دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اسکلت خارجی در درمان اختلالات حرکتی

راه رفتن با کمک اسکلت خارجی حرکت را در افراد دچار ناتوانی بهبود میبخشد.

این را مطاله ای جدید کشف کرد.

پژوهشگران کارآزمایی هایی را بر دو نوع اسکلت خارجی (اگزواسکلتون)در سایت های پژوهشی متفاوت انجام دادند.

یافته ها نشان میدهد آموزش حرکت با اگزواسکلتون، امن و آسان و در طیف وسیعی از افراد دچار نقص های حرکتی سودمند است. این افراد از آسیب نخاعی رنج می برند. وقتی اگزواسکلتون استفاده میشود توانایی های حرکتی آنها به وضوح بهود می یابد.

مطالعه در سه سایت تحقیقاتی در آمریکا انجام شد. پژوهشگران خواستند نکاتی را برای راهنمایی و استفاده از برنامه های راه رفتن با کمک اگزواسکلتون برای افراد دچار آسیب نخاعی ایجاد کنند.

هدف آنها تعیین تعداد جلسات آموزش راه رفتن با اگزواسکلتون بود. آن افراد نیاز داشتند توانایی های اکتسابی را یاد بگیرند؛ این توانایی ها نقص های متفاوت حرکتی را در سرعت شمار بررسی میکند.

اگزواسکلتون های اکسو جی تی ExoGTو ری واک rewalk در مطالعه استفاده شد. پنجاه شرکت کننده شامل افرادی با فلج چهار اندام و یا فلج پاها بودند. عملکرد آنها در سی و شش جلسه بررسی شد.

شرکت کنندگان به صورت تصادفی طی12 هفته بررسی شدند. پیشرفت آنها بعد از 12، 24 و 36 جلسه اندازه گیری شد. با آزمون هایی مانند تست حرکت 10 متری، اکثریت شرکت کنندگان با استفاده از اسکلت خارجی در به دست آوردن توانایی حرکت سودمند، تواناتر شدند.

پس از 12 جلسه در حدود 70 درصد شرکت کنندگان معیارهای مورد نیاز را به دست آوردند. پس از 36 جلسه در حدود 80% شرکت کنندگان به معیارهای تست رسیدند. شرکت کنندگان بدون توجه به سطح آسیب، کامل بودن یا نبودن یا دوره ی آسیب، بهبود در حرکت را به دست آوردند.

این نتایج نشان میدهد اگزواسکلتون می تواند در طیف وسیعی از افراد با آسیب عصبی برای بهبود حرکت استفاده شود. نتایج همچنین میتواند استفاده شود تا کاربرد اگزواسکلتون را در بازآوری فعالیت ها در آسیب نخاعی هدایت کند.

https://www.youtube.com/watch?v=wkGffyN2VfM


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ژنهای مشترک بین انسان و وسلول های بنیادیبررسی ژنها در تشخیص بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت های ریشه ای چند بیمپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقخوش خیالی و خوش بینیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنشانه های گذشته در کیهان ابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی پس از سدرمان های جدید ALSحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنواهیچ چیز، چقدر حقیقی استچهار ساعت پس از کشتار خوکفرگشت و تکامل تصادفی محض بیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش مناسندرم گیلن باره به دنبال بعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضایعه ی شبکه لومبوساکرالپروتز چشمتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چخطا در محاسبات چیزی کاملتصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز و هیچ چیزابزار بقای موجود زنده از معرفت و شناختدرمان جدید ام اسحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهر حرکت خمیده می شود و هر نوبت کودکانفشار و قدرتبیندیشکودکان خود را مشابه خود تسیگار عامل افزایش مرگ ومتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنشأ اطلاعات و آموخته ها طبیعت بر اساس هماهنگیآنچه ناشناخته است باید شتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟دندان ها را مسواک بزنید تتغییرهمانند سازی در انسانابزارهای بقای موجود زندهمغز انسان ایا طبیعتا تمادرون قفس یا بیرون از آنحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز ترحم مصنوعیوقتی ریشه ها عمیقند از چیچیزی منتظر شناخته شدنقانون مندی نقشه ژنتیکی مبا خدا باشکار امروز را به فردا نیندسکوت، پر از صداتمایل زیاد به خوردن بستنمیهمانهای ناخوانده عامل علایم کمبود ویتامین E را آیا ما تنها موجودات زنده تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشدی متیل فومارات(زادیوا)(جنین مصنوعیهورمون شیرساز یا پرولاکتاجزایی ناشناخته در شکل گمغز بزرگ و فعال یا مغز کودرگیری مغز در بیماران مباساس انسان اندیشه و باور زمان و صبرواقعیت چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل قضاوت ممنوعبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)سازگاری با محیط بین اجزاتنهاییما انسانها چه اندازه نزدعارضه جدید ویروس کرونا ستاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخاولین دروغدانشمندان یک فرضیه رادیکجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلالات عضلانی ژنتیکنقش میدان مغناطیسی زمین دست بالای دستاصفهان زیبازندگی سلول در بدن، جدای اواکسن ایرانی کرونا تولیدبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاهت را بلند کنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسربازان ما محققا غلبه می گویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیماده، چیزی نیستتاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی این ایده که ذرات سیاهچالداروی تشنجی دربارداریجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش حفاظتی مولکول جدید داعتماد به خودزبان فرایند تکاملی برای برین نت به جای اینترنتمنابع انرژي پاک سرچشمه حشناخت و معرفت، و نقش آن دگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت سومتاثیر رژیم گیاهخواری بر نجات در راستگوییاکنون را با همه ی نقص هایمدیون خود ناموجودداروی ضد تشنج با قابليت تجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسرهبر حقیقیهوش مصنوعی در تفکر خلاق انقش غذاها و موجودات دريابه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امزبان شناسی نوین نیازمند برخی اختلالات عصبی مثانهمنابع انرژی از نفت و گاز شگفتی های زنبور عسلپیموزایدتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستخلا، خالی نیستتبر را بردارچرا بیماری های تخریبی مغابتذال با شعار دینمراحل ارتقای پله پله کیهدر هم تنیدگی کوانتومی و دحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز روح در جهانی دیگر استهوش عاطفی قسمت اولچند جهانیفواید روزه داری متناوببهداشت خواببوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندسلول های بنیادی منابع و ابررسی بیماری التهابی رودمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت کیهان و مغزپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیخوشبختی چیستتراشه ی بیولوژِیکنشانه های پروردگار در جهابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی در عقب درمان های جدید میگرنحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفهیچ وقت خودت را محدود به نون و القلمفراموش کارها باهوش تر هسبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسندرم پیریفورمیسبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضایعه ی عروقی مخچهپروتز عصبی برای تکلمتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریخطا در محاسبات چیزی کاملتصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز کهنه میشودابزار بقای موجود زنده از مغز فکر میکند مرگ برای دیدرمان جدید ای ال اس، توفرحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی سالم و ضد التههرچیز با یک تاب تبدیل به نور از عمق تاریکیفضا و ذهن بازبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده سیاهچاله هاتقلید از روی طبیعتمنشاء کوانتومی هوشیاری اطعمه ی شبکه های ارتباط اجآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استده روش موفقیتتغییر الگوی رشد مغزی با زهمجوشی هسته ای، انرژِی بابزارهای بقای از نخستین مغز انسان برای ایجاد تمددرون آشفته ی تو و ظاهر خنحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز ترحم مصنوعیویتنام نوعی کرونا ویروس چیزی خارج از مغزهای ما نیقانون گذاری و تکاملبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیسکته مغزیتمایز یا کشف یگانگیمیوتونیک دیستروفیعلایم کمبود ویتامین E را آیا مصرف مولتی ویتامین هتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پادین اجباریجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش فوق العاده، هر فرد اساحیای بینایی نسبی یک بیممغز بزرگترین مصرف کننده درگیری مغزی در سندرم کوواستفاده از مغز، وزن را کمزمان واقعیت است یا توهمواقعیت چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل قطار پیشرفتبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)ستم با شعار قانون بدترین تنهایی رمز نوآوری استما اکنون میدانیم فضا خالعدم توقف تکامل در یک انداتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آاولین سلول مصنوعیدانشمندان ژنی از مغز انسجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی اختراع جدید اینترنت کواننقش محیط زندگی و مهاجرت ددستورالعمل مرکز کنترل بیاصل بازخوردزندگی، مدیریت انرژیواکسن اسپایکوژنبحثی درباره احساسات متفاچالش هوشیاری و اینکه چرا لزوم گذر انسان از حدها و سردرد میگرنگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را ماده، چیزی بیش از یک خلا صفحه اصلیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکاین ابتدای تناقض هاستداروی جدید ALSجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش حیاتی تلومر دی ان آ داعتماد به خودزبان متغیربرای یک زندگی معمولیمنابع انرژی از نفت و گاز شناخت حقیقت یا آرزوهای گگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت سی و هشتمتاثیر رژِیم غذایی بر میگنخاع ما تا پایین ستون فقراکوییفلکسمدیریت اینترنت بر جنگداروی ضد تشنج با قابليت تجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرروی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش غذاها در کاهش دردهای به نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده زبان، نشان دهنده ی سخنگو برخی اصول سلامت کمرمنابع بی نهایت انرژی در دشانس یا نتیجه ی تلاشپیچیدگی های مغزمگستوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استخلاصه ای از مطالب همایش متحریک عمقی مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینابداع دی ان ای بزرگترین دمرز مرگ و زندگی کجاستدر هر سوراخی سر نکنحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسروح رهاییهوش عاطفی قسمت دهمچند جهانی و علمفیلمی بسیار جالب از تغییچند روش ساده برای موفقیتفیروز نادریبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسسلول های بدن تو پیر نیستنبررسی سیستم تعادلی بدن امنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هخوشبختی دور از رنج های متربیت کودکان وظیفه ای مهنشانه های بیداری روحیابزار بقا از نخستین همانمشاهده گر جدای از شیء مشادرمان های جدید در بیماری حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخهیچ کاری نکردن به معنی چینوآوری ای شگفت انگیز دانفراموشی همیشه هم بد نیستبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دسندرم پیریفورمیسبعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضایعات در عصب زیر زبانیپرورش مغز مینیاتوری انساتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزخطای ادراک کارماتصویر زیبا از سلولهمه چیز در زمان مناسبابزار بقای موجود زنده از مغز قلبدرمان جدید سرطانحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی ضد التهابیهز ذره، یک دنیاستنور درونفضای قلب منبع نبوغ استبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایسیاهچاله های فضایی منابعتقلید از طبیعتمهمان ناخواندهظهور امواج مغزی در مغز مصآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکنددهن، بزرگترین سرمایهتغییر دیگران یا تغییر خوهمراه سختی، اسانی هستابزارهای دفاعی و بقای مومغز انسان برای شادمانی طدروغ نگو به خصوص به خودتحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز ترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرویتامین E برای فعالیت صحچیزی شبیه نور تو نیستقانون جنگلبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسسال سیزده ماههتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمیگرن و پروتئین مرتبط با علائم عصبی آلزایمر، با اآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجوددین، اجباری نیستجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی می تواند بر احاحیای بینایی نسبی یک بیممغز حریص برای خون، کلید تدرگیری مغزی در سندرم کوواستفاده از نظریه ی تکامل زمان پلانکواقعیت های متفاوتچگونه حافظه را قویتر کنیقطره قطرهبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پستم، بی پاسخ نیستتنبیه چقدر موثر استما از اینجا نخواهیم رفتعدم درکتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آاوکرلیزوماب داروی جدید شدانشمندان پاسخ کوانتومی جهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ادامه بحث تکامل چشمنقش مرکز تنفس سلولی در بیدغدغه نتیجه ی نادانی استاصل در هم تنیدگی و جهانی زندان ذهنیواکسن اسپایکوژن ضد کرونابحثی درباره احساساتی غیرچالش هوشیاری و اینکه چرا لزوم سازگاری قانون مجازاسردرد میگرن در کودکانگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیماست مالیسوالات پزشکیتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیاینکه به خاطرخودت زندگی داروی جدید s3 در درمان ام جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانرفلکس وتری با توضیح دکتر هوش مصنوعی از عروسک بازی نقش خرچنگ های نعل اسبی دراعتماد بی موردوراپامیل در بارداریزبان مشترک ژنتیکی موجودابرای پیش بینی آینده مغز دمنابع انرژی از نفت و گاز شناخت درون، شناخت بیرون؛گربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونمخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت سی و ششمتاثیر سلامت دستگاه گوارشنخستین تمدن بشریاکسی توسین و تکامل پیش امداخله ی زیانبار انسانداروی ضد تشنج توپیراماتجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنورویا و واقعیتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبه هلال بنگریاد گرفتن مداومزبان، وسیله شناسایی محیطبرخی اطلاعات روانشناسی ممنابع جدید انرژیشانس یا تلاشپیچیدگی های مغزی در درک زتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنخلاصه ای از درمان های جدیتحریک عمقی مغز در آلزایمچرا حجم مغز گونه انسان درابزار هوش در حال ارتقا ازمرز بین انسان و حیوان کجادر والنتاین کتاب بدید همحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکروزه داری متناوب، مغز را هوش عاطفی قسمت دومهوش عاطفی قسمت سومچندین ماده غذایی که ماننفیزیک مولکولها و ذرات در بی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابسلول بنیادی و ای ال اسبررسی علل کمر درد در میانمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عپیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکخانه ی تاریکترجمه ای ابتدایی از اسرانظام مثبت زندگیابزار بقا از نخستین همانمشاهده آینده از روی مشاهدرمان های جدید سرطانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابینهیچ کس مانند تو نگاه نمیکنوار مغز مشاهده ی غیر مستفراموشی و مسیر روحانیبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دسندرم پای بی قراربعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمضرورت زدودن افکارپرکاری تیروئیدتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستخطای حستصویر زیبای اصفهانهمه چیز در زمان کنونی استابزار بقای موجود زنده از مغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرمان جدید سرطانحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی ضد دردهزینه ای که برای اندیشیدنوروفیبروماتوزقفس ذهنبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلسیاهچاله ها، دارای پرتو تقویت استخوان در گرو تغذمهندسی ژنتیک در حال تلاش ظرف باید پر شود چه با چرک آنها نمیخواهند دیگران راتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا دو ویژگی انتزاع و قدرت تجتغییر دادن ژنها آیا روزی همراهی میاستنی با برخی سابعاد و نیازهای تکاملیمغز انسان برای شادمانی طدریای خداحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز ترساناها و ابر رساناها و عویتامین E در چه مواد غذاینکاتی در مورد تشنجقانون جنگلباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپسانسور از روی قصد بسیاری تمدن پیشرفته ی پیشینیانمیگرن و خوابعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزدیوار همه اش توهم بودجنگ داده هاهوش مصنوعی و کشف زبان هایاحتیاط در ورزش زانو در خامغز در تنهایی آسیب میبیندرگیری اعصاب به علت میتواستفاده از هوش مصنوعی در زمان به چه دلیل ایجاد میشواقعیت و مجازنگاه من، نگاه تو و یا حقیلمس کوانتومیبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بستون فقرات انسان دو پا جلتهدیدهای هوش مصنوعیما اشیا را آنطور که هستندعدالت برای من یا برای همهتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه ايندگان چگونه خواهند دیددانشمندان اولین سلول مصنجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی اداراوون تنها داروی تایینقش نگاه از پایین یا نگاهذهن ما از در هم شکستن منباصل علت و تاثیرزونیسومایدواکسن دیگر کرونا ساخته شبخش فراموش شده ی حافظهچالش هوشیاری و اینکه چرا لزوم سازگاری قانون مجازاسردرد میگرنی در کودکانگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريماست مالی با هوش انسانیپیامهای کاربرانتاثیر درجه حرارت بر عملکاینکه خانواده ات سالم باداروی جدید لنفوم و لوکمیجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به رفتار مانند بردههوش مصنوعی از عروسک بازی نقش داروهاي مختلف معروف اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قزبان چهار حرفی حیات زمینبرای اولین بار دانشمندانمنابع انرژی از نفت و گاز شناسایی تاریخچه ی تکاملیگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپومخچه تاثیر گذار بر حافظهحس و ادراک قسمت سیزدهمتاثیر عصاره تغلیظ شده گینخستین تصویر از سیاهچالهاکسکاربازپین در درمان تشمدارک ژنتیکی چگونه انسانداروی ضد جنون در درمان تیجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها ترویا و کابوسهوش مصنوعی درمانگر کامپینقشه های مغزی جدید با جزیبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیزدودن نقص از هوش مصنوعیبرخی بیماری ها که در آن بمناطق خاص زبان در مغزشاهکار قرنپیوند قلب خوک، به فرد دچاتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکخم شدن فضا-زمانتداوم مهم است نه سرعتچرا خشونت و تعصبابزار بقا از نخستین همانمرز جدید جستجو و اکتشاف، در یک فراکتال هر نقطه مرکحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکروزه داری و التهاب زیانبروزه داری و بیمار ی ام اس هوش عاطفی قسمت ششمچندجهانیفیزیک هوشیاریبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهسلول بنیادین از مخاط بینبرطرف کردن خشونت را از خامنبع هوشیاری کجاست قسمت53شجاعت و ترسپپوگستتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیخانواده پایدارترس و آرمان هانظریه ی تکامل در درمان بیابزار بقا از نخستین همانمشاهدات آمیخته با اشتباهدرمان های رایج ام اسحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته مهیچ کس حقیقت را درون مغز نوار مغز با توضیح دکتر فافراموشی آرمانبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هسندرم پس از ضربه به سرتفکر قبل از کارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمضرب المثل یونانیپرتوهای صادر شده از سیاهتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاخطر آلودگی هواتصویربرداری فضاپیمای آمهمه چیز، ثبت می شودابزار بقای موجود زنده از مغز مانند تلفن استدرمان دارویی سرطان رحم بحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تراه فراری نیستهزینه سنگین انسان در ازانورون هاي مصنوعی می توانقفس را بشکنبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندسیاهچاله و تکینگی ابتدایتقویت حافظه یا هوش مصنوعمهندسی بدنعقل مجادله گرآنژیوگرافی از مغزتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایدو بیماری روانی خود بزرگ تغییر زودتر اتصالات مغزیهمراهی نوعی سردرد میگرنیابعاد اضافه ی کیهانمغز انسان رو به کوچک تر شدرک فرد دیگر و رفتارهای احس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز ترستگاری محدود به یک راه نویتامین کاچگونه مولکول های دی ان ایقانونمندی و محدودیت عالمباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوسانسور بر بسیاری از حقایتمدن بشری و مغز اخلاقیمیگرن و روزه داریعماد الدین نسیمی قربانی آیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصدیوار، از ابتدا توهم بودجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاحتیاط در تعویض داروهامغز را از روی امواج بشناسدرب بسته با غیر خود باز ماستفاده از انرژی خلازمان شگفت انگیزواقعیت و انعکاسنگاه مادی غیر علمی استلووفلوکساسینبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبستارگانی قبل از آغاز کیهتو یک معجزه ایما به جهان های متفاوت خودعسل طبیعی موثر در کنترل بتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان تغییر میدان مغجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی ادب برخورد با دیگراننقش نظام غذایی در تکامل مذهن چند جانبه نیازمند نگاصل عدم قطعیت از کوانتوم زونا به وسیله ویروس ابله واکسن دیگری ضد کرونا از دبخش های تنظیمی ژنومچالش هوشیاری و اینکه چرا لزوم عدم وابستگی به گوگل سردرد و علتهای آنگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی ماشین دانشسایتهای دیگرتاثیر درجه حرارت بر عملکاینترنت بدون فیلتر ماهواداروی جدید میاستنی گراویجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مرفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش درختان در تکاملاعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریزبان نیاز تکاملی استبرای تمدن سازی، باید در بمنابع انرژی از نفت و گاز شناسایی سلول های ایمنی اگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رمخاطب قرار دادن مردم، کاحس و ادراک قسمت ششمتاریک ترین بخش شبنخستین روبات های زنده ی جاگر فقط مردم میفهمیدند کمروری بر تشنج و درمان هایدارویی خلط آورجاذبهاز نخستین همانند سازها ترویا و خبر از آیندههوش مصنوعی درخدمت خلق وحنقشه با واقعیت متفاوت اسبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دسفر فقط مادی نیستبرخی بیماری های خاص که بدمناطق خاصی از مغز در جستجشاهکار شش گوشپیوند مغز و سر و چالشهای توصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشخونریزی مغز در سندرم کووتداخل مرزها و صفات با بینچرا در مغز انسان، فرورفتابزار بقا از نخستین همانمرزهای حقیقی یا مرزهای تدر کمتر از چند ماه سوش جدحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز روزه داری سلول های بنیادهوش عاطفی بیشتر در زناننه ناامیدی بلکه ارتقافیزیک و هوشیاریبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندسلول عصبی شاهکار انطباق بزرگ فکر کنمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمشرکت نورالینک ویدیویی ازپایان، یک آغاز استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمخار و گلتسلیم شدن از نورون شروع منظریه ی تکامل در درمان بیابزار بقا از نخستین همانمطالبه ی حق خوددرمان های علامتی در ام اسحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسهیچ اندر هیچنوار مغز ترجمه رخدادهای فرایند پیچیده ی خونرسانیبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهسندرم جدایی مغزتفکر ترکیبی در هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمضربه مغزی در تصادف رانندپرتوزایی از جسم سیاهتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتخطرات هوش مصنوعیتصور ما ازمشکلات و واقعیهمه ی سردردها بی خطر نیستابزار بقای موجود زنده از مغز مادران و کودکان در زمدرمان زخم دیابتی با تکنوحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تراه نجاتهزاران سال چشم های بینا ونورون های ردیاب حافظهقله برای دیدن نه برای به بیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتقویت سیستم ایمنیمهربانی، شرط موفقیتعقل سالمآنان که در قله اند هرگز ختاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هردو بار در هفته ماهی مصرف تغییر عمودی سر انسان از پهندسه ی پایه ایابعاد بالاترمغز انسان رو به کوچکتر شددرک نیازمند شناخت خویش احس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز ترشته نوروایمونولوژی و نقویتامین کا و استخوانچگونه میتوان با قانون جنقارچ بی مغز در خدمت موجودباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در ساهچاله ها تبخیر نمیشودتمدن زیر آبمیگرن سردردی ژنتیکی که بعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگراندید تو همیشه محدود به مقدجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاحساس گذر سریعتر زمانمغز زنان جوانتر از مغز مردرختان چگونه بر تشکیل اباستفاده از سلول های بنیازمزمه ات مانده در گوشمواقعیت تقویت شدهنگاه محدود و تک جانبه، مشلوب فرونتال یا پیشانی مغبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسخن نیکو مانند درخت نیکوتو یک جهان در مغز خودت هسما با کمک مغز خود مختاريمعشق درونی به یگانگی خلقتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان روش هاي جدیدی جهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی ادراک ما درک ارتعاشی است نقش نظریه تکامل در شناساذهن هوشیار در پس ماده ی ماصل، روان و نفس استزیان غذاهای پرچربواکسن سرطانبخش بزرگی حس و ادراک ما اچالش کمبود اندام برای پیمقاومت به عوارض فشار خون سردرد به دلیل مصرف زیاد مگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر درجه حرارت بر عملکایندرالداروی جدید آلزایمرجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هورفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش ذهن و شناخت در حوادث اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنزبان و کلمه حتی برای کسانبرای خودآگاه بودن تو بایمنابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از نوع جدیدی از حاگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینمدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک قسمت شصت و هشتتاریکی من و تو و گرد و غبانرمش های مفید برای درد زااگر میدانی مصیبت بزرگتر مرکز هوشیاری، روح یا بدن دارویی ضد بیش فعالی سیستجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها ترویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی ساخته هوش طبینقص های سیستمی ایمنیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقسفر نامه سفر به بم و جنوب برخی توجهات در ببمار پارمنبع هوشیاری کجاست قسمت شاید گوشی و چشمی، آماده شپیوند اندام از حیوانات بتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخواندن ، یکی از شستشو دهنترقی واقعی یا شعار ترقیچرا ذرات بنیادی معمولاً ابزار بقا از نخستین همانمزایای شکلات تلخ برای سلدر آرزوهایت مداومت داشتهمسمومیت دانش آموزان بی گدر آسمان هدیه های نادیدنحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای بد باقی نمیماندهوش عاطفی در زنان بیشتر انه به اعدامفیزیک آگاهیبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونسلول عصبی، در محل خاص خودبزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشربت ضد خلطپاکسازی مغزتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اخارق العاده و استثنایی بتست نوار عصب و عضلهنظریه ی تکامل در درمان بیابزار بقا از نخستین همانمطالبی در مورد تشنجدرمان ژنتیکی برای نوآوریحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تریه زغالیهیچگاه از فشار و شکست نترنوار مغز در فراموشی هافرایند تکامل و دشواری هابیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابسندرم دزدی ساب کلاوینتفکر خلا ق در برابر توهم منبع هوشیاری کجاست؟(قسمضررهای مصرف شکر و قند بر پرسش و چستجو همیشه باقی اتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هدفاع از پیامبرتصور از زمان و مکانهمه جا خیر بکارابزار بقای موجود زنده از مغز چون ابزار هوش است دلیدرمان ساده ی روماتیسمحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز راه های جدید برای قضاوت رهستي مادي ای که ما کوچکترنوروپلاستیسیتی چیستقله سقوطبیان حقیقتکیست هیداتید مغزسیاهچاله ی تولید کنندهتلقین اطلاعات و حافظهموفقیت هوش مصنوعی در امتعقلانیت بدون تغییرآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکدو برابر شدن خطر مرگ و میتغییرات منطقه بویایی مغزهندسه ی رایج کیهاناتفاق و تصادفمغز ایندگان چگونه استدرک و احساسحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز ترشد مغز فرایندی پیچیده اویتامین کا در سبزیجاتچگونه مغز ما، موسیقی را پقبل از آغازبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیسایه ی هوشیاریتمدنی قدیمی در شمال خلیج میگرن شدید قابل درمان اسعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضاددیدن خدا در همه چیزجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاحساسات کاذبمغزهای کوچک بی احساسدرختان اشعار زمیناستفاده از سلول های بنیازنان باهوش ترواقعیت خلا و وجود و درک منگاه کلی نگرلوتیراستامبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبسخن و سکوتتو کجای جهانیما بخشی از این جهان مرتبطعشق، شلوغ کردن نیستتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی ای نعمت من در زندگیمدانشمندان روشی برای تبدیجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش هورمون های تیروئید دذهن و شیمی بدناصلاح خطا با رفتن بر مسیرزیباترین چیز در پیر شدنواکسن سرطانبخش بزرگتر کیهان ناشناختچالش دیدگاه های سنتی در بمقایسه رقابت و همکاریسردرد تنشنگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونمباحث مهم حس و ادراکتاثیر درجه حرارت بر عملکایا کوچک شدن مغزانسان الداروی جدید ای ال اسجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش روی و منیزیم در سلامتبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعزبان و بیان نتیجه ساختمابرای رشد، باید از مسیر خطمنابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از دنیسوان(شبه نئپل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس و ادراک قسمت شصت و دوتاریکی و نورنرمش های مفید در سرگیجهاگر نیروی مغناطیس نباشد مرکز حافظه کجاستداستانها و مفاهیمی اشتباجبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها ترویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی، اتفاقات و تحنقص در تشخیص هیجانات عامبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است سفر به مریخ در 39 روزبرخی توصیه ها برای واکسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت شاید درست نباشدپیوند اندام حیوانات به اتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وخواب زمستانی سلول های سرتروس جریان انرژیچراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین همانمسمومیت دانش آموزان، قمادر آستانه ی موج پنجم کوویحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختهوش عاطفی در زنان بیشتر انه به اعدامفیزیکدانان ماشینی برای تبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فسلولهای ایمنی القا کنندهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشش مرحله تکامل چشمپارادوکس ها در علمتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریخبر مهم تلسکوپ هابلتست آر ان اس دز میاستنی گنظریه ی ریسمانابزار بقا از نخستین همانمطالعه ای بیان میکند اهددرمان پوکی استخوانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تریواستیگمینهیپرپاراتیروئیدیسمنوار مغز در تشخیص بیماری فرایند حذف برخی اجزای مغبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانسندرم سردرد به دلیل افت فتفاوت مغز انسان و میمون همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمضررهای شکر بر سلامت مغزپرسشگری نامحدودتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدفاع در برابر تغییر ساختتصادف یا قوانین ناشناختههمیشه چیزی برای تنهایی دابزار بقای موجود زنده از مغز چگونه صداها را فیلتر درمان سرگیجه بدون نیاز بحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز راه های جدید برای قضاوت رهستی ما پس از شروعی چگال نوروز مبارکقلب های سادهبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومسیاره ی ابلهانتلاش ها برای کشف منابع جدموفقیت در تفکر استعقیده ی بی عملآواز خواندن در قفس، نشانتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی تودو برابر شدن خطر مرگ و میتغییرات مغز پس از 40 سالگیهندسه بنیادیناتوبان اطلاعات و پلِ بینمغز ابزار بقای برتر مادیدرک کنیم ما همه یکی هستیمحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز ترشد مغز علت تمایل انسان بویتامین بی 12 در درمان دردچگونه مغز پیش انسان یا همقبل از انفجار بزرگباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولسایه را اصالت دادن، جز فرتمرکز و مدیتیشنمیدان مغناطيسي زمین بشر عواملی که برای ظهور لغت اآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علدیدگاه نارسای دوگانه ی مجهل مقدسهوش مصنوعی الفاگواخلاق و علوم اعصابمغز، فقط گیرندهدرد و درساستفاده از سلول های بنیازنجیرها را ما باید پاره کوالزارتان داروی ضد فشار نگاه انسان محدود به ادرالوزالمعده(پانکراس)مصنوعبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستسخن پاک و ثابتتو کز محنت دیگران بی غمیما تحت کنترل ژنها هستیم یعصب حقوق نورولووتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مای همه ی وجود مندانش، قفل ذهن را باز میکنجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش هورمون زنانه استروژنذهن تو همیشه به چیزی اعتقاصول انجام برخی نرمش ها دزیباترین چیز در افزایش سواکسن ضد اعتیادبخش دیگری در وجود انسان هچاالش ها در تعیین منبع هومقابله ی منطقی با اعتراضسردرد سکه ایگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارممبتکران خودشکوفاتاثیر درجه حرارت بر عملکایا این جمله درست است کسیداروی جدید برای میاستنی جهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انرموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش روزه داری در سالم و جبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردزبان و بیان، در سایه پیشربرای زندگی سالم، یافتن تمنابع انرژی از نفت و گاز شیشه ی بازالتی و سیلیکونپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تمدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک قسمت شصت و ششتاریکی خواهد ترسیدنرمش های موثر در کمردرداگر نعمت فراموشی نبود بسمرکز حافظه کجاستدخالت در ساختار ژنهاجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدرویا حقی از طرف خداهوش احساسینقطه ی رسیدن به قلهALS نگاهی کامل بر بیماری وبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویاسفر تجهیزات ناسا به مریخ برخی درمان های Spinal Muscular Atمنبع هوشیاری کجاست قسمت شایسته نیست در جیب خود قرپیوند سر آیا ممکن استتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهخواب سالم عامل سلامتیتری فلوپرازینچراغ های متفاوت و نور یکسابزار بقا از نخستین همانمسیر دشوار تکامل و ارتقادر درمان بیماری مولتیپل حقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیهوشمندی کیهاننه بدبخت بلکه نادانفال نیکوبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسسلولهای بنیادی مصنوعی دربزرگترین خطایی که مردم ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتششمین کنگره بین المللی سپاسخ گیاهان در زمان خوردتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتخدا موجود استتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین همانمعماری، هندسه ی قابل مشادرمان پوکی استخوانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تریاضیات یک حس جدید استهاوکينگ پیش از مرگش رسالنوار مغزی روشی مهم در تشخفراتر از دیوارهای باوربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفاوت ها و تمایزها کلید بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمضعیف و قویآلودگی هوا چالش قرن جدیدتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشادقیق ترین تصاویر از مغز اتضادهای علمیهمیشه چشمی مراقب و نگهباابزار بقای موجود زنده از مغز ناتوان از توجیه پیدادرمان سرگیجه بدون نیاز بحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتراه پیروزی در زندگی چیستهشت توصیه برای کاستن از دنوروز یا روز پایانیقلب و عقلبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتسیاره ابلهانتلاش های جدید در ALSمولکول ضد پیریعلم و ادراک فقط مشاهده ی آینه در اینهتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استدو داروی جدید برای میاستتغییرات آب و هوایی که به هندسه در پایه ی همه ی واکاتوسوکسیمایدمغز ابزار برتر بقادرک احساسات و تفکرات دیگحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شورشد در سختی استویتامین بی هفدهچگونه هموساپينس بر زمین قبرستان ها با بوی شجاعتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورساخت سلول عصبی حتی پس از تمرکز بر هدفمیدان های مغناطیسی قابل عوارض ازدواج و بچه دار شدآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهدژا وو یا اشنا پنداریجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های باخلاق پایه تکامل و فرهنگمغزتان را در جوانی سیم کشدرد باسن و پا به دلیل کاهاستفاده از سلول های بنیازندگی فعال و مثبت روند آلواکنش های ناخودآگاه و تقنگاه از بیرون مجموعهلیروپریم داروی ترکیبی ضدبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستسختی ها رفتنی استتو پیچیده ترین تکنولوژی مانند آب باشعصب سیاتیکتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروای آنکه نامش درمان و یادشدانش، یک انسان را ناسازگجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش ویتامین K در ترمیم اسذهن خود را مشغول هماهنگیاصول توسعه ی یک ذهن کاملزیر فشار کووید چه باید کرواکسن علیه سرطانبخشیدن دیگران یعنی آرامشنابینایی در نتیجه ی گوشی مقابله با کرونا با علم اسسردرد عروقی میگرنگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتممتواضع باشتاثیر درجه حرارت بر عملکایا ابزار هوشمندی یا مغز داروی جدید برای کاهش وزنجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش رژیم غذایی بر رشد و ابقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختزبان و تکلم برخی بیماریهبرخی ملاحظات در تشنج های منابع انرژی از نفت و گاز شکل های متفاوت پروتئین هپلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استحس و ادراک سی و هفتمتاریخ همه چیز را ثبت کردهنرمشهای مهم برای تقویت عاگر نعمت فراموشی نبود بسمرکز خنده در کجای مغز استدر میان تاریکی و روشناییجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسرویاها از مغز است یا ناخوهوش احساسینقطه ای بود و دگر هیچ نبوفقر داده ها در هوش مصنوعیبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استسفر دشوار اکتشافبرخی روش های تربیتی کودکمنبع هوشیاری کجاست قسمت شادی، پاداش انجام وظیفهپیوند سر، یکی از راه حلهاتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانخواب سالم عامل سلامتی و یتری فلوپرازینترک امروزنزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقا از نخستین همانمسئول صیانت از عقیده کیسدر سال حدود 7 میلیون نفر حقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاهوشیاری و وجودنه جنگ و نه خونریزیفاکسیبتبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بسلام تا روشناییبزرگترین درد از درون است منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصبور باشپختگی پس از چهل سالگي به تکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالخدا نور آسمان ها و زمین اتشنج چیستنظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین همانمعنی روزهدرمان آرتروز با ورزش موضحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تریتوکسیمابهاوکينگ پیش از مرگش رسالنوار مغز، مفید و بی خطرفرد موفقبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفاوت ها را به رسمیت بشنامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطلوع و حقیقتآلودگی هوا و ویروس کروناتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیددل به دریا بزنتظاهر خوابیده ی مادههمیشه اطمینان تو بر خدا بابزار بقای موجود زنده از مغز و قلب در جنین موش مصندرمان سرگیجه بدون داروحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز راه انسان شدن، راه رفتن وو هر کس تقوای خدا پیشه کننورالژیقلب یا مغزبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگسیاره ابلهانتلاش های جدید در درمان فرمولتیپل اسکلروز در زنان علم و روحآیندهتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابدو سوی واقعیتتغییرات تکاملی سر انسان هندسه زبانِ زمان استاتصال مغز و کامپیوترمغز از بسیاری حقایق می گردرک تصویر و زبان های مخلتحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شورشد، رسیدن به یک هدف نیستویتامین دی گنجینه ای بزرچگونه هوشیاری خود را توسقدم زدن و حرکت دید را تغیبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهساخت شبکه عصبی مصنوعی با تمرکز بر امروزمیدان های کوانتومی خلاعید نوروز مبارکآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستدژاوو یا آشناپنداریجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های باختلاف خانوادگی را حل کنمغزتان را در جوانی سیمکشدرد زانو همیشه نیاز به جراستفاده از سلول های بنیازندگی هوشمند در خارج از زواکنش به حس جدیدنگاه از دور و نگاه از نزدلیس دگرامفتامین یا ویاسگل درون گلدانسرنوشتتو آرامش و صلحیماه رجبعضلانی که طی سخن گفتن چقدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجایمپلانت مغزیدائما بخوانجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک بازی نقش ژنتیک در درمان اختلاذهن سالماصول سلامت کمرزیرفون داروی ضد ام اسواکسنی با تاثیر دوگانه ابخشش، عقلانی یا غیر عاقلناتوانی از درمان برخی ویملاحظه های اخلاقی دربارهسرطان کمیت گراییگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولمجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت بیست و چهتاثیر رو ح و روان بر جسمایا بیماری ام اس (مولتیپداروی جدید برای ای ال اسجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسارمز گشایی از اتصالات مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش رژیم غذایی در رشد و ابلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشزبان و شناخت حقیقت قسمت چبرخی مرزهای اخلاق و علوم منابع انرژی از نفت و گاز شکل پنجم مادهپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک- قسمت پنجاه و تاریخ، اصیل نیست و ساخته چرا ماشین باید نتایج را پاگر با مطالعه فیزیک کوانمرگ چیستدر مانهای کمر دردجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش بشری تهدید برای بشرینقطه بی بازگشتفلج نخاعی با الکترودهای به خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب برخی سلولهای عصبی در تلامنبع هوشیاری کجاست قسمت شب سیاه سحر شودپیوندهای پیچیده با تغییرتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رخواب عامل دسته بندی و حفطخودآگاهی و هوشیاريترکیب آمار و ژنتیکنزاع بین علم و نادانی رو ابزار بقا از نخستین همانمسئولیت جدیددر عید نوروز مراقب تصادف حقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای کم کردن اضطهوشیاری و افسردگیچه زیاد است بر من که در ایفاجعه ی جهل مقدسبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانسلاح و راهزنیبسیاری از مجرمان، خودشانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصبر لازمه ی پیروزی استپدیده خاموش روشن در پارکتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیخدا بخشنده است پس تو هم بتشنج و حرکات شبه تشنجی قانظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین همانمعادله ها فقط بخش خسته کندرمان ام اس(مولتیپل اسکلحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تریسدیپلام تنها داروی تایهدف یکسان و مسیرهای مختلنوار مغز، ترجمه ی فعالیت فرد یا اندیشهبیماری دویککوچکی قلبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفاوت های بین زن و مرد فقمنبع هوشیاری در کجاست؟ قطلای سیاهآلودگی هوا و پارکینسونتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیدلایلی که نشان میدهد ما بتظاهری از ماده است که بیدهمیشه به آنچه داری، خوشنابزار بقای موجود زنده از مغز و اخلاقدرمان سرطان با امواج صوتحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز راه بی شکستوفور و فراوانینوسانات کوانتومی منبع ماقلب دروازه ی ارتباطبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابسیب یکسان و دیدگاه های متتلاش های جدید در درمان سرمواد کوانتومی جدید، ممکنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولیندولت یا گروهکتغذیه بر ژنها تاثیر داردهندسه، نمایشی از حقیقتاثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز به تنهایی برای فرهنگ درک حقیقت نردبان و مسیری حس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزز گهواره تا گورویروس مصنوعیچگونه واکسن کرونا را توزقدرت مردمبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخساخت شبکه عصبی با الفبای تمساح حد واسط میان مغز کومیدان بنیادین اطلاعاتعامل کلیدی در کنترل کارآآیا یک، وجود داردتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خدگرگونی های نژادی و تغییجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک های باختلال خواب فرد را مستعد مغط یک گیرنده استدردهای سال گذشته فراموش استیفن هاوکینگ در مورد هزندگی و داراییواکسن های شرکت فایزر آمرنگاه از درون قفس یا بیرونلا اکراه فی الدینگل زندگیسریع دویدن مهم نیستتو افق رویداد جهان هستیماپروتیلینغم بی پایانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملایمپلانت مغزی و کنترل دو داروهای مصرفی در ام اسجهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک بازی نقش گرمایش آب و هوا در هماضطراب و ترسزیرک ترین مردموابستگی یعنی قلادهبدون پیر فلکناتوانی در شناسایی چهره ملاحظات بیهوشی قبل از جرسرعت فکر کردن چگونه استگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دوممجرم، گاهی قربانی استحس و ادراک قسمت بیست و یکتاثیر روده بر مغزایا بدون زبان میتوانیم تداروی جدید برای دیابتجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهارمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش زنجبیل در جلوگیری از بلوغ چیستوسواس، بیماری استزبان و شناخت حقیقت قسمت ابرخی نکات از گاید لاین پرمنابع انرژی از نفت و گاز شکرگزار هر چیزی باش که داپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک- قسمت بیست و پتازه های اسکیزوفرنی(جنوچرا مردم با زندگی میجنگناگر تلاش انسان امروز برامرگ و میر پنهاندر محل کار ارزش خودت را بجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزرویای شفافهوش در طبیعتنمیتوان با بیرون انداختنفلج بل، فلجی ترسناک که آنبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب برخی سيناپسها طی تکامل و منبع هوشیاری کجاست قسمت شبیه سازی میلیون ها جهان پیوندی که فراتر از امکانتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو تکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسخودآگاهی و هوشیاريترکیب حیوان و انساننزاع بین علم و جهل رو به پابزار بقا از نخستین همانمسئولیت در برابر محیط زیدرمان نگهدارنده ی اعتیادحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از هوشیاری کوانتومینه عدم مطلق بلکه عدم با قفاصله ها در مکانیک کوانتبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنسلسله مباحث هوش مصنوعیبسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصبر و واقعیتپروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروخدای رنگین کمانتشنج عدم توازن بین نورون نعناعابزار بقا از نخستین همانمعجزه های هر روزهدرمان تومورهای مغزی با احباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک همه ی موجوهدف یکسان، در مسیرهای متنوار عصب و عضلهفرد حساس از نظر عاطفی و ببیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسسوخت هیدروژنی پاکتفاوت های تکاملی در مغز ومنبع هوشیاری در کجاست؟(قطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلزایمرتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کساندنیا فریب و سرگرمیتعویض دارو در تشنجهمیشه داناتر از ما وجود دابزار بقای موجود زنده از مغز و اخلاقدرمان ضایعات نخاعیحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز رابطه تشنج و اوتیسموقاحت و تمسخر دیگراننوشیدن چای برای مغز مفید قلب روباتیکبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماسیر آفرینش از روح تا مغز تلاش های جدید شرکت نورالموجود بی مغزی که می تواندعلم به ما کمک میکند تا موآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمنددوچرخه در کاهش دردهای کمثبت و دستکار ی حافظههنر فراموشیاثرات فشار روحی شدیدمغز بیش از آنچه تصور میشودرک دیگرانحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرزمین در برابر عظمت کیهانویروس های باستانی، مغز مچگونه آن شکری که می خوریمقدرت و شناخت حقیقتبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهساختن آیندهتنفس هوازی و میتوکندریمیدازولام در درمان تشنج عادت همیشه خوب نیستآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکدانش قدرت استجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلال در شناسایی حروف و نفرت، اسیب به خود استدردی که سالهاست درمان نشاستیفن هاوکینگ در تفسیر زندگی بی دودواکسن کووید 19 چیزهایی که بحثی در مورد عملکرد لوب فنگاه از درون مجموعه با نگلاموژین داروی ضد اوتیسم؟گلوله ی ساچمه ایسریعترین کامپیوتر موجودتو انسانی و انسان، شایستماجرای جهل مقدسغم بی پایانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از ایمپلانت مغزی کمک میکند داروهای ام اسجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش پیش زمینه ها و اراده اطلاع رسانی اینترنتیزیست شناسی کل در جزء فراکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبدون بار گذشتهنادیدنی ها واقعی هستندممانتین یا آلزیکسا یا ابسطح آگاهی، رخدادهای زندگگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سوممحل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت بیست و دوتاثیر روزه داری بر سلامت ایا تکامل هدفمند استداروی جدید ضد میگرنجوانان وطنارزش های وارونهرمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش زبان در سلطه و قدرت ابلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی زبان و شناخت حقیقت قسمت دبرخی نرمش ها برای درد زانمنابع انرژی از نفت و گاز شکست حتمیپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمحس و ادراک- قسمت شصت و چهتازه های بیماری پارکینسوچرا مغز انسان سه هزار سالاگر خواهان پیروزی هستیمرگ و میر بسیار بالای ناشدر چه مرحله ای از خواب ، رجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتروان سالمهوش عاطفی قسمت 11نمیتوان بر سیاه سیاه نوشفلج خواببه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی سفرنامه سفر به بم و جنوب برداشت مغز ما از گذر زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبیه سازی سیستم های کوانپیوستگی همه ی اجزای جهانتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوخودت را از اندیشه هایت حفترازودوننسبیت عام از زبان دکتر برابزار بقا از نخستین همانمستند جهان متصلدرمان نابینایان آیا ممکنحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اهوشیاری سنتی یا هوشیاری نهایت معرفت و شناخت درک عفاصله ی همیشگی تصویر سازبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصبر بسیار بایدپروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنخدایی که ساخته ی ذهن بشر تشویق خواندن به کودکانهفت چیز که عملکرد مغز تو ابزار بقا از نخستین همانمعجزه ی چشمدرمان تشنجحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک حیاتهدف از تکامل مغزنوار عصب و عضلهفردا را نمیدانیمبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری سودمندی موجودات ابزی بر تفاوت های زبانی سرمنشا تمنبع خواب و رویاطوفان زیباییآملودیپین داروی ضد فشار تاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایدنیا مکانی بسیار اسرارآمتعامل انسان و هوش مصنوعیهمیشه راهی هستابزار بقای موجود زنده از مغز و سیر تکامل ان دلیلی درمانهای بیماری پارکینسحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز رادیوی مغز و تنظیم فرکانوقت نهيب هاي غير علمي گذشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک قلب را نشکنبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتلاش هایی در بیماران قطع موجودات مقهور ژنها هستندعلم بدون توقفآینده با ترس جمع نمیشودتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عدوچرخه سواری ورزشی سبک و ثبت امواج الکتریکی در عصهنر حفظ گرهاثرات مفید قهوهمغز برای فراموشی بیشتر کدرک درست از خود و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما دازمین زیر خلیج فارس تمدنی ویرایش DNA جنین انسان، برچگونه انتظارات بر ادراک قدرت کنترل خودبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجساختن آینده، بهترین روش تنفس هوازی و میتوکندریمکان زمان یا حافظه زمانعادت کن خوب حرف بزنیآیا گذشته، امروز وآینده اولین مورد پیوند سر در اندانش محدود به ابعاد چهارجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی اختلال در شناسایی حروف و نقاشی هایی با بوی گذشته یدرس گرفتن از شکست هااستخوان های کشف شده، ممکزندگی در جمع مواردی را برواکسن کرونا و گشودن پنجربحثی درباره هوش و تفاوتهنگاه حقیقی نگاه به درون الایو دوم دکتر سید سلمان فگلوئونسرگیجه از شایعترین اختلاتو با همه چیز در پیوندیماجرای عجیب گالیلهغیرقابل دیدن کردن مادهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باایمپلانت نخاعی میتواند دداروهای تغییر دهنده ی سیجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد ذهت را روی چیزهای مفید متهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش آتش در رسیدن انسان بهاطلاعات حسی ما از جهان، چزیست شناسی باور حقیقت یا وبینار اساتید نورولوژی دبدون زمان، ماده ای وجود ننادانی در قرن بیست و یکم،من کسی در ناکسی دریافتم سعی کن به حدی محدود نشویگاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)محل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت بیست و سوتاثیر روغن رزماری استنشاایجاد احساساتداروی جدید ضد الزایمرجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غرمز جهانهوش مصنوعی به کمک هوش طبینقش زبان در سلطه و قدرت ابنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان زبان و شناخت حقیقت قسمت سبرخی نرمش ها برای زانومنابع انرژی از نفت و گاز شگفت نیست من عاشق تو باشمپول و عقیدهتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیحساسیت روانی متفاوتتازه های درمان ام اسچرا مغزهای ما ارتقا یافت اپل ویژن پرو در تشخیص بیممرگ و سوال از قاتلدر ناامیدی بسی امید استجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میروبات ها قول میدهندهوش عاطفی قسمت نهمنمای موفقیتفلج خواب چیستبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقسفرنامه سفر به بم و جنوب برداشتت از جهان رو زیاد منبع هوشیاری کجاست قسمت شبکه های مصنوعی مغز به درپیام های ناشناخته بر مغز پیدایش زبانتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم خودروهای هیدروژنیترازودونچسبیدن به خود، مانع بزرگ ابزار بقا از نخستین همانمشکل از کجاستدرمان های اسرار آمیز در آحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقهوش، ژنتیکی است یا محیطینهایت در بی نهایتفتون های زیستیبیماری های میتوکندریکمردردسم زنبور ، کلیدی برای واربشکه ای که ته نداره پر نممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصد قدح، نفتاده بشکستپروانه ی آسمانیتکامل زبانامید نجاتخدایا جز تو که را دارمتشخیص ژنتیکی آتروفی های هفت سین یادگاری از میراث ابزار بقا از نخستین همانمعجزه ی علمدرمان جدید ALSحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم هدف از خلقت رسیدن به ابزانوار عصب و عضلهفرزندان زمان خودبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدسی و سه پل اصفهانتفاوت ایستایی و تکاپومنتظر نمان چیزی نور را بهطولانی ترین شبآموزش نوین زبانتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میددنیای شگفت انگیز کوانتومتعامل انسان با هوش مصنوعهمیشه عسل با موم بخوریمابزارهای پیشرفته ارتباط مغز کوانتومیدرماندگی به دلیل عادت کرحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز راز تغییروقتی فهمیدی خطا کردی برگنیکولا تسلاقوی تر باشبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریسیستم تعادلی بدنتلاشی برای درمان قطع نخامورد نادر همپوشانی دو بیعلم در حال توسعهآیا فراموشی حتمی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملدوپامین قابل حل در آبجلو رفتن یا عقبگردهنر رها شدن از وابستگیاثرات مفید روزه داریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درک عمیق در حیواناتحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رزمان چیستویشن پروچگونه به سطح بالایی از هوقدرت انسان در نگاه به ابعبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورساختار فراکتال وجود و ذهتنفس بدون اکسیژنمکانیک کوانتومی بی معنی عادت کردن به نعمتآیا پیدایش مغز از روی تصااولین هیبرید بین انسان و دانش بی نهایتجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلالات مخچهچقدر به چشم اعتماد کنیمدست و پا زدن در سایه؟استروژن مانند سپر زنان دزندگی در سیاهچالهواکسن کرونا از حقیقت تاتبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاه دوبارهلبخند بزن شاید صبح فردا زگمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشماده ی تاریکغرور و علمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاایمان به رویاداروهای ضد بیماری ام اس وجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش انتخاب از طرف محیط، ناطلاعاتی عمومی در مورد مزیست، مرز افق رویداد هستوجود قبل از ناظر هوشمندبرنامه و ساختار پیچیده منازوکلسینمن پر از تلخیمشلیک فراموشیگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشمحدودیت چقدر موثر استحس و ادراک قسمت بیستمتاثیر رژیم گیاه خواری بر چت جی پی تیایران بزرگداروی سل سپتجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولرمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی به شناسایی کانقش سجده بر عملکرد مغزبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندزبان جانسوزبرخی نرمش های گردنمنابع انرژی از نفت و گاز شگفت انگیز بودن کیهانپوست ساعتی مستقل از مغز دتوکل بر خداآسانی موفقیتخفاش کور و انسان بینا؟تبدیل پلاستیک به کربن و سچرا ویروس کرونای دلتا وااپی ژنتیکمرگ انتقال است یا نابود شدر هم تنیدگی مرزها و بی مجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده روبات های ریز در درمان بیهوش عاطفی قسمت هفتمنمایش تک نفرهفلج دوطرفه عصب 6 چشمبه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمرسفری به آغاز کیهانبررسي علل احتمالي تغيير منبع هوشیاری کجاست قسمت شبکیه های مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت مغز و کیهانپیر شدن حتمی نیستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماخورشید مصنوعیتراشه مغز بدون واسطه ی دنسبت ها در کیهانابزار بقا از نخستین همانمشکلات نخاعیدرمان های بیماری آلزایمرحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامهیچ نقطه ای مرکزی تر از انهادینه سازی فرهنگ اختلافروتنی معرفتیبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کاناسماگلوتید داروی کاهش دهنبشریت از یک پدر و مادر نیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصدای بم با فرکانس پایین، پرواز از نیویورک تا لوس آتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیخرما منبع بسیار خوب آنتی تشخیص آلزایمر سالها قبل هم نوع خواری در میان پیشیابزار بقای موجود زنده از معجزه ی علم در کنترل کروندرمان جدید میگرن با انتی حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم هر چیز با هر چیز دیگر در تنوار عصب و عضله مهم در تشفرضیه ای جدید توضیح میدهبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از سیلی محکم محیط زیست بر انتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنتظر زمان ایده آل نشوطی یکصد هزار سال اخیر هرچآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیدنیایی پر از سیاهچاله تعداد کلی ذهن ها در جهان همیشه، آنطور نیست که هستابزارهای بقا از نخستین همغز آیندگان چگونه است ؟درها بسته نیستحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا راست دستی و چپ دستیوقتی پر از گل شدی خودت را نیاز به آموزش مجازی دیجیقیچی ژنتیکیبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها سیستم دفاعی بدن علیه مغز تلاشی تازه برای گشودن معموسیقی نوعلم راهی برای اندیشیدن اآیا ممکن است موش کور بی متاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان دورترین نقطه ی قابل مشاهجلوتر را دیدنهنر، پر کردن است نه فحش داثرات مضر ماری جوانامغز بزرگ چالش است یا منفعدرگیری قلب در بیماری ویرحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختزمان و مکان، ابعاد کیهان واقعیت فیزیکی، تابعی از چگونه باغبانی باعث کاهش قدرت ذهنبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاساختار شبکه های مغزی ثابتنها مانع در زندگی موارد مکانیزمهای دفاعی در برابعادت بد را ترک کنتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیاولین تصویر در تاریخ از سدانشمندان موفق به بازگردجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلالات حرکتی در انساننقش قهوه در سلامتیدست کردن در گوشاسرار آفرینش در موجزندگی زمینی امروز بیش از واکسن کرونا ساخته شده توبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاهی بر قدرت بینایی درالحظات خوش با کودکانگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بماده ی خالیغربال در زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلااین پیوند نه با مغز بلکه داروی فامپیریدین یا نورلجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش اتصالات بین سلولهای اطلاعاتی عمومی در مورد مزاویه نگاه ها یکسان نیستبرنامه ی مسلط ژنها در اختنباید صبر کرد آتش را بعد من بی من، بهتر یاد میگیرمشلیک فراموشیگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت دهمتاثیر رژیم گیاه خواری بر چت جی پی تیایرادهای موجود در خلقت بداروی ضد چاقیجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومرنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی تعاملینقش غذاها و موجودات دريابه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانزبان ریشه هایی شناختی اسبرخی یونها و مولکول های ممنابع انرژی از نفت و گاز شگفت زده و حیران باشپوشاندن خود از نورتوپیراماتآشنا پنداریخفاش با شیوع همه گیری جدیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی چرا پس از بیدار شدن از خوابتدا سخت ترین استمرگ تصادفیدر هم تنیدگی کوانتومیجستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انساروبات کیانهوش عاطفی قسمت یازدهچند نرمش مفید برای کمردرفن آوری های جدید علیه شنابه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوسقوط درون جاذبه ای خاص، چبررسی مغز با امواج مادون بررسی و اپروچ جدید بر بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت مغز با کیهان مادیپیشینیان انسان از هفت میتکینگیافسردگی و ساختار مغزخوش قلبی و مهربانیتراشه ها روی مغزنسبت طلایی، نشانه ای به سابزار بقا از نخستین همانمشکلات بین دو همسر و برخیدرمان های بیماری اس ام ایحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بهیچ چیز همیشگی نیستچهار میلیارد سال تکامل بفروتنی و غروربیماری وسواسکمردرد و علل آنسندرم کووید طولانیبعد پنجممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصرع و درمان های آنپروتئین های ساده ی ابتداتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانخسته نباشی باباتشخیص ایدزهمه چیز موج استابزار بقای موجود زنده از معجزه در هر لحظه زندگیدرمان جدید کنترل مولتیپلحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز ترژیم ضد التهابیهر جا که جات میشه، جات نینوار عصب و عضله تعیین محلفساد اقتصادی سیتماتیک دربیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی سینوریپا داروی ترکیبی ضدتفاوتهای جنسیتی راهی برامنحنی که ارتباط بین معرفطبیعت موجی جهانآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریدنیا، هیچ استتعذیه ی ذهنهمکاری یا رقابتابزارهای بقا ازنخستین هممغز اندامی تشنه ی انرژی ادرهای اسرارآمیز و پوشیدهحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز ترجزخوانی هایی که امروز بوقتی تو از یاد گرفتن باز چیز جدید را بپذیرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستسکوت و نیستیتلاشی جدید در درمان ام اسموسیقی هنر مایع استعلم ساختن برج های چرخانآیا ما کالا هستیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استديدن با چشم بسته در خواب جمجمه انسان های اولیههوموارکتوس ها ممکن است داجزای پر سلولی بدن انسان مغز بزرگ چالشهای پیش رودرگیری مغز در بیماری کویاسکار، لگوی هوشمندزمان و گذر آن سریع استواقعیت چند سویهچگونه تکامل مغزهای کنونیقدرت عشقبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولسادیسم یا لذت از آزار دادتنها در برابر جهانما انسانها چه اندازه نزدعادت دادن مغز بر تفکرتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهاولین دارو برای آتاکسی فدانشمندان نورون مصنوعی سجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلالات صحبت کردن در اننقش مهاجرت در توسعه نسل ادست آسماناسرار بازسازی اندام هازندگی زودگذرواکسن آلزایمربحثی درباره هوش و تفاوتهنگاهی بر توانایی اجزاي بلرزش ناشی از اسیب به عصبسرگردانیگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایماده ای ضد التهابیمقالاتتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلااین اندوه چیستداروی لیراگلوتیدجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش تیروئید در تکامل مغزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزاوسکا درمان گوشربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نبرو و انرژی مداوممننژیتشنا در ابهای گرم جنوب نیاگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیمحدودیت درک انسانحس و ادراک قسمت دوازدهمتاثیر رژیم گیاه خواری بر نتایج نادانی و جهلایستادن در برابر آزادی بمدل های ریز مغز مینی برینداروی ضد چاقیجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومرنگین کمانهوش مصنوعی در کامپیوترهانقش غذاها و موجودات دريابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توزبان شناسی مدرن در سطح سلبرخی اثرات مضر ویتامین دمنابع انرژی از نفت و گاز شگفتی های نقشه ی ژنتیکیپیموزایدتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریخلا، حقیقی نیستتبدیل سلولهای محافط به سچرا ارتعاش بسیار مهم استابتدایی که در ذهن دانشمنمرگی وجود ندارددر هم تنیدگی کوانتومی و پحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار روح و آب حیاتهوش عاطفی قسمت پنجمچند جهانیفناوری هوش مصنوعی نحوه خبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهسلول های مغزی عامل پارکی