دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مشاهده آینده از روی مشاهدات امروز

ممکن است برای بسیاری از ما سوال باشد، چگونه از روی مشاهدات امروز در طبیعت، میتوان گذشته را دید.

چگونه میتوان از روی امروز، فهمید در گذشته منشأ هستی در کجا بوده است و یا مثلا موجودات گذشته، چه شکلی داشتند و اندازه سر و جمجمه که در فسيلها پیدا شده، هر کدام از این شکل ها مربوط به چند سال قبل بوده است؟!

این درک، اصلا افسانه نیست.

امروز علم به ما کمک میکند تا موجودات گذشته را حداقل در ذهن خود در کنار خود داشته باشیم! مغزهای کوچک تر یا بزرگ تر آنها را با شرایط محیطی آنها همراه سازیم و دلیل کوچک یا بزرگ بودن آن را در یابیم. شاید درک این ارتباطات، روزی لازممان شود تا از نابود شدن مغز انسان امروز جلوگیری کنیم و یا شاید راهی را برتر از ابزار هوش مادی يا مغز، برای اندیشیدن بیابیم!! 👇👇

@salmanfatemi

‍ 🔰(قسمت پایانی)🔰

📌5- بعد از مدت زماني طولاني، مواد شيميايي موجود در بدن جانور دفن شده تحت يك سري از تغييرات قرار مي گيرد. به طوري كه استخوان به آهستگي مي پوسد و فاسد مي شود، آب با مواد معدنيش به داخل استخوان رسوخ مي كند و مواد شيميايي داخل استخوان را با مواد معدني سنگ مانند جايگزين مي كند.
فرايند فسيل شدن به نحوه جايگزيني و حل شدن موادمعدني اصلي در شيء با مواد معدني ديگر بستگی دارد.

📌6- اين فرايند نتيجه اش يك كپي سنگ مانند سنگين از شيء اصلي است- یعنی يك فسيل. فسيل همان شكل شيء اصلي را دارد، اما از نظر شيميايي بيشتر شبيه به سنگ است. مقداري از هيدروكسي-اپتي اصلي (يك ماده اصلي سازنده استخوان) باقي مي ماند، اگرچه فسیل از سيليكا (سنگ) اشباع شده.

‍ 🔻انواع روش های تعیین عمر فسیل ها
1) تعیین سن به روش کربن 14

2) تعیین سن به روش پتاسیم آرگن

3) تعیین سن به روش روبیدیم _ استرانسیوم

4) تعیین سن به روش اورانیم ، سرب و توریم ، سرب

5) تعیین سن با استفاده از ایزوتوپهای 230Th و 231Pa

6) تعیین سن به روش فلوئور

7) تعیین سن به روش آمینو اسیدها


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر دوپامین و سروتونینهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات صحبت کردن در اننیاز به آموزش مجازی دیجیبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت مغز با کیهان مادیمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط شگفت انگیز مغز اننگاهی بر توانایی اجزاي ببرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش و میگرنرقیبی قدرتمند در برابر مامید نیکو داشته باش تا آنعوامل موثر در پیدایش زبامخچه ابزاري که وظیفه آن فاز انفجار بزرگ تا انفجار نزاع بین جهل و علم رو به پبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای مشترک بین انسان و وروش هایی ساده برای کاهش ااولین تصویر در تاریخ از سپیامهای کاربرانمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلرجزخوانی هایی که امروز بایا تکامل هدفمند استمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاصول سلامت کمرتاثیر مشاهده بر واقعیت بدوچرخه سواری ورزشی سبک و گزیده ای از وبینار یا کنفسقوط درون جاذبه ای خاص، چفرایند حذف برخی اجزای مغنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیر آفرینش از روح تا مغز لزوم سازگاری قانون مجازاابزارهای دفاعی و بقای مونقص در تشخیص هیجانات عامبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف یکسان، در مسیرهای متدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا امکان بازسازی اندامهسردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختراع جدید اینترنت کوانچیزی خارج از مغزهای ما نیبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت زیاد بین سلول هاي عمیدازولام در درمان تشنج ارتباط غیرکلامی بین انساناتوانی از درمان برخی ویبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش بهترین درمان بیش فعرموزی از نخستین تمدن بشرامید درمان کرونا با همانعوامل ایجاد لغت انسانی و مدارک ژنتیکی چگونه انساناز بحث های کنونی در ویروسنزاع بین علم و نادانی رو بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش صحبت کردن در حال تکاماولین سلول مصنوعیسایتهای دیگرمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکیست کلوئید بطن سومرشته نوروایمونولوژی و نقایرادهای موجود در خلقت بمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی توصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاضطراب و ترستاثیر نگاه ناظر هوشیار بديدن با چشم بسته در خواب گزارش یک مورد جالب لخته وسلول های بنیادی منابع و افرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دربیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ضد بیماری ام اس وپرورش مغز مینیاتوری انساسیستم تعادلی بدنلزوم سازگاری قانون مجازااثر مضر مصرف طولانی مدت رنقطه بی بازگشتبازگشت به ریشه های تکاملبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از تکامل مغزدر درمان بیماری مولتیپل آیا انسان با مغز بزرگش اخسرعت فکر کردن چگونه استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادامه بحث تکامل چشمچگونه مغز پیش انسان یا همبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک احساسات و تفکرات دیگآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت زیاد بین سلول هاي عمکانیزمهای دفاعی در برابارتروز یا خوردگی و التهاناتوانی در شناسایی چهره برخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینورزش در کمر دردرمز و رازهای ارتباط غیر کامگا سه عامل مهم سلامتعواملی که برای ظهور لغت امروری بر تشنج و درمان هایاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنزاع بین علم و جهل رو به پتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرژنهای حاکم بر انسان و انسروشهای نو در درمان دیسک باوکرلیزوماب داروی جدید شمطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااطلاعات حسی ما از جهان، چدی متیل فومارات(زادیوا)(گشایش دروازه جدیدی از طرسلول عصبی شاهکار انطباق فرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم دفاعی بدن علیه مغز مقاومت به عوارض فشار خون اثرات فشار روحی شدیدچند نرمش مفید برای کمردرچند جهانیبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاداراوون تنها داروی تاییچگونه هموساپينس بر زمین برنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک تصویر و زبان های مخلتآیاما مقهور قوانین فیزیکشرکت نورالینک ویدیویی ازما انسانها چه اندازه نزدارزش حقیقی زبان قسمت اولنخاع ما تا پایین ستون فقربرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع موزوز گوشرویا و خبر از آیندهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوارض ازدواج و بچه دار شدمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تلسکوپ گالیله تا تلسکنشانه های گذشته در کیهان تفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکلرال هیدرات برای خوابانروشهای شناسایی قدرت شنواايندگان چگونه خواهند دیدمعنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش التهاب ناشی از بیمازمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت سفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریپمبرولیزوماب در بیماری چسلولهای ایمنی القا کنندهقیچی ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی لیراگلوتیدآلزایمرسکته مغزیمقابله با کرونا با علم اساثرات مفید قهوهچندین ماده غذایی که ماننبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددرمان های بیماری آلزایمرآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قادغام میان گونه های مختلچگونه واکسن کرونا را توزبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک حقیقت نردبان و مسیری آزمون ذهنی گربه شرودینگرشش مرحله تکامل چشمما انسانها چه اندازه نزدارزش حقیقی زبان قسمت دومنخستین تصویر از سیاهچالهبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا بخشی حقیقی از زندگی انفجار و توقف تکاملی نشاعید نوروز مبارکمرکز حافظه کجاستاز تکنیکی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد و علل آنروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش دوپامین عامل بیماریزندگی هوشمند در خارج از زاگر تلاش انسان امروز برامغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگویید نوزده و ایمنی ساکتفلج خوابابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای بنیادی مصنوعی درقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی تشنجی دربارداریآمارهای ارائه شده در سطح سانسور از روی قصد بسیاری ملاحظات بیهوشی قبل از جراثرات مضر ماری جواناچه زیاد است بر من که در ایبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های جدید میگرنآیا برای تولید مثل همیشه شنا در ابهای گرم جنوب نیمنبع خواب و رویاادغام دو حیطه علوم مغز و چگونه آن شکری که می خوریمبرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک عمیق در حیواناتآسيب میکروواسکولاریا آسششمین کنگره بین المللی سما با کمک مغز خود مختاريمارزش حقیقی زبان قسمت سومنرمش های مفید در سرگیجهبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا تخیل یا واقعیتانواع سکته های مغزیعامل کلیدی در کنترل کارآمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه ی تکامل در درمان بیتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی جدید در درمان قطع نخايا اراده آزاد توهم است یمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکاهش سن بیولوژیکی، تنها زونا به وسیله ویروس ابله ابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان شناسی مدرن در سطح سلفلج خواب چیستابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییپوست ساعتی مستقل از مغز دسلسله مباحث هوش مصنوعیقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ابیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی جدید s3 در درمان ام آن چیزی که ما جریان زمان سانسور بر بسیاری از حقایممانتین یا آلزیکسا یا اباجزای پر سلولی بدن انسان اجزایی ناشناخته در شکل گنهایت معرفت و شناخت درک عبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید در بیماری آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشناخت و معرفت، و نقش آن دمنحنی که ارتباط بین معرفارتقا و تکامل سنت آفرینش چگونه انتظارات بر ادراک برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن کرونا ساخته شده تودرگیری قلب در بیماری ویرآسیب ها ناشی از آلودگی هوصرع و درمان های آنما تحت کنترل ژنها هستیم یارزش خود را چگونه میشناسنرمشهای مهم برای تقویت عبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک جهش ممکن است ذهن انسانرویاها از مغز است یا ناخوانگشت نگاری مغز نشان میدعادت کردن به نعمتمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز و از مغز نظریه تکامل در درمان بیمتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان سکته مای آنکه نامش درمان و یادشمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکایروپاکتیک چیستزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ از روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی نوین نیازمند فلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردپیموزایدسم زنبور ، کلیدی برای وارقانون جنگلابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ابیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید میاستنی گراویآیا ممکن است موش کور بی مساخت شبکه عصبی با الفبایمنابع انرژي پاک سرچشمه حمنابع انرژی از نفت و گاز احیای بینایی نسبی یک بیمچهار میلیارد سال تکامل ببحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های رایج ام اسآیا تکامل و تغییرات ژنتیشناسایی تاریخچه ی تکاملیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتوکين تراپی روشی جديد چگونه باغبانی باعث کاهش برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَضررهای مصرف شکر و قند بر ماه رجباز نخستین همانند سازها تچرا مغزهای ما ارتقا یافت بررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیک رژیم غذایی جدید، می تورویاهای پر رمز و حیرتی دراندوهگین نباش اگر درب یا عارضه جدید ویروس کرونا سمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسایمپلانت نخاعی میتواند دمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريزنانوزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیلگمش باستانی کیستزبان، وسیله شناسایی محیطفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سپیچیدگی های مغزی در درک زسندرم کووید طولانیقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی مصنوعی با منابع انرژی از نفت و گاز احساس گذر سریعتر زمانچهار ساعت پس از کشتار خوکبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های علامتی در ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناسایی سلول های ایمنی امهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط میکروب روده و پارچگونه تکامل مغزهای کنونیبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماران مبافت فشار خون ناگهانی در وضررهای شکر بر سلامت مغزماپروتیلیناز نخستین همانند سازها تچرا پس از بیدار شدن از خوبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیکی از علل محدودیت مغز امرویای شفافانسان قدیم در شبه جزیره ععدم توقف تکامل در یک اندامراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکنگره بین المللی سردرد دریواستیگمیناینکه به خاطرخودت زندگی مغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکاربرد روباتهای ريز، در زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟استفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگیاه خواری و گوشت خوار کدسفر نامه سفر به بم و جنوب فیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند مغز و سر و چالشهای سوپاپ ها یا ترانزیستورهاقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ابیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعساختار شبکه های مغزی ثابآیا همه جنایت ها نتیجه بیسازگاری با محیط بین اجزامنابع انرژی از نفت و گاز اخلاق و علوم اعصابنوآوری ای شگفت انگیز دانبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهان ذهن و افکار ما مشواهدی از نوع جدیدی از حامولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط چاقی و کاهش قدرت بچگونه جمعیت های بزرگ شکل برخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغزی در سندرم کووافراد آغاز حرکت خودشان رطوفان فقر و گرسنگی و بی سمبانی ذهنی سیاه و سفیداز نخستین همانند سازها تچرا بیماری های تخریبی مغبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییافته های نوین علوم پرده روبات های ریز در درمان بیانسان ها می توانند میدان عسل طبیعی موثر در کنترل بمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو تقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کندر در بیماریهای التهابریسدیپلام تنها داروی تایاینکه خانواده ات سالم بامغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکجای مغز مسئول پردازش تجزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگالکانزوماب، دارویی جدیسفر به مریخ در 39 روزفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بدانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقبل از انفجار بزرگابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ابیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسخن پاک و ثابتمناطق خاصی از مغز در جستجاخلاق پایه تکامل و فرهنگنوار مغزی روشی مهم در تشخبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش های ژنتیکی، ویروشواهدی از دنیسوان(شبه نئمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه جمعیت های بزرگ شکل برخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسطی یکصد هزار سال اخیر هرچمجموعه های پر سلولی بدن ماز نخستین همانند سازها تچرا حیوانات سخن نمی گوینبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پیادگیری مهارت های جدید دروح رهاییانسان جدید از چه زمانی پاعصب حقوق نورولوومرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز از مغز تهفت سین یادگاری از میراث تلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکوچک شدن مغز از نئاندرتارژیم های غذایی و نقش مهم ایندرالمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکرونا چه بر سر مغز می آورزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ فیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلابیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر ندانشمندان پاسخ کوانتومی پیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقای موجود زنده از نقش سجده بر عملکرد مغزبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماختلال خواب فرد را مستعد نورون هاي مصنوعی می توانبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشگفتی های زنبور عسلموجود بی مغزی که می تواندارتباط انسانی، محدود به چگونه حافظه را قویتر کنیبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوظهور امواج مغزی در مغز مصمحل درک احساسات روحانیاز نشانه ها و آثار درک شدچرا حجم مغز گونه انسان دربزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزیادآوری خواب و رویاروزه داری متناوب، مغز را انسان عامل توقف رشد مغزعضلانی که طی سخن گفتن چقدمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا کوچک شدن مغزانسان المغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی توانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت اولزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب فرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تدانشمندان اولین سلول مصنپیام های ناشناخته بر مغز سودمندی موجودات ابزی بر قدرت انسان در نگاه به ابعابزارهای بقای موجود زندنقش غذاها و موجودات دريابیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر ادر مانهای کمر درددر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش سریعی که بدون احسسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلال در شناسایی حروف و نورون های ردیاب حافظهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تشنجآیا خداباوری محصول تکاملشاهکار قرنموجودات مقهور ژنها هستندارتباط از بالا به پایین منگاه محدود و تک جانبه، مشبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوبینار اساتید نورولوژی ددستورالعمل مرکز کنترل بیافسردگی و اضطراب در بیماعلم به ما کمک میکند تا مومحل درک احساسات روحانی داز نظر علم اعصاب یا نرووسچرا خشونت و تعصببسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری و بیمار ی ام اس انعطاف پذیری مکانیسمی علمقالاتمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه اطمینان تو بر خدا بتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودک ایرانی که هوش او از راه های جدید برای قضاوت رایا این جمله درست است کسیمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی توازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاستیفن هاوکینگ در تفسیر تأثیر نگاه انسان بر رفتادندان ها را مسواک بزنید تگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب فراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان تغییر میدان مغپیشینیان انسان از هفت میسیلی محکم محیط زیست بر انلوب فرونتال یا پیشانی مغابزارهای پیشرفته ارتباط نقش غذاها و موجودات دريابیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوشیاری کوانتومیهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هشیاری کوانتومی وجودسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلال در شناسایی حروف و نوروپلاستیسیتی چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها می تواند از شبیه سازی میلیون ها جهان میهمانهای ناخوانده عامل ارتباط بین هوش طبیعی و هونگاه انسان محدود به ادرابرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنووراپامیل در بارداریذهن ما از در هم شکستن منبالکتروتاکسی(گرایش و حرکعلایم کمبود ویتامین E را محدودیت های حافظه و حافظاز نظر علم اعصاب اراده آزچرا در مغز انسان، فرورفتبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری سلول های بنیاداولین هیبرید بین انسان وتاثیر ویتامین دی بر بیمامشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی توسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراستخوان های کشف شده، ممکتئوری تکامل امروز در درمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب فراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفت های جدید علوم اعصسیاهچاله و تکینگی ابتدایلایو دوم دکتر سید سلمان فابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريابا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا واکنش های یاد گرفته وسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات مخچهنوشیدن چای برای مغز مفید بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دلفین ها میتوانند باشبیه سازی سیستم های کوانمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط شگفت مغز انسان و فنگاه از درون مجموعه با نگبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن چند جانبه نیازمند نگالتهاب شریان تمپورالعلایم کمبود ویتامین E را مخچه فراتر از حفظ تعادلاز نظر علم اعصاب اراده آزچراروياها را به یاد نمی آبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها نقشه ایجاد ابزار هوروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد PML به دنبال تکصفحه اصلیمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تهمراهی نوعی سردرد میگرنیتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکودکان خود را مشابه خود تراه پیروزی در زندگی چیستایا بیماری ام اس (مولتیپمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی توسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب فرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای بیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پادانشمندان روشی برای تبدیپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاره ابلهانلبخند بزن شاید صبح فردا زابزارهای بقا ازنخستین همنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا گذشته، امروز وآینده سردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات حرکتی در انساننوعی سکته مغزی ، وحشتناک بحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمانهای بیماری پارکینسآیا دست مصنوعی به زودی قاشبکه های مصنوعی مغز به درمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط شگفت انگیز مغز اننگاهی بر قدرت بینایی درابرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش هوازی ، بهترین تمریرفتار اجتماعی انسان، حاصامیوتروفیک لترال اسکلروعلت خواب آلودگی بعد از خومخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز آغاز خلقت تا نگاه انساچراروياها را به یاد نمی آبعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنها ، مغز و ارادهروش های صرفه جویی در ایجااولین مورد پیوند سر در انسوالات پزشکیمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کوری گذرای ناشی از موبایراست دستی و چپ دستیایا بدون زبان میتوانیم تمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاسرار بازسازی اندام هاتا 20 سال آینده مغز شما به دو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفری به آغاز کیهانفرایند تکامل و دشواری هاابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دبیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروهای مصرفی در ام اسپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانلرزش ناشی از اسیب به عصبابزارهای بقای از نخستین نقشه های مغزی جدید با جزیبارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (س