دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مشاهده آینده از روی مشاهدات امروز

ممکن است برای بسیاری از ما سوال باشد، چگونه از روی مشاهدات امروز در طبیعت، میتوان گذشته را دید.

چگونه میتوان از روی امروز، فهمید در گذشته منشأ هستی در کجا بوده است و یا مثلا موجودات گذشته، چه شکلی داشتند و اندازه سر و جمجمه که در فسيلها پیدا شده، هر کدام از این شکل ها مربوط به چند سال قبل بوده است؟!

این درک، اصلا افسانه نیست.

امروز علم به ما کمک میکند تا موجودات گذشته را حداقل در ذهن خود در کنار خود داشته باشیم! مغزهای کوچک تر یا بزرگ تر آنها را با شرایط محیطی آنها همراه سازیم و دلیل کوچک یا بزرگ بودن آن را در یابیم. شاید درک این ارتباطات، روزی لازممان شود تا از نابود شدن مغز انسان امروز جلوگیری کنیم و یا شاید راهی را برتر از ابزار هوش مادی يا مغز، برای اندیشیدن بیابیم!! 👇👇

@salmanfatemi

‍ 🔰(قسمت پایانی)🔰

📌5- بعد از مدت زماني طولاني، مواد شيميايي موجود در بدن جانور دفن شده تحت يك سري از تغييرات قرار مي گيرد. به طوري كه استخوان به آهستگي مي پوسد و فاسد مي شود، آب با مواد معدنيش به داخل استخوان رسوخ مي كند و مواد شيميايي داخل استخوان را با مواد معدني سنگ مانند جايگزين مي كند.
فرايند فسيل شدن به نحوه جايگزيني و حل شدن موادمعدني اصلي در شيء با مواد معدني ديگر بستگی دارد.

📌6- اين فرايند نتيجه اش يك كپي سنگ مانند سنگين از شيء اصلي است- یعنی يك فسيل. فسيل همان شكل شيء اصلي را دارد، اما از نظر شيميايي بيشتر شبيه به سنگ است. مقداري از هيدروكسي-اپتي اصلي (يك ماده اصلي سازنده استخوان) باقي مي ماند، اگرچه فسیل از سيليكا (سنگ) اشباع شده.

‍ 🔻انواع روش های تعیین عمر فسیل ها
1) تعیین سن به روش کربن 14

2) تعیین سن به روش پتاسیم آرگن

3) تعیین سن به روش روبیدیم _ استرانسیوم

4) تعیین سن به روش اورانیم ، سرب و توریم ، سرب

5) تعیین سن با استفاده از ایزوتوپهای 230Th و 231Pa

6) تعیین سن به روش فلوئور

7) تعیین سن به روش آمینو اسیدها


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کاربرد روباتهای ريزنانوبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزینقشه مغزی هر فرد منحصر بهسردرد سکه ایگزارش یک مورد جالب لخته وآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )چگونه آن شکری که می خوریمضررهای شکر بر سلامت مغزآیا مغز تا بزرگسالی توسعانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختچرا حجم مغز گونه انسان درسوالات پزشکیایندرالبررسی علل کمر درد در میانقدم زدن و حرکت دید را تغیداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی الفاگواثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلمکانیزمهای دفاعی در برابدرک تصویر و زبان های مخلتهوش عاطفی بیشتر در زنانارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمرکز خنده در کجای مغز استروشی برای بهبود هوش عاطفواکسن سرطاناز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طزبان و بیان، در سایه پیشرژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش مهاجرت در توسعه نسل اسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريز، در به زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پنقص در تشخیص هیجانات عامسرعت فکر کردن چگونه استگشایش دروازه جدیدی از طرآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )چگونه انتظارات بر ادراک طی یکصد هزار سال اخیر هرچآیا همه جنایت ها نتیجه بیانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اچرا در مغز انسان، فرورفتپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورقدرت انسان در نگاه به ابعداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای ما انسانها چه اندازه نزددرک عمیق در حیواناتهوش عاطفی در زنان بیشتر اارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتامرگ انتقال است یا نابود شروشی جدید در درمان قطع نخواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طزبان و تکلم برخی بیماریهژنهای هوش ، کدامنداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش هورمون های تیروئید دسیاهچاله و تکینگی ابتدایکجای مغز مسئول پردازش تجبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصچند جهانیشلیک فراموشیپمبرولیزوماب در بیماری چآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمچگونه باغبانی باعث کاهش ظهور امواج مغزی در مغز مصآیا هوش ارثی دریافتی از پاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بچراروياها را به یاد نمی آسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیلوب فرونتال یا پیشانی مغداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیما انسانها چه اندازه نزددرگیری اعصاب به علت میتوهوشیاری کوانتومیارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتامراحل ارتقای پله پله کیهروشی جدید در درمان سکته موراپامیل در بارداریاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط مغز انسان رو به کوچک تر شزبان و شناخت حقیقت قسمت چکلرال هیدرات برای خواباناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش ژنتیک در درمان اختلاسیاره ابلهاننقش انتخاب از طرف محیط، نسیاره ابلهانکشف مکانیسم عصبی خوانش پبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهچندین ماده غذایی که ماننشنا در ابهای گرم جنوب نیپنج اکتشاف شگفت آور در موآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمچگونه جمعیت های بزرگ شکل علم به ما کمک میکند تا موآیا هوش سریعی که بدون احسانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تچراروياها را به یاد نمی آایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هلبخند بزن شاید صبح فردا زداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک تا کاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش ما با کمک مغز خود مختاريمرقیبی قدرتمند در برابر مهوش، ژنتیکی است یا محیطیارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیمامزایای شکلات تلخ برای سلريتوکسيمب در درمان ام اسورزش هوازی مرتب خیلی به قاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز انسان رو به کوچکتر شدزبان و شناخت حقیقت قسمت اکمردرد و علل آناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش اتصالات بین سلولهای سیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسمی پیچیده در ببیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییچه زیاد است بر من که در ایشناخت و معرفت، و نقش آن دپوست ساعتی مستقل از مغز دآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومچگونه جمعیت های بزرگ شکل علایم کمبود ویتامین E را آیا هشیاری کوانتومی وجودانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دفلج بل، فلجی ترسناک که آندو ویژگی انتزاع و قدرت تجنزاع بین جهل و علم رو به پایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی برالرزش ناشی از اسیب به عصبداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک تا کاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سما تحت کنترل ژنها هستیم یرموزی از نخستین تمدن بشرهیچگاه از فشار و شکست نترارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خمسیر دشوار تکامل و ارتقاریواستیگمینورزش هوازی ، بهترین تمریاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز ایندگان چگونه استزبان و شناخت حقیقت قسمت دکمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حفاظتی مولکول جدید دسیستم تعادلی بدنکشف ارتباط جدیدی از ارتببیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییچهار میلیارد سال تکامل بشناسایی سلول های ایمنی اپیموزایدآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتچگونه حافظه را قویتر کنیعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرفلج خوابديدن با چشم بسته در خواب نزاع بین علم و نادانی رو ایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشلزوم سازگاری قانون مجازادر مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیماه رجبرمز و رازهای ارتباط غیر کهاوکينگ پیش از مرگش رسالارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نمشکلات نخاعیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وورزش و میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب مغز ابزار برتر بقازبان و شناخت حقیقت قسمت سکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش حیاتی تلومر دی ان آ دسیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف جمجمه ای درکوه ایرهوبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساچهار ساعت پس از کشتار خوکشواهدی از دنیسوان(شبه نئپیچیدگی های مغزی در درک زآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش منگاهی بر قدرت بینایی دراعلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دفلج خواب چیستدی متیل فومارات(زادیوا)(نزاع بین علم و جهل رو به پایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهلزوم سازگاری قانون مجازادر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مماپروتیلینرویای شفافهاوکينگ پیش از مرگش رسالارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تمشاهده آینده از روی مشاهراه های جدید برای قضاوت رورزش بهترین درمان بیش فعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز از بسیاری حقایق می گرزبان، وسیله شناسایی محیطکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز، از مغز تاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش داروهاي مختلف معروف سکته مغزیگنجینه ای به نام ویتامین آیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفنوار مغزی روشی مهم در تشخشاهکار قرنپیوند مغز و سر و چالشهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهننگاهی بر توانایی اجزاي بعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهفیلمی بسیار جالب از تغییدژا وو یا اشنا پندارینظام مثبت زندگیاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع ممانتین یا آلزیکسا یا ابدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلالات حرکتی در انسانتکامل چشممبانی ذهنی سیاه و سفیدروبات های ریز در درمان بیهدف از تکامل مغزارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سمعنی روزهراه های جدید برای قضاوت رورزش در کمر درداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز برای فراموشی بیشتر کسفر نامه سفر به بم و جنوب کنگره بین المللی سردرد دازدواج های بین گونه ای، رنقش روزه داری در سالم و جساخت شبکه عصبی با الفبایگیاه خواری و گوشت خوار کدآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دنورون هاي مصنوعی می توانشبیه سازی میلیون ها جهان پیوند سر، یکی از راه حلهاافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیناتوانی از درمان برخی ویعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بفیزیکدانان ماشینی برای تدژاوو یا آشناپندارینظریه تکامل در درمان بیماگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخامنابع انرژي پاک سرچشمه حدرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی در کامپیوترهااختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر مجموعه های پر سلولی بدن مروح رهاییهزینه ای که برای اندیشیدارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز فکر میکند مرگ برای دیراه پیروزی در زندگی چیستوزوز گوشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سفرنامه سفر به بم و جنوب کندر در بیماریهای التهاباستفاده از هوش مصنوعی در تبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش رژیم غذایی در رشد و اساخت شبکه عصبی مصنوعی با گالکانزوماب، دارویی جدیآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دنورون های ردیاب حافظهشبیه سازی سیستم های کوانپیشینیان انسان از هفت میافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یناتوانی در شناسایی چهره عامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدفرگشت و تکامل تصادفی محض دانشمندان ژنی از مغز انسهفت چیز که عملکرد مغز تو اگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسمولتیپل اسکلروز در زنان درمان های جدید میگرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانمحل درک احساسات روحانیروزه داری و بیمار ی ام اس هستي مادي ای که ما کوچکترارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهرشته نوروایمونولوژی و نقیک پیشنهاد خوب برای آسان از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعسفرنامه سفر به بم و جنوب کوچک شدن مغز از نئاندرتااستیفن هاوکینگ در مورد هاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سنقش زبان در سلطه و قدرت اساختار شبکه های مغزی ثابگامی در درمان بیماریهای آیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیرینوروپلاستیسیتی چیستشباهت زیاد بین سلول هاي عپیشرفتی مستقل از ابزار هافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطنخاع ما تا پایین ستون فقرعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارفراموش کارها باهوش تر هسدانشمندان روش هاي جدیدی هفت سین یادگاری از میراث ابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستنمواد کوانتومی جدید، ممکندرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی محل درک احساسات روحانی دروش مقابله مغز با محدودیهستی ما پس از شروعی چگال از نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز مادران و کودکان در زمرشد مغز علت تمایل انسان بیکی از علل محدودیت مغز اماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالشهای پیش روسفرنامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از استخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازیننقش زبان در سلطه و قدرت اسخن پاک و ثابتگاهی لازم است برای فهم و آیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بنوشیدن چای برای مغز مفید شباهت زیاد بین سلول هاي عپاسخ گیاهان در زمان خوردالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیارينخستین تصویر از سیاهچالهعصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلافراموشی همیشه هم بد نیستدانشمندان روشی برای تبدیهمیشه عسل با موم بخوریمابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرموجود بی مغزی که می توانددرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی درمانگر کامپیادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفمحدودیت های حافظه و حافظروش های صرفه جویی در ایجاو هر کس تقوای خدا پیشه کناز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چون ابزار هوش است دلیزمین زیر خلیج فارس تمدنی یادگیری مهارت های جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز حریص برای خون، کلید تسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تاصول سلامت کمرتری فلوپرازیننقش سجده بر عملکرد مغزسریعترین کامپیوتر موجودگاهی مغز بزرگ چالش استآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست نوعی سکته مغزی ، وحشتناک شش مرحله تکامل چشمپختگی پس از چهل سالگي به التهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیارينرمش های مفید در سرگیجهعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و فرایند حذف برخی اجزای مغداروهای مصرفی در ام اسهوموارکتوس ها ممکن است دابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کوموجودات مقهور ژنها هستنددرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درممخچه ، فراتر از حفظ تعادلروش هایی ساده برای کاهش اویتامین E برای فعالیت صحاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چگونه صداها را فیلتر زندگی هوشمند در خارج از زیادآوری خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز زنان جوانتر از مغز مرسفری به آغاز کیهانکوری گذرای ناشی از موبایاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع منقش غذاها و موجودات درياسرگیجه از شایعترین اختلاگذر زمان کاملا وابسته به آیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست چیزی خارج از مغزهای ما نیششمین کنگره بین المللی سپرورش مغز مینیاتوری انساامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارنرمشهای مهم برای تقویت عمقالاتايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير فرد حساس از نظر عاطفی و بداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی می تواند بر احابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریمیهمانهای ناخوانده عامل درک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی ساخته هوش طبیارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و مخچه ابزاري که وظیفه آن فروش صحبت کردن در حال تکامویتامین E در چه مواد غذایاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز آیندگان چگونه است ؟زیباترین چیز در افزایش سژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزهای کوچک بی احساسسلولهای بنیادی مصنوعی درکی غایب شدی تا نیازمند دلاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستنقش غذاها و موجودات درياسردرد و علتهای آنگربه شرودینگر و تاثیر مشآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستچگونه مغز پیش انسان یا همصرع و درمان های آنآلزایمرامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمقانون مندی نقشه ژنتیکی مداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریمیگرن سردردی ژنتیکی که بدرک و احساسهوش احساسیارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به مدارک ژنتیکی چگونه انسانروشهای نو در درمان دیسک بویتامین دی گنجینه ای بزراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان ایا طبیعتا تمازیرفون داروی ضد ام اسژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیمکشسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش التهاب ناشی از بیماکایروپاکتیک چیستاطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زنقش غذاها و موجودات درياسردرد تنشنگزیده ای از وبینار یا کنفآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییچگونه هموساپينس بر زمین ضررهای مصرف شکر و قند بر آیا ما تنها موجودات زنده امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملچرا حیوانات سخن نمی گوینصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اقارچ بی مغز در خدمت موجودداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريمیدان مغناطيسي زمین بشر درک احساسات و تفکرات دیگهوش احساسیارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بمروری بر تشنج و درمان هایروشهای شناسایی قدرت شنواواکنش های ناخودآگاه و تقاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای ایجاد تمدزبان چهار حرفی حیات زمینژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش قهوه در سلامتیسم زنبور ، کلیدی برای وار