالهسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیمرکز حافظه کجاستداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعنظام مثبت زندگیساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مهوش مصنوعی از عروسک تا کشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطانمغز از بسیاری حقایق می گردرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانفیزیکدانان ماشینی برای تتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده نقش نگاه از پایین یا نگاهرویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براقدم زدن و حرکت دید را تغیجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابنقش رژیم غذایی بر رشد و اریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عامناطق خاصی از مغز در جستجحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجچه زیاد است بر من که در ایزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع خواب و رویادفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیچگونه آن شکری که می خوریمسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خما با کمک مغز خود مختاريمدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استنرمش های مفید در سرگیجهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانمرکز حافظه کجاستداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بینظریه ی تکامل در درمان بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشمغز مادران و کودکان در زمدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویروهوش مصنوعی از عروسک تا کشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه امغز به تنهایی برای فرهنگ درگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورفرگشت و تکامل تصادفی محض تغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دنقش نظام غذایی در تکامل مروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشقدرت انسان در نگاه به ابعحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتانقش رژیم غذایی در رشد و اریسدیپلام تنها داروی تایایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمخلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورنهایت معرفت و شناخت درک عزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زبانمنحنی که ارتباط بین معرفدقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای چگونه انتظارات بر ادراک سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یدانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهانرمشهای مهم برای تقویت عسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر امرکز خنده در کجای مغز استداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنظریه تکامل در درمان بیمسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمغز چون ابزار هوش است دلیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجهوش مصنوعی از عروسک تا کشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغمغز برای فراموشی بیشتر کدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی فراموش کارها باهوش تر هستغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویانقش نظریه تکامل در شناساروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهلوب فرونتال یا پیشانی مغحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیمارینقش زنجبیل در جلوگیری از رژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولچهار میلیارد سال تکامل بزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی منشأ اطلاعات و آموخته ها دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای چگونه باغبانی باعث کاهش سفر تجهیزات ناسا به مریخ بیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجبدانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز چرا مغزهای ما ارتقا یافت سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر امرگ انتقال است یا نابود شداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پنظریه تکامل در درمان بیمسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس مغز چگونه صداها را فیلتر درمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملهوش مصنوعی از عروسک تا کشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی دمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم مفراموشی همیشه هم بد نیستتغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی نقش هورمون های تیروئید دروزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع لایو دوم دکتر سید سلمان فحقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از نقش زبان در سلطه و قدرت ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)چهار ساعت پس از کشتار خوکزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفمهندسی ژنتیک در حال تلاش دنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و چگونه تکامل مغزهای کنونیسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی ماپروتیلیندانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میچرا پس از بیدار شدن از خوسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیمراحل ارتقای پله پله کیهدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسنظریه تکامل در درمان بیمسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحمغز ناتوان از توجیه پیدادرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از هوش مصنوعی از عروسک تا کشگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریمغز بزرگ چالش است یا منفعدستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیفرایند پیچیده ی خونرسانیتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقنقش هورمون زنانه استروژنروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخالبخند بزن شاید صبح فردا زحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی نقش زبان در سلطه و قدرت اراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)نوآوری ای شگفت انگیز دانزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر مولتیپل اسکلروز در زنان دندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی مبانی ذهنی سیاه و سفیددانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصچرا بیماری های تخریبی مغسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیمرز مرگ و زندگی کجاستدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودهفت چیز که عملکرد مغز تو سریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوته